Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side Vervekampanje Side 20

2 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Sheila Hegge Olsen LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Morten Hansen, LO Media Redaksjonen avsluttet 16. februar 2009 Neste nummer Mai 2009 Norsk Tjenestemannslag 241 MILJØMERKET Trykkeri Innhold Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Innflytting i Skattekvartalet 7 Lokale lønnsforhandlinger 8 NTL Skatt i øst 9 Medlemsdebatten 10 Studenterfaringer 11 Arven etter Trine 12 Kurs i NTL Skatt Midt-Norge 13 Kontrollfaglig utvalg 14 Medarbeiderundersøkelse år i Skatteetaten 16 Fylkesutvalget i Telemark 17 FrittOrd 18 Kort sagt/sudoku 20 Vervekampanje Viktig med sterk fagforening MEDLEMSAKTIVITET er et viktig stikkord for våre planer i For oss, som er den største fagforeningen i Skatteetaten og SSØ, er det viktig å gjenspeile dette i en god og allsidig aktivitet for dere medlemmer. For oss alle er det vesentlig at vi er synlige og godt profilerte på de ulike arbeidsplassene. NTL Skatt sentralt og regionalt planlegger stor medlemsaktivitet rundt om i landet dette året. Arbeidsplassbesøk, kurs, konferanser og medlemsmøter er noen av våre tiltak. Denne våren vil også fire av våre avdelinger avholde årsmøter. I tillegg er vi opptatt av at NTL Skatt og NTL skal ha gode faglige tilbud for medlemmene. Medio mars avholder vi en konferanse for medlemmer i formelle lederstillinger. Dessuten vil Finansdepartementets unndragelsesutvalg snart legge fram sin innstilling. Denne er det viktig at både forbundet og vi i NTL Skatt følger opp. I april avholdes en ny skattekonferanse, som en oppfølger av fjorårets vellykkede høstkonferanse. NTL Skatt vektlegger å gjøre en best mulig jobb for deg og dine interesser. Medlemspleie i ordets beste forstand er vårt mål for deg som velger å være i vår forening. Vi er opptatt av å vite hvordan medlemmenes arbeidsdag er. Hvilke saker og spørsmål mener du at NTL Skatt skal fokusere på og jobbe med? Derfor er medlemsoppfølging og medlemspleie viktige faktorer i vårt arbeid. Skal vi fortsette vår vekst og ha stor innflytelse, trenger vi å verve enda flere nye medlemmer. En ny vervekampanje settes i gang. Den kan du lese mer om i denne utgaven av vårt medlemsblad. MEDLEMSDEBATTEN. NTL Skatt har hele tiden fokus på hvilke saker som NTL og LO skal jobb med. Derfor er det viktig at vi i forbindelse med LO s medlemsdebatt signaliserer til LO hvilke saker som vi er opptatt av, og som vi mener LO bør prioritere. Vi har forstått viktigheten av å gi beskjed oppover i systemet at Skatteetaten og SSØ er viktige arbeidsplasser og nyttige samfunnsetater. Vi spiller en verdifull rolle i statsforvaltningen og i bevaringen av velferdssamfunnet. Da ønsker jeg på gjensyn senere på vinteren. Våre veier møtes nok som følge av vår medlemspleie og aktiviteter. Stein Thorvaldsen Sjekk vår hjemmeside

3 HurtigINFO RedaktørEN Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 54/08: Møter i Skattedirektoratet 10.desember 01/09: Fellesmøte i Skattedirektoratet januar 02/09: Fellesmøte i Skattedirektoratet januar 02/09: Foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon 03/09: Hovedavtalemøte iskatteopplysningen 22.januar 04/09: Medlemsdebatten 05/09: Vervekampanje Følgende Kontroll-infoer er sendt ut: 01/09: Regjeringens tiltakspakke- skattelettelser for næringslivet Får du ikke tilsendt NTL Skatt s hurtiginfoer? Ta kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, send en e-post til: eller gå inn på Spesielt for pensjonister Er du pensjonist, ikke har reservert deg og har betalt til forsikringsordningen i 10 år sammenhengende, betaler forbundet premien for deg. Det vil si at forsikringen er gratis. Det er derfor viktig at alle som går over til pensjoniststatus, gir forbundet beskjed om dette. Det kan gjøres ved at du tar en kopi av brevet du får fra NAV når du blir pensjonist, og sende det inn til NTL. Foto: colourbox.com En bladfyks hjertesukk over været og hint, mens den nytrukne morgenkaffen varmer i kroppen. Den stimulerer en ennå ikke helt våken menneskehjerne som er i ferd med å rive seg løs fra restene av søvnen som ennå sitter i. Skuer ut av vinduet og ser snøen lave ned. Vel himmelens sluser har på ingen måte åpnet seg og gitt oss overdådige mengder av det hvite stoffet i løpet av den siste måneden slik at vi nok bare må innse at vi har mer i vente. Tankene flyr videre og med kaffekoppen i hånden er det ikke uvanlig at tankespinnet virkelig tar på seg sjumilsstøvlene! Det være seg til varme hender, mirakuløse helbredelser, naturvitenskapelige skeptikere, finanskrise med dertil hørende friske milliarder i nødhjelpspakkene, rentekutt, lønnsfrys, forberedelser til vårens mellomoppgjør med dulgte hentydninger og moderasjon, og det viktige pensjonsspørsmålet. Og så var det visst et nummer av medlemsbladet som skulle gjøres klart. Javisst og ved denne korsvei gikk stafettpinnen videre til skatt øst for å skaffe stoff, og det har de virkelig gjort. Ellers skikkelig morsomt at mange også fant å ta seg til til å løse og sende inn løsningen på Sudokuen i julenummeret. Løsning og vinnere finner dere her i bladet! Kursvirksomhet og årsmøter følger også etter hvert og dette bærer selvfølgelig også dette nummer preg av. Hyggelig er det også at mange har gitt tilbakemeldinger om at det nye formatet på medlemsbladet er blitt godt mottatt. Kaffekoppen har etter hvert gått tom, snøen laver fortsatt ned, og etter et raskt anslag over trolig snødybde synes det ikke lenger formålstjenlig å utsette snøryddingen lenger! Men la meg likevel ta med følgende historie fra et herværende sykehus; En dame ble oppringt fra blodbanken. Ja. Kaill n din va innom te blodprøve hen om da n, og dessverre hi det skjedd en feil hos oss. Den da n va det to stykker inne og bægge ha samme navn. I tillegg hi vi hatt printerproblemer sånn at fødselsnumrene heller itj kan tydes. javel, ska n kom te ny blodprøve da. Å nei, i disse knapphetstider kan vi berre innrøm en blodprøve i kvartalet. Vi hi nemlig analysert begge blodprøvene og vi hi foinni at den ene lider av Alzheimer og den andre av Aids. Ja, ja, mæn ka ska vi gjørrå no da? Vi foresle at du sender kaill n din inn te sentrum alene og kjæm n heim igjen må du itj ha sex me n. Ta vare på dere selv alle som en og la så vel vinterferie, som en i år sen påske, virke godt og gi nye krefter til bruk i en travel hverdag. Inge Sveas Februar 2009 NTLSKATT 3

4 Unndradelseskonferansen Skattekvartalet 4 NTLSKATT Februar 2009

5 Innflytting i Skattekvartalet Fredag 5. desember pakket vi ned papirer og datamaskin. Mandag 8. desember flyttet nesten 800 ansatte inn i skattekvartalet. Lisa Granlund (tekst) Vi fikk kun 4 pappesker med oss. Det var litt av en jobb for mange å pakke. Som en av de ansatte sa: «etter 40 år på kontoret måtte jeg nå flytte hjem». Da vi kom på arbeid mandag morgen var alle datamaskiner og telefoner koplet til og vi kunne gå rett i gang med arbeidet. Tirsdag 9. desember åpnet skattekvartalet for publikum og regiondirektøren i skatt øst ønsket velkommen. Det ble servert frukt og kaker. Øivind Nullmeyer, lederen vår, overrakte roser til regiondirektøren på vegne av NTL Skatt øst. Den offisielle åpningen av skattekvartalet var først 27. januar med taler av bl.a. Kristin Halvorsen, Svein Kristensen og vår egen leder Øivind Nullmeyer, som representant for de ansatte. Styremøte og arbeidsplassbesøk. NTL Skatt øst hadde styremøte og arbeidsplassbesøk i skattekvartalet 11. og 12. desember, med besøk fra landsforeningen og tillitsvalgte fra andre avdelinger. Fredag sto vi ved personalinngangen kl. 7 til kl. 9 og delte ut klementiner, pepperkaker osv. Etterpå var vi rundt på de forskjellige etasjene. Vi ønsket å høre de første umiddelbare reaksjonene på hvordan det var å sitte åpent. Den åpne løsningen består hovedsakelig av 4 arbeidsplasser sammen. To sitter ved siden av hverandre, og med ansiktet mot to andre. I noen etasjer er det i tillegg to arbeidsplasser sammen. Der sitter man med fronten mot hverandre. De umiddelbare reaksjonene vi fikk var at det var ikke så ille som man hadde forventet å sitte i åpent landskap. Men det var trangt for den som satt innerst og hadde en ved siden av seg. Man måtte dytte seg frem bak ryggen til den andre. I noen etasjer er herretoalettet rett ved siden av 4 arbeidsplasser. Ved selvsyn så vi at når døra ble åpnet, så vi rett inn på pissoaret. Det var ikke det mest lystelige synet og det kan ikke være morsomt å stille baken til allmenn beskuelse. kontorløsningene. Etter to måneder i skattekvartalet har det dukket opp flere problemer. Noen er lettere å gjøre noe med. Det har vært problemer med heisene, reguleringen av temperatur noen steder og noen har vært plaget av sollys som det ikke har vært mulig å skjerme for. Ellers så merker de ansatte som sitter åpent at det er mer støy enn før, og mange blir slitne i hodet på slutten av dagen. De ansatte på Skatteopplysningen som sitter mesteparten av tiden på telefon, er veldig plaget av støy. Som løsning på støyproblemet generelt ble det kjøpt inn 500 stk ørepropper. En ansatt på Skatteopplysningen spurte: «mener du ørepropper til telefonen eller Sov i ro. Sov i ro er ikke til mye nytte når du sitter på telefonen». Støyen er verst for de som sitter i nærheten av inngangsdøra. Der er det på rekke og rad; toalettene, papirkverna, minikjøkkenet og skriver/ kopimaskin. De som sitter på kontor har uttalt at det er veldig lydt og at man hører alt som naboen sier. Februar 2009 NTLSKATT 5

6 Utsmykning i auditoriet. Museum. Arbeidsplass. Men til slutt litt positivt fra åpent landskap. Vi har snakket med et av våre medlemmer i Skattekvartalet, Renate Sachse, om hvordan det er å sitte åpent. Hun sitter ved en 2-manns arbeidsplass. På forhånd var hun urolig mht mye støy, å sitte på utstilling i det åpne landskapet og overgangen fra kontor til å sitte åpent. Men hun hadde en positiv innstilling om at dette ville hun klare. Nå trives hun veldig godt med å sitte åpent og ønsker seg ikke tilbake til kontor. Hun synes det er mindre støy enn forventet og hun klarer å stenge ute støyen. Skjermingen rundt arbeidsplassen er god. Hun er fornøyd med at det er nærere til kollegaene hvis det er noe lurer på, og hun synes det er mer sosialt. Men hun synes det er litt sterilt og lite farger, og håper at det vil bli mer fargerikt etter hvert. Positiv: Renate Sachse synes det går bedre enn forventet å sitte i åpent landskap. 6 NTLSKATT Februar 2009

7 NTL Skatt i øst Lokale lønnsforhandlinger Årets forhandlinger i skatt øst bar preg av store forventninger ute i hele regionen, utfra arbeidssituasjonen og innsatsen som er gjort i regionen til nå. Frode H. Waglen, leder lønnsutvalget Dette kan gjenspeile seg i antall/størrelsen på innkomne krav fra våre medlemmer. Vi mottok krav fra 452 medlemmer med en kostnad på kr , og fremmet krav for totalt 468 medlemmer som totalt beløp seg til kr Årsaken til reduksjonen skyldtes forhandlingspottens størrelse, som var kr , eksklusiv Sentralskattekontoret for storbedrifter som fikk tildelt en pott til preliminære forhandlinger. Alle krav vi mottok ble fremmet overfor arbeidsgiver, dog mange med redusert antall lønnstrinn i forhold til det opprinnelige kravet. Vi hadde store forventninger til de nye bestemmelsene i HTA 2.2.4, som skulle sikre partene likeverdighet vi mente da bl.a. at vi skulle mottatt arbeidsgivers krav samtidig som vi leverte våre krav. Dette ville ikke arbeidsgiver være med på, jf. protokolltilførselen vår. Vi opplevde at det var svært vanskelig å forhandle lønn for de av våre medlemmer som ikke samtidig var prioritert fra arbeidsgivers side. Våre største forventninger var knyttet til at forhandlingene skulle skje i plenum. Vi mente det ville motvirke skjevheter på en bedre måte dersom forhandlingene skjedde i plenum enn om forhandlingene skjedde i særmøte. Arbeidsgiver la dessverre opp til at alle forhandlinger skjedde i særmøter mellom ledelse og den enkelte organisasjon. Resultatet gir mange av våre medlemmer en større eller mindre lønnsforbedring det er totalt 317 medlemmer som har fått lønnsøkning. Vi hadde iflg arbeidsgiver 45% andel av total lønnsmasse og fikk en utdeling på kr som var marginalt høyere enn Illustrasjonsfoto: Heidi Steen. prorata. Arbeidsgiver brukte under årets lønnsforhandlinger veldig mye prorata beregning i sitt arbeid sett opp imot fordelingen mellom forhandlingspartene, erfaringsmessig er det kun dette som Statens Lønnsutvalg er opptatt av for evt å underkjenne et forhandlingsresultat. Disse beregningene er interne arbeidsdokumenter og blir ikke offentligjort av arbeidsgiver, verken før, under eller etter forhandlingene. Viser til sluttkommentaren vi sendte ut til alle medlemmene «vi sliter fortsatt med å få igjennom krav på medlemmer som ikke er prioritert hos arbeidsgiver». Dette betyr ikke at vi kan være tilfreds med alt. Som nevnt mottok NTL Skatt mange enkeltkrav, gode krav med gode begrunnelser. Mange av disse har det ikke vært mulig å få gjennomslag for sikkert fordi de ikke var høyt (nok) prioritert hos arbeidsgiver. Lønnsutvalget har bestått av; Liv H Solberg, Astrid Lundanes, Merete K Lundberg, Gisle Ring og Frode H Waglen. Februar 2009 NTLSKATT 7

8 Ntl skatt i øst En liten presentasjon NTL Skatt øst har medlemmer på 19 skattekontorer, fire i Akershus, fem i Oppland, fire i Hedmark, fem i Østfold og ett i Oslo. Ifølge et fremtredende medlem av foreningen, som jeg skal være så hensynsfull å ikke navngi her, er det kun sykkelavstander i Skatt øst. Vi som har reist litt i regionen vet bedre, det er ganske langt fra Tynset i nord til Halden i sør og fra Leira i vest til Kongsvinger i øst. I tillegg til skattekontorene er det flere etatskontorer som for de fleste har begrenset bemanning og åpningstid men også Trysil som er et ganske stort og hektisk kontor. Leder av NTL Skatt øst Øivind Nullmeyer Besøk til alle kontorene. Noe av det første vi gjorde som nyetablert regionavdeling i januar 2008 var å planlegge en besøksrunde til alle kontorene. Arbeidsplassbesøkene ble gjennomført fra midten av mars til midten av april. Hensikten var å vise fram avdelingens nye styre og å møte flest mulig av medlemmene på hjemmebane for å få et best mulig inntrykk av hvordan tilstanden var. Det ga oss mye kunnskaper og mange kontakter som har vært helt avgjørende for deltakelse i møter med region- og avdelingslederne. For å oppdatere oss og sjekke status planlegger vi en ny rundtur i nå løpet av februar mars. Noe av det vi har vært og fortsatt er opptatt av er: at det skal være interessante og utviklende oppgaver for alle ved alle skattekontorene at det må foretas en utjevning av lønnsnivåer på tvers av grupper og geografi at basisoppgavene på alle områder må styrkes at det må bli mer ro, stabilitet og forutsigbarhet i organisasjonen at medarbeidere som føler seg spesielt utsatt blir behandlet på en god måte. At vi har dette fokuset betyr ikke at vi er uenige i ROS-målene om for eksempel økt kontroll i Oslo-området eller samling av kompetanse i mer slagkraftige miljøer. Det vi ser er at det er lettere å få budsjettmidler til styrking av prioriterte kontrolloppgaver. Det syns vi er veldig bra, men mener også at det er fundamentalt for alle virksomhetens områder å opprettholde kvaliteten på basisoppgavene. Vi mener også det er viktig å holde litt igjen på spesialisering for å sikre utviklende og varierte oppgaver ved alle kontorene. Avgang av medarbeidere. En av de store utfordringene i den første perioden av ROS er at vi har mistet mange medarbeidere i 2007 og Vi er også mange som kan takke for oss i etaten de nærmeste årene selv om arbeidsmarkedet utenfor kanskje ikke er like attraktivt. Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere blir dermed en viktig aktivitet i årene som kommer. En spesiell utfordring blir det å erstatte den etatsfaglige kompetansen. Det skal utarbeides en bemanningsplan som skal ivareta behovet for nyrekruttering. I den forbindelse vil vi også være opptatt av å rekruttere til de mindre kontorene, både for å sikre kontorenes og arbeidsplassenes framtid og for å opprettholde servicetilbudet. Avgang og rekruttering av nye medarbeidere gir også oss som forening en stor utfordring. Vi mister medlemmer og har muligheten til å verve nye. Det forutsetter at vi tar godt imot de som begynner, at vi er synlige og viser at vi er opptatt av de spørsmålene og sakene som nye medarbeidere syns er viktige. Jeg tror det er avgjørende at vi må sørge for å ha god kontakt til medlemmene, er gode på planlegging av medlemstilbud og spesialiserer aktiviteter tilpasset ulike medlemsgrupper. Det er mange utfordringer før alt fungerer som det bør og skal, men jeg mener også at vi har mye å glede oss over og som går bedre. Vi har fått mulighet for å erstatte noen av de som har sluttet og vi har bedre mulighet for planlegging inneværende år enn vi hadde i fjor. Det betyr at vi har mer ressurser til å løse oppgave og mer forutsigbarhet i forhold til innlån/utlån på tvers av avdelingene. Nytt bygg. Vi i Oslo kan glede oss over en vellykket innflytting i felles nytt bygg i Oslo og en standard som er en helt annen verden enn den vi var vant til gjennom mange år. Flyttingen fra fire kontorer for nærmere 800 medarbeidere gikk helt prikkfritt i løpet av første helg i desember. Da vi kom på jobb mandag 8. desember, lå adgangskort klare, eskene stod på plass og PC og telefon var koblet og fungerte. For noen kan overgangen fra eget kontor til åpen løsning være ganske tøff. Hvordan det fungerer avhenger både av arbeidsoppgavene og hvordan løsningene er tilrettelagt. Noen steder har det blitt for trangt, andre steder har løsningene blitt veldig bra. Det er fortsatt noe å rette på, men hovedinntrykket er at folk trives og har det bra. Selv har jeg hatt eget kontor i mange år og var spent på hvordan overgangen til åpen løsning og et så stort fellesskap ville bli. Jeg husker ikke hvordan det var å bli skilt fra den trygge tilværelsen i mors liv da navlestrengen ble kuttet, men jeg tenker meg at det må ha vært omtrent sånn. En trygg, lukket tilværelse kuttes og man kastes ut i en stor og ukjent verden som kan være skremmende, men samtidig ha mange nye muligheter. Nå gjelder det å bygge relasjoner og bruke mulighetene. Øivind 8 NTLSKATT Februar 2009

9 Unndradelseskonferansen Styret i NTL Skatt øst. Medlemsdebatten Foran stortingsvalget i 2009 vil LO spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv. Nå kan du være med på å bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Bente N. Holt (tekst) Nestleder i NTL Skatt Bente N. Holt oppfordrer alle medlemmene til å delta i denne medlemsdebatten som LO har satt i gang! Hun mener det er viktig at så mange som mulig av våre medlemmer deltar i debatten. Hvis det blir få svar/innlegg fra NTL-medlemmer, er hun redd for at hensynet til statlig arbeidsplasser og offentlig sektor fort kan «drukne» i debatten. Du behøver ikke skrive mye, bare gi beskjed om hva dy synes er viktig. Her er noen eksempler på tema for korte innlegg: forsvar sykelønnsordningen forsvar en sterk arbeidsmiljølov forsvar offentlige pensjonsrettigheter nei til privatisering av offentlig sektor sikre retten til heltid forsvar kollektive tariffavtaler forsvar et sterkt oppsigelsesvern støtt kraftige tiltak mot sosial dumping skatteetatens rolle i arbeidet mot svart økonomi og finansiering av velferdssamfunnet Logg deg inn for nettdebatt/send inn forslag på Fristen er 1. april. Innspillene fra medlemsdebatten skal behandles på LO-kongressen i mai Innspillene skal, sammen med kongressens forslag og politiske uttalelser, danne grunnlaget for den faglige valgkampen som LO og forbundene skal gjennomføre for å sette fokus på arbeidstakernes interesser. Februar 2009 NTLSKATT 9

10 NTL Skatt i ØST Fra venstre: Ole Kåre, Astrid og Thore. Studenterfaringer fra Skatteløftet Prosjektoppgave lokale lønnsforhandlinger og motivasjon (spørreundersøkelse). Høsten 2006 var vi ved Sør-Hedmark likningskontor (Skatt øst Kongsvinger) fire ivrige, godt voksne og erfarne saksbehandlere som tok fatt på høyskoleutdannelsen Ett-årig studium innen Økonomi og Administrasjon ( gjennomføres på deltid over 2,5 år) det såkalte «Skatteløftet» som inneholdt fagområdene Organisasjonslære, Bedriftsøkonomi, Juridiske emner og Finasregnskapet, et studie som avsluttes med en prosjektoppgave. Studiepakken (60 studiepoeng) og vår etatsutdannelse (90 studiepoeng) har gitt oss hele 150 studiepoeng. Så nå mangler vi bare 30 studiepoeng for at vi kan få godkjent en bachelorgrad (180 studiepoeng). Studiet, som ble avsluttet i desember 2008 med innlevering av prosjektoppgaven, ble gjennomført som henholdsvis 2-og 3-dagers hotellsamlinger fordelt likt mellom Lillehammer og Hamar, totalt 34 samlingsdager. Vårt kull besto av studenter fra fylkene Oppland og Hedmark. En flott gjeng vi savner dere allerede (jaggu er det mange trivelige mennesker som jobber i skatteetaten du). Vi hadde 6 eksamener, herav 3 individuelle (grunnleggende organisasjonslære, juridiske emner og finansregnskapet). For mange av oss var dette med eksamen en utfordring, noen av oss hadde jo ikke avlagt skriftlig eksamen siden 80-tallet. Nervøse var vi, men vi skrev og skrev så blekket sprutet! Du hørte riktig, vi hadde ingen elektroniske hjelpemidler nei, kun kalkulator. Eksamensresultater? Vi har oppnådd karakter som vi kan være stolte av, - resultater som kanskje skulle tilsi at vi burde hatt større ambisjoner for 30 år siden? Hvordan var det så å gjennomføre Skatteløftet? Tøft! Det å sette seg på skolebenken i voksen alder gir mange utfordringer, særlig med full jobb ved siden av. Men det gikk bra, og med positive ledere ved vårt kontor så ble studiet gjennomført uten de helt store problemene. Da vi startet opp på studiene hadde vi forventninger om at vi kunne får bruk for våre nyervervede kunnskapene i vårt daglige likningsarbeid. Dette var før ROS, og vår innplassering på fastsetting forskuddspliktige gjør vel sitt til at mye av det stoffet vi har tilegnet oss fra bedriftsøkonomien og finansregnskapet ikke vil blir særlig etterspurt. De av våre medstudenter som ble innplassert på Kontroll og rettsanvendelse eller Fastsetting etterskuddspliktige vil nok få nyttiggjøre seg kunnskapene mer enn oss. Vi må vel også erkjenne at arbeidsgiver ikke fant det nødvendig eller av noen større interesse å etterspørre våre kunnskaper innen organisasjonslæren under ROSplanleggingen. Så forventningene om å få bruke vår nye kunnskaper i det daglige arbeidet er nok ikke innfridd. Astrid Pedersen Verhaug, Thore Berg og Ole Kåre Repseth Seksjon fastsetting 3 Skatt øst Kongsvinger 10 NTLSKATT Februar 2009

11 Unndradelseskonferansen Lokale lønnstillegg - motivasjon Thore Berg og Ole Kåre Repseth (tekst) Vi valgte som tema for prosjektoppgaven å se nærmere på om det er noen sammenheng mellom lokale lønnsforhandlinger og medarbeidernes motivasjon. Metoden var å sende ut et spørreskjema til kolleger ved fire skattekontor i Hedmark og Oppland som anonymt fikk besvare en del spørsmål som vi hadde utarbeidet. Vi delte ut i alt 125 spørreskjema på eget kontor på Kongsvinger og via velvillige og hjelpsomme medstudenter på Elverum, Lillehammer og Gran. Med en svarprosent på 92% hadde vi et godt grunnlag for det videre arbeidet. Så til resultatet av undersøkelsen: 89% av de som fikk lønnstillegg svarte at de utførte arbeidet omtrent som før. 65% av de som ikke fikk tillegg svarte at de ikke ble motivert til å stå på mer for å øke sjansene ved neste runde med lokale forhandlinger. 56% av de som ikke fikk lønnstillegg følte seg forbigått og mistet motivasjon 80% av de som ikke fikk lønnstillegg svarte at de utførte arbeidet omtrent som før. 52% vil avskaffe lokale lønnsforhandlinger, mens 40% mener at de bør beholdes. 71% mener at det bør avsettes en mindre pott til lokale lønnsforhandlinger. Konklusjonen må bli at resultatet av lokale lønnsforhandlinger i liten grad påvirker motivasjonen hos medarbeiderne. Selv om mange føler seg forbigått og mister motivasjon når resultatet foreligger, ser det ut til at dette er en forbigående effekt. Et lite flertall vil avskaffe lokale lønnsforhandlinger og langt de fleste ønsker i hvert fall en mindre pott enn det som var tilfellet sist. «Arven» etter Trine Da er det vel på tide at jeg skriver noen ord til NTL Skatts medlemsblad og til dere medlemmer i NTL SSØ. Geir Knutsen (tekst) Som ny hovedtillitsvalgt fra september 2008, har tiden gått med til å lære seg å kjenne NTL Skatt sin tillitsmannsorganisasjon, og ikke minst videreføre de sakene i SSØ som tidligere leder Trine Koritzinsky hadde satt fokus på. Som alle kanskje vet er funksjonen som Trine hadde i NTL SSØ, nå delt mellom meg og Astrid Vold fra SSØ Hamar. Astrid er leder for NTL-avdelingen i SSØ, mens jeg er nestleder og hovedtillitsvalgt. Den første oppgave som vi måtte komme i gang med sist høst var det lokale lønnsoppgjøret. Vi hadde og har god hjelp fra både Ingrid Sølberg og Bente N. Holt fra NTL Skatt sentralt, som også har vært til stor hjelp helt frem til nå. En stor takk til dem. Høsten gikk også med til å gjennomføre Hovedavtalemøter med Ledelsen i SSØ. HA møter gjennomføres en gang i måneden og da er aller organisasjonene representert, samt personalleder og direktør i SSØ. Dette er en arena for å ta opp viktige saker som NTL SSØ er opptatt av. Vi har nå hatt vårt først styremøte i vi samlet oss i NTL Skatts sekretariat i Folkets Hus i Oslo i begynnelsen av februar for å legge en strategi for året og hva som blir viktige saker å jobbe med i SSØ. Viktige saker. En av årsakene for at en ansatt både skal trives og yte på arbeidsplassen er lønn. Lønnspørsmål vil alltid være et tema både for de ansatte og tillitsvalgtapparatet. Lønnspolitikken i SSØ er utarbeidet, men ikke revidert på en stund. Denne skal være et grunnlag for lønnsvurdering til den enkelte. Selv om markedet styrer lønnssetting i mange tilfeller, skal ikke dette være grunn for at gapet mellom ansatte med like oppgaver skal bli større. Dette handler også om god oppfølging og tilbakemeldinger fra den enkelte leder. Dette er noe som jeg vil ha fokus fremover. Det er fortsatt ujevnheter på de forskjellige regionkontorene. Seniorpolitikken er også et tema som ikke det har vært my fokus på. Det er viktig at våre seniorer blir tatt vare på, og de er en meget viktig ressurs for SSØ. I september planlegger vi årsmøte og dagskonferanse. Dette vil også bli lønnsutvalgets planlegging opp mot eventuelt lokalt lønnsoppgjør. Dette er jo avhengig av hvordan de sentrale forhandlingene vil gå, vi må nok ikke forvente den store potten i år er et såkalt mellomoppgjør. Sammen er vi sterke. Fra 1. februar til 30. juni 2009 har NTL Skatt og NTL SSØ satt i gang vervekampanje. Det er viktig at vi er mange, da har vi mer tyngde og kan sette viktige saker på dagsorden. NTL SSØ har nå passert 120 aktive medlemmer og vi vokser, så stå på jo flere jo bedre. Arbeidsplassbesøk. I februar og mars vil jeg og representanter for styret i NTL SSØ besøke Region Drammen og Sentralenheten i Oslo, dette gleder jeg meg til. Vi vil ha åpne møter, men hvis det er behov gjennomfører vi også gjerne medlemsmøter. Region Stavanger står for tur i mai/juni. Så jeg håper mange stiller opp. Tilslutt vil jeg oppfordre alle medlemmene i NTL SSØ og ta kontakt, enten med sitt lokale plasstillitsvalgte eller med en av oss i styret. Vi er der for dere. Februar 2009 NTLSKATT 11

12 NTL skatt Midt-norge Det nye styret i NTL Skatt Midt-Norge. Foto: Erling Broen Kortkurs og årsmøte Den 5. og 6. februar avviklet NTL Skatt Midt-Norge kortkurs med årsmøte i Molde. Det deltok nærmere 70 medlemmer på arrangementet, noe styret var godt fornøyd med! Vi hadde denne gang satset på å få tak i en kjent foreleser fra Møre og Romsdal for å kunne lokke medlemmene våre med noe ekstra, nemlig Arild Hoksnes, som bl.a. har vært kåsør i NRK-radio. Sonja Moltumyr (tekst) Arild Hoksnes bidro med motivasjonsforedraget «Bedre dager på jobben» som er en inspirerende stund om hvordan vi kan bli immune mot det som tapper energi i jobbhverdagen. Hvordan tanker er roten til alt ondt i et jobbfellesskap, og hvor lett det er å gå seg fast i tanker, tro og tvil om hva andre mener og gjør. Ta kontroll over hodet, før hodet tar kontroll over deg, er det frigjørende budskap! Det ble mye fokusert på hvordan få en enda bedre arbeidshverdag: «Poenget er ikke hvordan du HAR det, men hvordan du TAR det.» Det er viktig å bruke energi på det du kan gjøre noe med! Alle har et valg om hvordan vi ønsker å ta livet vårt: som eier eller som offer! Hoksnes hadde egentlig et ganske enkelt budskap, men det ble formidlet med en god dose humor, og det var interessant å høre på! situasjonen pr i dag?.vi hadde også fått med oss Erling Broen og Bjørn Ove Hersdal fra landsforeningen, som orienterte forsamlingen om ROS og Skatteetatens situasjon pr i dag. De fokuserte på at ROS har vært en svært krevende omorganisering, og hva som er bra og hva som er mindre bra. Naturlig nok ble det mest fokus på hva som er mindre bra, og at etaten står overfor store utfordringer: Tilgang til nødvendig kompetanse Stadig strammere budsjett gir mindre mulighet for rekruttering Hvordan styrke kontrollvirksomheten for å nå målene med ROS? Behov for mer ressurser for å sikre produksjon, drift og service Må redusere restansene og saksbehandlingstidene Deretter ble det stilt spørsmål ved hva Skatteetaten kan gjøre i en slik situasjon. Erling og Bjørn Ove fremhevet følgende områder: Prosessforbedring Vi skal kunne gjøre ting enklere og raskere Kompetanseutvikling Vi blir dyktigere og mer effektive 12 NTLSKATT Februar 2009

13 Omfordeling av ressurser Vi unngår flaskehalser Bli en mer attraktiv arbeidsplass Vi blir her lengre Avslutningsvis i innlegget ble det orientert nærmere om hva NTL Skatt gjør i denne situasjonen: Krav om generell styrking av etatens budsjett overfor bl.a. Finansdepartementet Krav overfor SKD om at en større andel av budsjettet må brukes til ordinær drift Krav om at kompetansen i større grad brukes der kompetansen er og at en satser enda mer på kompetanseutvikling Krav om at etaten utvikler en god og raus personal- og lønnspolitikk med gode velferdsordninger Hva skjer i region Midt?.Regiontillitsvalgt Trond Tidslevold avsluttet kurset ved å orientere om hva det arbeides mest med i region Midt for tiden: Evaluering/korrigering av organiseringen Nyansettelser Medarbeiderundersøkelse Planlagte aktiviteter i NTL Skatt Midt-Norge i 2009 Årsmøte. Årsmøtet ble avholdt 5. februar. Det hele gikk greit for seg, og hovedfokus var valg av nytt styre for 2009 som består av: Leder: Trond Tidslevold, Trondheim Skattekontor Nestleder: Syver Lystad, Volda Skattekontor Kasserer: Heider Sæther, Namsskogan Skattekontor Sekretær: Sonja Moltumyr, Molde Skattekontor Studieleder: Anita Stenstvedt, Trondheim Skattekontor Styremedlemmer: Arve Einang, Ålesund Skattekontor Elisabeth Skotvold, Steinkjer Skattekontor Inge Sveås, Steinkjer Skattekontor Nina S. Christoffersen, Orkdal Skattekontor Kontrollfaglig utvalg NTL Skatt har i et intervju med Ingunn Borge Veseth, tatt pulsen på arbeidet i Kontrollfaglig utvalg. Stein Thorvaldsen (tekst) Du er leder av NTL Skatts Kontrollfaglig utvalg. Hva slags utvalg er dette, og hvem er med i utvalget? Ja si det, vi er vel kanskje en godt bevart hemmelighet?? Vi som er med i utvalget jobber i avdeling kontroll og rettsanvendelse og fastsetting i Skatteetaten: Ingunn Borge Veseth, Skatt vest Bergen, ligningsrevisor i kontroll og rettsanvendelse, bygg og anlegg. Lisa Granlund, Skatt øst, førstekonsulent i fastsetting, etterskuddspliktige/oppgavekontroll. Roald Haugland, Skatt vest Bergen, seniorskattejurist i kontroll og rettsanvendelse, impuls. Erik Tore Lyngstad, Skatt Midt-Norge Trondheim, spesialrevisor i kontroll og rettsanvendelse, retts og nemndsbehandling. Hva er utvalgets hovedoppgaver? Utvalget er opprettet for at vi skal bistå NTL Skatt sentralt med oppgaver som ligger inn under kontrollarbeidet i Skatteetaten, inkludert høringssaker i skatte- kontrollog avgiftsspørsmål. Utvalget er ikke nytt nå i forbindelse med ROS (reorganisering av Skatteetaten), det har bestått en god del år. Både jeg, Roald og Erik Tore var med i utvalget før ROS, det er bare Lisa som er ny fra Hvordan gjør dere utvalgets arbeid kjent for medlemmene? Svar på høringsuttalelser og lignende som vi kommer med, sendes ut til medlemmene i form av Kontrollinfo. Svar på høringer sendes til NTL med kopier til NTL Skatt, men enkelte høringssvar sender vi også direkte til Finansdepartementet. NTL Skatt er egen høringsinstans hos Finansdepartementet. Når medlemmene får en K-info så vet de at dette er fagrelatert i forhold til den vanlige Hurtiginfo en som foreningen også sender ut jevnlig. Hva må NTL Skatt gjøre for å være attraktive og interessante for revisorgruppene og ansatte med kontrollarbeid i etaten? Vi har som mål å få oversikt over Foto: Anne Grete Lossius medlemmer som arbeider innen og med kontroll. Revisorer, økonomer, ligningsrevisorer, førstekonsulenter/konsulenter, jurister og saksbehandlere ev. andre, for å kunne involvere interesserte medlemmer i vårt arbeid. Vi har også mange medlemmer innen fastsatting på skatt og mva som vi ønsker å nå, samt de som er på innkreving. Ingunn fremholder at utvalget ønsker å sette fokus på faget vårt innen kontroll og rettsanvendelse og fastsetting, og ønsker innspill fra medlemmer. Det vil nok ikke være alt vi har kapasitet til eller har forutsetning for å kunne ta tak i eller svare på, men da kan vi få formidlet det ut til andre som kan hjelpe oss. Vi har til nå fått lite om ikke noe innspill fra medlemmene, det kan skyldes at vi alle har hatt en ekstra travel høst i Alle har hatt nok med sitt, deriblant oss i utvalget. Eller at vi rett og slett er for lite synlige. Skattekonferanse. NTL hadde en konferanse i Oslo i oktober som var faglig målrettet for oss i NTL og NTL Skatt. Vi trenger flere slike, og det vil det komme. Vi ber medlemmene holde av datoene 27.mars og 20.april Vi har et ønske om å få arrangere slike fagkonferanser i andre deler av landet og, men det er arbeidskrevende. Vi fire i kontrollfaglig utvalg har ikke kapasitet til å arrangere slike konferanser/temadager alene, selv om det står på ønskelisten! Vi skal ikke ta over arbeidsgiver inn rolle som faginstans, men være et viktig supplement påker Ingunn. Da takker vi Ingunn for praten og ønsker utvalget lykke til med arbeidet videre. Februar 2009 NTLSKATT 13

14 Medarbeiderundersøkelse Kortsagt På bakgrunn av tallene på i siste personalstatusstatistikk fra SITS som gjelder sykefravær føler jeg meg fristet til å sitere det som står å lese ca 90 centimeter fremfor min nese. Hvordan få langtidsfriske? De trives bra. De har lite kroppslig besvær. De kjenner seg behøvd og sett. De får bruke sin kunnskap og de får anstrenge seg på jobben. De er sjelden nedstemt. De har mindre søvnforstyrrelser. De er ikke urolige for sin helse. De er fremtidsoptimister. De synes arbeidslivet er en utfordring. God helse smitter. Derfor er du avhengig av et godt arbeidsmiljø. Se dine medarbeidere og kolleger. Gi dem tilbakemeldinger. Sørg for utviklingsmuligheter. Bytt jobb om nødvendig. Bry deg! Da viser du i praksis at du tar medarbeidere og kollegaer på alvor. Ta også vare på privatlivet. Det påvirker jobbsituasjonen. Måtte vi alle evne å ta inn over oss noen av disse teser, slik at når neste statistikk når sin leser vil vi erfare og se at jammen virket det! Medarbeiderundersøkelsen 2009 Vernetjenesten har en sentral og viktig rolle som pådrivere i prosessen. Det har pågått et grundig forarbeid i forkant gjennom prosjektarbeid og bred involvering med referansegruppe bestående av organisasjonenes tillitsvalgte, hovedverneombudet, ledelse og våre HMS-rådgivere. Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres regelmessig og alle er velkommen til å sende innspill underveis. Hensikten med undersøkelsen er god. «Den skal bidra til trivsel, engasjement, kunnskapsdeling, kultur og ledelseskvalitet!» Et godt og nødvendig verktøy som skal gjøre oss bevisste og samtidig forstå hvilke tiltak som må iverksettes for at vi i fellesskap kan utvikle et godt arbeidsmiljø. Verdien av å kunne tolke og bruke resultatene på en god måte er derfor svært viktig. Felles opplæring på alle nivå. Samlinger/møter med ledere, tillitsvalgte inkludert verneombud, både sentralt, regionalt og lokalt har vært arrangert og her Samfunnets svakeste? Vi har holdt på i årrekker med vårt sisyfosarbeid. Dette til beste for fellesskapet og de som faller innenfor systemets A4-vegger. Vårt arbeid resulterer i midler til de utallige oppgaver vårt samfunn er satt til å løse. Her er det mange som venter på resultatene av vårt arbeid. De ikke bare venter, men har gjort seg avhengig av at vi lykkes med å hente inn midler til fellesskapet. Men hvordan går det med den gruppen som faller utenfor? De svakeste råder jo over minst ressurser. De har ingen talsmenn eller lobbyister til å fremme sin sak. Hva har vi gjort for disse? Eller enda bedre hva gjør vi? Og hva akter vi å gjøre for disse som stiller bakerst i køen? Skatteetaten er grei nok for de som greier seg, men for de andre har vi stadig uløste oppgaver. Eventyrlige skjønnsligninger basert på alt annet enn faktum kan har det vært gjennomgått informasjon og felles opplæring ang. forberedelser, gjennomføring, resultatgjennomgang, oppfølging og evaluering. Høy svarprosent. Høy svarprosent gir et godt grunnlag. «Motivasjon handler ofte om å tro på at det en skal i gang med, er innsatsen vel verdt» Det har aldri tidligere i Skatteetaten vært satset så mye på en landsomfattende medarbeiderundersøkelse. Vi har mulighet til å få et eierskap til en positiv utvikling for arbeidsmiljøet i Skatteetaten og det er innsatsen vel fra Elin Kristensen Hovedverneombud for Skatteetaten. ødelegge liv og/eller legge stein til byrden. Som om de ikke har nok å bære de som befinner seg nederst og bakerst. Disse som vi snur oss vekk fra og helst ikke vil se. La oss sørge for at etaten viser et annet ansikt. Et ansikt preget av imøtekommenhet, empati og velvilje for disse som sliter og har det vondt. Vi må ikke gjøre deres hverdag enda tyngre med våre paragrafer og tyngende lovhjemler. La oss gjøre våre velmente ord om til konkrete, håndfaste tiltak til beste for vår neste. Det er på tide at vår etat bestreber seg på å være etat som kan være bekjent av det vi gjør, også for samfunnets svakeste. Etaten som møter alle må også inkludere alle. Det gjelder også den gruppa som faller utenfor våre fire vegger i A-format. 14 NTLSKATT Februar 2009

15 NTL Skatt i øst 80 år i skatteetaten Anne Grethe Filtvedt og Anders Johansen har 40 års fartstid hver i skatteetaten i liv Helene Solberg (tekst) Dette ble feiret 20. januar med kaffe og kringle på Skattekontoret i Askim. Som seg hør og bør vanket det blomster og gavekort til jubilantene. Både Anne Grethe og Anders har vært organisert i NTL hele tiden de har vært ansatt i skatteetaten. Anne Grethe og Anders deltok på det første elevkullet på Skatteetatskolen i 1970/71. Anne Grethe har vært aktiv i fagforeningen med forskjellige tillitsverv. Hun startet sin karriere på Eidsberg likningskontor i 1967 som kontorassistent, var hjemmeværende med barn 2 år og steg etter hvert oppover i gradene til vikar-likningssjef i Skiptvet kommune. Etter omorganiseringen har hun vært seniorkonsulent på Indre Østfold likningskontor nå Skatt Øst Askim. Anders startet sin karriere som kontorassistent/fullmektig II ved Marker likningskontor den 20. januar 1969, ble så forfremmet til ligningssjef i Rømskog kommune og deretter ligningssjef i Marker kommune. Etter omorganiseringen har han vært rådgiver ved Indre Østfold likningskontor nå Skatt Øst Askim. Mye har endret seg siden disse to ble ansatt i etaten da hver kommune hadde sitt eget likningskontor og fram til i dag som vi jobber på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det har vært en voldsom endring i hvordan arbeidsoppgavene blir utført. Fra hullkortets dager til dagens data. Både Anne Grethe og Anders er humørspredere og er aktive personer både i jobbsammenheng og i fritiden. Anne Grethe bruker fritiden til sangkor, hytteliv og barnebarn. Anders er spillemann på fritiden trekkspill og horn. Han får også tid til jakt og fiske og ikke minst sine barnebarn. Anne Grethe og Anders har foreløpig ikke bestemt seg for når pensjonist-tilværelsen skal tiltre eller om de vil redusere arbeidstiden. Men,..de teller på knappene. Flere jubilanter Karin Kristiansen (tekst) Tradisjonen tro hadde vi her på Skatt Øst Sarpsborg julelunsj lille julaften. Nydelige snitter, kake og kaffe. Vi sang noen julesanger og vårt eget husorkester spilte til. Denne gangen hadde vi også avslutning for Kåre Johansen som gikk over i pensjonistenes rekker. Kåre begynte på Onsøy ligningskontore Han startet som assistent II. Fra 1993 til 1996 var han kontorsjef ved Moss ligningskontor og folkeregister og fra 1996 var han kontorsjef og senere avdelingsleder ved Sarpsborg ligningskontor og folkeregister. Da ROS trådte i kraft ble han innplassert i Fastsetting og har fungert som kontorkoordinator og administrativ kontaktperson. For sin innsats i offentlig tjeneste og frivillige organisasjoner ble han i 2000 hedret med tildeling av H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv. Kåre ble innmeldt i LO og han har dermed oppnådd 50 års medlemskap. (Ble innmeldt i NTL ) Februar 2009 NTLSKATT 15

16 Frittord Lyttende forsamling på fylkesutvalgskurset. Medlemmer på NTL Cafe. Fylkesutvalget i Telemark NTLs fylkesutvalg i Telemark arrangerte i fjor høst et seminar/ kurs på Color Fantasy. Unni Jørgensen (tekst og foto) Nærmere 30 medlemmer fra bl.a. NAV, Skattetaten og fylkesmann deltok. Forbundssekretær Thomas Sandvik foreleste på kurset, Finn Erik Thoresen informerte om Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid og NTLs nestleder Anita Solhaug snakket om likelønn. Lokale krefter tok for seg verving. Interessante temaer som fenget! Dette er andre år på rad at det arrangeres en slik tur, et meget populært tiltak som både er lærerikt og veldig sosialt. Det knyttes kontakter over etatsgrensene, noe de fleste ser på som nyttig, da vi jo har mange like utfordringer! 4. februar i år arrangerte utvalget en NTL Cafe. Vi leide Louises Cafe i Skien, og inviterte alle NTL erne i området. Cafeen er tenkt arrangert en gang pr måned, og hver gang vil det være et aktuelt tema. I tillegg er tiltaket er ment å være en sosial samling for med lemmene. Tema første kvelden var LO Favørs medlemsfordeler, og medlemmer dukket opp. Neste gang håper vi på flere! Etterlysning Nå som den verste frustrasjon over manglende lønnstrinn har lagt seg, vil jeg komme med et innspill fra mitt ståsted i skatteetaten. Jeg slutter meg helt til innlegget «Nok engang lønnstapere» underskrevet «Frustrerte ligningsfunksjonærer» i forrige utgave av NTL Skatt. Min erfaring er at ledere i skatt Øst ikke er bedre enn de i Midt Norge når det gjelder fordeling av lønnstrinn. Jeg undres på om det finnes fagforeningsledere eller andre i Skatteetaten som er villig til å stå på for oss som bare har skatteetatskole, livserfaring, lang ansiennitet, og har passert 55 år i alder og føler at vi er mindre verdifulle for etaten enn slik vi opplevde det tidligere. Vi var dynamiske og fremadstormende i 80 og 90 åra i forrige århundre. En del av oss med bare skatteetatskole og spesielt vi som var nestledere på de lokale, mellomstore ligningskontorer og var bortskjemte med ligningssjefer som virkelig stod på for oss, har kommet lønnsmessig dårlig ut etter Da samlokalisering til de regionale kontorer i forbindelse med OAL var et faktum i 2002 hadde jeg følelsen av å ha ei anstendig lønn, men etter det har det vært fullstendig tørke bortsett fra de generelle økninger. Fylkesskattesjefens uttalelse om at vi alle kom til å tjene lønnsmessig på å komme i en større organisasjon, fremstår for meg fortsatt som tomme ord. Jeg er absolutt ikke misunnelig på kolleger som har fått 8, 10, 12 eller 15 trinn, enkelte ledere 20 trinn og mer. De fortjener alt de har fått og mange er nok dyktigere enn meg. Jeg er likevel skuffet over de dyktige, dynamiske, som er mer opptatt av å tekkes de som er høgere i hierarkiet, enn å stå på for oss på grasrota. Har det noe å gjøre med egne lønnstrinn? Har ledere i dag et mer tyngende ansvar enn det Frittord gir deg som leser mulighet til å Red. forbeholder seg retten til å forkorte leser 16 NTLSKATT Februar 2009

17 de lokale ligningssjefene hadde før oktober jeg bare spør. Den gode følelsen ved å jobbe i etaten som jeg stort sett har hatt i alle år fra 1970, er dessverre fraværende for tiden, jeg sliter med mange tanker og spørsmål. «Er det like greit å melde seg ut av fagforeninga og beholde de kronene selv, eller alternativt melde overgang til SKL?». I vår gruppe har deres medlemmer kommet bedre ut enn vi i NTL. Jeg jobber saktere og bruker lenger tid på å lære enn de yngre, derfor har jeg ikke gjort meg fortjent til flere trinn. Hadde vi ansatte på de tidligere mindre og mellomstore lokale ligningskontorer for mye lønn før 2002 i forhold til ansatte på de større kontora? og derfor må vi totalt Å kontakte ovennevnte skriftlig - har vært en meget blandet opplevelse. Så blandet har det vært at jeg håper inderlig at ingen andre får oppleve noe lignende. Dessverre tror jeg ikke at min sak er noe engangstilfelle. Jeg har forståelse for at det vil ta tid før alt går på skinner. Så også for SITS. Men at vi brukere skal oppleve manglende respekt, arroganse, brutte løfter, brukerforakt, dårlig saksbehandling og utilgivelig lang saksbehandlingstid er mer enn jeg kan finne meg i. Konkret betyr det at jeg startet korrespondansen - om omstillingsavtalen og bruk av virkemidlene - med SITS medio januar i Primo juni fikk jeg svar på et av mine tre spørsmål etter flere purringer. Svar på spørsmål to fikk jeg samtidig, men det var så svakt fundamentert og hvilte på et feilaktig faktum at jeg straks sendte «en anke» med redegjørelse for faktum i saken. Svar skulle jeg da få når ferien var over. Og nå er det mer enn sju måneder parkeres, rett og slett degraderes? Er vi med bare etatens saksbehandlerlinje og kometopplæring egentlig uønsket? «Seniorpolitikk er det bare ord og tilfeldigheter, mange blir seniorkonsulenter, enkelte etter relativt kort tid mens andre med tilnærmet 40 år i etaten ikke er aktuelle?» Med den lønnspolitikken som er blitt i etaten, lokale oppgjør, trynetillegg, er det lett for oss som sjelden eller aldri får trinn, å miste motivasjonen. Lønna i kroner er nå en ting, men personlig oppleves det mer som total mangel på anerkjennelse for den jobben vi tross alt har gjort og fortsatt prøver å utføre for etaten. Etter å ha vært sentral i mange oppgaver på et lokalt ligningskontor i perioden , og hadde en god følelse av SITS - en tålmodighetstest siden det kom en mail, men siden har det vært taust. I uke fire i år orket jeg ikke å vente lenger, men tok saken opp tjenestevei. Da ble det lovet svar i løpet av en eller to uker. Det hører med til historien at jeg sendte en annen forespørsel til samme instans primo oktober som stadig står ubesvart. Den føyer seg bare pent inn i rekken av dårlige erfaringer med SITS. Ikke gidder de å bekrefte at de har mottatt brevet eller hvor lang tid det vil ta før jeg kan forvente et svar. Nei, de gjør det motsatte av hva god saksbehandling og alminnelig folkeskikk tilsier. Dessverre. Det tjener etaten dårlig at vi, som fortsatt velger å bli, skal oppleve slikt. Min opplevelse med SITS vitner om alt annet enn skikkelig god personalpolitikk og en betryggende saksbehandling. Opplevelsen vitner om det motsatte av det som står å lese i plandokumentene, nemlig at vi tilsatte er den viktigste ressursen i etaten. at jeg bidro på en positiv måte, har jeg etter 2002 blitt tatt igjen og forbigått lønnsmessig av nesten alle, det gjør noe med meg som menneske, jeg mister selvtillit og troen på at jeg lenger gjør noe bra. Jeg føler rett og slett at skatteetaten for meg var en bedre arbeidsplass før 2002 enn slik det er i dag. Den gang fikk jeg positive tilbakemeldinger både fra skattytere og ledere. I dag er det riktignok mange store og fine ord, men dessverre opplever jeg mye av det som tomt snakk. Yngre, dyktige, dynamiske ledere har tydeligvis ikke alle oss +55 åringer blant sine favoritter når lønnstrinn skal fordeles. Kjell Ødegård, Skatt Øst Gjøvik Bak bokstavene SITS har jeg erfart at det skjuler seg følgende; Send Ingenting Til Sits. Kanskje kan de to siste bokstavene bytte plass? Hensikten med dette innlegget er ikke primært å sverte SITS, men om mulig å være dem behjelpelig, slik at de blir klar over sitt forbedringspotensiale. Og sist, men ikke minst at de som kontakter SITS i fremtiden - forhåpentligvis - kan få høste gode erfaringer. Det fortjener de. I tillegg vil det også tjene SITS til ære og rette opp renomeet. Jeg tror fortsatt på ordtaket om at det er den tålmodigste som vinner til slutt. Jeg gadd vite om SITS vet når vi nærmer vi oss slutten. I tillegg ønsker jeg at vi blir flere vinnere. Måtte dette hjertesukket en erfaring fra virkeligheten - munne ut i et vinn-vinn resultat. Det ville kort fortalt ha vært - optimalt! Tålmodig SITS-bruker ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller innleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. Februar 2009 NTLSKATT 17

18 Kortsagt Adgang til å søke lignende stilling I forbindelse med en sak har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) uttalt: «Statsansatte har anledning til å søke stillinger i egen virksomhet, selv om den kunngjorte stillingen er i samme stillingskode og/eller i samme avdeling som vedkommende søker arbeider i. For å søke en internt kunngjort stilling, er det en forutsetning at søkeren er ansatt i virksomheten, fast eller midlertidig. Hvordan søknaden skal behandles av tilsettingsmyndigheten beror på en konkret vurdering i den enkelte sak basert på en rekke forhold». Offentlig ansattes pensjon i fokus NTLs landstyre vedtok på sitt møte i midten av februar en uttalelse foran tariffoppgjøret til våren, der man sier klart fra at NTL tar sterk avstand fra alle forsøk på å redusere våre medlemmers tjenestepensjonsrettigheter. En bruttoordning gir trygghet for nivået på pensjonsutbetalingene. Vi aksepterer ikke økt usikkerhet for nivået på framtidige pensjonsutbetalinger for våre medlemmer, slik tilfellet er ved overgang til innskuddsbaserte ordninger. NTL krever at offentlig tjenestepensjon skal videreføres og tilsvare minimum 2/3 av sluttlønn ved 30 års opptjeningstid. NTL krever at AFP-ordningen i staten blir videreført minst på dagens nivå. Medlemsfordeler Vet du at du som medlem (både yrkesaktiv og pensjonist) har en rekke medlemsfordeler du kan benytte deg av. Vi nevner for eksempel: LO-favørs medlemskonsept; NTL Skatts avtale med Ownersbuy; NTL Skatts avtale med Statoil; send e-post til eller for avtaleskjema. Elin på SOL Øivind Nulllmeyer (tekst og foto) Elin Aam Svendsen jobbet med selskapslikning på Gjøvik, men trives nå veldig godt på Skatteopplysningen i Oslo. Hun syns det fungerer godt med åpen løsning. Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 1. april I tillegg til å besvare spørsmål på telefonen er hun primus motor for innføring av SL i Skatteopplysningen. Hun jobber også med utvikling av et opplæringsopplegg for nyansatte i Skatteopplysningen. Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 4/2008: Anne Mortensrud, Kongsvinger (3 lodd), Per Berge, Strandebarm (2 lodd) og Svein Aalberg, Steinkjer (1 lodd) NTLSKATT Februar 2009

19 Kontaktoss NTLSkatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: e-post: Nestleder: Bente Næss Holt, Skatt sør Tlf.: e-post: Sekretær: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: e-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: e-post: Studieleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: e-post: Styremedlem: Lisa Granlund, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: e-post: Varamedlem: Frode Herman Waglen, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Kjersti Granlund, Skattedirektoratet/SITS Tlf.: e-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: eller Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: e-post: avdelingsledere: NTL Skatt nord: Rune Pedersen Tlf.: e-post: NTL Skatt Midt-Norge: Trond Tidslevold Tlf.: e-post: NTL Skatt vest: Jon-Atle Spilde Tlf.: e-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen Tlf.: e-post: NTL Skatt øst: Øivind Nullmeyer Tlf.: e-post: NTL Skatt Skattedirektoratet/SITS: Bengt Magne Myrnes Tlf.: e-post: NTL SSØ: Astrid Leidal Vold Tlf e-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Kupongen sendes til Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjem-forsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Februar 2009 NTLSKATT 19

20 LT PO P OR E TO B NTLinfo Vervekampanje Delta i vår vervekampanje vi er stolte av NTL Skatt og vi vil ha flere medlemmer! Fine premier til den som verver! For å inspirere dere til en innsats, kjører vi en verve kampanje fra 1. februar til 30. juni. sendes ankert Norge essaten betale rtoen Norsk Tjenestemannslag Hovedpremien er et gavekort på kr I tillegg er det 5 gavekort på kr hver. Gavekortene vil være valgfrie og man kan be om hvilken type man vil ha, som eksempel reisegavekort eller gavekort på Elkjøp. Premiering vil foregå som i et lotteri. For hvert medlem som verves, får ververen et lodd i lotteriet, og øker sine sjanser til å vinne et gavekort. I tillegg senvår felles styrke des fortløpende alle som Norsk Tjenestemannslag - din trygghet! verver 1 flaxlodd pr. medlem som vedkommende har vervet. Du får også fine vervepremier fra eller medlemmet kan gå NTL. Link til disse er på inn på eller for elekeller De nye medlemmene får et av våre tronisk innlevering. Vervemateriell til bruk i nye krus. Disse krusene, som for øvrig vil bli distribuert ut til alle medlemmer, kampanjen består av en er bestilt og vil være klare til utlevering vervekonvolutt fra NTL som bl.a. inneholder en etter uke 8. Den som verver sender en e-post brosjyre med oversikt over medlemstil verveansvarlig i sin avdeling med fordeler og NTLs kurskatalog for navn og adresse på hvem de har ver Denne suppleres med vår egen vet, slik at det nye medlemmet også vervebrosjyre, kalender og siste kommer inn på infosløyfa til NTL Skatt utgave av medlemsbladet. Dette så fort som mulig. Kopi sendes NTL materiellet fås av verveansvarlig i Skatt sentralt ved Lisa Granlund. avdelingen. I tillegg har vi utarbeidet Dette også for at ververen blir regis- en mal for lokalt presentasjonsskriv trert med riktig antall lodd i vårt lotteri. og velkomstbrev, samt verveargumenselve innmeldingsblanketten sendes ter og rutiner for verveansvarlige som Norsk Tjenestemannslag i posten, vil bli sendt våre avdelinger særskilt. Møllergt Oslo Tlf Faks: TA Youngsgt. 11, 0181 Oslo EN NOR. P. P Returadresse: NTL Skatt, Folkets hus, rom 504, ST GE B-Postabonnement NTL-kurs Norsk Tjenestemannslag VI ØNSKER ALLE LYKKE TIL MED VERVEARBEIDET. Eventuelle spørsmål kan rettes til: Lisa Granlund: tlf: lisa. og lisa. Stein Thorvaldsen: tlf:

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING

LØNNSPOLITIKK NAV FORVALTNING OMFORENT POLITIKK AV 3. JUNI 2013 LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING LØNNSPOLITIKK FOR NAV FORVALTNING 1 Innhold 1 MÅL OG PRINSIPPER... 3 2 SENTRALE VIRKEMIDLER I DET LOKALE LØNNSSYSTEMET I NAV FORVALTNING... 3 2.1 Lønn ved utlysning av stilling... 3 2.2 Lønn ved tilsetting...

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle

Lokal lønnsdannelse. Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Lokal lønnsdannelse Bedre for alle Offentlig sektor håndhever dine og mine lovgitte rettigheter. Statlige og kommunale tjenester har stor innvirkning på våre liv. Akademikerne

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 16. MAI 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Styremedlem: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE

LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE LØNNSPOLITISK PLAN IBESTAD KOMMUNE Vedtatt i formannskapet 11.10.2012 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lokal lønnspolitikk... 3 1.3 Lønnsforskjeller og lik lønn mellom kjønnene... 3 1.4 Rekruttere

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune

Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune Lønnspolitisk Handlingsplan Askim kommune 0 Innholdsfortegnelse 1. MÅL... 2 2. LØNNSFASTSETTING - POLITIKK... 2 2a Kriterier for individuell avlønning individuell vurdering... 3 2b Relevant etter- og videreutdanning...

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling DAG 1: Lønnsstruktur Lønnspolitikk - Lønnskrav Hvordan påvirke lønnsutviklingen? v/frank

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene.

(for eksempel for å kvalifisere til spesialist). Å motta faglig veiledning er en rettighet dersom du tilbys psykologstilling i helseforetakene. Ny jobb ny lønn Å bytte jobb er en av de viktigste beslutningene du tar. Ikke bare skal du leve med jobben, og kollegaene, du skal også leve av lønnen den gir. Forhandling av lønn (og andre vilkår) når

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll fra styremøte Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening, onsdag 7. mars 2012 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Gerd Iren Bruås, Per Sund, Laila Ertsås, Reidun Andersen, Liv Ingunn Rønningen, Tonje Karin Kollerud, Terje Greger Holmsberg, Jan Erik Berdahl, Ann-Mari Skomsvold, Britt Austad Forfall: Protokoll

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd

Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Saksnummer: 11/604 Lovanvendelse: Arbeidsmiljøloven 13-1 første ledd, jf. 13-2 fjerde ledd Hele uttalelsen, datert 23.09.2011 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A er ansatt i et offentlig etat X. A er

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging

Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Solstrand 25-26 november 2010 Verktøykasse for lønnspolitikk, karriereplanlegging og kompetanseoppbygging Fra Stavanger til Solstrand Ved Kjersti Sørlie Rimer Leder av FAP Tema I Stavanger Hvem er FAPèrne

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022

Lønnsstrategisk plan. for Molde kommune 2016-2022 Lønnsstrategisk plan for Molde kommune 2016-2022 Vedtatt i Molde kommunestyre dato 19.05.2016 MÅL OG STRATEGI Planen bygger på Arbeidsgiverstrategi for Molde kommune, som beskriver hvordan politisk og

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer