Årsberetning Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår"

Transkript

1 Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst mellom Bergen og Trondheim. Sammenslåingen har svømmere i regionen tjent på og vi står styrket i svømmesporten. Samtidig innser vi at med et langt høyere medlemstall enn tidligere, blir administrasjonen mer omfattende. Derfor er en rekke rutiner strammet opp og endret for å få bedre struktur på drifta. Aktivitetene i 2014 har vært trening, treningsleire, landslagsdeltakelse og stevnedeltagelser i inn- og utland, utdannelse innen svømming og svømmeopplæring. Tilbudet gis til barn fra og med 2 år og oppover til voksne/masters. MEDLEMMER Etter de nye reglene i Idrettsregistreringen til NIF har vi ført opp 495 aktive per 31. desember 2014 i klubben. Dette er utøvere, de som har verv i klubben og de som har deltatt på svømmekurs. Aktive registrert er dermed 462 personer. Tidligere ble barn som deltok på flere kurs gjennom året registrert som ett medlem per kurs gjennomført. NIF/NSF har sagt at disse ikke skal registreres slik, noe som har gitt oss en reduksjon på innrapporteringen fra aktive i fjor til 495 aktive i år. Fra Medley Blå til Masters var det registrert 140 utøvere. De var i alderen 10 til 56 år. Av disse var åtte menn lisensierte masters i 2014, ingen kvinner. Av utøverne var 59 lisensregistrerte og deltok i konkurranser i Vi hadde åtte faste og to vara i styret og 14 dommere. Gjennom svømmekursene har vi hatt 432 deltakere. De har til sammen brukt 673 plasser. Budsjettmessig var målet å ha over 850 til 900 barn gjennom kursrekkene våre - så her har vi ikke oppnådd målet vårt. Vi ga cirka 10 voksne svømmeundervisning i Vi fikk til vår store glede 10 pakker med Svømmeaksjonen (Gjensidigekursen) også i 2014 etter søknad. I snitt deltok 17 barn på hver av disse dvs. et tilbud til rundt 170 barn i alderen 5 til 10 år. 10 pakker var i overkant av hva vi hadde forventet og det er grunn til å tro at en så stor tildeling ikke vil holde frem. Vi er av de klubbene som får tildelt flest slike kurs, kampen hardner til og det er nå også flere i fylket som søker om å bidra. Som prøveprosjekt hadde vi svømmeundervisningen for 135 barn i Giske kommune våren 2014 på dagtid våren Vi hadde både i 2013 og i 2014 undervisning av barn gjennom idrettskolen til Blindheim IL.

2 ANSATTE TRENERE, INSTRUKTØRER OG VASKERE Magnus Klæboe Nordgård begynte som trener hos oss 1. mars Han er heltidsansatt sammen med klubbens hovedtrener Glenn G. Cudmore. Stine Synstad fikk fornyet årskontrakt i 2014 i 50% stilling som svømmeskoleansvarlig. Tre ungdommer får betalt per time og har arbeidskontrakt med klubben som trenere. Seks foreldre bidrar også som trenere fri franko som dugnadsbidrag. Klubben lønner tre ungdommer som vasker for oss i de avtalte tidene der vasking ikke inngår som del av vår bruk av kommunale Moa svømmehall. Vi viderefakturerer også her for vaskingen som utføres overfor Ålesund Sportsdykkerklubb. ANERKJENNELSESPROGRAMMET 2014 Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et nytt verktøy til analyse av klubbens status og til å prioritere hva klubben skal arbeide med "for å bli litt bedre". I mai fikk vi rådgivning fra Svømmeforbundets Hanne- Guri Arnesen (Bergen Svømme Club). Styret sammen med trenere fikk økt bevissthet rundt status på klubbens organisering og drift. Det anbefales at programmet følges opp videre årlig. KLUBB Poeng oppnådd Maks poeng Medlemskap Organisasjon og ledelse Organisasjon Ledelse Klubbdrift 9 13 Aktivitetsutvikling Svømmeskole Sportslig aktivitetstilbud Funksjonshemmede 5 13 Annet aktivitetstilbud Trenere og utdanning Foreldre, frivillighet og kommunikasjon Klubben oppnådde 215 av 260 poeng i AKP Dette er en god score, men gjennomgangen viser noen områder som det er helt nødvendig at vi arbeider godt med i 2015: Mer effektiv svømmeskoledrift, flere kursdeltakere og større inntjening på området Utvikle tilbud for funksjonshemmede i første omgang innen svømmeskolen Revidere og fornye Sportslig plan Struktur på klubbhåndbok og revisjon av rutiner Vi har med utgangspunkt i gjennomgangen i Anerkjennelsesprogrammet registrert klubben som «Rent Idrettslag» - Antidoping-policy. SVØMMEUNDERVISNING / SVØMMESKOLE Veien fra kurs til klubb, den viktige røde tråden, har i løpet av 2014 blitt mer tydelig enn noen gang. Dette ser vi på ferdighetene til de som har kommet opp fra kursene til vår yngste aktivgruppe, spesielt høsten I 2014 har vi tilbudt svømmeundervisning både på Moa, Blindheim og Aspøy. Våren 2014 deltok vi også i et prøveprosjekt i Giske kommune der vi stod for deres svømmeundervisning i grunnskolen med undervisning av 132 elever, takket være to instruktører som kunne undervise på dagtid. Vi har også sett på muligheten til å holde kurs blant annet i Norddal men måtte takke nei da vi ikke fant instruktører som kunne dra innover dit.

3 På kurssida er vi sårbare om vi mister mange instruktører, så utdanning av nye er viktig. I 2014 har flere av utøverne våre tatt instruktørutdanning og det er kjempepositivt. Nå gjelder det å få alle sammen i arbeid på fulle kurs! En utfordring fremover er at ingen av våre elleve instruktører er sertifiserte for å undervise funksjonshemmede. Det har vi et mål om å få til i 2015 og vi håper flere voksne kan bidra som instruktører. Oppslutninga rundt kursa våre kan bli bedre og vi ser at vi særlig mister deltagere når det er ferier. Gjennom Anerkjennelsesprogrammet har vi fått påpekt flere tiltak som vi må se på for å øke antall deltagere og få ned volumet på kursadministrasjonen per runde. Og det haster med å iverksette disse om vi skal holde dagens driftsnivå! Årlig har vi spenningen rundt søknadene våre i «Gjensidigeaksjonen» og om vi får tildelt 10 pakker ( per tildelt kurspakke). Dette er ingen selvfølge da stadig flere klubber søker om å delta. Men inntektene vi får fra aksjonen er kjærkomne og vi har fått det vi har søkt om 10 pakker de siste tre årene. I aksjonen dekker vi instruktørutgiftene, kursene er gratis for barna i alderen 5 til 10 år som deltar. Et dilemma i gjennomføringen er at Ålesund kommune tapper ut alt kommunalt skolesvømmebassengvann 30. april, med unntak av på Aspøy skole. Der dekker vi utgiftene med å ha vann til Svømmeaksjonen er gjennomført (mai/juni) med en utgift på kroner. Siste årene har vi fått dette dekt etter søknad hos sponsorer. I 2014 fikk vi innvilga kroner av VH Kultur i Ålesund kommune og av Sanitetskvinnene i Ålesund. Vi ønsker sterkt at kostnadene med badevann skal komme tilbake som fast kommunal støtte fra bystyret, men tror ikke dette blir mulig å oppnå med det første i dagens ålesundøkonomi. Tilsvarende håper vi at det kan beholdes vann i bassengene i noen av nabokommunene rundt Ålesund, med tanke på at vi kan gjennomføre Gjensidigeaksjon der. STEVNER OG LEIRER 2014 Det har i 2014 vært avholdt to svømmestevner i Moa svømmehall: Jugendsvøm og Sparebanken Møre Svøm og de har vært tilfredsstillende gjennomført. God oppfølging i 2014 av de som står på dugnadslistene har ført til at vi har hatt alle poster bemannet ved stevnestart noe vi ikke har fått til tidligere. Det har også vært tilfredsstillende opplæring av nye og tilhørende avlastning underveis i gjennomføringen slik at belastningen har blitt spredd fornuftig på mange. Skolesvømmestevnet ble avvikla i november og fikk god tilbakemelding. Rundt 350 barn deltok. Januar Taremaresvøm Brattvåg Trøndersvøm Trondheim Februar LÅMØ Namsos Mars Rosesvøm Molde Grand Prix stevne i Sverige Masters NM Kristiansand Jugendsvøm Ålesund April NM-kortbane senior ÅM-Stavanger Mai OI-Open Oslo Førdesprinten Juni Mjøssvøm Hamar Juli NM langbane Drammen Sommeren 2014 Nordisk ungdomsmesterskap Junior EM September Sparebanken Møre Svøm Ålesund Oktober Høststevne Molde Noroddtoppen Kristiansund Lamberseter Open November 1 dags-stevne Brattvåg NM/UM kortbane Bærum Desember Julelauget Volda

4 TRENINGSLEIR / TURER Klubben hadde vinterleir på Hamar i februar for de eldste gruppene. Medley Gull hadde overnatting på Atlanterhavsparken. Det ble arrangert oppstart for både de eldste gruppene (tur til Valldalen) og de yngre (til Atlanterhavsparken). Treningsleir før NM i sommer ble lagt til Malaga og treningsleir i høstferien var på Loutraki i Hellas. Det var også lagt opp til en tur for utøvere til Hoddevika som sesongavslutning i juni. SPORTSLIG UTVIKLING OG SPORTSLIG PLAN I større grad enn tidligere samarbeider vi nå med andre klubber. Blant annet har vi hatt samling sammen med Brattvåg Svømmeklubb, og vi har blant annet utøvere som har hospitert/trener sammen med oss fra VTI Symjing og fra Brattvåg Svømmeklubb. Det arrangeres også kurs i felleskap og vi har på lokale stevnene vi har deltatt på stilt med ekstra dommere på forespørsel. Sportslig har vi et luksusproblem med fulle grupper. Utfordringen er antall baner og kapasitet. Vi må nok skru opp nivåforventningene fremover og slik kan vi miste utøvere. Vi har bare to baner på ettermiddager i ukene. Dette begrenser oss i form av at det står kø på i forhold til denne treningstida og spesielt for de nest eldste er det tøft med seine kveldstreninger og tidlige morgentreninger rett etter hverandre. Det er gitt klar melding fra Ålesund kommune om at vi er veldig godt stelt med det som er tilbudt bedre enn de fleste i landet - og må være fornøyde med vår tildeling. Styret slår seg ikke til ro med dette. I samarbeid med trenere/sportslig utvalg vil vi jobbe videre med å se på løsninger som øker tilgangen til baner og treningstider. Det avhjelper mye at vi nå har fått til faste treninger på Blindheim i 2014 for de yngste gruppene. Gruppene har siste året utviklet bedre forståelse og kunnskap om trening og svømming. Her skal vi bli enda bedre! Hospitering er satt i gang på nivåene Medley Gull, LÅMØ og Senior. Dette gir ivrige og målbevisste utøvere en smakebit på neste nivå. Styret er glade for at vi har fått i gang tilbudet for ungdom som ikke ønsker å satse, men som ønsker å trene svømming. Dette er et tilbud for tidligere svømmere, og ikke et nybegynnertilbud. Opplegget er sprintbasert og variert. Treningsavgiften og betingelsene er de samme som for Masters. Fremover står revisjon av Sportslig plan sentralt. Dette blir en viktig oppgave for kommende styre som styringsverktøy overfor sportslig utvalg slik at vi får en god retning på klubbens videre ferd. SPORTSLIGE RESULTAT Medaljeoversikten for UM, NM-junior og senior viser at vi i sesongen høstet 2 gull, 14 sølv og 14 bronser i alt 30 medaljer. Dette er det høyeste antallet noensinne (25 i 2013). Vi har mange yngre utøvere i alderen år som allerede banker på døren til landslag. Nåløyet er trangt, men med god kontinuitet i trening kan klubben få enda flere landslagsutøvere enn de 5 vi har i utgangen av Veronica Bjørlykke var med landslaget ut våren Ole Martin Bjørlykke, Silje Bjørlykke, William S. Ruud, Sigurd Holten Bøen og Oscar Wiik var alle en del av klubbens landslagsgruppe ved utgangen av året. I nasjonal Årsklassemønstring har klubben ikke deltatt på flere år, men i 2014 dro vi til Stavanger med fire deltagere. I 2015 er målet å sende en enda større tropp avgårde. I LÅMØ Midt-Norge hentet vår klubb med seg 8 av 12 mulige topplasseringer fra Namsos. I 2015 arrangerer vi på hjemmebane. Vi har i år hatt deltakere både på Nordisk presenior og junior i Sverige, Junior-EM og Nordisk UM i København. Roar Pedersen (58) satte våren 2014 ny rekord i Master-NM i klasse G på tida på 1500 meter. Vi har en betydelig utfordring fremover ved at vi som klubb nå har vist at vi kan gi de som vil en mulighet til å nå helt opp gjennom vår satsing. I dette må det være en god balanse mellom ønska treningstilbud, konkurranser mv. i toppen og det tilbudet som kan gis til bredden. Nøkkelen ligger i en god

5 Sportslig plan og en sunn økonomi. Det iverksettes tiltak for å søke ut ekstra midler for de som satser aller mest fra klubben som samla gruppe (landslagsutøvere) i form av f.eks. prosjektstøtte. Uten ekstra midler må mulig lista legges lavere enn der vi er i dag, og utøverkostnadene på hver enkelt av disse vil øke sterkt. FORELDREDREVEN KLUBB - INNSATS OG KONTAKT Frivillig organisasjonsarbeid i en foreldredrevet klubb er slik formet at har du barn som er aktive, så må du som foresatt bidra. Jo mer barna satser på idretten, jo mer forventer klubben at du bidrar. Vi setter spesielt krav til de som har barn i de eldste gruppene og de som har aktive som er med inn på landslagene. Alle valgte representanter i styret (med egne barn i klubben) bidrar i dag uten godtgjørelse fra klubben. Dette gjelder også bruk av normale hjelpemidler i tilknytning til funksjonene. I vedtektene står unntak som ved søknad til styret kan gi rom for kompensasjon. En kjent problemstilling i frivillig arbeid er at det blir stor slitasje på noen få som yter veldig mye av tid og ressurser, andre stiller ikke. På årsmøtet i februar 2014 ble det lagt frem forslag til et dugnadssystem. Styret har ikke fått tatt dette så langt som ønsket på grunn av at dugnad skal være frivillig og ikke noe som kan pålegges. En første løsning ble at vi kalte inn til et foreldremøte med de eldste utøverne, for å opprette delgrupper som kunne arbeide mer prosjektrettet. Slik har vi fått spredt noe av trykket på det å drive klubben, men flere må inn og vise initiativ! Det er avholdt ett foreldremøte ved sesongstart for de yngste. Nytt planlegges for vårsesongen 2015 for både de eldste gruppene og de yngste. I kommunikasjonen som skal være mellom trener og utøvere skal foresatte av og til sette seg selv til side. Det er en viktig del av prosessen med å bli en selvstendig idrettsutøver. Styret innførte derfor fra februar 2014 foresatte frie treninger tirsdager og torsdager. Ingen skal være nede i selve svømmehallen gjennom treningsuka om det ikke er en spesielt, og avtalt grunn til dette. SPONSORER Svømmeklubben har i beretningsperioden samarbeidsavtaler med: Ålesund Storsenter AS (varer ut 2015), Sparebanken Møre AS (varer ut 2016) Tafjord Kraft AS (varer ut 2016), Caverion (varer ut 2016) og Fastswim AS (utstyr/klær med varighet ut 2016) Sistnevnte avtale var ny fra og med Sparebanken Møre har i tillegg inngått avtale fra 2012 til 2016 om et gavebeløp per år på kroner som skal gå til talent/svømmeutvikling og til svømmeopplæring for barn og unge. Klubbmagasinet kom ut i oktober Aquarius beskriver aktiviteten i sesongen 2014 og gir alene over kroner i sponsorinntekter. Klubbmagasinet har som primærmål å vise våre støttespillere og sponsorer hva de støtter og hva vi holder på med. Arbeidet med å samle inn annonser må starte på våren i 2014 kom arbeidet for sent i gang. Magasinet ligger ute på hjemmesiden. ØKONOMISK RESULTAT Regnskapsføring med nødvendige kassererfunksjoner har vært gjennomført av Sparebanken 1 Regnskap i samarbeid med styreleder og kasserer. 31. desember 2014 valgte sittende kasserer å trekke seg. Dette har medført at sittende styreleder har blitt belastet også de løpende driftsoppgavene opp mot fakturabetaling og lønnskjøring. Nestleder har bidratt opp mot å sette budsjett for overordna drift og for den sportslige gjennomføringen for kommende år. Resultatet per 31. desember viser et underskudd på kr kroner. I tillegg får vi et tap på ytterligere kroner etter at Caverion reduserer sin årlige støtte fra kroner til kroner. Dette er likevel innenfor budsjett, som var underskudd på kroner. Forpliktelser er i all hovedsak betalt ved forfall, men likviditeten er på et meget lavt nivå, og det må jobbes for å bedre likviditeten betraktelig fremover. Selv om vi nådde budsjett i år, så ligger likevel utfordringer foran klubben på det økonomiske nivået. En

6 av årsakene til at klubben klarte å nå budsjett var at det har blitt tatt store innstramminger på egenandeler for deltagelse både på stevner og leirer, hvor dette er økt betraktelig. Det er økt såpass mye at en er svært nær en grense hvor den økonomiske belastningen på utøver blir så stor at en kan frykte frafall både på trening og satsing. Det blir bare de mest pengesterke som kan regne med å kunne delta. Dette er lite ønskelig for klubben, og en av utfordringene for klubben er å få til en bedre driftet svømmeskole, med flere deltagere og dermed større inntjening og overskudd, slik at satsingen for klubbens utøvere ikke blir dårligere. Vi er blitt pådratt uforholdsmessig store utgifter av vårt nåværende regnskapskontor Sparebank 1 Regnskapshuset Ålesund (tidligere Økopartner oppkjøpt av banken i 2014). Styret mener vi møtes av liten forståelse for de utfordringene vi har som frivillig organisasjon. Det er et betydelig beløp som har gått til kontoret for deres minimumstjenester. Det er derfor besluttet at vi skal innhente tilbud med den hensikt å skifte leverandør av regnskapstjenester. Kapasitetsvansker har gjort at dette ikke alt er gjennomført, men prosessen er i gang ved at vi ved utgangen av desember 2014 inngikk avtale om OCR-tilgang med Sparebanken Møre og avtale om Autopay (Visma) via regnskapskontoret. Bedre rutiner overfor regnskapskontor må ta ned arbeidsbyrden på kassererfunksjonen betydelig og må redusere volumet på manuelle operasjoner. Det er også viktig å sikre at åpne poster på utestående raskere betales inn. Det blir også enklere for medlemmene våre å følge med på hva som skal innbetales. Eksisterende system «Teamunify» oppleves som vanskelig å forstå for mange. Fra 2015 kommer krav som faktura på epost. I 2014 fikk vi også fast avtale med inkassofirma for å drive inn utestående. Dermed har nå klubben en gjennomgående prosedyre for å inndrive utestående fordringer. En sak har gått til namsmannen. Stadig flere utøvere som kvalifiserer seg til å være med på ulike landslagsgrupper gir ekstra økonomiske utfordringer for klubben. Det er ønskelig at klubben fortsetter denne utviklingen av svømmetalenter i byen, men det fordrer bedret økonomi og bedret drift av svømmeskolen om vi skal opprettholde ett så godt elitetilbud fremover. Arbeidsmiljø Klubben har kontorer i lånte lokaler i Moa svømmehall, Moa. Driftsledelsen der har valgt å stramme inn noe av tilgangen våre ansatte har hatt til lokalene. Dette kom etter at privat firma kom på plass i kinodrifta i Enkelt forklart har dette medført ny inngangsdør til klubbrommet og noen plomberinger av andre dører som vi har fått beskjed om at vi må leve med. Etter vår klage har brannvesen forsikret at opplegget til hallen er forsvarlig opp mot rømningsveier, og lenger enn det kom vi ikke i saken i Tilgangen vi fikk i 2013 til treningsrommet oppe for landtrening for de eldste gruppene fungerer godt. Vi sørger selv for vasking av lokalene. Vi har en fast kontakt mellom trenere/utøvere og hallen vedrørende klager og samarbeid. Dette fungerer utmerket. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det er fast kontakt med trenere via sportslig utvalg og det er jevnlig dialog med styreleder/nestleder. Vi har klaget på luftanlegget gjennom året, uten å komme noen vei. Trådløst nettverk er tilgjengelig i svømmehallen. Det har vært noen mindre skadetilfeller forbundet med driften av svømmeklubben, disse har i sammenheng med utøvere som har sklidd i glatt trapp ned til kjeller (to utøvere i 2014). Ytre miljø Klubben har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

7 Likestilling Klubben har en aktiv holdning til likestilling, noe som blant annet kommer til uttrykk ved sammensetning av styret og utvalg. Administrasjon, styre og valg Den generelle administrasjonen av klubben har vært ledet av leder og nestleder i Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Leder: Eli Anne Tvergrov (på valg) Nestleder: Einar Wiik (på valg) Sekretær Ingunn Marken (på valg) Kasserer Snorre Hammerø Moen (trakk seg fra desember 2014 var ny 2014) Styremedlem: Kari Mørkeset (Reiseansvarlig på valg) Styremedlem: Eva Heggdal (Medlemsregister ny 2014) Utøverrepresentant: Berend De Waal (gikk ut september 2014 etter å ha slutta i klubben) Varamedlem, senere fast styremedlem: Kjell Åge Johansen (fast fra september 2014) på valg Varamedlem Gunnhild Tørlen (gikk ut høsten 2014 etter å ha trukket seg) Leder i valgkomiteen er Hans Olav Ose han har hatt med seg Kjell Åge Johansen, Doris Ruud og Kjetil Aakernes. Andre sentrale verv: Får å få kontroll på en rekke av de oppgavene som skal utføres er de topprettet flere utvalg i Derav de fleste nå er godt oppe og går. Økonomiutvalget skal ledes av kasserer. Den som i år konterer er Øyvind Thorvik og han sikrer også at postkassa til klubben blir tømt daglig. Videre har Doris Ruud stått for fakturering og purringer på utestående bistått av styreleder Eli Anne Tvergrov. Sportslig utvalg har bestått av Kjell Åge Johansen, Gunnar Haagensen som fra høsten 2014 trakk seg og ble erstattet av Jens Bøen. Videre Einar Wiik og de heltidsansatte trenere. Prosjekt LÅMØ 2015 har blitt ledet av Knut Pettersen (dreiebok). Sponsorgruppe er ledet av Mikael S. Ruud. Aquariusredaksjonen er ledet av Eli Anne Tvergrov. Reiseutvalget av Kari Mørkeset. Stevneinnbydelsenes utforming håndteres av Einar Tore Bjørlykke mens stevneprogrammene koordineres av Bjarte Borlaug. Øyvind Schrøder tar hånd om alle klubbens påmeldinger. Foreldre ønsker stadig mer informasjon og dette forsøkes håndtert gjennom å arrangere informasjonsmøte for nye foreldre tidlig vinter og tidlig i sesongstart på høsten. Videre gjennom aktiv bruk av Facebbok-gruppen som er lukket og gjennom epost/nyheter på nettside. Vi har ikke klart å sende ut mer enn to informasjonsbrev i sesongen, vi forutsetter at foreldre møter på de foreldremøter som arrangeres og selv aktivt etterspør de de lurer på. Eksternt formidler vi via hjemmesidene vår eksterne Facebookgruppe og Aquarius og gjennom en hel rekke av jevnlige media oppslag fra de sportslige resultatene gjennom sesongen. Styret har i beretningsperioden avholdt cirka ett styremøte månedlig. Vi har opplevd at flere medlemmer har gått ut av styret før deres periode formelt har vært avslutta. Dette var også en erfaring i Valgene som hvert styremedlem gjør når det velger å tre av på kort varsel er vanskelig å håndtere for gjensittende medlemmer. Vi hadde i august også en vurdering av om vi skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å erstatte noen av disse, men valgte å stå med gjenværende medlemmer, da vi fortsatt var mange nok til at vanlige styresaker kunne behandles ved innkalling av vara.

8 Når ytterligere ett medlem gikk ut ved årsskiftet 2014/2015 viste dette igjen at vi som klubb er alt for sårbare når enkeltpersoner tar slike valg. Valgkomiteen fikk derfor en klar oppfordring på å sikre motiverte medlemmer som skjønner at det å si ja til styrevervet forplikter ut hele perioden de er valgt for og i statutten står det at du skal sitte for to år. Klubben inngikk i februar 2014 krim.forsikring/underslagsforsikring i tråd med NSF sine krav. Virksomhetsplanen vi har hatt i 2014 legges frem for årsmøtet til orientering, men den er gjennom arbeidet med Anerkjennelseprogrammet til NSF anbefalt splittet til et enda mer aktivt dokument bestående av: Handlingsplan (årshjulet) Klubbhåndbok (alle rutiner) Sportslig plan (utvikle en helt ny). Prosessen med disse endringene er i gang og blir en av hovedutfordringene for nytt styre. Vi takker personalet ved svømmehallen på Moa, skolene Blindheim og Aspøy for positiv innstilling og alle foreldre og andre støttespillere som positivt har bidratt til at vi holder hjulene i klubben i gang på så mange plan. Ålesund, Eli Anne Tvergrov Ingunn Marken Eva Heggdal Styret i Aaslk for 2014 Einar Wiik Kjell Åge Johansen Kari Mørkeset