Årsberetning Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår"

Transkript

1 Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst mellom Bergen og Trondheim. Sammenslåingen har svømmere i regionen tjent på og vi står styrket i svømmesporten. Samtidig innser vi at med et langt høyere medlemstall enn tidligere, blir administrasjonen mer omfattende. Derfor er en rekke rutiner strammet opp og endret for å få bedre struktur på drifta. Aktivitetene i 2014 har vært trening, treningsleire, landslagsdeltakelse og stevnedeltagelser i inn- og utland, utdannelse innen svømming og svømmeopplæring. Tilbudet gis til barn fra og med 2 år og oppover til voksne/masters. MEDLEMMER Etter de nye reglene i Idrettsregistreringen til NIF har vi ført opp 495 aktive per 31. desember 2014 i klubben. Dette er utøvere, de som har verv i klubben og de som har deltatt på svømmekurs. Aktive registrert er dermed 462 personer. Tidligere ble barn som deltok på flere kurs gjennom året registrert som ett medlem per kurs gjennomført. NIF/NSF har sagt at disse ikke skal registreres slik, noe som har gitt oss en reduksjon på innrapporteringen fra aktive i fjor til 495 aktive i år. Fra Medley Blå til Masters var det registrert 140 utøvere. De var i alderen 10 til 56 år. Av disse var åtte menn lisensierte masters i 2014, ingen kvinner. Av utøverne var 59 lisensregistrerte og deltok i konkurranser i Vi hadde åtte faste og to vara i styret og 14 dommere. Gjennom svømmekursene har vi hatt 432 deltakere. De har til sammen brukt 673 plasser. Budsjettmessig var målet å ha over 850 til 900 barn gjennom kursrekkene våre - så her har vi ikke oppnådd målet vårt. Vi ga cirka 10 voksne svømmeundervisning i Vi fikk til vår store glede 10 pakker med Svømmeaksjonen (Gjensidigekursen) også i 2014 etter søknad. I snitt deltok 17 barn på hver av disse dvs. et tilbud til rundt 170 barn i alderen 5 til 10 år. 10 pakker var i overkant av hva vi hadde forventet og det er grunn til å tro at en så stor tildeling ikke vil holde frem. Vi er av de klubbene som får tildelt flest slike kurs, kampen hardner til og det er nå også flere i fylket som søker om å bidra. Som prøveprosjekt hadde vi svømmeundervisningen for 135 barn i Giske kommune våren 2014 på dagtid våren Vi hadde både i 2013 og i 2014 undervisning av barn gjennom idrettskolen til Blindheim IL.

2 ANSATTE TRENERE, INSTRUKTØRER OG VASKERE Magnus Klæboe Nordgård begynte som trener hos oss 1. mars Han er heltidsansatt sammen med klubbens hovedtrener Glenn G. Cudmore. Stine Synstad fikk fornyet årskontrakt i 2014 i 50% stilling som svømmeskoleansvarlig. Tre ungdommer får betalt per time og har arbeidskontrakt med klubben som trenere. Seks foreldre bidrar også som trenere fri franko som dugnadsbidrag. Klubben lønner tre ungdommer som vasker for oss i de avtalte tidene der vasking ikke inngår som del av vår bruk av kommunale Moa svømmehall. Vi viderefakturerer også her for vaskingen som utføres overfor Ålesund Sportsdykkerklubb. ANERKJENNELSESPROGRAMMET 2014 Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et nytt verktøy til analyse av klubbens status og til å prioritere hva klubben skal arbeide med "for å bli litt bedre". I mai fikk vi rådgivning fra Svømmeforbundets Hanne- Guri Arnesen (Bergen Svømme Club). Styret sammen med trenere fikk økt bevissthet rundt status på klubbens organisering og drift. Det anbefales at programmet følges opp videre årlig. KLUBB Poeng oppnådd Maks poeng Medlemskap Organisasjon og ledelse Organisasjon Ledelse Klubbdrift 9 13 Aktivitetsutvikling Svømmeskole Sportslig aktivitetstilbud Funksjonshemmede 5 13 Annet aktivitetstilbud Trenere og utdanning Foreldre, frivillighet og kommunikasjon Klubben oppnådde 215 av 260 poeng i AKP Dette er en god score, men gjennomgangen viser noen områder som det er helt nødvendig at vi arbeider godt med i 2015: Mer effektiv svømmeskoledrift, flere kursdeltakere og større inntjening på området Utvikle tilbud for funksjonshemmede i første omgang innen svømmeskolen Revidere og fornye Sportslig plan Struktur på klubbhåndbok og revisjon av rutiner Vi har med utgangspunkt i gjennomgangen i Anerkjennelsesprogrammet registrert klubben som «Rent Idrettslag» - Antidoping-policy. SVØMMEUNDERVISNING / SVØMMESKOLE Veien fra kurs til klubb, den viktige røde tråden, har i løpet av 2014 blitt mer tydelig enn noen gang. Dette ser vi på ferdighetene til de som har kommet opp fra kursene til vår yngste aktivgruppe, spesielt høsten I 2014 har vi tilbudt svømmeundervisning både på Moa, Blindheim og Aspøy. Våren 2014 deltok vi også i et prøveprosjekt i Giske kommune der vi stod for deres svømmeundervisning i grunnskolen med undervisning av 132 elever, takket være to instruktører som kunne undervise på dagtid. Vi har også sett på muligheten til å holde kurs blant annet i Norddal men måtte takke nei da vi ikke fant instruktører som kunne dra innover dit.

3 På kurssida er vi sårbare om vi mister mange instruktører, så utdanning av nye er viktig. I 2014 har flere av utøverne våre tatt instruktørutdanning og det er kjempepositivt. Nå gjelder det å få alle sammen i arbeid på fulle kurs! En utfordring fremover er at ingen av våre elleve instruktører er sertifiserte for å undervise funksjonshemmede. Det har vi et mål om å få til i 2015 og vi håper flere voksne kan bidra som instruktører. Oppslutninga rundt kursa våre kan bli bedre og vi ser at vi særlig mister deltagere når det er ferier. Gjennom Anerkjennelsesprogrammet har vi fått påpekt flere tiltak som vi må se på for å øke antall deltagere og få ned volumet på kursadministrasjonen per runde. Og det haster med å iverksette disse om vi skal holde dagens driftsnivå! Årlig har vi spenningen rundt søknadene våre i «Gjensidigeaksjonen» og om vi får tildelt 10 pakker ( per tildelt kurspakke). Dette er ingen selvfølge da stadig flere klubber søker om å delta. Men inntektene vi får fra aksjonen er kjærkomne og vi har fått det vi har søkt om 10 pakker de siste tre årene. I aksjonen dekker vi instruktørutgiftene, kursene er gratis for barna i alderen 5 til 10 år som deltar. Et dilemma i gjennomføringen er at Ålesund kommune tapper ut alt kommunalt skolesvømmebassengvann 30. april, med unntak av på Aspøy skole. Der dekker vi utgiftene med å ha vann til Svømmeaksjonen er gjennomført (mai/juni) med en utgift på kroner. Siste årene har vi fått dette dekt etter søknad hos sponsorer. I 2014 fikk vi innvilga kroner av VH Kultur i Ålesund kommune og av Sanitetskvinnene i Ålesund. Vi ønsker sterkt at kostnadene med badevann skal komme tilbake som fast kommunal støtte fra bystyret, men tror ikke dette blir mulig å oppnå med det første i dagens ålesundøkonomi. Tilsvarende håper vi at det kan beholdes vann i bassengene i noen av nabokommunene rundt Ålesund, med tanke på at vi kan gjennomføre Gjensidigeaksjon der. STEVNER OG LEIRER 2014 Det har i 2014 vært avholdt to svømmestevner i Moa svømmehall: Jugendsvøm og Sparebanken Møre Svøm og de har vært tilfredsstillende gjennomført. God oppfølging i 2014 av de som står på dugnadslistene har ført til at vi har hatt alle poster bemannet ved stevnestart noe vi ikke har fått til tidligere. Det har også vært tilfredsstillende opplæring av nye og tilhørende avlastning underveis i gjennomføringen slik at belastningen har blitt spredd fornuftig på mange. Skolesvømmestevnet ble avvikla i november og fikk god tilbakemelding. Rundt 350 barn deltok. Januar Taremaresvøm Brattvåg Trøndersvøm Trondheim Februar LÅMØ Namsos Mars Rosesvøm Molde Grand Prix stevne i Sverige Masters NM Kristiansand Jugendsvøm Ålesund April NM-kortbane senior ÅM-Stavanger Mai OI-Open Oslo Førdesprinten Juni Mjøssvøm Hamar Juli NM langbane Drammen Sommeren 2014 Nordisk ungdomsmesterskap Junior EM September Sparebanken Møre Svøm Ålesund Oktober Høststevne Molde Noroddtoppen Kristiansund Lamberseter Open November 1 dags-stevne Brattvåg NM/UM kortbane Bærum Desember Julelauget Volda

4 TRENINGSLEIR / TURER Klubben hadde vinterleir på Hamar i februar for de eldste gruppene. Medley Gull hadde overnatting på Atlanterhavsparken. Det ble arrangert oppstart for både de eldste gruppene (tur til Valldalen) og de yngre (til Atlanterhavsparken). Treningsleir før NM i sommer ble lagt til Malaga og treningsleir i høstferien var på Loutraki i Hellas. Det var også lagt opp til en tur for utøvere til Hoddevika som sesongavslutning i juni. SPORTSLIG UTVIKLING OG SPORTSLIG PLAN I større grad enn tidligere samarbeider vi nå med andre klubber. Blant annet har vi hatt samling sammen med Brattvåg Svømmeklubb, og vi har blant annet utøvere som har hospitert/trener sammen med oss fra VTI Symjing og fra Brattvåg Svømmeklubb. Det arrangeres også kurs i felleskap og vi har på lokale stevnene vi har deltatt på stilt med ekstra dommere på forespørsel. Sportslig har vi et luksusproblem med fulle grupper. Utfordringen er antall baner og kapasitet. Vi må nok skru opp nivåforventningene fremover og slik kan vi miste utøvere. Vi har bare to baner på ettermiddager i ukene. Dette begrenser oss i form av at det står kø på i forhold til denne treningstida og spesielt for de nest eldste er det tøft med seine kveldstreninger og tidlige morgentreninger rett etter hverandre. Det er gitt klar melding fra Ålesund kommune om at vi er veldig godt stelt med det som er tilbudt bedre enn de fleste i landet - og må være fornøyde med vår tildeling. Styret slår seg ikke til ro med dette. I samarbeid med trenere/sportslig utvalg vil vi jobbe videre med å se på løsninger som øker tilgangen til baner og treningstider. Det avhjelper mye at vi nå har fått til faste treninger på Blindheim i 2014 for de yngste gruppene. Gruppene har siste året utviklet bedre forståelse og kunnskap om trening og svømming. Her skal vi bli enda bedre! Hospitering er satt i gang på nivåene Medley Gull, LÅMØ og Senior. Dette gir ivrige og målbevisste utøvere en smakebit på neste nivå. Styret er glade for at vi har fått i gang tilbudet for ungdom som ikke ønsker å satse, men som ønsker å trene svømming. Dette er et tilbud for tidligere svømmere, og ikke et nybegynnertilbud. Opplegget er sprintbasert og variert. Treningsavgiften og betingelsene er de samme som for Masters. Fremover står revisjon av Sportslig plan sentralt. Dette blir en viktig oppgave for kommende styre som styringsverktøy overfor sportslig utvalg slik at vi får en god retning på klubbens videre ferd. SPORTSLIGE RESULTAT Medaljeoversikten for UM, NM-junior og senior viser at vi i sesongen høstet 2 gull, 14 sølv og 14 bronser i alt 30 medaljer. Dette er det høyeste antallet noensinne (25 i 2013). Vi har mange yngre utøvere i alderen år som allerede banker på døren til landslag. Nåløyet er trangt, men med god kontinuitet i trening kan klubben få enda flere landslagsutøvere enn de 5 vi har i utgangen av Veronica Bjørlykke var med landslaget ut våren Ole Martin Bjørlykke, Silje Bjørlykke, William S. Ruud, Sigurd Holten Bøen og Oscar Wiik var alle en del av klubbens landslagsgruppe ved utgangen av året. I nasjonal Årsklassemønstring har klubben ikke deltatt på flere år, men i 2014 dro vi til Stavanger med fire deltagere. I 2015 er målet å sende en enda større tropp avgårde. I LÅMØ Midt-Norge hentet vår klubb med seg 8 av 12 mulige topplasseringer fra Namsos. I 2015 arrangerer vi på hjemmebane. Vi har i år hatt deltakere både på Nordisk presenior og junior i Sverige, Junior-EM og Nordisk UM i København. Roar Pedersen (58) satte våren 2014 ny rekord i Master-NM i klasse G på tida på 1500 meter. Vi har en betydelig utfordring fremover ved at vi som klubb nå har vist at vi kan gi de som vil en mulighet til å nå helt opp gjennom vår satsing. I dette må det være en god balanse mellom ønska treningstilbud, konkurranser mv. i toppen og det tilbudet som kan gis til bredden. Nøkkelen ligger i en god

5 Sportslig plan og en sunn økonomi. Det iverksettes tiltak for å søke ut ekstra midler for de som satser aller mest fra klubben som samla gruppe (landslagsutøvere) i form av f.eks. prosjektstøtte. Uten ekstra midler må mulig lista legges lavere enn der vi er i dag, og utøverkostnadene på hver enkelt av disse vil øke sterkt. FORELDREDREVEN KLUBB - INNSATS OG KONTAKT Frivillig organisasjonsarbeid i en foreldredrevet klubb er slik formet at har du barn som er aktive, så må du som foresatt bidra. Jo mer barna satser på idretten, jo mer forventer klubben at du bidrar. Vi setter spesielt krav til de som har barn i de eldste gruppene og de som har aktive som er med inn på landslagene. Alle valgte representanter i styret (med egne barn i klubben) bidrar i dag uten godtgjørelse fra klubben. Dette gjelder også bruk av normale hjelpemidler i tilknytning til funksjonene. I vedtektene står unntak som ved søknad til styret kan gi rom for kompensasjon. En kjent problemstilling i frivillig arbeid er at det blir stor slitasje på noen få som yter veldig mye av tid og ressurser, andre stiller ikke. På årsmøtet i februar 2014 ble det lagt frem forslag til et dugnadssystem. Styret har ikke fått tatt dette så langt som ønsket på grunn av at dugnad skal være frivillig og ikke noe som kan pålegges. En første løsning ble at vi kalte inn til et foreldremøte med de eldste utøverne, for å opprette delgrupper som kunne arbeide mer prosjektrettet. Slik har vi fått spredt noe av trykket på det å drive klubben, men flere må inn og vise initiativ! Det er avholdt ett foreldremøte ved sesongstart for de yngste. Nytt planlegges for vårsesongen 2015 for både de eldste gruppene og de yngste. I kommunikasjonen som skal være mellom trener og utøvere skal foresatte av og til sette seg selv til side. Det er en viktig del av prosessen med å bli en selvstendig idrettsutøver. Styret innførte derfor fra februar 2014 foresatte frie treninger tirsdager og torsdager. Ingen skal være nede i selve svømmehallen gjennom treningsuka om det ikke er en spesielt, og avtalt grunn til dette. SPONSORER Svømmeklubben har i beretningsperioden samarbeidsavtaler med: Ålesund Storsenter AS (varer ut 2015), Sparebanken Møre AS (varer ut 2016) Tafjord Kraft AS (varer ut 2016), Caverion (varer ut 2016) og Fastswim AS (utstyr/klær med varighet ut 2016) Sistnevnte avtale var ny fra og med Sparebanken Møre har i tillegg inngått avtale fra 2012 til 2016 om et gavebeløp per år på kroner som skal gå til talent/svømmeutvikling og til svømmeopplæring for barn og unge. Klubbmagasinet kom ut i oktober Aquarius beskriver aktiviteten i sesongen 2014 og gir alene over kroner i sponsorinntekter. Klubbmagasinet har som primærmål å vise våre støttespillere og sponsorer hva de støtter og hva vi holder på med. Arbeidet med å samle inn annonser må starte på våren i 2014 kom arbeidet for sent i gang. Magasinet ligger ute på hjemmesiden. ØKONOMISK RESULTAT Regnskapsføring med nødvendige kassererfunksjoner har vært gjennomført av Sparebanken 1 Regnskap i samarbeid med styreleder og kasserer. 31. desember 2014 valgte sittende kasserer å trekke seg. Dette har medført at sittende styreleder har blitt belastet også de løpende driftsoppgavene opp mot fakturabetaling og lønnskjøring. Nestleder har bidratt opp mot å sette budsjett for overordna drift og for den sportslige gjennomføringen for kommende år. Resultatet per 31. desember viser et underskudd på kr kroner. I tillegg får vi et tap på ytterligere kroner etter at Caverion reduserer sin årlige støtte fra kroner til kroner. Dette er likevel innenfor budsjett, som var underskudd på kroner. Forpliktelser er i all hovedsak betalt ved forfall, men likviditeten er på et meget lavt nivå, og det må jobbes for å bedre likviditeten betraktelig fremover. Selv om vi nådde budsjett i år, så ligger likevel utfordringer foran klubben på det økonomiske nivået. En

6 av årsakene til at klubben klarte å nå budsjett var at det har blitt tatt store innstramminger på egenandeler for deltagelse både på stevner og leirer, hvor dette er økt betraktelig. Det er økt såpass mye at en er svært nær en grense hvor den økonomiske belastningen på utøver blir så stor at en kan frykte frafall både på trening og satsing. Det blir bare de mest pengesterke som kan regne med å kunne delta. Dette er lite ønskelig for klubben, og en av utfordringene for klubben er å få til en bedre driftet svømmeskole, med flere deltagere og dermed større inntjening og overskudd, slik at satsingen for klubbens utøvere ikke blir dårligere. Vi er blitt pådratt uforholdsmessig store utgifter av vårt nåværende regnskapskontor Sparebank 1 Regnskapshuset Ålesund (tidligere Økopartner oppkjøpt av banken i 2014). Styret mener vi møtes av liten forståelse for de utfordringene vi har som frivillig organisasjon. Det er et betydelig beløp som har gått til kontoret for deres minimumstjenester. Det er derfor besluttet at vi skal innhente tilbud med den hensikt å skifte leverandør av regnskapstjenester. Kapasitetsvansker har gjort at dette ikke alt er gjennomført, men prosessen er i gang ved at vi ved utgangen av desember 2014 inngikk avtale om OCR-tilgang med Sparebanken Møre og avtale om Autopay (Visma) via regnskapskontoret. Bedre rutiner overfor regnskapskontor må ta ned arbeidsbyrden på kassererfunksjonen betydelig og må redusere volumet på manuelle operasjoner. Det er også viktig å sikre at åpne poster på utestående raskere betales inn. Det blir også enklere for medlemmene våre å følge med på hva som skal innbetales. Eksisterende system «Teamunify» oppleves som vanskelig å forstå for mange. Fra 2015 kommer krav som faktura på epost. I 2014 fikk vi også fast avtale med inkassofirma for å drive inn utestående. Dermed har nå klubben en gjennomgående prosedyre for å inndrive utestående fordringer. En sak har gått til namsmannen. Stadig flere utøvere som kvalifiserer seg til å være med på ulike landslagsgrupper gir ekstra økonomiske utfordringer for klubben. Det er ønskelig at klubben fortsetter denne utviklingen av svømmetalenter i byen, men det fordrer bedret økonomi og bedret drift av svømmeskolen om vi skal opprettholde ett så godt elitetilbud fremover. Arbeidsmiljø Klubben har kontorer i lånte lokaler i Moa svømmehall, Moa. Driftsledelsen der har valgt å stramme inn noe av tilgangen våre ansatte har hatt til lokalene. Dette kom etter at privat firma kom på plass i kinodrifta i Enkelt forklart har dette medført ny inngangsdør til klubbrommet og noen plomberinger av andre dører som vi har fått beskjed om at vi må leve med. Etter vår klage har brannvesen forsikret at opplegget til hallen er forsvarlig opp mot rømningsveier, og lenger enn det kom vi ikke i saken i Tilgangen vi fikk i 2013 til treningsrommet oppe for landtrening for de eldste gruppene fungerer godt. Vi sørger selv for vasking av lokalene. Vi har en fast kontakt mellom trenere/utøvere og hallen vedrørende klager og samarbeid. Dette fungerer utmerket. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det er fast kontakt med trenere via sportslig utvalg og det er jevnlig dialog med styreleder/nestleder. Vi har klaget på luftanlegget gjennom året, uten å komme noen vei. Trådløst nettverk er tilgjengelig i svømmehallen. Det har vært noen mindre skadetilfeller forbundet med driften av svømmeklubben, disse har i sammenheng med utøvere som har sklidd i glatt trapp ned til kjeller (to utøvere i 2014). Ytre miljø Klubben har ingen innsatsfaktorer eller produkter som påvirker det ytre miljø.

7 Likestilling Klubben har en aktiv holdning til likestilling, noe som blant annet kommer til uttrykk ved sammensetning av styret og utvalg. Administrasjon, styre og valg Den generelle administrasjonen av klubben har vært ledet av leder og nestleder i Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Leder: Eli Anne Tvergrov (på valg) Nestleder: Einar Wiik (på valg) Sekretær Ingunn Marken (på valg) Kasserer Snorre Hammerø Moen (trakk seg fra desember 2014 var ny 2014) Styremedlem: Kari Mørkeset (Reiseansvarlig på valg) Styremedlem: Eva Heggdal (Medlemsregister ny 2014) Utøverrepresentant: Berend De Waal (gikk ut september 2014 etter å ha slutta i klubben) Varamedlem, senere fast styremedlem: Kjell Åge Johansen (fast fra september 2014) på valg Varamedlem Gunnhild Tørlen (gikk ut høsten 2014 etter å ha trukket seg) Leder i valgkomiteen er Hans Olav Ose han har hatt med seg Kjell Åge Johansen, Doris Ruud og Kjetil Aakernes. Andre sentrale verv: Får å få kontroll på en rekke av de oppgavene som skal utføres er de topprettet flere utvalg i Derav de fleste nå er godt oppe og går. Økonomiutvalget skal ledes av kasserer. Den som i år konterer er Øyvind Thorvik og han sikrer også at postkassa til klubben blir tømt daglig. Videre har Doris Ruud stått for fakturering og purringer på utestående bistått av styreleder Eli Anne Tvergrov. Sportslig utvalg har bestått av Kjell Åge Johansen, Gunnar Haagensen som fra høsten 2014 trakk seg og ble erstattet av Jens Bøen. Videre Einar Wiik og de heltidsansatte trenere. Prosjekt LÅMØ 2015 har blitt ledet av Knut Pettersen (dreiebok). Sponsorgruppe er ledet av Mikael S. Ruud. Aquariusredaksjonen er ledet av Eli Anne Tvergrov. Reiseutvalget av Kari Mørkeset. Stevneinnbydelsenes utforming håndteres av Einar Tore Bjørlykke mens stevneprogrammene koordineres av Bjarte Borlaug. Øyvind Schrøder tar hånd om alle klubbens påmeldinger. Foreldre ønsker stadig mer informasjon og dette forsøkes håndtert gjennom å arrangere informasjonsmøte for nye foreldre tidlig vinter og tidlig i sesongstart på høsten. Videre gjennom aktiv bruk av Facebbok-gruppen som er lukket og gjennom epost/nyheter på nettside. Vi har ikke klart å sende ut mer enn to informasjonsbrev i sesongen, vi forutsetter at foreldre møter på de foreldremøter som arrangeres og selv aktivt etterspør de de lurer på. Eksternt formidler vi via hjemmesidene vår eksterne Facebookgruppe og Aquarius og gjennom en hel rekke av jevnlige media oppslag fra de sportslige resultatene gjennom sesongen. Styret har i beretningsperioden avholdt cirka ett styremøte månedlig. Vi har opplevd at flere medlemmer har gått ut av styret før deres periode formelt har vært avslutta. Dette var også en erfaring i Valgene som hvert styremedlem gjør når det velger å tre av på kort varsel er vanskelig å håndtere for gjensittende medlemmer. Vi hadde i august også en vurdering av om vi skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å erstatte noen av disse, men valgte å stå med gjenværende medlemmer, da vi fortsatt var mange nok til at vanlige styresaker kunne behandles ved innkalling av vara.

8 Når ytterligere ett medlem gikk ut ved årsskiftet 2014/2015 viste dette igjen at vi som klubb er alt for sårbare når enkeltpersoner tar slike valg. Valgkomiteen fikk derfor en klar oppfordring på å sikre motiverte medlemmer som skjønner at det å si ja til styrevervet forplikter ut hele perioden de er valgt for og i statutten står det at du skal sitte for to år. Klubben inngikk i februar 2014 krim.forsikring/underslagsforsikring i tråd med NSF sine krav. Virksomhetsplanen vi har hatt i 2014 legges frem for årsmøtet til orientering, men den er gjennom arbeidet med Anerkjennelseprogrammet til NSF anbefalt splittet til et enda mer aktivt dokument bestående av: Handlingsplan (årshjulet) Klubbhåndbok (alle rutiner) Sportslig plan (utvikle en helt ny). Prosessen med disse endringene er i gang og blir en av hovedutfordringene for nytt styre. Vi takker personalet ved svømmehallen på Moa, skolene Blindheim og Aspøy for positiv innstilling og alle foreldre og andre støttespillere som positivt har bidratt til at vi holder hjulene i klubben i gang på så mange plan. Ålesund, Eli Anne Tvergrov Ingunn Marken Eva Heggdal Styret i Aaslk for 2014 Einar Wiik Kjell Åge Johansen Kari Mørkeset

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 10. juni 2015 Ålesund Tid: 18.15-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015

STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 STYREPROTOKOLL Aalesund Svømme og Livredningsklubb 2015 Sted: Aaslk s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 11. mars 2015 Ålesund Tid: 19.00-21.00 Oppmøte: FM IFM Navn Funksjon Espen Remme Styreleder Christin

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram Klubbesn A 2016 Veiledningshefte og forberedelsesskjema Anerkjennelsesprogrammet er et strategisk verktøy i å videreutvikle klubbene i norsk svømming. Ved å

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

Sparebanken Møre Svøm

Sparebanken Møre Svøm Sparebanken Møre Svøm 13.-15. september 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb har gleden av å invitere til årets Sparebank Møre Svøm på Moa Svømmehall i Ålesund. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011

Madla Svømmeklubb. Sponsor Muligheter 2011 Madla Svømmeklubb Sponsor Muligheter 2011 Innhold Visjon Motto Verdier Målsettinger Fakta om Klubben Sponsor Pakker Visjon Norges svømmeforbund Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge.

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Landslagene

Landslagene Landslagene 2007-2008 Landslagsgruppene 2007-2008 Seniorlandslaget Elitegruppa Utfordrergruppa Rekruttgruppa Juniorlandslaget Juniorgruppa Utviklingsgruppa Landslaget for funksjonshemmede Stipendgruppa

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no juli 2017 Behandlet av Forbundsstyret 8. september 2017 Trondheim, 9. juli 2017

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016

Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 Virksomhetsplan for Svømmeklubben Delfana 2014-2016 1 Innhold: Innledning.s.3 Organisasjonskart....s.3 Visjon.. s.4 Verdier..s.4 Virksomhetsidé.s.4 Hovedmål..s.4 Handlingsplan s.5 Anlegg...s.5 Organisasjon..s.6

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Sparebank Møre Svøm 2014

Sparebank Møre Svøm 2014 Sparebank Møre Svøm 2014 12.-14. september Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb har gleden av å invitere til årets Sparebank Møre Svøm på Moa Svømmehall i Ålesund. Stevnet arrangeres i henhold til NSFs

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014. Hovedannonsører Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 30. mai Søndag 1. juni 2014 Hovedannonsører På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 30.

Detaljer

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre

Frihet i vann. informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Frihet i vann informasjon til svømmeklubber helsepersonell - utøvere - foreldre Målsetting Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2017 Saksliste Årsmøte 2017: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Velge dirigent, referent og prokurister 3. Godkjenne fremmøtte medlemmer 4. Behandle Årsmelding 2016 5. Behandle Moss SK s regnskap 6. Behandle

Detaljer

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE

SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE SVØMMING SKAL VÆRE DEN MEST FREMGANGSRIKE IDRETTEN I NORGE VELKOMMEN TIL TRENER/LEDERKONFERANSEN! Trener/lederkonferansen Forum for norsk svømming >Trenerprogram >Lederprogram >Faglig >Sosialt >Nettverk

Detaljer

Årsberetning 2015 for DFI TURN

Årsberetning 2015 for DFI TURN Årsberetning 2015 for DFI TURN Utarbeidet dato: januar 2016 Side 1 av 4 1. Visjon for gruppen DFI turn skal tilrettelegge for ulike aktiviteter innenfor gymnastikk og turn. Gjennom gode aktivitetstilbud

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

Frihet i vann for alle

Frihet i vann for alle Frihet i vann for alle VÅRT MÅL Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut fra sine ønsker og behov. Nøkkelverdier: Grensesprengende

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Styrkeløfteren fra Sjøholt

Styrkeløfteren fra Sjøholt Styrkeløfteren fra Sjøholt Jeg Stian Walgermo (født 12. august 1988 i Ålesund) kommer fra en liten plass på Sunnmøre som heter Sjøholt. Er nå bosatt i Trondheim og jobber som systemutvikler i Sticos AS.

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa Rapport fra svømmeutvalget 2016 Svømmeutvalget i Delfana består av Daglig leder, Hovedtrener og sportsligansvarlig for styret. Svømmeutvalgets oppgaver fremgår av styrets rutine for dette, der svømmeutvalget

Detaljer

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open:

Invitasjon til STAVANGER OPEN. Hovedsponsor for Stavanger Open: Invitasjon til STAVANGER OPEN Hovedsponsor for Stavanger Open: Fredag 12. juni Søndag 14. juni 2015 På vegne av Madla Svømmeklubb inviterer vi til Stavanger Open i Stavanger Svømmehall 12. juni - 14. juni

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB

ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB E1 ÅRSBERETNING 2014 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede av sportsdans og kvalifisert opplæring, slik

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

For klubber med stup, vannpolo eller synkron

For klubber med stup, vannpolo eller synkron For klubber med stup, vannpolo eller synkron helsesjekk for å kunne bli litt bedre nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Informasjon Dette er papirversjonen NSFs

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

AQUARIUS + MER ENN SVØMMING. ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs. Aktiv klubb 1911-2014 AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN

AQUARIUS + MER ENN SVØMMING. ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs. Aktiv klubb 1911-2014 AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN AQUARIUS + AALESUND SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB - KLUBBMAGASIN SESONG 2014-2015 ÅRETS UTØVER Hvordan melde seg på svømmekurs Lag og enkeltutøvere Aktiv klubb 1911-2014 MER ENN SVØMMING Mesterskap og trening

Detaljer

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber

Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber Nivå 1 For opplæringsklubber og konkurrånseklubber helsesjekk for å kunne bli litt bedre Oppnå 130 160 mulig for å gå videre til nivå 2 nn: Sist oppdatert: 15.mars 2015 N o r g e s S v ø m m e f o r b

Detaljer

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund

Ledelseskurs 1. Norges Svømmeforbund Ledelseskurs 1 Norges Svømmeforbund Ledelse i norsk svømming En forutsetning for videre utvikling Trener/leder konferansen - Inspirasjon - Sosialt+ nettverk Å være en del av klubbens ledelse er kult og

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN

LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN LILLEHAMMER SKIKLUB, LANGRENN - SESONGEN 2016 2017 MEDLEMSKONTINGENT, AKTIVITETS- OG TRENINGSAVGIFT OG KOSTNADSDEKNING Medlemskontingent: Alle som ønsker å ta del i norsk idrett, enten som passive eller

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014

Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Årsberetning BUL ski og skiskyting 2014 Styrets sammensetning Leder: Vibeke Arntzen Nestleder: Doris Johansen Sekretær: Arvid Leijon Pedersen Kasserer: * Styremedlem: Katja Pettersen Styremedlem: Lasse

Detaljer

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Viktig i Vågsbygd Best i byen KORT OM KLUBBEN Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) har siden oppstarten i 1968 vokst seg

Detaljer

Trial Satsnings-team for Jenter 2014

Trial Satsnings-team for Jenter 2014 1 Trial Satsnings-team for Jenter 2014 Satsningsteam for jentene. Det ble opprettet i 2012. Trial Team Girls Dette teamet skal fremme internasjonal satsing for jenter/damer. Det er tenkt at en kan dra

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Fotball/budbilkontoret Dag/dato: Onsdag 19.oktober 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Fra administrasjonen: Forfall: Espen A. Johansen (EJ), Hanne Dahl Molden

Detaljer

Infoskriv til foreldre og foresatte

Infoskriv til foreldre og foresatte Infoskriv til foreldre og foresatte Velkommen til svømmekurs! I Oslo Idrettslag Svømming er vi opptatt av å gi et godt svømmeopplæringstilbud. Vi er opptatt av kvalitet, hvor våre instruktører er utdannet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

< Nesodden IF Taekwondo >

< Nesodden IF Taekwondo > Årsberetning < Nesodden IF Taekwondo > < 2014 > 1 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Grethe Odinsen Golan Ikke valgt Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Ada Størmer Papatheocharis, Marcia Titley, Stefanos

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer