Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO"

Transkript

1 Sjekk NR posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 :innhold NR Sjekk posten Nr ISSN: Tsjad-spesial Side 6-9, 12-15, Aktuelt Leder...4 VALG 09: Det nytter!/tilbakeblikk på Kameratstøtte.no...5 Tsjad spesial: 100 mil på dumper!...6 Tsjad spesial: Jakter vann i ørkenen...8 Tsjad spesial: Med Norwegian Deployble Hospital til Minurcat i Tsjad...12 Tsjad spesial: Skjerper hygienen i Tsjad...14 Tsjad spesial: Vi har få fiender i tsjad...15 Kommentar: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen...16 Aktuelt ute: Krigshistoriens entusiaster...18 Portrett: Veteranen fra Falkland...22 Aktuelt hjemme: Operasjonsmedaljen til veteraner...24 Aktuelt hjemme: Tildeling av Krigskorset gjenopptas...25 Tilbakeblikk: Situasjonen i Iran...26 Portrett: Den eldste veteranen...30 Aktuelt hjemme: Landskyttestevnet på Evje...32 Aktuelt hjemme: GIH på NVIO besøk...32 GS har ordet...33 Lokalforeningene Portrett: Terje Grüner...34 SANDEFJORD: Monument i Kirkeparken...36 Krigsveterandag på Hedrum Bygdetun...37 Suksess i Hattfjelldal...38 HARSTAD: Rapport fra medlemsmøte...39 Mini-nordisk FN-treff i Umeå...40 Kontakt med leserne Hundens år...42 Deltidssoldater i internasjonale operasjoner...43 Invitasjoner...44 Nye bøker...45 Medlemsservice...46 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Neste nummer av Sjekkposten (nr 5) kommer ut i oktober med deadline 1. oktober. ) Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundskontor: Berit Magnussen Tlf.: e-post: Jan Steen Telefon: e-post: Rådgivere: Bjørn Næss Telefon: e-post: Geir Stamnes Mobil: e-post: Forbundets hjemmesider: e-post: Husk å melde adresseforandring til NVIO, telefon eller faks Mediainformasjon: Opplag: Teknisk produksjon: Høegh as Annonsesalg: Per Ellef Amble, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as Ansvarlig utgiver: NVIO Postboks 1635, Vika 0119 Oslo 2

3 Redaktør Så var sommeren over, og hverdagen er på ny over oss. En ny og annerledes hverdag tok til i mai for de soldater som tok fatt på sin nye utenlandsoperasjon, da Forsvaret tok over FNs feltsykehus i byen Abéché i Tsjad. Disse har enten nylig avsluttet sin oppgave med å bygge opp det norske feltsykehuset i Tsjad, eller endelig åpnet feltsykehuset i full drift nå i juli. Om oppbyggingen av feltsykehuset, utfordringene underveis, og hvordan første halvdel av tjenesten der nede har vært, samt hvorfor Norge er i Tsjad, kan dere lese om i dette nummeret i "Aktuelt: Ute". Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Vi har oppdaget alle militær entusiasters paradis! Det britiske War & Peace Show er det største og mest varierte kommersielle militære show i verden. Her kan du finne og kjøpe alt som tenkes kan av militært utstyr. Eller du kan oppleve levende glimt av historien - gjengitt ned til minste detalj. Tør jeg ane at dette blir ett nytt og populært reisemål for "turgruppene" rundt om kring i lokalforeningene? Les om dette spektakulære show under "Aktuelt: Ute". Støtt våre soldater - har vært ett mål i NVIO i alle år, og gir seg utslag på mange måter; bl.a. gjennom vårt kameratstøtte arbeid, vårt arbeid for å bedre veteraners rettigheter, og ved å jobbe iherdig for å få til aktive lokalforeninger for alle veteraner - fra ulike operasjoner, i alle aldere - som gir de ett godt møtested når de kommer hjem. Dette krever kontinuerlig planlegging og innsats som "GS har ordet" tar opp i dette nummeret. Og sist men ikke minst ved å bry seg om soldatene og deres pårørende i det daglige slik dette nummerets "Leder" tar for seg. Kristin Bjerkli Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

4 Leder STØTT VÅRE SOLDATER NVIO ble opprettet i november 1960 og blir 50 år i Gjennom alle disse årene har forbundet blant annet hatt som mål å hjelpe og støtte personell som har tjenestegjort internasjonalt med å skape ett felles nettverk her hjemme. Soldatene reiser ofte ut som unge voksne eller som erfarne befal med spesialkompetanse for å løse krevende oppgaver i henhold til oppdrag og mandat gitt av verdenssamfunnet og egen regjering. Mange kommer i direkte krigshandlinger eller i væpnede konflikter hvor soldatene blir tvunget til å bruke militær makt for å verne seg selv, sivile eller personell i egne eller allierte avdelinger. Vi som selv har deltatt i internasjonale operasjoner vet hvor viktig samhold og samarbeid innad i avdelingen må være for at tap, skader og sykdom skal unngås og minimeres.vi har et felles mål, ønske og bønn om at alle kommer hjem med liv og helse i behold. Samtidig fortsetter hverdagen i hjemme. Sommeren er nå lagt bak oss og vi tar på ny fatt på vårt daglige arbeid, samvær med familie og venner. De fleste tenker ikke på soldatene som er ute, men er naturlig nok mer opptatt av hverdagen. Samtidig kan din nærmeste nabo eller arbeidskollega ha en datter eller sønn som akkurat nå tjenerstegjør for Norge og det internasjonale samfunn i et konfliktområde i det store utland. Eller kom hjem fra tjeneste i Afghanistan for noen få uker siden? Hvordan ville vi selv ha ønsket å bli mottatt etter måneder med felles forsakelser, savn etter familie, barn og kjærester, og sterke mentale og fysiske utfordringer? Det handler ikke om å bry seg MEN Å BRY SEG OM! Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier på regjeringens nettside: Vi skylder våre soldater at de får den støtten de har krav på. og sier videre; jeg vil også hevde at norske politikere er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å skulle støtte våre soldater etter eventuelle uønskede hendelser. En måte å støtte soldatene på er ved fysisk nærvær. Hva kan ansvarlige politikere, militære og vi som veteraner gjøre? Når vi møter en soldat på vei til eller fra tjenestested, på bussen, toget eller på en flyplass, gå bort til han eller henne og fortell hvor stolt vi er av dem og den tjenesten de utfører på vegne av verdenssamfunnet. Fortell dem også at vi vet om savnet, forsakelsene og farene, men også om det sterke vennskap de opplever sammen og som vil prege dem positivt for all fremtid. Send en hilsen til familien som har ledsager, mor, far, datter eller sønn i internasjonal tjeneste eller veteranen som har nettopp har kommet hjem. Det handler ikke om å bry seg MEN Å BRY SEG OM! Er du veteran selv så vet du så altfor godt hvordan veteraner møter veteraner - bruk det! NVIO arbeider hele tiden med å få frem budskapet om full støtte til våre kvinner og menn som har påtatt seg det ansvaret det er å skulle bidra til å fremme en verdensorden basert på fredelig samkvem og konfliktløsing,lindre menneskelige lidelser, håntere konflikt og fremme stabilitet. POLITIKERE, MILITÆRE OG VETERANER-STØTT VÅRE SOLDATER I SKRIFT, TALE OG KONTAKT! Odd Helge Olsen Presiden NVIO 4

5 :aktuelt: hjemme Takket være den økende oppmerksomheten om veteranspørsmål de senere år og, ikke minst, iherdig innsats fra veteranorganisasjonenes side, har alle politiske partier på Stortinget formuleringer om oppfølging av veteraner og veteranrettigheter i sine programmer foran høstens stortingsvalg. Det er trolig første gang i historien at dette skjer! Av vidar FAlck Dette er det vi har funnet om saken ved gjennomlesning av partienes programmer: For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke veteranenes rettigheter i lovgivningen, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeidet. Arbeiderpartiet vil styrke veteranenes rettigheter med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Det nytter! Kristelig folkeparti vil sikre god oppfølging for veteraner og sikre økonomisk trygghet og velferdstjeneste til passet den enkelte veterans behov. Senterpartiet vil bedre ettervernet for veteraner. Sosialistisk venstreparti sier: Staten og forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og sørge for at fysisk og psykisk skadete veteraner får et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Fremskrittspartiet sier: Oppfølgingen av norske soldater som har deltatt i utenlandsoperasjoner, må styrkes, blant annet av en dedikert lege/sanitetstjenesten i Forsvaret. Venstre sier: Erfaring viser at internasjonale operasjoner dessverre vil påføre enkelte soldater skader, og at en del av skadene først avdekkes etter at tjenesten er avsluttet. Det påligger et ansvar for å ivareta dem som har gjort en innsats for fellesskapet og som i etterkant får problemer. Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. I midten av juni vedtok Stortinget viktige endringer i forsvarspersonelloven og behandlet Stortingsmelding nr 34 om oppfølging av personellet før, under og etter deltagelse i utenlandsoperasjoner. Det er den nye regjeringen etter valget som skal omsette disse vedtakene i konkrete tiltak. Det er opp til hver enkelt av dere å ta stilling til om det gjøres best av de sittende regjeringspartiene eller om en ny regjering er nødvendig. Andre samfunnsspørsmål er selvfølgelig også avgjørende for hvilket parti dere vil stemme på. Uansett er det viktig at flest mulig bruker stemmen sin. De som sitter hjemme har ingen rett til å klage på resultatet etterpå. Godt valg den 14. september. Tilbakeblikk på Kameratstøtte.no Av Sven StAve Etter 10 måneders drift er det kanskje riktig å se litt tilbake på hva som har skjedd disse månedene, reflektere over hva vi har oppnådd og tenke litt over veien videre. Målgruppen vi i utgangspunktet ønsket å nå, ser ut til å være mer skjult enn vi trodde. Det ser ut som målgruppen trekker seg helt tilbake, utenfor alt som er forsvarsrelatert og veteranforeningsrelatert. Arbeidet vårt har ført oss til andre arenaer etter hvert. Slike arenaer som Villmarksmessen hvor vi hadde meget godt besøk. Vi vet jo også at en del av disse menneskene vi søker og nå må ha noe å leve av. Ikke slik å forstå at vi skal ha tak i navn og bosted, men at vi via deres kontaktpersoner f. eks. i NAV systemet kan få synliggjort at vi er der for å hjelpe disse menneskene videre til en bedre tilværelse. Vi vet imidlertid at vi konkret hjelper og har hjulpet mennesker videre. Det har vi mange synlige dokumentasjoner på. Vi kan også konkret dokumentere at vi siden starten 1. September 2008 så har hjemmesiden kameratstøtte.no pr. 13. Juli 2009 hatt 5426 besøkende. Vi registrerer også at hovedtyngden av besøkende kommer fra Norge, selv om det overraskende nok er besøkende fra mange andre kanter av kloden. Det vi ønsker nå er at vi kan få innspill fra leserne av Sjekkposten som gjør at vi kan bli bedre og at vi kan nå enda flere brukere av denne tjenesten. Så kom med det ris og ros. Ikke sitt på gjerdet. 5

6 :aktuelt: ute Tro det eller ei denne kolonnen kjørte over tusen kilo 100 mil på dumper! Norske ingeniørsoldater la ut på en over 1000 kilometer lang kjøretur for å få alle anleggsmaskinene til etableringsstyrken fra Ingeniørbataljonen fram til den nye norske leiren i Tsjad i Afrika. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Turen på rundt 1000 kilometer tok tre og en halv dag, sier Knut Olafsen (30) fra Steinkjer. Han er en av de norske soldatene som måtte ta fatt på den lange kjøreturen til hjertet av Afrika. Flyplassen i Abeché, byen ved den norske leiren i Tsjad, har nemlig ikke mulighet til å ta imot de enorme Antonov AN-124 transportflyene Forsvaret benyttet for å frakte utstyret til Afrika. Dermed måtte den uvanlige kolonnen ta fatt på mil etter mil med dårlige afrikanske grusveier. FÅ MIL MED ASFALT Jeg var på et av de første flyene som gikk nedover til Afrika. Det første vi gjorde da vi møtte opp på den militære flystasjonen på Gardermoen var å laste opp flyet med utstyret vi skulle ha med. På vårt fly hadde vi med oss blant annet en dumper, en gravemaskin og to lastebiler, sier Olafsen. Det russiske transportflyet er så svært at det nærmest kan sammenlignes med en ferje. Inne i buken på flyet parkerte ingeniørene like godt to kjøretøy i bredden, så svært er det. Et døgn etter at flyet landet i Ndjamena, hovedstaden i Tsjad, begynte vi på den lange kjøreturen. I den første kolonnen kjørte vi de fire Moxy MT 31-dumperne og en militær feltvogn. På lasteplanet på dumperne hadde vi en gravemaskin og forskjellig ustyr, sier Olafsen, som selv kjørte en av dumperne. Turen gikk for det meste på dårlige afrikanske grusveier. Det var bare noen få mil med asfalt. Etter det måtte vi på en grusvei som bare ble verre og verre jo nærmere vi kom Abeché. Heldigvis hadde jeg en maskin med store hjul, for da merket jeg ikke humpene så godt. De som satt i feltvognen hadde det nok verre, humrer Olafsen. MØTTE SPYD-MENN Vi slo følge med 35 franske soldater som skulle samme veien. De sørget blant annet for vaktholdet under turen, sier Gustav Betten (27) fra Kviteseid. Underveis passerte vi mange landsbyer. De var preget av fattigdom. Ett sted så vi menn som gikk langs veien med spyd, sier Olafsen. Så fort soldatene parkerte kjøretøyene strømmet nysgjerrige barn og voksne til for å se på de store maskinene. Et av de franske kjøretøyene ble underveis utsatt for en alvorlig ulykke. Dermed måtte vi ha en lengre stopp like ved en landsby for å vente på ambulansehelikopteret. Da samlet det seg hundrevis av barn rundt oss, sier Betten. Vi hadde med oss fotballer fra Norge, som vi ga til barna. Det var utrolig artig å spille fotball mot dem, sier Olafsen. På turen overnattet soldatene på feltseng under åpen himmel, spiste feltrasjoner, og gikk streifvakter sammen med de franske soldatene. Det var heldigvis lite mygg. Også var det kaldere. På natten var vi nede i tretti grader, sier Olafsen. 6

7 :aktuelt: ute meter inn i hjertet av Afrika. Foto: FORSVARET 48 FAT DIESEL Vi tanket opp kjøretøyene til lunsj og til middag. På lasteplanet på den ene dumperen hadde vi med oss 48 dieselfat, sier Olafsen. Kontrastene fra det afrikanske landet og til Norge er ekstreme. Tsjad ligger like ved ekvator, og under hele oppdraget måtte soldatene forholde seg til ekstreme temperaturer og støvfin ørkensand. Varmen var et problem. På dagtid var det over femti grader varmt i skyggen, sier Olafsen. Vi måtte holde en fart som hele tiden var tilpasset temperatur og belastningen på utstyret. Vi fulgte nøye med på temperaturen i motor, girkasse og drivverk, sier Harry Tobiassen (28) fra Vesterålen. Han var mekaniker under turen, og var forberedt på å få mange forskjellige utfordringer underveis. LEDNINGENE SMELTET Turen gikk egentlig over all forventning. Jeg hadde forventet mange flere problemer med støvet og varmen. Maskinene våre er tross alt norske, og har ikke vært testet i slike ekstreme omgivelser, sier Tobiassen. Han hadde kun med seg en verktøykasse, noen ledninger og Forsvarets krigsskadereperasjonssats (KSR) på turen. Det vi plagdes mest med var elektroniske feil. Plutselig ville ikke dumperen gå i gir, for eksempel. Eller så stoppet den helt. Da var det kortslutning i ledningsnettet, for isolasjonen som var brukt rundt ledningene var ikke tilpasset den ekstreme varmen som utviklet seg i koblingsboksen. Ledningene smeltet rett og slett! På den ene dumperen ble motorstyringen helt ødelagt av varmen. De norske soldatene måtte hele tiden «jukse» seg forbi feil, og fikk det meste til å fungere igjen. Men akkurat motorstyringen måtte de koble helt ut, og kjøre resten av turen i nødmodus. Dermed fikk de redusert motoreffekt på ett av kjøretøyene. GAMMELT MATERIELL De andre nasjonene her nede kjører for det meste bare med gammelt materiell som fungerer uavhengig av elektronikk. Det er velprøvd materiell som de vet fungerer i ekstremt varme omgivelser, sier Tobiassen, og fortsetter: Vi har likevel fått mange lange blikk etter det moderne utstyret vårt. I den ekstreme varmen har det klart seg overraskende bra, tross alt. Vi er veldig glad i det utstyret vi har. De andre norske soldatene kunne heller ikke tenkt seg å bytte ut de moderne maskinene. Vi startet på turen mandags morgen, og var ikke framme før torsdag klokken ett. Da hadde vi kjørt 1040 kilometer. Til tross for de ekstremt dårlige veiene var det veldig komfortabelt å kjøre de splitter nye dumperene, sier Olafsen. Komfortabelt, men litt tregt, tilføyer Betten og humrer. MEKANIKER: Harry Tobiassen (28) fra Vesterålen var mekaniker da fire Moxy-dumpere og en militær feltvogn kjørte hundre mil i rundt 50 varmegrader i Afrika. Foto: FORSVARET 7

8 :aktuelt: ute Jakter vann i ørkenen TØRT: Haug og de andre ingeniørsoldatene boret en vannbrønn til en skole som ligger like ved den norske leiren. Der kom de til 170 meter uten å finne vann. Etter en dag med prøving og feiling flyttet de riggen, og fant til alt hell vann like i nærheten. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET Knut Einar Haug fra Ål i Hallingdal har vært på vannjakt i det brennende hete ørkenlandskapet i Tsjad. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Å finne vann her er ikke lett! Knut Einar Haug har reist fra Ål i Hallingdal til det dypeste Afrika for å finne vann til det norske FN-feltsykehuset i Abeché i Tsjad. Og her er det ingen vanngaranti. Det er ikke bare å bore i vei. Her er det ikke et grunnvannsspeil slik vi har i Norge, sier han. SOM Å LETE ETTER OLJE Vannet ligger i små lommer, ofte i gruslag under bakken. Det er nesten som å lete etter olje, sier Haug, og fortsetter: Før vi startet å bore gjorde vi en hydrogeologisk undersøkelse. Da fant vi et eget vannreservoar. Nå har vi boret to brønner og to monitorbrønner ned dit. Da skal det være mer enn nok vann til den norske styrken. Haug er en del av den norske etableringsstyrken som skal bygge opp det norsk feltsykehuset i Tsjad. Avdelingen har fraktet med seg alt av utstyr fra gravemaskiner til borerigg fra Norge. Arbeidet er nå ferdig, og Haug og de andre ingeniørsoldatene er tilbake i Norge. GJENBRUKER VANNET Det viktigste nå er å etablere et bærekraftig vannsystem i den norske leiren, sier Haug. I Norge er vann en selvsagt ressurs. Det er det ikke i Afrika, og de norske soldatene kan ikke uten videre ta med seg sine norske vannvaner i internasjonale operasjoner. Det regner forholdsvis mye her i regntiden, men på grunn av det spesielle jordsmonnet tar det langt tid før vannet trenger gjennom og fyller opp reservoarene igjen. Litt enkelt kan vi si at grunnvannet er en ressurs som vi bruker opp her nede, på samme måte som med oljen i Nordsjøen. En gang er det tomt, sier Haug. Derfor er målet til de norske ingeniørsoldatene å ta opp så lite vann som mulig. Alt avløpsvann vil renses til drikkevannskvalitet. Når det er ferdig renset sendes det på ny ut i toalettene og dusjene. På den måten vil vi bruke minimalt med nytt vann, sier Haug. STRENGE HYGIENEKRAV Det norske feltsykehuset har strenge hygienekrav som krever at personalet dusjer jevnlig og har en god personlig hygiene. Vannforbruket vil derfor være forholdsvis høyt. I dag kjøper FN vann av en lokal brønneier. På kort tid har vannprisen skutt i været med over 450 prosents økning, sier Haug. Han er redd vannforbruket vil tømme vannreservoaret under byen. Da nytter det ikke å bore flere brønner. Er det tomt, så er det tomt, sier han. Den norske brønnen er boret i et eget vannreservoar som ble funnet ved hjelp av avansert teknologi. Egne monitorbrønner gjør at en kan følge med på vannstanden, og gjøre tiltak om vannet synker for raskt. Vi har prøvd å bore en brønn til en skole 8

9 BARN: De tsjadiske guttene synes det er minst like spennende med maskiner som norske gutter. I tillegg er vannet herlig avkjølende i de omlag 50 varmegradene. Foto: Lars Magne Hovtun, FOR- SVARET som ligger like i nærheten. Der kom vi til 170 meter uten å finne en dråpe vann. Det viser hvor vanskelig det er, sier Haug. Etter et par dagers prøving og feiling fant de norske soldatene imidlertid vann på et nytt sted, og på 66 meters dyp. NORSK OASE De norske brønnborerne har tiltrukket seg mange nysgjerrige og ikke minst tørste gjester i løpet av tiden i Afrika. Vi har jevnlig hatt besøk av folk som er nysgjerrige på hva vi driver med. I tillegg har vi blitt kjent med en tsjadisk gutt som har besøkt oss nesten hver dag, sier Haug. Vannet fra den norske brønnen er gjennomsiktig og klart, og en ser stor forskjell på det mye mer grumsete vannet som kommer fra brønnene i byen. Vi har hatt en tusenliterstank med vann stående her. Fra den har vi delt ut litt vann til alle som har vært her. I tillegg har vi tatt oss av mange tørste kuer, humrer Haug. VANNJAKT: Knut Einar Haug fra Ål i Hallingdal har boret etter vann til det norske feltsykehuset i Tsjad. Han er en del av 70 norske ingeniørsoldater som har bygget hele den norske leiren midt i Afrika. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET :Fakta Et norsk feltsykehus skal fra og med midten av mai ha helseansvaret for 7500 FN-ansatte i FN-operasjonen MINURCAT II i Tsjad. FN-operasjonens oppdrag er å beskytte de over flyktningene og internt fordrevne i området. I tillegg skal FN sørge for at de humanitære hjelpeorganisasjonene får god nok sikkerhet til å utføre sitt arbeid. Det norske feltsykehuset består av rundt 150 personer. Det norske bidraget vil være i Tsjad i et år. En egen etableringsstyrke på 70 soldater har siden starten på april arbeidet med å bygge opp det norske feltsykehuset.

10

11

12 :aktuelt: ute Med Norwegian Deployble Hospital til Minurcat i Tsjad Så er det på n igjen med en ny utenlandsmisjon. Jeg trodde at den forrige skulle bli den siste, men noen dager før 60 årsdagen kom forespørselen fra Forsvarets Personelltjeneste om jeg kunne tenke meg en betalt ferie i Tsjad for en 6 måneders periode. tekst og bilder: olav tofte larssen Betenkningstiden var kort og før jeg visste ordet av det var jeg kledd opp og i gang med en 3 ukers treningsperiode på Sessvollmoen. Rett over påske satt jeg på flyet til Tsjad for å slutte til det norske elementet NDH (Norwegian Deployable Hospital) i FN misjonen Minurcat2. Jeg skulle gjøre tjeneste som legal adviser. Etter en temmelig lang akklimatiseringsperiode i en transittleir i hovedstaden N Djamena ble kursen satt til Abeche hvor fremre Minurcat HQ er plassert. Flyreisen dit fra N Djamena tar i underkant av ca. 2 timer. Abeche er en relativt stor by med i underkant av innbyggere økende til ca. 1 million under regntiden. Minurcat HQ ligger rett på utsiden av denne og rett ved siden av flyplassen. Det norske bidraget består av et feltsykehus av det mest avanserte slaget og som skal betjene hele FN misjonen. Fullt etablert utgjør FN misjonen ca personer som gjør tjeneste i hele operasjonsområdet, som er den østre delen av Tsjad. Delvis i forkant av vår ankomst som strakk seg over perioden april-mai- hadde en egen TEF ( eatre Enabeling Force) bygget leiren, bokstavelig talt helt fra grunnen av. Et formidabelt arbeid det er vanskelig helt å forstå rekkevidden av. Resultatet er en leir med alt utstyr som fungerer med temperaturer over 60 grader pluss herunder sandstormer og regnskyll med ubeskrivelig styrke. Vi har pr. i dag ( ) vært gjennom det meste av dette og alt fungerer etter forutsetningene. Den norske styrken består av ca. 150 personer hvorav 30 tilhører en egen SNR stab.(senior National Representative). Inkludert er også er kirurgisk team fra Serbia med 6 personer. Hva angår mer private sysler er vi også godt forspent: trimtelt med alt tenkeligutstyr, kinotelt, internett/telefontelt og velferdstelt med alt av spill og biblitok (bøker og DVD er. Vi behøver ikke å kjede oss på fritiden. Rundt hovedleiren løper en 4-5 meter høy voll (ca. 4 km) som benyttes til spaserturer/jogging. Vi er forlagt i telt og har hver vår kabin på ca. 6m2. Dette gir plass til en seng, en zarguskasse og minimal plass til å rote på. Tipp-topp ablution-containere med dusj og toaletter og eget vaskeri bidrar også til at hverdagen blir enkel. I løpet av 6 måneder har vi 2 leaver til Norge, hver av den dagers varighet. Grunnlaget for FN s tilstedeværelse i landet er noe sammensatt og har sin rot bl.a. i konflikten i Darfurområdet i nabolandet Sudan, som har medført flyktningestrømmer i størrelsesorden over :Fakta MINURCAT II Faktasheet NDH/SNR Overordnet policy for hver enkelt i SNR/NDH: Den enkelte soldat har tillatelse til, på egne vegne, å uttale seg til lokalaviser og lignende om seg selv og sine egne motivasjoner for tjeneste i avdelingen, FN og/eller Tsjad. Dette gir naturligvis ikke autorisasjon til å bryte sikkerhetsloven, ei heller til å avsløre operasjonelle detaljer/operasjonsmønster. 1.0 Norge bidrar med et feltsykehus i FN-misjonen MINURCAT II (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad). På sykehuset arbeider om lag 150 soldater i en by som heter Abéché. 2.0 Tsjad har 10,8 millioner innbyggere og er en tidligere fransk koloni i den sørlige delen av grensen mot Tsjad. I tillegg er det rundt internt fordrevne i Tsjad. Dette har til sammen skapt en akutt humanitær situasjon i Tsjad. Flere internasjonale organisasjoner er til stede. Minurcat skal sørge for at disse organisasjonene for god nok sikkerhet til å utføre sitt arbeid samt sørge for sikkerheten til flyktningene. Det er også visse interne problemer i landet i form av opprørsbevegelser som retter angrep mot Tsjadiske myndigheter. Minurcat har ingen rolle i denne konkflikten og vi er følgelig heller ikke noe mål for disse gruppene. Kriminaliteten i området er imdlertid høy og derfor er det også visse restriksjoner på det å bevege seg utenfor hovedcampen og inn i byen Abeche. Dette forhindrer ikke at vi hver søndag arrangerer picnic er med egne feltvogner. Landskapet er ubeskrivelig. Vi er i et område med savanner og nå i regntiden begynner gresset å gro på det som ellers er et svidd ørkenlandskap. tiden går fort. vi er allerede halvveis i kontingenten. Hjemme venter velferdssamfunnet og de daglige rutiner. vi lever livet i Afrika nå! Sahara. Tsjad grenser til Sudan, Libya, Niger, Nigeria, Kamerun og den Sentralafrikanske Republikk. 3.0 For å bedre sikkerheten for flyktninger, hjelpetrengende og ikke minst de humanitære hjelpearbeiderne, ble FN-operasjonen MINURCAT II opprettet den 1. mars i år. Til utgjør MINURCAT II soldater, 300 politifolk og ytterligere om lag sivilt ansatte. 4.0 I Abéché bor det til vanlig om lag mennesker. Før regntiden starter er det imidlertid om lag en million mennesker i Abéché. 5.0 I følge FN var det per 15. mai 2009, flyktninger fra Darfur og internt fordrevne i området. I tillegg er det flyktninger fra den Sentralafrikanske republikk sør i landet av den lokale befolkningen lever under sterkt press som følge av den store strømmen av flyktninger og internt fordrevne. 12

13 SULTANATET I QUADDAI. Tur til det tidl. hovedkvarteret for sultanatet Quaddai. Stedet ligger ca. 1 times biltur fra Abeche ute på savannen og er omgitt av noen høydedrag. Ikke all verdens fjellmarsj, men nok til å bli gjennomvåt av svettte. I dag ligger adm. senteret i Abeche og sultanatene spiller fortsatt en viktig rolle i administrativ henseende. Restene av det gamle administrasjonssenteret kan skimtes i bakgrunnen. PARFYMERIET Apoteker Kjersti Hoel kan tilby et rikholdig utvalg av artikler, noe kjøkkensjef Thom Ramsland vet å verdsette. Temperaturer på 60 grader og sol i zenit fra skyfri himmel gjør det nødvendig med solfaktor 50. I dette apoteket får man alt man måtte trenge gratis. MAIN STREET ABECHE Byen er den fjerde største i Tsjad og tidligere et rikt handelssentrum. Innbyggertallet er på ca som øker betraktelig under regntiden. Byen er ansett som verdens varmeste. SIESTA Velkjent positur for peace keepers. MOTTAGELSEN På vakt ved mottagelsen er ( fra venstre) legene Stig Aakre og Per Aarhaug samt sykepleier Vivian Kleven. Sykehuset er det mest avanserte og moderne deployert i noen utlandsmisjon. Sykehuset gjennomfører stabilisernde kirurgi for å kunne transportere pasienten til hjemlandet for å sluttføre behandligen. Sykehuset har et akuttmottak, operasjonsstuer, en operativ avdeling, en intensiv avdeling, et laboratorium, et apotek, en røntgenavdeling, en tannlegeklinikk og en indremedisinsk avdeling med tilhørende sengeavdelinger. Sykehuset er selvforsynt når det gjelder medisiner, kjøkken, vannforsyninger, oksygenproduksjon, vedlikeholdsavdling og transport. VANNRENS Under etableringen av campen ble det boret etter vann og egen brønn kan nå levere ca liter i timen. Netto uttak er ca liter i døgnet. Vi er ikke fullt ut selvforsynt med vann, men med et fullt utbygd gråvann- og svartvannsanlegg (rensing og resirkulering) regner vi med å bli det. Brønnen er anlagt slik at den ikke ødelegger lokal vannforsyning. På bildet sørger ( fra venstre ) Trygve Natvik og Jan E. Dønnum for at prosessene går som forutsatt.tim Skilbred og Christian Fossbakk fra forsyningstroppen var innom på kaffevisitt. Gutta på vannrens skal sørge for at vi til enhver tid har liter på lager. Vannet renses ved UV stråling, mekanisk filtrering og ved tilsetting av Bacsan (klorerstatning). Vannet lagres ute i flere bledders. 13

14 Skjerper hygienen i Tsjad ABECHÉ: Eimen av kloakk river i nesen inne i FN-leiren Camp Star i Tsjad. Nå skal FN sammen med offiserer fra det norske feltsykehuset forsøke å skape en mer hygienisk og miljøvennlig leir. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Kloakken er et kjempeproblem, sier løytnant Saliou Salifou, lege i den togolesiske FN-styrken i Tsjad. Togo har nettopp tatt over vaktholdet for den store FN-leiren Camp Star utenfor Abeché i Tsjad, og i en grøft bare tre meter fra styrkens forlegningstelt flyter kloakken fritt. Det er i denne leiren det norske feltsykehuset er i ferd med å bygges, og Togo er dermed en viktig samarbeidspartner og nabo for de norske soldatene i FN-operasjonen MINURCAT II. ROTTER, MYGG OG KLOAKK Vi har mange hygieniske utfordringer i leiren, sier major Eli Ristin Nergård, veterinær ved det norske feltsykehuset, og forklarer: Søppel og matavfall har gjort at rotter er et vanlig syn i leiren. Rottene kan i tillegg til å spre smitte også tiltrekke seg farlige slanger. Den åpne kloakken er i seg selv en utfordring, og skaper i tillegg gode klekkeområder for mygg med malariasmitte. Nå skal Nergård og orlogskaptein Stig Grønvold støtte FN med å få en mer hygienisk og miljøvennlig leir. MÅ SAMARBEIDE Vi må bli jevnt bedre på en rekke forskjellige områder hvis vi skal få kontroll på problemene. For eksempel nytter det lite å sette ut rottegift dersom rottene fremdeles finner matrester i søppelet, sier Nergård. Grønvold understreker at det er viktig å ha et godt samarbeid mellom de forskjellige nasjonene i leiren for å lykkes med å ha en hygienisk og miljøvennlig leir. Derfor har de norske offiserene brukt tiden til å opprette gode relasjoner til sine kolleger. De har også gjennomført en rekke inspeksjoner i leiren. Miljøvern og hygiene er ikke atskilt når en er i internasjonale operasjoner. Dette henger sammen. For å ha en god helse, må en ha et godt miljøvern, sier Grønvold. Det nytter ikke at én nasjon får bedre rutiner. Alle må samarbeide for å få dette til. Og det er alle innstilt på. Ingen liker å ha en åpen kloakk tre meter fra soverommet, enten du er fra Norge eller Togo, legger Nergård til. Vi skal flytte leiren vår litt nærmere den norske leiren om kort tid. Da slipper vi unna kloakken vi bor i nå. Men den vil fortsatt være et problem for alle som bor i leiren, sier Salifou. REGNTID OG FLOM I løpet av en måned er det ventet at regntiden vil starte i Tsjad. Da vil det regne i ukevis, og faren for flom er stor. Vi frykter at kloakken i de åpne grøftene vil blande seg med regnvannet og flomme over leiren, sier Nergård. Den norske etableringsstyrken som bygger det norske feltsykehuset har hevet hele sykehustomten med over en halv meter for å unngå store oversvømmelser. I tillegg er all kloakk i den norske leiren gravd ned i rørledninger. Det gjør den ikke i resten av Camp Star. På sikt vil FN forsøke å grave ned rør, men det rekker vi nok ikke før regntiden. Derfor ser vi på ulike kriseløsninger. En mulighet er å installere kloakktanker som tømmes av tankbiler hver dag, sier Nergård. Kloakk fra leiren blir i dag deponert rett på utsiden av leiren. Når den norske leiren blir ferdig vil vi imidlertid rense vår kloakk i et eget renseanlegg, sier Nergård. Da vil det rensede vannet bli gjenbrukt i toaletter og dusjer i den norske leiren, først og fremst for å redusere vannforbruket. Det vil også redusere utslippene ut av leiren, sier Nergård. 14

15 :aktuelt: ute Vi har få fiender i Tsjad ABECHÉ: Opprørere og regjeringsstyrker braket sammen i harde kamper bare få mil unna den norske leiren i Tsjad. FN-styrken Norge er en del av holder seg nøytral og har derfor få fiender i landet. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad FN-styrkens oppgave er å beskytte flyktninger, internt fordrevne og sivile hjelpeorganisasjoner, sier oberst Jens Henrik Syversen. Han er sjef for de rundt 150 norske soldatene som tjenestegjør i FNoperasjonen MINURCAT II i det østlige Tsjad. Norges hovedbidrag er et feltsykehus som skal betjene de rundt 7500 FNmedarbeiderne som tjenestegjør i landet. IKKE PART I KONFLIKTEN I mai reiste tusenvis av opprørere fra sine hjembaser i Darfur og over grensen til Forts. fra forrige side. MALARIA I Tsjad finnes de fleste tropesykdommene. Nettopp derfor er det viktig å ha gode rutiner for å beskytte seg mot sykdomstrusselen. Malaria er for eksempel svært utbredt her nede. Vi har egne myggfeller som jeg sjekker jevnlig for å finne ut overvåke Anopheles-myggbestanden, sier Nergård, og fortsetter: Det er denne myggarten som overfører malariasmitten. De norske soldatene bruker medisiner for å beskytte seg mot sykdommen. I tillegg sover alle med myggtelt, og dekker seg til i skumringstimene når myggen er mest aktiv. Det er vanskelig å bli helt kvitt alle farer, men vi er gode på å beskytte oss mot dem. Vi har et godt samarbeid med nasjoner som er langt mer vant til forholdene her nede enn det vi er, avslutter Nergård. Tsjad. Der fikk de hard motstand av regjeringsstyrkene, som hevder at 225 opprørere og 22 egne soldater ble drept i kampene. Vi er ikke en part i konflikten. Dermed har vi få fiender i landet, sier Syversen, og utdyper: Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake. Men det er helt klart at vi har en helt annen situasjon i Tsjad, enn det vi for eksempel har i Afghanistan. Møter regjeringsstyrker i Abeché De norske soldatene merker tydelig den spente situasjonen i byen når de er nede i selve bykjernen av Abeché. Der er de tsjadiske regjeringsstyrkene godt representert. De tsjadiske soldatene kjører pickuper, fullastet med tungt bevæpnede soldater. På taket er det ofte et maskingevær, og på sidene henger RPG-granatene klar, sier løytnant Stian Edvardsen (28). Han er sykepleier på en av feltsykehusets pansrede ambulanser, og har de siste ukene vært på nesten daglige kjøreturer i byen. Når det norske feltsykehuset blir operativt skal ambulansene kunne rykke ut til ulykker i hele byen, så derfor brukes dagene flittig på å gjøre seg kjent med byens innviklede veinett. UVANLIG SYN Det var litt uvant å se de tsjadiske militærkjøretøyene. Her går de tungt væpnede soldatene i utrolig mange forskjellige uniformer, så det er ikke lett å skjønne om det er regjeringsstyrker eller opprørere, sier Edvardsen, og tilføyer: De hilser og er vennlige mot oss, og har tilsynelatende ikke noe imot FN. Jeg føler meg på ingen måte utrygg. Sikkerhetssituasjonen er likevel utfordrende, og FNs sikkerhetsråd har uttalt at et hvert forsøk på å destabilisere situasjonen i Tsjad er uakseptabelt. Trusselen de væpnede gruppene utgjør for lokalbefolkningen og for de humanitære operasjonene i Tsjad bekymrer oss dypt, sier Vitaly Churkin på vegne av FNs sikkerhetsråd. De tsjadiske soldatene har vært et normalt syn for de norske soldatene i Tsjad. DARFUR-KONFLIKTEN Konflikten i Darfur-regionen i Sudan har drevet over flyktninger fra hjemmene sine og over til nabolandet Tsjad. I tillegg er rundt internt fordrevet i sitt eget land. Det store antallet flyktninger har ført til en akutt humanitær situasjon i Tsjad. Flere hjelpeorganisasjoner er inne og hjelper flyktningene. Men de har store problemer med sikkerhetssituasjonen. Kriminelle kaprer bilene deres, bryter seg inn på kontorene deres og stjeler alt de kommer over, sier Syversen, og avslutter: På grunn av den utfordrende sikkerhetssituasjonen opprettet FN MINURCAToperasjonen, som vi nå er en del av. Vi skal hjelpe hjelperne, slår Syversen fast. UTDRAG FRA FNS OPERASJONSLOGG: 17. mars 2009: Ti væpnede angripere brøt seg inn hos en hjelpeorganisasjon. Angriperne banket opp de ansatte, og stjal en bil og alt annet av verdi. 23. mars 2009: Syv tungt bevæpnede menn i militær utrustning stoppet to kjøretøy fra en hjelpeorganisasjon. Hjelpeorganisasjonen arbeidet med å bygge brønner til sivilbefolkningen. De uniformerte mennene stjal begge kjøretøyene, og lot hjelpearbeiderne stå igjen tomhendt. 15

16 :kommentar: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: Med FN i Afrika; Derfor er vi Tsjad Det norske feltsykehuset i Tsjad er nå operativt. Våre ingeniørsoldater har fått utstyret frem, gravd brønner, lagt kloakk i rør og generelt gjort en fremragende innsats under til dels svært vanskelige forhold. Det er et meget moderne feltsykehus som nå fremstår. I tillegg til selve sykehuset med diverse støtteelementer deltar Norge også med et brønnborerteam. Begge er kapasiteter som er sterkt etterspurt av FN. Feltsykehuset, som består av rundt 150 personer skal være i Tsjad i ett år. Et feltsykehus er en viktig komponent i enhver militær operasjon, så også i FNstyrken MINURCAT II i Tsjad. Det samme miljøet har tidligere vært i tjeneste i Afghanistan og stått på beredskap for den nordiske EU-styrken, og Norge har tradisjoner for silke bidrag til internasjonale operasjoner helt tilbake til Tysklandsbrigaden og til NORMASH under Koreakrigen. Et feltsykehus er til for styrken selv; den skal gi moderne medisinsk bistand til soldater, offiserer og annet FN-personell enten de er såret i kamphandlinger eller blitt syke grunnet de krevende hygieniske forholdene i operasjonsområdet. FN-styrken MINURCAT II skal beskytte de flyktningene, de internt fordrevne og det humanitære hjelpearbeidet i det østre Tsjad og nordlige deler av Den sentralafrikanske republikk. I tillegg skal den militære komponenten støtte opp under FNs sivile politioperasjon, som også skal bidra til økt sikkerhet for sivilbefolkningen. Det FN gjør i Tsjad er nettopp det FN skal gjøre; fremme en verdensorden basert på fredelig samkvem og konfliktløsning, lindre menneskelig lidelse, håndtere konflikt og fremme stabilitet. Dette vil Norge være med på. Regjeringen la allerede i Soria Moria erklæringen til rette for økt norsk deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Vi var også klare på at Norge skal være en tydelig fredsnasjon. I dette ligger ikke bare en forpliktelse om at Norge skal fortsette arbeidet som fredsmegler i konflikter, men at vi også skal bidra aktivt i militære fredsoperasjoner. I Soria Moria - erklæringen slo vi også fast at vi ville prioritere å delta i operasjoner i regi av FN og NATO fremfor såkalte koalisjoner av villige. Denne politikken har regjeringen fulgt opp i praksis. Samtidig som vi har styrket innsatsen i NATOs ISAF-styrke i Afghanistan, har vi arbeidet konsekvent for å øke Norges deltakelse i FN. Derfor var det også at vi i or høst tilbød et feltsykehus som støtte til FN-operasjonen MINURCAT II. Bak denne beslutningen ligger også målsetningen om å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Vi ønsker å styrke FNs kapasitet og kompetanse til strategisk planlegging og ledelse av komplekse operasjoner med både politiske, militære, humanitære og utviklingsmessige dimensjoner. FN beskriver den humanitære situasjonen i området som akutt, og over 1,1 millioner mennesker har behov for nødhjelp. Under halvparten mottar i dag slik bistand. Situasjonen i det østre Tsjad er også nært knyttet til konflikten og den humanitære krisen i Darfur, hvor Regjeringen allerede for to år siden hadde en klar ambisjon om å delta militært. Den humanitære situasjonen i dette området henger nært sammen med krisen i Darfur i Sudan. Afrikas grenser eksisterer som kjent ofte først og fremst på kartet, og både de politiske og humanitære krisene i dette området er tett sammenvevd. Et norsk styrkebidrag til Tsjad må således sees som et bidrag til å avhjelpe situasjonen i hele regionen. Jeg besøkte selv området tidligere i år, og tok 16

17 :kommentar: Vårt engasjement i MINURCAT II er et konkret uttrykk for vår faste overbevisning om at en verdensorden som er bygget på FN og med FN som en ledende sikkerhetspolitisk aktør er det som sikrer en fredelig sameksistens mellom stater og folk. med meg inntrykk jeg aldri vil glemme. Dette var inntrykk av ufattelig lidelse, men også av håp hos de som faktisk hadde fått en form for beskyttelse i noen av flyktningleirene i området. Det nytter å gjøre en innsats. Vel så viktig er det også at vårt bidrag med feltsykehuset er en nøkkelfaktor for FNs videre styrkegenerering. Flere av nasjonene som har signalisert at de vil bidra med styrker, satte som en absolutt forutsetning at et moderne feltsykehus med høy standard måtte være tilgjengelig i operasjonsområdet. Vårt engasjement i MINURCAT II er et konkret uttrykk for vår faste overbevisning om at en verdensorden som er bygget på FN og med FN som en ledende sikkerhetspolitisk aktør er det som sikrer en fredelig sameksistens mellom stater og folk. Vårt ønske om en multilateral verdensorden under FN med vekt på folkeretten og menneskerettighetene er også et uttrykk for internasjonal solidaritet. Regjeringen har lenge ment at vestlige land i altfor stor grad har overlatt til landene i den tredje verden å stille styrker til FNs aller mest krevende operasjoner. Disse finner i stor grad sted i Afrika. Mer enn 80 % av alle soldater med blå beret kommer fra ikke-vestlige land, og spesielt land i sør. Dette er på den ene side gledelig fordi det markerer at mange land kan spille konstruktive roller for å fremme fred og sikkerhet. Samtidig mangler ofte disse landene spesialiserte militære kapasiteter som kan gjøre FNs operasjoner mest mulig effektive. Denne type spesialiserte kapasiteter er ofte bedre representert i vestlige land. Et kirurgisk team på seks personer fra Serbia er en del av den norske kontingenten i Tsjad. Dette er en naturlig fortsettelse av det militærmedisinske samarbeidet mellom våre to land, og et lykkelig eksempel på hvordan et land kan gå fra å være krigførende til fredskapende på kort tid. Men det er mer enn dét: Det serbiske innslaget er første gang de moderne, demokratiske Serbia deltar i en internasjonale operasjon overhodet. Det gamle Jugoslavia var en flittig bidragsyter til FN-operasjoner, men på 1990-tallet ble jo området selv gjenstand for alvorlige konflikter som krevde militær innsats utenfra. For Serbia er det derfor et viktig skritt nå å kunne ta plass blant de stater som kan være en bidragsyter i slike sammenhenger. Det gleder meg at de har valgt å gjøre dette innen rammen av et norsk bidrag. Det norske feltsykehuset i Tsjad er der for å hjelpe hjelperne. Slik spiller vi en viktig rolle for å muliggjøre denne store FN-operasjonen bestående av politifolk, militære og sivile. Suksessen måles ut i fra om FNlykkes. Samtidig har vi i denne spesielle operasjonen lagt opp til at eventuell overskuddskapasitet utover sykehusets primære oppdrag skal kunne stilles til disposisjon for det lokale helsevesenet i det østlige Tsjad. Denne beslutningen er gjort etter nøye overveiing og nær kontakt mellom oss, MINURCAT II, Verdens helseorganisasjon i Genève og myndighetene i Tsjad. Tanken er at denne støtten skal gjøres på en slik måte at det bidrar til kompetanseoverføring til lokale krefter, i stedet for å konkurrere med Tsjads eget (og svakt utbygde) helsevesen. Vi har ressurser og kompetanse. Vi kan gjøre et skikkelig arbeid. Og vi gjør det. Men først og fremst har vi vist en politisk vilje, omsatt i praksis, til å bistå og styrke FN. Deltakelse med norske styrker i FNoperasjonen MINURCAT II er derfor også en viktig konkretisering av regjeringens ambisjon om å øke innsatsen i FNledede fredsoperasjoner, med særlig vekt på Afrika. (Publisert i Nordlys, 29. juli 2009)

18 :aktuelt: ute Krigshistoriens entusiaster Bringer historien videre De som trodde at interessen for krigshistorien fra den siste verdenskrigen var dalende, tar skammelig feil. Det viser gløden på og rundt det største kommersielle militærshowet i verden, nemlig det britiske War And Peace Show. Her du kan få kjøpt alt som kan tenkes av militært utstyr. Til og med kanoner og stridsvogner. Eller du kan oppleve et levende glimt av historien. tekst og Foto: roger HelMerS Paddock Wood er en liten landsby en snau time sør for London. Vi ankommer utpå ettermiddagen. Jeg ser etter skyssbussen som etter sigende skal frakte oss behørig frem til bestemmelsesstedet. Men den vises ikke noe sted. Alt som er nærliggende er en parkert Willy s jeep som ikke er yngre enn andre verdenskrig. Jeg spør sjåføren om han kjenner til ovennevnte buss. Han spør hvor mange vi er, og et halvt minutt etterpå er vi 4 mennesker stappet inn i jeepen på kryss og tvers, humpende langs den britiske landeveien. SHOW MED MANGFOLD Etter noen minutter er vi inne ved en familiepark. Og der, bak karuseller, rutsjebaner og trampoliner skimter vi fargerike vimpler fra antenner. Etter hvert ser vi teltboder på rekke og rad og ikke minst alt mulig av militære vogner og skyts. Vi er nemlig ankommet Hop Farm, som for 27. gang huser den desidert største militærhistoriske messen i verden. Her kommer alle som er interessert i våpen, uniformer, kjøretøy og alt som kan relateres til det militære. En fra messekontoret fortalte meg at det tar 4 dager å gå rundt hvis man skal se på alt. Messen er delt inn i felt. Svære sletter med teltboder på rekke og rad som selger uniformer, luer, stridsvester, våpen, kopper og kar, dominerer på flere av dem. Og bildeler. Et firma fra Nederland har til og med kjørt inn en trailer med deler til Willy s jeep. I hovedsak så er det utstyr fra den siste verdenskrigen, men Vietnam og krigene i Irak glimtes inn i utstyrsmengden. Hundrevis av stridsvogner, pansrede personellkjøretøy, artilleri, jeeper, lastebiler og motorsykler i alle vektklasser dekker andre svære områder. Og levende historie. LEVENDE HISTORIE I DISPLAY Etter å ha brukt noen timer i bodene når vi 18

19 :aktuelt: ute Boder med ammobikser et nytt enormt felt med såkalte reenactment groups. Reenactment er engelsk og kan oversettes til å gjengi eller rekonstruere. Her har grupper fra hele verden gjenskapt scenarier fra krigene. De har gravd skyttergraver, kledd seg i uniformer og våpen, plassert seg ved siden av telt og kjøretøy, nøyaktig kopiert som det var i en delen av historien. Og alt er korrekt ned til minste detalj. Inne bak noen sperringer finner jeg Steve Friedrich fra London. Han forestiller en tysk soldat som har ansvaret for noe så eiendommelig som et feltpasskontor. Der står han i full tyskermundur, ved siden av et lite telt med et skranglete skrivebord. Det er fylt av gulnede papirer, blyanter og stempelputer. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Jeg spør ham om hvorfor han driver med reenactment. Svaret overrasker meg noe: Sovende skarpskytter -Min far var tysk soldat under annen verdenskrig og jeg ønsker å hedre, ikke bare ham, men alle soldater fra alle sider. Krigen er ikke deres feil, sier han. Han kan også fortelle at faren hans var på dette showet for noen år siden. Og at han var veldig stolt av det sønnen var med på. Nede i en skyttergrav rett ved sitter noen av de andre entusiastene i gruppen til Steve. Han forteller meg at soldaten i midten er fra Sverige og peker på en ung gutt som sitter sammen med råbarkede tyske soldater bak et truende maskingevær. -Vi kommer fra hele verden, som oftest samles vi rundt denne type arrangementer som dette, eller andre show, forteller Friedrich. Og så hender det at vi møtes til julefest en gang i blant, avslutter han. Når jeg spør ham om hvordan det finansieres, så sier han at det utelukkende må tas fra egen lomme. -Er du veteran fra 101 Airborne Division?, spør jeg en eldre kar som står og vokter noe som skal forestille et amerikansk forsyningsområde med en noe mer moderne hagle knugende i hendene. John Flatley fra Sandhurst ler godt. -Nei, jeg er født i 1943, svarer han 19

20 :aktuelt: ute Veteran viser vei humrende. John ser nemlig ut som en ekte krigsveteran der han står i den amerikanske eliteavdelingens uniform. Han forteller at han tilhører en annen gruppe, men er lånt ut til denne på grunn av frafall. Noe han gjerne gjør, som han sier. Disse slettene er fulle av hengivenhet, uten tvil. :Fakta War and Peace Show 2010 (21-25 juli) er en britisk kommersiell militærmesse som tiltrekker seg militærhistoriske entusiaster fra hele verden. Arrangeres i familieparken Hop Farm ved Paddock Wood sør for London Her stilles ut historiske kjøretøy med tyngde på annen verdenskrig men andre kriger og konflikter vises også. Det selges og kjøpes alt slags uniformseffekter, våpen og kjøretøymateriell, enten det er antikt eller reprodusert. Her vises krigsshow og gjengivelse av krigsscenarier, også primært fra annen verdenskrig Tallet varierer, men ligger rundt besøkende i løpet av uken noe avhengig av været. For å komme dit: ta fly til London, deretter tog fra Waterloo Station til Paddock Wood. Derfra går det en skyssbuss inn til området. Dersom du ønsker å bli der noen dager, så må du være tidlig ute for å booke hotell eller bed and breakfast. Ellers må man belage seg på noen reising. Temperaturen på denne tiden ligger på grader i området, men ta med regntøy. Se også: KRIG PÅ LIKSOM Bak oss smeller det fra smatrende mitraljøser og ladninger som eksploderer. Idet støvet driver fra et åpent område fullspekket med publikum, skjærer en kommentatorstemme gjennom luften. Den formidler utviklingen i en lekekrig mellom tyskerne og de allierte ute på ei slette Moderne jeep Tyske offiserer med en diger sandvoll mellom partene. Buskkledde stridsvogner og soldater prøver etter beste evne å slå hverandre ut til publikums store begeistring. Tyskerne forsøker etter hvert desperat å avgjøre striden til sin fordel med det beryktede antitankvåpenet Panzerschrek, men det kan se ut som om det går den samme veien 20

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig.

Vi tenner hodelyktene og det vakre, snødekte skoglandskapet åpenbarer seg. Over oss er det skyfritt og stjerneklart. Herlig. Nordmarka på langs Tekst og foto: Sølve H. Paulsen og Joel Gillberg Halv seks, fredag ettermiddag, møtes vi under tavla på Oslo S. Fire staute mannfolk med hver vår sekk pakket med mat, sovepose og varme

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

(Ruth, meg, Soazic og Mike)

(Ruth, meg, Soazic og Mike) USA 2014 Endelig var dagen jeg hadde ventet så lenge på endelig kommet. Endelig var jeg landet i Oslo og nå var de bare for meg å finne hotellet mitt hvor jeg skulle tilbringe den siste natta jeg hadde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden

Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Rapport fra åpningen av Fagforbundets barneby i Angola Av Helga Rismyhr Grinden Fagforbundets barneby i Huambo, Angola, er bygget i samarbeid med SOS Barnebyer. Barnebyen er finansiert ved hjelp av bidrag

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

St.prp. nr. 80 (2001-2002)

St.prp. nr. 80 (2001-2002) St.prp. nr. 80 (2001-2002) Finansiering av norsk militær deltagelse i Afghanistan Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 30. august 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kap. 1792

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt

Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Okhaldhunga Times, Mai 2015. Nr 2 Jordskjelvnytt Kjære venner Her i Nepal er livet svært preget av jordskjelvet, og vi vil gi en liten oppdatering til alle dere som følger med: Fremdeles pågår nødhjelpsarbeidet

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

St.prp. nr. 8 ( )

St.prp. nr. 8 ( ) St.prp. nr. 8 (2001-2002) Om humanitær bistand i forbindelse med krisen i Afghanistan Tilråding fra Utenriksdepartementet av 12. oktober 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kap 191, 195 Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor

Inger Skjelsbæk. Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Inger Skjelsbæk Statsfeministen, statsfeminismen og verden utenfor Stemmer 6 Om forfatteren: Inger Skjelsbæk (f. 1969) er assisterende direktør og seniorforsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!»

«SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» Brøset barnehage «SJÅ! HØYBALLAN HAR PÅ REGNKLÆR!» KORT OM PROSJEKTET Et prosjekt om høyballer, hvor vi har fulgt en åker gjennom et helt barnehageår. Det som egentlig skulle bli en helt annen tur, endte

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010

Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 Mål 2010-2015 Vedtatt på landsmøtet 2010 2 3 Langsiktige mål 2010 2015 Forbundet skal i perioden arbeide for å oppfylle følgende, overordnete mål: 1. Veteranrettigheter Alle veteraner får anerkjennelse

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang.

- Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. De som blir - Vi er ikke mot israelere, men vi er mot okkupasjonen, sier Abu Sakr. Denne uken ble hus i lokalsamfunnet hans ødelagt for 14.gang. - Hvis dere ikke har møtt Abu Sakr, har dere ikke møtt noen

Detaljer