VAKI. Bruker manual. (Norsk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKI. Bruker manual. (Norsk)"

Transkript

1 VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk)

2 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel Fax Internet: 1

3 CONTENT 1. BRUK AV PROGRAMMET... 3 Data chart (Data graf)... 4 Settings (Innstillinger)... 5 Visual test (System sjekk)... 7 Frame status (Status på måleramme)... 8 View log (Vis logg)... 9 Populations (Populasjoner) Setup (Innstillinger) Hvordan allokere måleramme med sendeboks i en ny mærd Restarting av sendeboks WEB-BASERT RAPPORTERINGSPROGRAM Hovedskjermbildet Grafisk oversikt Beregning av daglig tilvekst (SGR = Specific Growth Ratio) Beregning av biologisk fôrfaktor (bfcr) Kontroll baren Automatisk rapportering Kommentar Størrelsesfordeling

4 1. BRUK AV PROGRAMMET Hovedskjermbildet viser oversikt over anlegget. Alle mærder vises med både navn på mærden (små bokstaver i første linje) og på populasjonen (store bokstaver i midten). I tillegg vises også siste tre siffrene i MAC adressen til hvert trådløst sendeboks (små blåfarget tall). Nederst vises målt snittvekt for hver mærd basert på det antall fisk som er godkjent. Tre farger brukes for å vise status på målerammene, hvit farge betyr at det er kontakt med rammen og at utvalget er stort nok gul farge betyr at det er kontakt med rammen men utvalget er for lite til å være statistisk representativt eller rammen trenger å bli renset rød farge betyr at det er ikke kontakt mellom rammen/sendebox og PC på flåten grå farge viser en tom mærd uten ramme Med å høyreklikke på ønsket mærd, vises følgende boks. Her finnes ulike valgmuligheter som nå blir gjennomgått nedenfor. 3

5 Data chart (Data graf) Data grafen viser daglige målinger for valgt tidsperiode, stolpene viser antall fisk som måles hver dag, og punktene viser målt snittvekt. Ved å klikke på Calculate SGR knappen så beregnes prosentvis daglig tilvekst for valgt periode. 4

6 Det er viktig å huske på at antall fisk i målingen hver dag, må være stort nok, slik det blir representativt for hele populasjonen i mærden. Ved å klikke på en av målepunktene så vises størrelsesfordeling og k- faktor fordeling i to grafer. Det er mulig å lagre enkelte målinger i excel for videre analyse og også å printe ut grafene direkt. Settings (Innstillinger) Man kan gi mærden (location) og populasjonen ulike navn. Mærden (location) er vanligvis navn/nummer på mærden hvor rammen er permanent plassert. Populasjonen kan ændres når fisken splittes eller sorteres eller ved del-slakting, da er det mulig å skape en ny populasjon i samme mærd. Merk av Active boxen hvis målerammen er operativ og måler populasjonen. 5

7 Form og størrelse på mærdene kan forandres. Velg mellom rund eller firkantet mærd av ulik størrelse, alt etter hva som passer for din lokalitet. MAC adressen er spesifikk for hver koblingsboks og er fastsatt under radio network (se nedenfor). 6

8 Minimum og maximum vekt utelukker all fisk utenfor disse grensene fra vektberegningene. Det kan for eksempel være småsei eller leppefisk i mærden som man ikke ønsker at påvirker snittvekten. Visual test (System sjekk) Et visuelt test er brukt for å sjekke om alle infrarøde lysdiodene i rammen er operative og fungerer eller om det er noe som blokkerer diodene som f.eks gro og alger på skannerplatene. Hvis noen av diodene er blokkert eller fungerer ikke som de skal, så vises det på de hvite boksene som sorte linjer. 7

9 Hvis alt er i orden så skal alle tre boksene være hvite. Nedenfor vises skyggebilde av en fisk som svømmer igjennom rammen, to bilder fra siden og en fra toppen. Det er viktig å ikke la system sjekket stå på hele tiden, da blokkerer det kommunikasjon mellom sendeboksene og PC og data kan ikke sendes fra rammene inn til PC. Frame status (Status på måleramme) Staus på rammen vises i boxen nedenfor. Nummer på populasjon er vist øverst til venstre og dato/klokke i rammen. Antall fisk som vises er det antallet som venter i rammen etter å bli sendt via sendeboks til PC. I eksemplet nedenfor er det 11 fisk som venter i rammen. Frame status viser om PC kan kommunisere med målerammen via sendeboks på mærdkanten. Frame OK forteller oss at alt er i orden og rammen kan snakke med PC. Hvis Connection box NOT OK vises, så er det ikke kontakt mellom PC og sendebox. Se videre avsnitt om problemløsing. Clean frame eller vask ramme kan også vises, da er det kontakt med sendeboks og ramme, men dioder i rammen er blokkert med gro og skannervinduene må renses. Initialize frame resetter rammen og stiller inn klokken som på PC. Hvis man ikke har kontakt med rammen så kan man prøve å nullstille. Ved å klikke på Get frame status sendes det forespørsel til sendeboks og den oppdaterer status i feltet Frame status. Las uploaded viser når siste data ble sent fra sendeboks til PC-en. 8

10 View log (Vis logg) I denne logen kan man se hvilke data og hvordan de har blitt sent fra sendeboks på mærdkanten til PC. Download (Nedlasting) Brukes for manuell nedlasting av data fra sendeboks til PC. Comments (Kommentarer) Under produksjonen kan man lagre kommentarer som er av interesse for målingene. Dette kan for eksempel være om flytting av rammen, sortering, splitting, svelting, lusebehandling osv. Velg type (slakting, sortering, svelting, annet) og dato for kommentaren, skriv siden i feltet Comment. Nedenfor lagres en liste av alle kommentarer for denne mærden. 9

11 . Active (I bruk) Brukes for å aktivere rammen, når rammen er ikke i bruk bør den velges u-aktiv. 10

12 Populations (Populasjoner) Bruk Populations knappen for å registrere nye populasjoner og mærder. Det er avgjørende at MAC adressen (kommunikasjonsnummer på hver sendeboks) for riktig boks på mærdkanten er koblet mot riktig mærd i PC programmet. Lag en ny populasjon når det trengs, f.eks. ved sortering, splitting eller slakt fra en populasjon. 11

13 Setup (Innstillinger) Her velger man hvor ofte data overføres fra sendeboks til PC, det anbefales å bruke 1 time, slik dataene samles i rammen og sendes hver time til PC. Com port for communikasjon med PC settes her. Vanligvis er det Com 1 som brukes. Hvis man velger Show all data (vis alle data) så vises snittvekt på mærden selv om det er lite antall i målingen den dagen. Derfor er det viktig å ha det i tankene å se på antall fisk bak målingene. Det anbefales å bruke for analyse av dataene. Det er mulig å velge mellom MAC eller IP adresse, de fleste systemene bruker MAC adresse som kommunikasjonsmetode mellom sendeboks og PC. Det er også mulig å velge mellom laks og ørret, siden det er forskjell på vektberegningsformulen. Under Radio network kobler man riktig koblingsboks mot riktig mærdnummer i PC-programmet. 12

14 Ved å trykke på Reset net så finner programmet MAC adressene til alle sendeboks som er operative. Da blir det mulig å koble sammen riktig mærd/populasjon i programmet mot riktig sendeboks som henger på mærdkanten. Trykk Check connection knappen for å se LQI (Link Quality Index). Den kan være mellom 0 og 127 og viser hvor sterk signalen er fra hver sendeboks. Høyere index betyr sterkere signal. Hvis den ligger under 20 så er det for lavt, da kan avstanden mellom sendeboks og mottaker antenne være for lang eller at de peker i mot hver andre. ICA skal være 0, hvis den er 1 så finnes det ikke kontakt med sendeboks. Under knappen Farm layout så kan man legge opp mærdene etter ønske. 13

15 Hvordan allokere måleramme med sendeboks i en ny mærd Ved flytting av målerammer i Biomest 3000 programmet gjør følgende: Høyre klikk den mærden som rammen skal flyttes til. Velg Settings. Under MAC/IP fanen velg den mærden som du ønsker å hente boksen fra. 14

16 Aktiver den nye mærden og pass på at mærden som rammen og sendeboks flyttes fra, ikke er aktive lenger. Det er veldig viktig at sjekke om MAC adressen (tre siste siffer vist i blå farge i hver kasse på bildet ovenfor) passer overens mellom ny mærde og sendeboks. 1) Før man starter er det lurt å sette Upload interval to None, siden PC kan krashe hvis den starter upload mens man holder på med følgende: 2) Først må man lage populasjoner med knappen oppe til venstre 3) Siden må man lage mærder 4) Lukk og start programmet på nytt siden mærd og populasjon lagres inn i selve programmet 5) Høyre klikk på mærdene som skal måles og link mærd og populasjon gjennom settings 6) Høyre klikk på den mærden som hadde rammen og under Settings MAC/IP må man manuelt slette MAC adressen slik den ikke finnes på to sted i systemet 7) Under Setup og radio network så viser Check connection LQI (Line Quality Index) og Reset net setter i gang leting etter nye MAC adresser fra modem. 8) Link ønsket ny mærd mot MAC adressen 9) Lukk og start programmet på nytt 15

17 Restarting av sendeboks På toppen av den sorte boksen (ved siden av kabelpluggen) finner du tre lys, den grønne forteller oss det er strøm på boksen, den røde at den har kontakt med basen og den gule/orange blinker når data overføres til basen/pc. Dette er power supply, grøn lys hvis den får strøm fra 230V. Denne orange knappen slår av og på den sorte boksen, prøv å slå den av og på igjen. I enkelte tilfeller kan batteriet bli så utladet at laderen ikke gjenkjenner batteriet. Da vil batteriet kunne se ut som om det er fulladet og power supply vil vise at den får strøm. For å unngå at dette skjer må batteriet kobles fra når rammen ikke er i bruk og strømtilførsel er koblet fra. Skulle du likevel få dette problemet kontakt Vaki for hjelp til å løse problemet. Den grå/silver boks viser status på batteriet. Grønne lyset skal lyse hvis det er kontakt med 230V, gule lysene skal vise status på battery, rød lys viser at spenningen er for lav og batteriet må laddes. 16

18 2. WEB-BASERT RAPPORTERINGSPROGRAM Hovedskjermbildet Hovedskjermbildet for hvert anlegg viser status på alle målerammer i tillegg til snittvekt og antall målt fisk fra hver mærd. Tre farger brukes for å vise status Hvit farge betyr at rammen er aktiv og flere enn 200 fisk er blitt godkjent i målingen Gul farge indikerer at det er lite fisk som måles, færre enn 200 fisk er godkjent slik det er mulig at utvalget ikke er stort nok til å stole på snittvekten Rød farge betyr at webprogrammet har ikke mottatt noen fisk i minst 72 timer men rammen er aktiv I hver boks vises navn på populasjonen Snittvekt Antall fisk i målingen Tiden siden siste fisk ble målt Visibility sjekk som forteller om rammen må vaskes eller ikke, eller om diodene er blinde Connection forteller om det er kontakt mellom sendeboks på mærdkanten og PC på flåten Systemet viser automatisk ALARM hvis det er noe i veien med Visibility eller Connection. Den vanligste årsaken for Alarm på Connection er strømproblemer på mærdkanten. Hvis det ikke er kontakt med sendeboks (Alarm på Connection) så blir status på Visibility ukjent (Unknown). Hvis Connection er OK men Visibility har Alarm så må rammen renses. Når status forandres (rammen er blitt renset eller kontakt gjenopprettet) så 17

19 forsvinner Alarmen automatisk og status blir OK. Det er også mulig å manuelt fjerne Alarm, trykk på ALARM og skriv en kommentar og slett Alarmen. Det finnes også to andre Alarmer i systemet, disse viser Site Connection som forteller om PC på anlegget er slått på eller har kontakt med Internet. Den andre er Bio3000 status som viser om måleprogrammet på flåte PC-en er slått på. Disse alarmene oppføres også automatisk og status forandres, men det er også mulig å manuelt slette alarmen. Grafisk oversikt På hovedskjermbildet er det også mulig å trykke på Click here for graph view som viser daglige målinger av snittvekt og antall fisk målt hver dag i alle mærder over de siste 4 ukene. I tillegg beregnes daglig %-vis tilvekst (SGR =Specific Growth Rate). Det kan ta noen sekunder å få opp grafen men da vises tilvekst i alle mærder på anlegget på skjermen. Det kan være interesant å sammenligne i et blikk tilvekst og antall fisk over en bestemt periode, se på beregnet SGR og sammenlign den over perioden. Ved å klikke på en av mærdene i hovedskjermbildet eller det grafiske oversikten kan man få et bedre blikk over den mærden man ønsker. Nedenfor vises en typisk graf for siste 30 dagene. Stolpene viser antall fisk per dag og hvert punkt i den blå linje er snittvekt den dagen. Den grønne linjen viser gjennomsnittlig k-faktor hver dag. Pek med musen på punktet og snittvekt eller k-faktor vises. Pek med musen på stolpene og antall fisk målt den dagen vises. Hvis antall fisk per dag er større en 200 så blir punktene blå og grøn farget, men hvis antallet er lavere så blir punktene den dagen grå farget. Dagens måling er alltid grå siden den er ikke avsluttet før enn ved midnatt. I tabellen nedenfor grafen vises antall fisk, snittvekt og k-faktor for hver dag. 18

20 Nedenfor vises tilvekst over en lengre periode, helt fra utsett. Beregning av daglig tilvekst (SGR = Specific Growth Ratio) Ved bruken av Biomass Daily har man anledningen til å beregne for første gang virkelig tilvekst over en bestemt periode. Da brukes alle målinger over valgt tid og siden trekkes beste linje i gjennom alle daglige målingene. Det er bare tatt hensyn til blå punkter (flere enn 200 fisk om dagen) når beste linje er beregnet. Det er viktig å ta i betraktning antall fisk målt per dag siden ettersom beregningene bygger på et større utvalg, desto bedre blir de. Nedenfor vises hvordan daglig tilvekst beregnes for valgt periode. 19

21 Velg Yes for å vise %-vis daglig tilvekst. Velg ønsket periode for beregninen med SGR Start og End Date. Husk å klikke View Report. Beregnet SGR vises her, dette betyr 0,26% daglig tilvekst over valgt periode. Linjen er beste linje i gjennom alle målepunktene. Beregning av biologisk fôrfaktor (bfcr) Biologisk fôrfaktor beregnes her utifra målt tilvekst, antall fisk og utfôrt mengde i perioden. Det er mange faktorer som kan påvirke beregningene og det er viktig at målingene er gode med stort antall fisk hver dag. Ettersom antall fisk blir mindre kan det føre til større svingninger i målingene og dermed redusert kvalitet på beregningene. Nedenfor vises hvordan biologisk fôrfaktor beregnes for valgt periode. 20

22 For å beregne biologisk fôrfaktor slår man inn gjennomsnittlig antall fisk i perioden (inngående minus ½ parten av antall dødfisk) og siden mengde utfôret fôr. Husk å klikke View Report Beregnet biologisk fôrfaktor vises for denne perioden. Det er viktig at man ikke bruker for kort tid og antall fisk i målingene må være representativt. Kontroll baren I kontroll baren kan man velge mellom anlegg innen samme selskap under Farm. Her bestemmes også perioden man ønsker å se på under Start Date og End Date knappene. Husk å trykke på View Report øverst til høyre etter hvert valg. Som vist i avsnittet ovenfor så velges også om man ønsker å vise SGR (daglig tilvekst) basert på SGR Start Date og SGR End Date. Under Population kan man velge nye målinger fra andre mærder som da vises i grafen nedenfor. Bare populasjoner som har gyldige målinger i valgt periode vises i listen. Ved valg av lengre tidsperiode kan antall Populasjoner i listen økes. Show CF viser k-faktor grafen hvis man velger Yes, og Use SW betyr bruk av sultevekt i steden for levende vekt. Denne muligheten må aktiveres spesielt for hvert selskap. Det er viktig å være oppmerksom på bruken av Min Weight og Max Weight. Hvis man måler større fisk så ønsker man ikke at småsei som kan være i mærden påvirker snittvekten. Dette kan skje hvis mange slike svømmer igjennom rammen, da kan snittvekten trekkes ned en god del. I rapporten vises det hvor mange fisk er utelukket fra målingen (se avsnitt nedenfor). Total antall fisk i mærden (Population size) og fôrforbruk (Feed Mass) er brukt for beregning av fôrfaktor (se ovenfor). 21

23 De to pilene øverst i høyre hjørnet åpner og lukker for kontroll baren. I nederste linje kan pilene ned til venstre brukes for å bla til neste side, der er det også mulig å gå større bilde på skjermen, lete og eksportere data i mange ulike format (pdf, excel, word, html, tiff...). For å lage rapport velg ønsket format og trykk på Export. Det finnes også knapper for refresh og printing. Husk å bruke View Report etter alle valg av ny populasjon eller data. Automatisk rapportering Under New Subscription er det mulig å abonnere på automatiske status rapporter via . Klikk New Subscription og følgende meny åpnes. Ønsket adresse slås inn. Trykk Select Schedule for å velge når ønsket rapport skal sendes automatisk på valgt . Velg hvor ofte automatisk rapport skal sendes på valgt . 22

24 Kommentar Ved å klikke på en av søylene (som viser antall fisk per dag) så er det mulig å skrive kommentarer på valgte dato, f.eks ved sortering, splitting, svelting, slakting, flytting av rammen, avlusing osv. Kommentarene vises som et blått merke, ved å plassere musen på søylen kan kommentaren leses. Størrelsesfordeling Ved å klikke en av de blå målepunktene i trendgrafen så åpnes størrelsesfordeling og kondisjonsfaktor for den valgte dagen. I denne oversikten vises fordeling av størrelse og k-faktor på levende eller sløyd fisk, både grafisk og i tabell form. 23

25 Slå inn antall fisk i mærden (Population Size), sett inn ønsket nedre vektgrense ( Min Weight for å utelukke småfisk som sei og leppefisk fra målingene) og velg sløyefaktor ( Gutting Faktor ) for vektberegning av sløyd fisk. Husk å trykke View Report. Min/Max Weight og Min/Max CF brukes for å utelukke fisk eller fiskelignende skygger under eller over disse grensene. Min vekt er det viktigst å være obs på siden små fisk som sei og leppefisk kan ha stor innvirkning på snittvekt til stor fisk hvis de svømmer i store mengder i gjennom målerammen. Max vekt, og min/max k-faktor brukes for å utelukke fiskelignende skygger som danne når to fisk svømmer samtidig igjennom rammen og i noen få tilfeller blir skyggen ikke forkastet automatisk av algoritmen som brukes for størrelsesberegning, da brukes uvanlig k-faktor og størrelse til å fjerne disse målingene fra beregningene. Bin Size velges for å sette parametrene på X-axen, Gutting Factor brukes for å beregne sløyd vekt og Population Size er antall fisk i mærden for å beregne total biomasse og biomasse i ulike vektgrupper. Husk å trykke på View Report etter forandringer. Use SW må 24

26 aktiveres av Vaki IT spesialister for hver enkelt bruker, dette er for bruk av sultevekt i steden for levende vekt. Nedenfor er et eksempel på en rapport laget med Export knappen. Legg merke til innstillingene som ligger som forutsetninger for rapporten. Excluded fish er antall fisk som forkastes i målingen pga. min/max vekt og min/max k-faktor. I dette tilfellet er det en fisk som ligger utenfor valgte grenser. 25

27 26

28 Feil observert Mulig årsak Handling Jeg får ikke kontakt med sendeboksen på anlegget Jeg får kontakt med sendeboks men frame status viser connection box not ok Sendeboksen virker men jeg får melding om at frame connection not ok Frame blocked 1 Rammen er vasket og viser fremdeles "blocked" Ingen feilmeldinger men rammen gir ingen målinger Det går fisk gjennom rammen men alle målingene blir forkastet 1 Det er ikke strøm på sendeboksen Sjekk om strømmen er koblet til, se også om lampe på batteri, strømenhet og sendeenhet lyser som den skal. Når dette er gjort gå til radio network og trykk reset net og deretter check connection 2 Utsikten mellom boks og mottaker er Sjekk at det er fri utsikt mellom sendeboks og base, hvis basen er blokkert plassert innendørs kan gardiner, solskydd etc forstyrre sending 3 Base not connected Gå til radio network og trykk initialize base 4 Det er noe feil med sendeboksen Ta kontakt med Vaki Sjekk at strømen til sendeboksen er koblet til og at alle lamper i 1 Ikke nok strøm på batteri i sendeboks sendeboksen lyser som de skal, hvis ikke de gjør det slå av og på reset knapp og kobl strømtilførsel av og på 2 Sendeboks har hengt seg opp Som for punkt 1 3 Det er noe feil med sendeboksen Ta kontakt med Vaki 1 Ikke nok strøm på batteri i sendeboks Koble av og på strømtilførsel til ramme og sendeboks, bruk resetknapp på sendeboks, når dette er gjort trykk frame status og se om den er endret 2 Sendeboks har hengt seg opp Som for punkt 1 3 Feil ved kabel Forsøk rammen med en kabel fra en annen merd 4 Feil på ramme Koble kabel og sendeboks mot ramme i en annen merd 5 Feil på sendeboks Ta kontakt med Vaki Rammen er skitten eller det er noe som ligger inne i rammen og blokkerer utsikten 1 Rammen har hengt seg opp litt 2 Det er noe feil ved programvare på rammen Ta kontakt med Vaki Ta rammen opp av sjøen og vask den grundig. Når du setter den ut igjen pass på at den ikke står rett ved leppefisk skjul eller andre bevegelige ting i merden Koble av og på strømtilførsel til ramme og sendeboks bruk resetknapp på sendeboks 3 Det er noe galt med rammen Ta kontakt med Vaki 1 Rammen kan være skitten uten at alarm Bruk visual test og se om du får et klart bilde i alle 3 ruter, hvis alt utløses ser greit ut gå til punkt 2 2 Rammen kan være plassert feil i merden Forsøk å plassere rammen i svømmeretningen til fisken på et dyp du er sikker på at det er mye fisk 3 Jeg ser på kamera og visual test at det går fisk gjennom men ingen fisk blir registrert. Ta kontakt med Vaki 1 Rammen kan være skitten uten at alarm Bruk Visual test og se om du får klart bilde i alle 3 ruter, hvis du ser utløses forstyrrelser er dette normalt skit 2 Det er noe galt med innstillingene i Bio 3000 Gå på innstillinger og sjekk at min vekt, CF og fiskeslag er riktig satt opp 3 Det er noe galt med rammen Ta kontakt med Vaki

Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland

Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Version: October 2013 VAKI Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is Internet: www.vaki.is 1 S i d e INNHOLD VI ØNSKER DEG

Detaljer

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling

En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Biomass Daily En ny og revolusjonerende måte for størrelsesmåling Egenskaper Måleramme installeres i hver mærd Trådløs overføring av data til PC på anlegget Automatisk beregning av størrelse og k-faktor

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9.

HowToUse TTIME. http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf. Thierry Matthey matthey@ii.uib.no. http://www.matthey.org/ttime/ 9. HowToUse TTIME http://www.matthey.org/ttime/ttime.pdf Thierry Matthey matthey@ii.uib.no http://www.matthey.org/ttime/ 9. februar 2005 1 Introduksjon Dette er en manual til bruk av tidtakingsprogrammet

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL

Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Hvordan bruke tidtaker utstyret til Inndal IL Dette er en enkel beskrivelse på hvordan man bruker tidtaker utstyret som er anskaffet. Det er samme bruksmåte, enten man skal arrangere langrenn, terrengløp

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e

Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e Forenklet brukerveiledning for Milestone XProtect Smart klient 3.0e NB! Noen funksjoner gjelder ikke XProtect Basis + Forenklet brukerveiledning SmartKlient30e.doc Side 1 av 8 INNLOGGING Innlogging i XProtect

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER

WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER WIRELESS AC 1200 FRACTUS RANGE EXTENDER AirLink 2400ac FAQ Gratulerer med di valg av Svive Fractus. I denne manualen finner du hjelp til grunnleggende oppse av Fractus. Om det er noe du lurer på som ikke

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Løsninger på påloggingsproblemer

Løsninger på påloggingsproblemer Løsninger på påloggingsproblemer Under er en oversikt over ting som kan være feil, hva som er årsak og løsningsforslag: Feilmeldinger: Det er ingen brukere med det fødselsnummer det logges inn med BID

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Brukermanual Findmy dataprogram

Brukermanual Findmy dataprogram Brukermanual Findmy dataprogram Velkommen til Findmy AS. I pakken fra Findmy AS finner du: E-bjeller Tilleggsutstyr: Ladestasjon, strømadapter og USB kabel for kommunikasjon med PC. ADVARSEL:!Strømkontakten

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009

Biomassemåling. Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki. Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet. Januar 2009 Biomassemåling Benedikt Hálfdanarson, Markedssjef Vaki Unni Austefjord, Salgsleder Havbruksinstituttet Januar 2009 Agenda Innføring om Vaki og Havbruksinstituttet Vaki Biomassemåler Service kontrakter

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Mediasite Desktop Recorder er et program der du kan gjøre skjermopptak direkte fra Canvas. Programmet må installeres før det kan brukes: Når du er inne i Canvas

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers:

Gå til Alma-menyen > Acquisitions > Advanced Tools > Rollover Ledgers: Nytt budsjettår Dato: 2018-01-02 Denne veiledningen beskriver hvordan du avslutter et regnskapsår, åpner et nytt regnskapsår (Rollover Ledgers) og overfører utestående bestillinger og reserverte transaksjoner

Detaljer

AirLink 1000AC avansert oppsett

AirLink 1000AC avansert oppsett AirLink 1000AC avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din Jensen AirLink 1000AC ruter....funksjoner....hvordan åpner jeg porter i brannmuren? 5...Tilkobling

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Storvik Controller Micro Brukermanual

Storvik Controller Micro Brukermanual Program for å fjernbetjene Storvik Biomassemåler fra PC på kontoret, og/eller å hente inn målinger tatt via TDS-Recon håndterminal. Lagring kvalitetskontroll utskrift av rapporter eksportere målinger til

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger.

Etiming på nærløp. Dersom du får opp vinduet under er filene fra forrige løp flyttet, og du må oppgi hvor systemfilen ligger. Etiming på nærløp. Generelt På nærløp gjør vi det så enkelt som mulig, men etter løpet skal tidene ut fra tidttakerboksen (MTR) og de løperene som har byttet løype, brikke eller ikke husket å melde seg

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565

Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565 Dokumentasjon Uovision UM562 og UM565 MMS og GPRS oppsett: NB! Husk å deaktivere PIN kode funksjonen i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet! 1. Sett inn ett tomt minnekort i minnekortsporet på viltkameraet,

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor

bruksanvisninger Introduksjon For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor bruksanvisninger For produktet DuoFertility Fertilitetsmonitor Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon Den basale kroppstemperaturen (BBT)

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer