Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet."

Transkript

1 # 01 / 2004 Den dødsdømte pakistanske humanisten Dr. Younis Shaikh er løslatt. Han takker norske humanister for støtte. s. 7 Portrettet: Den kristne filosofen Tore Lindholm beskriver Human-Etisk Forbund som en velsignelse for det norske samfunnet. s Livssynsfagets forløper: Så tidlig som i 1957 fikk de første norske skoleelevene undervisning i et ikke-religiøst etikkfag. s s Frihetsaksjonen 2004 Frihet er ingen selvfølge i store deler av verden. I India arbeider humanister mot tvang og overgrep med rot i religion og tradisjon - overgrep som kvinner og barn er særlig utsatte for. Gjennom humanistenes prosjekter får de mulighet til å starte nye liv. 25. mars kan du delta i Frihetsaksjonen og bidra til frigjøring.

2 2 / UTEN ENKLE SVAR # 05 / UTEN ENKLE SVAR # 05 3 FRIHETSAKSJONEN: INNHOLD: VIL DU VÆRE MED? Vær med og gjør en innsats i Frihetsaksjonen 25. mars! Frihetsaksjonen 2004 går av stabelen i uke 13 ( mars), med 25. mars som den store aksjonsdagen. Hvis du vil gjøre en innsats enten ved å stå på stand og informere, gå med innsamlingsbøsse, eller du har andre kreative forslag ta kontakt med ditt nærmeste fylkeslag (se side 31 dette nummer for telefonnummer til Human-Etisk Forbunds fylkeslag) som vil sette deg i kontakt med lokale aksjonsutvalg, eller meld din interesse på telefon , på internett no, via epost Støtt Frihetsaksjonen på Konto: Gi kroner 100 ved å ringe givertelefonen: Vi skal være fanatiske demokrater. Vi skal kreve av alle samfunnsborgere at de demokratiske spillereglene går foran religionen. Naser Khader Dansk folketingsmedlem (Det radikale Venstre) LEDER: IDÉSPERRE? Faccum in vulluptat volobore commy nulla am iure molorer iusciduis diamconulput iriure er summy non utat nonsequat ipsum atumsan er sequat, veliquat, venit ipsum ad molum in et la commy nim quat et alisl elit nis nos aciduip sustis nisisci psuscin ut lum zzrit incilla faciniam dolobore tie dolesse magnibh eumsandreet lor iliquis ad do exer secte dolorer cidunt landre tat, volobor sum am iustrud modionulla ad tate ming essit nim velit, conse enim nim nos nostrud exerciliquat vulla feuguerat velis augait, con ullan ea feu faciliq uiscin henismod eum esequat, secte dolore dolobore eraesequisci blaor aciliquisci eumsandre dolore conullaor sumsan ute feuis nonsectet velesed tin volorero odignit ate conulput loborpercin utatue magna autpat nim vulputem ilit, vel il eugue feu faccum et alis eugue con ver se molobore tat. Ut el ing el utat adipis nonulla conse mincidui ea cor senim do odolessim dolobore digniat iriure consequi blandrem niscil eugait in vullaore venis nostrud tionsen issequi scilis nulput lor sisit wisim quam vullaorper aut ulla feugiamet amet veliquisisl dolortisse moloreet lute dolor sequam in ut utpat num dolenis er se feugiam el KOLOFON: Fri tanke Utgis av Human-Etisk Forbund Fri tanke redigeres etter redaktørplakaten. Stoff i Fri tanke representerer derfor ikke nødvendigvis Human- Etisk Forbunds politikk og/eller meninger. Stortingsflertall for skille s. 6 Dødsdømt humanist løslatt s. 7 Tema: Engasjement s. 8 Frihetsaksjonen 2004 s. 12 Portrett: Tore Lindholm s. 14 Human-etikk i skolen i 1957 s. 16 Opposisjonell i Paveland s. 18 Etikk for Oljefondet s. 26 Kronikk: Det enkleste er pistol s. 27 DU GLEMTE Å FØYE TIL EN TIL HER!!! :-D s.?? dipis do exero dolesent pratismod tem exeraessi. Tuero eugait, sustis nisl ip ea faccumm oluptat, voloreet la commod minim nullaorero ea facidunt loreet, vendipisisit delis nulput nosto dolore digna core doleniam dolor in ex ea con volore tem vel eugiat vendit, sent iusciliquisi tate dunt augiam elisi. Or ipit il ip erat. Laore feu feuipsuscil irit nim dolore tis ad doloreet at ute magna feu feummod ionulla ndipsus cincillaor acincip elesse te ming exer sed dolessed mod modio elestincip et dolore conum velenisi blaore magnibh eu facipisi blan enit nonsectem doloreet dolortie tat, quat pratisl utpat. Os etue faccum essenim vel ipit ut iustionumsan henibh eu feuis aliquam, qui tissim dipisci tet, summy nulla facin utat. Feum iliquam in eui bla consenibh et adiat vero do odiamet luptatis acilis nullut dolortis ad et num aliquisci el ute tate dolobore magnit nos aliquam, sim diatie tatio commolore molore commy nullam, consequiscin er sectet, velit voloreet iriuscidunt prat, suscidui bla feum vullandre velendiatum volortie tatio del iriliquis nulland iationsenit lortin exeril utat, sumsand ignibh et et Redaktør: Kirsti Bergh e-post: Journalist: Didrik Søderlind e-post: Layout: Bleed. Trykk: Dagbladtrykk Forsidefoto: Gunnar Olafsen volorem quisim zzriliqui bla aliquat autat ipis num quamet venit venim incin ullamet ea conse euisim dolor summolorem dolum irit augue dit esto eugait niamconse ercipisl ercipis ciniamet in euisl doloreet luptat irit wisi ea augait ad eugait ad tat ex et lut wisl ex endipsusci et veniatet il estin henisl iriliquip er iure te facin essi essi tem del dolendre facinit, sum erat, vel endignit praessi te tate facilit atetue conulla mcommy nosto elessi blaore dignisl dolum at, veros augait eui tio dit loreet lutpat ad del utem zzriure raessit nullan henim zzrit utat irit lobor susciliquisl enim zzrillaorper sequat, con eugueros nostrud ming eraessi etum nullutpate et, vent dolore magna consequ iscipis molummy nulla feu feugait wisciliqui te dolum nim ad dolor augue mincilisse vel dolorem volor aut velenisit do odip ercilit lutpat. Velenim illam ate min vel ipisim ex eu feu faccums andipis adipis eriureet vullam incilluptat laore magnim qui ent ut dolorero consequipit luptat, commy non henibh eleniscipis alit adit laore conse consequis numsan volor ipsustrud tinit luptat, sit dolor alis nostrud tet. Kirsti Bergh Pb St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Gateadresse: St. Olavs gt. 27, Oslo Materiellfrist for nr. 2/2004: 12. mars 2004 KOMMENTAR: FRIHET OG FRIHETSAKSJONEN 2004 I neste måned går Frihetsaksjonen av stabelen. Da gjennomfører Human- Etisk Forbund en landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for HAMUs prosjekter i India. HAMU Human-Etisk Forbunds humanitæraksjon støtter prosjekter som motarbeider religiøs og tradisjonsbestemt undertrykkelse. Rehabiliteringen av joginer såkalte tempelprostituerte er et godt eksempel på dette. Gjennom konkrete tiltak som opplæring og grunnfinansiering har norske humanister bidratt til å gi over 2000 kvinner og deres familier et nytt og verdig liv. Selv om praksisen med å innvie unge jenter til landsbyguden nå er forbudt, er det fortsatt mange kvinner som har behov for å komme ut av den prostitusjon dette innebærer. Å gjennomføre Frihetsaksjonen er et løft for Human-Etisk Forbund. Vi trenger en innsats fra alle medlemmer. Du kan gjøre mye alt fra å melde deg til det lokale aksjonsutvalget til å stille som aksjonist på aksjonsdagen 25. mars. Det er behov for folk som kan stå på stand eller gå med innsamlingsbøsse. Eller kanskje du har andre ideer om hvordan vi kan samle inn penger i ditt lokalmiljø? Mange tips vil du forresten finne på HAMUs og Human-Etisk Forbunds hjemmesider. Det er ikke tilfeldig at vi har kalt denne innsamlingsaksjonen for Frihetsaksjonen. Human-Etisk Forbund og HAMU ønsker å utvide menneskets frihet. Vi ønsker å bidra til frihet fra undertrykkende overtro og kvelende tradisjoner. Dette innebærer at vi setter det selvstendige individ i sentrum og har tiltro til at den enkelte kvinne og mann kan gjøre sine egne valg. Derfor må vi også akseptere at noen vil bruke sin frihet til å mene, si og gjøre det vi som humanister er helt uenige i, for eksempel fortsette å tro på en autoritær guddom. Det er en konsekvens av det mangfold som individuell frihet fører til. Derfor er det beklagelig at det nå hever seg røster for å forby bestemte religiøse symboler i skolen og på arbeidemarkedet. Det er ikke akseptabelt å tvinge noen til frihet. Vi må selv om vi ikke liker det akseptere at muslimske kvinner vil uttrykke sin religiøse tilhørighet ved å bære skaut. Det franske forsøket på å forby religiøse symboler gjennom lovgivning, er et uakseptabelt inngrep i livssynsfriheten og er trolig også i strid med menneskerettighetsforpliktelsene Frankrike har i henhold til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Human-Etisk Forbund har gitt uttrykk for sin bekymring om dette overfor franske myndigheter. Vi vil fortsette å arbeide for frihet fra religiøs og tradisjonsbundet undertrykkelse, for størst mulig livssynsfrihet for alle. Da må vi også protestere når noen vil innskrenke denne friheten i sekularismens navn. Det er dette som er toleranse: Jeg er helt uenig i det du sier (gjør), men vil forsvare din rett til å si (gjøre) det du gjør. I en slik konsekvent toleranse ligger muligheten for å skape en verden hvor motstridende livssyn og gjensidig utelukkende livsanskuelser likevel kan leve fredelig side om side i en stadig mer mangfoldig verden. Det er da vi kan være med på å gi friheten et reelt innhold. Generalsekretær Lars Gule

3 MEDLEMMER EPOSTMELDINGER TIL MEDLEMSSERVICE PÅ TIDE MED KONFESJONSFRI SKOLE RV VIL LEGGE NED KIRKER I løpet av 2003 passerte Human-Etisk Forbund medlemmer. Det innebærer en netto medlemsøkning på landsbasis på 510. Medlemsøkning eller medlemsnedgang varierer fra fylke til fylke. Hordaland er det fylket med størst økning fra 4780 til 4861 medlemmer, mens Oslo har hatt størst tilbakegang, fra til Nå er det veldig enkelt å gi Human-Etisk Forbunds Medlemsservice melding om adresseendring og lignende via epost. Det har da også medlemmene oppdaget og antall slik epost er mer enn fordoblet fra 2002 til Send melding om adresseendring o.l. til: eller Human-Etisk Forbund har levert innspill til innstillingen fra Utvalget for kvalitet i grunnopplæringen. Forbundet er naturlig nok opptatt av problematikken omkring KRL og den kristne formålsparagrafen. I sin høringsuttalelse foreslår forbundet bl.a. at skolens kristne formålsparagraf erstattes med FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene. Rød Valgallianse mener det ikke bør være mer enn én kirke i hver bydel og foreslo i Bergen bystyret å legge ned en rekke av byens kirker. Argumentasjonen er at kirker er dyre i drift og at nær samtlige kommuner i Norge sliter med dårlig økonomi. Da er det bedre å stenge kirker framfor å legge ned barnehager, skoler og sykehjem. (P4-nyhetene ) FRA FRAGGELBERGET STØTTE FRA KRISTENFUNDAMENTA- LISTER Som kjent har HEF ikke fått innvilget sin søknad om å vie homofile. Men nå har HEF fått støtte i saken fra uventet hold: nemlig den selvutnevnte Norges kristeligste menighet, Jahves Ene Sannhet, i Halden. Det er kanskje litt overraskende at en gruppe som i sine vedtekter hevder at alle homofile er besatt av Satan støtter homofile vielser, men pastor Ludvig Mariussen fra Jahves Ene Sannhet forklarer bakgrunnen for støtten: I disse normoppløste tider er det jo oppsiktsvekkende at det finnes unge mennesker som vil gifte seg i det hele tatt. Slik vil homoekteskap kunne ha en signaleffekt overfor normale, heterofile ungdommer, understreker Mariussen overfor Fraggelberget. Dessuten er det jo, hvis vi skal tenke ut fra et syndebegrensningsperspektiv, bedre at disse fæle homofile holder seg hjemme og steller i hagen enn at de danser i gatene bare ikledd lærtangaer, sier Mariussen med et grøss. Menigheten har ikke avklart sitt forhold til homo-adopsjoner, men i menighetsbladet kan man lese en artikkel ved tittel Den som ikke sover, synder ikke kan ungegnål om natta stoppe homosex?. LEVIS DOBBELTLIV Den som hadde øynene med seg ved lesning av siste Fri tanke la sikkert merke til at bildene av Levi Fragell og Levende Ordpastoren Enevald Flåten (på side 6) var til forveksling like. Det er slett ikke bare snakk om noen overfladisk likhet. Etter å ha ligget på lur utenfor Levi Fragells hus på Holmlia og funnet ut at Fragells og Flåtens fulle navn gir samme tallverdi, (666!) kan Fraggelberget nå avsløre at de to faktisk er samme mann. Fragell, som angivelig sluttet som pinsepredikant allerede på sekstitallet, har levd et dobbeltliv som leder for både HEF og Levende Ord. Ordningen har vært djevelsk utspekulert: Levende Ords barnemisjonærer har blitt utnyttet av HEF for å vise hvor nifse disse kristne er, mens HEFs angrep på Levende Ord har sveiset menigheten sammen. Hvis du ikke tror oss, så spør deg selv: Har du noensinne sett Fragell og Flåten sammen? VIGSELSRETT: FÅR IKKE VIE HOMOFILE Statsråd Laila Dåvøy vil ikke endre loven bare fordi HEF ikke vil diskriminere homofile på lik linje med trossamfunnene. Foto: Erlend Aas/Scanpix Jubelen over at Human-Etisk Forbund fikk vigselsrett på lik linje med trossamfunnene fikk en besk bismak: retten gjelder nemlig bare inngåelse av ekteskap mellom heterofile, ikke homofile. Seremonisjef Yngvild Kvaale i Human-Etisk Forbund understreker at forbundet hele tiden har vektlagt likestilling av homofile og heterofile par. Det har vært en parallellprosess siden den første søknaden om rett til å forestå vigsel og partnerskapsinngåelse ble sendt for snart sju år siden. Likevel ble denne delen av søknaden rett og slett ikke behandlet av departementet. Begrunnelsen er at Human-Etisk Forbund har bedt om å bli likestilt med trossamfunnene, og disse har ikke slik registreringskompetanse. Under behandlingen i Odelstinget ga SVs representant May Hansen uttrykk for at endringene som da ble vedtatt også måtte gjelde for partnerskapsloven, og hun forventet at statsråd Laila Dåvøy ville komme med et lovendringsforslag hvor Human-Etisk Forbund får rett til å forestå partnerskapsinngåelser. Poenget i denne saken, som gjelder ekteskapsloven, er å likestille livsynssamfunn med registrerte trossamfunn, presiserte Dåvøy i sitt tilsvar. Hun understreket at heller ikke andre trossamfunn har denne retten i dag. Så vidt jeg vet og jeg har undersøkt i departementet er det kun Human-Etisk Forbund som har søkt om dette, og ingen ÅRETS KRISTENDUMMEN GÅR TIL Tradisjonen tro har Hedningsamfunnet delt ut sin nidpris Kristendummen. Vinneren i 2003 er professor Hans Kvalbein ved Menighetsfakultetet. I sin begrunnelse skriver juryen at Kvalbein får tittelen i skarp konkurranse med evangelist Aril Edvardsen, som i sitt blad Troens Bevis skriver at han har speidet etter Dyrets merke i mange år: Nå er det her! Edvardsen mener USAs nye pass som skal inneholde data som fingeravtrykk, iris og hodeform må tolkes som dyrets merke. andre. Det er kanskje litt lite å gå til en stor lovendring på bakgrunn av én organisasjons ønske, avsluttet statsråden. Det er svært beklagelig at Human-Etisk Forbund i forbindelse med endringene i ekteskapsloven, ikke har fått anledning til å forestå partnerskapsinngåelser, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Lars Gule. For oss er det viktig å kunne likestille heterofile og homofile par når vi nå har fått vigselsrett. Derfor søkte vi også om rett til å forestå partnerskapsinngåelse. At vi ikke skal få denne retten fordi trossamfunn aldri har ønsket å likestille heterofile og homofile, er meningsløst. Karen-Christine Friele, mangeårig homoaktivist og tidligere vinner av Humanistprisen, uttrykte også misnøye over departementets holdning: Det kan ikke være meningen at vi nå skal måtte ta denne kampen på nytt. Partnerskapsloven er å likestille med ekteskapsloven i de aller fleste henseende. Derfor er det mer enn uverdig når departementet ikke har villet forholde seg til Human-Etisk Forbunds søknad på dette punkt. Å kalle dette diskriminering er et mildt uttrykk. Human-Etisk Forbund kommer til å fortsette arbeidet for å få rett til å forestå partnerskapsinngåelser overfor departementet. Kirsti Bergh Avisen Vårt Land har lagt saken frem for professor Kvalbein, som underviser kommende prester i Det nye testamente. Kvalbein uttaler til avisa 11. november at Edvardsen tar feil og sier videre: Jeg mener det helt konkret er et merke som skal settes i pannen og på hånden, ikke et pass. Juryen konkluderer: Edvardsen og Kvalbein demonstrerer med dette nivået i norsk teologisk debatt. Sistnevnte drar fordel av sin posisjon som professor, og går derfor av med seieren. Vi gratulerer! SAMTALEGRUPPE FOR RUSMISBRUKERE: IKKE FAGTILBUD, MEN FELLESSKAP Arild Knutsen og Kitty Larsgaard leder LISA i Oslo, her med to av brukerne. Foto: Moa Myklebust Det er litt viktig å få andre ting felles enn bare rusen. Jeg har vært med på AA-møter, men der følte jeg at det bare var rusen vi satt der sammen for. Ja, du får et helt annet forhold til folk ved å gjøre noe sammen. Det tror jeg er veldig viktig. En gruppe voksne menn på vei til å bli eks-narkomane diskuterer under et besøk i Humanismens hus en dag i januar. De kommer fra Veslelia behandlingsinstitusjon i Brummunddal og får orientering om Human-Etisk Forbunds LISA-tilbud i Oslo. LISA står for Livssynsnøytrale Livssynsdebatt i postkassen samtalegrupper for rusmisbrukere og ble opprinnelig satt i gang av Human-Etisk Forbund i Bergen i litt andre former, men fikk for et knapt år siden en Oslo-gruppe. Arild Knutsen er gruppeleder og informerer om tilbudet. Han understreker at det ikke er et faglig tilbud, men et tilbud med vekt på det sosiale og at styrken ligger i det samholdet som skapes i gruppa. Foreløpig eksisterer det én gruppe med i underkant av ti medlemmer som møtes en gang i uka. Da er gruppa et sted hvor man kan diskutere rusrelaterte problemer, men ikke nødvendigvis bare det, og i tillegg forsøker man å arrangere sosiale aktiviteter. Det eneste kravet som stilles er at rusen er et tilbakelagt stadium og deltagerne har et genuint ønske om å være rusfri. Knutsen høster bekreftende nikk og latter under sin orientering. Jeg tror det sunneste er å lære å leve normale liv, sier Knutsen avslutningsvis. Kanskje kan LISA bli et steg på veien dit for flere. Kirsti Bergh Abonnér på Humanist For alle med engasjement for livssynsspørsmål Humanist er et tidsskrift for allmenn livssynsdebatt, med særlig vekt på humanistiske problemstillinger. Temaene varierer fra allmenne filosofiske, livssynsmessige og religionsvitenskapelige problemstillinger til de mer nærgående blikk på humanismen og dens organisering. Engasjerte skribenter presenterer temaer som sjelden får plass i andre norske medier. Abonnementet koster kr. 200,- for fire nummer. Tegn abonnement fra nr 1/2004 nå og få nr. 3 og gratis. Bestill abonnement på e-post, eller bruk kupongen under Jeg ønsker å abonnere på Humanist, kr. 200,- for fire nummer, fra nr. 1/2004. I tillegg får jeg nr. 3 og fritt tilsendt. Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... e-post:... Underskrift:... Svarsending Avtale nr: /002 Humanist Pb St. Olavs plass 0130 Oslo Kan sendes ufrankert i Norge. Adressaten betaler portoen. INTERESSE FOR HUMANISTISK SAMTALEPARTNER Human-Etisk Forbunds Borgerlig Samtalepartner-prosjekt i Troms har gjennomført en MMI-spørreundersøkelse om behov og interesse for borgerlig/humanistisk samtalepartner i forbindelse med alvorlig sykdom og/eller krisesituasjoner. Prosjektleder Mona Steffensen understreker at det er for tidlig å konkludere, men noen indikasjoner gir undersøkelsen: Av de spurte svarer 58 prosent at et samtalepartnertilbud fra Human-Etisk Forbund virker interessant. Av disse igjen svarer 60 prosent positivt på at de selv kan tenke seg å benytte seg av et slikt tilbud. Dette kan vi ikke tolke som annet enn en tillitserklæring til Human-Etisk Forbund og det arbeidet som gjøres bl.a. i forhold til seremoniene, sier Steffensen. Selv de 40 prosent som ikke kan tenke seg å benytte et slikt tilbud synes likevel at tilbudet virker interessant og ser dermed viktigheten av at et slikt tilbud finnes. Disse tallene viser også at Human-Etisk Forbund som livssynsorganisasjon har et ansvar i forhold til det å gi et tilbud til sine medlemmer og andre i alvorlige livssituasjoner. Nå går prosjektet i gang med et pilotprosjekt på Universitetssykehuset Nord-Norge, hvor Human- Etisk Forbund skal etablere et samtalepartnertilbud. Gjennom dette håper vi å få mer klarhet i om det er et reelt behov og hva det består i. Spørreundersøkelsen gir oss en ekstra motivasjon i forhold til arbeidet, sier Steffensen. TA KONTAKT MED SKOLEERFARINGER! Skolepolitisk utvalg i Human-Etisk Forbund ønsker foreldre og læreres helt konkrete opplevelser og erfaringer fra hverdagen. Enten det dreier seg om gudstjenester, lærebøker, fritakspraksis; om unger får undervisning de har rett på i forbindelse med kristen konfirmasjonsundervisning i skoletida; opplevelser på foreldre- og lærermøter; skole-/lærerkultur m.m. Send epost til:

4 6 7 STATSKIRKE: STORTINGS- FLERTALL FOR SKILLE Human-Etisk Forbunds forslag om skille av stat og kirke falt nok en gang, men denne gangen uttrykte flertallet på Stortinget støtte til et slikt skille. Av Kirsti Bergh Stortingsbehandlingen av Human- Etisk Forbunds endringsforslag til Grunnlovens paragraf 2 fremmet av stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Hallgeir Langeland viser at et flertall av partiene på Stortinget for første gang åpner for et skille mellom kirke og stat. At forslaget likevel falt skyldes at flertallet unntatt Sosialistisk Venstreparti ønsker å avvente det regjeringsoppnevnte Gjønnes-utvalget som er satt til å utrede statskirkeordningen. PRINSIPPER OG PRAKSIS De forskjellige partienes bemerkning til sin stemmegivning viser at de fleste partier er i ferd med å komme til noe som kan minne om en prinsipiell holdning til ordningen. I sin innledning presiserte saksordfører André Dahl (H) at selv om det ikke var flertall for et skille nå, var det et grunnlovsmessig prinsipielt ønske om at stat og kirke skiller lag, og han oppfordret Gjønnes-utvalget til å låne et øre til debatten i Stortingssalen. Dette er et prinsipielt standpunkt, og jeg mener at politiske partier egentlig ikke burde være avhengig av store utredninger for å ta stilling til et slikt spørsmål, sa Carl I HEVNEN ER IKKE SØT! Hagen (FrP) i sin merknad og understreket at det som må utredes er hvordan skillet skal skje i praksis. Christian Holm (SV) framhevet samfunnets livssynspluralisme som et av de viktigste argumentene for et skille, mens Modulf Aukand understreket at for KrF var det viktigste å i størst mulig grad se Kirka som et trossamfunn og ikke som en del av staten. Politiske partier (burde) egentlig ikke være avhengig av store utredninger for å ta stilling til et slikt spørsmål. Carl I Hagen (FrP) om statskirkespørsmålet Alle borgere må kunne føle at de blir likeverdig behandlet uansett hvilke valg de gjør på livssynsområdet, som dypest sett er knyttet til den enkeltes samvittighet og identitet. Den norske statskirkeordninga bryter med de sentrale prinsippene om livssynsfrihet, sa Venstres Trine Skei Grande, som ga uttrykk for at staten bør være nøytral og sekulær. ÅPEN FOLKEKIRKE Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kystpartiet forsvarer fortsatt statskirkeordningen. Marit Arnstad (SP) poengterte at partiets ønske om en åpen og samlende folkekirke er best ivaretatt med statskirkeordningen. Et flertall i Stortingssalen 15. januar i år var prinsipielt for skille mellom stat og kirke. Foto: Kirsti Bergh Det var en iøynefallende mangel på markante AP-politikere i debatten, som om partiet på det viset signaliserte at dette var en ikke-sak. Partiets pragmatiske holdning ble uttrykt gjennom innlegget til Berit Brørby: Som folkekirke må den være villig til å tilpasse seg den tiden vi lever i og vise en åpen og inkluderende holdning overfor alle deler av befolkningen. Det må være lov å ha politiske mål også for Kirka. Om det å skille stat og kirke er det rette svaret på å få en åpen folkekirke, tviler jeg sterkt på, sa Berit Brørby under debatten STEMNINGSSKIFTE Generalsekretær Lars Gule var tilstede under stortingsdebatten, sammen med medlem i Gjønnes-utvalget Bente Sandvig og veteran Levi Fragell. Det har vært et stemningsskifte i Stortinget for endring av statskirkeordningen. Det er gledelig å registrere at de fleste partiene nå i Den nærgående og privatiserende journalistikken bringer nå stadig oftere intime reportasjer om pårørendes reaksjoner etter voldsforbrytelser og overgrep. Disse gir gjerne uttrykk for sterke ønsker om at forbryteren må bli pågrepet og straffet, en reaksjon som både er naturlig og rimelig. Ikke desto mindre er det samfunnets oppgave å sørge for at strafferettspleien ikke styres av de forurettedes følelser, men av juridiske regler i saksbehandlingen og av etiske normer i den politiske og offentlige debatt. Når vi i TV-reportasjene ser pårørende som bryter sammen av skuffelse fordi en morder idømmes bare 18 års fengsel i stedet for 21 år, burde vedkommende vært skjermet for en slik eksponering, idet reaksjonen hører hjemme i det sosiale støtteapparatet rundt personen og ikke som meningsytring om kriminalpolitikk. Fordi det er naturlig å vise respekt for pårørendes harme og sorg, er det ikke så greit i slike situasjoner å kritisere ubalanserte krav om gjengjeldelse, og dermed forekommer det nesten aldri at noen korrigerer slike utbrudd offentlig. Det er imidlertid viktig at humanister ikke ved hensynsfull taushet bidrar til å anstendiggjøre irrasjonell hevn som oppgjørsform. Kampen for en human kriminalpolitikk har vært blant den internasjonale humanistbevegelses merkesaker gjennom alle år. De umenneskelige straffeutmålinger i USA, som bare tjener populistiske rettshåndheveres og politiske streberes karriere, bør stå som en advarsel for hele den siviliserte verden. Amerikanske pårørende som gråter på TV-skjermen fordi den domfelte ikke ble idømt dødsstraff, eller menneskemasser som jubler når forbrytere blir henrettet, bør reise spørsmål om hvor denne kulturen henter sin moral fra i God s own country. Jeg er redd det har skjedd en smitteoverføring over Atlanterhavet. Det er på tide å innse faren for utviklingen av et inhumant kriminalpolitisk klima også i Norge. Når berørtes hevnlyst tabloidiseres som prinsippet sier seg enig i et skille her, sier en fornøyd generalsekretær. Human-Etisk Forbund mener likevel endringsforslaget som ble nedstemt burde vært vedtatt som det prinsipielle grunnlaget for det videre arbeidet med praktiske løsninger for hvordan skillet skal skje. Vi håper Gjønnes-utvalget legger uttalelsene om nødvendigheten av et skille til grunn for sitt videre arbeid. Det kan ikke være noe poeng nå for Gjønnes-utvalget å bruke tid på å vurdere alternativer som innebærer at statskirkeordningen fortsetter, sier Gule. Dette sier Bente Sandvig seg enig i: Nå er det opp til oss i utvalget å gi det politiske miljø et beslutningsgrunnlag som gir en best mulig skilsmisse. Forhåpentlig vil dette besvare mange av spørsmålene representantene stilte i dag om hvordan ulike forhold skal ordnes både i en overgangsordning og etter at et skille har funnet sted. nyhetsstoff og hele bygder hyller lynsjingen av en biltyv på Sørlandet, øker risikoen for opptrappingen av høyre-ekstremistisk lov-og-ordenpropaganda. Jeg jobbet som informasjonssekretær for justisminister Inger Louise Valle på 70-tallet og lærte en del av henne om straff og humanitet under arbeidet med den omdiskuterte kriminalmeldingen av Foreningen KROM, med Thomas Mathiesen og Arne Heli i spissen, var også i mange år en fornyende moralsk vekker. Nå bør nye røster heves. All ære til enkelte profilerte forsvarsadvokater, men hvor er manns- og kvinnemotet blant politikere og andre samfunnsdebattanter? Levi Fragell PAKISTAN: DØDSDØMT HUMANIST FRIGITT Frikjent og løslatt: etter tre år i fengsel er Dr. Younis Shaikh nå i sikkerhet i Europa. Foto: IHEU Legen og humanisten Dr. Younis Shaikh ble dømt til døden for blasfemi i Arbeidet for å få ham løslatt har pågått i stillhet og 23. januar var Dr. Shaik endelig i sikkerhet i Europa. Av Kirsti Bergh Etter å ha sittet fengslet i tre år, to av dem på dødscelle, ble Dr. Younis Shaikh løslatt etter at dødsdommen ble opphevet før jul i fjor. I tiden etterpå har han levd i skjul i Islamabad, før han i januar kunne sette seg Det er ikke tilfeldig at det er mye uvitenhet omkring hvor norske humanister blir gravlagt. Faktisk blir rundt 40 prosent av Human-Etisk Forbunds medlemmer gitt en kirkelig begravelse av sine pårørende. Av Vinjar Tufte La oss slå fast én gang for alle: Såfremt det ikke er søkt og gitt tillatelse til annet blir enhver norsk statsborger gravlagt innenfor gjerdet på den offentlige kirkegården, uansett om han er kristen, jødisk eller kirkeløs ateist. Og ingen er pålagt å gravlegges gjennom Statskirken. Etter Loven om trudomssamfunn og ymist anna fra 1969 skal alle kunne velge borgerlig gravferd uten kirke, prest og religion. Denne retten gjelder også medlemmer i Statskirken, og faktisk er rundt 45 prosent av alle som bisettes borgerlig i Norge i dag medlemmer av Statskirken. på flyet ut av Pakistan. Levi Fragell, som var president i den internasjonale humanistunionen IHEU da Dr. Younis Shaikh ble fengslet, er blant de som har drevet aktiv påvirkning overfor utenlandske og pakistanske myndigheter. Da telefonen kom om at Shaikh var løslatt, ble Fragell rørt til tårer. Det var en utrolig lettelse å høre det. Det har vært et daglig drama som vi har levd med i tre år, sier Fragell, som nylig snakket med Shaikh på telefon og ser fram til å møte ham. En borgerlig gravferdsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund skal være en stilfull og verdig avskjed med den avdøde. Seremonien har fokus på den avdøde, og tale, musikk og dikt er valgt ut i tråd med avdødes livssyn og livsløp. Seremonien er friere i forhold til de pårørendes ønsker enn det som er vanlig i en kirkelig seremoni, blant annet når det gjelder musikkvalg og andre innslag. Shaikh ble arrestert i oktober 2000 og anklaget for blasfemi etter Pakistans strenge blasfemilover. Etter en rettssak som tok flere måneder ble han i 2001 funnet skyldig og dømt til døden. IHEUs innsats har bidratt til betydelig internasjonalt press, som igjen medvirket til at han fikk sin sak opp igjen i oktober i fjor. Etter trusler mot advokatene og deres familier valgte Shaikh å føre sin egen sak, men denne gang var representanter fra flere ambassader tilstede. Dommeren aksepterte mine juridiske argumenter og fant at beskyldningene mot meg var grunnløse, sa Shaikh i en kommentar til løslatelsen etter at han landet i et europeisk land, som foreløpig må være hemmelig. Han beskriver det han har vært igjennom som islamistisk terror gjennom misbruk av lovverk og statsapparat. OPPLYSNING Shaikh jobbet for menneskrettigheter i Pakistan, og i 1990 stiftet han en humanistorganisasjon The Enlightenment inspirert av den europeiske opplysningstiden og rennessansens ideer. Shaikhs humanistiske tilhørighet har vært nedtonet for å styrke hans mulighet til frifinnelse. Hans støttegrupper i Pakistan har understreket at han tilhører en rettroende muslimsk familie og det har kommet ham til gode. Hadde han drevet humanistisk propaganda i denne situasjonen ville han aldri blitt løslatt, mener Fragell. Fragell var en uke i Pakistan i fjor vår hvor han hadde møter med Shaikhs støttegrupper og advokater og på høyeste plan i to utenlandske ambassader. Human-Etisk Forbund har også arbeidet for Shaikh overfor norske myndigheter og norske humanister har bidratt økonomisk til Shaikhs sak. Da jeg snakket med Shaikh på telefon ba han meg hilse spesielt til alle humanister i Norge, sier Fragell. PAKISTANS BLASFEMILOV Pakistans strenge blasfemilover blir ofte misbrukt. Falske anklager rettes ofte mot både medmuslimer og medlemmer av religiøse minoriteter, som kristne eller ahmadia-muslimer. Slik kvitter man seg med det være seg politiske motstandere, konkurrerende forretningsmenn eller den forhatte naboen. De som anklages for blasfemi blir automatisk fengslet og har ingen reell mulighet til å bli løslatt mot kausjon. Blir de kjent skyldige venter dødsdom. Man regner med at mer enn 100 personer sitter fengslet i påvente av rettssak eller gjennomføring av dødsdom. Mange av de som er anklaget for blasfemi overlever ikke i fengsel og endel av som utrolig nok er blitt frikjent er drept etter løslatelsen. (Kilde: IHEU) BORGERLIG GRAVFERD: ER DU IKKE I KIRKA BEGRAVES DU VEL UTOM GJERDET? UTFORDRINGER OG LØSNINGER Det er ikke noe i veien for at de pårørende kan utføre deler av eller hele gravferdsarbeidet selv, men det blir fort mye ansvar og ukjent arbeid på kort tid. Begravelsesbyråene kan ordne alt det praktiske, som annonsering med minnetekst, valg av sted, selve seremonien, offentlige skjemaer, kunstneriske innslag og så videre. Hvis de pårørende ønsker en borgerlig seremoni vil byrået kontakte Human-Etisk Forbunds fylkeslag, som skaffer en gravferdstaler. Taleren er kurset til oppgaven og innehar på sett og vis prestens funksjon. Rent bortsett fra at vedkommende gjør det på fritiden. I samarbeid med de pårørende legger gravferdstaleren opp seremonien og bestemmer hva programmet skal ha av musikk, dikt og minnetale. Under seremonien har gravferdstaleren regien og leder denne etter avtalt program. Målet er en trygg og god seremoni på den avdødes og de pårørendes premisser, en seremoni som det i ettertid skal føles godt å tenke tilbake på. Anslagsvis 40 prosent av Human- Etisk Forbunds medlemmer begraves kirkelig. Kanskje kommer det av at de pårørende ikke kjenner til avdødes livssyn eller ønsker? Noen har før sin død ført opp sine ønsker for gravferden med info om blant annet musikk og dikt de var glade i. Human-Etisk Forbund formidler slike Min siste vilje -skjemaer. Valg av seremonirom er en utfordring. Verdige, stilfulle, romslige lokaler uten religiøse symboler finnes kun i noen få kulturhus. Som regel må små kapeller brukes, eller så må gymnastikklokaler og øvrige møtelokaler tas i bruk. Både Human-Etisk Forbund sentralt, fylkeskontorer og lokallag jobber overfor myndigheter for å få bedre livssynsnøytrale lokaler som alle, uavhengig av religion, kan bruke. Vinjar Tufte er seremonikonsulent i Human-Etisk Forbund Følgende nettsteder kan være nyttige for mer informasjon: (Begravelsesbyråenes Forum Norge) (Sosial- og Helsedept.).