PROTOKOLL FURUMO SAMEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FURUMO SAMEIE"

Transkript

1 PROTOKOLL FURUMO SAMEIE Protokoll fra ordinært sameiermøte 2011 i Furumo Sameie. Sted: Lykkebo, 2050 Jessheim Tid: 9.mars 2011 kl Enhet: Furumo Sameie Adresse: Postboks Jessheim Sak 1 KONSTIUERING a. Godkjenning av innkalling. b. Antall stemmeberettige seksjonseiere: c. Antall fullmakter: d. Antall øvrige til stede: e Representant fra regnskapskontoret: f. Valg av møteleder: g. Valg av protokollfører: h. To personer til å underskrive protokoll: i:godkjenning av saksliste Sak 2: ÅRSBERETNING 2010 Styrets årsberetning for 2010 ble referert. Kommentar: Bedre info om radongass. Tiltak følges opp. Revisjonsrapport sendes ut i fm protokoll. Kontakt Polygon for oppfølging av tak. Ny kontroll av tak. Varmetap. Kontroll av alle brannslukkingsapparat.. Sak 3:ÅRSOPPGJØRET OG DISPONERING AV OVERSKUDD a. Regnskapet 2010 Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Kommentar: 6907: Datakommunikasjon er feilført. Overføres.

2 Sjekk bedre rentefot. Sjekk nedbetaling av lånet. Justert overskudd er kr Neste Sameiermøtet bør utsettes en måned - til april. Ny ligningsverdi på bolig sendt ut. b. Bemerkninger til regnskape Fremlagt for Sameiermøtet til orientering Enstemmig godkjent c. Inntekts- og kostnadsoverslag Fremlagt for Sameiermøtet til orientering Enstemmig godkjent d. Disponering av overskudde kr overføres til balanse e. Overføring til vedlikeholds/onde kr overføres vedlikeholdsfondet Sak 4: FORSLAG a. Styrehonorar Styrehonorar foreslås uendret b. Reviso Revisor honoreres som før iht avtale Godkjent

3 c. Regnskapskontoret Regnskapskontoret honoreres som før iht avtale Godkjent d. Fellesutgifter Fellesutgiftene foreslås uendret kr pr måned Opprettholdes inntil videre. e. Vedtektsendring - Kommunale avgifter 7, pkt 7: Kommunale avgifter - Pkt 7: foreslås fjernet. Enstemmig vedtatt f. Husordensreglene 1 "Forord" til "Husordensreglene" foreslås tatt inn i Husordensreglene under 1, som pkt a. g. Husordensreglene - ny 6: 6 pkt pkt a: Parkering Fjerning av uregistrerte / hensatte kjøretøy på Sameiets grunn. Husordensreglene - ny 6: 6, pkt b: Brøyting Pålegg om flytting av kjøretøy i forbindelse med snøbrøyting. h. Oppsett av nytt gjerde med metallbjelker på toppen mellom O.R. hus 9 og 13 Vedtak Kommentar Styret iverksetter tiltak iht forslaget angående gjerdet. (Vedlikehold)

4 i. Oppsett av nytt flettverksgjerde nord for hus 11 Forslaget trukket. Stolpene fjernes. j. Kontroll av isolasjon i tak O..R 13 ved hjelp av termomåling k. Ansettelse av vaktmester til gressklipping og snømåking Resultat avstemming: 9 for. 8 mot. 3 blank. Forslaget vedtatt l. Bedre nummerering av rekkene m/ husnummer. Resultat avstemming: 3 for. 17 mot. Forslaget forkastet M Kodelås på fellesgarasjen i stede for nøkkel Oversendes nytt styre for behandling. n. Innkjøp av felles vanlig motorisert gressklipper Avstemmings resultat: l for. 19 Mot. Forslaget forkastet. o. Fjerning av furua mellom nr 3 og 5 Avstemmings resultat: 2 for. 10 mot. 8 blank Forslaget forkastet p. Fjerning av det skjeve treet mellom rekke 3 og fotballbanen Kommentar: Saken bør fremmes for kommunen. Kontroll nødvendig. Saken overføres til det nye styret. Enstemmig godkjent

5 Sak 5: BUDSJETT 2011 Budsjettet fremlagt for Sameiermøte og kommentert 6590: Antenneavgift kr : Containerleie. Vurdering om container på høsten er nødvendig. Overskudd kr Budsjettet enstemmig vedtatt Sak 6:VALG Styret: Som styreleder for l år ble valgt: Lars Lægdheim Enstemmig valgt Som styremedlem for 2 år ble valgt: Kristhild Sæthre Enstemmig valgt Som varamedlem for l år ble valgt: Merethe Jordbo Enstemmig valgt Styrets sammensetning ette valget: Styreleder: Lars Lægdheim Orv. 11F, for 1 år Styremedlem: Kristhild Sæthre Orv. 9B, for 2 år Styremedlem: Bjørn Sigurd Thorsen Wadsten Varamedlem: Merethe Jordbro Orv. 1E, for 1 år (ikke på valg Orv. 7C, for 1 år Tillitsvalgt utpekt av styret: Materiellforvalter: Lasse Halvor Johannessen Web-master: Almar Hauglid Valgresultatene enstemmig godkjent Sameiermøtet hevet kl: Protokoll undertegnet av: Henning Richardsen møteleder Leif H. bakkeli protokollfører/ sekretær Arne Skaugen Valgt av sameiermøtet Berit Haug Valgt av sameiermøtet

6 Furumo sameie Jessheim Årsregnskap 2010

7