ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN"

Transkript

1 ET MAGASIN FOR BØ I VESTERÅLEN NR ÅRGANG GRATIS Tor med hendene SIDE 4 Et overskuddsforetak SIDE 18 Full fart i Jennskaret SIDE 24 God tørrfisksesong i Hovden SIDE 30 Vil starte barne- og ungdomskor SIDE 37

2 Næringslivets dag og styrking av det regionale næringslivssamarbeidet Bø næringsforening arrangerer «Næringslivets dag» i Bø onsdag Dette er første gang dette arrangeres og vi håper det skal bli en årlig sammenkost. Styrking av samholdet i Bø, kunnskap om hverandre og sosial hygge er viktig i en ellers travel hverdag. Vi har vært så heldig å få Tor Lægreid til å foredra om utfordringer og muligheter i utkant kommunen Bø. Tor Lægreid skulle ha gode forutsetninger for å belyse dette viktige emne som tidligere direktør i Sparebank 1, Troms Fylkes Dampskipsselskap, SAS hotell i Tromsø m.m. I tillegg vil representanter for omstillingsselskapet BØKS AS delta. Vi håper også at vi kan rekruttere nye medlemmer til næringsforeningen som blir mer og mer viktig for både det lokaleog regionale næringslivet. Næringsforeningene i Vesterålen har siden 2004 hatt en del felles regionale møter der man har tatt opp saker av felles betydning. Gjennom tildeling av RDA tilskudd fra Vesterålen Utvikling har arbeidet kunnet videreføres i Interimsstyret for Vesterålen Næingslivssamarbeid har satt i gang et arbeid for å vurdere/utrede hvordan næringslivssamarbeidet kan organiseres etter at interimsperioden avsluttes Formålet med samarbeidet er å fremme næringslivets interesser i regionen med det formål om å skape ny utvikling og vekst. Arbeidet skal ha et overordnet og langsiktig perspektiv samtidig som det skal bidra til å styrke de lokale foreninger. I interimsfasen ledes arbeidet av et interimsstyre der hver av de seks foreningene har utpekt en representant til styret. Leder av interimsstyret er Svein Arne Abelsen (tidl. Adm. Direktør på Biomar på Myre). Det er et mål at interimsstyret skal legge frem et forslag til samarbeidsmodell innen utgangen av september 2008, slik at de lokale foreningene deretter - på et selvstendig grunnlag kan ta stilling til den/de modeller som foreslås. Den nye organisasjonen skal etter planen være operativ fra 1. Januar Bø næringshage er nå etablert og informasjon om status og framdrift vil bli meddelt på «Næringslivets dag». Svein R Bruun Leder i Bø næringsforening REDAKTØREN HAR ORDET Den fineste tiden Rune Eriksen: Høsten markerer på mange vis slutten på året og starten på noe nytt. Bak oss ligger nok en energiutladning av en sommer, foran oss ligger vinteren. Vi er klare for en ny tørn. På det viset står høsten som et kjærkomment hvileskjær, et siste strøk av godvær før høststormene og snøen setter inn. Ansvarlig utgiver Grafisk produksjon Trykk Redaksjon og utgiver Rådhusgt. 1 Postboks Sortland Telefon Telefaks Forsidefoto Erik Jenssen For oss som lager Vi i Bø er det i så måte en glede å kunne slå fast at Bø møter vinteren med nok av tilbud på fritidsfronten, og med optimisme og stå på-vilje i næringslivet. Bare slik kan vi bøfjerdinger selv ta tak i det som betyr noe og skape grunnlag for en fremtid på yttersida av Vesterålen. Her er muligheter nok hvis de blir tatt i bruk. Og her fins bruk nok for å skape muligheter. Bø er i den samme situasjonen som en rekke andre utkantssamfunn som har sett travlere dager; her står flere hus og anlegg enn det fins folk. Det er både et problem og en mulighet. Hva fasiten blir er opp til oss alle å gjøre opp. Det kan være noe å tenke på, nå som vi bretter opp ermene og tar fatt på en ny vinter. Nummer årgang Magasin som gis ut 4 ganger i året. Neste utgivelse vil foreligge til vinteren. Ansvarlig redaktør Rune Eriksen Telefon Mobil Reproduksjon ikke tillatt uten avtale. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for feil i opplysninger. 2 VI I BØ NR

3 Bø kommune går snart inn i foreløpig siste år som omstillingskommune. Evaluering i fremtiden vil forhåpentligvis vise hvor godt vi har lyktes. Omstillingskommunen Bø handlingsprogram 2009 Omstillingsprosesser og gjennomføring av omstillingsarbeid vil alltid skape diskusjoner og få varierende karakterer. Kritikk er positivt, så lenge det er rimelig konstruktivt og kan benyttes til å forbedre prosesser. Ingen kritikk er imidlertid ensidig negativt, det kommer ingen korreksjoner på gjennomføring, det blir små muligheter til å «rette opp feila fra i går». I løpet av høsten skal handlingsprogram for hva som skal gjennomføres og prioriteres i 2009 utarbeides og drøftes i politiske fora og i næringslivet. Prosessen denne gang er viktig av to grunner. For det første er det disse planene som er retningsgivende for hvilke typer prosjekter næringslivet kan få støtte til. Slik har det vært også for de to foregående årene, men det kan stilles spørsmål om hvor forankret planene har vært i næringslivet. En grundig kontakt med næringslivet er avgjørende for at det samme næringslivet skal fremme prosjekter og søknader innenfor planene. Det er derfor viktig at flest mulig i næringslivet får mulighet til å engasjere seg i diskusjoner om handlingsprogrammet. Kommunene har, i samarbeid med næringslivet, utarbeidet de planene som var grunnlaget for at omstillingsstatus ble innvilget. Det er derfor også viktig at handlingsprogrammet får en bred og betryggende politisk behandling før innsending til Nordland fylkeskommune, som skal godkjenne planene. Politikernes viktigste innspill til debatten vil være de uttalelser og anbefalinger som kommer fra næringslivet. I prosessen med handlingsprogrammet er det viktig at næringslivet gir tilbakemeldinger på hvilke erfaringer/oppfatninger de har av omstillingsarbeidet så langt, hvordan dette «treffer» den enkeltes bedrift og utviklingsplaner, og om de selv har konkrete planer som kan bli et omstillingsprosjekt. Arbeide med neste års handlingsprogram er for det andre viktig på grunn av at dette er foreløpig siste år i innvilget periode som omstillingskommune. Det må nå vises konkrete resultater av omstillingsarbeidet, med hensyn til nye arbeidsplasser, kompetanseheving og utvikling av samarbeidsarenaer. Disse resultatene vil være det grunnlaget kommunen skal bruke for å beslutte hvorvidt det skal søkes ny periode med omstillingsstatus, og som Nordland fylkeskommune skal bruke for beslutte eventuell innvilgelse av søknaden. For kommunene vil det være av gjørende at resultatene virker tilfredsstillende i forhold til at hver av kommune over tre år har brukt over 2,2 millioner kroner i direkte tilskudd til omstillingsprosessen, i tillegg til betydelige internkostnader, og at en ny periode vil medføre like store kostnader. Men vi har også samlet fått tilført 13,5 millioner kroner til næringsutvikling. Fylkeskommune skal måle resultater opp mot det som var forutsatt i søknaden om omstilling, og vurdere om fremdriften tilsier en forlengelse av perioden som omstillingsstatus. Jeg håper vi får en god og aktiv prosess for handlingsprogrammet for omstilling Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

4 Tor med hendene Tor Martinsen ble lei av sitt tidligere yrke og tok fysioterapiutdanning i voksen alder. Det var et helt tilfeldig, men utrolig heldig veivalg, sier han. seg inn. Han flyttet til Tromsø, og tok fatt på sin utdanning, ved Helsefaghøgskolen der. Knut Ivar Aarstein: Tor Martinsen (49) bodde på Stokmarknes. Han jobbet med strøm, og var utdannet svakstrømsmontør og telemontør. Men så skjedde det noe. - Jeg vet ikke helt hva, men jeg ble rett og slett veldig lei. Jeg har tre unger som var blitt store, så store at det lot seg gjøre å bryte over tvert for å gjøre noe helt annet. Hvorfor det ble fysioterapi vet jeg ikke. Faget var på slutten av 90-tallet en av de aller vanskeligste utdanningene å komme inn på. Tor Martinsen klarte imidlertid å komme Har aldri angret - Jeg stortrivdes fra første dag, forteller Tor til Vi i Bø. I 2002 var han ferdig, og kunne vende hjem til Vesterålen. Så fikk han et spørsmål som skulle bli avgjørende: - Harald Hansen, som sammen med kona Jartrud hadde drevet instituttet her i Bø helt siden 1969, spurte meg om jeg kunne være her i tre måneder. Det kunne jeg, og jeg har ikke kommet meg bort siden, sier Tor og smiler. Overtok i mai I mai i år fikk Tor Martinsen muligheten han hadde ventet på. Han overtok praksisen fra Harald og Jartrud, og driver nå for seg selv. Sammen med seg i lokalene i Bøheimen har Fysioterapi var et helt tilfeldig, men utrolig heldig vei han May Liss Day Johanessen, som også driver sin egen praksis. - Hvordan er det å jobbe som fysioterapeut? Du kommer veldig nært folk? - Ja, jeg gjør det. Det kan jo være en utfordring, både for pasient og terapeut, men jeg synes det går veldig greit. Som sagt så stortrives jeg i jobben min. Alderssammensetning- 4 VI I BØ NR

5 valg for Tor Martinsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) en her i kommunen er jo slik at det er mange godt voksne som kommer til meg. Bøfjerdingene blir jo fryktelig gamle, vet du. Oppgavene er veldig varierte, fra opptrening etter operasjoner, til å bidra med råd og veiledning i forhold til rene idrettsskader. Bidrar i skolestarten Tor Martinsen forteller til Vi i Bø at de to fysioterapeutene er meget godt fornøyd med samarbeidet med Bø kommune. Selv om fysioterapi-praksisen er privat, så leies de to inn, for eksempel i forhold til sykehjem og skole. - Vi har blant annet et opplegg sammen med kommunen som heter God skolestart. Da observerer vi førsteklassingene i bassenget, for å se på hvordan motorikken deres er. Kropp og psyke henger ofte sammen, og dersom vi kan sørge for at de som trenger det får hjelp tidlig så er ingen ting bedre enn det, Pendler og pusser opp Tor Martinsen lever et dobbeltliv som mange kanskje ikke er klar over. - Ja, det stemmer nok det. Jeg bor jo offisielt på Stokmarknes, men nøyer meg med å helgependle dit. Kona Rita trives veldig godt i jobben sin på legekontoret på Stokmarknes, så hun holder seg i Hadsel i uka. Så når det blir helg kan det bli et problem. Hun trives nemlig så godt med å komme hit, mens jeg gjerne vil hjem til Stokmarknes en tur. I begynnelsen leide jeg bolig her, men nå har vi kjøpt oss et lite småbruk ved Kråkberget, og det går mye tid til å pusse opp der. - Er det ikke et slitsomt dobbeltliv, dette? - Nja. Det er kanskje ikke helt optimalt, men selv om det er langt i antall kilometer å kjøre, så er det jo mange folk som pendler like langt hver dag, så det går i grunnen utrolig greit. Jeg trives godt med dette, avslutter den sympatiske terapeuten. VI I BØ NR

6 - Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på, sier daglig leder Linda Johnsen. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Linda Johnsen er daglig leder på splitter nye «Havmannen treningssenter». Kjelleren under Elkjøp på Vinje er pusset opp og fylt med fancy treningsapparater. Nytt treningssenter i Bø Knut Ivar Aarstein: Dette føler jeg bøfjerdingene har ventet på. Vi som står bak dette tilbudet har fått mange spørsmål, og jeg føler at folk gleder seg veldig, sier daglig leder Linda Johnsen til Vi i Bø. - Hvilke tilbud er det dere kan gi oss? - Det er store lokaler her. Vi har eget oppvarmingsrom med tredemølle, sykkel og romaskin, vi har en sal med god plass til aerobic, og vi har spinningrom med tolv sykler, opplyser Johnsen. Lyst og luftig - Det er lyst og luftig her. Det ser da veldig egnet ut til treningslokale? - Spør du meg, så er det helt perfekt her. Det er nok ikke første gang det lanseres et treningstilbud i Bø, men det har aldri vært noe som gir den bredden som vi nå kan tilby. - Er du selv treningsnarkoman? - Nei, det vil jeg ikke si. Jeg brukte imidlertid tilbudene på Sortland, og trente der. Etter at jeg flyttet tilbake til Bø for fire år siden, har jeg savnet et treningstilbud. Det er Monica Godvik og hennes mann Torgeir Godvik Johnsen som står bak det nye senteret. - Da mitt engasjementet på legekontoret gikk ut, spurte Monica om jeg ville lede senteret. Det takket jeg raskt ja til, smiler Linda Johnsen. Ønsker Dere har vel et mål om hvor mange som bør ta i bruk senteret? - Ja, det må jo gå rundt økonomisk. Med rundt 150 brukere av senteret får vi dette til. Vi har et håp om å trekke til oss mange voksne brukere, gjerne arbeidsfolk som vil forebygge skader, og som vil holde seg i form. Her vil vi tilby halvårs- og årskort fra første dag. - Det er kanskje dyrt å trene her? - Etter å ha sjekket rundt, kan jeg i alle fall fastslå at det ikke blir dyrere enn stedene som ligner på dette. Jeg glemte forresten å nevne at vi etter hvert vil tilby både massasje og yoga, mens vi fra starten av har solarium her, avslutter treningsguruen på Vinje. 6 VI I BØ NR

7 KJØP PROGRESSIV BRILLE nyhet NYHET: BROTHER MFC 7320 Laser multifunksjon med kopi, print, skann og faks for mindre kontor. FÅ EN TILPASSET LESEBRILLE PÅ KJØPET Dine øyne fortjener vår ekspertise Vi hyller øynene, og frem til 11. oktober spanderer vi et par lesebriller ved kjøp av progressive briller. Hos Interoptik gir vi deg den beste totale synsopplevelsen. Tilbudet gjelder i perioden Kan ikke kombineres med Brillekonto eller andre tilbud. Gjelder ved kjøp av komplett brille. Kr 2.398,- inkl. mva. Torggata 21, Sortland Telefon Vesterålen kontorsenter AS Torget 8, 8400 Sortland E-post: Tlf.: Faks: Høsttilbud Utstyr for kr ,- inkludert i kjøp av nye bobiler! Brukte bobiler - Dethleffs Esprit 2.8 JTD 2002 kr ,- - Challenger MAGEO kr ,- - Dethleffs 6501 B Elegance 2006 kr ,- - Pilote Reference G 692 TP 2006 kr ,- -Tec Tec Star 7205 Ti 2007 kr ,- Vi har caravanutstyr på lager og kan også levere på bestilling. Nyhet Bavariacamp Marino 2008, kr ,- VI I BØ NR

8 Høstgryte Høsten har alltid vært tiden for deilige lammeretter. Prøv denne gryta en kald høstkveld. Slik gjør du: 1. Skjær kjøttet i middelstore terninger. Brun det raskt i en gryte, dryss over salt og pepper og hell kraften over. Kok opp og la kjøttet trekke i ca 20 min. Skum godt av. 2. Rens grønnsakene og del dem opp i ca. 2 cm store biter. Ha dem over i gryta og la dem småkoke med i ca. 10 min. Tilsett tomatene med kraften og tomatpuré. 3. Sil kraften av bønnene og ha dem over i gryta. Lag jevning av maisennamel og vann. Tilsett jevningen i en tynn stråle mens det hele får et raskt oppkok. Smak til med krydder. Ingredienser for 4 personer 700 g benfritt lammekjøtt 1 /2 ts salt 1 /2 ts pepper 6 dl kjøttbuljong (utblandet) 2 stk. gulrot 1 stk. purre 1 stk. knollselleri (sellerirot) 1 boks knuste hermetiske tomater 2 ss tomatpuré 1 boks hermetiske røde bønner 1 1 /2 ss maizenna utrørt i litt kaldt vann 8 VI I BØ NR

9 Produksjon av tørrfisk, saltfisk og ferskfisk Vi produserer av ferske råvarer på egne anlegg. Det gir kvalitetsprodukter. Virksomhet og produkter med oppskrift fra tradisjonelt kystmiljø. Spør derfor etter vår engrosmeny. ønsker deg velkommen til vår dagligvarebutikk Straume Telefon Hovden Fiskeindustri Telefon Fellesbygget 8475 Straumsjøen Telefon exilimexz150s Digitalkamera Casio Exilim EX-Z150 sølv NOK5310 BLAMABO Nokia 5310 Sort m/12 mnd. binding frihet WAS623 Wilfa vaffeljern fd35vah Mitsubishi varmepumpe Testvinner i dine penger. 7,7 kw 2495,- 499, ,- 1, ,- k615mega Kenwood kjøkkenmaskin FS28950 Gram fryseskap 4995,- Parabol Canal Digital komplett Kr 1,- m/fri montering og 12 mndr. binding 1,- Vesterålen avd. Bø Vinje Tlf Åpent Lørdag VI I BØ NR

10 Fiskerikonferansen i Bø september 2008 Samspill og varsomhet Møteledelse under konferansen: Harald Bollvåg og Kurt Tande Dag 1 Fra Registrering og kaffe Åpning ved ordfører Sture Pedersen Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Oljedirektoratet: Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg. «Årets undersøkelser, hva er gjort, hva gjenstår, resultater?» Havforskningsinstituttet: Forskningsdirektør Einar Svendsen: «Skadevirkning og «hva vet vi»» Pause Norges Råfisklag: «Konsekvenser for fiskeriene» Norges Fiskarlag, leder Reidar Nilsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» StatoilHydro: Letesjef Geir Richardsen: «Forventninger til nye områder» Lunch Natur og Ungdom: Leder Ingeborg Gjærum: «Stopp seismikken stopp oljeindustrien" Norske Shell: Informasjonssjef Terje Jonassen Pause Norges Kystfiskarlag: Daglig leder Håvard Jacobsen: «Våre vurderinger, konfliktområder, fremtid» Lofoten og Vesterålen Petro: Daglig leder Ørjan Robertsen: «Vakt ved verdens vakreste kyst». Presentasjon av årets nyhet innen oljevern. Kort presentasjon av Leverandørutviklingsprosjekt Nord-Norge (LUNN) Oppsummering. Dag 1: Harald Bollvåg og Kurt Tande «Bokbad med aperitiff» Redaktør og forsker Odd Nakken presenterer boka «Forskning gjennom 100 år». 100 års forskning og forvaltning av norsk vårgytende sild og nordøstarktisk torsk er nå samlet mellom to permer. Nakken har, sammen med seniorene i norsk havforskning, Ole Johan Østvedt, Arvid Hylen, Olav Dragesund og Steinar Olsen, samlet kunnskap og erfaring i en historisk bok Middag Dag Start dag 2, info/kaffe Seismikk i sårbare områder status/resultater/erfaringer/ konklusjoner Olje- og Energiminister Terje Riis-Johansen: «Olje- og Energidepartementets vurderinger og holdninger» Fiskeri- og kystdepartementet: Statssekretær Vidar Ulriksen: «Olje og seismikk, synspunkter fra fiskerimyndighetene» Nordland fylkeskommune: Fylkesråd Liv Julie Wågen: «Strategi for sameksistens og verdiskaping perspektiver mot 2025» Pause Mareano-prosjektet Havforskningsinstituttet: Programleder Lene Buhl-Mortensen: «Mareano, målsetting, fremdrift og resultater så langt» Marin verdiskaping Biomarin industri Pro Bio Nutra Forte: ProBio Pharma & Supplements: Tore Seternes, Forskningssjef: «Biomarin fremtid» Marint verdiskapingsprogram v/innovasjon Norge: Programleder Nettverk, Luis Nordstrand. Programleder «Kystnæringer mot Marked», Dag Roald Fredheim Pause Plenumsdiskusjon Ordstyrere: Harald Bollvåg og Kurt Tande Oppsummering, lunch og avreise Fiskeriko er den Allerede innledningsvis vil jeg si et klart ja til spørsmålet. Konferansen setter fokus på hverdagsutfordringene, hvilke betingelser skal det være for fiskerinæringen og hvordan vil framtiden for fiskerinæringen være? I år har konferansen undertittel: «Samspill og varsomhet». Over noen tiår har rammebetingelsene for å drive fiske og fiskeindustri endret seg dramatisk. Gjennomgående utviklingstrekk er færre enheter, færre arbeidsplasser, færre hender i arbeid. Basert på dagens driftsformer i fiskerinæringen tilsier alle prognoser at denne utviklingen vil fortsette. Resultatet vil garantert være færre arbeidsplasser i Bø. På denne bakgrunnen er det ikke oppsiktsvekkende å hevde at vi trenger nye aktiviteter, fornying i eksisterende næring, og helt nye næringer. I tillegg trenger vi at det som skal være fremtidens fiskerinæring blir gitt gode betingelser og muligheter. Det er disse elementene som er basis for gjennomføring av Fiskerikonferansen i Bø. Årets konferanse har hovedfokus på gjennomført og kommende seismikkskyting, og andre undersøkelser for å kartlegge ressursene i og under havet utenfor kysten vår. I tillegg samler vi informasjon om nye muligheter innenfor marin verdiskaping og biomarin industri. Alle disse emnene retter seg mot å samle og formidle kunnskap som vil være av avgjørende verdi for både Bø kommune, for andre kommuner i Vesterålen, og for de fleste kystkommuner. Kvaliteten på tidligere konferanser gjenspeiles ofte ved hvor lett det er å samle forelesere til nye konferanser. Jeg mener listen over forelesere til årets konferanse gir en god melding på dette. Programmet for konferansen er inntatt i denne utgaven av Vi i Bø. Den konkrete kortsiktige gevinsten av konferansen for Bø er at vi får direkte kontakt med svært høy kompetanse innenfor konferanse- 10 VI I BØ NR

11 Bø kommune arrangerer nå den 5. konferansen under betegnelsen «Fiskerikonferansen i Bø». Det er kanskje riktig å stille spørsmål om det er riktig for en liten kommune å legge så mye ressurser, mest i form av arbeid med planlegging og gjennomføring, men også i form av noe direkte bruk av penger. nferansen i Bø viktig og riktig? Fiskerikonferansen i Bø har samlet mange fremtredende personer i norsk kystdebatt; her Bente Aasjord og Åsa Elvik under en kaffepause i solveggen. (Foto: Dag Erlandsen, Fiskeribladet) emnene, og mulighet for direkte kontakt med betydelige aktører innenfor flere næringer. Vi har også mulighet for direkte kontakt med flere sentrale personer fra fylkeskommunal og statlig forvaltning. Om vi utnytter disse mulighetene er opp til oss, Bø kommune, politikere og næringslivet i Bø. På sikt har vi store muligheter til å skape positiv utvikling både på tradisjonelle næringer, og gjennom tilrettlegging for ny næring, ved hjelp av de kontakter og samarbeidspartnere Fiskerikonferansen bringer til Bø. Men dette krever selvfølgelig at både politikere og næringsliv i Bø utnytter mulighetene, er til stede og selv knytter direkte kontakter. På noen områder kan det være formålstjenelig å innlede eller videreutvikle regionalt samarbeid på mulighetene. Som en ekstra bonus har Bø fått mye god medieomtale fra konferansene. I et par dager er Bø et samlingspunkt for beslutningstakere og forskningsresultater innenfor flere næringsområder. Samlet er dette god omdømmebygging for Bø. Fiskerikonferansen i Bø er en god arena for næringsmessig utvikling. Om vi utnytter denne arenaen kan konferansen gi betydelig verdi, både på kort og på lang sikt. Så svaret på spørsmålet i innledningen er også avslutningsvis et klart ja. Arne Osnes tiltakskonsulent Bø kommune VI I BØ NR

12 Avdelingsleder Anne Britt Vifladt ved noen av produktene som kommer fra avdelinga i Bø. Foto: Erik Jenssen Vesterålsprodukter med flere tilbud Vesterålsprodukter avdeling Bø har flere spennende prosjekter på beddingen. Erik Jenssen: Vesterålsprodukter i Vinjesjøen næringspark har store arealer til rådighet. Og om ikke lenge tas arealene i bruk til ny virksomhet. I tillegg til nye kontorer og bedre tilrettelagte undervisningslokaler blir det anlagt en syavdeling i lokalene som før huset trearbeid og møbeltapetsering. I dag drives det fortsatt trearbeid i form av palleproduksjon og andre treprodukter, men det mangler et litt mer kvinnevinklet tilbud, og her ser avdelingsleder Anne Britt Vifladt for seg at et nytt tilbud blir kjærkomment. - Vi tenker ikke å gå noen av de øvrige aktørene i dette markedet i næringa, men vi har en del symaskiner og utstyr stående etter møbeltapetseringsproduksjonen, og det kan vi nyttiggjøre oss i ei slik småsyssel -avdeling. Men nå er det et ikke produktene i seg selv som er Vesterålsprodukters hovedprodukt. - Vesterålsprodukter AS er en attføringsbedrift og skal først og fremst tilby arbeidstrening, kartlegging og kurs for mennesker i forbindelse med formidling ut til ordinært arbeid eller utdanning. Dette utføres på oppdrag av NAV. I tillegg kan vi tilby tjenester til næringslivet forøvrig både med oppfølging av sykmeldte samt karriereveiledning ved omstilling. Avdelingen i Bø har i så måte til sammen 11 plasser med ulike tilbud om en myk tilnærming til arbeid eller utdanning. I tillegg til virksomheten ved Vinjesjøen driver selskapet også kantina på Bøheimen. Og der har vi som mange kanskje har fått med seg allerede, tilsatt Synnøve Solsem Olsen, kvæfjordkakas mor. Dette vil gjøre Roger Pedersen er en av arbeiderne ved Vesterålsprodukter, for anledningen i full gang med produksjon av paller til bruk i fiskeindustrien. Foto: Erik Jenssen oss enda bedre i stand til å møte forespørsler om catering og leveranser av bakeprodukter til små og store anledninger, opplyser Vifladt. 12 VI I BØ NR

13 Bil i Nord Strandgt. 51, 8400 Sortland Tlf Faks BYGGETEKNIKK PLANLEGGING TOTALPROSJEKT Prosjekterende byggevirksomhet: Planlegging, reguleringsplaner Byggeteknisk prosjektering Cad-tegning 3-D modellering Visualisering Utførende byggevirksomhet i samarbeid med Straumbygg: Nybygg Tilbygg Rehabilitering Våtromsarbeider Utvendig asbestsanering Totalprosjekt: Eiendomsutvikling med egne hus- og hyttemodeller Utbyggeravtaler VI I BØ NR

14 Geir Haug har fått utdelt en ok bridge-hånd. (Foto: Privat) Straume bridgeklubb ble etablert i september 1958 altså for nøyaktig 50 år siden. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. Straume bridgeklubb fyller 50 år Hver onsdag møtes medlemmene i Straume bridgeklu Knut Ivar Aarstein: Øyvind Liland kom sammen med andre fotballspillere fra Luna inn i bridgeklubben midt på 80-tallet, og tilførte både kvalitet og «ungdom». Liland, som jobber som IT-konsulent i Bø kommune, er fortsatt ivrig bridgespiller. Hver onsdag møter han og leder for klubben, Anders Johnsen andre spillere for å konkurrere over kortene. Liland forklarer fascinasjonen over spillet: - Det er jo artig, da. Bridge er spennende, og det som gjør det spesielt, er at man aldri blir utlært. Enda så lenge jeg har spilt, så er det alltid noe nytt å plukke opp. Man kommuniserer med sin makker via meldinger, og vi utvikler gode ferdigheter, sier Liland. Håper på nye medlemmer Norsk Bridgeforbund har over medlemmer som spiller bridge jevnlig i 460 bridgeklubber over hele Norge. - Men her i Bø er dere ikke så mange? - Det er jo vårt store problem. Vi er avhengige av rekruttering, og vi håper jo at nysgjerrigheten vekkes, slik at vi får nye folk rundt spillbordene. Bridge er ikke så avansert å lære, men man må opp på et visst nivå før det blir skikkelig artig. Bridge er en flott adspredelse, og man må bruke hodet annerledes enn man ellers gjør. Vi i klubben er veldig innstilt på å hjelpe folk som ønsker å prøve seg hos oss. Alle som vil, kan få spille bridge sammen med oss, sier Øyvind Liland til Vi i Bø. Om historien Historien om klubben er i detalj nedtegnet av Leif Johnsen, som døde i Vi lar Johnsens stemme fortelle om starten på klubben: Arena for den historiske begivenhet var loftsetasjen på Bø Herredshus/ Bø kommu- 14 VI I BØ NR

15 bb til kortkamp. (Foto: Privat) nehus. Allerede i mange år hadde det imidlertid vært spilt bridge på egne lag på Steine, Bøstrand, i Fjærvollåsen og på Straume. Noen av de gamle bridgespillerne, som Einar Ånstad, Arne Moen, Vidar Straume, Arild Steffensen og Kåre Johnsen, blant andre, var en slags «Tordenskiolds soldater», som var med både her og der alt etter hvor det ble spilt bridge, skrev Leif Johnsen om denne tiden. I 1958 ble altså Straume bridgeklubb startet, og fra da til 1969 hadde klubben faste spillekvelder først på loftet i kommunehuset, deretter på Straume gjestgiveri. Det var ifølge Leif Johnsen Arild Steffensen og Ole Lind som var de egentlige drivkreftene. De hadde gode kunnskaper, hadde det nødvendige overskudd og interesse og lederegenskaper. I 1969 valgte klubben for første gang et styre «på ordentlig». Dermed fikk man innpass i kretsen i Vesterålen, og i det nasjonale bridgeforbundet. Klubben arrangerte også egne turneringer. Mot slutten av 70-tallet hadde Straume bridgeklubb rundt 20 faste spillere. I oversikten fra Leif Johnsen peker han på at man fra begynnelsen av 90-tallet opplevde en markant nedgang i antall spillere, en utvikling som likner veldig på det mange andre bridgeklubber i Vesterålen også har opplevd. Bridge er et fascinerende spill, blant annet fordi man aldri blir utlært, sier bridgeentusiast Øyvind Liland. (Foto: Knut Ivar Aarstein) VI I BØ NR

16 Vi i Bø-quizen 1. Hvem har laget skulpturen «Mannen fra havet»? 2. Hvor mange bilder sendte bøfjerdingene inn til Norge Rundts konkurranse i 2005? 3. Når ble Regine Normann født? 4. Er det flere eller færre som bosetter seg i tettstedene i Bø? 5. Når fikk Bø sitt kommunevåpen vedtatt på Stortinget? 6. Alle kommuner har sitt nummer. Bø er nummer? 7. Hvilket parti tilhører ordfører Sture Pedersen opprinnelig? 8. Hvor stor andel av ikke-vestlige innvandrere hadde Bø i fjor? 9. Hvor mange kvadratkilometer kan hver av bøfjerdingene boltre seg på? 10. Da er det naturlig å spørre om hvor stort flateareal det er i kommunen? 11. Hvor stor andel av oss bor i tettbygde strøk i prosent? 12. Var valgdeltakelsen i Bø i fjor større eller mindre enn landsgjennomsnittet? 13. Hvor mange bodde vi i Bø per ? 14. Hva heter den største stranda i Hovden? 15. Hvem er plan- og ressurssjef i Bø? 16. Hvor stod andel av folket i kommunen er mellom 0-17 år? 17. Hvor mange kommuner grenser Bø til? 18. I Malnes fjorden ligger det en liten gård eller dal, med en liten rød, gammel, stue. Gården har skiftet navn mange ganger siden midten av 1500-tallet. I 1610 het den Rischoffuen, hva heter denne gården/dalen i dag? 19. Hvor lang er Ryggedalstunnelen? 20. Når ble vesterålsavdelingen av Thermo Transit stiftet? 21. Hvor mange år er FK Luna i år? 22. Vi har denne gangen tatt et «lurt» bilde. Hva har vi fotografert? Foto: Knut Ivar Aarstein Svar: 1. Kjell Erik Killi Olsen Regine ble født i Flere. I januar var det 988, mot 976 til samme tid for to år siden Høyre. 8. 0,9 prosent. 9. Ca 11,7 km km Rundt 34 prosent ,6 snittet var på 56, Malnessanden. 15. Trond Robertsen ,6 landssnittet er 23, To Sortland og Øksnes. 18. Røsshagan meter. 20. I år. 22. Vinjesjøen næringspark. 16 VI I BØ NR

17 VI UTFØRER Tomter/dreneringer Veier Sprening Boring Transport Rundballing Snørydding og strøing Fuktig kjeller? Det fikser vi! Grus og fyllmasseleveranser TA KONTAKT! Telefon / E-post: Damperiet, Rorbugrenda og restaurant Nittingen ønsker velkommen til julebord og firmaarrangement Vi tilbyr overnatting i rorbu med frokost, RIB- og fjellturer og julemat på restaurant Nittingen. Booking: Tlf eller Vesterålen Hotel & Kongressenter tilbyr: Et av landets mest komplette arrangørsteder for konferanser og kongresser Aktiviteter som særpreger vår region Praktfull natur, fiske og mat. Eget kulturhus der vi kan tilby, lokale og internasjonale kunstnere. Straume 8475 Straumsjøen Postboks Straumsjøen 8475 Straumsjøen VI I BØ NR

18 Ekteparet Liv Karin (39) og Ivan Andreassen (41) synker ikke ned i godstolene etter endt arbeidsdag. Det har vi verken tid eller lyst til, sier de to. To glade ildsjeler. (Foto: Knut Ivar Aarstein) Et overskuddsforetak Knut Ivar Aarstein: Vi har vært oppmerksom på at et veldig hyggelig ektepar i Bø, Ivan og Liv Karin Andreassen, har flere jern i ilden enn de aller fleste andre av oss. Dessuten ble vi fortalt at de skulle være uvanlig engasjert i barn og unges vel og vel. Måtte overtales Dette ville vi skrive om. Problemet var bare at verken Ivan eller Liv Karin ville havne i avisen som superflinke. - Vi er jo helt vanlige, og har jo ikke så veldig lyst til å stikke oss ut, sa de tvilende, da vi spurte om et intervju. Etter milde overtalelser, lot de seg imidlertid overbevise. Vi i Bø ville skrive om dem, for å bidra til å vise frem den absolutte pluss-siden av bygdesamfunnet vi er så glad i. Nemlig viljen til å engasjere seg, ønsket om å hjelpe til, engasjementet for hverandre. - Vi føler oss ikke så spesielle. Og det vi gjør, er ikke noe ork. Vi engasjerer oss i det 18 VI I BØ NR

19 vi selv har lyst til, og får være sammen med hverandre i familien samtidig. Kanskje vi kan inspirere noen, ved å snakke om dette i avisen, sier de to til avisen. Ut mot havet En sein torsdagskveld tok vi turen til Farveisa for å treffe det unge paret. Gården deres ligger midt mellom Steinsvika og Mårsund, og er omtrent så langt sør du kommer i Bø. Etter noen svinger nedover veien, fant vi huset, som ligger med ansiktet vendt mot havet. Utsikten er helt fantastisk. - Her ser vi nyttårsrakettene fra Stokmarknes, Melbu og til og med Lofoten, smiler Liv Karin blidt. Hun stortrives her, sammen med mannen, og de tre jentene Viktoria (snart 15), og tvillingene Tina og Maria (10). Etter sju år i Tromsø hadde paret fått nok. De ville hjem igjen, og har ikke angret én dag på returen. Snekkerkonsulent og litt til Det er imidlertid ikke gårsdrift paret lever av. Liv Karin er skole- og barnehagekonsulent i Bø, samtidig som hun har en 50 % stilling rettet mot barn og unge med særlige behov. Ivan er snekker, og har gjennom sitt enkeltforetak travle dager. Det er imidlertid ikke arbeidshverdagen vi biter oss merke i ved disse to. Vi spurte Ivan om hva han har av ulike frivillige verv, og skjønte fort at svaret ikke ville bli kort: - Verv? Nå må jeg tenke meg om her Skal vi se Jeg har vært leder av Bø idrettslag, men nå er jeg bare styremedlem der. Jeg er styremedlem i Natteravngruppa i kommunen, og er engasjert i kommunestyret, da først og fremst som leder i Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Jeg er styremedlem i Bø Arbeiderparti, og har tilsvarende verv i Vesterålen kulturråd, Vesterålen reiseliv og i PPD Lødingen og Vesterålen. Dessuten er jeg trener og hjelpetrener for noen lag her. Det jeg spesielt synes er artig, er at vi har fått til et samarbeid mellom Bø og Luna for enkelte av lagene, og det tror jeg er veldig verdifullt. Ungene blir kjent på den måten, før de møtes på ungdomsskolen, smiler han. Idrett, musikk og Regine Ivan ser bort på kona Liv Karin. Vi aner at hun er minst like engasjert i foreningsliv og frivillige aktiviteter som han er: - Jo, da. Dagene går fort, bekrefter hun overfor Vi i Bø. Hva er det så hun driver med, da? - Jeg er leder for Bø idrettslag. Nærværet mitt i Bøhallen er så stort at jeg har fått kranglet meg til egen nøkkel der. Dessuten engasjerer jeg meg i musikken. Mandagsøvelsene med Bø musikkforening er hellige for meg. Jeg blir sur om jeg ikke får vært med der, sammen med kornetten min. Sammen med foreningen har jeg forresten vært i Frankrike og spilt, og vi har også opptrådt på Edderkoppen i Oslo, smiler hun. - Jeg er forresten hvert eneste år med i forbindelse med Reginedagan. Det er spesielt arrangementet kalt Eventyrstien jeg er engasjert i. Da er det levende teater ute, og masse folk involvert. Og jeg har ordnet meg slik at jeg får sett alt sammen, ler Liv Karin. Ellers forteller hun til Vi i Bø at hun har stor interesse for klubbhuset til idrettslaget, og at hun bruker mye tid på å stelle der. Slett ikke ork - Det høres da veldig slitsomt ut å holde på slik dere gjør? Har dere aldri fri? - Vi har da fri denne helga. Det vil si, vi skal jo på fotballturnering, men det er ikke vi som arrangerer, så det er bare kos. Ja, og så skal jeg på et styremøte i idrettslaget, da, så jeg har kanskje ikke helt fri. Men det er på ingen måte noe offer, dette her, bedyrer Liv Karin. - Hva er det som driver dere? - I Bø må vi være kreative for å få ting til å skje, og det er også slik at vi er hundre prosent avhengig av dugnadsinnsats for at ting skal bli gjort. Og det som er like gledelig å registrere hver gang er at folk gladelig bidrar, dersom de har mulighet, sier hun. Ektemann Ivan bryter inn: - Vi ser vel, når vi nå oppsummerer, at vi har mye å holde på med. Det føles imidlertid ikke slik. Et mål for oss er at de aktivitetene vi er med på, skal bety noe for ungdommene som vokser opp i dag. Dersom de engang tenker at: Jo, det var flott å vokse opp i Bø, da har vi bidratt til noe bra! - Legg merke til at stort sett alt frivillig arbeid vi engasjerer oss i, har med barn og unge å gjøre. Uten motivasjonen for å gjøre noe for de som vokser opp, hadde jeg for eksempel aldri begynt i politikken, sier Ivan. - Aller helst ønsker vi jo å være ute, sammen med ungdommene, avslutter det glade paret Ivan og Liv Karin fra Farveisa. Klokka er blitt ti om kvelden, og etter at journalisten er dratt, antar vi at Liv Karin og Ivan synker ned i godstolene i stua. Det må de da vel kunne koste på seg? VI I BØ NR

20 Bø Næringsforening leverer på nytt en flott avis som viser mangfoldet i Bø, både næringsmessig og mer fritidsrettet aktivitet Rådhuset 8475 Straumsjøen Telefon: Telefaks: E-post: Legevakt:: Tlf.: alle hverdager mellom Tlf.: etter kl på hverdager og alle fri- og helgedager. Brann: Tlf 110 Politi: Tlf 112 Akutt livstruende sykdom eller ulykker Tlf 113 Kommunal beredskap og vakttjeneste på: Tlf.: for - brann- og redningsvesen - vannverk og avløpsanlegg - kommunale veier - brøyting og vedlikehold - kommunale kaier - kommunale bygg Informasjonssider Et samarbeidsprosjekt mellom Bø kommune, BØKS og Bø Næringsforening