LOR februar Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOR februar 2008. Høsttreff på Hove ved Arendal. Landsorganisasj onen for Romanifolket"

Transkript

1 LOR februar 2008 Høsttreff på Hove ved Arendal Hove treffets eldste deltager 82 åtr gamle Torvald. Torvald har mange gode historier fra et langt liv som reisende på Sørlandet, ja for den saks skyld som reisende i øst og vest også. Noen er litt mer glad i egg en andre, slik er det med Trond Rehn også. Når Trond ikke rører egg trakterer han gitaren og synger gamle slagere. LOR skal sammen med TL, avdeling Latjo drom ved Glomdalsmuseet og ABM utvikling lage en vandreutstiling bestående av 9-10 bannere. Bannerene blir lagd i 3 eksemplarer slik at hver organisasjon og Latio drom har en hver. Bannerene er tenkt utlånt til skoler, biblioteker, men også når er ute og foreller om vårt folk og kultur. Det vil også bli lagd noen CDer om oss reisende og vår historie, som er tenkt å følge med utstilingen. Så er det tenkt at det også bør følge med noen gjenstander, for eksempel en kaffekiste. Utstillingen er som sakt tenkt å være en utstilling som "klarer" seg sjøl og som "bakgrun" for foredrag. Landsorganisasj onen for Romanifolket

2 LOR.. LORSPEILET februar 2007 ST\'RELEDERS SPALTE Styret i Landso rganisasj onen for romanifolket: Styreleder Trygve Johs. Andreassen Ankerveien Grimstad I Nestleder Fung. Berit Engen Kasserer Fung. Tove Harring Andreassen Så har vi begynt på et nytt år, la oss håpe 2008 blir et år i fred. For det er ikke til å legge skjul på at fuet som gikk både var tungt og vanskelig. Sjøl har jeg vært sjuk store deler av året, og en lang tid gikk jeg rundt med en surstoff dunk på ryggen. Jeg beklager, men jeg har ikke hatt ork tll å følge opp verken dere medlemmer eller organisasjonen på den måten jeg skulle. Så har vi igjen hatt en lang og opprivende diskusjon om hvem som kan regnes for "horta romani" Noen mener vist at vi skal telle prosentvise andeler med blod, for å gradere hvor "horta" man er. Slike diskusjoner burde vi vært ferdig med i LOR for lenge siden. Verre er det når noen av styrets medlemmer går ut og sprer rykter om andre styremedlemmer. Ikke bare er det lite lojalt, men også ganske ødeleggende i et styre der det il føie lojalitet med andre styremedlemmer burde være en selvfølge. For mener man at noe er gait, at andre styremedlemmer gjør noe de ikke burde gjøre, ja da tar man det opp i styret, Man går ikke rundt og sprer rykter og løgn. For et styre som består av medlemmer som ikke stoler på hverandre fungerer svært dårlig. Sekretær Liv Karlasdatter Seierdalen Styremedlem Bjørn Jansen l. Vara: Inger Kvennodd 2.Yara: 3. Vara: E-meil adresse til vårt kontor i Oslo er: Postboks adresse vil komme senere. Så er fondet snart oppe og går, etter å har vært med siden 2000 da den første stiftelsen ble etablert, er det nå en lettelse og se enden på prosessen. Åtte år er lang tid, og veien har vært lang og for å si det slik, svært svingete og humpete. Vi som sitter i styret for stiftelsen som skal håndtere fondet, mener vi er kommet frem til et resultat som vil tjene Romanifolket. Både når det gjelder vedtekter for stiftelsen o" retningslinjer for utdeling fta fondet. La oss så ta noen av de vanligste misforståelsene når det gjelder fondet. Fondet skal ikke brukes til individuell erstatning. Det er ingen som eier fondet. Staten satte opp noen regler da de innvilget penger til fondet. Blant annet skulle det opprettes en stiftelse som skulle styre fondet. Det styre skulle bestå av Romanifolkets / Taternes organisasjoner. Etter vedtektene for fondet har alle organisasjoner som godkjennes for grunnstøtte fra staten, rett til plass i styret for stiftelsen. Velkommen skal de være. Mer om fondet lengre inne i Lorspeilet Landsorganisasj onen for Romanifolket LORspeilet Red: Trygve Johs Andreassen Ankerveien 44, 4876 Grimstad I Landsorganisasj onen for Romanifolket

3 Lorspeilet side 3 rulebord I VEST Så var det duket til julebord eller julefest i vest. Små og store deltok med liv og lyst. Med god mat og drikke, og godt humør, ble det en god stemning rundt bordene etter hvert. Særlig hyggelig var det at så mange barn var tilstede. For dem var kveldens høydepunkt besøket av Nissen som kom med poser og julegrøt. Riktig nok var grøtfatet så stort at Nissen ikke greide å spise opp alt, og ville gjerne dele med seg. Det var mange fornøyd barn som reiste hjem noe senere på kvelden. En trivelig avslutning pil året for både små og store. GODT NYTT ÅN PNA OSS I VEST JULEBORD I TELEMARK OG VESTFOLD LOR AVD. TELEMARK OG VESTFOLD feiret julebord 2 desember Vi benket oss rundt bordet og frkk servert den lekreste mat. Dere har noen kokker i laget som dere må være stolt av, det er bare å si "nam nam" Etter middagen var det kaffe og kaker, masse kaker. Så kom Julenissen til små og store, som det jo fremgår av bilde. Et julebord med mye smil og latter, og hyggelig prat over kaffekoppen. Særlig må det glede dere som anangerte dette julebordet og se alle de fornøyde barnefiesene, som ikke ville hjem da festen var slutt. JULEBORD I AGDER Den 12. Desember var det julebord i AVD AGDER. Med besøk fra Telemark og Rogaland. Etter et stort og lekkert koldtbord som bugnet av mye god mat, ble det servert mange deilige kaker og kaffe. Wenche og medhjelperene hadde virklig gjordt en god jobb. Så fikk vi mye sang og musikk. Gledelig og stemningsfylt ble det da "Lille" sang sin bestefars sang "Julekveld". Nissen kom også her på besøk, jammen tror jeg det var den samme nissen som i Telemark, og glade var vi for at han hadde tatt seg en tur til oss også med godteriposer i sekken. Alt i alt en riktig hyggelig kveld for store og små. GODT NYTT ÅN PNA OSS I SØR Landsorganisasjonen for Romanifolket GODT NYTT ÅN PNA OSS I ØST

4 Lorspeilet side 4 Høsttreff på Hove. Gledelig mange hadde tatt turen til Hove på Tromøya ved Arendal, der vi holdt vårt snart tradisjonelle høsttreff. lenge vært av den oppfatning at disse treffene bør inneholde noe mer en å bare treffes. Så denne gangen hadde vi lagt inn to foredrag, et med romanifolkets (antatte) historie, og et foredrag om hvordan formidle vår kultur og historie til de forskjellige skoletrinn. Dette har blitt mer og mer aktuelt ettersom forespørselen om å komme på skoler, og fortelle om oss sjøi, har økt fra år til år. Vi har Treffene er også et sted for å vise frem håndtverk. Noe Berit (bildene over), og Liv (bildene under) med glede gjør. Her var det mange "vrier" på fruktfat og konfektskåler. Berit og Liv viser både fantasi og dyktighet med sitt strengarbeide. Ellers var det gledelig at så mange kom til treffet nær sakt fra alle landes kanter, og fra våre naboland. Nå kan en virkelig si at LOR er en landsdekkende organisasjon med medlemmer i alle fylker,unntatt Finnmark, og med medlemmer både i Danmark og Sverige. Her gledet vi oss over sang og musikk, gode historier, og jammen ble det mange personer rundt bålet om kvelden selv om været ikke var fra den vennlige siden. Slutten av oktober er nok noe seint og holde treff, i hvert fall om en ønsker utaktiviteter også. E,llers er det gledelig å se at det kommer nye medlemmer som er unge, og som vil prøve å ta vare på vår kultur. r:,&, dr" e/if Landsorganis asj onen for Romanifo lket

5 Lorspeilet side 5 Retningslinjer for utdeling av midler fra romanifolkets / taternes kulturfond. 1. Fondet forvaltes av <Stiftelsen romanifolkets / taternes kulturfond>>, etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for stiftelsen og retningslinjer for fondet. 2. Utlysing for utdeling fra fondet skal skje hvert halvår. Stiftelsens stye har ansvar for at utlysing skjer og bestemmer også hvordan utlysing skal skje. 3. Behandling av søknader om tildeling fra fondets avkastning skal skje to ganger i året. Stiftelsens styre har ansvar for behandlingen, tildeling og utbetaling av tildelte midler, og for at regnskap og rapportering fra tiltak og prosjekter skjer på en forsvarlig måte og i henhold til angitte retningslinjer, etter at et prosjekt er avsluttet. Stiftelsens stlre skal også påse at regnskapsføring og nødvendig rapportering under prosjektets gang, skjer på en tilfredsstillende måte. 4. Stiftelsens styre kan, i forbindelse med den enkelte utlysing, vedta å legge vekt på spesielle tiltak, prosjekter eller målsettinger. Det skal i så fall opplyses om dette ved utlysingen. 5. Både enkeltpersoner, organisasjoner, organisasjoners lokalledd og andre institusjoner kan søke om midler fra fondet. 6. Fondets midler skal brukes til tiltak eller prosjekter som:. Kan bidra tilå fremme, oppnå anerkjennelse for og utvikling av romanifolkets / taternes språk og kultur, herunder levesett, håndverk og og tradisjoner.. Kan bidra til å informere om romanifolkets / taternes historie og kultur.. Kan bidra til økt likestilling for romanifolket I taterne i forhold til landets øvrige befolkning.. Kan bidra til å styrke arbeidet med gjenforening av slekter og slektenes individer.. Arbeid med og blant barn og unge med tilhørighet til romanifolket I tateme.. Nettverksbygging og samarbeid med romani- og taterorganisasjoner i andre land.. Organisert veiledning i forbindelse med individuelle erstatningssaker.. Stiftelsens styre kan selv ta initiativ til egne prosjekter med ovennevnte innhold. Dette krever enighet i stiftelsens styre. 7. Fondets midler kan ikke brukes til:. Utbetaling av individuelle erstatninger.. Tiltak som er av ren ynkesmessig karakter.. Tiltak av ren kommersiell karakter. Det kan unntaksvis likevel gis tilskudd til prosjekter som kan føre fram til salgbare produkter, dersom disse er med på å synliggjøre deler av romanifolkets / taternes kultur.. Tiltak hvor religion eller partipolitikk er formålet.. Midler til organisasjonsdrift. 8. Søknader om midler fra fondet skal minst inneholde:. Beskrivelse av prosjektets / tiltakets eventuelle hovedmålgruppe og hovedmålsetting.. Hvordan prosjektet / tiltaket er tenkt gjennomført, helst med en framdriftsplan for gjennomføringen.. Prosjektets / tiltakets antatte varighet.. Antatte resultat av prosjektet / tiltaket.. Hvordan prosjektet I tlltaket kan bidra til å oppfylle en eller flere av intensjonene i punkt 6.. Budsjett for prosjektet / tiltaket. Landsorganis asi onen for Romanifo lket

6 ilet side 6 9. Alle prosjekter I tiltak som har fått støtte fra fondet, skal rapportere til stiftelsens styre etter avsluttet prosjekt. Styret fastsetter frist for rapportering for det enkelte prosjekt ltlltak, samt fastsetter hvordan rapportering, regnskap og revisjon skal utføres. Stiftelsen skal kunne tilby prosjektene regnskapfører og revisor, under forutsetning av at slike kostnader dekkes av prosjektets midler. o o a 10. Rapporter skal minst inneholde: Beskrivelse av pro sj ektets tiltakets gj enno mføring. I hvilken grad det forventede resultatet er oppnådd, og / eller annet resultat av prosjektet / tiltaket. Revidert regnskap for prosjektet / tiltaket. 1L stiftelsens st1're kan be om delrapporteringer fra prosjekter av lengre varighet. Innholdet i slike delrapporter vedtas fra prosjekt til prosjekt av stiftelsens styre. 12. Stiftelsens styre kan iverksette eller be om evalueringer av tiltak og prosjekter som er igang, eller er avsluttet. Kostnader for slike evalueringer skal ikke belastes prosjektet / tiltaket. 13. Dersom en eller flere personer, organisasjoner, eller andre, bruker tildelinger fra fondet til annet enn det tildelingen gjelder, eller om det ikke kan leveres godkjent regnskap eller rapport fra et tlltak lprosjekt, kan stiftelsens styre utestenge vedkommende fra videre mulighet tilå søke fondet om midler. Styret kan i slike tilfeller også kreve midlene tilbakebetalt, og iverksette de nødvendige tiltak for å få giennomført dette. 14. Om det oppstår situasjoner som gjør at det blir nødvendig med endringer i et prosjekt, skal dette umiddelbart rapporteres til stiftelsens styre som også skal godkjenne endringene. Dette gielder også dersom det vil ta lenger tid å giennomføre et tiltak / prosjekt, enn hva som opprinnelig var planen. 15. Søkere som har behov for veiledning i forhold til ovennevnte punkter, eller som behøver bistand til å skrive søknader og rapporter, skal uten kostnader få hjelp fra stiftelsen til dette. 16. Stiftelsesstyrets vedtak om tildeling av midler til tiltak / prosjekter, kan ikke overklages. Det samme gjelder for vedtak stiftelsesstyret fatter i forbindelse med krav til rapporteringer og regnskapsføring. Landsorganisasjonen for Romanifo lket

7 Lorspeilet side 7 Forslag til stillingsannonse, organisasjonssekretær i Stiftelsen for Romanifolkets / Taternes Kulturfond. 60u- stilling som organisasjonssekretær. Stortinget har bevilget 75 millioner kroner til romanifolket / taterne, som en kollektiv erstatning for de overgrep storsamfunnet har utsatt denne nasjonale minoriteten for. Midlene forvaltes av en stiftelse som består av organisasjoner som representerer romanifolket I taterne, og som er berettiget til grunnstøtte fra det offentlige. Avkastingen fra disse midlene skal gå til prosjekter som kan bidra til å gjenreise, spliggj Øre og utvikle denne nasjonale minoritetens kultur, etter vedtatte retningslinjer for utdeling. Stiftelsen for Romanifolkets / Taternes Kulturfond søker derfor etter en organisasjonssekretær i 60% stilling. Det kan bli aktuelt med en utvidelse av stillingsprosenten. Organisasjonssekretæren vil ha følgende primære oppgaver: 1. Svare på henvendelser fra søkere til fondet og om ønskelig bistå disse med søknadsskriving. 2. Bistå søkere som ønsker det med å skrive rapporter og veilede i forhold til regnskapsføring. 3. I noen utstrekning, føige opp igangsatte prosjekter. 4. Forberede og sende innkalling til styre- og årsmøter i stiftelsen, lage nødvendige sakspapirer til møtene og føre protokoll fra disse. 5. Ha ansvar for stiftelsens hjemmesider. 6. Ha ansvar for at regnskapsbilag blir oversendt regnskapsfører på en forsvarlig måte. Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner: 2. God erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne som både tillitsvalgt og ansatt. 3. Erfaring fra prosjektarbeid. 4. God elzne til å uttrykke seg både skriftlig og muntlig. 5. Kunnskap om data og IT. 6. Kjennskap til regnskapsrutiner. 7. Noe kiennskap til de nasjonale minoritetene kan være en fordel. Den som ansettes må regne med noe ubekvem arbeidstid, både kvelder og helger. Slik arbeidstid kan avspaseres etter avtale. Stillingen er plassert i lønnstrinn i Statens lønnsregulativ. Søknad, sammen med attester, vitnemålog gjerne referansepersoner sendes: innen den Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til styreleder Henning Gustavsen, eller til nestleder Bjøm Jansen. Landsorganisasjo nen for Romanifo lket

8 ilet side 8 Møte om: Styremøte nr Stift elsen romanifolkets/taternes kulturfond Tilstede: Dato: Møteleder: Referent: Henning Gustavsen, Taternes Landsforening Holger Gustavsen, Taternes Landsforening Jan Alex Lindberg, Tatemes Landsforening Trygve Johs. Andreassen, Landsorganisasjonen for Romanifo lket B jør n Jans en, Land s organisasj o nen for Romani fo lket Ranveig Pedersen, Landsorganisasjonen for Romanifo lket Ane Sofie Tømmerås, representant oppnevnt av departementet Bjørn Olav Megard, avdelingsdirektør, Arbeids- og inkluderingsdepartementet (observ atøt o g protokollfører) T Henning Gustavsen Bjørn Olav Megard Sak 19-07: Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkj ent med følgende tillegg ssaker: - Mandat for Arbeidsutvalget (forslag utarbeidet av Tømmerås). Settes opp som ny sak Søknad til departementet om tilskudd. settes opp som ny sak 27-0i. Sak 20-07: Stiftelsens bankforbindelse Det har vært innhentet tilbud fra Marker sparebank og cultura sparebank. a. Arbeidsutvalget forhandler nærmere med Cultura sparebank og med Marker sparebank innen 15. januar 2008 b. Saken tas opp på styremøtet 15. januar 2008 Sak 21-07: Regnskapsfører for stiftelsen AU v/ Ane Sofie Tømmerås hadde innhentet tilbud fra regnskapskontoret Arne Ingar Bossum, i Gressvik i Fredrikstad. Det er et lite regnskapskontor (6 tilsatte), med godt renomm6. Det er gitt en prisantydnirg på kr pr. år. Arbeidsutvalget gis i fullmakt å inngå ar,tale om regnskapstjenester med regnskapskontoret Arne Ingar Bossum. Sak22-07: Revisor for stiftelsen AU v/ Ane Sofie Tømmerås hadde innhentet tilbud på revisortjenester fra revisorselskapet Bakke & Dolvik AS, som har kontor på Billingstad. Kontoret har fått gode referanser. Det er gitt et prisanslag på kr pr. år, med forbehold om bilagsmengde, og at første år kan være dyrere. Arbeidsutvalget gis i fullmakt å inngå a'vtale om revisjonstjenester med en revisor i kontorfellesskapet Bakke Hjelmaas Larsen AS Landsorganis asionen for Romanifo lket

9 Lorspeilet side 9 Sak 23-07: Forslag til tillegg i retningslinjer for utdeling fra fondets avkastning Ved renskriving av retningslinjene for utdeling av midler fra fondet, som ble vedtatt i sak 10.07, er det oppdaget enkelte punkter som har falt ut. Bjørn Jansen redegjorde for forslaget, som var sendt ut i forkant. Endringene går fram i uthevet skrift i saksframlegget. Det kom fram enkelte redaksjonelle endringer i møtet. Vedtak (enstemmig): Endringsforslagene til retningslinjene vedtatt i tråd med framlagt forslag og de redaksjonelle endringer som kom fram i møtet. De oppdaterte retningslinjene vedlegges protokollen. Sak 24-07: Eventuell leie av kontor, Arbeidsutvalget har hatt kontakt med en rekke aktuelle kontorfellesskap og instanser, med tanke på å oppnå en ar,tale om fremleie av kontor. OMOD har ikke mulighet for å tilby kontorplass. Human Rights House kan tilby kontorpult i et kontorlandskap, men ikke eget kontor. LDO kan ikke tilby plass. Solidaritetshuset kan ikke tilby ' plass. Menneskerettighets-huset har ikke plass. Vi er kjent med at det er fullt ved Hl-senteret. Studieforbundet Solidaritet kan tilby plass, med rimelige vilkår. a. Henning Gustavsen og Ane Sofie Tømmerås gis i fullmakt å inngå avtale med Studieforbundet Solidaritet om framleie av kontor med tilgang på kontorutstyr, PC-nettverk og møterom. Det forutsettes av avtalen inngås med 3 måneders oppsigelsestid (Enstemmig, Bjørn Jansen avsto ved denne avstemningen.) b. Bjørn Jansen gis fullmakt i å bestille inn en stasjonær PC med samme system som kontorfellesskapet for øvrig benytter. Sak 25-07: Eventuell ansettelse av kontorleder og arbeidsinstruks for denne Et forslag til arbeidsbeskrivelse for kontorleder lorganisasjonssekretær var utarbeidet og sendt ut i forkant. a. Arbeidsbeskrivelsen vedtatt i tråd med framlagt forslag. b. Organisasjonssekretær tilsettes tilsvarende statens lønnstrinn 40. c. Stlret sluttet seg til vurderingene i saksframlegget for øvrig. d. Bjørn Jansen utarbeider utkast til utlysningstekst, som distribueres til styret før neste styremøte. Sak 26-07: Mandat for Arbeidsutvalget Forslag til mandat var utarbeidet av Tømmerås før møtet. Mandat for arbeidsutvalget vedtatt i tråd med utsendte forslag. Mandatet vedlegges protokollen. Sak27-07: Søknad til departementet om tilskudd Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utforme og sende inn søknad til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om tilskudd til driften. Landsorganisasjonen for Romanifolket

10 Lorspeilet side 10 Sak 28-07: Eventuelt o Spørsmålet om informasjonsside på internett ble drøftet. Styret v/ Trygve Johs. Andreassen, Bjørn Jansen og Henning Gustavsen innhenter tilbud fra aktuelle tilbydere. Sak 29-07: Møteplan framover De neste styremøtene fastsettes til 15. januar 2008 kl og 3. mars 2008 kl og et ytterligere møte før sommeren. Vedlegg til denne protokollen: 1. Retningslinjer for utdeling av midler fra romanifolkets/taternes kulturfond, oppdatert pr desernber ,. Vedtatt arbeidsbeskrivelse for ansatt i stiftelsen - organisasjonssekretær 3. Vedtatt mandat for arbeidsutvalget. Henning Gustavsen Holger Gustavsen Jan Alex Lindberg Trygve Johs. Andreassen Bjørn Jansen Ranveig Pedersen Ane Sofie Tømmerås Landsorganisasjonen for Romanifolket

11 Lorspeilet side i 1 Denne meilen fikk vi like før jul. Den opplyser at det er startet en ny forening. Informasjon Romanifolkets kulturforening ble offisiellt stiftet den 18. desember 2007.Initatir,taker til foreningen er Elias Akselsen. Foreningen er ikke ment å være en konkurrent til allerede eksisterende organisasjoner som arbeider for Romanifolket, men et supplement. Vi tror og mener at mangfold alltid er til det beste for brukeren. Den geografiske spredningen av vårt folk er også et argument som taler for opprettelsen av flere organisasjoner. Vår visjon er først og fiemst å arbeide for Romanifolket som helhet og ikke primært medlemmene.vi ønsker å være en forening for <hele> folket uavhengig av medlemskap eller ei. De som velger å bli medlemmer av foreningen vil gjennom sitt engasjement kunne være med å utforme foreningens virke og drift. i, Dessveffe så ser vi at mer og mer av vårt språk er i fred med å gå i glemmeboken og på den måten forsvinne fra oss. Det samme gjelder mye av vår rike musikk kultur. Romanifolkets tradisjonelle håndtverksutøvelse er det kun et fåtall som behersker i dag. Det være seg yrkesutøvelser slik som kobber og messingarbeide, urmaker yrket og arbeide med edelt metall. Dette er noe vi ønsker å motivere dagens ungdom til å gjenoppta. Vi vil arbeide for at så mange som mulig både blandt Romanifolket, men og blandt storsamfunnet skal få enda større kunnskap om vår store og rike kulturarv. I likhet med flere av de andre Romani organisasjonene har også vi valgt å bistå Romanifolket med slektforskning/ familiegjenforening. Vi i Romanifolkets kulturforening har knytet til oss en person som har mange års erfaring fra slektsforskning. Vårt hoved virke vil være innen. SPRÅK MUSIKK - KULTUR - SAMARBEID OG FORSONING. Styet vil så snart som mulig utarbeide en virksomhetsplan. Informasjon om denne vil vi komme tilbake til så snart den er klar. Styret består i dag av følgende personer: Holger Johansen er foreningens styreleder og Elias Akselsen er nestleder, øvrige styremedlemmer er Geir Larsen, Waldemar Johansen og Anita Eriksen. Varamedlemmer er Richard Johansen, Monika Johansen og Stig Akselsen. r Styreleder representerer foreningen utad som informant med bistand fra nestleder. Informasjon vedrørende foreningens virke vil bli offentliggjort via nett. Med hilsen Romani fo lket s kulturforening Holger Johansen Styreleder Moss l8.desember 2007 Landsorganisasjonen for Romanifo lket

12 Lorspeilet side 12 Informasjon Landsorganisasjonen for Romanifolket holder årsmøte 5 april2008 i Bamble / Telemark Årsmøte i LOR AVD. AGDER 10. Februar 2008 på Tunballen grendehus 3. LOR deltar med tre håndverkere på Grndsetmartmaen på Elverum 6-9. mars På søndag 9. Mars vil det bli konsert av Romanifolk på Glomdalsmuseet. Latjo drom er åpen alle dager. Tirsdag 04 Desember Onsdag 16 Januar Onsdag 20 Februar Onsdag o5 Mars Onsdag 16 April Onsdag 2I Mai Vi kan også ha den 04 eller 11 juni men det har vi ikke klarert enda. så langt på sommeren. Mvh. Ranveig Pedersen Medlemsmøter fremover Må spør medlemmene om de er interessert Vi etterlyser personer som vil skrive noen ord i Lorspeilet, og gjerne ta noen bilder også. Historier om gamle plasser (på baken) eller fra sjøen er noe vi har skrevet alt for litte om. Men selvfølgelig kan du skrive om det som opptar deg. Så grip tastaturet fatt og send oss noen ord. Lovise og Mariann og barn rundt hobbybordet på treff i Vest Mange ivrige barnehender som ville lage figurer. Det er gledelig at lokallagene også greier å engasjere barn og ungdorq for ffir vi ikke dem intresert i vår kultur, språk, historie. Hvem skal da tavare på dette når vi ikke er lenger Godt nytt år til dere alle, måte det bli fredlig ogfylt av glede, og må handelen og håndverket gi loujar i lomma. Landsorganisasjonen for Romanifo lket

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat

Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Årsmøte Romanifolkets Riksforbund, referat Oppstart: Søndag 30. Mars 2014. kl. 13:10 Sted: Marché Rygge Vest. Moss Til dagsorden Styreleder Jim Karlsen ønsket velkommen med en sang Innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato RT Fondet Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond Deres ref Vår ref Dato 14/1631-100 05.02.2016 Stiftelsen romanifolkets/taternes kulturfond høringsbrev om omdannelse av vedtektene Vi viser til e-post

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne

Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Veileder til søknad om støtte til prosjekter for romanifolket/taterne Hvem kan søke? Frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet.

Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Glomdalsmuseet og immateriell kulturarv Seminar om immateriell kulturarv, i regi av kulturrådet 24. november 2015 på Glomdalsmuseet. Presentasjon av Mari Østhaug Møystad Gjennomgang Hva er immateriell

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT

Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT Vesleparken barnehage Ringsaker kommune TATERPROSJEKT 2011/2012 1 FORORD... 4 MÅL OG INNHOLD... 5 METODEBESKRIVELSE... 6 PLANLEGGINGSDAG PÅ GLOMDALSMUSEET... 6 PERSONALMØTE... 6 OPPLEGG I BARNEHAGEN...

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Nyhetsbrev nr

Nyhetsbrev nr Nyhetsbrev nr. 2. 2017 Nå er det vår! «Sant atte det er deilig!» Det er så kjekt at så mange kommer på aktivitetene vi lager til, tusen takk til alle dere! Håper å se dere alle, igjen og igjen, og at vi

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA

VEDTEKTER FOR DIAKONOVA VEDTEKTER FOR DIAKONOVA 1 Basis Stiftelsen Diakonova er en frittstående og selveiende diakoni-institusjon med hovedsete i Oslo. Stiftelsens totale virksomhet skal være forankret i Guds ord slik det er

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Referat fra styremøte 1/2015 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Referat fra styremøte 1/2015 Tid: Tirsdag 25. august kl. 16.30 20.00 Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheters lokaler i Akersgata 8 Til stede: Cecilie

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling

Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Invitasjon til Årsmøte med Medlemsmøte og generalforsamling Thon Hotel Vika Atrium, Oslo 30. - 31. Mars 2017 Velkommen til årsmøte i Norsk Bergindustri! I henhold til Norsk Bergindustris vedtekter kaller

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for produsentforeningen NORA

Vedtekter for produsentforeningen NORA NORA Stiftelsesdokumenter Vedtekter for produsentforeningen NORA Vedtatt på NORAs konstituerende generalforsamling torsdag 28. januar 2016 1. Navn og formål 1.1. Produsentforeningen med navn NORA er etablert

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer