L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "L ivet på solsiden. Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Enebolig. 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt"

Transkript

1 L ivet på solsiden Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4 Enebolig 8 eneboliger øverst på Strand med vestvendt utsikt 1

2 Strand boligområde Strand boligområde er et nytt boligområde ca 6 km fra Tromsø Lufthavn. Om lag 100 familier har allerede etablert seg på Strand, lekeplasser er ført opp og første del av området begynner å finne sin endelige form. Boligområdet er vendt mot sør med flott utsikt ut mot Malangen, Tromsdalstinden osv. Kollektivtraséen til sentrum vil gå gjennom boligfeltet, noe som gjør det lett å komme seg til byen. Fra Strand ligger Tromsø i ypperlig sykkelavstand. Keipneselva C8 feltet er planlagt med 34 småhus og ligger tilbaketrukket øverst i feltet. Ny kvartalslekeplass med stier, sykkelruter og grusbane etableres. Like ovenfor ligger en flott akebakke. Dette blir en boltreplass for barn og unge. Beliggenheten gir korteste vei til marka. Her kan du spenne på skiene og gå rett ut. Lysløpa ligger ovenfor feltet og deretter Akselkollen og Rødtinden som er yndede toppturmål. Skiene trenger du ikke ta av før du står ved inngangsdøra igjen. 72/ /323 72/840 SD 72/17 SD 40,4 40,5 40,5 SD 72/813 39,3 72/89 AVFALL 37, 7 37,2 SD 72/5 72/812 36,2 35,9 FA 9 36,7 36,2 72/810 FA ,5 36,1 35,9 35,7 AVFALL 35,3 35,1 34,9 34,7 34,5 34,3 34,5 35,0 VEG 10 35, ,3 AVFALL 35,4 SD VEG 8 72/771 35,5 SD 36,0 37,7 35,9 72/770 72/941 VEG 5 33,1 33,6 35,1 36,2 34, ,3 72/ / TEGNFORKLARING PBL 12-5 REGULERIN GSPLAN, /940 FELLESAREALER/LEKEPLAS SER 72/943 PRIVATE BOLIGTOMTER VEIBANE, PARKERING, AVKJØRINGER GRØFT/ANNET VEIAREA 25 L 25 TOMTEGRENSER 72/ /948 BEKK/VANN 3 STI / GANGTRASE PLANENS AVGRENSNING 40,4 SD SENTERLINJE VEG MED SNØDEPONI KOTEHØYDE

3 Boligene Eneboligene har stue og kjøkken i toppetasjen. Dette gir en luftig og åpen bosituasjon med gjennomlyst hovedplan. Boligene ligger øverst på Strand mot marka og store friområder som gir flotte rammer for gode opplevelser og muligheter for en aktiv fritid for store og små. Vestvendt utstikt og balkong med glass i rekkverk. Hovedetasje med store vindusglass og ekstra høyde i stue og kjøkken. Øverst på Strand, i privat stikkvei Praktisk inngangsparti med carport og sportsbod Mulighet for hybelutleie som tilvalg Energiklasse B og luft til luft varmepumpe Balansert ventilasjon med varmegjenvinning Tre soverom Fliser med varmekabler, parkett og gipsvegger 4 5

4 Bolig 1 4 Plantegninger 3D-ILLUSTRASJON Bolig 5 8 Plantegninger 3D-ILLUSTRASJON 1. ETG 1. ETG 1. ETG MED HYBEL 1. ETG MED HYBEL 2. ETG 2. ETG 6 7

5 Bolig 1 Plantegninger C8-1 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 8 9

6 Bolig 2 & 3 Plantegninger C8-1 og C8-2 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 10 11

7 Bolig 4 Plantegninger C8-2 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 12 13

8 Bolig 5 Plantegninger C8-3 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 14 15

9 Bolig 6 & 7 Plantegninger C8-3 og C8-4 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 16 17

10 Bolig 8 Plantegninger C8-4 ETASJEPLAN 1. ETG 2. ETG 1. ETG (Med hybel) 2. ETG (Med hybel i 1. etg) 18 19

11 36,2 34,5 34,3 34,7 Utomhus og plan Felt C8-1 til C8-4 har atkomst fra privat vei FV1. Veien er privat og eies og driftes av boligene som benytter denne. Feltene ligger øverst på Strand nærmest den store lekeplassen. Gjennom boligfelt C8 går sti som knytter sammen lekeplassene. 72/ /840 72/323 72/5 72/17 H o_f10 Lekeplass A= 4 160m2 72/89 C8-1 A= 610m2 C+ 45 f_u 1 C8-2 A= 650m2 C ,2 f_fv 1 36,2 C8-3 A= 630m2 C+ 45 f_u 2 C8-4 A= 625m2 C+ 43 C8-5 A= 875m2 C ,9 C8-6 A= 700m2 C+ 46 f_fv 2 37,7 36,2 35,4 f_fv 3 C8-7 A= 775m2 f_fl 8 -lekeplass A= 344m2 C+ 48 f_u 3 C8-8 A= 850m2 f_u 4 C ,5 39,3 o_veg 8 35,7 40,5 f_avg C8-9 A= 1 040m2 C+ 50 f_u 5 C8-10 A= 1 885m2 C ,9 40,5 36,3 36,1 40,4 C8-11 A= 630m2 C+ 50 #3 BO -SD o_f13 Lekeplass A= 1 540m2 36,7 36,5 #2 BO-SD 35,3 35,1 34,9 34,5 o_veg 10 35,0 #1 BO -SD 35,5 36,0 37,7 34,7 35, o_f - KOMB overvannsnett i kombinasjon A= 1 120m2 o_va A= 340m2 72/941 35,1 33,6 33,1 72/942 72/322 TEGNFORKLARING 32,3 /940 PBL 12-5 OG 12-6 REGULERINGSPLAN 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG HENSYNSSONER PBL 12-5 nr. 1. PBL ,5 72/943 B f_u Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (C8-1-11) Uteopphold - sti/grusveg - felles (f_u1-5) H Infrastruktursone LINJE- og PUNKTSYMBOLER f_fl Lekeplass - felles (f_fl 8) Rp Planens begrensning Vann - og avløpsanlegg- offentlig o_va (o_va) 2. SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR Rp Formålsgrense Rp Infrastrukturgrense 25 PBL 12-5 nr. 2. Kjøreveg - offentlig o_veg (o_veg 5, o_veg 8, o_veg 10) Kjøreveg - felles f_fv (f_fv 1-3) f_avg Annen veggrunn - felles (f_avg) 72/13 #BO-SD Rp Byggegrense Senterlinje veg Rp Bestemmelsesgrense - Snødeponi 72/ GRØNNSTRUKTUR PBL 12-5 nr. 3. o_f Friområde - lekeplass - offentlig (F10, F13) o_f-komb Kombinert grønnstruktur - offentlig (overvann-friområde. o_f-komb) 72/64 SNITT BOLIG C8-1-1 til c8-2-2 Trafo 72/323 MÅLESTOKK: 1:1000/A2 TEGN.DATO: SIGN: AT-CFK REVIDERINGER SIGN DATO DATO SIGN: AT-CFK 1. gangs behandling i byrådet /13 72/17 72/49 Offentlig ettersyn 2. gangs behandling i byrådet 72/61 72/869 72/17 KOMMUNESTYRETS VEDTAK (EGEN GODKJENNING) 20 72/ /159 72/162 KARTPROJEKSJ.: EUREF 89, UTM sone 33 KARTGRUNNLAG: FKBOut.dxf (infoland) EKVIDISTANSE: 1m DATO: SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN DATO SAKSNR SIGN Kunngjøring av oppstart DETALJREGULERING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: PLAN NR: TEGN.NR STRAND, Felt C Plan utarbeidet av:

12 Romskjema Leveransebeskrivelse Rom Gulv Vegger Tak Innredning Elektro Sanitær 1. etg Vindfang Fliser. Farge: Grå Farge: NEK-400, Varmekabel m/termostat Hall Eikeparkett Farge: Trapp Tett trapp Hvit, Trinn Eik Farge: Bad Fliser. Farge: Grå Fliser Soverom 1 Eikeparkett Farge: Soverom 2 Eikeparkett Farge: Soverom 3 Eikeparkett Farge: Carport Grus Vegger av uisolert bindingsverk med panel som boligen Sportsbod Grus Vegger av uisolert bindingsverk med panel som boligen 2. etg Stue Eikeparkett Farge: Kjøkken-/ spisekrok Bod Balkong. Utgang fra Stue Eikeparkett Belegg, Forbo smaragd el. Tilsvareden Trykk-impregnert terrassedekke Farge: Farge: Rekkverk av rustfritt stål, og klart glass. Spilerekkverk i endene og håndløper av tre. Utvendige kledningsbord. Farge Hvit Utvendige kledningsbord. NEK-400, røykvarsler i tak Trapp med tette trinn NEK-400 Baderomsinnredning fra Svedbergs type Easy hvit, Grep i hvit, Utenpåliggende speilskap over hele innredningen. 2 stk 100cm standard skap, 1 stk 100cm standard skap, Farge : Hvit 1 stk 100cm standard skap, Farge : Hvit NEK-400, Det leveres trio takarmatur, tilkoplet bryter på vegg. D-Light Speiskap med strømuttak over speil. Varmekabler m/ termostat. NEK-400 NEK-400 NEK-400 NEK-400,1 dobbelt stikk og 1 stk veggmontert lys, som utelys, på egen bryter. NEK-400,1 stk stikk på vegg ved tak. Et takmontert lys Servant porselen. Dusjvegg herdet glass. Dusjgarnityr. Veggmontert toalett Romskjemaet viser standard løsninger. Entreprenøren kan gjøre mindre endringer i konstruksjon og materialevalg. Det tas forbehold om plassering av sjakt, ned- og utforinger eller endringer som følge av offentlig krav uten at dette skal utløse kostnadsøkning for kjøper. Se for øvrig beskrivelse og plantegninger. Det er utarbeidet tilvalgsliste med ferdig priser på noen tilvalg. Boligkjøper kan gjøre endringer og tilvalg dersom dette er forenlig med fremdriften i prosjektet og innenfor reglene i bustadsoppføringslova 9. Peis/ovn kan monteres som tilvalg. Sort stålrørspipe og Nordpeis Duo 1 Hvite over og underskap. Kjøkken leveres i hht egne kjøkkentegninger. NEK-400 NEK-400 NEK-400,1 stkk for ventilasjon, 1 stikk, 1 bryter, et lys i tak NEK-400,1 dobbel stikk, et lys på vegg Luft-Luft varmepumpe plassert over trapp Se beskrivelse fra Arens Varmtvanns-bereder, 200 l. Utbygger Barlindhaug Eiendom AS. Entreprenør: Eiendom & Norske Hus AS Megler: Eiendomsmegler1, Tromsø Eiendom Boligene selges som selveierbolig på eiet tomt. Sameier i lekeplass, stier og atkomstveier. Tomtene skilles ut fra eiendom gnr 72, bnr 948 og gis eget matrikkelnr. Samt ideell andel av fellesarealer. Fasade Boligen leveres med hovedfarge mørk grå og liggende kledning. Stående kledning i kontrastfarge: gul (bolig 1 og 2), blå (bolig 3 og 4), grønn (bolig 5 og 6) og rød (bolig 7 og 8). Leveres grunnet og med ett lag maling. Yttertak Tak med ensidig fall og gesims. Utvendige takrenner og nedløpsrør av stål i sort utførelse. Gulv Eikeparkett på alle rom. Flis med varmekabel på bad og vindfang. Belegg i bod. Vegger Vegger leveres i gips og med fliser på våtrom. Himling Gisp. Nedsenket ifm ventilasjon. Innvendige dører Standard dører i glatt hvit utførsel med vrider i stål. Dører har luftespalte mot gulv. Ytterdører Isolert dørblad med beslag og vrider i rustfritt stål. Farge i samme kontrastfarge som stående fasadekledning. Dør til sportsbod leveres uisolert. Balkongdør som skyvedør i hht plantegning. Vinduer Standard vinduer følger av plantegninger. 3-lags glass. Innertrapper U-trapp i hht plantegninger. Trappevanger og gelender i hvit utførelse. Trinn i eik. Kjøkken Kjøkken av type hvit glatt i hht egen kjøkkentegning fra Arens. Hvitevarer inngår ikke. Våtrom Bad leveres med baderomsmøbel med underskap og speil. Dusj med armatur på vegg med glassdører som kan slås innover. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Garderobeskap Det leveres 1 stk 1 meter garderobeskap pr sengeplass. Garderobeskap i vindfang er ikke med, men kan leveres som tilvalg. Listverk/utforing Listverk i overgang vegg/tak og rundt dører og vinduer leveres i glatt hvitmalt utførsel. Synlig dykkert. Gulvlist i eik. Synlig dykkert. Røykvarsler og brannslukningsutstyr Boligene leveres med seriekoblede røykvarslere og brannslukkingsapparat. Bod Sportsbod leveres uisolert i tiknytning til carport med gruset underlag. Innvendig bod i plan 2 mellom stue og kjøkken med belegg på gulv, og plass til tekniske installasjoner som varmtvannsbereder 200 l. og balansert ventilasjon. Inngangsparti Utvendig vannuttak plasseres ved inngangsparti. Utelys og ringeklokke. Carport Gruset underlag med inngang til sportsbod. Ventilasjon Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregat plasseres i bod i 2.etg Ventilasjonsrør føres skjult i himling, noe utkassing eller nedsenking kan være nødvendig. Inspeksjonsluker For tilkomst til koblingspunkter for vanninntak og fordelerskap vil det kommer synlig luke på vegg. Oppvarming Luft-luft varmepumpe og elektrisk oppvarming. Varmekabel på våtrom, vindfang og hall. Peis/ovn kan leveres som tilvalg med sort stålrørspipe. Data/TV/tele Det leveres felles datauttak som betjener data, tv og tele og kobles til høyhastighetsfiber. Energi Boligen leveres med energiattest i energiklasse B. Elektrisk El-skjema utarbeides for boligene. Elektriske varmeovner følger ikke med. Balkonger Det leveres balkong mot vest med utgang fra stue. Glass og spilerekkverk. Dryppsikring. Håndløpere i stål og tre. Radon Boligene leveres med radonduk og radonbrønn. Utomhus Grøntarealene avrettes og tilsås. Videre drift av beboere. Selger står fritt til å velge den løsning man finner mest hensiktsmessig for å ta opp høydeforskjell mellom eneboligene og at dette kan gjøres fritt uavhengig av tomtegrensene. Atkomstvei (FV1) asfalteres og belyses. Avkjørsel gruses. Utomhus kan ferdigstilles etter overtakelse av boligene. Felles renovasjonspunkt mot veg 8 for alle boligene i C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. Plassering er på tomt til bolig 4 på C8-2, og utbygger står fritt til å bestemme endelig plassering. Offentlig Reguleringsplan for feltet C8, planid Byggesøknad søkes med basis i siste teknisk forskrift TEK-10. Reguleringsplan fås ved henvendelse til megler. Utbygging Felt C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4 består av 8 eneboliger. Det er planlagt småhusbebyggelse i hele C8 feltet. Endring i planlagt utbygging kan forekomme. Tilvalg og endringer Det vil bli utarbeidet tilvalgsliste med ferdig priser på noen tilvalg. Boligkjøper kan gjøre endringer og tilvalg dersom dette er forenlig med fremdriften i prosjektet og innenfor reglene i bustadsoppføringslova 9. Areal Arealberegningen er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealberegningene er angitt iht. Veileder for NS 3940 og retningslinjer for arealmåling uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og P-rom, og er å betrakte som et omtrentlig areal. På bakgrunn av at oppmåling er gjort via tegninger, tar selger forbehold om avvik av oppgitte arealer uten at dette vil være tilstrekkelig for krav om erstatning/prisavslag. Fellesarealer Atkomstvei FV1 er en privat veg for C8-1, C8-2, C8-3 og C8-4. FV1 inngår som et fellesareal. Sammen med de andre private vegene FV2 og FV3, samt grøntområdene i C8 og lekeplass FL8, vil boligeierne i hele C8 feltet inngå i ett eller flere sameier. Sameiene vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av vegene - herunder brøyting og belysning, grøntområdene og lekeplassen. Det er planlagt 34 eiere i C8, men dette kan bli endret før hele C8 er utbygd. Lekeareal FL8 og grøntdrag mellom boligene er felles lekeareal for alle boligene i C8 feltet. Disse skal også være allment tilgjengelig. Organisering Selger etablerer sameie for fellesareal og felles interesser. Selger utgjør styret inntil utbyggingen ferdigstilles. Vedtektene skal sikre gode fellesløsning ved maling/ fargebruk, drift av felles vei, begrensing ift inngjerding mv. Kostnader knyttet til veibrøyting og lekeplass på felles vei. Boligeierne vil inngå i en felles velforening på Strand. Det kan gjøres endring i organisering derom dette er hensiktsmessig. Heftelser Rett til hovedbolig og inntil én hybel. Rettigheter/plikter til felles vann, avløp, vei, elektro, snødeponi, deltakelse i velforening. Tromsø kommune skal ha rett til å koble seg på og bruke felles overvannsledning i FV1 fra kum V1702 på hovedvannledningen ovenfor C8-1. Tromsø kommune skal ha rett til å legge og drifte overvannsledning på eiendom til bolig 1 fra kum V1702 til FV1. Tromsø kommune og grunneierne ovenfor Strand skal ha rett til å benytte FV1 som adkomst til grøntområdet overfor. Sameiet skal ha rett til å plassere og drifte renovasjonsløsning på eiendom til bolig 4. Hybler Hybel er ikke en komplett boenhet dvs uten komplett kjøkken/sanitæranlegg eller at den deler dette med annen boenhet eller hybel. Hybel har ikke krav til lyd og brannskiller som i ordinær bolig. Forbehold Det tas forbehold om godkjent byggetillatelse før byggestart kan finne sted. Databilder brukt i salgsmateriell er av illustrativ karakter og gir ikke rett til erstatning ved avvik fra faktisk leveranse. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som måtte bli funnet hensiktsmessig uten å forringe den generelle kvaliteten. Selger kan gjøre mindre endringer i konstruksjon og materialevalg. Det tas forbehold om plassering av sjakt, ned- og utforinger eller endringer som følge av offentlig krav uten at dette skal utløse kostnadsøkning for kjøper. Møblering, garderobe, hvitevarer, badekar mv inngår ikke leveranse. Byggestart/ferdigstillelse Boligene planlegges med byggestart fra og med mai måned og med overlevering i oktober/ november 2014, forutsatt byggetillatelse og inngått avtale om kjøp i løpet av mars måned. For inngåtte avtaler om kjøp av bolig senere enn mars måned vil byggestart og byggeperiode kunne bli forskøvet tilsvarende. Avvik i byggeperioden kan forekomme, og valg av hybelløsning forskyver overtakelsestidspunktet bakover i tid med minimum 4 uker. Selger vil varsle kjøper nærmere om byggestart og byggeperiode når byggetillatelse er gitt og nødvendige avklaringer med entreprenør foreligger. Forsikring Boligene er forsikret av utbygger frem til overtakelsen. Kontraktsdokumenter Det utarbeides kjøpekontrakt hvor denne salgsoppgave, plantegning og situasjonsplan inngår. Egne tegninger fra kjøkken- og baderomsleverandør. Priser Boligene selges til fast pris. Selger forbeholder seg rett til å endre prisene på usolgte boliger. Ønsker flere samme bolig vil det bli åpnet for budrunde. Oppgjør/betaling Fyll ut budskjema. Etter aksept av bud innkalles kjøper til kontraktsmøte. Til kontraktsmøte skal det innbetales kr ,- som forskudd på kjøpesummen. Resterende oppgjør ved overtakelse. Selger kan ikke disponere innbetalt forskudd før det er stilt garant etter 12 og 47 etter bustadoppføringslova. Omkostninger Dokumentavgift kr ,- Tinglysing skjøte kr 525,- Pantedokument kr 525,- Fibertilknytning kr 5.000,- Sameie felles lek kr 2.000,- Sameie felles vei kr 5.000,- Velforening kr 2.000,- Sentrale lover Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova. Selger stiller de nødvendige garantier til kjøper etter bustadsoppføringslova. Det forutsettes skjøte tinglyses på kjøper. Dersom kjøper vil transportere kjøpekontrakt til andre tar selger et gebyr på kr ,- knyttet til dette. Ligningsverdi/kom. avgifter Ligningsverdi fastsettes av Skatt Nord etter at boligen er ferdigstilt. Det hensyntas hvorvidt boligen er primær- eller sekundærbolig for eier. Kommunale eiendomsavgifter for vann, avløp, renovasjon mv skjer iht. Tromsø kommunes gebyrregulativ. Lovpålagte plikter Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Loven krever videre at vi avkrever alle som skal betale kjøpesum om å legitimere seg

13 Forbrukerinformasjon om budgiving GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et budet inneholde: Finansieringsplan, akseptfrist og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. Kjøpetilbud FOR EIENDOMMEN: Bolig nr... Bolig i felt nr... C8-10 i felt C8-10 UNDERTEGNEDE GIR HERVED UNDERTEGNEDE FØLGENDE BUD GIR HERVED PÅ OVENNEVNTE FØLGENDE EIENDOM BUD PÅ : OVENNEVNTE EIENDOM : Kjøpesum Kjøpesum kr.... kr omkostninger ihht. opplysninger + omkostninger i salgsoppgave ihht. opplysninger i salgsoppgave KJØPET VIL BLI FINANSIERT KJØPET SLIK VIL : BLI FINANSIERT SLIK : Kontant ved kontraktens underskrift Kontant ved 10% kr ,- kontraktens av kjøpesummen underskrift : 10% av kjøpesummen : Låneinstitusjon Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr. Referanse & tlf.nr. kr Egenkapital : Egenkapital : kr Totalt Totalt kr kr kr kr Megleren vil så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud. Dersom en budgiver ber om det vil den faglige leder i meglerforetaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning vil ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan identifiseres. Dersom en kjøper krever det, kan han be om å få kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje hos meglerforetaket hvor faglig leder vil være til stede. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da dette er underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som kan bekrefte at budet er reelt. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VEDLEGG: Finansieringsbekreftelse VEDLEGG: Finansieringsbekreftelse NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE NÆRVÆRENDE FOR UDERTEGNEDE BUD BINDENDE FREM FOR TIL UDERTEGNEDE OG MED... FREM TIL OG MED... (Budet er bindende til (Budet kl er bindende ovennevnte til kl. dato (virkedag), ovennevnte hvis ikke dato budgiver (virkedag), har hvis angitt ikke budgiver har an annet klokkeslett) annet klokkeslett) EVENTUELLE FORBEHOLD EVENTUELLE (eks. finansiering, FORBEHOLD salg (eks. av egen finansiering, bolig etc.) salg : av egen bolig etc.) : Undertegnede er kjent med Undertegnede at selger står er fritt kjent til med å godta at selger eller forkaste står fritt ethvert til å godta bud. eller Finansieringsbevis forkaste ethvert bud. Finansieringsb må fremlegges. Likeledes må er fremlegges. undertegnede Likeledes klar over undertegnede at budet bindende klar over for at meg/oss budet er når bindende det er for meg/oss når de kommet til selgers kunnskap. kommet Handelen til selgers er kunnskap. juridisk bindende Handelen for er begge juridisk parter bindende dersom for budet begge parter dersom b aksepteres innen akseptfristen. aksepteres Undertegnede innen akseptfristen. er kjent med Undertegnede at bud kan er kreves kjent fremlagt med at bud av kjøper kan kreves ref. fremlagt av kjøper regler for budgiving. Navn: regler for budgiving. Navn: Navn: Navn: Personnr: Personnr: Personnr: Personnr: VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. Adr: Adr: Adr: Adr: Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). Tlf.arb. Tlf.arb. Tlf.priv. Tlf.priv. Tlf.arb. Tlf.arb. Tlf.priv. Tlf.priv. adr: adr: adr: adr: Dato: Dato: Dato: Dato: Sign: Sign: Sign: Sign: Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. For megler: Mottatt (dato/kl) Kroner: For megler: Mottatt Budfrist: Kroner: (dato/kl) (dato/kl) Forbehold: Budfrist: Signatur: Forbehold: Akseptert Signatur: Akseptert (dato/kl) Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Sted: Dato: Sign: Sted: Dato: Sign: 24 25

14 26 27

15 EIENDOM & NORSKE HUS Barlindhaug Eiendom AS er utbygger og selger av tomter og boliger på Strand. Barlindhaug Eiendom står bak en rekke bolig og næringsprosjekter i landsdelen. Eiendom og Norske Hus AS er entreprenør i dette prosjektet. Vi er medeier og medlem i Nordbohuskjeden en av landets største boligutbyggere. EIENDOM & NORSKE HUS Terje Opland Tlf: Trond-Erling Jensen Tlf: