Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen"

Transkript

1 Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen Nesbyen

2 Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon: Eiendomsmedarb. Anita S. Weiseth Telefaks:... Adresse:...Postboks 155, 3164 Revetal Besøksadresse:...Bispeveien 1047, 3174 Revetal Selger og adresse:...hans Magne Herleiksplass Adresse eiendom...skirvedalsvegen 39, 3540 Nesbyen Gnr. bnr...gnr. 58, bnr. 73 i Nes kommune Boligtype:...Bolig, småbruk - hestebruk m/ridehall Byggeår:...Antatt 1850 (rehabilitert av eier) BTA: m2 BRA: m2 P-ROM: m2 Prisantydning:...kr SMS BUD, SENDES TIL 1963 SMS KODE ORD: Gårdsmegleren EIENDOMSKODE: HMH185 Sendes til 1963, med melding: Gårdsmegleren HMH185 Teknisk verditakst:...kr Lånetakst:...kr ,- Fellesgjeld:... Formue:... Fellesutgifter:... Dokumentavgift til staten:...2,5% av kjøpesummen Tinglysning av skjøtet:...kr. 525,- Tinglysning av evt. pantobligasjon:...kr. 525,- Eierskiftegebyr til forretningsfører:... Attestgebyr rett prioritet:...kr. 200,-

3 Beliggenhet: Eiendommen ligger usjenert i et område med boligbebyggelse og gårdsbruk. Ligger ca 9 m fra Nesbyen sentrum, hvor det er butikker, skoler, idrettsanlegg mm. Ligger ca 9 km fra Nesbyen alpinanlegg, samt 9 hulls golfbane. Eiendommen har flott utsikt og gode solforhold. Landlig beliggenhet med fine rideveier. Liten trafikk. Atkomst: Riksvei 7 til Nesbyen. Ta av ved Nesbyen, og følg skilt mot Myking/Rødberg (Fv 214). Etter 7,5 km ta av til høyre mot Espeset, følg veien oppover, rundt skarp høyresving. Fortsett videre ca 800 meter og sving av til venstre ved skilt "Ridesenter". Eiendommen ligger så på venstre side av veien, etter ca 250 meter. Tomteareal: Eiet tomt. Areal 15275,2 m2 Eier: Hans Magne Herleiksplass Eierform: Selveier Visning: Avtale med Olav Hana på tlf Bebyggelse: Bebyggelsen består av bolighus, et kombinert gjestehus og stall, en stallbygning ned kontor, garasje, ridehall med stall. Det er i tillegg en utendørs ridebane. Hovedhus: 1.etg. Entré/ gang, stue, kjøkken m/ spiseplass, 3 soverom, bad, wc, vaskerom, bod. Renovert Gjestehus/stall: Stue, kjøkken, gang, bad, 2 soverom, hems over soverom med gulvflate på ca. 18m2. Stall: Stall med 5 bokser, Åpent loft over stallen, areal er ikke medtatt. Salrom med innlagt vann. Stall m/kontor: Kontor, gang, 2 lagerrom, 5 hestebokser. Ridehall med stall: Ridehall har internasjonale mål. 20 x 40 m. 10 hestebokser. Forrom og sadelrom. Vaskeplass med sliuk i gulv. Salrom med innlagt vann. Isolert varmestue med vindu inn til Hallen

4 Areal: Hovedhuset har en bta på 142 m2 og er på 1 etasje. Bra. 134 m2, (131 m2 primær rom, 3 m2 sekundære rom), se boligsalgsrapport. Primære rom består av: Entrè/ gang, stue kjøkken med spiseplass, 3 stk soverom og bad, WC, vaskerom. Sekundære rom består av: Bod Byggeår: Hovedhus ca 1850 antatt av eier Tilbygd: Tilbygg oppført på 1970 tallet og på 1990 tallet. Bolig er mer og mindre totalt pusset opp innvendig i Gjestehus med stall 2001 Stall med kontor 2004 Ridehall 2009 Vedlikehold/tilstand Hovedhus: Bolig er mer og mindre totalt pusset opp innvendig i Boligen fremstår i god stand. Se boligsalgsrapport. Gjestehus med stall: Det gjenstår enkelte mindre arbeider innvendig i gjestehus. Noen slitte overflater og lignende. Stall med kontor: Det er registert noen slitte overflater, men i hovedsak tilnærmet normale slitasjer ut fra alder. Ridehall: Det gjenstår noe behandling/ beising av panel utvendig og innvendig, samt enkelte mindre arbeider. Det foreligger ferdigattest på ridehallen. Byggemåte: Hovedhus i oppført delvis i laft, senere påbygging er fullført i fullisolert bindingsverk, taket er dekket med shingel. trekonstruksjoner, fundamenter/ ringmur av naturstein, lecamur og betong. Gjestehus med stall er delvis oppført med leca og fullisolert bindingsverk, og taket er tekket med Planja stålplater. Stall med kontor er oppført i fullisolert bindingsverk, og taket er tekket med A-takplater. Fundamenter utført i betong.

5 Parkering: Garasje med plass til en bil og plass til flere biler ute på egen gårdsplass. Kommunal tilknytning vann/avløp Vann: Privat, vann fra grunnboring. Egen vannkilde til ridehall. Vann for ridehall opplyses å være delvis skadet. Kloakk: Privat, septiktank med spredegrøfter. Vei: Privat. Oppvarming: Elektrisitet og ved. Peis i stuen. Peisovn i kjøkken. Montert elementpipe i gjestehus. Energimerking: D- orange Skoler: Nes barneskole, 8 km. Nes ungdomskole, 8 km Rukkedalen friskole, 2 km. Rukkedalen oppvekstsenter 2,6 km. Ca 9 km Rukkedalen friskole klasse. Avgifter: Offentlige avgifter for 2014 er kr totalt pr. år. I dette inngår blandt annet avg. for renovasjon, slam, feiing og tilsyn. Utgifter til vedlikehold og brøyting av privat vei. Eiendomsskatt: Det er ikke eiendomsskatt for denne eiendommen i Nes kommune. Hvitvarer: Hvitvarer følger ikke med i salget. Det må avtales særskilt dersom noe av løsøre og tibehøret på eiendommen skal følge med. Reguleringsplaner: Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er den regulert til LNF område med sprett bebyggelse. Det gir begrensninger i bruk og utnyttelse som må være i hht. reguleringsbestemmelsen. (landbruk, natur og friluftsområde). Dette innebærer bla. restriksjoner vedr. utnyttelse og bygging på eiendommen og at evt. fradeling krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Kommunen opplyser om at det generelt i kommunen kan være et problem med radongass fra grunnen. Det er en generell opplysning fra kommunen.

6 Overtagelse: Etter avtale med eier. Ligningsverdi: Kr ,-. Mangler: Se egenerklæring og boligsalgsrapport. Odel - konsesjon Nes kommune har forskrift som setter konsesjonsfriheten for bebygd eiendom ut av kraft. Konsesjon er likevel ikke nødvendig når erververen erklærer at eiendommen skal brukes til helårsbolig. Egenerklæring. Det er ikke personlig boplikt på eiendommen som helårsbolig. Det er ikke odel på eiendommen. Servitutter: Det foreligger ingen heftelser registrert på eiendommen. Spesielle forhold: Eiendommen er egnet som ridesenter. Eiendommen har et svært godt potensiale for både innendørs og utendørs bruk av hest. Det er flotte turstier både til forts og til hest, med umiddelbar tilgang. Omkostninger: 1) Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen 2) Tinglysningsgebyr for skjøte kr ) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle panteobligasjon kr ) Sluttattest kr ) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales á konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er å anse som kreditt til selger. Forskuddet avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysning. Resterende del av forskuddet blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først ved endelig oppgjør. Det må ikke være knytte forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøper. Div. opplysninger: Meglerforetaket har rett til å avvise bud gitt på sms og e- post. Bud og forhøyelser av bud skal være skriftlig. Meglerforetaket kan ikke verken til selger eller markedet formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12

7 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Alle eiendomsmeglerforetak er fra underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. For denne eiendommen er det tegnet eierskifteforsikring i Protector. Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring i HELP Forsikring AS. For nærmere informasjon, se Boligen har boligsalgsrapport. Det foreligger oppdragsavtale med salær på 2,5 % av kjøpesummen, eks mva, som selger betaler megler for oppdraget. Vedlegg: Eiers egenerklæring Boligsalgsrapport/takst Eiendomskart Avhendingsloven / as is Eiendommen selges som den er jfr. Avhendingslovens 3 9. Selgers risiko for evt. skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel jfr. avhendingsloven 3. 7 eller 3 8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig. Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før budet inngis. Brosjyre om lov om avhending av fast eiendom kan fåes av megler. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke

8 et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Budgivers bud og forhøyelser inngis skriftlig til megler. Endringer kan skje per e-post og sms-melding. Budgiver har ansvaret for at slike meldinger kommer frem til megler. Det kan forekomme forsinkelser i elektroniks budgivning. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da

9 bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett rett tid aksepteres av kjøper.

10

11

12

13

14 m Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /73 Tilknyttede grunneiendommer: 58/73 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 8.8 M Skog av middels bonitet 0.0 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 3.8 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 0.5 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

15 m Målestokk 1 : 1500 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GÅRDSKART /73 Tilknyttede grunneiendommer: 58/73 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 8.8 M Skog av middels bonitet 0.0 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 3.8 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 0.5 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

16 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 NES KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Org.nr: 984 Oppdrag Bef.dato m.fl.

17 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Org.nr: Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 2 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund

18 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Org.nr: Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 3 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund

19 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Rapportsammendrag Org.nr: Sammenfattet annen beskrivelse Eiendommen er beliggende i område med boligbebyggelse og gårdsbruk. Ligger ca 9 km fra Nesbyen sentrum, hvor det er butikker, skoler, idrettsanlegg mm. Ligger ca 9 km fra Nesbyen alpinanlegg, samt 9 hulls golfbane. Eiendommen har flott utsikt og gode solforhold. Tomt er opparbeidet med gårdstun, gruslagt parkeringsplass, rideområde og beiteområde/uteområde for hester. Bebyggelsen består av enebolig, gjestehus m/staller, stall m/kontor og ridehall m/staller. Ridehall har internasjonale mål. Vedr. slitasje, elde o.l. beskrives ikke dette i detalj, dette er det imidlertid tatt hensyn til ved fradrag i byggekostnader i takst. Dette med unntak av bolig som er nærmere undersøkt ut fra boligsalgsrapport standard. Konklusjon tilstand Bolig er som tidligere beskrevet mer og mindre totalt pusset opp innvendig, samt at dører og vinduer er skiftet, inngangsparti bygget om med mer. Bolig fremstår følgelig i god stand. Utvendig vil det måtte foretas utbedring av noe panel, i tillegg til at veranda ved stue trenger litt vedlikehold. I tillegg bør taktekking undersøkes når snø er borte. Vedrørende resterende bygninger på eiendommen er disse ikke undersøkt like nøye som bolig, men ut fra hva som er undersøkt er byggene i tilnærmet normalt stand ut fra alder. Registrert enkelte skader på bla grunnmur for gjestehus/stall, men dette bør forholdsvis enkelt kunne utbedres. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Takst er utført etter beste skjønn. Evt. heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt i takst. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Kåre Ivar Kinnebergbråten Bygg. Tekniker Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 4 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund

20 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Hans Magne Herleiksplass Org.nr: Besiktigelse, tilstede Dato: Kåre Ivar Kinnebergbråten Takstmann Tlf.: Marianne Nordheim Tidligere eier Dato: Kåre Ivar Kinnebergbråten Takstmann Tlf.: Hans Magne Herleiksplass Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: EDR Dato Andre dok./kilder: Eier Dato Eiers egenerklæring Kommentar til egenerklæring Takstmannens Eiers egenerklæring foreligger ikke enda. kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 58 Bnr. 73 Hjemmelshaver: Hans Magne Herleiksplass. 1/1 del. Tomt: Eiet tomt. Areal ,2 m² Konsesjonsplikt: Bebygget tomt under m2 er normalt ikke konsesjonspliktig, jfr. Konsesjonsloven 5, pkt. 2. Adkomst: Privat vei. Vann: Privat, vann fra grunnboring. Egen vannkilde til ridehall. Vannkilde for ridehall opplyses å være delvis skadet. Avløp: Privat, septiktank m/spredegrøfter. Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Premiebeløp: Kr Kommentar: Ingen opplysninger er gitt, premiebeløp er ansatt. Bygninger på eiendommen Eiet bolig Byggeår: Anvendelse: Tilbygd: Ca antatt av eier. Bygning er målt på stedet. Tilbygg oppført på 1970 tallet og på 1990 tallet. Bolig er mer og mindre totalt pusset opp innvendig i Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 5 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund

21 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Gjestehus m/stall Byggeår: Anvendelse: Stall m/kontor Byggeår: Anvendelse: Ridehall Byggeår: Anvendelse: Opplyst av eier. Bygning er målt på stedet Opplyst av eier. Bygning er målt på stedet Opplyst av eier. Bygning er målt på stedet. Org.nr: Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Anvendelse Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Entré/gang, stue, kjøkken m/spiseplass, soverom, soverom 2, soverom 3, bad, wc, vaskerom, bod Sum bygning Eiet bolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Entré/gang, stue, kjøkken m/spiseplass, soverom, Bod soverom 2, soverom 3, bad, wc, vaskerom Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 6 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund

22 Gnr. 58 Bnr. 73 Småbruk - Hestesportsenter - Skirvedalsvegen 39, 3540 NESBYEN NES KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: Gjestehus m/stall - arealer Org.nr: Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Gjestehus Stue, kjøkken, gang, bad, soverom, soverom 2. Hems over soverom med gulvflate på ca 18 m2. Stall Stall med 5 bokser. Låve over staller, areal er ikke medtatt. Sum bygning Gjestehus m/stall - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Gjestehus Stue, kjøkken, gang, bad, soverom, soverom 2 Stall Stall m/kontor - arealer Stall med 5 bokser Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Kontor, gang, lager, lager 2, stall, stall 2. 5 hestebokser. Sum bygning Stall m/kontor - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Kontor, gang, lager, lager 2, stall, stall 2 Ridehall - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Ridehall Ridehall, kontor Stall Stall med 10 bokser Sum bygning Ridehall - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Ridehall Ridehall, kontor Stall Stall med 10 bokser Beskrivelser - Eiet bolig Bygning generelt Bygning, generelt Påkostninger: Det er foretatt en betydelig oppussing og delvis ombygging innvendig i bolig den senere tid, hvor alle rom er pusset opp/oppgradert, alle dører og vinduer er skiftet, el- anlegg er utbedret, samt at store deler av vannledninger og deler av avløpsledninger er skiftet. Videre er det foretatt en ombygging ved inngangsparti, samt skiftet deler av utvendig panel i samme område. Boligen fremstår følgelig i god stand. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst m.fl. 7 av 15 NTF, Norges TakseringsForbund