VAKI. Bruker manual. (Norsk)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VAKI. Bruker manual. (Norsk)"

Transkript

1 VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk)

2 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel Fax Internet: 1

3 CONTENT 1. BRUK AV PROGRAMMET... 3 Data chart (Data graf)... 4 Settings (Innstillinger)... 5 Visual test (System sjekk)... 7 Frame status (Status på måleramme)... 8 View log (Vis logg)... 9 Populations (Populasjoner) Setup (Innstillinger) Hvordan allokere måleramme med sendeboks i en ny mærd Restarting av sendeboks WEB-BASERT RAPPORTERINGSPROGRAM Hovedskjermbildet Grafisk oversikt Beregning av daglig tilvekst (SGR = Specific Growth Ratio) Beregning av biologisk fôrfaktor (bfcr) Kontroll baren Automatisk rapportering Kommentar Størrelsesfordeling

4 1. BRUK AV PROGRAMMET Hovedskjermbildet viser oversikt over anlegget. Alle mærder vises med både navn på mærden (små bokstaver i første linje) og på populasjonen (store bokstaver i midten). I tillegg vises også siste tre siffrene i MAC adressen til hvert trådløst sendeboks (små blåfarget tall). Nederst vises målt snittvekt for hver mærd basert på det antall fisk som er godkjent. Tre farger brukes for å vise status på målerammene, hvit farge betyr at det er kontakt med rammen og at utvalget er stort nok gul farge betyr at det er kontakt med rammen men utvalget er for lite til å være statistisk representativt eller rammen trenger å bli renset rød farge betyr at det er ikke kontakt mellom rammen/sendebox og PC på flåten grå farge viser en tom mærd uten ramme Med å høyreklikke på ønsket mærd, vises følgende boks. Her finnes ulike valgmuligheter som nå blir gjennomgått nedenfor. 3

5 Data chart (Data graf) Data grafen viser daglige målinger for valgt tidsperiode, stolpene viser antall fisk som måles hver dag, og punktene viser målt snittvekt. Ved å klikke på Calculate SGR knappen så beregnes prosentvis daglig tilvekst for valgt periode. 4

6 Det er viktig å huske på at antall fisk i målingen hver dag, må være stort nok, slik det blir representativt for hele populasjonen i mærden. Ved å klikke på en av målepunktene så vises størrelsesfordeling og k- faktor fordeling i to grafer. Det er mulig å lagre enkelte målinger i excel for videre analyse og også å printe ut grafene direkt. Settings (Innstillinger) Man kan gi mærden (location) og populasjonen ulike navn. Mærden (location) er vanligvis navn/nummer på mærden hvor rammen er permanent plassert. Populasjonen kan ændres når fisken splittes eller sorteres eller ved del-slakting, da er det mulig å skape en ny populasjon i samme mærd. Merk av Active boxen hvis målerammen er operativ og måler populasjonen. 5

7 Form og størrelse på mærdene kan forandres. Velg mellom rund eller firkantet mærd av ulik størrelse, alt etter hva som passer for din lokalitet. MAC adressen er spesifikk for hver koblingsboks og er fastsatt under radio network (se nedenfor). 6

8 Minimum og maximum vekt utelukker all fisk utenfor disse grensene fra vektberegningene. Det kan for eksempel være småsei eller leppefisk i mærden som man ikke ønsker at påvirker snittvekten. Visual test (System sjekk) Et visuelt test er brukt for å sjekke om alle infrarøde lysdiodene i rammen er operative og fungerer eller om det er noe som blokkerer diodene som f.eks gro og alger på skannerplatene. Hvis noen av diodene er blokkert eller fungerer ikke som de skal, så vises det på de hvite boksene som sorte linjer. 7

9 Hvis alt er i orden så skal alle tre boksene være hvite. Nedenfor vises skyggebilde av en fisk som svømmer igjennom rammen, to bilder fra siden og en fra toppen. Det er viktig å ikke la system sjekket stå på hele tiden, da blokkerer det kommunikasjon mellom sendeboksene og PC og data kan ikke sendes fra rammene inn til PC. Frame status (Status på måleramme) Staus på rammen vises i boxen nedenfor. Nummer på populasjon er vist øverst til venstre og dato/klokke i rammen. Antall fisk som vises er det antallet som venter i rammen etter å bli sendt via sendeboks til PC. I eksemplet nedenfor er det 11 fisk som venter i rammen. Frame status viser om PC kan kommunisere med målerammen via sendeboks på mærdkanten. Frame OK forteller oss at alt er i orden og rammen kan snakke med PC. Hvis Connection box NOT OK vises, så er det ikke kontakt mellom PC og sendebox. Se videre avsnitt om problemløsing. Clean frame eller vask ramme kan også vises, da er det kontakt med sendeboks og ramme, men dioder i rammen er blokkert med gro og skannervinduene må renses. Initialize frame resetter rammen og stiller inn klokken som på PC. Hvis man ikke har kontakt med rammen så kan man prøve å nullstille. Ved å klikke på Get frame status sendes det forespørsel til sendeboks og den oppdaterer status i feltet Frame status. Las uploaded viser når siste data ble sent fra sendeboks til PC-en. 8

10 View log (Vis logg) I denne logen kan man se hvilke data og hvordan de har blitt sent fra sendeboks på mærdkanten til PC. Download (Nedlasting) Brukes for manuell nedlasting av data fra sendeboks til PC. Comments (Kommentarer) Under produksjonen kan man lagre kommentarer som er av interesse for målingene. Dette kan for eksempel være om flytting av rammen, sortering, splitting, svelting, lusebehandling osv. Velg type (slakting, sortering, svelting, annet) og dato for kommentaren, skriv siden i feltet Comment. Nedenfor lagres en liste av alle kommentarer for denne mærden. 9

11 . Active (I bruk) Brukes for å aktivere rammen, når rammen er ikke i bruk bør den velges u-aktiv. 10

12 Populations (Populasjoner) Bruk Populations knappen for å registrere nye populasjoner og mærder. Det er avgjørende at MAC adressen (kommunikasjonsnummer på hver sendeboks) for riktig boks på mærdkanten er koblet mot riktig mærd i PC programmet. Lag en ny populasjon når det trengs, f.eks. ved sortering, splitting eller slakt fra en populasjon. 11

13 Setup (Innstillinger) Her velger man hvor ofte data overføres fra sendeboks til PC, det anbefales å bruke 1 time, slik dataene samles i rammen og sendes hver time til PC. Com port for communikasjon med PC settes her. Vanligvis er det Com 1 som brukes. Hvis man velger Show all data (vis alle data) så vises snittvekt på mærden selv om det er lite antall i målingen den dagen. Derfor er det viktig å ha det i tankene å se på antall fisk bak målingene. Det anbefales å bruke for analyse av dataene. Det er mulig å velge mellom MAC eller IP adresse, de fleste systemene bruker MAC adresse som kommunikasjonsmetode mellom sendeboks og PC. Det er også mulig å velge mellom laks og ørret, siden det er forskjell på vektberegningsformulen. Under Radio network kobler man riktig koblingsboks mot riktig mærdnummer i PC-programmet. 12

14 Ved å trykke på Reset net så finner programmet MAC adressene til alle sendeboks som er operative. Da blir det mulig å koble sammen riktig mærd/populasjon i programmet mot riktig sendeboks som henger på mærdkanten. Trykk Check connection knappen for å se LQI (Link Quality Index). Den kan være mellom 0 og 127 og viser hvor sterk signalen er fra hver sendeboks. Høyere index betyr sterkere signal. Hvis den ligger under 20 så er det for lavt, da kan avstanden mellom sendeboks og mottaker antenne være for lang eller at de peker i mot hver andre. ICA skal være 0, hvis den er 1 så finnes det ikke kontakt med sendeboks. Under knappen Farm layout så kan man legge opp mærdene etter ønske. 13

15 Hvordan allokere måleramme med sendeboks i en ny mærd Ved flytting av målerammer i Biomest 3000 programmet gjør følgende: Høyre klikk den mærden som rammen skal flyttes til. Velg Settings. Under MAC/IP fanen velg den mærden som du ønsker å hente boksen fra. 14

16 Aktiver den nye mærden og pass på at mærden som rammen og sendeboks flyttes fra, ikke er aktive lenger. Det er veldig viktig at sjekke om MAC adressen (tre siste siffer vist i blå farge i hver kasse på bildet ovenfor) passer overens mellom ny mærde og sendeboks. 1) Før man starter er det lurt å sette Upload interval to None, siden PC kan krashe hvis den starter upload mens man holder på med følgende: 2) Først må man lage populasjoner med knappen oppe til venstre 3) Siden må man lage mærder 4) Lukk og start programmet på nytt siden mærd og populasjon lagres inn i selve programmet 5) Høyre klikk på mærdene som skal måles og link mærd og populasjon gjennom settings 6) Høyre klikk på den mærden som hadde rammen og under Settings MAC/IP må man manuelt slette MAC adressen slik den ikke finnes på to sted i systemet 7) Under Setup og radio network så viser Check connection LQI (Line Quality Index) og Reset net setter i gang leting etter nye MAC adresser fra modem. 8) Link ønsket ny mærd mot MAC adressen 9) Lukk og start programmet på nytt 15

17 Restarting av sendeboks På toppen av den sorte boksen (ved siden av kabelpluggen) finner du tre lys, den grønne forteller oss det er strøm på boksen, den røde at den har kontakt med basen og den gule/orange blinker når data overføres til basen/pc. Dette er power supply, grøn lys hvis den får strøm fra 230V. Denne orange knappen slår av og på den sorte boksen, prøv å slå den av og på igjen. I enkelte tilfeller kan batteriet bli så utladet at laderen ikke gjenkjenner batteriet. Da vil batteriet kunne se ut som om det er fulladet og power supply vil vise at den får strøm. For å unngå at dette skjer må batteriet kobles fra når rammen ikke er i bruk og strømtilførsel er koblet fra. Skulle du likevel få dette problemet kontakt Vaki for hjelp til å løse problemet. Den grå/silver boks viser status på batteriet. Grønne lyset skal lyse hvis det er kontakt med 230V, gule lysene skal vise status på battery, rød lys viser at spenningen er for lav og batteriet må laddes. 16

18 2. WEB-BASERT RAPPORTERINGSPROGRAM Hovedskjermbildet Hovedskjermbildet for hvert anlegg viser status på alle målerammer i tillegg til snittvekt og antall målt fisk fra hver mærd. Tre farger brukes for å vise status Hvit farge betyr at rammen er aktiv og flere enn 200 fisk er blitt godkjent i målingen Gul farge indikerer at det er lite fisk som måles, færre enn 200 fisk er godkjent slik det er mulig at utvalget ikke er stort nok til å stole på snittvekten Rød farge betyr at webprogrammet har ikke mottatt noen fisk i minst 72 timer men rammen er aktiv I hver boks vises navn på populasjonen Snittvekt Antall fisk i målingen Tiden siden siste fisk ble målt Visibility sjekk som forteller om rammen må vaskes eller ikke, eller om diodene er blinde Connection forteller om det er kontakt mellom sendeboks på mærdkanten og PC på flåten Systemet viser automatisk ALARM hvis det er noe i veien med Visibility eller Connection. Den vanligste årsaken for Alarm på Connection er strømproblemer på mærdkanten. Hvis det ikke er kontakt med sendeboks (Alarm på Connection) så blir status på Visibility ukjent (Unknown). Hvis Connection er OK men Visibility har Alarm så må rammen renses. Når status forandres (rammen er blitt renset eller kontakt gjenopprettet) så 17

19 forsvinner Alarmen automatisk og status blir OK. Det er også mulig å manuelt fjerne Alarm, trykk på ALARM og skriv en kommentar og slett Alarmen. Det finnes også to andre Alarmer i systemet, disse viser Site Connection som forteller om PC på anlegget er slått på eller har kontakt med Internet. Den andre er Bio3000 status som viser om måleprogrammet på flåte PC-en er slått på. Disse alarmene oppføres også automatisk og status forandres, men det er også mulig å manuelt slette alarmen. Grafisk oversikt På hovedskjermbildet er det også mulig å trykke på Click here for graph view som viser daglige målinger av snittvekt og antall fisk målt hver dag i alle mærder over de siste 4 ukene. I tillegg beregnes daglig %-vis tilvekst (SGR =Specific Growth Rate). Det kan ta noen sekunder å få opp grafen men da vises tilvekst i alle mærder på anlegget på skjermen. Det kan være interesant å sammenligne i et blikk tilvekst og antall fisk over en bestemt periode, se på beregnet SGR og sammenlign den over perioden. Ved å klikke på en av mærdene i hovedskjermbildet eller det grafiske oversikten kan man få et bedre blikk over den mærden man ønsker. Nedenfor vises en typisk graf for siste 30 dagene. Stolpene viser antall fisk per dag og hvert punkt i den blå linje er snittvekt den dagen. Den grønne linjen viser gjennomsnittlig k-faktor hver dag. Pek med musen på punktet og snittvekt eller k-faktor vises. Pek med musen på stolpene og antall fisk målt den dagen vises. Hvis antall fisk per dag er større en 200 så blir punktene blå og grøn farget, men hvis antallet er lavere så blir punktene den dagen grå farget. Dagens måling er alltid grå siden den er ikke avsluttet før enn ved midnatt. I tabellen nedenfor grafen vises antall fisk, snittvekt og k-faktor for hver dag. 18

20 Nedenfor vises tilvekst over en lengre periode, helt fra utsett. Beregning av daglig tilvekst (SGR = Specific Growth Ratio) Ved bruken av Biomass Daily har man anledningen til å beregne for første gang virkelig tilvekst over en bestemt periode. Da brukes alle målinger over valgt tid og siden trekkes beste linje i gjennom alle daglige målingene. Det er bare tatt hensyn til blå punkter (flere enn 200 fisk om dagen) når beste linje er beregnet. Det er viktig å ta i betraktning antall fisk målt per dag siden ettersom beregningene bygger på et større utvalg, desto bedre blir de. Nedenfor vises hvordan daglig tilvekst beregnes for valgt periode. 19

21 Velg Yes for å vise %-vis daglig tilvekst. Velg ønsket periode for beregninen med SGR Start og End Date. Husk å klikke View Report. Beregnet SGR vises her, dette betyr 0,26% daglig tilvekst over valgt periode. Linjen er beste linje i gjennom alle målepunktene. Beregning av biologisk fôrfaktor (bfcr) Biologisk fôrfaktor beregnes her utifra målt tilvekst, antall fisk og utfôrt mengde i perioden. Det er mange faktorer som kan påvirke beregningene og det er viktig at målingene er gode med stort antall fisk hver dag. Ettersom antall fisk blir mindre kan det føre til større svingninger i målingene og dermed redusert kvalitet på beregningene. Nedenfor vises hvordan biologisk fôrfaktor beregnes for valgt periode. 20

22 For å beregne biologisk fôrfaktor slår man inn gjennomsnittlig antall fisk i perioden (inngående minus ½ parten av antall dødfisk) og siden mengde utfôret fôr. Husk å klikke View Report Beregnet biologisk fôrfaktor vises for denne perioden. Det er viktig at man ikke bruker for kort tid og antall fisk i målingene må være representativt. Kontroll baren I kontroll baren kan man velge mellom anlegg innen samme selskap under Farm. Her bestemmes også perioden man ønsker å se på under Start Date og End Date knappene. Husk å trykke på View Report øverst til høyre etter hvert valg. Som vist i avsnittet ovenfor så velges også om man ønsker å vise SGR (daglig tilvekst) basert på SGR Start Date og SGR End Date. Under Population kan man velge nye målinger fra andre mærder som da vises i grafen nedenfor. Bare populasjoner som har gyldige målinger i valgt periode vises i listen. Ved valg av lengre tidsperiode kan antall Populasjoner i listen økes. Show CF viser k-faktor grafen hvis man velger Yes, og Use SW betyr bruk av sultevekt i steden for levende vekt. Denne muligheten må aktiveres spesielt for hvert selskap. Det er viktig å være oppmerksom på bruken av Min Weight og Max Weight. Hvis man måler større fisk så ønsker man ikke at småsei som kan være i mærden påvirker snittvekten. Dette kan skje hvis mange slike svømmer igjennom rammen, da kan snittvekten trekkes ned en god del. I rapporten vises det hvor mange fisk er utelukket fra målingen (se avsnitt nedenfor). Total antall fisk i mærden (Population size) og fôrforbruk (Feed Mass) er brukt for beregning av fôrfaktor (se ovenfor). 21

23 De to pilene øverst i høyre hjørnet åpner og lukker for kontroll baren. I nederste linje kan pilene ned til venstre brukes for å bla til neste side, der er det også mulig å gå større bilde på skjermen, lete og eksportere data i mange ulike format (pdf, excel, word, html, tiff...). For å lage rapport velg ønsket format og trykk på Export. Det finnes også knapper for refresh og printing. Husk å bruke View Report etter alle valg av ny populasjon eller data. Automatisk rapportering Under New Subscription er det mulig å abonnere på automatiske status rapporter via . Klikk New Subscription og følgende meny åpnes. Ønsket adresse slås inn. Trykk Select Schedule for å velge når ønsket rapport skal sendes automatisk på valgt . Velg hvor ofte automatisk rapport skal sendes på valgt . 22

24 Kommentar Ved å klikke på en av søylene (som viser antall fisk per dag) så er det mulig å skrive kommentarer på valgte dato, f.eks ved sortering, splitting, svelting, slakting, flytting av rammen, avlusing osv. Kommentarene vises som et blått merke, ved å plassere musen på søylen kan kommentaren leses. Størrelsesfordeling Ved å klikke en av de blå målepunktene i trendgrafen så åpnes størrelsesfordeling og kondisjonsfaktor for den valgte dagen. I denne oversikten vises fordeling av størrelse og k-faktor på levende eller sløyd fisk, både grafisk og i tabell form. 23

25 Slå inn antall fisk i mærden (Population Size), sett inn ønsket nedre vektgrense ( Min Weight for å utelukke småfisk som sei og leppefisk fra målingene) og velg sløyefaktor ( Gutting Faktor ) for vektberegning av sløyd fisk. Husk å trykke View Report. Min/Max Weight og Min/Max CF brukes for å utelukke fisk eller fiskelignende skygger under eller over disse grensene. Min vekt er det viktigst å være obs på siden små fisk som sei og leppefisk kan ha stor innvirkning på snittvekt til stor fisk hvis de svømmer i store mengder i gjennom målerammen. Max vekt, og min/max k-faktor brukes for å utelukke fiskelignende skygger som danne når to fisk svømmer samtidig igjennom rammen og i noen få tilfeller blir skyggen ikke forkastet automatisk av algoritmen som brukes for størrelsesberegning, da brukes uvanlig k-faktor og størrelse til å fjerne disse målingene fra beregningene. Bin Size velges for å sette parametrene på X-axen, Gutting Factor brukes for å beregne sløyd vekt og Population Size er antall fisk i mærden for å beregne total biomasse og biomasse i ulike vektgrupper. Husk å trykke på View Report etter forandringer. Use SW må 24

26 aktiveres av Vaki IT spesialister for hver enkelt bruker, dette er for bruk av sultevekt i steden for levende vekt. Nedenfor er et eksempel på en rapport laget med Export knappen. Legg merke til innstillingene som ligger som forutsetninger for rapporten. Excluded fish er antall fisk som forkastes i målingen pga. min/max vekt og min/max k-faktor. I dette tilfellet er det en fisk som ligger utenfor valgte grenser. 25

27 26

28 Feil observert Mulig årsak Handling Jeg får ikke kontakt med sendeboksen på anlegget Jeg får kontakt med sendeboks men frame status viser connection box not ok Sendeboksen virker men jeg får melding om at frame connection not ok Frame blocked 1 Rammen er vasket og viser fremdeles "blocked" Ingen feilmeldinger men rammen gir ingen målinger Det går fisk gjennom rammen men alle målingene blir forkastet 1 Det er ikke strøm på sendeboksen Sjekk om strømmen er koblet til, se også om lampe på batteri, strømenhet og sendeenhet lyser som den skal. Når dette er gjort gå til radio network og trykk reset net og deretter check connection 2 Utsikten mellom boks og mottaker er Sjekk at det er fri utsikt mellom sendeboks og base, hvis basen er blokkert plassert innendørs kan gardiner, solskydd etc forstyrre sending 3 Base not connected Gå til radio network og trykk initialize base 4 Det er noe feil med sendeboksen Ta kontakt med Vaki Sjekk at strømen til sendeboksen er koblet til og at alle lamper i 1 Ikke nok strøm på batteri i sendeboks sendeboksen lyser som de skal, hvis ikke de gjør det slå av og på reset knapp og kobl strømtilførsel av og på 2 Sendeboks har hengt seg opp Som for punkt 1 3 Det er noe feil med sendeboksen Ta kontakt med Vaki 1 Ikke nok strøm på batteri i sendeboks Koble av og på strømtilførsel til ramme og sendeboks, bruk resetknapp på sendeboks, når dette er gjort trykk frame status og se om den er endret 2 Sendeboks har hengt seg opp Som for punkt 1 3 Feil ved kabel Forsøk rammen med en kabel fra en annen merd 4 Feil på ramme Koble kabel og sendeboks mot ramme i en annen merd 5 Feil på sendeboks Ta kontakt med Vaki Rammen er skitten eller det er noe som ligger inne i rammen og blokkerer utsikten 1 Rammen har hengt seg opp litt 2 Det er noe feil ved programvare på rammen Ta kontakt med Vaki Ta rammen opp av sjøen og vask den grundig. Når du setter den ut igjen pass på at den ikke står rett ved leppefisk skjul eller andre bevegelige ting i merden Koble av og på strømtilførsel til ramme og sendeboks bruk resetknapp på sendeboks 3 Det er noe galt med rammen Ta kontakt med Vaki 1 Rammen kan være skitten uten at alarm Bruk visual test og se om du får et klart bilde i alle 3 ruter, hvis alt utløses ser greit ut gå til punkt 2 2 Rammen kan være plassert feil i merden Forsøk å plassere rammen i svømmeretningen til fisken på et dyp du er sikker på at det er mye fisk 3 Jeg ser på kamera og visual test at det går fisk gjennom men ingen fisk blir registrert. Ta kontakt med Vaki 1 Rammen kan være skitten uten at alarm Bruk Visual test og se om du får klart bilde i alle 3 ruter, hvis du ser utløses forstyrrelser er dette normalt skit 2 Det er noe galt med innstillingene i Bio 3000 Gå på innstillinger og sjekk at min vekt, CF og fiskeslag er riktig satt opp 3 Det er noe galt med rammen Ta kontakt med Vaki