Gyldendal Rettsdata. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2009. www.rettsdata.no"

Transkript

1 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009

2 Forord Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling av nettbaserte rettskildeverktøy mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. Vi jobber hver dag med oppdatering og utvikling av våre databaser og produkter. Da er det særlig gledelig at våre kunder setter pris på det vi gjør. I årets kundeundersøkelse er det en markant framgang på alle områder; systemene brukes hyppigere og tilliten til systemene øker. Fjoråret var det store gjennombruddet for Rettsdata Total og en tredel av alle abonnementer er nå totalpakker. Ved å ha tilgang til komplette baser øker nytteverdien - hvilket også vises ved at totalkundene er de mest fornøyde brukerne. Rettsdata Total er, tross for kraftig rabattering, en investering - særlig for mindre advokatvirksomheter. Dette forplikter oss til alltid å utvikle produktene, både på innhold og funksjonalitet. Derfor vil vi i 2010 utvide Rettsdata Total med nye spesialfag innen Strafferett og Sivilprosess. Rettsdata Kommentarsamling som ble lansert i august 2009, er blitt en betydelig suksess. Kommentarutgavene er et nyttig supplement til Norsk Lovkommentar og gir utdypende kommentarer innen viktige områder. Fire av fem nye avtaler omfatter kommentarsamlingen. Fra å omfatte 30 juridiske kommentarer ved lanseringen, omfatter basen nå over 45 titler fra Universitetsforlaget, Fagbokforlaget, Kommuneforlaget og Gyldendal Akademisk. Justivalen var en viktig samarbeidspartner i 2009 for å nå ut til studentene. Som sponsor doblet vi antall studentabonnementer. Rettsdatas studentabonnement er gratis og har over 2000 aktive brukere. Studenter er i dag blant de mest aktive brukerne. Innspill fra brukere er viktig for oss i utviklingen av produktene. Det er alltid hyggelig med ros, men det er mer læring i de kritiske tilbakemeldingene. Har du ønsker, tips eller rett og slett ris: send oss en e-post eller ring. - Oslo, juni 2010 Kristian Skeie Forlagssjef Gyldendal Rettsdata tlf: mobil: e-post: 3

3 Innhold Forord Innhold Tilbakeblikk Omsetningsutvikling for produktene Ny plattform Nye nettsider Rettsdata Kommentarsamling Rettsdata Revisjon Løpende ajourhold av Norsk Lovkommentar Løpende ajourhold dommer Gratis studenttilgang Juristdagen Rettsdata Total Brukerundersøkelse Organisasjon Forfattere og redaksjoner Kunder Produkter Rettsdata Total Rettsdata Norsk Lovkommentar Rettsdata Praktisk Juss Rettsdata Revisjon Rettsdata Spesialfag Kurs og kundebehandling Nyhetsbrev Sosiale medier Kurs Prosjekter Ny plattform Kommentarutgaver Rettsdata Regnskap og Revisjon Gyldendal Rettsdata sponser HumAk Våre medarbeidere

4 Tilbakeblikk 2009 Omsetningsutvikling for produktene Rettsdata Total sto i 2009 for ca. 25 mkr av en total omsetning på 48,7 mkr. Når verdien av totalpakkene fordeles på de enkelte produktene vises en fortsatt framgang for Norsk Lovkommentar til 16,7 mkr, en framgang på 5 %. Verdien av Praktisk Juss (4,7 mkr) gikk noe ned i Totalpakkene har bidratt til en kraftig vekst for Rettsdata Spesialfag, som siste år har hatt en økning på 22 % Rettsdata Kommentarsamling Høsten 2009 lanserte vi Rettsdata Kommentarsamling. Ved lansering omfattet produktet 30 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur og ble raskt en suksess. I løpet av få måneder omsatte samlingen for 2 millioner kroner og har etablert seg som den viktigste elektroniske plattformen for juridisk litteratur i Norge. Det legges inn nye titler løpende, og per juni 2010 inneholder samlingen 45 titler. Samlingen omfatter titler fra Universitetsforlaget, Fagbokforlaget, Kommuneforlaget og Gyldendal Akademisk. Kommentarene er direkte koplet til lovparagrafer og andre rettskilder som det refereres til Spesialfag Norsk Lovkommentar Praktisk Juss Rettsdata Revisjon Rettsdata Revisjon ble lansert i juni 2009 og er et nytt og praktisk produkt for revisorer og regnskapsførere. Produktet inneholder en omfattende samling juridiske kilder innen skatt og selskapsrett, sammen med alt av nødvendige maler, skjemaer og sjekklister. Fig. 1 Figuren viser omsetningsutviklingen i mkr av de viktigste produktene til Gyldendal Rettsdata fra 2006 til Ny plattform I mars 2009 lanserte vi en ny versjon av plattformen. Endringene omfattet enklere søkefunksjon, søk med synonymer og bokmål/nynorsk, forbedret utskriftsfunksjon og ny design. Endringene var spesielt viktige for Praktisk Juss som med raskere og enklere tilgang til dokumenter og maler, også ble lansert på samme tidspunkt. Nye nettsider 16. oktober lanserte vi Rettsdatas nye nettsider. De nye nettsidene gikk gjennom en helt ny struktur og design, som har gjort det enklere for brukere og interessenter i å finne frem til informasjon om oss og våre produkter. Løpende ajourhold av Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar er grunnstammen i alle Rettsdatas produkter. Derfor har vi lagt stor vekt på å oppdatere og kvalitetssikre produktet. Endringer i lovgivning, nye dommer eller andre rettskilder kommenteres og publiseres løpende. Gjennom Rettsdatas forfatterportal bidrar vi til at forfatterne er oppdatert om viktige endringer i lover, rettsavgjørelser og lovforarbeider, slik at forfatterne kan oppdatere sine kommentarer. For å sikre konsistensen over tid vil vi fremdeles ha fullstendig revisjon av alle manus ved jevne mellomrom. Dette kaller vi rullerende hovedrevisjon og er en viktig forutsetning for å opprettholde kvaliteten av kommentarene over tid. 6 7

5 Løpende ajourhold dommer Gjennom en avtale med Domstoladministrasjonen får Rettsdata levering av løpende dommer fra alle domstolene. Dommene anonymiseres av Rettsdata før de legges ut i produktene. Konsesjon fra Datatilsynet er en forutsetning for å motta usladdete dommer fra domstolene. Dommene legges ut løpende etter hvert som de er anonymisert. Rettsdata har i løpet av 2009 jobbet systematisk for å øke oppdateringstakten av rettsavgjørelser. I de fleste tilfeller er dommen publisert senest dagen etter at vi mottar den fra Domstoladministrasjonen gjennom deres systemer Lovisa og Høyrett. Rettsdata var i 2009 raskest på publisering av anonymiserte rettsavgjørelser i Norge. Rettsdata Total For å gi kundene og brukerne mulighet for å ta i bruk hele produktspekteret til en fornuftig pris, ble det høsten 2008 lansert Totalpakker. Totalpakkene gir bred tilgang til Norsk Lovkommentar, Praktisk Juss og dybdeprodukter og dekker dermed både generell bredde og dybde innen enkeltfelter. Prisen er kraftig rabattert med over 40 % i forhold til standardpriser. I tillegg gis volumrabatter ved kjøp av flere lisenser. Totalpakken har vært en suksess, og mange kunder har allerede tatt denne i bruk. Brukerundersøkelse 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09 okt 09 nov 09 des 09 jan 10 feb 10 Fig. 2. Snittverdier for siste publiserte dommer i Lagmannsretten. Kurven viser at Rettsdata siste halvår publiserte lagmannsrettsdommer 1-2 dager etter at de var avsagt i retten. Kurven er beregnet ut fra sist publiserte dom og er ikke et gjennomsnitt av alle publiserte dommer avsagt på en gitt dato. Brukerundersøkelsen for 2009 viser en klar framgang for Rettsdata. Det er forbedring på alle områder, og den største framgangen er blant kundene som bruker Rettsdata Total. Undersøkelsen er besvart av 840 brukere. Av disse er ca. 250 advokater, og tallene nedenfor representerer denne brukergruppen. Bruken av Rettsdata har økt med 11 % siden 2007 slik at gjennomsnittlig bruk er noen ganger i uken. For kunder med Rettsdata Total er økningen hele 17 %. Den beste tilbakemeldingen er imidlertid at brukerne gir oss en massiv økning i totalinntrykk. I fjor svarte 37,7 % av brukerne at de hadde best inntrykk av Rettsdata. I 2009 har andelen økt til 53,1 %. Vi takker for tilliten og lover å fortsette arbeidet med å styrke produktene med nytt og oppdatert innhold og bedre brukeropplevelse. Lovdata Rettsdata Gratis studenttilgang Rettsdata Total: 60% Andre leverandører: 40% Gyldendal Rettsdata tilbyr alle studenter gratis tilgang til alt innhold vi leverer på Internett: Norsk Lovkommentar, alle Spesialfag og erfaringsarkivet Praktisk Juss. Registrering og tilgang gis på våre nettsider, Juristdagen 09 Andelen av våre brukere som oppgir å ha best totalinntrykk av Gyldendal Rettsdata* Fig. 3. * Resultatet baserer seg på 221 respondenter som bruker Rettsdata Total, og som blir spurt om hvilken leverandør av juridiske oppslagsverk de har best totalinntrykk av. Gyldendal Rettsdata støttet Juristdagen 09 gjennom å gi fri tilgang til alle våre produkter denne dagen og 4 eksemplarer av bokutgaven Norsk Lovkommentar Juristdagen er et tiltak fra Norges Juristforbund for å synliggjøre juristenes rolle i samfunnet der jurister fra både privat og offentlig sektor bistår folk på gata med gratis veiledning med juridiske spørsmål. 8 9

6 Organisasjon Forfattere og redaksjoner Gyldendal Norsk Forlag AS er et ledende kunnskaps- og kulturforlag. Forlaget har 240 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Virksomheten er organisert i fire underforlag Gyldendal Litteratur, Gyldendal Akademisk, Gyldendal Undervisning og Gyldendal Rettsdata, i tillegg til tre imprint: Tiden Norsk Forlag, Kolon og Versal. Forlagshuset inngår i Gyldendalkonsernet. Gyldendal Rettsdata har om lag 350 forfattere, redaktører og andre redaksjonelle samarbeidspartnere, hvorav nærmere 300 er tilknyttet Norsk Lovkommentar. De øvrige utgjør redaksjonene på ulike spesialfelt og emnemoduler. Gyldendal Rettsdata samarbeider tett med en rekke av landets ledende advokater innenfor de respektive fagfelt, foruten med en rekke departementer, direktorater og annen offentlig forvaltning. Gyldendal Rettsdata er en forlagsenhet i Gyldendal Norsk Forlag AS. Gyldendal Norsk Forlag Fredrik Nissen Tiden Rickard Aarø Kunder Gyldendal Litteratur Einar Ibenholt Gyldendal Undervisning Paul Hedlund Gyldendal Akademisk Torhild Fredrik Bjerkreim Nissen Gyldendal Rettsdata Kristian Skeie Kolon Bjørn Aagenæs Våre kunder og brukere er i hovedsak advokater, jurister og rettsanvendere i regulerte bransjer. Alle landets domstoler har tilgang til våre produkter gjennom én sentral avtale. Fordelingen av våre kunder i ulike sektorer er som vist nedenfor. Versal Lars Røtterud Fig. 4. Gyldendal Norsk Forlag AS 7% 4% 16% Gyldendal Rettsdata har for tiden 28 fast ansatte og en omsetning på 49 mkr. Produktene er bygget på teknologi fra FAST Search and Transfer i kombinasjon med egenutviklete applikasjoner. Privat Kristian Skeie Forlagssjef Offentlig Advokater Torger Andersen redaktør og gründer Markedsavdelingen Thomas Vikanes Markedssjef Elin H. Kjærvoll Salgsavdelingen Kristian Hauan Salgssjef Selgere Redaksjon Robert C. H. Skogly Redaksjonssjef Heltid IT-avdelingen Kjell Breimo IT-sjef Systemutviklere 37% 36% Annet Revisjon Markedskonsulent Alexander Kingstam Mona Alvstadvald Vegar Johansen Alexander Kristensen Nina Huse Øyvind Nedregård Anders Gudmestad Ragnhild Rønningen Christoffer Vig Christine Adelbrandt Tone Sundet Fredrik Jensen Bård Nythe Susann Wenaas Hansen Terje Brånå Jannice Strand Niels Aaraas Karim Elatyaoui Tone Garnås Kursansvarlig Ulrika Algotsson Sofia Wahlstöm Deltid Eirin Kaasa John Runar Pedersen Fig. 6. Kunder i ulike sektorer (fordelt på omsetning) Bård Bjerken Nina Annette Herland Hanne-Martine Østenby Anne Dorthea Molven Fig. 5. Gyldendal Rettsdata 10 11

7 Produkter Gyldendal Rettsdata leverer nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. I samarbeid med landets fremste advokatkontorer og juridiske miljøer, har vi utviklet et komplett produktspekter tilpasset advokater, jurister, dommere og øvrige rettsanvendere. Ved utgangen av 2009 hadde Gyldendal Rettsdata 17 produkter innenfor ulike rettslige emner i tillegg til fire intranettinstallasjoner i offentlig virksomhet. Alle Rettsdata-produktene leveres på Internett, og noen leveres også på DVD. Alle internettprodukter blir løpende oppdatert. DVD-produkter oppdateres seks ganger i året. Rettsdata Total Vi tilbyr en total pakkeløsning med alle våre nettbaserte rettskildeverktøy. Med Rettsdata Total får du samlet tilgang til alt innhold vi leverer, til en redusert og gunstig pris. For gratis prøveabonnement, se eller kontakt oss for tilbud. Rettsdata Praktisk Juss Praktisk Juss inneholder avtale- og dokumentmaler som er utviklet med utgangspunkt i erfaringsmateriale fra advokatvirksomhet og videreutviklet med kommentarer, sjekklister, skjemasamlinger og linker til rettskilder og annen informasjon / andre nettsteder. Innenfor hovedområdene vil basen gi veiledning/ opplæring og direkte rettskildetilgang på et nivå som man ikke vil oppnå med eget erfaringsarkiv. Praktisk Juss inneholder samtidig relevante lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Sjekklister og kommentarstoff er juridisk tverrfaglig. For eksempel finner man under tema fusjon av aksjeselskaper ikke bare stoff relatert til aksjelovens og allmennaksjelovens regler. Man får også nødvendig informasjon om skatt, regnskap, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift, konsesjon/offentlige tillatelser, meldeplikt etter konkurranseloven og mulighet for offentlig inngrep/ forbud, krav etter verdipapirhandelloven og børsloven samt arbeidsrettslige forhold m.m. Basen er på sine hovedområder tilnærmet komplett i den forstand at man finner alt man trenger, eller i det minste får tilstrekkelig oversikt kombinert med linker til supplerende informasjon i andre baser eller nettsteder. Det er lagt vekt på å varsle om fallgruver. Hovedredaktør er advokat/partner Ole Morten Huseby i Advokatfirmaet Haavind AS. Samarbeidspartnere er advokatfirmaene Deloitte, DLA Piper, Wikborg Rein, BA-HR, Haavind og Ræder. Rettsdata Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende lover med utfyllende kommentarer. Kommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og andre relevante rettskilder. Kommentarene er skrevet av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder. Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på 9 fagredaktører og hovedredaktørene professor Peter Lødrup, høyesterettsdommer Steinar Tjomsland og høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen. Rettsdata Revisjon Revisjonspakken er et praktisk og komplett verktøy for revisorer og regnskapsførere. Produktet inneholder en omfattende samling selskapsrettslige dokumenter (maler, skjemaer, sjekklister og prosedyrebeskrivelser), sammen med alt av oppdaterte rettskilder, standarder, kommentarer og litteratur som er relevant for revisorer og regnskapsførere i deres praktiske arbeid. Alle lovene med kommentarer er tilgjengelige som særtrykkshefter. Særtrykkene produseres som behovsopptrykk (Print-On-Demand). Særtrykkene kan bestilles på

8 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 Rettsdata Spesialfag Spesialfag er en samling nettbaserte rettskildeverktøy for jurister og andre rettsanvendere i Norge. Vi tilbyr skreddersydde og tett integrerte rettskildedatabaser innenfor spesifikke rettsfelt. RETTSDATA ARBEIDSRETT Rettsdata Barne - og familievernrett RETTSDATA Entreprise-, plan- og bygningsrett RETTSDATA Eiendomsmegling Arbeidsrett er en skreddersydd rettskildedatabase Barne- og familievernrett er en skreddersydd Entreprise-, plan- og bygningsrett er en skredder- Eiendomsmegling er en skreddersydd rettskilde- for advokater, jurister og andre rettsanvendere som rettskildedatabase for advokater, jurister og sydd rettskildedatabase for advokater, jurister og database for advokater og eiendomsmeglere som arbeider med arbeids- og folketrygdrett. Arbeidsrett saksbehandlere i barnevernet som har behov for saksbehandlere i kommunal forvaltning som har har behov for faglig fordypning innenfor området. dekker kollektiv og individuell arbeidsrett, og er faglig fordypning innenfor området. Advokatfirmaet behov for faglig fordypning innenfor området. Eiendomsmegling dekker sentrale lover innenfor bygget opp rundt et titalls sentrale lover med Hjort er redaksjonell samarbeidspartner, hvor kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette advokat og partner Ramborg Elvebakk er Entreprise-, plan- og bygningsrett er bygget opp Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling følger en komplett samling rettspraksis, hovedredaktør. Barne- og familievernrett er bygget rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk rettspraksis, reklamasjonsnemnda (samt tidligere lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett klagenemnd), lovforarbeider og forskrifter. I tillegg relevante kilder fra sentrale departement, Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, følger relevante kilder fra sentrale departement, Arbeidstilsynet, ILO-konvensjoner, Klagenemnda for samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement tilsyn m.m. Som en del av produktet tilbys likestilling og EU (regelverk og praksis). I tillegg til samt relevante kilder fra sentrale departement (rundskriv og tolkningsuttalelser), Sivilombuds- dokumentsamlingen til Norges Eiendomsmegler- kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger (rundskriv og tolkningsuttalelser), Den europeiske mannen, Norske Standarder og Byggebransjens forbund. kommentarutgave til arbeidsmiljøloven (Fougner/ menneskerettsdomstolen og Sivilombudsmannen. Faglig Juridiske Råd. I tillegg til kommentarer fra Holo) og kommentarutgave til ferieloven (Holo). I tillegg til kommentarer fra Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar følger en kommentarutgave til Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell følger to kommentarutgaver til barnevernloven: plan- og bygningsloven. samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne området med kommentarer fra Norsk Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er Barnevernloven (Knut Lindboe) og Barnevernloven redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og med kommentarer (Ofstad/Skar), og tidsskrift for Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell partner Jan Fougner er hovedredaktør. FAB. samarbeidspartner, hvor advokat og partner Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Jan Einar Barbo er hovedredaktør

9 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 RETTSDATA RETTSDATA Fast eiendom Rettsdata Forvaltningsrett RETTSDATA Internkontroll Konkurs og inndrivelse Fast eiendom er en skreddersydd rettskildedatabase Forvaltningsrett er en skreddersydd rettskildedata- Alle bedrifter i Norge er pålagt å ha et system for Konkurs og inndrivelse er en skreddersydd rettskilde- for advokater, jurister og andre rettsanvendere som base for advokater, jurister og andre rettsanvendere internkontroll og oppfølging av regelverket. En database for advokater, jurister og andre har behov for faglig fordypning innenfor området. som har behov for faglig fordypning innenfor forutsetning for god internkontroll er at man holder rettsanvendere som har behov for faglig fordypning området. seg løpende orientert om lover og regler. innenfor området. Internkontroll tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav om Konkurs og inndrivelse er bygget rundt sentrale lover ajourføring av lover og forskrifter for de fleste med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til virksomheter. Arbeidstilsynets forskrifts- dette følger en komplett samling rettspraksis, kommentarer er koblet direkte til forskriftene og gir lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra praktisk veiledning. sentrale departement, Konkursrådet, Fast eiendom dekker fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, bolig- og husleierett, eiendomsmegling, skjønns- og ekspropriasjonsrett, samt odels- og åsetesrett, og er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen, Husleietvistutvalget og Norges Eiendomsmeglerforbund, samt Tidsskrift for Eiendomsrett. Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Forvaltningsrett dekker generell forvaltningsrett og er bygget opp rundt kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen og Den europeiske menneskerettsdomstol. Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Stephan Jervell er hovedredaktør. Inkassoklagenemnda og Skattedirektoratet, i tillegg Produktet tilbys på Internett og DVD. til viktige internasjonale kilder. Databasen inneholder videre et omfattende dokument- og malarkiv til bruk i bobehandling, samt en oversiktlig og visuell fremstilling av konkursprosessen. Advokatfirma Ræder er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling Opdal og dommer Leif Villars-Dahl ved Oslo Byfogdembete er hovedredaktører

10 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 Rettsdata Lexi-Norm Rettsdata Offentlige anskaffelser Rettsdata Plan- og bygningsrett RETTSDATA Selskapsrett, børs og finans Lexi-norm inneholder aktuelle lover med Offentlige anskaffelser er en skreddersydd rettskilde- kommentarer, forskrifter med veiledninger, normer Plan- og bygningsrett er en skreddersydd og Selskapsrett, børs og finans er en skreddersydd database for advokater, jurister og innkjøpere i og standarder alt innenfor elektroteknisk sektor. I fulldekkende rettskildedatabase for saksbehandlere rettskildedatabase for advokater, jurister og andre offentlig sektor som har behov for faglig fordypning et meget brukervennlig system kan du ved hjelp av i kommunal forvaltning, advokater og jurister som rettsanvendere som har behov for faglig fordypning innenfor området. arbeider med rettsfeltet. innenfor området. behov for vedrørende elsikkerhet (elektriske anlegg Offentlige anskaffelser er bygget opp rundt forskrift Plan- og bygningsrett er bygget opp rundt et og installasjoner) eller telekommunikasjonsanlegg Selskapsrett, børs og finans er bygget opp rundt et om offentlige anskaffelser, med veiledninger, tjuetalls sentrale lover med kommentarer fra Norsk (IKT-installasjoner). tjuetalls sentrale lover med kommentarer fra Norsk retts-praksis, avgjørelser fra KOFA, departements- Lovkommentar, samt en kommentarutgave til plan- Lovkommentar. Til dette følger en komplett praksis, lovforarbeider samt en rekke relevante og bygningsloven (Tyrén). Til dette følger avgjørelser samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, internasjonale kilder m.m. Produktet dekker fra fylkesmannen, alle gjeldende rundskriv og over samt relevante kilder fra sentrale departement, dessuten også private anskaffelser tolkningsuttalelser fra sentrale departement, Kredittilsynet, Oslo Børs, Norges Fondsmegler- uttalelser fra Sivilombudsmannen, lovforarbeider, forbund og EU (regelverk og praksis). Utover Professor Lasse Simonsen ved UiO er forskrifter, en komplett samling rettspraksis, samt kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger en hovedredaktør. opphevede lover og regler. kommentarutgave til verdipapirhandelloven. Produktet gir enkel og oversiktlig tilgang til Advokatfirmaet Schjødt AS er redaksjonell ajourførte kilder. Alle kilder nært knyttet sammen samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling gjennom henvisninger, kryssreferanser og gode Christiansen er hovedredaktør. enkle klikk eller søk finne den informasjonen du har søkemuligheter, slik at det alltid er lett å finne frem til relevante rettskilder og dokumenter. Produktet er utviklet i samarbeid med Kommunalog regionaldepartementet, hvor seniorrådgiver Egil Stabell Rasmussen er engasjert som medredaktør. Advokat Jan Einar Barbo (partner i BA-HR) er hovedredaktør

11 RETTSDATA Skatterett RETTSDATA SKOLE RETTSDATA STRALEX Skatterett inneholder alle relevante skatte- og avgiftslover, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings-ABC og mye mer. Som tillegg leveres ulike kommentarverk, som f.eks. Norsk Lovkommentar. Denne samlingen av lover, forskrifter, rettspraksis og kommentarer er et uvurderlig hjelpemiddel for alle som arbeider med regnskap, revisjon, skatte- og avgiftssaker. Flere tusen sider relevant informasjon servert på ett brett. Søkemulighetene, sammen med muligheten til å skrive ut eller bruke tekst i brev og andre dokumenter, gjør Skatterett til et meget nyttig verktøy for revisorer, skatteadvokater, ligningsvesenet og regnskapsførere. Professor Ole Gjems-Onstad er hovedredaktør. Produktet tilbys på Internett og DVD. Produktet er et oppslagsverk for skoleverket, administrasjonen og kommunene. Med Skole er det enkelt å holde seg orientert om regelverk og rundskriv, og det er et meget nyttig verktøy for alle som arbeider i skolesektoren. Produktet tilbys på Internett og DVD. Stralex er et referanseverktøy for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg. For første gang finnes Menneskerettsdomstolens avgjørelser med norske sammendrag og i et norsk grensesnitt. Det gjør det enklere og mer effektivt å ta dem i bruk. Stralex omfatter alle dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, og sammendrag av sentrale dommer på norsk totalt 2000 sammendrag, herav 800 på norsk. Stralex inneholder også sammendrag av alle høyesterettsavgjørelser som refererer til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), relevante lover og konvensjoner og lov- og konvensjonskommentarer. Gjennom omfattende stikkordsregister, temaregister og lenker er det raskt å finne fram til relevante EMD- og HR-avgjørelser

12 Kurs og kundebehandling Prosjekter 2010 Kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder skjer via møter, telefon, e-post og per brev. Kommunikasjon skjer også gjennom nyhetsbrev, nettstedet og via nyhetsspalter i produktene. I 2009 ble det annonsert i Advokatbladet, Juristkontakt og Revisjon og Regnskap. Det gis gratis prøveabonnement til alle produkter og gratis support til våre kunder. Ny plattform Vi har nylig lagt om til ny plattform for produktene til siste versjon av FAST ESP. For våre brukere vil dette innebære en raskere og mer stabil bruk. Den gir i tillegg store muligheter for videreutvikling av produktene våre. Nyhetsbrev I 2009 ble nyhetsbrevet sendt ut fire ganger. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om hva Gyldendal Rettsdata jobber med, nye applikasjoner og tjenester, kommentarutgaver og annen relevant informasjon. Vi ønsker også at våre kunder enklere skal få muligheten til å komme med tilbakemeldinger som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Sosiale Medier Vi legger ut nyheter på Rettsdatas nyhetsblogg og Facebook. Følg oss her: Kurs I 2009 ble det holdt felleskurs i Oslo og bedriftsinterne kurs i hele landet. Kursene har to timers varighet, og alle kursdeltakere får tilgang til hver sin PC. Kursene er en blanding av teori og praksis og tar sikte på å gi brukerne god forståelse og bruk av Gyldendal Rettsdatas søkeverktøy. Kurset er godkjent som etterutdanning hos Juristenes Utdanningssenter. Det holdes også bedriftsinterne kurs og telefonkurs, tilpasset kundens egne behov. Vi har også doblet antall servere fra 2 til 4, dette skal bidra til betydelig økt leveransesikkerhet og stabilitet. Våre oppetidsavtaler er blant de strengeste på markedet med 99,9 % oppetid på tjenesten. Kommentarutgaver I tillegg til kommentarene til alle lover fra Norsk Lovkommentar, tilbyr vi et stadig økende antall kommentartitler og andre aktuelle juridiske fagbøker, som et supplement til våre produkter på Internett. Per juni 2010 tilbyr vi 45 titler og flere titler vil bli lagt ut fortløpende. Vi skal ha sterk fokus på kommentarutgaver videre for å utvide informasjonstilfanget og gjøre det enklere å finne relevant materiale. Mange av våre kunder har tatt produktet i bruk, og vi får gode tilbakemeldinger på at dette er et svært nyttig hjelpemiddel. Rettsdata Regnskap og Revisjon Rett over sommeren lanserer vi i samarbeid med PricewaterhouseCoopers et komplett produkt for revisorer og regnskapsførere, til en konkurransedyktig pris. Her finnes alt av sentrale og relevante rettskilder, dokumenter og maler på ett sted, i et brukervennlig og enkelt system. For kunder som har både Rettsdata og Sticos, er det en integrasjon mellom dem, med mulighet for oppslag og søk i Sticos. Regnskap og Revisjon inneholder en omfattende samling selskapsrettslige dokumenter (maler, skjemaer, sjekklister og prosedyrebeskrivelser), sammen med alt av oppdaterte rettskilder, standarder, kommentarer og litteratur som er relevant for revisorer i deres praktiske arbeid. Produktet dekker fagområdene Skatt, Revisjon, Regnskap, Aksjeselskaper, Merverdiavgift og Børs/verdipapirer. Gyldendal Rettsdata sponser HumAk 2010 Vi har inngått en sponsoravtale med HumAk (Jusstudentenes Humanitæraksjon). I år går pengene fra innsamlingen til Røde Kors og deres prosjekt IDRL (International Disaster Response Laws.) Vi tilbyr alle jusstudenter gratis kurs og fri tilgang til våre produkter

13 Våre medarbeidere Kontakt oss Administrasjon Kristian Skeie (Forlagssjef) Torger Andersen (Redaktør og gründer) It Kjell Breimo (IT-sjef) Vegar Johansen Christoffer Vig Øyvind Nedregård Salg Kristian Hauan (Salgssjef) Alexander Kristensen Fredrik Jensen Alexander Kingstam Anders Gudmestad Susann Wenaas Hansen Christine Adelbrant Jannice Strand Karim Elatyaoui Ulrika Algotsson (kursansvarlig) MARKED Thomas Vikanes (Markedssjef) Elin H. Kjærvoll Produksjon/redaksjon Robert C. H. Skogly (Redaksjonssjef) Ragnhild Rønningen Nina H. Huse Tone Sundet Mona Alstadvald Bård A. Nythe Niels M. Aaraas Terje Brånå Tone Garnås Sofia Wahlström John Runar Pedersen Eirin Kaasa Anne Dorthea Molven Nina A. Herland Hanne-Martine Østenby Bård B. Bjerken Gyldendal Rettsdata Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon: Faks: E-post: Salg Telefon: E-post: Support Telefon: E-post: Norsk Lovkommentar Tone Sundet Telefon: Nina H. Huse Telefon: Ragnhild Rønningen Telefon:

14 Gyldendal Rettsdata Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon: Faks:

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no

Katalog 08. Gyldendal Rettsdata. www.rettsdata.no Katalog 08 Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Velkommen til katalog for Gyldendal Rettsdata Innhold Gyldendal Rettsdata er ledende innenfor utvikling og salg av nettbaserte retts kilde databaser mot

Detaljer

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2008. www.rettsdata.no

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2008. www.rettsdata.no Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2008 www.rettsdata.no Forord Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. I samarbeid

Detaljer

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2007. www.rettsdata.no

Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2007. www.rettsdata.no Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2007 www.rettsdata.no Forord Gyldendal Rettsdata er ledende innenfor utvikling og salg av nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. I

Detaljer

Sticos Oppslag Kommune

Sticos Oppslag Kommune Presentasjon Rica Nidelven 30. mai 2012 1 Sticos Sticos er et kompetansesenter med all faglig kunnskap om regnskap, skatt, avgift, lønn og personal samlet på ett sted. Fakta om Sticos Sticos er et kompetansesenter

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Bedre rettsinformasjon til domstolene

Bedre rettsinformasjon til domstolene Bedre rettsinformasjon til domstolene Rapport fra Rettsinformasjonsutvalget Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no

Detaljer

Sticos oppslag. alt på ett sted

Sticos oppslag. alt på ett sted Sticos oppslag alt på ett sted Savner du en assistent? - en som alltid er på pletten Sticos oppslag er medhjelperen for deg som daglig møter utfordringer innen regnskap, lønn, skatt, mva, arbeidsrett,

Detaljer

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen

Praktisk Husleierett FOREDRAGSHOLDERE. Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Praktisk Husleierett Torsdag 3. mars kl. 09.00-14.20 FOREDRAGSHOLDERE Lars Ulleberg Jensen, senioradvokat i Advokatfirmaet Thommessen Foredrag 3. mars kl 09:00 FREMLEIE NYTTIGE TIPS NÅR LEIETAKER BLIR

Detaljer

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no

Fokus på fremtiden. www.rr-a.no Fokus på fremtiden www.rr-a.no Råd & Regnskap Råd & Regnskap er et av de største regnskapskontorene i Oslo og Akershus, med rundt 50 ansatte og et løpende samarbeid med over 1400 bedriftskunder landet

Detaljer

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs

Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Ni gode grunner. Finans- tilsynet. til å velge nef-kurs Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finans- Ni gode grunner tilsynet til å velge nef-kurs Erling Høyte tore bråthen Bodil næssvik Paul Henning Fjeldheim Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Hovedtall 2008 2007 Driftsinntekter 1778,1 1855,8 Driftsresultat (EBITDA) 133,4 71,8 Resultat før skatt 16,7 10,6 Reduksjon i salgsinntekter Tapte

Detaljer

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet

Ni gode grunner til å velge nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet Ni gode grunner til å velge nef-kurs Bodil næssvik Erling Høyte tore bråthen Paul Henning Fjeldheim Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse Solli joachim

Detaljer

Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4.

Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4. LITTERATUR Nicolay Skarning: Nedbemanning og sluttpakker : En praktisk håndbok. Oslo, Universitetsforlaget 2005. 180 s. ISBN 82-15-00688-4. Nicolay Skarning har i en årrekke vært advokat i NHO, tilknyttet

Detaljer

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten,

Vil unnta navn. på søkerlisten. Belastning. Rekord i ansettelser Andre forhold enn offentliggjøring av søkerlisten, Vil unnta navn på søkerlisten Tekst: Marit Aschehoug Foto: Aina J. Rønning Belastning Årsaken til det sviktende søkergrunnlaget er nok sammensatt. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at en viktig

Detaljer

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status

Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Norsk Redaktørforening Styremøte 20143-02-10 Oslo RKN/AJ Sak 2014-07: Handlingsplanen 2013-2015 status Styret vedtok 19. september i fjor et dokument som til dels utdyper og konkretiserer handlingsplanen

Detaljer

Ni gode grunner til å velge kommende nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet

Ni gode grunner til å velge kommende nef-kurs. Alle kurstimene er forhåndsgodkjent. Finanstilsynet Ni gode grunner til å velge kommende nef-kurs Bodil næssvik Erling Høyte tore bråthen Paul Henning Fjeldheim Alle kurstimene er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet Dag Henden Torsteinsen Margrethe Røse

Detaljer

Nyheter i plan- og bygningsloven

Nyheter i plan- og bygningsloven Velg mellom to spesialtilpassede kurs faktaforlaget Kurs til ny plan- og bygningslov Søknad etter plan- og bygningsloven - slik fyller du ut de nye skjemaene Generelt om ny plan- og bygningslov Slik er

Detaljer

Mediepresentasjon 2014

Mediepresentasjon 2014 Mediepresentasjon 2014 Fakta om Teknisk Ukeblad Media Teknisk Ukeblad er Norges viktigste magasin og nettsted innen teknologi og næringsliv Teknisk Ukeblad har 302.000 lesere pr. utgave 79 000 ledere leser

Detaljer

DEL II - kravspesifikasjon

DEL II - kravspesifikasjon DEL II - kravspesifikasjon Rammeavtale - juridiske tjenester - Asker kommune a) barnevern b) øvrige rettsområder Avtalenr: 510 510 - juridiske tjenester - DEL II - kravspesifikasjon Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 008/12 Arbeidsmiljøutvalget 22.05.2012 010/12 Administrasjonsutvalget 23.05.2012 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post 440 Terje Ersland 06/557 12/9522

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN. STILLINGER OG KURS Januar - Juli Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN STILLINGER OG KURS Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

Los en informasjonsstruktur for offentlige tjenester. Oslo Trondheim 11.-12.nov. 2009 Susanne Daae-Qvale

Los en informasjonsstruktur for offentlige tjenester. Oslo Trondheim 11.-12.nov. 2009 Susanne Daae-Qvale Los en informasjonsstruktur for offentlige tjenester Oslo Trondheim 11.-12.nov. 2009 Susanne Daae-Qvale 1. Hva er Los 2. Hvorfor Los 3. Hvordan brukes Los 4. Noen eksempler 5. Los videre Los hva handler

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater

Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater BOKANMELDELSE LÆREBOK I ERSTATNINGSRETT 6. utgave Peter Lødrup med bistand av Morten Kjelland Gyldendal Akademisk Forlag Av advokatene Cecilie Waage og Tor Ingebrigtsen, Kco Advokater 1. Generelt innledende

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Reimplementering av edocs DM hos Kluge

Reimplementering av edocs DM hos Kluge Reimplementering av edocs DM hos Kluge Gunn Kristin Saltvik for Eigil Olsen Om Kluge Tradisjonsrikt advokatfirma med kontor i Stavanger, Oslo og Bergen. 145 medarbeidere, hvorav 110 advokater og advokatfullmektiger

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

TIP-SERIEN I NY UTGAVE

TIP-SERIEN I NY UTGAVE TIP-SERIEN I NY UTGAVE Vg1 Teknikk og industriell produksjon 2012 2013 2 Ny utgave av TIP-serien Vi har beholdt konseptet fra de forrige utgavene i alle bøkene, men har lagt stor vekt på å få oppdatert

Detaljer

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002)

Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for 2003 (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Nye lover og lovendringer i lovsamlingen for (10. utgave) i forhold til 9. utgave (2002) Lov Dato/Nr. Endret/tilføyet Endringslovs dato I kraft Aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 5-8 (2) 1. pkt. 5-12 (1)

Detaljer

Produkter og priser Q hyttenyhetene.no har i snitt sidevisninger per måned.

Produkter og priser Q hyttenyhetene.no har i snitt sidevisninger per måned. Produkter og priser Q1 2016 hyttenyhetene.no har i snitt 70.000 sidevisninger per måned. Produkter og priser - Q1 2016 Side 2 av 12 10 gode nyheter 1. Reduserte priser på alle produkter 2. Enklere prismodell

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011

Webanalyse i Storebrand. Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Webanalyse i Storebrand Webanalyse 2011 Fredrik Skurdal 18.10.2011 Bakgrunn innen markedsføring Ansatt i Storebrand siden 2006 Jobbet med web og digitale kanaler siden 2008 - Webkoordinator i markedsavdelingen

Detaljer

Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening Rettspolitisk forening INNKALLING TIL ÅRSMØTE OG FOREDRAG I RETTSPOLITISK FORENING Tid: Torsdag 11. mars kl. 18.00 foredrag kl. 19.00 Sted: Urbygningen, auditorium 5 Årsmøtet begynner kl. 18.00, og kl.

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS

Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS Med selvbetjening når vi ut til kundene med nye muligheter som setter nye trender.. More Software Solutions AS 80% av alle forretningsdokumenter er skjema (Gartner og PWC) I stedet for å spørre hva det

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 349 millioner kroner, som var omtrent som i første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2008. Driftsinntekter 348,7 349,3 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -23,1-14,6 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -36,6-22,2 35,0 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i mediegrafikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2. NORSKE SKATTER PÅ EIENDOM I SPANIA... 2.1 Utgangspunkter - globalinntektsprinsippet... 2.2

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no august 215 Besøk siste 12 måneder 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 452 344 49 74 449 65 55 55 495 921 481 537 662 44 695 446 777 779 825 391 75 576 94 692 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Sak : Handlingsplanen utdypning og status

Sak : Handlingsplanen utdypning og status Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-09-19 Oslo AJ Sak 2013-45: Handlingsplanen 2013-2015 utdypning og status NRs landsmøte vedtok 13. mai enstemmig handlingsplanen for 2013-2015, i tråd med styrets forslag.

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet

Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet SYNDIKERING Gjesteskribenter: advokatene Thomas J. Fjell og Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen Syndikering: Kredittilsynet rydder opp i konsesjonsspørsmålet Spørsmålet om konsesjonsplikt

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Titler, Faglitteratur

Titler, Faglitteratur Titler, Faglitteratur Anskaffelser Lov og forskrift om offentlige anskaffelser med kommentarer Thue, Buan og Brun Vann- og avløpsrett Guttorm Jakobsen/Advokatfirmaet Haavind 2010, Norsk Vann Offentlige

Detaljer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark. www.svw.no Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Verdal Industripark www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Landets tredje største advokatfirma i antall advokater; 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 118633 - To, eventuelt tre embeter som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett (Ref. 15/1380) ID: 1 - Søker er unntatt offentlighet ID: 2 - Benedicte Aas (45), Trondheim.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

ÅRSBERETNING 1999. Lovdata

ÅRSBERETNING 1999. Lovdata ÅRSBERETNING 1999 Lovdata Dette er Lovdata Lovdata er Norges eneste generelle elektroniske rettslige informasjonssystem. Lovdatas hjemmeside på Internett inneholder de primære rettskildene som regulerer

Detaljer

FILM er best på kino 1

FILM er best på kino 1 FIL M ino på k t s e er b 1 kino 1 1. Kilden kino. Foto: Nadja Halvari. 2. Verdal kino. Foto: Leif Arne Holme. 3. Asker kino. Foto: Nadja Halvari. OM NORSK KINODRIFT AS Norsk kinodrift AS ble startet i

Detaljer

Bli kjent på Kartverkets nettsider

Bli kjent på Kartverkets nettsider Bli kjent på Kartverkets nettsider Oppgave 1 Nyhetsbrev Gå inn på www.kartverket.no. Scroll deg ned til nederst på siden og klikk på Meld deg på nyhetsbrev : Du kan abonnere på nyheter fra flere av Kartverkets

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger SpareBank1 høringssvar til forslag om forskrift om universell utforming av IKT-løsninger SpareBank1 svar på forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. (Forslaget ligger i sin helhet

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk

Effektivitetsundersøkelsen 2011. Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret

Detaljer

Effektivitetsundersøkelsen 2011

Effektivitetsundersøkelsen 2011 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2015

KURSKATALOG HØSTEN 2015 KURSKATALOG HØSTEN 2015 Velkommen Projure har som mål å være den foretrukne samarbeidspartneren for næringslivet i regionen og på Jæren. Vi er lokalisert med kontorer i og på Bryne, og med vår brede kompetanse

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen

Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no. 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Brukertest Universitetsbiblioteket uio.no 7. oktober 2010 Eirik Hafver Rønjum & Ida Aalen Innhold i rapporten 1. Kort om brukertesten 2. Resultater fra testen 3. Punkter til oppfølging Gjennomført i testlab

Detaljer

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011

Facebook i kundeservice TINE. Nina Furu 3. November 2011 Facebook i kundeservice TINE Nina Furu 3. November 2011 Nina Furu Jobber med webkommunikasjon og webstrategi Partner i tenketanken Webgruppen Driver Nettredaktørskolen Styreleder i Webforum Norge Kurs-

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014

Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet PB 8030 0030 Oslo postmottak@kd.dep.no Oslo, 17. oktober 2014 Høringssvar til NOU 2014:5. MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 1. Innledning Forleggerforeningen

Detaljer

Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo

Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Vårkonferanse 10. 12. april 2013 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo. Dette er en konferanse der foredragene skal

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Besøk siste 12 måneder

Besøk siste 12 måneder Rapport for helsenorge.no februar 215 12 1 8 6 4 2 662 44 695 446 Besøk siste 12 måneder 1 4 68 1 1 72 1 31 453 1 42 169 94 692 777 779 825 391 912 38 92 189 75 576 Samme mnd Nøkkeltall Denne mnd Forrige

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Bli kjent på Kartverkets nettsider

Bli kjent på Kartverkets nettsider Bli kjent på Kartverkets nettsider Oppgave 1 Nyhetsbrev Gå inn på www.kartverket.no. Scroll deg ned til nederst på siden og klikk på «Meld deg på nyhetsbrev»: Du kan abonnere på nyheter fra flere av Kartverkets

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli

Utdanningsforbundets medier 2015 MEDIEPLAN PRINTANNONSERING. Januar - Juli MEDIEPLAN Utdanningsforbundets medier 2015 PRINTANNONSERING Januar - Juli Hvorfor annonsere i Utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere,

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Oslo, 15. april 2009 Aslak Syse

Oslo, 15. april 2009 Aslak Syse Forord til 3. utgave Det er skjedd vesentlige endringer i pasientrettighetsloven etter at den ble vedtatt for ti år siden. Loven er blitt et levende juridisk instrument i sikringen av pasienters rettsstilling.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte.

Selskapet er en del av DnB NOR, Norges største finanskonsern. DnB NOR Eiendom har 95 kontorer i Norge med ca. 500 ansatte. MOBIL BOLIGJAKT Therese Frogner Sverre Leder forretningsutvikling DnB NOR Eiendom 1 Kort om DnB NOR Eiendom DnB NOR Eiendom er landets største eiendomsmeglerforetak, og tilbyr tjenester innen salg av bolig,

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Offentlig søkerliste - dommer

Offentlig søkerliste - dommer Offentlig søkerliste - dommer 117470 - Tre, eventuelt fire embeter som tingrettsdommer ved Oslo tingrett (Ref. 15/1210) ID: 1 - Kari-Grethe Stave (38), Oslo., juridisk fakultet (deler av studiet i Bergen)

Detaljer

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN

Medieplan 2013. NettaNNoNser. For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN Medieplan 2013 NettaNNoNser FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN WWW.TU.NO FOR DEG SOM SKAPER FREMTIDEN For DeG som skaper FreMtIDeN WWW.tu.no Fakta om tu.no tu.no er Norges største og raskest voksende nettsted

Detaljer

Dette er oss. Hvem er du?

Dette er oss. Hvem er du? Dette er oss. Hvem er du? Å VÆRE ADVOKAT Å være advokat er mer enn å være jurist. Advokaten skal fremme rett og hindre urett på en måte som skaper verdier. I tillegg til den juridiske kompetansen må advokaten

Detaljer