ATLANTIS garanti for distanser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATLANTIS garanti for distanser"

Transkript

1 ATLANTIS garanti for distanser

2 ATLANTIS original TITAN GYLLENT TITAN ZIRCONIA LIVSTID LIVSTID 5 ÅR DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS-distanser for sementerte og skrueretinerte implantatrestaureringer på alle store implantatsystemer. Alle distanser fra ATLANTIS produseres ved hjelp av den seneste CAD/CAM-teknologien og freses i titan eller zirconia. I tillegg designes ATLANTIS-distansene individuelt med utgangspunkt i den fremtidige tannens form. Prosessen utføres ved hjelp av den patenterte programvaren ATLANTIS VAD (Virtual Abutment Design), noe som gir optimal funksjon og estetikk. ATLANTIS-distanser støttes av en omfattende garanti. Hvis en implantatleverandør ikke etterkommer sin egen garanti ved bruk av en ATLANTIS-distanse, vil DENTSPLY Implants erstatte både distansen og implantatet. De fullstendige garantiopplysningene for ATLANTIS-distanser finner du i vilkårene i denne brosjyren. De fullstendige garantiopplysningene for ATLANTIS ISUS-suprakonstruksjoner finner du i garantibrosjyren for ATLANTIS ISUSsuprakonstruksjoner, eller på

3 ATLANTIS garanti vilkår Disse garantivilkårene ( Vilkårene ) gjelder for ATLANTISdistanser, inkludert distanseskruer ( Produkter ), som produseres og distribueres av DENTSPLY Implants eller annet selskap i DENTSPLY-konsernet ( DENTSPLY Implants ). Garantien som er beskrevet i disse vilkårene, gjelder utelukkende for kvalifiserte behandlende tannleger ( Kliniker ) og ingen andre fysiske eller juridiske personer, inkludert pasienter, laboratorier og andre mellomleverandører. 1. GARANTIPERIODER Garantien for Produktene gjelder for følgende tidsrom, med de begrensninger og unntak som følger av disse Vilkårene: Livstidsgaranti for Produkter som er fremstilt i titan, inkludert gullfarget titan. Alle produkter som er fremstilt i zirconiumdioksid, er dermed unntatt. Fem (5) år fra forsendelsesdato fra DENTSPLY Implants for Produkter som er fremstilt i zirconiumdioksid. 2. GARANTIENS OMFANG Med de begrensninger og unntak som er beskrevet i disse Vilkårene, vil DENTSPLY Implants gi følgende ytelser: YTELSER KNYTTET TIL KVALITET Hvis Produktet har mangler i materiale eller utførelse, det vil si hvis Produktet ikke oppfyller DENTSPLY Implants kvalitetsstandarder eller Produktet ikke samsvarer med de spesifikke instruksjonene som er gitt før det aktuelle Produktet ble designet, via ATLANTIS WebOrder eller ATLANTISordreskjema, vil DENTSPLY Implants fremstille Produktet på nytt uten ekstra kostnad. YTELSER KNYTTET TIL KIRURGI DENTSPLY Implants anerkjenner at implantater av og til kan gå tapt etter at Klinikeren har tatt avtrykk på implantatnivå. DENTSPLY Implants tar ikke ansvar for det implantatet som går tapt, men tilbyr følgende ytelser: Hvis implantatet går tapt etter at Produktet og den protetiske restaureringen er installert og i funksjon, bør Klinikernes krav relatert til implantatet rettes til det firma som leverte implantatet. Hvis implantatleverandøren nekter å la sin garanti gjelde for implantatet (utelukkende på grunn av bruk av Produkter), vil DENTSPLY Implants refundere Klinikerens dokumenterte, faktiske kostnader knyttet til et nytt implantat og fremstille Produktet på nytt uten ekstra kostnad. Hvis implantatet går tapt før Produktet er plassert på implantatet (med mindre det er uttrykkelig dekket av den separate garantien for DENTSPLY Implants ), er DENTSPLY Implants ikke i under noen omstendighet ansvarlig for å erstatte implantatet. Ytelsene beskrevet ovenfor utgjør DENTSPLY Implants eneste forpliktelse og Klinikerens eneste avhjelp når det gjelder Produktene og innholdet i disse Vilkårene. 3. KVALIFISERING OG FREMMING AV KRAV For å motta ytelser i henhold til disse Vilkårene må Klinikeren oppfylle følgende krav: Garantikrav må, for å være gyldige, meldes til DENTSPLY Implants innen tretti (30) dager fra datoen da mangelen kravet gjelder, ble oppdaget. Meldingen skal skje etter den fremgangsmåten som er fastsatt i dette dokumentet. Klinikeren skal kontakte DENTSPLY Implantsrepresentanten eller DENTSPLY Implants kundeservice for å få tilsendt reklamasjonsskjema og instruksjoner om retur av Produktet. Utfylt klageskjema, der årsaken til feilen er dokumentert, må returneres til DENTSPLY Implants sammen med Produktet innen tidsfristen som er angitt ovenfor. Alle Produkter skal steriliseres før retur til DENTSPLY Implants. Klinikere som sender inn klageskjema for kirurgiske ytelser, må fremlegge følgende: Dokumentasjon av kasuset samt påvisning av at implantater var indisert, og at ingen kontraindikasjoner eksisterte for den aktuelle pasienten

4 Dokumentasjon på at implantatleverandøren erklærte egen garantiordning for ugyldig (utelukkende på grunn av bruk av Produktene), samt kvittering/faktura for implantater som skal refunderes Klinikere som fremsetter krav i henhold til disse Vilkårene, må ikke ha betalingsrestanse til DENTSPLY Implants på tidspunktet for innsending av klageskjema. Alle prosedyrer der Produkter (og implantater) benyttes før, under og etter implantatinstallasjon må utføres i henhold til DENTSPLY Implants og (eventuelt) andre implantatprodusenters protokoller, retningslinjer og instruksjoner, i tillegg til akseptert norm for tannbehandling. Transportkostnader og transportrisiko bæres av Klinikeren. Kostnaden ved returforsendelse skal bæres av DENTSPLY Implants i tilfeller som dekkes av garantien i disse vilkårene. Uavhengig av eventuelle garantikrav skal klager innrapporteres så raskt som mulig i overensstemmelse med juridiske krav. 4. GENERELLE BEGRENSNINGER I GARANTIEN Utover garantien som er angitt i disse vilkårene, gir verken DENTSPLY Implants eller representanter eller andre tredjeparter som produserer eller distribuerer Produktene, noen garantier, uttrykte eller underforståtte, skriftlige eller muntlige, angående Produktene, herunder (men ikke begrenset til) alle underforståtte garantier for salgbarhet, holdbarhet eller egnethet for bestemt bruk eller formål. 5. UNNTAK FRA GARANTIEN DENTSPLY Implants skal ikke gi ytelser i henhold til disse Vilkårene hvis: feilen skyldes et traume, et uhell eller annen skade som forårsakes av pasienten eller tredjepart feilen skyldes implantater som er installert i pasienter med aksepterte kontraindikasjoner for vellykket implantatintegrasjon, herunder, men ikke begrenset til, sykdommer forbundet med alkoholisme, ukontrollert diabetes eller narkotikaavhengighet feilen skyldes normal slitasje Produktene har blitt preparert, slipt, avgradert eller bearbeidet på andre måter For å unngå tvil skal disse Vilkårene og ytelsene og avhjelpen som er fastsatt ved dem, være alt som gjelder for Produktene og innholdet i disse Vilkårene, og skal utelukke alle andre rettigheter, ytelser og/eller avhjelp, slik som utgifter i forbindelse med laboratoriearbeid og klinisk behandling. 6. ENDRING ELLER OPPHEVING AV GARANTIEN DENTSPLY Implants forbeholder seg retten til å endre eller oppheve disse Vilkårene når som helst, uten varsel. Slike endringer eller opphevinger påvirker ikke Produkter som allerede er installert i pasienter og fullt betalt av Klinikeren til DENTSPLY Implants før den aktuelle datoen. DISSE VILKÅRENE GJELDER FRA 1. JANUAR DENTSPLY Implants fraskriver seg i tillegg ethvert ansvar (på vegne av seg selv og alle sine representanter og andre tredjeparter som produserer eller distribuerer Produktene) for tap av fortjeneste eller inntekt, brudd på god tannlegeskikk fra Klinikerens side, og andre direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes Produktenes utforming, sammensetning, tilstand, bruk eller ytelse.

5 Unike originaler for unike individer

6 About DENTSPLY Implants DENTSPLY Implants offers comprehensive solutions for all phases of implant therapy, including ANKYLOS, ASTRA TECH Implant System and XiVE implant lines, digital technologies, such as ATLANTIS patient-specific CAD/CAM solutions and SIMPLANT guided surgery, regenerative bone materials, and professional development programs. DENTSPLY Implants creates value for dental professionals and allows for predictable and lasting implant treatment outcomes, resulting in enhanced quality of life for patients. About DENTSPLY International DENTSPLY International Inc. is a leading manufacturer and distributor of dental and other healthcare products. For over 110 years, DENTSPLY s commitment to innovation and professional collaboration has enhanced its portfolio of branded consumables and small equipment. Headquartered in the United States, the Company has global operations with sales in more than 120 countries. DENTSPLY Implants does not waive any right to its trademarks by not using the symbols or NO DENTSPLY. All rights reserved