Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon i menyen Øke nivået på den valgte funksjonen Minske nivået på den valgte funksjonen Slå på DECT-Com II-enheten som base Slå på DECT-Com II-enheten som bærbar [PTT1] Trykk to ganger for å snakke i konferanse 1 Trykk én gang for å lytte i konferanse 1 [PTT2] Trykk to ganger for å snakke i gruppe 2 Trykk én gang for å lytte i gruppe 2 PTT for ekstern enhet i øvre kontakt [PTT3] Trykk to ganger for å snakke i gruppe 3 Trykk én gang for å lytte i gruppe 3 PTT for ekstern enhet i nedre kontakt [+] & [ ] Generelt anrop (kort enveisoverføring) Du finner den nyeste, reviderte versjonen av den komplette bruksanvisningen på på Internett. Se i seksjonen Rest of the world (Resten av verden) og finn frem til PDF LIBRARY (PDF-bibliotek). Der kan du lese eller laste ned flerspråklig informasjon om Peltor DECT-Com II-systemet. (Fig. A) Antenne Indikatorring viser funksjon Headset-kontakt [M] Modus [+] Opp [ ] Ned LED (lysemitterende diode) PTT1 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 1 PTT2 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 2 PTT3 (Push-To-Talk) Trykk for å snakke 3 Festeklips 1

3 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 HOVEDENHETER 2.1 SLÅ PÅ OG AV EN HOVEDENHET 2.2 BASE/BÆRBAR ENHET 2.3 BÆRBAR ENHET 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE 2.5 KONTROLLER PÅ HOVEDENHETEN 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHET DC2811, DC2812, DC STRØMFORSYNING 3.1 BATTERIER 3.2 PERMANENT MONTERT STRØMFORSYNING 4 ANTENNER 4.1 GENERELL ANTENNE 4.2 RUNDTSTRÅLENDE BILANTENNE 5 UTVIDELSE AV SYSTEMET 5.1 EKSTERNT UTSTYR 5.2 EKSTERN TRÅDLØS PTT 6 TILBEHØR OG RESERVEDELER 7 GODKJENNINGER 8 GARANTI 9 PROGRAMMERE DECT-Com II-ENHETER 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. INNLEDNING Peltor DECT-Com II er et trådløst toveis intercom-system. Systemet opererer på 1,8 GHz DECT-frekvenser, som er lisensfrie i de fleste land. Produktene i Peltor DECT-Com II-serien gir enkel og effektiv trådløs toveiskommunikasjon med opptil 9 aktive brukere som snakker i full konferanse. Dessuten har systemet kapasitet for opptil 40 lyttere som har mulighet til raske innhopp i konferansen. I et system med mer enn 9 brukere kan enhver lyttende deltaker veksle fra å lytte til å snakke. Den første aktive snakkende deltakeren degraderes da til en lytter i konferansen, og deretter kan andre lyttere følge etter og erstatte de aktive deltakerne i rekkefølgen først inn først ut. Det finnes i hovedsak to versjoner av DECT-Com II-hovedenheten; base/bærbar enheter og bærbare enheter. Den bærbare enheten fungerer via en baseenhet. En base/bærbar enhet kan brukes enten som base eller som en bærbar enhet. Som følge av den lave utgangseffekten og den høye frekvensen er dette et kommunikasjonssystem med kort rekkevidde. Den nominelle rekkevidden er ca. 250 meter utendørs med fri sikt. Rekkevidden kan være kortere som følge av faktiske forhold. Les alle disse instruksjonene nøye før bruk, og ta vare på dem som fremtidig referanse. Du må aldri modifisere eller endre produktene på noen måte! 3M påtar seg ikke noe som helst ansvar for skader eller tap, enten det er direkte skader eller følgeskader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, forretninger og/eller goodwill), som oppstår som følge av at man stoler på den informasjonen som 3M gir i dette dokumentet. Brukeren er selv ansvarlig for å fastslå om produktene er egnet for den tenkte bruken. Intet av det som er uttalt her, skal kunne oppheve eller begrense 3Ms ansvar for død eller personskade som måtte oppstå som følge av uaktsomhet fra selskapets side. 2. HOVEDENHETER En Peltor DECT-Com II bærbar enhet DC2811 er en personlig radiomottaker/-sender som det bør kobles et headset til. Et hvilket som helst Peltor-headset med J11- kontakt koblet ifølge Peltor-standard kan kobles til en Peltor DECT-Com II bærbar enhet. En Peltor DECT-Com II base/bærbar enhet DC2812 er en sentral radiosender/-mottaker, og den er påkrevd for å kunne kommunisere all informasjon til og fra alle bærbare enheter i et DECT-Com II-system. En Peltor DECT-Com II utvidet base/bærbar enhet DC2815 er en sentral radiosender/-mottaker som tilsvarer en base/bærbar enhet, men som det kan kobles eksternt utstyr til slik at man utvider DECT-Com II-systemet. Et hvilket som helst Peltor-headset med J11-kontakt koblet ifølge Peltor-standard kan også kobles til en Peltor DECT- Com II base/bærbar enhet. 3

5 2.1 SLÅ PÅ OG AV EN HOVEDENHET g Du slår på en DECT-Com II-hovedenhet ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding POWER ON (strøm på) eller BASE, POWER ON (base, strøm på). Dessuten blinker LED-lampen (lysemitterende diode) for å indikere at enheten er i OPPSETTSMODUS. Når en baseenhet er klar til bruk, høres talemeldingen BASE, GROUP 1 (base, gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker da saktere. Når en bærbar enhet er klar til bruk, høres talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten lyser da kontinuerlig. Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe SLÅ AV EN HOVEDENHET g Du slår av en hovedenhet ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av), LED-lampen slukkes og enheten er slått av. 2.2 BASE/BÆRBAR ENHET SLÅ PÅ EN BASE/BÆRBAR ENHET g Du slår på en baseenhet ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding BASE, POWER ON (base, strøm på). Dessuten blinker LED-lampen for å vise at baseenheten setter opp systemet. Merk: Til å begynne med starter en base/bærbar enhet opp som en base. (Se også ALTERNATIVE DRIFTSMODUSER FOR BASE/BÆRBARE ENHETER nedenfor.) Etter ca. 20 sekunder er systemet klart og du hører talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker saktere, og viser dermed at baseenheten er klar for bruk og at bærbare enheter kan logges på. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) SLÅ AV EN BASE/BÆRBAR ENHET g Du slår av en baseenhet ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av), LED-lampen slukkes og enheten er slått av ALTERNATIVE DRIFTSMODUSER FOR BASE/BÆRBARE ENHETER Med andre oppstartssekvenser kan base/bærbare hovedenheter settes opp slik at de fungerer som en base eller en bærbar enhet STARTE ENHETEN SOM EN BASEENHET g Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne knappene [M] og [+] samtidig i ca. 2 sekunder. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres talemeldingen BASE, POWER ON (base, strøm på). Det bekrefter at enheten er startet som en baseenhet. Etter ca. 20 sekunder er systemet klart og du hører talemeldingen GROUP 1 (gruppe 1). LED-lampen på enheten blinker saktere, og viser dermed at baseenheten er klar for bruk og at bærbare enheter kan logges på. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) En bruker med et headset koblet til headset-kontakten på en baseenhet kan også delta i en DECT-Com II-konferanse, på samme måte som med en bærbar enhet. Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe 1. Enheten husker det sist brukte alternativet (base eller bærbar) fra økt til økt STARTE EN BASE/BÆRBAR ENHET SOM EN BÆRBAR ENHET Sjekk at den aktuelle enheten er slått på og klar. g Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne knappene [M] og [ ] samtidig i ca. 2 sekunder. 4

6 I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres talemeldingen POWER ON (strøm på). Det bekrefter at enheten er startet som en bærbar enhet. Etter ca. 10 sekunder er enheten klar og du hører talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). LED-lampen på enheten lyser. Det betyr at enheten er klar til bruk som en bærbar enhet, og at den er logget på base nr. #. (LED-lampen kan slås av ved hjelp av spesiell DECT-Com II-programvare.) Merk: Alle enheter startes alltid i bare lytt-modusen i gruppe 1. Enheten husker det sist brukte alternativet (base eller bærbar) fra økt til økt GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER Hver bærbare enhet bør registreres til en baseenhet for å kunne være del av en DECT-Com II-konferanse. g Med baseenheten i modusene BARE LYTT og VOLUM dobbelttrykker du på [M]-knappen for å gå til REGISTRERINGSMODUSEN. Det bekreftes at baseenheten er i REGISTRERINGSMODUS med talemeldingen SUBSCRIPTION ON (abonnement på) og at LED-lampen blinker sakte. g Når alle bærbare enheter er registrert til baseenheten, går du ut av REGISTRERINGSMODUS ved å dobbelttrykke på [M]-knappen. Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og fremtidige endringer av enheter må håndteres ifølge beskrivelsen ovenfor. Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 2.3 BÆRBAR ENHET SLÅ PÅ EN BÆRBAR ENHET g Du slår på den bærbare enheten ved å trykke på [M]-knappen. I et headset som er koblet til enhetens headset-kontakt, høres det en bekreftende talemelding POWER ON (strøm på). Dessuten blinker LED-lampen grønt for å vise at enheten logger seg på basen. Når enheten er klar for bruk, høres talemeldingen BASE #1, GROUP #1 (base nr. 1, gruppe nr. 1) og LED-lampen lyser kontinuerlig grønt. Merk: Alle bærbare enheter startes vanligvis i bare lytt-modusen i gruppe 1. Ved den første oppstarten høres talemeldingen SEARCHING (søker). Når en base er funnet, høres talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Når du starter opp igjen en bærbar enhet, som er programmert for å kunne arbeide med mer enn én base, prøver den å logge på den sist brukte basen SLÅ AV EN BÆRBAR ENHET g Du slår av den bærbare enheten ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av) og LED-lampen slukkes. Hvis enheten fremdeles søker etter en base når du slår den av, høres talemeldingen WARNING, POWER OFF (advarsel, strøm av) REGISTRERE EN BÆRBAR ENHET PÅ EN BASE Hver bærbare enhet må være registrert til minst én baseenhet for å kunne være del av en DECT-Com II-konferanse. Enheten søker etter baser. Talemeldingen SEARCHING (søker) høres. g Med den bærbare enheten i modusene BARE LYTT og VOLUM dobbelttrykker du på [M]-knappen for å gå til BASEVALGMODUSEN. Når en bærbar enhet er i BASEVALGMODUSEN, indikeres det med en blinkende LED. 5

7 g Når en base er valgt, går du ut av BASEVALGMODUSEN med et kort trykk på [M]-knappen. Talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1) høres. Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og fremtidige endringer av enheter må håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering også håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). (Se også ovenfor: GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER.) LOGGE PÅ EN BÆRBAR ENHET TIL EN BASE Det finnes to mulige pålogginger: 1. Ved første oppstart (rett fra esken) tillater baseenheten at en hvilken som helst bærbar enhet logger på. (Se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER.) 2. Ved senere oppstarter logges du automatisk på basen. Når påloggingssekvensen er fullført, lyser LED-lampen på enheten kontinuerlig grønt og du hører talemeldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Det bekrefter at den bærbare enheten er logget på som en bare lytt-enhet til basen og gruppen med de angitte numrene.! Hvis du ikke hører noen bekreftelsesmelding, sjekk at baseenheten er slått på og at den er innenfor rekkevidde.! Hvis du hører meldingen WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (advarsel, abonnement tomt), finnes det ingen registrert baseenhet som det kan logges på.! Hvis du hører meldingen SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (svakt signal, utenfor rekkevidde), har den bærbare enheten ingen forbindelse med baseenheten. Etter ca. 20 sekunder hører du meldingen SEARCHING (søker), som indikerer at enheten søker etter en baseenhet. Du kan hende at du er for langt unna basen, eller at baseenheten er slått av. Når du oppnår kontakt med baseenheten igjen, høres meldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Det bekrefter at enheten er logget på en base med det aktuelle nummeret LOGGE PÅ EN NY BÆRBAR ENHET TIL EN BASE Hvis du senere skal logge på en annen bærbar enhet til basen, må den aktuelle baseenheten være i REGISTRERINGSMODUS (se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER). Den bærbare enheten må være i SØKEMODUS (se SØKE ETTER EN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET nedenfor). Merk: Alle hovedenheter leveres åpne for registrering fra fabrikken, og et DECT-Com II-system kan startes direkte fra esken ved først å starte en base/bærbar enhet som en base som beskrevet ovenfor og deretter alle bærbare enheter, i rekkefølge og fortløpende, som beskrevet ovenfor. Etter at baseenheten er slått av for første gang, er systemets konfigurasjon fast, og alle fremtidige endringer av enhetene må håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). Hvis systemet ditt leveres forhåndsregistrert i en viss konfigurasjon fra din autoriserte Peltor DECT-Com IIforhandler* ), må all fremtidig registrering også håndteres av din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 6

8 2.3.6 SØKE ETTER EN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET g Gå til BASEVALGMODUSEN på en bærbar enhet og dobbelttrykk på [M]-knappen for å gå til BASESØKMODUSEN. Du hører talemeldingen SEARCHING (søker) gjentatte ganger. Det bekrefter at enheten søker etter aktive baser innenfor rekkevidde. Når en base er funnet, høres meldingen BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1). Hvis du vil finne flere baser, gjentar du denne prosedyren VELG EN ANNEN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET g Gå til VOLUMMODUSEN på en bærbar enhet i LYTTEMODUS, og dobbelttrykk på [M]-knappen for å gå til BASEVALGMODUS. Du hører talemeldingen BASE (base), og du må velge en base. g Trykk på [+] eller [ ] for å bla gjennom numrene på de tilgjengelige basene og en autoinnstilling. Du hører en talemelding for hvert tilgjengelige valg: AUTO (auto), ONE (en), TWO (to) Stopp ved det foretrukne basenummeret (eller auto, se nedenfor). g Logg på basen ved å trykke på [M]-knappen og gå tilbake til bare lytt-menyen ved å trykke raskt på [M]-knappen. Du hører talemeldingen LOGIN (innlogging) fulgt av BASE #, GROUP 1 (base #, gruppe 1), noe som bekrefter at den bærbare enheten er logget på basen med det angitte nummeret som en lytter i den angitte gruppen. Hvis du velger AUTO (auto), logger enheten på basen med de sist brukte basen eller den neste tilgjengelige. Merk: Hvis det finnes mer enn ett DECT-Com II-system innenfor rekkevidde, kan de bærbare enhetene forhåndsinnstilles til bestemte baser. Hvis du deretter velger AUTO, logger enheten på den første av de forhåndsangitte basene som den finner. (For programmering av DECT-Com II-enheter kreves det spesiell programvare. Kontakt din autoriserte DECT-Com II-forhandler* )!) 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE Opptil 9 aktive brukere og ytterligere minst 40 lyttere kan være medlemmer i en DECT-Com II-konferanse, på samme base og samtidig. De kan deles opp ytterligere i opptil 3 konferanser med færre medlemmer i hver gruppe LOGGE PÅ EN KONFERANSE SOM BARE LYTT-MEDLEM En bærbar enhet logges i første omgang på en konferanse som et BARE LYTT-medlem, og deltar da i DECT-Comkonferansen bare som en lytter. Dette bekreftes med talemeldingen BASE #, GROUP # (base #, gruppe #) med det aktuelle konferansenummer og den angitte gruppen. Et BARE LYTT-medlem kan når som helst bli et AKTIVT medlem i en konferansegruppe ved å trykke på en [PTT#]- knapp. Hvis konferansen allerede består av det maksimale antallet medlemmer, skyves det første innloggede AKTIVE medlemmet ut og blir et BARE LYTT-medlem LOGGE INN SOM ET AKTIVT KONFERANSEMEDLEM g Dobbelttrykk på [PTT #]-knappen for å bryte inn i en av de maksimalt tre konferansene. En dobbel tone bekrefter at du er et aktivt medlem i den valgte konferansen. g Trykk en gang til på den samme [PTT #]-knappen for å endre til BARE LYTT-MODUS. En enkelt tone bekrefter at du er et bare lytt-medlem i konferansen LOGGE INN SOM ET MEDLEM I EN ANNEN KONFERANSEGRUPPE g Trykk på en annen [PTT #]-knapp for å bli et medlem i en annen konferanse. En tone bekrefter at du er et medlem i den valgte konferansen AUTOMATISK TALEMODUS Et system for maks. 9 brukere, som bruker bare gruppe 1, kan programmeres i en konfigurasjon der alle bærbare alltid er i talemodus. Automatisk talemodus gjør det mulig å sikre at alle medlemmene i den lille gruppen alltid kan delta aktivt i konferansen, 7

9 så snart de er innenfor baseenhetens rekkevidde. (For mer informasjon, kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ).) 2.5 KONTROLLER PÅ HOVEDENHETEN MODUS MODUS-knappen [M] styrer enhetens funksjoner. g Bla fremover gjennom MODUS-trinnene i menyen ved å trykke kort på [M]-knappen. Talemeldingene VOX (talestyrt overføring), MICROPHONE (mikrofon) og VOLUME (volum) høres i rekkefølge og bekrefter den faktiske modusen. g Bla bakover gjennom MODUS-trinnene ved å dobbelttrykke på [M]-knappen. Talemeldingene MICROPHONE (mikrofon), VOX (talestyrt overføring) og VOLUME (volum) høres i rekkefølge og bekrefter den faktiske modusen. g Bruk knappene [+] og [ ] til å justere innstillingene. Gjeldende innstillinger lagres når du slår av enheten. Merk: Et dobbelttrykk i VOLUMMODUS og BARE LYTT-MODUS på en baseenhet setter enheten i REGISTRERINGSMODUS (se GJØRE EN BASEENHET KLAR FOR REGISTRERING AV BÆRBARE ENHETER). Et dobbeltrykk i VOLUMMODUS og BARE LYTT-MODUS på en bærbar enhet setter enheten i BASEVALGMODUS (se VELGE EN ANNEN BASE FRA EN BÆRBAR ENHET) VOLUM (lydtrykk) I VOLUMMODUS kan nivået på de innkommende audiosignalene justeres i 5 trinn. g Bruk knappen [+] eller [ ] for å angi lydnivået fra DECT-Com-enheten. En talemelding bekrefter den nye innstillingen hver gang du trykker på en knapp VOLUMØKNING (høyere lydtrykk) Volumnivåene på alle aktive volumtrinn kan økes med +6 db. Denne funksjonen kan f.eks. brukes til å kompensere for ekstra dempning når man bruker øreplugger og headset samtidig. g Trykk på [+]-knappen i 10 sekunder for å aktivere funksjonen VOLUMØKNING. Du hører talemeldingen EXTRA HIGH VOLUME (ekstra høyt volum) når du har aktivert funksjonen. ADVARSEL: Høyt lydtrykk! Den sist brukte innstillingen beholdes mellom øktene! g Trykk på [ ]-knappen i 10 sekunder for å deaktivere VOLUMØKNING. Du hører talemeldingen NORMAL VOLUME (normalt volum) når du har deaktivert funksjonen VOX (talestyrt overføring) I enveis radiokommunikasjon betyr VOX vanligvis at mottak av innkommende lyd fra mottakeren stoppes fullstendig når lyd med et visst nivå når mikrofonen slik at radioen veksler til sendemodus. DECT-Com II-enhetene har full toveis kommunikasjon (full dupleks), og da betyr VOX en talestyrt støyport, som kan hindre at det sendes bakgrunnsstøy opptil et visst lydnivå fra enheter der brukeren ikke snakker. Brukeren kan imidlertid lytte til innkommende lyd fra konferansen hele tiden. g Gå til VOX-MODUS og bruk knappene [+] og [ ] til å angi VOX-følsomheten. Det finnes 7 VOX-innstillinger: OPEN (ÅPEN) OFF (AV), der ÅPEN betyr konstant overføring (kontinuerlig full dupleks) og AV betyr at du må bruke en [PTT#]-knapp for å sende (se PTT). En talemelding indikerer hvilket alternativ du har valgt. Den sist brukte innstillingen huskes mellom øktene. VIKTIG: Hvis du bruker et Peltor-headset som har en mikrofon med kompensering av omgivelsesstøy, må du alltid plassere mikrofonen svært nær leppene (maks. 3 millimeter) for optimal VOX-funksjon. 8

10 MIKROFON En av fire mikrofontyper (karbon, elektret, dynamisk eller lav impedans) kan velges av brukeren, for å tilpasse forsterkningen i DECT-Com-enheten til det elektriske signalnivået i den mikrofonen som faktisk brukes. g Gå til MIKROFONMODUS og bruk knappene [+] og [ ] til å angi den brukte mikrofontypen. En talemelding indikerer hvilket alternativ du har valgt. Den sist brukte innstillingen huskes mellom øktene PTT (Push-to-talk) Trykk for å snakke Det finnes tre Push-To-Talk-knapper [PTT #] på en DECT-Com II-hovedenhet. PTT1 er alltid koblet til konferansegruppe 1 mens PTT2 og PTT3 er beregnet på gruppe 2 og 3 og/eller for eventuelt tilkoblet eksternt utstyr (se 5.1 EKSTERNT UTSTYR nedenfor). g Trykk på en [PTT#]-knapp for å bli medlem i en DECT-Com-konferanse (se 2.4 LOGGE PÅ ELLER AV EN KONFERANSE). PTT-funksjonen er også tilgjengelig i VOX-MODUS. Merk: Hvis PTT2 og/eler PTT3 er tilordnet for styring av eksternt kommunikasjonsutstyr, kan egne bruksanvisninger gjelde for spesielle anvendelser. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com-forhandler* ) for mer informasjon. (Se 5.1 EKSTERNT UTSTYR.) GENERELT ANROP (nødanrop osv.) Det er mulig å kommunisere, i enveis modus, med DECT-Com II-enheter i alle grupper på baseenheten. Det er også mulig å nå andre DECT-Com II-konferanser hvis baseenhetene er synkroniserte og innenfor hverandres rekkevidde. Synkroniseringen bør utføres ved å starte systemene innenfor hverandres rekkevidde. Hvis denne funksjonen alltid skal være tilgjengelig, må basene hele tiden være innenfor rekkevidde (f.eks. som fastmonterte baser). Hvis basene har vært utenfor hverandres rekkevidde, kan det ta opptil 20 minutter å få dem synkronisert igjen. g Trykk på og hold inne knappene UP [+] og DOWN [ ] samtidig for å sende en kort melding. En dobbel tone bekrefter at GENERELT ANROP er aktivert. Sendeperioden er begrenset, vanligvis til maks. 30 sekunder LÅSTE KNAPPER For å unngå uønskede endringer i innstillingene for funksjoner er det mulig å låse alle knapper, slik at bare PÅ/ AV-funksjonen er aktiv. Dette kan med fordel kombineres med funksjonen automatisk talemodus. (Se også AUTOMATISK TALEMODUS ovenfor.) Merk: Mange av funksjonene og innstillingene i DECT-Com II kan justeres etter brukerens behov. For mer informasjon, kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ) UTENFOR REKKEVIDDE Peltor DECT-Com II er et kommunikasjonssystem for korte avstander. (Se 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHETER nedenfor.) Hvis den bærbare enheten er nær den maksimale rekkevidden fra baseenheten, høres meldingen SIGNAL LOW (svakt signal) i det tilkoblede headsetet. Når den bærbare enheten er utenfor baseenhetens rekkevidde, høres meldingen SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (svakt signal, utenfor rekkevidde) i det tilkoblede headsetet. Etter ytterligere 20 sekunder prøver den bærbare enheten kanskje å finne en annen base og da høres meldingen SEARCHING (søker). Når den bærbare enheten er innenfor rekkevidde igjen, eller hvis den finner en annen base, høres meldingen BASE # (base #) i det tilkoblede headsetet. Hvis funksjonen automatisk talemodus er aktivert, går en bærbar enhet, etter at den har vært utenfor rekkevidde, alltid tilbake til TALEMODUS så snart den er innenfor rekkevidde igjen. (Se AUTOMATISK TALEMODUS ovenfor.) 9

11 2.6 TEKNISK INFORMASJON, HOVEDENHET DC2811, DC2812, DC2815 Frekvensområde: Kommunikasjonsmetode: MHz Toveis (dupleks) Utgangseffekt: Maks. 250 mw, gj.snitt 10 mw (bærbar) / 120 mw (base) Strømforbruk: Base/bærbar enhet DC2812, DC2815 Bærbar enhet DC2811 Som base typ. 320 ma (system med 4 bærbare enheter) Som bærbar enhet typ. 160 ma i talemodus 40 ma (bare lytt) / 60 ma (talemodus) Rekkevidde: Utendørs Typ. 250 m (fri sikt) Batterivarighet: Innendørs Med oppladbart batteri Peltor DC2033 Med 6 ekstra AA 2100 mah NiMH-batterier i DC2032 Typ. 50 m Ca. 6 t (baseenhet) Ca. 40 t (bærbar enhet) Ca. 18 t (baseenhet) Ca. 18 t (baseenhet) Brukstemperatur: 26 C til +55 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C uten batterier (lagre batteriene ifølge batteriprodusentens instruksjoner) Vekt. ekskl. batterier: Inkl. batteripakke DC g (DC2812, DC2912) Mikrofontyper: Karbon 300 mv typ. for middels strømforsyning; 20 ma Headset-kontakt: Elektret Dynamisk Lav impedans 20 mv typ. for lav strømforsyning; 1 ma 4 mv typ. 0,4 mv typ. Peltor J11, type M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. STRØMFORSYNING En hovedenhet kan generelt få strøm fra en oppladbar batteripakke DC2033 i batterirommet. Den eksterne batteriholderen DC2032, for 6 eller 3 AA-batterier, kan brukes til å øke enhetens brukstid. Ved lave eller høye temperaturer (under 5 C eller over 45 C), der NiMH-batteriene ikke har full kapasitet, kan man dessuten forsyne hovedenheten med kontinuerlig strøm via strømforsyningsenheten/holderen DC2068 med et DC2061 nettaggregat. MERK! Se informasjon nedenfor angående obligatorisk nettaggregat DC2061, som er inkludert i pakken ved levering av strømforsyningsenheten/holderen DC2068. Når batterikraften er lav, får man påminnelser om at det er på tide å lade batteriene eller å skifte dem (når det er aktuelt).! Meldingen BATTERY LOW (lavt batterinivå) indikerer at batterikraften er lav og at du bør lade eller skifte batteri så snart som mulig.! Meldingen BATTERY EMPTY (batteri utladet) indikerer at batteriet nesten er helt utladet, og enheten slår seg da automatisk av. 10

12 3.1 BATTERIER OPPLADBAR BATTERIPAKKE Til hovedenhetene behøves det en Peltor oppladbar batteripakke DC LADE EN BATTERIPAKKE En oppladbar NiMH-batteripakke DC2033 må lades i en hovedenhet som er plassert i en Peltor lader/holder DC2064. Pakken er kapslet i henhold til IP42 for bruk i tørre områder. Merk: Se også TEKNISK INFORMASJON, DC2033 nedenfor. MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med strømforsyningsenheten/holderen DC2064! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz BYTTE INTERN BATTERIPAKKE Slå av enheten ved å trykke på og holde inne [M]-knappen i ca. 2 sekunder. Du hører talemeldingen POWER OFF (strøm av) og LED-lampen slukkes. Skyv klipset til side (Fig. 1) og løsne skruen med et egnet verktøy (Fig. 2). (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du løsner skruen den kan brekke!) Åpne batterilokket og skift batteriet (Fig. 3). Trykk batteripakken godt ned slik at kontaktplatene kommer i kontakt med pinnene. Hekt batterilokket på bunnen av enheten, lukk det, trykk ned og trekk til skruen igjen med verktøyet. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) Fig. 1 Fig. 2 Fig TEKNISK INFORMASJON, DC2033 Kjemisk struktur: NiMH Nominell spenning: Nominell kapasitet: 3,6 V 2100 mah Brukstemperatur: 25 C til +55 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C Merk: Ta ut batteripakken fra hovedenheten hvis den ikke skal brukes på en måneds tid eller lenger. Ladetemperatur: +5 C til +45 C 11

13 Ladetid: Opptil 12 timer ved 20 C Merk: Det er normalt at batteriet blir varmt under lading eller bruk. Ved første gangs bruk, eller etter lagring i lang tid, kan det kreves tre til fem fulle ladesykluser for å nå full batterikapasitet. Batterilevetid: Vekt: Ca. 250 ladesykluser. Merk: Batterikapasiteten vil avta etter mange ladesykluser eller etter hvert som batteripakken aldres. ca. 100 g LADER/HOLDER DC2064 Batteripakken DC2033 må lades i en hovedenhet; DC2811, DC2812 eller DC2815. Ladingen indikeres med en rød LED på laderen. Når LED-lampen skifter til grønt, er ladingen fullført. En blinkende rød/ grønn LED til å begynne med indikerer at laderenheten oppdager/analyserer et nylig installert batteri TEKNISKE DATA, LADER/HOLDER DC2064 Inngangsspenning: 9 V DC Ladetid for DC2033 i en hovedenhet: Opptil ca. 12 timer. Ladetemperaturområde: +5 C til +45 C MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med laderen/holderen DC2064! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz EKSTERN BATTERIHOLDER Den eksterne batteriholderen DC2032 kan monteres på baksiden av hovedenheten. Den gir ekstra energi for lengre brukstid. Alle standardbatterier (6 x 1,5 V, type AA) eller oppladbare batterier (6 x 1,2 V, type AA) kan brukes. Merk: Det anbefales å utvide driftstiden for en hovedenhet som brukes som en bærbar base ved å tilføre ekstra energi fra batteriene i en batteriholder MONTERING AV EKSTERN BATTERIHOLDER Fjern festeklipset DC2071 hvis det er montert på baksiden av hovedenheten. Åpne lokket og sett inn 3 eller 6 batterier i batteriholderen DC2032 som vist på bildene nedenfor. 12

14 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 MERK! Sjekk at batteriene er riktig montert før du lukker batteriholderen! Monter batteriholderen på hovedenheten som vist på bildene nedenfor. En talemelding EXTERNAL BATTERY (eksternt batteri) indikerer at det eksterne batteriet er i bruk. Trekk til skruen med et egnet verktøy. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) Fig. 21 Fig. 22 Fig BYTTE BATTERIER I DEN EKSTERNE BATTERIHOLDEREN Ta av batteriholderen som vist på bildene ovenfor, men i motsatt rekkefølge; fig. 23, fig. 22, fig. 21. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du løsner skruen den kan brekke!) Ta ut batteriene fra batteriholderen DC2032. Sett inn 3 eller 6 nye batterier i batteriholderen DC2032. MERK! Sjekk at batteriene er riktig montert før du lukker batteriholderen! Monter batteriholderen på hovedenheten som vist på bildene nedenfor. En talemelding EXTERNAL BATTERY (eksternt batteri) indikerer at det eksterne batteriet er i bruk. Trekk til skruen med et egnet verktøy. (Forsiktig: Ikke bruk en fingernegl når du trekker til skruen den kan brekke!) OPPLADBARE BATTERIER I DEN EKSTERNE BATTERIHOLDEREN Dersom det brukes oppladbare batterier i batteriholderen DC2032, må de tas ut og lades med en egnet ekstern lader ifølge spesifikasjonen for batteriene. 3.2 PERMANENT MONTERT STRØMFORSYNING Enhver hovedenhet som ikke skal være bærbar (tas med rundt), kan med fordel plasseres i en permanent montert strømforsyningsenhet/holder DC2068 for å få ubegrenset driftstid samtidig som man ikke trenger å lade eller skifte batterier. Strømforsyningsenheten/holderen kan også brukes for permanent montering av hovedenheter ved høye eller lave temperaturer (under +5 C eller over +45 C), der det ikke er mulig å lade NiMH-batterier. 13

15 Merk: Strømforsyningsenheten/holderen DC2068 vil forsyne en hovedenhet med tilstrekkelig strøm også ved brukstemperaturer fra 26 C til +55 C, men den vil bare vedlikeholdslade den interne oppladbare batteripakken! En hovedenhet med en oppladbar NiMH-batteripakke DC2033 i god tilstand kan også ha nok strøm til å drive systemet fullstendig under et kortere strømbrudd. MERK! Det må ikke brukes noen annen strømkilde enn Peltor DECT-Com II nettaggregatet DC2061 (inkludert i pakken ved levering) sammen med strømforsyningsenheten/holderen DC2068! Den er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz AUTOMATISK OPPSTART AV EN BASEENHET Med kontaktforseglingspluggen DC2078 er det mulig å få en baseenhet, som er permanent plassert i en strømforsyningsenhet DC2068, til å starte opp igjen automatisk etter et strømbrudd. I stedet for at det er koblet et headset til kontakten på toppen av baseenheten, presser armen på kontaktforseglingspluggen på [M]-knappen på hovedenheten, og det sørger for automatisk oppstart etter kortere strømbrudd. 3.3 NETTAGGREGAT Nettaggregatet DC2061 er også tilgjengelig som en separat reservedel. Det er utstyrt med utskiftbare europeiske, britiske og amerikanske strømkontakter, for en inngangsspenning på V AC, 50/60 Hz og kan erstatte et defekt nettaggregat for laderen/holderen DC2064 eller strømforsyningsenheten/holderen DC2068. (Det bør også brukes med en programmerbar lader/holder DC2065, men den er bare tilgjengelig for autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandlere.) TEKNISKE DATA, NETTAGGREGAT DC2061 Inngang: V, 50/60 Hz, 400 ma Utgang: 9,0 V 1,0 A 4. ANTENNER En DECT-COM II-hovedenhet har vanligvis med en eller to antenner; en intern på kretskortet og en ekstern som er montert i en kontakt på toppen av enheten. 4.1 GENERELL ANTENNE Den eksterne antennen DC2041, som leveres med alle DECT-Com II-hovedenheter, bør vanligvis være montert på hovedenheten sammen med en plastring (se ENHETENS FUNKSJONSINDIKATORER nedenfor) ENHETENS FUNKSJONSINDIKATORER En pakke DC2048 med 3 plastringer i ulike farger er vedlagt i esken for hver DECT-Com II-hovedenhet. Ringene fungerer som forsegling rundt antennekontakten, men indikerer også enhetens funksjon, f.eks. en rød ring for en baseenhet, en grønn ring for en bærbar enhet og en svart ring for en annen enhet. 14

16 4.2 RUNDTSTRÅLENDE BILANTENNE Den rundtstrålende antennen DC2046, med magnetfot, kan erstatte den eksterne antennen DC2041, f.eks. for å forbedre kommunikasjonen med bærbare enheter utenfor et kjøretøy hvis baseenheten er plassert inne i kjøretøyet. Merk: Det er ikke tillatt å bruke andre eksterne antenner enn DC2041 eller DC2046 med DECT-Com II-systemet TEKNISKE DATA, ANTENNE DC2046 Antenne, elektriske data Frekvensområde: MHz VSWR: Typisk 1,2: 1 eller mindre Forsterkning: Isotropisk 5 dbi Sammenlignet med ¾ bølge 3 db Polarisasjon: Mønster: Impedans: Vertikal Rundtstrålende 50 Ohm Antenne, mekaniske data Pisklengde: 138 mm Baselengde: 20 mm Driftstemp.: 40 til +80 ºC Materiale: Rustfritt stål med plasttupp på enden Farge: Svart Magnet, mekaniske data Diameter: Høyde, montert Kabel Lengde Kontakt 102 mm 40 mm koaksial, avtakbar 5 m RSMA 5. UTVIDELSE AV SYSTEMET DECT-Com II-systemet kan utvides ved å koble til eksternt kommunikasjonsutstyr. Rådfør deg med din autorisert Peltor DECT-Com II-forhandler* ) for følgende alternativer. 5.1 EKSTERNT UTSTYR En utvidet base/bærbar enhet DC2815 er utstyrt med en kontakt for tilkobling av eksternt utstyr, f.eks. kommunikasjonsradioer, telefoner osv. I listen over TILBEHØR OG RESERVEDELER (se nedenfor) finner du adapterkabler for en del vanlige kommunikasjonsradioer, en universal telefonkabel og en kabel for Ground Mechanic ANNET EKSTERNT UTSTYR På forespørsel kan en utvidet base/bærbar enhet DC2815 utstyres med en ekstra kontakt for ytterligere å forbedre systemet ved å koble til enda mer eksternt utstyr. Dette alternativet innebærer litt lengre leveringstid. 5.2 EKSTERN TRÅDLØS PTT Peltor trådløs PTT senderenhet WLTX-B tillater fjernstyring av PTT-funksjonene på hovedenheten. Dette alternativet innebærer litt lengre leveringstid. 15

17 5.2.1 BESKRIVELSE AV TRÅDLØS PTT Den trådløse PTT-enheten er en trykknapp kombinert med en radiosender for sending av impulser til en tilhørende mottaker, som kan monteres i en hovedenhet etter ordre. Et trykk på knappen på den trådløse PTT-senderenheten tilsvarer et trykk på en PTT-knapp på en hovedenhet, der en tilhørende mottaker er plassert. Denne mottakeren er tilknyttet (paret med) senderen. Et trykk på en trådløs PTT-sender vil bli gjenkjent av hovedenheten som et trykk på den PTT-knappen som den er paret med. To trådløse PTT-sendere kan knyttes til én mottakerenhet. Bruken av denne trådløse PTT-senderen er lisensfri i EU. Brukeren er ansvarlig for å skaffe seg lisens i andre land. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* )! PARING AV TRÅDLØS PTT Den trådløse PTT-senderen bør pares med den tilhørende mottakeren, som er koblet i parallell med en av PTTknappene på hovedenheten. Når du skal pare en sender med en mottaker i en hovedenhet, kortslutter du de to kontaktpunktene til høyre på baksiden av hovedenheten samtidig som du trykker på knappen på den trådløse PTT-senderen. Hvis en annen trådløs PTT-sender pares med den samme mottakerenheten, vil den ha samme funksjon som den første trådløse PTT-senderen. Men hvis en tredje trådløs PTT-sender pares med hovedenheten, vil den erstatte den første senderen som ble paret med hovedenheten. Merk: Etter ca trykk på knappen må en ny enhet pares med hovedenheten, ettersom senderen har et ikke-utskiftbart batteri TEKNISK INFORMASJON OM TRÅDLØS PTT Batteriets levetid: Over trykk på knappen Rekkevidde: Typ. 1,5 meter Frekvens, WLTX-B: 869 MHz Brukstemperatur: 20 C til +60 C Lagringstemperatur: 55 C til +70 C Vekt: ca. 14 g 6. TILBEHØR OG RESERVEDELER Vennligst kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 Batterilokk for bruk med 3 AA standardbatterier i hovedenheten Batteriholder for 6 AA hjelpebatterier (ekskl. batterier) Oppladbar NiMH-akkumulator (2100 mah) Skrue for batterilokk DC2031 Skrue for batteriholder DC2032 Antenne, generell, 1,8 1,9 GHz for hovedenheten Antenne, rundtstrålende med magnetfot Sett med antenneringer, en av hver farge; rød, grønn og svart Nettaggregat for lader/holder osv., felles for EU, Storbritannia og USA DECT-Com II lader/holder, 9 15 V DC, IP42 (inkl. nettaggregat DC2061) Strømforsyningsenhet/holder, 9 33 V DC, IP67 (inkl. nettaggregat DC2061) Festeklips, fullstendig roterende for festing av hovedenheter til klær osv. 16

18 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Kabel for Ground Mechanic Kontaktforseglingsplugg Adapterkabel for dynamisk standard Adapterkabel for telefon 2,2 kohm Adapterkabel for ICOM, rett kontakt Adapterkabel for Motorola GP340 Adapterkabel for Motorola Mototrbo Trådløs PTT for fjernstyring av PTT-funksjonen i en ekstern radio som er koblet til en DECT- Com II-hovedenhet (DC2811, DC2812 eller DC2815) 7. GODKJENNINGER SAMVARSERKLÆRING Se de siste sidene i denne brukermanualen. GODKJENNINGER Elektrisk sikkerhet: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC-del 15, underseksjon D; RSS-213 DECT/radio: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET bulleteng 65, tillegg C, utgave GARANTI 3M garanterer overensstemmelse med de avtalemessige spesifikasjonene når det gjelder produktets kvalitet og ytelse. Fullstendig informasjon om Peltor-garantien kan fås på forespørsel fra ditt lokale 3M-kontor. Produkter som ikke er i overensstemmelse, bør returneres til din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ). 9. PROGRAMMERE DECT-Com II-ENHETER Spesialprogramvare og en programmeringsholder er tilgjengelig for tilpasning av flere funksjoner i DECT-Com IIsystemet. Kontakt din autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler* ) for mer informasjon. *) For adresse til nærmeste autoriserte Peltor DECT-Com II-forhandler, kontakt ditt lokale 3M-kontor. 17

19 18

20 19