Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon i menyen Øke nivået på den valgte funksjonen Minske nivået på den valgte funksjonen Slå på DECT-Com II-enheten som base Slå på DECT-Com II-enheten som bærbar [PTT1] Trykk to ganger for å snakke i konferanse 1 Trykk én gang for å lytte i konferanse 1 [PTT2] Trykk to ganger for å snakke i gruppe 2 Trykk én gang for å lytte i gruppe 2 PTT for ekstern enhet i øvre kontakt [PTT3] Trykk to ganger for å snakke i gruppe 3 Trykk én gang for å lytte i gruppe 3 PTT for ekstern enhet i nedre kontakt [+] & [ ] Generelt anrop (kort enveisoverføring) Du finner den nyeste, reviderte versjonen av den komplette bruksanvisningen på på Internett. Se i seksjonen Rest of the world (Resten av verden) og finn frem til PDF LIBRARY (PDF-bibliotek). Der kan du lese eller laste ned flerspråklig informasjon om Peltor DECT-Com II-systemet. (Fig. A) Antenne Indikatorring viser funksjon Headset-kontakt [M] Modus [+] Opp [ ] Ned LED (lysemitterende diode) PTT1 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 1 PTT2 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 2 PTT3 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 3 Festeklips 1

3 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 HOVEDENHETER 2.1 SLÅ PÅ OG AV EN HOVEDENHET 2.2 BASE/BÆRBAR ENHET 2.3 BÆRBAR ENHET 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE 2.5 KONTROLLER PÅ HOVEDENHETEN 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHET DC2811, DC2812, DC STRØMFORSYNING 3.1 BATTERIER 3.2 PERMANENT MONTERT STRØMFORSYNING 4 ANTENNER 4.1 GENERELL ANTENNE 4.2 RUNDTSTRÅLENDE BILANTENNE 5 UTVIDELSE AV SYSTEMET 5.1 EKSTERNT UTSTYR 5.2 EKSTERN TRÅDLØS PTT 6 TILBEHØR OG RESERVEDELER 7 GODKJENNINGER 8 GARANTI 9 PROGRAMMERE DECT-Com II-ENHETER 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. INNLEDNING Peltor DECT-Com II er et trådløst toveis intercom-system. Systemet opererer på 1,8 GHz DECT-frekvenser, som er lisensfrie i de fleste land. Produktene i Peltor DECT-Com II-serien gir enkel og effektiv trådløs toveiskommunikasjon med opptil 9 aktive brukere som snakker i full konferanse. Dessuten har systemet kapasitet for opptil 40 lyttere som har mulighet til raske innhopp i konferansen. I et system med mer enn 9 brukere kan enhver lyttende deltaker veksle fra å lytte til å snakke. Den første aktive snakkende deltakeren degraderes da til en lytter i konferansen, og deretter kan andre lyttere følge etter og erstatte de aktive deltakerne i rekkefølgen først inn først ut. Det finnes i hovedsak to versjoner av DECT-Com II-hovedenheten; base/bærbar enheter og bærbare enheter. Den bærbare enheten fungerer via en baseenhet. En base/bærbar enhet kan brukes enten som base eller som en bærbar enhet. Som følge av den lave utgangseffekten og den høye frekvensen er dette et kommunikasjonssystem med kort rekkevidde. Den nominelle rekkevidden er ca. 250 meter utendørs med fri sikt. Rekkevidden kan være kortere som følge av faktiske forhold. Les alle disse instruksjonene nøye før bruk, og ta vare på dem som fremtidig referanse. Du må aldri modifisere eller endre produktene på noen måte! 3M påtar seg ikke noe som helst ansvar for skader eller tap, enten det er direkte skader eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, forretninger og/eller goodwill), som oppstår som følge av at man stoler på den informasjonen som 3M gir i dette dokumentet. Brukeren er selv ansvarlig for å fastslå om produktene er egnet for den tenkte bruken. Intet av det som er uttalt her, skal kunne oppheve eller begrense 3Ms ansvar for død eller personskade som måtte oppstå som følge av uaktsomhet fra selskapets side. 2. HOVEDENHETER En Peltor DECT-Com II bærbar enhet DC2811 er en personlig radiomottaker/-sender som det bør kobles et headset til. Et hvilket som helst Peltor-headset med J11- kontakt koblet ifølge Peltor-standard kan kobles til en Peltor DECT-Com II bærbar enhet. En Peltor DECT-Com II base/bærbar enhet DC2812 er en sentral radiosender/-mottaker, og den er påkrevd for å kunne kommunisere all informasjon til og fra alle bærbare enheter i et DECT-Com II-system. En Peltor DECT-Com II utvidet base/bærbar enhet DC2815 er en sentral radiosender/-mottaker som tilsvarer en base/bærbar enhet, men som det kan kobles eksternt utstyr til slik at man utvider DECT-Com II-systemet. Et hvilket som helst Peltor-headset med J11-kontakt koblet ifølge Peltor-standard kan også kobles til en Peltor DECT- Com II base/bærbar enhet. 3

5 2.1 SLÅ PÅ OG AV EN HOVEDENHET g Du slår på en DECT-Com II-hovedenhet ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding POWER ON (strøm på) eller BASE, POWER ON (base, strøm på). Dessuten blinker LED-lampen (lysemitterende diode) for å indikere at enheten er i OPPSETTSMODUS. Når en baseenhet er klar til bruk, høres talemeldingen BASE, GROUP 1 (base, gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker da saktere. Når en bærbar enhet er klar til bruk, høres talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten lyser da kontinuerlig. Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe SLÅ AV EN HOVEDENHET g Du slår av en hovedenhet ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av), LED-lampen slukkes og enheten er slått av. 2.2 BASE/BÆRBAR ENHET SLÅ PÅ EN BASE/BÆRBAR ENHET g Du slår på en baseenhet ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding BASE, POWER ON (base, strøm på). Dessuten blinker LED-lampen for å vise at baseenheten setter opp systemet. Merk: Til å begynne med starter en base/bærbar enhet opp som en base. (Se også ALTERNATIVE DRIFTSMODUSER FOR BASE/BÆRBARE ENHETER nedenfor.) Etter ca. 20 sekunder er systemet klart og du hører talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker saktere, og viser dermed at baseenheten er klar for bruk og at bærbare enheter kan logges på. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) SLÅ AV EN BASE/BÆRBAR ENHET g Du slår av en baseenhet ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av), LED-lampen slukkes og enheten er slått av ALTERNATIVE DRIFTSMODUSER FOR BASE/BÆRBARE ENHETER Med andre oppstartssekvenser kan base/bærbare hovedenheter settes opp slik at de fungerer som en base eller en bærbar enhet STARTE ENHETEN SOM EN BASEENHET g Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne knappene [M] og [+] samtidig i ca. 2 sekunder. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres talemeldingen BASE, POWER ON (base, strøm på). Det bekrefter at enheten er startet som en baseenhet. Etter ca. 20 sekunder er systemet klart og du hører talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker saktere, og viser dermed at baseenheten er klar for bruk og at bærbare enheter kan logges på. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) En bruker med et headset koblet til headset-kontakten på en baseenhet kan også delta i en DECT-Com II-konferanse, på samme måte som med en bærbar enhet. Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe 1. Enheten husker det sist brukte alternativet (base eller bærbar) fra økt til økt STARTE EN BASE/BÆRBAR ENHET SOM EN BÆRBAR ENHET Sjekk at den aktuelle enheten er slått på og klar. g Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne knappene [M] og [ ] samtidig i ca. 2 sekunder. 4

6 I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres talemeldingen POWER ON (strøm på). Det bekrefter at enheten er startet som en bærbar enhet. Etter ca. 10 sekunder er enheten klar og du hører talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). LED-lampen på enheten lyser. Det betyr at enheten er klar til bruk som en bærbar enhet, og at den er logget på base nr. #. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe 1. Enheten husker det sist brukte alternativet (base eller bærbar) fra økt til økt GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER Hver bærbare enhet bør registreres til en baseenhet for å kunne være del av en DECT-Com II-konferanse. g Med baseenheten i modusene BARE LYTT og VOLUM dobbelttrykker du på [M]-knappen for å gå til REGISTRERINGSMODUSEN. Det bekreftes at baseenheten er i REGISTRERINGSMODUS med talemeldingen SUBSCRIPTION ON (abonnement på) og at LED-lampen blinker sakte. g Når alle bærbare enheter er registrert til baseenheten, går du ut av REGISTRERINGSMODUS ved å dobbelttrykke på [M]-knappen. Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og fremtidige endringer av enheter må håndteres ifølge beskrivelsen ovenfor. Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 2.3 BÆRBAR ENHET SLÅ PÅ EN BÆRBAR ENHET g Du slår på den bærbare enheten ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding POWER ON (strøm på). Dessuten blinker LED-lampen grønt for å vise at enheten logger seg på basen. Når enheten er klar for bruk, høres talemeldingen BASE #1, GROUP #1 (base nr. 1, gruppe nr. 1) og LED-lampen lyser kontinuerlig grønt. Merk: Alle bærbare enheter startes vanligvis i bare lytt-modusen i gruppe 1. Ved den første oppstarten høres talemeldingen SEARCHING (søker). Når en base er funnet, høres talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Når du starter opp igjen en bærbar enhet, som er programmert for å kunne arbeide med mer enn én base, prøver den å logge på den sist brukte basen SLÅ AV EN BÆRBAR ENHET g Du slår av den bærbare enheten ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av) og LED-lampen slukkes. Hvis enheten fremdeles søker etter en base når du slår den av, høres talemeldingen WARNING, POWER OFF (advarsel, strøm av) REGISTRERE EN BÆRBAR ENHET PÅ EN BASE Hver bærbare enhet må være registrert til minst én baseenhet for å kunne være del av en DECT-Com II-konferanse. Enheten søker etter baser. Talemeldingen SEARCHING (søker) høres. g Med den bærbare enheten i modusene BARE LYTT og VOLUM dobbelttrykker du på [M]-knappen for å gå til BASEVALGMODUSEN. Når en bærbar enhet er i BASEVALGMODUSEN, indikeres det med en blinkende LED. 5

7 g Når en base er valgt, går du ut av BASEVALGMODUSEN med et kort trykk på [M]-knappen. Talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1) høres. Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og fremtidige endringer av enheter må håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering også håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). (Se også ovenfor: GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER.) LOGGE PÅ EN BÆRBAR ENHET TIL EN BASE Det finnes to mulige pålogginger: 1. Ved første oppstart (rett fra esken) tillater baseenheten at en hvilken som helst bærbar enhet logger på. (Se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER.) 2. Ved senere oppstarter logges du automatisk på basen. Når påloggingssekvensen er fullført, lyser LED-lampen på enheten kontinuerlig grønt og du hører talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Det bekrefter at den bærbare enheten er logget på som en bare lytt-enhet til basen og gruppen med de angitte numrene.! Hvis du ikke hører noen bekreftelsesmelding, sjekk at baseenheten er slått på og at den er innenfor rekkevidde.! Hvis du hører meldingen WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (advarsel, abonnement tomt), finnes det ingen registrert baseenhet som det kan logges på.! Hvis du hører meldingen SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (svakt signal, utenfor rekkevidde), har den bærbare enheten ingen forbindelse med baseenheten. Etter ca. 20 sekunder hører du meldingen SEARCHING (søker), som indikerer at enheten søker etter en baseenhet. Du kan hende at du er for langt unna basen, eller at baseenheten er slått av. Når du oppnår kontakt med baseenheten igjen, høres meldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Det bekrefter at enheten er logget på en base med det aktuelle nummeret LOGGE PÅ EN NY BÆRBAR ENHET TIL EN BASE Hvis du senere skal logge på en annen bærbar enhet til basen, må den aktuelle baseenheten være i REGISTRERINGSMODUS (se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER). Den bærbare enheten må være i SØKEMODUS (se SØKE ETTER EN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET nedenfor). Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og alle fremtidige endringer av enhetene må håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering også håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 6

8 2.3.6 SØKE ETTER EN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET g Gå til BASEVALGMODUSEN på en bærbar enhet og dobbelttrykk på [M]-knappen for å gå til BASESØKMODUSEN. Du hører talemeldingen SEARCHING (søker) gjentatte ganger. Det bekrefter at enheten søker etter aktive baser innenfor rekkevidde. Når en base er funnet, høres meldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Hvis du vil finne flere baser, gjentar du denne prosedyren VELG EN ANNEN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET g Gå til VOLUMMODUSEN på en bærbar enhet i LYTTEMODUS, og dobbelttrykk på [M]-knappen for å gå til BASEVALGMODUS. Du hører talemeldingen BASE (base), og du må velge en base. g Trykk på [+] eller [ ] for å bla gjennom numrene på de tilgjengelige basene og en autoinnstilling. Du hører en talemelding for hvert tilgjengelige valg: AUTO (auto), ONE (en), TWO (to) Stopp ved det foretrukne basenummeret (eller auto, se nedenfor). g Logg på basen ved å trykke på [M]-knappen og gå tilbake til bare lytt-menyen ved å trykke raskt på [M]-knappen. Du hører talemeldingen LOGIN (innlogging) fulgt av BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1), noe som bekrefter at den bærbare enheten er logget på basen med det angitte nummeret som en lytter i den angitte gruppen. Hvis du velger AUTO (auto), logger enheten på basen med de sist brukte basen eller den neste tilgjengelige. Merk: Hvis det finnes mer enn ett DECT-Com II-system innenfor rekkevidde, kan de bærbare enhetene forhåndsinnstilles til bestemte baser. Hvis du deretter velger AUTO, logger enheten på den første av de forhåndsangitte basene som den finner. (For programmering av DECT-Com II-enheter kreves det spesiell programvare. Kontakt din autoriserte DECT-Com II-forhandler* )!) 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE Opptil 9 aktive brukere og ytterligere minst 40 lyttere kan være medlemmer i en DECT-Com II-konferanse, på samme base og samtidig. De kan deles opp ytterligere i opptil 3 konferanser med færre medlemmer i hver gruppe LOGGE PÅ EN KONFERANSE SOM BARE LYTT-MEDLEM En bærbar enhet logges i første omgang på en konferanse som et BARE LYTT-medlem, og deltar da i DECT-Comkonferansen bare som en lytter. Dette bekreftes med talemeldingen BASE #, GROUP # (base #, gruppe #) med det aktuelle konferansenummer og den angitte gruppen. Et BARE LYTT-medlem kan når som helst bli et AKTIVT medlem i en konferansegruppe ved å trykke på en [PTT#]- knapp. Hvis konferansen allerede består av det maksimale antallet medlemmer, skyves det første innloggede AKTIVE medlemmet ut og blir et BARE LYTT-medlem LOGGE INN SOM ET AKTIVT KONFERANSEMEDLEM g Dobbelttrykk på [PTT #]-knappen for å bryte inn i en av de maksimalt tre konferansene. En dobbel tone bekrefter at du er et aktivt medlem i den valgte konferansen. g Trykk en gang til på den samme [PTT #]-knappen for å endre til BARE LYTT-MODUS. En enkelt tone bekrefter at du er et bare lytt-medlem i konferansen LOGGE INN SOM ET MEDLEM I EN ANNEN KONFERANSEGRUPPE g Trykk på en annen [PTT #]-knapp for å bli et medlem i en annen konferanse. En tone bekrefter at du er et medlem i den valgte konferansen AUTOMATISK TALEMODUS Et system for maks. 9 brukere, som bruker bare gruppe 1, kan programmeres i en konfigurasjon der alle bærbare alltid er i talemodus. Automatisk talemodus gjør det mulig å sikre at alle medlemmene i den lille gruppen alltid kan delta aktivt i konferansen, 7

9 så snart de er innenfor baseenhetens rekkevidde. (For mer informasjon, kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ).) 2.5 KONTROLLER PÅ HOVEDENHETEN MODUS MODUS-knappen [M] styrer enhetens funksjoner. g Bla fremover gjennom MODUS-trinnene i menyen ved å trykke kort på [M]-knappen. Talemeldingene VOX (talestyrt overføring), MICROPHONE (mikrofon) og VOLUME (volum) høres i rekkefølge og bekrefter den faktiske modusen. g Bla bakover gjennom MODUS-trinnene ved å dobbelttrykke på [M]-knappen. Talemeldingene MICROPHONE (mikrofon), VOX (talestyrt overføring) og VOLUME (volum) høres i rekkefølge og bekrefter den faktiske modusen. g Bruk knappene [+] og [ ] til å justere innstillingene. Gjeldende innstillinger lagres når du slår av enheten. Merk: Et dobbelttrykk i VOLUMMODUS og BARE LYTT-MODUS på en baseenhet setter enheten i REGISTRERINGSMODUS (se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER). Et dobbeltrykk i VOLUMMODUS og BARE LYTT-MODUS på en bærbar enhet setter enheten i BASEVALGMODUS (se VELGE EN ANNEN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET) VOLUM (lydtrykk) I VOLUMMODUS kan nivået på de innkommende audiosignalene justeres i 5 trinn. g Bruk knappen [+] eller [ ] for å angi lydnivået fra DECT-Com-enheten. En talemelding bekrefter den nye innstillingen hver gang du trykker på en knapp VOLUMØKNING (høyere lydtrykk) Volumnivåene på alle aktive volumtrinn kan økes med +6 db. Denne funksjonen kan f.eks. brukes til å kompensere for ekstra dempning når man bruker øreplugger og headset samtidig. g Trykk på [+]-knappen i 10 sekunder for å aktivere funksjonen VOLUMØKNING. Du hører talemeldingen EXTRA HIGH VOLUME (ekstra høyt volum) når du har aktivert funksjonen. ADVARSEL: Høyt lydtrykk! Den sist brukte innstillingen beholdes mellom øktene! g Trykk på [ ]-knappen i 10 sekunder for å deaktivere VOLUMØKNING. Du hører talemeldingen NORMAL VOLUME (normalt volum) når du har deaktivert funksjonen VOX (talestyrt overføring) I enveis radiokommunikasjon betyr VOX vanligvis at mottak av innkommende lyd fra mottakeren stoppes fullstendig når lyd med et visst nivå når mikrofonen slik at radioen veksler til sendemodus. DECT-Com II-enhetene har full toveis kommunikasjon (full dupleks), og da betyr VOX en talestyrt støyport, som kan hindre at det sendes bakgrunnsstøy opptil et visst lydnivå fra enheter der brukeren ikke snakker. Brukeren kan imidlertid lytte til innkommende lyd fra konferansen hele tiden. g Gå til VOX-MODUS og bruk knappene [+] og [ ] til å angi VOX-følsomheten. Det finnes 7 VOX-innstillinger: OPEN (ÅPEN) OFF (AV), der ÅPEN betyr konstant overføring (kontinuerlig full dupleks) og AV betyr at du må bruke en [PTT#]-knapp for å sende (se PTT). En talemelding indikerer hvilket alternativ du har valgt. Den sist brukte innstillingen huskes mellom øktene. VIKTIG: Hvis du bruker et Peltor-headset som har en mikrofon med kompensering av omgivelsesstøy, må du alltid plassere mikrofonen svært nær leppene (maks. 3 millimeter) for optimal VOX-funksjon. 8

10 MIKROFON En av fire mikrofontyper (karbon, elektret, dynamisk eller lav impedans) kan velges av brukeren, for å tilpasse forsterkningen i DECT-Com-enheten til det elektriske signalnivået i den mikrofonen som faktisk brukes. g Gå til MIKROFONMODUS og bruk knappene [+] og [ ] til å angi den brukte mikrofontypen. En talemelding indikerer hvilket alternativ du har valgt. Den sist brukte innstillingen huskes mellom øktene PTT (Push-to-talk) Trykk for å snakke Det finnes tre Push-To-Talk-knapper [PTT #] på en DECT-Com II-hovedenhet. PTT1 er alltid koblet til konferansegruppe 1 mens PTT2 og PTT3 er beregnet på gruppe 2 og 3 og/eller for eventuelt tilkoblet eksternt utstyr (se 5.1 EKSTERNT UTSTYR nedenfor). g Trykk på en [PTT#]-knapp for å bli medlem i en DECT-Com-konferanse (se 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE). PTT-funksjonen er også tilgjengelig i VOX-MODUS. Merk: Hvis PTT2 og/eler PTT3 er tilordnet for styring av eksternt kommunikasjonsutstyr, kan egne bruksanvisninger gjelde for spesielle anvendelser. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com-forhandler* ) for mer informasjon. (Se 5.1 EKSTERNT UTSTYR.) GENERELT ANROP (nødanrop osv.) Det er mulig å kommunisere, i enveis modus, med DECT-Com II-enheter i alle grupper på baseenheten. Det er også mulig å nå andre DECT-Com II-konferanser hvis baseenhetene er synkroniserte og innenfor hverandres rekkevidde. Synkroniseringen bør utføres ved å starte systemene innenfor hverandres rekkevidde. Hvis denne funksjonen alltid skal være tilgjengelig, må basene hele tiden være innenfor rekkevidde (f.eks. som fastmonterte baser). Hvis basene har vært utenfor hverandres rekkevidde, kan det ta opptil 20 minutter å få dem synkronisert igjen. g Trykk på og hold inne knappene UP [+] og DOWN [ ] samtidig for å sende en kort melding. En dobbel tone bekrefter at GENERELT ANROP er aktivert. Sendeperioden er begrenset, vanligvis til maks. 30 sekunder LÅSTE KNAPPER For å unngå uønskede endringer i innstillingene for funksjoner er det mulig å låse alle knapper, slik at bare PÅ/ AV-funksjonen er aktiv. Dette kan med fordel kombineres med funksjonen automatisk talemodus. (Se også AUTOMATISK TALEMODUS ovenfor.) Merk: Mange av funksjonene og innstillingene i DECT-Com II kan justeres etter brukerens behov. For mer informasjon, kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ) UTENFOR REKKEVIDDE Peltor DECT-Com II er et kommunikasjonssystem for korte avstander. (Se 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHETER nedenfor.) Hvis den bærbare enheten er nær den maksimale rekkevidden fra baseenheten, høres meldingen SIGNAL LOW (svakt signal) i det tilkoblede headsetet. Når den bærbare enheten er utenfor baseenhetens rekkevidde, høres meldingen SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (svakt signal, utenfor rekkevidde) i det tilkoblede headsetet. Etter ytterligere 20 sekunder prøver den bærbare enheten kanskje å finne en annen base og da høres meldingen SEARCHING (søker). Når den bærbare enheten er innenfor rekkevidde igjen, eller hvis den finner en annen base, høres meldingen BASE # (base #) i det tilkoblede headsetet. Hvis funksjonen automatisk talemodus er aktivert, går en bærbar enhet, etter at den har vært utenfor rekkevidde, alltid tilbake til TALEMODUS så snart den er innenfor rekkevidde igjen. (Se AUTOMATISK TALEMODUS ovenfor.) 9

11 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHET DC2811, DC2812, DC2815 Frekvensområde: Kommunikasjonsmetode: MHz Toveis (dupleks) Utgangseffekt: Maks. 250 mw, gj.snitt 10 mw (bærbar) / 120 mw (base) Strømforbruk: Base/bærbar enhet DC2812, DC2815 Bærbar enhet DC2811 Som base typ. 320 ma (system med 4 bærbare enheter) Som bærbar enhet typ. 160 ma i talemodus 40 ma (bare lytt) / 60 ma (talemodus) Rekkevidde: Utendørs Typ. 250 m (fri sikt) Batterivarighet: Innendørs Med oppladbart batteri Peltor DC2033 Med 6 ekstra AA 2100 mah NiMH-batterier i DC2032 Typ. 50 m Ca. 6 t (baseenhet) Ca. 40 t (bærbar enhet) Ca. 18 t (baseenhet) Ca. 18 t (baseenhet) Brukstemperatur: 26 C til +55 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C uten batterier (lagre batteriene ifølge batteriprodusentens instruksjoner) Vekt. ekskl. batterier: Inkl. batteripakke DC g (DC2812, DC2912) Mikrofontyper: Karbon 300 mv typ. for middels strømforsyning; 20 ma Headset-kontakt: Elektret Dynamisk Lav impedans 20 mv typ. for lav strømforsyning; 1 ma 4 mv typ. 0,4 mv typ. Peltor J11, type M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. STRØMFORSYNING En hovedenhet kan generelt få strøm fra en oppladbar batteripakke DC2033 i batterirommet. Den eksterne batteriholderen DC2032, for 6 eller 3 AA-batterier, kan brukes til å øke enhetens brukstid. Ved lave eller høye temperaturer (under 5 C eller over 45 C), der NiMH-batteriene ikke har full kapasitet, kan man dessuten forsyne hovedenheten med kontinuerlig strøm via strømforsyningsenheten/holderen DC2068 med et DC2061 nettaggregat. MERK! Se informasjon nedenfor angående obligatorisk nettaggregat DC2061, som er inkludert i pakken ved levering av strømforsyningsenheten/holderen DC2068. Når batterikraften er lav, får man påminnelser om at det er på tide å lade batteriene eller å skifte dem (når det er aktuelt).! Meldingen BATTERY LOW (lavt batterinivå) indikerer at batterikraften er lav og at du bør lade eller skifte batteri så snart som mulig.! Meldingen BATTERY EMPTY (batteri utladet) indikerer at batteriet nesten er helt utladet, og enheten slår seg da automatisk av. 10

12 3.1 BATTERIER OPPLADBAR BATTERIPAKKE Til hovedenhetene behøves det en Peltor oppladbar batteripakke DC LADE EN BATTERIPAKKE En oppladbar NiMH-batteripakke DC2033 må lades i en hovedenhet som er plassert i en Peltor lader/holder DC2064. Pakken er kapslet i henhold til IP42 for bruk i tørre områder. Merk: Se også TEKNISK INFORMASJON, DC2033 nedenfor. MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med strømforsyningsenheten/holderen DC2064! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz BYTTE INTERN BATTERIPAKKE Slå av enheten ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av) og LED-lampen slukkes. Skyv klipset til side (Fig. 1) og løsne skruen med et egnet verktøy (Fig. 2). (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du løsner skruen den kan brekke!) Åpne batterilokket og skift batteriet (Fig. 3). Trykk batteripakken godt ned slik at kontaktplatene kommer i kontakt med pinnene. Hekt batterilokket på bunnen av enheten, lukk det, trykk ned og trekk til skruen igjen med verktøyet. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) Fig. 1 Fig. 2 Fig TEKNISK INFORMASJON, DC2033 Kjemisk struktur: NiMH Nominell spenning: Nominell kapasitet: 3,6 V 2100 mah Brukstemperatur: 25 C til +55 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C Merk: Ta ut batteripakken fra hovedenheten hvis den ikke skal brukes på en måneds tid eller lenger. Ladetemperatur: +5 C til +45 C 11

13 Ladetid: Opptil 12 timer ved 20 C Merk: Det er normalt at batteriet blir varmt under lading eller bruk. Ved første gangs bruk, eller etter lagring i lang tid, kan det kreves tre til fem fulle ladesykluser for å nå full batterikapasitet. Batterilevetid: Vekt: Ca. 250 ladesykluser. Merk: Batterikapasiteten vil avta etter mange ladesykluser eller etter hvert som batteripakken aldres. ca. 100 g LADER/HOLDER DC2064 Batteripakken DC2033 må lades i en hovedenhet; DC2811, DC2812 eller DC2815. Ladingen indikeres med en rød LED på laderen. Når LED-lampen skifter til grønt, er ladingen fullført. En blinkende rød/ grønn LED til å begynne med indikerer at laderenheten oppdager/analyserer et nylig installert batteri TEKNISKE DATA, LADER/HOLDER DC2064 Inngangsspenning: 9 V DC Ladetid for DC2033 i en hovedenhet: Opptil ca. 12 timer. Ladetemperaturområde: +5 C til +45 C MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med laderen/holderen DC2064! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz EKSTERN BATTERIHOLDER Den eksterne batteriholderen DC2032 kan monteres på baksiden av hovedenheten. Den gir ekstra energi for lengre brukstid. Alle standardbatterier (6 x 1,5 V, type AA) eller oppladbare batterier (6 x 1,2 V, type AA) kan brukes. Merk: Det anbefales å utvide driftstiden for en hovedenhet som brukes som en bærbar base ved å tilføre ekstra energi fra batteriene i en batteriholder MONTERING AV EKSTERN BATTERIHOLDER Fjern festeklipset DC2071 hvis det er montert på baksiden av hovedenheten. Åpne lokket og sett inn 3 eller 6 batterier i batteriholderen DC2032 som vist på bildene nedenfor. 12

14 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 MERK! Sjekk at batteriene er riktig montert før du lukker batteriholderen! Monter batteriholderen på hovedenheten som vist på bildene nedenfor. En talemelding EXTERNAL BATTERY (eksternt batteri) indikerer at det eksterne batteriet er i bruk. Trekk til skruen med et egnet verktøy. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) Fig. 21 Fig. 22 Fig BYTTE BATTERIER I DEN EKSTERNE BATTERIHOLDEREN Ta av batteriholderen som vist på bildene ovenfor, men i motsatt rekkefølge; fig. 23, fig. 22, fig. 21. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du løsner skruen den kan brekke!) Ta ut batteriene fra batteriholderen DC2032. Sett inn 3 eller 6 nye batterier i batteriholderen DC2032. MERK! Sjekk at batteriene er riktig montert før du lukker batteriholderen! Monter batteriholderen på hovedenheten som vist på bildene nedenfor. En talemelding EXTERNAL BATTERY (eksternt batteri) indikerer at det eksterne batteriet er i bruk. Trekk til skruen med et egnet verktøy. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) OPPLADBARE BATTERIER I DEN EKSTERNE BATTERIHOLDEREN Dersom det brukes oppladbare batterier i batteriholderen DC2032, må de tas ut og lades med en egnet ekstern lader ifølge spesifikasjonen for batteriene. 3.2 PERMANENT MONTERT STRØMFORSYNING Enhver hovedenhet som ikke skal være bærbar (tas med rundt), kan med fordel plasseres i en permanent montert strømforsyningsenhet/holder DC2068 for å få ubegrenset driftstid samtidig som man ikke trenger å lade eller skifte batterier. Strømforsyningsenheten/holderen kan også brukes for permanent montering av hovedenheter ved høye eller lave temperaturer (under +5 C eller over +45 C), der det ikke er mulig å lade NiMH-batterier. 13

15 Merk: Strømforsyningsenheten/holderen DC2068 vil forsyne en hovedenhet med tilstrekkelig strøm også ved brukstemperaturer fra 26 C til +55 C, men den vil bare vedlikeholdslade den interne oppladbare batteripakken! En hovedenhet med en oppladbar NiMH-batteripakke DC2033 i god tilstand kan også ha nok strøm til å drive systemet fullstendig under et kortere strømbrudd. MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med strømforsyningsenheten/holderen DC2068! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz AUTOMATISK OPPSTART AV EN BASEENHET Med kontaktforseglingspluggen DC2078 er det mulig å få en baseenhet, som er permanent plassert i en strømforsyningsenhet DC2068, til å starte opp igjen automatisk etter et strømbrudd. I stedet for at det er koblet et headset til kontakten på toppen av baseenheten, presser armen på kontaktforseglingspluggen på [M]-knappen på hovedenheten, og det sørger for automatisk oppstart etter kortere strømbrudd. 3.3 NETTAGGREGAT Nettaggregatet DC2061 er også tilgjengelig som en separat reservedel. Det er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz og kan erstatte et defekt nettaggregat for laderen/holderen DC2064 eller strømforsyningsenheten/holderen DC2068. (Det bør også brukes med en programmerbar lader/holder DC2065, men den er bare tilgjengelig for autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandlere.) TEKNISKE DATA, NETTAGGREGAT DC2061 Inngang: V, 50/60 Hz, 400 ma Utgang: 9,0 V 1,0 A 4. ANTENNER En DECT-COM II-hovedenhet har vanligvis med en eller to antenner; en intern på kretskortet og en ekstern som er montert i en kontakt på toppen av enheten. 4.1 GENERELL ANTENNE Den eksterne antennen DC2041, som leveres med alle DECT-Com II-hovedenheter, bør vanligvis være montert på hovedenheten sammen med en plastring (se ENHETENS FUNKSJONSINDIKATORER nedenfor) ENHETENS FUNKSJONSINDIKATORER En pakke DC2048 med 3 plastringer i ulike farger er vedlagt i esken for hver DECT-Com II-hovedenhet. Ringene fungerer som forsegling rundt antennekontakten, men indikerer også enhetens funksjon, f.eks. en rød ring for en baseenhet, en grønn ring for en bærbar enhet og en svart ring for en annen enhet. 14

16 4.2 RUNDTSTRÅLENDE BILANTENNE Den rundtstrålende antennen DC2046, med magnetfot, kan erstatte den eksterne antennen DC2041, f.eks. for å forbedre kommunikasjonen med bærbare enheter utenfor et kjøretøy hvis baseenheten er plassert inne i kjøretøyet. Merk: Det er ikke tillatt å bruke andre eksterne antenner enn DC2041 eller DC2046 med DECT-Com II-systemet TEKNISKE DATA, ANTENNE DC2046 Antenne, elektriske data Frekvensområde: MHz VSWR: Typisk 1,2: 1 eller mindre Forsterkning: Isotropisk 5 dbi Sammenlignet med ¾ bølge 3 db Polarisasjon: Mønster: Impedans: Vertikal Rundtstrålende 50 Ohm Antenne, mekaniske data Pisklengde: 138 mm Baselengde: 20 mm Driftstemp.: 40 til +80 ºC Materiale: Rustfritt stål med plasttupp på enden Farge: Svart Magnet, mekaniske data Diameter: Høyde, montert Kabel Lengde Kontakt 102 mm 40 mm koaksial, avtakbar 5 m RSMA 5. UTVIDELSE AV SYSTEMET DECT-Com II-systemet kan utvides ved å koble til eksternt kommunikasjonsutstyr. Rådfør deg med din autorisert Peltor DECT-Com II-forhandler* ) for følgende alternativer. 5.1 EKSTERNT UTSTYR En utvidet base/bærbar enhet DC2815 er utstyrt med en kontakt for tilkobling av eksternt utstyr, f.eks. kommunikasjonsradioer, telefoner osv. I listen over TILBEHØR OG RESERVEDELER (se nedenfor) finner du adapterkabler for en del vanlige kommunikasjonsradioer, en universal telefonkabel og en kabel for Ground Mechanic ANNET EKSTERNT UTSTYR På forespørsel kan en utvidet base/bærbar enhet DC2815 utstyres med en ekstra kontakt for ytterligere å forbedre systemet ved å koble til enda mer eksternt utstyr. Dette alternativet innebærer litt lengre leveringstid. 5.2 EKSTERN TRÅDLØS PTT Peltor trådløs PTT senderenhet WLTX-B tillater fjernstyring av PTT-funksjonene på hovedenheten. Dette alternativet innebærer litt lengre leveringstid. 15

17 5.2.1 BESKRIVELSE AV TRÅDLØS PTT Den trådløse PTT-enheten er en trykknapp kombinert med en radiosender for sending av impulser til en tilhørende mottaker, som kan monteres i en hovedenhet etter ordre. Et trykk på knappen på den trådløse PTT-senderenheten tilsvarer et trykk på en PTT-knapp på en hovedenhet, der en tilhørende mottaker er plassert. Denne mottakeren er tilknyttet (paret med) senderen. Et trykk på en trådløs PTT-sender vil bli gjenkjent av hovedenheten som et trykk på den PTT-knappen som den er paret med. To trådløse PTT-sendere kan knyttes til én mottakerenhet. Bruken av denne trådløse PTT-senderen er lisensfri i EU. Brukeren er ansvarlig for å skaffe seg lisens i andre land. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* )! PARING AV TRÅDLØS PTT Den trådløse PTT-senderen bør pares med den tilhørende mottakeren, som er koblet i parallell med en av PTTknappene på hovedenheten. Når du skal pare en sender med en mottaker i en hovedenhet, kortslutter du de to kontaktpunktene til høyre på baksiden av hovedenheten samtidig som du trykker på knappen på den trådløse PTT-senderen. Hvis en annen trådløs PTT-sender pares med den samme mottakerenheten, vil den ha samme funksjon som den første trådløse PTT-senderen. Men hvis en tredje trådløs PTT-sender pares med hovedenheten, vil den erstatte den første senderen som ble paret med hovedenheten. Merk: Etter ca trykk på knappen må en ny enhet pares med hovedenheten, ettersom senderen har et ikke-utskiftbart batteri TEKNISK INFORMASJON OM TRÅDLØS PTT Batteriets levetid: Over trykk på knappen Rekkevidde: Typ. 1,5 meter Frekvens, WLTX-B: 869 MHz Brukstemperatur: 20 C til +60 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C Vekt: ca. 14 g 6. TILBEHØR OG RESERVEDELER Vennligst kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 Batterilokk for bruk med 3 AA standardbatterier i hovedenheten Batteriholder for 6 AA hjelpebatterier (ekskl. batterier) Oppladbar NiMH-akkumulator (2100 mah) Skrue for batterilokk DC2031 Skrue for batteriholder DC2032 Antenne, generell, 1,8 1,9 GHz for hovedenheten Antenne, rundtstrålende med magnetfot Sett med antenneringer, en av hver farge; rød, grønn og svart Nettaggregat for lader/holder osv., felles for EU, Storbritannia og USA DECT-Com II lader/holder, 9 15 V DC, IP42 (inkl. nettaggregat DC2061) Strømforsyningsenhet/holder, 9 33 V DC, IP67 (inkl. nettaggregat DC2061) Festeklips, fullstendig roterende for festing av hovedenheter til klær osv. 16

18 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Kabel for Ground Mechanic Kontaktforseglingsplugg Adapterkabel for dynamisk standard Adapterkabel for telefon 2,2 kohm Adapterkabel for ICOM, rett kontakt Adapterkabel for Motorola GP340 Adapterkabel for Motorola Mototrbo Trådløs PTT for fjernstyring av PTT-funksjonen i en ekstern radio som er koblet til en DECT- Com II-hovedenhet (DC2811, DC2812 eller DC2815) 7. GODKJENNINGER SAMVARSERKLÆRING Se de siste sidene i denne brukermanualen. GODKJENNINGER Elektrisk sikkerhet: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC-del 15, underseksjon D; RSS-213 DECT/radio: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET bulleteng 65, tillegg C, utgave GARANTI 3M garanterer overensstemmelse med de avtalemessige spesifikasjonene når det gjelder produktets kvalitet og ytelse. Fullstendig informasjon om Peltor-garantien kan fås på forespørsel fra ditt lokale 3M-kontor. Produkter som ikke er i overensstemmelse, bør returneres til din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 9. PROGRAMMERE DECT-Com II-ENHETER Spesialprogramvare og en programmeringsholder er tilgjengelig for tilpasning av flere funksjoner i DECT-Com IIsystemet. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ) for mer informasjon. *) For adresse til nærmeste autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler, kontakt ditt lokale 3M-kontor. 17

19 18

20 19

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070

BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 BRUKERVEILEDNING for Falck 1005 Stemmeforsterker Varenr.: 151 070 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon juli 2006 Innhold Bruksområder for Falck 1005 StemmeForsterker....

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Bruksanvisning Brecom VR-550

Bruksanvisning Brecom VR-550 Bruksanvisning Brecom VR-550 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCom VR-550 bruksanvisning Vi setter pris på at du har valgt Brecom jaktradio

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062

Brukerveiledning. Falck 6709 Mottaker. Varenr: 320 062 Brukerveiledning Falck 6709 Mottaker Varenr: 320 062 Innholdsfortegnelse Falck 6709 Mottaker består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Mottaker... 2 Beskrivelse av funksjoner... 2 Montering... 4 Test...

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984N-04 2013-08 ART.NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådløs forseringsbryter Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med 6

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED

Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED, lys/lyd/vibrering Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop RX 900-LED Mottaker Knop RX 900-LED Lys/lyd/vibrering 400 kanaler HMS art. nr.: 189348 Best. nr.: 2223288 1 INNHOLD Mottaker

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050

BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 BRUKERVEILEDNING for Falck 1003 Stemmeforsterker Varenr.: 151 050 NB: Må lades 4 timer før første gangs bruk (kan testes/brukes under lading)! Versjon november 2005 Innhold Bruksområder for Falck 1003

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning

SuperNova BabyCall. Varenr: 221 110. Brukerveiledning Brukerveiledning SuperNova BabyCall Varenr: 221 110 Abilia AS, Buvikveien 22, 4950 Risør, Norway Phone +47 37 14 94 50 Fax +47 37 14 94 51 info@abilia.no www.abilia.no Innholdsfortegnelse Gratulerer...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136

Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Brukerveiledning Walkie-talkie GB-1136 Takk for at du har kjøpt dette produktet. Denne walkie-talkieen tilbyr nytt design, forbedrede funksjoner, solid ytelse og enkel tilgjengelighet. Vi er sikker på

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Mobiltelefonsender MOBIL10

Mobiltelefonsender MOBIL10 Mobiltelefonsender MOBIL10 Varenr. 1512 HMS-nr.: 233427 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2299A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet

Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Hefte før salg for Norge () Philips Trådløse TV-hodetelefoner med AudioBoost 15 mm drivere / lukket bakside In-ear SSC5001/10 Tilpass lydopplevelsen i hjemmet Få høyere og klarere lyd fra TV-en uten å

Detaljer

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv

IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack Brukerveiledning IR-sender BigJack for styring av radio/cd/tv IR-sender BigJack: HMS art. nr.: 029136 Best. nr.: 2402500 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 GENERELT

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VoiceLink Brukerveiledning

VoiceLink Brukerveiledning VoiceLink Brukerveiledning Innhold Innhold VoiceLink 4 Inkludert i leveransen 5 Tiltenkt bruk 3 Generelle sikkerhetsmerknader 7 Før du starter 8 Bruke VoiceLink 11 Vedlikehold og pleie 13 Informasjon om

Detaljer

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model

Two-Way Radios. Quick Start Guide. XT460 Display model Two-Way Radios Quick Start Guide XT460 Display model INNHOLD Innhold...................................... 1 Sikkerhet.................................... 2 Sikkerhetsinformasjon for BATTERIER og ladere..........................

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide

DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide ROBTEC DAB+ Adapter for bilradio Hurtigguide 1 I ESKEN ROBTEC DAB+ ADAPTER Hovedenhet Holder/Brakett og fleksibel arm med sugekopp Magnetisk takantenne Klebeantenne Strømkabel for 12 V-uttak (sigarettenner)

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer