LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 2013 / 2014 The Swiss Leader since 1913

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 2013 / 2014 The Swiss Leader since 1913"

Transkript

1 LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 213 / 214 The Swiss Leader since 1913

2 V-ZUG husholdningsapparater: Sveitsisk kvalitet til kjøkken det beste fra Sveits. og vaskerom.

3 V-ZUG selskapsportrett 1 år med V-ZUG: i takt med tiden selskapets milepæler 1913 Verzinkerei Z ug e tablert so m m anuell galvaniseringsfabrikk 1914 I t illegg t il m ekanisk a rbeid, b le d et p rodusert forsinkede p lateprodukter til husholdninger o g byggebransjen 1915 ZUGs vaskemaskiner starter sin seiersgang 192 På begynnelsen av 192-tallet begynner Verzinkerei ZUG AG å p rodusere d e f ørste vaskemaskinene med trommel, noe som gjorde husarbeidet enklere. Sortimentet med vaskeutstyr utvides. Det komplette vaskerommet fødes Tempo er den første lille vaskemaskinen i S veits for privathusholdninger, 195 og Unimatic den første sveitsiske vaskemaskinen 1959 Det eksisterende sortimentet kompletteres med 1962 Adora vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin 1976 Fusjon m ellom M etallwarenfabrik Z ug o g galvaniseringsfabrikken Zug. V-ZUG blir en komplett leverandør til kjøkken og vaskerom Verzinkerei Zug AG skifter navn til V-ZUG AG Adora, den mest miljøvenlige av alle vaskemaskiner, erobrer markedet En kjøkkenrevolusjon. V-ZUG introduserer induksjon i sveitsiske hjem M orgendagens teknologi for d agens miljø. S om første vaskemaskin i S veits oppfyller Adora E N- standarden for beste energi- og sentrifugeringseffekt Eksklusiv: ny Adora oppvaskmaskin med kalksensor 2 Ny Adora oppvaskmaskin med «Feeling» (Vario-, Aqua- og ØkoFeeling) 21 Combi-Steam SL en ny dimensjon ved matlaging og baking 21 Combi-Steamer med klimasensor. Klimaet tilpasses perfekt t il m aten o g sø rger for skånsom o g sunn matlaging m ed o ptimale r esultater o g m inimal ressursbruk (elektrisitet, vann). 24 En ny generasjon revolusjonerende vaskemaskiner og tørketromler. 27 Eksklusiv: Nytt GourmetSteam-program integrert i CombiSteam 28 Den nye vaskemaskinen Adora SLQ med eksklusiv V-ZUG WetClean og Vibration Absorbing System (VAS) 29 Lansering av den nydesignede FutureLine for hele kjøkkensortimentet 21 Lansering av nye V-ZUG 45 cm kompaktserie med 211 Combi-Steam, Com bair, M iwellcombi o g CoffeeCentre 212 SteamFinish strålende ren oppvask 213 Eksepsjonelle induksjonstopper med nye, automatiske matlagingsfunksjoner år med førsteklasses sveitsisk kvalitet fra V-ZUG 213 Adora S LQ W P m ed v armepumpeteknologi e r tidenes mest økologiske vaskemaskin. Skann koden for å lese mer om V-ZUG. 4 5

4 Symbolforklaring Waschen Vaskemaskiner Trocknen Tørketromler med varmepumpe Kapasitet Ekstra programmer Kapasitet Hvitt/farget 2 95 C Skånsomt Ekstra tørt Sprint 4/6 C Forhåndsvask Normal tørt Ull 3 C Damp til antiskrukk Stryketørt Håndvask 2 C Kald vask 2 C WetClean MAX 16 Utsatt start Temperaturvalg/ energisparing Sentrifugeringshastighet/ Stopp etter skylling Damp Ull Favoritter Favoritter AquaPlus Stofftyper Stofftyper Antimidd Øko Tilsmussingsgrad/ Antimidd Ekstra programmer Skyllesensor Hurtigvask/ Programslutt Døråpner Klartekstdisplay/ språk M askinhygiene Krøllevakt program Tidsprogram tørking/ lufting Utsatt start Ekstra skånsomt Døråpner ReversePlus WetClean Krøllevakt Lufting Skånsomt Programslutt Klartekstdisplay/språk SilentPlus Sprint Øko 7

5 Vaskemaskiner Tørketromler med varmepumpe Eff ekt V-ZUG e r e n k lar e kspert når d et kommer t il vann o g kan d erfor b ruke d et b åde s vært e ffektivt o g p å mange u like m åter. A dora S LQ W P e r t idenes m est økologiske v askemaskin. T akket v ære n yskapende varmepumpeteknologi, s etter A dora S LQ W P helt nye standarder når det gjelder strømforbruk og miljøvern. 9

6 Vaskemaskiner Verdensledende Adora SLQ WP vaskemaskin med varmepumpeteknologi Enkel kontroll V-ZUGs nye berøringsdisplay. Energiklasse Adora SLQ WP er tidenes mest økologiske vaskemaskin. Takket v ære n yskapende v armepumpeteknologi, set ter Adora S LQ W P h elt n ye s tandarder nå r d et g jelder strømforbruk og miljøvern. FO RDELER Strømforbruket e r r edusert m ed y tterligere 5 5 % sammenlignet med vanlige vaskemaskiner. Dette gjør nye Adora SLQ WP til den mest effektive vaskemaskinen. Den beskytter både miljøet og lommeboken din. FUNKSJO N Vannet v armes i kke b are o pp v ed h jelp a v e t v anlig varmesystem, men også av en høyeffektiv, energisparende varmepumpe. Akkurat slik en varmepumpe varmer opp et hus. Avhengig a v vasketemperaturen, kan systemet o gså drives uten den vanlige varmeenheten. KO NTRO LL Adora S LQ W P e r like l ett å b etjene som modeller uten varmepumpe. D u b estemmer hvor mye energi som s kal spares. Du kan velge mellom tre ulike EcoHybrid-trinn og lagre det trinnet du foretrekker, slik at det brukes hver gang du vasker. Et sylskarpt b erøringsdisplay m ed f orklarende b ilder o g symboler, b erøringsskjermkontroll i s tedet for å s kru o g trykke på knapper, samt det smarte "tip and go"-konseptet: aldri fø r h ar d et vært så e nkelt, intuitivt o g nyskapende å kontrollere en vaskemaskin som det er nå med de nye Adora SLQ WP og SLQ. For å h ente f rem d et p rogrammet d u ø nsker, t renger du k un å b erøre s kjermen e ller d e a ktuelle f eltene. Berøringskontrollen er svært sensitiv og presis. Dette nye kontrollkonseptet imponerer med et elegant kontrollpanel produsert i høykvalitets akrylglass. Siden det ikke er noen knapper som stikker ut, er betjeningsfeltet svært enkelt å rengjøre for hånd. 1 11

7 Vaskemaskiner Dampprogrammet til antiskrukk Med det unike V-ZUG WetClean: den beste Den innovative antimiddinnstillingen gjør erstatter stryking vibrasjonsabsorberingssystemet har sprinkeldusjen kommer fra V-ZUG at allergikere kan puste lettet ut vibrasjoner ingen sjanse Adora er den første vaskemaskinen som bruker damp for å fjerne skrukker, og den gjør det så godt at stryking blir overflødig. Hvilken lettelse! Verdens første vibrasjonsabsorberingssystem: Adora fordeler ujevn vekt mens trommelen går rundt. Det gjør at du får en stillegående maskin som er svært godt egnet for innbygging i leiligheter og hus som skal være lufttette. Vannets kraft i sin mest varsomme form så bløtt at du kan v aske s elv d ine m est ø mtålige p lagg i e n A dora. Den e r u tstyrt m ed e n e gen s irkulasjonskrets o g d usjer vasken p å e n skånsom m åte takket være et h elt spesielt distribusjonsmunnstykke e t g jennombrudd i d enne kategorien. Verdens eneste antimiddprogram er en fantastisk hjelp for allergikere o g andre som er a vhengige a v ren luft. D et gjelder ikke minst avføring fra støvmidd som forårsaker pustevansker. Støvmidd tåler mye. M en de overlever ikke antimiddprogrammet i nye Adora. Verdens eneste antimiddprogram fjerner alle rester av midd og deres allergener, noe som gir allergikere betydelig bedre livskvalitet. Skann koden for å lese mer om vibrasjonsabsorberingssystemet 12 13

8 Vaskemaskiner En innovativ trommel som sikrer jevn flyt Superraskt sprintprogram for Velg tekstilprogram etter hva slags tekstiler Førsteklasses energirangeringer nå er og skånsom tørking hverdagsvask du vasker. det vannet som spiller den viktigste rollen Energiklasse V-ZUGs Gentle Care Drum har en mikrostruktur og utgjør selve hjertet i A dora. Rundt 14 hull sikrer at vannet trenger gjennom klærne dine samtidig som de beskyttes på best mulig måte. Den nye Gentle Fin med ekstra flott design bidrar også til at vasken din behandles på best mulig måte. Når d u h ar d et t ravelt e ller i kke ø nsker å v ære u ten yndlingsplagget d itt fo r l enge, e r d et s uperraske sprintprogrammet p å 2 C ( kun 2 6 m inutter) o g 4 C (kun 29 minutter) akkurat d et du t renger. B egge sprintprogrammene bruker svært lite vann og energi og beskytter derfor både vask og miljø. Når du trykker på tekstiltypeknappen, vises det en rekke ulike te kstilnavn. S kal d u v aske b abyklær, o labukser, dunplagg eller f ritidsklær? E ller e r d et t id for g ardinene igjen? Adora SLQ har riktig program uansett hva du ønsker å vaske. Det er spesielt fordelaktig for babyer og mindre barn. D en nye innstillingen fo r b abyklær sikrer hygienisk vasking og skylling. M ikrobiologiske tester gjennomført av det uavhengige, sveitsiske te stinstituttet Veritas b ekrefter effekten. V-ZUG er også ledende innen energieffektivitet. Det lave energiforbruket b etyr a t alle våre A dora vaskemaskiner overgår den beste energiklasse A+++, Adora SLQ WP gjør det med hele 4 %. For å s ikre at det ikke brukes mer strøm og vann enn det som er absolutt nødvendig ved hver vask, sikrer sofistikerte sensorsystemer at strøm- og vannforbruk justeres nøyaktig etter den typen vask som skal vaskes. Derfor er det heller ikke et p roblem å v aske selv mindre m engde k lær i d e energieffektive maskinene fra V-ZUG

9 Produktsammenligning: Vaskemaskiner Vaskemaskiner Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L Brosjyreside Den nye vaskemiddelskuffen En ny, innovativ design og sjenerøs størrelse på kamrene til vaskemiddel gjør at vaskemiddelskuffen i neste generasjon Adora skiller seg ut. Formen på skuffen gjør det også enklere å holde den ren. Enkel, elegant installasjon For å sikre mer effektiv bruk av fasiliteter og arbeidsprosesser, og i kke m inst s pare t id, i nstalleres v askemaskiner o g tørketromler ofte p å k jøkken e ller vaskerom. D en enkle, kubiske formen på Adora betyr at maskinene fra V-ZUG kan installeres på en måte som er både enkel og elegant. Egenskaper Varmepumpeteknologi Frontmating Rustfritt stål/sort design / / / / / Dør i rustfritt stål Hvit dør Døråpning l/r l/r l/r l/r l/r Kapasitet Kg Trommelvolum l Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Bedre enn A+++ 4 % 3 % 2 % 1 % 1 % Sentrifugering energiklasse A A A A A Funksjoner WetClean Damp til antiskrukk Hygieneanbefaling Maskinhygiene Antimidd Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Raske sprintprogrammer 2 6 C Favoritter Stofftyper Ekstra programmer Øko-funksjon Smussnivå Sentrifugeringshastighet omd./min Skyllesensor Dellast autosave Flåtesirkulasjon Kontroll Bevegelig kontrollpanel Panel Akrylglass Akrylglass Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøringsskjerm Berøringsskjerm Berøringsskjerm Knapper Knapper Display Berøringsdisplay Berøringsdisplay 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay 4-linjers klartekstdisplay Automatisk energisparing i hvilemodus ( watt) Utsatt start Inntil 24 timer Tilbehør Informasjon om tilbehør finnes i separat liste 16 17

10 Vaskemaskiner Produktinformasjon Adora SLQ WP Produktinformasjon Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Black Black Konstruksjonstype Frontmating Tårnkompatibel, gulvstående maskin Døråpning venstre/høyre Porthulldør: Ø 35cm Døråpningsvinkel: 18 Den første maskinen med varmepumpeteknologi MAX 15 Spinning efficiency MAX MAX MAX MAX Spinning efficiency Spinning efficiency Spinning efficiency Spinning efficiency Daglig 4/6 C 65/75 min Sprint 4/6 C 29/39 min Daglig 4/6 C 65/75 min Sprint 4/6 C 29/39 min Daglig 4/6 C Sprint 4/6 C Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 15 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 15 omd./min. Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel 4-linjers klartekstdisplay Full elektronisk kontroll Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop 18 68/78 min 29/39 min Daglig 4/6 C Sprint 4/6 C 75/9 min 35/45 min Daglig 4/6 C 75/9 min Sprint 4/6 C 35/45 min 19

11 Tørketromler med varmepumpe Mindre energi med Adora tørketrommel Utrolig rask tørking med moderne Like skånsom som hendene dine Fuktighet og varme forblir i maskinen med varmepumpe teknologi Energiklasse Bærekraftig b ruk a v r essursene s tarter med størst m ulig energieffektivitet i p roduksjonsprosessen o g e nder med m askiner m ed l avt for bruk. F or å u tvikle d en m est e nergieffektive tørketrommelen med varmepumpe til hjemmebruk, kreves det mer e nn kun miljøbevissthet. D et kreves o gså go de konstruksjonsferdigheter, innovative teknologier, materialer av høy kvalitet og intelligent design. Takket være V-ZUGs førsteklasses, sveitsiske teknologi samt sprint- og miljøprogrammer, er Adora tørketrommel med varmepumpe mange ganger så e ffektiv som tradisjonelle tørketromler. Nå er det mulig å beskytte miljøet samtidig som vasken din tørker raskt. Tørketromler m ed v armepumpe e r o gså go dt e gnet t il ømfintlige og delikate tekstiler. Fordi det ikke er behov for oppvarming, kan ull og silke tørkes ved lave temperaturer. Skyllemiddel brukes ofte for at vasken skal bli mykere og få m er volum. M en hvorfor for urense miljøet slik? B åde lommebok og miljø vinner på at du velger en tørketrommel fra Adora. Samtidig kan både du og barna dine glede dere over deilig, myke og rene klær uten bruk av skyllemiddel. Kos dere! M ens Adora tørketrommel med varmepumpe gjør jobben, kan du fortsette å bruke badet eller vaskerommet som vanlig uten å bli plaget av fuktighet eller varme. M askinen har en ekstremt effektiv varmeveksler som sørger for at ingenting slipper ut. Takket være kondenseffektiviteten, vil mer enn 92 % av den varmen som produseres forbli i d et lukkede tørkesystemet. 2 21

12 Tørketromler med varmepumpe Intuitiv, enkel kontroll Skånsom tørking og enkel pleie Ekstra skånsom tørking Tørkekurv Tekstdisplayet informerer deg raskt og tydelig om de ulike programmene og hvor langt de har kommet. De kan startes umiddelbart ved å velge dem med det smarte "tip and go"- konseptet. Akkurat som Adora vaskemaskin, har Adora tørketrommel et bevegelig kontrollpanel. Dette kan beveges til riktig ergonomisk posisjon, slik at det blir enklere å b ruke. Den individuelle i nnstillingen t ilbyr o gså e n id eell oversikt o g kontrollelementene, noe som er spesielt fordelaktig dersom lysforholdene ikke er optimale. De store, glatte filteroverflatene samler støv og lo, slik at vasken din alltid forblir myk og luftig. O g i tillegg er det nye dørfilteret raskt og enkelt å holde rent. Vasken beveges skånsomt i den store spesialtrommelen og tørkes forsiktig og jevnt. Stoffene skrukker mindre, slik at det er lettere å stryke dem. Spesialtrommelen kan også skifte retning, og denne funksjonen får du ved å v elge vår nye ReversePlus-funksjon. Den p raktiske t ørkekurven b etyr a t sko, hansker, b amser og s toffer b eskyttes e kstra o g i kke b eveges r undt i trommelen. P raktisk for s toffer som s kal l egges r askt og e nkelt i t ørketrommelen. T ørkekurven k an b estilles som t ilvalg o g b rukes m ed alle nye A dora tørketromler. Tørkekurvprogrammet kan velges under stofftyper

13 Produktsammenligning: Adora tørketromler med varmepumpe Produktinformasjon Tørketromler med varmepumpe Adora TSL WP Adora TS WP Adora TL WP Brosjyreside Egenskaper Varmepumpeteknologi Rustfritt stål/sort design / / / Tårnkompatibel, gulvstående maskin Døråpning l/r l/r l/r Kapasitet Kg Energiklasse A+++ A++ A++ Funksjoner Adora TSL WP Adora TS WP Adora TL WP Programmer Ekstra tørt Normalt tørt Stryketørt Damp mm (H B D) Rustfritt stål mm (H B D) Rustfritt stål/sort design mm (H B D) Rustfritt stål/sort design Ull Favoritter Stofftyper Tørkekurvprogram Silent Plus Øko Sprint ReversePlus (brukerinnstilling) Antikrøllprogram Tidsprogram Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 99 min/,85kwh Normalt tørt 13 min Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 93 mins/1.9kwh Normalt tørt 124 min Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 99 mins/1,16 kwh Normalt tørt 136 min Ekstra skånsomt Skånsomt Funksjoner Bevegelig kontrollpanel Panel Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøringsskjerm Knapper Knapper Display 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay 4-linjers digitalt display Automatisk energisparing i hvilemodus ( watt) Tidsprogram tørking 1 12 min Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay 27 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Tidsprogram tørking 1 12 min Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay 2 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Tidsprogram tørking 1 15 min Bevegelig kontrollpanel 4-linjers klartekstdisplay 15 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Utsatt start Inntil 24 timer Tilbehør Informasjon om tilbehør finnes i separat liste Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Adora TSL WP, TS WP, TL WP konstruksjonstype 24 Trommelvolum: 13 liter Porthulldør: Ø 42 cm Døråpningsvinkel: 18 Tårnkompatibel, gulvstående maskin 25

14 Produktdeklarasjon for vaskemaskiner Produktdeklarasjon for Tørketromler med varmepumpe Selskap eller varemerke Maskintype Modell Land V-ZUG AG Adora SLQ WP 114 Frontmating Adora SL 113 EU Kapasitet maks kg Forbruksdata for standard vaskeprogram Energiklasse A+++ (bedre), D (dårligere) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Årlig energiforbruk kwh Strømforbruk for standard program 6/6½/4½ 8) kwh,62/,48/,43,78/,62/,37,94/,67/,37 1,/,7/,58 1,/,7/,58 Hvilemodus forbruk på/av W / / / / / Årlig vannforbruk l Ytelsesegenskaper Sentrifugeringsytelse klasse 1) 6) A (bedre), G (dårligere) A A A A A Restfuktighet 1) 2) % Sentrifugeringsytelse klasse 1) maks, omd,/min, Standardprogram varighet 6/6½/4½ 8) Min, 17/155/ /22/215 21/19/19 21/19/19 21/19/19 Automatisk utkoblingstid Min, Støy 7) under vask db(a) (re 1pW) under sentrifugering db(a) (re 1pW) Illustrasjon på side Konstruksjonstype Gulvstående maskin med arbeidsplate Gulvstående maskin som kan bygges inn Kan bygges inn (ingen arbeidsbenk) Bærbar Dørhengsel 3) v/h/k v/h/k v/h/k v/h/k v/h/k Dimensjoner 4) Høyde/bredde/dybde (inklusiv avstand fra vegg) cm 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) Høyde for innbygging cm 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 Høyde med åpent lokk (toppmating) cm Dybde med åpen dør (frontmating) cm cm Justerbar høyde cm Tomvekt kg Egenskaper Vaskemaskin med varmepumpeteknologi Panel Akrylglass Akrylglass Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøring Berøring Berøring Knapper Knapper Display Berøringsdisplay Berøringsdisplay 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay digitalt display Språkvalg berøringsdisplay Farget tøy 6 C 23 V 16 A varighet min, 75 9) Farget tøy 6 C sprint 23 V 16 A varighet min, 39 9) Farget tøy 4 C 23 V 16 A varighet min, 65 9) Farget tøy 4 C sprint 23 V 16 A varighet min, 29 9) Damp til antiskrukk Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Antimidd/hudvennlig / / / / / Dellast autosave Favoritter Stofftyper Tidsur utsatt start inntil timer Automatisk energisparing med hvilemodus Watt Nettkabel m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Slange (med Aqua-Stop) m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Avløpsslange med bøy m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Installasjonsplate Pumpehøye på avløpsslange m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Elektrisitet og vannforsyning Elektrisk tilkobling Spenning V 23~ 23~ 23~ 23~ 23~ Tilkoblingseffekt kw 3,5 3,5 3,5 2,3 2,3 Sikring A Vanntilkobling Trykkslange G ¾" Kan kobles til: kaldt/varmt vann / / / / / Sikkerhet & service Oppfyller alle internasjonale sikkerhetsforskrifter ƒ Testet av Electrosuisse Opprinnelsesland Sveits/CH Garanti 2 år Leverandørens navn og adresse V-ZUG AG Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits Adora SLQ 116 Adora S 112 Adora L 111 NB Til stede eller ja Ikke til stede eller nei 1) Tall bestemt i henhold til europeisk standard EN Denne omfatter en kombinasjon av ulike programmer (6 C, 4 C, full og delvis fylt maskin). Årlig strøm- og vannforbruk er basert på 22 standard vasker, inklusiv forbruk i hvilemodus. 2) Et avløpsnivå på 1 % betyr at 1 kg vann forblir i 1 kg vask (tørrvekt) etter sentrifugering. Jo lavere prosentandel, desto mindre fukt vil det være i vasken. Dette er viktig for strømforbruket ved bruk av tørketrommel. 3) Døråpning: v = venstre, h = høyre, k = kan velges, b = se nedenfor Eksempel: v/k leveres med dør som åpnes mot venstre, stopp kan velges. 4) Nisjedimensjoner for maskiner som skal under benk. Ytterligere dimensjoner finnes i brosjyrene. 5) Informasjon om valg av brytere finnes i brosjyrene. 6) Sentrifugeringseffekten er svært viktig fordi en tørketrommel vanligvis brukes til tørking. En klesvask som sentrifugeres i en vaskemaskin i sentrifugeringsklasse A og så legges i en tørketrommel bruker halvparten så mye energi, dvs. en reduksjon av driftskostnadene på 5 % dersom den hadde blitt sentrifugert i en vaskemaskin med sentrifugeringsklasse G. 7) Tall bestemt i henhold til europeisk europeisk standard EN for standardprogram Bomull 6 C med full maskin. 8) 6/6½/4½ representerer standardprogrammene Bomull 6 C med full maskin. og Bomull 6 C /4 C med halvfull maskin. 9) På EcoHybrid-nivå NB: Tallene i tabellene er korrekte per januar 213. Med forbehold om endring. Energimerkingen på maskinene viser oppdaterte data. Selskap eller varemerke Maskintype Type eller salgsbetegnelse Land Forbrukstall i henhold til EN 61121:213 V-ZUG AG Adora TSL WP 123 Frontmating Adora TS WP 122 Normal kapasitet maks kg Energiklasse 1) A (bedre) G (dårligere) A+++ A++ A++ Årlig strømforbruk kwh Strømforbruk standardprogram 1) full last / halv last kwh EU Adora TL WP 121 1,24/,73 1,5/,88 1,64/,95 Hvilemodus forbruk på / av /2,5 /2,5 /2,5 Standardprogram varighet full last / halv last min. 13/81 124/76 136/83 Konsensenergiklasse A (bedre) til G (dårligere) A A A Kondenseffekt full last / halv last % 95/95 95/95 94/94 Lyd db Illustrasjon på side Konstruksjonstype Gulvstående maskin med arbeidsplate Gulvstående maskin, til under benk Maskin til under benk (uten arbeidsplate) Gulvstående maskin for vaske-/tørketårn Maskin til veggmontering Døråpning 2) v/h/k v/h/k v/h/k Dimensjoner Høyde cm Bredde cm 59,5 59,5 59,5 Dybde inklusiv avstand fra vegg cm Dybde med åpen dør cm Justerbar høyde cm Tomvekt kg Tørkekontroll Tidsvalg Automatisk med elektronisk fuktighetssensor System og egenskaper Varmepumpe kondenssystem Panel Acrylic glass Foil Foil Kontroll Touch Buttons Buttons Display 2-line clear text display 2-line clear text display 4-line digital display språk på klartekstdisplay 1 1 Program Stofftyper automatisk program SilentPlus Øko Sprint ReversePlus Utsatt start inntil t Tørketid min Bomull tørkeprogram med normal tørking og sentrifugeeffekt (44 % restfuktighet) sentrifugert ved rundt 16 o/min. min/kwh 99/,85 93/1,9 99/1,16 Automatisk energisparing hvilemodus Watt Panoramaåpning cm/cm² 42/ / /1376 Automatisk døråpner Utslippsslange m Pumpehøyde på avløpspumpe m 1,2 1,2 1,2 Tilkoblingskabel m 1,9 1,9 1,9 Installasjonsplate Elektrisitet og vannforsyning Elektrisk tilkobling Spenning V 23~ 23~ 23~ Tilkoblingseffekt kw 1,35 1,3 1,3 Sikring A Sikkerhet og service Oppfyller alle sveitsiske sikkerhetsforskrifter ƒ Testet av Electrosuisse Opprinnelsesland Sveits/CH Garanti 2 år Leverandørens navn og adresse V-ZUG AG Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits NB: Til stede eller ja Ikke til stede eller nei 1) Tall bestemt i henhold til standard EN ) Døråpning: v = venstre, h = høyre, k = kan velges. Eksempel: v/k leveres med dør som åpnes mot venstre, stopp kan velges. NB: Tallene i tabellene er korrekte per januar 213. Med forbehold om endring. Energimerkingen på maskinene viser oppdaterte data

15 V-ZUG AG midt i Europa, i hjertet av Sveits Velkommen til vår verden med førsteklasses apparater til kjøkken og vaskerom. V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits Tlf , Faks vzug.com Rikall Norge AS Salhusveien Nyborg Norge Tlf Faks rikall.no