NR. 4 DESEMBER ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted"

Transkript

1 Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato Rødsand Foto: Frode Johansen Her prøvekjøres MS Sønnavind uten for Jakobsen Mek tidligere i høst. I oktober leverte Jakobsen Mekaniske Verksted AS på Sleneset katamaranen MS Sønnavind til Herøy. Det er firmaet BraVask som tar i bruk nybåten i sitt arbeid med å bl.a. vaske nøter til oppdrettsnæringen på Helgeland. Jakobsen Mek. Har nå et nybygg på beddingen som skal leveres til Nord- Troms i mai Det er en fiskebåt/sjark på 10,99 meter. Jorunn Jakobsen Pedersen i Jakobsen Mek. sier at utsiktene etter dette bygget er usikre. Sånn sett lever vi i en vel spennende bransje, men vi håper jo på nye oppdrag. Det som opptar oss mest nå for tida, er at vi har fått rasert godsruta utover hit til nesten ingen ting. All den gassen vi bruker under båtbygginga får vi sendt fra Sandnessjøen, men etter ruteomlegginga i høst sitter vi igjen med kun én tur fredagsnatta. Her må noe gjøres raskt for å få skikk på dette, sier Jakobsen. TEKNISKE DATA Navn: MS Sønnavind Type: Katamaran Lengde: 14,95 meter Bredde: 7,0 meter Materiale: Aluminium skrog Motor: 2 stk Scania 600Hk Toppfart: Ca. 24 knop Kjøper: BraVask (Herøy Helgeland) Ordførerens spalte (se side 4) Forfatterbesøk i Lurøy (se side 15) Etablering av NAV-kontor i Lurøy (se side 16)

2 2 Nordbygda - gårdene og folket Rettelse om Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen Ved Cato Rødsand Henrik Johansen fra Polarsirkelen Luftfartsutvikling AS orienterte i kommunestyrets møte 25. september 2007 om selskapets planer i forbindelse med ny og større flyplass i Rana. I vår artikkel i forrige utgave av Steinkjerringa, kom vi i skade for å gjengi deler av hans framlegg på en feil måte. Rune Bang har nylig gitt ut boka «Nordbygda - gårdene og folket. Vi tipper den vil ligge under mange juletrær i år. Boka «Nordbygda - gårdene og folket» tar for seg gårdshistoria og beskriver folkene som har bodd i Kvina, Kongsvik, Tonnes og finnerydningene Aspdal og Gammen i Lurøy kommune. Boka er på flere hundre sider og inneholder et rikt utvalg av bilder og illustrasjoner. Dette er krona på et stort verk som har tatt Rune Bang 20 år å fullføre. «Nordbygda - gårdene og folket» får du kjøpt hos bokhandlerne i regionen, på butikkene i Lurøy og i bibliotekene i Lurøy Pris kr 460,- Polarsirkelen Lufthavnutvikling jobber fram et prosjekt til erstatning for Røssvoll. Det betyr at Mo i Rana i fremtiden vil kunne tilby lavpris direkterute fire ganger t/r pr dag til Oslo med store fly. Målet er at den nye flyplassen skal stå ferdig i Kommunene Rana, Rødøy, Lurøy, Hemnes og Nesna har gitt sin støtte til planene. Det samme gjelder fylkesrådet i Nord land, som har sendt saken videre til samferdselsdepartementet, med sikte på å få gjennomslag for prosjektet i Nasjonal transportplan for 2010 til Etter orienteringen gjorde kommunestyret i Lurøy følgende vedtak: Lurøy kommunestyre har i dag fått en grundig informasjon fra Henrik Johansen om arbeidet med å få en tilfredsstillende større flyplass i nærområdet. Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS er i ferd med å gjennomføre et prosjekt med sikte på å etablere Mo i Rana Lufthavn, Polarsirkelen. Planen er å etablere flyplass 7 km øst for Mo i Rana. Flystripa vil bli lang nok til å skape konkurranse mellom flyselskapene som i dag opererer på mellomstore lufthavner i Norge; dvs. SAS, Norwegian, Widerøe, samt eventuelle charteraktører. Lurøy kommunestyre gir sin fulle tilslutning til det arbeidet som gjøres for å få et tilfredsstillende flytilbud i nærområdet. En velfungerende flyplass vil være av største betydning for næringsliv og bosetting i vårt område. Kommunestyret ber Polarsirkelen Luftfartsutvikling A/S tilkjennegi sine ønsker for hvordan Lurøy kan være en positiv bidragsyter for å nå målet om en større flyplass innen kortest mulig tid. For å finne ut mer om disse planene, anbefaler vi våre lesere å besøke

3 3 Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf: / E-post: Alt i Brannslokkerutstyr Kontroll, Service og fylling av brannslokkere Brannstiger, Redningsliner Deteksjonssystemer Sikkerhetsskilting Førstehjelpsutstyr Slokkeøvelser Utfører årlig kontroll hos bedrifter på brannutstyr, skilting og førstehjelpsutstyr SIKRING SLOKKING REDNING FØRSTEHJELP En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

4 4 Ordførerens spalte Det er med godt mot og ydmykhet at jeg nå har tatt fatt på oppgaven som ny ordfører i Lurøy. Det skal arbeides godt for å fylle skoene etter Steinar Joakimsen - jeg må nok velge mine egne sko og min vei. På formannskapskontoret er jeg glad for å ha en dyktig stab som kan fortelle meg mangt og mye. En kort versjon av min bakgrunn Jeg ble født i Oslo i 1959, men ble nordlending allerede året etter. I oppveksten bodde jeg i Bodø, men flyttet hit til Lurøy allerede som 16-åring. Jeg tok landbruksfaglig utdanning og var ferdig agrotekniker i I yrkeslivet har jeg tidligere jobbet innen mikrobiologi på Ås, som forsøksringleder i Sør- Salten, jordstyretekniker i Nissedal i Telemark og forsøksringleder på Sør-Helgeland. Siden 1988 har vi drevet gården Hestmona. Jeg er gift med Heidi og vi har tre barn i alderen 16 til 21 år. I 12 år har jeg vært medlem av Lurøy kommunestyre, i de siste 4 som varaordfører. Om å komme i posisjon Valget i høst gav oss i Senterpartiet muligheten til å komme i posisjon til ordførerplassen i inneværende periode. Vi har hatt mange konstruktive møter både i eget parti og med dem vi har inngått et flertall med. Vi mener dette samarbeidet skal gi Lurøy kommune et godt representativt styre de neste 4 år. Det er også viktig å ha et konstruktivt samarbeid med Arbeiderpartiet i opposisjon. Vi må jobbe målrettet i Lurøy for å lykkes fremover. Størst er utfordringene med det å være en kommune der folk ønsker å bo og flytte til. Utfordringen er å legge til rette for et variert arbeidsmarked som tiltrekker seg familier. Samferdsel Også innen samferdsel er oppgavene mange. Vi får neppe tildelt større ressurser til ruteproduksjon i vårt område, og må derav omdisponere og utnytte det vi allerede har, til det beste for innbyggere og næringsliv i hver krets. Mulig arbeidspendling mellom kretsene i Lurøy er et overordna mål. Vi vil i løpet av vinteren gjennomgå vårt samarbeid med Helgeland regionråd. Her vil nærmere tilknytning til Rana bli diskutert. En storflyplass i Rana vil kunne gi lurøyfjerdingene bedre reisemuligheter både i inn- og utland. Det arbeides også med en mulig helikopterrute mellom Lovund-Træna og Bodø. Tilrettelagt pendling mellom kretsene vil gi helikopterruten et bedre kundegrunnlag. Positiv utvikling Vi har nylig hatt oppstartsmøte for etablering av NAV - kontor i Lurøy. Fremdriftsplanen forutsetter at dette er etablert innen desember Her er vi godt i gang med arbeidet. Lurøy kommune blir gradvis et bedre reiselivsprodukt og kanskje med det et bedre sted å bo. Gode overnattingstilbud og spisesteder med god mat høyner også tilbudet for oss fastboende og næringslivet forøvrig. Nylig fikk jeg være med på å åpne kulturstien Lurøysjøen rundt på Lurøy med informasjonstavler fra vår historie. Dette kan du lese mer om et annet sted i avisen. Krabbefiske har de siste åra skapt mye virksomhet i Lurøy. Årets fiske gir ny rekord i omsetning og fortsatt er neppe taket for uttak nådd. I høst startet mottak av krabbe på Kvarøy. Den blir her kokt, demontert og frosset. Det foreligger planer for mottak av større kvantum og økt foredlingsgrad. Primalaks på Sleneset har hatt sitt første driftsår og har lykkes med sin virksomhet i et tøft marked. Nord-Reker er etablert i Kvina med videreforedling av reker. Vi har mange flere virksomheter som utvikler seg og er viktige for kommunens framtid. Jeg vil som ny ordfører prøve å besøke private arbeidsplasser og kommunale virksomheter, for å møte dere som arbeider der og søke å styrke kommunikasjonslinjene mellom arbeidsplasser og kommuneadministrasjonen. Ta gjerne kontakt med meg. En god kommunikasjon og et godt samarbeid mellom administrasjon, arbeidstakere, næringsliv og politikere er en forutsetning for at vi skal kunne gjøre en bra jobb sammen. Ønsker alle lurøyfjerdinger god jul og et godt nytt år! Carl Einar Isachsen Ordfører

5 LOKALUTVALG ALDERSUND KRETS Medlemmer Varamedlemmer Sissel J Selnes Odd Even Pedersen Tore Knutsen Sissel Bygdås Geir Strifeldt Sigurd Einmo Ellen Karin Jonny Albertsen Kolle Elisabeth B. Jostein Tønder Vedøy Olav Tønder Jon Bjørnar Johansen Linda Henriksen HESTMONA KRETS Medlemmer Varamedlemmer Tor Mathisen Katharina Isachsen Heidi Carl Einar Isachsen Isachsen jr Rønnaug Annie Maria Jakobsen Isachsen Carl Einar Isachsen sr Anne Isachsen KONSVIK KRETS Medlemmer Pia Vedal Helge Kongsvik Roar Østrem Jonny Moen Elin Haugen Varamedlemmer Ronny Hopaneng Stig Teigen Willy Molvik Ole Haugen Synnøve Nilsen Egil Østrem Siw Eli Bjørnø Katrine Pedersen KVARØY KRETS Medlemmer Varamedlemmer Karine Dalen Helge Sarassen Jens Osvald Ståle Sarassen Olsen Alf-Gøran Marit Sarassen Knutsen Kjell Gunnar Hanne Sarassen Mortensen Lill-Tove Olsen Synnøve Iversen Yngve Olsen Sigrunn Olsen Leif Snorre Sarassen LOVUND KRETS Medlemmer Øystein Thomassen Torgrim Olaisen Randi Johansen Ann Katrin Raknes Andreas Berglund ONØY/LURØY KRETS Medlemmer Trond Arne Larsen Anita H. Johannessen Varamedlemmer Runar Fjellgaard Svein Tore Olsen Julie Anne Olvik Catrine Nordvoll Lorents Pettersen Lena Eliassen Yngvild Myhre Tora Thomassen Varamedlemmer Hildegunn Harr Sund Ellen Greger Kjell Ivar Vestå Monika S. Kristansen Malin Nordås Vebjørn Johansen Trond Even Liss Aina Nilsen Jørgensen Tove Johannessen Marit Lorentsen Bjørnar Kvitvær SLENESET KRETS Medlemmer Per Asle Pedersen Steinar Joakimsen Jorunn J. Pedersen Trond Sæteren Ørjan Isaksen 5 Varamedlemmer Stig Krogli Roy Tore Kristiansen Tove Anita Jakobsen Frank Hansen Janne Kari Henningsen Sigrun Johansen Inger Grønbeck Kay Elena Pedersen SØRNESØY KRETS Medlemmer Varamedlemmer Holger Olsen Aasta Karlsen Geir Olsen Rita Henningsen Asbjørn Gunnar Martinsen Lorentsen Inger Nordhøy Torstein Johansen Ragna Gullesen Asgeir Gullesen Sonja Alsli Kjell-Arne Henningsen Stian Dahl Autorisert regnskapskontor Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Regnskap Lønn Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

6 6 Fysisk aktivitet - ANBEFALINGER FOR VOKSNE Sosial og helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne. Anbefalingene: - Voksne anbefales å være fysisk aktive med moderat intensitet minst 30 minutter hver dag. - Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter. - Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene En økning i aktivitetsnivået utover en halvtimes moderat fysisk aktivitet gir ytterligere helsegevinst. Det er aldri for sent å starte med fysisk aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdommer og tilstander. Daglig fysisk aktivitet beskytter mot utvikling av hjerteog karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft. Fysisk aktivitet er også viktig for muskel- skjelett- og leddhelse. Samtidig viser det seg at fysisk inaktivitet øker risikoen for dødelighet og sykelighet og svekker den generelle funksjonsdyktigheten. Tilrettelegging for fysisk aktivitet er også et viktig virkemiddel i behandling og habilitering/rehabilitering i helsetjenesten. I tillegg er fysisk aktivitet en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi og reduserer stress. Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd og ruster oss til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Hvor aktive er den voksne delen av befolkingen? Det finnes liten dokumentasjon om hvor fysisk aktive den norske voksne befolkingen er. Hvis vi ser på det hverdaglige fysiske aktivitetsnivået så er det mye som tyder på at vi i dag er mindre aktive i hverdagen sammenlignet med tid- er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt ligere. Noen eksempler er at det i dag finnes flere stillesittende arbeidsplasser, flere tv apparater og svært mange av de korte reisene i dag gjøres med bil. Det er mye som tyder på at det er en økt andel av befolkingen i dag har et lavere fysisk aktivitetsnivå enn tidligere. Når man ser på organisert trening, viser det seg at det er en stabil andel som trener regelmessig. En målestokk på endringer i det generelle fysiske aktivitetsnivået er forandringen av den fysiske formen i befolkingen. En studie av 18- årige rekrutter viser at deres aerobe kapasitet er redusert med åtte prosent i perioden 1980 til Blant kvinner i aldersgruppen år finnes det en landsrepresentativ studie som viser at seks av ti er fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag. Hvordan få flere voksne fysisk aktive? I løpet av hverdagen finnes det for de aller fleste en rekke muligheter til å være i fysisk aktivitet, i forbindelse med transport til og fra arbeid, på arbeidsplassen, på fritiden, i hjem og nærmiljø. Flere små bolker av fysisk aktivitet i løpet av dagen og uken er viktig for den sammenlagte mengden aktivitet. En økning i hverdagsaktiviteter kan være like helsefremmende som et mer strukturert tilrettelagt aktivitetsprogram. Fysisk aktivitet med høy intensitet er imidlertid forbundet med flere ugunstige forhold som for eksempel økt risiko for muskelskjelettskader og negativ opplevelse av aktiviteten. En av de viktigste grunnene til at folk faller fra treningsopplegg er nettopp for høy intensitet. Derfor er det viktig å begynne med aktiviteter med lavere intensitet hvor man mestrer aktiviteten. De som ønsker å starte med et mer strukturert mosjonsprogram, bør velge aktiviteter som krever bruk av flest mulig muskelgrupper. Aktuelle aktiviteter er for eksempel jogging/løping, stavgang, sykling, svømming, skigåing, styrketrening. For at flere voksne skal kunne være fysisk aktive i en ofte travel hverdag, er det viktig at det legges bedre til rette for fysisk aktivitet på de ulike arenaene som transport, arbeid, hjem og nærmiljø.

7 7 HUSK: Bruk refleks i vintermørket! Tlf ALT I STEIN Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob Gaveartikler og bruksgjenstander Berit sblomster Blomster / Potter Blomsterfrø Gjødsel og jord Garn / Strikkepinner / Mønsterbøker Håndarbeid Gaveartikler Te / Drops Rosenrot-produkter Såper Honning Gavekort For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! 8762 SLENESET ÅPNINGSTIDER Dagtid: Mandag Stengt Tirsdag fredag: Lørdag ÅPNINGSTIDER Kveldstid: Mandag/torsdag Stengt Tirsd/onsd/fred lørd/sønd.:

8 8 Hva gjør barnet ditt i helgene og på fritiden? Takk! Vi på Lurøy sykehjem vil takke for alle minnegaver som vi har fått det siste året. Vi prøver å bruke gavene slik at de kommer beboerne, besøkende og personalet ved sykehjemmet til nytte og glede. Vi vil også takke alle i barnehagen og skolebarna som har gledet oss med mye fin sang og håper på nye besøk. En varm tak til helselaget for sine trofaste besøk på sykehjemmet. TV2 har sin blomster Finn, vi har vår blomster Torfinn som gleder oss med blomster fra tidlig vår til langt på høsten, en stor takk til deg. Vi ønsker alle en riktig god jul og et trivelig nytt år! Kay Elena Pedersen Avd.leder Onøy/Lurøy Ved Lurøy barneverntjeneste Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda, iverksette og følge opp tiltak. (fra hjemmesiden til Barne- og likestillingsdepartementet) Barneverntjenesten i Lurøy oppfordrer foreldrene til å være oppmerksom på hva barna/ ungdommene deres gjør på fritiden. Dette med tanke på for eksempel mobbing, alkohol og narkotika. Mobbing barn i mellom kan begynne allerede mens barna går i barnehage. Mobbing av andre skjer også via internett og mobiltelefon. Alkohol reduserer tankeevnen og øker impulsiviteten. Narkotika påvirker folks psyke, og en vet aldri hvilke fatale følger det kan få for hvert enkelt menneske. Barna/ungdommene er i utvikling og er derfor sårbar på veldig mange områder. Det er viktig å forhindre skjev utvikling hos barn/ungdom, slik at de får utvikle seg på best mulig måte. DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Generell informasjon om barneverntjenesten Barneverntjenesten er en tjeneste til de barn og foreldre som har behov for hjelp slik at barna får en trygg, forutsigbar og god oppvekst. Barnet er hovedpersonen og deres behov blir vektlagt. Barneverntjenesten skal gi råd, veiledning og hjelpetiltak til de som har bruk for det jfr. Lov om barneverntjenester 4-4 Hjelpetiltak. Varige problemer kan unngås hvis en går tidlig inn med tiltak som for eksempel råd, veiledning og hjelpetiltak. Alle offentlige ansatte er lovpålagt å gi beskjed ved grunn til bekymring rundt et barn.

9 9 Mens politikerne prøver å forhindre at jorda overopphetes, er det også viktig å ha et perspektiv på hvordan menneskene lever sammen her på kloden. I diktet nedenfor tar jeg farvel med hovmod, misunnelse og sinne, samtidig som jeg ønsker glede, vennskap og sannhet velkommen i våre hjerter. God jul og godt nytt år til alle våre lesere! FARVEL OG STIG PÅ Av Cato Rødsand (juli 2006) Høsten 2000 spilte Onøy/Lurøy sangkor inn cd-en «Folket som leve her nord» med nordnorske viser. Bl.a. Kjærli heitsvise i mørketi, Sang tel Helgeland og Nordnorsk julesalme. En selv-laget sang er også med, Ho Alfhild laget av Øystein Klovning, Trine Sandvær og Chris Eva. Farvel, hovmod du står førr fall Du såra mange ja, hopetall Farvel, misunnelse du e sterk i trua Sterkar enn krafta te smeden i grua Farvel, sinne du e svart i øye Kortvarig galskap med mykje møye Stig på, glede du smila så godt Og varme mange som gleda har fått I mai 2006 spilte koret inn cd-platen «Åresang». Også denne med nordnorske sanger, men også tre med forankring i Lurøy, bl.a. Lurøysangen av Trygve Hoff, Den underlige sang av Eric Sporre (tidl. sokneprest i Lurøy og Træna) og Vår i Lurøy av Cato Rødsand og Chris Eva. Stig på, vennskap du e jo så go Opprektige sjel din plante ska gro Stig på, sannhet du e nu så rar Som samla trådan i livet vi har Bestilling kan gjøres via epost eller telefon til leder Karin Sund Olufsen Telefon: Annonsen er sponset av: Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

10 10 Lensmannen i Lurøy og Træna har trappet opp sin virksomhet fra i sommer. I midten av august fikk kontoret forsterkning fra Vestfold, da Georg Bryn fikk vikariatet som politiførstebetjent for Cecilie Stensland, som skal tiltre denne stillingen på senvinteren. Styrket lensmannskontor for Lurøy og Træna I denne tiden har aktiviteten vært relativt stor. Enkelte uønskede hendelser har det vært, men lensmannen mener at publikum har vært gode hjelpere. Som oftest har utfordringene blitt løst selv om det gjenstår noen problemstillinger. Lensmannskontoret samarbeider tett med de kommunale etatene. Vi har fokusert mest på ungdom og kriminalitet begått av ungdom. Vi har jobbet hardt for å få en raskere avgjørelse i sakene. Vi har, i den grad det har vært mulig, drevet med forebyggende virksomhet ute. I forbindelse med denne informasjonen vil vi benytte anledningen til å påpeke at vi nærmer oss juletider. Jula er høytid og samtidig en tid da mange kommer hjem for å feire med slekt og venner. Samtidig sitter andre alene og har det kanskje litt tungt. Årsaken kan være savn, mens andre sliter med å få økonomien til å gå rundt. Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf Vår oppfordring til alle lurøyfjerdinger og trænværinger er å vise litt ekstra omsorg for hverandre i jula. Jula er for enkelte forbundet med mer fri og mer fest. Det er erfaringsmessig mer alkohol tilgjengelig og sannsynligvis mer dop i denne tiden. Dette går ut over noen - ikke minst barna. Lensmannen vil minne alle foreldre om den moralske plikten vi har til å gripe inn eller melde fra når vi ser at barn lider overlast. I den store sammenhengen er Lurøy og Træna to små kommuner. Da er det desto mer viktig at vi tar godt vare på hverandre og påvirker hverandre på en god måte. Lensmannskontoret vil, bare for å ha det nevnt, gjennomføre trafikkontroller i denne perioden. Erfaringene så langt i år tyder nemlig på at promillekjøring er et tilbakevendende problem. Avslutningsvis vil lensmannen benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig god jul og et riktig godt nytt år! HUSK: Bruk refleks i vintermørket! Mvh Kjell Ivar Vestå Lensmann

11 11 Rebus for de glupe hoder Løsningsordet fra rebusen i nr 3/07 var Ytresamsøy et lokalt navn i Solværøyan. Blant innsenderne ble Bjørg Ervik, Øvre Fallet 6, 7100 Rissa, trukket ut som vinner. Hun får et par Lurøy-votter i premie. Vi fortsetter med rebusen Luringen, og skal også denne gangen fram til et lokalt navn (ett ord) i Lurøy: Rise + bukta Forslag til løsning sendes: Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar 2008 Vinneren belønnes med et par Lurøy-votter. Navn:... Vi selger POTTEPLANTER, SNITTBLOMSTER OG DIVERSE TILBEHØR. Vi tar også imot bestilling av KRANSER, DEKORASJONER OG BÅREBUKETTER. ÅPNINGSTIDER: Tirsdag: Lørdag: Tlf: og Adresse: 8730 Bratland... Adresse: Løsning:......

12 12 På tur på Onøy og Lurøy Det er en rekke muligheter til fotturer på øyene Onøy og Lurøy i Lurøy kommune. Noe er tilrettelagt, og noe må du finne fram til ved hjelp av kart. I denne trykksaken informerer vi om: Merket turløype til Lurøyfjellet Merket turløype til krigsminnet Jonhøla Kulturstien Lurøysjøen rundt Tur til grilhytta på Onøyfjellet Tur til grillhytta på Lurøymølna på nordsiden av Lurøya Tur til den gamle boplassen Sutternes på norøstsiden av Lurøya Tur rundt Onøya I 1929 gjorde bonden Georg Arntsen et gravfunn på Lurøya. Blant annet fant han dette spenne i forgylt bronsje. Denne er datert til ca. 900 e.kr. og tillegges irsk opprinnelse. Kunstnere har i dag produsert dette til Lurøynåla. Vandrer du rundt om på øyene vil du finne funnstedet for denne nåla, og mange andre spennede kulturminner. Velkommen på tur på Onøy og Lurøy. Onøy og Lurøy har et kulturlandskapsom bærer preg mangeårig bruk. Dette landskapet ligger mellom himmel og åpent hav. Å bevege seg i slikt landskap gir turopplevelsen en ekstra dimensjon. Kulturstien Lurøysjøen rundt Kultursti for vandring Dette er en kultursti som er tilrettelagt for vandring. Turen kan også tas med sykkel eller rullestol. Deler av stien går langs bilvei. Vær derfor oppmerksom på trafikken. På grusveiene ber vi deg om ikke å kjøre bil. Du kan starte hvor du vil, men vi anbefaler å starte ved museet tilhørende Lurøy kystlag. Her er det også plass til å parkere biler. Langs stien er det satt om plakter som gir informasjon om severdigheter du passerer. God tur. P = Parkeringsmuligheter Severdigheter langs kulturstien 1. Skilt. Museum tilhørende Lurøy kystlag. Anbefalt startsted. 2. Skilt. Lurøy kirke 3. Skilt. Om Lurøygården. 4. Skilt. Om Grindskaret og gravhauger. 5. Start. Merket turløype til Lurøyfjellet 6. Start. Vei/sti til østsiden av Lurøya og Sutternes 7. Skilt. Lurøynåla. Funnsted. 8. Skilt. Olavika. Husmannsplasser under Lurøygården 9. Skilt. Knarrosvika 10. Skilt. Lurøysjøen 11. Skilt. To minnebautaer 12. Start. Vei/sti forbi Hagen og til grillhytte på Lurøymøla.

13 13 Ved Cato Rødsand De to personene til venstre «heter» på bildet Einar og Lilly, mens de to til høyre bærer navnene Olaf Salomonsen og Nelly. Det er imidlertid satt strek over navnet Lilly, så kanskje har informanten her vært noe usikker. Fotograf er Alf Viking, så bildet må være tatt før 1926/28. Bildet har tilhørt Tordis Davidsen på Aldra. Altså mitt spørsmål er følgende : Er det noen som har kjennskap til disse personene, hvor de bodde og i hvilken anledning bildet er tatt (år). Ble noen av disse parene gift og har de eventuelt etterkommere. Har du opplysninger om personene på bildene, ta gjerne kontakt med: kulturleder Rune Bang biblioteksjef Rita Karlsen eller redaktør Cato Rødsand NYBARNEHAGEN PÅ LOVUND Tekst: Cato Rødsand Foto: Hermann Mindrum Den nye 4-avdelings barnehagen på Lovund reiser seg raskt. Den 31. oktober ble det fattet byggevedtak i k-styret. Dagen etter ble grunnarbeidet starta, og i disse dager er barnehagen under tak. Vi går for tida med 4-5 mann i arbeid både ørk og helg, opplyser entreprenør Ole Kr. Johannessen i Lurøy Bygg AS. Vi er opptatt av å få bygningen tett og avstivet før vi tar juleferie, og det ser ut som vi kommer godt i mål med det. Vi har unngått snø og arbeidet med å reise vegger og montere sperrer har gått greit. Her har vi en gjev kran til å hjelpe oss med de store løftene. Asfaltplater, tyvek og lekter kommer på plass etter hvert, og likeså med taktroet. Det er viktig at bygget blir ferdig opplektet både Her heises de siste taksperrene opp på den nederste fløya av barnehagen. Før jul skal vegger og tak være tette for vær og vind. på vegger og tak, slik at det stives av og kan stå for en støyt med dårlig vær. Vi har arbeidsfolk som står på, og før vi monterte sperrene, heiste vi inn vel 300 gulvplater og alle vinduene. På den måten sparer vi oss for mye arbeid senere i byggeprosessen, sier en fornøyd Ole. Kr. Johannessen. Den nye barnehagen skal stå ferdig til 1. mai 2008.

14 14 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøya/Lurøya: Sveinung Handå tlf: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Ole Kr. Johannessen ONØY 8766 Lurøy Tlf Fax

15 15 Pål Gerhard Olsen på forfatterbesøk i Lurøy Forfatter Pål Gerhard Olsen foran et lydhørt publikum i Skjærgårdsbiblioteket. Tekst: Rita Karlsen Foto: Inger Lise Torolfsen Onsdag 21.november gikk årets forfattebesøk av stabelen. Skoleelever fra hele Lurøy deltok. Som kjent samarbeider Ytre Helgeland Bibliotek, også kalt Skjærgårdsbiblioteket om forfatterbesøk en gang i året. Årets navn er Pål Gerhard Olsen som har skrevet et utall bøker for barn og ungdom. LURØY HANDEL a.s Pål Gerhard Olsen er kanskje mest kjent for bøkene om «Fotballtigrene». Denne gangen tok han for seg bøkene Turbo og Veien til Maracana, og han fortalte og leste fra bøkene. Skoleelever fra nesten alle kretsene i Lurøy deltok, og her har skolene vært utrolig smidige, og tilpasset skoledagen til forfatterbesøket som foregikk på ettermiddagstid. Etter stemningen å bedømme, satte de unge pris på arrangementet, noe som også fremgår av bildene. I Lurøy deltok nesten 60 barn og unge Lurøy Tlf Faks Pål Gerhard har noen hektiske dager på Helgeland, og han har hittil denne uken besøkt Alstahaug, Leirfjord, Træna og nå Lurøy. Videre skal han besøke Dønna og Herøy på torsdag. Han sier selv at det er første gang han er på Helgeland, men det blir ikke siste gang. Til tross for mørketide ble han fascinert, og han har allerede planlagt å ta med familien og komme tilbake til sommeren. Han er ellers imponert over kommunikasjonene og båtene, og syns det var helt uproblematisk å reise rundt i kommunene på denne måten. Ellers uttalte han at også forfatterne syns det er viktig å få komme ut i distriktene. Vi som bor i distriktene syns også at det er viktig å få kulturen ut der folk bor, og takker spesielt den kulturelle skolesekken som er med på å gjøre dette mulig. Et av målene til Skjærgårdsbiblioteket er årlig forfatterbesøk, spesielt for barn og unge, og vi kan nå se tilbake på nok et vellykket arrangement.

16 FULLDISTRIBUSJON 16 Tekst og foto: Cato Rødsand I slutten av november ble det holdt oppstartsmøte for etablering av NAV-kontor i Lurøy. Både kontorarbeidsplasser, bemanning og IKTløsning skal være på plass før NAV Lurøy kan åpne sine kontordører i desember Samkjøring fra flere etater Mange brikker skal på plass før NAV-kontoret i Lurøy er operativt. Etaten skal ha både et kommunalt og et statlig tjenesteinnhold, og skal yte tjenester til innbyggerne innenfor både trygd, arbeidsmarked og deler av sosialtjenesten. Det er ønskelig at NAV-kontoret etableres i Lurøy rådhus, ved delvis ombygging/omdisponering av eksisterende lokaler. NAV trygd i Lurøy har i dag to ansatte som følger med på lasset når sammenslåingen er et faktum. Disse to arbeider i leide lokaler på Lurøy. Planleggingsprosessen For at planleggingsprosessen skal gå smertefritt, er det satt ned ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. I tillegg skal det tilsettes prosjektleder/nav-leder som skal lede arbeidet fram til kontoret er operativt og eventuelt lede den videre driften. Nye møter skal holdes i januar og våre politikerne får da ta stilling til Fra oppstartsmøtet i november, der rådgiverne Trond A. Wilhelmsen (t.v.) og Anita Kristiansen fra NAV Nordland la fram hovedlinjene for etablering av NAV-kontor i Lurøy. Etablering av NAV-kontor i Lurøy prosjektavtalen mellom NAV Nordland og Lurøy kommune, samtidig som premissene for hele prosessen legges - helt fram til åpning. De viktigste oppgavene i planprosessen blir avklaringer om daglig ledelse, tjenestetilbud, hvor mange ansatte, felles kulturbygging, IKT-løsninger og hvorvidt NAV-kontoret skal ha en desentralisert struktur. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland To av deltakerne på oppstartsmøtet jobber i dag i hver sin etat, men skal innen ett år jobbe sammen. F.v. sosialleder i Lurøy Marianne Storheil og saksbehandler Evy Lorentsen i NAV trygd i Lurøy. TRYKK: RØNNES TRYKK AS MOSJØEN

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen

1 Torbjørg Nordås. 2 Øystein Thomassen. 6 Åslaug Selnes Finseth. 12 Gunn-Sonja Nordås. 4 Hans Arne Gulbrandsen. 5 Sissel Stavseth Edvardsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Lurøy Valglistens navn: Kristelig Folkeparti Antall stemmesedler: på % Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås ** Torbjørg Nordås **

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2007 2011 À jour pr. januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg...

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2011 2015 À jour pr. 30. september 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunestyret... 3 Formannskapet... 4 Partssammensatt utvalg... 4 Tilsyns- og rettighetsstyret...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Tid: Fjernmøte Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: 24.02.2016 Tid: Fjernmøte MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre Johannessen Medlem

Detaljer

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN LURØY KOMMUNE KOMMUNESTYRE, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015 2019 À jour pr. 28.02 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunestyret... 3 Formannskapet... 4 Partssammensatt utvalg... 4 Tilsyns- og rettighetsstyret...

Detaljer

DIVERSE REPRESENTASJON

DIVERSE REPRESENTASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyre, råd og utvalg Side Kommunestyret... 2 Formannskapet... 3 Partssammensatt utvalg... 3 Tilsyns- og rettighetsstyret... 3 Administrativt tilsettingsutvalg... 4 Akan-utvalg...

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 24.05.2016 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune http://www.kultursekkeninordland.no Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 8. feb. 2016 kl. 09:00 10:00 Avlyst Nesna skole Nesna skole: Movegen 24, 8700 NESNA 75067145 Helene Solvoll hs@nesnaskolen.no 93499357 Man 8. feb. 2016 kl. 10:00 11:00 Avlyst Nesna skole Nesna skole:

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kulturlandskapsdag på Dyrøya

Kulturlandskapsdag på Dyrøya Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2007 21. ÅRGANG Kulturlandskapsdag på Dyrøya Her foran våningshuset får

Detaljer

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form

Aktivitetsdagbok. for deg som vil komme i bedre form Aktivitetsdagbok for deg som vil komme i bedre form Vil du komme i bedre form og være mer fysisk aktiv enn du er nå? Da kan denne dagboken være en hjelp til planlegging og gjennomføring. Her kan du skrive

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte

Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur som øker energiforbruk utover hvilestoffskifte Fysisk aktivitet Diskuter i grupper! Hva vil det si å være fysisk aktiv? Når er du fysisk aktiv i løpet av dagen? Hvordan oppleves det å være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet: Bruk av skjelettmuskulatur

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET SOM VALGSTYRE Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 15.03.2017 Tid: 12.30-13.00 (etter formannskapet) INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Til Helgeland Regionråd

Til Helgeland Regionråd Til Helgeland Regionråd Deres ref: Vår ref: She Dato: 26.mai 2014 Det innkalles til ordinært årsmøte 2014 i Helgeland Regionråd. Sted: Brygga i Berfjord, Dønna Avreise fra Sandnessjøen torsdag den 19.juni

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Fysisk aktivitet reduserer risikoen for kreft Aktive voksne gir aktive barn. Barn som får mange og gode opplevelser med fysisk aktivitet i oppveksten, er også mer aktive når de blir voksne. Ta deg tid

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ

Nordland fylkeskommune  Fylkeshuset, 8048 BODØ Prinsensgate 100, 8048 BODØ Man 8. feb. 2016 kl. 09:00 10:00 Avlyst Nesna skole (Nesna) Nesna skole: Movegen 24, 8700 NESNA 75067145 https://www.google.no/maps/search/nesna+skole/@66.198629 Helene Solvoll hs@nesnaskolen.no 93499357

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 Liakroken barnehage Da er det nye barnehageåret allerede godt i gang. August har gått med til tilvenning av nye barn og etablering av ny barnegruppe. Vi har hatt

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/409 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 23. september 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Tove Referent: Lars

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: Tid: 15.30 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Mo i Rana Møtedato: 23.10.2015 Tid: 15.30 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Bjørnar S. Skjæran Varaordfører Aino Olaisen Medlem

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006

Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Poengfordeling HelgelandsTrippelen 2006 Navn Klubb Kleivamila Criterium Spenst-Tempoen Myskoxrittet Kjemsås tempoen Marka trillern Sammelagtpoeng Antall ritt Premie Menn Hugo Strand Rana SK 12 10 12 12

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

- Et verktøy for arbeidslivet

- Et verktøy for arbeidslivet - Et verktøy for arbeidslivet Vi hjelper personer som er eller står i fare for å bli sykemeldte til å se nye muligheter! Hva er Aktiv på Dagtid Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold Idrettskrets

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 37 2017 Ny Daglig leder er på plass! I skrivende stund har jeg nettopp startet min femte dag på jobb her på skolen. Denne første uken har vært en fantastisk opplevelse med blomster på kontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/376 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 26. februar 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Wangen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016

Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Månedsbrev MAURTUA JUNI, JULI OG AUGUST 2016 Med Språket som basiskompetanse i dagligdagen, har vi i mai hatt fokus på klær under frokostsamlingene. Vi har hatt fremme følgende konkreter; truse, undertøy,

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/434 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 17. november 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Referent:

Detaljer

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre!

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! Nytt Fra Fredag Lørdag Søndag Vidaråsen landsby 22 21 20 Posten Fredag 14. august 2015 I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! I dag er

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Turnéplan: Sykt fett - høst 2016 Kontaktperson DKS: Ida Hevrøy Kontaktperson utøver: Hedda Munthe

Turnéplan: Sykt fett - høst 2016 Kontaktperson DKS: Ida Hevrøy Kontaktperson utøver: Hedda Munthe Man 29. aug. 2016 kl. 10:30 11:20 Nesna skole (Nesna) Nesna skole: trinn: 5 10, antall: 123 Tomma skole: trinn: 8 10, antall: 2 Totalt antall: 125 Kontakt Tomma skole: 75067152/ 95 82 49 93 Tomma Skole

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer