LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 2013 / 2014 The Swiss Leader since 1913

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 2013 / 2014 The Swiss Leader since 1913"

Transkript

1 LAUNDRY Room C O LLECTIO N NO RGE 213 / 214 The Swiss Leader since 1913

2 V-ZUG husholdningsapparater: Sveitsisk kvalitet til kjøkken det beste fra Sveits. og vaskerom.

3 V-ZUG selskapsportrett 1 år med V-ZUG: i takt med tiden selskapets milepæler 1913 Verzinkerei Z ug e tablert so m m anuell galvaniseringsfabrikk 1914 I t illegg t il m ekanisk a rbeid, b le d et p rodusert forsinkede p lateprodukter til husholdninger o g byggebransjen 1915 ZUGs vaskemaskiner starter sin seiersgang 192 På begynnelsen av 192-tallet begynner Verzinkerei ZUG AG å p rodusere d e f ørste vaskemaskinene med trommel, noe som gjorde husarbeidet enklere. Sortimentet med vaskeutstyr utvides. Det komplette vaskerommet fødes Tempo er den første lille vaskemaskinen i S veits for privathusholdninger, 195 og Unimatic den første sveitsiske vaskemaskinen 1959 Det eksisterende sortimentet kompletteres med 1962 Adora vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin 1976 Fusjon m ellom M etallwarenfabrik Z ug o g galvaniseringsfabrikken Zug. V-ZUG blir en komplett leverandør til kjøkken og vaskerom Verzinkerei Zug AG skifter navn til V-ZUG AG Adora, den mest miljøvenlige av alle vaskemaskiner, erobrer markedet En kjøkkenrevolusjon. V-ZUG introduserer induksjon i sveitsiske hjem M orgendagens teknologi for d agens miljø. S om første vaskemaskin i S veits oppfyller Adora E N- standarden for beste energi- og sentrifugeringseffekt Eksklusiv: ny Adora oppvaskmaskin med kalksensor 2 Ny Adora oppvaskmaskin med «Feeling» (Vario-, Aqua- og ØkoFeeling) 21 Combi-Steam SL en ny dimensjon ved matlaging og baking 21 Combi-Steamer med klimasensor. Klimaet tilpasses perfekt t il m aten o g sø rger for skånsom o g sunn matlaging m ed o ptimale r esultater o g m inimal ressursbruk (elektrisitet, vann). 24 En ny generasjon revolusjonerende vaskemaskiner og tørketromler. 27 Eksklusiv: Nytt GourmetSteam-program integrert i CombiSteam 28 Den nye vaskemaskinen Adora SLQ med eksklusiv V-ZUG WetClean og Vibration Absorbing System (VAS) 29 Lansering av den nydesignede FutureLine for hele kjøkkensortimentet 21 Lansering av nye V-ZUG 45 cm kompaktserie med 211 Combi-Steam, Com bair, M iwellcombi o g CoffeeCentre 212 SteamFinish strålende ren oppvask 213 Eksepsjonelle induksjonstopper med nye, automatiske matlagingsfunksjoner år med førsteklasses sveitsisk kvalitet fra V-ZUG 213 Adora S LQ W P m ed v armepumpeteknologi e r tidenes mest økologiske vaskemaskin. Skann koden for å lese mer om V-ZUG. 4 5

4 Symbolforklaring Waschen Vaskemaskiner Trocknen Tørketromler med varmepumpe Kapasitet Ekstra programmer Kapasitet Hvitt/farget 2 95 C Skånsomt Ekstra tørt Sprint 4/6 C Forhåndsvask Normal tørt Ull 3 C Damp til antiskrukk Stryketørt Håndvask 2 C Kald vask 2 C WetClean MAX 16 Utsatt start Temperaturvalg/ energisparing Sentrifugeringshastighet/ Stopp etter skylling Damp Ull Favoritter Favoritter AquaPlus Stofftyper Stofftyper Antimidd Øko Tilsmussingsgrad/ Antimidd Ekstra programmer Skyllesensor Hurtigvask/ Programslutt Døråpner Klartekstdisplay/ språk M askinhygiene Krøllevakt program Tidsprogram tørking/ lufting Utsatt start Ekstra skånsomt Døråpner ReversePlus WetClean Krøllevakt Lufting Skånsomt Programslutt Klartekstdisplay/språk SilentPlus Sprint Øko 7

5 Vaskemaskiner Tørketromler med varmepumpe Eff ekt V-ZUG e r e n k lar e kspert når d et kommer t il vann o g kan d erfor b ruke d et b åde s vært e ffektivt o g p å mange u like m åter. A dora S LQ W P e r t idenes m est økologiske v askemaskin. T akket v ære n yskapende varmepumpeteknologi, s etter A dora S LQ W P helt nye standarder når det gjelder strømforbruk og miljøvern. 9

6 Vaskemaskiner Verdensledende Adora SLQ WP vaskemaskin med varmepumpeteknologi Enkel kontroll V-ZUGs nye berøringsdisplay. Energiklasse Adora SLQ WP er tidenes mest økologiske vaskemaskin. Takket v ære n yskapende v armepumpeteknologi, set ter Adora S LQ W P h elt n ye s tandarder nå r d et g jelder strømforbruk og miljøvern. FO RDELER Strømforbruket e r r edusert m ed y tterligere 5 5 % sammenlignet med vanlige vaskemaskiner. Dette gjør nye Adora SLQ WP til den mest effektive vaskemaskinen. Den beskytter både miljøet og lommeboken din. FUNKSJO N Vannet v armes i kke b are o pp v ed h jelp a v e t v anlig varmesystem, men også av en høyeffektiv, energisparende varmepumpe. Akkurat slik en varmepumpe varmer opp et hus. Avhengig a v vasketemperaturen, kan systemet o gså drives uten den vanlige varmeenheten. KO NTRO LL Adora S LQ W P e r like l ett å b etjene som modeller uten varmepumpe. D u b estemmer hvor mye energi som s kal spares. Du kan velge mellom tre ulike EcoHybrid-trinn og lagre det trinnet du foretrekker, slik at det brukes hver gang du vasker. Et sylskarpt b erøringsdisplay m ed f orklarende b ilder o g symboler, b erøringsskjermkontroll i s tedet for å s kru o g trykke på knapper, samt det smarte "tip and go"-konseptet: aldri fø r h ar d et vært så e nkelt, intuitivt o g nyskapende å kontrollere en vaskemaskin som det er nå med de nye Adora SLQ WP og SLQ. For å h ente f rem d et p rogrammet d u ø nsker, t renger du k un å b erøre s kjermen e ller d e a ktuelle f eltene. Berøringskontrollen er svært sensitiv og presis. Dette nye kontrollkonseptet imponerer med et elegant kontrollpanel produsert i høykvalitets akrylglass. Siden det ikke er noen knapper som stikker ut, er betjeningsfeltet svært enkelt å rengjøre for hånd. 1 11

7 Vaskemaskiner Dampprogrammet til antiskrukk Med det unike V-ZUG WetClean: den beste Den innovative antimiddinnstillingen gjør erstatter stryking vibrasjonsabsorberingssystemet har sprinkeldusjen kommer fra V-ZUG at allergikere kan puste lettet ut vibrasjoner ingen sjanse Adora er den første vaskemaskinen som bruker damp for å fjerne skrukker, og den gjør det så godt at stryking blir overflødig. Hvilken lettelse! Verdens første vibrasjonsabsorberingssystem: Adora fordeler ujevn vekt mens trommelen går rundt. Det gjør at du får en stillegående maskin som er svært godt egnet for innbygging i leiligheter og hus som skal være lufttette. Vannets kraft i sin mest varsomme form så bløtt at du kan v aske s elv d ine m est ø mtålige p lagg i e n A dora. Den e r u tstyrt m ed e n e gen s irkulasjonskrets o g d usjer vasken p å e n skånsom m åte takket være et h elt spesielt distribusjonsmunnstykke e t g jennombrudd i d enne kategorien. Verdens eneste antimiddprogram er en fantastisk hjelp for allergikere o g andre som er a vhengige a v ren luft. D et gjelder ikke minst avføring fra støvmidd som forårsaker pustevansker. Støvmidd tåler mye. M en de overlever ikke antimiddprogrammet i nye Adora. Verdens eneste antimiddprogram fjerner alle rester av midd og deres allergener, noe som gir allergikere betydelig bedre livskvalitet. Skann koden for å lese mer om vibrasjonsabsorberingssystemet 12 13

8 Vaskemaskiner En innovativ trommel som sikrer jevn flyt Superraskt sprintprogram for Velg tekstilprogram etter hva slags tekstiler Førsteklasses energirangeringer nå er og skånsom tørking hverdagsvask du vasker. det vannet som spiller den viktigste rollen Energiklasse V-ZUGs Gentle Care Drum har en mikrostruktur og utgjør selve hjertet i A dora. Rundt 14 hull sikrer at vannet trenger gjennom klærne dine samtidig som de beskyttes på best mulig måte. Den nye Gentle Fin med ekstra flott design bidrar også til at vasken din behandles på best mulig måte. Når d u h ar d et t ravelt e ller i kke ø nsker å v ære u ten yndlingsplagget d itt fo r l enge, e r d et s uperraske sprintprogrammet p å 2 C ( kun 2 6 m inutter) o g 4 C (kun 29 minutter) akkurat d et du t renger. B egge sprintprogrammene bruker svært lite vann og energi og beskytter derfor både vask og miljø. Når du trykker på tekstiltypeknappen, vises det en rekke ulike te kstilnavn. S kal d u v aske b abyklær, o labukser, dunplagg eller f ritidsklær? E ller e r d et t id for g ardinene igjen? Adora SLQ har riktig program uansett hva du ønsker å vaske. Det er spesielt fordelaktig for babyer og mindre barn. D en nye innstillingen fo r b abyklær sikrer hygienisk vasking og skylling. M ikrobiologiske tester gjennomført av det uavhengige, sveitsiske te stinstituttet Veritas b ekrefter effekten. V-ZUG er også ledende innen energieffektivitet. Det lave energiforbruket b etyr a t alle våre A dora vaskemaskiner overgår den beste energiklasse A+++, Adora SLQ WP gjør det med hele 4 %. For å s ikre at det ikke brukes mer strøm og vann enn det som er absolutt nødvendig ved hver vask, sikrer sofistikerte sensorsystemer at strøm- og vannforbruk justeres nøyaktig etter den typen vask som skal vaskes. Derfor er det heller ikke et p roblem å v aske selv mindre m engde k lær i d e energieffektive maskinene fra V-ZUG

9 Produktsammenligning: Vaskemaskiner Vaskemaskiner Adora SLQ WP Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L Brosjyreside Den nye vaskemiddelskuffen En ny, innovativ design og sjenerøs størrelse på kamrene til vaskemiddel gjør at vaskemiddelskuffen i neste generasjon Adora skiller seg ut. Formen på skuffen gjør det også enklere å holde den ren. Enkel, elegant installasjon For å sikre mer effektiv bruk av fasiliteter og arbeidsprosesser, og i kke m inst s pare t id, i nstalleres v askemaskiner o g tørketromler ofte p å k jøkken e ller vaskerom. D en enkle, kubiske formen på Adora betyr at maskinene fra V-ZUG kan installeres på en måte som er både enkel og elegant. Egenskaper Varmepumpeteknologi Frontmating Rustfritt stål/sort design / / / / / Dør i rustfritt stål Hvit dør Døråpning l/r l/r l/r l/r l/r Kapasitet Kg Trommelvolum l Energiklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Bedre enn A+++ 4 % 3 % 2 % 1 % 1 % Sentrifugering energiklasse A A A A A Funksjoner WetClean Damp til antiskrukk Hygieneanbefaling Maskinhygiene Antimidd Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Raske sprintprogrammer 2 6 C Favoritter Stofftyper Ekstra programmer Øko-funksjon Smussnivå Sentrifugeringshastighet omd./min Skyllesensor Dellast autosave Flåtesirkulasjon Kontroll Bevegelig kontrollpanel Panel Akrylglass Akrylglass Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøringsskjerm Berøringsskjerm Berøringsskjerm Knapper Knapper Display Berøringsdisplay Berøringsdisplay 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay 4-linjers klartekstdisplay Automatisk energisparing i hvilemodus ( watt) Utsatt start Inntil 24 timer Tilbehør Informasjon om tilbehør finnes i separat liste 16 17

10 Vaskemaskiner Produktinformasjon Adora SLQ WP Produktinformasjon Adora SLQ Adora SL Adora S Adora L mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) mm (H B D) Rustfritt stål Rustfritt stål Rustfritt stål Black Black Konstruksjonstype Frontmating Tårnkompatibel, gulvstående maskin Døråpning venstre/høyre Porthulldør: Ø 35cm Døråpningsvinkel: 18 Den første maskinen med varmepumpeteknologi MAX 15 Spinning efficiency MAX MAX MAX MAX Spinning efficiency Spinning efficiency Spinning efficiency Spinning efficiency Daglig 4/6 C 65/75 min Sprint 4/6 C 29/39 min Daglig 4/6 C 65/75 min Sprint 4/6 C 29/39 min Daglig 4/6 C Sprint 4/6 C Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 16 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 15 omd./min. Hudbeskyttelse, maskinhygiene Bløtlegging, skylling Mykgjøring, stiving, impregnering Såpevask, biovask Sentrifugering 4 15 omd./min. Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel Berøringsdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay Full elektronisk kontroll Tidsangivelse, visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Bevegelig kontrollpanel 4-linjers klartekstdisplay Full elektronisk kontroll Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Dellast autosave Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Barnesikring Skumkontroll Lekkasjebeskyttelse Tilførselsslange med Aqua-Stop 18 68/78 min 29/39 min Daglig 4/6 C Sprint 4/6 C 75/9 min 35/45 min Daglig 4/6 C 75/9 min Sprint 4/6 C 35/45 min 19

11 Tørketromler med varmepumpe Mindre energi med Adora tørketrommel Utrolig rask tørking med moderne Like skånsom som hendene dine Fuktighet og varme forblir i maskinen med varmepumpe teknologi Energiklasse Bærekraftig b ruk a v r essursene s tarter med størst m ulig energieffektivitet i p roduksjonsprosessen o g e nder med m askiner m ed l avt for bruk. F or å u tvikle d en m est e nergieffektive tørketrommelen med varmepumpe til hjemmebruk, kreves det mer e nn kun miljøbevissthet. D et kreves o gså go de konstruksjonsferdigheter, innovative teknologier, materialer av høy kvalitet og intelligent design. Takket være V-ZUGs førsteklasses, sveitsiske teknologi samt sprint- og miljøprogrammer, er Adora tørketrommel med varmepumpe mange ganger så e ffektiv som tradisjonelle tørketromler. Nå er det mulig å beskytte miljøet samtidig som vasken din tørker raskt. Tørketromler m ed v armepumpe e r o gså go dt e gnet t il ømfintlige og delikate tekstiler. Fordi det ikke er behov for oppvarming, kan ull og silke tørkes ved lave temperaturer. Skyllemiddel brukes ofte for at vasken skal bli mykere og få m er volum. M en hvorfor for urense miljøet slik? B åde lommebok og miljø vinner på at du velger en tørketrommel fra Adora. Samtidig kan både du og barna dine glede dere over deilig, myke og rene klær uten bruk av skyllemiddel. Kos dere! M ens Adora tørketrommel med varmepumpe gjør jobben, kan du fortsette å bruke badet eller vaskerommet som vanlig uten å bli plaget av fuktighet eller varme. M askinen har en ekstremt effektiv varmeveksler som sørger for at ingenting slipper ut. Takket være kondenseffektiviteten, vil mer enn 92 % av den varmen som produseres forbli i d et lukkede tørkesystemet. 2 21

12 Tørketromler med varmepumpe Intuitiv, enkel kontroll Skånsom tørking og enkel pleie Ekstra skånsom tørking Tørkekurv Tekstdisplayet informerer deg raskt og tydelig om de ulike programmene og hvor langt de har kommet. De kan startes umiddelbart ved å velge dem med det smarte "tip and go"- konseptet. Akkurat som Adora vaskemaskin, har Adora tørketrommel et bevegelig kontrollpanel. Dette kan beveges til riktig ergonomisk posisjon, slik at det blir enklere å b ruke. Den individuelle i nnstillingen t ilbyr o gså e n id eell oversikt o g kontrollelementene, noe som er spesielt fordelaktig dersom lysforholdene ikke er optimale. De store, glatte filteroverflatene samler støv og lo, slik at vasken din alltid forblir myk og luftig. O g i tillegg er det nye dørfilteret raskt og enkelt å holde rent. Vasken beveges skånsomt i den store spesialtrommelen og tørkes forsiktig og jevnt. Stoffene skrukker mindre, slik at det er lettere å stryke dem. Spesialtrommelen kan også skifte retning, og denne funksjonen får du ved å v elge vår nye ReversePlus-funksjon. Den p raktiske t ørkekurven b etyr a t sko, hansker, b amser og s toffer b eskyttes e kstra o g i kke b eveges r undt i trommelen. P raktisk for s toffer som s kal l egges r askt og e nkelt i t ørketrommelen. T ørkekurven k an b estilles som t ilvalg o g b rukes m ed alle nye A dora tørketromler. Tørkekurvprogrammet kan velges under stofftyper

13 Produktsammenligning: Adora tørketromler med varmepumpe Produktinformasjon Tørketromler med varmepumpe Adora TSL WP Adora TS WP Adora TL WP Brosjyreside Egenskaper Varmepumpeteknologi Rustfritt stål/sort design / / / Tårnkompatibel, gulvstående maskin Døråpning l/r l/r l/r Kapasitet Kg Energiklasse A+++ A++ A++ Funksjoner Adora TSL WP Adora TS WP Adora TL WP Programmer Ekstra tørt Normalt tørt Stryketørt Damp mm (H B D) Rustfritt stål mm (H B D) Rustfritt stål/sort design mm (H B D) Rustfritt stål/sort design Ull Favoritter Stofftyper Tørkekurvprogram Silent Plus Øko Sprint ReversePlus (brukerinnstilling) Antikrøllprogram Tidsprogram Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 99 min/,85kwh Normalt tørt 13 min Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 93 mins/1.9kwh Normalt tørt 124 min Energiklasse Varighet/strømforbruk med sentrifugeringseffekt A ved 16 omd./ min. 99 mins/1,16 kwh Normalt tørt 136 min Ekstra skånsomt Skånsomt Funksjoner Bevegelig kontrollpanel Panel Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøringsskjerm Knapper Knapper Display 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay 4-linjers digitalt display Automatisk energisparing i hvilemodus ( watt) Tidsprogram tørking 1 12 min Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay 27 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Tidsprogram tørking 1 12 min Bevegelig kontrollpanel 2-linjers klartekstdisplay 2 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Tidsprogram tørking 1 15 min Bevegelig kontrollpanel 4-linjers klartekstdisplay 15 automatiske programmer Full elektronisk kontroll Tørrhetsinnstilling Visning av programstatus Tidsindikator for gjenværende tid Restfuktighetssensor Direkte utslipp av kondensvann Utsatt start Inntil 24 timer Tilbehør Informasjon om tilbehør finnes i separat liste Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Temperaturkontroll Barnesikring Elektronisk overvåket dobbelfilterkonsept Adora TSL WP, TS WP, TL WP konstruksjonstype 24 Trommelvolum: 13 liter Porthulldør: Ø 42 cm Døråpningsvinkel: 18 Tårnkompatibel, gulvstående maskin 25

14 Produktdeklarasjon for vaskemaskiner Produktdeklarasjon for Tørketromler med varmepumpe Selskap eller varemerke Maskintype Modell Land V-ZUG AG Adora SLQ WP 114 Frontmating Adora SL 113 EU Kapasitet maks kg Forbruksdata for standard vaskeprogram Energiklasse A+++ (bedre), D (dårligere) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ Årlig energiforbruk kwh Strømforbruk for standard program 6/6½/4½ 8) kwh,62/,48/,43,78/,62/,37,94/,67/,37 1,/,7/,58 1,/,7/,58 Hvilemodus forbruk på/av W / / / / / Årlig vannforbruk l Ytelsesegenskaper Sentrifugeringsytelse klasse 1) 6) A (bedre), G (dårligere) A A A A A Restfuktighet 1) 2) % Sentrifugeringsytelse klasse 1) maks, omd,/min, Standardprogram varighet 6/6½/4½ 8) Min, 17/155/ /22/215 21/19/19 21/19/19 21/19/19 Automatisk utkoblingstid Min, Støy 7) under vask db(a) (re 1pW) under sentrifugering db(a) (re 1pW) Illustrasjon på side Konstruksjonstype Gulvstående maskin med arbeidsplate Gulvstående maskin som kan bygges inn Kan bygges inn (ingen arbeidsbenk) Bærbar Dørhengsel 3) v/h/k v/h/k v/h/k v/h/k v/h/k Dimensjoner 4) Høyde/bredde/dybde (inklusiv avstand fra vegg) cm 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) 85,2/59,5/6(63) Høyde for innbygging cm 85,2 85,2 85,2 85,2 85,2 Høyde med åpent lokk (toppmating) cm Dybde med åpen dør (frontmating) cm cm Justerbar høyde cm Tomvekt kg Egenskaper Vaskemaskin med varmepumpeteknologi Panel Akrylglass Akrylglass Akrylglass Folie Folie Kontroll Berøring Berøring Berøring Knapper Knapper Display Berøringsdisplay Berøringsdisplay 2-linjers klartekstdisplay 2-linjers klartekstdisplay digitalt display Språkvalg berøringsdisplay Farget tøy 6 C 23 V 16 A varighet min, 75 9) Farget tøy 6 C sprint 23 V 16 A varighet min, 39 9) Farget tøy 4 C 23 V 16 A varighet min, 65 9) Farget tøy 4 C sprint 23 V 16 A varighet min, 29 9) Damp til antiskrukk Vibrasjonsabsorberingssystem (VAS) Antimidd/hudvennlig / / / / / Dellast autosave Favoritter Stofftyper Tidsur utsatt start inntil timer Automatisk energisparing med hvilemodus Watt Nettkabel m 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Slange (med Aqua-Stop) m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Avløpsslange med bøy m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Installasjonsplate Pumpehøye på avløpsslange m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Elektrisitet og vannforsyning Elektrisk tilkobling Spenning V 23~ 23~ 23~ 23~ 23~ Tilkoblingseffekt kw 3,5 3,5 3,5 2,3 2,3 Sikring A Vanntilkobling Trykkslange G ¾" Kan kobles til: kaldt/varmt vann / / / / / Sikkerhet & service Oppfyller alle internasjonale sikkerhetsforskrifter ƒ Testet av Electrosuisse Opprinnelsesland Sveits/CH Garanti 2 år Leverandørens navn og adresse V-ZUG AG Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits Adora SLQ 116 Adora S 112 Adora L 111 NB Til stede eller ja Ikke til stede eller nei 1) Tall bestemt i henhold til europeisk standard EN Denne omfatter en kombinasjon av ulike programmer (6 C, 4 C, full og delvis fylt maskin). Årlig strøm- og vannforbruk er basert på 22 standard vasker, inklusiv forbruk i hvilemodus. 2) Et avløpsnivå på 1 % betyr at 1 kg vann forblir i 1 kg vask (tørrvekt) etter sentrifugering. Jo lavere prosentandel, desto mindre fukt vil det være i vasken. Dette er viktig for strømforbruket ved bruk av tørketrommel. 3) Døråpning: v = venstre, h = høyre, k = kan velges, b = se nedenfor Eksempel: v/k leveres med dør som åpnes mot venstre, stopp kan velges. 4) Nisjedimensjoner for maskiner som skal under benk. Ytterligere dimensjoner finnes i brosjyrene. 5) Informasjon om valg av brytere finnes i brosjyrene. 6) Sentrifugeringseffekten er svært viktig fordi en tørketrommel vanligvis brukes til tørking. En klesvask som sentrifugeres i en vaskemaskin i sentrifugeringsklasse A og så legges i en tørketrommel bruker halvparten så mye energi, dvs. en reduksjon av driftskostnadene på 5 % dersom den hadde blitt sentrifugert i en vaskemaskin med sentrifugeringsklasse G. 7) Tall bestemt i henhold til europeisk europeisk standard EN for standardprogram Bomull 6 C med full maskin. 8) 6/6½/4½ representerer standardprogrammene Bomull 6 C med full maskin. og Bomull 6 C /4 C med halvfull maskin. 9) På EcoHybrid-nivå NB: Tallene i tabellene er korrekte per januar 213. Med forbehold om endring. Energimerkingen på maskinene viser oppdaterte data. Selskap eller varemerke Maskintype Type eller salgsbetegnelse Land Forbrukstall i henhold til EN 61121:213 V-ZUG AG Adora TSL WP 123 Frontmating Adora TS WP 122 Normal kapasitet maks kg Energiklasse 1) A (bedre) G (dårligere) A+++ A++ A++ Årlig strømforbruk kwh Strømforbruk standardprogram 1) full last / halv last kwh EU Adora TL WP 121 1,24/,73 1,5/,88 1,64/,95 Hvilemodus forbruk på / av /2,5 /2,5 /2,5 Standardprogram varighet full last / halv last min. 13/81 124/76 136/83 Konsensenergiklasse A (bedre) til G (dårligere) A A A Kondenseffekt full last / halv last % 95/95 95/95 94/94 Lyd db Illustrasjon på side Konstruksjonstype Gulvstående maskin med arbeidsplate Gulvstående maskin, til under benk Maskin til under benk (uten arbeidsplate) Gulvstående maskin for vaske-/tørketårn Maskin til veggmontering Døråpning 2) v/h/k v/h/k v/h/k Dimensjoner Høyde cm Bredde cm 59,5 59,5 59,5 Dybde inklusiv avstand fra vegg cm Dybde med åpen dør cm Justerbar høyde cm Tomvekt kg Tørkekontroll Tidsvalg Automatisk med elektronisk fuktighetssensor System og egenskaper Varmepumpe kondenssystem Panel Acrylic glass Foil Foil Kontroll Touch Buttons Buttons Display 2-line clear text display 2-line clear text display 4-line digital display språk på klartekstdisplay 1 1 Program Stofftyper automatisk program SilentPlus Øko Sprint ReversePlus Utsatt start inntil t Tørketid min Bomull tørkeprogram med normal tørking og sentrifugeeffekt (44 % restfuktighet) sentrifugert ved rundt 16 o/min. min/kwh 99/,85 93/1,9 99/1,16 Automatisk energisparing hvilemodus Watt Panoramaåpning cm/cm² 42/ / /1376 Automatisk døråpner Utslippsslange m Pumpehøyde på avløpspumpe m 1,2 1,2 1,2 Tilkoblingskabel m 1,9 1,9 1,9 Installasjonsplate Elektrisitet og vannforsyning Elektrisk tilkobling Spenning V 23~ 23~ 23~ Tilkoblingseffekt kw 1,35 1,3 1,3 Sikring A Sikkerhet og service Oppfyller alle sveitsiske sikkerhetsforskrifter ƒ Testet av Electrosuisse Opprinnelsesland Sveits/CH Garanti 2 år Leverandørens navn og adresse V-ZUG AG Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits NB: Til stede eller ja Ikke til stede eller nei 1) Tall bestemt i henhold til standard EN ) Døråpning: v = venstre, h = høyre, k = kan velges. Eksempel: v/k leveres med dør som åpnes mot venstre, stopp kan velges. NB: Tallene i tabellene er korrekte per januar 213. Med forbehold om endring. Energimerkingen på maskinene viser oppdaterte data

15 V-ZUG AG midt i Europa, i hjertet av Sveits Velkommen til vår verden med førsteklasses apparater til kjøkken og vaskerom. V-ZUG AG, Industriestrasse 66, 631 Zug, Sveits Tlf , Faks vzug.com Rikall Norge AS Salhusveien Nyborg Norge Tlf Faks rikall.no

Vaskemaskinguide 2014

Vaskemaskinguide 2014 Vaskemaskinguide 2014 IKEAs vaskemaskiner designet for hverdagslivet IKEAs vaskemaskiner har brukervennlige funksjoner som passer ulike behov og gjør klesvasken enklere. Vi har frittstående maskiner med

Detaljer

Vask- og tørkeksperten.

Vask- og tørkeksperten. Vask- og tørkeksperten. En veiledning basert på tysk ingeniørkunst. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater AS

Detaljer

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri

G 8051 i integrert oppvaskmaskin. for storhusholdning og næring/business/industri G 8051 i integrert oppvaskmaskin for storhusholdning og næring/business/industri Profesjonell ytelse uten kompromisser Der oppvaskmaskinen er flittig i bruk, sørger G 8051 i for perfekte rengjøringsresultater

Detaljer

Programmene som fjerner problemene.

Programmene som fjerner problemene. Programmene som fjerner problemene. Tysk ingeniørkunst løser vaskerommets behov. Bosch Hvitevarer Grensesvingen 9 0661 Oslo Telefon: 22 66 06 00 www.bosch-home.no 2011 Bosch Hvitevarer, BSH Husholdningsapparater

Detaljer

Fordelene med V-ZUG 2012/2013 Ledende i Sveits siden 1913

Fordelene med V-ZUG 2012/2013 Ledende i Sveits siden 1913 Fordelene med V-ZUG 2012/2013 Ledende i Sveits siden 1913 Førsteklasses sveitsiske kjøkken- og vaskemaskiner V-ZUG har alltid forstått at design er mer enn bare det å ta seg godt ut. For oss er design

Detaljer

Frontmatet vaskemaskin WM 16Y792DN

Frontmatet vaskemaskin WM 16Y792DN hvit 13990 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 24 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Ytelse og forbruk k Kapasitet: 8 kg k Energiklasse: A+++ -30% k Årlig energiforbruk 137 kwh, basert på 220

Detaljer

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++

ST2FABR2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ ST2FABR2 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, RØD MERKE: A+++ EAN13: 8017709166922 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Detaljer

Vaskemaskinen og tørketrommelen som kan se. Med isensoric.

Vaskemaskinen og tørketrommelen som kan se. Med isensoric. Vaskemaskinen og tørketrommelen som kan se. Med isensoric. Siemens lanserer en helt ny måte å vaske og tørke klær på. siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Oppdag en helt ny måte å vaske og tørke

Detaljer

STA6539L2 Nytt produkt

STA6539L2 Nytt produkt STA6539L2 Nytt produkt 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE A+++A EAN13: 8017709177928 Høyde:82 cm 13 kuverter 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super

Detaljer

ST2FABPK. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, ROSA MERKE: A+++A

ST2FABPK. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, ROSA MERKE: A+++A ST2FABPK 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, ROSA MERKE: A+++A EAN13: 8017709232443 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Detaljer

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO

Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Bruksveiledning T2130 / T2130C 487 19 38 27.01 NO Tørketrommel / kondenstørketrommel 3 Innholdsfortegnelse: Beskrivelse av tørketrommel/kondenstørketrommel Maskine med manuell betjening Maskine med betaling

Detaljer

speedmatic Oppvaskmaskin, 60 cm Helintegrert SX 66P082EU

speedmatic Oppvaskmaskin, 60 cm Helintegrert SX 66P082EU SN 66P082EU ¹ 12 899 kr* 12 899 kr* *Veiledende pris ¹Ekstra høy - 865 mm, nisjehøyde 865-925 mm Miljøgebyr på 28 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Forbruk og ytelse k Energiklasse: A+++, Tørkeevne:

Detaljer

FULLT INTEGRERT Du kan gjemme oppvaskmaskinen bak skapdører som matcher resten av kjøkkenet ditt for en komplett og gjennomført stil.

FULLT INTEGRERT Du kan gjemme oppvaskmaskinen bak skapdører som matcher resten av kjøkkenet ditt for en komplett og gjennomført stil. OPPVASKMASKINER En oppvaskmaskin bruker mindre vann og energi enn om du vasker opp samme mengde for hånd. Den gir et mer hygienisk resultat også. IKEAs oppvaskmaskiner er integrerte og designet for å suppleres

Detaljer

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel

Laundry Center. Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Laundry Center Radiolink mellom vaskemaskin og tørketrommel Innledning I mange land er det en grense på den totale elektriske strømmen som er tilgjengelig ved bruk av to apparater samtidig: -Den totale

Detaljer

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150

Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic. no-no. M.-Nr. 09 579 150 Ekstra programpakker: Baby Eco Home Hygiene & Kids Medic no-no M.-Nr. 09 579 150 Innhold Valg av programmer...3 Programpakker....4 Sentrifugering...5 Programoversikt...6 Programforløp...10 Vaskemiddel...12

Detaljer

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater.

Eksempel på alternativ mål ved forskjellig bredde på møbel sideplater. KJØLEHJØRNE by Norcool KJØLEHJØRNE 6 liters volum- tilsvarer 4-5 kjøleskap! 3 m hylleplass- klare herdede glass hyller for god oversikt Elegant og moderne innredning Meget stillegående Kan integreres i

Detaljer

Oppvaskmaskinen settes opp forbruket forblir nede

Oppvaskmaskinen settes opp forbruket forblir nede 1 ActiveWater Smart Oppvaskmaskinen settes opp forbruket forblir nede ActiveWater Smart: Nye kompakte oppvaskmaskiner fra Bosch. Nå kan du vaske opp i komfortabel høyde! 2 ActiveWater Smart Liten og kraftig.

Detaljer

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Dyner KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Cellulosefiber. Dun og fjær. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Dyner Syntetisk fiber Cellulosefiber Dun og fjær Varmeregulerende fôr Velg den rette temperaturen i sengen! En god og varm dyne sørger for at du både sover bedre og våkner mer uthvilt. Riktig

Detaljer

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK

VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK VEILEDNING FOR DAGLIG BRUK NO TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET PRODUKT FRA BAUKNECHT. For å kunne motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere ditt apparat på http://www.bauknecht.eu/ register

Detaljer

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ EAN13: 8017709202200 13 kuverter Høyde:82 cm 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed 27

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HF 150 HF 185 HF 234 HF 304 HF 150 - HF 185 - HF 234 - HF 304 Dør Store dører med hele 40 cm diameter, forenkler inn/utlastning Kraftige hengsler Rustfritt materiale i matt

Detaljer

WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER

WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER WF 65 WF 75 WF 100 WF 135 WF 150 WF 165 WF 185 WF 235 WF 305 NORMALSENTRIFUGERENDE PROFESJONELLE VASKERIMASKINER WF 65-75 - 100-135 - 150-165 - 185-235 - 305 WF: Maskiner for fastbolting med frekvensstyring

Detaljer

lagoon Advanced Care Essential Det perfekte supplementet til all kjemisk rens PROFESSIONAL LAUNDRY Funksjoner og fordeler Viktigste spesifikasjoner

lagoon Advanced Care Essential Det perfekte supplementet til all kjemisk rens PROFESSIONAL LAUNDRY Funksjoner og fordeler Viktigste spesifikasjoner PROSSIONAL LAUNRY lagoon Advanced Care ssential et perfekte supplementet til all kjemisk rens unksjoner og fordeler år kundene til å komme tilbake nestående resultater for alle typer plagg, takket være

Detaljer

Håndkletørkere www.wimpel.no

Håndkletørkere www.wimpel.no Leverandør av lys og var me Tørker og varmer Håndkletørkere www.wimpel.no Tørker og varmer - ELEKTRISK LINEAR Den elegante elektriske håndkletørkeren Linear finnes i to størrelser: 300W og 600W. Håndkletørkeren

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom:

PLATETOPPER. IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at. dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: 25 PLATETOPPER IKEA har mange forskjellige platetopper, slik at dine matlagingsvaner og kjøkkenet ditt. Velg mellom: Uansett hva du velger, så kan du være sikker på at hvitevarene våre er laget for å vare.

Detaljer

Oppvaskmaskin, 60 cm. Halvintegrert SMI 88TS02E. *Veiledende pris Miljøgebyr på 28 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper

Oppvaskmaskin, 60 cm. Halvintegrert SMI 88TS02E. *Veiledende pris Miljøgebyr på 28 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper rustfritt stål 17 199 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 28 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Ytelse og forbruk Energiklasse: A+++, Tørkeevne: A Årlig forbruk ved program Eco 50 C: 2660 l vann

Detaljer

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR

GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR GETINGE 9100-serien VASKEDEKONTAMINATOR FOR VOGNER OG UTSTYR 2 GETINGE 9100-serien SPAR TID, STRØM OG VANN Getinges 9100-serie har flere unike, nye funksjoner som kan redusere prosesstidene og forbruket

Detaljer

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR

GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR GETINGE FD1600 FRONTMATET SPYLEDEKONTAMINATOR 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 INFEKSJONSBEKJEMPELSE ENKELT OG PRAKTISK Med sin attraktive, moderne design, brukervennlighet og utmerkede desinfeksjonsytelse

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

En helt ny generasjon 45 cm smale oppvaskmaskiner.

En helt ny generasjon 45 cm smale oppvaskmaskiner. En helt ny generasjon 45 cm smale oppvaskmaskiner. Tar mindre plass og har den samme avanserte teknikken som de store oppvaskmaskinene. 45 CM OPPVASKMASKINER Liten plass på kjøkkenet? Kravene behøver ikke

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

Brukt utstyr pr. 12.02.2009

Brukt utstyr pr. 12.02.2009 Antall Brukt utstyr pr. 12.02.2009 Bilde Produkt Sted Pris pr. stk 1 Robot Coupe Vertikalkutter R25 B 400V 3-fas. Selges for kunde. Pris iht. til avtale. (Bilde viser ny modell og kan avvike maskinen).

Detaljer

V-ZUG Ltd. Vaskeautomat. Adora SLQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Vaskeautomat. Adora SLQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Vaskeautomat Adora SLQ Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner

OPPDAG Den nye standarden av elektriske designovner Det er lagt ned stor nøyaktighet i utarbeidelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet må fremstilles uten skriftlig samtykke fra Rettig ICC. Rettig ICC påtar seg ikke ansvar for eventuelle

Detaljer

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen.

BRUK AV MASKINEN. Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. BRUK AV MASKINEN Ekstra informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i hvert enkelt kapittel i bruksanvisningen. Sorter vasken etter vaskeanvisningene Må ikke tørkes i tørketrommel Kan tørkes

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

HF 455 HF 575 HF 730 HF 900

HF 455 HF 575 HF 730 HF 900 INDUSTRIELLE VASKERIMASKINER HF 455 HF 575 HF 730 HF 900 HF 455 - HF 575 - HF 730 - HF 900 Kraftig lagerkryss Overdimensjonert lagerhus med stor avstand mellom lagrene Fordeler vibrasjonene bedre noe som

Detaljer

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående

KJØLESKAP OG FRYSERE. velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående 51 KJØLESKAP OG FRYSERE velge mellom integrerte modeller som matcher resten av kjøkkenet eller frittstående til plassering. Det er også mulig å velge mindre modeller som passer under benkeplata og frigjør

Detaljer

Høsten. er her! 3 498,- 6 998,- NYHET! 4 998,- 3 498,- UltraOne Electrolux Z8820. Vaskemaskin AEG Lavamat LN69660L. Kombiskap Electrolux ERB34003W1

Høsten. er her! 3 498,- 6 998,- NYHET! 4 998,- 3 498,- UltraOne Electrolux Z8820. Vaskemaskin AEG Lavamat LN69660L. Kombiskap Electrolux ERB34003W1 Høsten er her! 3 498,- BEST I TEST! Forbruker-rapporten nr. 05/2009 UltraOne Electrolux Z8820 Topptestet Toppmodell med HEPA13 Ergonomisk håndtak 2200 watt, kun 72 db(a) 6 998,- NYHET! AEG Lavamat LN69660L

Detaljer

Puter KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Dun og fjær. Cellulosefiber. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C

Puter KJØPEHJELP. Bli inspirert på IKEA.no. Syntetisk fiber. Dun og fjær. Cellulosefiber. Varmeregulerende fôr. Kan vaskes i maskin på 60 C KJØPEHJELP Puter Syntetisk fiber Dun og fjær Cellulosefiber Varmeregulerende fôr Kan vaskes i maskin på 60 C Kan tørkes i tørketrommel Hvordan sover du? Visste du at måten du sover på er med på å bestemme

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A

Sentralstøvsuger. til bruk i hjemmet N O R G E F O M A I Sentralstøvsuger til bruk i hjemmet F O M A N O R G E D E T N O R S ÅR K E M A R K E D E T SENTRALSTØVSUGER Til bruk i hjemmet EVA sentralstøvsuger gir et meget godt resultat, garanterer et sunt inneklima

Detaljer

Urbant design. Geberit Monolith

Urbant design. Geberit Monolith Urbant design. Geberit Monolith For folk med karakter. Og de som setter pris på det lille ekstra. Så du vil ha en ny touch på badet ditt. Det blir ingen kompromisser med Geberit toalett-og servantmoduler.

Detaljer

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET

LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET LAUNDRY PURE BEDRE FOR TØYET DITT, BEDRE FOR FAMILIEN DIN BEDRE FOR MILJØET GENERELL INFORMASJON Strømomformer: Inn: 100 240V ~ 50/60 Hz 0,8A Ut: 12V 2,5A Strømforbruk: 7,5W (hvilemodus) 25W ved bruk Vanntrykk:

Detaljer

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany

Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Kludi GmbH & Co. KG Postfach 25 60 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 58706 Menden Germany Tel. +49 2373 904-185 Fax +49 2373 904-184 international-sales@kludi.com www.kludi.com VVS Marketing AS Syretarnet

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

ActiveWater oppvaskmaskin, 60 cm, ekstra høy

ActiveWater oppvaskmaskin, 60 cm, ekstra høy 11190 kr* *Veiledende pris Miljøgebyr på 24 kr eks. mva. er inkludert. Produktegenskaper Forbruk og ytelse Energiklasse: A++, Tørkeevne: A Årlig forbruk ved program Eco 50 C: 2660 l vann / 262 kwh strøm

Detaljer

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, SORT MERKE: A+++

ST2FABNE2. 50's style retro 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, SORT MERKE: A+++ ST2FABNE2 60 CM INTEGRERT OPPVASKEMASKIN RETRO DESIGN, SORT MERKE: A+++ EAN13: 8017709166915 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 60-70, Super hurtigprogram:

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Slik 爀爀 nner du den perfekte tørketrommelen

Slik 爀爀 nner du den perfekte tørketrommelen Slik 爀爀 nner du den perfekte tørketrommelen En guide som forteller deg hvilken modell du bør velge Av Monica Sæbø d. 02/08/2016 Hva skal jeg gjøre nå? Du vet du skal kjøpe en ny tørketrommel, men vet ikke

Detaljer

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no

Pipeløse peiser. Kontakt vår lokale forhandler om et større sortiment, eller gå inn på www.bioflame.no 2014 Pipeløse peiser Siste nytt innen 2. generasjon biopeiser med sikker påfylling og bruk Høy kvalitet, høy sikkerhet og godkjent DIN-TÜV. Gir varme opptil 3500W. Kontakt vår lokale forhandler om et større

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling.

Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Ergonomi. Hygiene. Nyutvikling. Gå der ingen har gått tidligere. Bytt nå og opplev de nye Evolution barrieremaskinene inspirert av Pullman. Electrolux Professional Electrolux Excellence From customer insight

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT For å motta mer utfyllende hjelp og støtte, vennligst registrer produktet ditt ved www. whirlpool. eu / register WWW Du kan

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

En ny og fleksibel verden for matlaging. Vi presenterer den nye Siemens flexinduction. siemens-home.no. Siemens. Fremtiden flytter inn.

En ny og fleksibel verden for matlaging. Vi presenterer den nye Siemens flexinduction. siemens-home.no. Siemens. Fremtiden flytter inn. En ny og fleksibel verden for matlaging. Vi presenterer den nye Siemens flexinduction. siemens-home.no Ny Siemens. Fremtiden flytter inn. Åpne opp for en ny verden av matlaging. Vi tar flexinduksjon til

Detaljer

Siemens iqwash. Nå dobbelt så smart.

Siemens iqwash. Nå dobbelt så smart. Siemens iqwash. Nå dobbelt så smart. Siemens nye iq 800 vaskemaskin og tørketrommel er her! siemens-home.no Siemens. Fremtiden flytter inn. Siemens iqwash er den smarte måten å vaske tøy på. Siemens iqwash

Detaljer

V-ZUG Ltd. Vaskeautomat. Adora S. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Vaskeautomat. Adora S. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Vaskeautomat Adora S Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Glydea Motoriser dine gardiner.

Glydea Motoriser dine gardiner. Glydea Motoriser dine gardiner www.somfy.no KONFERANSEROM SOVEROM, OPPHOLDSROM OG HOTELLROM HJEMMEKINO Motoriser dine gardiner me d Glydea og det blir en nytels e hver gang du trekker fra gardinene! Det

Detaljer

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser 3 3-15 kw Elvarme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser Bruksområde Elektra er en serie varmevifter som er utviklet for bruk i krevende miljøer. De forskjellige

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15

INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 INNHOLDSFORTEGNELSE N BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN SIDE 14 FILTER SIDE 14 VANNBEHOLDER SIDE 15 FØR TØRKETROMMELEN TAS I BRUK SIDE 15 SIKKERHETSREGLER SIDE 15 KLARGJØRING AV TØYET SIDE 16 VALG AV TØRKETID

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

Hvordan bruke vaskenøtter

Hvordan bruke vaskenøtter Hvordan bruke vaskenøtter Ta 4 6 skall i bomullsposen og putt posen inn i vaskemaskinen sammen med klærne dine. Vask klærne på programmene du bruker til vanlig. (Nøttene fungerer fra alt mellom 30 90 grader.)

Detaljer

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING

VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING VIFTEKONVEKTOR ATTRAKTIV VARME ELLER KJØLING KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET Attraktiv varme eller kjøling Aeros står for design og kvalitet og bygger kun 13 cm fra vegg. Den er utstyrt med en stillegående

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 15.01.16 12:41 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær,

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING DAGLIG REFERANSE VEILEDNING MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på http://www.whirlpool.eu/register Før du

Detaljer

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01

Installasjonsplan. Vaskemaskin PW 6167 EL. no - NO. 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 Installasjonsplan Vaskemaskin PW 6167 EL no - NO 10.11 M.-Nr. 09 249 960 / 01 M.-Nr. 09 249 960 / 01 2 Teknisk Datablad Vaskemaskin: Oppvarmingsmåte PW 6167 Elektro (EL) Legende: Innringede symboler

Detaljer

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Bruk av apparatet. Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Bruk av apparatet Ytterligere informasjon (inkl. feilsøking og service) finnes i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen. Sorter tøyet etter vaskesymbolene Må ikke tørkes i tørketromm Kan tørkes i tørketrommel

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 NORSK Rettetang i pro 230 steam I pro 230 steam fra BaByliss er en rettetang med damp og svært høy temperatur, som er spesielt

Detaljer

SAMSUNG MODERNE HJEM DESIGN KVALITET FUNKSJON. Finn mer informasjon om Samsungs integrerte produkter på: samsung.no/allinclusive

SAMSUNG MODERNE HJEM DESIGN KVALITET FUNKSJON. Finn mer informasjon om Samsungs integrerte produkter på: samsung.no/allinclusive Vask og tørk-katalogen 2010 SAMSUNG MODERNE HJEM DESIGN KVALITET FUNKSJON Finn mer informasjon om Samsungs integrerte produkter på: samsung.no/allinclusive Samsung Support Norge tlf. 815-564 80 www.samsung.no

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi

Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Skap din perfekte komfortsone med evohome Wi-Fi Wi-Fi Mer komfort, mer kontroll og mer effektivitet den mest intelligente måten å varme opp hjemmet ditt på. P2 Komfort og kontroll: Det er nettopp hva evohome

Detaljer

OPPVARMING Kun fordeler med

OPPVARMING Kun fordeler med OPPVARMING Kun fordeler med biogenetisk infrar ø d varme og de biogenetisk «lange» infrarøde strålene Etter 30 år med vitenskapelig forskning og utvikling har vi lykkes i å utvikle en teknologi for oppvarming.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Den beste mobile energiforsyningen

Den beste mobile energiforsyningen NY Den beste mobile energiforsyningen BOBIL BÅT HYT TE EFOY COMFORT lader forbruksbatteriet helautomatisk. Dermed har du alltid nok strøm til å dekke behovene hele året og miljøvennlig. Mer praktisk blir

Detaljer

GALANT Arbeidsbordserie

GALANT Arbeidsbordserie KJØPEHJELP GALANT Arbeidsbordserie DESIGN Olle Lundberg, Henrik Preutz VEDLIKEHOLDSRÅD Tørk av med en fuktig klut og mildt såpevann. Tørk deretter av med en ren, tørr klut. SIKKERHET Herdet glass må behandles

Detaljer

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM

DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER VARMEPUMPE I FLERE ROM STUE SOVEROM DAIKIN MULTI R-32 1 UTEDEL 1-5 INNEDELER KJØKKEN VARMEPUMPE I FLERE ROM VERSJON TILGJENGELIG MULTI - fler innedeler mer komfort Har du behov for kjøling på et soverom, ekstra varme i en kjellerstue

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Tøybleier. Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka. Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier

Tøybleier. Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka. Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier Tøybleier Skånsomt for barnet, miljøet og lommeboka Rakkestad kommune har fra 2011 engangsstøtte på kr 500 ved kjøp av tøybleier Hvorfor velge tøybleier? Tøybleier er mer miljøvennlig enn engangsbleier

Detaljer

Oras Optima kranserie Family

Oras Optima kranserie Family Oras Optima kranserie Family Disse kranene har noe nytt, noe smart, noe ekstra - de er mer enn bare kraner. De smarte funksjonene gjør bruken av kranene enklere, tryggere og mer energivennlig enn tidligere.

Detaljer