Med tradisjon for å tenke nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tradisjon for å tenke nytt"

Transkript

1 Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010

2 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler seg heller gjennom en kontinuerlig prosess hvor mange små steg over tid forandrer konkurransebetingelsene. I en slik prosess er det svært viktig å være våken, kunne sortere ut de utviklingstrekkene som faktisk er viktige, og være villig til å ta nødvendig risiko der det trengs. Løvenskiold-Vækerø er en virksomhet med en lang historie. Vi har overlevd vekslende konkurranseforhold i over 400 år. I den grad man kan lære noe av historien er det i viktigheten av å ha blikket rettet fremover. Temaet for denne årsrapporten er derfor Med tradisjon for å tenke nytt, og vi presenterer tre eksempler på nytenking i vår organisasjon:

3 hvordan finne de riktige trendene en effektiv logistikkvirksomhet et topp moderne landbruk Innhold Løvenskiold-Vækerø 4 Konsernsjefen har ordet 5 Konsernledelsen 6 Om å finne de riktige trendene 8 En effektiv logistikkvirksomhet 10 Et topp moderne landbruk 12 Virksomhetsområdene 14 Samfunnet og menneskene 20 Styret og styrets beretning 26 Regnskap 31 Noter 35 Revisors beretning 46 Historien 48

4 Løvenskiold-Vækerø Konsernet Løvenskiold-Vækerø er en offensiv og handlekraftig virksomhet, med flere hundre års historie å se tilbake på. Konsernet er en ledende aktør innen handel, eiendom, skogbruk og jordbruk, som ønsker å delta aktivt i utviklingen av disse bransjene. I tillegg eier Løvenskiold-Vækerø 46 % av aksjene i trelastkonsernet Bergene Holm AS. Forretningsidé Løvenskiold-Vækerø utvikler virksomheter for fremtiden gjennom å være en langsiktig eier og aktiv deltager i norsk nærings- og samfunnsliv. Løvenskiold-Vækerø er en familiebedrift og eies av Carl Otto Løvenskiold. Våre verdier Verdiene er et av våre viktigste styringsverktøy. Våre verdier skal danne grunnlag for vår kultur og prege våre handlinger. Kundefokus Innovasjon Handlekraft Langsiktighet Vi skal være åpne, lyttende og løsnings orienterte. Vi skal være nysgjerrige, entusiastiske og i stadig søken etter forbedring og nyskapning. Vi skal ta beslutninger og ansvar for gjennomføring. Vi bygger verdier som holder over tid. Organisasjonen Carl Otto Løvenskiold LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS LØVENSKIOLD-VÆKERØ PS Løvenskiold Handel AS Løvenskiold Eiendom AS Bergene Holm AS (46 %) 4 Løvenskiold-Vækerø Med tradisjon for å tenke nytt

5 Den viktige hverdagsutviklingen I enkelte bransjer kan man oppleve store teknologiske fremskritt fra tid til annen fremskritt som forandrer konkurransebetingelsene og gjør at man må tenke helt nytt i forhold til egen bedrift. Utviklingen av elektriske biler, lesebrett og digitale kameraer er gode eksempler på bransjeomveltende forandringer fra de siste årene. I Løvenskiold-Vækerøs bransjer er det sjelden vi ser de dramatiske hoppene på innovasjonssiden allikevel er evnen til ny tenking helt sentral også for vår konkurransekraft. Et blikk for stadig bedre og mer effektive arbeidsprosesser, evne til å dyrke talenter, kreativt marked s - arbeid, nye måter å forbedre vår kundebehandling enda et hakk. Til tross for at vi sjelden ser de store omveltningene innen handel, eiendom, skog og landbruk, finnes det en intern kraft og vilje i vår organisasjon til å tenke litt nytt hver dag, se etter stadige forbedringer i det små noe jeg tror vil være kritisk for vår evne til å vokse og nå våre forretningsmessige mål også i fremtiden. «2010 ble heldigvis året hvor Norge igjen fikk tilbake fremtidstroen.» Foto: Espen Schive Denne kulturen for hverdagsinnovasjon eller hverdagsutvikling har vært spesielt viktig i de tøffe økonomiske tider vi nå har lagt bak oss ble heldigvis året hvor Norge igjen fikk tilbake fremtidstroen, etter to år med uro og bekymring på grunn av den globale finanskrisen. Stormen stilnet, og økonomien vokste. I Løvenskiold-Vækerø arbeidet vi oss gjennom de vanskelige tidene, og kom, slik jeg ser det, styrket ut på andre siden. I tillegg til lysere økonomiske tider var det to store hendelser i 2010 som for tjener ekstra oppmerksomhet: jubileene til MAXBO og Bærums Verk. Sistnevnte feiret 400 år i fjor, og jeg må si det var en helt spesiell opplevelse å få dele vår stolthet og glede med over mennesker på St. Hansfesten som ble arrangert i fjor. Bærums Verk har evnet å utvikle seg i takt med tidens skiftninger, fra smelteverk via dørfabrikk til handelssted, og ved 500-års jubileet i 2110 er jeg overbevist om at Verket fortsatt er en vellykket del av selskapet. Det andre store jubileet var MAXBO, som fylte 15 år. En ren ungdom å regne i forhold til Bærums Verk, men allerede en velvoksen og sentral del av konsernet. Våren 2011 vil vi åpne MAXBO Stormarked på Hvam, vår største satsing noensinne. Stormarkedet møter fremtidens krav til bredt tilbud og kunder som ønsker alt på ett sted, og er et viktig skritt i vår jakt på nye muligheter for selskapet. Løvenskiold-Vækerø er akkurat så gode som menneskene som arbeider for oss, og våre ansattes kompetanse og daglige innsats er det som skal gjøre oss bedre enn våre konkurrenter. De ansatte er også selskapets viktigste kapital for fremtiden. Mitt mål er at de som jobber i Løvenskiold-Vækerø skal trives, og ønske å utvikle seg selv og selskapet. Det er gode hoder som til syvende og sist skaper gode resultater og jeg er glad for at vi fikk til en betydelig resultatforbedring fra 2009 til Det gir fornyet konkurransekraft og åpner nye muligheter. Selskapet er på vei i riktig retning og jeg er overbevist om at 2011 blir et nytt offensivt år, hvor vi sammen når nye milepæler for konsernet. Vi fortsetter med andre ord å skape vår egen historie! Carl Otto Løvenskiold Konsernsjef Løvenskiold-Vækerø konsernsjefen har ordet 5

6 Konsernledelsen Foto: Vibeke Mellbye Hovedtall 2010 Resultat Sum driftsinntekter Forenklet kontantstrøm (EBITDA) Driftsresultat Resultat før skatt Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Totalkapital Egenkapital Netto rentebærende gjeld Nøkkeltall Driftsmargin EBITDA 3 4,9 % 4,4 % 4,8 % 6,3 % 6,8 % Driftsmargin 4 2,3 % 1,6 % 2,2 % 4,3 % 4,7 % Egenkapitalandel 5 23,7 % 22,5 % 22,6 % 26,4 % 23,8 % 1 Driftsresultat før av- og nedskrivinger 2 Rentebærende gjeld fratrukket kontanter 3 Resultat før av- og nedskrivinger dividert på sum driftsinntekter 4 Driftsresultat dividert på sum driftsinntekter 5 Egenkapital dividert på totalkapital 6 Løvenskiold-Vækerø Konsernledelsen

7 Vi har aldri hatt for vane å hvile på laurbærene i Løvenskiold-Vækerø. Jeg mener vår kultur for nytenking er ganske unik den gjør at vi hver dag ser etter nye forbedringsområder og mulige konkurransefordeler. 1. Tom Borthen Administrerende direktør Løvenskiold Handel Tom Borthen (f. 1966) har lang erfaring innenfor detaljhandel og salgsledelse. Før han overtok stillingen som administrerende direktør i Løvenskiold Handel i 2003 har han jobbet i flere sentrale stillinger i konsernet, blant annet som distriktssjef, salgssjef, kjedeleder, kjededirektør og viseadministrerende direktør. Borthen er styremedlem i HSH Byggevare, rådsmedlem i Stiftelsen Norges Varemesse, Varamedlem i styret til BRD, i tillegg til å være styreleder og styremedlem i selskaper eid av Løvenskiold Handel. Utdannet innen markedsføring og økonomi fra Wang Handelsskole. 2. Kjersti Johansen HR direktør Kjersti Johansen (f. 1964) har lang erfaring innenfor områdene HR, rekruttering og organisasjonsarbeid. Før hun overtok stillingen som HR direktør i Løvenskiold-Vækerø har hun jobbet som daglig leder i Prohunt Norge, salgs- og markedssjef i Rica og HR manager på Hotel Continental. Johansen er meddommer i arbeidsretten og medlem av HSHs sentrale forhandlingsutvalg ved tariffoppgjør. Utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Luleå, Sverige. 4. Morten Johannesen Eiendomsdirektør Morten Johannesen (f. 1956) har lang erfaring innenfor eiendom, jus og ledelse. Før han overtok stillingen som eiendomsdirektør i Løvenskiold-Vækerø har han jobbet i flere sentrale posisjoner hos Forsvarsbygg blant annet som kontorsjef og førstekonsulent i sentralledelsene juridiske avdeling. Johannesen er styreleder i Jessheim Stadion Holding AS, Bondihagen Utbygging AS, Elnes Utbygging AS og L-G eiendom AS. Utdannet Cand.agric/ Jordskifte kandidat fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. 5. Anne Breive Finansdirektør Anne Breive (f.1965) har lang erfaring innen områdene økonomistyring, finansiering, ledelse, finansiell analyse og rapportering. Før hun overtok stillingen som finansdirektør i Løvenskiold-Vækerø har hun jobbet som konserndirektør og CFO i Statnett SF, og finansdirektør og økonomidirektør i Norske Skog. Breive er styremedlem i TTS Marine ASA, Nemko AS og Sevan Drilling ASA. Utdannet Siviløkonom fra BI og har en MBA fra Glasgow University. 3. Carl Otto Løvenskiold Konsernsjef Carl Otto Løvenskiold (f. 1953) er eier og konsernsjef i Løvenskiold-Vækerø AS. Han har jobbet i konsernet siden Løvenskiold er president i HSH og styremedlem i Norges Varemesse, Bygg Reis Deg, Norsk Byggtjeneste, EDRA (European DIY association). Utdannet Sivil økonom fra Seattle University, USA og har en MBA fra INSEAD, Frankrike. Løvenskiold-Vækerø Konsernledelsen 7

8 Foto: Vibeke Mellbye Om å finne de riktige trendene 8 Løvenskiold-Vækerø trendene

9 Byggevarebransjen opplever stadig tøffere konkurranse. Hvert år etablerer det seg mange nye aktører, inkludert flere lavprisaktører, i et marked med lav vekst. Samtidig blir bransjeglidning mer utbredt og stiller stadig større krav til bredere sortiment. I dette konkurranseutsatte markedet opererer MAXBO som etter 16 år har bygget seg opp til å være en av de ledende aktørene i bransjen og en av Norges mest kjente merkevarer. MAXBO kan tilby kundene fullsortiments byggevarehus, og leverer både til det private og det profesjonelle markedet. Kjeden har i dag totalt 74 butikker over hele landet og kan vise til en omsetning på 5,3 milliarder kroner i Siste skudd på MAXBO-stammen er vårt nye stormarked på Hvam. Etableringen er et offensivt svar på alt på ett sted -trenden som har utviklet seg gradvis fra begynnelsen av 1990-tallet. Det nye varehuset på Hvam tilbyr et svært bredt sortiment, med alt fra tradisjonelle byggevarer, VVS og elektroutstyr, til et stort hagesenter. I tillegg håndterer MAXBO den stadig økende utfordringen fra lavprisaktørene ved å posisjonere seg tydelig på prisgunstige kvalitetsvarer, faglige råd og veiledning. årlig gjennomføres det kurs både til passet forbrukeren og proffen for tusenvis av mennesker som ønsker å leve i tråd med MAXBOs kjente slagord Klart du kan!. Stormarkedskonseptene er absolutt kommet for å bli. For å lykkes i byggevarebransjen må man kunne skille kortsiktige trender fra dem som virkelig har potensial til å forandre konkurransebetingelsene over tid. Utvikling av stormarkeder er ett eksempel på sistnevnte, og MAXBO stormarkedkonseptet har vært vårt svar. Vi er i ferd med å lansere et nytt IT-system for hele konsernet som skal sikre enda bedre kontroll sentralt, automatisk varebestilling og introduksjon av netthandel. Uavhengig av hvor bransjen er på vei de neste årene, vil det alltid være viktig å være tidlig ute på de områdene vi tror kommer til å forandre kundenes adferd. I byggvarebransjen er dette nytenking i praksis, og noe som vi av erfaring vet skaper konkurransefortrinn over tid. Løvenskiold-Vækerø trendene 9

10 Effektiv distribusjon gir bedre lønnsomhet 10 Løvenskiold-Vækerø en effektiv logistikkvirksomhet

11 Handelsnæringen har vært gjennom noen tøffe år. Det er liten tvil om at situasjonen i dag har endret seg til det bedre, men vi ser allikevel at finanskrisen flyttet på enkelte av konkurranserammene og suksesskriteriene i bransjen. Overordnet kontroll over vareflyten blir stadig viktigere for å lykkes, noe som bekreftes av KPMG og Hartmarks Retail rapport for Løvenskiold-Vækerø har vært tidlig ute med å identifisere behovet for et sentralisert distribusjonssystem. Allerede i 2002 etablerte vi et felles sentrallager for hele handels virksomheten. Effektiv lager styring og kontroll på verdikjeden sikrer høy omløpshastighet og lavt varelager. Fra etableringen har vårt sentrallager vært den ledende aktøren i bransjen når det gjelder sortimentsbredde, og en avgjørende brikke i MAXBOs og MALIAs suksess. Etter hvert som konkurransen i detaljvare handelen blir stadig tøffere, vil det være små grep som skiller de beste fra de nest beste. Løvenskiold-Vækerø har vært tidlig ute med å identifisere behovet for overordnet kontroll og sentralstyrt distribusjon, noe som har vist seg å være avgjørende for kjedene MAXBOs og MALIAs suksess. Nyskaping innenfor logistikk er mer enn moderne teknologiske systemer. Menneskene bak og deres serviceinnstilling er helt sentralt for effektiv lagerstyring. Dette har vi i Løvenskiold-Vækerø vært oss svært bevisste i etableringen og driften av sentral lageret på Fossum, og videreutvikling av våre menneskelige ressurser vil bli et av de viktigste suksesskriteriene også i fremtiden. I tillegg vil vi i tiden fremover innføre IT-systemer, som vil forenkle styr ingen av varestrømmen ytterligere og øke både omløpshastighet og samhandling i verdikjeden. Sentrallageret har en mål setting om å øke sortimentsbredden ytterligere for å tilfredsstille kundenes behov. Alt for å bedre lønnsomheten og også i fremtiden være en av de mest moderne og nyskapende distribusjonsenhetene i vår bransje. Løvenskiold-Vækerø en effektiv logistikkvirksomhet 11

12 Langsiktighet i landbruket 12 Løvenskiold-Vækerø et topp moderne landbruk

13 Landbruket i Norge består hovedsakelig av mange små aktører, som hver for seg ikke har mulighet til å investere i teknologien som kreves for å drive et topp moderne jordbruk. Dette har satt Løvenskiold-Vækerø i en unik posisjon, fordi vi har en størrelse som er uvanlig og derfor kan gjøre enkelte investeringer som for andre ikke ville vært lønnsomme. Vår landbruksvirksomhet er i dag ikke bare en av Norges største, men også en av landets mest moderne. Et av flere eksempler er vår nye korntørke, som hever kvaliteten på sluttproduktet. Selv om vi i Løvenskiold-Vækerø driver et svært moderne landbruk, ser vi stadig etter nye muligheter for å forbedre virksomheten ytterligere. Motivasjonen henter vi ved å konkurrere med oss selv på effektiv drift, samt å øke kvaliteten gjennom hele produksjonen (såing, sprøyting, gjødsling, høsting, tørking samt lagring). Vi har stadig flere helautomatiske prosesser i vårt landbruk. Ved hjelp av et programmerbart logistikksystem (PLS) har vi for eksempel redusert behovet for antall arbeidstimer til korntørking med hele 87 % tilsvarende 390 timer. Vi har økt effektiviteten i antall timer per dekar ved bruk av stadig større maskiner, og blant annet redusert behovet for skurtreskere fra to til en ved å innføre laserstyring, GPS-kartering samt automatisk avvatringssystem. En moderne skurtresker med GPS-kartering gir oss i tillegg informasjon som vi kan nyttiggjøre til en mer hensiktsmessig gjødsling. Maskinen registrerer behovet i ulike lokale områder på jordet ved hjelp av detaljerte GPS-filer, noe som gjør at vi kan skreddersy bruken av gjødsel. Dette reduserer det totale behovet for kunstgjødsel med ca % på et normalt år noe som ikke bare er øko nomisk gunstig, men som også sparer miljøet for en betydelig belastning. Innovasjon og nyskaping i landbruket er et tveegget sverd. På den ene siden stilles det stadig større krav til modernisering, på den andre siden kreves det tunge investeringer som ofte ikke gir avkastning før etter år. I en slik situasjon er evnen til å tenke langsiktig helt sentral. Den teknologiske utviklingen går videre og gir nye muligheter, og vi i Løvenskiold- Vækerø har ambisjoner om å ligge helt i front i denne utviklingen. Dagens GPSsystem fungerer bra før gjødsling, men er ikke presist nok for såing. Vi er derfor i full gang med å vurdere et enda bedre system GPRS som vil kunne bringe den teknologiske utviklingen av landbruket enda et hakk videre. Løvenskiold-Vækerø et topp moderne landbruk 13

14 Betydelig resultat forbedring for Løvenskiold- Vækerø Et år med bedrede markedsforhold og styrket drift har bidratt til en betydelig resultatforbedring for Løvenskiold-Vækerø. Handelsvirksom heten har ytterligere styrket sin posisjon, samtidig som konsernets eiendomsvirksomhet opprettholder det gode resultatet fra Løvenskiold-Vækerø har virksomhet innen handel, eiendom, skog og jordbruk. Konsernet er en ledende leverandør av byggevarer gjennom kjedene MAXBO og MALIA. Løvenskiold Handel hadde i 2010 en omsetning på MNOK Konsernet forvalter og utvikler kvadratmeter forretnings- og næringsbygg, driver dekar skog og 4300 dekar dyrket mark. selskapet er heleid av Carl Otto Løvenskiold. Kjernen i vår forretningsdrift dreier seg om vilje til langsiktighet, samtidig som vi er svært opptatt av å se muligheter og ha evne til å ta risiko der det trengs. Denne balansen mellom forvaltning og nyskaping danner en solid basis for hvordan vi tenker verdiskaping i vår virksomhet. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier i norsk næringsliv og ønsker å være en ansvarlig og tilgjengelig samfunnsaktør. Utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk, forvaltningen av Oslomarka med utstrakt frivillig vern av skog, bevaring og opprustning av tradisjonelle markaplasser er bare noen eksempler på hvordan vi søker å ta rollen som ansvarlig samfunnsaktør på alvor. Tradisjon og nytenking Det er ingen tvil om at virksomheten er godt tuftet i historien men vi skal aldri la historien bli noen bremsekloss for videreutviklingen av konsernet. Løvenskiold- Vækerøs forretningsdrift har alltid vært preget av løpende tilpasning til endrede samfunnsforhold. Gjennom årenes løp har enkelte virksomheter blitt borte, samtidig som nye har kommet til. Med basis i dagens virksomheter er det vår ambisjon at nye, fremtidsrettede virksomheter skal vokse frem og at verdiskapningen fortsatt skal være et samspill mellom innovasjon, tradisjon og samfunnsansvar. Løvenskiold- Vækerø har i alle år skapt historie. Det har vi tenkt til å fortsette med. 14 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

15 MNOK 3504 omsetning MAXBO/ Malia kvadratmeter forretningsog næringsbygg dekar skog 4300 dekar dyrket mark Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 15

16 Styrket posisjon og forbedret resultat for Løvenskiold Handel «Innenfor handelsvirksomheten skjer ting raskt. Nye kundetrender, nye konkurrenter og nye medie - kanaler gjør at vår evne til å tenke nytt ikke bare er nødvendig, men helt virksom hetskritisk. Slakker vi på farten, vil vi bli forbikjørt» Handel MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Løvenskiold Handel er konsernets største virksomhetsområde, og har ansvar for den samlede handelsvirksomheten innen bo- og byggevarer. Løvenskiold Handel hadde i 2010 en omsetning på MNOK 3504 (MNOK 3432) og et driftsresultat på MNOK 71 (MNOK 27). Selv om byggevaremarkedet fortsatt er svakt sammenlignet med årene , tiltok aktiviteten gjennom fjoråret, og etter flere års nedgang hadde markedet for byggevarer en moderat vekst i Spesielt økte omsetningen innen proff-segmentet i siste halvdel av Dette er en viktig grunn til at resultatet ble MNOK 44 bedre enn i Det forventes at markedet vil fortsette med en moderat vekst i 2011 i forhold til Nå når markedet gradvis har bedret seg, ser vi også tydeligere at konkurransebildet innenfor handelsnæringen er i forandring. Antallet kjeder har økt betraktelig, det har dukket opp flere nye konsepter og lavpriskjedene er svært aktive. På samme tid møter bo- og byggevarebransjen en stadig mer krevende kundemasse, som ønsker alt på ett sted og har større behov for råd og veiledning. De vil være mer opptatt av å få ting unnagjort, enn å bruke lang tid på å pusse opp selv i helger og fridager. Dette er en utvikling vi er svært oppmerksomme på, og som vi er godt posisjonert for å utnytte. Ifølge offentlig bransjestatistikk hadde markedet en samlet vekst på 4,5 %, mens Løvenskiold Handel med MAXBO og MALIA styrket posisjonen i bransjen med en samlet vekst på 5,7 %. Det tar vi som et godt tegn på at vi lykkes med vår strategi. Løvenskiold Handel vil videre utvikle konseptene MAXBO, MAXBO Stormarked, MAXBO Proff og MALIA i tråd med valgt posisjonering. I tillegg kommer vi til å satse videre på mer miljøvennlige og energi besparende produkter, sesongvarer og mer til uterommet. Satsingen på egne merkevarer er også økende, og i løpet av 2010 ble det etablert enda flere produktkategorier innenfor merkene Harmoni og Intro. Omsetningen av egne merkevarer økte med 21 % fra 2009 til MAXBO Da MAXBO ble etablert i 1995, var ambisjonen å skape et sterkt kjedekonsept i norsk byg- 16 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

17 Foto: Vibeke Mellbye gevarehandel. Den landsomfattende kjeden er i dag et fullsortiments varehus som gjør det enkelt å handle bo- og byggevarer. Dette er flaggskipet i vår handelsvirksomhet, bransjens sterkeste merkenavn og står for en betydelig del av omsetningen i Løvenskiold Handel. Kjeden har en solid posisjon i markedet med 74 butikker, og flere på tegnebordet. 34 av butikkene drives etter franchiseprinsippet. MAXBO er også en ledende leverandør til entreprenører og håndverksbedrifter gjennom MAXBO Proff. Her tilbyr vi de profesjonelle kundene spesialiserte anlegg, i tillegg til medarbeidere som har fullt fokus på den profesjonelle kundes produktønsker, logistikkløsninger og fagkompetanse. De aller største proffkundene betjenes av syv regionale MAXBO Proff-enheter. I tillegg er alle MAXBO varehus tilknyttet proffkonseptet, og alle har dedikert salgspersonale med kompetanse som tilfredsstiller kravene fra dette segmentet. Ca. 40 % av omsetningen i MAXBO kommer fra det profesjonelle markedet. MAXBO Proff har også en avansert e-handelsløsning som forenkler bestillingsrutiner, prosjektstyring og oppfølging for kundene. I året som gikk, inngikk vi nye avtaler innenfor proffsegmentet med blant annet Skanska og HENT. Løvenskiold Handel har i løpet av 2010 satset offensivt for å opprettholde posisjonen som den ledende aktøren i byggevaremarkedet, og flere nyetableringer har vært under for beredelse. Det nye MAXBO Stormarkedet på Hvam er den største nyetableringen i selskapets historie, i tillegg åpnes det et nytt varehus i Skien i MAXBO har beholdt statusen som den mest kjente merkevaren innen byggevaremarkedet i Norge. MALIA Mens MAXBO kjennetegnes av store varehus med stort utvalg, er MALIA en lokalforankret fagkjede innen farge- og jernvare, som skal være den lokale malingseksperten. Fra etableringen i 2006 har kjeden vokst til 59 butikker. MALIA økte med ni butikker i 2010 blant annet grunnet oppkjøp av Norgeskjeden. MALIA eies og drives av Løvenskiold Handel, mens medlemmene eier sine egne butikker. Logistikk Handelsvirksomheten består i tillegg av bransjens mest moderne og effektive logi stikksenter. I 2010 har Logistikk tatt i bruk et nytt lager på 4000 m 2 slik at et større antall varer kan distribueres fra sentrallageret. Sentrallageret på Fossum i Bærum er nå på m 2, og har 400 kunder over hele landet. Løvenskiold Logistikk lagerfører ca artikler fra ca. 200 leverandører. Sentrallageret er blitt selve hjertet i vår handelsvirksomhet, og gjennom avansert lagerstyring og informasjonsteknologi effektiviserer vi hverdagen for forhandlerne av byggevarer. Tilgjengelighet til et stort sortiment fra ett lager er svært effektivt, og forenkler det daglige arbeidet betraktelig. Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 17

18 Stabil drift og gode resultater for Løvenskiold Eiendom «Et eksempel på nytenking i praksis er handelsstedet Bærums Verk, som på få år er utviklet fra et nedlagt industristed til et lokalt handelssentrum og et kultur- og industrihistorisk opplevelsessenter.» eiendom MNOK Sum driftsinntekter Driftsresultat EBITDA Eiendomsvirksomheten skaper verdi både gjennom forvaltning og utvikling av fast eiendom, samt som tjeneste leverandør og kompe tansemiljø for de andre virksomhetsområdene representerte nok et år med gode resultater for eiendomsvirksomheten. Løvenskiold Eiendom har vist stor evne til omstilling, og har i løpet av de siste par årene effektivisert driften og økt inntjeningen. I 2009 leverte Løvenskiold Eiendom sitt beste resultat noensinne, og dette ble opprettholdt i Driftsresultatet ble på MNOK 40 (MNOK 43). Løvenskiold Eiendom forvalter m 2 forretnings-, lager- og industribygg, samt betydelige grunneiendommer. I tillegg leier vi ut 140 boliger i Oslo, og er en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eiendommer. I 2010 har virksomheten vært preget av bygging av stormarkedet på Hvam, i tillegg til vedlikehold av eksisterende bygningsmasse samt deltakelse i boligprosjekter. En viktig del av Løvenskiold Eiendoms drift i 2010 har vært som betydelig tjenesteleverandør til andre konsernselskaper innenfor det eiendoms juridiske og bygningstekniske fagområdet. Mot slutten av 2010 ble det igangsatt bygging av 18 seniorboliger for utleie i Sørkedalen. I 2011 planlegges det oppstart av et stort boligprosjekt på Jessheim. Tre eiendommer er helt sentrale for Løvenskiold Eiendom: Vækerø, Bærums Verk og Fossum. Alle eiendommene har flere hundre års historie med næringsvirksomhet, og alle tre er i sterk utvikling. Disse er gode eksempler på hvordan vi tenker når det gjelder forvaltningen av eksisterende eiendommer med lange tradisjoner og stor kulturhistorisk verdi. Vårt mål er å utvikle nye og spennende områder i pakt med eiendommenes tradisjon og historie. 18 Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene

19 Forvaltningen i Løvenskiold Skog Vårt siste forretningsområde er skog og landbruk. Løvenskiold-Vækerø forvalter mål skog og driver et omfattende skogbruk fordelt på åtte kommuner og fire fylker. Årlig avvirkes ca m 3 tømmer. Tilveksten i Løvenskiolds skoger er hele kubikkmeter, med andre ord langt større enn avvirkningen. Dette skyldes flere forhold. Det er mange hensyn å ta i hovedstadens største friluftsområde, der Løvenskiold- Vækerø har pålagt seg selv mange restriksjoner. Andre viktige forhold er miljøsertifi seringen gjennom Norsk skogsertifisering og Løvenskiold-Vækerø følger Levende Skog-standarder og ISO miljøstyringssystem. Dette innebærer omfattende krav til planlegging og dokumentasjon av hvordan vi driver skogeiendommene i marka. Vi har tatt i bruk moderne hjelpemidler som GPS i planlegging og utførelse av driften for å sikre at miljøverdier som er registrert, blir ivaretatt. ca m 3 tømmer avvikles årlig. Løvenskiold-Vækerø er også Norges største jordbruker med 4300 mål dyrket mark og et av landets mest moderne og effektive jordbruk grunnet betydelige investeringer i maskin parken. Hovedbruket er Østern Gård ved Fossum, der hovedtyngden av virksomheten er knyttet til kornproduksjon. I tillegg til jorda på Fossum, forvalter de arealene på Bærums Verk i Lommedalen og i Sørkedalen. Selv om vi her driver med tradisjonelle primærnæringer, er det nok av muligheter for nytenking og effektivisering. Skogsvirksomheten og landbruket er i dag svært moderne, gjennom bruk av høyteknologiske løsninger som Timberjack og GPS. Hoveddelen av skogeiendommen eies av Carl Otto Løvenskiolds personlige selskap. Løvenskiold-Vækerø Virksomhetsområdene 19

20 BÆREKRAFTIG samfunnsansvar OG KONKURRANSEDYKTIG ORGANISASJONSKULTUR Løvenskiold-Vækerø har en stolt tradisjon for langsiktig verdiskaping det gjør det helt naturlig å jobbe kontinuerlig for en stadig mer bærekraftig virksomhet. Moderne samfunnsansvar dreier seg om å integrere ulike bærekraftsprinsipper inn i egen kjernevirksomhet. Og arbeidet skal gi en merverdi både for virksomheten og samfunnet for øvrig. Spesielt vellykkede initiativ i så måte er utviklingen av Handelsstedet Bærums Verk og den unike forvaltningen av marka i Oslo-regionen. Samtidig legger vi betydelige ressurser i organisasjonskulturen, i menneskene og verdiene som skal løfte Løvenskiold-Vækerø videre. De utgjør et av våre aller sterkeste konkurransefortrinn. Vi vet at i fremtiden vinner de som har de mest motiverte og prestasjonssterke medarbeiderne. Det skal vi alltid ha og legge til rette for. Noen av fundamentene for dette arbeidet er MAXBO-skolen og våre lederutviklingsprogrammer. 20 Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene

21 «Løvenskiold-Vækerø har en stolt tradisjon for langsiktig verdiskaping.» «i fremtiden vinner de som har de mest motiverte og prestasjonssterke medarbeiderne.» Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene 21

22 Vi forvalter virksomheten på en bærekraftig måte Med vår tradisjon for langsiktig verdiskaping er det naturlig å jobbe for en stadig mer bærekraftig virksomhet. Moderne samfunnsansvar handler ikke kun om å gi penger til gode formål, men å integrere ulike bærekraftsprinsipper inn i egen kjerne virksomhet. Arbeidet skal ha en oppside både for virksomheten og samfunnet for øvrig. Vi søker bærekraftige og miljøvennlige løsninger når vi bygger og drifter våre varehus: MAXBO stormarked på Vækerø er CO 2 -nøytralt gjennom oppvarming fra sjøvann. Nye MAXBO stormarked på Hvam vil få jordvarme. Avfallssortering med gjen vinningsordninger er naturligvis en integrert del av alle egeneeide varehus. Dette sparer kostnader for vår handelsvirksomhet, samtidig som det er bra for miljøet. Skogvirksomheten forvaltes på en måte som ivaretar både miljømessige og biolo- 22 Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene

23 «Slik jeg ser det er vår tradisjon for å tenke nytt knyttet opp mot fremtidsrettet virksomhetsstyring. Stadig endringer i rammebetingelsene er utfordrende, og krever mål- og risikostyring som ser fremover» Foto: Kilian Munch giske hensyn. Løvenskiold-Vækerø er miljøsertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering og følger ISO miljøstyringssystem og Levende-Skog-standarder. Dette innebærer at vi driver skogen så skånsomt som mulig gjennom moderne utstyr og hogstmetoder. Dette er også bakgrunnen for at vi har fredet 11,5 % av eiendommen. Det unike ved tømmer er at det gir et vesentlig klimamessig bidrag både gjennom produksjon og forbruk. Skogen vår i Nordmarka binder alene rundt 7 millioner tonn CO 2, og den årlige tilveksten på kubikkmeter binder det årlige CO 2 -utslippet fra biler. Utover å drive hogst så hensynsfullt som mulig, bruker vi hvert år store ressurser i å legge til rette for friluftslivet i Oslo-regionen. For Løvenskiold-Vækerø er det en glede å være vertskap for alle som driver friluftsliv og idrett i marka. En lønnsom skogdrift som gjør slike investeringer mulig, er dermed ikke bare et gode for Løvenskiold- Vækerø, men for alle brukere av marka. Vi har et nært samarbeid med myndigheter, kommuner og interesseorganisasjoner som Skiforeningen og Turistforeningen. Løvenskiold-Vækerø er en av Norges største forvaltere av kulturhistoriske eien dommer. Vi jobber målrettet for å holde gamle marka plasser, gårder, koier, arbeiderboliger og ikke minst et variert kulturlandskap i god stand. Et eksempel på dette er Handels stedet Bærums Verk, som på få år er utviklet fra et nedlagt industristed til et lokalt handelssentrum og kultur- og industri historisk opplevelsessenter. Utendørs kan folk glede seg over landets største skulpturpark med bidrag fra kjente norske samtidskunstnere var et spesielt viktig år for Bærums Verk. I 2010 var det 400 år siden Kong Christian IV av Danmark-Norge grunnla stedet, og dette ble feiret med blant annet en St.Hansfeiring med flere tusen deltakere. Bærums Verk ble tildelt prisen Den Gyldne Idé for feiringen, og juryen uttalte at arrangementet bidro til å skape stolthet og lojalitet i nærområdet. I tillegg til å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte og legge til rette for vårt nærmiljø, er Løvenskiold-Vækerø opptatt av å støtte arbeidet med å løfte frem talenter rundt oss. Vi gleder oss over skulptører som får vist frem sin kunst til nye grupper i skulpturparken på Bærums Verk, og de mange langrennstalentene som hjelpes frem gjennom MAXBOs samarbeid med Bærums Verks idrettsforening. MAXBO er også hovedsponsor for kvinnelandslaget i langrenn, som vi håper er til stor inspirasjon for nye talenter gjennom sine prestasjoner. Løvenskiold-Vækerø Samfunnet og menneskene 23

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011

ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011 ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2011 GettyImages ORT AS 011 I GOD JORD I Løvenskiold-Vækerø vet vi hvor viktig det er at frø får falle i god jord det har vært forutsetningen for vårt virke i 363 år. God

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer