Rus og avhengighetsbehandling Ulik forståelse fører til ulik behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rus og avhengighetsbehandling Ulik forståelse fører til ulik behandling"

Transkript

1 Rus og avhengighetsbehandling Ulik forståelse fører til ulik behandling Psykolog Espen Ajo Arnevik Førsteamanuensis II, Psykologisk institutt, UiO Avdelingsleder Avdeling ung, OUS Forskningsleder YATEP, OUS

2 Myter om dop Hvis du bruker dop fører det til: At du svært lett og raskt blir avhengig All type kriminalitet for å finansiere avhengigheten Nevrologiske endringer som ødelegger moral, rasjonalitet og ansvarsbevissthet Svært stor sannsynlighet for alvorlig helseskade og død En tilstand i utkanten av samfunnet som varer lenge

3 Mytenes effekt Mange tror på de, om ikke helt og fullt Det påvirker politikken Alkohol er ok Heroin er dårlig Hasj blir ignorert Anabole androgene steroider blir ignorert (doping handler bare om å sykle fortere ) Forenkler komplekse biopsykososiale problemer

4

5 Alkoholmisbruk 10% står for halvparten av alkoholkonsum (Stockwell et al, 2009) 3 millioner voksne, 25 millioner liter alkohol (Rossow, 2009) En tredjedel av korttidsfraværet skyldes bruk av alkohol (Nesvåg, 2010) Alkohol er trolig det største sosiale problemet i Norge som rammer barn barn lever til enhver tid sammen med en mor eller far med et høyt inntak av alkohol.

6 Rusreform i 2004 Spesialisthelsetjeneste Pasientrettigheter TSB et ungt felt Ulike behandlingstilbud Svakt evidensgrunnlag Ulike behandlingsmodeller og tenkning Evidensbasert behandling Forskningsevidens Klinisk ekspertise og erfaring Pasientens behov, historie og ønsker

7 Ulik forståelse av avhengighet Den moralske agenda Sykdomsmodellen Selvmedisineringsmode llen Tilknytningsmodellen Adferdsmodellen Systemteori Subgruppemodellen Den biopsykososiale modell Alle modellene brukes i dagens spesialisthelsetjeneste! Dette gir retning for ulik behandling

8 Definisjon avhengighetssyndrom ICD-10 Et spektrum av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans eller substansklasse får en mye høyere prioritet for en gitt person enn annen atferd som tidligere var av stor verdi (ICD- 10:73)

9 Det moralske syn Det er galt! Rusbruk kan kontrolleres Behandling Misbrukerne må omvendes Sanksjoner og straff

10 Sykdomsmodellen De ulike rusmidler interagerer med kroppens nevrologiske system Det er en kronisk tilstand Mangel på bevisst kontroll Behandling: Abstinens Substitusjonsbehandling

11 Selvmedisineringsmodellen Underliggende psykisk lidelse f.eks kokain demper angst og hemmer lavt selvbilde Behandling Behandling av bakenforliggende årsaker Ikke fokus på rus Føyn, Sharam, -2010

12 Tilknytningsmodellen Tidlig skjevutvikling gir sårbarhet Manglende grad av emosjonsregulering, selvivaretakelse, selv-følelse og evne til å opprettholde og regulere relasjoner Selv-reparasjon Avhengigheten vandrer Behandling 1) jeg misbruker stoff og er avhengig, 2) jeg trenger andre mennesker trygt, stabilt, speilende, holdende, nærende miljø Gjennom narsisistisk forsvar og falsk stolthet til sunn selvfølelse

13 Atferdsmodellen Avhengighet er lært atferd Rusmidler er en svært kraftig forsterker av atferd Belønning nært knyttet i tid er kraftigere enn negative konsekvenser senere Behandling Contingency management Penger for å holde seg nykter NICE

14 Systemteori Det sosiale system eller familiesystemet fungerer ikke Symptom på dysfunksjon Funksjonelt innenfor systemet Opprettholde funksjon for systemet Behandling Påvirke systemet Velferdsstat Sosiale tiltak

15 Subgruppemodell Det er normalt å ruse seg Ulike subgrupper Kunstnere Artister Modeller Bodybuildere Behandling Endre miljø Flytte

16 Biopsykososial modell Interaksjon mellom biologi, psykologi og sosiale faktorer Kompleks sammenheng som krever et individuelt fokus Behandling Differensiert Individuelt tilpasset Sammensatt

17 Hva gir effekt?

18 Overdrevne effektrapporter Noen behandlingsformer rapporterer svært gode resultater (f.eks 70% blir bra) Oppblåste resultater på grunn av flere faktorer: Ingen kontrollgruppe Strenge inntakskriterier som predikerer suksess Regner ikke inn drop-out og eksklusjoner Ingen follow-up (ref Oslo S) Dårlige suksesskriterier ( liker programmet, tror det vil virke, ønsker å forbli nykter ) Forskning viser: 40-80% drop-out Få effektstudier Kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at vi har for lite kunnskap til å kunne konkludere

19 Gjennomført behandling Beste resultater predikeres av grad av behandlingsgjennomføring Men kun 20-40% fullfører (Ravndal 2005) Dropout er vanlig, og kan få store konsekvenser: Retraumatisering Skam Høy overdosefare Nederlag og lav selvtillit

20 Drop-out Suksessfull outcome øker lineært etter 3 mnd. Med drop-out rater på over 50% første måneden av behandling blir ikke pasienter eksponert tilstrekkelig for behandling til at den kan få effekt Konklusjon Hjelpe pasienter til å bli i behandling Lag behandlinger som virker fortere (Simpson -79, feeney, Vonnor et.al, -06, Saxon et.al, -06, Gossop, -06)

21 Hesteassistert terapi Patients have 3,6 times higher chance of a positive outcome than of a negative outcome following the Horse Assisted Therapy program compared to not following the Horse Assisted Therapy program. Positive: satisfactory completion, referral, still active. Negative: drop out or discipline exit Ann Kern Godal, Avdeling Ung 2012

22 Outcome questionnaire (OQ45.2) og rus Redusert drop-out i rusbehandling på grunn av online pasient feedback (OQ45.2) om behandlingsprogresjon til terapeut Terapeuter er dårlige til å identifisere pasienter med uheldig eller suboptimalt behandlingsforløp Terapeuter overvurderer positivt terapiforløp og prognose/utfall Pasienter vegrer seg for å fortelle terapeuten at de ikke har nytte av terapien Tilbakemelding fra pasient til terapeut gir bedre behandlingsutfall

23

24 YATEP - Forsknings- og evalueringsbasert praksis Samarbeid/finansiering: UIO: SERAF/Psykologisk Institutt Norges forskningsråd Helse Sør-Øst Tilknyttede doktorgrader The Impact of horse assisted therapy (HAT) on addiction treatment and outcomes Reducing drop-out from substance abuse treatement due to online feedback (OQ45.2) The prevalence and impact of mental disorders among young adults in substance abuse treatment The effect of Naltrexone injection on addiction treatment and outcomes (søkes) + hovedoppgaver

25 Oppsummering Avhengighet er en kompleks og sammensatt tilstand En enkelt metode hjelper ikke Evidensen er svak og vi trenger mer forskning Et felt i utvikling Få pasientene til å bli i behandling Om de dropper ut, få dem tilbake Et veldig spennende felt å være med å forme fremover! Takk for meg!