Alkoholisk leversykdom -utredning og behandling. Medisinsk klinikk, Ullevål John Willy Haukeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alkoholisk leversykdom -utredning og behandling. Medisinsk klinikk, Ullevål 15.11.2012 John Willy Haukeland"

Transkript

1 Alkoholisk leversykdom -utredning og behandling Medisinsk klinikk, Ullevål John Willy Haukeland

2 Disposisjon Epidemiologi Utredning Behandling Rusavhengighet Alkoholisk hepatitt Cirrhosekomplikasjoner

3 Cirrhosemortalitet korrelerer med omsetning av alkohol i befolkningen

4 Stor-Brittania Alkoholomsetning: Cirrhose mortalitet: (Menn) (Kvinner) Ramstedt, Addiction, 2001

5 Alkoholforbruk i Norge over tid Antall liter per innbygger > 15 år per år SIRUS

6 Alkoholisk leversykdom som hoveddiagnose (DRG) etter kjønn 1200 Total Menn Kvinner SIRUS

7 800 Cirrhosedødsfall i Norge (underliggende + medvirkende) cirrhosedødsfall (justert for antatt underrapportering)

8 800 Antall døde/100 Cirrhosedødsfall i Norge (underliggende + medvirkende) cirrhosedødsfall (justert for antatt underrapportering) Folkehelseinstituttet

9 Årsaker til cirrhose i en norsk populasjon (%) 60 52, ,1 9,7 3,2 3,2 5,4 2,2 4,3 3,2 ALD PSC PBC AIH HCV HBV HEMO NASH Kry ptogen Haukeland, Scand J Gastroenterol, 2007

10 Årsaker til cirrhose i en norsk populasjon (%) ,7 Tilsvarer 71 nye pr mill pr år ,1 9,7 3,2 3,2 5,4 2,2 4,3 3,2 ALD PSC PBC AIH HCV HBV HEMO NASH Kry ptogen Haukeland, Scand J Gastroenterol, 2007

11 Utredning Alkoholkonsum alkoholavhengighet Alkoholisk leversykdom

12 Alkoholenheter 33 cl øl (f.eks pils) 15 cl vin (hvit/rød) 8 cl hetvin (sherry) 4 cl sprit (whisky) 1 enhet = 10 gram 8 liter alkohol = 6400 gram = 640 enheter = 1,8 enhet pr dag

13 Leger identifiserer bare 50 % av alkoholrelaterte problemer? Innta en ikke dømmende holdning Bruke tid på temaet Vær direkte Skille mellom avhengighet og alkoholkonsum Stabile alkoholvaner?

14 CAGE: 2 av 4 identifiserer problemdrikkere Have you ever felt you ought to cut down on your drinking? Have people annoyed you by criticising your drinking? Have you ever felt bad or guilty about your drinking? Have you ever had a drink first in the morning to steady your nerves or get rid of a hangover (eye-opener) Sensitivitet: 90 %, Spesifisitet: 96 % Mayfield, Am J Psych, 1974

15 Betydning av alkohol ved andre kroniske leversykdommer Selv moderate mengder alkohol øker risikoen for cirrhose og HCC gitt annen kronisk leversykdom Det finnes ingen nedre grense Alkohol, overvekt, HCV er en dårlig kombinasjon..

16 Overvekt øker risikoen for avansert ALD Andel med cirrhose (%) Gram alkohol pr dag 20 0 Normal vekt (n=1432) Overvekt (n=172) Naveau, Hepatology, 1997

17 Overvekt øker risikoen for avansert ALD Andel med cirrhose (%) Gram alkohol pr dag 20 0 Normal vekt (n=1432) Overvekt (n=172) Naveau, Hepatology, 1997

18 Kvinner og alkohol Livstidskonsum ved alkoholisk cirrhose: Kvinner Menn enheter enheter 1-2 enheter pr dag Stokkeland, Alcohol Alcohol, 2007 Jenter mellom 15 og 20 har mer enn doblet alkoholkonsumet siste 15 år ( 2,0 4,4 liter pr år) SIRUS Becker, Hepatology, 1996

19 Alkoholisk leversykdom Fra: Stewart. The management of alcoholic liver disease. J Hepatol, 2003

20 Alkoholisk fettlever Klinikk Ofte asymptomatisk Hepatomegali +/- forhøyede transaminaser Reversibelt Beha Ndling

21 Alkoholisk fettlever Klinikk Ofte asymptomatisk Hepatomegali +/- forhøyede transaminaser Reversibelt Behandling Erkjenne tilstanden. Tiltak mot underliggende alkoholavhengighet.

22 Alkoholisk steatohepatitt Klinikk Ofte asymptomatisk Hepatomegali +/- forhøyede transaminaser Reversibelt Behandling Erkjenne tilstanden. Tiltak mot underliggende alkoholavhengighet. Diagnose Biopsi Non-invasive markører

23 Alkoholisk levercirrhose Klinikk Kan være asymptomatisk! Klassiske leversvikt symptomer Vekttap/ asteni Redusert alkoholtoleranse Annen alkoholrelatert organskade? Hard/ujevn leverkant Leverstigamata +/- forhøyede transaminaser Behandling Tiltak mot underliggende alkoholavhengighet. Håndtering av komplikasjoner HCC-screening

24 Asymptomatisk pasient: Diagnostiske utfordringer hvor avansert er tilstanden? Pasient med leversvikt Foreligger det cirrhose? Utløsende faktor? Biopsi Sensitivitet ved cirrhose er 70%

25 Kliniske funn (Obs! avansert cirrhose kan foreligge uten kliniske funn) Gynecomasti Palmart erytem Spider naevi Caput medusae

26 Biokjemiske avvik Alkoholmarkører GT, MCV, CDT, trombocytter, (IgA ) Leverskademarkør ASAT (< 300 U/l), ALAT (< 300 U/l), ASAT /ALAT-ratio >1 ALP ( ), ferritin Leverfunkjsonsmarkør INR, albumin, bilirubin Protein C, antitrombin III

27 Haukeland, SJG, 2008

28 Billeddiagostikk Sensitiviteten er relativt lav ved tidlig, kompensert cirrhose Ultralyd/CT Buklete overflate? Hypertrofi av venstre leverlapp/lobus caudatus? Heterogent parenchym? Kollateraler, flow-hastighet i portvenen? Miltstørrelse?

29 Elastografi av leveren (Fibroscan ) Castera, J Hepatol, 2008

30 Pasient med symptomgivende leversvikt Leversvikt hos tidligere leverfrisk? Leversvikt hos pasient med etablert cirrhose ( akutt-på-kronisk )? Leversvikt pga langtkommen cirrhose?

31 Pasient med symptomgivende leversvikt GI-blødning Sepsis Postoperativt Dehydrering Akutt på kronisk leversvikt Akutt leverskade (medikamenter, virus, ischemisk)

32 Hva er årsaken til den akutte forverring? GI-blødning Sepsis Postoperativt Dehydrering Akutt på kronisk leversvikt Alkoholisk steatohepatitt Akutt leverskade (medikamenter, virus, ischemisk)

33 Akutt alkoholisk steatohepatitt Symptomer Anorexi Kvalme/ oppkast Magesmerter Slapphet Feber Kliniske funn Icterus Smertefull hepatomegali Ascites Encefalopati Labfunn (Albumin, trombocytter) (ASAT, ALAT, GT), (INR, bilirubin) Leukocytter

34 Behandling Væske/ elektrolyttkorreksjon, men forsiktig med diuretika Obs infeksjoner SBP, pneumoni, UVI, hud m.m. B-vitaminer/laktulose Ernæring Akutt alkoholisk steatohepatitt Prednisolon eller pentoxifyllin?

35 Pooled data fra 5 individuelle RCT (Maddrey > 32 eller encefalopati) Mathurin, Gut; 2011

36 Stoppregel ved prednisolonbruk Reduksjon i bilirubin etter 7 dager predikerer overlevelse! Mathurin, Hepatology, 2003 Bilirubin (n = 64) Bilirubin (n = 174) P-verdi Overlevelse (6 mnd) 23 % 83 % < 0,0001

37 Transjugulær leverbiopsi Bekrefte alkoholisk hepatitt Avklare grad av gjenværende viabelt levervev prognostisk informasjon

38 Enteral ernæring Enteral ernæring (sonde) var like bra som steroider ved alkoholisk hepatitt Cabrè, Hepatology, 2000 Fokuser alltid på ernæring! (evt i tillegg til steroider) Unngå proteinrestriksjon! Cordoba, J of Hepatol, 2004 Plauth, Clinical nutrition, 2006

39 Cirrhose

40 Behandlingsaspekter ved alkoholisk cirrhose Fokusere på alkoholavhengighet Cirrhoseralerte bivirkninger Portal hypertensjon Varicer Ascites/ødemer Hepatorenalt syndrom Cirrhotisk kardiomyopati Parenchymsvikt Icterus Koagulopati Encefalopati Nedsatt immunforsvar Endret medikmanent toleranse Ernæringssvikt

41 Beh.aspekter ved alkoholisk cirrhose Fokusere på alkoholavhengighet Cirrhoseralerte bivirkninger Portal hypertensjon Varicer Ascites/ødemer Hepatorenalt syndrom Cirrhotisk kardiomyopati Parenchymsvikt Icterus Koagulopati Encefalopati Nedsatt immunforsvar Endret medikmanent toleranse Ernæringssvikt

42 Prognosen bedres ved abtinens 100 pasienter med dekompensert levercirrhose: 50 % død innen 1 år 84 % innen 10 år 25 pasienter anga alkoholinntak < 10 g/ dag: Ingen død etter 1 år 50 % død etter 10 år Bell, Scand J Gastroenterol, 2004

43 Intervensjon Brief-intervention konsultasjoner a 15 min. Empatisk lytting bedre enn konfrontasjon Baclofen Henvisning til spesialist Saitz. Unhealthy Alcohol Use. N Engl J Med, 2005

44 Addolorato, Lancet 2007

45 Caregaro, Am J Clin Nutr, 2006 Ernæring Underernæring er vanlig også uavh. av etiologi 20% ved Child Pugh A 60% ved Child Pugh C Armomkrets Lavere ved mer avansert cirrhose Child A B C Pugh Armomkrets er prediktor på dødelighet (uavh. av CP-klasse)

46 Endret metabolisme Induksjon av katabolt stoffskifte etter 6-8 timer faste (normal etter 2-3 dg) Viktig med næringsrikt kveldsmåltid

47 Tx 6 mnd abstinens er fortsatt grunnregel, men det gjøres unntak Økende andel av levertx også i Norge...men fortsatt en liten andel av alle med alk.cirrhose: 350 pr år

48 Tx -indikasjoner MELD 15 Formel basert på INR, bilirubin, creatinin Child Pugh C

49 Child Pugh Overlevelse Encefalopati Ingen Grad 1-2 Grad 3-4 Ascites Ingen Lett kontrollert med diuretika Moderat eller mer tross diuretika Bilirubin < >50 INR < 1,7 1,7 2,3 > 2,3 Albumin > < 28 A: 5-6 poeng B: 7-9 poeng C: poeng Pugh, Br J Surg, 1973 Haukeland, Scand J Gastroenterol, 2008

50 Tx -indikasjoner MELD 15 Formel basert på INR, bilirubin, creatinin Child Pugh C Avvik fra 6-måneders regel diskuteres ved: Akutt-på-kronisk hos pasienter som ikke visste om at de hadde langtkommen alkoholindusert leversykdom Alkoholisk hepatitt?

51 Oppsummering Moderat økende alkoholkonsum i Norge Betydning av god alkoholanamnese Behov for non-invasiv diagnostikk Akutt på kronisk leversykdom og alkoholisk hepatitt Abstinens har betydelig effekt på prognosen selv ved langtkommen sykdom