Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO"

Transkript

1 Sjekk NR posten TEMA: Forsvarets nye utenlandsoperasjon: FNs feltsykehus i Tsjad Side 12 Krigshistoriens entusiaster War & Peace Show i UK Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO

2 :innhold NR Sjekk posten Nr ISSN: Tsjad-spesial Side 6-9, 12-15, Aktuelt Leder...4 VALG 09: Det nytter!/tilbakeblikk på Kameratstøtte.no...5 Tsjad spesial: 100 mil på dumper!...6 Tsjad spesial: Jakter vann i ørkenen...8 Tsjad spesial: Med Norwegian Deployble Hospital til Minurcat i Tsjad...12 Tsjad spesial: Skjerper hygienen i Tsjad...14 Tsjad spesial: Vi har få fiender i tsjad...15 Kommentar: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen...16 Aktuelt ute: Krigshistoriens entusiaster...18 Portrett: Veteranen fra Falkland...22 Aktuelt hjemme: Operasjonsmedaljen til veteraner...24 Aktuelt hjemme: Tildeling av Krigskorset gjenopptas...25 Tilbakeblikk: Situasjonen i Iran...26 Portrett: Den eldste veteranen...30 Aktuelt hjemme: Landskyttestevnet på Evje...32 Aktuelt hjemme: GIH på NVIO besøk...32 GS har ordet...33 Lokalforeningene Portrett: Terje Grüner...34 SANDEFJORD: Monument i Kirkeparken...36 Krigsveterandag på Hedrum Bygdetun...37 Suksess i Hattfjelldal...38 HARSTAD: Rapport fra medlemsmøte...39 Mini-nordisk FN-treff i Umeå...40 Kontakt med leserne Hundens år...42 Deltidssoldater i internasjonale operasjoner...43 Invitasjoner...44 Nye bøker...45 Medlemsservice...46 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO Neste nummer av Sjekkposten (nr 5) kommer ut i oktober med deadline 1. oktober. ) Generalsekretær: Vidar Falck Tlf.: e-post: Forbundets høye beskytter: Hans Majestet Kong Harald V Informasjonssjef/redaktør: Kristin Bjerkli Tlf.: e-post: Leder kameratstøtte: Knut Østbøll Tlf.: e-post: Forbundskontor: Berit Magnussen Tlf.: e-post: Jan Steen Telefon: e-post: Rådgivere: Bjørn Næss Telefon: e-post: Geir Stamnes Mobil: e-post: Forbundets hjemmesider: e-post: Husk å melde adresseforandring til NVIO, telefon eller faks Mediainformasjon: Opplag: Teknisk produksjon: Høegh as Annonsesalg: Per Ellef Amble, tlf: , e-post: Trykk: Norby Grafisk as Ansvarlig utgiver: NVIO Postboks 1635, Vika 0119 Oslo 2

3 Redaktør Så var sommeren over, og hverdagen er på ny over oss. En ny og annerledes hverdag tok til i mai for de soldater som tok fatt på sin nye utenlandsoperasjon, da Forsvaret tok over FNs feltsykehus i byen Abéché i Tsjad. Disse har enten nylig avsluttet sin oppgave med å bygge opp det norske feltsykehuset i Tsjad, eller endelig åpnet feltsykehuset i full drift nå i juli. Om oppbyggingen av feltsykehuset, utfordringene underveis, og hvordan første halvdel av tjenesten der nede har vært, samt hvorfor Norge er i Tsjad, kan dere lese om i dette nummeret i "Aktuelt: Ute". Kameratstøtte.no Velkommen til nettjenesten Kameratstøtte.no Vi har oppdaget alle militær entusiasters paradis! Det britiske War & Peace Show er det største og mest varierte kommersielle militære show i verden. Her kan du finne og kjøpe alt som tenkes kan av militært utstyr. Eller du kan oppleve levende glimt av historien - gjengitt ned til minste detalj. Tør jeg ane at dette blir ett nytt og populært reisemål for "turgruppene" rundt om kring i lokalforeningene? Les om dette spektakulære show under "Aktuelt: Ute". Støtt våre soldater - har vært ett mål i NVIO i alle år, og gir seg utslag på mange måter; bl.a. gjennom vårt kameratstøtte arbeid, vårt arbeid for å bedre veteraners rettigheter, og ved å jobbe iherdig for å få til aktive lokalforeninger for alle veteraner - fra ulike operasjoner, i alle aldere - som gir de ett godt møtested når de kommer hjem. Dette krever kontinuerlig planlegging og innsats som "GS har ordet" tar opp i dette nummeret. Og sist men ikke minst ved å bry seg om soldatene og deres pårørende i det daglige slik dette nummerets "Leder" tar for seg. Kristin Bjerkli Mange opplever utenlandstjenesten som en positiv erfaring, men for noen kan tjenesten føre til ulike problemer senere i livet. Snakk om dine opplevelser med en likemann. Gå inn på eller ring vår landsdekkende Kameratstøttetelefon:

4 Leder STØTT VÅRE SOLDATER NVIO ble opprettet i november 1960 og blir 50 år i Gjennom alle disse årene har forbundet blant annet hatt som mål å hjelpe og støtte personell som har tjenestegjort internasjonalt med å skape ett felles nettverk her hjemme. Soldatene reiser ofte ut som unge voksne eller som erfarne befal med spesialkompetanse for å løse krevende oppgaver i henhold til oppdrag og mandat gitt av verdenssamfunnet og egen regjering. Mange kommer i direkte krigshandlinger eller i væpnede konflikter hvor soldatene blir tvunget til å bruke militær makt for å verne seg selv, sivile eller personell i egne eller allierte avdelinger. Vi som selv har deltatt i internasjonale operasjoner vet hvor viktig samhold og samarbeid innad i avdelingen må være for at tap, skader og sykdom skal unngås og minimeres.vi har et felles mål, ønske og bønn om at alle kommer hjem med liv og helse i behold. Samtidig fortsetter hverdagen i hjemme. Sommeren er nå lagt bak oss og vi tar på ny fatt på vårt daglige arbeid, samvær med familie og venner. De fleste tenker ikke på soldatene som er ute, men er naturlig nok mer opptatt av hverdagen. Samtidig kan din nærmeste nabo eller arbeidskollega ha en datter eller sønn som akkurat nå tjenerstegjør for Norge og det internasjonale samfunn i et konfliktområde i det store utland. Eller kom hjem fra tjeneste i Afghanistan for noen få uker siden? Hvordan ville vi selv ha ønsket å bli mottatt etter måneder med felles forsakelser, savn etter familie, barn og kjærester, og sterke mentale og fysiske utfordringer? Det handler ikke om å bry seg MEN Å BRY SEG OM! Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier på regjeringens nettside: Vi skylder våre soldater at de får den støtten de har krav på. og sier videre; jeg vil også hevde at norske politikere er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å skulle støtte våre soldater etter eventuelle uønskede hendelser. En måte å støtte soldatene på er ved fysisk nærvær. Hva kan ansvarlige politikere, militære og vi som veteraner gjøre? Når vi møter en soldat på vei til eller fra tjenestested, på bussen, toget eller på en flyplass, gå bort til han eller henne og fortell hvor stolt vi er av dem og den tjenesten de utfører på vegne av verdenssamfunnet. Fortell dem også at vi vet om savnet, forsakelsene og farene, men også om det sterke vennskap de opplever sammen og som vil prege dem positivt for all fremtid. Send en hilsen til familien som har ledsager, mor, far, datter eller sønn i internasjonal tjeneste eller veteranen som har nettopp har kommet hjem. Det handler ikke om å bry seg MEN Å BRY SEG OM! Er du veteran selv så vet du så altfor godt hvordan veteraner møter veteraner - bruk det! NVIO arbeider hele tiden med å få frem budskapet om full støtte til våre kvinner og menn som har påtatt seg det ansvaret det er å skulle bidra til å fremme en verdensorden basert på fredelig samkvem og konfliktløsing,lindre menneskelige lidelser, håntere konflikt og fremme stabilitet. POLITIKERE, MILITÆRE OG VETERANER-STØTT VÅRE SOLDATER I SKRIFT, TALE OG KONTAKT! Odd Helge Olsen Presiden NVIO 4

5 :aktuelt: hjemme Takket være den økende oppmerksomheten om veteranspørsmål de senere år og, ikke minst, iherdig innsats fra veteranorganisasjonenes side, har alle politiske partier på Stortinget formuleringer om oppfølging av veteraner og veteranrettigheter i sine programmer foran høstens stortingsvalg. Det er trolig første gang i historien at dette skjer! Av vidar FAlck Dette er det vi har funnet om saken ved gjennomlesning av partienes programmer: For å styrke forsvarsevnen vil Høyre styrke veteranenes rettigheter i lovgivningen, med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og støtte til pårørendearbeidet. Arbeiderpartiet vil styrke veteranenes rettigheter med vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørendearbeid. Det nytter! Kristelig folkeparti vil sikre god oppfølging for veteraner og sikre økonomisk trygghet og velferdstjeneste til passet den enkelte veterans behov. Senterpartiet vil bedre ettervernet for veteraner. Sosialistisk venstreparti sier: Staten og forsvaret har et særlig ansvar for å følge opp de som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og sørge for at fysisk og psykisk skadete veteraner får et godt økonomisk og helsemessig tilbud. Fremskrittspartiet sier: Oppfølgingen av norske soldater som har deltatt i utenlandsoperasjoner, må styrkes, blant annet av en dedikert lege/sanitetstjenesten i Forsvaret. Venstre sier: Erfaring viser at internasjonale operasjoner dessverre vil påføre enkelte soldater skader, og at en del av skadene først avdekkes etter at tjenesten er avsluttet. Det påligger et ansvar for å ivareta dem som har gjort en innsats for fellesskapet og som i etterkant får problemer. Venstre vil sikre at soldater som har blitt skadet i internasjonal tjeneste får hjelp, også når skaden oppdages etter at tjenesten er avsluttet. I midten av juni vedtok Stortinget viktige endringer i forsvarspersonelloven og behandlet Stortingsmelding nr 34 om oppfølging av personellet før, under og etter deltagelse i utenlandsoperasjoner. Det er den nye regjeringen etter valget som skal omsette disse vedtakene i konkrete tiltak. Det er opp til hver enkelt av dere å ta stilling til om det gjøres best av de sittende regjeringspartiene eller om en ny regjering er nødvendig. Andre samfunnsspørsmål er selvfølgelig også avgjørende for hvilket parti dere vil stemme på. Uansett er det viktig at flest mulig bruker stemmen sin. De som sitter hjemme har ingen rett til å klage på resultatet etterpå. Godt valg den 14. september. Tilbakeblikk på Kameratstøtte.no Av Sven StAve Etter 10 måneders drift er det kanskje riktig å se litt tilbake på hva som har skjedd disse månedene, reflektere over hva vi har oppnådd og tenke litt over veien videre. Målgruppen vi i utgangspunktet ønsket å nå, ser ut til å være mer skjult enn vi trodde. Det ser ut som målgruppen trekker seg helt tilbake, utenfor alt som er forsvarsrelatert og veteranforeningsrelatert. Arbeidet vårt har ført oss til andre arenaer etter hvert. Slike arenaer som Villmarksmessen hvor vi hadde meget godt besøk. Vi vet jo også at en del av disse menneskene vi søker og nå må ha noe å leve av. Ikke slik å forstå at vi skal ha tak i navn og bosted, men at vi via deres kontaktpersoner f. eks. i NAV systemet kan få synliggjort at vi er der for å hjelpe disse menneskene videre til en bedre tilværelse. Vi vet imidlertid at vi konkret hjelper og har hjulpet mennesker videre. Det har vi mange synlige dokumentasjoner på. Vi kan også konkret dokumentere at vi siden starten 1. September 2008 så har hjemmesiden kameratstøtte.no pr. 13. Juli 2009 hatt 5426 besøkende. Vi registrerer også at hovedtyngden av besøkende kommer fra Norge, selv om det overraskende nok er besøkende fra mange andre kanter av kloden. Det vi ønsker nå er at vi kan få innspill fra leserne av Sjekkposten som gjør at vi kan bli bedre og at vi kan nå enda flere brukere av denne tjenesten. Så kom med det ris og ros. Ikke sitt på gjerdet. 5

6 :aktuelt: ute Tro det eller ei denne kolonnen kjørte over tusen kilo 100 mil på dumper! Norske ingeniørsoldater la ut på en over 1000 kilometer lang kjøretur for å få alle anleggsmaskinene til etableringsstyrken fra Ingeniørbataljonen fram til den nye norske leiren i Tsjad i Afrika. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Turen på rundt 1000 kilometer tok tre og en halv dag, sier Knut Olafsen (30) fra Steinkjer. Han er en av de norske soldatene som måtte ta fatt på den lange kjøreturen til hjertet av Afrika. Flyplassen i Abeché, byen ved den norske leiren i Tsjad, har nemlig ikke mulighet til å ta imot de enorme Antonov AN-124 transportflyene Forsvaret benyttet for å frakte utstyret til Afrika. Dermed måtte den uvanlige kolonnen ta fatt på mil etter mil med dårlige afrikanske grusveier. FÅ MIL MED ASFALT Jeg var på et av de første flyene som gikk nedover til Afrika. Det første vi gjorde da vi møtte opp på den militære flystasjonen på Gardermoen var å laste opp flyet med utstyret vi skulle ha med. På vårt fly hadde vi med oss blant annet en dumper, en gravemaskin og to lastebiler, sier Olafsen. Det russiske transportflyet er så svært at det nærmest kan sammenlignes med en ferje. Inne i buken på flyet parkerte ingeniørene like godt to kjøretøy i bredden, så svært er det. Et døgn etter at flyet landet i Ndjamena, hovedstaden i Tsjad, begynte vi på den lange kjøreturen. I den første kolonnen kjørte vi de fire Moxy MT 31-dumperne og en militær feltvogn. På lasteplanet på dumperne hadde vi en gravemaskin og forskjellig ustyr, sier Olafsen, som selv kjørte en av dumperne. Turen gikk for det meste på dårlige afrikanske grusveier. Det var bare noen få mil med asfalt. Etter det måtte vi på en grusvei som bare ble verre og verre jo nærmere vi kom Abeché. Heldigvis hadde jeg en maskin med store hjul, for da merket jeg ikke humpene så godt. De som satt i feltvognen hadde det nok verre, humrer Olafsen. MØTTE SPYD-MENN Vi slo følge med 35 franske soldater som skulle samme veien. De sørget blant annet for vaktholdet under turen, sier Gustav Betten (27) fra Kviteseid. Underveis passerte vi mange landsbyer. De var preget av fattigdom. Ett sted så vi menn som gikk langs veien med spyd, sier Olafsen. Så fort soldatene parkerte kjøretøyene strømmet nysgjerrige barn og voksne til for å se på de store maskinene. Et av de franske kjøretøyene ble underveis utsatt for en alvorlig ulykke. Dermed måtte vi ha en lengre stopp like ved en landsby for å vente på ambulansehelikopteret. Da samlet det seg hundrevis av barn rundt oss, sier Betten. Vi hadde med oss fotballer fra Norge, som vi ga til barna. Det var utrolig artig å spille fotball mot dem, sier Olafsen. På turen overnattet soldatene på feltseng under åpen himmel, spiste feltrasjoner, og gikk streifvakter sammen med de franske soldatene. Det var heldigvis lite mygg. Også var det kaldere. På natten var vi nede i tretti grader, sier Olafsen. 6

7 :aktuelt: ute meter inn i hjertet av Afrika. Foto: FORSVARET 48 FAT DIESEL Vi tanket opp kjøretøyene til lunsj og til middag. På lasteplanet på den ene dumperen hadde vi med oss 48 dieselfat, sier Olafsen. Kontrastene fra det afrikanske landet og til Norge er ekstreme. Tsjad ligger like ved ekvator, og under hele oppdraget måtte soldatene forholde seg til ekstreme temperaturer og støvfin ørkensand. Varmen var et problem. På dagtid var det over femti grader varmt i skyggen, sier Olafsen. Vi måtte holde en fart som hele tiden var tilpasset temperatur og belastningen på utstyret. Vi fulgte nøye med på temperaturen i motor, girkasse og drivverk, sier Harry Tobiassen (28) fra Vesterålen. Han var mekaniker under turen, og var forberedt på å få mange forskjellige utfordringer underveis. LEDNINGENE SMELTET Turen gikk egentlig over all forventning. Jeg hadde forventet mange flere problemer med støvet og varmen. Maskinene våre er tross alt norske, og har ikke vært testet i slike ekstreme omgivelser, sier Tobiassen. Han hadde kun med seg en verktøykasse, noen ledninger og Forsvarets krigsskadereperasjonssats (KSR) på turen. Det vi plagdes mest med var elektroniske feil. Plutselig ville ikke dumperen gå i gir, for eksempel. Eller så stoppet den helt. Da var det kortslutning i ledningsnettet, for isolasjonen som var brukt rundt ledningene var ikke tilpasset den ekstreme varmen som utviklet seg i koblingsboksen. Ledningene smeltet rett og slett! På den ene dumperen ble motorstyringen helt ødelagt av varmen. De norske soldatene måtte hele tiden «jukse» seg forbi feil, og fikk det meste til å fungere igjen. Men akkurat motorstyringen måtte de koble helt ut, og kjøre resten av turen i nødmodus. Dermed fikk de redusert motoreffekt på ett av kjøretøyene. GAMMELT MATERIELL De andre nasjonene her nede kjører for det meste bare med gammelt materiell som fungerer uavhengig av elektronikk. Det er velprøvd materiell som de vet fungerer i ekstremt varme omgivelser, sier Tobiassen, og fortsetter: Vi har likevel fått mange lange blikk etter det moderne utstyret vårt. I den ekstreme varmen har det klart seg overraskende bra, tross alt. Vi er veldig glad i det utstyret vi har. De andre norske soldatene kunne heller ikke tenkt seg å bytte ut de moderne maskinene. Vi startet på turen mandags morgen, og var ikke framme før torsdag klokken ett. Da hadde vi kjørt 1040 kilometer. Til tross for de ekstremt dårlige veiene var det veldig komfortabelt å kjøre de splitter nye dumperene, sier Olafsen. Komfortabelt, men litt tregt, tilføyer Betten og humrer. MEKANIKER: Harry Tobiassen (28) fra Vesterålen var mekaniker da fire Moxy-dumpere og en militær feltvogn kjørte hundre mil i rundt 50 varmegrader i Afrika. Foto: FORSVARET 7

8 :aktuelt: ute Jakter vann i ørkenen TØRT: Haug og de andre ingeniørsoldatene boret en vannbrønn til en skole som ligger like ved den norske leiren. Der kom de til 170 meter uten å finne vann. Etter en dag med prøving og feiling flyttet de riggen, og fant til alt hell vann like i nærheten. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET Knut Einar Haug fra Ål i Hallingdal har vært på vannjakt i det brennende hete ørkenlandskapet i Tsjad. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Å finne vann her er ikke lett! Knut Einar Haug har reist fra Ål i Hallingdal til det dypeste Afrika for å finne vann til det norske FN-feltsykehuset i Abeché i Tsjad. Og her er det ingen vanngaranti. Det er ikke bare å bore i vei. Her er det ikke et grunnvannsspeil slik vi har i Norge, sier han. SOM Å LETE ETTER OLJE Vannet ligger i små lommer, ofte i gruslag under bakken. Det er nesten som å lete etter olje, sier Haug, og fortsetter: Før vi startet å bore gjorde vi en hydrogeologisk undersøkelse. Da fant vi et eget vannreservoar. Nå har vi boret to brønner og to monitorbrønner ned dit. Da skal det være mer enn nok vann til den norske styrken. Haug er en del av den norske etableringsstyrken som skal bygge opp det norsk feltsykehuset i Tsjad. Avdelingen har fraktet med seg alt av utstyr fra gravemaskiner til borerigg fra Norge. Arbeidet er nå ferdig, og Haug og de andre ingeniørsoldatene er tilbake i Norge. GJENBRUKER VANNET Det viktigste nå er å etablere et bærekraftig vannsystem i den norske leiren, sier Haug. I Norge er vann en selvsagt ressurs. Det er det ikke i Afrika, og de norske soldatene kan ikke uten videre ta med seg sine norske vannvaner i internasjonale operasjoner. Det regner forholdsvis mye her i regntiden, men på grunn av det spesielle jordsmonnet tar det langt tid før vannet trenger gjennom og fyller opp reservoarene igjen. Litt enkelt kan vi si at grunnvannet er en ressurs som vi bruker opp her nede, på samme måte som med oljen i Nordsjøen. En gang er det tomt, sier Haug. Derfor er målet til de norske ingeniørsoldatene å ta opp så lite vann som mulig. Alt avløpsvann vil renses til drikkevannskvalitet. Når det er ferdig renset sendes det på ny ut i toalettene og dusjene. På den måten vil vi bruke minimalt med nytt vann, sier Haug. STRENGE HYGIENEKRAV Det norske feltsykehuset har strenge hygienekrav som krever at personalet dusjer jevnlig og har en god personlig hygiene. Vannforbruket vil derfor være forholdsvis høyt. I dag kjøper FN vann av en lokal brønneier. På kort tid har vannprisen skutt i været med over 450 prosents økning, sier Haug. Han er redd vannforbruket vil tømme vannreservoaret under byen. Da nytter det ikke å bore flere brønner. Er det tomt, så er det tomt, sier han. Den norske brønnen er boret i et eget vannreservoar som ble funnet ved hjelp av avansert teknologi. Egne monitorbrønner gjør at en kan følge med på vannstanden, og gjøre tiltak om vannet synker for raskt. Vi har prøvd å bore en brønn til en skole 8

9 BARN: De tsjadiske guttene synes det er minst like spennende med maskiner som norske gutter. I tillegg er vannet herlig avkjølende i de omlag 50 varmegradene. Foto: Lars Magne Hovtun, FOR- SVARET som ligger like i nærheten. Der kom vi til 170 meter uten å finne en dråpe vann. Det viser hvor vanskelig det er, sier Haug. Etter et par dagers prøving og feiling fant de norske soldatene imidlertid vann på et nytt sted, og på 66 meters dyp. NORSK OASE De norske brønnborerne har tiltrukket seg mange nysgjerrige og ikke minst tørste gjester i løpet av tiden i Afrika. Vi har jevnlig hatt besøk av folk som er nysgjerrige på hva vi driver med. I tillegg har vi blitt kjent med en tsjadisk gutt som har besøkt oss nesten hver dag, sier Haug. Vannet fra den norske brønnen er gjennomsiktig og klart, og en ser stor forskjell på det mye mer grumsete vannet som kommer fra brønnene i byen. Vi har hatt en tusenliterstank med vann stående her. Fra den har vi delt ut litt vann til alle som har vært her. I tillegg har vi tatt oss av mange tørste kuer, humrer Haug. VANNJAKT: Knut Einar Haug fra Ål i Hallingdal har boret etter vann til det norske feltsykehuset i Tsjad. Han er en del av 70 norske ingeniørsoldater som har bygget hele den norske leiren midt i Afrika. Foto: Lars Magne Hovtun, FORSVARET :Fakta Et norsk feltsykehus skal fra og med midten av mai ha helseansvaret for 7500 FN-ansatte i FN-operasjonen MINURCAT II i Tsjad. FN-operasjonens oppdrag er å beskytte de over flyktningene og internt fordrevne i området. I tillegg skal FN sørge for at de humanitære hjelpeorganisasjonene får god nok sikkerhet til å utføre sitt arbeid. Det norske feltsykehuset består av rundt 150 personer. Det norske bidraget vil være i Tsjad i et år. En egen etableringsstyrke på 70 soldater har siden starten på april arbeidet med å bygge opp det norske feltsykehuset.

10

11

12 :aktuelt: ute Med Norwegian Deployble Hospital til Minurcat i Tsjad Så er det på n igjen med en ny utenlandsmisjon. Jeg trodde at den forrige skulle bli den siste, men noen dager før 60 årsdagen kom forespørselen fra Forsvarets Personelltjeneste om jeg kunne tenke meg en betalt ferie i Tsjad for en 6 måneders periode. tekst og bilder: olav tofte larssen Betenkningstiden var kort og før jeg visste ordet av det var jeg kledd opp og i gang med en 3 ukers treningsperiode på Sessvollmoen. Rett over påske satt jeg på flyet til Tsjad for å slutte til det norske elementet NDH (Norwegian Deployable Hospital) i FN misjonen Minurcat2. Jeg skulle gjøre tjeneste som legal adviser. Etter en temmelig lang akklimatiseringsperiode i en transittleir i hovedstaden N Djamena ble kursen satt til Abeche hvor fremre Minurcat HQ er plassert. Flyreisen dit fra N Djamena tar i underkant av ca. 2 timer. Abeche er en relativt stor by med i underkant av innbyggere økende til ca. 1 million under regntiden. Minurcat HQ ligger rett på utsiden av denne og rett ved siden av flyplassen. Det norske bidraget består av et feltsykehus av det mest avanserte slaget og som skal betjene hele FN misjonen. Fullt etablert utgjør FN misjonen ca personer som gjør tjeneste i hele operasjonsområdet, som er den østre delen av Tsjad. Delvis i forkant av vår ankomst som strakk seg over perioden april-mai- hadde en egen TEF ( eatre Enabeling Force) bygget leiren, bokstavelig talt helt fra grunnen av. Et formidabelt arbeid det er vanskelig helt å forstå rekkevidden av. Resultatet er en leir med alt utstyr som fungerer med temperaturer over 60 grader pluss herunder sandstormer og regnskyll med ubeskrivelig styrke. Vi har pr. i dag ( ) vært gjennom det meste av dette og alt fungerer etter forutsetningene. Den norske styrken består av ca. 150 personer hvorav 30 tilhører en egen SNR stab.(senior National Representative). Inkludert er også er kirurgisk team fra Serbia med 6 personer. Hva angår mer private sysler er vi også godt forspent: trimtelt med alt tenkeligutstyr, kinotelt, internett/telefontelt og velferdstelt med alt av spill og biblitok (bøker og DVD er. Vi behøver ikke å kjede oss på fritiden. Rundt hovedleiren løper en 4-5 meter høy voll (ca. 4 km) som benyttes til spaserturer/jogging. Vi er forlagt i telt og har hver vår kabin på ca. 6m2. Dette gir plass til en seng, en zarguskasse og minimal plass til å rote på. Tipp-topp ablution-containere med dusj og toaletter og eget vaskeri bidrar også til at hverdagen blir enkel. I løpet av 6 måneder har vi 2 leaver til Norge, hver av den dagers varighet. Grunnlaget for FN s tilstedeværelse i landet er noe sammensatt og har sin rot bl.a. i konflikten i Darfurområdet i nabolandet Sudan, som har medført flyktningestrømmer i størrelsesorden over :Fakta MINURCAT II Faktasheet NDH/SNR Overordnet policy for hver enkelt i SNR/NDH: Den enkelte soldat har tillatelse til, på egne vegne, å uttale seg til lokalaviser og lignende om seg selv og sine egne motivasjoner for tjeneste i avdelingen, FN og/eller Tsjad. Dette gir naturligvis ikke autorisasjon til å bryte sikkerhetsloven, ei heller til å avsløre operasjonelle detaljer/operasjonsmønster. 1.0 Norge bidrar med et feltsykehus i FN-misjonen MINURCAT II (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad). På sykehuset arbeider om lag 150 soldater i en by som heter Abéché. 2.0 Tsjad har 10,8 millioner innbyggere og er en tidligere fransk koloni i den sørlige delen av grensen mot Tsjad. I tillegg er det rundt internt fordrevne i Tsjad. Dette har til sammen skapt en akutt humanitær situasjon i Tsjad. Flere internasjonale organisasjoner er til stede. Minurcat skal sørge for at disse organisasjonene for god nok sikkerhet til å utføre sitt arbeid samt sørge for sikkerheten til flyktningene. Det er også visse interne problemer i landet i form av opprørsbevegelser som retter angrep mot Tsjadiske myndigheter. Minurcat har ingen rolle i denne konkflikten og vi er følgelig heller ikke noe mål for disse gruppene. Kriminaliteten i området er imdlertid høy og derfor er det også visse restriksjoner på det å bevege seg utenfor hovedcampen og inn i byen Abeche. Dette forhindrer ikke at vi hver søndag arrangerer picnic er med egne feltvogner. Landskapet er ubeskrivelig. Vi er i et område med savanner og nå i regntiden begynner gresset å gro på det som ellers er et svidd ørkenlandskap. tiden går fort. vi er allerede halvveis i kontingenten. Hjemme venter velferdssamfunnet og de daglige rutiner. vi lever livet i Afrika nå! Sahara. Tsjad grenser til Sudan, Libya, Niger, Nigeria, Kamerun og den Sentralafrikanske Republikk. 3.0 For å bedre sikkerheten for flyktninger, hjelpetrengende og ikke minst de humanitære hjelpearbeiderne, ble FN-operasjonen MINURCAT II opprettet den 1. mars i år. Til utgjør MINURCAT II soldater, 300 politifolk og ytterligere om lag sivilt ansatte. 4.0 I Abéché bor det til vanlig om lag mennesker. Før regntiden starter er det imidlertid om lag en million mennesker i Abéché. 5.0 I følge FN var det per 15. mai 2009, flyktninger fra Darfur og internt fordrevne i området. I tillegg er det flyktninger fra den Sentralafrikanske republikk sør i landet av den lokale befolkningen lever under sterkt press som følge av den store strømmen av flyktninger og internt fordrevne. 12

13 SULTANATET I QUADDAI. Tur til det tidl. hovedkvarteret for sultanatet Quaddai. Stedet ligger ca. 1 times biltur fra Abeche ute på savannen og er omgitt av noen høydedrag. Ikke all verdens fjellmarsj, men nok til å bli gjennomvåt av svettte. I dag ligger adm. senteret i Abeche og sultanatene spiller fortsatt en viktig rolle i administrativ henseende. Restene av det gamle administrasjonssenteret kan skimtes i bakgrunnen. PARFYMERIET Apoteker Kjersti Hoel kan tilby et rikholdig utvalg av artikler, noe kjøkkensjef Thom Ramsland vet å verdsette. Temperaturer på 60 grader og sol i zenit fra skyfri himmel gjør det nødvendig med solfaktor 50. I dette apoteket får man alt man måtte trenge gratis. MAIN STREET ABECHE Byen er den fjerde største i Tsjad og tidligere et rikt handelssentrum. Innbyggertallet er på ca som øker betraktelig under regntiden. Byen er ansett som verdens varmeste. SIESTA Velkjent positur for peace keepers. MOTTAGELSEN På vakt ved mottagelsen er ( fra venstre) legene Stig Aakre og Per Aarhaug samt sykepleier Vivian Kleven. Sykehuset er det mest avanserte og moderne deployert i noen utlandsmisjon. Sykehuset gjennomfører stabilisernde kirurgi for å kunne transportere pasienten til hjemlandet for å sluttføre behandligen. Sykehuset har et akuttmottak, operasjonsstuer, en operativ avdeling, en intensiv avdeling, et laboratorium, et apotek, en røntgenavdeling, en tannlegeklinikk og en indremedisinsk avdeling med tilhørende sengeavdelinger. Sykehuset er selvforsynt når det gjelder medisiner, kjøkken, vannforsyninger, oksygenproduksjon, vedlikeholdsavdling og transport. VANNRENS Under etableringen av campen ble det boret etter vann og egen brønn kan nå levere ca liter i timen. Netto uttak er ca liter i døgnet. Vi er ikke fullt ut selvforsynt med vann, men med et fullt utbygd gråvann- og svartvannsanlegg (rensing og resirkulering) regner vi med å bli det. Brønnen er anlagt slik at den ikke ødelegger lokal vannforsyning. På bildet sørger ( fra venstre ) Trygve Natvik og Jan E. Dønnum for at prosessene går som forutsatt.tim Skilbred og Christian Fossbakk fra forsyningstroppen var innom på kaffevisitt. Gutta på vannrens skal sørge for at vi til enhver tid har liter på lager. Vannet renses ved UV stråling, mekanisk filtrering og ved tilsetting av Bacsan (klorerstatning). Vannet lagres ute i flere bledders. 13

14 Skjerper hygienen i Tsjad ABECHÉ: Eimen av kloakk river i nesen inne i FN-leiren Camp Star i Tsjad. Nå skal FN sammen med offiserer fra det norske feltsykehuset forsøke å skape en mer hygienisk og miljøvennlig leir. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad Kloakken er et kjempeproblem, sier løytnant Saliou Salifou, lege i den togolesiske FN-styrken i Tsjad. Togo har nettopp tatt over vaktholdet for den store FN-leiren Camp Star utenfor Abeché i Tsjad, og i en grøft bare tre meter fra styrkens forlegningstelt flyter kloakken fritt. Det er i denne leiren det norske feltsykehuset er i ferd med å bygges, og Togo er dermed en viktig samarbeidspartner og nabo for de norske soldatene i FN-operasjonen MINURCAT II. ROTTER, MYGG OG KLOAKK Vi har mange hygieniske utfordringer i leiren, sier major Eli Ristin Nergård, veterinær ved det norske feltsykehuset, og forklarer: Søppel og matavfall har gjort at rotter er et vanlig syn i leiren. Rottene kan i tillegg til å spre smitte også tiltrekke seg farlige slanger. Den åpne kloakken er i seg selv en utfordring, og skaper i tillegg gode klekkeområder for mygg med malariasmitte. Nå skal Nergård og orlogskaptein Stig Grønvold støtte FN med å få en mer hygienisk og miljøvennlig leir. MÅ SAMARBEIDE Vi må bli jevnt bedre på en rekke forskjellige områder hvis vi skal få kontroll på problemene. For eksempel nytter det lite å sette ut rottegift dersom rottene fremdeles finner matrester i søppelet, sier Nergård. Grønvold understreker at det er viktig å ha et godt samarbeid mellom de forskjellige nasjonene i leiren for å lykkes med å ha en hygienisk og miljøvennlig leir. Derfor har de norske offiserene brukt tiden til å opprette gode relasjoner til sine kolleger. De har også gjennomført en rekke inspeksjoner i leiren. Miljøvern og hygiene er ikke atskilt når en er i internasjonale operasjoner. Dette henger sammen. For å ha en god helse, må en ha et godt miljøvern, sier Grønvold. Det nytter ikke at én nasjon får bedre rutiner. Alle må samarbeide for å få dette til. Og det er alle innstilt på. Ingen liker å ha en åpen kloakk tre meter fra soverommet, enten du er fra Norge eller Togo, legger Nergård til. Vi skal flytte leiren vår litt nærmere den norske leiren om kort tid. Da slipper vi unna kloakken vi bor i nå. Men den vil fortsatt være et problem for alle som bor i leiren, sier Salifou. REGNTID OG FLOM I løpet av en måned er det ventet at regntiden vil starte i Tsjad. Da vil det regne i ukevis, og faren for flom er stor. Vi frykter at kloakken i de åpne grøftene vil blande seg med regnvannet og flomme over leiren, sier Nergård. Den norske etableringsstyrken som bygger det norske feltsykehuset har hevet hele sykehustomten med over en halv meter for å unngå store oversvømmelser. I tillegg er all kloakk i den norske leiren gravd ned i rørledninger. Det gjør den ikke i resten av Camp Star. På sikt vil FN forsøke å grave ned rør, men det rekker vi nok ikke før regntiden. Derfor ser vi på ulike kriseløsninger. En mulighet er å installere kloakktanker som tømmes av tankbiler hver dag, sier Nergård. Kloakk fra leiren blir i dag deponert rett på utsiden av leiren. Når den norske leiren blir ferdig vil vi imidlertid rense vår kloakk i et eget renseanlegg, sier Nergård. Da vil det rensede vannet bli gjenbrukt i toaletter og dusjer i den norske leiren, først og fremst for å redusere vannforbruket. Det vil også redusere utslippene ut av leiren, sier Nergård. 14

15 :aktuelt: ute Vi har få fiender i Tsjad ABECHÉ: Opprørere og regjeringsstyrker braket sammen i harde kamper bare få mil unna den norske leiren i Tsjad. FN-styrken Norge er en del av holder seg nøytral og har derfor få fiender i landet. Av kapteinløytnant lars MAgne Hovtun, presse- og informasjonsoffiser For de norske Styrkene i tsjad FN-styrkens oppgave er å beskytte flyktninger, internt fordrevne og sivile hjelpeorganisasjoner, sier oberst Jens Henrik Syversen. Han er sjef for de rundt 150 norske soldatene som tjenestegjør i FNoperasjonen MINURCAT II i det østlige Tsjad. Norges hovedbidrag er et feltsykehus som skal betjene de rundt 7500 FNmedarbeiderne som tjenestegjør i landet. IKKE PART I KONFLIKTEN I mai reiste tusenvis av opprørere fra sine hjembaser i Darfur og over grensen til Forts. fra forrige side. MALARIA I Tsjad finnes de fleste tropesykdommene. Nettopp derfor er det viktig å ha gode rutiner for å beskytte seg mot sykdomstrusselen. Malaria er for eksempel svært utbredt her nede. Vi har egne myggfeller som jeg sjekker jevnlig for å finne ut overvåke Anopheles-myggbestanden, sier Nergård, og fortsetter: Det er denne myggarten som overfører malariasmitten. De norske soldatene bruker medisiner for å beskytte seg mot sykdommen. I tillegg sover alle med myggtelt, og dekker seg til i skumringstimene når myggen er mest aktiv. Det er vanskelig å bli helt kvitt alle farer, men vi er gode på å beskytte oss mot dem. Vi har et godt samarbeid med nasjoner som er langt mer vant til forholdene her nede enn det vi er, avslutter Nergård. Tsjad. Der fikk de hard motstand av regjeringsstyrkene, som hevder at 225 opprørere og 22 egne soldater ble drept i kampene. Vi er ikke en part i konflikten. Dermed har vi få fiender i landet, sier Syversen, og utdyper: Det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake. Men det er helt klart at vi har en helt annen situasjon i Tsjad, enn det vi for eksempel har i Afghanistan. Møter regjeringsstyrker i Abeché De norske soldatene merker tydelig den spente situasjonen i byen når de er nede i selve bykjernen av Abeché. Der er de tsjadiske regjeringsstyrkene godt representert. De tsjadiske soldatene kjører pickuper, fullastet med tungt bevæpnede soldater. På taket er det ofte et maskingevær, og på sidene henger RPG-granatene klar, sier løytnant Stian Edvardsen (28). Han er sykepleier på en av feltsykehusets pansrede ambulanser, og har de siste ukene vært på nesten daglige kjøreturer i byen. Når det norske feltsykehuset blir operativt skal ambulansene kunne rykke ut til ulykker i hele byen, så derfor brukes dagene flittig på å gjøre seg kjent med byens innviklede veinett. UVANLIG SYN Det var litt uvant å se de tsjadiske militærkjøretøyene. Her går de tungt væpnede soldatene i utrolig mange forskjellige uniformer, så det er ikke lett å skjønne om det er regjeringsstyrker eller opprørere, sier Edvardsen, og tilføyer: De hilser og er vennlige mot oss, og har tilsynelatende ikke noe imot FN. Jeg føler meg på ingen måte utrygg. Sikkerhetssituasjonen er likevel utfordrende, og FNs sikkerhetsråd har uttalt at et hvert forsøk på å destabilisere situasjonen i Tsjad er uakseptabelt. Trusselen de væpnede gruppene utgjør for lokalbefolkningen og for de humanitære operasjonene i Tsjad bekymrer oss dypt, sier Vitaly Churkin på vegne av FNs sikkerhetsråd. De tsjadiske soldatene har vært et normalt syn for de norske soldatene i Tsjad. DARFUR-KONFLIKTEN Konflikten i Darfur-regionen i Sudan har drevet over flyktninger fra hjemmene sine og over til nabolandet Tsjad. I tillegg er rundt internt fordrevet i sitt eget land. Det store antallet flyktninger har ført til en akutt humanitær situasjon i Tsjad. Flere hjelpeorganisasjoner er inne og hjelper flyktningene. Men de har store problemer med sikkerhetssituasjonen. Kriminelle kaprer bilene deres, bryter seg inn på kontorene deres og stjeler alt de kommer over, sier Syversen, og avslutter: På grunn av den utfordrende sikkerhetssituasjonen opprettet FN MINURCAToperasjonen, som vi nå er en del av. Vi skal hjelpe hjelperne, slår Syversen fast. UTDRAG FRA FNS OPERASJONSLOGG: 17. mars 2009: Ti væpnede angripere brøt seg inn hos en hjelpeorganisasjon. Angriperne banket opp de ansatte, og stjal en bil og alt annet av verdi. 23. mars 2009: Syv tungt bevæpnede menn i militær utrustning stoppet to kjøretøy fra en hjelpeorganisasjon. Hjelpeorganisasjonen arbeidet med å bygge brønner til sivilbefolkningen. De uniformerte mennene stjal begge kjøretøyene, og lot hjelpearbeiderne stå igjen tomhendt. 15

16 :kommentar: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen: Med FN i Afrika; Derfor er vi Tsjad Det norske feltsykehuset i Tsjad er nå operativt. Våre ingeniørsoldater har fått utstyret frem, gravd brønner, lagt kloakk i rør og generelt gjort en fremragende innsats under til dels svært vanskelige forhold. Det er et meget moderne feltsykehus som nå fremstår. I tillegg til selve sykehuset med diverse støtteelementer deltar Norge også med et brønnborerteam. Begge er kapasiteter som er sterkt etterspurt av FN. Feltsykehuset, som består av rundt 150 personer skal være i Tsjad i ett år. Et feltsykehus er en viktig komponent i enhver militær operasjon, så også i FNstyrken MINURCAT II i Tsjad. Det samme miljøet har tidligere vært i tjeneste i Afghanistan og stått på beredskap for den nordiske EU-styrken, og Norge har tradisjoner for silke bidrag til internasjonale operasjoner helt tilbake til Tysklandsbrigaden og til NORMASH under Koreakrigen. Et feltsykehus er til for styrken selv; den skal gi moderne medisinsk bistand til soldater, offiserer og annet FN-personell enten de er såret i kamphandlinger eller blitt syke grunnet de krevende hygieniske forholdene i operasjonsområdet. FN-styrken MINURCAT II skal beskytte de flyktningene, de internt fordrevne og det humanitære hjelpearbeidet i det østre Tsjad og nordlige deler av Den sentralafrikanske republikk. I tillegg skal den militære komponenten støtte opp under FNs sivile politioperasjon, som også skal bidra til økt sikkerhet for sivilbefolkningen. Det FN gjør i Tsjad er nettopp det FN skal gjøre; fremme en verdensorden basert på fredelig samkvem og konfliktløsning, lindre menneskelig lidelse, håndtere konflikt og fremme stabilitet. Dette vil Norge være med på. Regjeringen la allerede i Soria Moria erklæringen til rette for økt norsk deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Vi var også klare på at Norge skal være en tydelig fredsnasjon. I dette ligger ikke bare en forpliktelse om at Norge skal fortsette arbeidet som fredsmegler i konflikter, men at vi også skal bidra aktivt i militære fredsoperasjoner. I Soria Moria - erklæringen slo vi også fast at vi ville prioritere å delta i operasjoner i regi av FN og NATO fremfor såkalte koalisjoner av villige. Denne politikken har regjeringen fulgt opp i praksis. Samtidig som vi har styrket innsatsen i NATOs ISAF-styrke i Afghanistan, har vi arbeidet konsekvent for å øke Norges deltakelse i FN. Derfor var det også at vi i or høst tilbød et feltsykehus som støtte til FN-operasjonen MINURCAT II. Bak denne beslutningen ligger også målsetningen om å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Vi ønsker å styrke FNs kapasitet og kompetanse til strategisk planlegging og ledelse av komplekse operasjoner med både politiske, militære, humanitære og utviklingsmessige dimensjoner. FN beskriver den humanitære situasjonen i området som akutt, og over 1,1 millioner mennesker har behov for nødhjelp. Under halvparten mottar i dag slik bistand. Situasjonen i det østre Tsjad er også nært knyttet til konflikten og den humanitære krisen i Darfur, hvor Regjeringen allerede for to år siden hadde en klar ambisjon om å delta militært. Den humanitære situasjonen i dette området henger nært sammen med krisen i Darfur i Sudan. Afrikas grenser eksisterer som kjent ofte først og fremst på kartet, og både de politiske og humanitære krisene i dette området er tett sammenvevd. Et norsk styrkebidrag til Tsjad må således sees som et bidrag til å avhjelpe situasjonen i hele regionen. Jeg besøkte selv området tidligere i år, og tok 16

17 :kommentar: Vårt engasjement i MINURCAT II er et konkret uttrykk for vår faste overbevisning om at en verdensorden som er bygget på FN og med FN som en ledende sikkerhetspolitisk aktør er det som sikrer en fredelig sameksistens mellom stater og folk. med meg inntrykk jeg aldri vil glemme. Dette var inntrykk av ufattelig lidelse, men også av håp hos de som faktisk hadde fått en form for beskyttelse i noen av flyktningleirene i området. Det nytter å gjøre en innsats. Vel så viktig er det også at vårt bidrag med feltsykehuset er en nøkkelfaktor for FNs videre styrkegenerering. Flere av nasjonene som har signalisert at de vil bidra med styrker, satte som en absolutt forutsetning at et moderne feltsykehus med høy standard måtte være tilgjengelig i operasjonsområdet. Vårt engasjement i MINURCAT II er et konkret uttrykk for vår faste overbevisning om at en verdensorden som er bygget på FN og med FN som en ledende sikkerhetspolitisk aktør er det som sikrer en fredelig sameksistens mellom stater og folk. Vårt ønske om en multilateral verdensorden under FN med vekt på folkeretten og menneskerettighetene er også et uttrykk for internasjonal solidaritet. Regjeringen har lenge ment at vestlige land i altfor stor grad har overlatt til landene i den tredje verden å stille styrker til FNs aller mest krevende operasjoner. Disse finner i stor grad sted i Afrika. Mer enn 80 % av alle soldater med blå beret kommer fra ikke-vestlige land, og spesielt land i sør. Dette er på den ene side gledelig fordi det markerer at mange land kan spille konstruktive roller for å fremme fred og sikkerhet. Samtidig mangler ofte disse landene spesialiserte militære kapasiteter som kan gjøre FNs operasjoner mest mulig effektive. Denne type spesialiserte kapasiteter er ofte bedre representert i vestlige land. Et kirurgisk team på seks personer fra Serbia er en del av den norske kontingenten i Tsjad. Dette er en naturlig fortsettelse av det militærmedisinske samarbeidet mellom våre to land, og et lykkelig eksempel på hvordan et land kan gå fra å være krigførende til fredskapende på kort tid. Men det er mer enn dét: Det serbiske innslaget er første gang de moderne, demokratiske Serbia deltar i en internasjonale operasjon overhodet. Det gamle Jugoslavia var en flittig bidragsyter til FN-operasjoner, men på 1990-tallet ble jo området selv gjenstand for alvorlige konflikter som krevde militær innsats utenfra. For Serbia er det derfor et viktig skritt nå å kunne ta plass blant de stater som kan være en bidragsyter i slike sammenhenger. Det gleder meg at de har valgt å gjøre dette innen rammen av et norsk bidrag. Det norske feltsykehuset i Tsjad er der for å hjelpe hjelperne. Slik spiller vi en viktig rolle for å muliggjøre denne store FN-operasjonen bestående av politifolk, militære og sivile. Suksessen måles ut i fra om FNlykkes. Samtidig har vi i denne spesielle operasjonen lagt opp til at eventuell overskuddskapasitet utover sykehusets primære oppdrag skal kunne stilles til disposisjon for det lokale helsevesenet i det østlige Tsjad. Denne beslutningen er gjort etter nøye overveiing og nær kontakt mellom oss, MINURCAT II, Verdens helseorganisasjon i Genève og myndighetene i Tsjad. Tanken er at denne støtten skal gjøres på en slik måte at det bidrar til kompetanseoverføring til lokale krefter, i stedet for å konkurrere med Tsjads eget (og svakt utbygde) helsevesen. Vi har ressurser og kompetanse. Vi kan gjøre et skikkelig arbeid. Og vi gjør det. Men først og fremst har vi vist en politisk vilje, omsatt i praksis, til å bistå og styrke FN. Deltakelse med norske styrker i FNoperasjonen MINURCAT II er derfor også en viktig konkretisering av regjeringens ambisjon om å øke innsatsen i FNledede fredsoperasjoner, med særlig vekt på Afrika. (Publisert i Nordlys, 29. juli 2009)

18 :aktuelt: ute Krigshistoriens entusiaster Bringer historien videre De som trodde at interessen for krigshistorien fra den siste verdenskrigen var dalende, tar skammelig feil. Det viser gløden på og rundt det største kommersielle militærshowet i verden, nemlig det britiske War And Peace Show. Her du kan få kjøpt alt som kan tenkes av militært utstyr. Til og med kanoner og stridsvogner. Eller du kan oppleve et levende glimt av historien. tekst og Foto: roger HelMerS Paddock Wood er en liten landsby en snau time sør for London. Vi ankommer utpå ettermiddagen. Jeg ser etter skyssbussen som etter sigende skal frakte oss behørig frem til bestemmelsesstedet. Men den vises ikke noe sted. Alt som er nærliggende er en parkert Willy s jeep som ikke er yngre enn andre verdenskrig. Jeg spør sjåføren om han kjenner til ovennevnte buss. Han spør hvor mange vi er, og et halvt minutt etterpå er vi 4 mennesker stappet inn i jeepen på kryss og tvers, humpende langs den britiske landeveien. SHOW MED MANGFOLD Etter noen minutter er vi inne ved en familiepark. Og der, bak karuseller, rutsjebaner og trampoliner skimter vi fargerike vimpler fra antenner. Etter hvert ser vi teltboder på rekke og rad og ikke minst alt mulig av militære vogner og skyts. Vi er nemlig ankommet Hop Farm, som for 27. gang huser den desidert største militærhistoriske messen i verden. Her kommer alle som er interessert i våpen, uniformer, kjøretøy og alt som kan relateres til det militære. En fra messekontoret fortalte meg at det tar 4 dager å gå rundt hvis man skal se på alt. Messen er delt inn i felt. Svære sletter med teltboder på rekke og rad som selger uniformer, luer, stridsvester, våpen, kopper og kar, dominerer på flere av dem. Og bildeler. Et firma fra Nederland har til og med kjørt inn en trailer med deler til Willy s jeep. I hovedsak så er det utstyr fra den siste verdenskrigen, men Vietnam og krigene i Irak glimtes inn i utstyrsmengden. Hundrevis av stridsvogner, pansrede personellkjøretøy, artilleri, jeeper, lastebiler og motorsykler i alle vektklasser dekker andre svære områder. Og levende historie. LEVENDE HISTORIE I DISPLAY Etter å ha brukt noen timer i bodene når vi 18

19 :aktuelt: ute Boder med ammobikser et nytt enormt felt med såkalte reenactment groups. Reenactment er engelsk og kan oversettes til å gjengi eller rekonstruere. Her har grupper fra hele verden gjenskapt scenarier fra krigene. De har gravd skyttergraver, kledd seg i uniformer og våpen, plassert seg ved siden av telt og kjøretøy, nøyaktig kopiert som det var i en delen av historien. Og alt er korrekt ned til minste detalj. Inne bak noen sperringer finner jeg Steve Friedrich fra London. Han forestiller en tysk soldat som har ansvaret for noe så eiendommelig som et feltpasskontor. Der står han i full tyskermundur, ved siden av et lite telt med et skranglete skrivebord. Det er fylt av gulnede papirer, blyanter og stempelputer. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Jeg spør ham om hvorfor han driver med reenactment. Svaret overrasker meg noe: Sovende skarpskytter -Min far var tysk soldat under annen verdenskrig og jeg ønsker å hedre, ikke bare ham, men alle soldater fra alle sider. Krigen er ikke deres feil, sier han. Han kan også fortelle at faren hans var på dette showet for noen år siden. Og at han var veldig stolt av det sønnen var med på. Nede i en skyttergrav rett ved sitter noen av de andre entusiastene i gruppen til Steve. Han forteller meg at soldaten i midten er fra Sverige og peker på en ung gutt som sitter sammen med råbarkede tyske soldater bak et truende maskingevær. -Vi kommer fra hele verden, som oftest samles vi rundt denne type arrangementer som dette, eller andre show, forteller Friedrich. Og så hender det at vi møtes til julefest en gang i blant, avslutter han. Når jeg spør ham om hvordan det finansieres, så sier han at det utelukkende må tas fra egen lomme. -Er du veteran fra 101 Airborne Division?, spør jeg en eldre kar som står og vokter noe som skal forestille et amerikansk forsyningsområde med en noe mer moderne hagle knugende i hendene. John Flatley fra Sandhurst ler godt. -Nei, jeg er født i 1943, svarer han 19

20 :aktuelt: ute Veteran viser vei humrende. John ser nemlig ut som en ekte krigsveteran der han står i den amerikanske eliteavdelingens uniform. Han forteller at han tilhører en annen gruppe, men er lånt ut til denne på grunn av frafall. Noe han gjerne gjør, som han sier. Disse slettene er fulle av hengivenhet, uten tvil. :Fakta War and Peace Show 2010 (21-25 juli) er en britisk kommersiell militærmesse som tiltrekker seg militærhistoriske entusiaster fra hele verden. Arrangeres i familieparken Hop Farm ved Paddock Wood sør for London Her stilles ut historiske kjøretøy med tyngde på annen verdenskrig men andre kriger og konflikter vises også. Det selges og kjøpes alt slags uniformseffekter, våpen og kjøretøymateriell, enten det er antikt eller reprodusert. Her vises krigsshow og gjengivelse av krigsscenarier, også primært fra annen verdenskrig Tallet varierer, men ligger rundt besøkende i løpet av uken noe avhengig av været. For å komme dit: ta fly til London, deretter tog fra Waterloo Station til Paddock Wood. Derfra går det en skyssbuss inn til området. Dersom du ønsker å bli der noen dager, så må du være tidlig ute for å booke hotell eller bed and breakfast. Ellers må man belage seg på noen reising. Temperaturen på denne tiden ligger på grader i området, men ta med regntøy. Se også: KRIG PÅ LIKSOM Bak oss smeller det fra smatrende mitraljøser og ladninger som eksploderer. Idet støvet driver fra et åpent område fullspekket med publikum, skjærer en kommentatorstemme gjennom luften. Den formidler utviklingen i en lekekrig mellom tyskerne og de allierte ute på ei slette Moderne jeep Tyske offiserer med en diger sandvoll mellom partene. Buskkledde stridsvogner og soldater prøver etter beste evne å slå hverandre ut til publikums store begeistring. Tyskerne forsøker etter hvert desperat å avgjøre striden til sin fordel med det beryktede antitankvåpenet Panzerschrek, men det kan se ut som om det går den samme veien 20