LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIFENET System PRODUKTBROSJYRE"

Transkript

1 LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

2 1 LIFENET SYSTEM LIFENET System 5.0: Neste generasjon av effektivitet og pasientbehandling er her. I ambulansen eller på akuttmedisinsk avdeling betyr mer effektivitet når det gjelder utstyr, informasjon og beslutninger at jobben kan gjøres bedre. Og det betyr at flere liv kan reddes. Med innovativ teknologi og den mest avanserte funksjonaliteten på markedet er LIFENET System 5.0 et omfattende nettbasert nettverk som sømløst mobiliserer data for å øke effektiviteten gjennom hele behandlingsforløpet, og som overfører kritisk informasjon slik at behandlingspersonellet kan sette i gang behandlingen raskere. Med LIFENET 5.0 har prehospitalt personell pålitelige verktøy for å effektivisere responsprotokollen og ha større innflytelse på pasientbehandlingen på sykehuset. Legene på sykehuset får et detaljert forhåndsvarsel om pasientens ankomst og et enestående sett med akutte pasientdata de kan bruke i behandlingen. Og takket være muligheten til å dele viktig informasjon mellom utstyr og organisasjoner kan effektive livreddere nå ha forbindelse til overordnet beslutningsstøtte mens de arbeider med å redde liv. LIFENET 5.0 er den nyeste LIFENET System-teknologien fra Physio-Control. I over 50 år har Physio-Control levert innovativt utstyr og teknologi spesielt rettet mot behovene til akuttmedisinsk personell og klinisk helsepersonell. Vi har benyttet oss av denne erfaringen samt tilbakemeldinger fra fagpersonell på og utenfor sykehus som bruker produktene våre i praksis hver eneste dag for at LIFENET System 5.0 skal kunne sørge for kritisk innsikt og hjelpe organisasjonen din til å gi bedre pasientbehandling. LIFENET-systemets utvalg av avanserte, utprøvde verktøy og profesjonelle tjenester spenner over hele behandlingsforløpet.

3 Når behandlingspersonellet kan gjøre mer, går organisasjonen bedre. Akuttmedisinsk personell, både på og utenfor sykehus, har fokuset på å redde pasientenes liv, og teknologien de bruker bør være et hjelpemiddel til å gi behandlingen raskere og mer effektivt. Med et LIFENET 5.0-abonnement får den akuttmedisinske enheten eller sykehusorganisasjonen en kraftig, nettbasert plattform som gjør arbeidet mer effektivt, som bidrar til at du kommer raskere i gang med behandlingen, og som gir deg muligheten til å ha fokuset der det skal være på pasientene, ikke på teknologien. På stedet der det arbeides med pasienten, kan det prehospitale personellet stole på at LIFENET 5.0 sørger for effektiv innsamling av data, uten at de trenger å håndtere teknologien. epcr-dataintegreringsfunksjonene til LIFENET 5.0 gir dem muligheten til å innhente mer informasjon om pasientstatusen inkludert vitale tegn, pasient-id og informasjon om hovedsymptomene og så bruke det enkle LIFENET PC Gateway-grensesnittet til å legge disse dataene til 12-avlednings EKG-et som overføres til sykehuset. Når det prehospitale personellet skal sende inn den endelige hendelsesrapporten til sykehuset, sørger LIFENET epcr Delivery for at de kan bruke den eksisterende, pålitelige LIFENET-forbindelsen fra stedet der de befinner seg, til å sende rapporten som en pdf-fil som enkelt kan lagres eller skrives ut. På sykehuset samordner LIFENET Alert alle overføringene fra det prehospitale personellet om en pasient i én mappe, slik at sykehuspersonellet raskt kan få en klar oversikt over pasientens status uten å måtte foreta ytterligere databehandlingstrinn. Dette frigjør mer tid til planlegging og klargjøring av den riktige behandlingen, til raskere behandlingsoverføring, og til å sørge for at pasienten sendes til den best egnede avdelingen. Og ettersom legene allerede har tilgang til kritiske prehospitale 12-avledningsdata via LIFENET 5.0, er det ikke nødvendig å bruke tid på å innhente disse dataene når pasienten ankommer. Så snart en STEMI-pasient er overført til behandlingsteamet på sykehuset, sørger LIFENET OnePush en unik funksjon på LIFENET 5.0 for automatisk aktivering av protokollen og varsling av teamets medlemmer, slik at legene kan respondere raskere og få redusert arbeidsmengden. Omfattende Sømløst Mobilt Effektivt Pålitelig LIFENET 5.0 gjør mye mer enn ganske enkelt å overføre data. Systemet har et stort utvalg av verktøy som knytter sammen prehospitalt personell og sykehuspersonell, leverer et høyere nivå av data for akuttmedisinsk intervensjon og gjennomgang i etterkant av hendelsen, og bidrar til å håndtere teknologisk utstyr som hjelper til med å redde liv. Physio-Control betjener datasentrene som støtter LIFENET 5.0, med høy sikkerhet og dataredundans. Dermed slipper IT-avdelingen ved den akuttmedisinske enheten eller sykehuset arbeidet med hosting, administrering og støtte. Den nye funksjonen LIFENET Consult gjør LIFENET 5.0 til en enestående mobil løsning, der det er mulig for eksterne leger å gi råd og beslutningsstøtte uansett hvor de befinner seg. Ved å innhente ytterligere epcr-informasjon fra det prehospitale personellet og overføre denne sammen med 12-avlednings EKG-data bidrar LIFENET 5.0 til at man kan komme raskere i gang med behandlingen og øke effektiviteten i det stadig mer overfylte og tidskritiske miljøet som råder på dagens akuttmedisinske avdelinger. LIFENET er utprøvd, pålitelig Physio-Control-teknologi som kommer fra den samme produsenten av defibrillatorer/monitorer som sykehus og akuttmedisinske enheter setter sin lit til hver dag i kritiske livredningssituasjoner. 3 LIFENET SYSTEM

4 5 LIFENET SYSTEM Hva er nytt i LIFENET 5.0 Knytte sammen informasjon og team på tvers av utstyr og regioner. Behandlingspersonellets mulighet til å utføre sitt livreddende arbeid skal ikke begrenses av at de befinner seg utenfor sykehuset. Med LIFENET Consult, som er en ny interaktiv iphone -applikasjon på LIFENET 5.0, kan en sykehusbasert lege nå kommunisere med en ekstern lege for raskere å kunne ta kritiske beslutninger, for eksempel identifisere en STEMI, aktivere pustestøtte, sende pasienten til et sykehus med PCI-kompetanse, osv. Bruk av utstyr fra ulike produsenter skal heller aldri hindre behandlingspersonellet i å gi pasienten den beste muligheten til å overleve. I motsetning til andre kommunikasjonssystemer som finnes på markedet i dag, gjør LIFENET 5.0 med sin innovative LIFENET Adapter-teknologi det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem og motta 12-avlednings EKG-er fra prehospitalt personell uavhengig av defibrillatorens/ monitorens fabrikat. Det gir en mer sømløs behandlingsoverføring mellom prehospitalt personell og sykehuset, og det gir bedre mulighet for leger og beslutningstakere til å etablere effektive regionale behandlingssystemer noe som prioriteres i økende grad, og som Physio-Control erkjenner og støtter. LIFENET 5.0 tilbyr en rekke alternativer for å imøtekomme konnektivitetsbehovene til prehospitalt personell når de responderer på pasienter og kommuniserer med sykehus. Uansett om de velger å bruke eksisterende epcr-dataforbindelser, mobile bredbåndsmodemer eller Wi-Fi-gatewayer, så gjør LIFENET 5.0 det mulig for dem å overføre kritiske data sømløst, effektivt og sikkert. LIFENET Consult Mobil applikasjon for iphone Gjør det mulig for leger å gi råd og beslutningsstøtte til prehospitalt personell Gir mulighet for rask respons på akutte pasientdata Økt klinisk effektivitet LIFENET OnePush Automatisk protokollaktivering Kontakter alt nødvendig personell umiddelbart, alt fra kardiologer til hjertelaboratorium til apotek Letter byrden for legene og reduserer arbeidsmengden Mulighet for å opprette egen aktiveringsliste Automatisk tidsmarkering av spesifiserte hendelser Varslingsalternativer via e-post, tekstmeldinger eller LIFENET Alert LIFENET epcr Delivery Prehospitalt personell kan levere epcr-rapporter via LIFENET-systemet Bruker den eksisterende LIFENET-infrastrukturen Gjør det mulig for prehospitalt personell å følge tidslinjene effektivt Direkte levering til sykehuset Elektronisk format og/eller papirformat Forbedret datainnsamling Samler inn flere data om pasienter i prehospitalt miljø Innhenter automatisk data fra epcr-applikasjoner* Data sendes automatisk til sykehuset sammen med hvert 12-avlednings EKG Samler inn flere sykehusdatapunkter direkte i LIFENET Alert Bidrar til å samle inn registerdataelementer LIFENET Asset Forbedrede apparatdata vist på LIFENET-nettstedet Visning av apparatets status og varsler ved endringer i apparatets status Administrering av oppsettsalternativer Overvåking av apparatbruk Administrering og installering av programvareoppdateringer for apparatet etter egen plan * Krever epcr-leverandører for å implementere LIFENET SDK 9.0

5 Mer effektiv behandling og verktøy til å klare dette. For en akuttmedisinsk organisasjon er utstyr en essensiell investering i livredningspersonellets effektivitet og pasientbehandlingens utfall. Men fordi dette utstyret ikke befinner seg ved den sentrale basen, men derimot i et kjøretøy for å brukes til å redde liv, kan bruken av utstyret by på utfordringer. LIFENET 5.0, med den nye nettbaserte LIFENET Asset, har et enkelt kontrollpanel som gjør det lettere å få oversikt over statusen til utstyret alt fra hvor det befinner seg til batterikapasitet og bruk laste opp nødvendige programvareoppdateringer og administrere oppsettsalternativer, selv om du har en rekke apparater. LIFENET 5.0 sørger også for at dataoverføringer og -analyser fra disse apparatene blir mer effektive for prehospitalt personell. LIFENET Connect gjør det mulig for personellet å bruke den trådløse forbindelsen til å overføre data fra LIFEPAK 12- og LIFEPAK 15-monitoren til CODE-STAT -programvaren for å bidra til å styrke kvalitetssikringen og forbedringsinitiativer fokusert på respons ved hjertestans. CODE-STAT brukes med LIFENET 5.0 for å kunne gå gjennom hendelser i etterkant og fremskaffe sammendragsdata og detaljerte data om de enkelte tilfellene, slik at akuttmedisinske organisasjoner kan få en bedre oversikt over hvordan de responderer ved koder. Denne verdifulle tilbakemeldingen kan forbedre effekten av akutt respons og HLR dramatisk og hjelpe organisasjonene til å finne ut hvor det skal settes inn ressurser til opplæring, hvilke spesifikke områder som må forbedres og hvordan de kan hjelpe personellet til å nå ytelsesmålene. Når det gjelder sykehus, der konnektivitet og dataadministrering er et konstant fokus, er LIFENET Archive og LIFENET Export fleksible løsninger som gjør det mulig for sykehusene å lagre 12-avlednings EKG og rapporter om vitale tegn lokalt og sende 12-avlednings EKG-data til de elektroniske lagringssystemene.. Kliniske verktøy LIFENET Transmission Subscription Sentralt overføringsabonnement for akuttmedisinske enheter. Dette gjør det mulig for akuttmedisinske enheter å koble LIFEPAK-defibrillatoren til LIFENET-systemet slik at den kan overføre data. (Det er også nødvendig med en gateway, og denne selges separat.) LIFENET Alert Subscription Sentralt mottaksabonnement for sykehus. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta informasjon fra prehospitalt personell, enten via LIFENET Alert, tekstmeldinger eller e-post. LIFENET Referral Hospital Subscription Sentralt mottaksabonnement som er spesielt beregnet for henvisningssykehus. Dette gjør det mulig for henvisningssykehus å motta informasjon fra prehospitalt personell og dele denne informasjonen med sykehus med PCIkompetanse for å varsle behandlingspersonellet om en innkommende pasient. LIFENET Alert Programvare som er en del av LIFENET Alert subscription, og som lastes ned på sykehusets eksisterende Windows-datamaskin. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta varsler og akutte data relatert til innkommende pasienter. LIFENET Consult Mobil applikasjon som gir eksterne leger verktøy til å gi råd og beslutningsstøtte. LIFENET OnePush Programvare som gjør det mulig for behandlingspersonellet å aktivere protokollene og gi aktuelle varsler umiddelbart. LIFENET Adapter Programvare som installeres på 12-avledningssystemer fra tredjepartsleverandører, slik at 12-avlednings EKG fra konkurrerende systemer kan sendes gjennom LIFENET-systemet. Dette gjør det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem til mottak av informasjon og varsler fra prehospitalt personell. Drifts- og datahåndteringsverktøy LIFENET Asset Nettbasert verktøy til å få oversikt over utstyr, administrere oppsettsalternativer på alle apparatene og oppdatere programvare. LIFENET Archive Gjør det mulig å lagre 12-avlednings EKG-data på en lokal Windows-datamaskin. LIFENET Connect Gjør det mulig å sende data relatert til en pasienthendelse til CODE-STAT-programvaren direkte fra LIFEPAKdefibrillatoren gjennom samme gateway som brukes til å overføre 12-avlednings EKG. Dermed kan det prehospitale personellet sende data til CODE-STAT-programvaren direkte fra ambulansen. LIFENET Export Gjør det mulig for sykehus å eksportere informasjonen de mottar fra prehospitalt personell til sine elektroniske lagringssystemer. Data kan eksporteres direkte til GE MUSE eller andre systemer, for eksempel Philips Trace- Master, som kan importere bildefiler. LIFENET PC Gateway Programvare som installeres på en datamaskin (dvs. en bærbar datamaskin), og som kan motta informasjon fra en LIFEPAK-defibrillator og sende denne informasjonen til LIFENET-systemet ved hjelp av datamaskinens eksisterende internettforbindelse. Dette gjør det mulig for det prehospitale personellet å legge inn ytterligere pasientinformasjon manuelt som legges ved en 12-avledning, eller data kan legges ved automatisk fra en epcr-applikasjon. CODE-STAT Software Programvare for gjennomgang i etterkant av hendelser, som gjør det mulig for brukerne å spille av hendelser og få tilgang til kontinuerlige EKG-data, brystkompresjoner og HLR-statistikk. Dette nyttige QA/QI-verktøyet kan hjelpe organisasjoner til å følge gjeldende retningslinjer. DT EXPRESS Software Programvare som brukes til å laste ned data fra LIFEPAK-defibrillatorer til en datamaskin. 7 LIFENET SYSTEM LIFENET epcr Delivery Gjør det mulig for prehospitalt personell og sykehuspersonell å arbeide mer effektivt ved å levere pasientrapporter direkte til sykehuset via LIFENET-systemet.

6 Produkter og tjenester fra Physio-Control 9 LIFENET SYSTEM Defibrillatorer/monitorer HLR-assistanse LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e LUCAS brystkompresjonssystem LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Den automatiske eksterne defibrillatoren LIFEPAK CR Plus er utstyrt med den samme avanserte teknologien som akuttmedisinsk personell setter sin lit til. Den er likevel enkel å bruke og er spesielt beregnet for den første personen som kommer til når noen har fått plutselig hjertestans. I motsetning til defibrillatorer med komplisert veiledning og begrenset energi til defibrillering har den helautomatiske LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren en enkel totrinnsprosess, akkurat så mye veiledning som behøves, og muligheten for å gi støt på opptil 360 joule om nødvendig. Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Defibrillatoren LIFEPAK 1000 er en effektiv og kompakt enhet som brukes til behandling av hjertestanspasienter, og som har funksjoner for kontinuerlig hjerteovervåking. Innebygd fleksibilitet gjør det mulig å programmere LIFEPAK 1000 slik at den kan brukes av både legfolk og medisinsk fagpersonell, og protokollene kan endres i henhold til nivået på behandlingen. En stor, intuitiv skjerm viser grafikk og EKG-verdier som kan ses enkelt og tydelig fra alle vinkler og også i sterkt sollys. LIFEPAK 1000 er den mest robuste defibrillatoren i LIFEPAK-serien, og du kan trygt ta den med under de vanskeligste forhold. Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e bygger på utformingen til sine forgjengere, og den er kompakt, lett og enkel å ta med til stedet der pasienten befinner seg eller bruke under transport. LIFEPAK 20e er svært intuitiv, slik at den første personen som kommer til, kan sørge for effektiv defibrillering på et tidlig tidspunkt. LIFEPAK 20e har både en modus for automatisk defibrillering og en manuell modus, og dermed kan profesjonelle livreddere raskt og enkelt utføre avansert behandling. LIFEPAK 20e er klinisk avansert og fullpakket med energi, drives av litiumionbatterier som sørger for forlenget driftstid for transport av pasienter fra ett område av sykehuset til et annet, og inkluderer bifasisk ADAPTIV teknologi med opptil 360 joule. LUCAS brystkompresjonssystem LUCAS-systemet skal sørge for effektive, konsekvente og uavbrutte kompresjoner i samsvar med de gjeldende retningslinjene, og det brukes på voksne pasienter både på og utenfor sykehus. Mens systemet sørger for kompresjoner av høy kvalitet, har brukeren hendene fri til å utføre annen livreddende behandling, og han/hun kan bruke sikkerhetsbelte under transport. Tilgjengelig både i luftdrevet versjon og nyere batteridrevet versjon. Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 er den nye standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk og driftsmessig innovative produktet med LIFEPAK TOUGH -standard som er tilgjengelig på markedet. LIFEPAK 15 integrerer Masimo Rainbow SET -teknologien som overvåker SpO 2, karbonmonoksid og methemoglobin, inkluderer en metronom som gir veiledning for kompresjoner og innblåsninger, og gir mulighet for støt med trinnvis opptrapping til 360 J. LIFEPAK 15 er en helt ny plattform som drives av litiumionbatterier, og den inkluderer SunVue -skjermen for bedre visningskvalitet i sterkt sollys og datatilkobling for enkel og sikker innsamling og overføring av pasientinformasjon. Ettersom denne defibrillatoren har samme utforming og brukergrensesnitt som LIFEPAK 12, er det enkelt for brukerne å bytte til LIFEPAK 15.

7 Tilknytning og effektivitet som sørger for bedre behandling. Velg det omfattende LIFENET System 5.0 fra Physio-Control og gi organisasjonen muligheten til å dele kritiske akutte data med livredderne, øke effektiviteten til behandlingspersonellet og gi bedre behandling til pasientene som trenger det. Kontakt en Physio-Control-salgsrepresentant eller besøk hvis du ønsker mer informasjon. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Physio-Control eller besøke nettstedet vårt Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA USA Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Norway Sales AS Tel Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA 2013 Physio-Control, Inc. All names herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Not all products available worldwide. Please contact your local sales representative for a list of approved products in your region. GDR _C

LIFENET INForm a s jon. DEr Du TrENgEr DEN. N å.

LIFENET INForm a s jon. DEr Du TrENgEr DEN. N å. LIFENET SYSTEMET Infor m a s jon. Der du t renger den. N å. LIFENET-systemet. Hjelper deg å redde flere liv. Behandle pasienter på en bedre, raskere og mer effektiv måte. Dette er målet som alle akuttmedisinske

Detaljer

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT Det beste utfallet forutsetter HLR av høyeste kvalitet. Lett nok i teorien, men under hjerteresuscitering i akuttsituasjoner er det langt i fra

Detaljer

CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE

CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE En mer betydningsfull gjennomgang etter hjerteproblemer. Forbedret prestasjon. Høyere omsorgsnivå. 1 CODE-STAT 9.0

Detaljer

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT Det beste utfallet forutsetter HLR av høyeste kvalitet. Lett nok i teorien, men under hjerteresuscitering i akuttsituasjoner er det langt i fra

Detaljer

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE Din livredningspartner Effektive kompresjoner, god blodgjennomstrømning fører til livreddende HLR Effektive brystkompresjoner sørger for tilførsel av livsviktig

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi Works like you work. SIMPLY PROFESSIONAL Avansert batteriteknologi. Stor skjerm med tydelig grafikk og tekst. IP55-klassifisert - vår mest solide defibrillator.

Detaljer

Dette ansiktet utstråler trygghet

Dette ansiktet utstråler trygghet Dette ansiktet utstråler trygghet Dette er grunnen. Omdømmet og målsetningen til Physio-Control er bygd på trygghet. Tryggheten som er et resultat av 50 år med innovasjon, et urokkelig fokus på kvalitet

Detaljer

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE Din livredningspartner Effektive kompresjoner, god blodgjennomstrømning fører til livreddende HLR Effektive brystkompresjoner sørger for tilførsel av livsviktig

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid i beredskap

PRODUKTBROSJYRE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid i beredskap PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid i beredskap 1 Ikke rart medisinsk fagpersonell har tillit til LIFEPAK 20e I mer enn 50 år har Physio-Control utviklet teknologi og konstruert utstyr

Detaljer

Hva er LIFEPAK TOUGH?

Hva er LIFEPAK TOUGH? LIFEPAK 15 MONITOR/DEfibrillator Works like you work. Hva er LIFEPAK TOUGH? I akuttsituasjoner er utstyret en livsviktig del av redningsteamet. Hvis utstyret blir ødelagt, kan det koste mer enn utgiftene

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Til tross for økonomisk press og retningslinjer som stadig endres, har sykehus fortsatt som viktigste fokus

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

Automatiske eksterne defibrillatorer UTVIKLET FOR UVENTEDE HELTER

Automatiske eksterne defibrillatorer UTVIKLET FOR UVENTEDE HELTER Automatiske eksterne defibrillatorer UTVIKLET FOR UVENTEDE HELTER HÅPET ER I DINE HENDER Det skjer på brøkdelen av et sekund. En person kollapser et offer for akutt hjertestans og klokken begynner å tikke

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE Ikke alle hjertestanser er like. Det er heller ikke alt nødpersonell. Jobben din krever fleksibilitet akkurat det defibrillatoren LIFEPAK 1000 fra Physio-Control

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Simulering er blitt enklere

Simulering er blitt enklere T RY G G H E T Simulering er blitt enklere Når simuleringsverktøyene er enkle å bruke, kan undervisningen bli mer effektiv. SimPad er utviklet I samarbeid med simulerings brukere, fra mange disipliner,

Detaljer

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det.

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. LIFEPAK DEFIBRILLATORER Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. Alle defibrillatorer fra Physio-Control kan levere

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For akuttmedisinsk personell

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For akuttmedisinsk personell PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR For akuttmedisinsk personell LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR Når du skal respondere i en akutt situasjon, trenger du den mest avanserte defibrillatoren, som setter den

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For Sykehus

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For Sykehus PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR For Sykehus LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR Innenfor alle områder av sykehuset trenger du den mest avanserte defibrillatoren, som setter den nye standarden når det gjelder

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY

Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Ingen kompromisser - Beste beskyttelse for stasjonære og bærbare PCer CLIENT SECURITY Oppdatert programvare er nøkkelen til sikkerhet 83 % [1] av de 10 største skadeprogrammene kunne vært unngått med oppdatert

Detaljer

HLR utover det grunnleggende

HLR utover det grunnleggende HLR utover det grunnleggende Vi vet nå bedre enn noen gang at utførelsen av hjerte-lunge-redning (HLR) er avgjørende for om personer med plutselig hjertestans overlever eller ikke. Til tross for hederlige

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

End a bedre støtte for profesjonelt redningspersonell

End a bedre støtte for profesjonelt redningspersonell End a bedre støtte for profesjonelt redningspersonell Utover AED Plus I 2002 lanserte ZOLL hjertestarteren AED Plus med HLR-støtte i sanntid med Real CPR Help, så redningspersonell for første gang noensinne

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator)

VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator) October 4, 2012 VIKTIG SIKKERHETSMELDING Reservebatteri og nye instruksjoner for brukere av PAD 300/PAD 300P (automatisert ekstern defibrillator) Kjære Verdsatte Kunde: Hensikten med dette brevet er å

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper.

Opplæringsmateriell corpuls 3. Praktiske oppgaver. Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Opplæringsmateriell corpuls 3 Praktiske oppgaver Følgende praktiske oppgaver gjennomføres alene eller i grupper. Sørg for å ha brukerveiledning tilgjengelig når du arbeider deg gjennom listen, og slå opp

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne

Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Nye norske guidelines for hjerte-lungeredning for voksne Trond Nordseth Styreleder NRR, Overlege ph.d. / Førsteamanuensis St.Olavs Hospital HF / NTNU trond.nordseth@ntnu.no NRR er ikke bare en samling

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET WHITEPAPER HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET BYOD og helsevesenet Siden Apples første iphone så dagens lys i 2007, har smarttelefonenes popularitet vært en drivkraft i

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

High end teknologi under prisgrensen

High end teknologi under prisgrensen High end teknologi under prisgrensen Connected to the world Innovative Hearing Solutions Oppdag en ny verden av tekniske løsninger med Neo Connected to the world Hvilke funksjoner øker muligheten for en

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen.

Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. Bioluminescens Overvåker hygienen på produksjonslinjen. 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning og -kontroll 1681.indd 1 09.09.16 12:44 1681.indd 2 09.09.16 12:44 3M Clean-Trace -systemet for hygieneovervåkning

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger.

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. Smart innovation! ctouch.eu Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. www.ctouch.co.uk Opplev touch kraften! Active IRO teknologien gjør CTOUCH til de raskeste og mest presise touch skjermene

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch

Drevet av LØSNINGER. Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy. ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch NO Drevet av LØSNINGER Den nye generasjonen diagnoseløsninger for kjøretøy ESI[tronic], KTS og DCU fra Bosch Alt du trenger til styreenhetsdiagnose Den nye generasjonen diagnosetestere fra Bosch, som modulen

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Viktig-filen på installasjonsdisken eller nettstedet til Trend Micro for detaljert informasjon om systemkrav. Hvis du støter på problemer

Detaljer

Komme i gang med McAfee Wireless Protection

Komme i gang med McAfee Wireless Protection Hindrer hackere i å angripe trådløse nettverk McAfee Wireless Protection hindrer at hackere angriper ditt trådløse nettverk. Wireless Protection kan konfigureres, administreres og benyttes ved hjelp av

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Flash Professional CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale

Detaljer

LIFEPAK 15 Works like you work.

LIFEPAK 15 Works like you work. LIFEPAK 15 MONITOR /DEfibrillator Works like you work. Lifesaving starts here. Bygger på en stolt tradisjon Physio-Control er en pioner innenfor transportabelt utstyr for defibrillering og overvåkning,

Detaljer

CheckWare for psykisk helse. Alle psykometriske tester i èn løsning

CheckWare for psykisk helse. Alle psykometriske tester i èn løsning CheckWare for psykisk helse Alle psykometriske tester i èn løsning Pålitelig, skalerbar og utprøvd Alle psykometriske tester i èn løsning CheckWare er utviklet for klinikker og forskningsprosjekter som

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at  Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning

samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning samaritan PAD and PDU Saver EVO brukerveiledning Det tas forbehold om endring av informasjon i dette dokumentet uten forvarsel. Innholdet representerer ikke en bindende forpliktelse på vegne av HeartSine

Detaljer

Nytt verktøy for Prehospital Triagering av pasienter

Nytt verktøy for Prehospital Triagering av pasienter Kort om Ambulansetjenesten Ambulansetjenesten i Fonna er en godt utviklet tjeneste, som dekker både et stort areal og en stor befolkningsgruppe. Populasjonen består av ca 170.000 personer, fordelt på de

Detaljer

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com

table DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE + 47 53 50 20 40 xxltable.com DEN ENKLE MÅTEN Å ADMINISTRERE GJESTER OG ANSATTE XXLtable et komplett verktøy for online bordbestillinger og personaladministrasjon. PRØV SELV: FRI BRUK I INNTIL 1 ÅR! + 47 53 50 20 40 xxltable.com table

Detaljer

CheckWare for SOMA. Alle kartlegginger og tester i én løsning

CheckWare for SOMA. Alle kartlegginger og tester i én løsning CheckWare for SOMA Alle kartlegginger og tester i én løsning Pålitelig, skalerbar og utprøvd Alle kartlegginger og tester i én løsning CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som ønsker å tilby digital

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Tecra A5 Opplev et nytt nivå av mobil produktivitet Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningsbrukeres behov for

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android

Hurtiginnføring. PC, Mac, ios og Android Hurtiginnføring PC, Mac, ios og Android Installasjon for PC Se Trend Micro-nettsiden for detaljerte systemkrav. Hvis du støter på problemer under installering eller aktivering av denne programvaren, gå

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer