ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN"

Transkript

1 ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor SIDE 37

2 Næringslivets dag og styrking av det regionale næringslivssamarbeidet Bø næringsforening arrangerer «Næringslivets dag» i Bø onsdag Dette er første gang dette arrangeres og vi håper det skal bli en årlig sammenkost. Styrking av samholdet i Bø, kunnskap om hverandre og sosial hygge er viktig i en ellers travel hverdag. Vi har vært så heldig å få Tor Lægreid til å foredra om utfordringer og muligheter i utkant kommunen Bø. Tor Lægreid skulle ha gode forutsetninger for å belyse dette viktige emne som tidligere direktør i Sparebank 1, Troms Fylkes Dampskipsselskap, SAS hotell i Tromsø m.m. I tillegg vil representanter for omstillingsselskapet BØKS AS delta. Vi håper også at vi kan rekruttere nye medlemmer til næringsforeningen som blir mer og mer viktig for både det lokaleog regionale næringslivet. Næringsforeningene i Vesterålen har siden 2004 hatt en del felles regionale møter der man har tatt opp saker av felles betydning. Gjennom tildeling av RDA tilskudd fra Vesterålen Utvikling har arbeidet kunnet videreføres i Interimsstyret for Vesterålen Næingslivssamarbeid har satt i gang et arbeid for å vurdere/utrede hvordan næringslivssamarbeidet kan organiseres etter at interimsperioden avsluttes Formålet med samarbeidet er å fremme næringslivets interesser i regionen med det formål om å skape ny utvikling og vekst. Arbeidet skal ha et overordnet og langsiktig perspektiv samtidig som det skal bidra til å styrke de lokale foreninger. I interimsfasen ledes arbeidet av et interimsstyre der hver av de seks foreningene har utpekt en representant til styret. Leder av interimsstyret er Svein Arne Abelsen (tidl. Adm. Direktør på Biomar på Myre). Det er et mål at interimsstyret skal legge frem et forslag til samarbeidsmodell innen utgangen av september 2008, slik at de lokale foreningene deretter - på et selvstendig grunnlag kan ta stilling til den/de modeller som foreslås. Den nye organisasjonen skal etter planen være operativ fra 1. Januar Bø næringshage er nå etablert og informasjon om status og framdrift vil bli meddelt på «Næringslivets dag». Svein R Bruun Leder i Bø næringsforening REDAKTØREN HAR ORDET Den fineste tiden Rune Eriksen: Høsten markerer på mange vis slutten på året og starten på noe nytt. Bak oss ligger nok en energiutladning av en sommer, foran oss ligger vinteren. Vi er klare for en ny tørn. På det viset står høsten som et kjærkomment hvileskjær, et siste strøk av godvær før høststormene og snøen setter inn. Ansvarlig utgiver Grafisk produksjon Trykk Redaksjon og utgiver Rådhusgt. 1 Postboks Sortland Telefon Telefaks Forsidefoto Erik Jenssen For oss som lager Vi i Bø er det i så måte en glede å kunne slå fast at Bø møter vinteren med nok av tilbud på fritidsfronten, og med optimisme og stå på-vilje i næringslivet. Bare slik kan vi bøfjerdinger selv ta tak i det som betyr noe og skape grunnlag for en fremtid på yttersida av Vesterålen. Her er muligheter nok hvis de blir tatt i bruk. Og her fins bruk nok for å skape muligheter. Bø er i den samme situasjonen som en rekke andre utkantssamfunn som har sett travlere dager; her står flere hus og anlegg enn det fins folk. Det er både et problem og en mulighet. Hva fasiten blir er opp til oss alle å gjøre opp. Det kan være noe å tenke på, nå som vi bretter opp ermene og tar fatt på en ny vinter. Nummer årgang Magasin som gis ut 4 ganger i året. Neste utgivelse vil foreligge til vinteren. Ansvarlig redaktør Rune Eriksen Telefon Mobil Reproduksjon ikke tillatt uten avtale. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for feil i opplysninger. 2 VI I BØ NR

3 Bø kommune går snart inn i foreløpig siste år som omstillingskommune. Evaluering i fremtiden vil forhåpentligvis vise hvor godt vi har lyktes. Omstillingskommunen Bø handlingsprogram 2009 Omstillingsprosesser og gjennomføring av omstillingsarbeid vil alltid skape diskusjoner og få varierende karakterer. Kritikk er positivt, så lenge det er rimelig konstruktivt og kan benyttes til å forbedre prosesser. Ingen kritikk er imidlertid ensidig negativt, det kommer ingen korreksjoner på gjennomføring, det blir små muligheter til å «rette opp feila fra i går». I løpet av høsten skal handlingsprogram for hva som skal gjennomføres og prioriteres i 2009 utarbeides og drøftes i politiske fora og i næringslivet. Prosessen denne gang er viktig av to grunner. For det første er det disse planene som er retningsgivende for hvilke typer prosjekter næringslivet kan få støtte til. Slik har det vært også for de to foregående årene, men det kan stilles spørsmål om hvor forankret planene har vært i næringslivet. En grundig kontakt med næringslivet er avgjørende for at det samme næringslivet skal fremme prosjekter og søknader innenfor planene. Det er derfor viktig at flest mulig i næringslivet får mulighet til å engasjere seg i diskusjoner om handlingsprogrammet. Kommunene har, i samarbeid med næringslivet, utarbeidet de planene som var grunnlaget for at omstillingsstatus ble innvilget. Det er derfor også viktig at handlingsprogrammet får en bred og betryggende politisk behandling før innsending til Nordland fylkeskommune, som skal godkjenne planene. Politikernes viktigste innspill til debatten vil være de uttalelser og anbefalinger som kommer fra næringslivet. I prosessen med handlingsprogrammet er det viktig at næringslivet gir tilbakemeldinger på hvilke erfaringer/oppfatninger de har av omstillingsarbeidet så langt, hvordan dette «treffer» den enkeltes bedrift og utviklingsplaner, og om de selv har konkrete planer som kan bli et omstillingsprosjekt. Arbeide med neste års handlingsprogram er for det andre viktig på grunn av at dette er foreløpig siste år i innvilget periode som omstillingskommune. Det må nå vises konkrete resultater av omstillingsarbeidet, med hensyn til nye arbeidsplasser, kompetanseheving og utvikling av samarbeidsarenaer. Disse resultatene vil være det grunnlaget kommunen skal bruke for å beslutte hvorvidt det skal søkes ny periode med omstillingsstatus, og som Nordland fylkeskommune skal bruke for beslutte eventuell innvilgelse av søknaden. For kommunene vil det være av gjørende at resultatene virker tilfredsstillende i forhold til at hver av kommune over tre år har brukt over 2,2 millioner kroner i direkte tilskudd til omstillingsprosessen, i tillegg til betydelige internkostnader, og at en ny periode vil medføre like store kostnader. Men vi har også samlet fått tilført 13,5 millioner kroner til næringsutvikling. Fylkeskommune skal måle resultater opp mot det som var forutsatt i søknaden om omstilling, og vurdere om fremdriften tilsier en forlengelse av perioden som omstillingsstatus. Jeg håper vi får en god og aktiv prosess for handlingsprogrammet for omstilling Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

4 Tor med hendene Tor Martinsen ble lei av sitt tidligere yrke og tok fysioterapiutdanning i voksen alder. Det var et helt tilfeldig, men utrolig heldig veivalg, sier han. seg inn. Han flyttet til Tromsø, og tok fatt på sin utdanning, ved Helsefaghøgskolen der. Knut Ivar Aarstein: Tor Martinsen (49) bodde på Stokmarknes. Han jobbet med strøm, og var utdannet svakstrømsmontør og telemontør. Men så skjedde det noe. - Jeg vet ikke helt hva, men jeg ble rett og slett veldig lei. Jeg har tre unger som var blitt store, så store at det lot seg gjøre å bryte over tvert for å gjøre noe helt annet. Hvorfor det ble fysioterapi vet jeg ikke. Faget var på slutten av 90-tallet en av de aller vanskeligste utdanningene å komme inn på. Tor Martinsen klarte imidlertid å komme Har aldri angret - Jeg stortrivdes fra første dag, forteller Tor til Vi i Bø. I 2002 var han ferdig, og kunne vende hjem til Vesterålen. Så fikk han et spørsmål som skulle bli avgjørende: - Harald Hansen, som sammen med kona Jartrud hadde drevet instituttet her i Bø helt siden 1969, spurte meg om jeg kunne være her i tre måneder. Det kunne jeg, og jeg har ikke kommet meg bort siden, sier Tor og smiler. Overtok i mai I mai i år fikk Tor Martinsen muligheten han hadde ventet på. Han overtok praksisen fra Harald og Jartrud, og driver nå for seg selv. Sammen med seg i lokalene i Bøheimen har Fysioterapi var et helt tilfeldig, men utrolig heldig vei han May Liss Day Johanessen, som også driver sin egen praksis. - Hvordan er det å jobbe som fysioterapeut? Du kommer veldig nært folk? - Ja, jeg gjør det. Det kan jo være en utfordring, både for pasient og terapeut, men jeg synes det går veldig greit. Som sagt så stortrives jeg i jobben min. Alderssammensetning- 4 VI I BØ NR

5 valg for Tor Martinsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) en her i kommunen er jo slik at det er mange godt voksne som kommer til meg. Bøfjerdingene blir jo fryktelig gamle, vet du. Oppgavene er veldig varierte, fra opptrening etter operasjoner, til å bidra med råd og veiledning i forhold til rene idrettsskader. Bidrar i skolestarten Tor Martinsen forteller til Vi i Bø at de to fysioterapeutene er meget godt fornøyd med samarbeidet med Bø kommune. Selv om fysioterapi-praksisen er privat, så leies de to inn, for eksempel i forhold til sykehjem og skole. - Vi har blant annet et opplegg sammen med kommunen som heter God skolestart. Da observerer vi førsteklassingene i bassenget, for å se på hvordan motorikken deres er. Kropp og psyke henger ofte sammen, og dersom vi kan sørge for at de som trenger det får hjelp tidlig så er ingen ting bedre enn det, Pendler og pusser opp Tor Martinsen lever et dobbeltliv som mange kanskje ikke er klar over. - Ja, det stemmer nok det. Jeg bor jo offisielt på Stokmarknes, men nøyer meg med å helgependle dit. Kona Rita trives veldig godt i jobben sin på legekontoret på Stokmarknes, så hun holder seg i Hadsel i uka. Så når det blir helg kan det bli et problem. Hun trives nemlig så godt med å komme hit, mens jeg gjerne vil hjem til Stokmarknes en tur. I begynnelsen leide jeg bolig her, men nå har vi kjøpt oss et lite småbruk ved Kråkberget, og det går mye tid til å pusse opp der. - Er det ikke et slitsomt dobbeltliv, dette? - Nja. Det er kanskje ikke helt optimalt, men selv om det er langt i antall kilometer å kjøre, så er det jo mange folk som pendler like langt hver dag, så det går i grunnen utrolig greit. Jeg trives godt med dette, avslutter den sympatiske terapeuten. VI I BØ NR

6 - Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på, sier daglig leder Linda Johnsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Linda Johnsen er daglig leder på splitter nye «Havmannen treningssenter». Kjelleren under Elkjøp på Vinje er pusset opp og fylt med fancy treningsapparater. Nytt treningssenter i Bø Knut Ivar Aarstein: Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på. Vi som står bak dette tilbudet har fått mange spørsmål, og jeg føler at folk gleder seg veldig, sier daglig leder Linda Johnsen til Vi i Bø. - Hvilke tilbud er det dere kan gi oss? - Det er store lokaler her. Vi har eget oppvarmingsrom med tredemølle, sykkel og romaskin, vi har en sal med god plass til aerobic, og vi har spinningrom med tolv sykler, opplyser Johnsen. Lyst og luftig - Det er lyst og luftig her. Det ser da veldig egnet ut til treningslokale? - Spør du meg, så er det helt perfekt her. Det er nok ikke første gang det lanseres et treningstilbud i Bø, men det har aldri vært noe som gir den bredden som vi nå kan tilby. - Er du selv treningsnarkoman? - Nei, det vil jeg ikke si. Jeg brukte imidlertid tilbudene på Sortland, og trente der. Etter at jeg flyttet tilbake til Bø for fire år siden, har jeg savnet et treningstilbud. Det er Monica Godvik og hennes mann Torgeir Godvik Johnsen som står bak det nye senteret. - Da mitt engasjementet på legekontoret gikk ut, spurte Monica om jeg ville lede senteret. Det takket jeg raskt ja til, smiler Linda Johnsen. Ønsker Dere har vel et mål om hvor mange som bør ta i bruk senteret? - Ja, det må jo gå rundt økonomisk. Med rundt 150 brukere av senteret får vi dette til. Vi har et håp om å trekke til oss mange voksne brukere, gjerne arbeidsfolk som vil forebygge skader, og som vil holde seg i form. Her vil vi tilby halvårs- og årskort fra første dag. - Det er kanskje dyrt å trene her? - Etter å ha sjekket rundt, kan jeg i alle fall fastslå at det ikke blir dyrere enn stedene som ligner på dette. Jeg glemte forresten å nevne at vi etter hvert vil tilby både massasje og yoga, mens vi fra starten av har solarium her, avslutter treningsguruen på Vinje. 6 VI I BØ NR

7 KJØP PROGRESSIV BRILLE nyhet NYHET: BROTHER MFC 7320 Laser multifunksjon med kopi, print, skann og faks for mindre kontor. FÅ EN TILPASSET LESEBRILLE PÅ KJØPET Dine øyne fortjener vår ekspertise Vi hyller øynene, og frem til 11. oktober spanderer vi et par lesebriller ved kjøp av progressive briller. Hos Interoptik gir vi deg den beste totale synsopplevelsen. Tilbudet gjelder i perioden Kan ikke kombineres med Brillekonto eller andre tilbud. Gjelder ved kjøp av komplett brille. Kr 2.398,- inkl. mva. Torggata 21, Sortland Telefon Vesterålen kontorsenter AS Torget 8, 8400 Sortland E-post: Tlf.: Faks: Høsttilbud Utstyr for kr ,- inkludert i kjøp av nye bobiler! Brukte bobiler - Dethleffs Esprit 2.8 JTD 2002 kr ,- - Challenger MAGEO kr ,- - Dethleffs 6501 B Elegance 2006 kr ,- - Pilote Reference G 692 TP 2006 kr ,- -Tec Tec Star 7205 Ti 2007 kr ,- Vi har caravanutstyr på lager og kan også levere på bestilling. Nyhet Bavariacamp Marino 2008, kr ,- VI I BØ NR

8 Høstgryte Høsten har alltid vært tiden for deilige lammeretter. Prøv denne gryta en kald høstkveld. Slik gjør du: 1. Skjær kjøttet i middelstore terninger. Brun det raskt i en gryte, dryss over salt og pepper og hell kraften over. Kok opp og la kjøttet trekke i ca 20 min. Skum godt av. 2. Rens grønnsakene og del dem opp i ca. 2 cm store biter. Ha dem over i gryta og la dem småkoke med i ca. 10 min. Tilsett tomatene med kraften og tomatpuré. 3. Sil kraften av bønnene og ha dem over i gryta. Lag jevning av maisennamel og vann. Tilsett jevningen i en tynn stråle mens det hele får et raskt oppkok. Smak til med krydder. Ingredienser for 4 personer 700 g benfritt lammekjøtt 1 /2 ts salt 1 /2 ts pepper 6 dl kjøttbuljong (utblandet) 2 stk. gulrot 1 stk. purre 1 stk. knollselleri (sellerirot) 1 boks knuste hermetiske tomater 2 ss tomatpuré 1 boks hermetiske røde bønner 1 1 /2 ss maizenna utrørt i litt kaldt vann 8 VI I BØ NR

9 Produksjon av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk Vi produserer av ferske råvarer på egne anlegg. Det gir kvalitetsprodukter. Virksomhet og produkter med oppskrift fra tradisjonelt kystmiljø. Spør derfor etter vår engrosmeny. ønsker deg velkommen til vår dagligvarebutikk Straume Telefon Hovden Fiskeindustri Telefon Fellesbygget 8475 Straumsjøen Telefon exilimexz150s Digitalkamera Casio Exilim EX-Z150 sølv NOK5310 BLAMABO Nokia 5310 Sort m/12 mnd. binding frihet WAS623 Wilfa vaffeljern fd35vah Mitsubishi varmepumpe Testvinner i dine penger. 7,7 kw 2495,- 499, ,- 1, ,- k615mega Kenwood kjøkkenmaskin FS28950 Gram fryseskap 4995,- Parabol Canal Digital komplett Kr 1,- m/fri montering og 12 mndr. binding 1,- Vesterålen avd. Bø Vinje Tlf Åpent Lørdag VI I BØ NR

10 Fiskerikonferansen i Bø september 2008 Samspill og varsomhet Møteledelse under konferansen: Harald Bollvåg og Kurt Tande Dag 1 Fra Registrering og kaffe Åpning ved ordfører Sture Pedersen Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Oljedirektoratet: Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg. «Årets undersøkelser, hva er gjort, hva gjenstår, resultater?» Havforskningsinstituttet: Forskningsdirektør Einar Svendsen: «Skadevirkning og «hva vet vi»» Pause Norges Råfisklag: «Konsekvenser for fiskeriene» Norges Fiskarlag, leder Reidar Nilsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» StatoilHydro: Letesjef Geir Richardsen: «Forventninger til nye områder» Lunch Natur og Ungdom: Leder Ingeborg Gjærum: «Stopp seismikken stopp oljeindustrien" Norske Shell: Informasjonssjef Terje Jonassen Pause Norges Kystfiskarlag: Daglig leder Håvard Jacobsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» Lofoten og Vesterålen Petro: Daglig leder Ørjan Robertsen: «Vakt ved verdens vakreste kyst». Presentasjon av årets nyhet innen oljevern. Kort presentasjon av Leverandørutviklingsprosjekt Nord-Norge (LUNN) Oppsummering. Dag 1: Harald Bollvåg og Kurt Tande «Bokbad med aperitiff» Redaktør og forsker Odd Nakken presenterer boka «Forskning gjennom 100 år». 100 års forskning og forvaltning av norsk vårgytende sild og nordøstarktisk torsk er nå samlet mellom to permer. Nakken har, sammen med seniorene i norsk havforskning, Ole Johan Østvedt, Arvid Hylen, Olav Dragesund og Steinar Olsen, samlet kunnskap og erfaring i en historisk bok Middag Dag Start dag 2, info/kaffe Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen: «Olje- og Energidepartementets vurderinger og holdninger» Fiskeri- og kystdepartementet: Statssekretær Vidar Ulriksen: «Olje og seismikk, synspunkter fra fiskerimyndighetene» Nordland fylkeskommune: Fylkesråd Liv Julie Wågen: «Strategi for sameksistens og verdiskaping perspektiver mot 2025» Pause Mareano-prosjektet Havforskningsinstituttet: Programleder Lene Buhl-Mortensen: «Mareano, målsetting, fremdrift og resultater så langt» Marin verdiskaping Biomarin industri Pro Bio Nutra Forte: ProBio Pharma & Supplements: Tore Seternes, Forskningssjef: «Biomarin fremtid» Marint verdiskapingsprogram v/innovasjon Norge: Programleder Nettverk, Luis Nordstrand. Programleder «Kystnæringer mot Marked», Dag Roald Fredheim Pause Plenumsdiskusjon Ordstyrere: Harald Bollvåg og Kurt Tande Oppsummering, lunch og avreise Fiskeriko er den Allerede innledningsvis vil jeg si et klart ja til spørsmålet. Konferansen setter fokus på hverdagsutfordringene, hvilke betingelser skal det være for fiskerinæringen og hvordan vil framtiden for fiskerinæringen være? I år har konferansen undertittel: «Samspill og varsomhet». Over noen tiår har rammebetingelsene for å drive fiske og fiskeindustri endret seg dramatisk. Gjennomgående utviklingstrekk er færre enheter, færre arbeidsplasser, færre hender i arbeid. Basert på dagens driftsformer i fiskerinæringen tilsier alle prognoser at denne utviklingen vil fortsette. Resultatet vil garantert være færre arbeidsplasser i Bø. På denne bakgrunnen er det ikke oppsiktsvekkende å hevde at vi trenger nye aktiviteter, fornying i eksisterende næring, og helt nye næringer. I tillegg trenger vi at det som skal være fremtidens fiskerinæring blir gitt gode betingelser og muligheter. Det er disse elementene som er basis for gjennomføring av Fiskerikonferansen i Bø. Årets konferanse har hovedfokus på gjennomført og kommende seismikkskyting, og andre undersøkelser for å kartlegge ressursene i og under havet utenfor kysten vår. I tillegg samler vi informasjon om nye muligheter innenfor marin verdiskaping og biomarin industri. Alle disse emnene retter seg mot å samle og formidle kunnskap som vil være av avgjørende verdi for både Bø kommune, for andre kommuner i Vesterålen, og for de fleste kystkommuner. Kvaliteten på tidligere konferanser gjenspeiles ofte ved hvor lett det er å samle forelesere til nye konferanser. Jeg mener listen over forelesere til årets konferanse gir en god melding på dette. Programmet for konferansen er inntatt i denne utgaven av Vi i Bø. Den konkrete kortsiktige gevinsten av konferansen for Bø er at vi får direkte kontakt med svært høy kompetanse innenfor konferanse- 10 VI I BØ NR

11 Bø kommune arrangerer nå den 5. konferansen under betegnelsen «Fiskerikonferansen i Bø». Det er kanskje riktig å stille spørsmål om det er riktig for en liten kommune å legge så mye ressurser, mest i form av arbeid med planlegging og gjennomføring, men også i form av noe direkte bruk av penger. nferansen i Bø viktig og riktig? Fiskerikonferansen i Bø har samlet mange fremtredende personer i norsk kystdebatt; her Bente Aasjord og Åsa Elvik under en kaffepause i solveggen. (Foto: Dag Erlandsen, Fiskeribladet) emnene, og mulighet for direkte kontakt med betydelige aktører innenfor flere næringer. Vi har også mulighet for direkte kontakt med flere sentrale personer fra fylkeskommunal og statlig forvaltning. Om vi utnytter disse mulighetene er opp til oss, Bø kommune, politikere og næringslivet i Bø. På sikt har vi store muligheter til å skape positiv utvikling både på tradisjonelle næringer, og gjennom tilrettlegging for ny næring, ved hjelp av de kontakter og samarbeidspartnere Fiskerikonferansen bringer til Bø. Men dette krever selvfølgelig at både politikere og næringsliv i Bø utnytter mulighetene, er til stede og selv knytter direkte kontakter. På noen områder kan det være formålstjenelig å innlede eller videreutvikle regionalt samarbeid på mulighetene. Som en ekstra bonus har Bø fått mye god medieomtale fra konferansene. I et par dager er Bø et samlingspunkt for beslutningstakere og forskningsresultater innenfor flere næringsområder. Samlet er dette god omdømmebygging for Bø. Fiskerikonferansen i Bø er en god arena for næringsmessig utvikling. Om vi utnytter denne arenaen kan konferansen gi betydelig verdi, både på kort og på lang sikt. Så svaret på spørsmålet i innledningen er også avslutningsvis et klart ja. Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

12 Avdelingsleder Anne Britt Vifladt ved noen av produktene som kommer fra avdelinga i Bø. Foto: Erik Jenssen Vesterålsprodukter med flere tilbud Vesterålsprodukter avdeling Bø har flere spennende prosjekter på beddingen. Erik Jenssen: Vesterålsprodukter i Vinjesjøen næringspark har store arealer til rådighet. Og om ikke lenge tas arealene i bruk til ny virksomhet. I tillegg til nye kontorer og bedre tilrettelagte undervisningslokaler blir det anlagt en syavdeling i lokalene som før huset trearbeid og møbeltapetsering. I dag drives det fortsatt trearbeid i form av palleproduksjon og andre treprodukter, men det mangler et litt mer kvinnevinklet tilbud, og her ser avdelingsleder Anne Britt Vifladt for seg at et nytt tilbud blir kjærkomment. - Vi tenker ikke å gå noen av de øvrige aktørene i dette markedet i næringa, men vi har en del symaskiner og utstyr stående etter møbeltapetseringsproduksjonen, og det kan vi nyttiggjøre oss i ei slik småsyssel -avdeling. Men nå er det et ikke produktene i seg selv som er Vesterålsprodukters hovedprodukt. - Vesterålsprodukter AS er en attføringsbedrift og skal først og fremst tilby arbeidstrening, kartlegging og kurs for mennesker i forbindelse med formidling ut til ordinært arbeid eller utdanning. Dette utføres på oppdrag av NAV. I tillegg kan vi tilby tjenester til næringslivet forøvrig både med oppfølging av sykmeldte samt karriereveiledning ved omstilling. Avdelingen i Bø har i så måte til sammen 11 plasser med ulike tilbud om en myk tilnærming til arbeid eller utdanning. I tillegg til virksomheten ved Vinjesjøen driver selskapet også kantina på Bøheimen. Og der har vi som mange kanskje har fått med seg allerede, tilsatt Synnøve Solsem Olsen, kvæfjordkakas mor. Dette vil gjøre Roger Pedersen er en av arbeiderne ved Vesterålsprodukter, for anledningen i full gang med produksjon av paller til bruk i fiskeindustrien. Foto: Erik Jenssen oss enda bedre i stand til å møte forespørsler om catering og leveranser av bakeprodukter til små og store anledninger, opplyser Vifladt. 12 VI I BØ NR

13 Bil i Nord Strandgt. 51, 8400 Sortland Tlf Faks BYGGETEKNIKK PLANLEGGING TOTALPROSJEKT Prosjekterende byggevirksomhet: Planlegging, reguleringsplaner Byggeteknisk prosjektering Cad-tegning 3-D modellering Visualisering Utførende byggevirksomhet i samarbeid med Straumbygg: Nybygg Tilbygg Rehabilitering Våtromsarbeider Utvendig asbestsanering Totalprosjekt: Eiendomsutvikling med egne hus- og hyttemodeller Utbyggeravtaler VI I BØ NR

14 Geir Haug har fått utdelt en ok bridge-hånd. (Foto: Privat) Straume bridgeklubb ble etablert i september 1958 altså for nøyaktig 50 år siden. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. Straume bridgeklubb fyller 50 år Hver onsdag møtes medlemmene i Straume bridgeklu Knut Ivar Aarstein: Øyvind Liland kom sammen med andre fotballspillere fra Luna inn i bridgeklubben midt på 80-tallet, og tilførte både kvalitet og «ungdom». Liland, som jobber som IT-konsulent i Bø kommune, er fortsatt ivrig bridgespiller. Hver onsdag møter han og leder for klubben, Anders Johnsen andre spillere for å konkurrere over kortene. Liland forklarer fascinasjonen over spillet: - Det er jo artig, da. Bridge er spennende, og det som gjør det spesielt, er at man aldri blir utlært. Enda så lenge jeg har spilt, så er det alltid noe nytt å plukke opp. Man kommuniserer med sin makker via meldinger, og vi utvikler gode ferdigheter, sier Liland. Håper på nye medlemmer Norsk Bridgeforbund har over medlemmer som spiller bridge jevnlig i 460 bridgeklubber over hele Norge. - Men her i Bø er dere ikke så mange? - Det er jo vårt store problem. Vi er avhengige av rekruttering, og vi håper jo at nysgjerrigheten vekkes, slik at vi får nye folk rundt spillbordene. Bridge er ikke så avansert å lære, men man må opp på et visst nivå før det blir skikkelig artig. Bridge er en flott adspredelse, og man må bruke hodet annerledes enn man ellers gjør. Vi i klubben er veldig innstilt på å hjelpe folk som ønsker å prøve seg hos oss. Alle som vil, kan få spille bridge sammen med oss, sier Øyvind Liland til Vi i Bø. Om historien Historien om klubben er i detalj nedtegnet av Leif Johnsen, som døde i Vi lar Johnsens stemme fortelle om starten på klubben: Arena for den historiske begivenhet var loftsetasjen på Bø Herredshus/ Bø kommu- 14 VI I BØ NR

15 bb til kortkamp. (Foto: Privat) nehus. Allerede i mange år hadde det imidlertid vært spilt bridge på egne lag på Steine, Bøstrand, i Fjærvollåsen og på Straume. Noen av de gamle bridgespillerne, som Einar Ånstad, Arne Moen, Vidar Straume, Arild Steffensen og Kåre Johnsen, blant andre, var en slags «Tordenskiolds soldater», som var med både her og der alt etter hvor det ble spilt bridge, skrev Leif Johnsen om denne tiden. I 1958 ble altså Straume bridgeklubb startet, og fra da til 1969 hadde klubben faste spillekvelder først på loftet i kommunehuset, deretter på Straume gjestgiveri. Det var ifølge Leif Johnsen Arild Steffensen og Ole Lind som var de egentlige drivkreftene. De hadde gode kunnskaper, hadde det nødvendige overskudd og interesse og lederegenskaper. I 1969 valgte klubben for første gang et styre «på ordentlig». Dermed fikk man innpass i kretsen i Vesterålen, og i det nasjonale bridgeforbundet. Klubben arrangerte også egne turneringer. Mot slutten av 70-tallet hadde Straume bridgeklubb rundt 20 faste spillere. I oversikten fra Leif Johnsen peker han på at man fra begynnelsen av 90-tallet opplevde en markant nedgang i antall spillere, en utvikling som likner veldig på det mange andre bridgeklubber i Vesterålen også har opplevd. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. (Foto: Knut Ivar Aarstein) VI I BØ NR

16 Vi i Bø-quizen 1. Hvem har laget skulpturen «Mannen fra havet»? 2. Hvor mange bilder sendte bøfjerdingene inn til Norge Rundts konkurranse i 2005? 3. Når ble Regine Normann født? 4. Er det flere eller færre som bosetter seg i tettstedene i Bø? 5. Når fikk Bø sitt kommunevåpen vedtatt på Stortinget? 6. Alle kommuner har sitt nummer. Bø er nummer? 7. Hvilket parti tilhører ordfører Sture Pedersen opprinnelig? 8. Hvor stor andel av ikke-vestlige innvandrere hadde Bø i fjor? 9. Hvor mange kvadratkilometer kan hver av bøfjerdingene boltre seg på? 10. Da er det naturlig å spørre om hvor stort flateareal det er i kommunen? 11. Hvor stor andel av oss bor i tettbygde strøk i prosent? 12. Var valgdeltakelsen i Bø i fjor større eller mindre enn landsgjennomsnittet? 13. Hvor mange bodde vi i Bø per ? 14. Hva heter den største stranda i Hovden? 15. Hvem er plan- og ressurssjef i Bø? 16. Hvor stod andel av folket i kommunen er mellom 0-17 år? 17. Hvor mange kommuner grenser Bø til? 18. I Malnes fjorden ligger det en liten gård eller dal, med en liten rød, gammel, stue. Gården har skiftet navn mange ganger siden midten av 1500-tallet. I 1610 het den Rischoffuen, hva heter denne gården/dalen i dag? 19. Hvor lang er Ryggedalstunnelen? 20. Når ble vesterålsavdelingen av Thermo Transit stiftet? 21. Hvor mange år er FK Luna i år? 22. Vi har denne gangen tatt et «lurt» bilde. Hva har vi fotografert? Foto: Knut Ivar Aarstein Svar: 1. Kjell Erik Killi Olsen Regine ble født i Flere. I januar var det 988, mot 976 til samme tid for to år siden Høyre. 8. 0,9 prosent. 9. Ca 11,7 km km Rundt 34 prosent ,6 snittet var på 56, Malnessanden. 15. Trond Robertsen ,6 landssnittet er 23, To Sortland og Øksnes. 18. Røsshagan meter. 20. I år. 22. Vinjesjøen næringspark. 16 VI I BØ NR

17 VI UTFØRER Tomter/dreneringer Veier Sprening Boring Transport Rundballing Snørydding og strøing Fuktig kjeller? Det fikser vi! Grus og fyllmasseleveranser TA KONTAKT! Telefon / E-post: Damperiet, Rorbugrenda og restaurant Nittingen ønsker velkommen til julebord og firmaarrangement Vi tilbyr overnatting i rorbu med frokost, RIB- og fjellturer og julemat på restaurant Nittingen. Booking: Tlf eller Vesterålen Hotel & Kongressenter tilbyr: Et av landets mest komplette arrangørsteder for konferanser og kongresser Aktiviteter som særpreger vår region Praktfull natur, fiske og mat. Eget kulturhus der vi kan tilby, lokale og internasjonale kunstnere. Straume 8475 Straumsjøen Postboks Straumsjøen 8475 Straumsjøen VI I BØ NR

18 Ekteparet Liv Karin (39) og Ivan Andreassen (41) synker ikke ned i godstolene etter endt arbeidsdag. Det har vi verken tid eller lyst til, sier de to. To glade ildsjeler. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Et overskuddsforetak Knut Ivar Aarstein: Vi har vært oppmerksom på at et veldig hyggelig ektepar i Bø, Ivan og Liv Karin Andreassen, har flere jern i ilden enn de aller fleste andre av oss. Dessuten ble vi fortalt at de skulle være uvanlig engasjert i barn og unges vel og vel. Måtte overtales Dette ville vi skrive om. Problemet var bare at verken Ivan eller Liv Karin ville havne i avisen som superflinke. - Vi er jo helt vanlige, og har jo ikke så veldig lyst til å stikke oss ut, sa de tvilende, da vi spurte om et intervju. Etter milde overtalelser, lot de seg imidlertid overbevise. Vi i Bø ville skrive om dem, for å bidra til å vise frem den absolutte pluss-siden av bygdesamfunnet vi er så glad i. Nemlig viljen til å engasjere seg, ønsket om å hjelpe til, engasjementet for hverandre. - Vi føler oss ikke så spesielle. Og det vi gjør, er ikke noe ork. Vi engasjerer oss i det 18 VI I BØ NR

19 vi selv har lyst til, og får være sammen med hverandre i familien samtidig. Kanskje vi kan inspirere noen, ved å snakke om dette i avisen, sier de to til avisen. Ut mot havet En sein torsdagskveld tok vi turen til Farveisa for å treffe det unge paret. Gården deres ligger midt mellom Steinsvika og Mårsund, og er omtrent så langt sør du kommer i Bø. Etter noen svinger nedover veien, fant vi huset, som ligger med ansiktet vendt mot havet. Utsikten er helt fantastisk. - Her ser vi nyttårsrakettene fra Stokmarknes, Melbu og til og med Lofoten, smiler Liv Karin blidt. Hun stortrives her, sammen med mannen, og de tre jentene Viktoria (snart 15), og tvillingene Tina og Maria (10). Etter sju år i Tromsø hadde paret fått nok. De ville hjem igjen, og har ikke angret én dag på returen. Snekkerkonsulent og litt til Det er imidlertid ikke gårsdrift paret lever av. Liv Karin er skole- og barnehagekonsulent i Bø, samtidig som hun har en 50 % stilling rettet mot barn og unge med særlige behov. Ivan er snekker, og har gjennom sitt enkeltforetak travle dager. Det er imidlertid ikke arbeidshverdagen vi biter oss merke i ved disse to. Vi spurte Ivan om hva han har av ulike frivillige verv, og skjønte fort at svaret ikke ville bli kort: - Verv? Nå må jeg tenke meg om her Skal vi se Jeg har vært leder av Bø idrettslag, men nå er jeg bare styremedlem der. Jeg er styremedlem i Natteravngruppa i kommunen, og er engasjert i kommunestyret, da først og fremst som leder i Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Jeg er styremedlem i Bø Arbeiderparti, og har tilsvarende verv i Vesterålen kulturråd, Vesterålen reiseliv og i PPD Lødingen og Vesterålen. Dessuten er jeg trener og hjelpetrener for noen lag her. Det jeg spesielt synes er artig, er at vi har fått til et samarbeid mellom Bø og Luna for enkelte av lagene, og det tror jeg er veldig verdifullt. Ungene blir kjent på den måten, før de møtes på ungdomsskolen, smiler han. Idrett, musikk og Regine Ivan ser bort på kona Liv Karin. Vi aner at hun er minst like engasjert i foreningsliv og frivillige aktiviteter som han er: - Jo, da. Dagene går fort, bekrefter hun overfor Vi i Bø. Hva er det så hun driver med, da? - Jeg er leder for Bø idrettslag. Nærværet mitt i Bøhallen er så stort at jeg har fått kranglet meg til egen nøkkel der. Dessuten engasjerer jeg meg i musikken. Mandagsøvelsene med Bø musikkforening er hellige for meg. Jeg blir sur om jeg ikke får vært med der, sammen med kornetten min. Sammen med foreningen har jeg forresten vært i Frankrike og spilt, og vi har også opptrådt på Edderkoppen i Oslo, smiler hun. - Jeg er forresten hvert eneste år med i forbindelse med Reginedagan. Det er spesielt arrangementet kalt Eventyrstien jeg er engasjert i. Da er det levende teater ute, og masse folk involvert. Og jeg har ordnet meg slik at jeg får sett alt sammen, ler Liv Karin. Ellers forteller hun til Vi i Bø at hun har stor interesse for klubbhuset til idrettslaget, og at hun bruker mye tid på å stelle der. Slett ikke ork - Det høres da veldig slitsomt ut å holde på slik dere gjør? Har dere aldri fri? - Vi har da fri denne helga. Det vil si, vi skal jo på fotballturnering, men det er ikke vi som arrangerer, så det er bare kos. Ja, og så skal jeg på et styremøte i idrettslaget, da, så jeg har kanskje ikke helt fri. Men det er på ingen måte noe offer, dette her, bedyrer Liv Karin. - Hva er det som driver dere? - I Bø må vi være kreative for å få ting til å skje, og det er også slik at vi er hundre prosent avhengig av dugnadsinnsats for at ting skal bli gjort. Og det som er like gledelig å registrere hver gang er at folk gladelig bidrar, dersom de har mulighet, sier hun. Ektemann Ivan bryter inn: - Vi ser vel, når vi nå oppsummerer, at vi har mye å holde på med. Det føles imidlertid ikke slik. Et mål for oss er at de aktivitetene vi er med på, skal bety noe for ungdommene som vokser opp i dag. Dersom de engang tenker at: Jo, det var flott å vokse opp i Bø, da har vi bidratt til noe bra! - Legg merke til at stort sett alt frivillig arbeid vi engasjerer oss i, har med barn og unge å gjøre. Uten motivasjonen for å gjøre noe for de som vokser opp, hadde jeg for eksempel aldri begynt i politikken, sier Ivan. - Aller helst ønsker vi jo å være ute, sammen med ungdommene, avslutter det glade paret Ivan og Liv Karin fra Farveisa. Klokka er blitt ti om kvelden, og etter at journalisten er dratt, antar vi at Liv Karin og Ivan synker ned i godstolene i stua. Det må de da vel kunne koste på seg? VI I BØ NR

20 Bø Næringsforening leverer på nytt en flott avis som viser mangfoldet i Bø, både næringsmessig og mer fritidsrettet aktivitet Rådhuset 8475 Straumsjøen Telefon: Telefaks: E-post: Legevakt:: Tlf.: alle hverdager mellom Tlf.: etter kl på hverdager og alle fri- og helgedager. Brann: Tlf 110 Politi: Tlf 112 Akutt livstruende sykdom eller ulykker Tlf 113 Kommunal beredskap og vakttjeneste på: Tlf.: for - brann- og redningsvesen - vannverk og avløpsanlegg - kommunale veier - brøyting og vedlikehold - kommunale kaier - kommunale bygg Informasjonssider Et samarbeidsprosjekt mellom Bø kommune, BØKS og Bø Næringsforening

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Fjordcamp AS, Kråkberget i Bø Dato: 22.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Saker til behandling: 010/15-018/15 Tilstede: Fra Andøy:

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 25.05.05 Tilstede: Anne-Ma Vik, møteleder Kjell Richardsen Guttorm Veabø Jan Andersen Berit Hansen møtte kl. 1540. Forfall: Viggo Johnsen

Detaljer

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes.

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes. Innbydelse KM i langrenn Stokmarknes 25-26 januar 2013 Velkommen! Stokmarknes Idrettslag ønsker alle velkommen til KM på Stokmarknes den 25-26 januar 2014. Arrangementet skal forgå på Stokmarknes IL sin

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Som tilleggssak oppføres: Anbud lokaler til brannstasjon og utepersonell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyremøte Møtedato: 02.05.07 Møtestart: Kl. 17.00 Møteslutt: Kl. 19.30 Tilstede: Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur

Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Workshop 15-16 juni 2011 Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS Nofima FHF Workshop Fangstbasert Akvakultur Vesterålen Fiskeripark AS har gleden av å invitere til workshop i Fangstbasert Akvakultur

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett.

UKEBLADET UKE 4-2016. Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. UKEBLADET UKE 4-2016 Vinteraktiviteter Januar kom med flott og kaldt vintervær, og elever og lærere koser seg ute på ski, skøyter og akebrett. På torsdag var 7. klasse i akebakken ved lysløypa. Vi var

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2254/15 Regdato:05.06.2015 Arkivkode:216 Saksnr: 15/12-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD//ASA Journalenhet: Navn: K-Sekretariatet Dok.beskr: OVERSENDELSE AV DOKUMENT - SE MERKNADSFELTET Lnr: 3170/15

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 285/15 Regdato:30.01.2015 Arkivkode:PER Saksnr: 14/579-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HS/HSS/IRPE Journalenhet: Navn: Allan Torres Dok.beskr: MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE Lnr: 409/15 Regdato:30.01.2015

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Til alle lag og foreninger i Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Velkommen til Kretsturnstevne for barn i Kabelvåg 5. til 7. juni 2015! Årets tema er «Turnfest i 125 år». Tanken bak årets tema er å vise

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene for å fungere i hverdagen. Det er fantastisk å få treningen tilrettelagt

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland.

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland. Tromsklea seminar Troms Historielag og Troms Fylkeshusflidslag arrangerte i samarbeid seminar om Tromsklea. Nærmere et 20-talls seminardeltagere deltok lørdag og søndag på Bjorelvnes grendehus den første

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Ingunn Aamodt. Marg & Bein

Ingunn Aamodt. Marg & Bein Ingunn Aamodt Dukken Marg & Bein Utgitt i serien: Dødelig blitz - Arne Svingen Grusom spådom - Ingunn Aamodt Dødens glassøye - Jon Ewo Kannibalen - Ingunn Aamodt Mannen fra graven - Jon Ewo Den aller ondeste

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014.

Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. Innbydelse til Nordland 3-dagers og KM i orientering Sprint, mellomdistanse og ultralang 13.-15.juni 2014. (foto: Nordlandsmuseet) Generell informasjon Alle løp går på vakre Kjerringøy, som ligger 43 km

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Kjøreplan Rally Telemark 2013

Kjøreplan Rally Telemark 2013 Kjøreplan Rally Telemark 2013 HG = Haave grustak Oppmøte Start antall POST Location Ansv pers / mobil Beskrivelse FREDAG 30. august 26.08 NB: TIDLIGERE I UKA - mellomlagre benker Heavy TBU - Robert - Bjørn

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014

ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 ET STED Å HENTE KREFTER Vardesenteret og Pusterommet ved St. Olavs Hospital Tilbud høsten 2014 Vs_brosjyre_A5_St-Olavs_høsten 2014.indd 1 7/4/2014 2:03:17 PM Erik Hardeng «Jeg har kronisk kreft og må trene

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011

Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Treff Sildpollnes sjøcamp, 3-5/6-2011 Årets 1. ordinære bobiltreff i 2011 er det 5. i rekken på dette vakre sted ca. 18 km øst for Svolvær langs E 10 i Lofoten. Det blir egentlig feil å angi dette treffet

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer