Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie"

Transkript

1 Sjømat - Fakta og myter Forskningsdirektør Ingvild Eide Graff og Direktør Øyvind Lie 1

2 Ikke nødvendigvis enighet om at sjømat er sunt:

3 Blåkveite Blåkveite Stengte områder 2012

4 Villfisk: Basisundersøkelser N=999, filet N=2100, filet og lever N=956, nord for 62N N=650, sør for 62N filet og lever

5 Kvikksølvkonsentrasjonen i brosme (mg/kg vv)

6 Lovgivning på matområdet Overvåkning i henhold til EU direktiv 96/23 Organiske miljøgifter, tungmetaller, medisinrester, plantevernmidler, osv Norge og alle andre land

7 Er feit fisk farligere enn annen mat??

8 Dioksin og dioksinliknende PCB i feit fisk og andre matvarer EUs øvre grenseverdi: 6,5 Makrell sild sild oppdretts- vill- regnbue- torsk egg melke- kjøtt (NVG) (Nordsjø) laks laks ørret produkter n = /år 30 20/år Nifes.no Perelló et al, 2012

9 ng TEQ/kg 1,6 Dioksin og dioksinliknende PCB i oppdrettslaks 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0, Sjømatdata nifes.no

10 Plantevernmidler Endosulfan EUs øvre grense: Kjøtt: 0,1 Tomat: 0,5 Laks: ingen grense 0,06 Endosulfan, mg/kg 0,05 EUs øvre grense (epler) 0,04 0,02 0 Eple Apples Carrots Gulrot Eggs Oranges Appelsin Tomatoes Ris Rice Salmon Laks EFSA Journal 2013; 11(3):3130, pp 153 and 567

11 Antall «non-compliant» Fremmedstoffer landdyr 2013 (norsk) Tiouracil Korsblomstfamilien? Overvåkning oppdrettsfisk Tatt ut 3784 prøver totalt for landdyr Grønningen, D. Veterinærinstituttets rapportserie

12 Rester av plantevernmidler i næringsmidler (utenom fisk) Rester over grenseverdi Rester lik/under eller uten grenseverdi Ingen påviste rester 1388 prøver tatt ut, 66% importert 34% norskprodusert Mattilsynet Bioforsk Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2013, Rapport juni 2014

13 Antibiotika i Norge 1987 og Fisk Andre dyr Mennesker Lunestad upubl, basert på offentlig statistikk

14 Antibiotika til dyreproduksjon European Medicines Agency, E.S.o.V.A.C Sales of veterinary antimicrobial agents in 25 EU/EEA countries in 2011.

15 Ett eksempel: Envoyé Spécial, fransk TV, november 2013:

16 Europeisk overvåkning: all produsert mat 27 land prøver, bare på plantevernmidler 500 ulike matvarer

17 Concentration of POPs Melk, egg og epler 10 18,7 Sum Endosulfan 5,6 12,9 8,5 Sum DDT Alle tall i ng/g Kilde: EFSA Journal 2013: 11(3): 3130 og (norsk oppdrettslaks)

18 ? + Marint omega-3 Vitamin D Proteiner Selen Jod Dioksiner PCB DDT HBCD Cd Hg Bly Hva vet vi om innholdet i sjømat?

19 Fra Sjømatdata på nifes.no Innhold av EPA + DHA per 100 gram sjømat 6,1 Gram EPA og DHA 2,7 2, EFSAs anbefaling 2010

20 Depresjon 3 måneder etter fødselen Lav omega-3 status hos mor gir økt fare for depresjon etter fødselen Omega-3 indeks i svangerskapet (Markhus et al, PlosOne 2013)

21 Barnets problemløsning ved ett år Betydning for barn DHA i svangerskapet

22 µg per 100 g fillet (wet weight) Vitamin D in i 100 gram g Anbefalt Reccommended daglig daily inntak intake 5 0

23 Feit fisk bedre vitamin D status bedre søvn! Mindre våken om natten Mer effektiv søvn Fungerer bedre om dagen 23 Hansen et al, J Clin Sleep Med 2014 May;10(5):567-75

24 Jodinnhold i norsk mat Dobbelt så mye i mager fisk som i feit fisk Stor variasjon i melk (høyest om vinteren) Dahl et al. 2004; Publ Health Nutr 7(4): Dahl et al Br J Nutr 90:

25 Median jodkonsentrasjon µg/l Gravide og ammende: lavt sjømatinntak Redusert jodstatus fra graviditet til ammeperiode Torsk = viktig kilde til jod * * % tilfredsstillende jodstatus under amming 43% tilfredsstillende jodstatus i svangerskapet 0 Jod µg/l Seldal, masteroppgave 2012

26 Fish intervention studies (FINS) Sjømat og diabetes Ottar Nygaard Fedme Metabolsk syndrom Gunnar Mellgren Dr med Sjømat og fedme Oddrun Gudbrandsen Sjømat og fedme/diabetes Lise Madsen FINS Ingvild Eide Graff Dr scient Livar Frøyland Dr scient Sjømat og beinhelse Jutta Dierkes Sild/makrell og læringseffekt Marian K. Malde Mental helse Kjell Morten Stormark Dr psychol Feit fisk og læringseffekt Lisbeth Dahl Sjømat og gravide Marian K. Malde

27 Hvorfor sjømat? FAO/WHO (2011). Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation on the Risks and Benefits of Fish Consumption. Positiv nevrologisk utvikling hos barn av mødre som har spist sjømat. Og risiko ved å ikke spise sjømat EFSA Journal 2014; 12 (7):

28 Vitenskapskomiteen konkluderer: Fordelene ved å spise fisk oppveier klart den ubetydelige risikoen. Gravide spiser ikke nok til å dekke behovet

29 Konklusjon: All mat inneholder uønskete stoffer i små mengder Norskprodusert mat både fra landbruk og fra fiskeoppdrett er trygg mat Feit fisk, inkludert oppdrettslaks, er like trygg og noen ganger sunnere enn annen mat

30 Holdbare fakta avliver myter! Takk for oss!