Flendalsvegen 160, 2420 Trysil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flendalsvegen 160, 2420 Trysil"

Transkript

1 Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Prisantydning: kr ,- Omkostninger: Kjøpesum + ca. 2,6% Boligtype: Småbruk/skogsbruk P-rom: ca 153 m 2 Bruksareal: ca 827 m 2 Eiet tomt: ca 277 dekar Antall soverom: 4 (5) soverom Byggeår: 1960 (modernisert fra 1995) Energimerking: Orange - G Oppdragsnummer:

2 En sjelden anledning til å kombinere fordelene med å bo sentralt, med det gode liv på landet. Her kan du være selvforsynt med ved eller kanskje etablere din egen bedrift fra gården. Nøkkelopplysninger: Etablert/Byggeår: Eiendommen ble utskilt i 1874, men våningshuset ble oppført i 1960 og modernisert løpende fra Fjøs/låve ble oppført i 1984 Vedbod i 1998 Stabbur med ukjent oppføringsdato, men datert Setertun er utskilt først kjent i 1872 iht. grunnboka. Eiendomstype: Småbruk/skogsbruk Adresse: Flendalsvegen 160, 2420 Trysil Matrikkelnr: Gnr.: 36 Bnr.: 15, Trysil kommune Gnr.: 36 Bnr. 12, Trysil kommune Gnr.: 39 Bnr.: 29, Trysil kommune Eier/hjemmelshaver: Ole Petter Berg Ansvarlig megler: André Olsen Tlf

3 Beskrivelse: I følge utskrift av gammel grunnbok ble eiendommen utskilt 21. januar 1874, og dersom stabburet som er oppført på gården ikke er flyttet hit i senere tid, kan vi anta at gården har historie tilbake til Det gamle bolighuset ble revet og flyttet av tidligere eier, men det er opplyst at deler av det gamle gårdshuset er benyttet til å bygge det bolighuset som står oppført på eiendommen i dag. På gården er det oppført bolighus (våningshus), fjøs/ låve, vedbod og stabbur. Alle bygningene fremstår som meget godt vedlikeholdt. Ved kjøp av denne eiendommen får man både en sentral beliggenhet i forhold til servicefunksjoner, skoler og barnehager, men også nærhet til skog og mark med gode friluftsmuligheter. På nedsiden av vegen renner Trysilelva som egner som bade- og fiskevann, siden elva her er bredere og med mindre strømninger enn lengre opp/ ned. Bækkestua søndre fremstår som et småbruk, omgitt av dyrket mark på ca. 10 dekar rundt eiendommen. Setra ligger i et område kalt Åsvollen, der det er oppført flere laftede tømmerbygninger; seterhus, gjestehytte, fjøs og låve. Bygningene danner et tun inne på seterløkka, og seterhuset virker som godt vedlikeholdt. Det ligger ca 170 dekar med skog i nærheten av setra. Setra har sommerveg, men på vinteren må man gå på ski fra vegen - ca. 1 km. Setra ligger inne på en delvis inngjerdet seterløkke med muligheter for dyrehold, men det gjøres oppmerksom på at området har rovdyr. Det bør tas hensyn til dette forholdet. Setra ligger i naturskjønne omgivelser med spredt seter- og hyttebebyggelse i et område med et godt utbygd løypenett både sommer og vinter. Rett utenfor setergrinda er det oppmerkede stier.

4 Litt lenger opp i dalen på andre siden av Trysilelva ligger den tredje teigen. Den består av totalt 23 dekar, som sannsynligvis er gjenvokst. Det er opplyst til å være ca. 13,5 dekar innmarksbeite og 5,2 dekar skog av middels bonitet. Megler har ikke befart dette området, da man på dette tidspunktet måtte krysse elva for å komme dit. Se kart vedlagt prospektet for nærmere geografisk beskrivelse. I dag er dyrka mark utlånt til en slektning som driver gressproduksjon. Det foreligger ingen avtale om videre utlån/utleie av dyrka mark som ny eier må forholde seg til. Tidligere eier har drevet med skogdrift og vedproduksjon, noe gården egner seg meget godt til. Her kan man skape en god tilleggsnæring med eiendommens beliggenhet i forhold til Trysilfjellet, som har et stort reiseliv- og hyttemarked. Fjøset er også godt egnet for dyrehold. Det er innredet som et lagerrom i dag, men egner seg godt for å huse både sau, hest og høner. For ytterligere beskrivelse av standard henvises det til utført Verdi- og lånetakst, samt Boligsalgsrapport som beskriver hovedhuset og låven. Dokumentene kan lastes ned fra eiendommens nettannonse og regnes som en del av prospektet.

5 Beskrivelse av rominndeling: Våningshus: 1. Etasje: Vindfang, trappegang, kjøkken, dusj/wc/vaskerom, kontor/soverom og stue. (Bra.: ca. 80 kvm) 2. Etasje: Trappegang, dusj/wc og 3 (4) soverom. (Bra.: ca. 73kvm) Kjeller: Diverse rom. (Bra.: ca. 66 kvm) Fjøs/låve: Kjeller: Gjødselkjeller. (Bra.: 64 kvm) Underetasje: Fjøs, gang, 3 garasjer og boder. (Bra.: 246 kvm) Høyloft/kjørebro: Forlager og snekkerverksted/vedlager. (Bra.: 183 kvm) Vedbod: Bruksareal: 12 kvm Stabbur: Bruksareal: 45 kvm fordelt over to plan. Seterhus med uthus: Bruksareal: 58 kvm I tillegg er det på setra oppført stall/fjøs, låve og en liten hytte som ikke er innredet. Disse bygningene er ikke arealmålt. Alle arealer er innhentet fra verdi- og lånetakst som er utført i forkant av salg av eiendommen. Arealer er ikke kontrollmålt av selger eller megler på stedet.

6 Standard: Hele eiendommen bærer preg av å være meget godt vedlikeholdt. Alle bygninger er godt ivaretatt, og det anbefales et besøk på eiendommen, da du her kan flytte rett inn og begynne å nyte det gode liv på landet. Bolighuset trenger mulig noe modernisering, men fremstår som solid og godt vedlikeholdt. Materialvalg: Gulv: 1. etg: Malt panel, malte plater og takessplater. 2. etg: Malt panel og takessplater. Vegger: 1. etg: Malt/ lakkert panel, brystningspanel, malte plater og våtromstapet. 2. etg: Malt panel, brystningspanel, malte plater og våtromstapet. Kjeller: Murvegger. Himling: 1. etg: Malt panel, malte plater og takessplater. 2. etg: Malt panel og takessplater. Innreding: Boligen har to bad, ett i hver etasje. Hovedbadet har dusjkabinett, wc, nedfelt servant i profilert innredning og opplegg for vaskemaskin. Modernisert i ca Bad i 2. etasje har veggdusj, badekar, wc og servant. Modernisering bør påregnes. Kjøkkeninnredning med laminerte skrog og laminert benkeplate med benkebeslag og oppvaskkum i rustfritt stål. Over, under og høyskap med folierte fronter. Innreding fra ca Se boligsalgsrapport for ytterligere beskrivelse av standard og tillstandsgrader.

7 Arealer: Våningshus/bolighus: Bta: ca 238 m 2 Bra.: ca 219 m 2 P-rom: ca 153 m 2 Fjøs/låve: Bta: ca 515 m 2 Bra.: ca 493 m 2 Vedbod: Bta: ca 13 m 2 Bra.: ca 12 m 2 Stabbur: Bta: ca 49 m 2 Bra.: ca 45 m 2 Seterhus med uthus: Bta: ca 60 m 2 Bra.: ca 58 m 2 Arealer er innhentet fra verdi- og lånetakst. Arealer er ikke kontrollmålt av selger eller megler. Følgende rom er inkludert i P-rom: Vindfang, trappegang, stue, kjøkken, dusj/wc/ vaskerom, soverom 1,2,3,4,5 og bad/wc. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard NS 3940 og retningslinjer for arealmåling, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS For ytterligere beskrivelse av arealer henvises det til utført verdi- og lånetakst, samt boligsalgsrapport. Ovennevnte dokumenter ligger er vedlagt dokumentsamlingen som blir utlevert ved visning eller man kan lese dokumentet på eiendommens separate nettside.

8 Tomteforhold: Eiet tomt: ca 277 dekar (ca m 2 ) Pent opparbeidet gårdstun på ca 3 dekar med plen og gruset gårdsveg og gårdsplass. Det renner en liten bekk mellom hagen og dyrka mark, noe som kan ha bidratt til gårdsnavnet Bækkestua søndre. Dyrka mark som tilhører eiendommen ligger inntil gårdstunet og utgjør ca. 10 dekar. Arealet er for tiden utlånt, og det drives gressproduksjon. Totalt areal for hovedbølet utgjør ca. 42,5 dekar. Arealet fordelt på markslag klasser: Fulldyrka jord: ca. 9,7 dekar Innmarksbeite: ca. 24,1 dekar Skog middels bonitet: ca.54,6 dekar Skog lav bonitet: ca. 174 dekar Uproduktiv skog: ca. 5,4 dekar Myr: ca. 8,0 dekar Annet: ca. 3,4 dekar Skogbruksplan nr. 645, fra 1989 ligger vedlagt i dokumentdelen. Det har ikke vært noe hogst etter 1991 i følge selger.

9 Generelt om Produksjonstilskudd Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp (jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 1). Det er delmål for hver ordning. Tilskuddet beregnes med en sats pr. dyr eller dekar areal. Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene: Arealtilskudd Kulturlandskapstilskudd Tilskudd til husdyr Tilskudd til dyr på beite Tilskudd til dyr på utmarksbeite Driftstilskudd til melkeproduksjon Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon Tilskudd til bevaringsverdige storferaser Omleggingstilskudd til økologisk landbruk Arealtilskudd til økologisk landbruk Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker Les mer om de ulike tilskuddsordningene her: Vuderer du kjøp av landbrukseiendom finner du mye nyttig informasjon på nettsiden til Statens Landbruksforvalting.

10 Oppvarming: Hovedhusets oppvarmingsbehov dekkes av følgende vedovner: Jøtul 3, plassert i stue Jøtul 600, plassert i kjøkken Jøtul 600, plassert i det ene soverommet i 2. etasje. Ytterligere oppvarming via elektriske panelovner. Skorsteiner ble sist kontrollert med merknader om at det finnes 4 røykvarslere og 1 pulverapparat i boligen. Det ble også bemerket at det mangler adkomst til tak. Energiforbruk og energimerking: Oppvarmingskarakter: Oransje - Energikarakter G Setra Åpen peis i stue og vedkomfyr på kjøkken. Det er ikke innhentet informasjon fra brann- og feievesen vedrørende installasjoner på setra.

11 Parkering Gode muligheter på gårdstun, samt tre garasjeporter i låven med god takhøyde. Brukt som bl.a traktorgarasje. På sommeren kan man parkere inne på setertunet, men vegen innover krever egnet bil og forsiktighet. Offentlige forhold: Eiendommen hører inn under Kommuneplan, LNF2 område med formål landbruk/fiske. Dokumentet ligger som vedlegg til prospektet. Reguleringsbestemmelser og kart kan lastes ned fra eiendommens nettannonse. Vei, vann og avløp: Privat gårdsveg tilknyttet offentlig veg. Privat vann fra borrehull og avløp til septikktank og spredegrøfter. Ligningsverdi: kr for 2011 iflg. Skatteetaten. Faste løpende utgifter: Kommunale avgifter Kr pr. år - Renovasjon kr.2.290,- - Eiendomsskatt kr. 1212,- - Tømming av septikktank kr ,- pr. gang I tillegg opplyser selger om følgende faste kostnader: - Vedlikehold seterveg ca kr ,- pr. år - Forsikring av eiendommen ca. kr ,- pr. år (Dette beløpet er kun antatt og ikke bekreftet) Satser for kommunale avgifter kan sees på

12 Heftelser: Det er tinglyst en borett fra 1977 til rettighetshaver: Bergljot Helene Berg. Rettighetshaver er død, men boretten er ikke slettet. Det henvises for øvrig til grunnbokutskrifter og utskrift av gammel grunnbok som kan fås ved henvendelse til megler. Konsesjon: Eiendommen er konsesjonspliktig. Eiendommen er konsesjonspliktig, og det er kjøpers kostnad og risiko å oppnå slik konsesjon. Avgitte bud er forpliktende. Odel: Det foreligger ikke odel* på eiendommen. *For å kunne regnes som odelsjord må en eiendom ha over 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller over 500 dekar produktiv skog. En eiendom blir ikke odelsjord før den har vært i slektens eie i 20 år. Før det har gått 20 år kalles den odlingsjord.

13 Eierskifteforsikring: Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen. Det gjøres oppmerksom på at eierskifteforsikringen kun gjelder bolighuset. Utleie: Det er registrert en bo-enhet på eiendommens matrikkel i Trysil kommune. Å eie og drive en slik eiendom med flere bygninger og ikke minst den flotte setra som følger med eiendommen, samt beliggenheten i forhold til Trysilfjellet gjør det mulig å tilpasse eiendomsmassen mtp. utleie på kort og lang sikt. Det er flere muligheter for å skape en tilleggsnæring for den rette personen på denne eiendommen. Andre opplysninger: Meglerinformasjon fra kommune, brann og feievesen kan fås ved henvendelse til megler eller leses på eiendommens separate nettside. Selger har erveret eiendommen via arv og har derfor ikke bebodd eiendommen på flere år. Han kjenner dermed ikke så godt til eiendommens tekniske tillstand. Det oppfordres til å lese alle salgsdokumenter nøye og gjerne ha med fagmann på visning. Selger har også et ønske om å beholde en bruksrett på setra, men dette er et forhold som vil avklares med endelig kjøper av eiendommen.

14 Adkomst: Veibeskrivelse: Eiendommen ligger med adkomst fra Flendalsvegen ca. 1,6 km nord for Trysil sentrum. Når du kjører over Trysilelva inn mot sentrum får du Statoil og kjøpesenter på høyre side. Her tar man siste avkjøring i rundkjøring og følger Flendalsvegen nordover på nedsiden av kirken. Eiendommen er godt skiltet fra vegen med tilsalgsplakat fra Advokatfirmaet Consensus. Adkomst til setra via egen veibeskrivelse som man kan få av megler eller se kart på eiendommens separate nettside. Setra har adresse Støpvegen 191.

15 Økonomi: Verdi- og lånetakst: Markedsverdi kr ,- Låneverdi kr ,- Tekniskverdi bygninger kr ,- Utført av Takstingeniør, Rolf Meeg, datert Det er i tillegg til verdi- og lånetakst utført en boligsalgsrapport for hovedeiendommen. Denne er en del av prospektet og kan også leses på eiendommens nettside. Prisantydning: kr ,- + omkostninger Omkostninger: Kjøper betaler 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift, samt kr 1060,- for tinglysning av skjøte og kr 1060,- for hver panteobligasjon, samt kr 172,- for attestgebyr. Gebyr for behandling av konsesjon etter kommunens satser. Det tas forbehold om endringer i de offentlige satsene. Priseksempel: Kjøpspris: kr ,- Dokumentavgift 2,5 % kr ,- Tinglysningsgebyr kr 1.060,- Panteobligasjon kr 1.060,- Panteattest kjøper kr 172,- Totalpris inkl. omkostninger kr ,- NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning. I tillegg kommer gebyr for behandling av konsesjonsøknad som blir fakturert direkte til kjøper.

16 Visning og bud: Det vil bli annonsert visningstidspunkter for eiendommen, og de som ønsker å legge inn bud på eiendommen må gjøre det skriftlig pr. telefax eller overleveres til megler. Budets akseptfrist må være satt etter klokken 12:00 etter siste annonserte visning. Bud med kortere akseptfrist vil ikke bli videreformidlet til selger. Megler foretrekker at alle budøkninger leveres skriftlig, og i de tilfeller dette ikke lar seg gjøre, vil megler oppfordre til at skriftlig budøkning blir ettersendt pr. e-post/faks eller post. Ved spørsmål, ta kontakt med Ansvarlig megler. Oppgjør: Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet, og rentene tilgodeskrives selger. Oppgjør foretaes av Advokatfirmaet Consensus ved Advokat Helge Hartz. Ved kjøp av utstyr og løsøre forfaller dette til betaling etter egen avtale med selger. Megler er ikke å regne som mellommann i denne handelen. Meglers vederlag og utlegg: Meglerhonorar er basert på fastpris kr ,- I tillegg betales et tilretteleggingsgebyr kr ,- Direkte utlegg: Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr ) Kommunale opplysninger (Kr ) Salgsverktøy (Kr ,-) Annonsering (Kr ,-) Ved spørsmål, ta kontakt med Ansvarlig megler.

17 Kontraktsbestemmelser/ undersøkelsesplikt: Solgt som den er : Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Endå eigedomen er selt som han er eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Lov om hvitvasking: Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Budgivning: Det er budgivers ansvar å ha satt seg godt inn i informasjonen i salgsoppgaven og dens vedlegg innen første bud avgis. Alle budgivere vil få innsyn i hele budrunden med tilhørende forutsetninger. Første bud må være skriftlig, og sendes inn på e-post/telefax. Trykk her for budskjema. Budforhøyelser må komme telefonisk eller elektronisk signert. Vi gjør oppmerksom på at telefonsamtaler kan lagres elektronisk av dokumentasjonshensyn.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Trykk her for dokumentsamling...