Med barns stemme i førersetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med barns stemme i førersetet"

Transkript

1 Med barns stemme i førersetet Avdelingsdirektør Anna Bjørshol

2 2 Vårt samfunnsoppdrag Bufdir skal styrke enkeltmenneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikkediskriminering

3 3 NOE AV DET VI JOBBER MED NÅ Universelt utformede skoler Arbeidsgruppe i 0-24 om koordinerte tjenester Barnekonvensjonen - Sjumilssteget Ungdomsråd CRPD

4 BARNEHAGE, SKOLE OG FRITID Over en fjerdedel av barn med sammensatte vansker går ikke i vanlig avdeling i barnehagen Det er når barn med nedsatt funksjonsevne har begynt på skolen at de i større grad har undervisning utenfor ordinær klasse

5 Samling for nyansatte vår 2016

6 Samling for nyansatte vår 2016

7 Barnekonvensjonen Gir universelle rettigheter til barn på tvers av alle etater og tjenesteområder. Ved motstrid går konvensjonen foran andre norske lover Er derfor den ideelle legalitet for samordning av tilbud til barn Siden den gjelder alle «handlinger» omfatter den også planer og vedtak/beslutninger så vel administrative som politiske. Alle skal begrunnes i barnets beste Også å unnlate å handle, er en handling Konvensjonen gir også føringer for foreldrenes ansvar, herunder det offentliges plikt til å støtte foreldrene

8 Barns rettigheter utvikling over tid 1991: Den 8. januar godkjenner (ratifiserer) Norge Barnekonvensjonen. 1993: Norge leverer sin første rapport om norske barns situasjon til FNs komité for barnets rettigheter. Komiteen er en internasjonal ekspertgruppe som skal passe på at Barnekonvensjonen overholdes. 2003: Barnekonvensjonen blir en del av norsk lov 2014 : FNs barnekonvensjons prinsipp om barnets rett til å bli hørt, ble tatt inn i lovens 104 første ledd. Grunnloven 104, første ledd Grunnloven 104, første ledd «Barn har rett til å bli hørt i «Barn har rett til å bli hørt i spørsmål som spørsmål gjelder dem som selv, og gjelder deres mening dem selv, skal og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse alder og utvikling» med deres alder og utvikling» tillegges vekt i overensstemmelse med deres 8

9 FN konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne Norske kommuner er forpliktet til å følge menneskerettskonvensjoner som Norge har sluttet seg til, herunder FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne ble underskrevet av Norge i 2007 og ratifisert i

10 Merknader fra komiteene Det er store kommunale forskjeller i tilbudene som gis Ber Norge sikre større likhet uavhengig av hvor man bor Barn og unge utsettes for mye kropspress og også diskriminering i skolen Bekymret for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne Bekymret for kvaliteten på opplæringen av barn med nedsatt funksjonsevne 10

11 Hvorfor er konvensjonene viktig? Menneskerettighetene er ikke noe ekstra, men en anerkjennelse av de rettighetene alle mennesker her. Noen er mer utsatt for å bli fratatt disse, og det kan gå på bekostning av hva slags tjenestetilbud man får Derfor er det viktig med bevissthet rundt at vi alle har rettigheter, også barn

12 Sjumilssteget for barnets beste Steg 1: Medbestemmelse (art. 12) Steg 2: God omsorg (art. 18, 26 og 27) Steg 3: Særskilt vern og støtte (art. 20, jf 25) Steg 4: Vern mot overgrep (art. 19, jf 34 og 36) Steg 5: Fullverdig liv (art. 23, jf 2) Steg 6: God helse (art. 24) Steg 7: God utdanning (art. 28, 29, 30 og 31)

13 Gode eksempler Nasjonal konferanse for fylkesmenn og direktorater(lillestrøm) Regionale konferanser for kommunene og undervisningsoppdrag i enkeltkommuner. Nytt nettside Spredning av info etter høringen av Norge i UNCRC, Genève 2018 Lokale samarbeid nært knyttet til 0-24-satsingen Arbeidsgruppemedlemmer deltar i utvikling av veiledere på ulike områder og med ny metodikk for NAV. Samarbeidet med utdanningsdirektoratet om å lage en veileder for hvordan man skal bruke barnekonvensjonen i saksbehandlingen

14 FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne CRPD Denne konvensjonen har en egen artikkel om barn med nedsatt funksjonsevne Den fremhever at også barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å si sin mening, og at de skal få hjelp til å fremme sin mening om de trenger det Kan gi bedre og riktigere saksbehandling! Fagdag likestilling og inkludering

15 Noen råd på veien Barns beste skal være førende for alle avgjørelser som angår barn Det finnes en veileder hos udir.no Husk at barna har en stemme Det finnes mye god informasjon om rettighetr og hvordan man skal snakke med barn Se bufdir.no og sjumilssteget.no 15

16 Barnekonvensjoen 30 år Barnekonvensjonen er 30 år i år bursdagsfeiring den 20. november Hold av datooen Dette er barnas dag, og barnas stemme skal være den røde tråden gjennom dagen Barn og unge skal er involvert i planlegging 16