AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO"

Transkript

1 AKTUELT OM PENSJON TORSDAG 28. NOVEMBER 2013 FELIX KONFERANSESENTER, O SLO

2 15:45 16:30 Motivasjonsforedrag og idemyldring for å skrive vitenskapelige publikasjoner 2

3 Christian Fotland (1956) er direktør i Gabler AS med ansvar for pensjonsrådgivning. Christian er siviløkonom fra NHH i Excess of loss reinsurance underwriter med spesialitet på vindstorm og jordskjelv prising av reinstatements og aggregate deductibles. Pensjonsrådgivning og pensjonskasser. levetidsutvikling i kollektiv pensjon, generasjonsbasert reallønnsutvikling og pantelånsobligasjoner som utgangspunkt for diskonteringsrente. 3

4 A scientific work paper addict Jeg er en «addict» ikke en misbruker Jeg henter inspirasjon og ideer fra vitenskapelig arbeid Jeg leter etter diskusjoner og uenighet Jeg leter etter modeller som forklarer det jeg er opptatt av for tiden og det jeg tror jeg blir opptatt av i morgen Jeg er en leser av vitenskapelige publikasjoner. 4

5 Reassuranse og prising 5

6 Alle visste vi skulle leve lenger men Folketrygden levealder-justeres Betydelig tilbakeføring av levetidsrisiko til den enkelte Privat sparing må erstatte bortfallet Ytelsesordninger får overgang til innskudd Foretakene reduserer sparing og flytter levetidsrisiko over til den ansatte Opptjente ytelser i fripoliser Det er store tap på fripoliser, slik at livselskapene ikke kan fortsette med dette produktet og må overføre lange garantier og levetid til den enkelte Hvordan i «h» klarte K2005 å overleve som en prisingsmodell og som en verdimålingsmodell? 6

7 Dette var viktig. Vi måtte ha alternativer! Det fulgte en rekke studentarbeider som omhandlet levetid 7

8 Tenk på om noen solgte fripoliser fra UK 8

9 Lønn er viktig Professoren satte i gang Studenten fortsatte 9

10 Gabler s lønnsutviklingsmodell Nominell lønnsvekst består av reallønnsvekst og inflasjon. Vi estimerer inflasjon og vi estimerer langsiktig reallønnsvekst for norsk økonomi. Vi korrigerer reallønnsveksten for alderseffekt, slik at reallønnsveksten for yngre arbeidstakere er sterkere enn for eldre arbeidstakere. En pensjonsordning har sjelden samme alderssammensetning som økonomien som helhet. Spesielt vil det være tilfelle når en pensjonsordning er lukket for nye innmeldinger Hvorfor er så få opptatt av å mene noe om lønnsdannelse for over tid? Dette er jo en nøkkelforutsetning i pensjonsmåling 10

11 Det er andre som mener noe 11

12 Hva skjer hos arbeidsgiveren? Vi studerte levetid og uførhet Vi studerte lønnsutvikling Så vi på avgang og lurer på hva som skjer hos denne arbeidsgiveren 12

13 Gabler s rentemodell -diskonteringsrente Modell Observér stat-, swap- eller OMFyield Beregn terminrente frem til år 10 Makroøkonomisk langsiktig likevekt fra år 20 Realrente + inflasjon Korreksjon kreditt Interpolering fra år 10 til år 20 Diskontering med hvert års rente Hvordan skal vi studere rentedannelse over tid når der ikke finnes markeder? Solvency II en god kilde for diskusjoner og faglighet! 13

14 Gode kilder I Livsforsikring har sin egen krise i Norge. Hva kan vi lære av denne og andre kriser i finansielle markeder? Hent fra andre land Lære av historien 14

15 Gode Kilder II Eget forlag Glimrende tverrfaglighet Er det benyttet vitenskapelig arbeid ig kilder i Banklov serien? 15

16 Mine ideer I The Liquidity and Credit risk premium of the Secondary Market for OMF Securities in Norway. A follow up of the Bernt Arne Ødegaard paper. Long term risk free real rates, inflation, inflation risk premium, and high quality credit risk premiums (OMF). Create a discount curve for pension and projects with cashflows years in to the future On the pricing of the Trønderenergi 99 year 2013 bond issue 16

17 Mine ideer II Long term real wage development based on education, sex, age, tenure, industry. The age component is of special interest. On the pricing of a "G" forward. "G" is a common indicator for salary growth and hence pension valuation. How should a "G" delivered in 10 years be priced. 17

18 Mine ideer III DB or DC. How to choose discount rates in a classical cashflow analysis when deciding DB or DC. DB to DC. How to value a paid-up policy in transfer between companies and a buy-back of the minimum guarantee (jfr NHH Miltersen, Persson,Lindset,Nordahl) Underwriting: Market value of paid-up policies based on social status, health and dependants Macro:Repercussions in the paid-up market when underwriting strategies change 18

19 Mine ideer IV On the choice of longevity assumptions in the life insurance industry. Why did nearly all participants in the market choose the same assumptions (K2005) when everybody knew (?) that they were wrong. A special case of oligopoly pricing equilibrium? Was the KLP using predatory monopoly pricing to gain 100% market share. Why did Storebrand and DNB exit the market. On regulatory approval of internal models. A question of power and regulatory abuse? A behavioral approach 19

20 Det myldrer i IV Skadeforsikring For store og små! 20

21 For kommende helger Hard core Levetid og seleksjon Lønnsnivå og utvikling Renter og diskontering og garantier Soft core Adferd i økonomiske og finansiell risiko Gruppeadferd. Når siviløkonomer og aktuarer opptrer i flokk 21