Avhengighet, motivasjon og hjerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avhengighet, motivasjon og hjerne"

Transkript

1 Avhengighet, motivasjon og hjerne Egon Hagen Spesialrådgiver Korfor 1 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

2 Kjemisk strategi for å søke gevinster Hvorfor stoff/alkohol/doping 2 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

3 3 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

4 Dels for å blåse nytt liv i oss selv, slappe av, men det er også en praktisk måte å bli en litt annen person, mindre metodisk, mindre beregnende Det gjør dagen litt mer utholdelig «Det gjør en selv og andre - og faktisk livet selv betydelig mindre kjedelig (Kingsley Amis, 2008: Everyday Drinking) 4 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

5 5 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

6 6 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

7 Skremsel virker ikke! 7 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

8 Gevinst + Forbruk Risiko 8 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

9 Gå for kvantitet fremfor kvalitet. De fleste ville heller ha to glass ordinære anstendig portvin enn ett glass av en sjelden årgang. Store drinker fremfor små. Folk som drikker mye vil bli fornøyd og beroliget, smådrikkere blir ikke fornærmet, og du slipper å gå rundt å gi påfyll hele tiden.(kingsley Amis, 2008) Mindset til stordrikkere 9 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

10 Tenåringer som eksperimenterer med alkohol Unge voksne/studenter (vorspiel / nachspiel Arbeidsrelaterte situasjoner (spesielle anledninger, underholdende forretningsforbindelser, tid mellom harde arbeidsperioder) Gruppeaktiviteter (hooliganisme, charter turer, julebord etc) Overstadig drikking av "alkoholikere" Typer av stordrikkere 10 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

11 Beruselsens funksjon - Alcohol makes you pretty, lady! - But I have not been drinking. - No, but I have.. 11 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

12 Kulturelle innpakninger 12 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

13 Drikking er alvorlige & maskuline saker I business ifm seriøse forhandlinger - ofte kombinert med karaoke sang Tillater alternativ atferd og kommunikasjonsmåter. Sosiale relasjoner kan justeres Informasjon gitt under drikking er forventet å bli husket etterpå Japan (Moeran, 2005) 13 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

14 Kommunismen: alkohol som degenerert oppførsel fra borgerskapet. Tung drikking støttet av kulturelle aksept i sosiale situasjoner toleranse for beruset atferd. Kjendiser og politikere er kjent for å drikke tungt og regelmessig, med utsettes for minimal kritikk i pressen Tung drikking forsterker mannlige sosialitet Østeropa (Hall, 2005) 14 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

15 Historisk er fylla viktig for å akselerere utagerende atferd. Full er man ikke fullt ansvarlig for ord og handlinger særlig knyttet til sex, aggresjon og selvskryt Norway (Duckert, 2003) 15 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

16 Det er mer sannsynlig at menn drikker, det er mer sannsynlig at de drikker tungt, og at de opplever problemer med drikkingen sine Å drikke er å være maskulin, og å drikke tungt er å bli mer maskulin Mannlige drikking, spesielt hos unge menn, er ofte forventet mannlig atferd, og er forbundet med risikoatferd, spenning og aggresjon Tung drikking og kjønn (Hunt & al., 2005) 16 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

17 Fra frykt for å miste kontroll til ønske om beruselse Beruselse forbundet med frihet, trivsel og ekte opplevelser Gleden av å bryte grenser og å miste kontrollen Feminitet uttrykt gjennom dristige erotiske aktiviteter Endringer i drikkemønstre hos finske kvinner fra 1995 til 2000(Simonen, 2011) 17 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

18 18 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

19 Forløp 1 tidlig uten tilleggsbelastninger 19 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

20 Forløp 2 tidlig med tilleggsbelastninger 20 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

21 Forløp 3 Livskrise 21 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

22 Forløp 4 Pensjonistene 22 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

23 Eksplosjon av arenaer 23 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

24 Arena Jobb 24 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

25 Arena kjøkken 25 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

26 Syklubb 26 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

27 Ferie 27 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

28 Jakta 28 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

29 Fisket 29 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

30 Sykkeltur til Danmark 30 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

31 Hytta 31 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

32 Innpakninger 32 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

33 Sjekk de godt voksne 33 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

34 Og så damene 34 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

35 Damer og vin? 35 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

36 Vi menn 36 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

37 Hvor ofte? 37 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

38 Vikingfylla 38 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

39 Hva vet vi 40 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

40 De aller fleste kommer ut av sin avhengighet på egen hånd De vi møter kan representere en sub- gruppe som er særlig hardt angrepet. 60 prosent tilbakefall Behandling tilbakefall-reinnleggelse 27 år fra første rusepisode til 1 rusfritt år 9 år fra første behandling til 1 rusfritt år Det er bra å være i behandling sammenlikning med andre kronikere.. Avhengighet som en kronisk residiverende lidelse Behandlingsresultater 41 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

41 CBT, MI og 12 trinns Ikke nevneverdig forskjell mellom ulike behandlingsformer MEN: Desto mer individualisert og omfattende - jo bedre resultat Behandlingsforskjeller 42 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

42 Om kidnapping av belønnings og motivasjonsmekanismer og resultatene av dårlig ledelsesmessig styring 43 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

43 Perspektivendring fra fokus på toleranseutvikling og abstinens til kontrolltap, overdreven incentiv vektlegging tvangsmessig bruk Avhengighet handler om tvangsmessig atferd 44 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

44 Sosial fobi Depresjon PTSD Forskningens pris Ofte valgt vekk i de store RCT studiene Komorbiditet 45 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

45 Dette utsagnet er gått ut på dato Heller jakte på sjelsettende opplevelser - Bill wilson og og AA jakten på mening Kom tilbake når du er motivert! 46 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

46 Skjult lidelse for pasient og behandler språket skjuler Diagnostisk presisjon - Bzz Kognitive vansker og rusmiddelavhengige 47 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

47 Epigenetisk modell Miljøpåvirkninger Arv 48 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

48 49 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

49 Klinisk «snap shot» Behandler: «Det er viktig at du tar kontakt med din kone, tar henne med til behandlingen, får gjort deg en ny avtale ang. metadonen din, og at vi sikrer oss at kona de kan bakke deg opp videre» Pasient: «Dette hørtes mye ut» Behandler: «Føler du deg presset» Pasient: «Jeg føler meg overveldet, jeg har lyst å være alene» Behandler: «Trekker du deg ofte unna i møte med vanskelig tema» osv 50 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

50 30-80 % av pasienter har kognitive vansker Dette påvirker livskvalitet, jobbmulighet og evne til å nyttiggjøre seg behandling samt graden av samfunnsintegrasjon Nevropsykologi avhengighet og behandling 51 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

51 Forløp Behandlingsutfall Samarbeidsklimaet pasient/behandler Selvinnsikt Graden av benektelse Oppfølging av beh. opplegg, Etterlevelse av regler/rutiner Evne til å forstå/lese andres reaksjoner på egen atferd Evne til å lære av tidligere feil Graden av avholdenhet etter utskriving. Kognitive skader påvirker 52 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

52 Hva ser du etter når du skal vurdere mulig kognitiv svikt Hvor treffsikker tror du at du er? Buzz 53 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

53 Personlighets og temperamentsfaktorer Impulsivitet handle plutselig, ikke planlagt, uten tilstrekkelig info, og uten å vurdere for og imot Negativitet nevrotisisme affektregulering og konsekvenser i.f.t. selvmedisinering Aggresjon, opposisjon, spenningssøkende atferd Inngangsårbarhet Tarter et al.. barn av rusavhengige foreldre vurdert i.f.t.. nevrobiologisk kontroll (eksekutive funksjoner) kunne forutsi med 85% sikkerhet hvem som brukte stoff 3 år senere. Noen premorbide betraktninger 54 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

54 Mye innlæring i starten av behandling uavhengig av behandlingsregime. Regler, behandlingsfilosofi osv.. Se bakover og tenke fremover Konsekvenstenkning/abstrahering Håndtering av emosjonelle tema Stresshåndtering Ikke optimal timing i.f.t.. Pasientens kognitive status Motivasjon = ferdigheter x motivasjon x muligheter Dropout 2 Kompenserende strategier.. Behandlingsstart 55 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

55 Hjerne - Atferd relasjoner Systematiske målinger av intellektuelle, motoriske og sensoriske funksjoner som utgangspunkt for å forstå hjernens organiske tilstand (integritet) 2 hovedgreiner: Kognitiv nevrovitenskap og klinisk nevropsykologi Stor diagnostisk iver mindre på tiltakssiden. De vi jobber mot har ofte usynlige funksjonshemminger. Mye negative forklaringer for hvorfor folk ikke tar seg sammen karaktersvakhet, manglende motivasjon.. HVA ER NEVROPSYKOLOGI 56 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

56 Avdekke underliggende organiske årsaker til et gitt tilstandsbilde. Differensialdiagnostikk - Foreligger det hjerneskade? Funksjonsdiagnostikk - Hvilke ressurser som kan nyttiggjøres i rehabilitering Forløpsdiagnostikk - endring i funksjon fra forrige undersøkelse Måle endring i nevropsykologisk funksjonsnivå som effekt av ulike rehabiliterings/opplærings programmer- dette gleder vi oss til.. HVILKE SVAR GIR EN NP UNDERSØKELSE. 57 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

57 The fly-by-wire brain : Hjernen har utviklet seg til å være ustabil dette gjør den veldig tilpasningsdyktig og kreativ men den krever hele tiden balanserende input for at den ikke skal ta av i uønskede retninger. det samme er tilfelle for moderne jagerfly. De er designet ustabile og krever konstant input fra datamaskiner for å holde dem på kurs. Den ustabile hjernen Forskjellen på mennesker og dyr 58 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

58 DSM IV gir en omfattendeoppsummering av hva som inntreffer ved frontale dysfunksjoner Impulsivitet kritikkløshet- vansker med å holde tilbake responser Kommer ikke i gang med ting - kan se målet, men ingenting skjer Svekket kognitiv fleksibilitet Perseverasjon - vansker med å avslutte ting- holder på med ting som ikke fungerer. Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon- distraherbar Sosial årvåkenhet Delayed discounting Svekket selvoppfattelse/selvinnsikt Konkret grunninnstilling vansker med abstrahering/fuglesperspektiv osv. Store implikasjoner for regulering av atferd, utvikling av ulike former for psykopatologi Dysfunksjoner i frontallappen 59 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

59 Stroop 60 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

60 Oppmerksomhet Arbeidshukommelse Visuospatielle ferdigheter Eksekutive funksjoner Problemløsning Fleksibilitet Konsekvensvurderinger Impulshemminger TYPISKE FUNKSJONSUTFALL 61 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

61 1-3 uker nevropsykologisk funksjonnivå som moderat hjerneskadet Bedring av de fleste funksjoner opptil flere år etter opphør av drikkingen. Størrelsen på det evig tapte avhengig av individuelle disposisjoner ETTER OPPHOLD I DRIKKINGEN 62 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

62 Typisk rusinduserte ensefalopatier manglende evne til å fungere i arbeid som krever rask informasjonsbehandling og tilpassning til skiftende arbeidsrutiner. Nedsatt problemløsningsevne, redusert kognitiv fleksibilitet. Vansker med å lære noe nytt. EVNE TIL Å FUNGERE I ARBEID 63 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

63 Best egnet for rutinemessige gjentakelser. Konsentrere seg om en ting om gangen. Redusert evne til å fungere i situasjoner som krever delt oppmerksomhet. Impairment index >.5 Store psykiatriske tilleggsvansker Set verdi- aktuell verdi ARBEIDSEVNE FORTS.. 64 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

64 Vet mye om mye. men mindre om andre ting Det lille vi vet viser et sammensatt bilde mye uklart i.f.t.. Hvordan vi skal forstå det vi ser Funn som viser gjennomgående svekkelse av en rekke nevropsykologiske funksjoner. Informasjonsprosessering Oppmerksomhet hukommelse visuell og verbal Eksekutive vansker Men ikke evnen til bilkjøring forutsatt stabile doser Men - stor forekomst av blandingsmisbruk (alkohol), overdoser (hypoksi), hodeskader, psykiatrisk komorbiditet kompliserer tenkningen om årsak % viser alvorlig akse II diagnoser i denne gruppen Morfologiske forandringer Substitusjonspasienter 65 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

65 Gi oppgaver så konkret som mulig Skriv ned skrittvise steg for å gjennomføre en oppgave Gå igjennom hva som kan gå galt med pasienten - beredskapsplan Strukturerte samtaler unngå uklare avslutninger. Kommuniser enkelt, stegvis, masse gjentakelser, skriv ned, vær konkret ingen abstrakte resonnementer, unngå logiske diskusjoner Ikke spør for mye om følelser - terapi er ofte veldig ustrukturert for denne pas. gruppen. Bruk notatbok tren i å bruke den Språkfunderte pasient terapeut interaksjon- vi tror lett at dersom språket er ok så er atferden regulert av dette.., unngå veldig åpne spørsmål Watch my hips not my lips. Fokus på atferd- ikke hva som sies Respekt balansegang strategier som mot barn men respekt som voksen Unngå maktkamper når de oppstår har du tapt sidestep/dodge Råd 66 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012

66 Aksepter variabilitet ok onsdag, umulig fredag Blås opp de små steg bruk kikkertsyn for å finne seirer Effekt= læring>tilfeldighet Bygg på idiosynkratiske metaforer jeg ønsker å få lappen tilbake, få meg en jobb, kjøpe meg en ny tv.. Bruk personens erfaringer med sine vansker- ikke logikk til å sette realistiske mål Jakt etter energi kilder, eks. hobbyer, nettverket familie Komparentopplysninger for å sette mål Forts 67 Undervisning, Kafè Julie, 8. febr 2012