Med tradisjon for å tenke nytt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tradisjon for å tenke nytt"

Transkript

1 Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010

2 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler seg heller gjennom en kontinuerlig prosess hvor mange små steg over tid forandrer konkurransebetingelsene. I en slik prosess er det svært viktig å være våken, kunne sortere ut de utviklingstrekkene som faktisk er viktige, og være villig til å ta nødvendig risiko der det trengs. Løvenskiold-Vækerø er en virksomhet med en lang historie. Vi har overlevd vekslende konkurranseforhold i over 400 år. I den grad man kan lære noe av historien er det i viktigheten av å ha blikket rettet fremover. Temaet for denne årsrapporten er derfor Med tradisjon for å tenke nytt, og vi presenterer tre eksempler på nytenking i vår organisasjon:

3 hvordan finne de riktige trendene en effektiv logistikkvirksomhet et topp moderne landbruk Innhold Løvenskiold-Vækerø 4 Konsernsjefen har ordet 5 Konsernledelsen 6 Om å finne de riktige trendene 8 En effektiv logistikkvirksomhet 10 Et topp moderne landbruk 12 Virksomhetsområdene 14 Samfunnet og menneskene 20 Styret og styrets beretning 26 Regnskap 31 Noter 35 Revisors beretning 46 Historien 48

4 Løvenskiold-Vækerø Konsernet Løvenskiold-Vækerø er en offensiv og handlekraftig virksomhet, med flere hundre års historie å se tilbake på. Konsernet er en ledende aktør innen handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, som ønsker å delta aktivt i utviklingen av disse bransjene. I tillegg eier Løvenskiold-Vækerø 46 % av aksjene i trelastkonsernet Bergene Holm AS. Forretningsidé Løvenskiold-Vækerø utvikler virksomheter for fremtiden gjennom å være en langsiktig eier og aktiv deltager i norsk nærings- og samfunnsliv. Løvenskiold-Vækerø er en familiebedrift og eies av Carl Otto Løvenskiold. Våre verdier Verdiene er et av våre viktigste styringsverktøy. Våre verdier skal danne grunnlag for vår kultur og prege våre handlinger. Kundefokus Innovasjon Handlekraft Langsiktighet Vi skal være åpne, lyttende og løsnings orienterte. Vi skal være nysgjerrige, entusiastiske og i stadig søken etter forbedring og nyskapning. Vi skal ta beslutninger og ansvar for gjennomføring. Vi bygger verdier som holder over tid. Organisasjonen Carl Otto Løvenskiold LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS LØVENSKIOLD-VÆKERØ PS Løvenskiold Handel AS Løvenskiold Eiendom AS Bergene Holm AS (46 %) 4 Løvenskiold-Vækerø Med tradisjon for å tenke nytt

5 Den viktige hverdagsutviklingen I enkelte bransjer kan man oppleve store teknologiske fremskritt fra tid til annen fremskritt som forandrer konkurransebetingelsene og gjør at man må tenke helt nytt i forhold til egen bedrift. Utviklingen av elektriske biler, lesebrett og digitale kameraer er gode eksempler på bransjeomveltende forandringer fra de siste årene. I Løvenskiold-Vækerøs bransjer er det sjelden vi ser de dramatiske hoppene på innovasjonssiden allikevel er evnen til ny tenking helt sentral også for vår konkurransekraft. Et blikk for stadig bedre og mer effektive arbeidsprosesser, evne til å dyrke talenter, kreativt marked s - arbeid, nye måter å forbedre vår kundebehandling enda et hakk. Til tross for at vi sjelden ser de store omveltningene innen handel, eiendom, skog og landbruk, finnes det en intern kraft og vilje i vår organisasjon til å tenke litt nytt hver dag, se etter stadige forbedringer i det små noe jeg tror vil være kritisk for vår evne til å vokse og nå våre forretningsmessige mål også i fremtiden. «2010 ble heldigvis året hvor Norge igjen fikk tilbake fremtidstroen.» Foto: Espen Schive Denne kulturen for hverdagsinnovasjon eller hverdagsutvikling har vært spesielt viktig i de tøffe økonomiske tider vi nå har lagt bak oss ble heldigvis året hvor Norge igjen fikk tilbake fremtidstroen, etter to år med uro og bekymring på grunn av den globale finanskrisen. Stormen stilnet, og økonomien vokste. I Løvenskiold-Vækerø arbeidet vi oss gjennom de vanskelige tidene, og kom, slik jeg ser det, styrket ut på andre siden. I tillegg til lysere økonomiske tider var det to store hendelser i 2010 som for tjener ekstra oppmerksomhet: jubileene til MAXBO og Bærums Verk. Sistnevnte feiret 400 år i fjor, og jeg må si det var en helt spesiell opplevelse å få dele vår stolthet og glede med over mennesker på St. Hansfesten som ble arrangert i fjor. Bærums Verk har evnet å utvikle seg i takt med tidens skiftninger, fra smelteverk via dørfabrikk til handelssted, og ved 500-års jubileet i 2110 er jeg overbevist om at Verket fortsatt er en vellykket del av selskapet. Det andre store jubileet var MAXBO, som fylte 15 år. En ren ungdom å regne i forhold til Bærums Verk, men allerede en velvoksen og sentral del av konsernet. Våren 2011 vil vi åpne MAXBO Stormarked på Hvam, vår største satsing noensinne. Stormarkedet møter fremtidens krav til bredt tilbud og kunder som ønsker alt på ett sted, og er et viktig skritt i vår jakt på nye muligheter for selskapet. Løvenskiold-Vækerø er akkurat så gode som menneskene som arbeider for oss, og våre ansattes kompetanse og daglige innsats er det som skal gjøre oss bedre enn våre konkurrenter. De ansatte er også selskapets viktigste kapital for fremtiden. Mitt mål er at de som jobber i Løvenskiold-Vækerø skal trives, og ønske å utvikle seg selv og selskapet. Det er gode hoder som til syvende og sist skaper gode resultater og jeg er glad for at vi fikk til en betydelig resultatforbedring fra 2009 til Det gir fornyet konkurransekraft og åpner nye muligheter. Selskapet er på vei i riktig retning og jeg er overbevist om at 2011 blir et nytt offensivt år, hvor vi sammen når nye milepæler for konsernet. Vi fortsetter med andre ord å skape vår egen historie! Carl Otto Løvenskiold Konsernsjef Løvenskiold-Vækerø konsernsjefen har ordet 5

6 Konsernledelsen Foto: Vibeke Mellbye Hovedtall 2010 Resultat Sum driftsinntekter Forenklet kontantstrøm (EBITDA) Driftsresultat Resultat før skatt Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld Nøkkeltall Driftsmargin EBITDA 3 4,9 % 4,4 % 4,8 % 6,3 % 6,8 % Driftsmargin 4 2,3 % 1,6 % 2,2 % 4,3 % 4,7 % Egenkapitalandel 5 23,7 % 22,5 % 22,6 % 26,4 % 23,8 % 1 Driftsresultat før av- og nedskrivinger 2 Rentebærende gjeld fratrukket kontanter 3 Resultat før av- og nedskrivinger dividert på sum driftsinntekter 4 Driftsresultat dividert på sum driftsinntekter 5 Egenkapital dividert på totalkapital 6 Løvenskiold-Vækerø Konsernledelsen

7 Vi har aldri hatt for vane å hvile på laurbærene i Løvenskiold-Vækerø. Jeg mener vår kultur for nytenking er ganske unik den gjør at vi hver dag ser etter nye forbedringsområder og mulige konkurransefordeler. 1. Tom Borthen Administrerende direktør Løvenskiold Handel Tom Borthen (f. 1966) har lang erfaring innenfor detaljhandel og salgsledelse. Før han overtok stillingen som administrerende direktør i Løvenskiold Handel i 2003 har han jobbet i flere sentrale stillinger i konsernet, blant annet som distriktssjef, salgssjef, kjedeleder, kjededirektør og viseadministrerende direktør. Borthen er styremedlem i HSH Byggevare, rådsmedlem i Stiftelsen Norges Varemesse, Varamedlem i styret til BRD, i tillegg til å være styreleder og styremedlem i selskaper eid av Løvenskiold Handel. Utdannet innen markedsføring og økonomi fra Wang Handelsskole. 2. Kjersti Johansen HR direktør Kjersti Johansen (f. 1964) har lang erfaring innenfor områdene HR, rekruttering og organisasjonsarbeid. Før hun overtok stillingen som HR direktør i Løvenskiold-Vækerø har hun jobbet som daglig leder i Prohunt Norge, salgs- og markedssjef i Rica og HR manager på Hotel Continental. Johansen er meddommer i arbeidsretten og medlem av HSHs sentrale forhandlingsutvalg ved tariffoppgjør. Utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Luleå, Sverige. 4. Morten Johannesen Eiendomsdirektør Morten Johannesen (f. 1956) har lang erfaring innenfor eiendom, jus og ledelse. Før han overtok stillingen som eiendomsdirektør i Løvenskiold-Vækerø har han jobbet i flere sentrale posisjoner hos Forsvarsbygg blant annet som kontorsjef og førstekonsulent i sentralledelsene juridiske avdeling. Johannesen er styreleder i Jessheim Stadion Holding AS, Bondihagen Utbygging AS, Elnes Utbygging AS og L-G eiendom AS. Utdannet Cand.agric/ Jordskifte kandidat fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. 5. Anne Breive Finansdirektør Anne Breive (f.1965) har lang erfaring innen områdene økonomistyring, finansiering, ledelse, finansiell analyse og rapportering. Før hun overtok stillingen som finansdirektør i Løvenskiold-Vækerø har hun jobbet som konserndirektør og CFO i Statnett SF, og finansdirektør og økonomidirektør i Norske Skog. Breive er styremedlem i TTS Marine ASA, Nemko AS og Sevan Drilling ASA. Utdannet Siviløkonom fra BI og har en MBA fra Glasgow University. 3. Carl Otto Løvenskiold Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold (f. 1953) er eier og konsernsjef i Løvenskiold-Vækerø AS. Han har jobbet i konsernet siden Løvenskiold er president i HSH og styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis Deg, Norsk Byggtjeneste, EDRA (European DIY association). Utdannet Sivil økonom fra Seattle University, USA og har en MBA fra INSEAD, Frankrike. Løvenskiold-Vækerø Konsernledelsen 7

8 Foto: Vibeke Mellbye Om å finne de riktige trendene 8 Løvenskiold-Vækerø trendene

9 Byggevarebransjen opplever stadig tøffere konkurranse. Hvert år etablerer det seg mange nye aktører, inkludert flere lavprisaktører, i et marked med lav vekst. Samtidig blir bransjeglidning mer utbredt og stiller stadig større krav til bredere sortiment. I dette konkurranseutsatte markedet opererer MAXBO som etter 16 år har bygget seg opp til å være en av de ledende aktørene i bransjen og en av Norges mest kjente merkevarer. MAXBO kan tilby kundene fullsortiments byggevarehus, og leverer både til det private og det profesjonelle markedet. Kjeden har i dag totalt 74 butikker over hele landet og kan vise til en omsetning på 5,3 milliarder kroner i Siste skudd på MAXBO-stammen er vårt nye stormarked på Hvam. Etableringen er et offensivt svar på alt på ett sted -trenden som har utviklet seg gradvis fra begynnelsen av 1990-tallet. Det nye varehuset på Hvam tilbyr et svært bredt sortiment, med alt fra tradisjonelle byggevarer, VVS og elektroutstyr, til et stort hagesenter. I tillegg håndterer MAXBO den stadig økende utfordringen fra lavprisaktørene ved å posisjonere seg tydelig på prisgunstige kvalitetsvarer, faglige råd og veiledning. årlig gjennomføres det kurs både til passet forbrukeren og proffen for tusenvis av mennesker som ønsker å leve i tråd med MAXBOs kjente slagord Klart du kan!. Stormarkedskonseptene er absolutt kommet for å bli. For å lykkes i byggevarebransjen må man kunne skille kortsiktige trender fra dem som virkelig har potensial til å forandre konkurransebetingelsene over tid. Utvikling av stormarkeder er ett eksempel på sistnevnte, og MAXBO stormarkedkonseptet har vært vårt svar. Vi er i ferd med å lansere et nytt IT-system for hele konsernet som skal sikre enda bedre kontroll sentralt, automatisk varebestilling og introduksjon av netthandel. Uavhengig av hvor bransjen er på vei de neste årene, vil det alltid være viktig å være tidlig ute på de områdene vi tror kommer til å forandre kundenes adferd. I byggvarebransjen er dette nytenking i praksis, og noe som vi av erfaring vet skaper konkurransefortrinn over tid. Løvenskiold-Vækerø trendene 9

10 Effektiv distribusjon gir bedre lønnsomhet 10 Løvenskiold-Vækerø en effektiv logistikkvirksomhet

11 Handelsnæringen har vært gjennom noen tøffe år. Det er liten tvil om at situasjonen i dag har endret seg til det bedre, men vi ser allikevel at finanskrisen flyttet på enkelte av konkurranserammene og suksesskriteriene i bransjen. Overordnet kontroll over vareflyten blir stadig viktigere for å lykkes, noe som bekreftes av KPMG og Hartmarks Retail rapport for Løvenskiold-Vækerø har vært tidlig ute med å identifisere behovet for et sentralisert distribusjonssystem. Allerede i 2002 etablerte vi et felles sentrallager for hele handels virksomheten. Effektiv lager styring og kontroll på verdikjeden sikrer høy omløpshastighet og lavt varelager. Fra etableringen har vårt sentrallager vært den ledende aktøren i bransjen når det gjelder sortimentsbredde, og en avgjørende brikke i MAXBOs og MALIAs suksess. Etter hvert som konkurransen i detaljvare handelen blir stadig tøffere, vil det være små grep som skiller de beste fra de nest beste. Løvenskiold-Vækerø har vært tidlig ute med å identifisere behovet for overordnet kontroll og sentralstyrt distribusjon, noe som har vist seg å være avgjørende for kjedene MAXBOs og MALIAs suksess. Nyskaping innenfor logistikk er mer enn moderne teknologiske systemer. Menneskene bak og deres serviceinnstilling er helt sentralt for effektiv lagerstyring. Dette har vi i Løvenskiold-Vækerø vært oss svært bevisste i etableringen og driften av sentral lageret på Fossum, og videreutvikling av våre menneskelige ressurser vil bli et av de viktigste suksesskriteriene også i fremtiden. I tillegg vil vi i tiden fremover innføre IT-systemer, som vil forenkle styr ingen av varestrømmen ytterligere og øke både omløpshastighet og samhandling i verdikjeden. Sentrallageret har en mål setting om å øke sortimentsbredden ytterligere for å tilfredsstille kundenes behov. Alt for å bedre lønnsomheten og også i fremtiden være en av de mest moderne og nyskapende distribusjonsenhetene i vår bransje. Løvenskiold-Vækerø en effektiv logistikkvirksomhet 11

12 Langsiktighet i landbruket 12 Løvenskiold-Vækerø et topp moderne landbruk

13 Landbruket i Norge består hovedsakelig av mange små aktører, som hver for seg ikke har mulighet til å investere i teknologien som kreves for å drive et topp moderne jordbruk. Dette har satt Løvenskiold-Vækerø i en unik posisjon, fordi vi har en størrelse som er uvanlig og derfor kan gjøre enkelte investeringer som for andre ikke ville vært lønnsomme. Vår landbruksvirksomhet er i dag ikke bare en av Norges største, men også en av landets mest moderne. Et av flere eksempler er vår nye korntørke, som hever kvaliteten på sluttproduktet. Selv om vi i Løvenskiold-Vækerø driver et svært moderne landbruk, ser vi stadig etter nye muligheter for å forbedre virksomheten ytterligere. Motivasjonen henter vi ved å konkurrere med oss selv på effektiv drift, samt å øke kvaliteten gjennom hele produksjonen (såing, sprøyting, gjødsling, høsting, tørking samt lagring). Vi har stadig flere helautomatiske prosesser i vårt landbruk. Ved hjelp av et programmerbart logistikksystem (PLS) har vi for eksempel redusert behovet for antall arbeidstimer til korntørking med hele 87 % tilsvarende 390 timer. Vi har økt effektiviteten i antall timer per dekar ved bruk av stadig større maskiner, og blant annet redusert behovet for skurtreskere fra to til en ved å innføre laserstyring, GPS-kartering samt automatisk avvatringssystem. En moderne skurtresker med GPS-kartering gir oss i tillegg informasjon som vi kan nyttiggjøre til en mer hensiktsmessig gjødsling. Maskinen registrerer behovet i ulike lokale områder på jordet ved hjelp av detaljerte GPS-filer, noe som gjør at vi kan skreddersy bruken av gjødsel. Dette reduserer det totale behovet for kunstgjødsel med ca % på et normalt år noe som ikke bare er øko nomisk gunstig, men som også sparer miljøet for en betydelig belastning. Innovasjon og nyskaping i landbruket er et tveegget sverd. På den ene siden stilles det stadig større krav til modernisering, på den andre siden kreves det tunge investeringer som ofte ikke gir avkastning før etter år. I en slik situasjon er evnen til å tenke langsiktig helt sentral. Den teknologiske utviklingen går videre og gir nye muligheter, og vi i Løvenskiold- Vækerø har ambisjoner om å ligge helt i front i denne utviklingen. Dagens GPSsystem fungerer bra før gjødsling, men er ikke presist nok for såing. Vi er derfor i full gang med å vurdere et enda bedre system GPRS som vil kunne bringe den teknologiske utviklingen av landbruket enda et hakk videre. Løvenskiold-Vækerø et topp moderne landbruk 13

14 Betydelig resultat forbedring for Løvenskiold- Vækerø Et år med bedrede markedsforhold og styrket drift har bidratt til en betydelig resultatforbedring for Løvenskiold-Vækerø. Handelsvirksom heten har ytterligere styrket sin posisjon, samtidig som konsernets eiendomsvirksomhet opprettholder det gode resultatet fra Løvenskiold-Vækerø har virksomhet innen handel, eiendom, skog og jordbruk. Konsernet er en ledende leverandør av byggevarer gjennom kjedene MAXBO og MALIA. Løvenskiold Handel hadde i 2010 en omsetning på MNOK Konsernet forvalter og utvikler kvadratmeter forretnings- og næringsbygg, driver dekar skog og 4300 dekar dyrket mark. selskapet er heleid av Carl Otto Løvenskiold. Kjernen i vår forretningsdrift dreier seg om vilje til langsiktighet, samtidig som vi er svært opptatt av å se muligheter og ha evne til å ta risiko der det trengs. Denne balansen mellom forvaltning og nyskaping danner en solid basis for hvordan vi tenker verdiskaping i vår virksomhet. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier i norsk næringsliv og ønsker å være en ansvarlig og tilgjengelig samfunnsaktør. Utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk, forvaltningen av Oslomarka med utstrakt frivillig vern av skog, bevaring og opprustning av tradisjonelle markaplasser er bare noen eksempler på hvordan vi søker å ta rollen som ansvarlig samfunnsaktør på alvor. Tradisjon og nytenking Det er ingen tvil om at virksomheten er godt tuftet i historien men vi skal aldri la historien bli noen bremsekloss for videreutviklingen av konsernet. Løvenskiold- Vækerøs forretningsdrift har alltid vært preget av løpende tilpasning til endrede samfunnsforhold. Gjennom årenes løp har enkelte virksomheter blitt borte, samtidig som nye har kommet til. Med basis i dagens virksomheter er det vår ambisjon at nye, fremtidsrettede virksomheter skal vokse frem og at verdiskapningen fortsatt skal være et samspill mellom innovasjon, tradisjon og samfunnsansvar. Løvenskiold- Vækerø har i alle år skapt historie. Det har vi tenkt til å fortsette med. 14 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

15 MNOK 3504 omsetning MAXBO/ Malia kvadratmeter forretningsog næringsbygg dekar skog 4300 dekar dyrket mark Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 15

16 Styrket posisjon og forbedret resultat for Løvenskiold Handel «Innenfor handelsvirksomheten skjer ting raskt. Nye kundetrender, nye konkurrenter og nye medie - kanaler gjør at vår evne til å tenke nytt ikke bare er nødvendig, men helt virksom hetskritisk. Slakker vi på farten, vil vi bli forbikjørt» Handel MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Løvenskiold Handel er konsernets største virksomhetsområde, og har ansvar for den samlede handelsvirksomheten innen bo- og byggevarer. Løvenskiold Handel hadde i 2010 en omsetning på MNOK 3504 (MNOK 3432) og et driftsresultat på MNOK 71 (MNOK 27). Selv om byggevaremarkedet fortsatt er svakt sammenlignet med årene , tiltok aktiviteten gjennom fjoråret, og etter flere års nedgang hadde markedet for byggevarer en moderat vekst i Spesielt økte omsetningen innen proff-segmentet i siste halvdel av Dette er en viktig grunn til at resultatet ble MNOK 44 bedre enn i Det forventes at markedet vil fortsette med en moderat vekst i 2011 i forhold til Nå når markedet gradvis har bedret seg, ser vi også tydeligere at konkurransebildet innenfor handelsnæringen er i forandring. Antallet kjeder har økt betraktelig, det har dukket opp flere nye konsepter og lavpriskjedene er svært aktive. På samme tid møter bo- og byggevarebransjen en stadig mer krevende kundemasse, som ønsker alt på ett sted og har større behov for råd og veiledning. De vil være mer opptatt av å få ting unnagjort, enn å bruke lang tid på å pusse opp selv i helger og fridager. Dette er en utvikling vi er svært oppmerksomme på, og som vi er godt posisjonert for å utnytte. Ifølge offentlig bransjestatistikk hadde markedet en samlet vekst på 4,5 %, mens Løvenskiold Handel med MAXBO og MALIA styrket posisjonen i bransjen med en samlet vekst på 5,7 %. Det tar vi som et godt tegn på at vi lykkes med vår strategi. Løvenskiold Handel vil videre utvikle konseptene MAXBO, MAXBO Stormarked, MAXBO Proff og MALIA i tråd med valgt posisjonering. I tillegg kommer vi til å satse videre på mer miljøvennlige og energi besparende produkter, sesongvarer og mer til uterommet. Satsingen på egne merkevarer er også økende, og i løpet av 2010 ble det etablert enda flere produktkategorier innenfor merkene Harmoni og Intro. Omsetningen av egne merkevarer økte med 21 % fra 2009 til MAXBO Da MAXBO ble etablert i 1995, var ambisjonen å skape et sterkt kjedekonsept i norsk byg- 16 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

17 Foto: Vibeke Mellbye gevarehandel. Den landsomfattende kjeden er i dag et fullsortiments varehus som gjør det enkelt å handle bo- og byggevarer. Dette er flaggskipet i vår handelsvirksomhet, bransjens sterkeste merkenavn og står for en betydelig del av omsetningen i Løvenskiold Handel. Kjeden har en solid posisjon i markedet med 74 butikker, og flere på tegnebordet. 34 av butikkene drives etter franchiseprinsippet. MAXBO er også en ledende leverandør til entreprenører og håndverksbedrifter gjennom MAXBO Proff. Her tilbyr vi de profesjonelle kundene spesialiserte anlegg, i tillegg til medarbeidere som har fullt fokus på den profesjonelle kundes produktønsker, logistikkløsninger og fagkompetanse. De aller største proffkundene betjenes av syv regionale MAXBO Proff-enheter. I tillegg er alle MAXBO varehus tilknyttet proffkonseptet, og alle har dedikert salgspersonale med kompetanse som tilfredsstiller kravene fra dette segmentet. Ca. 40 % av omsetningen i MAXBO kommer fra det profesjonelle markedet. MAXBO Proff har også en avansert e-handelsløsning som forenkler bestillingsrutiner, prosjektstyring og oppfølging for kundene. I året som gikk, inngikk vi nye avtaler innenfor proffsegmentet med blant annet Skanska og HENT. Løvenskiold Handel har i løpet av 2010 satset offensivt for å opprettholde posisjonen som den ledende aktøren i byggevaremarkedet, og flere nyetableringer har vært under for beredelse. Det nye MAXBO Stormarkedet på Hvam er den største nyetableringen i selskapets historie, i tillegg åpnes det et nytt varehus i Skien i MAXBO har beholdt statusen som den mest kjente merkevaren innen byggevaremarkedet i Norge. MALIA Mens MAXBO kjennetegnes av store varehus med stort utvalg, er MALIA en lokalforankret fagkjede innen farge- og jernvare, som skal være den lokale malingseksperten. Fra etableringen i 2006 har kjeden vokst til 59 butikker. MALIA økte med ni butikker i 2010 blant annet grunnet oppkjøp av Norgeskjeden. MALIA eies og drives av Løvenskiold Handel, mens medlemmene eier sine egne butikker. Logistikk Handelsvirksomheten består i tillegg av bransjens mest moderne og effektive logi stikksenter. I 2010 har Logistikk tatt i bruk et nytt lager på 4000 m 2 slik at et større antall varer kan distribueres fra sentrallageret. Sentrallageret på Fossum i Bærum er nå på m 2, og har 400 kunder over hele landet. Løvenskiold Logistikk lagerfører ca artikler fra ca. 200 leverandører. Sentrallageret er blitt selve hjertet i vår handelsvirksomhet, og gjennom avansert lagerstyring og informasjonsteknologi effektiviserer vi hverdagen for forhandlerne av byggevarer. Tilgjengelighet til et stort sortiment fra ett lager er svært effektivt, og forenkler det daglige arbeidet betraktelig. Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 17

18 Stabil drift og gode resultater for Løvenskiold Eiendom «Et eksempel på nytenking i praksis er handelsstedet Bærums Verk, som på få år er utviklet fra et nedlagt industristed til et lokalt handelssentrum og et kultur- og industrihistorisk opplevelsessenter.» eiendom MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Eiendomsvirksomheten skaper verdi både gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom, samt som tjeneste leverandør og kompe tansemiljø for de andre virksomhetsområdene representerte nok et år med gode resultater for eiendomsvirksomheten. Løvenskiold Eiendom har vist stor evne til omstilling, og har i løpet av de siste par årene effektivisert driften og økt inntjeningen. I 2009 leverte Løvenskiold Eiendom sitt beste resultat noensinne, og dette ble opprettholdt i Driftsresultatet ble på MNOK 40 (MNOK 43). Løvenskiold Eiendom forvalter m 2 forretnings-, lager- og industribygg, samt betydelige grunneiendommer. I tillegg leier vi ut 140 boliger i Oslo, og er en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eiendommer. I 2010 har virksomheten vært preget av bygging av stormarkedet på Hvam, i tillegg til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse samt deltakelse i boligprosjekter. En viktig del av Løvenskiold Eiendoms drift i 2010 har vært som betydelig tjenesteleverandør til andre konsernselskaper innenfor det eiendoms juridiske og bygningstekniske fagområdet. Mot slutten av 2010 ble det igangsatt bygging av 18 seniorboliger for utleie i Sørkedalen. I 2011 planlegges det oppstart av et stort boligprosjekt på Jessheim. Tre eiendommer er helt sentrale for Løvenskiold Eiendom: Vækerø, Bærums Verk og Fossum. Alle eiendommene har flere hundre års historie med næringsvirksomhet, og alle tre er i sterk utvikling. Disse er gode eksempler på hvordan vi tenker når det gjelder forvaltningen av eksisterende eiendommer med lange tradisjoner og stor kulturhistorisk verdi. Vårt mål er å utvikle nye og spennende områder i pakt med eiendommenes tradisjon og historie. 18 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

19 Forvaltningen i Løvenskiold Skog Vårt siste forretningsområde er skog og landbruk. Løvenskiold-Vækerø forvalter mål skog og driver et omfattende skogbruk fordelt på åtte kommuner og fire fylker. Årlig avvirkes ca m 3 tømmer. Tilveksten i Løvenskiolds skoger er hele kubikkmeter, med andre ord langt større enn avvirkningen. Dette skyldes flere forhold. Det er mange hensyn å ta i hovedstadens største friluftsområde, der Løvenskiold- Vækerø har pålagt seg selv mange restriksjoner. Andre viktige forhold er miljøsertifi seringen gjennom Norsk skogsertifisering og Løvenskiold-Vækerø følger Levende Skog-standarder og ISO miljøstyringssystem. Dette innebærer omfattende krav til planlegging og dokumentasjon av hvordan vi driver skogeiendommene i marka. Vi har tatt i bruk moderne hjelpemidler som GPS i planlegging og utførelse av driften for å sikre at miljøverdier som er registrert, blir ivaretatt. ca m 3 tømmer avvikles årlig. Løvenskiold-Vækerø er også Norges største jordbruker med 4300 mål dyrket mark og et av landets mest moderne og effektive jordbruk grunnet betydelige investeringer i maskin parken. Hovedbruket er Østern Gård ved Fossum, der hovedtyngden av virksomheten er knyttet til kornproduksjon. I tillegg til jorda på Fossum, forvalter de arealene på Bærums Verk i Lommedalen og i Sørkedalen. Selv om vi her driver med tradisjonelle primærnæringer, er det nok av muligheter for nytenking og effektivisering. Skogsvirksomheten og landbruket er i dag svært moderne, gjennom bruk av høyteknologiske løsninger som Timberjack og GPS. Hoveddelen av skogeiendommen eies av Carl Otto Løvenskiolds personlige selskap. Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 19

20 BÆREKRAFTIG samfunnsansvar OG KONKURRANSEDYKTIG ORGANISASJONSKULTUR Løvenskiold-Vækerø har en stolt tradisjon for langsiktig verdiskaping det gjør det helt naturlig å jobbe kontinuerlig for en stadig mer bærekraftig virksomhet. Moderne samfunnsansvar dreier seg om å integrere ulike bærekraftsprinsipper inn i egen kjernevirksomhet. Og arbeidet skal gi en merverdi både for virksomheten og samfunnet for øvrig. Spesielt vellykkede initiativ i så måte er utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk og den unike forvaltningen av marka i Oslo-regionen. Samtidig legger vi betydelige ressurser i organisasjonskulturen, i menneskene og verdiene som skal løfte Løvenskiold-Vækerø videre. De utgjør et av våre aller sterkeste konkurransefortrinn. Vi vet at i fremtiden vinner de som har de mest motiverte og prestasjonssterke medarbeiderne. Det skal vi alltid ha og legge til rette for. Noen av fundamentene for dette arbeidet er MAXBO-skolen og våre lederutviklingsprogrammer. 20 Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene

21 «Løvenskiold-Vækerø har en stolt tradisjon for langsiktig verdiskaping.» «i fremtiden vinner de som har de mest motiverte og prestasjonssterke medarbeiderne.» Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene 21

22 Vi forvalter virksomheten på en bærekraftig måte Med vår tradisjon for langsiktig verdiskaping er det naturlig å jobbe for en stadig mer bærekraftig virksomhet. Moderne samfunnsansvar handler ikke kun om å gi penger til gode formål, men å integrere ulike bærekraftsprinsipper inn i egen kjerne virksomhet. Arbeidet skal ha en oppside både for virksomheten og samfunnet for øvrig. Vi søker bærekraftige og miljøvennlige løsninger når vi bygger og drifter våre varehus: MAXBO stormarked på Vækerø er CO 2 -nøytralt gjennom oppvarming fra sjøvann. Nye MAXBO stormarked på Hvam vil få jordvarme. Avfallssortering med gjen vinningsordninger er naturligvis en integrert del av alle egeneeide varehus. Dette sparer kostnader for vår handelsvirksomhet, samtidig som det er bra for miljøet. Skogvirksomheten forvaltes på en måte som ivaretar både miljømessige og biolo- 22 Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene

23 «Slik jeg ser det er vår tradisjon for å tenke nytt knyttet opp mot fremtidsrettet virksomhetsstyring. Stadig endringer i rammebetingelsene er utfordrende, og krever mål- og risikostyring som ser fremover» Foto: Kilian Munch giske hensyn. Løvenskiold-Vækerø er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering og følger ISO miljøstyringssystem og Levende-Skog-standarder. Dette innebærer at vi driver skogen så skånsomt som mulig gjennom moderne utstyr og hogstmetoder. Dette er også bakgrunnen for at vi har fredet 11,5 % av eiendommen. Det unike ved tømmer er at det gir et vesentlig klimamessig bidrag både gjennom produksjon og forbruk. Skogen vår i Nordmarka binder alene rundt 7 millioner tonn CO 2, og den årlige tilveksten på kubikkmeter binder det årlige CO 2 -utslippet fra biler. Utover å drive hogst så hensynsfullt som mulig, bruker vi hvert år store ressurser i å legge til rette for friluftslivet i Oslo-regionen. For Løvenskiold-Vækerø er det en glede å være vertskap for alle som driver friluftsliv og idrett i marka. En lønnsom skogdrift som gjør slike investeringer mulig, er dermed ikke bare et gode for Løvenskiold- Vækerø, men for alle brukere av marka. Vi har et nært samarbeid med myndigheter, kommuner og interesseorganisasjoner som Skiforeningen og Turistforeningen. Løvenskiold-Vækerø er en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eien dommer. Vi jobber målrettet for å holde gamle marka plasser, gårder, koier, arbeiderboliger og ikke minst et variert kulturlandskap i god stand. Et eksempel på dette er Handels stedet Bærums Verk, som på få år er utviklet fra et nedlagt industristed til et lokalt handelssentrum og kultur- og industri historisk opplevelsessenter. Utendørs kan folk glede seg over landets største skulpturpark med bidrag fra kjente norske samtidskunstnere var et spesielt viktig år for Bærums Verk. I 2010 var det 400 år siden Kong Christian IV av Danmark-Norge grunnla stedet, og dette ble feiret med blant annet en St.Hansfeiring med flere tusen deltakere. Bærums Verk ble tildelt prisen Den Gyldne Idé for feiringen, og juryen uttalte at arrangementet bidro til å skape stolthet og lojalitet i nærområdet. I tillegg til å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte og legge til rette for vårt nærmiljø, er Løvenskiold-Vækerø opptatt av å støtte arbeidet med å løfte frem talenter rundt oss. Vi gleder oss over skulptører som får vist frem sin kunst til nye grupper i skulpturparken på Bærums Verk, og de mange langrennstalentene som hjelpes frem gjennom MAXBOs samarbeid med Bærums Verks idrettsforening. MAXBO er også hovedsponsor for kvinnelandslaget i langrenn, som vi håper er til stor inspirasjon for nye talenter gjennom sine prestasjoner. Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene 23

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011

ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011 ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011 GettyImages ORT AS 011 I GOD JORD I Løvenskiold-Vækerø vet vi hvor viktig det er at frø får falle i god jord det har vært forutsetningen for vårt virke i 363 år. God

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE V ASA Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 V HOVEDPUNKTER - Driftsresultatet ble 1 kvartal 9,3 millioner (5,7 millioner) - Resultat etter finans 1 kvartal 10,2 millioner (4,4 millioner) - Distribusjonspunkter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer