for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil"

Transkript

1 Generell Byggesettbeskrivelse Pr Leveranser i henhold til Teknisk Forskrift 2010 for KVADRATRIUM Tindefjell-Jotunheim-Beito-Storefjell-Trysil Tyrolerhus AS - org.nr Postboks Sandefjord Peder Bogens gate Sandefjord Tel: Fax e-post: - 1

2 Alle våre hus er merket med Steinbukken, symbolet for styrke og kvalitet. Innholdsfortegnelse: Side 3 Beskrivelse av pre-cut leveranse, tegninger og prosjektering Side 4 1. Tak 3. Innervegger 2. Yttervegger Side 5 4. Vinduer 6. Innerdør 5. Ytterdør 7. Garasjeport/portåpner Side 6 8. Gulv/bjelkelag/etasjeskille 10. Belistning/foring 9. Himling 11. Terrasser Side Ventilasjon 16. Badstue 13. Sentralstøvsuger 17. Festemateriell 14. Innredningspakke 18. Stål/limtre 15. Trapp Side Frakt Diverse forhold Beskrivelsen er generell og må derfor sees i sammenheng med den aktuelle tegning. Tyrolerhus AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg, valg av leverandører og valg av konstruksjoner uten foregående varsel, med unntak for inngåtte kontrakter. TIDSFRISTER FOR LEVERANSER: Materialer og utstyr leveres i varegrupper som nevnt nedenfor. Levering skjer etter påkrav fra kjøper. Tyrolerhus AS skal varsles i god tid. Tidsfristene nedenfor må oppfattes som veiledende og ikke bindende. I samråd med utførende håndverkere og din saksbehandler hos Tyrolerhus bør du derfor sette opp en ønsket fremdriftsplan for prosjektet slik at forsinkelser unngås. VAREGRUPPE/ TJENESTE Prosjektering/arbeidstegninger Pre-cut leveranse Vinduer/balkongdører Ytterdører Takstein Ventilasjon Isolasjon Innvendig trelast, plater etc. Trapper Innvendige dører Kjøkken Garasjeport ØNSKET VARSEL 5 uker 5 uker 6 uker (ved spesial vinduer ekstra tid) 4 uker (Branndører inntil 8 uker) 2 uker 2 uker 2 uker 2-3 uker 5-6 uker etter at det er tatt mål på byggeplass 4 uker, 5 til 7 uker ved levering utenom standard 7 uker 4 uker For leveranser nord for Trondheim tar vi forbehold om en uke ekstra leveringstid. I forbindelse med jul og påske og sommerferie må det påregnes 1 - én ukes ekstra leveringstid Nedenfor følger en oversikt over isolasjon i konstruksjonen: TAK YTTERVEGGER med Sto Ventec fasadeplater YTTERVEGGER med trekledning INNERVEGGER TREBJELKELAG 20cm 35cm 20cm 7cm 15cm 2

3 PRE-CUT LEVERANSE: Hele den bærende trekonstruksjonen vegger, bjelkelag, taksperrer, limtredragere og søyler er ferdig kuttet og merket. Hensikten er å få til en rasjonell fremdrift på bygget. Dette sparer betydelig tid for snekker og det blir mindre fare for feil og betydelig mindre avfall på byggeplass. Generell beskrivelse av pre-cut leveranse: Yttervegger: Kapping av sviller, losholter, stendere + over/under åpninger. Merking av alle deler, inkl. bunn, - og toppsvill. Bolter til feste av svill leveres med. Bunnsvill i forbindelse med murerarbeider (nedre bunnsvill) leveres ikke og må inkluderes fra snekker. Denne bør være impregnert. OBS! For 20 cm yttervegg som er bygget opp som en 15cm bindingsverksvegg med 5 cm påforing er det 15cm veggen som leveres ferdig kappet. Påforingen leveres i løpende lengder. Gavlvegger - ark/kvist: Kapping av sviller, losholter og stendere. Merking av alle deler inkl. bunnsvill. Innvendige bærevegger i tre: Kapping av sviller, losholter, stendere. Merking av alle deler, inkl. bunn, - og toppsvill. Bolter til feste av svill leveres med. Bjelkelag i tre og I-bjelker: Kapping og merking av bjelker og stikkbjelker. Utfreste bjelker for ståldrager. Hvor mulig merkes bjelkene på toppsvill i underliggende etasje. Lage utsparing for trapp, pipe, etc. Kappe kantbjelker. Lage til forsterkning for påstøp iht. avtale med byggherre og gjeldene tegning. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Sperrer i tre og I-bjelker: Kapping og merking av sperrer, stikksperrer, grad- og kilsperr. Det garpes for knevegger og mønedrager(e). Det leveres ut stikkbjelker for tilpasning på byggeplass for takvindu og pipe. Kappe og merke kantbjelke/sperr. Kappe til mønelasker. Skråkappe takfot. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Dragere og søyler: Dragere og søyler blir markert på tegning. Det leveres beslag for oppheng av mønedragere. Alle søyler og dragere (tre, stål, limtre) er kappet. Søyler mot betong leveres med overmål. Altan/terrasser: Bjelker, stikkbjelker og kantbjelke er kappet og merket. Nødvendige beslag leveres (kravelljern, vekseljern, gaffelanker). Det angis hvor ulike beslag skal brukes. Tegningsmateriell/Beregninger/Prosjekteringsansvar: Plan, - og snittegning i målestokk 1:100 og i målestokk 1:50. Det blir levert komplett pre-cut underlag til byggeplass, inkludert konstruksjonstegninger, med nødvendig målsetting. Detaljtegning for plate på mark. Tegning av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger.ansvar for søknader og prosjektering av tiltaket. 3

4 1. TAK 1.1. Taktekke Zanda Rustikk sort betong takstein, mønepanner og gavlstein. Stigetrinn til pipe. Dersom man ønsker levert halvstein må det avtales spesielt. Vi gjør spesielt oppmerksom på at takrenner og beslag ikke er inkludert i vår leveranse Takkonstruksjon Det leveres taksperrer til alle modellene, med unntak av pkt. 1.3 nedenfor. Oppbygging av sperre- taket er som følger: 48x223mm taksperrer, limtredragere og Isola Pro Super undertak, 2x36x48mm sløyfer og 36x48mm lekter. Sperrene fores opp med 22x48mm lekter. 22x48mm lekte benyttes også som understøttelse for Pro Super. Det leveres 22x148mm som skrå vindavstivning. Skråtak nedfores med 1stk. 68x48mm og 1 stk. 48x48 lekte. Isolasjon cm. Diffusjonssperre mellom 30cm og 5cm isolasjon. I takutstikk, garasjetak og uisolerte takoverbygg leveres D-fals kledning 19x148mm. På husmodeller som har loft leveres det rupanel som splitthimling til å holde isolasjonen på plass. Der hvor det er flat hengende himling leveres snorer til å henge opp isolasjonen i skråtaket. Det leveres materialer til å bygge den hengende himlingen. 1.3 Takstoler. Garasjetak i Kvadratrium modellene leveres uisolert med prefabrikkerte takstoler. 2. YTTERVEGGER Følgende yttervegger benyttes se den aktuelle tegning. 2.1 Bindingsverk med trepanel 20 cm bindingsverk (15cm +5cm). Som utvendig kledning: 19x173mm Tyrolerpanel. (Høvlet panel). Dobbelt vindsperre med GU-gips og Tyvek duk. Diffusjonssperre mellom 15 og 5 veggen. Isolasjon 15+5cm. Sponplater inn mot boligareal. Lekter, museband. Til vinduer og dører: Vannbrett av 45x95mm/ 45/70mm impregnert. 2.2 Bindingsverk med fasadeplater. 20 cm bindingsverk (15cm +5cm). Som utvendig kledning: Sto Ventec fasadeplater som pusses. Sto-Ventec fasadeplater leveres med nødvendige treskruer, hjørnevinkler, fugebånd, og kant-beskyttelse. Videre leveres Sto Armat Classic som er materiale til grunnpussen, og StoSilco HVIT som er materialer til sluttpussen. Hvis ønskelig kan andre lyse farger leveres etter nærmere avtale. Dobbelt vindsperre med GU-gips og Tyvek duk. Diffusjonssperre mellom 15 og 5 veggen. Isolasjon 15+5cm. Sponplater inn mot boligareal. Lekter, museband. 2.3 Bindingsverk uisolert 15cm bindingsverk uten isolasjon. GU-gips, lekter og museband. Utvendig kledning 19x173mm Tyrolerpanel eller Sto Ventec fasadeplater i henhold til fasadetegning. Åpent bindingsverk på innsiden. 2.4 Yttervegger i Leca 35cm Leca Isoblokk i boligdel og 20cm Leca blokk i uisolerte bygningsdeler. Veggene er beregnet pusset utvendig og innvendig. Leca blokk, materialer til puss og nødvendige grunnmursplater under bakken er ikke inkludert i vår leveranse. 3. INNERVEGGER Følgende innervegger benyttes. Se den enkelte tegning: 3.1 Innervegger i tre (tegnet med sort strek). 4

5 10cm bindingsverk, evt. 15cm der det er nødvendig for rør-gjennomføring og/eller bæring. Sponplater. 7cm isolasjon. Til kledning av bad og vaskerom: 15mm underpanel og 13mm gipsplater. Ønskes Litex eller tilsvarende produkter, be om tilbud. Mellom leiligheter: Lyd- og brannskillevegg, 2x10cm bindingsverk. Dobbel gips på hver side cm isolasjon. 3.2 Innervegger i mur Er beregnet oppført i Leca som pusses. Leca og puss er ikke inkludert i vår leveranse. 4. VINDUER/BALKONGDØRER 4.1 Beskrivelse av vindu/skyvedør, terrassedør og bi-inngangsdør. Vinduer og dører leveres med 3-lags lavenergiglass. Toppsving og fastkarm uten lufteventil i henhold til tegning. Sidehengslede vinduer leveres der det er nødvendig på grunn av lyskasser og/eller rømningsvei. Vinduer i baderom som ligger i hovedetasjen leveres med ornament glass, type Satinat. Med levering av 3-lags glass og i tillegg sikkerhetsglass der hvor det er påkrevd, blir vinduet tungt. Snekker må derfor ta høyde for at han vil trenge løfteanordning på bygeplass. Ved ekstra store vindusflater vil glasset bli levert separat og må settes inn på byggeplass av snekker eller lokal glassmester. 4.2 Takvinduer Takvinduer leveres av type Velux, vedlikeholdsfrie. Vinduene leveres med foringer og karmer (hvite - everfinish). Det må sikres fritt avløp av smelltevann omkring vinduene. Se vedlikeholdssidene på For fritt vannavløp i overgang tak/fasade under snørike perioder, anbefales selvregulerende varmekabler. Ref. Byggforskserien Garasjevinduer. Fastkarms vinduer med 2 lags glass. 4.4 Behandling Vinduer/ terrassedører leveres ferdig behandlet fra fabrikk hvitmalte utvendig og innvendig NCS S-0502Y. Eventuelle sprosser til vinduer og dører prosjekteres spesielt for hvert hus. 5. YTTERDØRER 5. 1 Hoveddør Dør fra Laurvig tre Type Bergen H42MGL. Sidefelt type HS7M, Satimat (frostet) glass. Fritt fargevalg. 5.2 Dør til boder Til uisolerte og isolerte boder: Solstrand 3010 Hvitmalt - Tett dør fra Laurvig Tre AS. Dører til garasje, se pkt Branndør Leveres av type Skjold H1M B30 fra Laurvig Tre AS. 5.4 Vridere. Det leveres vridere i stålfinish Type C fra Laurvig Tre. 6. INNERDØRER 6.1. Innerdører Hvitmalte dører fra Scanflex, type Trend 3 hvit. Eventuell dører med glass leveres av type Trend 3 hvit med klart glass Dører mellom uisolerte og isolerte rom Leveres som isolert ytterdør fra Laurvig Tre type Skjold H1M, hvit. 6.3 Karmer Alle karmer leveres hvitmalte. Karmer er usammensatt og med dempelist 6.4 Vridere Det leveres vridere i børstet krom, type (2) fra Scanflex. 6.5 Åpninger mellom rom isteden for dør Åpninger mellom rom istedenfor dør, leveres med innramming med gerikter. 7. GARASJEPORT/PORTÅPNER 7.1 Port/dør. Garasjeport leveres som isolert stålport fra Hörmann type LPU40- Plan profil L Hvit Silkgrain. 5

6 Portene leveres med portåpner av type Promatic eller Supramatic avhengig av portens størrelse. Eventuell dør leveres i samme stil/farge med håndtak og sylinderlås. 8. GULV, BJELKELAG, ETASJESKILLE 8.1 Gulv på grunn Leveres ikke. Beregnet som isolert plate på mark. 8.2 Etasjeskille- TREBJELKELAG. Trebjelkelag av I-bjelker, 15 cm isolasjon Gulv av 22mm fuktbestandige sponplater. 8.3 Trebjelkelag med brann og lydskille Der hvor det er hybel/leilighet i sokkeletasjen blir hele bjelkelaget utført med lyd- og brannskille på følgende måte: Over bjelkelaget leveres 22mm slissegulv, 20mm trinnlydplate, 12mm spon vegg og 22mm spon gulv standard. Under bjelkelaget blir det i hybeldelen levert lydbøyle, lekte og dobbelt gips (13mm). Under trebjelkelaget der det ikke er hybel blir det levert lekte og enkelt lag gips Etasjeskille som Leca elementdekke. Dersom det velges etasjeskille av Leca elementer (avvik fra standard), leveres og prosjekteres dette av Tyrolerhus. Kostnader til utvekslingsjern, kapp samt utsparing for pipe og trapp inkluderes i leveransen. Utlegging av elementer med leverandørs kran er inkludert med forbehold om at det er fremkommelig med kranbil. Tyrolerhus har ikke ansvar for mottak, utlegging, fuging, poretetting og påstøp og eventuell trinnlydplate. Frakt kommer i tillegg etter regning. 8.5 Tak over garasje/inngang - gjelder husmodell Jotunheim Som tak over garasje og inngangsparti leveres Leca byggeplank. Kraning av elementer med leverandørs kran er inkludert med forbehold om at det er fremkommelig med kranbil. Lecadekket skal tas i mot, monteres, fuges og poretettes av murer. Murer må også levere nødvendig membran. Frakt kommer i tillegg etter regning. 9. HIMLING 9.1 Rette himlinger. 13mm standard gipsplater 120x240cm. Nedforingslekter 36x48mm og diffusjonssperre. 9.2 Skrå himlinger 14x120mm panel av furu skygge skrå natur. Det leveres ikke nedforingslekter til skråtak. 9.3 Himling i inntrukne utvendige partier D-fals kledning 19x148mm.Det leveres ikke himling til garasjer. 10. BELISTNING/FORINGER 10.1 Listverk Taklister 15x70 glattkant Fotlister 15x70 glattkant Gerikter 15x70 glattkant til vinduer og dører i vegger av tre. Eikelister til dørterskler. Til sokkeletasje leveres kun belistning til oppholdsrom ikke til garasje og boder. Det leveres ikke fotlister til baderom og vaskerom fordi man regner med at disse rommene utføres med fliser på gulv. Vinduer og dører i murvegger beregnes innpusset uten bruk av foring og gerikt. Evt. dekklister er ikke inkludert i vår leveranse Foringer. Det leveres foringer til vinduer og dører i vegger av tre Behandling Alle fotlister, taklister, gerikter og foringer leveres hvitmalte NCS S-0502-Y. Brannmurslister og evt. dekklister leveres ubehandlet. Eikelister leveres lakkert. 11. TERRASSER 11.1 Terrasser Impregnerte bjelker, 28x120mm impregnerte gulvbord med rundkant. Som understøttelse leveres impregnerte limtredragere og søyler av 2 stk 48x98mm imp. og 2 stk. 22x148mm imp. som dekkbord Rekkverk av tre Ferdig kappede rekkverksbord og avrundede håndlister. Alle materialer leveres i impregnert utførelse. 6

7 11.3 Rekkverk av glass Leveres i glass/metall. (Montering er ikke inkludert). 12. VENTILASJON Til hovedleilighet og eventuell hybelleilighet leveres ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (roterende veksler) for avlufting av beboelsesrom. Aggregatet som leveres er dimensjonert for det enkelte hus. Til avlufting fra kjøkkeninnredning leveres kun takhatt. Ventilator og kanal over komfyr planløses sammen med kjøkkeninnredningen. Avlufting for soil må leveres og planlegges av rørlegger. 13. SENTRALSTØVSUGER Til hovedleilighet leveres komplett sentralstøvsuger med nødvendig antall sugekontakter for å dekke boligen. Sugeenhet type Beam 385. AV/PÅ bryter på slange. Det leveres ikke sentralstøvsuger til hybel/ leilighet. 14. INNREDNINSGPAKKE Innredningspakken kan benyttes til kjøkkenmøbler, baderomsmøbler og garderober fra Aubo. (Dansk kjøkken) Vi kan også tilby kjøkkenmøbler fra Huseby. Løsninger planlegges individuelt for hver kjøper. Ved valg av Aubo produkter har innredningspakken totalt en verdi regnet ut fra veiledende utsalgspris på Kr ,00 inkl. mva. Ved valg av Huseby kjøkkenmøbler har innrednings-pakken totalt en verdi regnet ut fra veiledende utsalgspris på Kr ,00 inkl. mva. Forskjellen i verdi skyldes ulik rabattpolitikk hos leverandørene. Ved eventuell leveranse utover det faste beløp gis det rabatt på tillegget etter nærmere avtale. Fraktkostnader og montering kommer alltid i tillegg på disse leveransene. 15. TRAPP Åpen trapp i furu med eik trinnforkant, type Stryntrappa Harmoni med stålspiler. Lukket trapp når rommet under trappen er ufremkommelig. Trappen(e) leveres behandlet på følgende måte: Hvit (NCS S-0502-Y) grunning av vanger, håndlist, og stolper. Trinn beiset i eik toning deretter lakkert Måltaking og montering Utføres normalt av trappeleverandør og er inkludert i Byggesettsprisen. Der hvor trappeleverandør ikke har lokale montører må snekkeren ta mål og montere trappen. Tyrolerhus gir da et prisavslag på trappen tilsvarende det beløp som er lagt inn for måltaking og montering. 16. BADSTU Dersom det tegnes badstue inn i huset leverer vi: Tylö badstudør type DGM med glass. Evt. murvegger kles med 48x48mm justerte lekter, 5cm isolasjon A-kvalitet, ullpapp og 14mm panel av gran. Til trevegger leveres 48x98mm med 10cm isolasjon, ullpapp og 14x70 mm granpanel. Det leveres ikke materialer til badstubenker. Badstuovn er ikke inkludert. 17. Festemateriell Det leveres bolter og beslag for innfesting av pre-cut leveranse, samt sponplatelim til plattformgulv. Øvrig festemateriell som spiker,stift, skruer, tape, fugemasse etc. leveres ikke. 18. STÅL/LIMTRE Det leveres nødvendig dragere og søyler som skal felles inn i trekonstruksjoner, trevegger eller trebjelkelag. Der det er hensiktmessig/naturlig vil dragere/søyler være synlig eller kasset inn. Synlige dragere avmerkes på tegning. Ståldragere som ligger nedstøp eller hviler på murverk under kronehøyde leveres og monteres av murer. 7

8 19. FRAKT Byggesettet leveres fraktfritt til byggeplasser i: Østfold, Vestfold, Akershus, Oslo, Buskerud, og Telemark. For øvrige fylker gjelder følgende frakttillegg: Hedemark, Oppland, Øst Agder og Vest Agder Kr Rogaland, Hordaland og Sør Trøndelag Kr Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal Kr Nordland, Troms og Finnmark: For de 3 nordligste fylkene inngås det egne fraktavtaler i hvert tilfelle. Pre-cut leveransen vil bli levert fra vår hovedleverandør på Østlandet, fortrinnsvis med skap-bil som losses med lokal kran. Øvrige byggevarer leveres fra lokale leverandører der det er mulig. Diverse forbehold: Når arbeidstegninger og den endelige prosjekteringen er ferdig kan det være nødvendig å gjøre tiltak som vil ha betydning for Byggesettprisen/Kontraktsprisen som ble gitt til kunden på basis av plan- og fasadetegninger. Nedenfor har vi listet opp områder hvor vi må ta forbehold om justering av pris: TAK Takstein leveres på tak med forbehold om fremkommelighet for kranbil. Der vi må levere på bakken gis det et prisavslag som kompensasjon. I områder med stor snølast og/eller vanskelige vindforhold, tar vi forbehold om levering av takplater i stedet for betongstein. På ekstra vindutsatte steder kan det være nødvendig med forankring av taket til fundamentet. VENTILASJON For å komme frem med ventilasjonskanaler kan det være nødvendig med innkassing i tak eller vegg for rørgjennomføringer. FREMKOMMELIGHET Det er forutsatt at varene kan leveres med stor bil med henger og kran. Dersom det på grunn av dårlige veiforhold/fremkommelighet til byggeplass viser seg nødvendig med spesialtransport, omlasting eller leie av mobil kran blir merkostnadene ved dette belastet kunden. 8

Leveransebeskrivelse

Leveransebeskrivelse Leveransebeskrivelse Byggesett pr. 15.09.2017 Byggesettleveransen består av en tjenestedel, som utføring av tegninger, prosjektering og ansvar for byggesøknader, samt en materialdel iht. denne beskrivelsen.

Detaljer

Leveransebeskrivelse - Byggesett - pr

Leveransebeskrivelse - Byggesett - pr Leveransebeskrivelse - Byggesett - pr. 15.03.2017 Byggesettleveransen består av en tjenestedel, som utføring av tegninger, prosjektering og ansvar for byggesøknader, samt en materialdel som dekker de materialer

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no

MATERIALBESKRIVELSE. Gjeldende fra 01.09.2013. www.solhytten.no MATERIALBESKRIVELSE Gjeldende fra 01.09.2013 www.solhytten.no OVERSIKT OVER VÅRE 23 HYTTEMODELLER Solvik Solli Solei Mostøl Fjellstøl Skuggestøl Sjøbris Solbu Solfonn Solstjerne Gamlestøl Bergstøl Soldyne

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig 5 Prosjektnr. 2013055 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS

PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS PROSJEKTBESKRIVELSE Øster Hus AS BESKRIVELSE AV UTENDØRSANLEGG OG BOLIGER PÅ : Prosjekt; Stokkavannet Platå B2 Bolig Prosjektnr. 2013053 Godkjent i møte: Opparbeidelse av utendørsanlegg og boliger er basert

Detaljer

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen.

Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. L e v e r a n s e b e s kr i v e l s e H u s 2 0 1 6 Eikå s H u s Helno r sk bo li g drøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type3 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Eikås Hus Helnorsk husdrøm

Eikås Hus Helnorsk husdrøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene henter vi fra lokalt sagbruk, solide og gjennomtestet. Våre hus modeller har et

Detaljer

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014.

Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt.3. A Komplett byggesett. 10.04.2014. Tekniske opplysninger og leveranseomfang: Alt3 A Komplett byggesett 10042014 DRAMMENSHUS & HYTTER (DHH) leveres etter følgende leverings- og materialspesifikasjoner (komplett byggesett): NB! Innredning/dører/vinduer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Krabbavigå Jåsund BB2-206 Revisjon nr: 1 Dato: 19.11.13 Dato: 16.06.14/26.08.14 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Listetekking

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm 2014 Unik design Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene henter vi fra lokalt sagbruk, solide og gjennomtestet. Våre produkter

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Garasje/carport Papptekking Sort Glasstak

Detaljer

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171

ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT Artnr. 171 Side: 1 av 8 Standard leveranse - ANNEKS INTIM - MODERNE - SPEILVENDT TAK UTVENDIG: Artnr. 171101021 - KOMPLETT TORVTAK Komplett torvtak dimensjonert for

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.01.13 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse

Romskjema Gjelder foran byggebeskrivelse Jærbygg AS Prosjekt: Lyetoppen - Felt D. 2- mannsbolig 13019-13024 Revidert dato: 25-02- 13 Etasje: 1 Vindfang Stue/trapp/kjøkken/ allrom Dusj/WC Sponplater Avre7ng Parke;underlag lamell eikeparke; Sponplater

Detaljer

BUENHUS. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.

BUENHUS. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. BUENHUS 2014 BUENHUS Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å kombinere

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: Dato: 03.09.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse rev. 20.04.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Icopal Sort Carport Papptekking Herdet/ Glasstak

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse SørbøHagane B04/BK6 7 rekkehus 22.01.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport m/terrasse oppå Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter.

Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. Leveransebeskrivelse for Eventyrhytter. 21x70mm taklist i furu. Takklosser i innvendige hjørner mot skråtak. Gulvkonstruksjon for støpt dekke: 150mm svillremse. 48x148mm sviller. 48x198mm bunndrager. 50mm

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm

Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm Eikås Hytter & Hus leverer utelukkende helnorske produkter og står for kvalitet gjennom hele prosessen. Byggematerialene henter vi i fra lokalt sagbruk, solide og gjennomtestet. Hyttemodellene er gjennomtenkt

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Revisjon nr: 5 Dato: 03.09.2014 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Dubbelkrum Skarpnes Rød uten belegg Garasje papp sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus

Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Leveransebeskrivelse byggesett Saltdalshus Mars 2016 4.00 BYGGESETTET Saltdalshus kan levere flere alternative tilvalg, blant annet pipe/peisovn, flere typer taktekking, ulike utførelser for panel/plater

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: 1 20.11.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge Kommentar Aluminium

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveranse - tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller utført av lokale firma

Detaljer

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2

Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Leveranse beskrivelse for byggesett hytte i Bjørkelia. Bjørkelia type 2 Betong arbeider: Ringmur blir bygget i isoporsystemer. gulv i 1etg består av grovstøp m. fundament, 250mm isolasjon (isopor S80),

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Hovemarka D B5 Prosjektnr.: Revisjon nr: 5 Dato: 03.02.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Takoverbygg Papp Sort Garasje/carport

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 0000000-000 Revisjon nr: 2 Dato: 19.12.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Sort Garasje/carport Papp Sort Takrenner Type Dimensjon

Detaljer

KKK PORS-GARASJEN. fra

KKK PORS-GARASJEN. fra KKK PORS-GARASJEN PRIS LIST Gjeld ene fra 01.01.2011 E Spesialgarasjer 199 000,- 440 E loft Halvannengarasje med bod og hagestue Halvannen garasje str. 440 x 680 cm + 60 cm utstikk i front samt bod på

Detaljer

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK

HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK HYTTER FRA BUVIK SAGBRUK Areal: 14,31 kvm Lengste mål: 4,7 x 3 meter Areal: 27,73 kvm Lengste mål: 5,9 x 4,7 meter Areal: 43,2 kvm Lengste mål: 7,2 x 6 meter Areal: 59,2 kvm Lengste mål: 10,2 x 6 meter

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE

HEIMBOHUS. Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85. www.heimbohytter.no HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMBOHUS Precut byggesett helårsbolig Heimbo 85 HUS 85 KVM. KOMPLETT FRITTSTÅENDE BYGGESETT INKLUSIVE ISOLERT STÅLPIPE HEIMO JOHANSEN byggesenter Heimbo hus 85 m2 Vår største hyttemodell ble gjort om

Detaljer

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.

KKK NORSK TRE AS KKKPORS-GARASJEN. Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre. KKKPORS-GARASJEN KKK NORSK TRE AS Elvegata 22, 3919 Porsgrunn, Lahelle industriområde Tlf: 35 55 69 20, Fax: 35 55 66 90 garasjeport@norsktre.no Nettsider www.norsktre.no Nettbutikk www.alttilgarasjen.no

Detaljer

ANNEKS fra Buen hytter & hus AS

ANNEKS fra Buen hytter & hus AS ANNEKS 2013 ANNEKS fra Buen hytter & hus AS Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt

Detaljer

Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4

Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4 Leveranse beskrivelse for leiligheter i Bjørkelia. Bjørkelia type 4 Tomten: Entreprenør Stein Arne sunde Tlf:91894578 Tomten blir levert planert med gruset vei og oppstilings plass for bil som vist i prospekt.

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Opprettet dato: 25. mars 2013 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

BUENHUS. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.

BUENHUS. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. BUENHUS Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å kombinere ennå levende

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 08/2012 Byggherre: B.S. Eiendomsutvikling AS Byggeadresse: Myklabergtunet 4-8-10-12-14-16-18-20-22-24,4052

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: Grødem Gård felt B2 Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå Beslag Type Produsent Farge

Detaljer

www.iec-hus.no LEVERANSEBESKRIVELSE Feb. 2008 DIANA -en bolig du vil dele livet med!

www.iec-hus.no LEVERANSEBESKRIVELSE Feb. 2008 DIANA -en bolig du vil dele livet med! www.iec-hus.no LEVERANSEBESKRIVELSE Feb. 2008 DIANA -en bolig du vil dele livet med! IEC-HUS Norge AS IEC-HUS Norge AS er et norskeid selskap som leverer boliger og garasjer basert på prefabrikkerte elementer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjektnr.: 12104-12105 -12106-12107-12108-12109 22.01.2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjennomgående 12097-12098-12099-12100- 12101-12102 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. BUENHYTTER 2016 BUENHYTTER Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon

SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon SJEKKLISTE FOR HUSSERIEN NOSTALGI Oppmelding til produksjon Kunde nr.: Tiltakshaver: Byggeadresse: Postnr.: Kommune: Fax: Varmetapsberegning dat: Poststed: Tlf. dagtid: Tlf. privat: Siste rev. dato 1:50

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt for deg å forespørre pris, bestille og få levert precut fra oss.

Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt for deg å forespørre pris, bestille og få levert precut fra oss. PRECUT VELG PRECUT PRECUT BYGGESETT Vi hjelper deg med å bygge effektivt og raskt med precut til alle dine byggeprosjekter, enten det er leiligheter, hus, hytter, naust, garasjer, tilbygg eller andre typer

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE FOR T-DESIGN Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å kunne gi en enkel oversikt

Detaljer

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no

Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Smart-Tech as P.B. 321 7224 MELHUS Telefon: 4000 1710 E-Post: firmapost@smart-tech.no Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 1.Etasje Prosjekt Anne Tegning Dato 20.09.2005 Plan 2.Etasje STANDARD

Detaljer

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre:

ByggOffice Dato: 29.04.2005. 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 05 MUR OG PUSSARBEIDER. Side 05. Prosjektnr: H-110 ArchiOrion Byggherre: 05 1 05 MUR OG PUSSARBEIDER 90.10.11 51.100U UNDERENTREPRISE MUR OG BETONG XU51.1000 Mur og Betong 1,14 1,14 Totalsum 05 MUR OG PUSSARBEIDER eksl.mva. 0,00 1 10.10.10 23.1110 YTTERVEGG 148MM BINDINGSVERK

Detaljer

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. BUENHYTTER 2014 BUENHYTTER Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Revisjon nr: Dato: Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Papptekking Sort Carport/terrasse

Detaljer

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg

Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Leveransebeskrivelse Nøkkelferdig tomannsbolig Andersgarden - Langevåg Velger du oss, får du en leverandør som bruker kun lokale leverandører og entreprenører. Alt fra grunnen til pipa er levert eller

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog

Leveransebeskrivelse Berge Sag hyttekatalog LEVERANSE BYGGEVARER: Byggesett for montering på støpt betongplate. Yttervegger Flytt rett inn Bygg selv Svillemembran 36x198mm ramme Dampsperre 36x198mm reisverk - PREKUTT 20cm mineralull isolasjon Vindsperre

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes

P R O S P E K T. Tomannsbolig Børøyveien 11. Stokmarknes P R O S P E K T Tomannsbolig Børøyveien 11 Stokmarknes I Børøyveien 11 fører vi nå opp en tomannsbolig for salg. Hver bolig blir selveier, på egen tomt. Det er god plass til garasje på egen tomt. Enten

Detaljer

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post:

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1 Utarbeidet 01.01.2014, gyldig 60 dager. Tilbudet er utarbeidet på grunnlag av arkitekttegningene oversendt av kunde 01.01.2014.

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014

Sted: Holterdalen i Rauland Modell: Reisverk Dato: 02.01.2014 Byggebeskrivelse. Reisverk Rauland Hytteutvikling Hyttemodell "oppstuguhytte" grunnflate på 86,4 m2 på tomt 406 og 407 i Holtardalen, Rauland, tomtestørrelse ca. 5-600 m2 Sted: Holterdalen i Rauland Modell:

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur.

BUENHYTTER. Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. BUENHYTTER 2013 BUENHYTTER Vi produserer hytter, hus, garasjer og andre småhus som er annerledes og har en form og stil som harmonerer med norsk natur. I løpet av 40 år har vi funnet vårt særpreg ved å

Detaljer

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering

Hus - Tomter - Planlegging - Rehabilitering Praktiske og moderne leiligheter m/stor terrasse og garasje på Solrike Romstølen Arealer 74-77 m2 + garasje Rimelige priser fra: 1 450 000,- Plan 1 og 2 Plan 2 og 1 Leveransestandard leilighet: Tak vegger

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjekt: Klepp N12 B7 Bolig 1 Opprettet dato: 23. september 2014 Prosjektnr.: 2013077 Revisjon nr: 7 Dato: 16.04.2015 Taktekking Type

Detaljer