Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC"

Transkript

1 Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint Venture Adresse: Shimodaira By: Komagane-City, Nagano Postnummer: Land: Japan Navn på autorisert representant: Brunswick Marine in EMEA Inc. Adresse: Parc Industriel de Petit-Rechain By: Verviers Postnummer: B-B-2800 Land: Belgia Navn på sertifisert, teknisk kontrollorgan for vurdering av utslippskontroll: TÜV SÜD Group Adresse: Ridlerstrasse 65 By: München Postnummer: Land: Tyskland ID-nummer: 0123 Navn på teknisk kontrollorgan for vurdering av støynivåer: International Marine Certification Institute Adresse: Rue Abbé Cuypers 3 By: Brüssel Postnummer: B-1040 Land: Belgia ID-nummer: 0609 Samsvarsmodul brukt for vurdering av eksosutslipp: Samsvarsmodul brukt for vurdering av støynivåer: nor i B+C B+D B+E B+F G H A Aa G H Andre gjeldende EU-direktiver: Sikkerhet i maskindirektivet 2006/42/EC; Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC Beskrivelse av motorer og grunnleggende krav Motortype Drivstofftype Forbrenningssyklus Påhengsmotor Bensin Firetakter Identifikasjon av motorer som dekkes av denne samsvarserklæringen Navn på motormodell eller motorfamilie Serienummer f.o.m. EU-type vurderingssertifikat eller typegodkjenningssertifikatnummer 2,5/3,5 hk 0R SB , 5, 6 hk 0R SB , 20 hk 0R SB , 30 hk EFI 0R SB Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-8M

2 Grunnleggende krav Standarder Andre normgivende dokumenter/ metoder Teknisk dokument Vennligst spesifiser mer detaljert (* = obligatorisk standard) Tillegg 1.B Eksosutslipp B.1 Motoridentifikasjon B.2 Krav vedrørende eksosutslipp * *EN ISO :1996 B.3 Holdbarhet B.4 Eierhåndbok ISO 8665: 2006 Tillegg 1.C Støyutslipp C.1 Støynivåer * EN ISO C.2 Brukerhåndbok Brukerhåndbok Denne samsvarserklæringen utgis under produsentens eneansvar. Jeg erklærer på vegne av motorprodusenten at de nevne motorene er i overensstemmelse med alle gjeldende, essensielle krav på spesifisert måte. Navn / stilling: Mark D. Schwabero, President, Mercury Marine Dato og sted for utstedelse: 4. september 2012 Fond du Lac, Wisconsin, USA Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede av dette produktet i mange båtsesonger. For å sikre maksimal ytelse og bekymringsløs bruk ber vi deg lese denne håndboken nøye. Håndboken for bruk, vedlikehold og garanti inneholder spesifikke anvisninger for bruk og vedlikehold av produktet. Vi anbefaler at denne håndboken oppbevares nær produktet slik at den er tilgjengelig når du ferdes på vannet. Takk for at du kjøpte et av våre produkter. Vi håper du vil ha glede av båtlivet! Mercury Marine EPA-forskrifter om utslipp Påhengsmotorer som selges av Mercury Marine i USA, er sertifisert av United States Environmental Protection Agency (miljøverndepartementet i USA) for å oppfylle kravene til forskriftene for kontroll av luftforurensning fra nye påhengsmotorer. Denne sertifiseringen er betinget av visse justeringer når det gjelder fabrikkstandardene. Fabrikkprosedyrer for utførelse av service på produktet skal derfor følges til punkt og prikke, og motoren skal så langt det er praktisk mulig tilbakeføres til den opprinnelige hensikten med utformingen. Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollutstyr og -systemer kan utføres ved et hvilket som helst båtmotorverksted eller av en båtmekaniker. ii nor

3 Motorene er utstyrt med et informasjonsmerke vedrørende utslippskontroll som et permanent bevis på EPAsertifiseringen.! ADVARSEL Eksosen fra dette produktet inneholder kjemikalier som i delstaten California er kjent for å forårsake kreft, fosterskader eller skade reproduksjonsevnen. Garantimelding Produktet du har kjøpt, leveres med en begrenset garanti fra Mercury Marine. Garantivilkårene er fremsatt i delen Garantiinformasjon i denne håndboken. Garantibetingelsene inneholder en beskrivelse av hva som dekkes og ikke dekkes, dekningens varighet, hvordan skaffe garantidekning på enkleste måte, viktige ansvarsfraskrivelser og skadebegrensinger samt annen relatert informasjon. Vi ber deg lese gjennom denne informasjonen. Disse beskrivelsene og spesifikasjonene var gjeldende på tidspunktet da denne håndboken ble godkjent for trykking. Mercury Marine, som kontinuerlig forsøker å forbedre sine produkter, forbeholder seg retten til når som helst å stanse produksjonen av modeller eller endre spesifikasjoner, utforming, metoder eller prosedyrer, uten å måtte opplyse om det på forhånd og uten videre forpliktelser. Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA. Trykt i USA. 2013, Mercury Marine Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, Circle M med bølgelogo, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury med bølgelogo, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, og #1 On the Water er registrerte varemerker som tilhører Brunswick Corporation. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corporation. Mercury Premier Service Mercury evaluerer forhandlernes serviceytelse, og de som yter førsteklasses service, får Mercurys høyeste klassifisering "Mercury Premier". Klassifiseringen "Mercury Premier" krever at forhandleren: Scorer høyt på CSI (kundetilfredshetsindeks) for garanti/service etter 12 måneder. Har tilgang til nødvendig verktøy, testutstyr, håndbøker og delehåndbøker. Har minst en sertifisert tekniker eller tekniker med høyere teknisk utdannelse. Yter service til rett tid for alle Mercury Marine-kunder. Tilbyr service utenfor normal arbeidstid og mobil service om nødvendig. Bruker, viser og har tilstrekkelig tilgang til originale Mercury Precision-deler. Har rene og ryddige lokaler med verktøy og servicelitteratur godt organisert. nor iii

4 iv nor

5 GARANTIINFORMASJON Garantiregistrering... 1 Overføring av garanti... 1 Overføring av Mercury Product Protection plan (utvidet servicedekning) (USA og Canada)... 2 Begrenset garanti for firetakters påhengsmotorer USA og Canada års begrenset garanti mot korrosjon... 3 Garantidekning og unntak... 5 Begrenset garanti for utslipp ihht. EPA (Environmental Protection Agency miljøtilsynet i USA):... 6 Utslippskontrollsystemets komponenter... 6 Begrenset garanti for utslipprelaterte komponenter i California... 7 California Air Resources Boards forklaring vedrørende CARB garantierklæringen... 8 Sertifiseringsstjerne for utslipp... 9 Garantibestemmelser utenfor USA og Canada Generell informasjon Båtførerens ansvar Før utenbordsmotoren tas i bruk Båtens hk kapasitet DØDMANNSSTOPPBRYTER Beskytte personer i vannet Eksosutslipp Velge tilbehør til påhengsmotoren Anbefalinger for sikker båtbruk Registrere serienummer Spesifikasjoner Montering Montere påhengsmotoren Transport Frakte, lagre og transportere påhengsmotoren når den er fjernet fra båten Transportere båten Drivstoff og olje Anbefalt drivstoff Spesialfunksjoner på drivstofftanken Fylle på drivstofftanken Anbefalt motorolje Kontrollere motoroljen nor v

6 Funksjoner og kontrollenheter Funksjoner og kontrollenheter Tilte påhengsmotoren Justere påhengsmotorens driftsvinkel Bruk Kontrolliste før start Bruk ved kuldegrader Bruk i saltvann eller forurenset vann Innkjøring av motoren Starte motoren Skifte gir Rygge båten Stanse motoren Vedlikehold Vedlikehold av påhengsmotoren EPA forskrifter om utslipp Kontroll og vedlikeholdsoversikten Skylle kjølesystemet Ta av og sette på toppdekslet Anode for korrosjonskontroll Utvendig vedlikehold Skifte propell Kontrollere og skifte tennpluggene Smørepunkter Skifte motorolje Girolje Påhengsmotor som har vært under vann Lagring Klargjøre før lagring Beskytte eksterne motorkomponenter Beskytte interne motorkomponenter Girkasse Plassering av påhengsmotoren ved lagring Serviceassistanse for eier Lokal reparasjonsservice Service når du er borte hjemmefra Forespørsler om deler og tilbehør Hjelp til service vi nor

7 Vedlikeholdsloggen Vedlikeholdslogg nor vii

8 viii nor

9 Garantiregistrering USA OG CANADA GARANTIINFORMASJON Produktet må være registrert hos Mercury Marine for å være berettiget garantidekning. Forhandleren skal fylle ut garantiregistreringen når produktet selges, og umiddelbart sende den inn til Mercury Marine via MercNET, e-post eller post. Ved mottakelse av denne garantiregistreringen vil Mercury Marine foreta registreringen. Du skal motta en kopi av garantiregistreringen fra selgende forhandler. MERK: Registreringslister skal oppbevares hos Mercury Marine og hos alle forhandlere av Mercury Marineprodukter solgt i USA i tilfelle det skulle bli nødvendig med en kunngjøring om tilbakekallelse i henhold til den amerikanske loven Federal Safety Act. Du kan endre den registrerte adressen når som helst, også ved fremsetting av garantikrav, ved å ringe til Mercury Marine eller sende et brev eller en faks med navnet ditt, den gamle adressen, den nye adressen og motorens serienummer til avdelingen for garantiregistrering hos Mercury Marine. Forhandleren kan også behandle disse informasjonsendringene. Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI, USA Faks ANDRE LAND ENN USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Canada, skal du kontakte distributøren i ditt land eller nærmeste Marine Power-servicesenter. Overføring av garanti USA OG CANADA Den begrensede garantien kan overføres til ny eier, men bare den ubrukte delen av garantien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes til kommersielle formål. Ved overføring av garantien til ny eier skal en kopi av kvitteringen eller salgsavtalen, den nye eierens navn og adresse samt motorens serienummer, sendes per post eller telefaks til avdelingen for garantiregistrering hos Mercury Marine. I USA og Canada sendes det til: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department W 6250 W. Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI, USA Faks Når garantioverføringen behandles vil Mercury Marine registrere den nye eierens informasjon. Denne tjenesten er gratis. UTENFOR USA OG CANADA Dersom produktene er kjøpt utenfor USA og Canada, skal du kontakte distributøren i ditt land eller nærmeste Marine Power-servicesenter. nor 1

10 GARANTIINFORMASJON Overføring av Mercury Product Protection-plan (utvidet servicedekning) (USA og Canada) Gjenstående dekningsperiode på Mercury Product Protection-planen er overførbar til etterfølgende kjøper av motoren innen tretti (30) dager etter kjøpsdatoen. Kontrakter som ikke overføres innen tretti (30) dager etter videresalgsdatoen vil ikke kjennes gyldig, og produktet vil ikke være kvalifisert for dekning under kontraktvilkårene. For å overføre planen til neste eier, må du ta kontakt med Mercury Product Protection eller en autorisert forhandler for å få et "Request for Transfer"-skjema (anmodning om overføring). Send et utfylt "Request of Transfer"-skjema til Mercury Product Protection med kvittering/kjøpsbevis samt en sjekk på USD 50 (per motor) utstedt til Mercury Marine, som skal dekke overføringsavgiften. Dekningen som gis av ordningen kan ikke overføres fra ett produkt til et annet produkt eller til ikke-berettigede produkter. Ordninger for sertifiserte bruktmotorer kan ikke overføres. For å få hjelp eller assistanse: Ta kontakt med avdelingen for Mercury Product Protection på mellom 07:30 16:30 CST (GMT-6 /CET-7) mandag fredag, eller send en e-postmelding til Begrenset garanti for firetakters påhengsmotorer USA og Canada Kunder i andre land enn USA og Canada skal rådføre seg med den lokale distributøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Marine garanterer at alle nye produkter skal være fri for materialdefekter og fabrikasjonsfeil i perioden som er angitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir tre (3) års dekning enten fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde til fritidsformål, eller fra datoen da produktet ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først. Kommersielle brukere av disse produktene får ett (1) års garantidekning fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde, eller ett (1) år fra datoen da produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hva som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller bruk av produktet som inntektskilde i en del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Reparasjon eller utskiftning av deler, eller utførelse av service under denne garantien, forlenger ikke garantien utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres fra en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering av produktet. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan ikke overføres verken til eller fra en kunde som bruker båten kommersielt. Garantidekningen kan opphøre for brukte og videresolgte produkter eller for produkter kjøpt på auksjon, fra skraphandler eller fra et forsikringsselskap. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning gis kun til forbrukere som kjøper fra eller gjennom en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det aktuelle landet der salget finner sted. Dekning gis da kun etter at Mercury Marines spesifiserte kontroll før levering har blitt utført og dokumentert. Garantidekningen trer i kraft når en autorisert forhandler registrerer produktet på riktig måte. Feilaktig informasjon vedrørende garantiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kan annullere garantien etter Mercury Marines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i håndboken for bruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde garantidekningen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis garantidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til, etter egen vurdering, å reparere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refabrikerte deler som er godkjent av Mercury Marine, eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som allerede er produsert. 2 nor

11 GARANTIINFORMASJON SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Når krav fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil da sørge for at det blir utført en inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Kjøper er i slike tilfeller ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes av denne garantien, må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skal ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skal fremlegges for forhandleren når garantiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, andre justeringer, normal slitasje, skade som følge av misbruk, unormal bruk, bruk av propell- og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i delen om bruk/driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vann, feilaktig installasjon (riktige spesifikasjoner og teknikker for installasjon er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet), feilaktig service eller bruk av ekstrautstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt av Mercury, vannjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning av deler, vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet, eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement, kjøring av motoren når den ikke er i vannet, for høy montering av motoren på akterspeilet eller kjøring av båten med motoren trimmet altfor langt ut. Garantien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrace eller annen konkurransevirksomhet, eller dersom produktet på et eller annet tidspunkt har blitt brukt med en girhusenhet for racerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphaling, sjøsetting, tauing, lagring, telefonutgifter, leie, besværligheter, havneavgifter, forsikring, avdrag på lån, tap av tid, tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader dekkes ikke under denne garantien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller -materiale på grunn av båtens design for å få tilgang til produktet, ikke dekket av denne garantien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefattet Mercury Marine-autoriserte forhandlere, har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi noen annen forsikring, fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. Mer informasjon vedrørende hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes av garantien, finner du i avsnittet om garantidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som referanse i denne garantien. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3 års begrenset garanti mot korrosjon GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Marine garanterer at ingen nye motorer av merket Mercury, Mariner, Mercury Racing, Sport-Jet, M 2 Jet Drive, Tracker fra Mercury Marine Outboard, Mercury MerCruiserinnenbordsmotorer eller hekkaggregater (Produktet) vil svikte som et direkte resultat av korrosjon i den tidsperioden som er beskrevet nedenfor. nor 3

12 GARANTIINFORMASJON GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede korrosjonsgarantien gir tre (3) års dekning enten fra datoen da produktet først ble solgt, eller fra datoen da produktet først ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først. Reparasjon eller utskiftning av deler, eller utførelse av service under denne garantien, forlenger ikke garantien utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres til ny kjøper (ikke bruk i næringsvirksomhet) ved riktig omregistrering av produktet. BETINGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPNÅ GARANTIDEKNING: Garantidekning gis kun til forbrukere som kjøper fra eller gjennom en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det aktuelle landet der salget finner sted. Dekning gis da kun etter at Mercury Marines spesifiserte kontroll før levering har blitt utført og dokumentert. Garantidekningen trer i kraft når en autorisert forhandler registrerer produktet på riktig måte. Korrosjonshindrende utstyr som er angitt i bruks- og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks- og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensning, utskifting av offeranoder, bruk av angitte smøremidler og utbedring av hakk og riper) for å opprettholde garantidekningen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis garantidekning. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til, etter egen vurdering, å reparere korroderte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refabrikerte deler som er godkjent av Mercury Marine, eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury-produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endringer på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som allerede er produsert. SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Når krav fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury. Vi vil da sørge for at det blir utført en inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Kjøper er i slike tilfeller ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes av denne garantien, må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skal ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. Registreringsbevis skal fremlegges for forhandleren når garantiservicen bes utført, for å oppnå dekning. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede garantien dekker ikke korrosjon på det elektriske anlegget; korrosjon som følge av skade, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skade, misbruk eller feilaktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fabrikkinstallert vannjetaggregat; skade som følge av marinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset garantidekning; reservedeler (deler som brukeren har kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av produktet som inntektskilde i en del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Korrosjonsskade som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkopling på land, nærliggende båter, metall i vannet), dekkes ikke av korrosjonsgarantien, og det skal beskyttes mot slik skade ved bruk av et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Parts eller Quicksilvers MerCathode-system og/eller galvanisk isolasjon. Korrosjonsskade som skyldes feil påføring av kobberbasert antigro-maling, dekkes heller ikke av denne begrensede garantien. Dersom det er påkrevd med grohemmende beskyttelse, anbefales bruk av TBTA-basert (Tri-Butyl-Tin-Adipate) grohemmende maling på båter med påhengsmotor eller MerCruiser. I områder der TBTA-basert maling er forbudt ved lov, kan kobberbaserte malingstyper brukes på skroget og akterspeilet. Bruk ikke maling på påhengsmotoren eller MerCruiser-produktet. Videre må eieren være påpasselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det garantidekte produktet og malingen. For MerCruiser-produkter skal det være et umalt område på minst 38 mm (1.5 in.) rundt akterspeilenheten. Se i bruker- og vedlikeholdshåndboken for å få ytterligere informasjon. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes av garantien, finner du i avsnittet om garantidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som referanse i denne garantien. 4 nor

13 FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIINFORMASJON UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Garantidekning og unntak Formålet med denne delen er å eliminere noen av de vanligste misforståelsene angående garantidekning. Informasjonen nedenfor beskriver noe av det servicearbeidet som ikke dekkes av garantien. Bestemmelsene nedenfor er blitt innlemmet ved henvisning i den treårige begrensede garantien mot korrosjonssvikt, den internasjonale begrensede garantien for påhengsmotorer, og den amerikanske og kanadiske begrensede garantien for påhengsmotorer. Husk at garantien i garantiperioden dekker reparasjoner som er nødvendig på grunn av materialdefekter og fabrikasjonsfeil. Installasjonsfeil, ulykker, normal slitasje og forskjellige andre årsaker som påvirker produktet, dekkes ikke. Garantien er begrenset til materialdefekter og fabrikasjonsfeil, men kun når produktet selges til kunden i et land der distribusjonen er autorisert av oss. Kontakt nærmeste autoriserte forhandler dersom du skulle ha spørsmål angående garantidekningen. De svarer gjerne på dine spørsmål. GENERELLE UNNTAK FRA GARANTIEN 1. Mindre justeringer og fininnstillinger, inkludert kontroll, rengjøring eller justering av tennplugger, tenningskomponenter, forgasserinnstillinger, filtre, remmer og betjeningselementer, samt oljesjekk, som inngår i vanlig service. 2. Fabrikkinstallerte jetdrevne enheter Spesifikke deler som er unntatt fra garantien, er: jetdrevhjul og jetdrevforing som skades på grunn av slag eller slitasje, og vannskadede drivaksellagre som følge av utilstrekkelig vedlikehold. 3. Skade som skyldes forsømmelse, mangel på vedlikehold, ulykke, uvanlig bruk eller feil montering eller service. 4. Kostnader i forbindelse med opphaling, sjøsetting og tauing, og/eller utskiftning av båtskillevegger eller -materiale på grunn av båtens design for å få tilgang til produktet, samt alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid osv. Rimelig tilgnang må gis til produktet for garantiservice. Kunden må levere produktet til en autorisert forhandler. 5. Annen service som kunden ber om utover det som kreves for å oppfylle garantiforpliktelsen. 6. Arbeid utført av andre enn en autorisert forhandler kan kun dekkes av garantien under følgende forhold: når det utføres i en nødssituasjon (forutsatt at det ikke finnes en autorisert forhandler i området som kan utføre arbeidet, eller som har utstyr for opphaling osv., og forutsatt at det er gitt forhåndsgodkjenning fra fabrikken om at arbeidet kan utføres ved dette anlegget). 7. Alle tilfeldige skader og/eller følgeskader (lagringsomkostninger, eventuelle utgifter til telefon eller leie, besværligheter eller tap av tid eller inntekt) er eierens ansvar. 8. Bruk av andre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reparasjoner under garantien. 9. Olje, smøremidler eller væsker som skiftes i forbindelse med vanlig vedlikehold, er kundens ansvar, med mindre tap eller forurensning av disse er forårsaket av en produktsvikt som dekkes av garantien. 10. Deltakelse i eller klargjøring for båtrace eller annen konkurransevirksomhet eller bruk av en girhusenhet som er beregnet for racerkjøring. 11. Motorstøy indikerer ikke nødvendigvis et alvorlig problem med motoren. Dersom diagnosen indikerer en alvorlig intern motortilstand som kan føre til svikt, kan tilstanden som forårsaker støyen repareres under garantien. nor 5

14 GARANTIINFORMASJON 12. Skade på undervannshus og/eller propell forårsaket av sammenstøt med gjenstander under vann behandles som en sjørisiko. 13. Vann som kommer inn gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet, eller nedsenking i vann. 14. Deler som svikter på grunn av mangel på kjølevann fordi motoren startes når den ikke er i vannet, fordi fremmedlegemer blokkerer inntak eller fordi motoren er montert for høyt eller trimmet for langt ut. 15. Bruk av drivstoff og smøremidler som ikke passer for bruk med eller på produktet. Se Vedlikehold. 16. Vår begrensede garanti gjelder ikke eventuell skade på produktene som skyldes installering eller bruk av deler og tilbehør som ikke er produsert eller solgt av oss. Svikt som ikke er forbundet med bruken av disse delene eller tilbehøret, dekkes av garantien dersom de på andre måter oppfyller betingelsene for den begrensede garantien for dette produktet. Begrenset garanti for utslipp ihht. EPA (Environmental Protection Agency - miljøtilsynet i USA): I overensstemmelse med forpliktelsene i 40 CFR, paragraf 1045, underparagraf B, gir Mercury Marine detaljkunder en motorgaranti på 5 år eller 175 motortimer (det som inntreffer først) for at motoren er designet, bygget og utstyrt slik at den på salgstidspunktet er i overensstemmelse med gjeldende forskrifter under paragraf 213 i Clean Air Act, og at motoren er uten materialdefekter og fabrikasjonsfeil som kan føre til at motoren ikke overensstemmer med gjeldende forskrifter. Denne utslippsrelaterte garantien dekker alle komponentene oppgitt i Utslippskontrollsystemets komponenter. Utslippskontrollsystemets komponenter EPAs og Californias utslippsrelaterte garanti dekker komponenter oppgitt i følgende liste: KOMPONENTER I UTSLIPPSKONTROLLSYSTEMET: 1. Målingssystemet for drivstoff a. Forgasser og interne deler (og/eller trykkregulator eller drivstoffinnsprøytingssystem) b. Forsterket kaldstartsystem c. Innsugingsventiler 2. Luftinnsugingssystem a. Innsugingsmanifold b. Turbolader- eller superladersystemer (hvor aktuelt) 3. Tenningssystem a. Tennplugger b. Magnetisk eller elektronisk tenningssystem c. System for fortenning/tenningsforsinkelse d. Tenningscoil og/eller kontrollmodul e. Tenningskabler 4. Smøresystem (med unntak for 4-takters motorer) a. Oljepumpe og interne deler b. Oljeinjektorer c. Oljemåler 5. Eksossystem a. Eksosmanifold b. Eksosventiler 6. Diverse utstyr som brukes i systemene ovenfor a. Slanger, klemmer, koplinger, rør, tetningspakninger- eller utstyr, og festeanordninger b. Remskiver, remmer og spennruller 6 nor

15 GARANTIINFORMASJON c. Vakuum-, temperatur-, trykk- og tidsfølsomme ventiler og brytere d. Elektroniske kontroller Den utslippsrelaterte garantien dekker ikke komponenter som, hvis de svikter, ikke vil øke motorens utslipp av regulerte, forurensende stoffer. Begrenset garanti for utslipprelaterte komponenter i California California Air Resources Board (CARB) har offentliggjort regler vedrørende luftutslipp fra påhengsmotorer. Reglene gjelder alle påhengsmotorer som er solgt til detaljkunder i California, og som er produsert i 2001 eller senere. Mercury Marine tilbyr i samsvar med disse reglene denne begrensede garantien for utslippskontrollsystemer (se listen over komponentene i Utslippskontrollsystemets komponenter, og garanterer videre for at innenbordsmotoren ble konstruert, bygget og utstyrt for å være i overensstemmelse med alle gjeldende CARB-regler i henhold til kapittel 1 og 2, del 5, avsnitt 26 i regelverket for helse og sikkerhet. Informasjon angående den begrensede garantien for komponenter som ikke er relatert til luftutslipp, finner du i den begrensede garantierklæringen for påhengsmotoren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Marine garanterer at komponentene i utslippskontrollsystemet (se listen over komponentene i Utslippskontrollsystemets komponenter på nye påhengsmotorer som er produsert i 2001 eller senere, og som er solgt av en forhandler i California til en detaljkunde bosatt i California, skal være fri for materialdefekter og fabrikasjonsfeil som fører til svikt av en del som dekkes av garantien, og som er identisk med delen som beskrives i Mercury Marines søknad om sertifisering fra California Air Resources Board, i den tidsperioden og under de forholdene som beskrives nedenfor. Utgifter i forbindelse med diagnostisering av slike feil, dekkes av garantien (dersom garantikravet godkjennes). Dersom andre motorkomponenter skades som følge av at en del som dekkes av garantien, svikter, vil reparasjonen av disse komponentene også dekkes av garantien. GARANTIENS VARIGHET: Den begrensede garantien gir dekning for komponenter i utslippskontrollsystemet på nye påhengsmotorer som er produsert i 2001 eller senere, og som er solgt til detaljkunder bosatt i California, i fire (4) år fra datoen da produktet først ble solgt eller først ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først, eller etter 250 driftstimer (fastsatt av eventuell timeteller for motoren). Vanlige vedlikeholdsdeler i utslippskontrollsystemet, for eksempel tennplugger og filtre, som står oppgitt på listen over deler som dekkes av garantien, dekkes frem til første utskiftningsintervall. Les Utslippskontrollsystemets komponenter og vedlikeholdsoversikt. Reparasjon eller utskiftning av deler, eller utførelse av service under denne garantien, forlenger ikke garantien utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres til ny kjøper. (Se anvisningene om overføring av garanti.) SLIK OPPNÅS GARANTIDEKNING: Kunden må gi Mercury rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Når krav fremsettes under garantien, skal produktet innleveres til inspeksjon hos en Mercury-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. Dersom det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende melde fra om dette til Mercury Marine som så vil sørge for at det blir utført en inspeksjon og eventuell reparasjon som dekkes av garantien. Kjøper er i slike tilfeller ansvarlig for alle kostnader i forbindelse med transport og/eller reisetid. Dersom den utførte service ikke dekkes av denne garantien, må kjøper dekke utgifter til arbeid og materialer, og alle andre utgifter i forbindelse med denne service. Kjøperen skal ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury. DETTE VIL MERCURY GJØRE: Mercury Marines eneste og utelukkende forpliktelse under denne garantien er begrenset til, på egen bekostning og etter egen vurdering, å reparere defekte deler, skifte ut slike deler med nye eller Mercury Marine-godkjente refabrikkerte deler, eller refundere kjøpesummen for Mercuryproduktet. Mercury forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten dermed å forplikte seg til å utføre dette på produkter som allerede er produsert. GARANTIEN DEKKER IKKE FØLGENDE: Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, andre justeringer, normal slitasje, skade som følge av misbruk, unormal bruk, bruk av propell- og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se Generell informasjon Spesifikasjoner), bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalte driftsprosedyrer, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vann, feilaktig installasjon (riktige spesifikasjoner og teknikker for installasjon er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet), feilaktig service, vannjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se Drivstoff og olje), endring eller fjerning av deler. nor 7

16 GARANTIINFORMASJON Utgifter i forbindelse med opphaling, sjøsetting, tauing, lagring, telefonutgifter, leie, besværligheter, havneavgifter, forsikring, avdrag på lån, tap av tid, tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader dekkes ikke under denne garantien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller -materiale på grunn av båtens design for å få tilgang til produktet, ikke dekket av denne garantien. Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av utslippskontrollutstyr og -systemer som ikke dekkes av garantien, kan utføres ved et hvilket som helst båtmotorverksted eller av en båtmekaniker. Bruk av deler som ikke er fra Mercury, ved vedlikehold og reparasjoner som ikke dekkes av garantien, vil ikke ha innvirkning på garantidekningen av annet arbeid. Bruk av tilleggsdeler (som beskrevet i paragraf 1900 (b)(1) og (b)(10) under overskrift 13 i regelverket for California) eller modifiserte deler som ikke er godkjente av CARB kan være en grunn nok til at Mercury Marine bestemmer seg for å avvise et garantikrav. Når feil på deler som dekkes av garantien, skyldes bruk av tilleggsdeler eller modifiserte deler som ikke er godkjente, vil garantikravet bli avvist. FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRENSNINGER OG UTELATELSER SOM ER NEVNT OVENFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUNDER. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET KAN OGSÅ VÆRE DU HAR ANDRE RETTIGHETER, NOE SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. Dersom du har spørsmål angående garantirettigheter og -ansvar, kan du kontakte Mercury Marine på telefonnummer California Air Resources Boards forklaring vedrørende CARBgarantierklæringen DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER I FORBINDELSE MED GARANTIEN: California Air Resources Board vil nå forklare garantien for utslippskontrollsystemene på påhengsmotorer av modellår I California må nye påhengsmotorer konstrueres, bygges og utstyres slik at de tilfredsstiller delstatens strenge utslippsstandarder for å redusere smogproblemet. Mercury Marine må gi garantidekning for utslippskontrollsystemet på påhengsmotoren for perioden som er oppgitt nedenfor, under forutsetning av at den ikke har vært utsatt for misbruk, forsømmelse eller utilstrekkelig vedlikehold. Utslippskontrollsystemet kan bestå av deler som forgasser eller drivstoffinnsprøytingssystem, tenningssystem og katalysator. Slanger, remmer, konnektorer og andre utslippsrelaterte enheter kan også komme inn under dette. Når det foreligger et forhold som kommer inn under garantien, vil Mercury Marine reparere påhengsmotoren uten at det koster deg noe. Garantien dekker diagnostisering, deler og arbeid. PRODUSENTENS GARANTIDEKNING: Utvalgte deler i utslippskontrollsystemet på påhengsmotorer av modellår 2001 eller senere, dekkes av garantien i fire (4) år eller 250 driftstimer, alt etter hva som inntreffer først. Garantidekning basert på timetall tillates kun for påhengsmotorer og personlige vannscootere som er utstyrt med timetellere, som definert i 2441(a)(13) eller tilsvarende. Hvis en utslippsrelatert del på motoren er defekt under garantien, vil delen bli reparert eller byttet av Mercury Marine. EIERENS GARANTIANSVAR: Som eier av påhengsmotoren, er du ansvarlig for at nødvendig vedlikehold, som oppgitt i delen Vedlikehold blir utført. Mercury Marine anbefaler at du tar vare på alle kvitteringer som gjelder vedlikehold på påhengsmotoren, men Mercury Marine kan ikke avvise garantikrav kun fordi det mangler kvitteringer eller fordi du ikke kan bevise at alt vedlikehold er utført til riktig tid. Som eier av påhengsmotoren, bør du likevel være klar over at Mercury Marine kan avvise garantikrav dersom utenbordmotoren eller en del har sviktet på grunn av misbruk, forsømmelse, utilstrekkelig vedlikehold eller modifikasjoner som ikke er godkjente. 8 nor

17 GARANTIINFORMASJON Så snart problemet oppstår, er det ditt ansvar å levere påhengsmotoren til en Mercury-forhandler som har autorisasjon til å utføre service på produktet. Garantireparasjoner vil bli fullført innen rimelig tid, som ikke skal overskride 30 dager. Dersom du har spørsmål angående garantirettigheter og -ansvar, kan du kontakte Mercury Marine på telefonnummer Sertifiseringsstjerne for utslipp Et av de følgende stjernemerkene er plassert på påhengsmotorens motordeksel. Symbolet for renere båtmotorer betyr følgende: Renere luft og vann for sunnere livsstil og bedre miljø. Lavere drivstofforbruk forbrenner opp til % mindre bensin og olje enn vanlige totaktsmotorer med forgasser, slik at du sparer penger og ressurser. Lengre garantidekning for utslippskontrollsystemet mindre bekymringer for brukeren. En stjerne - lavt utslipp Motorer merket med én stjerne tilfredsstiller 2001-standardene for eksosutslipp fra Air Resources Board. Motorer som tilfredsstiller disse standardene, har et utslipp som er 75 % lavere enn for vanlige totaktsmotorer med forgasser. Disse standardene tilsvarer EPAs standarder for båtmotorer. To stjerner - svært lavt utslipp Motorer merket med to stjerner tilfredsstiller 2004-standardene fra Air Resources Board for eksosutslipp fra vannscootermotorer og påhengssmotorer. Motorer som tilfredsstiller disse standardene, har et utslipp som er 20 % lavere enn for motorer med en stjerne lavt utslipp. Tre stjerner - ekstra lavt utslipp Motorer med tre stjerner tilfredsstiller 2008-standardene for eksosutslipp fra Air Resources Board for eksosutslipp fra vannscootermotorer og påhengsmotorer, eller 2003/2008-standardene for eksosutslipp fra hekkaggregatmotorer og innenbordsmotorer. Motorer som tilfredsstiller disse standardene, har et utslipp som er 65 % lavere enn for motorer med en stjerne lavt utslipp. Fire stjerner - superlavt utslipp Firestjernersmerket angir motorer som innfrir Air Resources Boards 2009-standarder for eksosutslipp fra hekkaggregater og innenbordsmotorer. Vannskutermotorer og påhengsmotorer kan også være i overensstemmelse med disse standardene. Motorer som tilfredsstiller disse standardene, har et utslipp som er 90 % lavere enn for motorer med en stjerne lavt utslipp. nor 9

18 GARANTIINFORMASJON Garantibestemmelser utenfor USA og Canada BEGRENSET GARANTI FOR MERCURY/MARINER-PÅHENGSMOTORER BESTEMMELSER I AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Denne begrensede garantien er utstedt av Marine Power International Pty Ltd ACN med adressen Bessemer Drive, Dandenong South, Victoria 3175, Australia (tlf.: ), e- postadresse: Garantien dekker følgende Mercury Marine garanterer at alle nye produkter skal være fri for materialdefekter og fabrikasjonsfeil i perioden som er angitt nedenfor. Kundens rettigheter under denne garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som kunden lovmessig måtte ha i forbindelse med varene eller tjenestene garantien gjelder for. Garantier i henhold til forbrukerlover i Australia Våre produkter leveres med garantier som ikke kan ekskluderes i henhold til forbrukerlovgivningen i Australia (Australian Consumer Law). Du er berettiget en erstatning eller refusjon ved fullstendig svikt og kompensasjon for alle andre tap eller skader som med rimelighet kan forutses. Du har også rett til å få varene reparert eller erstattet dersom varene ikke er av akseptabel kvalitet og svikten ikke skyldes fullstendig svikt. Garantiperiode for fritidsbruk Denne begrensede garantien gir tre (3) års dekning enten fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde til fritidsformål, eller fra datoen da produktet ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres til ny kjøper (til fritidsbruk) ved riktig omregistrering av produktet. Garantiperiode for kommersiell bruk Kommersielle brukere av disse produktene får i henhold til denne begrensede garantien ett (1) års garantidekning fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde, eller ett (1) år fra datoen da produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hva som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av produktet som inntektskilde i en del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan ikke overføres verken til eller fra en kunde som bruker båten kommersielt. Betingelser som må oppfylles for å få garantidekning Garantidekning gis i henhold til denne begrensede garaniten kun til forbrukere som kjøper fra eller gjennom en forhandler som er autorisert av Mercury Marine til å distribuere produktet i det aktuelle landet der salget finner sted. Dekning gis da kun etter at Mercury Marines spesifiserte kontroll før levering har blitt utført og dokumentert. Garantidekningen trer i kraft når en autorisert forhandler registrerer produktet på riktig måte. Feilaktig informasjon vedrørende garantiregistrering i forbindelse med fritidsbruk, eller senere bruksendring fra fritidsbruk til kommersiell bruk (ved registrering for feil bruksområde), kan annullere garantien etter Mercury Marines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i håndboken for bruk og vedlikehold, må utføres til riktig tid for å opprettholde garantidekningen. Mercury Marine forbeholder seg retten til å kreve bevis for tilfredsstillende vedlikehold før det gis garantidekning. Dette vil Mercury gjøre Mercury Marines eneste og utelukkende forpliktelse i henhold til denne begrensede garantien er begrenset til, etter egen vurdering, å reparere defekte deler, skifte ut slik del eller slike deler med nye eller refabrikerte deler som er godkjent av Mercury Marine, eller tilbakebetale kjøpesummen for Mercury Marine-produktet. Mercury Marine forbeholder seg retten til å foreta forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. 10 nor

19 GARANTIINFORMASJON Slik oppnås garantidekning i henhold til denne begrensede garantien Kunden må gi Mercury Marine rimelig anledning til å reparere, og rimelig adgang til produktet for å utføre garantiarbeid. Når krav fremsettes under garantien, skal produktet leveres inn for inspeksjon hos en Mercury Marine-forhandler som er autorisert til å utføre service på produktet. En oversikt over forhandlere og deres kontaktinformasjon er tilgjengelig på Hvis det ikke er mulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhandler, må vedkommende sende skriftlig melding om dette til Mercury Marine på adressen ovenfor. Mercury Marine vil da sørge for at det blir utført en inspeksjon og eventuell reparasjon som garantien dekker. Denne begrensede garantien dekker ikke kjøperens kostnader i forbindelse med transport og reisetid. Hvis de utførte tjenestene ikke dekkes av denne begrensede garantien, skal kjøperen betale for all arbeidstid, alt materiell og alle andre utgifter forbundet med tjenestene, med det unntaket at forbrukere ikke vil måtte betale hvis tjenestene er utført for å utbedre en feil som faller inn under bestemmelsene om akseptabel kvalitet som Mercury Marine er bundet av under australsk forbrukerlovgivning. Kjøperen skal ikke, med mindre Mercury Marine ber om det, sende produktet eller deler av produktet direkte til Mercury Marine. Registreringsbevis skal fremlegges for forhandleren når garantiservicen bes utført, for å oppnå dekning i henhold til denne begrensede garantien. Dette dekkes ikke Denne begrensede garantien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, andre justeringer, normal slitasje, skade som følge av misbruk, unormal bruk, bruk av propell- og girforhold som ikke tillater at motoren kjøres innenfor anbefalt turtallsområde på full gass (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk av produktet på en måte som ikke samsvarer med anbefalingene i delen om bruk/driftssyklus i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vann, feilaktig installasjon (riktige spesifikasjoner og teknikker for installasjon er beskrevet i installasjonsanvisningene for produktet), feilaktig service eller bruk av ekstrautstyr eller deler som ikke er produsert eller solgt av Mercury, vannjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning av deler, vann som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntaket, luftinntaket eller eksossystemet, eller skade på produktet som følge av utilstrekkelig kjølevann fordi kjølesystemet er blokkert av et fremmedelement, kjøring av motoren når den ikke er i vannet, for høy montering av motoren på akterspeilet eller kjøring av båten med motoren trimmet altfor langt ut. Garantien gjøres ugyldig dersom produktet brukes til båtrace eller annen konkurransevirksomhet, eller dersom produktet på et eller annet tidspunkt har blitt brukt med en girhusenhet for racerkjøring, selv om dette gjelder en tidligere eier. Utgifter i forbindelse med opphaling, sjøsetting, tauing, lagring, telefon, leie, besværligheter, havneavgifter, forsikring, avdrag på lån, tap av tid, tap av inntekt eller annen type tilfeldige skader eller følgeskader dekkes ikke i henhold til denne begrensede garantien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting av båtskillevegger eller -materiale på grunn av båtens design for å få tilgang til produktet, ikke dekket av denne garantien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefattet Mercury Marine-autoriserte forhandlere, har fått tillatelse fra Mercury Marine til å gi noen annen forsikring, fremstilling eller garanti i forbindelse med produktet enn det som omfattes av denne begrensede garantien. Slike erklæringer kan eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Marine. Mer informasjon angående hendelser og forhold som dekkes eller ikke dekkes av garantien, finner du i avsnittet om garantidekning i håndboken for bruk og vedlikehold, inkludert som referanse i denne garantien. Kostnader forbundet med fremsetting av krav henhold denne begrensede garantien Denne begrensede garantien dekker ikke kostnader som måtte påløpe i forbindelse med fremsetting av eventuelle krav. nor 11

20 FRASKRIVELSER OG BEGRENSNINGER: GARANTIINFORMASJON MED UNNTAK FOR GJELDENDE GARANTIER OG ANRE RETTIGHETER OG RETTSMIDLER SOM EN KUNDE MÅTTE HA I HENHOLD TIL FORBRUKERLOVGIVNING I AUSTRALIA, ELLER I HENHOLD TIL ANNEN LOVGIVNING SOM MÅTTE GJELDE PRODUKTENE, FRASKRIVES UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN BEGRENSEDE GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN UTELUKKER DEKNING AV TILFELDIGE SKADER OG FØLGESKADER. OVERFØRING AV GARANTI RETNINGSLINJER FOR AUSTRALIA OG NEW ZEALAND Den begrensede garantien kan overføres til ny eier, men bare den ubrukte delen av garantien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes til kommersielle formål. Ved overføring av garantien til ny eier skal en kopi av kvitteringen eller salgsavtalen, den nye eierens navn og adresse samt skrogets identifikasjonsnummer (HIN), sendes per post eller telefaks til avdelingen for garantiregistrering hos Mercury Marine. I Australia og New Zealand sendes dette til: Mercury Marine Attn: Warranty Registration Department Brunswick Asia Pacific Group Private Bag 1420 Dandenong South, Victoria 3164 Australia Ved behandling av garantioverføringen vil Mercury Marine sende registreringsbekreftelsen per post til den nye eieren av produktet. Denne tjenesten er gratis. Du kan endre adressen din når som helst, også på tidspunktet for fremsetting av garantikrav, ved å ringe til Mercury Marine eller sende et brev eller en faks med navnet ditt, den gamle adressen, den nye adressen og skrogets identifikasjonsnummer (HIN) til avdelingen for garantiregistrering hos Mercury Marine. BEGRENSET GARANTI FOR FIRETAKTERS PÅHENGSMOTORER EUROPA OG SAMVELDET AV UAVHENGIGE STATER Land utenfor Europa og Føderasjonen av uavhengige stater ta kontakt med den lokale distributøren. GARANTIEN DEKKER FØLGENDE: Mercury Marine garanterer at alle nye produkter skal være fri for materialdefekter og fabrikasjonsfeil i perioden som er angitt nedenfor. GARANTIENS VARIGHET: Denne begrensede garantien gir to (2) års dekning enten fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde for fritidsbruk, eller fra datoen da produktet ble tatt i bruk, alt etter hva som inntreffer først. Kommersielle brukere av disse produktene får ett (1) års garantidekning fra datoen da produktet først ble solgt til en detaljkunde, eller ett (1) år fra datoen da produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hva som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk av dette produktet til arbeid eller bruk i tilknytning til et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold, eller eventuell bruk av produktet som inntektskilde i en del av garantiperioden. Dette gjelder selv om produktet bare brukes leilighetsvis til slike formål. Reparasjon eller utskiftning av deler, eller utførelse av service under denne garantien, forlenger ikke garantien utover den opprinnelige utløpsdatoen. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan overføres fra en kunde til en ny kunde (fritidsbruk) ved riktig omregistrering av produktet. Den delen av garantiperioden som ikke er utløpt, kan ikke overføres verken til eller fra en kunde som bruker båten kommersielt. Garantidekningen kan bli opphevet for et brukt eller inndratt produkt, eller for et produkt som kjøpes på auksjon, fra en skraphandel eller fra et forsikringsselskap. 12 nor