Steinar B. Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Steinar B. Christensen 28.02.2013"

Transkript

1 Steinar B. Christensen

2 NORPARK medlemsundersøkelse Formål 2. Bakgrunnsdata respondenter 3. Viktighet/dyktighet 4. Forventninger til Norpark 5. Relasjons-/prestasjonsscore 6. Hvordan bruke resultatene videre

3 1. Formål

4 Formål Styret i Norpark besluttet i møte august 2012 følgende: Det foretas en medlemsundersøkelse om forventninger til Norpark, herunder om forholdet til leverandører, grunneiere, oppdragsgivere og andre med interesse for parkeringsspørsmål. Formålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemeldinger fra medlemmene på hvor fornøyde de er med Norpark i dag, samt få konkrete forventninger til Norparks videre arbeid. Resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig bidrag og grunnlag for diskusjoner knyttet til den videre utvikling av Norpark.

5 2. Bakgrunnsdata respondenter

6 2. Bakgrunnsdata Tema Metode datainnsamling Gjennomført av Beskrivelse WEB-basert undersøkelse id.mngmnt ved Steinar B. Christensen Tidspunkt for gjennomføring 20.januar 12.februar 2013 B! Respons A-medlemmer 61 (66 %) Respons B-medlemmer 21 (72 %) Rapportering Tydelig skille A og B medlemmer Presentasjon resultater Styremøte i Norpark

7 A-medlemmer privat eller offentlig virksomhet? 38,3 % 21,7 % 15,0 % Privat AS Kommunalt AS Kommunalt KF 11,7 % 13,3 % Kommunal - egen etat Kommunal - annen etat (teknisk, brannvesen m.m.) Respondenter fra alle fylker unntatt Finnmark 20 % fra Oslo

8 B-medlemmer privat eller offentlig virksomhet? B! 5 % 5 % Privat AS Kommunalt AS 90 % Kommunalt - annen etat

9 Antall årsverk innen parkering i virksomheter (inkl innleid kapasitet) 11,9 % 18,6 % 23,7 % 45,8 % < 4 ansatte 4-9 ansatte ansatte > 20 ansatte

10 Antall årsverk innen parkering i virksomheter (inkl innleid kapasitet) B! 15 % 10 % 25 % 50 % < 4 ansatte 4-9 ansatte ansatte > 20 ansatte

11 Geografisk spredning B medlemmer B! Sør-Trøndelag Rogaland Vest-Agder Buskerud Antall Oslo 9 Akershus 4 Østfold N=18

12 3. Viktighet/dyktighet

13 Hva er viktigst for å utvikle Norpark videre? 1 = minst viktig, 8 = det aller viktigste Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter Drive målrettet kompetansebygging ift til medlemmenes behov bl.a gjennom Norpark skolen Drive aktiv faglig rådgivning overfor medlemmene 6,2 6,0 6,0 Tilrettelegge og etablere relevante faglige fora for medlemmene (ledersamlinger, arbeisgrupper etc) Informasjon til medlemmene i form av nyhetsbrev, medlemsblad, nettsider, sosiale medier etc Jobbe aktivt for én medlemsforening med et godt tilbud og stor nytteverdi for alle parkeringsvirksomheter i Norge Drive aktiv påvirkning og god håntering av media og organisasjoner i aktuelle saker Jobbe aktivt med etiske retningslinjer i forhold til kontrakter etc 2,8 3,1 4,1 4,0 4,

14 Hva er viktigst for å utvikle Norpark videre? 1 = minst viktig, 8 = det aller viktigste B! Jobbe aktivt for én medlemsforening med et godt tilbud og stor nytteverdi for alle parkeringsvirksomheter i Norge Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter Tilrettelegge og etablere relevante faglige fora for medlemmene (ledersamlinger, arbeisgrupper etc) Drive aktiv faglig rådgivning overfor medlemmene 6,2 5,8 5,5 5,2 Drive målrettet kompetansebygging ift til medlemmenes behov bl.a gjennom Norpark skolen Drive aktiv påvirkning og god håntering av media og organisasjoner i aktuelle saker Informasjon til medlemmene i form av nyhetsbrev, medlemsblad, nettsider, sosiale medier etc Jobbe aktivt med etiske retningslinjer i forhold til kontrakter etc 3,6 4,3 4,3 4,

15 Hva er viktigst for å utvikle Norpark videre? B! Viktigst Beskrivelse Beskrivelse 1 2 Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter (departement/ direktorat) som styrer bransjens rammebetingelser Drive målrettet kompetansebygging ift til medlemmenes behov bl.a gjennom Norpark skolen Jobbe aktivt for én medlemsforening med et godt tilbud og stor nytteverdi for alle parkeringsvirksomheter i Norge Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter (departement/direktorat) som styrer bransjens rammebetingelser 3 Drive aktiv faglig rådgivning overfor medlemmene Tilrettelegge og etablere relevante faglige fora for medlemmene (ledersamlinger, arbeidsgrupper etc)

16 Hvor dyktig Norpark er på de viktigste områdene 1 = dårlig/svært svak, 10 = svært dyktig Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter (departement/ Drive målrettet kompetansebygging ift til medlemmenes behov bl.a gjennom Norpark skolen Drive aktiv faglig rådgivning overfor medlemmene Tilrettelegge og etablere relevante faglige fora for medlemmene (ledersamlinger, arbeisgrupper etc) Informasjon til medlemmene i form av nyhetsbrev, medlemsblad, nettsider, sosiale medier etc Jobbe aktivt for én medlemsforening med et godt tilbud og stor nytteverdi for alle parkeringsvirksomheter i Norge Drive aktiv påvirkning og god håntering av media og organisasjoner i aktuelle saker Jobbe aktivt med etiske retningslinjer i forhold til kontrakter etc 4,9 5,4 6,6 7,4 6,8 6,7 6,4 6, >$5,4$$ 5,5(6,3$ 6,4(7,2$ 7,3$>$$

17 Hvor dyktig Norpark er på de viktigste områdene 1 = dårlig/svært svak, 10 = svært dyktig Jobbe aktivt for én medlemsforening med et godt tilbud og stor nytteverdi for alle parkeringsvirksomheter i Norge Bygge gode relasjoner og være en aktiv pådriver i parkeringsspørsmål overfor nasjonale myndigheter (departement/ Tilrettelegge og etablere relevante faglige fora for medlemmene (ledersamlinger, arbeisgrupper etc) Drive aktiv faglig rådgivning overfor medlemmene 6,0 6,5 6,2 6,7 B! Drive målrettet kompetansebygging ift til medlemmenes behov bl.a gjennom Norpark skolen Drive aktiv påvirkning og god håntering av media og organisasjoner i aktuelle saker Informasjon til medlemmene i form av nyhetsbrev, medlemsblad, nettsider, sosiale medier etc Jobbe aktivt med etiske retningslinjer i forhold til kontrakter etc 5,8 6,3 6,1 7,2 >$5,4$$ 5,5(6,3$ 6,4(7,2$ ,3$>$$

18 4. Forventninger

19 Bør konsulenter og leverandører kunne være medlemmer i Norpark 22 % 78 % Ja Nei N=54

20 Hvilket type medlemskap skal da Norpark tilby til leverandører og konsulenter 49 % 8 % 43 % Fullt medlemsskap med like rettigheter som øvrige medlemmer Assosiert medlemsskap (uten stemmerett, men like rettigheter som øvrige medlemmer ellers) Observatør/støttemedlem (redusert medlemsavgift, uten stemmerett og medlemsfordeler) N=43

21 Kommentarer til medlemskap for konsulenter og leverandører Conflict of Interest De har ikke parkeringsdrift/håndheving som sitt kjerneområde. "Bukken og havresekken" Disse kan lett få for stor makt og innflytelse i bransjeorganisasjonen Ønsker en forening kun for kommunene. Markedet er så lite innen parkering at medlemskap medfører for tette bånd som igjen kan være en barriere for å rekruttere nye tilbydere. Må være upartisk. De er ikke aktive utøvere / driftere av parkering. Men supplement til eksisterende parkeringsdrift. Norpark kan kommunisere med leverandører og konsulenter på vegne av medlemmene i Norpark. Da slipper man mye informasjon som fra leverandører og konsulenter som hvert medlem blir sittende og vurdere. Nærhet mellom etterspørrer og tilbyder blir for tett. Etiske og moraslke prinsipper og normer blir for uklare i en slik konstelasjon. På grunn av konkurransefordelen.

22 Forventninger leverandører Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med leverandørene til bransjen 50%! Nei 26 50%! Ja 26 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

23 Forventninger leverandører Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med leverandørene til bransjen Utformer felles bransjekrav/bransjestandarder ift løsninger Fremmer konkurranse på leverandørsiden Evaluerer og kvalitetssikrer produkter Er i forkant i forhold til status og utvikling Leder an i utvikling av fellesløsninger for bransjen, bl.a P-app Er oppdatert på hva lovverket krever med tanke på leverandørenes forpliktelser Inviterer leverandørene med på å utvikle løsninger for bransjen Opprettholder uavhengighet til leverandørene Skiller seriøse og useriøse aktører/leverandører til bransjen Tar initiativ til å organisere brukerfora ift leverandører Benytter leverandørkompetanse ift myndigheter/media 45 konkrete forventninger som innspill

24 Forventninger leverandører Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med leverandørene til bransjen B! 31%! Nei 4 69%! Ja 9 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

25 Forventninger grunneiere Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med grunneiere fremover 77%! Nei 40 Ja Nei 23%! Ja konkrete forventninger som innspill

26 Forventninger grunneiere Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med grunneiere fremover Øke grunneiernes kompetanse innen parkeringsspørsmål (eks parkeringsregulering) Være en objektiv og nøytral informasjonsformidler Jobbe mot felles skiltregler Benytte grunneierkompetanse overfor myndigheter/media Styrke kontakten med grunneierne (utgjør en stor gruppe) Etablere en arbeidsgruppe i Norpark som kan gå i aktiv dialog med grunneierforum Jobbe for mest mulig like betingelser Samarbeide med grunneiernes bransjeorganisasjoner Invitere grunneiere (spesielt offentlige) med på konferanser 24 konkrete forventninger som innspill

27 Forventninger grunneiere Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med grunneiere fremover B! 75%! Nei 9 Ja 25%! Ja 3 Nei konkrete forventninger som innspill

28 Forventninger myndigheter Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med myndighetene (departement/direktorat m.fl) fremover 8%! Nei 4 92%! Ja 48 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

29 Forventninger myndigheter Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med myndighetene (departement/direktorat m.fl) fremover Få parkering på samferdselsagendaen hos alle partier Ha klare strategier for et felles regelverk for all parkering Gi innspill til lover, regler og bestemmelser Delta i arbeidsgrupper og lignende Bidra til et enklere regelverk Bidra til å påvirke rammebetingelsene positivt både for privat og offentlig sektor Viser kraft og tyngde overfor myndighetene Synliggjør bransjens utfordringer Tar initiativ til deltakelse i relevante høringer Benytter medlemmene som primær høringsinstans i bransjerelaterte spørsmål Sørger for at dyktige og kompetente bransjefolk blir bedre representert i utvalg, komitéer og råd fremover Inviterer myndighetene til bransjearrangement Se på enkelte rettsavgjørelser Bringer videre til medlemmene hva som blir diskutert med myndighetene 79 konkrete forventninger som innspill

30 Forventninger myndigheter Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle samarbeid og dialog med myndighetene (departement/direktorat m.fl) fremover B! 0%! Nei 0 100%! Ja 13 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

31 Forventninger kompetansebygging/utdanning Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle tilbudet innen utdanning og kompetanseheving fremover 16%! Nei 8 84%! Ja 43 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

32 Forventninger kompetansebygging/utdanning Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle tilbudet innen utdanning og kompetanseheving fremover Fortsetter å være en kursleverandør Fortsetter å utvikle Norpark skolen (må profesjonaliseres) Oppfriskningskurs på flere steder i landet! Arrangerer kurs i skilting og tilrettelegging av P-areal Opplæring innen lover/regler/forskrifter Utvikle teoretiske og praktiske kursplaner som kan avholdes som brevkurs, internkurs og via web/nettet (fjernundervisning) Tilrettelegge studieturer og/eller presentasjoner av innovasjon og nye løsninger fra utlandet Har moduler for tilleggsutdanning og oppfriskning Sikre at utdanning skjer i regi av Norpark, ikke andre Er ledende på relevant kurstilbud til p-bransjen Kan ta forelesningsoppdrag på relevante tema Har etablert planverk for ulike grader av kompetanseheving (inkl sertifisering) 65 konkrete forventninger som innspill

33 Forventninger kompetansebygging/utdanning Jeg forventer at Norpark arbeider for å utvikle tilbudet innen utdanning og kompetanseheving fremover B! 0%! Nei 0 100%! Ja 13 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

34 Forventninger informasjon/kommunikasjon Intern informasjonsflyt og kommunikasjon er viktig. Jeg forventer at Norpark jobber for å bedre dette enda mer fremover 25%! Nei 13 75%! Ja 38 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

35 Forventninger informasjon/kommunikasjon Intern informasjonsflyt og kommunikasjon er viktig. Jeg forventer at Norpark jobber for å bedre dette enda mer fremover Gi ut informasjonsbrev jevnlig Lære av andre internasjonale p-organisasjoner i bransjen Bruke moderne kommunikasjonsplattformer Informerer om hva styret arbeider med Egen journalist og fagansvarlig for en profesjonell dialog med medlemmer og media Fortsatt kan bidra i faglige spørsmål. DERE ER GODE! Tilby kommunikasjonsrådgivning og kurs Informerer om best practise mellom medlemmer Medlemsblad Mer informasjon på hjemmesiden Innhenter og utarbeider bransjestatistikk Tar initiativ til regionale møter Lage et internt nettbasert debattforum der aktuelle saker kan diskutertes internt i bransjen Sender ut nyheter raskere, gjerne kortversjoner Tar i bruk sosiale medier 42 konkrete forventninger som innspill

36 Forventninger informasjon/kommunikasjon Intern informasjonsflyt og kommunikasjon er viktig. Jeg forventer at Norpark jobber for å bedre dette enda mer fremover B! 8%! Nei 1 92%! Ja 11 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

37 Forventninger mediearbeid/omdømme Jeg forventer at Norpark arbeider med å utvikle og bedre medie- og omdømmearbeidet fremover 24%! Nei 12 76%! Ja 37 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

38 Forventninger mediearbeid/omdømme Jeg forventer at Norpark arbeider med å utvikle og bedre medie- og omdømmearbeidet fremover Være mer aktive i pressen (proaktive) Blir et naturlig kontaktpunkt for mediene i parkeringsspørsmål Utarbeide en egen mediestrategi i samarbeid med medlemmene Ha en egen profesjonell medieansvarlig journalist eller fagperson Promotere parkering som nødvendig og nyttig del av vei- og trafikkløsninger Innslag på generalforsamling og konferanser Jobber aktivt for å heve statusen for dette yrket Være mer på banen med positiv merkevarebygging Fronter faget og medlemmene i media på en ryddig og god måte Tar opp dagsaktuelle tema jevnlig i media også når bransjen har noe bra å komme med Være til hjelp for medlemmene ved lokale behov Jobbe aktivt for å få useriøse ut av bransjen Inkluderer medie- og omdømmearbeid i etikkarbeidet Informere media om flere positive ting/saker Gi tydelige råd om hvor en samlet bransje ønsker å gå 57 konkrete forventninger som innspill

39 Forventninger mediearbeid/omdømme Jeg forventer at Norpark arbeider med å utvikle og bedre medie- og omdømmearbeidet fremover Det kan ikke forventes at Norpark skal stå for omdømmearbeidet på egen hånd, men god opplæring og skolering vil kunne bedre dette hos medlemmene. Men når det gjelder informasjon og faktaopplysninger, kan Norpark spille en betydelig rolle til å bedre medias og folks oppfatning/forståelse av parkering. 57 konkrete forventninger som innspill

40 Forventninger mediearbeid/omdømme Jeg forventer at Norpark arbeider med å utvikle og bedre medie- og omdømmearbeidet fremover B! 46%! Nei 6 54%! Ja 7 Ja Nei konkrete forventninger som innspill

41 Forventninger servicetilbudet Hva konkret forventer du at Norpark skal kunne tilby av tjenester og bistand fremover? Du kan krysse av for flere valg. Utdanning og kompetanseheving Generell rådgivning i parkeringssspørsmål Juridisk bistand Myndighetskontakt 92,2 % 88,2 % 84,3 % 74,5 % Initiere felles utviklingsprosjekter for arbeid innan i bransjen Drive lobbyarbeid 43,1 % 43,1 % Medieveiledning Knytte kontakter nasjonalt/internasjonalt Tilgang til leverandører 15,7 % 11,8 % 25,5 % N=53 Kommentar: Innhente og utarbeide årlig statistikk 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

42 Forventninger servicetilbudet Hva konkret forventer du at Norpark skal kunne tilby av tjenester og bistand fremover? Du kan krysse av for flere valg. B! Utdanning og kompetanseheving Initiere felles utviklingsprosjekter for arbeid innan i bransjen Generell rådgivning i parkeringssspørsmål Juridisk bistand Myndighetskontakt Tilgang til leverandører 84,6 % 76,9 % 76,9 % 76,9 % 69,2 % 61,5 % Drive lobbyarbeid Knytte kontakter nasjonalt/internasjonalt Medieveiledning 38,5 % 38,5 % 38,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % N=13

43 Forventninger Parkeringskonferansen Geografi 75 % 25 % Konferansen arrangeres et fast sted hvert år (forutsigbart) Konferansen arrangeres på ulike steder hvert år N=48

44 Forventninger Parkeringskonferansen Geografi Gir gode lokalkunnskaper for alle Et vertskap kan gi god informasjon om lokale forhold På steder med god kommunikasjoner med resten av landet Gardermoen, eventuelt Oslo er supert for alle pga logistikk Bør holdes steder som har flyplass i rimelig nærhet. Bruk hele landet Tror at innhold og bredde blir vel så bra, når det skjer på samme sentrale sted. Arrangementet er dessuten blitt så stort at det kreves mye av arrangørstedets fasiliteter. Besøke lokale forhold kan man gjøre i andre sammenhenger. Dette knytter lokal arrangør/medlemmene nærmere til Norpark Alle må med Flere nærliggende hoteller kan evt brukes til overnatting Geografisk sentralt sted i Norge som kan være samlende Åpnes for at konferansen kan arrangeres andre steder ved spesielle anledninger og i fm medlemmers jubileum e.l.

45 Parkeringskonferansen Hva må til for at du skal delta på parkeringskonferansen i årene fremover? Interessant, aktuelt program med gode forelesere 24 60%! Sosialt/underholdning Økonomi 4 4 Møteplass for erfaringsdeling Lokalisering 3 3 Antall Max 2 dager Deltar uansett

46 Forventninger Parkeringskonferansen Geografi B! 62 % 38 % Konferansen arrangeres et fast sted hvert år (forutsigbart) Konferansen arrangeres på ulike steder hvert år Viktig for deltakelse fremover Godt faglig program N=13 Mer fokus på system løsninger og kommersielle spørsmål. Gjerne via noen work shops, og konkrete bruker case som kan være aktuelle.

47 5. Prestasjonsscore

48 Prestasjonsscore 1 = passer i svært liten grad og 10 = passer i svært stor grad 60,5! Hvor godt mener du Norpark presterer i forhold til andre bransjeforeninger det kan være naturlig å sammenligne seg med? I hvilken grad mener du at Norpark imøtekommer medlemmenes forventninger i dag? Tenk deg den ideelle bransjeforeningen. Hvor nært opp til dette idealet mener du Norpark er i dag? 6,4 6,2 6,2 Totalt sett, hvor tilfreds er du med Norpark og hva foreningen gjør/utretter i dag? 6,

49 Prestasjonsscore 60,5! Foreningen dekker trolig behovene i legale og tekniske spørsmål og således er mange medlemmers behov dekket. Savner et bredere tilbud og vil at foreningen fokuserer på markedsorientering Øke fokus på samfunnsnytte og omdømmebygging En utfordring med både private og kommunale medlemmer. Myndighetsoppgavedelen bør løftes frem. Det oppleves uro og forskjellige behov blant de private og kommunale medlemmer. Det må settes inn tiltak for å bedre disse forholdene.

50 Prestasjonsscore totalt Virksomhet Antall Score Privat AS 13 Kommunalt AS 9 60,5! 59,6! 57,6! Kommunalt KF 8 Kommunal egen etat 7 Kommunal annen etat 23 56,6! 70,6! 60,8!

51 Mest fornøyd med 60,5! Dere er alltid hyggelige og! hjelpsomme. Får lett svar! på henvendelser! Får alltid råd og veiledning! når vi trenger det!! Høy parkeringskompetanse! God og praktisk hjelp i! konkrete saker! God faglig bistand og opplæring! Rådgivning og kurstilbud! Gode og raske tilbakemeldinger! på faglige spørsmål! God juridisk bistand! Gode og relevante! bransjearrangement!

52 Utviklingsområder Parkeringspolitikk enda mer! myndighetskontakt for å! påvirke beslutninger! 60,5! Flere fagpersoner! Dekke også skilting og! tilrettelegging av p-anlegg! og p-arealer! Forbedre samarbeid! kommunal/privat sektor! Bedre informasjon/! kommunikasjon til medlemmene! Bedre nettside med mer! aktuelt stoff! Speile den største medlemsmassens! ønsker - ivareta offentlig parkering! Omdømmearbeid og tydeligere! profilering av bransjen/! Norpark! Tilby faglige kurs også! utenfor Oslo!

53 Prestasjonsscore 1 = passer i svært liten grad og 10 = passer i svært stor grad 58,4! B! Hvor godt mener du Norpark presterer i forhold til andre bransjeforeningen det kan være naturlig å sammenligne seg med? I hvilken grad mener du at Norpark imøtekommer medlemmenes forventninger i dag? Tenk deg den ideelle bransjeforeningen. Hvor nært opp til dette idealet mener du Norpark er i dag? Totalt sett, hvor tilfreds er du med Norpark og hva foreningen gjør/utretter i dag? 6,1 6,5 5,8 6,

54 Mest fornøyd med 58,4! B! Samlende for bransjen! Åpen bransjeorganisasjon som! er interessert i det som foregår! Høy parkeringskompetanse! Gode konferanser! Hyggelig og imøtekommende! Faglig og sosial møteplass! Hyggelig og profesjonell! Svarer hurtig på spørsmål!

55 Utviklingsområder 58,4! B! Åpen dialog rundt eventuelle! interessemotsetninger! offentlig vs privat! Leverandørkontakt! Etablere seperate seksjoner for! offentlig og privat virksomhet! Samlet enhetlig markedsføring! av bransjen mot forbrukerne! Arbeide mer fremtidsrettet! Mer orientering på kommersielle! spørsmål! Mer fokus på teknologi for å! møte fremtidens forbrukere!

56 6. Hvordan bruke resultatene videre

57 Hvordan bruke resultatene i det videre arbeidet Presentasjon på styremøtet Diskusjon rundt hva som presenteres på årsmøtet Presentasjon på årskonferansen id.mngmnt presenterer resultatene Prosess for forbedrings- og utviklingsarbeid Mål, strategi, planer korrigering, presisering Involvering Arbeidsgrupper

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen Hvordan jobbe med innovasjon i praksis? Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen En steg for steg veiledning til innovative anskaffelser 1. Starte tidlig 2. 3. Involvere bredt Beskrive behovet ikke løsningen

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2012 intervju med 91 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 91 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Bodø Næringsforums medlemmer. Undersøkelsen har som formål

Detaljer

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010

Faglig Nyhetsbrev. Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 Faglig Nyhetsbrev Stiftelsen Miljøfyrtårn mai 2010 LEDER: Hvem er best?! Innen hotell og reiseliv har vi registrerer tilløp til diskusjon om hvilket sertifiserings system som er best. I diskusjonen kommer

Detaljer

Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn?

Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn? Spredningsprosjektet i Rogaland - en ny modell for læring av tilsyn? Nordisk tilsynskonferanse 2011 ass. avdelingsdirektør Lone M. Solheim Helsetilsynet i Rogaland Helsetilsynet i Rogaland 1 Bakgrunnen

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

K O N T R A K T Mellom

K O N T R A K T Mellom K O N T R A K T Mellom og AMCAR (American Car Club of Norway) Generelt: Denne kontrakt om tilslutning er regulert av AMCAR s lover. Tilsluttet klubb har før kontraktinngåelsen gjort seg kjent med disse

Detaljer

Å være talerør for fylket

Å være talerør for fylket Å være talerør for fylket Innlegg for Fylkestinget, Molde, 14. november 2007 Jan-Erik Larsen Viktige avklaringer! Hva snakker vi om? Hvem snakker vi til? Hvem er målgruppen(e)? Hva er budskapet? Et talerør

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) ØBURs Handlingsprogram 2013 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en paraplyorganisasjon for de frivillige barneog ungdomsorganisasjonene i Østfold. ØBUR

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Leie av ambulansestasjon på Notodden

Leie av ambulansestasjon på Notodden Leie av ambulansestasjon på Notodden Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085385.aspx Ekstern anbuds ID M300304/JUL200995 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.

Protokoll. Saksliste. Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17. Protokoll Utvalg: Hovedstyret Fagforbundet Sandnes Møtested: SAIF-rommet, Folkets hus, Sandnes Møtedato: 10.05.16 Tid: 15.30 17.30 Tilstede: Inger, Andres, Susanne, Nina, Beth, Arne, Kenneth, Elin Ø, Tollef,

Detaljer

Inn på Tunet - Løftet

Inn på Tunet - Løftet Inn på Tunet - Løftet Erfaringer, suksesskriterier og veien videre. MED MEISTRING SOM BALLAST - STAVANGER 2. -3. NOVEMBER Morten Stenstadvold 12.01.2016 2 «tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester

Detaljer

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32303107.aspx Ekstern anbuds ID M252661/MAR174555 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen?

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? Prosent Medlemsundersøkelse HRNF. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? 00% 90% 80% 70% 60% 7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,%,%,% 0,0%,9% 6 Svært liten betydning Liten

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

NYHETSBREV. STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010

NYHETSBREV. STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010 NYHETSBREV STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN Februar 2010 15 på topp pr 26. februar 2010 Per 26. februar 2010 var det 2172 godkjente sertifiseringer på landsbasis. Totalt: 1. Oslo 525 (1) 2. Trondheim 142 (2) 3.

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016

Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 Strategi- og handlingsplan for 2013-2016 På vei mot fremtiden Norges Bedriftsidrettsforbund strategi- og handlingsplan 2013-2016 Innhold Innledning Visjon Virksomhetsidé Formål Målgruppe Fokus Enkelhet

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA 1 Innledning EIERSTYRING FOR FRAMTIDA UTVIKLING AV TINE Konsernet TINE Gruppa ble dannet i 2002 og besto av TINE Norske Meierier, som igjen eide meieriselskapene og andre datterselskaper. TINE Norske Meierier

Detaljer

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår

Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Konsekvenser av konkurranseutsetting av offentlige tjenester for lønns- og arbeidsvilkår Ann Cecilie Bergene Forskningsleder og seniorforsker Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene

NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene NFF er en selvstendig og sterk organisasjon til glede og nytte for medlemmene INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag 2. Organisasjonen NFF/NHO Logistikk og Transport/NHO 3. Myndighetsrelasjonen 4. Bransjespørsmål

Detaljer

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole

Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Saknr. 14/10527-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad om midler - Innovasjon og entreprenørskap prosjekt: Aktivitetsbank for idretten, barnehage og skole Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at arbeid

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen.

Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Undersøkelse til byråledere om utviklingen av deres tjenester, rådgivning, NARFs satsingsområder og bransjeutviklingen. Januar 2014 1 Praktisk informasjon Formål: Målgruppe Igangsatt ifm NARFs strategiprosess,

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Utstyr til Øye-avdeling

Utstyr til Øye-avdeling Utstyr til Øye-avdeling Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37201194.aspx Ekstern anbuds ID 2013-278701/JAN190290 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Salg, service og kundebehandling

Salg, service og kundebehandling Salg, service og kundebehandling Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/45855244.aspx External tender id 2014-545362 Ajour number 2014/3430 Tender type Tender Document type Contract notice

Detaljer

Bedri&sanalysen Bjugn 2014

Bedri&sanalysen Bjugn 2014 Bedri&sanalysen Bjugn 214 13. mai 214 Hensikt og gjennomføring Ø Hva er situasjonen i næringslivet i Bjugn? Ø Hva tenker bedriftene om framtida? Ø Hvilke muligheter og utfordringer ser de? Ø Hva mener

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse

Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2013/143-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 17.01.2013 Brukerundersøkelse i barnehagene i Hitra kommune 2012-13 - Resultater og analyse Utvalg Møtedato

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016. Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13

Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016. Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13 Referat Møte: Ungdata arbeidsgruppe Tilstede: Kjersti Halvorsen Engeseth, Magne Møtedato: 18. mars 2016 Skaalvik, Rosanne Kristiansen, Rina Tidspunkt: 10-13 Kamilla Yamamoto, Lasse Narjord Sted: Fylkeshuset

Detaljer

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011. Arnt-H Steinbakk. arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2.-3. februar 2011 Arnt-H Steinbakk arnt.steinbakk@ptil.no Mobil 99226999 1 Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker? Ble forespurt etter siste kommunevalg etter

Detaljer

Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret.

Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret. Prosjektledere i Leksvik og Rissa i møte med representanter fra Fylkesmannen i Nord- og Sør- Trøndelag og Distriktssenteret. Fredag 17. april 2015 ved Vertshuset Landgangen, Vanvikan, kl. 13-15:30. Deltakere:

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for NJFF og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar: 1. godt samarbeid

Detaljer

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Erfaringer og prosess ved slike innkjøp i Asker kommune Tommy Hestem Leder Anskaffelser På hvilke områder? Sykehjemsdrift Dagplasser

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085444.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300014/JUL201009 Konkurranse

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 NORSK KULTURSKOLERÅD BTV All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien Tonje Løwer L Gurholt, Alta 13. juni 2008 Vår r medieplan for 2008 har fem hovedoverskrifter: www.kvinnemakt.no Samarbeid

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

Lokalmatnettverk i regionen vår

Lokalmatnettverk i regionen vår Lokalmatnettverk i regionen vår Her kommer vi! Navnløse men ivrige 82 kirsten@visiter.no Hvem er jeg? Kirsten Gracey litt bakgrunn Bedrift: BYBONDEN geléer, syltetøy og mos, limonade 20 % stilling som

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger

A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger A1998-17 29.09.98 Avslag på forespørsel om leie av tennishall til boligmesse i Stavanger Sammendrag: InterComp Norway AS (InterComp) fikk avslag fra Stavanger Forum på forespørsel om leie av tennishall

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 112 bedriftsmedlemmer 9 personlige medlemmer 2 studentmedlemmer Oversikten ligger på www.nbef.no Fordeling pr sektor: 4 % 7 % 13 % 19 % 6 %

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik:

SAKSFREMLEGG. I samme melding beskriver departementet mål for kvalitet i opplæringa slik: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6361-1 Arkiv: 614 A2 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KOMMUNAL SKOLEEIERANALYSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer