MÅTEHOLD ELLER TOTALAVHOLD - HVA SIER BIBELEN?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅTEHOLD ELLER TOTALAVHOLD - HVA SIER BIBELEN?"

Transkript

1 MÅTEHOLD ELLER TOTALAVHOLD - HVA SIER BIBELEN? Statistikkens tale: * nordmenn er skadet av alkohol. * Ytterligere har alkoholproblemer innen sin nærmeste familie. * 5-8 mennesker dør hver dag i Norge av alkoholskader. * 70-80% av all voldskriminalitet begås i påvirket tilstand. * Alkohol er med i spillet ved 95% (!) av alle trafikk-ulykker som skjer natt til søndag. * Nær halvparten av alle voksne som drukner, er alkoholpåvirket. * Alkohol, selv i små mengder, dreper hjerneceller og sløver sinnet. Tillater Bibelen oss å «nyte litt alkohol for vår mage? Hva med «vin og sterk drikk» når vi skal vise glede og takknemlighet? Ja, det var spørsmålene jeg satt igjen med den kvelden på alkoholikerhjemmet. I denne teksten vil vi forsøke å gjøre tre ting: a) Vise at der er grunnleggende bibelske prinsipper som klart og utvetydig forbyr all bruk av alkohol som nytelsesmiddel. b) Vise at tekster som synes å indikere at måtehold er OK, faktisk sier noe helt annet. Her skal vi også vise at de både kunne produsere og oppbevare alkoholfri vin i bibelsk tid. c) Vise at bibelen klart og tydelig påbyr totalavhold. I. BIBELSKE PRINSIPPER SOM VISER AT KRISTNE IKKE BØR NYTE ALKOHOL 1. Gud prøver å gjenopprette sitt bilde i oss. Han er selv ikke sløvet (!), og hvis han skal gjenskape sitt bilde i oss må vi også unngå alt som sløver og alt som destruerer og motvirker Guds plan. 2. Jesus er den «i hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede.» (Kol 2,3).

2 Alkohol sløver, svekker og dreper hjerneceller. Gud forsøker å fylle oss med himmelsk visdom og kunnskap. Alkohol gjør oss mindre mottakelige for slikt. Hvis Jesus selv nøt alkohol kan heller ikke «visdommens og kunnskapens skatter» ha eksistert i hans sinn, det skapes altså tvil om hans fullkommenhet! 3. En kjærlig Gud? Som en kjærlig Gud har han ikke rett til å påføre sine skapninger all den ulykke og forbannelse som alkoholen har ført inn i verden. Det er vel nok å minne om at «over 70% av den politianmeldte kvinnemishandlingen i Oslo foregår under alkoholpåvirkning», og at «hver tredje skilsmisse har alkohol som viktig årsak.» 2 Hun var bare 14 år gammel. Sykehuset berget så vidt livet hennes etter selvmordsforsøket. Foreldrene lot henne selvfølgelig aldri smake alkohol som barn, men når festene hjemme var over utpå natten sov de rusen ut neste morgen, og da var hun oppe og smakte på de halvfulle glassene som sto utover. Allerede i puberteten var hun alkoholiker, som 14-åring var livet uten mening og hun prøvde å sette en stopper for det. Hvis Gud hadde tillatt, produsert og velsignet alkoholholdig vin ville han ha vært medansvarlig for slike ulykker. 4. Jesus kom for å sette oss fri. Luk 4,18. Alkohol slavebinder, og blir dermed en motstander av Jesus. II. MÅTEHOLDSTEKSTER I BIBELEN?? Hvordan produseres alkoholholdig vin? Vi siterer: «Gjæringen kommer i gang umiddelbart etter at druene er knust eller presset, ved at gjærsoppene... som sitter på skallene, kommer i berøring med druesukkeret. Derved spaltes druesukkeret til alkohol og karbondioksid. Vin får et alkoholinnhold fra 8 til 14 volumprosent.» Et grunnleggende argument mange kristne måteholds folk benytter er at i bibelsk tid kunne de hverken produsere eller oppbevare alkoholfri vin. Under de varme klimatiske forhold de levde under ble druesaften automatisk gjæret. Et nøyere studium av oldtidslitteraturen, samt nyere arkeologiske funn, viser at denne påstanden bygger på sviktende grunnlag. De kunne både produsere og oppbevare alkoholfri vin. Man benyttet gjerne den første druesaften som fløt fram fra pressen. Dermed unngikk de mye av skallene med gjærsoppene. I tillegg ble saften filtrert. Juicen ble så kokt inntil bare halvparten eller en tredel var igjen. Dette fikk da en

3 konsistens som lignet en slags tyktflytende sirupsmasse. Skulle gjærsopper ha kommet med gjennom flitrene ville de bli drept under kokingen, og hvis gjæringsprosessen allerede hadde produsert noe alkohol ville denne, siden den er mer flyktig enn vann, bli borte med dampen under kokingen. Når vinen senere skulle drikkes ble den tynnet ut med vann. Oppbevaring av vin har alltid vært en kunst. De hadde lufttett preservering utstyr som skinn sekker og amforaer (krukker) som var behandlet med voks, harpiks, bek, tjære eller lignende. Mange benytter i dag voks over hermetikken, de benyttet gjerne olivenolje. I tillegg kunne de fylle amforaene nesten helt med juice og brenne svovel på toppen. Mens det fortsatt brant ble lokket satt på, og svovelet absorberte dermed oksygenet og forhindret utviklingen av gjærsopp. Vinen ble ofte oppbevart i kjølige vinkjellere under jorden. James B. Pritchard, en av de store autoritetene innen oldtidshistorie, foretok arkeologiske utgravinger i det bibelske Gibeon i perioden Der fant han rester fra et større vinproduksjons-anlegg med bl.a. 63 vinkar. Flere kar var faktisk ennå forseglet! Totalkapasiteten var på ca liter. Anlegget skrev seg fra det 7. årh. f.kr. Han oppdaget også rester av filtreringsutstyret og vinkjellere som var hogd ut i fjell-grunnen. For å teste de gamle metodenes brukbarhet laget de lignende utstyr. De produserte og lagret vin på gammelt vis, og da denne ble undersøkt en måned senere viste det seg at den var fullstendig upåvirket av det varme klimaet! 3 Det er altså påvist at allerede århundrer før Kristi tid var det mulig å framstille og oppbevare ugjæret vin i Palestina. Hva så med tekstene måteholds folk benytter for å vise at bibelen aksepterer en viss bruk av alkoholholdig vin? La oss kikke på dem: Bryllupet i Kana, Joh 2,1-12. Toastmasteren i bryllupet ble irritert fordi «den gode vinen» ble satt fram så sent, idet selskapet nærmet seg slutten. Hvordan var denne «gode vinen» som Jesus mirakuløst skaffet til veie? En måte å finne ut av det på vil være å stille spørsmålet: Hva regnet jødene som «den beste vinen»? Kan vi vite noe om det?

4 Kitto s Encyclopedia of Biblical Literature forteller oss om alkoholfri vin, bestående av kokt druejuice, at dette blant jødene «var regnet som den rikeste og beste vinen.» Når dette, blant jødene var regnet som den beste vinen må det ha vært nettopp slik vin Jesus serverte. Den kom ren og frisk fra Skaperens hånd, og der var ikke hverken tid eller behov for å gjære den! Selv i dag er det ikke styrken som avgjør om en vin er god eller dårlig, det er andre smaks og konsistenskvaliteter som er avgjørende. Det er nok å minne om at det var en alkoholfri vin som fikk gullmedaljen i en større vinkonkurranse i California for ikke så lenge siden! Ifølge Johannes 2,10 kan det se ut som om gjestene i bryllupet var «drukne», altså fulle, allerede før Jesu vin ble servert. Noen har derfor trukket den konklusjonen at Jesus, som selvfølgelig drakk av vinen som ble servert, også måtte ha vært påvirket på dette tidspunktet. Dette er en forhastet konklusjon, for det greske verbet «methusko» betyr ikke bare å «bli påvirket», men også «å drikke fritt», eller å drikke så man blir «utørst. I den greske oversettelsen av det gamle testamente finner vi nettopp det samme verbet igjen hos profeten Haggai (1,6). Der sies det: «Dere drikker, men slokker ikke tørsten». Historien om bryllupet i Kana avsluttes med at Jesus gjennom sitt mirakel «åpenbarte sin herlighet.» Jesu herlighet ble åpenbart ved at han tilveiebragte en ren velsignelse. Loven om tiende, 5 Mos 14, Dette tekstavsnittet dreier seg om en ekstra tiende som kunne betales eller brukes på en litt annen måte enn den første, påbudte tienden som uavkortet skulle gå til tempeltjenesten. De som bodde langt fra Jerusalem kunne selge sine naturalia og ta med pengene opp til hovedstaden. Der kunne de «bruke dem til å kjøpe alt du har lyst på, storfe og småfe, yi~ og sterk drikk og alt det du ellers ønsker. Så skal du holde måltid for Herren din Guds åsyn og glede deg sammen med din husstand» (v. 26). Uttrykket «vin» er oversatt fra «yayin» som kan bety både alkoholholdig og alkoholfri vin. Uttrykket som har skapt vanskeligheter for kristne totalavholdsfolk er «sterk drikk». Det er oversatt fra «shekar», noe som kan bety «søt» eller «sterk» drikk. Det er påvist at ordet forekommer (både som substantiv og som verb) i flere sammenhenger på leirtavler og annet materiale også i andre land i Midtøsten. Substantivet betyr da gjerne øl eller andre relaterte drikker. Verb-formen synes å ha

5 som sin grunnbetydning å «fylle opp». Det ble naturlig nok derfor også brukt om den tilstand man kommer i når man «fyller opp» kroppen og hodet med berusende drikker, nemlig alkoholpåvirket. 119 av de 21 gangene ordet brukes i Det Gamle Testamente får det negativ omtale, nettopp fordi det vanligvis ble brukt om «sterk drikk». Ifølge Aschehougs konversasjonsleksikon kommer vår betegnelse «sukker» fra tysk, som igjen har overtatt det fra italiensk. Italienerne hentet det i sin tur fra det arabiske «sakar», søsterordet til det hebraiske «shekar». Når sukkeret i søt vin brytes ned dannes det alkoholer, og vinen blir bitrere eller beskere på smak. Shekar kan derfor betegne søt alkoholfri vin i sin rene, sunne tilstand, eller mer besk og «sterk» alkoholholdig vin. I Jesaja 24,7-9 uttales det en forbannelse over et frafallent folk. Det var slutt på lek, støy og jubelrop. De drakk vin, men «beskt smaker den sterke drikk («shekar»)». «Shekar» skulle være søt, god og sunn, men nå var den besk, og det ble slutt på den muntre gleden i byen. Forbannelsen rammet dem da vinen ble besk og sterk idet sukkeret ble omdannet til alkohol. Det blir derfor en opplagt konklusjon at det Gud sa de fritt kunne drikke i forbindelse med tiendefeiringen, var den sunne, søte, alkoholfrie vinen i sin rene og opprinnelige tilstand mens den fortsatt symboliserte Guds velsignelse. Når den ble besk og sterk symboliserte den Guds forbannelse, det motsatte av det de skulle oppleve under tiendefeiringen da de skulle «glede seg» og «holde måltid for Herren din Guds åsyn». Bruk litt vin for din mage, 1 Tim 5,23. Timoteus, en ung misjonsarbeider, var ofte syk og hadde trøbbel med magen. Paulus ba ham: «Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og fordi du så ofte er syk.» Når jeg reiser i Midtøsten kjøper jeg ofte vann på flaske, selv om det finnes rikelig med friskt vann i kranene på hoteller og ellers. I tillegg bruker jeg ofte kull tabletter. Hvorfor? For å unngå magesjau! Dårlige hygieniske forhold gjør at drikkevannet lett gir magetrøbbel, og Paulus råder Timoteus til å drikke noe annet enn bare slikt vann. Teksten sier ingenting om at han bør innta alkoholholdig vin, for uttrykket «oinos», «vin», er nøytralt. Går vi til andre forfattere fra denne tidsperioden finner vi at de

6 sterkt anbefalte alkoholfri vin som legemiddel! Dette gjelder både Aristoteles ( f.kr.) og Plinius, en samtidig av Paulus (23-79 e.kr.). Plinius skrev bl.a. at «viner er mest nyttige når man ved filter har hindret gjæringsprosessen i å begynne.» 5 Å drikke alkoholholdig vin er et dårlig råd å gi til en med magetrøbbel. Det Paulus skrev var i harmoni med andre samtidige og tidligere autoriteter dersom han omtalte alkoholfri vin, og da er også hans råd i pakt med bibelens råd forøvrig, og kan ikke nyttes som noen unnskyldning for en opplyst person i dag. III. BIBELENS RÅD Ord 20,1. «Vinen er en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker, ingen som raver av drikk, er vis.» Ord 23, «Hvem roper akk, og hvem roper ve, hvem har strid, og hvem må klage? Hvem har uten grunn fått sår, og hvem har sløve øyne? J0, de som sitter lenge oppe og drikker, de som kommer for å smake på kryddervinen. Se ikke på vinen, hvor den gløder, hvordan den funkler i begeret, og hvor lett den renner ned. Til sist kan den bite som en slange og stikke som en giftig orm. Da ser dine øyne underlige ting, og du taler tall og tøy. Det er som om du lå midt ute på havet eller klynget deg til mastetoppen. «De slo meg, men det gjorde ikke vondt; de banket meg, men jeg merket det ikke. Når skal jeg våkne av rusen? Da vil jeg La tak i mer vin.» 1 Tim 3,3. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, nøktern, besindig, høvisk, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig eller voldsom,... Uttrykket «drikkfeldig» kan jo bety at han skal vise måtehold, men den greske grunnteksten sier noe annet og langt mer restriktivt, nemlig at han «ikke må komme i nærheten av vin»! 6 En tilsynsmann i Guds menighet må ikke bare unngå å bli «drikkfeldig», han må i det hele tatt ikke komme i nærheten av den type vin som symboliserer Guds forbannelse, den «sterke drikk». Denne teksten kaster enda mer lys over det råd Paulus like etter gir til Timoteus (1 Tim 5,23 - «litt vin for din mage».). Som ansvarlig i menigheten hadde han ikke anledning til å komme i nærheten av alkoholholdige drikkevarer!

7 i Pet 4,7. «Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og nøkterne, så dere kan be.» Ja, slik er faktisk teksten gjengitt i vår «nye» norske bibel (3. opplag, 1987, av utgaven). Oversetterne har hatt et langt mer «avslappet» forhold til alkohol enn de som oversatte 1930-utgaven. Både der, og i Norsk Bibel (1988), står det korrekt gjengitt med: «Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.» Det greske ordet som er brukt her er «nefo». Grunnbetydningen er, ifølge en hvilken som helst god gresk ordbok «edru», «ikke beruset». Det er ikke mulig å være åndelig nøktern hvis man ikke samtidig er fysisk edru! Bibelens helsebudskap er gitt primært for at vi skal kunne ha et våkent sinn så Gud kan tale klart til oss, så vår hjerne kan oppfatte hans vilje og mening i en kaotisk og forvirret verden. Salomo sa: «Omtenksomhet skal vokte deg og innsikt bevare deg.» (Ord 2,11). Paulus skrev at kroppen vår er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i oss, og han var svært opptatt av at vi i alle ting skulle leve «til Guds ære»: Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære! (1 Kor 10,31) Et beruset og omtåket sinn hindrer vår kontakt med Gud, og idet verdenshistorien skal avsluttes så gir himmelen oss dette rådet: Vær edrue så dere kan be! (1 Pet 4,7)

8 SLUTTNOTER 1. Opplysningene er hentet fra Vi lever rusfritt. s. 6. Informasjonsfolder utgitt av forsikringsselskapet Ansvar Varde. 2. Samme. 3. Aschehougs Konversasjonsleksikon, femte utgave, bind 19, Oslo Septuaginta-oversettelsen ble laget et par århundrer før Jesu tid, og var den anerkjente, aksepterte oversettelsen som apostlene brukte i sin forkynnelse til grekere og andre ikke jøder. Johannes, som skrev historien om bryllupet i Kana, benyttet altså samme ordet som han fant i denne oversettelsen, og som i denne sammenhengen må bety utørst. 5. Pliny, Natural History. s Som gjengitt i Samuele Bacchiocchis bok Wine in the Bible, s.245, Biblical Perspectives, Michigan, Me paroinon har en enkel og grei betydning. Me = ikke. Paroinon er sammensatt av to ord, para og oinos. Når para tar akkusativ betyr det i nærheten av. Her står oinos i akk., og uttrykket skal derfor oversettes: ikke i nærheten av vin!