Fall og brudd, sekundær osteoporose og D-vitaminmangel, en utfordring for voksne og eldre personer med utviklingshemning. 18.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fall og brudd, sekundær osteoporose og D-vitaminmangel, en utfordring for voksne og eldre personer med utviklingshemning. 18."

Transkript

1 Fall og brudd, sekundær osteoporose og D-vitaminmangel, en utfordring for voksne og eldre personer med utviklingshemning 18. november 2014 Stine Skorpen, spesialsykepleier og fagkonsulent

2 Helse hos voksne og eldre personer med utviklingshemning Sårbarhet, «frailty» Resultat fra «sykehusundersøkelsen» Sekundær osteoporose D-vitaminmangel Forebygging og behandling av osteoporose Falltendens og fallprofylakse Diskusjon: hva med rehabilitering?

3

4

5 En kombinasjon av faktorer som: Genetisk disposisjon for enkelte lidelser Mindre gunstige sosiale omgivelser og tilbud Motvilje eller manglende evne til utnytte generelle helsetilbud Utelatelse fra generelle helsekampagner Boforhold som fremmer inaktivitet og dårlige helsevalg

6 Menn med utviklingshemning døde i gjennomsnitt 13 år tidligere enn andre menn (65år/78år) Kvinner med utviklingshemning døde 20 år tidligere enn andre kvinner(63år/83år) 22% døde under 50 år, og blant befolkningen generelt er tallet 9 % Årsaker: forsinkelse i utredning, diagnostisering og behandling og også forsinkelse i å identifisere og bestemme riktig omsorg og pleie

7

8 Er en tilstand av økt sårbarhet for uønskede helseutfall sammenlignet med andre i samme alder. Årsakene er sammensatte og finnes i menneskers fysiologiske, psykologiske, kognitive, sosiale og miljømessige natur Eks. karakteristikk på Frailty: (Fried et al.,2001) Vekttap og tap av muskulatur Svakhet Dårlig utholdenhet, utmattelse Treghet Lav aktivitet

9 Risiko for sykdom og funksjonsfall blant voksne og eldre Tidligere aldringsprosess, f.eks år tidligere hos personer med Downs Syndrom (Prasher & Janicki, 2002) Sammensatte tilstander og mange diagnoser Avhengighet av andre hele livet Mangelfull helsekompetanse hos nærpersoner Mangelfull koordinering mellom ulike instanser Avhengig av stønad/folketrygd Mindre mulighet til å påvirke eget liv, kan påvirke livskvalitet For tidlig død Flere sykehusinnleggelser

10 Det å ha få venner, og ha lite kontakt med andre mennesker er like risikabelt som: -Å røyke 15 sigaretter om dagen -Å være en alkoholiker -Å ikke trene -Å være overvektig (Julianne Holt-Lunstad og Timothy Smith, Brigham Young universitetet i Utah og Bradley Layton fra Chapel Hill universitetet i Nord-Carolina)

11 Bakgrunn: Andre land rapporterer at personer med utviklingshemning er oftere innlagt og har lengre sykehusopphold en befolkningen generelt. Vi ønsker å undersøke om det er slik i Norge også? Forskningsspørsmål: Er voksne og eldre personer med utviklingshemning oftere innlagt på sykehus enn befolkningen generelt, hvor lenge varer en gjennomsnittlig sykehusinnleggelse, hvilke aldersgrupper (5årsintervall)er oftest innlagt, og hva er de 10 vanlige innleggelsesdiagnosene (ICD-10)?

12 Metode: Data fra Norsk pasientregister (NPR) er krysset med data fra uføreregisteret til Arbeidsog velferdsetaten (NAV) for å kunne identifisere personer med utviklingshemning. Somatikkdata for befolkningen er hentet fra rapportgenerator til NPR Utvalg: år med F70-F79(psykisk utviklingshemning) og Q90 (Downs syndrom) Deskriptiv analyse Artikkel under arbeid

13 Personer med utviklingshemning er innlagt på sykehus omtrent like ofte som befolkningen generelt og har tilnærmet like mange gjennomsnittlige liggedøgn Det som skiller seg ut er at utviklingshemmede er oftere innlagt i alderen år sammenlignet med befolkningen Når befolkningen når 80 år øker antall sykehusinnleggelser kraftig, for pers m utv synker antall sykehusinnleggelser kraftig etter 80 år

14 Most common diagnostic groups Inpatients with ID ( ) The population (2011) a XIX: S00-T98 Injury, poisoning and certain other consequences of external causes No N % No N % 1 1, , IX: I00-I99 Diseases of the circulatory system 2 1, , XI: K00-K93 Diseases of the digestive system 3 1, , XVIII: R00-R99 Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified 4 1, , X: J00-J99 Diseases of the respiratory system 5 1, , VI: G00-G99 Diseases of the nervous system 6 1, , XIV: N00-N99 Diseases of the genitourinary system , XXI: Z00-Z99 Factors influencing health status and contact with health services , II: C00-D48 Neoplasmes , XIII: M00-M99 Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue , (SUM) (10,367) (82.7) (547,871) 73,6 Other diagnoses 2, , TOTAL 12, ,

15

16 Osteoporose er en endring av beinstruktur med lavere innhold av kalsium enn normalt Beinstrukturen blir mer skjør og risiko for beinbrudd øker Hyppigst ses brudd i ryggvirvler, lårhalsbrudd eller underarmsbrudd. Osteoporose i seg selv gir ingen plager, det er bruddene som medfører smerter Forekomsten øker med alder Brudd fører til økt redsel for å falle, nedsatt livskvalitet

17 Indirekte forårsaket av underliggende årsak eller behandling Undersøkelser viser at mange voksne og eldre personer med utviklingshemning har en stor risiko for nedsatt mengde av kalk i skjelettet Risikofaktorer er medfødte syndrom, inaktivitet, ensidig kosthold, lav vekt, lavt nivå av D- vitamin, bruk av visse medikamenter, lav produksjon av kjønnsceller, arv og livstilfaktorer Kan både forebygges og behandles, bremse nedbrytning av beinvev

18 Regnes som et hormon Dannes naturlig i huden (sollys) Er viktig for normal dannelse av beinvev ved at D-vitamin sikrer opptak av kalsium i tarmen I tillegg regulerer det kalsium og fosfat i blodet, kalsiumkonsentrasjonen er viktig for muskulaturen Mulige helseeffekter på depresjon, demens, hjerte-kar, MS, kreft, infeksjoner ikke bevist ennå, trenger mer forskning.

19 Mange bygger ikke opp tilstrekkelig beinmasse i ung og voksen alder pga vekstreduksjon eller : Lav produksjon av kjønnshormoner Dårlig oppsuging av næringsstoffer fra tarmen (malabsorpsjon) Høye doser av epilepsimedikamenter Antipsykotiske medikamenter som etter lang tids bruk fører til nedsatt kjønnshormonproduksjon (11-30 % lider av psykiske lidelser) Langvarig bruk av steroider (over 3 mnd og minst 5-7,5mg Prednisolon) Prevensjonssprøyter Kombinert med hypotoni (sykelig slapp muskulatur) og lavt inntak av D-vitamin, inaktivitet og fedme

20 Bland de som brekker hoften vil 20-25% få et nytt brudd i løpet av de nærmeste fem årene(omsland,ahmed, 2013) Beintetthetsmålinger (DXA)

21

22 D-vitamin for eldre (2014) Tran 20µg/dag (1 spiseskje per døgn) Fet fisk, eggeplommer, margarin Sollys D-vitamintabletter (dråper, injeksjon etc) Kalsium 1-1,5 gram per døgn Melk, ost, brokkoli, grønnkål Calcigran Forte inneholder D-vitamin og kalsium Fysisk aktivitet med vektbærende belastning «Stå-trening»

23 Det er kombinasjonen av vitamin D og kalsium som gir effekt! Bruken av høydosepreparatet Afi-D2-forte er økende. mens for få benytter bifosfonater (hemmer nedbrytningen av beinvev og øker beintettheten, er førstevalg i behandling av påvist osteoporose) Bifosfonater kan redusere risikoen for nye brudd med omkring 50% (Wells, 2008) «Capture the Fracture» Hoftebeskyttere, hjelm

24

25 Aktivitet med vektbærende belastning er viktig for å bygge opp og vedlikeholde et godt skjelett og tenner Sterk og smidig muskulatur som kan forhindre unødige fall, viktig å trene opp en god kroppsholdning, øve på balanse og utføre tøyning av muskulatur Allsidig kosthold som inneholder calsium, vitamin-d, proteiner, B-vitaminer, mineraler Unngå fedme og undervekt

26 Bruk av antipsykotika, antideprisiva, antiepileptika, anxiolytika og hypnotika: -kan føre tap av beinmasse og indirekte til økt falltendens Undersøkelser viser et overforbruk av disse medikamentene blant personer med utviklingshemning (Bygdnes, 2013, Kvæfjord kommune) Obs interaksjoner mellom medikamenter ved polyfarmasi

27 Funn fra Australsk undersøkelse 2014: Fall er et stor problem blant personer med utviklingshemning Fall kan føre til: - redsel og redusert fysisk aktivitet - smerter - redusert mobilitet etter brudd eller skader - sykehusinnleggelser - økt behov for ressurser i bolig

28 Dårlig balanse (medikamenter) Redusert muskulatur (aldring) Overvekt Dårlig eller redusert syn Medfødte fysiske skader Nedsatt evne til å planlegge bevegelsesmønster Nedsatt reaksjonsevne Psykisk lidelse Overdreven nysgjerrighet som fører til usikker adferd Epilepsi

29 Distraksjon For kjapp i forhold til egen evne Uforutsigbare eller spontane bevegelser som fører til at en mister balansen Usikker motorisk adferd Mangelfull evne til å visuelt skanne omgivelsene Mangelfunn evne til å korrigere ubalanse Skader, fysiske eller psykiske, etter tidligere fall

30 Uventete lyder eller synsinntrykk som fører til ubalanse Nedsatt konsentrasjon i familiære omgivelser Mangel på hjelp i situasjoner som på egen hand fører til fall Endret adferd når andre er i nærheten for å imponere Redusert miljøkompetanse, redusert evne til å forstå hva som er farlig og som kan føre til fall

31 Sykehusinnleggelser/poliklinisk behandling Brudd gror sakte! Nedsatt funksjonsevne, immobilitet Smerter kan forekomme, mer medisin? Redsel for å falle, kan føre til nedsatt livskvalitet Økt arbeidsmengde for tjenesteytere/nærpersoner Utfordringer for å forebygge nye fall

32 Innendørs miljøtiltak for de med nedsatt syn, de med dårlig balanse og med falltendens pga epilepsi -kontrastfarger, fjerne tepper, godt lys, fjerne unødige møbler, revidere medikamentliste, skliforebygging Utendørs miljøtiltak - Gode sko/støvler, brodder, strø/salte veier, bruke staver, hoftebeskytter, hjelm, solbriller (obs blending!) Synstester og nye briller!

33 Forebyggende og helsefremmende arbeid kan spare den enkelte for unødig lidelse, og samfunnet for unødvendige utgifter Anbefaler årlige helsekontroller fra 18 år Anbefales av fastleger i Norge (takst 660) Fortell fastlegen om fall historikk /

34

35

36 Stine Skorpen, Spesialsykepleier og fagkonsulent Aldring og helse, Utviklingshemning og aldring Tlf: Mob: