MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.10.2011 Tid: kl. 18.30. Til stede på møtet:"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: kl MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Vara: Ole Jan Skogstad sak 59/11 Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell Liborg Innkalling: Merknader: Behandlede saker: 57/11 63/11 Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/11 11/693 REFERATER 58/11 11/662 BOLIG FOR MINDREÅRIGE FLYKTNINGER 59/11 11/663 YTTERLIGERE EI FLYTEBRAKKE PÅ NES - GAVE FRA NES LENSETEATER 60/11 11/670 NOEN ENDRINGER I GODGJØRING FOR POLITISKE VERV 61/11 11/677 NÆRINGSUTVIKLING KNYTTET TIL GLOMMA 62/11 11/692 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN /11 11/693 ÅPEN POST Side 2 av 17

3 57/11 REFERATER Behandling: Det var ingen spørsmål til referatene 58/11 BOLIG FOR MINDREÅRIGE FLYKTNINGER TILRÅDING: Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger etableres i 3 etasje i E-verksgården. Det bevilges 1 mill kr fra disposisjonsfondet til ombygging av etasjen. Skiptvet kommune søker Husbanken om 40 % tilskudd til ombyggingen. Behandling: Enstemmig som tilrådingen VEDTAK: Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger etableres i 3 etasje i E-verksgården. Det bevilges 1 mill kr fra disposisjonsfondet til ombygging av etasjen. Skiptvet kommune søker Husbanken om 40 % tilskudd til ombyggingen. 59/11 YTTERLIGERE EI FLYTEBRAKKE PÅ NES - GAVE FRA NES LENSETEATER TILRÅDING: Skiptvet kommune takker ja til tilbudet fra Nes Lenseteater om å overta, eie og drive flytebrakka fra Glennetangen etter at den er flytta, vedlikeholdt og montert i Fossevja. Forutsetningen er at Skiptvet kommune sine krav til brakkas standard, flyteevne og monteringen innfris. Dersom det seinere viser seg vanskelig å drifte brakka, forbeholder Skiptvet kommune seg retten til å fjerne brakka. Behandling: Torunn Skjelle Sollid stilte spørsmål om hun er inhabil da hun er styremedlem i Nes lenseteater. Ole Jan Skogstad tiltrådte. Hun ble enstemmig erklært inhabil. Enstemmig som tilrådingen. Ole Jan Skogstad fratrådte og Torgunn Skjelle Sollid tiltrådte. VEDTAK: Skiptvet kommune takker ja til tilbudet fra Nes Lenseteater om å overta, eie og drive flytebrakka fra Glennetangen etter at den er flytta, vedlikeholdt og montert i Fossevja. Forutsetningen er at Skiptvet kommune sine krav til brakkas standard, flyteevne og monteringen innfris. Side 3 av 17

4 Dersom det seinere viser seg vanskelig å drifte brakka, forbeholder Skiptvet kommune seg retten til å fjerne brakka. 60/11 NOEN ENDRINGER I GODGJØRING FOR POLITISKE VERV TILRÅDING: 1. I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres ordfører med 90 % stilling, 82, 8 % av lønna til stortingsrepresentantene. 2. Ordførers telefongodtgjøring settes til kr pr mnd. 3. I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres varaordfører med 16 % av ordføres 100 % lønn ( 14,7 % av stortingsrepresentantenes lønn). 4. Leder i administrasjonsutvalget godtgjøres med fast godgjøring på kr Politiske representanter i forhandlingsutvalget godtgjøres med kr i fast godtgjøring. 6. Leder av opposisjonen for innende 4 års periode SP s leder i formannskapet, godtgjøres med kr ekstra i forhold til formannskapets øvrige. Behandling: Harald Aase foreslo rådmannens innstilling: 1 I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres ordfører med 90 % stilling, 82, 8 % av lønna til stortingsrepresentantene. 2 Ordførers telefongodtgjøring settes til 1000 kr pr mnd. 3 I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres varaordfører med 16 % av ordføres 100 % lønn ( 14,7 % av stortingsrepresentantenes lønn). 4 Leder i administrasjonsutvalget godtgjøres med fast godgjøring på kr Politiske representanter i forhandlingsutvalget godtgjøres med kr i fast godtgjøring. Tilrådingen ble satt opp mot forslaget fra Harald Aase. Tilrådingen ble vedtatt med 11 stemmer mot 10 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Harald Aase. VEDTAK: 1. I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres ordfører med 90 % stilling, 82, 8 % av lønna til stortingsrepresentantene. 2. Ordførers telefongodtgjøring settes til kr pr mnd. 3. I valgperioden 2011 til 2015 godtgjøres varaordfører med 16 % av ordføres 100 % lønn ( 14,7 % av stortingsrepresentantenes lønn). 4. Leder i administrasjonsutvalget godtgjøres med fast godgjøring på kr Politiske representanter i forhandlingsutvalget godtgjøres med kr i fast godtgjøring. 6. Leder av opposisjonen for innende 4 års periode SP s leder i formannskapet, godtgjøres med kr ekstra i forhold til formannskapets øvrige. 61/11 Side 4 av 17

5 NÆRINGSUTVIKLING KNYTTET TIL GLOMMA TILRÅDING: Skiptvet kommune godkjenner søknaden til Østfold fylkeskommune om prosjektmidler til Næringsutvikling knyttet til Glomma. Skiptvet kommune stiller minimum 20 % stilling og kr til rådighet hvert år i 3 år. Behandling: Herman Foss la fram et skriv (vedlagt)og foreslo: Saken bes fremlagt på nytt med avklaring på ovennevte problemstillinger. Utsettelsesforslaget falt med 19 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for forslaget fra Herman Foss. Martin Wittingsrud foreslo på vegne av Skiptvet Høyre: Vi ønsker allerede nå å spesifisere mulighetene for igjen å ta elva i bruk som turistattraksjon gjennom å forsøke å igjen etablere fergeturer eller cruise fra Sarpsborg. Dette vil kunne gi en god profilering og muligheter for næringsdrivende i flere kommuner. Enstemmig som tilrådingen med tilleggsforslaget fra MartinWittingsrud. VEDTAK: Skiptvet kommune godkjenner søknaden til Østfold fylkeskommune om prosjektmidler til Næringsutvikling knyttet til Glomma. Skiptvet kommune stiller minimum 20 % stilling og kr til rådighet hvert år i 3 år. Vi ønsker allerede nå å spesifisere mulighetene for igjen å ta elva i bruk som turistattraksjon gjennom å forsøke å igjen etablere fergeturer eller cruise fra Sarpsborg. Dette vil kunne gi en god profilering og muligheter for næringsdrivende i flere kommuner. 62/11 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN INNSTILLING: Behandling: Valgkomiteens innstilling til K.sak 62/ : Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 1. Kontrollutvalget Pål Simensen (AP) - leder 1. Cecilie Schie (H) Gry Bjerketvedt Moen (Krf) 2. Kaja Svenneby (Sp) Herman Foss (Frp) - nestleder Jorunn Lilleng (Sp) Side 5 av 17

6 Per Espenes (Sp) 2. Representantskap for Indre Østfold Kommunerevisjonsdistrikt 3. Forhandlingsutvalget Dag Walter Søby (Krf) - leder 1. Harald Aase (H) Ole Kristian Skjelle (Sp) - nestleder 1. Anne Grethe Larsen (Sp) 4. Arbeidsmiljøtuvalget Svein Olav Agnalt (AP) 1. Dag Walter Søby (Krf) Anne Grethe Larsen (Sp) 1. Ole Kristian Skjelle (Sp) 5. Administrasjonsutvalget Svein Olav Agnalt (AP) 1. Mats Petter Sydengen (AP) Marit Tangen (AP) 2. Trine Strand Ludvisen (AP) Dag Walter Søby (Krf) 3. Jørn Guldbrandsen (Krf) Cecilie Agnalt (AP) 4. Nina Ødegaard (AP) 5. Thorbjørn O. Werner (AP 6. Jan-Ivar Lorentzen (AP) Harald Aase (H) 1. Martin Wittingsrud (H) 2. Lisbeth Narvestad Grenager (H) 3. Erik Ringstad (H) Anne-Grethe Larsen (Sp) 1. Villy Roy Bimann (Frp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 2. Torgunn Skjelle Sollid (Sp) 3. Øistein Svae (Sp) 4. Herman Foss (Frp) 6. Skattetakstnemnd Frode Carlson - leder 1. Terje Holm Ole Johan Hellås Lakselv - nestleder 2. Viveke Espenes Tommy Dahl 7. Overskattetakstnemnd Dagfinn Kirkengen - leder 1. Kjell Finstad Martin Wittingsrud - nestleder 2. Hans Robert Dahl Torgunn Skjelle Sollid 3. Ole Magnus Christiansen Øivind Koffeld Terje Rådalen Øivind Ladim 8. Representant til A/L Vonheim Samfunnshus Harald Aase (H) Torgunn Skjelle Sollid (Sp) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 9. Representant til Kirkelig Fellesråd/Menighetsråd Marit Tangen (AP) Ole Kristian Skjelle (SP) Side 6 av 17

7 10. Hovedutvalg for Lisbeth Narvestad Grenager (H) - leder 1. Margrethe Ødegård (Krf) kultur og oppvekst Linda Desireè Stensby (H) 2. Alf Ivar Torsvik (H) Mats Andreassen (AP) - nestleder 3. Lene Toft (AP) Frode Olsen (AP) 4. Harald Søby (Krf) Gunhild Johnsen (AP) 5. Ann Cecilie Heia (H) Torgunn Skjelle Soillid (Sp) 1. Richard Narvestad (Sp) Villy Roy Biman (Frp) 2. Mina Stensrud Holøs (Sp) 3. Magne Røed (Sp) 11. Samarbeidsutvalget for Kirkelund skole 12. Samarbeidsutvalget for Vestgård skole m/sfo 13. Samarbeidsutvalget for Solhaug barnehage 14. Samarbeidsutvalget for Brekkeåsen barnehage 15. Samarbeidsutvalget Finlandsskogen barnehage 16. Underutvalg for Lars Sæther - leder 1. Lise Lund kulturvern og musèer Gunhild Johnsen - nestleder 2. Tommy Dahl Svein Mathis Aamodt Erik Børud Side 7 av 17

8 Tove Onstad 17. Eldreråd Ole Johan Hellås Lakselv (Frp) 1. Bjørg Kile (Sp) Anne-Mari Schie (Krf) 2. Terje Holm (Krf) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 18. Konfliktrådet - representant til oppnevningsutvalg Ole Kristian Skjelle (Sp) 19. Hovedutvalg for Kirsten Koffeld Iversen (AP) - leder Helse og samhandling Lise Lund (AP) Izet Licina (AP) Jørn Guldbrandsen (Krf) - nestleder Elisabeth Stub Christiansen (H) Solfrid Borger (Sp) Ole Johan Hellås Lakselv (Frp) 1. Kari Marie Helgesen Heia (H) 2. Jens Magne Christiansen (AP) 3. Elin Margrethe Schie (Krf) 4. Vegard Berli (H) 5. Tone Løkke Koffeld (AP) 1. Solveig Bjørnstad (Sp) 2. Astrid Margrethe Enersen (Sp) 3. Tommy Dahl (Sp) 20. Rådet for mennesker med Bjørg Kile (Sp) 1. Hans Robert Dahl (Krf) nedsatt funksjonsevne Richard Narvestad (Sp) 2. Ragnhild Søby (Krf) Trine Strand Ludvigsen (AP) 3. Sigrid Sundby Holt (H) 21. Legatstyre Kurt Arne Jankila (AP) 1. Ole Kristian Skjelle Elisabeth Stub Kristiansen (H) 2. Sigrid Sundby Holt Ingebjørg Svae (Sp) 22. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) Mortenstua Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 23. Mortenstua - styre 24. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) avlastningshjemmet Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 25. Avlastningshjemmet - styre 26. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) legevaktordning Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 27. Legevakt - styre Side 8 av 17

9 28. Hovedutvalg for Martin Wittingsrud (H) - leder 1. Thomas Graff (Krf) Næring og teknikk Gjermund Frorud (H) 2. Håkon Narvedstad Grenager (H) Ottar Krogh (AP) - nestleder 3. Jan Ivar Holm (AP) Therese Haltuff (AP) 4. Anette Mandfloen (H) Manja Iselin Espenes (AP) 5. Ingebjørg Nielsen (AP) Øistein Svae (Sp) 1. Ole Jan Skogstad (Sp) Tove Onstad (Sp) 2. Glenn Erik Bjerketvedt (Sp) 3. Bjørg Kile (Sp) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 29. Barne- og ungdomsrepresentant Rektor eller en fra ledergruppa v/ I hovedutvalg Næring og teknikk Vestgård skole. Skolen melder inn navn på person til sentraladm. Rektor eller en fra ledergruppa v/ Kirkelund skole. Skolen melder inn navn på person til sentraladm. 30. Representantskap Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) Indre Østfold Renovasjon Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 31. Indre Østfold Renovasjon - styre 32. Skiptvet Næringsforening Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) 33. Overformynderiet Pål Simensen (AP) - leder 1. Bjørn Karlsrud (AP) Viveke Espenes (Sp) 2. Hans Robert Dahl (Krf) 34. Forliksrådet 35. Tilflytningsnemnd Svein Olav Agnalt (AP) 1. Dag Søby (Krf) Olaf M. Berli (Frp) 2. Tommy Dahl (Sp) 36. Heimevernsnemnd Erik Ringstad (H) 1. Jo Mathis Aamodt (Sp) 2. Elisabeth Stub Christiansen Bjørn Karlsrud (Ap) (H) 37. Styret for Reiseliv Indre Østfold 38. Dyrevernsnemnd - forslag 39. ASVO Lise Lund (AP) 1. Kurt Arne Jankila (AP) 2. Anne Margrethe Ødegård Astrid Margrethe Enersen (Sp) (Krf) Side 9 av 17

10 40. Representantskapet for Driftsassistansen for Østfold Representantskap Østfold Interkommunale Arkivselskap Østfold Energistyringsgruppe 43. Grensekomiteèn Värmland - Østfold - styre 44. Grensekomiteèn Värmland - Østfold (Til årsmøtet) 45. Skjønnsnemnd ved Ole Kristian Skjelle (Sp) 1. Bjørn Karlsrud (AP) militære rekvisisjoner Inger Johanne Orefellen (Sp) 2. Marit Tangen (AP) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 46. Regionrådet for Indre Østfold Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 47. Meddommere til Heggen og Frøland Tingrett 48. Lagrette, meddommere til Borgarting Lagmannsrett 49. Skjønnsmenn til Heggen og Frøland Tingrett 50. Jordskiftemeddommere til jordskifteutvalg 51. Krisenteret - representantskap Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 52. Krisesenteret - styret 53. Representantskep IKT i Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Indre Østfold Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 54. Valgstyret til Kommune-, fylke-, Formannskapets Side 10 av 17

11 storting- og sametingsvalg m/vara Takstutvalg Skatteutvalg Miljørettet Helsevern - styre Landbruksnemnd Rusforebyggende gruppe IKT i Indre Østfold - styre Marit Tangen påpekte at Herman Foss ikke kan sitte i kontrollutvalget da han er vararepresentant til Formannskapet og Administrasjonsutvalget. Valgkomiteen fremmet følgende forslag på nytt medlem i kontrollutvalget: Herman Foss utgår Nytt medlem: Torleif Olsen Jorunn Lilleng - nestleder Øistein Svae foreslo at forhandlingsutvalget får personlige vararepresentanter. Enstemmig som foreslått. Valgkomiteens forslag med endringsforslaget vedr kontrollutvalget og det vedtatte forslaget fra Øistein Svae ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Valgkomiteens innstilling til K.sak 62/ : Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 1. Kontrollutvalget Pål Simensen (AP) - leder 1. Cecilie Schie (H) Gry Bjerketvedt Moen (Krf) 2. Kaja Svenneby (Sp) Torleif Olsen (Frp) Jorunn Lilleng (Sp) nestleder Per Espenes (Sp) 2. Representantskap for Indre Østfold Kommunerevisjonsdistrikt 3. Forhandlingsutvalget Dag Walter Søby (Krf) - leder 1. Harald Aase (H) Ole Kristian Skjelle (Sp) - nestleder 1. Anne Grethe Larsen (Sp) 4. Arbeidsmiljøtuvalget Svein Olav Agnalt (AP) 1. Dag Walter Søby (Krf) Anne Grethe Larsen (Sp) 1. Ole Kristian Skjelle (Sp) Side 11 av 17

12 5. Administrasjonsutvalget Svein Olav Agnalt (AP) 1. Mats Petter Sydengen (AP) Marit Tangen (AP) 2. Trine Strand Ludvisen (AP) Dag Walter Søby (Krf) 3. Jørn Guldbrandsen (Krf) Cecilie Agnalt (AP) 4. Nina Ødegaard (AP) 5. Thorbjørn O. Werner (AP 6. Jan-Ivar Lorentzen (AP) Harald Aase (H) 1. Martin Wittingsrud (H) 2. Lisbeth Narvestad Grenager (H) 3. Erik Ringstad (H) Anne-Grethe Larsen (Sp) 1. Villy Roy Bimann (Frp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 2. Torgunn Skjelle Sollid (Sp) 3. Øistein Svae (Sp) 4. Herman Foss (Frp) 6. Skattetakstnemnd Frode Carlson - leder 1. Terje Holm Ole Johan Hellås Lakselv - nestleder 2. Viveke Espenes Tommy Dahl 7. Overskattetakstnemnd Dagfinn Kirkengen - leder 1. Kjell Finstad Martin Wittingsrud - nestleder 2. Hans Robert Dahl Torgunn Skjelle Sollid 3. Ole Magnus Christiansen Øivind Koffeld Terje Rådalen Øivind Ladim 8. Representant til A/L Vonheim Samfunnshus Harald Aase (H) Torgunn Skjelle Sollid (Sp) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 9. Representant til Kirkelig Fellesråd/Menighetsråd Marit Tangen (AP) Ole Kristian Skjelle (SP) 10. Hovedutvalg for Lisbeth Narvestad Grenager (H) - leder 1. Margrethe Ødegård (Krf) kultur og oppvekst Linda Desireè Stensby (H) 2. Alf Ivar Torsvik (H) Mats Andreassen (AP) - nestleder 3. Lene Toft (AP) Frode Olsen (AP) 4. Harald Søby (Krf) Gunhild Johnsen (AP) 5. Ann Cecilie Heia (H) Torgunn Skjelle Soillid (Sp) 1. Richard Narvestad (Sp) Villy Roy Biman (Frp) 2. Mina Stensrud Holøs (Sp) 3. Magne Røed (Sp) 11. Samarbeidsutvalget for Kirkelund skole Side 12 av 17

13 12. Samarbeidsutvalget for Vestgård skole m/sfo 13. Samarbeidsutvalget for Solhaug barnehage 14. Samarbeidsutvalget for Brekkeåsen barnehage 15. Samarbeidsutvalget Finlandsskogen barnehage 16. Underutvalg for Lars Sæther - leder 1. Lise Lund kulturvern og musèer Gunhild Johnsen - nestleder 2. Tommy Dahl Svein Mathis Aamodt Erik Børud Tove Onstad 17. Eldreråd Ole Johan Hellås Lakselv (Frp) 1. Bjørg Kile (Sp) Anne-Mari Schie (Krf) 2. Terje Holm (Krf) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 18. Konfliktrådet - representant til oppnevningsutvalg Ole Kristian Skjelle (Sp) 19. Hovedutvalg for Kirsten Koffeld Iversen (AP) - leder Helse og samhandling Lise Lund (AP) 1. Kari Marie Helgesen Heia (H) 2. Jens Magne Christiansen (AP) Side 13 av 17

14 Izet Licina (AP) Jørn Guldbrandsen (Krf) - nestleder Elisabeth Stub Christiansen (H) Solfrid Borger (Sp) Ole Johan Hellås Lakselv (Frp) 3. Elin Margrethe Schie (Krf) 4. Vegard Berli (H) 5. Tone Løkke Koffeld (AP) 1. Solveig Bjørnstad (Sp) 2. Astrid Margrethe Enersen (Sp) 3. Tommy Dahl (Sp) 20. Rådet for mennesker med Bjørg Kile (Sp) 1. Hans Robert Dahl (Krf) nedsatt funksjonsevne Richard Narvestad (Sp) 2. Ragnhild Søby (Krf) Trine Strand Ludvigsen (AP) 3. Sigrid Sundby Holt (H) 21. Legatstyre Kurt Arne Jankila (AP) 1. Ole Kristian Skjelle Elisabeth Stub Kristiansen (H) 2. Sigrid Sundby Holt Ingebjørg Svae (Sp) 22. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) Mortenstua Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 23. Mortenstua - styre 24. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) avlastningshjemmet Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 25. Avlastningshjemmet - styre 26. Representantskap for Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) legevaktordning Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 27. Legevakt - styre 28. Hovedutvalg for Martin Wittingsrud (H) - leder 1. Thomas Graff (Krf) Næring og teknikk Gjermund Frorud (H) 2. Håkon Narvedstad Grenager (H) Ottar Krogh (AP) - nestleder 3. Jan Ivar Holm (AP) Therese Haltuff (AP) 4. Anette Mandfloen (H) Manja Iselin Espenes (AP) 5. Ingebjørg Nielsen (AP) Øistein Svae (Sp) 1. Ole Jan Skogstad (Sp) Tove Onstad (Sp) 2. Glenn Erik Bjerketvedt (Sp) 3. Bjørg Kile (Sp) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 29. Barne- og ungdomsrepresentant Rektor eller en fra ledergruppa v/ Rektor eller en fra ledergruppa v/ I hovedutvalg Næring og Vestgård skole. Skolen melder inn Kirkelund skole. Skolen Side 14 av 17

15 teknikk navn på person til sentraladm. melder inn navn på person til sentraladm. 30. Representantskap Svein Olav Agnalt (AP) Dag Walter Søby (Krf) Indre Østfold Renovasjon Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 31. Indre Østfold Renovasjon - styre 32. Skiptvet Næringsforening Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) 33. Overformynderiet Pål Simensen (AP) - leder 1. Bjørn Karlsrud (AP) Viveke Espenes (Sp) 2. Hans Robert Dahl (Krf) 34. Forliksrådet 35. Tilflytningsnemnd Svein Olav Agnalt (AP) 1. Dag Søby (Krf) Olaf M. Berli (Frp) 2. Tommy Dahl (Sp) 36. Heimevernsnemnd Erik Ringstad (H) 1. Jo Mathis Aamodt (Sp) 2. Elisabeth Stub Christiansen Bjørn Karlsrud (Ap) (H) 37. Styret for Reiseliv Indre Østfold 38. Dyrevernsnemnd - forslag 39. ASVO Lise Lund (AP) 1. Kurt Arne Jankila (AP) 2. Anne Margrethe Ødegård Astrid Margrethe Enersen (Sp) (Krf) 40. Representantskapet for Driftsassistansen for Østfold Representantskap Østfold Interkommunale Arkivselskap Østfold Energistyringsgruppe 43. Grensekomiteèn Värmland - Østfold - styre 44. Grensekomiteèn Värmland - Østfold (Til årsmøtet) Side 15 av 17

16 45. Skjønnsnemnd ved Ole Kristian Skjelle (Sp) 1. Bjørn Karlsrud (AP) militære rekvisisjoner Inger Johanne Orefellen (Sp) 2. Marit Tangen (AP) Nr. Navn på utvalg: Medlemmer: Vara: 46. Regionrådet for Indre Østfold Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 47. Meddommere til Heggen og Frøland Tingrett 48. Lagrette, meddommere til Borgarting Lagmannsrett 49. Skjønnsmenn til Heggen og Frøland Tingrett 50. Jordskiftemeddommere til jordskifteutvalg 51. Krisenteret - representantskap Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 52. Krisesenteret - styret 53. Representantskep IKT i Svein Olav Agnalt (AP) Dag Søby (Krf) Indre Østfold Anne-Grethe Larsen (Sp) Ole Kristian Skjelle (Sp) 54. Valgstyret til Kommune-, fylke-, storting- og sametingsvalg Formannskapets m/vara Takstutvalg Skatteutvalg Miljørettet Helsevern - styre Landbruksnemnd Rusforebyggende gruppe IKT i Indre Østfold - styre 63/11 ÅPEN POST Side 16 av 17

17 Behandling: Leder av servicekontoret, Ann Anthony orienterte om innføring av papirløse møter og bruk av lesebrett. Side 17 av 17

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Lisbeth Narvestad Grenager, Ole Kristian Skjelle, Cecilie Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.03.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Kari Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.03.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Kirsten Koffeld Iversen, Roy Sletner, Jorunn Lilleng,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild Søby, Odd-Ingar Widnes, Anne-Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.02.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Anne Grethe Larsen, Villy Biman Varamedlemmer: Bjørg Kile, Hermann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 8/28/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbeth Narvestad Grenager, Linda Stensby,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 4/24/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbet Narvestad Grenager, Linda Stensby, Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 22.11.2011 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud leder, Cecilie Agnalt, Erik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 10.06.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes, Ragnhild Søby, Dag Søby

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Alf Ivar Torsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.04.2007 Tid: Kl. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 9/25/2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Lisbet Narvestad Grenager, Linda Stensby, Frode

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 08.06.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 23.11.2010 Tid: 1830 Til stede på møtet: Medlemmer: Jorunn Lilleng - Torgunn Skjelle Sollid Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: 18.00. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: 18.00. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Odd-Ingar Widnes, Dag Søby,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Trine Strand Ludvigsen Varamedlemmer: Lill Anita Strand Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl. 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.01.2009 Tid: kl. 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Torgunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne-Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: 1830. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: 1830. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: 1830 Til stede på møtet: Medlemmer: * tilstede: Forfall: Harald Frorud Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.06.2011 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ranghild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet:

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Alf Ivar Torsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: 27.01.2011 Tid: 1830 Til stede på møtet: Medlemmer: * tilstede: Harald Frorud - Alf Ivar Torsvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 09.09.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad, Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Bjørg Kile,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 14.03.2007 Tid: KL. 18.30 Til stede på møtet Medlemmer: Torgunn S. Sollid, Cecilie Schie, Viveke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.03.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Barne- og ungd.repr. Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 09.04.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Lisbeth Narvestad Grenager Varamedlemmer: Håkon Narvestad Grenager,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.06.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ole Kristian Skjelle, Øyvind Lund. Kåre Haug kom til behandlingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.08.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Kari H. Heia, Alf I. Torsvik,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur og oppvekst SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 22 04 2014 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur og oppvekst Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ikke møtt: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.03.2009 Tid: kl. 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Torgunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Ole Kristian Skjelle, Anne Grethe

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.10.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet:

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 26.05.2009 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Cecilie Agnalt, Torgunn Skjelle Sollid, Jorunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Alle medlemmer tilstede Forfall: Kåre Haug Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Jon Andreassen (forfall)

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk. Jon Andreassen (forfall) SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og ungdomsrepresentant

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 07.09.2010 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredhuset Møtedato: 27.01.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 29.05.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Arnfinn Agnalt, Gjermund Frorud, Ottar Krogh,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 03.04.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile, Fredrik Grimeland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.02.2014 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.08.2007 Tid: 15.10 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Kirsten Koffeld Iversen, Torleif Olsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.06.2007 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Torleif Olsen, Kirsten Koffeld Iversen, Roy Sletner,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet:

SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Cecilie Agnalt, Erik Ringstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl.18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen Lisbet Narvestad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.03.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet Licina,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Villy Biman og Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Kåre Haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.09.2008 Tid: kl 1500 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Svein Olav Agnalt, Ragnhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: kl 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Kurt Arne Jankila,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2012 Tid: 1830 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten K. Iversen, Lise Lund, Jørn T. Gulbrandsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 5/29/2012 Tid: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Til stede på møtet: Medlemmer: Alle medlemmer Forfall: Izet Licina Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 24.04.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Torleif Olsen, Svein Olav Agnalt, Kirsten Koffeld Iversen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Jan Ivar Lorentzen Varamedlemmer: Haakon N. Grenager,

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 25.09.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bare- og ungdomsrepr.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Konsulent Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 0060/03 0067/03 Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 13.10.2003 Fra kl. 1800 Til kl. 1920 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Medlem Svein Dragnes

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. 19 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.11.2012 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.11.2012 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet Herredshus Møtedato: 27.11.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. : Ottar Krogh,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila, Martin Wittingsrud, Marit Tangen,

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent:

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2007 Tidspunkt: 16:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 24.10.2013 Tid: 18:30 19:45 Til stede på møtet: Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Forfall Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 16.12.2008 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild N. Søby, Harald Aase, Ole Kristian

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.05.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Marit Tangen,

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Valgnemnd. Utvalg: Valgnemnd Møtedato: Tid: 17:30-18:00 Lillehammer kommune Valgnemnd PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 31.08.2017 Tid: 17:30-18:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Varaordfører

Detaljer