Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 for. Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge"

Transkript

1 Årsmelding 2012 for Fra Nordkalottkonferansen 2012 Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge 1

2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 1 Innledning 2 Formål. 3 Styret og administrasjonen... 4 Informasjonskontorets virksomhet.. 5 Informasjonsvirksomhet. 5.1 Nordkalottkonferansen Barents Press kontoret i Murmansk 5.3 Finnmark internasjonale litteraturfestival Seminar om grensehindre Foreningen Norden Samarbeid med Nordisk Kulturfond Samarbeid med Nordisk Ministerråds kommunikasjonsavdeling 5.8 Samarbeid mellom informasjonskontorene 5.9 Økonomi

3 1. SAMMENDRAG Nordkalottkonferansen var den store satsingen for kontoret i Kreative næringer på Nordkalotten, kulturkalotten var temaet for konferansen som samlet rundt 140 deltakere i Harstad. I tilknytning til konferansen var det utstillinger av både etablerte kunstnere og kunststudenter på Nordkalotten og en samisk kunsthåndverksutstilling. For 2.gang ble Finnmark internasjonale litteraturfestival arrangert der kontoret er samarbeidspartner. Denne gang var festivalen i Kirkenes med en minifestival i Murmansk. Nordisk litteratur har en sentral plass på festivalen. Nettverket av journalister i Barentsregionen, Barents Press arrangerte kurs for journalister i Russland i forbindelse med presidentvalget der. Barents Press sitt kontor i Murmansk som informasjonskontoret skaffer driftsmidler til hadde som vanlig et aktivt år med mange aktiviteter. Kontoret arbeider, som årsmeldinga viser, i hovedsak med prosjekter på Nordkalotten og i Barentsregionen. Kontoret arbeider tett med Nordisk kulturfond og informerer om fondet for interesserte. I fjor ble det arrangert to slike kurs. 2. INNLEDNING De nordiske informasjonskontorene ble opprettet i Fram til 1992 var Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge tilknyttet Nordnorsk kulturråd, men fra 1992 fikk kontoret egne vedtekter og eget styre. Kontoret holder til i lokaler på Høgskolen i Finnmark. Guri Hanssen er ansatt som daglig leder i 100% stilling. John-Ivar Nilsen er konsulent i halv stilling. 3. FORMÅL Kontoret arbeider med prosjekter innen kultur, næringsliv og politikk på Nordkalotten og i Barentsregionen. Kontorets virksomhetsidé er å styrke og utvikle samarbeidet mellom folkene i Barentsregionen og med andre regioner i Norden. Kontoret skal synliggjøre de ambisjoner og de program som til enhver tid er aktuelle innenfor det offisielle nordiske samarbeid og sikre det nordiske samarbeid en forankring regionalt og lokalt. Kontoret ser det som en viktig oppgave å formidle informasjon om Nord-Norge til resten av Norden og nærområdene i Barentsregionen. De prioriterte oppgavene ved Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge er følgende: Å formidle informasjon om det offisielle og frivillige nordiske samarbeidet, slik det foregår i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, Foreningene Norden og det frie organisasjonslivet i Norden, og medvirke til å styrke interessen for dette arbeidet Initiere og/eller delta i nordiske samarbeidsprosjekter. Områdene mediespørsmål, næringsutvikling, politikk, kultur og utdanning står sentralt. 3

4 Kontoret skal fungere som kontaktorgan overfor nordiske virksomheter og regioners samarbeidsordninger, også i Barentssamarbeidet. Særlig viktig her er arbeidet med å gi støtte til demokratiutviklingen i Russland. En fri presse er et viktig redskap for et velfungerende demokrati. Kontorets arbeid med pressespørsmål i Nordvest-Russland står derfor sentralt i kontorets virksomhet. 4. STYRET OG ADMINISTRASJONEN Styret for Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge består av fem representanter, fordelt slik: 1 representant fra vertskapskommunen/fylkeskommunen, 1 representant fra Nordisk Råds norske delegasjon, 1 representant fra Foreningen Norden i Norge, 1 representant fra Sametinget og en representant fra nordnorsk kulturliv Styremedlemmer og vararepresentanter i 2012 har vært: - For Alta kommune/finnmark fylkeskomm.: Sylvi Bellika Varamedlem: Sissel Jakola - For Nordisk Råds norske delegasjon: Anna Ljunggren Varamedlem: Sølvi Brun - For Foreningen Norden i Norge: Espen Stedje Varamedlem: Inger Mjøsund - For Sametinget: John Harald Skum Varamedlem: Inga Ravna Eira - For nordnorsk kulturliv: Ola M. Løkholm Varamedlem: Ragnhild Dalheim Eriksen - Styrets leder: Sylvi Bellika - Nestleder: John Harald Skum Styret har et arbeidsutvalg, som består av styrets leder og nestleder, samt av daglig leder. I 2012 hadde styret følgende styremøter: Styremøte Stortinget: Styremøte Alta: Administrasjon Daglig leder: Guri Hanssen Konsulent: John-Ivar Nilsen 5. INFORMASJONSKONTORETS VIRKSOMHET 5.1 Informasjonsvirksomhet Kontoret informerer om aktuelle saker fra Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd og Foreningen 4

5 Norden. Kontoret er på Facebook og har egen hjemmeside: I 2012 ga kontoret ut tre nyhetsbrev. 5.2 Nordkalottkonferansen 2012 Kreative næringer på Nordkalotten= kulturkalotten. Dette var kontorets hovedoppgave i 2012 fordi vi er sekretariat og ledet det daglige arbeidet med prosjektet Nordkalottkonferansen. Selve konferansen ble arrangert i Harstad august 2012 med 140 deltakere. Fra konferansesalen. Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Konferansen ble åpnet med en festforestilling i Harstad kulturhus med den svenske operasangeren Carina Henriksson og landsdelsmusikere fra Troms fylkeskommune, fra joik ved Inga Juuso til kammermusikk ved Runa Bergsmo og Ann-Sofie Godø. På konferansen deltok både rikspolitikere, regionale politikere og kunstnere/kulturarbeidere fra hele Nordkalotten. De tre delegasjonslederne til Nordisk råd fra hhv Norge, Finland og Sverige var med i en paneldebatt der temaet var kultursatsing på Nordkalotten. Marit Karlsen fra Høgskolen i Finnmark foreleste om Korps-ånd? Historier fra det frivillige musikkliv Etter konferansen har de tre, Karin Åström fra Sverige, Simo Rundgren fra Finland og Rigmor Andersen Eide fra Norge fremmet et forslag til Nordisk råd om å utvikle en felles kultursatsing i nord. De skriver at positive holdninger til samarbeid for å fremme verdiskapning på Nordkalotten ikke bør være forbeholdt gruvedrift og mineralleting, den bør også gjelde kulturfeltet. Kulturnæringer har ikke bare en egenverdi i seg selv, de bidrar også til integrering, læring, økt turisme og, 5

6 ikke minst, sysselsetting. De tre understreker særlig de gevinstene en fellsnordisk tilnærming kan gi unge mennesker i nord. Karin Åstrøm Foto: Nordisk Råds svenske delegasjon Simo Rundgren Foto: Wikipedia Rigmor Andersen Eide Foto: Nordisk Råds norske delegasjon Kunstutstillinger var en viktig del av konferansen. Den samiske kunstneren Josef Halse fra Kautokeino var hovedutstiller, mens tre unge, mer uetablerte kunstnere stilte ut og deltok i programmet der de ble intervjuet om det å kunne leve som kunstnere på Nordkalotten. Det var også en stor utstilling av samisk kunsthåndverk, duodji, på et profesjonelt nivå. Tre unge kunstnere som deltok på Nordkalottkonferansen Fra venstre: Lars M. Elstad Rehnlund, Katri Konttinen og Hanna Kanto Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Fra duodji-utstillingen Foto: John-Ivar Nilsen, Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge Kristin Berg Nordstrand var engasjert som prosjektmedarbeider for Nordkalottkonferansen fra 1.mars og ut august med kontorsted Alta. 5.3 Barents Press kontoret i Murmansk Nettverket Barents Press som består av journalister i Barentsregionen ble etablert i 1995 og har gjennom alle disse årene vært et viktig forum for å sette pressefrihet, demokrati og ytringsfrihet på dagsorden. Etter styrevedtak i april 1999 påtok NiNN seg driftsansvaret for Barents Press Internationals kontor i Murmansk. Kontorets drift finansieres i hovedsak av Barentssekretariatet og oppdrag fra presseorganer i Norden. 6

7 Leder ved Barents Press kontoret i Murmansk, Jelena Larionova. Foto: NRK Fra årsrapporten til Barents Press kontoret sakser vi utdrag av aktiviteter for 2012: Deltakelse på fiskeriseminar i Norge big cod and big politics for russiske og nordiske journalister.i samarbeid med Nordisk journalist center (NJC) Planlegging og gjennomføring av kurs i demokrati på russisk for norske journalister i samarbeid mellom Barents Press Norge og Institutt for journalistikk Deltakelse i paneldebatt med norske og russiske journalister under Barents Spectacle i Kirkenes Planlegge og gjennomføre seminar i Arkangelsk sammen med den norske Helsingforskomiteen om Menneskerettigheter og journalistikk Planlegge og gjennomføre seminar i Murmansk om kvinner og media sammen med Barentssekretariatet og NJC. Planlegge og gjennomføre den 5.internasjonale TV festivalen Northern Charac i Murmansk i november i samarbeid med flere arrangører Planlegge og gjennomføre kurset i Olje og gass i Norge i september i samarbeid med Consult Inform og med støtte fra det norske utenriksdepartementet Vært med og arrangere en rekke kurs og seminarer om journalistikk i Russland Bistått nordiske kolleger med å knytte kontakter i Russland Daglig leder i Nordisk informasjonskontor er med i det norske Barents Press styret, og har spesielt ansvar for økonomi og planlegging. Kontoret søker også penger til driften av nettverket. Barents Press sitt kontor i Murmansk blir svært mye benyttet som servicekontor for utenlandske journalister, og driver en utstrakt kursvirksomhet for russiske og nordiske journalister. I forbindelse med presidentvalget i Russland i mars 2012 arrangerte Barents Press Norge i samarbeid med Institutt for journalistikk et kurs for journalister under tittelen demokrati på russisk. Kurset ble arrangert i Murmansk og Moskva og 10 journalister fra hele landet deltok. 7

8 5.4 Finnmark internasjonale litteraturfestival Festivalen ble arrangert for 2.gang i 2012 i Kirkenes i slutten av februar og begynnelsen av mars. Som en populær avslutning ble det arrangert en minifestival i Murmansk med forfatterne Kjartan Fløgstad og Helene Uri. Kjartan Fløgstad i Nikkel Beate Grimsrud og Gyrdir Eliasson Foto: Finnmark int. litteraturfestival Kontoret var samarbeidspartner for litteraturfestivalen og søkte støtte fra Nordisk kulturfond. Kontoret kom med innspill på nordiske forfattere som vi mente burde inviteres til festivalen, og var med i arbeidet med å invitere forfattere. Vi hjalp også til med å finne tolkere/oversettere i forhold til nordiske forfattere. Under konferansen var daglig leder med i møteledelsen. Festivalen på Kirkenes hadde en særlig sterk nordisk profil. Foruten de ovennevnte forfatterne Fløgstad, Uri, Grimsrud og Eliasson, deltok Joanes Nielsen fra Færøyene, Anna Hallberg og Johan Theorin fra Sverige, Josefine Klougart og Harald Voetman fra Danmark og samiske Kerttu Vuolab fra Finland for å nevne noen. Her var både vinnere og nominerte til Nordisk råds litteraturpris samlet. Også samisk, russisk og kvensk litteratur blir profilert på festivalen. Under festivalen arrangerte kontoret sammen med Barentssekretariatet kurs i prosjektstøtte og informerte om støtteordinger innen kunstfeltet. 14 deltakere fra forskjellige organisasjoner og steder var med på kurset. Anette Jensen fra informasjonskontoret i Flensburg Margrethe Alnes fra Barentssekretariatet 5.5 Seminar om grensehindre Kontoret var initiativtaker til et seminar om grensehindre som ble arrangert i Skibotn av Nordkalottens gränstjenst og Storfjord kommune i mars På seminaret deltok rundt 30 personer fra næringslivet og offentlige etater. Styremøtet i april ble holdt i tilknytning til at Stortinget debatterte grensehindre i Norden. Dette skjedde i samtlige nordiske parlamenter for å sette fokus på grensehindre. 8

9 5.6 Foreningen Norden Kontoret samarbeider med lokallaget i Alta og distriktsstyret i Nord-Norge om nordiske aktiviteter. I november var kontoret med på en førjuls tilstelning med over 20 medlemmer fra lokallaget. Her ble det vist en film og orientert om det kjente vintermarkedet i Jokkmokk i Sverige. Foto: Kristin Berg Nordstrand Rune Pedersen overtok ledervervet i lokallaget etter Guri Hanssen I forkant av Nordkalottkonferansen ble det arrangert møter i en arbeidsgruppe som består av medlemmer i Foreningen Norden på Nordkalotten. I 2012 ble et slikt møte arrangert i Narvik sammen med presidiet. Rundt 20 medlemmer fra de respektive landene deltok her. I tilknytning til møtet fikk deltakerne oppleve to konserter, en med Bo Caspers og en konsert laget av Kultur i Troms med tekster av Nils-Aslak Valkeapaä kalt Vidderne innom mig. I tillegg ble det orientert om den tradisjonsrike Vinterfestuka i Narvik av tidligere daglig leder for Vinterfestuka, Steingrim Sneve. Vinterfestuka i Narvik er an av Norges eldste festivaler. Daglig leder deltok på landsmøtet til Foreningen Norden på Lillehammer. 5.7 Samarbeid med Nordisk Kulturfond Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge har en avtale med Nordisk kulturfond som går ut på at kontoret skal informere aktivt om fondet. Foruten kurset i prosjektstøtte i Kirkenes ble det i mai arrangert et lignende kurs for Samisk forfatterforening med 20 deltakere på Skaidi. 5.8 Samarbeid med Nordisk Ministerråds kommunikasjonsavdeling De nordiske informasjonskontorene ble for første gang på mange år invitert til det årlige møtet med kommunikasjonsavdelingen i NMR og alle nordiske institusjoner. Kontoret deltok ved daglig leder på workshop om nordisk kommunikasjon, og var med i gruppen som skulle identifisere prosjekter innenfor grensehindre. Med fra København fikk vi et fuglehus laget av den danske kunstner Thomas Dambo til kulturnatten i København. Det ble produsert 75 fuglehus i de nordiske farger, og deltakerne fra kulturnatten skrev en hilsen på husene som nå er spredt rundt om i hele Norden. Ett henger på et tre i den samiske barnehagen i Alta. Se mer om prosjektet på facebook.com/happycitybirds. 9

10 Inngangsdøren til Nordisk Ministerråd i København Overrekkelse av fuglehus til Alta Siida 5.9 Samarbeid mellom informasjonskontorene Felles utfordringer og mulige samarbeidsprosjekter for kontorene ble tatt opp da kontorene møttes sammen med generalsekretærene for Foreningen Norden og FNF under Nordisk råds sesjon i Helsingfors i november. Samarbeid er særlig aktuelt innen informasjonsvirksomhet med nyhetsbrev og felles årsmeldinger. Det er utarbeidet egne rapporter fra møtet mellom informasjonskontorene og fellesmøtet med FNF og generalsekretærene i Foreningen Norden. Rapporten fås ved henvendelse til Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge, på Kontoret i Flensburg er medarrangør av en litteraturfestival i likhet med vårt kontor, og i 2012 innledet festivalene et uformelt samarbeid. Daglig leder i Flensburg og fra vårt kontor besøkte hverandres festivaler og fikk nyttige innspill om forfattere og arrangementer. Daglig leder sammen med Anette Jensen, Ruth V. Faber og forfatter Herbjørg Wassmo Foto: Stine Jenvin 10

11 6. ØKONOMI Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge mottok NOK fra Kulturdepartementet og NOK fra Nordisk Ministerråd via Foreningene Nordens Forbund. Andre inntekter har vært av eksterne prosjekter, til sammen NOK Det vises for øvrig til regnskapet for Kontorets regnskap ble i 2012 ført av regnskapskontoret SpareBank1 Regnskapshuset Nord- Norge AS og revidert av revisjonsfirma Enter Revisjon Finnmark AS. Sted/dato Sylvi Bellika styreleder Guri Hanssen daglig leder 11