3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8"

Transkript

1

2 INNHALD 2 ÅRSMELDING DAGSORDEN 1.1 Dagsorden Forretningsorden STYRET Oversikt over styrerepresentantar og valkomité Styremøte Styrerapport UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar ADMINISTRASJON 4.1 Oversikt over administrativt personell Administrasjonsrapport STYRET OG ADMINISTRASJONSSAKER 5.1 Protestar Straffesaker mot klubb/tillitsmenn / aktive Klageskriv/Rapportar Anker til NFF Dispensasjonssaker Trekte lag - serien STATISTIKK 6.1 Klubbstatiskk Betalande klubbar i SFFK Statistikk over medlemstal Statistikk over lagsutvikling frå 2002 til og med Kampar og turneringar Tal approberte kampar Godkjende cupar og turn i SFFK Opp -/nedrykk Kvalifiseringskampar Dommarar Tal dommarar og rek. dommarar Dugleiksmerke Oversikt minimerke og teknikkmerke Vinnarar dugleiksmerkekonkurransar SAMARBEIDSAVTALER 7.1 Sogn og Fjordane FK samarbeidspartnarar Presentasjon samarbeidspartnarar Forretningssamarbeidspartnarar Folkehelsesamarbeidspartnarar UTDANNING Trenarkurs Dommarkurs Leiarkurs Høgare utdanning trenar Høgare utdanning leiar KKD tiltak REPRESENTASJONSSPELARAR Gutar - aldersfastlagd Jenter - aldersfastlagd Senior CUPAR OG TURNERINGAR 10.1 Norgesmeisterskap 2012 (senior og aldersbestemt) Side

3 11. KRETS- OG AVDELINGSMEISTERSKAP 11.1 Krets og avdelingsmeisterskap Kretsmeistrar KM Innandørs Resultat KM Sluttspel Serien TABELLAR OG KRETSMEISTRAR 12.1 Sesongen Kretsmeistrar MÅLOPPNÅING I HØVE HANDLINGSPLAN Anlegg Arrangement og Fair Play Dommar Sektor spelarutvikling Sektor klubbutvikling Fotball som samfunnsaktør Organisasjonsutvikling Leiarutvikling Måltal NFF Total Aktivitetsoversikt FRAMLEGG TIL LEIARMØTE KONTINGENTAR OG AVGIFTER REKNESKAP Styret sin kommentar til rekneskapen pr Styret sitt forslag til disponering av underskot i Rekneskap pr Balanse pr Revisjonsmelding Rapport frå kontrollkomiteen BUDSJETT 2011,2012 OG 2013 REKNESKAP 2011 OG TIL Styret sin kommentar til rekneskapen pr Styret sin kommentar til budsjett PROSJEKT PRESENTASJON 18.1 Samarbeidsavtale mellom Fylkestryggingsutvalet (FTU) og SFFK Opning av fylkesbankløkker Framdrift kunstgrasbaner MEIR-idrett Tobakksfri Utdeling av miniputtdrakter Toppleiarsamlingar Jente-og damefotballsamlingar Fylkesmeisterskapet vidaregåande skular Studietur trenar Byrkjeloleikane

4 1. DAGSORDEN 1.1 DAGSORDEN ONSDAG 5. DESEMBER 2012, KL LEIARMØTE Opning av leiar Robert Endestad: SAK 1: SAK 2: SAK 3: Godkjenning av representantane sine fullmakter Godkjenning av dagsorden Val av dirigent og sekretær Dirigent overtar: SAK 4: Velje 2 desisorar som saman med kretsstyre skal underteikna leiarmøte sin protokoll SAK 5: Årsmelding 2012 SAK 6: Rekneskap 2011, og status rekneskap for 2012, med estimat for per SAK 7: Neste års kontigentar og avgifter, budsjett 2013 SAK 8: Satsingsområde SFFK satsingsområde Aktivitetsutvikling 2. Anlegg 3. Klubb (leiarutvikling) 4. Spelarutvikling 5. Dommarutvikling SAK 9: Informasjon frå SFFK Statistikk frå SFFK Charter klubb Ny kampmanual 2014, basert på nasjonale og internasjonale føringar Beredskapsplan Trainee prosjekt SAK 10: Innkomne saker til drøfting; Framlegg 1: IL Jotun, styresamansetning i kretsstyre. Framlegg 2: IL Jotun, spelform gutar og jenter 13/14 år. Framlegg 3: IL Jotun, endring av J15/16 til J17 Framlegg 4: IL Jotun, endring av G15/16 til G17 Framlegg 5: Fjøra FK, endringa av kampdato i 4. div. frå 2013 Framlegg 6: IL Høyang, spel for to klubbar i ungdom- og vaksenfotballen Framlegg 7: SFFK, SFFK føreslår ei arbeidsgruppe for å evaluere/vidareutvikle serietilbodet i aldersfastlagd fotball. Tilslutningssak: SFFK, samla spelstad/helg for KM-sluttspel i serien, frå og med 2014 Kampmanual 2013 Dirigent takkar av. Styreleiar overtar: SAK 11: Orientering og avslutning TIL ORIENTERING FREDAG 1600 Matservering i vrimleareal 4

5 1.2 FORRETNINGSORDEN 1. Tingforhandlingane vert leia av ein vald dirigent. Representantane nyttar talarstolen ved innlegg, replikk og oppklaringar då det blir gjort lydopptak av tingforhandlingane. 2. Ingen representant får rett til ordet meir enn 3 gonger i same sak. Med unntak av innleiingsforedrag blir taletida sett til høgst 3 minutt første gong, 3 minutt andre og tredje gong. Representantar som forlangar ordet til forretningsorden har eitt minutt taletid. Dirigenten har rett til å føreslå nedkorting av taletida og føreslå strek med teikna talarar. 3. Alle framlegg må leverast inn skriftleg til dirigenten og vere underteikna med representanten og organisasjonen sitt namn. Tidlegare framlegg kan ikkje trekkjast tilbake og nye framlegg kan ikkje leggjast fram etter at strek er sett eller etter at saka er tatt opp til votering. 4. I alle saker skal vedtaka, for å vere gyldige, vere fatta med fleirtal av avgjeve stemmer, når ikkje anna er bestemt i lova. Ved avrøystinga blir det nytta først handsopprekning. Dersom det er tvil om resultatet av avrøystinga, skal dirigenten forlange skriftleg røysting. Blanke stemmesetlar tel ikkje, og stemmene blir rekna som ikkje avgjevne. STYRET 2012 Robert Endestad Leiar Arve Helle Nestleiar Disiplinærutvalet Rune Helge Sunde Sektor arr. og fair play Oddvar Flataker Sektor klubbutvikling Jon Georg Rutledal Sektor klubbutvikling Anne Vedvik Sektor anlegg Mona Ødegård Standal Sektor arr. og fair play 5

6 2. STYRET OVERSIKT OVER STYREREPRESENTANTAR OG VALKOMITÉ Leiar: Nestleiar: Styremedlem: Robert Endestad, Tempo FK Arve Helle, Dale IL Rune Helge Sunde, Eid IL Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK Anne Vedvik, Kaupanger IL Oddvar Flataker, Førde IL Mona Ødegård Standal, Eikefjord IL Styret er på val under kretstinget i VALNEMND Leiar: Medlem: Varamedlem: Revisorfirma: Kontrollkomité: Øystein Hjertenes, Florø SK Anne Britt D. Rekdal, Selje IL Stein Roar Moheim, Årdalstangen IL Deloitte Ingemund Sægrov, Sandane T og IL Tore Loftheim, Førde IL Rolf Thingvoll, Anga FK 2.2 STYREMØTE Frå tinget i november 2011 og ut 2012 er det 11 styremøte. Det er i 2012, fram til handsama 93 saker. Styremøte Skei Servicenter, Skei Rica Sunnfjord Hotell, Førde Skei Servicenter, Skei Skei Servicenter, Skei Campus Fosshaugane, Sogndal Skei Servicenter, Skei Skei Servicenter, Skei Skei Servicenter, Skei Skei Servicenter, Skei Rica Sunnfjord Hotell, Førde Skei Hotell, Skei 6

7 2.3 STYRERAPPORT 2012 Styret har hatt 10 styremøter og handsama 100 saker. Arbeidsutvalet har også handsama diverse saker. AU har hatt god kontakt med administrasjonen i handsaminga av dei ulike sakene. I tillegg har styreleiar og DL hatt ei rekkje møter. Det har vore godt frammøte til alle styremøtene i perioden, kvar enkelt sin aktivitet finn de att i aktivitetsrapportane. Styret vil takke administrasjonen for vel utført arbeid til det beste for klubbane og fotballen i kretsen. På NFF sitt forbundsting vart Yngve Hallen gjenvalgt som president for en ny periode, vi gratulerer med det største vervet i norsk fotball. SFFK er fortsatt den beste kretsen i landet når det gjeld antall aktive i forhold til innbyggjartalet. Det skal vi fortsatt vere og vi skal bli enda betre; vi skal satse knallhardt på jentene framover- det gjelder på alle områder- og vi skal ha med fleire spelarar, dommarar, trenarar og leiarar. Aktiviteten i fotballen i fylket er enorm, her bidreg alle våre klubbar på ein fantastisk flott måte. Vi er fortsatt nær aktive fotballspelarar i Sogn og Fjordane og det er veldig bra, men vi blir nok likevel nøydt til å sjå på fleire spelformer som 3-ar, 5-ar, 7-ar og kanskje 9-ar i fleire klassar aldersbestemt og senior. Vi har i 2012 bygd 8 nye 11-ar kunstgrasbaner og 3 nye ballbingar. Vi har då passert 40 kunstgrasbaner og snart 120 løkker. Dette er fantastiske tall, men no kjem det mange baner som skal skiftast ut, og vi må ha eit større fokus på vedlikehald av banene. Dette blir det stort fokus på framover, og anleggskomiteen med Olav i spissen gjer ein kjempejobb og reiser fylket på kryss og tvers. Sogndal klarte det igjen! Etter ein knallstart, der Sogndal var på første plass på tabellen etter 3 serierundar, gikk det litt tyngre ein periode, men med ein bra avslutning og spenning heilt inn i siste serierunde, der Brann fikk merke at Sogndal fortsatt vil vere med i toppen av norsk fotball, er det bare å gratulere SOGNDAL med nok ein bragd! Vi må gratulere Kaupanger som hadde ein kjempesesong og toppa det med opprykk til 1.divisjon. Det er veldig bra for damefotballen at vi har fått det flaggskipet vi treng, og det var kjekt å sjå at Jølster, Høyang og Førde beheld plassen i 2.divisjon. Førde fotball har og hatt ein fin sesong og skal neste år spele 2.divisjon, eller Oddsen ligaen. Det er veldig viktig for fotballen i fylket at vi har minst eit lag i 2.divisjon. Det var flott å sjå at laga våre i 2012 hadde tatt tak og at Førde vant avdelinga foran Florø på 2.plass. På aldersbestemte landslag har vi vore bra representerte i 2012, saknar jentene, men dei kjem sterkare tilbake. Vi har hatt Stefan Aase, Peter Aase og Runar Hove på G-17, Jacob Storevik på G-16, Eirik Bergum Skaasheim har spelt G- 19, Gustav Valsvik G-19 og U21 og Per Egil Flo har spelt U23 kampar, veldig bra innsats frå alle! Dommarsituasjonen i kretsen er fortsatt for lav i forhold til antall kampar, men her er det lysning i sikte, vi har utdanna over 120 rekrutterings dommarar i år og det er meget bra. Vi har utdanna over 30 jenter, og her må Førde få skryt som har tatt ett skikkelig ansvar. I tillegg har vi autorisert ti nye kretsdommarar i 2012! Kretsen har i dag 65 dommarar, og i følgje måltala til NFF skal vi ha over 100 før vi får godkjent. Med god oppfølging av dei som tek kurs, er dette tal som er muleg å nå; vi treng fleire veileiarar/faddarar for å følgje opp dei unge dommarane. Her kan foreldre, pensjonistar eller andre som er interessert bidra. Dommarane i kretsen vår gjør en kjempeinnsats og stiller på kort varsel for å ta oppdrag, vi har i år og hatt trio i alle kamper i 4.divisjon. Våre toppdommarar leverer fortsatt på øvste nivå og bidrar på topp både nasjonalt og internasjonalt. Leiarutdanning er vi gode på og vi skal bli enda betre, vi har i år hatt god deltaking på alle våre leiar kurs, ett høgdepunkt var nok en gang en vellykka tur utenlands og i år var det Barcelona som blei valgt, det er viktig for klubbleiarane å være med på disse samlingane, her treffer en andre leiarar og en får gode førelesningar og ikkje minst blir en kjent med kvarandre utanfor møterommet. Fair Play er grunnleggjande for all vår aktivitet, det er eit samleutrykk for verdiarbeidet i fotballen, SFFK har eit overordna mål om at Fair Play, eller god sportsånd, skal være berande prinsipp på alle nivå i organisasjonen. Til slutt vil eg takke våre samarbeids partnarar for godt samarbeid i 2012, vil spesielt takke Sparebanken Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Energi for deira støtte. Eg vil på vegne av styret takke alle tillitsvalde som gjer ein fantastisk innsats for barn og ungdom rundt om i det flotte fylket vårt. Robert Endestad -styreleiar- 7

8 3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 OVERSIKT OVER UTVAL OG SEKTORAR SEKTOR ADMINISTRASJON: Kontakt: Robert Endestad, Temp FK 2012 Frå Til SEKTOR ANLEGG: Leiar: Olav Kjos Wenjum, Hafslo IL 2012 Medlemar.: Anne Kristine Vedvik 2012 Jonn Helle, Dale IL 2012 Arne Abrahamsen, Balestrand IL 2012 Selma Magrethe Strand Larsen, Skavøypoll IL 2012 SEKTOR ARRANGEMENT OG FAIR PLAY: Leiar: Rune Helge Sunde, Eid IL 2012 Ansvar Fair Play: Mona Ødegård Standal, Eikefjord IL 2012 Medlemar: Hans Petter Gilleshammer, Kjølsdalen IL 2012 Irene Sande Nilsen, Gaular IL 2012 Ann Therece Nord, Hyllestad IL 2012 Aud Inger Sviggum, Sogndal IL 2012 Anne-Len Vågane, Eiekfjord IL 2012 SEKTOR DOMMAR: Leiar: Inge Seglem, Årdalstangen IL 2012 Medlemar: Torstein E. Kvam, Årdal FK 2012 Tommy Skjerven, Kaupanger IL 2012 Steinar Holvik, Sandane T og IL 2012 Rune Haugland, Haugen IL 2012 SEKTOR SPELARUTVIKLING: Leiar: Jan Tore Jåstad, SFFK 2012 Medlemar: Arthur Norevik, Førde IL 2012 Kåre Bakke, Tornado Måløy FK 2012 Magn Henning Helgås, Førde 2012 Sebastian Kaldestad, Sogndal fotball 2012 Terje Skjeldestad, Sogndal fotball 2012 Knut Hauge, Sogndal IL 2012 DISIPLINÆRUTVAL: Medlem: Arve Helle, Dale IL 2012 Medlemar: Ingemund Sægrov, Sandane TIL 2012 SEKTOR KLUBBUTVIKLING Leiar: Oddvar Flataker, Førde IL 2012 Medlemar: Eivind Heggen, Eid IL 2012 Ketil Ølmheim, Norane IL 2012 Per Are Verlo, SFFK 2012 Jan Tore Jåstad, SFFK 2012 Kåre Bakke, Tornado Måløy FK 2012 Torgeir Strypet, Årdal FK 2012 Jan Ravnestad, SFFK 2012 Jon Georg Rutledal, Tornado Måløy FK 2012 Arne Håkon Laberg, IL Jotun 2012 HEIDERSTEIKNKOMITE: Leiar: Geir Navarsete, Kaupanger IL 2012 Medlemar: Jarle Skaar, Sogndal IL 2012 Ingemund Sægrov, Sandane TIL

9 VALKOMITE: Leiar: Øystein Hjertenes, Florø SK 2012 Medlemar: Stein Roar Moheim, Årdalstangen IL 2012 Anne Britt D. Rekdal, Selje IL 2012 KONTROLLKOMITE: Medlemar: Ingemund Sægrov, Sandane TIL 2012 Tore Loftheim, Førde IL 2012 Rolf Thingvoll, Anga FK 2012 Foto: Hildegunn Hove, SFFK Per Øyvind Sørbø, Eikefjord IL. Vart på Miljøhelga heidra som årets leiar. Her får han eit flott bilete (Åge Steinset, Florø) av kretsleiar Robert Endestad under festmiddagen på Rica Sunnfjord Hotell. 9

10 4. ADMINISTRASJON 4.1 OVERSIKT OVER ADMINISTRATIVT PERSONELL TILSETT NAMN FRÅ TIL Dagleg. leiar Svein Olav Myklebust Dags dato SU-spelarutviklar Jan Tore Jåstad STU-spelarutvikling Jan Tore Jåstad STU Spelar og trenarutviklar Magne Elde KU-klubbutviklar Per Are Verlo Dags dato Dommar-og seriekons. Yngve Håkonsen Dags dato Aktivitet og arr. ansvarleg Hildegunn Hove Dags dato 4.2 ADMINISTRASJONSRAPPORT Økonomi SFFK legg fram ei estimering pr Prognosen til styret og dagleg leiar antyder eit mindre overskot, om attverande aktivitetar går som planlagt. Rutineoppgåver og prioriterte satsingsområde Kretsen har i hatt eit godt aktivitetsnivå kring tradisjonelle arrangement som seriar, cupar, turneringar, utdanning og spelarutvikling. Den store endringa i 2012 har vore innføring av 6-års klassa i miniputt turneringane. I tillegg har seriespel for 9-10 åringar gut/jente blitt meir populært. I fjor vedtok tinget å endre 11-års klassa jenter frå 7-ar til 5-ar fotball, det har vore ein suksess med om lag 30 nye lag. Aktivitetsutvikling SFFK har i år auka med 92 lag, og det skuldast i hovudsak fleire deltakande 6-års lag i miniputt turneringane, og fleire 11-års lag for jenter. Medlemstalet går noko ned og er i år 12528, ein reduksjon på 128 medlemmar. I 2012 statistikken held vi framleis godt stand i høve høgst deltakartal i barne og ungdomsfotballen og vaksenfotballen, for begge kjønn. Potensialet for å rekruttere fleire 6-åringar og minijenter er absolutt tilstades. SFFK har i gjennomført 8 sonemøter der rekruttering og sportsleg utvikling er tema. I tillegg har vi gjennomført 19 barnefotballkveldar, 11 ungdomsfotballkveldar og 3 administrative informasjonskveldar kring Kongleriket minifotball. Slik sett har vi fått kommunisert NFF sin handlingsplan og kretsen sine strategiar på ein god måte. Klubbutvikling SFFK har gjennomført 16 KKD klubb-besøk. Utdanninga er i år betre enn nokon gong, med særskild god framgang på leiarutdanning, som De kjenner til er kretsen sitt satsingsområde. Vi nemner at det er utdanna 40 på Leiar I, 40 på Leiar II, 16 på Leiar III og 3 stk. på Leiar IV. Det er gode tal, og vi har von om god spreiingseffekt og enno betre tal i Vi har også solid auke i tal utdanna både på Trenar C-lisens og rek. dommar kurs. Vi har også følgt opp suksessen med Toppleiarsamlingar. Den første var på Rica Sunfjord Hotell for Mellomstore klubbar den , og den andre var i Barcelona Målet er å styrke nettverk og kompetanse på øvste leiarnivå (leiar, nestleiar eller dagleg leiar). Tilbakemeldingane viser at nettverket og kompetansen vi byggjer i lag er gull verdt. Turen viser også kva positive ressursar vi rår over. Samlinga er ein del av SFFK sin strategi for å auke status og interesse kring toppverv i klubbane. Vi har også gjennomført Damefotballens kveld på Skei med godt over 70 deltakarar, og ei Miljøhelg i Førde med 175 deltakarar (fantastisk). Totalt sett stor framgang, og vi kan konstatere at kompetanse og vilje til utvikling er i god medvind. Anleggsutvikling Kretsen har i 2012 fått 3 nye løkker og ei 5-ar bane, og det er litt mindre enn måltala. Eit stort totalvolum, kombinert med mindre stønad til økker frå Sparebankstiftinga, og mindre reiseverksemd av kretsen kan forklare kvifor det vart mindra nærmiljøanlegganlegg enn planlagt i år. Det er bygt 7 (8 med siste på Hafstad) stk. 11-ar baner. Førde har fått 2, Hyen IL, Syril IL,, Vik T og IL, Sogndal (Fosshaugane Campus, Kaupanger IL og 10

11 11 ÅRSMELDING 2012 Hornindal. Dette er rett og slett imponerande klubbarbeid, og vi har klart måltala for 2012 med god margin. Vi ser at avtalemidlane frå Sparebankstiftinga er ein viktig utviklingsfaktor for fleire av anlegga som er realisert i år, og vi vonar stiftinga prioriterer vidare kustgrasstønadar i åra som kjem. Vi må dra fram anleggskomiteen og særskild Olav Kjos Wenjum, som i sitt 79 år organiserar og reiser rundt i heile fylket, og med på lasset har han ofte NFF konsulent Geirfinn Kvalheim, styremedlem Anne Vedvik og andre i komiteen. Spelarutvikling Aktiviteten kring spelarutvikling har vore god, men i høve tidlegare år har tal landslagsspelarar frå fylket gått ned frå 13 i 2011 til 8 i Dette treng ikkje bety allverden, men SFFK registrerer tala. Mange klubbar trenar svært godt og mykje, og har etablert gode og varige modellar som sikrar at eit høgt antal spelarar får trent mykje og godt. Akademia til Sogndal IL Fotball, Førde Fotball og Florø SK er gode døme på dette, og Stryn Fotball set også i gang sitt eige akademi i Dommarutvikling SFFK har i år hatt meget god deltaking på rekruttdommarkursa med omlag 130 deltakarar. I 2012 har det vore god aktivitet på etablerte dommarar. Dette skuldast at vi har hatt fire lag i 2. divisjon kvinner, samt 8 lag i 3. div menn, og i tillegg trioar på nær sagt alle kampane 4. div. menn. Utfordringa er å utdanne fleire breiddedommarar, som kan avlaste dømming i kretsen sine seriar. Vi er i gang med oppfølging av dommarane i Førde-regionen, og vil legge trykk på å få med fleire dommarar derfrå som kan ta del i kretsdømming, Det er og ei målsetting å få med fleire jentedommarar, i første omgang frå Førde og omegn. Vi har hatt bra observatørverksemd på nye dommarar, og ligger i år for første gang på fleire år i budsjett kva gjeld midlar til observering. Våre 3 nasjonale toppdommarar, Tommy Skjerven, Steinar Holvik (vore skada) og Sven Erik Midthjell har levert gode resultat også i år. I tillegg har Joakim Knapstad og Frode Ølmheim gode tilbakemeldingar som assistentdommarar i Adeccoligaen. I tillegg er Terje Blomseth og Robert Endestad regionsobservatørar i 2. divisjon menn. Samfunn og folkehelseoppgåver SFFK har også i år lagt ned mykje arbeid i haldningskampanjen med Trygg Trafikk, Meir Idrett og Tobbaksfri på sidelinja. Trafikktryggleiksprosjektet i lag med Fylkestrafikktryggingsutvalet, Trygg Trafikk og politiet har også i år gått knirkefritt. Vi har i år utvikla både Tips til god trafikk kultur og beredskapsplan for organisasjonen. I tillegg har vi i lag med Helseavdelinga hjå Fylkesmannen og Sogn og Fjordane Fylkeskommune under logoen Vardar for Folkehelse vidareført ein kampanje for meir frukt og grønt på idrettsarenaen. Det har i år vore selt frukt og grønt på nesten alle større turneringar. Ei rekkje arrangørar har i tillegg starta å selje sukkerfri drikke på sine arrangement. Tobbaksfri på sidelinja blir også meir vanleg, og det er ønskjeleg at så mange av stadionanlegga som mogeleg blir erklært røykfrie. Vi markerer oss også med framifrå Fair Play arbeid i stadig fleire klubbar, og er også svært stolte over miniputtane sitt bistandsprosjekt i Vietnam, kalla barn hjelper barn. Samarbeidsavtaler SFFK har i år fornya alle avtaler for perioden Sparebanken Sogn og Fjordane er framleis SFFK sin hovudsamarbeidspartnar. Banken er ein svært viktig støttespelar i høve tilskot til Fylkesbankløkker og kunstgrasbaner i heile fylket. I tillegg er banken sin medverknad til leiarutviklinga og Kongleriket miniputt turneringar viktig for kretsen si vidare utvikling. Sogn og Fjordane Energi er også ein viktig samarbeidspartnar for kretsen. Ta ansvar og grøn profil er bodskapen som blir vidareført i dommaravtala. I år har vi jobba tett i høve kretsen si Miljøsertifisering, og vi har fått svært god oppfølging. Gjennom SFE avtala har dommarane fått betre vilkår til sportsleg satsing. Intersport Sogndal/Scantrade er utstyrsleverandør for kretsen. Vidare har SFFK forretningsavtaler med Hornnes Agentur AS, Indre Østfold Reisebyrå, Thorsen gruppen, Elkjøp Sunnfjord og Rica Sunnfjord Hotel. Folkehelsesamarbeidspartnarar har i år vore Statens Vegvesen, FTU-Fylkestrafikktryggingsutvalet, Fylkesmannen si helseavdeling og Fylkeskommunen. Vi takkar alle for lærerikt og utviklande samarbeid Applaus I år ser vi at mange klubbar har hatt stor sportsleg suksess. Vik vann Norway Cup 7-ar gutar klasse 16 år, Førde vann Dana Cup jente 15/16 år, Sogndal fekk sølv i Norway cup småjenter 13/14 år, og FSK rydda bordet i USA cup i klassene gut 15,16,17 og 19. Dette er fantastisk gode idrettsprestasjonar. Det bør vere inspirerande å vite at lokale lag kan gjere det så bra i internasjonale turneringar, og slike prestasjonar bør spore til vidare god satsing i fotballfylket. Vi er svært stolte over at Sogndal er i Tippeligaen også i Klubben fekk ein 12. plass i årets serie og har størst publikumsauke. I tillegg har klubben utvikla Fosshaugane Campus vidare, og fått kunstgras med undervarme. SFFK er også glade for at vår største breiddeklubb (nr. 7 i landet), også markerer seg med gode sportslege resultat. Opprykk til 2. divisjon herrar og framleis spel i 2. divisjon damer er ein solid prestasjon. Gode sportslege resultat kombinert med ei fantastisk anleggsutvikling lovar svært godt for åra som kjem.

12 Endeleg fekk vi Kaupanger damene tilbake der dei høyrer heime. Opprykk til 1. divisjon etter ein fantastisk opprykkskamp mot Urædd viser at det er er liv laga for toppfotball på Kaupanger. Vi gratulerer også Kaupanger med vind i segla i høve god anleggsutvikling.. Kan bli betre Vekst i ungdomsklassene er eit overordna mål. Vi vonar at auka fokus på smålagsspel, gjer at vi får med fleire lag, også i mindre klubbar. Dersom vi skal klare dette må vi bli betre på å ta vare på alle- også dei nest beste, slik at alle finn seg tilrette i organisasjonen. Vi vil særskild nemne at Sunnfjord og Nordfjord må komme etter Sogneregionen når det gjeld tilbod og deltaking i minijenteklassene. I ungdomsklassene må ein prioritere ekstratilbod til flinke og treningsvillige ungdomar av begge kjønn, ein kan gjerne kalle tilbodet akademi, ekstratrening eller andre ting, men vi må stimulere dei beste til meir og betre aktivitet. Informasjon Klubbane må prioritere informasjonsarbeid gjennom eigne kanalar oppdaterte heimesider. Vi har også brukt mykje tid på Toppleiarsamlingane på media og marknads utfordringar, og vi ventar å sjå konkrete resultat av auke samfunnsengasjement/dialog. Eit positivt klubbomdøme er gull verd. Til slutt Administrasjonen takkar styret, tillitsvalde, dommarar, klubbar og lag for eit gjevande og innhaldsrikt år. Kretskontoret takkar alle for god støtte, fint samarbeid og konstruktive tilbakemeldingar. Svein Olav Myklebust (sign.) Dagleg leiar Yngve Håkonsen (sign.) Dommar- og seriekonsulent Jan Tore Jåstad (sign.) STU- spelar- og trenarutviklar Per Are Verlo (sign) KU-klubbutviklar Hildegunn Hove (sign.) Aktivitet og arr.ansvarleg Bilete:SFFK President Yngve Hallen og aktivitet- og arrangementsansvarleg i SFFK, Hildegunn Hove, under Miljøhelga. Hildegunn Hove har vore ein sterk pådrivar- og god ambassadør for kretsen sitt Fair Play arbeid. 12

13 5. STYRE OG ADMINISTRASJONSSAKER 5.1 PROTESTAR Styret har i 2012 handsama 1 protest og 13 rapportar. - Protest på bruk av spelarar i på andre lag i seniorklassa. - Rapport på trenar. - Rapport på bruk av ikkje speleberettiga spelar. - Rapport frå dommar, kutyme hjå spelarar. - Rapport frå dommar, banetilhøve. - Rapport på bruk av ikkje speleberettiga spelar. - Rapport på manglande omberamming. - Rapport på hetsing av dommar på nettside. - Rapport frå dommar, utskjelling av forelder. - Rapport på trenar. - Rapport på trenar. - Rapport frå dommar, hetsing etter kamp. 5.2 STRAFFESAKER MOT KLUBB/TILLITSMENN/AKTIVE Styret har i 2012 føreteke straffeutmåling i følgjande saker; - klubb bøtelagd for bruk av ikkje-speleberettiga spelarar. - klubb bøtelagd for bruk av ikkje-speleberettiga spelarar og poeng trekt. - klubb irettesett for oppførsel frå trenar. - klubb irettesett for oppførsel frå trenar. - klubb irettesett for oppførsel frå trenar. - klubb irettesett for mangelfullt arrangement. - klubb instruert om unfair agering frå tilskodar. 5.3 KLAGESKRIV dommaroppgjer etter kamp. - Klage på dommar. - Klage frå dommar. - Klage på klubb frå klubb. - Klage på klubb frå klubb. - Klage på klubb frå klubb. - Klage på overgang. - Klage på overgang. - Klage avvikling KM-kamp. - Klage frå klubb. - Klage på overgang. - Klage på dommar. - Klage på bruk av bane. - Klage ulik fordeling heime -/borte kampar. 5.4 ANKER TIL NFF 2012 Styret har ikkje registrert anke til NFF. 13

14 5.5 DISPENSASJONSSAKER 2012 SFFK har i 2012 handsama 70 dispensasjonssaker frå 27 forskjellige klubbar. Tabellen nedanfor viser kva klubbar som har søkt om dispensasjon for året 2012 Klubb Skulle ha Disp. i Innvilga/ Tal spelarar spelt i klasse klasse avslag Atløy 1 J 12 J 11 innvilga Aurland 2 J 12 J 11 innvilga Balestrand 4 G 15/16 G 13/14 innvilga Breimsbygda 1 J 15/16 J 13/14 innvilga Breimsbygda 1 G 15/16 G 13/14 innvilga Dale 2 J 13/14 J 12 innvilga Dale 2 Junior G 15/16 innvilga Eikefjord 1 J 15/16 J 13/14 innvilga Florø 1 J 13/14 G 12 innvilga Florø 4 J 13/14 J 12 innvilga Førde 1 G 12 G 11 innvilga Førde 1 G 15/16 G 13/14 innvilga Førde 2 G 13/14 G 12 innvilga Hafslo 1 G 15/16 G 13/14 innvilga Hyllestad 3 G 13/14 G 12 innvilga Jølster 2 G 12 G 11 innvilga Kaupanger 4 J15/16 J 13/14 innvilga Lavik 2 J 13/14 J 12 innvilga Lavik 1 G 13/14 G 12 innvilga Loen 1 Junior G 15/16 Innvilga Loen 1 Senior Junior Innvilga Lærdal 1 J 12 J 11 innvilga Klubb Skulle ha Disp. i Innvilga/ Tal spelarar spelt i klasse klasse avslag Lærdal 3 Junior J 15/16 innvilga Selje 2 Junior J 15/16 innvilga Selje 1 G 12 ekstra innvilga Skavøypoll 2 Junior G 15/16 innvilga Sogndal 1 Junior G 15/16 innvilga Serie G Stadlandet 2 G innvilga Stryn 1 Junior G 15/16 innvilga Stryn 1 J 13/14 J 12 innvilga Svelgen 1 G 15/16 G 13/14 innvilga Svelgen 1 J 15/16 J 13/14 innvilga TMFK 2 Junior J 15/16 innvilga TMFK 1 Junior G 15/16 innvilga Veten/Hardb. 1 J 12 J 11 innvilga Veten/Hardb. 1 G 12 G 11 innvilga Vikane 2 G 13/14 G 12 innvilga Serie J Vikane 2 J innvilga Viksdalen 1 Junior G 15/16 innvilga Ålfoten 2 J 15/16 J 13/14 innvilga Årdalstangen 1 G 12 G 11 innvilga 5.6 TREKTE LAG - SERIEN Klasse Trekte lag, etter Senior kvinner 2 Jenter 2 Gutar 1 Småjente 2 Lillegutt 2 Lillejente 4 14

15 6. STATISTIKK 6.1 KLUBB-STATISTIKK Betalande klubbar i SFFK BETALANDE KLUBBAR I 2012 KLUBB TAL LAG BETALT KONT/AVG KVINNER T.O.M. 15 MEDLEMSTAL I KLUBBEN 2011 KVINNER OVER MENN T.O.M. MENN OVER 19 ÅR 19 ÅR 19 ÅR 19 ÅR TOTALT TAL SPELARAR Anga FK Askvoll Holmedal Atløy IL Aurland IL Balestrand IL Bjordal/Søreide Brandsøy SK Breimsbygda IL Bremanger Futsal Bremanger IL Bulandet IL Dale IL Davik FK Eid IL Eikefjord IL Fanaråk IL Fjærland IL Fjøra FK Flatraket IL Florø SK Frøy IL Fure IL Førde IL Gaular IL Gulen FK Hafslo IL Haugen IL Heia FK Hornindal IL Hyen IL Hyllestad IL IL Bjørn IL Brodd IL Høyang IL Jotun Jølster IL Kaupanger IL Kjølsdalen IL Kvammen IL Kyrkjebø IL Lavik IL Leirgulen IL Loen IL Luster IL Lærdal IL Modig IL Norane IL Olden IL

16 Oppstryn IL Saga FK Sandane TIL Selje IL Skavøypoll IL Sogndal IL Stadlandet IL Stryn T&IL Studentspretten IL Stårheim IL Svelgen TIF Syril IL Tambarskjelvar IL Tempo FK Tornado Måløy FK Vadheim IL Veitastrond IL Veten IL Vik IL Vikane Viksdalen IL Von IL Ålfoten IL Årdal FK Årdalstangen IL Sum Statistikk over medlemstal frå 2000 til og med 2011 År 2000 Endring År Menn år år Kvinner år år Totalt Rasmus Mo,Sogndal Fotball ein engasjert motivator som brenn for fotballen og bygda si! 16

17 6.1.3 STATISTIKK OVER LAGSUTVIKLING FRÅ 2002 TIL OG MED 2012 ÅRSMELDING

18 18 ÅRSMELDING 2012

19 6.2 KAMPAR OG TURNERINGAR Tal approberte kampar 2012 I 2012 er tal approberte/godkjente kampar for SFFK sine seriar Det er ca 300 kampar meir enn i 2011, og skuldast med anna fleire lag påmeldt i G/J 9-10 års serien. I tillegg kjem om lag 3000 kampar i dei 32 terminfesta miniputturneringane som er avvikla, samt KM-innandørs og andre turneringar arrangert av klubbar tilslutta SFFK Godkjende cupar og turneringar i SFFK 2012 MÅNAD DATO NAMN ARR. KLASSAR Jan Fjord1 Eliteturnering Sogndal Fotball Gutar/Junior Tambar Cup Tambarskjelvar Gutar/Jenter år SpVest Cup TMFK Gutar/Jenter 7-16 år Veterancup Lærdal IL Veteran 28. KM Senior Førde/SFFK Senior Feb KM-Kvalik Aldersbestemt SFFK/Tekn.Arr Guta/Jenter år Mar KM Sluttspel Aldersbestemt SFFK/Florø SK Gutar/jenter år Statoil Veslefrikk Florø SK Gutar/Jenter 7-12 år SSF Tambar Cup Tambarskjelvar Gutar/Jenter år Oppkøyringsturnering Breimsbygda Gutar/Jenter år Eikefjord Cup Eikefjord IL Senior Menn Apr Toyota Cup Skavøypoll IL Gutar/Jenter 7-16 Mai 06. Kongleriket Miniputt SFFK Gutar/jenter 6-10 år Jun. 10. Kongleriket Miniputt SFFK Gutar/jenter 6-10 år Selje Cup Selje IL Gutar/jenter 7-16 år Steve Perryman Fotballskule IL Jotun Gutar/Jenter 7-14 år Flo Aktivitetsveke Stryn T&IL Gutar/Jenter 7-15 år Lerum Cup Sogndal Fotball Gutar/jenter år Aug Proffveka i Stryn Stryn T&IL Gutar/Jenter år 26. Kongleriket Miniputt SFFK Gutar/Jenter 6-10 år Umbro - Lærdalsturneringa Lærdal IL Gutar/jenter år Sep Nordfjord Fotballcup Stryn T&IL Gutar/jenter 7-14 år 8.. Førde Cup Utandørs Førde IL Fotball Gutar/jenter år 16. Kongleriket Miniputt SFFK Gutar/Jenter 6-10 år Bendit-Cup Tambarskjelvar Gutar/Jenter 6-12 år t. 7. Bendit-cup Sogndal Fotball Gutar/jenter 6-12 år Nov SSF Førde Cup Førde IL Fotball Gutar/jenter Kjempenes Liga Fjøra FK Menn/kvinner senior 19

20 6.2.3 Opprykk / nedrykk 2012 DIVISJON OPPRYKK 2012 NEDRYKK divisjon menn Førde Saga, Eid 4. divisjon menn Sogndal 2 Dale, Veitastrond, Lærdal 5. divisjon menn Sogndal 3, Florø 2 Dale/Hyllestad 2, Gaular, Jølster 2, Flatraket 6. divisjon menn Florø 3, Balestrand 2, Loen 2. divisjon kvinner Kaupanger Ingen 3. divisjon kvinner Ingen Ingen Kvalifiseringskampar 2012 Damelaget til Eid vann 3. divisjon damer Dei spelte kvalifisering om opprykk til i 2. divisjon kvinner 2013 mot Staal/Jørpeland og Arna-Bjørnar 2, med følgjande kampoppsett: Arna-Bjørnar 2 - Eid 9-0 Eid - Staal Jørpeland 1-2 Staal Jørpeland - Arna-Bjørnar 2 (blir ikkje spelt) Staal Jørpeland og Arna-Bjørnar 2 rykker opp i neste års 2. divisjon kvinner. 6.3 DOMMARAR Tal dommarar og rekrutteringsdommarar ÅR DIV. DOMMARAR DOMMARAR REKR.DOMMARAR

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2014 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte 2014...... 6 2.3 Styrerapport 2014... 7 3. UTVAL

Detaljer

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015

ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 ÅRSMELDING Sogn og Fjordane Fotballkrets 2014-2015 Vi støttar idrettsglede i Sogn og Fjordane! Sogn og Fjordane Energi ønskjer at fylket vårt skal vere ein god stad å bu. Vi støttar idretten i Sogn og

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km

UOFFISIELL RESULTATLISTE. Gutar 11 år, 2 km Syril IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-07.02.10 14:39 UOFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Gutar 11 år, 2 km 1 69 Eirik Stedje Sogndal IL 8:47.6 2 61 Runar Sekse

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6

Bjønnastarten Resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter Ole Gikling Jotun IL 4 Trym Røhme IL Bjørn 3 Trym Tufte Sogndal IL 6 G 8 år 1 km klassisk Ole Gikling Jotun IL 4 09:12 Trym Røhme 3 08:38 Trym Tufte Sogndal IL 6 08:04 J 8 år 1 km klassisk Nora Hov Kaupanger IL 7 09:16 DNS Nes Marie Ørnar IL 8 G 9 år 1 km klassisk Fredrik

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring

Arrangement Kongleriket Miniputt. Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt Retningslinjer for gjennomføring Arrangement Kongleriket Miniputt FØR TURNERING! Invitasjonar til klubbar i di pulje Invitasjonar til laga min. 14 dagar før + SFFK skal

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS

SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRETS ÅRSMELDING 2002 2003 Sogndal i Tippeligatoppen. Her Rune Buer Johansen og trenar Jan Halvor Halvorsen. Foto: Stig Roger Eide, avisa Firda. Trafikktryggingsprisen 2003. Adm.

Detaljer

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar

ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar ÅRSHJUL 2017 Nasjonale tiltak, viktige kretstiltak, planlagte kurs og samlingar (blir fortløpande oppdatert etter kvart som tiltak blir tidfesta) Månad Aktivitet JAN 2. Kick Off Sone-og kretslagstrenarar

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015

Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Aktivitetsliste Førde stadion - 2015 Uke Dag Dato Kl Aktivitet Heime Borte Arena Lag/arrangør MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp Førde 2 Førde 5 Hafstadparken 2 G13/14 9ar 2. div avd 2 MAN 17. aug. 17:30 Fotballkamp

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år ,5 km. Gutar 8 år ,5 km. Jenter 9 år ,5 km. Gutar 9 år ,5 km

OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Jenter 8 år ,5 km. Gutar 8 år ,5 km. Jenter 9 år ,5 km. Gutar 9 år ,5 km Alge Timing Norge AS / Alge Timing Norge AS Tlf: 41852020 - Side 1-08.03.15 15:39 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år ------ 1,5 km 15 Othilie Bosdal

Detaljer

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane

Pokal Samlagstemne Bane. Sparebanken Sogn og Fjordane Pokal Samlagstemne Bane Sparebanken Sogn og Fjordane Beste 10 sk kl 3-5 Vert vunnen til odel og eige av den med flest aksjar etter 10 år Ved likheit vinn den av desse med lågast plass-siffer Vinnarar:

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 2. STYRET 1997-1999 2.1 Oversikt over styremedlemmar og val...6 2.2 Styremøte 1997-1998-1999...6 2.3 Styrerapport...7 3. UTVAL OG SEKTORAR

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING IL JOTUN FOTBALL for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Gothia Cup... 3 2.3.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Leikanger skl. Leikangerstemna miniatyr 11.02.2007. Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bente Nina Bårdgard Norum 221 0,-kr Gave 1. Agathe Skarsbø Dale Leikanger 183 0,-kr Gave 1. Helge Eggum Leikanger 235 0,-kr Gave 1. Arnhild Eiken Hyllestad 237 0,-kr Gave

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting

EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING Protokoll. Ekstraordinært Idrettskrinsting EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINSTING 2016 Protokoll Ekstraordinært Idrettskrinsting Førde EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRINS TING 2016 SAKLISTE Opning Helsingstalar 1.0 Konstituering 1.1 Godkjenning av dei frammøtte

Detaljer

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 72,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 72,-kr Magne Forberg 4 0,-kr 41 46 46 133 91 224 3745 10 15541 72

Detaljer

IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005

IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005 IL Veten Vangenrennet 2005 Lørdag 12. Feb. 2005 Gutar 9 år, 1km Nr. N a v n L a g T i d 0005 Andreas Bergset Eid IL 05.44 0012 Asbjørn Lote Førde IL 04.43 0029 Bendik Grimsbø Førde IL 04.07 0017 Bjarte

Detaljer

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL

NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL NVBF NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 26. april 2017 Sunnfjord Hotell, Førde Sak 1.1. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret

Detaljer

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013

IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 IL Jotun Handball Senior Årsmelding 2013 ÅRSMELDING FOR 2013 HANDBALL SENIOR Kommentert [SV1]: Kommentert [SV2]: 1 STYRET SI SAMANSETNING 2 Leiar: Gunn Lerøy Sportsleg leiar/nestleiar: Torstein Kvam Styremedlem:

Detaljer

Førjulsrenn Hodlekve

Førjulsrenn Hodlekve J 8 år 1 km klassisk Malene Nes Hjelle Eid IL 1 06:52 G 8 år 1 km klassisk Erik Loftesnes Harjo Sogndal IL - Ski 2 07:34 Andreas Otternes LundekvamFørde IL 3 06:27 Eskil Tufte Sogndal IL - Ski 4 06:51

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2013 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 3 2.4. Gothia Cup...

Detaljer

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR

KRINSALDERSREKORDAR PR GUTAR KRINSALDERSREKORDAR PR.01.11.2015 GUTAR ÅRSKL. NAMN KLUBB RESULTAT DATO/ÅR 60M (E/M) G13 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,65 14.06.14 G14 ÅR BENERT BEN JEFFREY FLORØ T&IF 7,47 20.06.15 KNAPSTAD REIDAR

Detaljer

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng

Resultat Hyen miniatyr, februar Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Toyota Cup 2015 Resultat Hyen miniatyr, 13.-14. februar 2015. Stemnevinnar kl 3-5, Reidun Kristin Knapstad, Florø 349 poeng Andre klassevinnarar: Rekrutt: Fredrik Taklo, Hundeide 340 poeng Eldre rekrutt:

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram.

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Hafslo Skyttarlag. Miniatyrstemne på Hafslo 28 og 29 jan. Leon - Resultatprogram. 25-skudd kl. 1 1. Yngve Næss Leikanger * * *XX 50 XX* * * 50 X*XXX 50 150 * *X*9XXXXX 99 249 (10*) 2. Kjell Ove Gram Hegg 9 *9XX 48 9 *X*X 49 XX*9 * 49 146 *X9X* * *XX* 99 245 (10*) 25-skudd kl. 2 1. Asle

Detaljer

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00

Tur til 1000. Offisiell resultatliste 08.09.2012. Klubb Start nr. Tid Etter 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Menn 15-19 år 1 Eskil Klingenberg Jotun CK 24 1:10:36 00:00 Sykkel Damer 20-29 år 1 Marina Eriksson Grimstad SK 10 1:01:34 00:00 2 Silje Aaberge Sogn CK 25 1:14:27 12:53 Sykkel Menn 20-29 år 1 Jan

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 4 123,-kr 48 46 49 143 94 237 Pengepremier 15 skudd kl. 4 143 65,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 4 94 58,-kr Magne Forberg 4 0,-kr

Detaljer

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012

Klubben og bygda. Per-Øyvind Sørbø. Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Klubben og bygda Per-Øyvind Sørbø Toppleiarsamling SFFK Barcelona 13.-17. September 2012 Fc Barcelona - Messi Eikefjord - Sørbø Finn 5 feil. Året var 1993.. Ttopp vs bredde Sogndal Tippeligaen Eikefjord

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015

KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Til -aktuelle utøvarar på krinslaget i langrenn Førde, 30.04.2014 -aktuelle utøvarar sitt idrettslag Kopi -langrennskomiteen KRINSLAGA I LANGRENN 2014-2015 Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6

1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 ÅRSMELDING 2004/2005 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...5 1.2 Forretningsorden...6 2. STYRET 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité...7 2.2 Styremøte......7 2.3 Styrerapport 2004...8

Detaljer

Vedlegg til Årsmelding 2015

Vedlegg til Årsmelding 2015 Vedlegg til Årsmelding 215 NJFF SOGN OG FJORDANE Jakt- og fiskeglede til alle for alltid 1. Plakettvinnarar jaktskyting, landsdelsmeisterskap (LM) og fylkesmeisterskap (FM) 2. Finale Sogn og Fjordane Cup

Detaljer

Førjulsrenn Hodlekve

Førjulsrenn Hodlekve J 8 år 1 km klassisk 1 Malene Nes Hjelle Eid IL 13:00:30 G 8 år 1 km klassisk 2 Erik Loftesnes Harjo Sogndal IL - Ski 13:01:00 3 Andreas Otternes LundekvamFørde IL 13:01:30 4 Eskil Tufte Sogndal IL - Ski

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 2000-2001 3.1 Oversikt over utval og sektorar...8

3. UTVAL OG SEKTORAR 2000-2001 3.1 Oversikt over utval og sektorar...8 INNHALD Side 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden...4 1.2 Forretningsorden...5 2. STYRET 2000-2001 2.1 Oversikt over styremedlemmar og val...6 2.2 Styremøte 2000-2001...6 2.3 Styrerapport...7 3. UTVAL OG SEKTORAR

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Kalsetrennet Offisiell resultatliste

Kalsetrennet Offisiell resultatliste J 11-12 år 1 Hedda Kleiven Eikeset Førde IL 3 15:07 00:00 2 Linnea Otternes Lundekvam Førde IL 1 15:20 00:13 DNS3 Kristina Hegrenes Førde IL 2 G 11-12 år 1 Mathias Helgheim Førde IL 4 12:50 00:00 2 Andreas

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

Årsmelding. for. Lærdal I. L.

Årsmelding. for. Lærdal I. L. Årsmelding for fotballgruppa Lærdal I. L. 2015 Organisasjon; Styret for fotballgruppa har i sesongen 2015 vore samansett slik: Jan Tore Stølen Leiar Birgit Lervik Styremedlem Dag Arne Helland Styremedlem

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Organisasjon tillitsvalde 2015

Organisasjon tillitsvalde 2015 Forstandarskap: Organisasjon tillitsvalde 2015 I = innskytarvalt T= tilsette O= offentleg valt EKB = Eigenkapitalbeviseigar-representantar Nordfjord 2012-2015 I Jørund Årdal, 6823 Sandane 2015 I Edvin

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb).

Serien administrerast av NFF. Sogndal IL, Førde IL (Må meldast på av klubb). KAMPMANUAL SESONGEN 2018, NFF SOGN OG FJORDANE VIKTIGE PRESISERINGAR FOR SESONGEN 2018 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 2. divisjon kvinner,

Detaljer

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND

Stevneoppgjør. Fortun Skyttarlag. Miniatyrstevne Fjordstova Januar Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks AURLAND Aurland Skytterlag Kjell B. Bjørgum Postboks 62 5741 AURLAND Kjell Bjørgum 3 180,-kr 50 47 49 146 96 242 Pengepremier 15 skudd kl. 3 146 108,-kr Pengepremier 10-skudd kl. 3 96 72,-kr Namita Hjelle J 0,-kr

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Fair play i NFF Sogn og Fjordane

Fair play i NFF Sogn og Fjordane Fair play i NFF Sogn og Fjordane 2017 Sektor Samfunn Fair play, arrangement, Eat Move sleep, trafikktryggleik, inkludering, «Trygg sport» => samarbeid med sektor dame/jente, sektor klubbutvikling Leiar:

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2012 Side 2 Innhold 1. Styret... 3 2. Utval / Roller... 3 2.1. Sportsleg utval... 3 2.2. Arrangement... 3 2.3. Kamplotteri Årdal FK... 3 2.4. Gothia Cup... 3 2.5. Faaberg turneringa...

Detaljer

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) -

Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Før kampen: Førde IL (lørdag 29. mai 2010) - Søndag 30.mai gjester Kjelsås A-lag Førde. FØRDE IL Hjemmebane: Førde Stadion (kap. 3000) Trener: Knut Erik Folland Plassering 2009: nr. 1 3.div avd 16 (Firdaligaen),

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Norum Skytterlag. Hauststemne Norum 2014 Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ole Ronny Kvamsdal Oppedal/Brekke 50 50 50 150 151,- 2. Frode Ølmheim Norum 50 49 50 149 101,- 3. Trond Inge Asheim Oppedal/Brekke 50 48 50 148 0,- 3. Asbjørn Harkestad Dale

Detaljer

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen.

SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. FOTBALLUTDANNING SFFK 2015 SFFK har ein omfattande utdanningsaktivitet gjennom sesongen. Kvifor er fotballutdanning viktig? Auka kompetanse gjer meir og betre fotballaktivitet i både bredde og topp. Alle

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016

Resultatliste Nordbygda og Rand Miniatyr 2016 Resultatliste Nordbygda og Miniatyr 2016 Klassevis vinnarar: Rekrutt Martine Sve Stranda 249 Eldre Rekrutt Mats Vangen Stranda 249 Junior Sivert Sve Stranda 250 V55 Jon Magnar Gjerland Holsen 246 V65 Knut

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL

ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL ÅRSMELDING SENIORKLUBBEN SOGNDAL FOTBALL 2016 Ein god sesong Styret ønskjer å takke alle medlemmane for eit godt år. Vi vil også takke administrasjonen i klubben som har lagt til rette for vårt arbeid.

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Fortun Skyttarlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjell Ove Gram Hegg 47 48 48 143 36,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Stian Hellebust Sogndal 49 49 50 148 181,- 2. Asle Dulsvik Sogndal 50 47 50 147 132,- 3. Johanes Bakken

Detaljer

SSF Cup Duathlon. Startliste. Sogn Skisenter

SSF Cup Duathlon. Startliste. Sogn Skisenter G 10 år fri 1 Trym Øvregard Røhme 13:00:00 3401 2 Joakim Larssen Hunvik Eid IL 13:00:00 3402 3 Ingar Kvam Hafslo IL 13:00:00 3403 4 Mathias Rauset Fjellhug/Vereide IL 13:00:00 3404 5 Jørgen Sekse Hafslo

Detaljer

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017

Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 Retura-Cup 2017 RESULTATLISTE HAUGENMINIATYR 2017 13-15/1/2017 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 48 49 50 98 97 342 12* Gylt medalje 2 Ørjan Frøysadal Sunnylven 48 50 50 97

Detaljer

SSF Cup IL Bjørn Duatlon

SSF Cup IL Bjørn Duatlon SSF Cup Duatlon G 10 år 1 km fri Klaus Mjelstad Syril IL 1 05:03,0 Boldizsar Szechey 10 07:53,4 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Premier: 2 Startende: 2 J 10 år 1 km fri Nora Henjesand Syril IL 5 06:35,7 Hanna

Detaljer

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2016 SAKSVEDLEGG TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGA I INDRE SOGN SPAREBANK 30.03.2017 Sak 5.2017 Årsoppgjer for 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 og førebels årsrekneskap 2016 presentert på Oslo Børs 14.02.2017.

Detaljer

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2015

Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2015 SAKSVEDLEGG GENERALFORSAMLINGA 30.03.2016 Sak 5.2016 Årsoppgjer for 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 og førebels årsrekneskap 2015 presentert på Oslo Børs 12.02.2016. Sak 5.2016 c) Stadfesting frå styret

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og *

Markane. 2 Peder Holme Hyen * 3 Kristen Lotsberg Nordbygda og Rand * 4 Rasmus Flore Hornindal og * Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ole Arild Aa Hyen 5 245 99 344 5* Gylt medalje 2 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 243 99 342 5* Sølv medalje 3 Geir Kjetil Aa Hope Hyen 5 242 98 340 3* Bronse medalje 4 Arve

Detaljer

Velkommen til ein ny sesong!

Velkommen til ein ny sesong! Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Miniputtarrangementa er etter kvart blitt eit viktig utstillingsvindauge både for klubb og

Detaljer

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014

Et sunt året rundt. Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 2014 Et sunt året rundt Hugs refleksvest! Miniputt turnering 2014 Velkommen til ein ny sesong! Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer alle miniputtar velkommen til ein ny sesong. Kongleriket miniputt turneringar

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Molden Opp 2010. Offisiell resultatliste 19.06.2010. Klubb Start nr. Tid Etter. 2 Merete Helgheim Gloppen friidrettsl. 11

Molden Opp 2010. Offisiell resultatliste 19.06.2010. Klubb Start nr. Tid Etter. 2 Merete Helgheim Gloppen friidrettsl. 11 D 18-19 1 Elisabeth Hildenes Eid IL 12 1:05:14 00:00 2 Malene Haukøy IL Høyang 19 1:11:51 06:37 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 D 20-22 1 Marita Hestetun Øvre Årdal 20 1:19:38 00:00 DNS Siri Bente

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 1. Hafslo Skyttarlag. Miniatyr Hafslo 26 og 27 jan Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Marianne Stigen Leikanger 5 X9 *XX 49 * *9 *9 48 XX9XX 49 146 XX9X*XX*XX 99 245 (6*) 2. Svein Kåre Furre Leikanger 5 * *X*X 50 XX989 46 XX*X* 50 146 X9X9 *XXXXX 98 244 (6*) 3. Tone

Detaljer

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016

RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 RESULTATLISTE HAUGENFELTEN 2016 Stemnet vart arrangert under fine forhold. 84 deltakarar møtte opp. Alle hold vart skotne på elektroniske skiver. Stemnevinnar vart Asle Hundeide med 30/15. Eirik Haugland

Detaljer

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn.

Rekrutt Toyota Cup Toyota Nordfjord AS. Hornindal og Markane. Hornindal og Markane. Nordbygda og Rand. Sunnylven. Eidsbygda Stryn. Rekrutt Toyota Cup 2017 1 Ada Borgund 27 0 0 15 12 2 Jonas Espe 25 15 10 6 6 2 Marte Skeistrand 25 0 0 10 15 4 Sivert Vindfjell Frøholm Utvik og Innvik 24 12 12 12 10 5 Sondre Rotihaug Dalseth 16 0 0 8

Detaljer

Bjønnarennet Resultatliste. Leirdalen

Bjønnarennet Resultatliste. Leirdalen 6 år og yngre 1Km Berger, Jonatan Evjestad NOTEAM 3 Bukve, Marthea NOTEAM 2 DNS Thorsen, Othilie Bosdal Førde IL 1 G 7-10 år 2 Km Sondre Andersen NOTEAM 75 10:16 Bendik Bukve Luster IL 70 12:17 Knut Jonas

Detaljer

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag

15m Pengepremie 15 skudd kl 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Utvik og Innvik Skytterlag Pengepremie 15 skudd kl 1 1. Rune Rustøen Olden 49 48 50 147 0,- 2. Andreas Sunde Olden 47 49 48 144 0,- 3. Svein Otto Melheim Eidsbygda 47 48 48 143 0,- 4. Kåre R Haugen Markane 47 46 46 139 0,- Pengepremier

Detaljer

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS

BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS BESTENOTERINGAR VETERAN FOR SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS MENN 100 meter 35-39 år Arnfinn Grøneng Førde IL 11,52 09.06.90 40-44 år Håkon Lundestad Fjellhug-Vereide IL 11,7 09.07.77 45-49 år Håkon Lundestad

Detaljer

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball

Fotball som samfunnsutviklar. Utviklingsavtale fylke-fotball Fotball som samfunnsutviklar Utviklingsavtale fylke-fotball Samarbeid for betre oppvekst! Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFFK) ser det som viktig å støtte frivillig verksemd i fylket. Frivillig sektor

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa

Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Saksliste for årsmøtet i Fotballgruppa Onsdag 08.03.2017 kl. 20.00. Stad: Meland Aktiv 1. Velje møtedirigent. 2. Velje møtereferent. 3. Godkjenne årsmøteinnkallinga. 4. Godkjenne dagsorden. 5. Handsame

Detaljer

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart:

RESULTAT FRÅ. LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag. Vinnarar av dei aldersbestemte klassane vart: RESULTAT FRÅ LØKEMYRASTEMNE I BANESKYTING 26-27.06.2010 Arr.: Moldtustranda og Larsnes skyttarlag 73 skyttarar deltok på stemnet som vart arrangert under fine skyteforhold. Stemnevinnar kl. 3-5 vart i

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

KM Hornindal Normal Søndag

KM Hornindal Normal Søndag Gutt 10 yngre ny Peder Hanebrekke Hildenes Stårheim IL - Skiskyting 4 13:02 Esekiel Henden Stårheim IL - Skiskyting 1 09:30 DNS Emil Norangshol Sunnylven IL - Skiskyting 3 0 () Eirik Tvinnereim Hardbagg

Detaljer

Faabergturneringa 2009

Faabergturneringa 2009 Faabergturneringa 2009 Til fotballspelarar og foreldre/føresette Info om årets Faabergturnering førstkomande helg. Følgande lag skal delta (sjå vedlagt deltakerliste): Lillegutt 97 Lillejente 96/97 Lillegutt

Detaljer

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl.

Granvinstemnet /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl /300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Harkestad Jondal 49 50 48 147 161,- 2. Eirik Hylland Aurland 48 50 49 147 122,- 2. Lasse Hylland Aurland 49 50 48 147 122,- 4. Sverre Måkestad Tørvikbygd 49

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012.

MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til. Laurdag 17. november 2012. Hovudsponsor: Sogn og Fjordane Fotballkrets ønskjer velkommen til MILJØHELG på Rica Sunnfjord Hotell i Førde Laurdag 17. november 2012 Påmeldingsfrist Onsdag 7.11.2012 til SFFK v/klubbutviklar Per Are

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5

REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL. REGIONSTING, 24. april Bufetat Skei. Side 1 av 5 REGION SOGN OG FJORDANE PROTOKOLL REGIONSTING, 24. april 2013 Bufetat Skei Side 1 av 5 Sak A. Godkjenne de frammøtte representantane Tale-, forslags- og stemmerett: Regionstyret Terje Steinar Vallestad

Detaljer