LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LIFENET System PRODUKTBROSJYRE"

Transkript

1 LIFENET System PRODUKTBROSJYRE

2 1 LIFENET SYSTEM LIFENET System 5.0: Neste generasjon av effektivitet og pasientbehandling er her. I ambulansen eller på akuttmedisinsk avdeling betyr mer effektivitet når det gjelder utstyr, informasjon og beslutninger at jobben kan gjøres bedre. Og det betyr at flere liv kan reddes. Med innovativ teknologi og den mest avanserte funksjonaliteten på markedet er LIFENET System 5.0 et omfattende nettbasert nettverk som sømløst mobiliserer data for å øke effektiviteten gjennom hele behandlingsforløpet, og som overfører kritisk informasjon slik at behandlingspersonellet kan sette i gang behandlingen raskere. Med LIFENET 5.0 har prehospitalt personell pålitelige verktøy for å effektivisere responsprotokollen og ha større innflytelse på pasientbehandlingen på sykehuset. Legene på sykehuset får et detaljert forhåndsvarsel om pasientens ankomst og et enestående sett med akutte pasientdata de kan bruke i behandlingen. Og takket være muligheten til å dele viktig informasjon mellom utstyr og organisasjoner kan effektive livreddere nå ha forbindelse til overordnet beslutningsstøtte mens de arbeider med å redde liv. LIFENET 5.0 er den nyeste LIFENET System-teknologien fra Physio-Control. I over 50 år har Physio-Control levert innovativt utstyr og teknologi spesielt rettet mot behovene til akuttmedisinsk personell og klinisk helsepersonell. Vi har benyttet oss av denne erfaringen samt tilbakemeldinger fra fagpersonell på og utenfor sykehus som bruker produktene våre i praksis hver eneste dag for at LIFENET System 5.0 skal kunne sørge for kritisk innsikt og hjelpe organisasjonen din til å gi bedre pasientbehandling. LIFENET-systemets utvalg av avanserte, utprøvde verktøy og profesjonelle tjenester spenner over hele behandlingsforløpet.

3 Når behandlingspersonellet kan gjøre mer, går organisasjonen bedre. Akuttmedisinsk personell, både på og utenfor sykehus, har fokuset på å redde pasientenes liv, og teknologien de bruker bør være et hjelpemiddel til å gi behandlingen raskere og mer effektivt. Med et LIFENET 5.0-abonnement får den akuttmedisinske enheten eller sykehusorganisasjonen en kraftig, nettbasert plattform som gjør arbeidet mer effektivt, som bidrar til at du kommer raskere i gang med behandlingen, og som gir deg muligheten til å ha fokuset der det skal være på pasientene, ikke på teknologien. På stedet der det arbeides med pasienten, kan det prehospitale personellet stole på at LIFENET 5.0 sørger for effektiv innsamling av data, uten at de trenger å håndtere teknologien. epcr-dataintegreringsfunksjonene til LIFENET 5.0 gir dem muligheten til å innhente mer informasjon om pasientstatusen inkludert vitale tegn, pasient-id og informasjon om hovedsymptomene og så bruke det enkle LIFENET PC Gateway-grensesnittet til å legge disse dataene til 12-avlednings EKG-et som overføres til sykehuset. Når det prehospitale personellet skal sende inn den endelige hendelsesrapporten til sykehuset, sørger LIFENET epcr Delivery for at de kan bruke den eksisterende, pålitelige LIFENET-forbindelsen fra stedet der de befinner seg, til å sende rapporten som en pdf-fil som enkelt kan lagres eller skrives ut. På sykehuset samordner LIFENET Alert alle overføringene fra det prehospitale personellet om en pasient i én mappe, slik at sykehuspersonellet raskt kan få en klar oversikt over pasientens status uten å måtte foreta ytterligere databehandlingstrinn. Dette frigjør mer tid til planlegging og klargjøring av den riktige behandlingen, til raskere behandlingsoverføring, og til å sørge for at pasienten sendes til den best egnede avdelingen. Og ettersom legene allerede har tilgang til kritiske prehospitale 12-avledningsdata via LIFENET 5.0, er det ikke nødvendig å bruke tid på å innhente disse dataene når pasienten ankommer. Så snart en STEMI-pasient er overført til behandlingsteamet på sykehuset, sørger LIFENET OnePush en unik funksjon på LIFENET 5.0 for automatisk aktivering av protokollen og varsling av teamets medlemmer, slik at legene kan respondere raskere og få redusert arbeidsmengden. Omfattende Sømløst Mobilt Effektivt Pålitelig LIFENET 5.0 gjør mye mer enn ganske enkelt å overføre data. Systemet har et stort utvalg av verktøy som knytter sammen prehospitalt personell og sykehuspersonell, leverer et høyere nivå av data for akuttmedisinsk intervensjon og gjennomgang i etterkant av hendelsen, og bidrar til å håndtere teknologisk utstyr som hjelper til med å redde liv. Physio-Control betjener datasentrene som støtter LIFENET 5.0, med høy sikkerhet og dataredundans. Dermed slipper IT-avdelingen ved den akuttmedisinske enheten eller sykehuset arbeidet med hosting, administrering og støtte. Den nye funksjonen LIFENET Consult gjør LIFENET 5.0 til en enestående mobil løsning, der det er mulig for eksterne leger å gi råd og beslutningsstøtte uansett hvor de befinner seg. Ved å innhente ytterligere epcr-informasjon fra det prehospitale personellet og overføre denne sammen med 12-avlednings EKG-data bidrar LIFENET 5.0 til at man kan komme raskere i gang med behandlingen og øke effektiviteten i det stadig mer overfylte og tidskritiske miljøet som råder på dagens akuttmedisinske avdelinger. LIFENET er utprøvd, pålitelig Physio-Control-teknologi som kommer fra den samme produsenten av defibrillatorer/monitorer som sykehus og akuttmedisinske enheter setter sin lit til hver dag i kritiske livredningssituasjoner. 3 LIFENET SYSTEM

4 5 LIFENET SYSTEM Hva er nytt i LIFENET 5.0 Knytte sammen informasjon og team på tvers av utstyr og regioner. Behandlingspersonellets mulighet til å utføre sitt livreddende arbeid skal ikke begrenses av at de befinner seg utenfor sykehuset. Med LIFENET Consult, som er en ny interaktiv iphone -applikasjon på LIFENET 5.0, kan en sykehusbasert lege nå kommunisere med en ekstern lege for raskere å kunne ta kritiske beslutninger, for eksempel identifisere en STEMI, aktivere pustestøtte, sende pasienten til et sykehus med PCI-kompetanse, osv. Bruk av utstyr fra ulike produsenter skal heller aldri hindre behandlingspersonellet i å gi pasienten den beste muligheten til å overleve. I motsetning til andre kommunikasjonssystemer som finnes på markedet i dag, gjør LIFENET 5.0 med sin innovative LIFENET Adapter-teknologi det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem og motta 12-avlednings EKG-er fra prehospitalt personell uavhengig av defibrillatorens/ monitorens fabrikat. Det gir en mer sømløs behandlingsoverføring mellom prehospitalt personell og sykehuset, og det gir bedre mulighet for leger og beslutningstakere til å etablere effektive regionale behandlingssystemer noe som prioriteres i økende grad, og som Physio-Control erkjenner og støtter. LIFENET 5.0 tilbyr en rekke alternativer for å imøtekomme konnektivitetsbehovene til prehospitalt personell når de responderer på pasienter og kommuniserer med sykehus. Uansett om de velger å bruke eksisterende epcr-dataforbindelser, mobile bredbåndsmodemer eller Wi-Fi-gatewayer, så gjør LIFENET 5.0 det mulig for dem å overføre kritiske data sømløst, effektivt og sikkert. LIFENET Consult Mobil applikasjon for iphone Gjør det mulig for leger å gi råd og beslutningsstøtte til prehospitalt personell Gir mulighet for rask respons på akutte pasientdata Økt klinisk effektivitet LIFENET OnePush Automatisk protokollaktivering Kontakter alt nødvendig personell umiddelbart, alt fra kardiologer til hjertelaboratorium til apotek Letter byrden for legene og reduserer arbeidsmengden Mulighet for å opprette egen aktiveringsliste Automatisk tidsmarkering av spesifiserte hendelser Varslingsalternativer via e-post, tekstmeldinger eller LIFENET Alert LIFENET epcr Delivery Prehospitalt personell kan levere epcr-rapporter via LIFENET-systemet Bruker den eksisterende LIFENET-infrastrukturen Gjør det mulig for prehospitalt personell å følge tidslinjene effektivt Direkte levering til sykehuset Elektronisk format og/eller papirformat Forbedret datainnsamling Samler inn flere data om pasienter i prehospitalt miljø Innhenter automatisk data fra epcr-applikasjoner* Data sendes automatisk til sykehuset sammen med hvert 12-avlednings EKG Samler inn flere sykehusdatapunkter direkte i LIFENET Alert Bidrar til å samle inn registerdataelementer LIFENET Asset Forbedrede apparatdata vist på LIFENET-nettstedet Visning av apparatets status og varsler ved endringer i apparatets status Administrering av oppsettsalternativer Overvåking av apparatbruk Administrering og installering av programvareoppdateringer for apparatet etter egen plan * Krever epcr-leverandører for å implementere LIFENET SDK 9.0

5 Mer effektiv behandling og verktøy til å klare dette. For en akuttmedisinsk organisasjon er utstyr en essensiell investering i livredningspersonellets effektivitet og pasientbehandlingens utfall. Men fordi dette utstyret ikke befinner seg ved den sentrale basen, men derimot i et kjøretøy for å brukes til å redde liv, kan bruken av utstyret by på utfordringer. LIFENET 5.0, med den nye nettbaserte LIFENET Asset, har et enkelt kontrollpanel som gjør det lettere å få oversikt over statusen til utstyret alt fra hvor det befinner seg til batterikapasitet og bruk laste opp nødvendige programvareoppdateringer og administrere oppsettsalternativer, selv om du har en rekke apparater. LIFENET 5.0 sørger også for at dataoverføringer og -analyser fra disse apparatene blir mer effektive for prehospitalt personell. LIFENET Connect gjør det mulig for personellet å bruke den trådløse forbindelsen til å overføre data fra LIFEPAK 12- og LIFEPAK 15-monitoren til CODE-STAT -programvaren for å bidra til å styrke kvalitetssikringen og forbedringsinitiativer fokusert på respons ved hjertestans. CODE-STAT brukes med LIFENET 5.0 for å kunne gå gjennom hendelser i etterkant og fremskaffe sammendragsdata og detaljerte data om de enkelte tilfellene, slik at akuttmedisinske organisasjoner kan få en bedre oversikt over hvordan de responderer ved koder. Denne verdifulle tilbakemeldingen kan forbedre effekten av akutt respons og HLR dramatisk og hjelpe organisasjonene til å finne ut hvor det skal settes inn ressurser til opplæring, hvilke spesifikke områder som må forbedres og hvordan de kan hjelpe personellet til å nå ytelsesmålene. Når det gjelder sykehus, der konnektivitet og dataadministrering er et konstant fokus, er LIFENET Archive og LIFENET Export fleksible løsninger som gjør det mulig for sykehusene å lagre 12-avlednings EKG og rapporter om vitale tegn lokalt og sende 12-avlednings EKG-data til de elektroniske lagringssystemene.. Kliniske verktøy LIFENET Transmission Subscription Sentralt overføringsabonnement for akuttmedisinske enheter. Dette gjør det mulig for akuttmedisinske enheter å koble LIFEPAK-defibrillatoren til LIFENET-systemet slik at den kan overføre data. (Det er også nødvendig med en gateway, og denne selges separat.) LIFENET Alert Subscription Sentralt mottaksabonnement for sykehus. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta informasjon fra prehospitalt personell, enten via LIFENET Alert, tekstmeldinger eller e-post. LIFENET Referral Hospital Subscription Sentralt mottaksabonnement som er spesielt beregnet for henvisningssykehus. Dette gjør det mulig for henvisningssykehus å motta informasjon fra prehospitalt personell og dele denne informasjonen med sykehus med PCIkompetanse for å varsle behandlingspersonellet om en innkommende pasient. LIFENET Alert Programvare som er en del av LIFENET Alert subscription, og som lastes ned på sykehusets eksisterende Windows-datamaskin. Dette gjør det mulig for sykehuspersonell å motta varsler og akutte data relatert til innkommende pasienter. LIFENET Consult Mobil applikasjon som gir eksterne leger verktøy til å gi råd og beslutningsstøtte. LIFENET OnePush Programvare som gjør det mulig for behandlingspersonellet å aktivere protokollene og gi aktuelle varsler umiddelbart. LIFENET Adapter Programvare som installeres på 12-avledningssystemer fra tredjepartsleverandører, slik at 12-avlednings EKG fra konkurrerende systemer kan sendes gjennom LIFENET-systemet. Dette gjør det mulig for sykehus å bruke ett standardsystem til mottak av informasjon og varsler fra prehospitalt personell. Drifts- og datahåndteringsverktøy LIFENET Asset Nettbasert verktøy til å få oversikt over utstyr, administrere oppsettsalternativer på alle apparatene og oppdatere programvare. LIFENET Archive Gjør det mulig å lagre 12-avlednings EKG-data på en lokal Windows-datamaskin. LIFENET Connect Gjør det mulig å sende data relatert til en pasienthendelse til CODE-STAT-programvaren direkte fra LIFEPAKdefibrillatoren gjennom samme gateway som brukes til å overføre 12-avlednings EKG. Dermed kan det prehospitale personellet sende data til CODE-STAT-programvaren direkte fra ambulansen. LIFENET Export Gjør det mulig for sykehus å eksportere informasjonen de mottar fra prehospitalt personell til sine elektroniske lagringssystemer. Data kan eksporteres direkte til GE MUSE eller andre systemer, for eksempel Philips Trace- Master, som kan importere bildefiler. LIFENET PC Gateway Programvare som installeres på en datamaskin (dvs. en bærbar datamaskin), og som kan motta informasjon fra en LIFEPAK-defibrillator og sende denne informasjonen til LIFENET-systemet ved hjelp av datamaskinens eksisterende internettforbindelse. Dette gjør det mulig for det prehospitale personellet å legge inn ytterligere pasientinformasjon manuelt som legges ved en 12-avledning, eller data kan legges ved automatisk fra en epcr-applikasjon. CODE-STAT Software Programvare for gjennomgang i etterkant av hendelser, som gjør det mulig for brukerne å spille av hendelser og få tilgang til kontinuerlige EKG-data, brystkompresjoner og HLR-statistikk. Dette nyttige QA/QI-verktøyet kan hjelpe organisasjoner til å følge gjeldende retningslinjer. DT EXPRESS Software Programvare som brukes til å laste ned data fra LIFEPAK-defibrillatorer til en datamaskin. 7 LIFENET SYSTEM LIFENET epcr Delivery Gjør det mulig for prehospitalt personell og sykehuspersonell å arbeide mer effektivt ved å levere pasientrapporter direkte til sykehuset via LIFENET-systemet.

6 Produkter og tjenester fra Physio-Control 9 LIFENET SYSTEM Defibrillatorer/monitorer HLR-assistanse LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e LUCAS brystkompresjonssystem LIFEPAK CR Plus automatisk ekstern defibrillator Den automatiske eksterne defibrillatoren LIFEPAK CR Plus er utstyrt med den samme avanserte teknologien som akuttmedisinsk personell setter sin lit til. Den er likevel enkel å bruke og er spesielt beregnet for den første personen som kommer til når noen har fått plutselig hjertestans. I motsetning til defibrillatorer med komplisert veiledning og begrenset energi til defibrillering har den helautomatiske LIFEPAK CR Plus-defibrillatoren en enkel totrinnsprosess, akkurat så mye veiledning som behøves, og muligheten for å gi støt på opptil 360 joule om nødvendig. Defibrillatoren LIFEPAK 1000 Defibrillatoren LIFEPAK 1000 er en effektiv og kompakt enhet som brukes til behandling av hjertestanspasienter, og som har funksjoner for kontinuerlig hjerteovervåking. Innebygd fleksibilitet gjør det mulig å programmere LIFEPAK 1000 slik at den kan brukes av både legfolk og medisinsk fagpersonell, og protokollene kan endres i henhold til nivået på behandlingen. En stor, intuitiv skjerm viser grafikk og EKG-verdier som kan ses enkelt og tydelig fra alle vinkler og også i sterkt sollys. LIFEPAK 1000 er den mest robuste defibrillatoren i LIFEPAK-serien, og du kan trygt ta den med under de vanskeligste forhold. Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e Defibrillatoren/monitoren LIFEPAK 20e bygger på utformingen til sine forgjengere, og den er kompakt, lett og enkel å ta med til stedet der pasienten befinner seg eller bruke under transport. LIFEPAK 20e er svært intuitiv, slik at den første personen som kommer til, kan sørge for effektiv defibrillering på et tidlig tidspunkt. LIFEPAK 20e har både en modus for automatisk defibrillering og en manuell modus, og dermed kan profesjonelle livreddere raskt og enkelt utføre avansert behandling. LIFEPAK 20e er klinisk avansert og fullpakket med energi, drives av litiumionbatterier som sørger for forlenget driftstid for transport av pasienter fra ett område av sykehuset til et annet, og inkluderer bifasisk ADAPTIV teknologi med opptil 360 joule. LUCAS brystkompresjonssystem LUCAS-systemet skal sørge for effektive, konsekvente og uavbrutte kompresjoner i samsvar med de gjeldende retningslinjene, og det brukes på voksne pasienter både på og utenfor sykehus. Mens systemet sørger for kompresjoner av høy kvalitet, har brukeren hendene fri til å utføre annen livreddende behandling, og han/hun kan bruke sikkerhetsbelte under transport. Tilgjengelig både i luftdrevet versjon og nyere batteridrevet versjon. Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 Monitoren/defibrillatoren LIFEPAK 15 er den nye standarden for AHLR-personell som ønsker å bruke det mest klinisk og driftsmessig innovative produktet med LIFEPAK TOUGH -standard som er tilgjengelig på markedet. LIFEPAK 15 integrerer Masimo Rainbow SET -teknologien som overvåker SpO 2, karbonmonoksid og methemoglobin, inkluderer en metronom som gir veiledning for kompresjoner og innblåsninger, og gir mulighet for støt med trinnvis opptrapping til 360 J. LIFEPAK 15 er en helt ny plattform som drives av litiumionbatterier, og den inkluderer SunVue -skjermen for bedre visningskvalitet i sterkt sollys og datatilkobling for enkel og sikker innsamling og overføring av pasientinformasjon. Ettersom denne defibrillatoren har samme utforming og brukergrensesnitt som LIFEPAK 12, er det enkelt for brukerne å bytte til LIFEPAK 15.

7 Tilknytning og effektivitet som sørger for bedre behandling. Velg det omfattende LIFENET System 5.0 fra Physio-Control og gi organisasjonen muligheten til å dele kritiske akutte data med livredderne, øke effektiviteten til behandlingspersonellet og gi bedre behandling til pasientene som trenger det. Kontakt en Physio-Control-salgsrepresentant eller besøk hvis du ønsker mer informasjon. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Physio-Control eller besøke nettstedet vårt Physio-Control Headquarters Willows Road NE Redmond, WA USA Tel Fax Physio-Control Operations Netherlands B.V. Keizersgracht , 1015 CJ Amsterdam, NL Tel +31 (0) Fax +31 (0) Physio-Control Norway Sales AS Tel Physio-Control, Inc., Willows Road NE, Redmond, WA USA 2013 Physio-Control, Inc. All names herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Specifications subject to change without notice. Not all products available worldwide. Please contact your local sales representative for a list of approved products in your region. GDR _C

LIFENET INForm a s jon. DEr Du TrENgEr DEN. N å.

LIFENET INForm a s jon. DEr Du TrENgEr DEN. N å. LIFENET SYSTEMET Infor m a s jon. Der du t renger den. N å. LIFENET-systemet. Hjelper deg å redde flere liv. Behandle pasienter på en bedre, raskere og mer effektiv måte. Dette er målet som alle akuttmedisinske

Detaljer

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT Det beste utfallet forutsetter HLR av høyeste kvalitet. Lett nok i teorien, men under hjerteresuscitering i akuttsituasjoner er det langt i fra

Detaljer

CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE

CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE CODE-STAT 9.0 DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE PRODUKTBROSJYRE DATAGJENNOMGANGSPROGRAMVARE En mer betydningsfull gjennomgang etter hjerteproblemer. Forbedret prestasjon. Høyere omsorgsnivå. 1 CODE-STAT 9.0

Detaljer

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT PRODUKTBROSJYRE TrueCPR HJELPEAPPARAT Det beste utfallet forutsetter HLR av høyeste kvalitet. Lett nok i teorien, men under hjerteresuscitering i akuttsituasjoner er det langt i fra

Detaljer

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE Din livredningspartner Effektive kompresjoner, god blodgjennomstrømning fører til livreddende HLR Effektive brystkompresjoner sørger for tilførsel av livsviktig

Detaljer

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE

LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE LUCAS BRYSTKOMPRESJONSAPPARAT PRODUKTBROSJYRE Din livredningspartner Effektive kompresjoner, god blodgjennomstrømning fører til livreddende HLR Effektive brystkompresjoner sørger for tilførsel av livsviktig

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi

LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi LIFEPAK 1000 DEfibrillator med cprmax teknologi Works like you work. SIMPLY PROFESSIONAL Avansert batteriteknologi. Stor skjerm med tydelig grafikk og tekst. IP55-klassifisert - vår mest solide defibrillator.

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid i beredskap

PRODUKTBROSJYRE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor. Alltid i beredskap PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/Monitor Alltid i beredskap 1 Ikke rart medisinsk fagpersonell har tillit til LIFEPAK 20e I mer enn 50 år har Physio-Control utviklet teknologi og konstruert utstyr

Detaljer

Dette ansiktet utstråler trygghet

Dette ansiktet utstråler trygghet Dette ansiktet utstråler trygghet Dette er grunnen. Omdømmet og målsetningen til Physio-Control er bygd på trygghet. Tryggheten som er et resultat av 50 år med innovasjon, et urokkelig fokus på kvalitet

Detaljer

Hva er LIFEPAK TOUGH?

Hva er LIFEPAK TOUGH? LIFEPAK 15 MONITOR/DEfibrillator Works like you work. Hva er LIFEPAK TOUGH? I akuttsituasjoner er utstyret en livsviktig del av redningsteamet. Hvis utstyret blir ødelagt, kan det koste mer enn utgiftene

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module

PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE. LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR. med CodeManagement Module PRODUKTBROSJYRE PRODUCT BROCHURE LIFEPAK 20e DEFIBRILLATOR/MONITOR med CodeManagement Module Til tross for økonomisk press og retningslinjer som stadig endres, har sykehus fortsatt som viktigste fokus

Detaljer

Mer informasjon på mindre tid

Mer informasjon på mindre tid Mer informasjon på mindre tid Bruk Welch Allyn CardioPerfect Workstation-programvare til å administrere kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale produkter overfører informasjon til Welch

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR PRODUKTBROSJYRE Ikke alle hjertestanser er like. Det er heller ikke alt nødpersonell. Jobben din krever fleksibilitet akkurat det defibrillatoren LIFEPAK 1000 fra Physio-Control

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For akuttmedisinsk personell

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For akuttmedisinsk personell PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR For akuttmedisinsk personell LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR Når du skal respondere i en akutt situasjon, trenger du den mest avanserte defibrillatoren, som setter den

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det.

LIFEPAK DEFIBRILLATORER. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. LIFEPAK DEFIBRILLATORER Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. Full energi opptil 360 joule for alle pasienter som trenger det. Alle defibrillatorer fra Physio-Control kan levere

Detaljer

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For Sykehus

PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR. For Sykehus PRODUKTBROSJYRE LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR For Sykehus LIFEPAK 15 DEFIBRILLATOR Innenfor alle områder av sykehuset trenger du den mest avanserte defibrillatoren, som setter den nye standarden når det gjelder

Detaljer

Simulering er blitt enklere

Simulering er blitt enklere T RY G G H E T Simulering er blitt enklere Når simuleringsverktøyene er enkle å bruke, kan undervisningen bli mer effektiv. SimPad er utviklet I samarbeid med simulerings brukere, fra mange disipliner,

Detaljer

HLR utover det grunnleggende

HLR utover det grunnleggende HLR utover det grunnleggende Vi vet nå bedre enn noen gang at utførelsen av hjerte-lunge-redning (HLR) er avgjørende for om personer med plutselig hjertestans overlever eller ikke. Til tross for hederlige

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET

HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET WHITEPAPER HVORDAN SMARTENHETER OG MELLOMVAREINTEGRASJONER INNTAR HELSEVESENET BYOD og helsevesenet Siden Apples første iphone så dagens lys i 2007, har smarttelefonenes popularitet vært en drivkraft i

Detaljer

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM

SmartStruxure. Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon. Make the most of your energy SM SmartStruxure Enkelt. Smart. Høy ytelse. Integrerte systemer for bygningsautomasjon Make the most of your energy SM Enkelt. Smart. Høy ytelse. > Optimaliser energiforbruket, skap et sunt og produktivt

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Alarmsystemet Easy Series Sikkerhet på en enkel måte med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk 2 Sikkerheten kommer først Du vil selvsagt tilby best mulig sikkerhet for hjemmet

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger.

Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. Smart innovation! ctouch.eu Opplev de mest innovative produktene innen touch-løsninger. www.ctouch.co.uk Opplev touch kraften! Active IRO teknologien gjør CTOUCH til de raskeste og mest presise touch skjermene

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Oversikt. Appendix. bruksanvisning i-pad. Advarsler

Oversikt. Appendix. bruksanvisning i-pad. Advarsler Oversikt Takk for at du har kjøpt i-pad. Dette produktet kan brukes på en effektiv og trygg måte i lang tid dersom du gjør deg kjent med instruksjonene og forholdsreglene ved å lese bruksanvisningen før

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Erfaringer med elektronisk pasientjournal

Erfaringer med elektronisk pasientjournal Erfaringer med elektronisk pasientjournal Harald Noddeland Medisinsk fagsjef, Klinikk for prehospitale tjenester Ambulanseforum, Gardermoen 01.10.2012 Innhold 1. Hvorfor EPJ? 2. Fakta 3. Erfaringer 4.

Detaljer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Flash Professional CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

så fleksibelt som overhodet mulig freight services

så fleksibelt som overhodet mulig freight services så fleksibelt som overhodet mulig freight services raskest døgnet rundt trygt og pålitelig i hele verden Når du har behov for å sende store eller vanskelig håndterbare forsendelser, er TNT Freight Services

Detaljer

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst

Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Getinge Online Få oversikt fra hvor som helst Vær på nett og øk både effektivitet og produksjon Kjenner du igjen noen av de følgende situasjonene? Noen ganger forsvinner en prosessutskrift, og vi må lete

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

High end teknologi under prisgrensen

High end teknologi under prisgrensen High end teknologi under prisgrensen Connected to the world Innovative Hearing Solutions Oppdag en ny verden av tekniske løsninger med Neo Connected to the world Hvilke funksjoner øker muligheten for en

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

LIFEPAK 15 Works like you work.

LIFEPAK 15 Works like you work. LIFEPAK 15 MONITOR /DEfibrillator Works like you work. Lifesaving starts here. Bygger på en stolt tradisjon Physio-Control er en pioner innenfor transportabelt utstyr for defibrillering og overvåkning,

Detaljer

Komme i gang med McAfee VirusScan Plus

Komme i gang med McAfee VirusScan Plus Nødvendig PC-beskyttelse McAfee VirusScan Plus gir antivirus- og antispionprogrambeskyttelse samt toveis brannmurbeskyttelse for PCen. Produktet inneholder også PC- og nettverksverktøy, samt McAfee SiteAdvisor

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid. Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer.

Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid. Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer. Kaba evolo Grunnlaget for en sikker fremtid Kaba evolo åpner en fleksibel verden innenfor elektroniske låsesystemer. Adgangskontroll med en fremtid Fleksibilitet i organisasjonen Dagens samfunn er preget

Detaljer

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet

Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet Leica Viva TS11 Leica Viva TS11: Avansert Manuell totalstasjon med bildefunksjonalitet 6 oktober 2010 Leica Geosystems har gleden av å presentere sin nye manuelle totalstasjon, Leica Viva TS11. Denne moderne

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER. Alltid på hjemmebane!

Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER. Alltid på hjemmebane! Approach Golf GPS GRATIS BANEOPPDATERINGER Alltid på hjemmebane! 1 Spill bedre med en golf GPS Innholdsfortegnelse Approach GPS-golfklokker side 4-5 Approach S2 & S4 side 6-7 Se spillet på en ny måte Gi

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Portégé M300 Den beste og tøffeste ultrabærbare som har alt. Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker bedriftskunders behov

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

Intelligente transportsystemer (ITS) www.trafsys.no

Intelligente transportsystemer (ITS) www.trafsys.no Intelligente transportsystemer (ITS) Firmapresentasjon Introduksjon til TRAFSYS The manufacturer reserves the right to change designs or specifications without obligation and without further notice. TRAFSYS,

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke!

Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Bransjens mest driftssikre trådløse innsamlingssystem - som til og med er enkelt å installere, konfigurere og bruke! Cebyc AS er Spinwave Systems distributør av trådløst nettverk som er utviklet spesielt

Detaljer

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI

Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Til operasjonsstua OPERASJONSSTUE DAGKIRURGI Hva er Merivaara INTEGRA? servicekonsept for å danne funksjonelle arbeidssteder sammen integrerer utstyr og systemer forbedrer arbeidsflyt, øker effektivitet

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

OBC FileCloud vs. Dropbox

OBC FileCloud vs. Dropbox OBC FileCloud vs. Dropbox Whitepaper Innledning: utfordringer Ansatte tyr stadig oftere til usikrede, forbrukerrettede fildelingstjenester i nettskyen for å få tilgang til arbeidsdokumenter fra flere utstyrsenheter

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Få fart på prosjektgjennomgangene ved å integrere PDF-baserte arbeidsflyter i SharePoint- og Office-plattformen

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Dräger X-plore 9000 og PAS X-plore Airline breathing equipment

Dräger X-plore 9000 og PAS X-plore Airline breathing equipment Dräger X-plore 9000 og PAS X-plore Airline breathing equipment Den nye Dräger X-plore 9000-serien er designet for lette anvendelser i industrien og gir komfortabel og pålitelig pustebeskyttelse. Takket

Detaljer

Ingrid Miljeteig MD, PhD

Ingrid Miljeteig MD, PhD U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Innføring av prehospitale behandlingstiltak innebærer etiske valg - Tentativ etisk analyse Ingrid Miljeteig MD, PhD 1.amanuensis medisinsk etikk Forskningsgruppen Globale

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business

BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER. Protection Service for Business BESKYTT FORRETNINGENE UANSETT HVOR DE ER Protection Service for Business DET ER EN MOBIL VERDEN I dag bruker vi flere enheter over flere nettforbindelser enn noensinne. Å kunne velge når, hvor og hvordan

Detaljer

Safer Births. Om prosjektet

Safer Births. Om prosjektet DEFINERE FOKUS Om prosjektet Laerdal Global Health deltar i Safer Births - et internasjonalt forskningsprogram som er støttet av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal bidra med ny kunnskap og nye produkter

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR

AirPrint-guide. Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A NOR AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne noteringen i denne brukermanualen: Merknader gir

Detaljer

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder

Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder Vi introduserer AutoDome Easy Perfekt for mellomstore bruksområder PTZ-kameraet er utformet for å passe perfekt Når en fast minidome ikke er nok, men et tradisjonelt PTZ-kamera gir mer sikkerhet enn du

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer