Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen"

Transkript

1 Lokale plan- og kartdagar 4. og 5. mars 2014 Alexandra hotel, Loen Kart og oppmåling Dei lokale plan- og kartdagane er ein viktig treffstad for alle som arbeider med stadfesta geografisk informasjon og arealplanlegging. Vi søkjer å auke forståinga for plan-, kart- og oppmålingsfaga, og skape kontakt mellom brukarane av desse tenestene, blant private aktørar og offentlege etatar. I tillegg til programmet og eit kontaktskapande miljø, har vi ei stor utstilling med firma, som presenterar ulike programvarer og utstyr innan fagområda. Små kommunar og stor geografi Planlegging for eit berekraftig samfunn, kva er det? Fokus på natur og kulturverdiane våre verdfulle ressursar som treng langsiktig/berekraftig forvaltning som grunnlag for verdiskaping. Etablering av regionale parkar som eit konsept for samarbeid over kommunegrenser - som også dreier seg om å fange opp det lokale og regionale friviljuge engasjementet i utviklingsarbeidet. Vi ønskjer å ta pulsen på tida og stiller spørsmål om og korleis planarbeidet kan bli eit nyttig verktøy for folkestyret i ei omskifteleg tid for distrikts-noreg. Folkestyre og lokal medverknad er også ein føresetnad for berekraftige samfunn. Vel møtt til plan- og kartdagane!

2 Program tysdag 4. mars: Fellessamling for alle Møteleiar: Ola Førde, Gloppen kommune kl kl Kaffi og registrering med noko å bite i Velkomst, Ola Førde og Svein Arne Skuggen Hoff Rekrutteringsprosjektet i GeoForum, Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum Kart- og planlovseksjonen i nytt departement kva skjer? Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Parallellsesjon: Kart/oppmåling Møteleiar: Arve Hønsi, Vik kommune kl kl kl Presentasjon av leverandørfirma og utstillingsvandring Årsmøte i GeoForum Sogn og Fjordane Lunsj med utstillingsvandring Jordsameige; registrering av eksisterande og oppretting av nye, Anders Braaten, Kartverket Registrering av jordsameige, sett frå Jordskifteretten, Sunnfjord og Ytre Sogn Jordskifterett Pause med utstillingsvandring, kaffi og frukt Jordsameige, sett frå kommunane, innleiing frå nokre kommunar, diskusjon Matrikulering utan oppmålingsforretning, Anders Braaten, Kartverket

3 Parallellsesjon: e-verk Møteleiar: Øyvind Roos, Powel kl kl Beredskapsdata - kart når normal kommunikasjon er nede - Lokale/online oppsett - Presentasjon av dataene - Tilpasningar - Responstider Bruk av ArcGIS-server/WMS - Tilgjengelege lokalt/online frå ulike kjelder/leverandørar - Lokal server - Responstider - Bruk av mobile løysingar - Web-innsyn (Powel iam Viewer) Utstillingsvandring med kaffi Demonstrasjon og diskusjon - Kva kjelder ønskjer vi å bruke i kartapplikasjonane? - Kva er «gode nok» kart-tjenester/presentasjonar for e-verk? - Kva krav skal e-verk stille til karttjenester? Parallellsesjon: Små kommunar og stor geografi Møteleiar: Trond Sundby, Sogn og Fj. fylkesk. kl kl kl Felles verdiar og ressursar særpreg og eigenkarakter det er framtid i det! - Kva er lokal og regional park, v/eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark - Kvifor etablere ein regional park for HAFS-kommunane, v/per Arne Tveit, prosjektleiar for Kystarven Lunsj med utstillingsvandring Økologisk kunnskap i planlegging og forvaltning - Eit mangfold av landskap frå småskala til fylkesskala. Korleis kan vi bruke dei og beskytte dei? v/christian E. Mong, Økolog - «Haukås» - eit døme frå Bergen på landskapsorientert planlegging og planframstilling v/sivilarkitekt Julian Lynghjem, CODE arkitekter Open form i samfunnsutvikling og stadforming - Metode for deltaking i planarbeidet med døme frå Måløy og Reed, v/sivilarkitekt Mona Steinsland, Sogn og Fjordane fylkeskommune Pause med utstillingsvandring Strategiar for klima, miljø og folkehelse - Byggjeindustrien kan gjere Noreg til klima- og miljøvinnar, v/aasmund Bunkholt, Trefokus - Buform og folkehelse, v/siv.ark. Ola Roald, Roald arkitekter as Ordskifte, drøfting i panel og grupper

4 Program onsdag 5. mars: Fellessamling for alle Møteleiar: Åmund Fykse, Kartverket Bergen Årssamling Noreg digitalt: kl kl Prioriteringar i geodataplanen v/kjetil Gjesdal, Kartverket Bergen Plan- og temadata v/aase Midtgaard Skrede, Kartverket Bergen Parallellsesjon: kart / oppmåling/everk kl Kl kl Pause m/utstillingsvandring Om vedlikehold FDV v/kristian Aune, Kartverket Bergen Geovekst status v/haso Bradaric, Kartverket Bergen Geovekst planar v/olav Asbjørn Håvik, Kartverket Bergen Lunsj Fire temagrupper i parallelle møte med Kartverket Bergen - Adressering - Plan- og temadata - Vedlikehald FDV - Geovekst Plenum Parallellsesjon: Små kommunar og stor geografi Møteleiar: Trond Sundby, Sogn og Fj. fylkesk. kl kl Kommunestrukturreform - Kva veit vi om effektane av kommunesamanslåing - Interkommunalt plansamarbeid som alternativ eller førebuing til kommunesamanslåing? v/professor Nils Aarsæther Universitetet i Tromsø Ordskifte «Rullerende kommuneplanarbeid sunn fornuft satt i system» Samfunnsdelen med handlingsdel og økonomiplan frå satsingsområde til gjennomføring v/ rådmann Olaug Haugen, Tingvoll kommune Ordskifte Geografiske analyser ved hjelp av kart og PANDA Kva kan fylkeskommunen hjelpe kommunane med i sitt planarbeid? v/jo Tore Kristoffersen og Torbjørn Aaretun Lunsj Kommunal planlegging og deltaking «Slik gjorde vi det i Flora» v/plansjef Rolf Bjarne Sund, Flora kommune Oppsummering

5 Felles avslutning Møteleiar: Ola Førde, Gloppen kommune kl kl Geosynkronisering Realisering av Noreg Digitalt, Kjell K. Næss, Norkart AS Oppsummering/avslutning, v/svein Arne Skuggen Hoff og Ola Førde Praktiske opplysningar og prisar: DELTAKARAVGIFT (blir fakturert av GeoForum) Medl./Støttemedlem GeoForum, pr. dag kr. 800,- Ikkje medlem, pr. dag kr ,- Fylkeskommunen har eige opplegg I TILLEGG KJEM EIT AV DESSE ALTERNATIVA: 1: Overnatting, møtelokale, full pensjon Enkeltrom, pr. natt kr ,- 2: Dagpakke, obligatorisk for ikkje buande, (møtelokale, lunsj) pr. dag kr. 450,- 3: Evt. middag tysdag, ikkje-buande kr. 515,- Deltakarane betalar direkte til hotellet, eller sender stadfesting frå arb.gjevar, på førehand til hotellet, dersom faktura skal sendast. Hotellet sine standardreglar for avbestilling gjeld også for dagpakkar! Det blir uttrekt to deltakarar blant medlemane i GeoForum som får gratis deltakaravgift. Kriteriet er at dei har meldt seg på innan påmeldingsfristen. Med forbehold om feil i programmet. Påmelding: Seinast onsdag 21. februar 2014 Til: https://response.questback.com/sfj/plan_kart_2014/ eller til mobil: Arr: GeoForum Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kartverket Bergen og E-verka i fylket Programkomitè: Ola Førde - Gloppen kommune, Arve Hønsi, -Vik kommune, Oddvar Grotle - SFENett AS, Torbjørn Hasund - Sogn og Fjordane fylkeskommune og Åmund Fykse - Kartverket Bergen