NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 74."

Transkript

1 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2011

2 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER Omsetning inkl. franchisetakeromsetning 1) Vekst i omsetning REMA ,3 % 7,7 % 14,7 % Vekst i omsetning Reitan Servicehandel 8,5 % 2,4 % 7,5 % Antall utsalgssteder per Antall medarbeidere i utsalgssteder per RESULTAT Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Årets resultat LØNNSOMHET Driftsmargin 3,4 % 3,8 % 3,2 % Kontantstrømsmargin 5,4 % 5,5 % 5,1 % Totalkapitalrentabilitet 8,3 % 8,9 % 7,7 % Egenkapitalrentabilitet 16,2 % 19,8 % 17,2 % Avkastning på sysselsatt kapital 13,1 % 14,0 % 11,5 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital Egenkapitalandel 34,1 % 32,8 % 27,2 % LIKVIDITET EBITDA Netto investeringer i varige driftsmidler Beholdning av likvider Langsiktige lån per Kortsiktige lån per Netto rentebærende gjeld per For definisjoner av nøkkeltall, se side 74. 1) Reitangruppens omsetning består av butikkomsetning gjennom franchisetakere og ekstern omsetning. Omsetning gjennom franchisetakere inngår ikke i Reitangruppens driftsinntekter. Selskapets ledelse mener likevel omsetningen er viktig og avgjørende for å forstå virksomhetens økonomiske utvikling. 2 Reitangruppen Årsrapport 2011

3 INNHOLD INTRODUKSJON ÅRSREGNSKAP DIVERSE Nøkkeltall 2 Årsberetning 14 Definisjon av nøkkeltall 74 Et verdibasert selskap! 4 Resultatregnskap 19 Adresser 75 REMA Balanse Eiendeler 20 Reitan Servicehandel 8 Balanse Egenk. og gjeld Reitan Eiendom 10 Egenkapital Uno-X Gruppen 12 Kontantstrømoppstilling 23 Noter Innhold 25 Noter til regnskapet 26 Revisjonsberetning 72 Reitangruppen Årsrapport

4 ET VERDIBASERT SELSKAP Reitangruppen skal bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap, og skal være Skandinavias mest lønnsomme og raskest voksende handelshus. Vi skal utnytte lønnsomme forretningsmuligheter som relaterer seg til vår handelsvirksomhet. Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Det er våre indre verdier som driver oss derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli Skandinavias mest verdidrevne selskap. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der kunden alltid er den øverste sjefen. Våre åtte verdigrunnlag styrer alt vi gjør og definerer hvem vi er. Handel og Eiendom Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Lade Gaard i Trondheim er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. Handelsvirksomheten drives fra Oslo, Stockholm (S), København (DK) og Horsens (DK). Eiendomsvirksomheten har sitt operative senter i Trondheim. Reitangruppen har i tillegg de finansielle investeringene Spaceworld (97 prosent), Travelnet Norway (87 prosent), Axfood (15,6 prosent) og SpareBank 1 SMN (7,2 prosent). Franchising og partnerskap Reitangruppens verdigrunnlag og kultur ivaretas i alle forretningsområder: Dagligvarer, Servicehandel, Eiendom og Energi og Drivstoff. Vi driver enkelt og effektivt og vil at våre medarbeidere skal få fokusere på sin skaperlyst og lidenskap for arbeidet. Dermed får de konsentrere seg om sine sentrale arbeidsoppgaver det de faktisk er satt til og har lyst til å gjøre. Dette er også grunnen til at franchising og partnerskap er grunnleggende i vår forretningsmodell og filosofi. Vinnerkultur Med offensiv kultur mener vi «vinnerkultur». Vi vil vinne, og vi vil være best på det vi gjør. Vi er et kompetansemiljø som preges av medarbeidere som har inngående kunnskap om sine ansvarsområder og som har sterke indre verdier. Derfor er også våre medarbeidere sine egne beslutningstagere. Det er viktig for oss at vårt kompetansemiljø preges av samhold, respekt og et gjensidig ønske om suksess. Da blir det også lønnsomt. 1894, 1903, 1927, 1948 Reitangruppen har i mer enn 60 år budt kundene på kvalitet, annerledeshet og lave priser. Nå er vi Norges 6. største selskap og driver innen mange forretningsområder, men fremdeles vet vi hvor vi kommer fra: Narvesen ble startet på slutten av 1800-tallet (1894), og Pressbyrån på begynnelsen av 1900-tallet (1903). 7-Eleven har historie tilbake til Reitangruppens historie starter i Dette skjedde selvfølgelig i Trondheim, og personene som startet eventyret var Margit og Ole Reitan foreldrene til Colonialmajor Odd Reitan. Odd Reitan Colonialmajor 4 Reitangruppen Årsrapport 2011

5 Familienavnet har vi brukt helt fra begynnelsen. Den første forretningen het O. Reitan Kolonial. REMA 1000 og eget eiendomsselskap Den første ekspansjonen fant sted i Da bygget Ole Reitan et selvbetjent supermarked på Havstein i Trondheim Reitans Snarkjøp. Dette ble en kjempesuksess, og etter tre år ble forretningen utvidet og fikk navnet Reitans Supermarked. Den neste milepælen kom i Da åpnet Odd Reitan forretningen AS Sjokkpris i St. Olavs gate i Trondheim. I årene som fulgte kjøpte han flere forretninger, og i 1975 ble det første kjedekontoret «Reitankjeden AS» etablert beliggende under trappa på Reitans Supermarked. Den første REMA-butikken ble neste store begivenhet. Den åpnet på Bromstad i Trondheim i 1979, og det følgende tiåret ble et eventyr med utrullingen av REMA 1000-konseptet. I 1995 ble eiendomsvirksomheten skilt ut i et eget heleid og rendyrket selskap: Reitan Eiendom AS. Nordisk fokus Helt i starten av det nye årtusenet, fant den neste store milepælen sted. Narvesen ASA og REMA 1000 International AS fusjonerte i 2001, et spennende samarbeid ved den posisjonen begge aktører hadde i sine segmenter. I tillegg til Narvesen-kioskene, ble også 7-Eleven i Norge og Pressbyrån i Sverige en del av Reitangruppen med denne fusjonen. Nordisk og internasjonal vekst ble et naturlig mål. Større servicehandel I 2004 ble all servicevirksomhet i Reitangruppen, som blant annet driften av Narvesen og 7-Eleven, slått sammen til selskapet Reitan Servicehandel. I 2006 kjøpte Reitan Servicehandel opp samtlige aksjer i Hydro Texaco i Danmark og Norge, og lanserte bensinstasjonkjeden YX Energi. Også 2007 ble et spennende år for Reitan Servicehandel. Selskapet inngikk da samarbeid med Shell i Skandinavia om samdrift og reprofilering av til sammen 269 bensinstasjoner. YX-stasjonene som avtalen omfattet, ble omprofilert til Shell-stasjoner, mens butikkvirksomheten på stasjonene ble omprofilert til å være 7-Eleven. I 2010 inngikk Reitan Servicehandel en avtale med Danske Statsbaner (DSB) om å omprofilere 76 av DSBs Kort&Godt-kiosker til 7-Eleven i 2011 og Lidl ble REMA 1000 Reitangruppen overtok i juni 2008 Lidls norske virksomhet. REMA 1000 overtok samtlige butikker, ansatte, lager og hovedkontor. Reitan Eiendom overtok samtlige eiendommer og prosjekter/ tomter. Fremtidsutsikter I mars 2012 kjøpte Reitan Servicehandel over kiosker i Finland, Estland Vi rendyrker vår forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt og Litauen av det finske mediaselskapet Sanoma OY. Oppkjøpet omfattet kjedene R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt R-kiosk og Lietuvos Spauda i Litauen. Etter kjøpet omfatter RSH i 2012 over butikker, nær 14 milliarder i omsetning og sysselsatte i syv land, som gjør Reitan Servicehandel til Europas nest største servicehandelsaktør. Virksomheten ble overtatt 1. mai Reitan Servicehandel endret i mai 2012 navn til Reitan Convenience for å tilpasse seg sin internasjonale profil. REITANGRUPPEN Colonialmajor Odd Reitan REMA 1000 Adm. dir. Ole Robert Reitan Reitan Servicehandel Adm. dir. Magnus Reitan Reitan Eiendom Adm. dir. Ingolv Høyland Uno-X Gruppen Adm. dir. Vegar Kulset REMA 1000 Narvesen E.C. Dahls Eiendom Uno-X Automat REMA Industrier 7-Eleven REMA Eiendom Uno-X Energi Pressbyrån Reitan Ejendomsudvikling Uno-X Smøreolje R-kioski Uno-X Eiendom YX Betjent R-kiosk NHP Uno-X Finans Lietuvos Spauda Reitangruppen Årsrapport

6 REMA 1000 REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Siden 1979 har REMA 1000 tilbudt kunder over hele landet et godt utvalg av dagligvarer av god kvalitet til de laveste prisene. REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. Den første REMA 1000-butikken ble åpnet i Norge i REMA 1000 åpnet den første butikken i Danmark i De nasjonale selskapene er franchisegiver for den enkelte butikk som drives av en Kjøpmann (franchisetaker). Både i Norge og i Danmark driver franchisegiverselskapet også distribusjon av varer til REMA 1000-butikkene. REMA 1000 AS eier varemerket REMA REMA 1000-konseptet forvaltes og videreutvikles gjennom masterfranchiseavtaler med de nasjonale selskapene REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA 1000 ledes av Ole Robert Reitan. Gjennom REMA Industrier har REMA 1000 eierinteresser i selskaper som er leverandører innen viktige varekategorier til REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA Industrier omfatter selskapene REMA Trading, Norsk Kylling (84 prosent), REMA Nonfood (tidligere Home Design, 75 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Staur Foods (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (30 prosent) og BAMA Gruppen (20 prosent). I vår kultur og filosofi er det enkle ofte det beste. REMA-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser. REMA 1000 skal være symbolet på sunn fornuft, folkelighet, usnobbethet og dyktighet. I REMA 1000 er det ikke flaut å gjøre ting enkelt det er genialt. Franchising REMA 1000-konseptet er basert på franchise som organisasjonsform. Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter. Franchisegiver har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn. Franchisetaker bidrar med hovedessensen; personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold. Franchise er frihet satt i system det er effektivt og krever liten administrasjon. Butikkidé Butikkidéen består av nøkkelelementene kvalitet, laveste prisnivå og hyggelige og dyktige folk, kombinert med en sterk standardisering av arbeidsrutiner, sortiment og andre sider ved butikkdriften. REMA 1000 har en sterk kultur som skal foredles og forsterkes i alle land der selskapet har virksomhet. Kvalitet Kvalitet skal gjenspeiles overfor kunden gjennom butikkens utforming som i størst mulig grad skal være ensartet, ren og ryddig, oversiktlig og med en enkel varetilgjengelighet. Produktsortimentet skal bestå av varer med høy kvalitet til lave priser. Laveste prisnivå Begrepet «Kuttisme» har blitt introdusert av REMA 1000 og henviser til kunsten å skape mye for lite. Kuttisme innebærer at hver enkelt medarbeider aktivt skal kutte kostnader for å øke selskapets konkurransekraft. Hyggelige og dyktige folk Kunden er identifisert som vår øverste sjef. Hver kunde skal oppleve REMA 1000 som et hyggelig sted å handle. Markedet REMA 1000 har vært en viktig bidragsyter til restruktureringen av det norske dagligvaremarkedet, som i dag domineres av fem aktører. I 2011 ble det omsatt for omlag NOK 144 mrd. i det norske markedet og markedsveksten var på 3,8 prosent. REMA 1000 Norge har en markedsandel på 21,3 prosent. I Danmark har REMA 1000 fått en sterk posisjon i discountsegmentet. Beregnet markedsandel av totalmarkedet er på 6,6 prosent. Det danske dagligvaremarkedet hadde i 2011 en vekst på 2,4 prosent. Ole Robert Reitan Adm. dir. 6 Reitangruppen Årsrapport 2011

7 Virksomheten i 2011 REMA 1000 Norge hadde en god omsetningsutvikling i 2011 med en vekst på 5,7 prosent. REMA Distribusjon har en fin utvikling i vareomsetning. Samarbeidsavtalen med Bunnpris om innkjøp og distribusjon trådte i kraft fra 1. januar 2012 og vil bidra til å styrke REMA 1000s konkurransekraft i markedet. REMA 1000 Norge har 497 butikker per 31. desember REMA 1000 Danmark hadde i 2011 en sterk omsetningsvekst på 13,8 prosent og god resultatutvikling. Reitan Distribution hadde fin utvikling i vareomsetning. REMA 1000 overtok virksomheten i 2008, og etter flere år med underskudd leverte selskapet i 2011 positivt resultat fra driften. REMA 1000 Danmark har 214 butikker per 31. desember REMA Industrier kjøpte 84 prosent av aksjene i Norsk Kylling i mai 2011 og sikret gjennom dette tilgang til hvitt kjøtt som er en viktig varegruppe for REMA REMA Industrier økte i 2011 sin eierandel i Gram Slot fra 20 prosent til 30 prosent. Gram Slot er leverandør av økologiske jordbruksprodukter til REMA 1000 Danmark. REMA Industrier hadde i 2011 vekst i driftsinntekter på 49,6 prosent (30,4 prosent). Vekst i driftsinntekter er påvirket av kjøpet av Norsk Kylling med virkning fra 2. mai 2011, men REMA Industrier har også god underliggende vekst. Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2011 er NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 9,0 prosent (3,6 prosent) sammenlignet med fjoråret. Omsetning i butikk inklusive franchisedrevne enheter i 2010 er NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 7,3 prosent (7,7 prosent). Sammenlignbar vekst for REMA 1000 i Norge og Danmark er henholdsvis 3,3 prosent og 4,8 prosent. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Fremtidsutsikter REMA 1000 er et forretningsområde i Reitangruppens kjernevirksomhet. REMA 1000 har rendyrket virksomheten geografisk til Skandinavia. REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert og REMA 1000 har også i 2011 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, markedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Fortsatt vekst søkes gjennom utvikling av konsept, blant annet gjennom forsterket kampanjegjennomføring og økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød. I 2012 vil REMA 1000 i Norge videreutvikle konseptet gjennom en ny modellbutikk basert på erfaringer fra storbutikker som er etablert i 2010 og Gjennom utvikling av sortiment, butikkutforming og systemdrift skal ny modellbutikk bidra til å møte endrede forventninger og krav fra forbrukerne og gjøre REMA 1000 godt rustet til å møte konkurransen fremover. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med «Discount med holdning» blant annet gjennom fortsatt satsning på økologiske varer, nøkkelhull og redusert matspill. Gjennom videreutvikling av det gode samarbeidet med egne og eksklusive leverandører i REMA Industrier skal satsningen på egne merkevarer som REMA 1000, Godehav, Solvinge og Lade Gaard forsterkes. REMA 1000 REMA 1000 REMA 1000 REMA 1000 Norge Danmark Sverige Omsetning (NOK mill.) Vekst i omsetning 5,7 % 13,8 % -5,9 % Antall utsalgssteder Antall medarbeidere i utsalgssteder Reitangruppen Årsrapport

8 REITAN SERVICEHANDEL Reitan Servicehandel skal være Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelsselskap, og skal være spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Reitan Servicehandel omfatter servicehandelsvirksomhet i Skandinavia og Latvia. Selskapet består av 7-Eleven i Skandinavia og de nasjonale kjedene Narvesen (Norge og Latvia) og Pressbyrån (Sverige). I tillegg omfatter virksomheten distribusjon av lesestoff gjennom Interpress i Norge, Sverige og Danmark, Preses Serviss i Latvia samt Engrospartner som distribuerer servicehandelsprodukter i Norge. Antall utsalgssteder er Reitan Servicehandel ledes av Magnus Reitan. 7-Eleven er verdens største detaljhandelskjede med over butikker rundt om i hele verden og ble etablert i Dallas i Eleven er Skandinavias ledende conveniencekjede og ble etablert i Norge i 1986, i Sverige i 1992 og i Danmark i Butikkenes beliggenhet, vareutvalg og åpningstider tilfredsstiller travle og moderne menneskers behov for å kunne få «hva som helst, når som helst, hvor som helst». Narvesen ble etablert i 1894 og er Norges ledende aktør innenfor kiosk- og servicehandel med kiosker over hele landet. Kjedens hovedprodukt er lesestoff i vid forstand, med Norges største utvalg av norske og internasjonale aviser og magasiner, samt bestselgende bøker. I tillegg føres et bredt utvalg av tradisjonelle kioskvarer, kaffe, bakevarer og ulike serviceprodukter som tippespill og billetter. Pressbyrån ble etablert i 1899 og er Sveriges ledende aktør innenfor kioskog servicehandelen. Pressbyrån innehar et særdeles sterkt merkevarenavn i det svenske servicehandelsmarkedet. Pressbyrån tilbyr blant annet sjokolade, tobakk, fast food, drikke og Sveriges største utvalg av svenske og internasjonale aviser og magasiner, samt bestselgende bøker. Narvesen i Latvia ble etablert i 1997 og overtok den dominerende kioskkjeden Preses Apvieniba i Virksomheten har vært en tradisjonell kioskkjede med hovedvekt på salg av presseprodukter, men er omstrukturert og omprofilert til å bli mer lik Narvesen i Norge. Narvesen i Latvia ble i 2011 et datterselskap av Reitan Servicehandel. Samarbeidsavtalen med Shell medfører at Reitan Servicehandel gjennom 7-Eleven drifter butikkvirksomheten, mens Shell håndterer bensinvirksomheten på bensinstasjoner i Norge, Sverige og Danmark. Shell og Reitan Servicehandel samarbeider på totalt 260 Shell/7-Eleven-stasjoner i Skandinavia. Reitan Servicehandel omfatter også Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI), som eier bensininfrastrukturen på Shell/7-Eleven-stasjonene i Norge og Danmark. SFI leier ut infrastrukturen til Shell som håndterer bensindriften på stasjonene. Reitan Servicehandel inngikk i 2010 en avtale med Danske Statsbaner (DSB). Avtalen innebærer at 76 av DSBs Kort & Godt-butikker er omprofilert til 7-Eleven. 7-Eleven-konseptet håndteres av Reitan Servicehandel Danmark mens DSB står for den daglige driften av butikkene. Butikkene har beliggenhet på togstasjoner over hele Danmark. Avtalen løper til utgangen av Reitan Servicehandel inngikk i mars 2012 en avtale med det finske medieselskapet Sanoma Oy om kjøp av deres kioskvirksomhet i Finland, Estland og Litauen, samt deres pressedistribusjon i Estland og Litauen. Oppkjøpet medfører at Reitan Servicehandel utvider sin kioskvirksomhet med mer enn kiosker. Avtalen er strategisk viktig og bidrar til at Reitan Servicehandel vil oppnå sin målsetning om å bli Europas største servicehandelsselskap. Markedet Markedet for servicehandel består av kiosker, butikker og bensinstasjoner. Magnus Reitan Adm. dir. 8 Reitangruppen Årsrapport 2011

9 Det norske servicehandelsmarkedet omsetter årlig for NOK 14 mrd. Kiosker og butikker står for i underkant av halve omsetningen, mens bensinstasjonene dekker det resterende. Reitan Servicehandel Norge er den største aktøren med en estimert markedsandel i 2011 på 29,1 prosent. Estimert markedsandel for Narvesen er 17,4 prosent, noe som gjør Narvesen til Norges største kioskaktør. I det svenske servicehandelsmarkedet omsettes det årlig for SEK 20 mrd. Reitan Servicehandel Sverige har en estimert markedsandel på 24,1 prosent eksklusiv fast food og kafé. I det danske servicehandelsmarkedet omsettes det årlig for DKK 12 mrd. Reitan Servicehandel Danmark har en estimert markedsandel i 2011 på 26,7 prosent inkludert omprofilerte Kort & Godt-butikker. I Latvia opplever servicehandelsmarkedet nedgang på grunn av landets økonomiske situasjon. Estimert markedsandel for Narvesen i Latvia er 55,7 prosent. På lesestoffsiden betjener Interpressselskapene og Preses Serviss alle vesentlige kjeder samt frittstående forhandlere innen servicehandel i Skandinavia og Latvia. Totalt betjenes mer enn forhandlere. Virksomheten i 2011 Servicehandelsmarkedet i Norge viser nedgang på om lag 2,6 prosent i I forhold til totalmarkedet viser Reitan Servicehandel Norge god omsetningsutvikling. Reitan Servicehandel Norge hadde i 2011 en omsetningsvekst på -0,5 prosent (-4,0 prosent) og en sammenlignbar vekst på 1,6 prosent i Narvesen, 0,1 prosent i 7-Eleven og -1,6 prosent i Shell/7-Eleven. Underliggende resultatutvikling i Reitan Servicehandel Norge er god. Reitan Servicehandel Sverige hadde i 2011 en vekst på 1,3 prosent (9,5 prosent) og en sammenlignbar vekst 2,9 prosent i Pressbyrån, 2,6 prosent i 7-Eleven og 0,7 prosent i Shell/7-Eleven. Resultatutviklingen i Reitan Servicehandel Sverige er meget god. Reitan Servicehandel Danmark hadde i 2011 en vekst på 35,3 prosent (2,0 prosent) og en sammenlignbar vekst på 2,1 prosent i 7-Eleven og 0,8 prosent i Shell/7-Eleven. Vekst i totalomsetning er påvirket av omprofilering av 76 Kort & Godt-butikker. Resultatutviklingen i Reitan Servicehandel Danmark er meget god. Narvesen i Latvia hadde i 2011 en vekst på 32,1 prosent (1,9 prosent) og en sammenlignbar vekst i kioskvirksomheten på 4,2 prosent. Vekst i totalomsetning er påvirket av økt eierandel. Resultatutviklingen i Narvesen i Latvia er meget god. Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.) tilsvarende en vekst på 8,5 prosent (2,4 prosent) målt mot fjoråret i lokal valuta. EBITDA ble NOK 670 mill. (NOK 646 mill.). Driftsresultatet ble NOK 128 mill. (NOK 258 mill.). Det er i 2011 foretatt nedskrivninger knyttet til endring i markedsforhold på NOK 151 mill. Fremtidsutsikter Reitan Servicehandel ønsker å ha en aktiv rolle i den forventede konsolideringen av europeisk servicehandel. Partnerskap, oppkjøp og fusjoner med eksisterende aktører i Europa er selskapets vekststrategi for nye markeder i Europa. Narvesen/Pressbyrån Norge Sverige Danmark Latvia Omsetning inkl. provisjon NOK mill Vekst i omsetning inkl. provisjoner 0,4 % 2,2 % - 33,6 % Antall utsalgssteder Eleven Norge Sverige Danmark Latvia Omsetning inkl. provisjon NOK mill Vekst i omsetning inkl. provisjoner -3,9 % 1,9 % 70,3 % - Antall utsalgssteder Shell/7-Eleven Norge Sverige Danmark Latvia Omsetning inkl. provisjon NOK mill Vekst i omsetning inkl. provisjoner -2,4 % 0,1 % 0,8 % - Antall utsalgssteder Antall medarbeidere i utsalgssteder Interpress Svenska Interpress Interpress / Preses Serviss Norge Interpress Danmark Latvia Omsetning inkl. provisjon NOK mill Vekst i omsetning inkl. provisjoner -10,8 % -7,5 % -15,0 % 28,3 % Antall utsalgssteder Engrospartner Engrospartner Omsetning inkl. provisjon NOK mill Vekst i omsetning inkl. provisjoner 23,6 % Antall utsalgssteder - Reitangruppen Årsrapport

10 REITAN EIENDOM Reitan Eiendom E. C. Dahls Eiendom med underselskaper har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Per 31. desember 2011 omfattet denne porteføljen ca kvm. Selskapet har egen administrasjon og har en langsiktig horisont for sin eiendomsutvikling i Trondheim sentrum. Eiendomsvirksomheten har også som mål å bidra til økt omsetning for REMA 1000 gjennom utvikling av eksisterende og nye butikkprosjekter. Reitan Eiendom er et eiendomsselskap i Reitangruppen. Reitan Eiendom skal ha fokus på utvikling av prosjekter for REMA 1000, samt å bygge en stor eiendomsportefølje i Trondheim. I Norge skjer dette gjennom seks regionale eiendomsselskaper hvor Reitan Eiendom har varierende eierandel. Disse selskapene har en geografisk organisering som korresponderer med REMA 1000 Norge sin regionale organisasjon: REMA Eiendom Nord i Trondheim, REMA Eiendom Vest i Bergen, REMA Eiendom Sør i Stavanger, REMA Eiendom Øst i Oslo, Rose Eiendom i Porsgrunn og Bison i Fredrikstad. De samme selskapene har også et samarbeid med de øvrige handelskonseptene i Reitangruppen. Reitan Eiendom eier 29,8 prosent av aksjene i NHP Eiendom AS. Hovedfokus for NHP Eiendom er utvikling av større destinasjoner for handel og logistikk, der REMA 1000 og andre store leietakere kan tilbys arealer. Reitan Ejendomsudvikling A/S utvikler butikkprosjekter for REMA 1000 i Danmark. Ved større oppkjøp innenfor Reitangruppen, som innbefatter eiendom, er det Reitan Eiendoms oppgave å håndtere eiendomsdelen av dette. Ved oppkjøpet av YX i Norge og Danmark og Lidl i Norge har Reitan Eiendom foredlet, strukturert og delvis avhendet Ingolv Høyland Adm. dir. 10 Reitangruppen Årsrapport 2011 eiendomsmassen. Virksomheten i 2011 E. C. Dahls Eiendom har i 2011 arbeidet med ombygging og oppgradering av flere av sine eiendommer. I tillegg er selskapet medeier i det nye konferansehotellet som er bygd på Brattøra i Trondheim. Hotellet er ført opp i samarbeid med Realinvest AS og drives av Choicekjeden under navnet Clarion Hotel & Congress Trondheim. Hotellet åpnet 27. april I løpet av siste halvdel av 2011 har selskapet vært i forhandlinger med NIAM om kjøp av Pirsenteret i Trondheim, og 1. mars 2012 ble det inngått avtale om overdragelse av selskapene som eier eiendommen. Avtalen ble gjennomført regnskapsmessig fra 1. april. I de regionale eiendomsselskapene er det ferdigstilt seks nye REMA 1000-butikker. Reitan Ejendomsudvikling bidro i 2011 til åpning av 18 nye REMAbutikker i Danmark, hvorav de fleste var nyoppførte bygg i regi av dette selskapet. NHP Eiendom har i 2011 fullført byggetrinn 2 på Lade Arena, og utviklingen av denne eiendommen ble avsluttet med åpning av REMA Storbutikk 1. mars Andre større leietakere i dette byggetrinnet er Living, XXL,

11 Pirsenteret, Trondheim Elkjøp, Biltema og Møbelringen. RELI Eiendom har i 2011 solgt til sammen 31 butikkeiendommer, de fleste utleid til REMA 1000 Norge. REMA Eiendom Øst AS har i samme periode solgt seks datterselskaper. Hoveddelen av vederlagene fra disse salgene er benyttet til nedregulering av ekstern gjeld. Reitan Eiendom kjøpte i prosent av Kvenild Holding AS. Selskapet har i 2011 bygget ut REMA-distribunalen på Kvenild i Trondheim samt overtatt flere næringsbygg på Heggstadmoen i Trondheim. Årets resultat i Reitan Eiendom ble NOK 212 mill. (NOK 266 mill.). Resultatet preges av positive verdiendringer på investeringseiendommer, gode resultater i de tilknyttete selskaper samt betydelig lavere finanskostnader. Resultatnedgangen i 2011 skyldes i stor grad gjennomføring av salg av eiendommer fra de regionale selskaper og RELI Eiendom tidlig i året, som har redusert konsernets driftsinntekter sammenlignet med fjoråret. Bokført egenkapital i Reitan Eiendom per 31. desember 2011 var NOK mill. (NOK mill.) Egenkapitalandelen var 56,7 prosent (53,1 prosent). Reduksjonen i bokført egenkapital skyldes dels at aksjeposten i Uno-X Gruppen ble fisjonert ut i et eget selskap, samt at det ble gjennomført en nedsettelse av overkursfondet i Fremtidsutsikter Eiendomsvirksomheten i Trondheim har økende utleiegrad, og E. C. Dahls Eiendom har i 2011 og hittil i 2012 inngått flere større leieavtaler. TGI Friday s åpner høsten 2012 sin første restaurant i Trondheim i Nordre gate 11. Kjøpet av Pirsenteret tilfører E. C. Dahls Eiendom ca kvm, og gjør selskapet i stand til å tilby større kontorlokaler med den fleksibilitet som markedet ønsker. Byhaven kjøpesenter har våren 2012 fått flere nye butikker, og det arbeides med en større ombygging av Mercursenteret. Hennes & Mauritz har forlenget sin leieavtale i senteret og vil få en forbedret eksponering i bygget etter rehabiliteringen. Konkurransen om gode beliggenheter for handelsvirksomheten har vært og vil fortsatt være hard. De regionale eiendomsselskapene har en betydelig prosjektportefølje, som vil bli ferdigstilt inneværende og kommende år. NHP Eiendom AS har en rekke prosjekter under utvikling og fokuserer sin innsats mot trafikkmessige knutepunkt rundt de største byene og handelsområdene i Norge. Fullføringen av Lade Arena er en viktig milepæl for selskapet. I Danmark har Reitan Ejendomsudvikling en rekke REMAprosjekter under utvikling. Våren 2011 ble det igangsatt salgsprosesser for Mustang Danmark Øst og Mustang Danmark Vest. Disse selskapene eier til sammen 83 eiendommer, hvorav om lag halvparten er i bruk som Shell/7-Elevenstasjoner og den andre halvpart hovedsakelig benyttes som utsalgssteder for Uno-X Automat. Gjennom året har det blitt gjort optimaliseringer av porteføljen, og Reitan Eiendom har gode forhåpninger om at salg vil skje i løpet av høsten Reitan Eiendom Antall kvadratmeter (basert på eierinteresser) Antall kvadratmeter (basert på eierandel) Reitangruppen Årsrapport

12 UNO-X GRUPPEN I tillegg til visjonen om å bli kjent for å være et verdibasert selskap, har Uno-X Gruppen som målsetting å være det mest effektive og ukompliserte drivstoff- og energiselskapet i Norden. Fokuset er hele tiden enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Uno-X Gruppen er et handelsselskap som driver salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff, smøreolje og energiprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Som et ledd i å rendyrke, og legge til rette for utvikling og vekst innenfor hvert forretningsområde i Uno-X Gruppen, er gruppen delt opp i fem selskaper i Norge og tre selskaper i Danmark. Historien bak Hydro (1905) og Texaco (1902) startet tidlig på 1900-tallet. I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i selskapet og endret navnet til YX Energi. I 2009 skiftet selskapet navn til Uno-X Gruppen og etablerte separate selskaper for hvert forretningsområde. Uno-X Energi-selskapene i begge land har fokus på direkte salg av parafin, fyringsolje, farget og blank diesel, marin gassolje og spesialprodukter. I tillegg kommer salg av diesel over dieselautomater og drifting av disse. For øvrig ligger en rekke støttefunksjoner for Uno-X Gruppen i Energi-selskapene, herunder felles kundeservicesenter og IT-funksjon. I Norge ligger også drift av gruppens omfattende forsynings- og logistikkvirksomhet i Energi-selskapet, mens i Danmark kjøpes disse tjenestene via de delvis eide selskapene Scanol og Samtank. Det foreligger SLA-avtaler overfor de øvrige selskapene i gruppen, knyttet til støttefunksjonene. Gjennom etablering av Energiselskap i hvert land er det lagt til rette for både å opprettholde markedsandeler, og vekst gjennom å øke markedsandeler, i eksisterende markeder. Uno-X Automat-selskapene i begge land har fokus på salg av drivstoff over ubetjente stasjoner. I Norge er vekststrategien å etablere flere utsalgssteder, blant annet gjennom samlokalisering på REMA 1000s utsalgssteder. Videre er det stort fokus på «riktig pris» i automatmarkedet i begge land. Automatselskapene er ledende aktører innenfor automatmarkedet både i Norge og Danmark. Uno-X Smøreolje-selskapene har fokus på salg av smøremidler og er eneste forretningsområde med felles ledelse for Norge/Danmark. Det er også etablert felles økonomifunksjon for landene, samt at det etableres felles IT-plattform. Smøreoljeselskapene har som strategi å vokse innenfor smøreoljemarkedet i begge land, gjennom å komme inn på nye markedssegmenter, og oppnå større markedsandeler på eksisterende områder. Vegar Kulset Adm. dir. 12 Reitangruppen Årsrapport 2011

13 YX Betjent er kun etablert i Norge, og har fokus på salg av drivstoff over betjente selveierstasjoner. YX Betjent har som mål å være den mest attraktive leverandør og samarbeidspartner for forhandlere som eier sine egne anlegg. Selskapet har i samarbeid med YX Forhandlerforum funnet en samarbeidsform som fungerer veldig godt. Uno-X Finans er kun etablert i Norge med formål å administrere, drifte og markedsføre kortprodukter som tilbys i Uno-X Gruppen, herunder kortproduktene YX Visa, Firmakort, Personkort og Uno-X dieselservicekort. Selskapet satser på vekst innenfor kortmarkedet, da særlig på YX Visa-konseptet, men også på utvikling av eventuelle nye konsepter eller samarbeidsformer. Fremtidsutsikter Å rendyrke bedriftens forretningsidé er Reitangruppens verdigrunnlag nummer 1. Uno-X Gruppen har vært igjennom en vellykket rendyrkingsprosess gjennom etablering av selvstendige aksjeselskaper for hvert forretningsområde. Uno-X Gruppen har stor tro på at de nye rendyrkede selskapene vil kunne utvikles og effektiviseres videre, og vil blant annet ytterligere forsterke fokuset på enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Aktiv bruk av verdigrunnlagene både internt og eksternt vil være helt sentralt, og verdigrunnlagene vil være de viktigste retningslinjene for utviklingen av selskapene og medarbeiderne i Uno-X Gruppen fremover. Uno-X Gruppen Norge Danmark Driftsinntekter NOK mill EBITDA NOK mill Driftsresultat NOK mill Antall utsalgssteder Uno-X Antall utsalgssteder YX Reitangruppen Årsrapport

14 ÅRSBERETNING Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. REITANGRUPPEN Reitangruppens visjon er å bli kjent som Skandinavias mest verdidrevne selskap. Reitangruppens verdigrunnlag beskriver de verdier vår kultur er bygget på. Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. En sterk bedriftskultur basert på de åtte verdigrunnlagene er viktig for oppnåelse av Reitangruppens overordnede målsetninger. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé Vi holder en høy forretningsmoral Vi skal være gjeldfri Vi skal motivere til vinnerkultur Vi tenker positivt og offensivt Vi snakker med hverandre ikke om hverandre Kunden er vår øverste sjef Vi vil ha det morsomt og lønnsomt Reitangruppens forretningsidé er å eie sterke og selvstendige forretningsområder innen handel og eiendom. Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim. Lade Gaard er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000 og Reitan Servicehandel har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er lokalisert i Trondheim. Uno-X Gruppen har sitt operative senter i Oslo/København. VIRKSOMHETEN Reitangruppen består av fire forretningsområder: REMA 1000, Reitan Servicehandel, Reitan Eiendom og Uno-X Gruppen. Reitangruppen har i tillegg en eierandel på 15,6 prosent i Axfood, en eierandel på 7,2 prosent i SpareBank 1 SMN, samt datterselskapene Spaceworld og Travelnet Norway. REMA 1000 og Reitan Servicehandel er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen lavprishandel (REMA 1000) og servicehandel (Narvesen, Pressbyrån og 7-Eleven). Eiendomsvirksomheten er konsentrert om to hovedområder. Eiendomsutvikling i Trondheim skjer gjennom datterselskapet E. C. Dahls Eiendom. Kjøp, utvikling og etablering av REMA 1000 butikkeiendom skjer gjennom regionale eiendomsselskap i Norge og Danmark. I tillegg skal Reitan Eiendom optimalisere eiendomssiden i forbindelse med oppkjøp og restruktureringer i Reitangruppen. Uno-X Gruppen er et handelsselskap som driver salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff, smøreolje og energiprodukter til private og bedrifter. Selskapet er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Gruppen skal være det mest effektive og ukompliserte drivstoffog energiselskapet i Norden. Axfood driver handel med dagligvarer i Sverige gjennom dagligvarekjedene Willys, Hemköp og PrisXtra samt grossistene Dagab og Axfood Närlivs. SpareBank 1 SMN er det største finanskonsernet i Trøndelag og på Nordvestlandet, og har sitt hovedkontor i Trondheim. Spaceworld er en franchisebasert kjede innenfor mobil, spill, film, bærbar lyd og data. Travelnet Norway har som visjon å bli det beste og mest attraktive fullservice reisebyrå i Skandinavia. Selskapet har reisebyråer over hele Norge og hovedkontor i Trondheim. Per 31. desember 2011 har Reitangruppen utsalgssteder (2 799). Franchisedrift Reitangruppen var den første dagligvarebedriften i Norge som tok i bruk franchising i sin organisering, og rendyrket denne formen gjennom driften av REMA 1000-konseptet. Handelskonseptene REMA 1000 og Reitan Servicehandel drives på franchise. Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: Franchisegiver og franchisetaker. Å drive franchising er en balansegang mellom frihet og systemdrift. Franchisetakeren er en selvstendig næringsdrivende, men skal etterleve konseptet og filosofien fastsatt av franchisegiveren. Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget assistert av franchisegiver. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider, og en franchisetaker som forvalter en merkevare har et spesielt ansvar. Franchisegiver distribuerer varer og/ eller tjenester til franchisetaker. Rolledelingen er i prinsippet slik at franchisegiver utfører tjenester på de områdene hvor det totalt sett er billigst og mest praktisk å utføre arbeidet sentralt. Franchisesystemet setter høye gjensidige krav til partene, noe som kontinuerlig hever organisasjonens kompetanse. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET regnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Årsregnskapet for Reitangruppen AS er avlagt etter forenklet IFRS. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet gir etter styrets oppfatning et rettvisende bilde av selskapets stilling. Resultatregnskapet Omsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultat før amortiseringer, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultat ble NOK mill. (NOK mill.). Resultat før skattekostnad ble NOK mill. (NOK mill.). Årets resultat ble NOK mill. (NOK mill.). Regnskapsmessig varelagergevinst (FIFO på oljeprodukter) er inkludert i varekostnad med NOK 66 mill. (NOK 101 mill.). Andre inntekter inkluderer mottatt utbytte fra finansielle investeringer på NOK 80 mill. (NOK 61 mill.). I netto finansposter inngår verdiendring på rentebytteavtaler med NOK -21 mill. (NOK 29 mill.). Reitangruppen skrev ned immaterielle eiendeler relatert til Spaceworld med NOK 101 mill. i Nedskrivningen har sin bakgrunn i svake resultater og forventning om fortsatt utfordrende elektronikkmarked de kommende årene. I løpet av 2012 gjennomføres det en restrukturering av Spaceworld med formål å reetablere grunnlaget for en samlet økt lønnsomhet i kjeden. Reitangruppen oppnådde i 2011 et totalresultat på NOK mill. (NOK mill.). Totalresultatet inkluderer et utvidet resultat etter skatt på NOK -84 mill. (NOK 221 mill.). Endringen er primært resultat av at verdiendring på finansielle investeringer var negativ med NOK 67 mill. i 2011, mens de finansielle investeringene hadde en verdiøkning på NOK 265 mill. i ets resultat og finansielle stilling er påvirket av usikkerhet knyttet til regnskapsestimater ved fastsettelse av virkelig verdi av investeringseiendom samt ved vurdering av verdifall på immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. 14 Reitangruppen Årsrapport 2011

15 Kontantstrømmer fra driften Kontantstrømmer fra driften ble NOK mill. (NOK mill.) og var dermed på nivå med EBITDA. Endring i arbeidskapital ga en kontantstrøm på NOK -144 mill. (NOK 211 mill.). Investeringer Samlede kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter ble NOK -861 mill. (NOK -347 mill.). Brutto investeringer i varige driftsmidler utgjorde NOK mill. (NOK mill.). ets evne til egenfinansiering av investeringer i varige driftsmidler vurderes som god. Forretningsområdet Reitan Eiendom gjennomførte i 2011 netto salg av investeringseiendom på NOK 739 mill. (NOK 381 mill.), mens salg av eiendom klassifisert som varige driftsmidler utgjorde NOK 7 mill. (435 mill.). Reitan Eiendoms salg av eiendom utgjorde en betydelig andel av Reitangruppens samlede salg av varige driftsmidler begge årene. Reitangruppen investerte i 2011 NOK 509 mill. i immaterielle eiendeler, hvorav NOK 491 mill. var relatert til oppkjøp. Netto kontantstrømeffekt var NOK 433 mill. Gjennom REMA 1000 sitt kjøp av Norsk Kylling oppstod goodwill med NOK 357 mill. og gjennom Reitan Servicehandels overtagelse av resterende 50 prosent i Narvesen Baltija oppstod goodwill med NOK 131 mill. Reitangruppen investerte NOK 617 mill. ved kjøp av ytterligere 5,5 prosent eierandel i Axfood. Per eier Reitangruppen samlet 15,6 prosent av selskapet. En vesentlig andel av kjøpet ble finansiert ved inngåelse av en terminkontrakt knyttet til aksjene sommeren Skyldig beløp under terminkontrakten er balanseført som forpliktelse per med NOK 430 mill. Terminkontrakten ble gjort opp ved utløp i januar Netto kontantstrømeffekt relatert til kjøpet i 2011 ble NOK 194 mill. Finansiering og likviditet Totalbalansen per 31. desember 2011 er NOK mill. (NOK mill.). Økningen av totalbalansen skyldes oppkjøp gjennom året, overgangseffekter i forbindelse med refinansiering samt generell vekst i konsernets virksomhet. Netto rentebærende gjeld er NOK mill. (NOK mill.). et har ubenyttede lånefasiliteter på NOK mill. (NOK mill.). Forretningsområdene REMA 1000 og Reitan Servicehandel hadde frem til desember 2011 felles finansiering. I desember 2011 ble det etablert egne finansieringsfasiliteter med trekkrammer på henholdsvis NOK mill. og NOK mill. Den eksisterende felles lånefasiliteten ble innfridd parallelt. et har ikke gjennomført andre vesentlige låneopptak eller annen refinansiering i Majoriteten av konsernets lånefinansiering per har forfall i Likvide midler per 31. desember 2011 er NOK mill. (NOK 783 mill.). Overgangseffekter i forbindelse med refinansieringen gjennomført i desember 2011 medførte en unormalt høy bankbeholdning per årsskiftet. Samlede kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter ble NOK -98 mill. (NOK mill.). Endringen fra 2010 til 2011 reflekterer at Reitangruppen betalte ned betydelig gjeld i 2010, mens en større andel av den samlede kontantstrømmen er benyttet til oppkjøp i Til tross for at Reitangruppen har gjennomført flere større oppkjøp og investeringer i 2011, har konsernet redusert netto rentebærende gjeld gjennom året. Egenkapital ved utgangen av året er NOK mill. (NOK mill.), som tilsvarer en egenkapitalandel på 34,1 prosent (32,8 prosent). REMA 1000 Forretningsområdet omfatter REMA 1000 i Norge, Danmark og Sverige. Gjennom REMA Industrier har REMA 1000 eierinteresser i selskaper som er leverandører innen viktige varekategorier til REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark. REMA Industrier omfatter selskapene REMA Trading, Norsk Kylling (84 prosent), REMA Nonfood (tidligere Home Design, 75 prosent), MaxMat (75 prosent), Grans Bryggeri (50 prosent), Staur Foods (50 prosent), Hugaas Industrier (50 prosent), Spekeloftet (50 prosent), Gram Slot (30 prosent) og BAMA Gruppen (20 prosent). Antall utsalgssteder per 31. desember 2011 er 712 (689). Totalomsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.), tilsvarende en vekst på 9,0 prosent (3,6 prosent). Omsetning fra butikk inklusive franchisedrevne enheter i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.) som gir en vekst på 7,3 prosent (7,7 prosent). Vekst i omsetning er beregnet som veid gjennomsnittlig vekst målt i lokal valuta. REMA 1000 Norge hadde i 2011 en omsetningsvekst på 5,7 prosent og en sammenlignbar vekst på 3,3 prosent. REMA 1000 Norge har en markedsandel på 21,3 prosent for 2011 (20,9 prosent i 2010, markedsandel er i henhold til offisiell måling fra Nielsen Norge). REMA Distribusjon hadde fin utvikling i vareomsetning. REMA 1000 Danmark hadde i 2011 god omsetnings- og resultatutvikling, med en omsetningsvekst på 13,8 prosent. Sammenlignbar vekst var på 4,8 prosent. REMA 1000 Danmark har en estimert markedsandel på 6,6 prosent for 2011 (estimert til 5,8 prosent i 2010). Reitan Distribution hadde god utvikling i vareomsetning. REMA Industrier kjøpte 84 prosent av aksjene i Norsk Kylling i mai 2011 og sikret gjennom dette tilgang til hvitt kjøtt som er en viktig varegruppe for REMA REMA Industrier økte i 2011 sin eierandel i Gram Slot fra 20 prosent til 30 prosent. Gram Slot er leverandør av økologiske jordbruksprodukter til REMA 1000 Danmark. REMA Industrier hadde i 2011 vekst i driftsinntekter på 49,6 prosent (30,4 prosent). Vekst i driftsinntekter er påvirket av kjøpet av Norsk Kylling med virkning fra 2. mai 2011, men REMA Industrier har også god underliggende vekst. EBITDA ble NOK mill. (NOK mill.). Driftsresultatet ble NOK mill. (NOK mill.). Reitan Servicehandel Forretningsområdet omfatter servicehandelsvirksomhet i Skandinavia og Latvia. Reitan Servicehandel består av 7-Eleven i Skandinavia og de nasjonale kjedene Narvesen (Norge og Latvia) og Pressbyrån (Sverige), som alle har en dominerende posisjon i sine respektive hjemmemarkeder. Virksomheten omfatter også distribusjon av lesestoff i Norge, Sverige og Danmark gjennom Interpress og Engrospartner som distribuerer servicehandelsprodukter i Norge, i tillegg til Scandinavian Fuel Infrastructure (SFI) som eier bensininfrastrukturen på Shell/7-Eleven stasjonene i Norge og Danmark. Antall utsalgssteder per 31. desember 2011 er (1 450). Omsetning inklusive franchisedrevne enheter i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.) tilsvarende en vekst på 8,5 prosent (2,4 prosent). Vekst i omsetning er beregnet som veid gjennomsnittlig vekst målt i lokal valuta. Reitan Servicehandel Norge hadde i 2011 en omsetningsvekst på -0,5 prosent (-4,0 prosent) og en sammenlignbar vekst på 1,6 prosent i Narvesen, 0,1 prosent i 7-Eleven og -1,6 prosent i Shell/7-Eleven. Estimert markedsandel for Reitan Servicehandel Norge i 2011 er 29,1 prosent (28,3 prosent). Estimert markedsandel for Narvesen er 17,4 prosent (16,7 prosent), noe som gjør Narvesen til Norges største kioskaktør. Reitan Servicehandel Sverige hadde i 2011 en vekst på 1,3 prosent (9,5 prosent) og en sammenlignbar vekst på 2,9 prosent i Pressbyrån, 2,6 prosent i 7-Eleven og 0,7 prosent i Shell/ 7-Eleven. Estimert markedsandel for Reitan Servicehandel Sverige i 2011 er 24,1 prosent (23,0 prosent). Reitan Servicehandel Danmark hadde i 2011 en vekst på 35,3 prosent (2,0 prosent) og en sammenlignbar vekst på 2,1 prosent i 7-Eleven og 0,8 prosent i Shell/7-Eleven. Vekst i totalomsetning er påvirket av at 76 av Danske Statsbaners Kort & Godt kiosker er omprofilert til 7-Eleven ved utgangen av året. Estimert markedsandel for Reitan Servicehandel Danmark i 2011 er 26,7 prosent (24,5 prosent). Narvesen i Latvia hadde i 2011 en vekst på 32,1 prosent (1,9 prosent) og en sammenlignbar vekst på 4,2 prosent. Vekst i totalomsetning er påvirket av økt eierandel. Estimert markedsandel for Narvesen Baltija i 2011 er 55,7 prosent (54,8 prosent). 14. oktober 2011 kjøpte Reitan Servicehandel de resterende 50 prosentene av aksjene i Narvesen Baltija. Selskapet er etter dette et 100 prosent eid datterselskap av Reitan Servicehandel. EBITDA ble NOK 670 mill. (NOK 646 mill.). Driftsresultatet ble NOK 128 mill. (NOK 258 mill.). Det ble i 2011 foretatt nedskrivninger knyttet til endringer i markedsforhold på NOK 165 mill., Reitangruppen Årsrapport

16 primært relatert til virksomheten i Norge. Reitan Eiendom Forretningsområdet utvikler prosjekter for REMA 1000 og har bygd opp en stor eiendomsportefølje i Trondheim. Regionale partnerselskap skal utvikle eiendom på markedsmessige kriterier for å bidra til økt omsetning for REMA Eiendomsporteføljen i Trondheim sentrum skal vokse og videreutvikles i et langsiktig perspektiv i regi av E. C. Dahls Eiendom. Reitan Eiendom skal optimalisere eiendomssiden i forbindelse med oppkjøp og restruktureringer i Reitangruppen. Reitangruppens eiendomsvirksomhet har per 31. desember 2011 eierinteresser i kvadratmeter eiendom ( ). Driftsinntektene i 2011 ble NOK 285 mill. (NOK 373 mill.). EBITDA ble NOK 352 mill. (NOK 463 mill.). Driftsresultatet ble NOK 333 mill. (NOK 442 mill.). Resultatet inkluderer NOK 23 mill. i verdiendring på investeringseiendom (NOK 133 mill.). Reitan Eiendom har planlagt og gjennomført betydelige salg av eiendom fra både de regionale selskapene og fra RELI Eiendom i Transaksjonene har medført nedskalering av virksomheten og et lavere nivå på driftsinntekter og -kostnader i selskapet. Salgene gir Reitan Eiendom et godt utgangspunkt for å gjennomføre nye investeringer og støtte til øvrig virksomhet i Reitangruppen. Uno-X Gruppen Uno-X Gruppen består av Uno-X Energi (direkte salg av parafin, fyringsolje, farget og blank diesel, marin gassolje og spesialprodukter, samt salg av diesel over dieselautomater i Norge og Danmark), Uno-X Automat (salg av drivstoff over ubetjente stasjoner i Norge og Danmark), Uno-X Smøreolje (salg av smøremidler i Norge og Danmark), Uno-X YX Betjent (salg av drivstoff over betjente stasjoner i Norge) og fra 1. januar 2011 også Uno-X Finans (administrasjon, drift og markedsføring av kortprodukter i Norge). Fokuset for virksomheten er til en hver tid enkelhet, effektivitet, fleksibilitet og kundeservice. Antall utsalgssteder per 31. desember 2011 er 615 (605). Totalomsetning i 2011 ble NOK mill. (NOK mill.). EBITDA før FIFO ble NOK 489 mill. (NOK 440 mill.). Driftsresultatet før FIFO ble NOK 365 mill. (NOK 307 mill.). Regnskapsmessig varelagergevinst (FIFO på oljeprodukter) utgjorde NOK 66 mill. (NOK 101 mill.). FINANSIELL RISIKO Reitangruppen har sin kjernevirksomhet i markedet for lavprishandel og servicehandel. I tillegg til handelsvirksomheten har Reitangruppen en betydelig eiendomsportefølje, samt andre finansielle og strategiske investeringer. et er utsatt for ordinær finansiell risiko knyttet til denne type aktiviteter. Gjennom Uno-X Gruppen er Reitangruppen eksponert for risiko knyttet til endringer i oljeprisen. Reitangruppen opererer i markeder med høy omsetning og høye volum. Kontantstrømmene er høye og relativt stabile, men volatile innenfor enkelt uke/ måned. Beholdning av likvider, tilgjengelige trekkrettigheter, samt mulighet for konserninternt låneopptak, er vesentlig for styring av likviditetsrisikoen. Omsetning i REMA 1000, 7-Eleven, Narvesen, Pressbyrån og Spaceworld skjer gjennom franchisetakere. Franchisegiver har god oversikt over hver enkelt franchisetakers økonomiske situasjon. Uno-X Gruppen har også omsetning til egne sluttkunder. Forretningsområdet har etablert rutiner for kredittvurdering og oppfølging av hver enkelt kunde, samt tegnet kredittforsikring for deler av virksomheten. Historisk sett har mislighold og tap på fordringer vært lave i forhold til samlede kundefordringer og omsetningsvolum. Reitangruppen kostnadsførte i 2011 NOK 78 mill. (NOK 144 mill.) i tap på fordringer. et har etablert strategier og retningslinjer for å håndtere risiko knyttet til valuta og renter. Omfang og grad av sikring varierer mellom de ulike forretningsområdene. Det vesentligste av konsernets aktivitet ligger i Skandinavia. Eksponering knyttet til eierandeler i utenlandske virksomheter søkes begrenset ved at sammensetning av konsernets samlede gjeldsportefølje i størst mulig grad tilpasses den enkelte valutas og lands relative betydning av konsernets samlede aktivitet. Virksomheten i Uno-X Gruppen er eksponert for valutarisiko i USD. Risikoen søkes begrenset gjennom løpende inngåelse av valutaforretninger. Det foretas disposisjoner for å dempe effekten av kortsiktige svingninger i rentemarkedene, samt for å gi noe større forutsigbarhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på konsernets lån og gjennom bruk av rentebytteavtaler. ets finansielle risiko og sensitivitet for endringer i bl.a. rentenivå, valutakurser og oljepris er nærmere omtalt i note 4 - Finansiell risikostyring. OPPLYSNINGER OM MILJØ Totalt beskjeftiget Reitangruppen medarbeidere ved utgangen av 2011 (27 230). I konsernet er det totalt ansatte (3 021). Samarbeidet med de ansattes organisasjoner anses som godt og søkes videreført. Mangfold og likestilling Reitangruppen skal være en arbeidsplass der det ikke skal være diskriminering mellom menn og kvinner. Personalpolitikken har som basis at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn i saker som rekruttering, personlig utvikling, avansement og avlønning. Det tilstrebes å fremme likestilling og å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Antall ansatte fordeler seg på menn og kvinner. I Reitangruppen AS er det fire ansatte på toppledernivå hvorav én mann og tre kvinner. Samlet for Reitangruppens datterselskaper er det 144 ansatte på toppledernivå hvorav 115 er menn og 29 er kvinner. Av 340 ansatte på mellomledernivå er 233 menn og 107 kvinner. Innenfor lager og transport er det totalt ansatte fordelt på menn og 261 kvinner. Antall øvrige ansatte inkludert kontoransatte er fordelt på 725 menn og 976 kvinner. Av de totalt ansatte i Reitangruppen jobber 485 deltid fordelt på 188 menn og 297 kvinner. Ettersom selskapet har en vesentlig større andel menn i alle stillingskategorier, er det også færre kvinner i ledende stillinger, men andelen har vært økende de siste årene, og det arbeides aktivt for å utvikle og rekruttere flere kvinner til ledende stillinger. Det er gjort en likelønnsrevisjon i flere av forretningsområdene mellom kvinner og menn, hvor lønn for likt arbeid ble kartlagt. Det er ingen lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i like stillinger, men individuelle forskjeller basert på kompetanse, erfaring, utdanning m.m. Dette betyr i praksis at i enkelte like stillinger ligger enkelte kvinner høyere lønnsmessig enn tilsvarende menn i lik stilling og motsatt. Det skal ivareta en rettferdig evaluering og vurdering av den enkelte ansatte, uavhengig av kjønn. Alle stillinger er innplasserte i stillingskategorier etter stillingsbeskrivelse, kompetanse, alder og erfaring. Dette betyr i praksis at lik stillingskategori lønnes likt, uavhengig av kjønn. Medarbeiderne i Reitangruppen representerer et stort mangfold også når det gjelder kulturell og etnisk bakgrunn. Flere enn halvparten av kjøpmennene i 7-Eleven har ikke-etnisk norsk bakgrunn, og til sammen har man ansatte i de ulike forretningsområdene fra mer enn 40 land. Medarbeidere med annen kulturell og etnisk bakgrunn er representert både i utsalgsstedene og i de administrative stillingene. De fleste lokaliteter i Reitangruppen er av moderne standard, slik at en ansatt med fysiske utviklingshemminger vil kunne jobbe der. Lokalitetene på Lade Gaard er underlagt vernebegrensninger, slik at de ikke kan tilpasses kravene til universell utforming. Øvrige ansatte med redusert arbeidskapasitet grunnet alder og/eller sykdom har fått nødvendige hjelpemidler, samt mulighet til å jobbe i redusert stilling (dels uten sykepenger / ingen reduksjon av lønnen). Rekruttering Reitangruppen benytter profesjonelle rekrutteringsverktøy i rekrutteringsprosessene. Ledige stillinger skal lyses ut internt, for å fremme interne karrieremuligheter og interne avansement. Kvinner og mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke ledende stillinger. I rekrutteringsprosessene utarbeides kravspesifikasjoner til stillingene, som sammen med grundige vurderinger, evalueringer, intervjuer, testverktøy og referansesjekker skal sikre at selskapet finner den beste kvalifiserte kandidaten til stillingen. 16 Reitangruppen Årsrapport 2011

17 Både dagligvarebransjen og servicehandelsmarkedet i Norge er generelt sett mannsdominert på ledernivå. Utviklingsprogram og personlige utviklingsplaner skal fremme kvinners og medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunns muligheter til å avansere innad i selskapet. Fleksible arbeidstider, hjemmekontorløsninger og muligheter for utvidet permisjon skal fremme både kvinner og menns muligheter til å kombinere karriere og familieliv. Medarbeiderutvikling Reitangruppen skal være en attraktiv og god arbeidsplass for medarbeiderne, med mangfold og muligheter i fokus. I Reitangruppen legges det stor vekt på å motivere og utvikle medarbeiderne i tråd med selskapets verdier og holdninger. Vi ønsker å gi alle medarbeidere en felles plattform, og bygge felles stolthet på tvers av forretningsområdene. Medarbeiderutvikling er derfor sentralt for Reitangruppen og øvrige selskap. Det har blitt gjennomført flere ulike programmer, bl.a. Filosofikurs og programmer, Talent Management, Utviklingssenter, Lederindexmålinger, arbeidsmiljøkartleggingen Great Place to Work (GPTW) og ulike individuelle programmer. Reitangruppen implementerte verdiskole for ledere i Reitangruppen ble i 2012 kåret til Norges 3. beste arbeidsplass i GPTW-kåringen. Kåringen er basert på de ansattes tilbakemeldinger og en kulturrevisjon av selskapet GPTW, som sammenligner 150 virksomheter i Norge. Ut fra stilling, kompetanse og individuelle behov skal alle ansatte få tilbud om nødvendig kompetanseheving, samt kursing og utvikling. Dette kartlegges gjennom medarbeidersamtaler, utviklingssamtaler og lønns-, bonus- og evalueringssystemer. Det tilbys også faste kompetansehevende kurs for definerte stillingskategorier. Dette gis jevnlig og årlig. Det lages egne karriereplaner og utviklingsplaner for de med ønske om avansement til ledende stillinger. Planene inneholder krav til kompetanse, ferdigheter og egenskaper, og hva som skal til for å avansere på sikt. Med bakgrunn i planen utarbeides oftest en konkret handlingsplan i forhold til opplæring og utviklingsprogrammer. Sykefravær og skader Sykefraværet har gjennom året vært om lag 5,1 prosent (5,1 prosent), totalt dager (31 318). Selskapet har ikke hatt noen alvorlige personskader i løpet av Totalt har det vært 48 personskader som har medført sykefravær. Reitangruppen arbeider aktivt med tilbakeføring av sykmeldte til arbeidslivet, samarbeider tett med NAV-kontorer over hele landet og ble også tildelt Varodd-prisen i 2011 for sitt arbeid med inkluderende arbeidsliv. Ytre miljø Reitangruppen er opptatt av å drive så effektivt og miljøvennlig som mulig. Alle våre forretningsområder jobber kontinuerlig med å se på hvilke måter vi kan gjøre våre virksomheter så miljøvennlige som mulig. Det handler blant annet om bærekraftig drift og å redusere forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO 2. Virksomheten i Uno-X Gruppen har sin basis i omsetning av produkter som kan forurense det ytre miljøet. Risikoen søkes redusert ved å ha strenge krav til intern kontroll og en proaktiv holdning til miljø. Uno-X Gruppen er miljøsertifisert etter ISO 14001:2004 i Danmark, og er kvalitetssertifisert i både Danmark og Norge. Sertifikatene betyr at virksomheten er miljø- og kvalitetssertifisert etter de internasjonalt anerkjente ISO-standardene. Miljøsertifiseringen i Danmark betyr at selskapet i dag kjenner de miljøpåvirkningene som er en konsekvens av selskapets aktiviteter, og Uno-X Gruppen i Danmark har forpliktet seg til å redusere disse påvirkningene år etter år. Uno-X Gruppen har rutiner som skal sikre at det foretas miljøundersøkelser og sikker håndtering av eventuell forurensing på salgssteder i forbindelse med nedleggelse eller fraflytting. Distribusjonsvirksomheten i REMA 1000 og Reitan Servicehandel medfører at konsernet har en del transport langs veien. Det arbeides kontinuerlig med reduksjon i CO 2 -utslipp i begge forretningsområdene. Industrivirksomheten i REMA Industrier medfører utslipp til jord, vann og luft. Omfang og type av slike utslipp rapporteres som pålagt av offentlige myndigheter. Virksomheten innebærer ingen forurensning av det ytre miljø utover gitte utslippstillatelser. Reitangruppen er tilsluttet materialselskapenes ordninger for retur og gjenvinning av emballasjeavfall. Gjennom inngåtte avtaler har leverandørene til handelsvirksomheten forsikret at det i produksjons- og/eller fremstillingsprosessen ikke skjer brudd på grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter slik de er beskrevet i Plakaten for Etisk Handel. Samfunnsansvar Reitangruppen har gjennom sine verdigrunnlag et naturlig fokus på samfunnsansvar, og støtter en rekke store og små organisasjoner. Selskapet er opptatt av at alle samarbeid skal være en vinn-vinn situasjon, og at det skal skapes verdi og engasjement hos medarbeiderne gjennom disse samarbeidene. Reitangruppen har ved ulike anledninger fått utmerkelser for sitt engasjement. Blant annet pris for arbeid med integrering og mangfold i 2008 av 14. august-komiteen, Sponsorprisen i 2009 for sitt arbeid med ungdomsorganisasjonen MOT og Varodd-prisen i Samfunnsansvaret spenner seg fra internasjonalt samarbeid med organisasjoner som Røde Kors, Oslosenteret, ungdomsarbeid med MOT, miljøsamarbeid med blant annet Bellona og sportsavtaler med blant annet Rosenborg, til mer enn hundre lokale sponsorater til kultur, sport og humanitært arbeid. Reitangruppen ønsker å være en samfunnsansvarlig aktør som skaper verdier ut over selskapets verdier. Arbeidet skal også gi verdi for medarbeiderne, og således skape engasjement og tilhørighet. Reitangruppen anser også arbeidet med å skape en svært god arbeidsplass som en del av samfunnsansvaret, ettersom konsernet er en betydelig arbeidsgiver. ORGANISASJON Organisering og intern kontroll Reitangruppens filosofi er å organisere virksomheten på en slik måte at avstanden mellom ansvar/myndighet og operativ gjennomføring blir minst mulig. Som franchiseorganisasjon baserer Reitangruppen seg på systemdrift, enten det gjelder operativ eller administrativ drift. Systemdrift betyr også å etablere og etterleve rutiner og intern kontroll innenfor samtlige områder i organisasjonen. Solide rutiner sikrer god løpende kontroll av virksomheten og derigjennom at ledelsen til enhver tid har det beste beslutningsgrunnlaget tilgjengelig. Ledelses- og organisasjonsforhold Styret i Reitangruppen består av styreleder Odd Reitan og styremedlemmene Ole Robert Reitan, Magnus Reitan og Øyvind Eriksen. Ledergruppen i Reitangruppen består av daglig leder Odd Reitan, finansdirektør Kristin S. Genton, kommunikasjonsdirektør Solfrid Flateby, administrasjonssjef Anne-Grethe Løvaas, daglig leder i REMA 1000 Ole Robert Reitan, daglig leder i REMA 1000 Norge Tom Kristiansen, daglig leder i Reitan Servicehandel Magnus Reitan, daglig leder i Reitan Eiendom Ingolv Høyland og daglig leder i Uno-X Gruppen Vegar Kulset. Aksjonærforhold Reitangruppen er 100 prosent eid av Reitanfamilien. Odd Reitan, Ole Robert Reitan og Magnus Reitan eier 33,3 prosent hver av aksjene. Eierne av Reitangruppen er aktivt involvert i driften av selskapet. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT Årets resultat i Reitangruppen AS ble NOK mill. og foreslås disponert slik: Overført til annen egenkapital NOK mill. Sum disponert NOK mill. Selskapets frie egenkapital per 31. desember 2011 er NOK mill. FREMTIDSUTSIKTER Styret presiserer at det normalt er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig utvikling. REMA 1000 REMA 1000 ønsker sterke markedsposisjoner i de land selskapet er representert og REMA 1000 har også i 2011 økt sin markedsandel både i det norske og det danske markedet. Utnyttelse av opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor kjededrift, franchising, mar- Reitangruppen Årsrapport

18 kedsføring og merkevarebygging skal bidra til å forsterke konseptet. Arbeidet med effektivisering av driften både i lager- og butikkleddet videreføres. Fokus er å skape en enklere hverdag først og fremst for kjøpmenn og butikker, men også for resten av organisasjonen. Innen dagligvarehandelen forventes det at konkurransen mellom de ledende aktørene vil være sterk også i årene fremover. Fortsatt vekst søkes gjennom utvikling av konsept, blant annet gjennom forsterket kampanjegjennomføring og økt satsning på viktige varegrupper som frukt og grønt, ferskvarer og brød. I 2012 vil REMA 1000 i Norge videreutvikle konseptet gjennom en ny modellbutikk basert på erfaringer fra storbutikker som er etablert i 2010 og Gjennom utvikling av sortiment, butikkutforming og systemdrift skal ny modellbutikk bidra til å møte endrede forventninger og krav fra forbrukerne og gjøre REMA 1000 godt rustet til å møte konkurransen fremover. REMA 1000 Danmark vil fremover forsterke konseptet og arbeide videre med «Discount med holdning» blant annet gjennom fortsatt satsning på økologiske varer, nøkkelhull og redusert matspill. Gjennom videreutvikling av det gode samarbeidet med egne og eksklusive leverandører i REMA Industrier skal satsningen på egne merkevarer som REMA 1000, Godehav, Solvinge og Lade Gaard forsterkes. REMA Industrier overtok 19. mars 2012 de resterende 25 prosent av aksjene i REMA Nonfood slik at selskapet nå er et heleid datterselskap. Innkjøps- og logistikksamarbeidet med Bunnpris i Norge som startet opp fra 1. januar 2012 vil bidra til å øke REMA 1000 sin konkurransekraft i markedet. Reitan Servicehandel Reitan Servicehandel skal være Europas største, beste og mest lønnsomme kiosk- og servicehandelsselskap, og spesialist på utvikling, organisering og drift av servicehandelskonsepter. Dette må sees på som en langsiktig målsetning som til enhver tid vil være avhengig av de muligheter som åpner seg og selskapets evne til å skape den nødvendige kontantstrøm som muliggjør slike satsninger. Veksten i de markedene Reitan Servicehandel allerede er representert i, skal i første rekke skje gjennom å videreutvikle eksisterende konsepter og sortiment. Avtalen med Danske Statsbaner og den positive utviklingen på de hittil konverterte Kort og Godt-kioskene er et eksempel på dette. I mars 2012 inngikk Reitan Servicehandel en avtale med det finske medieselskapet Sanoma Oy om kjøp av deres kioskvirksomhet i Finland, Estland og Litauen, samt deres pressedistribusjon i Estland og Litauen. Oppkjøpet medfører at Reitan Servicehandel utvider sin kioskvirksomhet med mer enn kiosker. Avtalen er strategisk viktig og underbygger Reitan Servicehandels visjon om å bli Europas største servicehandelsselskap. Reitan Servicehandel endret i mai 2012 navn til Reitan Convenience for å tilpasse seg sin internasjonale profil. Reitan Eiendom Eiendomsvirksomheten i Trondheim har økende utleiegrad og E. C. Dahls Eiendom har i 2011 og hittil i 2012 inngått flere større leieavtaler. E. C. Dahls Eiendom kjøpte Pirsenteret i Pirsenteret tilfører selskapet cirka kvadratmeter, og gjør selskapet i stand til å tilby større kontorlokaler med den fleksibiliteten som markedet ønsker. Byhaven kjøpesenter har våren 2012 fått flere nye butikker, og det arbeides med en større ombygging av Mercursenteret. Konkurransen om gode beliggenheter for handelsvirksomheten har vært og forventes å være hard også fremover. De regionale eiendomsselskapene har en betydelig prosjektportefølje som vil bli ferdigstilt inneværende og kommende år. NHP Eiendom AS har en rekke prosjekter under utvikling og fokuserer sin innsats mot trafikkmessige knutepunkt rundt de største byene og handelsområdene i Norge. Fullføringen av Lade Arena er en viktig milepæl for selskapet. I Danmark har Reitan Ejendomsudvikling en rekke REMAprosjekter under utvikling. Våren 2011 ble det igangsatt salgsprosesser for Mustang Danmark Øst og Mustang Danmark Vest. Disse selskapene eier til sammen 83 eiendommer, hvorav om lag halvparten er i bruk som Shell/ 7-Eleven stasjoner mens den andre halvparten hovedsakelig benyttes til utsalgssteder for Uno-X Automat. Gjennom året har det blitt gjort optimaliseringer av porteføljen, og og Reitan Eiendom har gode forhåpninger om at salg vil skje i løpet av høsten Uno-X Gruppen I tillegg til visjonen om å bli kjent for å være et verdibasert selskap har Uno-X Gruppen en målsetting om å være det mest effektive og ukompliserte drivstoffog energiselskapet i Norden. Å rendyrke bedriftens forretningsidé er Reitangruppens verdigrunnlag nummer 1. Uno-X Gruppen har vært igjennom en vellykket rendyrkingsprosess gjennom etablering av selvstendige aksjeselskaper for hvert forretningsområde. Uno-X Gruppen har stor tro på at de nye rendyrkede selskapene vil kunne utvikles og effektiviseres videre. Trondheim, 16. mai 2012 Styret i Reitangruppen AS Odd Reitan Styrets leder / Daglig leder Ole Robert Reitan Styremedlem Magnus Reitan Styremedlem Øyvind Eriksen Styremedlem 18 Reitangruppen Årsrapport 2011

19 RESULTATREGNSKAP Morselskap Beløp i NOK mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Netto gevinster (tap) Verdiendring investeringseiendom Resultat fra tilknyttede selskap 24, Varekostnad Lønnskostnad 11,12,13, Amortiseringer og nedskrivninger immaterielle eiendeler Av- og nedskrivninger varige driftsmidler Andre driftskostnader 14, Driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader Netto andre finansposter Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Verdiendring investeringer tilgjengelig for salg 17, Andel utvidet resultat i tilknyttede selskap 17, Omregningsdifferanser 17, Utvidet resultat etter skatt Årets totalresultat Årets resultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum tilordnet årsresultat Årets totalresultat tilordnes Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum tilordnet totalresultat Reitangruppen Årsrapport

20 BALANSE EIENDELER Morselskap Beløp i NOK mill. Note Anleggsmidler 20 - Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Investeringseiendom Varige driftsmidler 20, Investering i datterselskap 22, Investering i tilknyttede selskap 24, Investering i felleskontrollert virksomhet Finansielle investeringer Pensjonsmidler Derivater Fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Varer Kundefordringer og andre fordringer Derivater Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Reitangruppen Årsrapport 2011