Årsberetning Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår"

Transkript

1 Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst mellom Bergen og Trondheim. Sammenslåingen har svømmere i regionen tjent på og vi står styrket i svømmesporten. Samtidig innser vi at med et langt høyere medlemstall enn tidligere, blir administrasjonen mer omfattende. Derfor er en rekke rutiner strammet opp og endret for å få bedre struktur på drifta. Aktivitetene i 2014 har vært trening, treningsleire, landslagsdeltakelse og stevnedeltagelser i inn- og utland, utdannelse innen svømming og svømmeopplæring. Tilbudet gis til barn fra og med 2 år og oppover til voksne/masters. MEDLEMMER Etter de nye reglene i Idrettsregistreringen til NIF har vi ført opp 495 aktive per 31. desember 2014 i klubben. Dette er utøvere, de som har verv i klubben og de som har deltatt på svømmekurs. Aktive registrert er dermed 462 personer. Tidligere ble barn som deltok på flere kurs gjennom året registrert som ett medlem per kurs gjennomført. NIF/NSF har sagt at disse ikke skal registreres slik, noe som har gitt oss en reduksjon på innrapporteringen fra aktive i fjor til 495 aktive i år. Fra Medley Blå til Masters var det registrert 140 utøvere. De var i alderen 10 til 56 år. Av disse var åtte menn lisensierte masters i 2014, ingen kvinner. Av utøverne var 59 lisensregistrerte og deltok i konkurranser i Vi hadde åtte faste og to vara i styret og 14 dommere. Gjennom svømmekursene har vi hatt 432 deltakere. De har til sammen brukt 673 plasser. Budsjettmessig var målet å ha over 850 til 900 barn gjennom kursrekkene våre - så her har vi ikke oppnådd målet vårt. Vi ga cirka 10 voksne svømmeundervisning i Vi fikk til vår store glede 10 pakker med Svømmeaksjonen (Gjensidigekursen) også i 2014 etter søknad. I snitt deltok 17 barn på hver av disse dvs. et tilbud til rundt 170 barn i alderen 5 til 10 år. 10 pakker var i overkant av hva vi hadde forventet og det er grunn til å tro at en så stor tildeling ikke vil holde frem. Vi er av de klubbene som får tildelt flest slike kurs, kampen hardner til og det er nå også flere i fylket som søker om å bidra. Som prøveprosjekt hadde vi svømmeundervisningen for 135 barn i Giske kommune våren 2014 på dagtid våren Vi hadde både i 2013 og i 2014 undervisning av barn gjennom idrettskolen til Blindheim IL.

2 ANSATTE TRENERE, INSTRUKTØRER OG VASKERE Magnus Klæboe Nordgård begynte som trener hos oss 1. mars Han er heltidsansatt sammen med klubbens hovedtrener Glenn G. Cudmore. Stine Synstad fikk fornyet årskontrakt i 2014 i 50% stilling som svømmeskoleansvarlig. Tre ungdommer får betalt per time og har arbeidskontrakt med klubben som trenere. Seks foreldre bidrar også som trenere fri franko som dugnadsbidrag. Klubben lønner tre ungdommer som vasker for oss i de avtalte tidene der vasking ikke inngår som del av vår bruk av kommunale Moa svømmehall. Vi viderefakturerer også her for vaskingen som utføres overfor Ålesund Sportsdykkerklubb. ANERKJENNELSESPROGRAMMET 2014 Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et nytt verktøy til analyse av klubbens status og til å prioritere hva klubben skal arbeide med "for å bli litt bedre". I mai fikk vi rådgivning fra Svømmeforbundets Hanne- Guri Arnesen (Bergen Svømme Club). Styret sammen med trenere fikk økt bevissthet rundt status på klubbens organisering og drift. Det anbefales at programmet følges opp videre årlig. KLUBB Poeng oppnådd Maks poeng Medlemskap Organisasjon og ledelse Organisasjon Ledelse Klubbdrift 9 13 Aktivitetsutvikling Svømmeskole Sportslig aktivitetstilbud Funksjonshemmede 5 13 Annet aktivitetstilbud Trenere og utdanning Foreldre, frivillighet og kommunikasjon Klubben oppnådde 215 av 260 poeng i AKP Dette er en god score, men gjennomgangen viser noen områder som det er helt nødvendig at vi arbeider godt med i 2015: Mer effektiv svømmeskoledrift, flere kursdeltakere og større inntjening på området Utvikle tilbud for funksjonshemmede i første omgang innen svømmeskolen Revidere og fornye Sportslig plan Struktur på klubbhåndbok og revisjon av rutiner Vi har med utgangspunkt i gjennomgangen i Anerkjennelsesprogrammet registrert klubben som «Rent Idrettslag» - Antidoping-policy. SVØMMEUNDERVISNING / SVØMMESKOLE Veien fra kurs til klubb, den viktige røde tråden, har i løpet av 2014 blitt mer tydelig enn noen gang. Dette ser vi på ferdighetene til de som har kommet opp fra kursene til vår yngste aktivgruppe, spesielt høsten I 2014 har vi tilbudt svømmeundervisning både på Moa, Blindheim og Aspøy. Våren 2014 deltok vi også i et prøveprosjekt i Giske kommune der vi stod for deres svømmeundervisning i grunnskolen med undervisning av 132 elever, takket være to instruktører som kunne undervise på dagtid. Vi har også sett på muligheten til å holde kurs blant annet i Norddal men måtte takke nei da vi ikke fant instruktører som kunne dra innover dit.

3 På kurssida er vi sårbare om vi mister mange instruktører, så utdanning av nye er viktig. I 2014 har flere av utøverne våre tatt instruktørutdanning og det er kjempepositivt. Nå gjelder det å få alle sammen i arbeid på fulle kurs! En utfordring fremover er at ingen av våre elleve instruktører er sertifiserte for å undervise funksjonshemmede. Det har vi et mål om å få til i 2015 og vi håper flere voksne kan bidra som instruktører. Oppslutninga rundt kursa våre kan bli bedre og vi ser at vi særlig mister deltagere når det er ferier. Gjennom Anerkjennelsesprogrammet har vi fått påpekt flere tiltak som vi må se på for å øke antall deltagere og få ned volumet på kursadministrasjonen per runde. Og det haster med å iverksette disse om vi skal holde dagens driftsnivå! Årlig har vi spenningen rundt søknadene våre i «Gjensidigeaksjonen» og om vi får tildelt 10 pakker ( per tildelt kurspakke). Dette er ingen selvfølge da stadig flere klubber søker om å delta. Men inntektene vi får fra aksjonen er kjærkomne og vi har fått det vi har søkt om 10 pakker de siste tre årene. I aksjonen dekker vi instruktørutgiftene, kursene er gratis for barna i alderen 5 til 10 år som deltar. Et dilemma i gjennomføringen er at Ålesund kommune tapper ut alt kommunalt skolesvømmebassengvann 30. april, med unntak av på Aspøy skole. Der dekker vi utgiftene med å ha vann til Svømmeaksjonen er gjennomført (mai/juni) med en utgift på kroner. Siste årene har vi fått dette dekt etter søknad hos sponsorer. I 2014 fikk vi innvilga kroner av VH Kultur i Ålesund kommune og av Sanitetskvinnene i Ålesund. Vi ønsker sterkt at kostnadene med badevann skal komme tilbake som fast kommunal støtte fra bystyret, men tror ikke dette blir mulig å oppnå med det første i dagens ålesundøkonomi. Tilsvarende håper vi at det kan beholdes vann i bassengene i noen av nabokommunene rundt Ålesund, med tanke på at vi kan gjennomføre Gjensidigeaksjon der. STEVNER OG LEIRER 2014 Det har i 2014 vært avholdt to svømmestevner i Moa svømmehall: Jugendsvøm og Sparebanken Møre Svøm og de har vært tilfredsstillende gjennomført. God oppfølging i 2014 av de som står på dugnadslistene har ført til at vi har hatt alle poster bemannet ved stevnestart noe vi ikke har fått til tidligere. Det har også vært tilfredsstillende opplæring av nye og tilhørende avlastning underveis i gjennomføringen slik at belastningen har blitt spredd fornuftig på mange. Skolesvømmestevnet ble avvikla i november og fikk god tilbakemelding. Rundt 350 barn deltok. Januar Taremaresvøm Brattvåg Trøndersvøm Trondheim Februar LÅMØ Namsos Mars Rosesvøm Molde Grand Prix stevne i Sverige Masters NM Kristiansand Jugendsvøm Ålesund April NM-kortbane senior ÅM-Stavanger Mai OI-Open Oslo Førdesprinten Juni Mjøssvøm Hamar Juli NM langbane Drammen Sommeren 2014 Nordisk ungdomsmesterskap Junior EM September Sparebanken Møre Svøm Ålesund Oktober Høststevne Molde Noroddtoppen Kristiansund Lamberseter Open November 1 dags-stevne Brattvåg NM/UM kortbane Bærum Desember Julelauget Volda

4 TRENINGSLEIR / TURER Klubben hadde vinterleir på Hamar i februar for de eldste gruppene. Medley Gull hadde overnatting på Atlanterhavsparken. Det ble arrangert oppstart for både de eldste gruppene (tur til Valldalen) og de yngre (til Atlanterhavsparken). Treningsleir før NM i sommer ble lagt til Malaga og treningsleir i høstferien var på Loutraki i Hellas. Det var også lagt opp til en tur for utøvere til Hoddevika som sesongavslutning i juni. SPORTSLIG UTVIKLING OG SPORTSLIG PLAN I større grad enn tidligere samarbeider vi nå med andre klubber. Blant annet har vi hatt samling sammen med Brattvåg Svømmeklubb, og vi har blant annet utøvere som har hospitert/trener sammen med oss fra VTI Symjing og fra Brattvåg Svømmeklubb. Det arrangeres også kurs i felleskap og vi har på lokale stevnene vi har deltatt på stilt med ekstra dommere på forespørsel. Sportslig har vi et luksusproblem med fulle grupper. Utfordringen er antall baner og kapasitet. Vi må nok skru opp nivåforventningene fremover og slik kan vi miste utøvere. Vi har bare to baner på ettermiddager i ukene. Dette begrenser oss i form av at det står kø på i forhold til denne treningstida og spesielt for de nest eldste er det tøft med seine kveldstreninger og tidlige morgentreninger rett etter hverandre. Det er gitt klar melding fra Ålesund kommune om at vi er veldig godt stelt med det som er tilbudt bedre enn de fleste i landet - og må være fornøyde med vår tildeling. Styret slår seg ikke til ro med dette. I samarbeid med trenere/sportslig utvalg vil vi jobbe videre med å se på løsninger som øker tilgangen til baner og treningstider. Det avhjelper mye at vi nå har fått til faste treninger på Blindheim i 2014 for de yngste gruppene. Gruppene har siste året utviklet bedre forståelse og kunnskap om trening og svømming. Her skal vi bli enda bedre! Hospitering er satt i gang på nivåene Medley Gull, LÅMØ og Senior. Dette gir ivrige og målbevisste utøvere en smakebit på neste nivå. Styret er glade for at vi har fått i gang tilbudet for ungdom som ikke ønsker å satse, men som ønsker å trene svømming. Dette er et tilbud for tidligere svømmere, og ikke et nybegynnertilbud. Opplegget er sprintbasert og variert. Treningsavgiften og betingelsene er de samme som for Masters. Fremover står revisjon av Sportslig plan sentralt. Dette blir en viktig oppgave for kommende styre som styringsverktøy overfor sportslig utvalg slik at vi får en god retning på klubbens videre ferd. SPORTSLIGE RESULTAT Medaljeoversikten for UM, NM-junior og senior viser at vi i sesongen høstet 2 gull, 14 sølv og 14 bronser i alt 30 medaljer. Dette er det høyeste antallet noensinne (25 i 2013). Vi har mange yngre utøvere i alderen år som allerede banker på døren til landslag. Nåløyet er trangt, men med god kontinuitet i trening kan klubben få enda flere landslagsutøvere enn de 5 vi har i utgangen av Veronica Bjørlykke var med landslaget ut våren Ole Martin Bjørlykke, Silje Bjørlykke, William S. Ruud, Sigurd Holten Bøen og Oscar Wiik var alle en del av klubbens landslagsgruppe ved utgangen av året. I nasjonal Årsklassemønstring har klubben ikke deltatt på flere år, men i 2014 dro vi til Stavanger med fire deltagere. I 2015 er målet å sende en enda større tropp avgårde. I LÅMØ Midt-Norge hentet vår klubb med seg 8 av 12 mulige topplasseringer fra Namsos. I 2015 arrangerer vi på hjemmebane. Vi har i år hatt deltakere både på Nordisk presenior og junior i Sverige, Junior-EM og Nordisk UM i København. Roar Pedersen (58) satte våren 2014 ny rekord i Master-NM i klasse G på tida på 1500 meter. Vi har en betydelig utfordring fremover ved at vi som klubb nå har vist at vi kan gi de som vil en mulighet til å nå helt opp gjennom vår satsing. I dette må det være en god balanse mellom ønska treningstilbud, konkurranser mv. i toppen og det tilbudet som kan gis til bredden. Nøkkelen ligger i en god

5 Sportslig plan og en sunn økonomi. Det iverksettes tiltak for å søke ut ekstra midler for de som satser aller mest fra klubben som samla gruppe (landslagsutøvere) i form av f.eks. prosjektstøtte. Uten ekstra midler må mulig lista legges lavere enn der vi er i dag, og utøverkostnadene på hver enkelt av disse vil øke sterkt. FORELDREDREVEN KLUBB - INNSATS OG KONTAKT Frivillig organisasjonsarbeid i en foreldredrevet klubb er slik formet at har du barn som er aktive, så må du som foresatt bidra. Jo mer barna satser på idretten, jo mer forventer klubben at du bidrar. Vi setter spesielt krav til de som har barn i de eldste gruppene og de som har aktive som er med inn på landslagene. Alle valgte representanter i styret (med egne barn i klubben) bidrar i dag uten godtgjørelse fra klubben. Dette gjelder også bruk av normale hjelpemidler i tilknytning til funksjonene. I vedtektene står unntak som ved søknad til styret kan gi rom for kompensasjon. En kjent problemstilling i frivillig arbeid er at det blir stor slitasje på noen få som yter veldig mye av tid og ressurser, andre stiller ikke. På årsmøtet i februar 2014 ble det lagt frem forslag til et dugnadssystem. Styret har ikke fått tatt dette så langt som ønsket på grunn av at dugnad skal være frivillig og ikke noe som kan pålegges. En første løsning ble at vi kalte inn til et foreldremøte med de eldste utøverne, for å opprette delgrupper som kunne arbeide mer prosjektrettet. Slik har vi fått spredt noe av trykket på det å drive klubben, men flere må inn og vise initiativ! Det er avholdt ett foreldremøte ved sesongstart for de yngste. Nytt planlegges for vårsesongen 2015 for både de eldste gruppene og de yngste. I kommunikasjonen som skal være mellom trener og utøvere skal foresatte av og til sette seg selv til side. Det er en viktig del av prosessen med å bli en selvstendig idrettsutøver. Styret innførte derfor fra februar 2014 foresatte frie treninger tirsdager og torsdager. Ingen skal være nede i selve svømmehallen gjennom treningsuka om det ikke er en spesielt, og avtalt grunn til dette. SPONSORER Svømmeklubben har i beretningsperioden samarbeidsavtaler med: Ålesund Storsenter AS (varer ut 2015), Sparebanken Møre AS (varer ut 2016) Tafjord Kraft AS (varer ut 2016), Caverion (varer ut 2016) og Fastswim AS (utstyr/klær med varighet ut 2016) Sistnevnte avtale var ny fra og med Sparebanken Møre har i tillegg inngått avtale fra 2012 til 2016 om et gavebeløp per år på kroner som skal gå til talent/svømmeutvikling og til svømmeopplæring for barn og unge. Klubbmagasinet kom ut i oktober Aquarius beskriver aktiviteten i sesongen 2014 og gir alene over kroner i sponsorinntekter. Klubbmagasinet har som primærmål å vise våre støttespillere og sponsorer hva de støtter og hva vi holder på med. Arbeidet med å samle inn annonser må starte på våren i 2014 kom arbeidet for sent i gang. Magasinet ligger ute på hjemmesiden. ØKONOMISK RESULTAT Regnskapsføring med nødvendige kassererfunksjoner har vært gjennomført av Sparebanken 1 Regnskap i samarbeid med styreleder og kasserer. 31. desember 2014 valgte sittende kasserer å trekke seg. Dette har medført at sittende styreleder har blitt belastet også de løpende driftsoppgavene opp mot fakturabetaling og lønnskjøring. Nestleder har bidratt opp mot å sette budsjett for overordna drift og for den sportslige gjennomføringen for kommende år. Resultatet per 31. desember viser et underskudd på kr kroner. I tillegg får vi et tap på ytterligere kroner etter at Caverion reduserer sin årlige støtte fra kroner til kroner. Dette er likevel innenfor budsjett, som var underskudd på kroner. Forpliktelser er i all hovedsak betalt ved forfall, men likviditeten er på et meget lavt nivå, og det må jobbes for å bedre likviditeten betraktelig fremover. Selv om vi nådde budsjett i år, så ligger likevel utfordringer foran klubben på det økonomiske nivået. En

6 av årsakene til at klubben klarte å nå budsjett var at det har blitt tatt store innstramminger på egenandeler for deltagelse både på stevner og leirer, hvor dette er økt betraktelig. Det er økt såpass mye at en er svært nær en grense hvor den økonomiske belastningen på utøver blir så stor at en kan frykte frafall både på trening og satsing. Det blir bare de mest pengesterke som kan regne med å kunne delta. Dette er lite ønskelig for klubben, og en av utfordringene for klubben er å få til en bedre driftet svømmeskole, med flere deltagere og dermed større inntjening og overskudd, slik at satsingen for klubbens utøvere ikke blir dårligere. Vi er blitt pådratt uforholdsmessig store utgifter av vårt nåværende regnskapskontor Sparebank 1 Regnskapshuset Ålesund (tidligere Økopartner oppkjøpt av banken i 2014). Styret mener vi møtes av liten forståelse for de utfordringene vi har som frivillig organisasjon. Det er et betydelig beløp som har gått til kontoret for deres minimumstjenester. Det er derfor besluttet at vi skal innhente tilbud med den hensikt å skifte leverandør av regnskapstjenester. Kapasitetsvansker har gjort at dette ikke alt er gjennomført, men prosessen er i gang ved at vi ved utgangen av desember 2014 inngikk avtale om OCR-tilgang med Sparebanken Møre og avtale om Autopay (Visma) via regnskapskontoret. Bedre rutiner overfor regnskapskontor må ta ned arbeidsbyrden på kassererfunksjonen betydelig og må redusere volumet på manuelle operasjoner. Det er også viktig å sikre at åpne poster på utestående raskere betales inn. Det blir også enklere for medlemmene våre å følge med på hva som skal innbetales. Eksisterende system «Teamunify» oppleves som vanskelig å forstå for mange. Fra 2015 kommer krav som faktura på epost. I 2014 fikk vi også fast avtale med inkassofirma for å drive inn utestående. Dermed har nå klubben en gjennomgående prosedyre for å inndrive utestående fordringer. En sak har gått til namsmannen. Stadig flere utøvere som kvalifiserer seg til å være med på ulike landslagsgrupper gir ekstra økonomiske utfordringer for klubben. Det er ønskelig at klubben fortsetter denne utviklingen av svømmetalenter i byen, men det fordrer bedret økonomi og bedret drift av svømmeskolen om vi skal opprettholde ett så godt elitetilbud fremover. Arbeidsmiljø Klubben har kontorer i lånte lokaler i Moa svømmehall, Moa. Driftsledelsen der har valgt å stramme inn noe av tilgangen våre ansatte har hatt til lokalene. Dette kom etter at privat firma kom på plass i kinodrifta i Enkelt forklart har dette medført ny inngangsdør til klubbrommet og noen plomberinger av andre dører som vi har fått beskjed om at vi må leve med. Etter vår klage har brannvesen forsikret at opplegget til hallen er forsvarlig opp mot rømningsveier, og lenger enn det kom vi ikke i saken i Tilgangen vi fikk i 2013 til treningsrommet oppe for landtrening for de eldste gruppene fungerer godt. Vi sørger selv for vasking av lokalene. Vi har en fast kontakt mellom trenere/utøvere og hallen vedrørende klager og samarbeid. Dette fungerer utmerket. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det er fast kontakt med trenere via sportslig utvalg og det er jevnlig dialog med styreleder/nestleder. Vi har klaget på luftanlegget gjennom året, uten å komme noen vei. Trådløst nettverk er tilgjengelig i svømmehallen. Det har vært noen mindre skadetilfeller forbundet med driften av svømmeklubben, disse har i sammenheng med utøvere som har sklidd i glatt trapp ned til kjeller (to utøvere i 2014). Ytre miljø Klubben har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

7 Likestilling Klubben har en aktiv holdning til likestilling, noe som blant annet kommer til uttrykk ved sammensetning av styret og utvalg. Administrasjon, styre og valg Den generelle administrasjonen av klubben har vært ledet av leder og nestleder i Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Leder: Eli Anne Tvergrov (på valg) Nestleder: Einar Wiik (på valg) Sekretær Ingunn Marken (på valg) Kasserer Snorre Hammerø Moen (trakk seg fra desember 2014 var ny 2014) Styremedlem: Kari Mørkeset (Reiseansvarlig på valg) Styremedlem: Eva Heggdal (Medlemsregister ny 2014) Utøverrepresentant: Berend De Waal (gikk ut september 2014 etter å ha slutta i klubben) Varamedlem, senere fast styremedlem: Kjell Åge Johansen (fast fra september 2014) på valg Varamedlem Gunnhild Tørlen (gikk ut høsten 2014 etter å ha trukket seg) Leder i valgkomiteen er Hans Olav Ose han har hatt med seg Kjell Åge Johansen, Doris Ruud og Kjetil Aakernes. Andre sentrale verv: Får å få kontroll på en rekke av de oppgavene som skal utføres er de topprettet flere utvalg i Derav de fleste nå er godt oppe og går. Økonomiutvalget skal ledes av kasserer. Den som i år konterer er Øyvind Thorvik og han sikrer også at postkassa til klubben blir tømt daglig. Videre har Doris Ruud stått for fakturering og purringer på utestående bistått av styreleder Eli Anne Tvergrov. Sportslig utvalg har bestått av Kjell Åge Johansen, Gunnar Haagensen som fra høsten 2014 trakk seg og ble erstattet av Jens Bøen. Videre Einar Wiik og de heltidsansatte trenere. Prosjekt LÅMØ 2015 har blitt ledet av Knut Pettersen (dreiebok). Sponsorgruppe er ledet av Mikael S. Ruud. Aquariusredaksjonen er ledet av Eli Anne Tvergrov. Reiseutvalget av Kari Mørkeset. Stevneinnbydelsenes utforming håndteres av Einar Tore Bjørlykke mens stevneprogrammene koordineres av Bjarte Borlaug. Øyvind Schrøder tar hånd om alle klubbens påmeldinger. Foreldre ønsker stadig mer informasjon og dette forsøkes håndtert gjennom å arrangere informasjonsmøte for nye foreldre tidlig vinter og tidlig i sesongstart på høsten. Videre gjennom aktiv bruk av Facebbok-gruppen som er lukket og gjennom epost/nyheter på nettside. Vi har ikke klart å sende ut mer enn to informasjonsbrev i sesongen, vi forutsetter at foreldre møter på de foreldremøter som arrangeres og selv aktivt etterspør de de lurer på. Eksternt formidler vi via hjemmesidene vår eksterne Facebookgruppe og Aquarius og gjennom en hel rekke av jevnlige media oppslag fra de sportslige resultatene gjennom sesongen. Styret har i beretningsperioden avholdt cirka ett styremøte månedlig. Vi har opplevd at flere medlemmer har gått ut av styret før deres periode formelt har vært avslutta. Dette var også en erfaring i Valgene som hvert styremedlem gjør når det velger å tre av på kort varsel er vanskelig å håndtere for gjensittende medlemmer. Vi hadde i august også en vurdering av om vi skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å erstatte noen av disse, men valgte å stå med gjenværende medlemmer, da vi fortsatt var mange nok til at vanlige styresaker kunne behandles ved innkalling av vara.

8 Når ytterligere ett medlem gikk ut ved årsskiftet 2014/2015 viste dette igjen at vi som klubb er alt for sårbare når enkeltpersoner tar slike valg. Valgkomiteen fikk derfor en klar oppfordring på å sikre motiverte medlemmer som skjønner at det å si ja til styrevervet forplikter ut hele perioden de er valgt for og i statutten står det at du skal sitte for to år. Klubben inngikk i februar 2014 krim.forsikring/underslagsforsikring i tråd med NSF sine krav. Virksomhetsplanen vi har hatt i 2014 legges frem for årsmøtet til orientering, men den er gjennom arbeidet med Anerkjennelseprogrammet til NSF anbefalt splittet til et enda mer aktivt dokument bestående av: Handlingsplan (årshjulet) Klubbhåndbok (alle rutiner) Sportslig plan (utvikle en helt ny). Prosessen med disse endringene er i gang og blir en av hovedutfordringene for nytt styre. Vi takker personalet ved svømmehallen på Moa, skolene Blindheim og Aspøy for positiv innstilling og alle foreldre og andre støttespillere som positivt har bidratt til at vi holder hjulene i klubben i gang på så mange plan. Ålesund, Eli Anne Tvergrov Ingunn Marken Eva Heggdal Styret i Aaslk for 2014 Einar Wiik Kjell Åge Johansen Kari Mørkeset

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 10. juni 2015 Ålesund Tid: 18.15-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

Sparebank Møre Svøm 2014

Sparebank Møre Svøm 2014 Sparebank Møre Svøm 2014 12.-14. september Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb har gleden av å invitere til årets Sparebank Møre Svøm på Moa Svømmehall i Ålesund. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs

Detaljer

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 21. februar 2013. Vormedal

KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE. Sakspapirer. 21. februar 2013. Vormedal KARMØY SVØMMEKLUBB ÅRSMØTE Sakspapirer 21. februar 2013 Vormedal 1 SAKSLISTE Årsmøte i Karmøy Svømmeklubb på Vormedal skole 21. febr. 2013 Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

AQUARIUS + MER ENN SVØMMING. ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs. Aktiv klubb 1911-2014 AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN

AQUARIUS + MER ENN SVØMMING. ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs. Aktiv klubb 1911-2014 AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN AQUARIUS + AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN SESONG 2014-2015 ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs Lag og enkeltutøvere Aktiv klubb 1911-2014 MER ENN SVØMMING Mesterskap og trening

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Viktig i Vågsbygd Best i byen KORT OM KLUBBEN Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) har siden oppstarten i 1968 vokst seg

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

AASLK på 70-tallet. Av Roar Pedersen

AASLK på 70-tallet. Av Roar Pedersen AASLK på 70-tallet Av Roar Pedersen Trenere Undertegnede begynte i svømmeklubben i 1967, i en alder av 9 år. Ikke lenge etter begynte Frode Sandbakk som trener for B-partiet. Det første han gjorde var

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935 HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN Stiftet 14. november 1935 Årsberetning 2014 Styret 2014 Leder: Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder: Øyvind Bergan Kasserer: Unni Lystad Karlsen Styremedlem: Tommy Eriksen

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber

Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber Nivå 2 For NM-klubber og Eliteklubber helsesjekk - For å kunne bli litt bedre. Maks sum: 275 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014

Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Presentasjon Landslagsstruktur 2013-2014 Landslagsgruppene 2013-2014 Seniorlandslaget ELITEGRUPPPA Cecilie W. Johannessen, BSC UTFORDRERGRUPPA Lavrans Solli, BSC Monica Waage Johannessen, BSC Susann Bjørnsen,

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Landslagene 2014-2015

Landslagene 2014-2015 Landslagene 2014-2015 Landslagsgruppene 2014-2015 Seniorlandslaget Elitegruppa: -Henrik Christiansen -Sverre Næss -Lavrans Solli Utfordrergruppa: -Cecilie W.Johannessen -Elise Næss Olsen -Sindri Jakobsson

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund

Lederkurs 1. Norges Svømmeforbund Lederkurs 1 Norges Svømmeforbund Brita Blenne Lien Prosjektkonsulent Norges Svømmeforbund Mail: brita@medley.no Mobil: 47 38 18 53 Bakgrunn: - 1994-2002 styreleder i Skjetten - 2002 2006 Ansatt daglig

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Mål for Modul B Klubbarbeid

Mål for Modul B Klubbarbeid Mål for Modul B Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Få tanker om klubbens organisering og utvikling Synes

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB

ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB E1 ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede av sportsdans og kvalifisert opplæring, slik

Detaljer

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.00 Ortun skole Fyllingsdalen 1 S a k s l i s t e 1 - Godkjenning av stemmeberettigede. 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

Team SKIGUARD Buskerud

Team SKIGUARD Buskerud Team SKIGUARD Buskerud For utøvere i Buskerud fra 16 år og eldre Hvem er Team SKIGUARD Buskerud i BSSK? Team SKIGUARD Buskerud er en videreutvikling av kretslaget som ble startet opp sommeren 2008. Høsten

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB ! Årsberetning for 2014/ Kirkenes Svømmeklubb Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2014 Side! 1 av! 10 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Landslagene 2005-2006

Landslagene 2005-2006 Landslagene 2005-2006 Landslagsgruppene 2005-2006 Seniorlandslaget Stipendgruppa Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Seniorlandslaget - trenere Sportssjef:

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Mål for Modul 2 Klubbarbeid

Mål for Modul 2 Klubbarbeid Mål for Modul 2 Klubbarbeid Grov oversikt over styrets ansvar og oppgaver Få tanker om klubbens organisering og utvikling Innblikk i idrettens lover og regler Bli kjent med nyttige arbeidsverktøy Synes

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2013 Side 1 av 9 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen Kasserer : Vera NowbuthThoresen Styremedlem: Roger

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen.

Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Rælingen Klatreklubb Årsmøte 18. februar 2010 kl. 19.00 på møterommet oppe i Marikoll Hallen. Dagsorden 1. Åpning a) Godkjenne de stemmeberettigede b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn

Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Svømmekurs for kvinner med flerkulturell bakgrunn Hanne-Guri Arnesen Svømmeskoleansvarlig Bergens Svømme Club Bakgrunn Bergens Svømme Club har svømmeopplæring og konkurransesvømming som hovedsatsingsområder.

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 1 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 Innholdsfortegnelse TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSBERETNING 2014 1. Styret/drift av klubben:... 3 2. Møter:... 4 3. Medlemstall:... 4 4. Aktiviteter, kurs, konferanser

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer