Curriculum Vitae: Jan Ketil Rød

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae: Jan Ketil Rød"

Transkript

1 Curriculum Vitae: Jan Ketil Rød Addresse Bergstien 14a 7043 Trondheim Mob: E-post: hjemmeside: Født 16. juli 1966 i Oslo Språk Engelsk meget bra både skriftlig og muntlig. Nederlandsk bra både skriftlig og muntlig. Erfaring med bruk av fransk både skriftlig og muntlig. Kjennskap til spansk og tysk. Utdannelse 2002 PhD fra Geografisk institutt, NTNU, med tittel: Geographical Information Processing. Towards a transparent statistical mapping. Tilgjengelig herfra: Mastergrad i Geomatikk, Institutt for Geodesi and Fotogrammetri. Oppgave utført for NGU med tittel: Perspectiv visualisering av SPOT bilde samregistrert med geologisk tema Enkeltemner. NTNU: Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Fjernanalyse, Islam, Exam Philosophicum, Geografi faghistorie og fagfilosofi. Birzeit University, West Bank: Geography of Palestine, Arabic. Sorbonne University, Paris: Diplome d Études Approfondies de Analyse Theorique et Epistemologique en Geographie (DEA ATEG) (en ettårig fransk master i geografi). Arbeidserfaring 2013 Forsker, Vestlandsforskning, (20%) Førsteamanuensis, Geografisk institutt, NTNU (100%) Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO), (20%) Forsker, Institutt for fredsforskning (PRIO), (10%) Førsteamanuensis, Institutt for Geomatikk, NTNU (100%) Stipendiat, Geografisk institutt, NTNU (100%) Avdelingsingeniør og universitetslektor, Geografisk institutt, NTNU (100%). 1

2 Avdelingsingeniør, Geografisk institutt, NTNU (50%). Vitenskapelig assistent, Institutt for Kart og Oppmåling, NTNU (50%). Undervisning Geog2007: Effects of Climate Change Geog3519: Geographic Information Systems I Geog3520: Geographic Information Systems II Ph.D. veiledning Mehdi Khakpour, NTNU (pågående) Ivar S. Holand, NTNU (pågående) Elisabeth Eikli, NTNU (pågående) Karina Barquet, NTNU (biveileder, pågående) Kjell Overvåg, NTNU (biveileder, ferdig desember 2009) Svein Andersland, NTNU (biveileder, ferdig januar 2011) O. Rady Mohammed Abd El-Kawy, Alexandria University, (biveileder, ferdig april 2011) Fagfellekonsulent for tidsskrift Comptes Rendus Geoscience Geografiska Annaler Series B: Human Geography International Journal of Geography in Higher Education International Journal of Health Geographies International Studies Quarterly Journal of Peace Research Kart og Plan Landscape and Urban Planning Norwegian Journal of Geography Tidsskriftsredaktør Norwegian Journal of Geography. Spesialnummer om geografisk utdannelse. Juni Forskningsprosjekter Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Finansiert av Finans Norge (FNO). Prosjektdeltager gjennom engasjement for Vestlandsforskning. Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR). Nordisk senter for fremragende forskning (NCoE). Finansiering fra Norden Top-level Research Initiative Prosjektleder for prosjekt 1: Interactive land-use modelling, visualisation and decision support. Prosjektdeltager i prosject 5: ICT based decision support on multiple levels. Prosjektleder for Societal Dialog Domain. NORD-STAR styremedlem. European Network for Conflict Research (ENCoRe). Finansiering fra European Cooperation in Science and Technology (COST). Management Committee

3 Transformation and friction in globalizing India. Finansiering fra INDNOR programmet fra Norsk Forskningsråd Prosjektdeltager i prosjektet Organization and Motivation of Naxalite Violence. The geography of social vulnerability, environmental hazards and climate change (VulClim), Finansiering fra NORKLIMA programmet fra Norsk Forskningsråd Prosjektleder august 2009 august Prosjektdeltager for resten av perioden. Center for the Study of Civil War. Norsk senter for fremragende forskning (CoE). Finansiering fra Norsk Forskningsråd Disaggregating Civil Wars. Finansiering fra ESF, European Science Foundation (06_ECRP_FP004) Prosjektdeltager. Publikasjoner Bok Rød, J.K Verktøy for å beskrive verden: Statistikk, kart og bilder. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim. Bokkapittel (omvendt kronologisk rekkefølge) Fem kapitler i Bye, L.; Lein, H. & Rød, J.K. (red) Mot en farligere fremtid? Om klimaendringer, sårbarhet og tilpasning i Norge. Akademika forlag (ISBN ), Trondheim, 2013: - Bye, L.M.; Lein, H.; Rød, J.K. Klima, sårbarhet og tilpasning Rød, J.K.; Berthling, I.; Lujala, P.; Opach, T.; og Vatne, G. Beregning og kartlegging av steders sårbarhet for flom, skred og storm Lujala, P.; Holand, I. og Rød, J.K. Sosial sårbarhet kartlagt for norske kommuner Rød, J.K.; Bye, L.; Opach, T. Integrert sårbarhetskartlegging for norske kommuner Holand, I. og Rød, J.K. Kartlegging av infrastruktursårbarhet Rød, J.K. Naturskadeforsikring og utbetalinger etter Lein, H.; Jørgensen, S.; Lujala, P. og Rød, J.K Klima i endring hjem i fare? Holdninger til klimaendringer og naturfare som trussel mot hus og hjem i Norge. I Brun, C. og Setten, G. (red). Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid. Akademika forlag (ISBN ), Trondheim, Rød, J.K., Andersland, S., and Knudsen, A.F Norway: National Curriculum Mandates and the Promise of Web-based GIS Applications. In Milson, A., Demirci, A., and Kerski, J. (Eds): International Perspectives on Teaching and Learning with GIS in Secondary Schools. Springer Rød, J.K., Berthling, I., Lujala, P., Vatne, G. and Lein, H Hvor sårbare er vi i Trøndelag for flom og skredhendelser? I Stene, M. (ed) Forskning Trøndelag Tapir. Trondheim

4 Rød, J.K. and Larsen, W What kind of GIS should we implement in high school curriculum? In: Donnert, K. (ed). Using GeoInformation in European Geography Education. Società Geografica Italiana. Roma Vitenskapelige artikler i tidsskrift med fagfellevurdering (omvendt kronologisk rekkefølge): Rød, J.K Trondscan: Befolkningsrutenett for Trondheim disaggregert fra grunnkretsdata. Kommer i Kart og Plan, 73, xx xx. Opach, T. and Rød, J.K Cartographic Visualization of Vulnerability to Natural Hazards. Cartographica 48 (2): Rød, J.K.; Berthling, I.; Lein, H. Lujala, P.; Vatne, G. and Bye, L Integrated vulnerability mapping for wards in Mid-Norway. Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability. 17(6-7) Rød, J.K Hvordan øke læringsutbyttet fra forelesninger med begrensede ressurser? UNIPED 35(3) Brochmann, M.; Rød, J.K. and Gleditsch, N.P International Borders and Conflict Revisited. Peace Management and Peace Science. 29(2) El-Kawy, O.R.A.; Rød, J.K.; Ismail, H.A. and Suliman, A.S Land use and land cover change detection in the western Nile delta of Egypt using remote sensing data. Applied Geography 31(2) Holand, I., Lujala, P. and Rød, J.K Social Vulnerability Assessment for Norway: A quantitative approach. Norwegian Journal of Geography. 65 (1) El-Kawy, O.R.A.; Rød, J.K.; Ismail, H.A. and Suliman, A.S A Developed GIS-based Land Evaluation Model for Agricultural Land Suitability Assessments in Arid and Semi Arid Regions. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 6(5) Weidmann, N.B., Rød, J.K. and Cederman, L-E Representing Ethnic Groups in Space: A New Dataset. Journal of Peace Research 47 (4) Rød, J.K., Larsen, W. and Nilsen, E Learning geography with GIS: Integrating GIS into upper secondary school geography curricula. Norwegian Journal of Geography. 64 (1) Rød, J.K., Eiksund, S.Ø. and Fjær, O.B Assessment based on exercise work and multiple-choice tests. Journal of Geography in Higher Education. 34 (1) Rød, J.K. and van der Meer, D Visibility and Dominance Analysis: Assessing a High Building Project in Trondheim. Environment and Planning, B: Planning and Design. 36 (4) Cederman, L-E.; Buhaug, H. and Rød, J.K Ethno-Nationalist Dyads and Civil War: A GIS-Based Analysis. Journal of Conflict Resolution 53(4) Østby, G.; Nordås, R. and Rød, J.K Regional Inequalities and Civil Conflict in Sub Saharan Africa. International Studies Quarterly. 53 (2) Buhaug, H.; Cederman, L-E. and Rød, J.K Disaggregating Ethno-Nationalist Civil Wars: A Dyadic Test of Exclusion Theory. International Organization 62 (3) Rustad, S.C.I.A.; Rød, J.K.; Larsen, W. and Gleditsch, N.P Foliage and Fighting: Forest resources and the onset, duration, and location of civil war. Political Geography 27(7)

5 Lujala, P.; Rød, J.K. and Thieme, N Fighting over Oil: Introducing a New Dataset. Conflict Management and Peace Science 24(3) Buhaug, H. and Rød, J.K Local Determinants of African Civil Wars, Political Geography 25(3) Gilmore, E.; Lujala, P.; Gleditsch, N.P. and Rød, J.K Conflict Diamonds: A New Dataset. Conflict Management and Peace Science 22(3) Solheim, A.; Rajinder, B.; De Blasio, F.V.; Blikra, L.H.; Boyle, S.; Braathen, A.; Dehls, J.; Elverhøi, A.; Etzelmüller, B.; Glimstad, S.; Harbitz, C.B.; Heyerdahl, H.; Iwe, H.; Karlsrud, K.; Lacasse, S.; Lecomte, I.; Lindholm, C.; Longva, O.; Løvholt, F.; Nadim, F.; Nordal, S.; Romstad, B.; Rød, J.K. and Strout, J International Centre for Geohazards (ICG): Assessment, prevention and mitigation og geohazards. Norwegian Journal of Geology 85(1&2) Available from Rød, J.K Cartographic Signs and Arbitrariness. Cartographica 39(4) Available from: 913d18d388&pi=3 5