Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/ / JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/ / JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser til sak 83/14 i kommunestyrets møte 26.juni Når formannskapet behandlet saken i sitt møte 17.juni 2014, sak 116/14, ba formannskapet om gebyrnivå fra sammenlignbare kommuner. På grunn av kort frist, har rådmannen valgt å legge frem de gebyrnivåene vi allerede kjenner til. Det er i sak vedrørende justering av gebyrsatser ikke foreslått gebyrøking på vann, feiing og plan. Som beskrevet i saken er følgende tjenester vedtatt underlagt selvkost i Ringerike kommune: Renovasjon Vann Avløp Septik Feiing Byggesak Kart og oppmåling Areal og byplan Renovasjon håndteres av HRA mens de andre selvkostområdene er en del av kommunens regnskap. Pr har alle selvkostområdene negative fond, dvs at kommunekassa forskutterer hva abonnentene i praksis skylder; abonnentene har betalt for lite i forhold til leverte tjenester. Negative fond er som følger:

2 Vann kr ,- Avløp kr ,- Septik kr ,- Feiing kr ,- Byggesak kr ,- Kart og oppmåling kr ,- Reguleringsplaner kr ,- Til sammen har kommunen negative fond på i overkant av 4,7 mill kroner. Det vises i den politiske saken til «generasjonsprinsippet» - nåværende brukere skal betale dagens kostnader. Fond har normalt en 5 års rullering og negative fond må nedbetales på lik linje med at opparbeidet fond skal benyttes innen tidsfrister satt «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester», publikasjonsnummer H-3/14. Vann og avløp I tabellen nedenfor er utvalget av kommuner gjort med tanke på relativt like størrelsesmessig og topografiske forhold, det vil si samme kostnadsdrivere. Vann (gebyr foreslås ikke endret) Ringerike Ringsaker Drammen Lier Skien Årsgebyr standardbolig (forbruk 150 m3/år eller 120 m2 bolig ekskl. mva) 2325, , , , ,00 Årsgebyr standardbolig ved selvkost 2547, , , , ,00 Finansiell dekningsgrad i år (gebyrinntektenes dekning av selvkost) 91,00 108,00 99,00 97,00 116,00 Finansiell dekningsgrad gjennomsnitt siste fire år 95,00 107,00 98,00 98,00 111,00 Avløp Årsgebyr standardbolig (forbruk 150 m3/år eller 120 m2 bolig) 4125, , , , ,00 Årsgebyr standardbolig ved selvkost 4506, , , , ,00 Finansiell dekningsgrad i år (gebyrinntektenes dekning av selvkost) 92,00 106,00 100,00 97,00 81,00 Finansiell dekningsgrad gjennomsnitt siste fire år 105,00 106,00 98,00 99,00 94,00

3 Ytterligere sammenligningsdata fra SSB vedr avløp viser følgende: Avløp - uttrekk info KOSTRA 2013 Ringerike Hole Jevnaker Drammen Gjøvik Ringsaker Skien Andel av befolkningen som er tilknyttet 80,8 72,4 87,4 98,1 81,3 71,9 89,1 Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet (kr/tilkn.innb) Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet (kr/tilkn.innb) Driftsutgifter per innb. tilknyttet (kr/tilkn.innb) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - én sats (gjelder rapporteringsåret+1) Tilknytningsgebyr avløp - lav sats (gjelder rapporteringsåret +1) Tilknytningsgebyr avløp - høy sats (gjelder rapporteringsåret +1) Ringerike kommune ligger i forhold til andre kommuner i tabellen ikke høyt verken på gebyrer eller inntekter, heller til dels under middels.

4 Plan og kart/oppmåling - KOSTRA sammenstilling utvalgte gebyrer 2013-tall (kr)

5 Byggesak og utslipp Byggesak har foretatt en sammenstilling av gebyrreglementene for Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner og kommet frem til denne oppstillingen: Før foreslått gebyrøkning på 10% er sammenlikning med Hole og Jevnaker slik: Enebolig 120m 2 Kommune Gebyr Ansvarsrett Totalt Ringerike Hole Jevnaker Enebolig 300m 2 Kommune Gebyr Ansvarsrett Totalt Ringerike Hole Jevnaker Deling av eiendom pr. ny parsell Type deling Ringerike Hole Jevnaker Ny tomt Tilleggsareal Søknad om utslippstillatelse inkludert søknad om etablering av anlegg samt ansvarsrett Størrelse på anlegg Ringerike Hole Jevnaker Inntil 15 PE Fra 15 PE til 50 PE Fra 50 PE til 2000 PE Mindre endringer Fra til Fra til Diverse satser Post Ringerike Hole Jevnaker Ansvarsrett Igangsettingstillatelse

6 De 3 kommunene har ulike måter å beregne gebyrer på. Byggesak har derfor tatt med tall for en liten enebolig med størrelse 120 m² bruksareal og en mer normal enebolig med 300 m² bruksareal. Det koster ofte over kr ,- å få behandlet en enebolig hos Byggesak. F eks i det siste eneboligvedtaket til avdelingen fattet 18. juni ble gebyret inkludert ansvarsretter etc på kr ,- for en enebolig på 500 m². Vurdering fra leder på Byggesak er at tallene viser at kommunen ligger greit i gebyrstørrelser for eneboliger. I selvkostregnskapet til Byggesak inngår også utslippssaker og følgelig er også disse tatt med oversikt ovenfor. De fleste sakene våre er for små anlegg og for disse ligger Ringerike kommune allerede høyere enn både Hole og Jevnaker. Gebyrene for delesaker viser tall i samme størrelsesorden som Hole. Ansvarsretter viser små forskjeller. For igangsettingstillatelser vises det at Ringerike kommune ligger mellom Hole og Jevnaker som har stor forskjell. Vurdering fra Byggesak er at gebyrene varierer en del i satser og beregningsmåter i de tre kommunene. Summene som framkommer av disse eksemplene vurderes ikke å gi signaler om at en 10 % økning vil gi uakseptable forhold. Kart og oppmåling Miljø og areal har gjort en sammenligning med Jevnaker, Modum, Sigdal, Krødsherad, Lier og Hole. Det er mindre forskjeller i måten å beregne gebyrene på men totalt sett skiller Ringerike kommune seg ikke ut, ligger omtrent på gjennomsnitt. Sammenstilling utvalgte kommuner KOSTRA tall for 2013 fra SSB: KOSTRA økonomitall kart og oppmåling Ringerike Jevnaker Modum Sigdal Hole Gjøvik Ringsaker Brutto driftsutgifter kart og oppmåling som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter 0,29 0,48 0,19 0,75 0,79 0,17 0,27 Brutto driftsutgifter kart og oppmåling per innbygger Brutto driftsinntekter kart og oppmåling per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter kart og oppmåling per årsinnbygger Standardgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende boligtomt 750 m

7 Plan Sammenstilling utvalgte kommuner KOSTRA tall for 2013 fra SSB: KOSTRA økonomitall plan Ringerike Jevnaker Modum Sigdal Hole Gjøvik Ringsaker Brutto driftsutgifter plan som andel av kommunens samlede brutto driftsutgifter 0,38 0,22 0,21 0,35 0,77 0,33 0,33 Brutto driftsutgifter plan per innbygger Brutto driftsinntekter plan per innbygger Korrigerte brutto driftsutgifter plan per årsinnbygger Saksbeh gebyr privat reg plan, boligformål Saksbeh gebyr for oppføring av enebolig I saken vedr justering av gebyrsatser foreslås det å ikke øke satsene på plan i 2014 til tross for negativt fond på over 0,6 mill. Landbruk Ikke omfattet av selvkostberegning og ikke en del av saken vedrørende justering av gebyrsatser. Hvor mye kommunen kan ta i saksbehandlingsgebyr for konsesjonssaker og deling etter Jordloven er fastsatt i forskrift hvor det er satt følgende makssatser: Deling kr 2 000,- Konsesjon kr 5 000,- Alle sammenlignbare kommuner (Hole, Lunner, Gran, Jevnaker, Modum, Sigdal) gjør som Ringerike og tar makssats for deling etter Jordloven. Mens Ringerike differensierer gebyr for saksbehandling av konsesjonssaker, er det i de andre kommunene mer vanlig å ta makssats uansett. Modum skiller på om det er delegert behandling (halve maksgebyret) og politisk behandling (maksgebyr). Linker: