ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN"

Transkript

1 ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor SIDE 37

2 Næringslivets dag og styrking av det regionale næringslivssamarbeidet Bø næringsforening arrangerer «Næringslivets dag» i Bø onsdag Dette er første gang dette arrangeres og vi håper det skal bli en årlig sammenkost. Styrking av samholdet i Bø, kunnskap om hverandre og sosial hygge er viktig i en ellers travel hverdag. Vi har vært så heldig å få Tor Lægreid til å foredra om utfordringer og muligheter i utkant kommunen Bø. Tor Lægreid skulle ha gode forutsetninger for å belyse dette viktige emne som tidligere direktør i Sparebank 1, Troms Fylkes Dampskipsselskap, SAS hotell i Tromsø m.m. I tillegg vil representanter for omstillingsselskapet BØKS AS delta. Vi håper også at vi kan rekruttere nye medlemmer til næringsforeningen som blir mer og mer viktig for både det lokaleog regionale næringslivet. Næringsforeningene i Vesterålen har siden 2004 hatt en del felles regionale møter der man har tatt opp saker av felles betydning. Gjennom tildeling av RDA tilskudd fra Vesterålen Utvikling har arbeidet kunnet videreføres i Interimsstyret for Vesterålen Næingslivssamarbeid har satt i gang et arbeid for å vurdere/utrede hvordan næringslivssamarbeidet kan organiseres etter at interimsperioden avsluttes Formålet med samarbeidet er å fremme næringslivets interesser i regionen med det formål om å skape ny utvikling og vekst. Arbeidet skal ha et overordnet og langsiktig perspektiv samtidig som det skal bidra til å styrke de lokale foreninger. I interimsfasen ledes arbeidet av et interimsstyre der hver av de seks foreningene har utpekt en representant til styret. Leder av interimsstyret er Svein Arne Abelsen (tidl. Adm. Direktør på Biomar på Myre). Det er et mål at interimsstyret skal legge frem et forslag til samarbeidsmodell innen utgangen av september 2008, slik at de lokale foreningene deretter - på et selvstendig grunnlag kan ta stilling til den/de modeller som foreslås. Den nye organisasjonen skal etter planen være operativ fra 1. Januar Bø næringshage er nå etablert og informasjon om status og framdrift vil bli meddelt på «Næringslivets dag». Svein R Bruun Leder i Bø næringsforening REDAKTØREN HAR ORDET Den fineste tiden Rune Eriksen: Høsten markerer på mange vis slutten på året og starten på noe nytt. Bak oss ligger nok en energiutladning av en sommer, foran oss ligger vinteren. Vi er klare for en ny tørn. På det viset står høsten som et kjærkomment hvileskjær, et siste strøk av godvær før høststormene og snøen setter inn. Ansvarlig utgiver Grafisk produksjon Trykk Redaksjon og utgiver Rådhusgt. 1 Postboks Sortland Telefon Telefaks Forsidefoto Erik Jenssen For oss som lager Vi i Bø er det i så måte en glede å kunne slå fast at Bø møter vinteren med nok av tilbud på fritidsfronten, og med optimisme og stå på-vilje i næringslivet. Bare slik kan vi bøfjerdinger selv ta tak i det som betyr noe og skape grunnlag for en fremtid på yttersida av Vesterålen. Her er muligheter nok hvis de blir tatt i bruk. Og her fins bruk nok for å skape muligheter. Bø er i den samme situasjonen som en rekke andre utkantssamfunn som har sett travlere dager; her står flere hus og anlegg enn det fins folk. Det er både et problem og en mulighet. Hva fasiten blir er opp til oss alle å gjøre opp. Det kan være noe å tenke på, nå som vi bretter opp ermene og tar fatt på en ny vinter. Nummer årgang Magasin som gis ut 4 ganger i året. Neste utgivelse vil foreligge til vinteren. Ansvarlig redaktør Rune Eriksen Telefon Mobil Reproduksjon ikke tillatt uten avtale. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for feil i opplysninger. 2 VI I BØ NR

3 Bø kommune går snart inn i foreløpig siste år som omstillingskommune. Evaluering i fremtiden vil forhåpentligvis vise hvor godt vi har lyktes. Omstillingskommunen Bø handlingsprogram 2009 Omstillingsprosesser og gjennomføring av omstillingsarbeid vil alltid skape diskusjoner og få varierende karakterer. Kritikk er positivt, så lenge det er rimelig konstruktivt og kan benyttes til å forbedre prosesser. Ingen kritikk er imidlertid ensidig negativt, det kommer ingen korreksjoner på gjennomføring, det blir små muligheter til å «rette opp feila fra i går». I løpet av høsten skal handlingsprogram for hva som skal gjennomføres og prioriteres i 2009 utarbeides og drøftes i politiske fora og i næringslivet. Prosessen denne gang er viktig av to grunner. For det første er det disse planene som er retningsgivende for hvilke typer prosjekter næringslivet kan få støtte til. Slik har det vært også for de to foregående årene, men det kan stilles spørsmål om hvor forankret planene har vært i næringslivet. En grundig kontakt med næringslivet er avgjørende for at det samme næringslivet skal fremme prosjekter og søknader innenfor planene. Det er derfor viktig at flest mulig i næringslivet får mulighet til å engasjere seg i diskusjoner om handlingsprogrammet. Kommunene har, i samarbeid med næringslivet, utarbeidet de planene som var grunnlaget for at omstillingsstatus ble innvilget. Det er derfor også viktig at handlingsprogrammet får en bred og betryggende politisk behandling før innsending til Nordland fylkeskommune, som skal godkjenne planene. Politikernes viktigste innspill til debatten vil være de uttalelser og anbefalinger som kommer fra næringslivet. I prosessen med handlingsprogrammet er det viktig at næringslivet gir tilbakemeldinger på hvilke erfaringer/oppfatninger de har av omstillingsarbeidet så langt, hvordan dette «treffer» den enkeltes bedrift og utviklingsplaner, og om de selv har konkrete planer som kan bli et omstillingsprosjekt. Arbeide med neste års handlingsprogram er for det andre viktig på grunn av at dette er foreløpig siste år i innvilget periode som omstillingskommune. Det må nå vises konkrete resultater av omstillingsarbeidet, med hensyn til nye arbeidsplasser, kompetanseheving og utvikling av samarbeidsarenaer. Disse resultatene vil være det grunnlaget kommunen skal bruke for å beslutte hvorvidt det skal søkes ny periode med omstillingsstatus, og som Nordland fylkeskommune skal bruke for beslutte eventuell innvilgelse av søknaden. For kommunene vil det være av gjørende at resultatene virker tilfredsstillende i forhold til at hver av kommune over tre år har brukt over 2,2 millioner kroner i direkte tilskudd til omstillingsprosessen, i tillegg til betydelige internkostnader, og at en ny periode vil medføre like store kostnader. Men vi har også samlet fått tilført 13,5 millioner kroner til næringsutvikling. Fylkeskommune skal måle resultater opp mot det som var forutsatt i søknaden om omstilling, og vurdere om fremdriften tilsier en forlengelse av perioden som omstillingsstatus. Jeg håper vi får en god og aktiv prosess for handlingsprogrammet for omstilling Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

4 Tor med hendene Tor Martinsen ble lei av sitt tidligere yrke og tok fysioterapiutdanning i voksen alder. Det var et helt tilfeldig, men utrolig heldig veivalg, sier han. seg inn. Han flyttet til Tromsø, og tok fatt på sin utdanning, ved Helsefaghøgskolen der. Knut Ivar Aarstein: Tor Martinsen (49) bodde på Stokmarknes. Han jobbet med strøm, og var utdannet svakstrømsmontør og telemontør. Men så skjedde det noe. - Jeg vet ikke helt hva, men jeg ble rett og slett veldig lei. Jeg har tre unger som var blitt store, så store at det lot seg gjøre å bryte over tvert for å gjøre noe helt annet. Hvorfor det ble fysioterapi vet jeg ikke. Faget var på slutten av 90-tallet en av de aller vanskeligste utdanningene å komme inn på. Tor Martinsen klarte imidlertid å komme Har aldri angret - Jeg stortrivdes fra første dag, forteller Tor til Vi i Bø. I 2002 var han ferdig, og kunne vende hjem til Vesterålen. Så fikk han et spørsmål som skulle bli avgjørende: - Harald Hansen, som sammen med kona Jartrud hadde drevet instituttet her i Bø helt siden 1969, spurte meg om jeg kunne være her i tre måneder. Det kunne jeg, og jeg har ikke kommet meg bort siden, sier Tor og smiler. Overtok i mai I mai i år fikk Tor Martinsen muligheten han hadde ventet på. Han overtok praksisen fra Harald og Jartrud, og driver nå for seg selv. Sammen med seg i lokalene i Bøheimen har Fysioterapi var et helt tilfeldig, men utrolig heldig vei han May Liss Day Johanessen, som også driver sin egen praksis. - Hvordan er det å jobbe som fysioterapeut? Du kommer veldig nært folk? - Ja, jeg gjør det. Det kan jo være en utfordring, både for pasient og terapeut, men jeg synes det går veldig greit. Som sagt så stortrives jeg i jobben min. Alderssammensetning- 4 VI I BØ NR

5 valg for Tor Martinsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) en her i kommunen er jo slik at det er mange godt voksne som kommer til meg. Bøfjerdingene blir jo fryktelig gamle, vet du. Oppgavene er veldig varierte, fra opptrening etter operasjoner, til å bidra med råd og veiledning i forhold til rene idrettsskader. Bidrar i skolestarten Tor Martinsen forteller til Vi i Bø at de to fysioterapeutene er meget godt fornøyd med samarbeidet med Bø kommune. Selv om fysioterapi-praksisen er privat, så leies de to inn, for eksempel i forhold til sykehjem og skole. - Vi har blant annet et opplegg sammen med kommunen som heter God skolestart. Da observerer vi førsteklassingene i bassenget, for å se på hvordan motorikken deres er. Kropp og psyke henger ofte sammen, og dersom vi kan sørge for at de som trenger det får hjelp tidlig så er ingen ting bedre enn det, Pendler og pusser opp Tor Martinsen lever et dobbeltliv som mange kanskje ikke er klar over. - Ja, det stemmer nok det. Jeg bor jo offisielt på Stokmarknes, men nøyer meg med å helgependle dit. Kona Rita trives veldig godt i jobben sin på legekontoret på Stokmarknes, så hun holder seg i Hadsel i uka. Så når det blir helg kan det bli et problem. Hun trives nemlig så godt med å komme hit, mens jeg gjerne vil hjem til Stokmarknes en tur. I begynnelsen leide jeg bolig her, men nå har vi kjøpt oss et lite småbruk ved Kråkberget, og det går mye tid til å pusse opp der. - Er det ikke et slitsomt dobbeltliv, dette? - Nja. Det er kanskje ikke helt optimalt, men selv om det er langt i antall kilometer å kjøre, så er det jo mange folk som pendler like langt hver dag, så det går i grunnen utrolig greit. Jeg trives godt med dette, avslutter den sympatiske terapeuten. VI I BØ NR

6 - Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på, sier daglig leder Linda Johnsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Linda Johnsen er daglig leder på splitter nye «Havmannen treningssenter». Kjelleren under Elkjøp på Vinje er pusset opp og fylt med fancy treningsapparater. Nytt treningssenter i Bø Knut Ivar Aarstein: Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på. Vi som står bak dette tilbudet har fått mange spørsmål, og jeg føler at folk gleder seg veldig, sier daglig leder Linda Johnsen til Vi i Bø. - Hvilke tilbud er det dere kan gi oss? - Det er store lokaler her. Vi har eget oppvarmingsrom med tredemølle, sykkel og romaskin, vi har en sal med god plass til aerobic, og vi har spinningrom med tolv sykler, opplyser Johnsen. Lyst og luftig - Det er lyst og luftig her. Det ser da veldig egnet ut til treningslokale? - Spør du meg, så er det helt perfekt her. Det er nok ikke første gang det lanseres et treningstilbud i Bø, men det har aldri vært noe som gir den bredden som vi nå kan tilby. - Er du selv treningsnarkoman? - Nei, det vil jeg ikke si. Jeg brukte imidlertid tilbudene på Sortland, og trente der. Etter at jeg flyttet tilbake til Bø for fire år siden, har jeg savnet et treningstilbud. Det er Monica Godvik og hennes mann Torgeir Godvik Johnsen som står bak det nye senteret. - Da mitt engasjementet på legekontoret gikk ut, spurte Monica om jeg ville lede senteret. Det takket jeg raskt ja til, smiler Linda Johnsen. Ønsker Dere har vel et mål om hvor mange som bør ta i bruk senteret? - Ja, det må jo gå rundt økonomisk. Med rundt 150 brukere av senteret får vi dette til. Vi har et håp om å trekke til oss mange voksne brukere, gjerne arbeidsfolk som vil forebygge skader, og som vil holde seg i form. Her vil vi tilby halvårs- og årskort fra første dag. - Det er kanskje dyrt å trene her? - Etter å ha sjekket rundt, kan jeg i alle fall fastslå at det ikke blir dyrere enn stedene som ligner på dette. Jeg glemte forresten å nevne at vi etter hvert vil tilby både massasje og yoga, mens vi fra starten av har solarium her, avslutter treningsguruen på Vinje. 6 VI I BØ NR

7 KJØP PROGRESSIV BRILLE nyhet NYHET: BROTHER MFC 7320 Laser multifunksjon med kopi, print, skann og faks for mindre kontor. FÅ EN TILPASSET LESEBRILLE PÅ KJØPET Dine øyne fortjener vår ekspertise Vi hyller øynene, og frem til 11. oktober spanderer vi et par lesebriller ved kjøp av progressive briller. Hos Interoptik gir vi deg den beste totale synsopplevelsen. Tilbudet gjelder i perioden Kan ikke kombineres med Brillekonto eller andre tilbud. Gjelder ved kjøp av komplett brille. Kr 2.398,- inkl. mva. Torggata 21, Sortland Telefon Vesterålen kontorsenter AS Torget 8, 8400 Sortland E-post: Tlf.: Faks: Høsttilbud Utstyr for kr ,- inkludert i kjøp av nye bobiler! Brukte bobiler - Dethleffs Esprit 2.8 JTD 2002 kr ,- - Challenger MAGEO kr ,- - Dethleffs 6501 B Elegance 2006 kr ,- - Pilote Reference G 692 TP 2006 kr ,- -Tec Tec Star 7205 Ti 2007 kr ,- Vi har caravanutstyr på lager og kan også levere på bestilling. Nyhet Bavariacamp Marino 2008, kr ,- VI I BØ NR

8 Høstgryte Høsten har alltid vært tiden for deilige lammeretter. Prøv denne gryta en kald høstkveld. Slik gjør du: 1. Skjær kjøttet i middelstore terninger. Brun det raskt i en gryte, dryss over salt og pepper og hell kraften over. Kok opp og la kjøttet trekke i ca 20 min. Skum godt av. 2. Rens grønnsakene og del dem opp i ca. 2 cm store biter. Ha dem over i gryta og la dem småkoke med i ca. 10 min. Tilsett tomatene med kraften og tomatpuré. 3. Sil kraften av bønnene og ha dem over i gryta. Lag jevning av maisennamel og vann. Tilsett jevningen i en tynn stråle mens det hele får et raskt oppkok. Smak til med krydder. Ingredienser for 4 personer 700 g benfritt lammekjøtt 1 /2 ts salt 1 /2 ts pepper 6 dl kjøttbuljong (utblandet) 2 stk. gulrot 1 stk. purre 1 stk. knollselleri (sellerirot) 1 boks knuste hermetiske tomater 2 ss tomatpuré 1 boks hermetiske røde bønner 1 1 /2 ss maizenna utrørt i litt kaldt vann 8 VI I BØ NR

9 Produksjon av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk Vi produserer av ferske råvarer på egne anlegg. Det gir kvalitetsprodukter. Virksomhet og produkter med oppskrift fra tradisjonelt kystmiljø. Spør derfor etter vår engrosmeny. ønsker deg velkommen til vår dagligvarebutikk Straume Telefon Hovden Fiskeindustri Telefon Fellesbygget 8475 Straumsjøen Telefon exilimexz150s Digitalkamera Casio Exilim EX-Z150 sølv NOK5310 BLAMABO Nokia 5310 Sort m/12 mnd. binding frihet WAS623 Wilfa vaffeljern fd35vah Mitsubishi varmepumpe Testvinner i dine penger. 7,7 kw 2495,- 499, ,- 1, ,- k615mega Kenwood kjøkkenmaskin FS28950 Gram fryseskap 4995,- Parabol Canal Digital komplett Kr 1,- m/fri montering og 12 mndr. binding 1,- Vesterålen avd. Bø Vinje Tlf Åpent Lørdag VI I BØ NR

10 Fiskerikonferansen i Bø september 2008 Samspill og varsomhet Møteledelse under konferansen: Harald Bollvåg og Kurt Tande Dag 1 Fra Registrering og kaffe Åpning ved ordfører Sture Pedersen Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Oljedirektoratet: Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg. «Årets undersøkelser, hva er gjort, hva gjenstår, resultater?» Havforskningsinstituttet: Forskningsdirektør Einar Svendsen: «Skadevirkning og «hva vet vi»» Pause Norges Råfisklag: «Konsekvenser for fiskeriene» Norges Fiskarlag, leder Reidar Nilsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» StatoilHydro: Letesjef Geir Richardsen: «Forventninger til nye områder» Lunch Natur og Ungdom: Leder Ingeborg Gjærum: «Stopp seismikken stopp oljeindustrien" Norske Shell: Informasjonssjef Terje Jonassen Pause Norges Kystfiskarlag: Daglig leder Håvard Jacobsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» Lofoten og Vesterålen Petro: Daglig leder Ørjan Robertsen: «Vakt ved verdens vakreste kyst». Presentasjon av årets nyhet innen oljevern. Kort presentasjon av Leverandørutviklingsprosjekt Nord-Norge (LUNN) Oppsummering. Dag 1: Harald Bollvåg og Kurt Tande «Bokbad med aperitiff» Redaktør og forsker Odd Nakken presenterer boka «Forskning gjennom 100 år». 100 års forskning og forvaltning av norsk vårgytende sild og nordøstarktisk torsk er nå samlet mellom to permer. Nakken har, sammen med seniorene i norsk havforskning, Ole Johan Østvedt, Arvid Hylen, Olav Dragesund og Steinar Olsen, samlet kunnskap og erfaring i en historisk bok Middag Dag Start dag 2, info/kaffe Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen: «Olje- og Energidepartementets vurderinger og holdninger» Fiskeri- og kystdepartementet: Statssekretær Vidar Ulriksen: «Olje og seismikk, synspunkter fra fiskerimyndighetene» Nordland fylkeskommune: Fylkesråd Liv Julie Wågen: «Strategi for sameksistens og verdiskaping perspektiver mot 2025» Pause Mareano-prosjektet Havforskningsinstituttet: Programleder Lene Buhl-Mortensen: «Mareano, målsetting, fremdrift og resultater så langt» Marin verdiskaping Biomarin industri Pro Bio Nutra Forte: ProBio Pharma & Supplements: Tore Seternes, Forskningssjef: «Biomarin fremtid» Marint verdiskapingsprogram v/innovasjon Norge: Programleder Nettverk, Luis Nordstrand. Programleder «Kystnæringer mot Marked», Dag Roald Fredheim Pause Plenumsdiskusjon Ordstyrere: Harald Bollvåg og Kurt Tande Oppsummering, lunch og avreise Fiskeriko er den Allerede innledningsvis vil jeg si et klart ja til spørsmålet. Konferansen setter fokus på hverdagsutfordringene, hvilke betingelser skal det være for fiskerinæringen og hvordan vil framtiden for fiskerinæringen være? I år har konferansen undertittel: «Samspill og varsomhet». Over noen tiår har rammebetingelsene for å drive fiske og fiskeindustri endret seg dramatisk. Gjennomgående utviklingstrekk er færre enheter, færre arbeidsplasser, færre hender i arbeid. Basert på dagens driftsformer i fiskerinæringen tilsier alle prognoser at denne utviklingen vil fortsette. Resultatet vil garantert være færre arbeidsplasser i Bø. På denne bakgrunnen er det ikke oppsiktsvekkende å hevde at vi trenger nye aktiviteter, fornying i eksisterende næring, og helt nye næringer. I tillegg trenger vi at det som skal være fremtidens fiskerinæring blir gitt gode betingelser og muligheter. Det er disse elementene som er basis for gjennomføring av Fiskerikonferansen i Bø. Årets konferanse har hovedfokus på gjennomført og kommende seismikkskyting, og andre undersøkelser for å kartlegge ressursene i og under havet utenfor kysten vår. I tillegg samler vi informasjon om nye muligheter innenfor marin verdiskaping og biomarin industri. Alle disse emnene retter seg mot å samle og formidle kunnskap som vil være av avgjørende verdi for både Bø kommune, for andre kommuner i Vesterålen, og for de fleste kystkommuner. Kvaliteten på tidligere konferanser gjenspeiles ofte ved hvor lett det er å samle forelesere til nye konferanser. Jeg mener listen over forelesere til årets konferanse gir en god melding på dette. Programmet for konferansen er inntatt i denne utgaven av Vi i Bø. Den konkrete kortsiktige gevinsten av konferansen for Bø er at vi får direkte kontakt med svært høy kompetanse innenfor konferanse- 10 VI I BØ NR

11 Bø kommune arrangerer nå den 5. konferansen under betegnelsen «Fiskerikonferansen i Bø». Det er kanskje riktig å stille spørsmål om det er riktig for en liten kommune å legge så mye ressurser, mest i form av arbeid med planlegging og gjennomføring, men også i form av noe direkte bruk av penger. nferansen i Bø viktig og riktig? Fiskerikonferansen i Bø har samlet mange fremtredende personer i norsk kystdebatt; her Bente Aasjord og Åsa Elvik under en kaffepause i solveggen. (Foto: Dag Erlandsen, Fiskeribladet) emnene, og mulighet for direkte kontakt med betydelige aktører innenfor flere næringer. Vi har også mulighet for direkte kontakt med flere sentrale personer fra fylkeskommunal og statlig forvaltning. Om vi utnytter disse mulighetene er opp til oss, Bø kommune, politikere og næringslivet i Bø. På sikt har vi store muligheter til å skape positiv utvikling både på tradisjonelle næringer, og gjennom tilrettlegging for ny næring, ved hjelp av de kontakter og samarbeidspartnere Fiskerikonferansen bringer til Bø. Men dette krever selvfølgelig at både politikere og næringsliv i Bø utnytter mulighetene, er til stede og selv knytter direkte kontakter. På noen områder kan det være formålstjenelig å innlede eller videreutvikle regionalt samarbeid på mulighetene. Som en ekstra bonus har Bø fått mye god medieomtale fra konferansene. I et par dager er Bø et samlingspunkt for beslutningstakere og forskningsresultater innenfor flere næringsområder. Samlet er dette god omdømmebygging for Bø. Fiskerikonferansen i Bø er en god arena for næringsmessig utvikling. Om vi utnytter denne arenaen kan konferansen gi betydelig verdi, både på kort og på lang sikt. Så svaret på spørsmålet i innledningen er også avslutningsvis et klart ja. Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

12 Avdelingsleder Anne Britt Vifladt ved noen av produktene som kommer fra avdelinga i Bø. Foto: Erik Jenssen Vesterålsprodukter med flere tilbud Vesterålsprodukter avdeling Bø har flere spennende prosjekter på beddingen. Erik Jenssen: Vesterålsprodukter i Vinjesjøen næringspark har store arealer til rådighet. Og om ikke lenge tas arealene i bruk til ny virksomhet. I tillegg til nye kontorer og bedre tilrettelagte undervisningslokaler blir det anlagt en syavdeling i lokalene som før huset trearbeid og møbeltapetsering. I dag drives det fortsatt trearbeid i form av palleproduksjon og andre treprodukter, men det mangler et litt mer kvinnevinklet tilbud, og her ser avdelingsleder Anne Britt Vifladt for seg at et nytt tilbud blir kjærkomment. - Vi tenker ikke å gå noen av de øvrige aktørene i dette markedet i næringa, men vi har en del symaskiner og utstyr stående etter møbeltapetseringsproduksjonen, og det kan vi nyttiggjøre oss i ei slik småsyssel -avdeling. Men nå er det et ikke produktene i seg selv som er Vesterålsprodukters hovedprodukt. - Vesterålsprodukter AS er en attføringsbedrift og skal først og fremst tilby arbeidstrening, kartlegging og kurs for mennesker i forbindelse med formidling ut til ordinært arbeid eller utdanning. Dette utføres på oppdrag av NAV. I tillegg kan vi tilby tjenester til næringslivet forøvrig både med oppfølging av sykmeldte samt karriereveiledning ved omstilling. Avdelingen i Bø har i så måte til sammen 11 plasser med ulike tilbud om en myk tilnærming til arbeid eller utdanning. I tillegg til virksomheten ved Vinjesjøen driver selskapet også kantina på Bøheimen. Og der har vi som mange kanskje har fått med seg allerede, tilsatt Synnøve Solsem Olsen, kvæfjordkakas mor. Dette vil gjøre Roger Pedersen er en av arbeiderne ved Vesterålsprodukter, for anledningen i full gang med produksjon av paller til bruk i fiskeindustrien. Foto: Erik Jenssen oss enda bedre i stand til å møte forespørsler om catering og leveranser av bakeprodukter til små og store anledninger, opplyser Vifladt. 12 VI I BØ NR

13 Bil i Nord Strandgt. 51, 8400 Sortland Tlf Faks BYGGETEKNIKK PLANLEGGING TOTALPROSJEKT Prosjekterende byggevirksomhet: Planlegging, reguleringsplaner Byggeteknisk prosjektering Cad-tegning 3-D modellering Visualisering Utførende byggevirksomhet i samarbeid med Straumbygg: Nybygg Tilbygg Rehabilitering Våtromsarbeider Utvendig asbestsanering Totalprosjekt: Eiendomsutvikling med egne hus- og hyttemodeller Utbyggeravtaler VI I BØ NR

14 Geir Haug har fått utdelt en ok bridge-hånd. (Foto: Privat) Straume bridgeklubb ble etablert i september 1958 altså for nøyaktig 50 år siden. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. Straume bridgeklubb fyller 50 år Hver onsdag møtes medlemmene i Straume bridgeklu Knut Ivar Aarstein: Øyvind Liland kom sammen med andre fotballspillere fra Luna inn i bridgeklubben midt på 80-tallet, og tilførte både kvalitet og «ungdom». Liland, som jobber som IT-konsulent i Bø kommune, er fortsatt ivrig bridgespiller. Hver onsdag møter han og leder for klubben, Anders Johnsen andre spillere for å konkurrere over kortene. Liland forklarer fascinasjonen over spillet: - Det er jo artig, da. Bridge er spennende, og det som gjør det spesielt, er at man aldri blir utlært. Enda så lenge jeg har spilt, så er det alltid noe nytt å plukke opp. Man kommuniserer med sin makker via meldinger, og vi utvikler gode ferdigheter, sier Liland. Håper på nye medlemmer Norsk Bridgeforbund har over medlemmer som spiller bridge jevnlig i 460 bridgeklubber over hele Norge. - Men her i Bø er dere ikke så mange? - Det er jo vårt store problem. Vi er avhengige av rekruttering, og vi håper jo at nysgjerrigheten vekkes, slik at vi får nye folk rundt spillbordene. Bridge er ikke så avansert å lære, men man må opp på et visst nivå før det blir skikkelig artig. Bridge er en flott adspredelse, og man må bruke hodet annerledes enn man ellers gjør. Vi i klubben er veldig innstilt på å hjelpe folk som ønsker å prøve seg hos oss. Alle som vil, kan få spille bridge sammen med oss, sier Øyvind Liland til Vi i Bø. Om historien Historien om klubben er i detalj nedtegnet av Leif Johnsen, som døde i Vi lar Johnsens stemme fortelle om starten på klubben: Arena for den historiske begivenhet var loftsetasjen på Bø Herredshus/ Bø kommu- 14 VI I BØ NR

15 bb til kortkamp. (Foto: Privat) nehus. Allerede i mange år hadde det imidlertid vært spilt bridge på egne lag på Steine, Bøstrand, i Fjærvollåsen og på Straume. Noen av de gamle bridgespillerne, som Einar Ånstad, Arne Moen, Vidar Straume, Arild Steffensen og Kåre Johnsen, blant andre, var en slags «Tordenskiolds soldater», som var med både her og der alt etter hvor det ble spilt bridge, skrev Leif Johnsen om denne tiden. I 1958 ble altså Straume bridgeklubb startet, og fra da til 1969 hadde klubben faste spillekvelder først på loftet i kommunehuset, deretter på Straume gjestgiveri. Det var ifølge Leif Johnsen Arild Steffensen og Ole Lind som var de egentlige drivkreftene. De hadde gode kunnskaper, hadde det nødvendige overskudd og interesse og lederegenskaper. I 1969 valgte klubben for første gang et styre «på ordentlig». Dermed fikk man innpass i kretsen i Vesterålen, og i det nasjonale bridgeforbundet. Klubben arrangerte også egne turneringer. Mot slutten av 70-tallet hadde Straume bridgeklubb rundt 20 faste spillere. I oversikten fra Leif Johnsen peker han på at man fra begynnelsen av 90-tallet opplevde en markant nedgang i antall spillere, en utvikling som likner veldig på det mange andre bridgeklubber i Vesterålen også har opplevd. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. (Foto: Knut Ivar Aarstein) VI I BØ NR

16 Vi i Bø-quizen 1. Hvem har laget skulpturen «Mannen fra havet»? 2. Hvor mange bilder sendte bøfjerdingene inn til Norge Rundts konkurranse i 2005? 3. Når ble Regine Normann født? 4. Er det flere eller færre som bosetter seg i tettstedene i Bø? 5. Når fikk Bø sitt kommunevåpen vedtatt på Stortinget? 6. Alle kommuner har sitt nummer. Bø er nummer? 7. Hvilket parti tilhører ordfører Sture Pedersen opprinnelig? 8. Hvor stor andel av ikke-vestlige innvandrere hadde Bø i fjor? 9. Hvor mange kvadratkilometer kan hver av bøfjerdingene boltre seg på? 10. Da er det naturlig å spørre om hvor stort flateareal det er i kommunen? 11. Hvor stor andel av oss bor i tettbygde strøk i prosent? 12. Var valgdeltakelsen i Bø i fjor større eller mindre enn landsgjennomsnittet? 13. Hvor mange bodde vi i Bø per ? 14. Hva heter den største stranda i Hovden? 15. Hvem er plan- og ressurssjef i Bø? 16. Hvor stod andel av folket i kommunen er mellom 0-17 år? 17. Hvor mange kommuner grenser Bø til? 18. I Malnes fjorden ligger det en liten gård eller dal, med en liten rød, gammel, stue. Gården har skiftet navn mange ganger siden midten av 1500-tallet. I 1610 het den Rischoffuen, hva heter denne gården/dalen i dag? 19. Hvor lang er Ryggedalstunnelen? 20. Når ble vesterålsavdelingen av Thermo Transit stiftet? 21. Hvor mange år er FK Luna i år? 22. Vi har denne gangen tatt et «lurt» bilde. Hva har vi fotografert? Foto: Knut Ivar Aarstein Svar: 1. Kjell Erik Killi Olsen Regine ble født i Flere. I januar var det 988, mot 976 til samme tid for to år siden Høyre. 8. 0,9 prosent. 9. Ca 11,7 km km Rundt 34 prosent ,6 snittet var på 56, Malnessanden. 15. Trond Robertsen ,6 landssnittet er 23, To Sortland og Øksnes. 18. Røsshagan meter. 20. I år. 22. Vinjesjøen næringspark. 16 VI I BØ NR

17 VI UTFØRER Tomter/dreneringer Veier Sprening Boring Transport Rundballing Snørydding og strøing Fuktig kjeller? Det fikser vi! Grus og fyllmasseleveranser TA KONTAKT! Telefon / E-post: Damperiet, Rorbugrenda og restaurant Nittingen ønsker velkommen til julebord og firmaarrangement Vi tilbyr overnatting i rorbu med frokost, RIB- og fjellturer og julemat på restaurant Nittingen. Booking: Tlf eller Vesterålen Hotel & Kongressenter tilbyr: Et av landets mest komplette arrangørsteder for konferanser og kongresser Aktiviteter som særpreger vår region Praktfull natur, fiske og mat. Eget kulturhus der vi kan tilby, lokale og internasjonale kunstnere. Straume 8475 Straumsjøen Postboks Straumsjøen 8475 Straumsjøen VI I BØ NR

18 Ekteparet Liv Karin (39) og Ivan Andreassen (41) synker ikke ned i godstolene etter endt arbeidsdag. Det har vi verken tid eller lyst til, sier de to. To glade ildsjeler. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Et overskuddsforetak Knut Ivar Aarstein: Vi har vært oppmerksom på at et veldig hyggelig ektepar i Bø, Ivan og Liv Karin Andreassen, har flere jern i ilden enn de aller fleste andre av oss. Dessuten ble vi fortalt at de skulle være uvanlig engasjert i barn og unges vel og vel. Måtte overtales Dette ville vi skrive om. Problemet var bare at verken Ivan eller Liv Karin ville havne i avisen som superflinke. - Vi er jo helt vanlige, og har jo ikke så veldig lyst til å stikke oss ut, sa de tvilende, da vi spurte om et intervju. Etter milde overtalelser, lot de seg imidlertid overbevise. Vi i Bø ville skrive om dem, for å bidra til å vise frem den absolutte pluss-siden av bygdesamfunnet vi er så glad i. Nemlig viljen til å engasjere seg, ønsket om å hjelpe til, engasjementet for hverandre. - Vi føler oss ikke så spesielle. Og det vi gjør, er ikke noe ork. Vi engasjerer oss i det 18 VI I BØ NR

19 vi selv har lyst til, og får være sammen med hverandre i familien samtidig. Kanskje vi kan inspirere noen, ved å snakke om dette i avisen, sier de to til avisen. Ut mot havet En sein torsdagskveld tok vi turen til Farveisa for å treffe det unge paret. Gården deres ligger midt mellom Steinsvika og Mårsund, og er omtrent så langt sør du kommer i Bø. Etter noen svinger nedover veien, fant vi huset, som ligger med ansiktet vendt mot havet. Utsikten er helt fantastisk. - Her ser vi nyttårsrakettene fra Stokmarknes, Melbu og til og med Lofoten, smiler Liv Karin blidt. Hun stortrives her, sammen med mannen, og de tre jentene Viktoria (snart 15), og tvillingene Tina og Maria (10). Etter sju år i Tromsø hadde paret fått nok. De ville hjem igjen, og har ikke angret én dag på returen. Snekkerkonsulent og litt til Det er imidlertid ikke gårsdrift paret lever av. Liv Karin er skole- og barnehagekonsulent i Bø, samtidig som hun har en 50 % stilling rettet mot barn og unge med særlige behov. Ivan er snekker, og har gjennom sitt enkeltforetak travle dager. Det er imidlertid ikke arbeidshverdagen vi biter oss merke i ved disse to. Vi spurte Ivan om hva han har av ulike frivillige verv, og skjønte fort at svaret ikke ville bli kort: - Verv? Nå må jeg tenke meg om her Skal vi se Jeg har vært leder av Bø idrettslag, men nå er jeg bare styremedlem der. Jeg er styremedlem i Natteravngruppa i kommunen, og er engasjert i kommunestyret, da først og fremst som leder i Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Jeg er styremedlem i Bø Arbeiderparti, og har tilsvarende verv i Vesterålen kulturråd, Vesterålen reiseliv og i PPD Lødingen og Vesterålen. Dessuten er jeg trener og hjelpetrener for noen lag her. Det jeg spesielt synes er artig, er at vi har fått til et samarbeid mellom Bø og Luna for enkelte av lagene, og det tror jeg er veldig verdifullt. Ungene blir kjent på den måten, før de møtes på ungdomsskolen, smiler han. Idrett, musikk og Regine Ivan ser bort på kona Liv Karin. Vi aner at hun er minst like engasjert i foreningsliv og frivillige aktiviteter som han er: - Jo, da. Dagene går fort, bekrefter hun overfor Vi i Bø. Hva er det så hun driver med, da? - Jeg er leder for Bø idrettslag. Nærværet mitt i Bøhallen er så stort at jeg har fått kranglet meg til egen nøkkel der. Dessuten engasjerer jeg meg i musikken. Mandagsøvelsene med Bø musikkforening er hellige for meg. Jeg blir sur om jeg ikke får vært med der, sammen med kornetten min. Sammen med foreningen har jeg forresten vært i Frankrike og spilt, og vi har også opptrådt på Edderkoppen i Oslo, smiler hun. - Jeg er forresten hvert eneste år med i forbindelse med Reginedagan. Det er spesielt arrangementet kalt Eventyrstien jeg er engasjert i. Da er det levende teater ute, og masse folk involvert. Og jeg har ordnet meg slik at jeg får sett alt sammen, ler Liv Karin. Ellers forteller hun til Vi i Bø at hun har stor interesse for klubbhuset til idrettslaget, og at hun bruker mye tid på å stelle der. Slett ikke ork - Det høres da veldig slitsomt ut å holde på slik dere gjør? Har dere aldri fri? - Vi har da fri denne helga. Det vil si, vi skal jo på fotballturnering, men det er ikke vi som arrangerer, så det er bare kos. Ja, og så skal jeg på et styremøte i idrettslaget, da, så jeg har kanskje ikke helt fri. Men det er på ingen måte noe offer, dette her, bedyrer Liv Karin. - Hva er det som driver dere? - I Bø må vi være kreative for å få ting til å skje, og det er også slik at vi er hundre prosent avhengig av dugnadsinnsats for at ting skal bli gjort. Og det som er like gledelig å registrere hver gang er at folk gladelig bidrar, dersom de har mulighet, sier hun. Ektemann Ivan bryter inn: - Vi ser vel, når vi nå oppsummerer, at vi har mye å holde på med. Det føles imidlertid ikke slik. Et mål for oss er at de aktivitetene vi er med på, skal bety noe for ungdommene som vokser opp i dag. Dersom de engang tenker at: Jo, det var flott å vokse opp i Bø, da har vi bidratt til noe bra! - Legg merke til at stort sett alt frivillig arbeid vi engasjerer oss i, har med barn og unge å gjøre. Uten motivasjonen for å gjøre noe for de som vokser opp, hadde jeg for eksempel aldri begynt i politikken, sier Ivan. - Aller helst ønsker vi jo å være ute, sammen med ungdommene, avslutter det glade paret Ivan og Liv Karin fra Farveisa. Klokka er blitt ti om kvelden, og etter at journalisten er dratt, antar vi at Liv Karin og Ivan synker ned i godstolene i stua. Det må de da vel kunne koste på seg? VI I BØ NR

20 Bø Næringsforening leverer på nytt en flott avis som viser mangfoldet i Bø, både næringsmessig og mer fritidsrettet aktivitet Rådhuset 8475 Straumsjøen Telefon: Telefaks: E-post: Legevakt:: Tlf.: alle hverdager mellom Tlf.: etter kl på hverdager og alle fri- og helgedager. Brann: Tlf 110 Politi: Tlf 112 Akutt livstruende sykdom eller ulykker Tlf 113 Kommunal beredskap og vakttjeneste på: Tlf.: for - brann- og redningsvesen - vannverk og avløpsanlegg - kommunale veier - brøyting og vedlikehold - kommunale kaier - kommunale bygg Informasjonssider Et samarbeidsprosjekt mellom Bø kommune, BØKS og Bø Næringsforening

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 14.03.07 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 19.00. Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Berit Hansen Sture Pedersen Svein Helge

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen

Bjørn Ingvaldsen. Bestefarkrigen. Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Bjørn Ingvaldsen Bestefarkrigen Ikaros Olsens kamp for å nå toppen Til Aslak Nasjonal AVSKJED Vi sto og vinket etter Dick og foreldrene så lenge vi kunne se bilen de satt i. Og litt etter at bilen var

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM

for Vardesenteret på UNN VÅREN 2015 PROGRAM for på UNN VÅREN 2015 PROGRAM Erik Hardeng Kristin Jensen «Da mannen min var innlagt på sykehuset var det så fint for meg og ha en plass og gå til. Nå er han borte og livet mitt er halvt. Heldigvis er

Detaljer

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen.

Frivillighets registeret Heller ikke i 2010 klarte vi å registrere FCK i registeret, det betyr at vi ikke får inntekt fra grasrot andelen. Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Frist 1. mai Kulturkontoret Postboks 53, 4685 Nodeland For året 2011 Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 postmottak@songdalen.kommune.no Søkernavn (lag/forening):

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes.

Velkommen! Vi ønsker alle skivenner fra hele Nordland hjertelig velkommen, og håper alle får fine og minnerike dager på Stokmarknes. Innbydelse KM i langrenn Stokmarknes 25-26 januar 2013 Velkommen! Stokmarknes Idrettslag ønsker alle velkommen til KM på Stokmarknes den 25-26 januar 2014. Arrangementet skal forgå på Stokmarknes IL sin

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer