LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIFENET System PRODUKTBROSJYRE"

Transkript

1 LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

2 1 LIFENET SYSTEM LIFENET System 5.0: Neste generasjon av effektivitet og pasientbehandling er her. I ambulansen eller på akuttmedisinsk avdeling betyr mer effektivitet når det gjelder utstyr, informasjon og beslutninger at jobben kan gjøres bedre. Og det betyr at flere liv kan reddes. Med innovativ teknologi og den mest avanserte funksjonaliteten på markedet er LIFENET System 5.0 et omfattende nettbasert nettverk som sømløst mobiliserer data for å øke effektiviteten gjennom hele behandlingsforløpet, og som overfører kritisk informasjon slik at behandlingspersonellet kan sette i gang behandlingen raskere. Med LIFENET 5.0 har prehospitalt personell pålitelige verktøy for å effektivisere responsprotokollen og ha større innflytelse på pasientbehandlingen på sykehuset. Legene på sykehuset får et detaljert forhåndsvarsel om pasientens ankomst og et enestående sett med akutte pasientdata de kan bruke i behandlingen. Og takket være muligheten til å dele viktig informasjon mellom utstyr og organisasjoner kan effektive livreddere nå ha forbindelse til overordnet beslutningsstøtte mens de arbeider med å redde liv. LIFENET 5.0 er den nyeste LIFENET System-teknologien fra Physio-Control. I over 50 år har Physio-Control levert innovativt utstyr og teknologi spesielt rettet mot behovene til akuttmedisinsk personell og klinisk helsepersonell. Vi har benyttet oss av denne erfaringen samt tilbakemeldinger fra fagpersonell på og utenfor sykehus som bruker produktene våre i praksis hver eneste dag for at LIFENET System 5.0 skal kunne sørge for kritisk innsikt og hjelpe organisasjonen din til å gi bedre pasientbehandling. LIFENET-systemets utvalg av avanserte, utprøvde verktøy og profesjonelle tjenester spenner over hele behandlingsforløpet.

3 Når behandlingspersonellet kan gjøre mer, går organisasjonen bedre. Akuttmedisinsk personell, både på og utenfor sykehus, har fokuset på å redde pasientenes liv, og teknologien de bruker bør være et hjelpemiddel til å gi behandlingen raskere og mer effektivt. Med et LIFENET 5.0-abonnement får den akuttmedisinske enheten eller sykehusorganisasjonen en kraftig, nettbasert plattform som gjør arbeidet mer effektivt, som bidrar til at du kommer raskere i gang med behandlingen, og som gir deg muligheten til å ha fokuset der det skal være på pasientene, ikke på teknologien. På stedet der det arbeides med pasienten, kan det prehospitale personellet stole på at LIFENET 5.0 sørger for effektiv innsamling av data, uten at de trenger å håndtere teknologien. epcr-dataintegreringsfunksjonene til LIFENET 5.0 gir dem muligheten til å innhente mer informasjon om pasientstatusen inkludert vitale tegn, pasient-id og informasjon om hovedsymptomene og så bruke det enkle LIFENET PC Gateway-grensesnittet til å legge disse dataene til 12-avlednings EKG-et som overføres til sykehuset. Når det prehospitale personellet skal sende inn den endelige hendelsesrapporten til sykehuset, sørger LIFENET epcr Delivery for at de kan bruke den eksisterende, pålitelige LIFENET-forbindelsen fra stedet der de befinner seg, til å sende rapporten som en pdf-fil som enkelt kan lagres eller skrives ut. På sykehuset samordner LIFENET Alert alle overføringene fra det prehospitale personellet om en pasient i én mappe, slik at sykehuspersonellet raskt kan få en klar oversikt over pasientens status uten å måtte foreta ytterligere databehandlingstrinn. Dette frigjør mer tid til planlegging og klargjøring av den riktige behandlingen, til raskere behandlingsoverføring, og til å sørge for at pasienten sendes til den best egnede avdelingen. Og ettersom legene allerede har tilgang til kritiske prehospitale 12-avledningsdata via LIFENET 5.0, er det ikke nødvendig å bruke tid på å innhente disse dataene når pasienten ankommer. Så snart en STEMI-pasient er overført til behandlingsteamet på sykehuset, sørger LIFENET OnePush en unik funksjon på LIFENET 5.0 for automatisk aktivering av protokollen og varsling av teamets medlemmer, slik at legene kan respondere raskere og få redusert arbeidsmengden. Omfattende Sømløst Mobilt Effektivt Pålitelig LIFENET 5.0 gjør mye mer enn ganske enkelt å overføre data. Systemet har et stort utvalg av verktøy som knytter sammen prehospitalt personell og sykehuspersonell, leverer et høyere nivå av data for akuttmedisinsk intervensjon og gjennomgang i etterkant av hendelsen, og bidrar til å håndtere teknologisk utstyr som hjelper til med å redde liv. Physio-Control betjener datasentrene som støtter LIFENET 5.0, med høy sikkerhet og dataredundans. Dermed slipper IT-avdelingen ved den akuttmedisinske enheten eller sykehuset arbeidet med hosting, administrering og støtte. Den nye funksjonen LIFENET Consult gjør LIFENET 5.0 til en enestående mobil løsning, der det er mulig for eksterne leger å gi råd og beslutningsstøtte uansett hvor de befinner seg. Ved å innhente ytterligere epcr-informasjon fra det prehospitale personellet og overføre denne sammen med 12-avlednings EKG-data bidrar LIFENET 5.0 til at man kan komme raskere i gang med behandlingen og øke effektiviteten i det stadig mer overfylte og tidskritiske miljøet som råder på dagens akuttmedisinske avdelinger. LIFENET er utprøvd, pålitelig Physio-Control-teknologi som kommer fra den samme produsenten av defibrillatorer/monitorer som sykehus og akuttmedisinske enheter setter sin lit til hver dag i kritiske livredningssituasjoner. 3 LIFENET SYSTEM

4 5 LIFENET SYSTEM Hva er nytt i LIFENET 5.0 Knytte sammen informasjon og team på tvers av utstyr og regioner. Behandlingspersonellets mulighet til å utføre sitt livreddende arbeid skal ikke begrenses av at de befinner seg utenfor sykehuset. Med LIFENET Consult, som er en ny interaktiv iphone -applikasjon på LIFENET 5.0, kan en sykehusbasert lege nå kommunisere med en ekstern lege for raskere å kunne ta kritiske beslutninger, for eksempel identifisere en STEMI, aktivere pustestøtte, sende pasienten til et sykehus med PCI-kompetanse, osv. Bruk av utstyr fra ulike produsenter skal heller aldri hindre behandlingspersonellet i å gi pasienten den beste muligheten til å overleve. I motsetning til andre kommunikasjonssystemer som finnes på markedet i dag, gjør LIFENET 5.0 med sin innovative LIFENET Adapter-teknologi det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem og motta 12-avlednings EKG-er fra prehospitalt personell uavhengig av defibrillatorens/ monitorens fabrikat. Det gir en mer sømløs behandlingsoverføring mellom prehospitalt personell og sykehuset, og det gir bedre mulighet for leger og beslutningstakere til å etablere effektive regionale behandlingssystemer noe som prioriteres i økende grad, og som Physio-Control erkjenner og støtter. LIFENET 5.0 tilbyr en rekke alternativer for å imøtekomme konnektivitetsbehovene til prehospitalt personell når de responderer på pasienter og kommuniserer med sykehus. Uansett om de velger å bruke eksisterende epcr-dataforbindelser, mobile bredbåndsmodemer eller Wi-Fi-gatewayer, så gjør LIFENET 5.0 det mulig for dem å overføre kritiske data sømløst, effektivt og sikkert. LIFENET Consult Mobil applikasjon for iphone Gjør det mulig for leger å gi råd og beslutningsstøtte til prehospitalt personell Gir mulighet for rask respons på akutte pasientdata Økt klinisk effektivitet LIFENET OnePush Automatisk protokollaktivering Kontakter alt nødvendig personell umiddelbart, alt fra kardiologer til hjertelaboratorium til apotek Letter byrden for legene og reduserer arbeidsmengden Mulighet for å opprette egen aktiveringsliste Automatisk tidsmarkering av spesifiserte hendelser Varslingsalternativer via e-post, tekstmeldinger eller LIFENET Alert LIFENET epcr Delivery Prehospitalt personell kan levere epcr-rapporter via LIFENET-systemet Bruker den eksisterende LIFENET-infrastrukturen Gjør det mulig for prehospitalt personell å følge tidslinjene effektivt Direkte levering til sykehuset Elektronisk format og/eller papirformat Forbedret datainnsamling Samler inn flere data om pasienter i prehospitalt miljø Innhenter automatisk data fra epcr-applikasjoner* Data sendes automatisk til sykehuset sammen med hvert 12-avlednings EKG Samler inn flere sykehusdatapunkter direkte i LIFENET Alert Bidrar til å samle inn registerdataelementer LIFENET Asset Forbedrede apparatdata vist på LIFENET-nettstedet Visning av apparatets status og varsler ved endringer i apparatets status Administrering av oppsettsalternativer Overvåking av apparatbruk Administrering og installering av programvareoppdateringer for apparatet etter egen plan * Krever epcr-leverandører for å implementere LIFENET SDK 9.0

5 Mer effektiv behandling og verktøy til å klare dette. For en akuttmedisinsk organisasjon er utstyr en essensiell investering i livredningspersonellets effektivitet og pasientbehandlingens utfall. Men fordi dette utstyret ikke befinner seg ved den sentrale basen, men derimot i et kjøretøy for å brukes til å redde liv, kan bruken av utstyret by på utfordringer. LIFENET 5.0, med den nye nettbaserte LIFENET Asset, har et enkelt kontrollpanel som gjør det lettere å få oversikt over statusen til utstyret alt fra hvor det befinner seg til batterikapasitet og bruk laste opp nødvendige programvareoppdateringer og administrere oppsettsalternativer, selv om du har en rekke apparater. LIFENET 5.0 sørger også for at dataoverføringer og -analyser fra disse apparatene blir mer effektive for prehospitalt personell. LIFENET Connect gjør det mulig for personellet å bruke den trådløse forbindelsen til å overføre data fra LIFEPAK 12- og LIFEPAK 15-monitoren til CODE-STAT -programvaren for å bidra til å styrke kvalitetssikringen og forbedringsinitiativer fokusert på respons ved hjertestans. CODE-STAT brukes med LIFENET 5.0 for å kunne gå gjennom hendelser i etterkant og fremskaffe sammendragsdata og detaljerte data om de enkelte tilfellene, slik at akuttmedisinske organisasjoner kan få en bedre oversikt over hvordan de responderer ved koder. Denne verdifulle tilbakemeldingen kan forbedre effekten av akutt respons og HLR dramatisk og hjelpe organisasjonene til å finne ut hvor det skal settes inn ressurser til opplæring, hvilke spesifikke områder som må forbedres og hvordan de kan hjelpe personellet til å nå ytelsesmålene. Når det gjelder sykehus, der konnektivitet og dataadministrering er et konstant fokus, er LIFENET Archive og LIFENET Export fleksible løsninger som gjør det mulig for sykehusene å lagre 12-avlednings EKG og rapporter om vitale tegn lokalt og sende 12-avlednings EKG-data til de elektroniske lagringssystemene.. Kliniske verktøy LIFENET Transmission Subscription Sentralt overføringsabonnement for akuttmedisinske enheter. Dette gjør det mulig for akuttmedisinske enheter å koble LIFEPAK-defibrillatoren til LIFENET-systemet slik at den kan overføre data. (Det er også nødvendig med en gateway, og denne selges separat.) LIFENET Alert Subscription Sentralt mottaksabonnement for sykehus. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta informasjon fra prehospitalt personell, enten via LIFENET Alert, tekstmeldinger eller e-post. LIFENET Referral Hospital Subscription Sentralt mottaksabonnement som er spesielt beregnet for henvisningssykehus. Dette gjør det mulig for henvisningssykehus å motta informasjon fra prehospitalt personell og dele denne informasjonen med sykehus med PCIkompetanse for å varsle behandlingspersonellet om en innkommende pasient. LIFENET Alert Programvare som er en del av LIFENET Alert subscription, og som lastes ned på sykehusets eksisterende Windows-datamaskin. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta varsler og akutte data relatert til innkommende pasienter. LIFENET Consult Mobil applikasjon som gir eksterne leger verktøy til å gi råd og beslutningsstøtte. LIFENET OnePush Programvare som gjør det mulig for behandlingspersonellet å aktivere protokollene og gi aktuelle varsler umiddelbart. LIFENET Adapter Programvare som installeres på 12-avledningssystemer fra tredjepartsleverandører, slik at 12-avlednings EKG fra konkurrerende systemer kan sendes gjennom LIFENET-systemet. Dette gjør det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem til mottak av informasjon og varsler fra prehospitalt personell. Drifts- og datahåndteringsverktøy LIFENET Asset Nettbasert verktøy til å få oversikt over utstyr, administrere oppsettsalternativer på alle apparatene og oppdatere programvare. LIFENET Archive Gjør det mulig å lagre 12-avlednings EKG-data på en lokal Windows-datamaskin. LIFENET Connect Gjør det mulig å sende data relatert til en pasienthendelse til CODE-STAT-programvaren direkte fra LIFEPAKdefibrillatoren gjennom samme gateway som brukes til å overføre 12-avlednings EKG. Dermed kan det prehospitale personellet sende data til CODE-STAT-programvaren direkte fra ambulansen. LIFENET Export Gjør det mulig for sykehus å eksportere informasjonen de mottar fra prehospitalt personell til sine elektroniske lagringssystemer. Data kan eksporteres direkte til GE MUSE eller andre systemer, for eksempel Philips Trace- Master, som kan importere bildefiler. LIFENET PC Gateway Programvare som installeres på en datamaskin (dvs. en bærbar datamaskin), og som kan motta informasjon fra en LIFEPAK-defibrillator og sende denne informasjonen til LIFENET-systemet ved hjelp av datamaskinens eksisterende internettforbindelse. Dette gjør det mulig for det prehospitale personellet å legge inn ytterligere pasientinformasjon manuelt som legges ved en 12-avledning, eller data kan legges ved automatisk fra en epcr-applikasjon. CODE-STAT Software Programvare for gjennomgang i etterkant av hendelser, som gjør det mulig for brukerne å spille av hendelser og få tilgang til kontinuerlige EKG-data, brystkompresjoner og HLR-statistikk. Dette nyttige QA/QI-verktøyet kan hjelpe organisasjoner til å følge gjeldende retningslinjer. DT EXPRESS Software Programvare som brukes til å laste ned data fra LIFEPAK-defibrillatorer til en datamaskin. 7 LIFENET SYSTEM LIFENET epcr Delivery Gjør det mulig for prehospitalt personell og sykehuspersonell å arbeide mer effektivt ved å levere pasientrapporter direkte til sykehuset via LIFENET-systemet.

6 Produkter og tjenester fra Physio-Control 9 LIFENET SYSTEM Defibrillatorer/monitorer HLR-assistanse LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e LUCAS brystkompresjonssystem LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Den automatiske eksterne defibrillatoren LIFEPAK CR Plus er utstyrt med den samme avanserte teknologien som akuttmedisinsk personell setter sin lit til. Den er likevel enkel å bruke og er spesielt beregnet for den første personen som kommer til når noen har fått plutselig hjertestans. I motsetning til defibrillatorer med komplisert veiledning og begrenset energi til defibrillering har den helautomatiske LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren en enkel totrinnsprosess, akkurat så mye veiledning som behøves, og muligheten for å gi støt på opptil 360 joule om nødvendig. Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Defibrillatoren LIFEPAK 1000 er en effektiv og kompakt enhet som brukes til behandling av hjertestanspasienter, og som har funksjoner for kontinuerlig hjerteovervåking. Innebygd fleksibilitet gjør det mulig å programmere LIFEPAK 1000 slik at den kan brukes av både legfolk og medisinsk fagpersonell, og protokollene kan endres i henhold til nivået på behandlingen. En stor, intuitiv skjerm viser grafikk og EKG-verdier som kan ses enkelt og tydelig fra alle vinkler og også i sterkt sollys. LIFEPAK 1000 er den mest robuste defibrillatoren i LIFEPAK-serien, og du kan trygt ta den med under de vanskeligste forhold. Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e bygger på utformingen til sine forgjengere, og den er kompakt, lett og enkel å ta med til stedet der pasienten befinner seg eller bruke under transport. LIFEPAK 20e er svært intuitiv, slik at den første personen som kommer til, kan sørge for effektiv defibrillering på et tidlig tidspunkt. LIFEPAK 20e har både en modus for automatisk defibrillering og en manuell modus, og dermed kan profesjonelle livreddere raskt og enkelt utføre avansert behandling. LIFEPAK 20e er klinisk avansert og fullpakket med energi, drives av litiumionbatterier som sørger for forlenget driftstid for transport av pasienter fra ett område av sykehuset til et annet, og inkluderer bifasisk ADAPTIV teknologi med opptil 360 joule. LUCAS brystkompresjonssystem LUCAS-systemet skal sørge for effektive, konsekvente og uavbrutte kompresjoner i samsvar med de gjeldende retningslinjene, og det brukes på voksne pasienter både på og utenfor sykehus. Mens systemet sørger for kompresjoner av høy kvalitet, har brukeren hendene fri til å utføre annen livreddende behandling, og han/hun kan bruke sikkerhetsbelte under transport. Tilgjengelig både i luftdrevet versjon og nyere batteridrevet versjon. Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 er den nye standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk og driftsmessig innovative produktet med LIFEPAK TOUGH -standard som er tilgjengelig på markedet. LIFEPAK 15 integrerer Masimo Rainbow SET -teknologien som overvåker SpO 2, karbonmonoksid og methemoglobin, inkluderer en metronom som gir veiledning for kompresjoner og innblåsninger, og gir mulighet for støt med trinnvis opptrapping til 360 J. LIFEPAK 15 er en helt ny plattform som drives av litiumionbatterier, og den inkluderer SunVue -skjermen for bedre visningskvalitet i sterkt sollys og datatilkobling for enkel og sikker innsamling og overføring av pasientinformasjon. Ettersom denne defibrillatoren har samme utforming og brukergrensesnitt som LIFEPAK 12, er det enkelt for brukerne å bytte til LIFEPAK 15.

7 Tilknytning og effektivitet som sørger for bedre behandling. Velg det omfattende LIFENET System 5.0 fra Physio-Control og gi organisasjonen muligheten til å dele kritiske akutte data med livredderne, øke effektiviteten til behandlingspersonellet og gi bedre behandling til pasientene som trenger det. Kontakt en Physio-Control-salgsrepresentant eller besøk hvis du ønsker mer informasjon. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Physio-Control eller besøke nettstedet vårt Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA USA Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Norway Sales AS Tel Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA 2013 Physio-Control, Inc. All names herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Not all products available worldwide. Please contact your local sales representative for a list of approved products in your region. GDR _C