Budsjettanslag Lillesand Baptistmenighet 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettanslag Lillesand Baptistmenighet 2015"

Transkript

1 Øvregate 10, Postboks 179, 4792 Lillesand Budsjettanslag Lillesand Baptistmenighet 2015 Inntekter budsjett2015 regnskap2014 budsjett 2014 Kollekter & gaver, inkl. Betelbasar og andre inntekter Medl.-tilskudd kommuner Renter/momskomp Totalt inn Utgifter Prekenhon/besøk inn/ut/bil Annonser/markedsføring Kommunale & div. avgifter Teleutgifter Kontorhusleie, forstander Strøm Forsikring Blomster og gaver Vedlikehold Fester/Varmestua Porto/postboks/bankgebyr Rekvisita/diverse Kollekter, Baptistsamfunnet overf kollekter, andre * Søndagsskole Verktøy/driftsmidler Regnskapsførsel, diverse utg Totalt ut *I 2014 budsjettet ble summen økt til kr for å dekke et enstemmig årsmøte-vedtak om bevilgning kr som takkegave til forstanderens «hjertebarn» Hjerte Til Hjerte. Lofthus, 26.januar 2015 Tor Marius Gauslaa Telefon: Forstander Tor Marius Gauslaa , mobil Internett: * E-post: * Bank/Konto * Org. nr

2 Byrå: Lillesand Regnskapskontor AS Klient nr.: 072 Lillesand Baptistmenighet Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 95 Periode: Linje/tekst Hittil i år %-andel Hittil i fjor %-avvik Kr-avvik 301 Kollekter ,52 38, ,00 16, , Gaver også skattefrie ,00 19, ,00 1, , Tilskudd kommuner ,82 20, ,88 9, , Andre inntekter ,00 0, ,00 79, , Betelbasar ,00 12, ,00 17, , Mva. kompensasjon ,00 4, ,00 23, , Renteinntekter ,00 4, ,00 3,8 597, SUM DRIFTSINNTEKTER ,34 100, ,88 7, , Annonser ,13 9, ,47 17, , Komm.avg./frikjøp tomt 7 881,50 2, ,00 3,0 240, Telefon 1 515,00 0, ,00 50, , Strøm ,13 11, ,28 19, , Utgifter vedr. besøk ,00 3, ,00 39, , Forsikring 9 142,00 2, ,00 6,3-543, Blomster og gaver ,40 3, ,00 35, , Vedlikehold ,50 18, ,35 110, , Utg. vedr. fester ,46 7, ,44 43, , Porto/bankgebyr 1 390,00 0, ,00 34,3 725, Rekvisita 2 467,38 0, ,02 49, , Diverse ,00 3,0 779,00 281, , Kollekter DNB - overført ,00 5, ,00 100, , Kollekter andre-overført ,00 8, ,00 32, , Husleie 9 607,00 2, ,00 6,0 616, Søndagsskolen 0, ,00 100, , Verktøy/driftsmidler 1 351,70 0,4 596,00 126,8-755, Regnskap og kontingenter ,00 4, ,00 9, , SUM DRIFTSKOSTNADER ,20 85, ,56 3, , OVERSKUDD(-)/UNDERSKUDD ,14 14, ,32 41, , OVERFØRT EGENKAPITAL 0, ,32 100, ,32

3 Byrå: Lillesand Regnskapskontor AS Klient nr.: 072 Lillesand Baptistmenighet Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Balanserapport 1 Periode: Eiendeler I år % I fjor % Egenkapital og gjeld I år % I fjor 10-0 ANLEGGSMIDLER EGENKAPTAL OG GJELD 80-1 Grunn, parkeringspla Egenkapital SUM VARIGE DRIFTSMID , , SUM INNSKUTT EGENKAP , , SUM ANLEGGSMIDLER , , Overskudd SUM OPPTJENT EGENKAP , , OMLØPSMIDLER Bank,post,kasse ol SUM EGENKAPITAL , , SUM KONTANTER/BANK , , GJELD SUM OMLØPSMIDLER , , SUM EGENKAPITAL OG G , , SUM EIENDELER , ,0 S U M S U M

4 REGNSKÅP 2O]"4 Søndagsskolen og Sang og dansegruppa i Betel lnntekter: Saldo bank pr.01.ol..l4 ' Saldo kasse 0L ,05 300,00 Frifond fra NBUF Medlemskontigent Egenandel leir 6.400,00 1_.05S, ,00 Rentein ntekter 27,A0 39.S97,05 Utgifter: Saldo bank Vegårtun leir, L2 deltakere 25.?97, ,00 Servering på dansegruppa 2014 og overnaftingshelg 3.670,0CI Kontingent nbuf Gaver til ledere 1.050, ,00 laldo kasse 2CIO, ,05 1\:-',l..,*- "ri "7 {t I * lrs 2* t/,i 1. L'ltttt il t,.{.f t- t -

5 %*4 5d* r*,bt tzt' sonut i,n Ea4tr *ut t-r t"r:#f: l,' 375q0 33. sndt lu4',reh,mt 31æ, I FU,,kaofur bt J/ fud,o y*r otot 6. j:.' - 13'tt.,ss$q,33 tw'd ob'a{ t5 Y)ø'fu l/"*y

6 Tillitsverv 2015 Valg foretatt i ekstraordinært årsmøte 5.nov og valgkomiteens forslag* til årsmøte 17.februar 2015 Menighetsrådet: Barbra Dønnestad Michaelsen, (2015), Ruth Larsen (2015), Unn Vigdis Mikkelsen ( ), Torunn Karlsen (2015 og 2016), Svein Birger Sjursen (2015 og 2016) og forstanderen. Viseforstander: Barbra Dønnestad Michaelsen Kasserer: Torunn Karlsen* Visekasserer: Barbra Dønnestad Michaelsen* Huskomiteen Leif Erik Jensen, koordinator, Asbjørn Michaelsen og Kurt Sanden. Komiteen arbeider som team, men innbyr flere. Jan A. Johansen er faglig rådgiver. Nattverd-tjenesten Torunn Karlsen, Sylvia Birkeland, Barbra Dønnestad Michaelsen. Kvinnenes internasjonale bønnedag Wenche Harring (2015 og 2016) Kvinnemisjonenen Wenche Harring, leder, Ruth Larsen, kasserer NBUF-kontakten for Beteldanserne Forstanderen Barbra Dønnestad Michaelsen, kasserer* Ledere for Beteldanserne: Therese Evjen, Siriwan Ditkrathok og Amalie Evjen Revisorer for regnskapsåret 2015 Leif Erik Jensen, Unn Vigdis Mikkelsen Brannvernleder Steinar Bjerkstad Manntallsfører, valgt av Menighetsrådet: Håvard Oseland Utsmykning av Betel Baptistkirke Barbra Dønnestad Michaelsen Valgkomite for årsmøtet i 2016 Barbra Dønnestad Michaelsen, Unn Vigdis Mikkelsen, Håvard Oseland

7 ÅRSMELDING FOR LILLESAND BAPTISTMENIGHET Side 1 av 2 MINNEORD Vi minnes våre venner som fikk heimlov i Blant dem Anna-May Stranden, Bjarne Konradsen, Jenny Andrea Andersen, Ingebjørg Carlsen, Lorentz O. Abrahamsen og Arne Olsen. MENIGHETSRÅDET har i 2014 bestått av Peder Martin Liland, viseforstander, sekretær og hjelpekasserer, Ruth Larsen, Unn Vigdis Mikkelsen, Leif Erik Jensen og Barbra Dønnestad Michaelsen. Sist nevnte også kasserer. Høsten 2014 meldte Guro og Peder Martin Liland at de skulle flytte (tilbake) til Stavanger. Og av den grunn ble det berammet å foreta valg i ekstraordinært årsmøte den 5. november. 25 medlemmer var til stede da. Rådsmedlemmer er: Barbra Dønnestad Michaelsen, viseforstander, Ruth Larsen, Unn Vigdis Mikkelsen, Torunn Karlsen og Svein Birger Sjursen. Sistnevnte tre valgt for 2015 og Rådsmedlemmene har hatt tett kontakt med hverandre underveis. Og har vært samlet til fem møter. Alltid til dekket bord heime hos Ruth! I rådets møte den 17.november bekreftet vi dato for kommende ordinære årsmøtedato, 17.februar Annonsert i Lillesands-Posten 30.desember. MENIGHETSMØTER Det har vært holdt seks menighetsmøter i 2014, inkludert de to årsmøtene. I ordinært årsmøte 18.februar behandlet vi de «vanlige» årsmøtesakene: Årsrapporter, regnskap og budsjett og valg. I det ekstraordinære årsmøte foretok vi altså valg. Og samtalte om «veien videre». Det eneste valg som gjenstår etter nevnte møte, er avklaring i forhold til kasserer/visekasserer menighet/nbuf. Antar at valg/avklaring skjer i årsmøtet 17.februar. Viser til valgkomiteens anbefaling. Det har vært en merkbar økning av frammøte til menighetsmøtene. Tema har vært evaluering av samlingene våre, økonomien, drøfting av aktuelle saker og tiltak. Alt har skjedd i en åpen og konstruktiv ånd. VIRKSOMHETEN Ved utgangen av år 2014 hadde vi 130 medlemmer (7 nye, 3 utmeldt i 2014) Nok en gang ser vi tilbake på et (etter forholdene) aktivt arbeidsår: 2 personer er døpt på baptistisk vis i Betel i Ett par viet. (På Lindstølen i Froland) Et ektepar velsignet. (På Dovre i Lillesand) Har forrettet i en begravelse i Vestre Moland Kirke Gudstjeneste hver eneste søndag, med få unntak. Stille andakt om sommeren. Varmestue hver annen onsdag, bortsett fra desember, del av januar og sommeren. Beteldanserne samles (nesten) hver torsdag, bortsett fra i høst- og vinterferien. Takk til lederne Therese Evjen, Kristina Maria Bjørkestøl Olsen og Denise Andersen. De to sistnevnte takket av som ledere ved årsskiftet. Men vi gleder oss over at Therese fortsetter, nå sammen med Siriwan Ditkrathok og Amalie Evjen. Bibelsamtalene har fortsatt også i Kvinnemisjonens samling blir for det meste holdt heime hos deltakerne. Er fortsatt vertskap for bønnegruppa «Bønn for Lillesand» de gangene den samles her. «Stille andakt» hver søndag sommeren igjennom Av enkeltsamlinger nevnes bl. a.: Felles Gudstjeneste i Lillesand kirke 26.januar der Beteldanserne deltok. Og Felles Gudstjenesten på Havnetomta 22.juni der Barbra, Anne Lise og Thorleif spilte og sang. Gudstjenestene den16.mars med Beteldanserne. Der vi også hadde samtale med «lesebarna våre» Peter Oseland og Peder Røed som fulgte undervisninga i Arendal Baptistmenighet. Beteldanserne stod også for Gudstjenesten den 1.juni og 14.desember. Påskefesten i Varmestua 16.april med Bente Risdal, Vidar Søyland og flere. Gudstjenesten den 11.mai med besøk og tale av generalsekretær Terje Aadne. Etterfulgt av middag på Horisonten der fleire deltok. Betelbasaren, holdt den 22.november. Fint og trivelig fellesskap. Takk, Ruth og Tøystua! Julegudstjenesten julaften, med Wenche Knudsen, Signe Antonie og Hanna Karen.

8 Side 2 av 2 MEDARBEIDERE Ordet sier at Herren er den som virker i oss, både å ville og å virke til hans velbehag. Fil 2:13. Derfor takker vi Ham og hverandre for at vi også i 2014 har kunnet samarbeide så fint i og om de oppgaver vi har som menighet og fellesskap: Frammøte, reinhold, dørvakt, utbedringsarbeider og vedlikehold, tilrigging, kjøkkentjenester, servering, rydding, forkynnelse, møteledelse, vitnesbyrd, opplesning, bønn, gaver, sang, musikk og gode klemmer. Ingen navn nevnt. Herren vet alt. FORSTANDERS AKTIVITET Etter beste evne har jeg også i 2014 søkt å ivareta utfordringene og ansvaret som knytter seg til forsvarlig drift av menighet og fellesskap. Dette gjelder både det som har med medmenneskelig og åndelig rettledning og omsorg å gjøre. Og også det organisatoriske og administrative. Deltar i det felles-arbeid vi har med de andre menighetene på stedet. Som menighetsledere har vi god kontakt med hverandre. Mye skal planlegges foran våre felles Gudstjenester. Samarbeidet der er preget av åpenhet, raushet og gjensidig respekt. Søker også å ivareta ansvaret i, og fellesskapet med, bønnegruppa Bønn for Lillesand. Har også deltatt med forkynnelse i fleire steder. Er fortsatt varamedlem i landsstyret i «Hjelp Jødene Hjem». Er daglig leder i innsamlings- og venneforetaket Hjerte Til Hjerte. Etablert som foretak i 1993 og med omfattende evangelisk/sosial virksomhet for og blant store og små i delstaten Andhra Pradesh i India. Vel kroner ble sendt evangelisk/sosialt arbeid i India i Både menigheten, og også flere venner i Betel, støtter dette arbeidet. Mottok også kr til dette arbeidet fra Det Norske Baptistsamfunn. I nesten tre uker før jul besøkte jeg (nok en gang) venner og medarbeidere i India. Takk til menigheten som betalte flybilletten! ØKONOMI Takket være dugnadsinnsats og ulønnet tjeneste, hadde vi et driftsoverskudd i 2014 på nesten kroner. I kollekter og gaver, inkludert Betelbasaren og ulike tilskudd, kom det i 2014 inn nesten kroner, kroner mindre enn året før. Samla driftskostnader var på kroner. I Lillesands Sparebank hadde vi ved årsskiftet nesten «på bok». Viktig å ha med tanke på eventuelle investeringer i både bygg og virksomhet! Takk til Lillesand Regnskapskontor som fører regnskapet for oss. Punktlig og faglig forsvarlig. Det blir revidert av våre valgte revisorer Unn Vigdis og Leif Erik. VEIEN VIDERE Vi gleder oss over det engasjement og den vilje så mange av våre medlemmer og venner har i dugnads-samvirke vårt. For meg personlig som forstander, er dette både motiverende og avlastende. Håper denne trenden vil bli utviklet videre. I pakt med Herrens gode vilje for sin menighet: Dette at enhver av oss har en nådegave og en tjeneste som vi både kan og bør bruke for hverandre. Til menighetens gode vekst i nåden og sannheten. Det bør ikke legges skjul på at vi er en «sårbar» venneflokk. Viktig å ta på alvor formaningen om ikke å gjøre Guds Hellige Ånd sorg. Vi trenger å ta vare på hverandre. Tale vel om hverandre, slik vi lover når nye medlemmer ønskes velkommen. La meg også denne gang minne om vi ikke har noe A-lag eller B-lag. At ingen er mer «geistlig» enn andre. At vi ikke har noen «prestestand». Og heller intet «lekfolk». Men at vi alle utgjør «det kongelige presteskap». Vil gjerne bruke denne anledningen til å utfordre hver enkelt av oss. Og ikke minst de yngre blant oss: Herren har bruk for oss. Han sier «unnlat ikke å komme sammen». Alle kan vi bidra med noe for å stimulere og styrke til et godt og åndelig sunt fellesskap. En hilsen. Et smil. Et håndtrykk. En klem. Dette å møte hverandre slik du og jeg er møtt, og alltid blir møtt, av Mesteren sjøl. TAKK Takk til hver enkelt for innsats, samarbeid, omsorg, kjærlighet, vennskap og forbønn. Takk til Menighetsrådet for positivt og konstruktivt fellesskap der! Og takk til min kjære Anne Lise. Vi står sammen i tjenesten. Lofthus, 28.januar 2015

9 Årsrapport 2014 Beteldanserne Dette året 2014 har Denise, Kristina og Therese fortsatt å styre dansetimene hver torsdag fra 17:30 til 18:30. Vi startet rett etter nyttår og vi hadde mellom 12 og 15 barn som kom på dansing hver gang. I februar dro vi på leir på Vegårshei, som varte en helg. Dette var noe både vi som ledere og barna syntes var veldig koselig. Dette halvåret jobbet vi med noen gamle danser og lagde en ny dans til blant annet en sang av Justin Bieber. Vi var med på flere gudstjenester hvor både vi ledere og barna deltok med dans, sang, preken og annen underholdning. Vi avsluttet noen uker før skoleslutt hvor vi spiste noe god mat sammen med jentene. Vi startet opp igjen rett etter skolestart på høsten, hvor det var mange av de gamle som kom men også noen nye medlemmer. Det var gøy å se at flere ville begynne. Dette året jobbet vi mye med en ny dans til sangen «boom clap». Det var 1-2 ganger vi ble nødt til å avlyse dansen pga skole, men ellers var vi alltid på plass og hadde det gøy sammen med jentene. Det var litt mindre oppmøte de siste gangene før jul, og noen ganger var det bare 3-4 stk. som kom, noe som dessverre var litt kjedelig. Vi var med og danset på to gudstjenester, og den siste gudstjenesten før jul styrte vi helt selv. Den samme helgen som denne gudstjenesten, overnattet vi på Betel sammen jentene. Vi danset, så film og spiste taco og masse annet godt. Dessverre ble dette det siste året for Kristina og Denise, men Therese fortsetter videre og vi fikk med oss Amalie og Siriwan som kunne ta over plassene. Det har vært et koselig år og vi har hatt det kjempegøy med å instruere de flotte jentene (og Mathias). Lillesand, 24.januar 2015 Denise Andersen Kristina Maria Bjørkestøl Olsen Therese Evjen

10 tr *,M:,s,w w&-w-weå&{* V,-t,pu-Å^i-$# i;d;; ;"G s/,.vt (,}4!4^^ A\W 't Tull,L ry4.1t4 avqq= C4yV-Qt-i 'W_rlipr'Å!44 -" CJ.U 6,e^l-. -tqe*.,håffi x *, -[*- - - { ;- -;.C ---- :-- -' f t*"-- il-b ål{-' **& u c!å!e, Æ_Lrq*b ytuo&_fiied &,-s.1fu e]4& fu 6a",,q,,&n-l*1, t)t s)åj,u-pnw,j -/t-

11 ll,t"d,a drj MLn:r -l- - *-r- (*_W*-.-W-WW---W- æuiw> urubr{w*- {t/'lyry- - -ii--*-\ " l(, - N-w-T,u- *-Z*.?r",ru- e4å I-o-^,J- - fl

12 a -./ '4 r 'T,Ffr<. rc4tt) u rt n.-ic lq l^.4!,"; ---"" &d*( I e*zale'r'?å* \i,t c'" tl""-'i {*'tå 1 '{' '' i d'.'t t))'4'''t 's? * - n z [c'l-r' 4 +r' I'lc 'w "tl7n' 'i ] y"'- 'a['t' '\J>n/' s Uk"^,l r'.^,:) "b'l ^,tr,'-)'-* ''/,'t,' u" G-at_,,l-:-il tt7">r'g)-f- å^-r*,'?'-tl' Jl'vt"<'at-t'" v $.r"n'*''''^ a :"*^ / / t) 'd,l ' Ø* a#'t 4.,>-vt l''** ht, '1Å',? ^/d-6-,u-i ; W" /s7^ u^ '* øf ' ' t1..., {,! :r''\) I w's )/'l/t'' t/ 'l',,å Øorbn" illrltltt^fax r' -7*1.å-r-t-"' /.1,), / / /'//tc-/tzueu li '')