for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil"

Transkript

1 Generell Byggesettbeskrivelse Pr Leveranser i henhold til Teknisk Forskrift 2010 for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Tyrolerhus AS - org.nr Postboks Sandefjord Peder Bogens gate Sandefjord Tel: Fax e-post: - 1

2 Alle våre hus er merket med Steinbukken, symbolet for styrke og kvalitet. Innholdsfortegnelse: Side 3 Beskrivelse av pre-cut leveranse, tegninger og prosjektering Side 4 1. Tak 3. Innervegger 2. Yttervegger Side 5 4. Vinduer 6. Innerdør 5. Ytterdør 7. Garasjeport/portåpner Side 6 8. Gulv/bjelkelag/etasjeskille 10. Belistning/foring 9. Himling 11. Terrasser Side Ventilasjon 16. Badstue 13. Sentralstøvsuger 17. Festemateriell 14. Innredningspakke 18. Stål/limtre 15. Trapp Side Frakt Diverse forhold Beskrivelsen er generell og må derfor sees i sammenheng med den aktuelle tegning. Tyrolerhus AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg, valg av leverandører og valg av konstruksjoner uten foregående varsel, med unntak for inngåtte kontrakter. TIDSFRISTER FOR LEVERANSER: Materialer og utstyr leveres i varegrupper som nevnt nedenfor. Levering skjer etter påkrav fra kjøper. Tyrolerhus AS skal varsles i god tid. Tidsfristene nedenfor må oppfattes som veiledende og ikke bindende. I samråd med utførende håndverkere og din saksbehandler hos Tyrolerhus bør du derfor sette opp en ønsket fremdriftsplan for prosjektet slik at forsinkelser unngås. VAREGRUPPE/ TJENESTE Prosjektering/arbeidstegninger Pre-cut leveranse Vinduer/balkongdører Ytterdører Takstein Ventilasjon Isolasjon Innvendig trelast, plater etc. Trapper Innvendige dører Kjøkken Garasjeport ØNSKET VARSEL 5 uker 5 uker 6 uker (ved spesial vinduer ekstra tid) 4 uker (Branndører inntil 8 uker) 2 uker 2 uker 2 uker 2-3 uker 5-6 uker etter at det er tatt mål på byggeplass 4 uker, 5 til 7 uker ved levering utenom standard 7 uker 4 uker For leveranser nord for Trondheim tar vi forbehold om en uke ekstra leveringstid. I forbindelse med jul og påske og sommerferie må det påregnes 1 - én ukes ekstra leveringstid Nedenfor følger en oversikt over isolasjon i konstruksjonen: TAK YTTERVEGGER med Sto Ventec fasadeplater YTTERVEGGER med trekledning INNERVEGGER TREBJELKELAG 20cm 35cm 20cm 7cm 15cm 2

3 PRE-CUT LEVERANSE: Hele den bærende trekonstruksjonen vegger, bjelkelag, taksperrer, limtredragere og søyler er ferdig kuttet og merket. Hensikten er å få til en rasjonell fremdrift på bygget. Dette sparer betydelig tid for snekker og det blir mindre fare for feil og betydelig mindre avfall på byggeplass. Generell beskrivelse av pre-cut leveranse: Yttervegger: Kapping av sviller, losholter, stendere + over/under åpninger. Merking av alle deler, inkl. bunn, - og toppsvill. Bolter til feste av svill leveres med. Bunnsvill i forbindelse med murerarbeider (nedre bunnsvill) leveres ikke og må inkluderes fra snekker. Denne bør være impregnert. OBS! For 20 cm yttervegg som er bygget opp som en 15cm bindingsverksvegg med 5 cm påforing er det 15cm veggen som leveres ferdig kappet. Påforingen leveres i løpende lengder. Gavlvegger - ark/kvist: Kapping av sviller, losholter og stendere. Merking av alle deler inkl. bunnsvill. Innvendige bærevegger i tre: Kapping av sviller, losholter, stendere. Merking av alle deler, inkl. bunn, - og toppsvill. Bolter til feste av svill leveres med. Bjelkelag i tre og I-bjelker: Kapping og merking av bjelker og stikkbjelker. Utfreste bjelker for ståldrager. Hvor mulig merkes bjelkene på toppsvill i underliggende etasje. Lage utsparing for trapp, pipe, etc. Kappe kantbjelker. Lage til forsterkning for påstøp iht. avtale med byggherre og gjeldene tegning. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Sperrer i tre og I-bjelker: Kapping og merking av sperrer, stikksperrer, grad- og kilsperr. Det garpes for knevegger og mønedrager(e). Det leveres ut stikkbjelker for tilpasning på byggeplass for takvindu og pipe. Kappe og merke kantbjelke/sperr. Kappe til mønelasker. Skråkappe takfot. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Dragere og søyler: Dragere og søyler blir markert på tegning. Det leveres beslag for oppheng av mønedragere. Alle søyler og dragere (tre, stål, limtre) er kappet. Søyler mot betong leveres med overmål. Altan/terrasser: Bjelker, stikkbjelker og kantbjelke er kappet og merket. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Tegningsmateriell/Beregninger/Prosjekteringsansvar: Plan, - og snittegning i målestokk 1:100 og i målestokk 1:50. Det blir levert komplett pre-cut underlag til byggeplass, inkludert konstruksjonstegninger, med nødvendig målsetting. Detaljtegning for plate på mark. Tegning av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger.ansvar for søknader og prosjektering av tiltaket. 3

4 1. TAK 1.1. Taktekke Zanda Rustikk sort betong takstein, mønepanner og gavlstein. Stigetrinn til pipe. Dersom man ønsker levert halvstein må det avtales spesielt. Vi gjør spesielt oppmerksom på at takrenner og beslag ikke er inkludert i vår leveranse Takkonstruksjon Det leveres taksperrer til alle modellene, med unntak av pkt. 1.3 nedenfor. Oppbygging av sperre- taket er som følger: 48x223mm taksperrer, limtredragere og Isola Pro Super undertak, 2x36x48mm sløyfer og 36x48mm lekter. Sperrene fores opp med 22x48mm lekter. 22x48mm lekte benyttes også som understøttelse for Pro Super. Det leveres 22x148mm som skrå vindavstivning. Skråtak nedfores med 1stk. 68x48mm og 1 stk. 48x48 lekte. Isolasjon cm. Diffusjonssperre mellom 30cm og 5cm isolasjon. I takutstikk, garasjetak og uisolerte takoverbygg leveres D-fals kledning 19x148mm. På husmodeller som har loft leveres det rupanel som splitthimling til å holde isolasjonen på plass. Der hvor det er flat hengende himling leveres snorer til å henge opp isolasjonen i skråtaket. Det leveres materialer til å bygge den hengende himlingen. 1.3 Takstoler. Garasjetak i Kvadratrium modellene leveres uisolert med prefabrikkerte takstoler. 2. YTTERVEGGER Følgende yttervegger benyttes se den aktuelle tegning. 2.1 Bindingsverk med trepanel 20 cm bindingsverk (15cm +5cm). Som utvendig kledning: 19x173mm Tyrolerpanel. (Høvlet panel). Dobbelt vindsperre med GU-gips og Tyvek duk. Diffusjonssperre mellom 15 og 5 veggen. Isolasjon 15+5cm. Sponplater inn mot boligareal. Lekter, museband. Til vinduer og dører: Vannbrett av 45x95mm/ 45/70mm impregnert. 2.2 Bindingsverk med fasadeplater. 20 cm bindingsverk (15cm +5cm). Som utvendig kledning: Sto Ventec fasadeplater som pusses. Sto-Ventec fasadeplater leveres med nødvendige treskruer, hjørnevinkler, fugebånd, og kant-beskyttelse. Videre leveres Sto Armat Classic som er materiale til grunnpussen, og StoSilco HVIT som er materialer til sluttpussen. Hvis ønskelig kan andre lyse farger leveres etter nærmere avtale. Dobbelt vindsperre med GU-gips og Tyvek duk. Diffusjonssperre mellom 15 og 5 veggen. Isolasjon 15+5cm. Sponplater inn mot boligareal. Lekter, museband. 2.3 Bindingsverk uisolert 15cm bindingsverk uten isolasjon. GU-gips, lekter og museband. Utvendig kledning 19x173mm Tyrolerpanel eller Sto Ventec fasadeplater i henhold til fasadetegning. Åpent bindingsverk på innsiden. 2.4 Yttervegger i Leca 35cm Leca Isoblokk i boligdel og 20cm Leca blokk i uisolerte bygningsdeler. Veggene er beregnet pusset utvendig og innvendig. Leca blokk, materialer til puss og nødvendige grunnmursplater under bakken er ikke inkludert i vår leveranse. 3. INNERVEGGER Følgende innervegger benyttes. Se den enkelte tegning: 3.1 Innervegger i tre (tegnet med sort strek). 4

5 10cm bindingsverk, evt. 15cm der det er nødvendig for rør-gjennomføring og/eller bæring. Sponplater. 7cm isolasjon. Til kledning av bad og vaskerom: 15mm underpanel og 13mm gipsplater. Ønskes Litex eller tilsvarende produkter, be om tilbud. Mellom leiligheter: Lyd- og brannskillevegg, 2x10cm bindingsverk. Dobbel gips på hver side cm isolasjon. 3.2 Innervegger i mur Er beregnet oppført i Leca som pusses. Leca og puss er ikke inkludert i vår leveranse. 4. VINDUER/BALKONGDØRER 4.1 Beskrivelse av vindu/skyvedør, terrassedør og bi-inngangsdør. Vinduer og dører leveres med 3-lags lavenergiglass. Toppsving og fastkarm uten lufteventil i henhold til tegning. Sidehengslede vinduer leveres der det er nødvendig på grunn av lyskasser og/eller rømningsvei. Vinduer i baderom som ligger i hovedetasjen leveres med ornament glass, type Satinat. Med levering av 3-lags glass og i tillegg sikkerhetsglass der hvor det er påkrevd, blir vinduet tungt. Snekker må derfor ta høyde for at han vil trenge løfteanordning på bygeplass. Ved ekstra store vindusflater vil glasset bli levert separat og må settes inn på byggeplass av snekker eller lokal glassmester. 4.2 Takvinduer Takvinduer leveres av type Velux, vedlikeholdsfrie. Vinduene leveres med foringer og karmer (hvite - everfinish). Det må sikres fritt avløp av smelltevann omkring vinduene. Se vedlikeholdssidene på For fritt vannavløp i overgang tak/fasade under snørike perioder, anbefales selvregulerende varmekabler. Ref. Byggforskserien Garasjevinduer. Fastkarms vinduer med 2 lags glass. 4.4 Behandling Vinduer/ terrassedører leveres ferdig behandlet fra fabrikk hvitmalte utvendig og innvendig NCS S-0502Y. Eventuelle sprosser til vinduer og dører prosjekteres spesielt for hvert hus. 5. YTTERDØRER 5. 1 Hoveddør Dør fra Laurvig tre Type Bergen H42MGL. Sidefelt type HS7M, Satimat (frostet) glass. Fritt fargevalg. 5.2 Dør til boder Til uisolerte og isolerte boder: Solstrand 3010 Hvitmalt - Tett dør fra Laurvig Tre AS. Dører til garasje, se pkt Branndør Leveres av type Skjold H1M B30 fra Laurvig Tre AS. 5.4 Vridere. Det leveres vridere i stålfinish Type C fra Laurvig Tre. 6. INNERDØRER 6.1. Innerdører Hvitmalte dører fra Scanflex, type Trend 3 hvit. Eventuell dører med glass leveres av type Trend 3 hvit med klart glass Dører mellom uisolerte og isolerte rom Leveres som isolert ytterdør fra Laurvig Tre type Skjold H1M, hvit. 6.3 Karmer Alle karmer leveres hvitmalte. Karmer er usammensatt og med dempelist 6.4 Vridere Det leveres vridere i børstet krom, type (2) fra Scanflex. 6.5 Åpninger mellom rom isteden for dør Åpninger mellom rom istedenfor dør, leveres med innramming med gerikter. 7. GARASJEPORT/PORTÅPNER 7.1 Port/dør. Garasjeport leveres som isolert stålport fra Hörmann type LPU40- Plan profil L Hvit Silkgrain. 5

6 Portene leveres med portåpner av type Promatic eller Supramatic avhengig av portens størrelse. Eventuell dør leveres i samme stil/farge med håndtak og sylinderlås. 8. GULV, BJELKELAG, ETASJESKILLE 8.1 Gulv på grunn Leveres ikke. Beregnet som isolert plate på mark. 8.2 Etasjeskille- TREBJELKELAG. Trebjelkelag av I-bjelker, 15 cm isolasjon Gulv av 22mm fuktbestandige sponplater. 8.3 Trebjelkelag med brann og lydskille Der hvor det er hybel/leilighet i sokkeletasjen blir hele bjelkelaget utført med lyd- og brannskille på følgende måte: Over bjelkelaget leveres 22mm slissegulv, 20mm trinnlydplate, 12mm spon vegg og 22mm spon gulv standard. Under bjelkelaget blir det i hybeldelen levert lydbøyle, lekte og dobbelt gips (13mm). Under trebjelkelaget der det ikke er hybel blir det levert lekte og enkelt lag gips Etasjeskille som Leca elementdekke. Dersom det velges etasjeskille av Leca elementer (avvik fra standard), leveres og prosjekteres dette av Tyrolerhus. Kostnader til utvekslingsjern, kapp samt utsparing for pipe og trapp inkluderes i leveransen. Utlegging av elementer med leverandørs kran er inkludert med forbehold om at det er fremkommelig med kranbil. Tyrolerhus har ikke ansvar for mottak, utlegging, fuging, poretetting og påstøp og eventuell trinnlydplate. Frakt kommer i tillegg etter regning. 8.5 Tak over garasje/inngang - gjelder husmodell Jotunheim Som tak over garasje og inngangsparti leveres Leca byggeplank. Kraning av elementer med leverandørs kran er inkludert med forbehold om at det er fremkommelig med kranbil. Lecadekket skal tas i mot, monteres, fuges og poretettes av murer. Murer må også levere nødvendig membran. Frakt kommer i tillegg etter regning. 9. HIMLING 9.1 Rette himlinger. 13mm standard gipsplater 120x240cm. Nedforingslekter 36x48mm og diffusjonssperre. 9.2 Skrå himlinger 14x120mm panel av furu skygge skrå natur. Det leveres ikke nedforingslekter til skråtak. 9.3 Himling i inntrukne utvendige partier D-fals kledning 19x148mm.Det leveres ikke himling til garasjer. 10. BELISTNING/FORINGER 10.1 Listverk Taklister 15x70 glattkant Fotlister 15x70 glattkant Gerikter 15x70 glattkant til vinduer og dører i vegger av tre. Eikelister til dørterskler. Til sokkeletasje leveres kun belistning til oppholdsrom ikke til garasje og boder. Det leveres ikke fotlister til baderom og vaskerom fordi man regner med at disse rommene utføres med fliser på gulv. Vinduer og dører i murvegger beregnes innpusset uten bruk av foring og gerikt. Evt. dekklister er ikke inkludert i vår leveranse Foringer. Det leveres foringer til vinduer og dører i vegger av tre Behandling Alle fotlister, taklister, gerikter og foringer leveres hvitmalte NCS S-0502-Y. Brannmurslister og evt. dekklister leveres ubehandlet. Eikelister leveres lakkert. 11. TERRASSER 11.1 Terrasser Impregnerte bjelker, 28x120mm impregnerte gulvbord med rundkant. Som understøttelse leveres impregnerte limtredragere og søyler av 2 stk 48x98mm imp. og 2 stk. 22x148mm imp. som dekkbord Rekkverk av tre Ferdig kappede rekkverksbord og avrundede håndlister. Alle materialer leveres i impregnert utførelse. 6

7 11.3 Rekkverk av glass Leveres i glass/metall. (Montering er ikke inkludert). 12. VENTILASJON Til hovedleilighet og eventuell hybelleilighet leveres ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (roterende veksler) for avlufting av beboelsesrom. Aggregatet som leveres er dimensjonert for det enkelte hus. Til avlufting fra kjøkkeninnredning leveres kun takhatt. Ventilator og kanal over komfyr planløses sammen med kjøkkeninnredningen. Avlufting for soil må leveres og planlegges av rørlegger. 13. SENTRALSTØVSUGER Til hovedleilighet leveres komplett sentralstøvsuger med nødvendig antall sugekontakter for å dekke boligen. Sugeenhet type Beam 385. AV/PÅ bryter på slange. Det leveres ikke sentralstøvsuger til hybel/ leilighet. 14. INNREDNINSGPAKKE Innredningspakken kan benyttes til kjøkkenmøbler, baderomsmøbler og garderober fra Aubo. (Dansk kjøkken) Vi kan også tilby kjøkkenmøbler fra Huseby. Løsninger planlegges individuelt for hver kjøper. Ved valg av Aubo produkter har innredningspakken totalt en verdi regnet ut fra veiledende utsalgspris på Kr ,00 inkl. mva. Ved valg av Huseby kjøkkenmøbler har innrednings-pakken totalt en verdi regnet ut fra veiledende utsalgspris på Kr ,00 inkl. mva. Forskjellen i verdi skyldes ulik rabattpolitikk hos leverandørene. Ved eventuell leveranse utover det faste beløp gis det rabatt på tillegget etter nærmere avtale. Fraktkostnader og montering kommer alltid i tillegg på disse leveransene. 15. TRAPP Åpen trapp i furu med eik trinnforkant, type Stryntrappa Harmoni med stålspiler. Lukket trapp når rommet under trappen er ufremkommelig. Trappen(e) leveres behandlet på følgende måte: Hvit (NCS S-0502-Y) grunning av vanger, håndlist, og stolper. Trinn beiset i eik toning deretter lakkert Måltaking og montering Utføres normalt av trappeleverandør og er inkludert i Byggesettsprisen. Der hvor trappeleverandør ikke har lokale montører må snekkeren ta mål og montere trappen. Tyrolerhus gir da et prisavslag på trappen tilsvarende det beløp som er lagt inn for måltaking og montering. 16. BADSTU Dersom det tegnes badstue inn i huset leverer vi: Tylö badstudør type DGM med glass. Evt. murvegger kles med 48x48mm justerte lekter, 5cm isolasjon A-kvalitet, ullpapp og 14mm panel av gran. Til trevegger leveres 48x98mm med 10cm isolasjon, ullpapp og 14x70 mm granpanel. Det leveres ikke materialer til badstubenker. Badstuovn er ikke inkludert. 17. Festemateriell Det leveres bolter og beslag for innfesting av pre-cut leveranse, samt sponplatelim til plattformgulv. Øvrig festemateriell som spiker,stift, skruer, tape, fugemasse etc. leveres ikke. 18. STÅL/LIMTRE Det leveres nødvendig dragere og søyler som skal felles inn i trekonstruksjoner, trevegger eller trebjelkelag. Der det er hensiktmessig/naturlig vil dragere/søyler være synlig eller kasset inn. Synlige dragere avmerkes på tegning. Ståldragere som ligger nedstøp eller hviler på murverk under kronehøyde leveres og monteres av murer. 7

8 19. FRAKT Byggesettet leveres fraktfritt til byggeplasser i: Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, og Telemark. For øvrige fylker gjelder følgende frakttillegg: Hedemark, Oppland, Øst Agder og Vest Agder Kr Rogaland, Hordaland og Sør Trøndelag Kr Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal Kr Nordland, Troms og Finnmark: For de 3 nordligste fylkene inngås det egne fraktavtaler i hvert tilfelle. Pre-cut leveransen vil bli levert fra vår hovedleverandør på Østlandet, fortrinnsvis med skap-bil som losses med lokal kran. Øvrige byggevarer leveres fra lokale leverandører der det er mulig. Diverse forbehold: Når arbeidstegninger og den endelige prosjekteringen er ferdig kan det være nødvendig å gjøre tiltak som vil ha betydning for Byggesettprisen/Kontraktsprisen som ble gitt til kunden på basis av plan- og fasadetegninger. Nedenfor har vi listet opp områder hvor vi må ta forbehold om justering av pris: TAK Takstein leveres på tak med forbehold om fremkommelighet for kranbil. Der vi må levere på bakken gis det et prisavslag som kompensasjon. I områder med stor snølast og/eller vanskelige vindforhold, tar vi forbehold om levering av takplater i stedet for betongstein. På ekstra vindutsatte steder kan det være nødvendig med forankring av taket til fundamentet. VENTILASJON For å komme frem med ventilasjonskanaler kan det være nødvendig med innkassing i tak eller vegg for rørgjennomføringer. FREMKOMMELIGHET Det er forutsatt at varene kan leveres med stor bil med henger og kran. Dersom det på grunn av dårlige veiforhold/fremkommelighet til byggeplass viser seg nødvendig med spesialtransport, omlasting eller leie av mobil kran blir merkostnadene ved dette belastet kunden. 8