NR. 4 DESEMBER ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato Rødsand Foto: Frode Johansen Her prøvekjøres MS Sønnavind uten for Jakobsen Mek tidligere i høst. I oktober leverte Jakobsen Mekaniske Verksted AS på Sleneset katamaranen MS Sønnavind til Herøy. Det er firmaet BraVask som tar i bruk nybåten i sitt arbeid med å bl.a. vaske nøter til oppdrettsnæringen på Helgeland. Jakobsen Mek. Har nå et nybygg på beddingen som skal leveres til Nord- Troms i mai Det er en fiskebåt/sjark på 10,99 meter. Jorunn Jakobsen Pedersen i Jakobsen Mek. sier at utsiktene etter dette bygget er usikre. Sånn sett lever vi i en vel spennende bransje, men vi håper jo på nye oppdrag. Det som opptar oss mest nå for tida, er at vi har fått rasert godsruta utover hit til nesten ingen ting. All den gassen vi bruker under båtbygginga får vi sendt fra Sandnessjøen, men etter ruteomlegginga i høst sitter vi igjen med kun én tur fredagsnatta. Her må noe gjøres raskt for å få skikk på dette, sier Jakobsen. TEKNISKE DATA Navn: MS Sønnavind Type: Katamaran Lengde: 14,95 meter Bredde: 7,0 meter Materiale: Aluminium skrog Motor: 2 stk Scania 600Hk Toppfart: Ca. 24 knop Kjøper: BraVask (Herøy Helgeland) Ordførerens spalte (se side 4) Forfatterbesøk i Lurøy (se side 15) Etablering av NAV-kontor i Lurøy (se side 16)

2 2 Nordbygda - gårdene og folket Rettelse om Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen Ved Cato Rødsand Henrik Johansen fra Polarsirkelen Luftfartsutvikling AS orienterte i kommunestyrets møte 25. september 2007 om selskapets planer i forbindelse med ny og større flyplass i Rana. I vår artikkel i forrige utgave av Steinkjerringa, kom vi i skade for å gjengi deler av hans framlegg på en feil måte. Rune Bang har nylig gitt ut boka «Nordbygda - gårdene og folket. Vi tipper den vil ligge under mange juletrær i år. Boka «Nordbygda - gårdene og folket» tar for seg gårdshistoria og beskriver folkene som har bodd i Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune. Boka er på flere hundre sider og inneholder et rikt utvalg av bilder og illustrasjoner. Dette er krona på et stort verk som har tatt Rune Bang 20 år å fullføre. «Nordbygda - gårdene og folket» får du kjøpt hos bokhandlerne i regionen, på butikkene i Lurøy og i bibliotekene i Lurøy Pris kr 460,- Polarsirkelen Lufthavnutvikling jobber fram et prosjekt til erstatning for Røssvoll. Det betyr at Mo i Rana i fremtiden vil kunne tilby lavpris direkterute fire ganger t/r pr dag til Oslo med store fly. Målet er at den nye flyplassen skal stå ferdig i Kommunene Rana, Rødøy, Lurøy, Hemnes og Nesna har gitt sin støtte til planene. Det samme gjelder fylkesrådet i Nord land, som har sendt saken videre til samferdselsdepartementet, med sikte på å få gjennomslag for prosjektet i Nasjonal transportplan for 2010 til Etter orienteringen gjorde kommunestyret i Lurøy følgende vedtak: Lurøy kommunestyre har i dag fått en grundig informasjon fra Henrik Johansen om arbeidet med å få en tilfredsstillende større flyplass i nærområdet. Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er i ferd med å gjennomføre et prosjekt med sikte på å etablere Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen. Planen er å etablere flyplass 7 km øst for Mo i Rana. Flystripa vil bli lang nok til å skape konkurranse mellom flyselskapene som i dag opererer på mellomstore lufthavner i Norge; dvs. SAS, Norwegian, Widerøe, samt eventuelle charteraktører. Lurøy kommunestyre gir sin fulle tilslutning til det arbeidet som gjøres for å få et tilfredsstillende flytilbud i nærområdet. En velfungerende flyplass vil være av største betydning for næringsliv og bosetting i vårt område. Kommunestyret ber Polarsirkelen Luftfartsutvikling A/S tilkjennegi sine ønsker for hvordan Lurøy kan være en positiv bidragsyter for å nå målet om en større flyplass innen kortest mulig tid. For å finne ut mer om disse planene, anbefaler vi våre lesere å besøke

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Det er med godt mot og ydmykhet at jeg nå har tatt fatt på oppgaven som ny ordfører i Lurøy. Det skal arbeides godt for å fylle skoene etter Steinar Joakimsen - jeg må nok velge mine egne sko og min vei. På formannskapskontoret er jeg glad for å ha en dyktig stab som kan fortelle meg mangt og mye. En kort versjon av min bakgrunn Jeg ble født i Oslo i 1959, men ble nordlending allerede året etter. I oppveksten bodde jeg i Bodø, men flyttet hit til Lurøy allerede som 16-åring. Jeg tok landbruksfaglig utdanning og var ferdig agrotekniker i I yrkeslivet har jeg tidligere jobbet innen mikrobiologi på Ås, som forsøksringleder i Sør- Salten, jordstyretekniker i Nissedal i Telemark og forsøksringleder på Sør-Helgeland. Siden 1988 har vi drevet gården Hestmona. Jeg er gift med Heidi og vi har tre barn i alderen 16 til 21 år. I 12 år har jeg vært medlem av Lurøy kommunestyre, i de siste 4 som varaordfører. Om å komme i posisjon Valget i høst gav oss i Senterpartiet muligheten til å komme i posisjon til ordførerplassen i inneværende periode. Vi har hatt mange konstruktive møter både i eget parti og med dem vi har inngått et flertall med. Vi mener dette samarbeidet skal gi Lurøy kommune et godt representativt styre de neste 4 år. Det er også viktig å ha et konstruktivt samarbeid med Arbeiderpartiet i opposisjon. Vi må jobbe målrettet i Lurøy for å lykkes fremover. Størst er utfordringene med det å være en kommune der folk ønsker å bo og flytte til. Utfordringen er å legge til rette for et variert arbeidsmarked som tiltrekker seg familier. Samferdsel Også innen samferdsel er oppgavene mange. Vi får neppe tildelt større ressurser til ruteproduksjon i vårt område, og må derav omdisponere og utnytte det vi allerede har, til det beste for innbyggere og næringsliv i hver krets. Mulig arbeidspendling mellom kretsene i Lurøy er et overordna mål. Vi vil i løpet av vinteren gjennomgå vårt samarbeid med Helgeland regionråd. Her vil nærmere tilknytning til Rana bli diskutert. En storflyplass i Rana vil kunne gi lurøyfjerdingene bedre reisemuligheter både i inn- og utland. Det arbeides også med en mulig helikopterrute mellom Lovund-Træna og Bodø. Tilrettelagt pendling mellom kretsene vil gi helikopterruten et bedre kundegrunnlag. Positiv utvikling Vi har nylig hatt oppstartsmøte for etablering av NAV - kontor i Lurøy. Fremdriftsplanen forutsetter at dette er etablert innen desember Her er vi godt i gang med arbeidet. Lurøy kommune blir gradvis et bedre reiselivsprodukt og kanskje med det et bedre sted å bo. Gode overnattingstilbud og spisesteder med god mat høyner også tilbudet for oss fastboende og næringslivet forøvrig. Nylig fikk jeg være med på å åpne kulturstien Lurøysjøen rundt på Lurøy med informasjonstavler fra vår historie. Dette kan du lese mer om et annet sted i avisen. Krabbefiske har de siste åra skapt mye virksomhet i Lurøy. Årets fiske gir ny rekord i omsetning og fortsatt er neppe taket for uttak nådd. I høst startet mottak av krabbe på Kvarøy. Den blir her kokt, demontert og frosset. Det foreligger planer for mottak av større kvantum og økt foredlingsgrad. Primalaks på Sleneset har hatt sitt første driftsår og har lykkes med sin virksomhet i et tøft marked. Nord-Reker er etablert i Kvina med videreforedling av reker. Vi har mange flere virksomheter som utvikler seg og er viktige for kommunens framtid. Jeg vil som ny ordfører prøve å besøke private arbeidsplasser og kommunale virksomheter, for å møte dere som arbeider der og søke å styrke kommunikasjonslinjene mellom arbeidsplasser og kommuneadministrasjonen. Ta gjerne kontakt med meg. En god kommunikasjon og et godt samarbeid mellom administrasjon, arbeidstakere, næringsliv og politikere er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre en bra jobb sammen. Ønsker alle lurøyfjerdinger god jul og et godt nytt år! Carl Einar Isachsen Ordfører

5 LOKALUTVALG ALDERSUND KRETS Medlemmer Varamedlemmer Sissel J Selnes Odd Even Pedersen Tore Knutsen Sissel Bygdås Geir Strifeldt Sigurd Einmo Ellen Karin Jonny Albertsen Kolle Elisabeth B. Jostein Tønder Vedøy Olav Tønder Jon Bjørnar Johansen Linda Henriksen HESTMONA KRETS Medlemmer Varamedlemmer Tor Mathisen Katharina Isachsen Heidi Carl Einar Isachsen Isachsen jr Rønnaug Annie Maria Jakobsen Isachsen Carl Einar Isachsen sr Anne Isachsen KONSVIK KRETS Medlemmer Pia Vedal Helge Kongsvik Roar Østrem Jonny Moen Elin Haugen Varamedlemmer Ronny Hopaneng Stig Teigen Willy Molvik Ole Haugen Synnøve Nilsen Egil Østrem Siw Eli Bjørnø Katrine Pedersen KVARØY KRETS Medlemmer Varamedlemmer Karine Dalen Helge Sarassen Jens Osvald Ståle Sarassen Olsen Alf-Gøran Marit Sarassen Knutsen Kjell Gunnar Hanne Sarassen Mortensen Lill-Tove Olsen Synnøve Iversen Yngve Olsen Sigrunn Olsen Leif Snorre Sarassen LOVUND KRETS Medlemmer Øystein Thomassen Torgrim Olaisen Randi Johansen Ann Katrin Raknes Andreas Berglund ONØY/LURØY KRETS Medlemmer Trond Arne Larsen Anita H. Johannessen Varamedlemmer Runar Fjellgaard Svein Tore Olsen Julie Anne Olvik Catrine Nordvoll Lorents Pettersen Lena Eliassen Yngvild Myhre Tora Thomassen Varamedlemmer Hildegunn Harr Sund Ellen Greger Kjell Ivar Vestå Monika S. Kristansen Malin Nordås Vebjørn Johansen Trond Even Liss Aina Nilsen Jørgensen Tove Johannessen Marit Lorentsen Bjørnar Kvitvær SLENESET KRETS Medlemmer Per Asle Pedersen Steinar Joakimsen Jorunn J. Pedersen Trond Sæteren Ørjan Isaksen 5 Varamedlemmer Stig Krogli Roy Tore Kristiansen Tove Anita Jakobsen Frank Hansen Janne Kari Henningsen Sigrun Johansen Inger Grønbeck Kay Elena Pedersen SØRNESØY KRETS Medlemmer Varamedlemmer Holger Olsen Aasta Karlsen Geir Olsen Rita Henningsen Asbjørn Gunnar Martinsen Lorentsen Inger Nordhøy Torstein Johansen Ragna Gullesen Asgeir Gullesen Sonja Alsli Kjell-Arne Henningsen Stian Dahl Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

6 6 Fysisk aktivitet - ANBEFALINGER FOR VOKSNE Sosial og helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne. Anbefalingene: - Voksne anbefales å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 30 minutter hver dag. - Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter. - Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene En økning i aktivitetsnivået utover en halvtimes moderat fysisk aktivitet gir ytterligere helsegevinst. Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer og tilstander. Daglig fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av hjerteog karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft. Fysisk aktivitet er også viktig for muskel- skjelett- og leddhelse. Samtidig viser det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker den generelle funksjonsdyktigheten. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er også et viktig virkemiddel i behandling og habilitering/rehabilitering i helsetjenesten. I tillegg er fysisk aktivitet en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi og reduserer stress. Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd og ruster oss til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Hvor aktive er den voksne delen av befolkingen? Det finnes liten dokumentasjon om hvor fysisk aktive den norske voksne befolkingen er. Hvis vi ser på det hverdaglige fysiske aktivitetsnivået så er det mye som tyder på at vi i dag er mindre aktive i hverdagen sammenlignet med tid- er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt ligere. Noen eksempler er at det i dag finnes flere stillesittende arbeidsplasser, flere tv apparater og svært mange av de korte reisene i dag gjøres med bil. Det er mye som tyder på at det er en økt andel av befolkingen i dag har et lavere fysisk aktivitetsnivå enn tidligere. Når man ser på organisert trening, viser det seg at det er en stabil andel som trener regelmessig. En målestokk på endringer i det generelle fysiske aktivitetsnivået er forandringen av den fysiske formen i befolkingen. En studie av 18- årige rekrutter viser at deres aerobe kapasitet er redusert med åtte prosent i perioden 1980 til Blant kvinner i aldersgruppen år finnes det en landsrepresentativ studie som viser at seks av ti er fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag. Hvordan få flere voksne fysisk aktive? I løpet av hverdagen finnes det for de aller fleste en rekke muligheter til å være i fysisk aktivitet, i forbindelse med transport til og fra arbeid, på arbeidsplassen, på fritiden, i hjem og nærmiljø. Flere små bolker av fysisk aktivitet i løpet av dagen og uken er viktig for den sammenlagte mengden aktivitet. En økning i hverdagsaktiviteter kan være like helsefremmende som et mer strukturert tilrettelagt aktivitetsprogram. Fysisk aktivitet med høy intensitet er imidlertid forbundet med flere ugunstige forhold som for eksempel økt risiko for muskelskjelettskader og negativ opplevelse av aktiviteten. En av de viktigste grunnene til at folk faller fra treningsopplegg er nettopp for høy intensitet. Derfor er det viktig å begynne med aktiviteter med lavere intensitet hvor man mestrer aktiviteten. De som ønsker å starte med et mer strukturert mosjonsprogram, bør velge aktiviteter som krever bruk av flest mulig muskelgrupper. Aktuelle aktiviteter er for eksempel jogging/løping, stavgang, sykling, svømming, skigåing, styrketrening. For at flere voksne skal kunne være fysisk aktive i en ofte travel hverdag, er det viktig at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet på de ulike arenaene som transport, arbeid, hjem og nærmiljø.

7 7 HUSK: Bruk refleks i vintermørket! Tlf ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Gaveartikler og bruksgjenstander Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

8 8 Hva gjør barnet ditt i helgene og på fritiden? Takk! Vi på Lurøy sykehjem vil takke for alle minnegaver som vi har fått det siste året. Vi prøver å bruke gavene slik at de kommer beboerne, besøkende og personalet ved sykehjemmet til nytte og glede. Vi vil også takke alle i barnehagen og skolebarna som har gledet oss med mye fin sang og håper på nye besøk. En varm tak til helselaget for sine trofaste besøk på sykehjemmet. TV2 har sin blomster Finn, vi har vår blomster Torfinn som gleder oss med blomster fra tidlig vår til langt på høsten, en stor takk til deg. Vi ønsker alle en riktig god jul og et trivelig nytt år! Kay Elena Pedersen Avd.leder Onøy/Lurøy Ved Lurøy barneverntjeneste Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak. (fra hjemmesiden til Barne- og likestillingsdepartementet) Barneverntjenesten i Lurøy oppfordrer foreldrene til å være oppmerksom på hva barna/ ungdommene deres gjør på fritiden. Dette med tanke på for eksempel mobbing, alkohol og narkotika. Mobbing barn i mellom kan begynne allerede mens barna går i barnehage. Mobbing av andre skjer også via internett og mobiltelefon. Alkohol reduserer tankeevnen og øker impulsiviteten. Narkotika påvirker folks psyke, og en vet aldri hvilke fatale følger det kan få for hvert enkelt menneske. Barna/ungdommene er i utvikling og er derfor sårbar på veldig mange områder. Det er viktig å forhindre skjev utvikling hos barn/ungdom, slik at de får utvikle seg på best mulig måte. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Generell informasjon om barneverntjenesten Barneverntjenesten er en tjeneste til de barn og foreldre som har behov for hjelp slik at barna får en trygg, forutsigbar og god oppvekst. Barnet er hovedpersonen og deres behov blir vektlagt. Barneverntjenesten skal gi råd, veiledning og hjelpetiltak til de som har bruk for det jfr. Lov om barneverntjenester 4-4 Hjelpetiltak. Varige problemer kan unngås hvis en går tidlig inn med tiltak som for eksempel råd, veiledning og hjelpetiltak. Alle offentlige ansatte er lovpålagt å gi beskjed ved grunn til bekymring rundt et barn.

9 9 Mens politikerne prøver å forhindre at jorda overopphetes, er det også viktig å ha et perspektiv på hvordan menneskene lever sammen her på kloden. I diktet nedenfor tar jeg farvel med hovmod, misunnelse og sinne, samtidig som jeg ønsker glede, vennskap og sannhet velkommen i våre hjerter. God jul og godt nytt år til alle våre lesere! FARVEL OG STIG PÅ Av Cato Rødsand (juli 2006) Høsten 2000 spilte Onøy/Lurøy sangkor inn cd-en «Folket som leve her nord» med nordnorske viser. Bl.a. Kjærli heitsvise i mørketi, Sang tel Helgeland og Nordnorsk julesalme. En selv-laget sang er også med, Ho Alfhild laget av Øystein Klovning, Trine Sandvær og Chris Eva. Farvel, hovmod du står førr fall Du såra mange ja, hopetall Farvel, misunnelse du e sterk i trua Sterkar enn krafta te smeden i grua Farvel, sinne du e svart i øye Kortvarig galskap med mykje møye Stig på, glede du smila så godt Og varme mange som gleda har fått I mai 2006 spilte koret inn cd-platen «Åresang». Også denne med nordnorske sanger, men også tre med forankring i Lurøy, bl.a. Lurøysangen av Trygve Hoff, Den underlige sang av Eric Sporre (tidl. sokneprest i Lurøy og Træna) og Vår i Lurøy av Cato Rødsand og Chris Eva. Stig på, vennskap du e jo så go Opprektige sjel din plante ska gro Stig på, sannhet du e nu så rar Som samla trådan i livet vi har Bestilling kan gjøres via epost eller telefon til leder Karin Sund Olufsen Telefon: Annonsen er sponset av: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Lensmannen i Lurøy og Træna har trappet opp sin virksomhet fra i sommer. I midten av august fikk kontoret forsterkning fra Vestfold, da Georg Bryn fikk vikariatet som politiførstebetjent for Cecilie Stensland, som skal tiltre denne stillingen på senvinteren. Styrket lensmannskontor for Lurøy og Træna I denne tiden har aktiviteten vært relativt stor. Enkelte uønskede hendelser har det vært, men lensmannen mener at publikum har vært gode hjelpere. Som oftest har utfordringene blitt løst selv om det gjenstår noen problemstillinger. Lensmannskontoret samarbeider tett med de kommunale etatene. Vi har fokusert mest på ungdom og kriminalitet begått av ungdom. Vi har jobbet hardt for å få en raskere avgjørelse i sakene. Vi har, i den grad det har vært mulig, drevet med forebyggende virksomhet ute. I forbindelse med denne informasjonen vil vi benytte anledningen til å påpeke at vi nærmer oss juletider. Jula er høytid og samtidig en tid da mange kommer hjem for å feire med slekt og venner. Samtidig sitter andre alene og har det kanskje litt tungt. Årsaken kan være savn, mens andre sliter med å få økonomien til å gå rundt. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Vår oppfordring til alle lurøyfjerdinger og trænværinger er å vise litt ekstra omsorg for hverandre i jula. Jula er for enkelte forbundet med mer fri og mer fest. Det er erfaringsmessig mer alkohol tilgjengelig og sannsynligvis mer dop i denne tiden. Dette går ut over noen - ikke minst barna. Lensmannen vil minne alle foreldre om den moralske plikten vi har til å gripe inn eller melde fra når vi ser at barn lider overlast. I den store sammenhengen er Lurøy og Træna to små kommuner. Da er det desto mer viktig at vi tar godt vare på hverandre og påvirker hverandre på en god måte. Lensmannskontoret vil, bare for å ha det nevnt, gjennomføre trafikkontroller i denne perioden. Erfaringene så langt i år tyder nemlig på at promillekjøring er et tilbakevendende problem. Avslutningsvis vil lensmannen benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig god jul og et riktig godt nytt år! HUSK: Bruk refleks i vintermørket! Mvh Kjell Ivar Vestå Lensmann

11 11 Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 3/07 var Ytresamsøy et lokalt navn i Solværøyan. Blant innsenderne ble Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa, trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Rise + bukta Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar 2008 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn:... Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland... Adresse: Løsning:......

12 12 På tur på Onøy og Lurøy Det er en rekke muligheter til fotturer på øyene Onøy og Lurøy i Lurøy kommune. Noe er tilrettelagt, og noe må du finne fram til ved hjelp av kart. I denne trykksaken informerer vi om: Merket turløype til Lurøyfjellet Merket turløype til krigsminnet Jonhøla Kulturstien Lurøysjøen rundt Tur til grilhytta på Onøyfjellet Tur til grillhytta på Lurøymølna på nordsiden av Lurøya Tur til den gamle boplassen Sutternes på norøstsiden av Lurøya Tur rundt Onøya I 1929 gjorde bonden Georg Arntsen et gravfunn på Lurøya. Blant annet fant han dette spenne i forgylt bronsje. Denne er datert til ca. 900 e.kr. og tillegges irsk opprinnelse. Kunstnere har i dag produsert dette til Lurøynåla. Vandrer du rundt om på øyene vil du finne funnstedet for denne nåla, og mange andre spennede kulturminner. Velkommen på tur på Onøy og Lurøy. Onøy og Lurøy har et kulturlandskapsom bærer preg mangeårig bruk. Dette landskapet ligger mellom himmel og åpent hav. Å bevege seg i slikt landskap gir turopplevelsen en ekstra dimensjon. Kulturstien Lurøysjøen rundt Kultursti for vandring Dette er en kultursti som er tilrettelagt for vandring. Turen kan også tas med sykkel eller rullestol. Deler av stien går langs bilvei. Vær derfor oppmerksom på trafikken. På grusveiene ber vi deg om ikke å kjøre bil. Du kan starte hvor du vil, men vi anbefaler å starte ved museet tilhørende Lurøy kystlag. Her er det også plass til å parkere biler. Langs stien er det satt om plakter som gir informasjon om severdigheter du passerer. God tur. P = Parkeringsmuligheter Severdigheter langs kulturstien 1. Skilt. Museum tilhørende Lurøy kystlag. Anbefalt startsted. 2. Skilt. Lurøy kirke 3. Skilt. Om Lurøygården. 4. Skilt. Om Grindskaret og gravhauger. 5. Start. Merket turløype til Lurøyfjellet 6. Start. Vei/sti til østsiden av Lurøya og Sutternes 7. Skilt. Lurøynåla. Funnsted. 8. Skilt. Olavika. Husmannsplasser under Lurøygården 9. Skilt. Knarrosvika 10. Skilt. Lurøysjøen 11. Skilt. To minnebautaer 12. Start. Vei/sti forbi Hagen og til grillhytte på Lurøymøla.

13 13 Ved Cato Rødsand De to personene til venstre «heter» på bildet Einar og Lilly, mens de to til høyre bærer navnene Olaf Salomonsen og Nelly. Det er imidlertid satt strek over navnet Lilly, så kanskje har informanten her vært noe usikker. Fotograf er Alf Viking, så bildet må være tatt før 1926/28. Bildet har tilhørt Tordis Davidsen på Aldra. Altså mitt spørsmål er følgende : Er det noen som har kjennskap til disse personene, hvor de bodde og i hvilken anledning bildet er tatt (år). Ble noen av disse parene gift og har de eventuelt etterkommere. Har du opplysninger om personene på bildene, ta gjerne kontakt med: kulturleder Rune Bang biblioteksjef Rita Karlsen eller redaktør Cato Rødsand NYBARNEHAGEN PÅ LOVUND Tekst: Cato Rødsand Foto: Hermann Mindrum Den nye 4-avdelings barnehagen på Lovund reiser seg raskt. Den 31. oktober ble det fattet byggevedtak i k-styret. Dagen etter ble grunnarbeidet starta, og i disse dager er barnehagen under tak. Vi går for tida med 4-5 mann i arbeid både ørk og helg, opplyser entreprenør Ole Kr. Johannessen i Lurøy Bygg AS. Vi er opptatt av å få bygningen tett og avstivet før vi tar juleferie, og det ser ut som vi kommer godt i mål med det. Vi har unngått snø og arbeidet med å reise vegger og montere sperrer har gått greit. Her har vi en gjev kran til å hjelpe oss med de store løftene. Asfaltplater, tyvek og lekter kommer på plass etter hvert, og likeså med taktroet. Det er viktig at bygget blir ferdig opplektet både Her heises de siste taksperrene opp på den nederste fløya av barnehagen. Før jul skal vegger og tak være tette for vær og vind. på vegger og tak, slik at det stives av og kan stå for en støyt med dårlig vær. Vi har arbeidsfolk som står på, og før vi monterte sperrene, heiste vi inn vel 300 gulvplater og alle vinduene. På den måten sparer vi oss for mye arbeid senere i byggeprosessen, sier en fornøyd Ole. Kr. Johannessen. Den nye barnehagen skal stå ferdig til 1. mai 2008.

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Pål Gerhard Olsen på forfatterbesøk i Lurøy Forfatter Pål Gerhard Olsen foran et lydhørt publikum i Skjærgårdsbiblioteket. Tekst: Rita Karlsen Foto: Inger Lise Torolfsen Onsdag 21.november gikk årets forfattebesøk av stabelen. Skoleelever fra hele Lurøy deltok. Som kjent samarbeider Ytre Helgeland Bibliotek, også kalt Skjærgårdsbiblioteket om forfatterbesøk en gang i året. Årets navn er Pål Gerhard Olsen som har skrevet et utall bøker for barn og ungdom. LURØY HANDEL a.s Pål Gerhard Olsen er kanskje mest kjent for bøkene om «Fotballtigrene». Denne gangen tok han for seg bøkene Turbo og Veien til Maracana, og han fortalte og leste fra bøkene. Skoleelever fra nesten alle kretsene i Lurøy deltok, og her har skolene vært utrolig smidige, og tilpasset skoledagen til forfatterbesøket som foregikk på ettermiddagstid. Etter stemningen å bedømme, satte de unge pris på arrangementet, noe som også fremgår av bildene. I Lurøy deltok nesten 60 barn og unge Lurøy Tlf Faks Pål Gerhard har noen hektiske dager på Helgeland, og han har hittil denne uken besøkt Alstahaug, Leirfjord, Træna og nå Lurøy. Videre skal han besøke Dønna og Herøy på torsdag. Han sier selv at det er første gang han er på Helgeland, men det blir ikke siste gang. Til tross for mørketide ble han fascinert, og han har allerede planlagt å ta med familien og komme tilbake til sommeren. Han er ellers imponert over kommunikasjonene og båtene, og syns det var helt uproblematisk å reise rundt i kommunene på denne måten. Ellers uttalte han at også forfatterne syns det er viktig å få komme ut i distriktene. Vi som bor i distriktene syns også at det er viktig å få kulturen ut der folk bor, og takker spesielt den kulturelle skolesekken som er med på å gjøre dette mulig. Et av målene til Skjærgårdsbiblioteket er årlig forfatterbesøk, spesielt for barn og unge, og vi kan nå se tilbake på nok et vellykket arrangement.

16 FULLDISTRIBUSJON 16 Tekst og foto: Cato Rødsand I slutten av november ble det holdt oppstartsmøte for etablering av NAV-kontor i Lurøy. Både kontorarbeidsplasser, bemanning og IKTløsning skal være på plass før NAV Lurøy kan åpne sine kontordører i desember Samkjøring fra flere etater Mange brikker skal på plass før NAV-kontoret i Lurøy er operativt. Etaten skal ha både et kommunalt og et statlig tjenesteinnhold, og skal yte tjenester til innbyggerne innenfor både trygd, arbeidsmarked og deler av sosialtjenesten. Det er ønskelig at NAV-kontoret etableres i Lurøy rådhus, ved delvis ombygging/omdisponering av eksisterende lokaler. NAV trygd i Lurøy har i dag to ansatte som følger med på lasset når sammenslåingen er et faktum. Disse to arbeider i leide lokaler på Lurøy. Planleggingsprosessen For at planleggingsprosessen skal gå smertefritt, er det satt ned ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. I tillegg skal det tilsettes prosjektleder/nav-leder som skal lede arbeidet fram til kontoret er operativt og eventuelt lede den videre driften. Nye møter skal holdes i januar og våre politikerne får da ta stilling til Fra oppstartsmøtet i november, der rådgiverne Trond A. Wilhelmsen (t.v.) og Anita Kristiansen fra NAV Nordland la fram hovedlinjene for etablering av NAV-kontor i Lurøy. Etablering av NAV-kontor i Lurøy prosjektavtalen mellom NAV Nordland og Lurøy kommune, samtidig som premissene for hele prosessen legges - helt fram til åpning. De viktigste oppgavene i planprosessen blir avklaringer om daglig ledelse, tjenestetilbud, hvor mange ansatte, felles kulturbygging, IKT-løsninger og hvorvidt NAV-kontoret skal ha en desentralisert struktur. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland To av deltakerne på oppstartsmøtet jobber i dag i hver sin etat, men skal innen ett år jobbe sammen. F.v. sosialleder i Lurøy Marianne Storheil og saksbehandler Evy Lorentsen i NAV trygd i Lurøy. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN