Gyldendal Rettsdata. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gyldendal Rettsdata. Årsmelding 2009. www.rettsdata.no"

Transkript

1 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009

2 Forord Gyldendal Rettsdata er ledende innen utvikling av nettbaserte rettskildeverktøy mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. Vi jobber hver dag med oppdatering og utvikling av våre databaser og produkter. Da er det særlig gledelig at våre kunder setter pris på det vi gjør. I årets kundeundersøkelse er det en markant framgang på alle områder; systemene brukes hyppigere og tilliten til systemene øker. Fjoråret var det store gjennombruddet for Rettsdata Total og en tredel av alle abonnementer er nå totalpakker. Ved å ha tilgang til komplette baser øker nytteverdien - hvilket også vises ved at totalkundene er de mest fornøyde brukerne. Rettsdata Total er, tross for kraftig rabattering, en investering - særlig for mindre advokatvirksomheter. Dette forplikter oss til alltid å utvikle produktene, både på innhold og funksjonalitet. Derfor vil vi i 2010 utvide Rettsdata Total med nye spesialfag innen Strafferett og Sivilprosess. Rettsdata Kommentarsamling som ble lansert i august 2009, er blitt en betydelig suksess. Kommentarutgavene er et nyttig supplement til Norsk Lovkommentar og gir utdypende kommentarer innen viktige områder. Fire av fem nye avtaler omfatter kommentarsamlingen. Fra å omfatte 30 juridiske kommentarer ved lanseringen, omfatter basen nå over 45 titler fra Universitetsforlaget, Fagbokforlaget, Kommuneforlaget og Gyldendal Akademisk. Justivalen var en viktig samarbeidspartner i 2009 for å nå ut til studentene. Som sponsor doblet vi antall studentabonnementer. Rettsdatas studentabonnement er gratis og har over 2000 aktive brukere. Studenter er i dag blant de mest aktive brukerne. Innspill fra brukere er viktig for oss i utviklingen av produktene. Det er alltid hyggelig med ros, men det er mer læring i de kritiske tilbakemeldingene. Har du ønsker, tips eller rett og slett ris: send oss en e-post eller ring. - Oslo, juni 2010 Kristian Skeie Forlagssjef Gyldendal Rettsdata tlf: mobil: e-post: 3

3 Innhold Forord Innhold Tilbakeblikk Omsetningsutvikling for produktene Ny plattform Nye nettsider Rettsdata Kommentarsamling Rettsdata Revisjon Løpende ajourhold av Norsk Lovkommentar Løpende ajourhold dommer Gratis studenttilgang Juristdagen Rettsdata Total Brukerundersøkelse Organisasjon Forfattere og redaksjoner Kunder Produkter Rettsdata Total Rettsdata Norsk Lovkommentar Rettsdata Praktisk Juss Rettsdata Revisjon Rettsdata Spesialfag Kurs og kundebehandling Nyhetsbrev Sosiale medier Kurs Prosjekter Ny plattform Kommentarutgaver Rettsdata Regnskap og Revisjon Gyldendal Rettsdata sponser HumAk Våre medarbeidere

4 Tilbakeblikk 2009 Omsetningsutvikling for produktene Rettsdata Total sto i 2009 for ca. 25 mkr av en total omsetning på 48,7 mkr. Når verdien av totalpakkene fordeles på de enkelte produktene vises en fortsatt framgang for Norsk Lovkommentar til 16,7 mkr, en framgang på 5 %. Verdien av Praktisk Juss (4,7 mkr) gikk noe ned i Totalpakkene har bidratt til en kraftig vekst for Rettsdata Spesialfag, som siste år har hatt en økning på 22 % Rettsdata Kommentarsamling Høsten 2009 lanserte vi Rettsdata Kommentarsamling. Ved lansering omfattet produktet 30 kommentarutgaver og annen juridisk litteratur og ble raskt en suksess. I løpet av få måneder omsatte samlingen for 2 millioner kroner og har etablert seg som den viktigste elektroniske plattformen for juridisk litteratur i Norge. Det legges inn nye titler løpende, og per juni 2010 inneholder samlingen 45 titler. Samlingen omfatter titler fra Universitetsforlaget, Fagbokforlaget, Kommuneforlaget og Gyldendal Akademisk. Kommentarene er direkte koplet til lovparagrafer og andre rettskilder som det refereres til Spesialfag Norsk Lovkommentar Praktisk Juss Rettsdata Revisjon Rettsdata Revisjon ble lansert i juni 2009 og er et nytt og praktisk produkt for revisorer og regnskapsførere. Produktet inneholder en omfattende samling juridiske kilder innen skatt og selskapsrett, sammen med alt av nødvendige maler, skjemaer og sjekklister. Fig. 1 Figuren viser omsetningsutviklingen i mkr av de viktigste produktene til Gyldendal Rettsdata fra 2006 til Ny plattform I mars 2009 lanserte vi en ny versjon av plattformen. Endringene omfattet enklere søkefunksjon, søk med synonymer og bokmål/nynorsk, forbedret utskriftsfunksjon og ny design. Endringene var spesielt viktige for Praktisk Juss som med raskere og enklere tilgang til dokumenter og maler, også ble lansert på samme tidspunkt. Nye nettsider 16. oktober lanserte vi Rettsdatas nye nettsider. De nye nettsidene gikk gjennom en helt ny struktur og design, som har gjort det enklere for brukere og interessenter i å finne frem til informasjon om oss og våre produkter. Løpende ajourhold av Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar er grunnstammen i alle Rettsdatas produkter. Derfor har vi lagt stor vekt på å oppdatere og kvalitetssikre produktet. Endringer i lovgivning, nye dommer eller andre rettskilder kommenteres og publiseres løpende. Gjennom Rettsdatas forfatterportal bidrar vi til at forfatterne er oppdatert om viktige endringer i lover, rettsavgjørelser og lovforarbeider, slik at forfatterne kan oppdatere sine kommentarer. For å sikre konsistensen over tid vil vi fremdeles ha fullstendig revisjon av alle manus ved jevne mellomrom. Dette kaller vi rullerende hovedrevisjon og er en viktig forutsetning for å opprettholde kvaliteten av kommentarene over tid. 6 7

5 Løpende ajourhold dommer Gjennom en avtale med Domstoladministrasjonen får Rettsdata levering av løpende dommer fra alle domstolene. Dommene anonymiseres av Rettsdata før de legges ut i produktene. Konsesjon fra Datatilsynet er en forutsetning for å motta usladdete dommer fra domstolene. Dommene legges ut løpende etter hvert som de er anonymisert. Rettsdata har i løpet av 2009 jobbet systematisk for å øke oppdateringstakten av rettsavgjørelser. I de fleste tilfeller er dommen publisert senest dagen etter at vi mottar den fra Domstoladministrasjonen gjennom deres systemer Lovisa og Høyrett. Rettsdata var i 2009 raskest på publisering av anonymiserte rettsavgjørelser i Norge. Rettsdata Total For å gi kundene og brukerne mulighet for å ta i bruk hele produktspekteret til en fornuftig pris, ble det høsten 2008 lansert Totalpakker. Totalpakkene gir bred tilgang til Norsk Lovkommentar, Praktisk Juss og dybdeprodukter og dekker dermed både generell bredde og dybde innen enkeltfelter. Prisen er kraftig rabattert med over 40 % i forhold til standardpriser. I tillegg gis volumrabatter ved kjøp av flere lisenser. Totalpakken har vært en suksess, og mange kunder har allerede tatt denne i bruk. Brukerundersøkelse 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 jun 09 jul 09 aug 09 sep 09 okt 09 nov 09 des 09 jan 10 feb 10 Fig. 2. Snittverdier for siste publiserte dommer i Lagmannsretten. Kurven viser at Rettsdata siste halvår publiserte lagmannsrettsdommer 1-2 dager etter at de var avsagt i retten. Kurven er beregnet ut fra sist publiserte dom og er ikke et gjennomsnitt av alle publiserte dommer avsagt på en gitt dato. Brukerundersøkelsen for 2009 viser en klar framgang for Rettsdata. Det er forbedring på alle områder, og den største framgangen er blant kundene som bruker Rettsdata Total. Undersøkelsen er besvart av 840 brukere. Av disse er ca. 250 advokater, og tallene nedenfor representerer denne brukergruppen. Bruken av Rettsdata har økt med 11 % siden 2007 slik at gjennomsnittlig bruk er noen ganger i uken. For kunder med Rettsdata Total er økningen hele 17 %. Den beste tilbakemeldingen er imidlertid at brukerne gir oss en massiv økning i totalinntrykk. I fjor svarte 37,7 % av brukerne at de hadde best inntrykk av Rettsdata. I 2009 har andelen økt til 53,1 %. Vi takker for tilliten og lover å fortsette arbeidet med å styrke produktene med nytt og oppdatert innhold og bedre brukeropplevelse. Lovdata Rettsdata Gratis studenttilgang Rettsdata Total: 60% Andre leverandører: 40% Gyldendal Rettsdata tilbyr alle studenter gratis tilgang til alt innhold vi leverer på Internett: Norsk Lovkommentar, alle Spesialfag og erfaringsarkivet Praktisk Juss. Registrering og tilgang gis på våre nettsider, Juristdagen 09 Andelen av våre brukere som oppgir å ha best totalinntrykk av Gyldendal Rettsdata* Fig. 3. * Resultatet baserer seg på 221 respondenter som bruker Rettsdata Total, og som blir spurt om hvilken leverandør av juridiske oppslagsverk de har best totalinntrykk av. Gyldendal Rettsdata støttet Juristdagen 09 gjennom å gi fri tilgang til alle våre produkter denne dagen og 4 eksemplarer av bokutgaven Norsk Lovkommentar Juristdagen er et tiltak fra Norges Juristforbund for å synliggjøre juristenes rolle i samfunnet der jurister fra både privat og offentlig sektor bistår folk på gata med gratis veiledning med juridiske spørsmål. 8 9

6 Organisasjon Forfattere og redaksjoner Gyldendal Norsk Forlag AS er et ledende kunnskaps- og kulturforlag. Forlaget har 240 ansatte og holder til sentralt i Oslo. Virksomheten er organisert i fire underforlag Gyldendal Litteratur, Gyldendal Akademisk, Gyldendal Undervisning og Gyldendal Rettsdata, i tillegg til tre imprint: Tiden Norsk Forlag, Kolon og Versal. Forlagshuset inngår i Gyldendalkonsernet. Gyldendal Rettsdata har om lag 350 forfattere, redaktører og andre redaksjonelle samarbeidspartnere, hvorav nærmere 300 er tilknyttet Norsk Lovkommentar. De øvrige utgjør redaksjonene på ulike spesialfelt og emnemoduler. Gyldendal Rettsdata samarbeider tett med en rekke av landets ledende advokater innenfor de respektive fagfelt, foruten med en rekke departementer, direktorater og annen offentlig forvaltning. Gyldendal Rettsdata er en forlagsenhet i Gyldendal Norsk Forlag AS. Gyldendal Norsk Forlag Fredrik Nissen Tiden Rickard Aarø Kunder Gyldendal Litteratur Einar Ibenholt Gyldendal Undervisning Paul Hedlund Gyldendal Akademisk Torhild Fredrik Bjerkreim Nissen Gyldendal Rettsdata Kristian Skeie Kolon Bjørn Aagenæs Våre kunder og brukere er i hovedsak advokater, jurister og rettsanvendere i regulerte bransjer. Alle landets domstoler har tilgang til våre produkter gjennom én sentral avtale. Fordelingen av våre kunder i ulike sektorer er som vist nedenfor. Versal Lars Røtterud Fig. 4. Gyldendal Norsk Forlag AS 7% 4% 16% Gyldendal Rettsdata har for tiden 28 fast ansatte og en omsetning på 49 mkr. Produktene er bygget på teknologi fra FAST Search and Transfer i kombinasjon med egenutviklete applikasjoner. Privat Kristian Skeie Forlagssjef Offentlig Advokater Torger Andersen redaktør og gründer Markedsavdelingen Thomas Vikanes Markedssjef Elin H. Kjærvoll Salgsavdelingen Kristian Hauan Salgssjef Selgere Redaksjon Robert C. H. Skogly Redaksjonssjef Heltid IT-avdelingen Kjell Breimo IT-sjef Systemutviklere 37% 36% Annet Revisjon Markedskonsulent Alexander Kingstam Mona Alvstadvald Vegar Johansen Alexander Kristensen Nina Huse Øyvind Nedregård Anders Gudmestad Ragnhild Rønningen Christoffer Vig Christine Adelbrandt Tone Sundet Fredrik Jensen Bård Nythe Susann Wenaas Hansen Terje Brånå Jannice Strand Niels Aaraas Karim Elatyaoui Tone Garnås Kursansvarlig Ulrika Algotsson Sofia Wahlstöm Deltid Eirin Kaasa John Runar Pedersen Fig. 6. Kunder i ulike sektorer (fordelt på omsetning) Bård Bjerken Nina Annette Herland Hanne-Martine Østenby Anne Dorthea Molven Fig. 5. Gyldendal Rettsdata 10 11

7 Produkter Gyldendal Rettsdata leverer nettbaserte rettskildedatabaser mot det juridiske profesjonsmarkedet i Norge. I samarbeid med landets fremste advokatkontorer og juridiske miljøer, har vi utviklet et komplett produktspekter tilpasset advokater, jurister, dommere og øvrige rettsanvendere. Ved utgangen av 2009 hadde Gyldendal Rettsdata 17 produkter innenfor ulike rettslige emner i tillegg til fire intranettinstallasjoner i offentlig virksomhet. Alle Rettsdata-produktene leveres på Internett, og noen leveres også på DVD. Alle internettprodukter blir løpende oppdatert. DVD-produkter oppdateres seks ganger i året. Rettsdata Total Vi tilbyr en total pakkeløsning med alle våre nettbaserte rettskildeverktøy. Med Rettsdata Total får du samlet tilgang til alt innhold vi leverer, til en redusert og gunstig pris. For gratis prøveabonnement, se eller kontakt oss for tilbud. Rettsdata Praktisk Juss Praktisk Juss inneholder avtale- og dokumentmaler som er utviklet med utgangspunkt i erfaringsmateriale fra advokatvirksomhet og videreutviklet med kommentarer, sjekklister, skjemasamlinger og linker til rettskilder og annen informasjon / andre nettsteder. Innenfor hovedområdene vil basen gi veiledning/ opplæring og direkte rettskildetilgang på et nivå som man ikke vil oppnå med eget erfaringsarkiv. Praktisk Juss inneholder samtidig relevante lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Sjekklister og kommentarstoff er juridisk tverrfaglig. For eksempel finner man under tema fusjon av aksjeselskaper ikke bare stoff relatert til aksjelovens og allmennaksjelovens regler. Man får også nødvendig informasjon om skatt, regnskap, merverdiavgift, dokumentavgift, omregistreringsavgift, konsesjon/offentlige tillatelser, meldeplikt etter konkurranseloven og mulighet for offentlig inngrep/ forbud, krav etter verdipapirhandelloven og børsloven samt arbeidsrettslige forhold m.m. Basen er på sine hovedområder tilnærmet komplett i den forstand at man finner alt man trenger, eller i det minste får tilstrekkelig oversikt kombinert med linker til supplerende informasjon i andre baser eller nettsteder. Det er lagt vekt på å varsle om fallgruver. Hovedredaktør er advokat/partner Ole Morten Huseby i Advokatfirmaet Haavind AS. Samarbeidspartnere er advokatfirmaene Deloitte, DLA Piper, Wikborg Rein, BA-HR, Haavind og Ræder. Rettsdata Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar er et juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende lover med utfyllende kommentarer. Kommentarene viser til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og andre relevante rettskilder. Kommentarene er skrevet av nærmere 300 norske jurister, som er blant landets fremste eksperter på sine respektive lovområder. Arbeidene er underlagt faglig ledelse og kvalitetssikring av en redaksjonell stab på 9 fagredaktører og hovedredaktørene professor Peter Lødrup, høyesterettsdommer Steinar Tjomsland og høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen. Rettsdata Revisjon Revisjonspakken er et praktisk og komplett verktøy for revisorer og regnskapsførere. Produktet inneholder en omfattende samling selskapsrettslige dokumenter (maler, skjemaer, sjekklister og prosedyrebeskrivelser), sammen med alt av oppdaterte rettskilder, standarder, kommentarer og litteratur som er relevant for revisorer og regnskapsførere i deres praktiske arbeid. Alle lovene med kommentarer er tilgjengelige som særtrykkshefter. Særtrykkene produseres som behovsopptrykk (Print-On-Demand). Særtrykkene kan bestilles på

8 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 Rettsdata Spesialfag Spesialfag er en samling nettbaserte rettskildeverktøy for jurister og andre rettsanvendere i Norge. Vi tilbyr skreddersydde og tett integrerte rettskildedatabaser innenfor spesifikke rettsfelt. RETTSDATA ARBEIDSRETT Rettsdata Barne - og familievernrett RETTSDATA Entreprise-, plan- og bygningsrett RETTSDATA Eiendomsmegling Arbeidsrett er en skreddersydd rettskildedatabase Barne- og familievernrett er en skreddersydd Entreprise-, plan- og bygningsrett er en skredder- Eiendomsmegling er en skreddersydd rettskilde- for advokater, jurister og andre rettsanvendere som rettskildedatabase for advokater, jurister og sydd rettskildedatabase for advokater, jurister og database for advokater og eiendomsmeglere som arbeider med arbeids- og folketrygdrett. Arbeidsrett saksbehandlere i barnevernet som har behov for saksbehandlere i kommunal forvaltning som har har behov for faglig fordypning innenfor området. dekker kollektiv og individuell arbeidsrett, og er faglig fordypning innenfor området. Advokatfirmaet behov for faglig fordypning innenfor området. Eiendomsmegling dekker sentrale lover innenfor bygget opp rundt et titalls sentrale lover med Hjort er redaksjonell samarbeidspartner, hvor kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette advokat og partner Ramborg Elvebakk er Entreprise-, plan- og bygningsrett er bygget opp Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling følger en komplett samling rettspraksis, hovedredaktør. Barne- og familievernrett er bygget rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk rettspraksis, reklamasjonsnemnda (samt tidligere lovforarbeider, forskrifter, hovedavtaler, samt opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett klagenemnd), lovforarbeider og forskrifter. I tillegg relevante kilder fra sentrale departement, Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, følger relevante kilder fra sentrale departement, Arbeidstilsynet, ILO-konvensjoner, Klagenemnda for samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement tilsyn m.m. Som en del av produktet tilbys likestilling og EU (regelverk og praksis). I tillegg til samt relevante kilder fra sentrale departement (rundskriv og tolkningsuttalelser), Sivilombuds- dokumentsamlingen til Norges Eiendomsmegler- kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger (rundskriv og tolkningsuttalelser), Den europeiske mannen, Norske Standarder og Byggebransjens forbund. kommentarutgave til arbeidsmiljøloven (Fougner/ menneskerettsdomstolen og Sivilombudsmannen. Faglig Juridiske Råd. I tillegg til kommentarer fra Holo) og kommentarutgave til ferieloven (Holo). I tillegg til kommentarer fra Norsk Lovkommentar Norsk Lovkommentar følger en kommentarutgave til Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell følger to kommentarutgaver til barnevernloven: plan- og bygningsloven. samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne området med kommentarer fra Norsk Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er Barnevernloven (Knut Lindboe) og Barnevernloven redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og med kommentarer (Ofstad/Skar), og tidsskrift for Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell partner Jan Fougner er hovedredaktør. FAB. samarbeidspartner, hvor advokat og partner Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Jan Einar Barbo er hovedredaktør

9 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 RETTSDATA RETTSDATA Fast eiendom Rettsdata Forvaltningsrett RETTSDATA Internkontroll Konkurs og inndrivelse Fast eiendom er en skreddersydd rettskildedatabase Forvaltningsrett er en skreddersydd rettskildedata- Alle bedrifter i Norge er pålagt å ha et system for Konkurs og inndrivelse er en skreddersydd rettskilde- for advokater, jurister og andre rettsanvendere som base for advokater, jurister og andre rettsanvendere internkontroll og oppfølging av regelverket. En database for advokater, jurister og andre har behov for faglig fordypning innenfor området. som har behov for faglig fordypning innenfor forutsetning for god internkontroll er at man holder rettsanvendere som har behov for faglig fordypning området. seg løpende orientert om lover og regler. innenfor området. Internkontroll tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav om Konkurs og inndrivelse er bygget rundt sentrale lover ajourføring av lover og forskrifter for de fleste med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til virksomheter. Arbeidstilsynets forskrifts- dette følger en komplett samling rettspraksis, kommentarer er koblet direkte til forskriftene og gir lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra praktisk veiledning. sentrale departement, Konkursrådet, Fast eiendom dekker fast eiendoms rettsforhold, tingsrett, bolig- og husleierett, eiendomsmegling, skjønns- og ekspropriasjonsrett, samt odels- og åsetesrett, og er bygget opp rundt sentrale lover med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen, Husleietvistutvalget og Norges Eiendomsmeglerforbund, samt Tidsskrift for Eiendomsrett. Advokatfirmaet BA-HR er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Anne Sofie Bjørkholt er hovedredaktør. Forvaltningsrett dekker generell forvaltningsrett og er bygget opp rundt kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven med kommentarer fra Norsk Lovkommentar. Til dette følger en komplett samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, samt relevante kilder fra sentrale departement, Sivilombudsmannen og Den europeiske menneskerettsdomstol. Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Stephan Jervell er hovedredaktør. Inkassoklagenemnda og Skattedirektoratet, i tillegg Produktet tilbys på Internett og DVD. til viktige internasjonale kilder. Databasen inneholder videre et omfattende dokument- og malarkiv til bruk i bobehandling, samt en oversiktlig og visuell fremstilling av konkursprosessen. Advokatfirma Ræder er redaksjonell samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling Opdal og dommer Leif Villars-Dahl ved Oslo Byfogdembete er hovedredaktører

10 Gyldendal Rettsdata Årsmelding 2009 Rettsdata Lexi-Norm Rettsdata Offentlige anskaffelser Rettsdata Plan- og bygningsrett RETTSDATA Selskapsrett, børs og finans Lexi-norm inneholder aktuelle lover med Offentlige anskaffelser er en skreddersydd rettskilde- kommentarer, forskrifter med veiledninger, normer Plan- og bygningsrett er en skreddersydd og Selskapsrett, børs og finans er en skreddersydd database for advokater, jurister og innkjøpere i og standarder alt innenfor elektroteknisk sektor. I fulldekkende rettskildedatabase for saksbehandlere rettskildedatabase for advokater, jurister og andre offentlig sektor som har behov for faglig fordypning et meget brukervennlig system kan du ved hjelp av i kommunal forvaltning, advokater og jurister som rettsanvendere som har behov for faglig fordypning innenfor området. arbeider med rettsfeltet. innenfor området. behov for vedrørende elsikkerhet (elektriske anlegg Offentlige anskaffelser er bygget opp rundt forskrift Plan- og bygningsrett er bygget opp rundt et og installasjoner) eller telekommunikasjonsanlegg Selskapsrett, børs og finans er bygget opp rundt et om offentlige anskaffelser, med veiledninger, tjuetalls sentrale lover med kommentarer fra Norsk (IKT-installasjoner). tjuetalls sentrale lover med kommentarer fra Norsk retts-praksis, avgjørelser fra KOFA, departements- Lovkommentar, samt en kommentarutgave til plan- Lovkommentar. Til dette følger en komplett praksis, lovforarbeider samt en rekke relevante og bygningsloven (Tyrén). Til dette følger avgjørelser samling rettspraksis, lovforarbeider og forskrifter, internasjonale kilder m.m. Produktet dekker fra fylkesmannen, alle gjeldende rundskriv og over samt relevante kilder fra sentrale departement, dessuten også private anskaffelser tolkningsuttalelser fra sentrale departement, Kredittilsynet, Oslo Børs, Norges Fondsmegler- uttalelser fra Sivilombudsmannen, lovforarbeider, forbund og EU (regelverk og praksis). Utover Professor Lasse Simonsen ved UiO er forskrifter, en komplett samling rettspraksis, samt kommentarer fra Norsk Lovkommentar, følger en hovedredaktør. opphevede lover og regler. kommentarutgave til verdipapirhandelloven. Produktet gir enkel og oversiktlig tilgang til Advokatfirmaet Schjødt AS er redaksjonell ajourførte kilder. Alle kilder nært knyttet sammen samarbeidspartner, hvor advokat og partner Erling gjennom henvisninger, kryssreferanser og gode Christiansen er hovedredaktør. enkle klikk eller søk finne den informasjonen du har søkemuligheter, slik at det alltid er lett å finne frem til relevante rettskilder og dokumenter. Produktet er utviklet i samarbeid med Kommunalog regionaldepartementet, hvor seniorrådgiver Egil Stabell Rasmussen er engasjert som medredaktør. Advokat Jan Einar Barbo (partner i BA-HR) er hovedredaktør

11 RETTSDATA Skatterett RETTSDATA SKOLE RETTSDATA STRALEX Skatterett inneholder alle relevante skatte- og avgiftslover, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings-ABC og mye mer. Som tillegg leveres ulike kommentarverk, som f.eks. Norsk Lovkommentar. Denne samlingen av lover, forskrifter, rettspraksis og kommentarer er et uvurderlig hjelpemiddel for alle som arbeider med regnskap, revisjon, skatte- og avgiftssaker. Flere tusen sider relevant informasjon servert på ett brett. Søkemulighetene, sammen med muligheten til å skrive ut eller bruke tekst i brev og andre dokumenter, gjør Skatterett til et meget nyttig verktøy for revisorer, skatteadvokater, ligningsvesenet og regnskapsførere. Professor Ole Gjems-Onstad er hovedredaktør. Produktet tilbys på Internett og DVD. Produktet er et oppslagsverk for skoleverket, administrasjonen og kommunene. Med Skole er det enkelt å holde seg orientert om regelverk og rundskriv, og det er et meget nyttig verktøy for alle som arbeider i skolesektoren. Produktet tilbys på Internett og DVD. Stralex er et referanseverktøy for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg. For første gang finnes Menneskerettsdomstolens avgjørelser med norske sammendrag og i et norsk grensesnitt. Det gjør det enklere og mer effektivt å ta dem i bruk. Stralex omfatter alle dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg, og sammendrag av sentrale dommer på norsk totalt 2000 sammendrag, herav 800 på norsk. Stralex inneholder også sammendrag av alle høyesterettsavgjørelser som refererer til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), relevante lover og konvensjoner og lov- og konvensjonskommentarer. Gjennom omfattende stikkordsregister, temaregister og lenker er det raskt å finne fram til relevante EMD- og HR-avgjørelser

12 Kurs og kundebehandling Prosjekter 2010 Kommunikasjon med eksisterende og potensielle kunder skjer via møter, telefon, e-post og per brev. Kommunikasjon skjer også gjennom nyhetsbrev, nettstedet og via nyhetsspalter i produktene. I 2009 ble det annonsert i Advokatbladet, Juristkontakt og Revisjon og Regnskap. Det gis gratis prøveabonnement til alle produkter og gratis support til våre kunder. Ny plattform Vi har nylig lagt om til ny plattform for produktene til siste versjon av FAST ESP. For våre brukere vil dette innebære en raskere og mer stabil bruk. Den gir i tillegg store muligheter for videreutvikling av produktene våre. Nyhetsbrev I 2009 ble nyhetsbrevet sendt ut fire ganger. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om hva Gyldendal Rettsdata jobber med, nye applikasjoner og tjenester, kommentarutgaver og annen relevant informasjon. Vi ønsker også at våre kunder enklere skal få muligheten til å komme med tilbakemeldinger som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Sosiale Medier Vi legger ut nyheter på Rettsdatas nyhetsblogg og Facebook. Følg oss her: Kurs I 2009 ble det holdt felleskurs i Oslo og bedriftsinterne kurs i hele landet. Kursene har to timers varighet, og alle kursdeltakere får tilgang til hver sin PC. Kursene er en blanding av teori og praksis og tar sikte på å gi brukerne god forståelse og bruk av Gyldendal Rettsdatas søkeverktøy. Kurset er godkjent som etterutdanning hos Juristenes Utdanningssenter. Det holdes også bedriftsinterne kurs og telefonkurs, tilpasset kundens egne behov. Vi har også doblet antall servere fra 2 til 4, dette skal bidra til betydelig økt leveransesikkerhet og stabilitet. Våre oppetidsavtaler er blant de strengeste på markedet med 99,9 % oppetid på tjenesten. Kommentarutgaver I tillegg til kommentarene til alle lover fra Norsk Lovkommentar, tilbyr vi et stadig økende antall kommentartitler og andre aktuelle juridiske fagbøker, som et supplement til våre produkter på Internett. Per juni 2010 tilbyr vi 45 titler og flere titler vil bli lagt ut fortløpende. Vi skal ha sterk fokus på kommentarutgaver videre for å utvide informasjonstilfanget og gjøre det enklere å finne relevant materiale. Mange av våre kunder har tatt produktet i bruk, og vi får gode tilbakemeldinger på at dette er et svært nyttig hjelpemiddel. Rettsdata Regnskap og Revisjon Rett over sommeren lanserer vi i samarbeid med PricewaterhouseCoopers et komplett produkt for revisorer og regnskapsførere, til en konkurransedyktig pris. Her finnes alt av sentrale og relevante rettskilder, dokumenter og maler på ett sted, i et brukervennlig og enkelt system. For kunder som har både Rettsdata og Sticos, er det en integrasjon mellom dem, med mulighet for oppslag og søk i Sticos. Regnskap og Revisjon inneholder en omfattende samling selskapsrettslige dokumenter (maler, skjemaer, sjekklister og prosedyrebeskrivelser), sammen med alt av oppdaterte rettskilder, standarder, kommentarer og litteratur som er relevant for revisorer i deres praktiske arbeid. Produktet dekker fagområdene Skatt, Revisjon, Regnskap, Aksjeselskaper, Merverdiavgift og Børs/verdipapirer. Gyldendal Rettsdata sponser HumAk 2010 Vi har inngått en sponsoravtale med HumAk (Jusstudentenes Humanitæraksjon). I år går pengene fra innsamlingen til Røde Kors og deres prosjekt IDRL (International Disaster Response Laws.) Vi tilbyr alle jusstudenter gratis kurs og fri tilgang til våre produkter

13 Våre medarbeidere Kontakt oss Administrasjon Kristian Skeie (Forlagssjef) Torger Andersen (Redaktør og gründer) It Kjell Breimo (IT-sjef) Vegar Johansen Christoffer Vig Øyvind Nedregård Salg Kristian Hauan (Salgssjef) Alexander Kristensen Fredrik Jensen Alexander Kingstam Anders Gudmestad Susann Wenaas Hansen Christine Adelbrant Jannice Strand Karim Elatyaoui Ulrika Algotsson (kursansvarlig) MARKED Thomas Vikanes (Markedssjef) Elin H. Kjærvoll Produksjon/redaksjon Robert C. H. Skogly (Redaksjonssjef) Ragnhild Rønningen Nina H. Huse Tone Sundet Mona Alstadvald Bård A. Nythe Niels M. Aaraas Terje Brånå Tone Garnås Sofia Wahlström John Runar Pedersen Eirin Kaasa Anne Dorthea Molven Nina A. Herland Hanne-Martine Østenby Bård B. Bjerken Gyldendal Rettsdata Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon: Faks: E-post: Salg Telefon: E-post: Support Telefon: E-post: Norsk Lovkommentar Tone Sundet Telefon: Nina H. Huse Telefon: Ragnhild Rønningen Telefon:

14 Gyldendal Rettsdata Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon: Faks: