TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr."

Transkript

1 TRYSIL BJØNNTUNET, 2420 TRYSIL TØMMERHYTTER I TUN MED TORVTAK. Areal: Boa 82,5 m 2 Bra 105m 2 Antall soverom: 3 Pris: Kr ,- Megler Anna Pilar Vega, mobil: epost: Amegler AS Niels Juels gate Oslo tlf faks

2 Oppdragsnr: Eiendom: Bjønntunet, 2420 TRYSIL Gnr. 33, Bnr. 843, seksjon 5 og 6 i Trysil kommune. Sameiebrøk: ref. vedlagt søknad om seksjonering. Eier: Amegler: Boligtype: Bjønnsetra Eiendom AS v/ Åge Sørensen. Byggforum AS og Tømmerbygg AS som utførende utbygger. Anna Pilar Vega Dir. tlf. (a:) (m:) På Fjellet Boligareal / Bruttoareal ca. 82,5 / 105 m2 inklusiv balkong og terrasse. Byggeår: 2006/2007 Innhold: Hyttene har følgende innhold: 1. etasje: Vindfang, stue og kjøkken, gang, wc og bod. 2. etasje: 3 soverom, bad/badstu og gang. Vann/avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp. Standard: Hytta har en gjennomført høy standard. Hyttene er utvendig beiset med ett strøk beis. Malte utvendige dører og vinduer. Ellers ubehandlet treverk innvendig. Tomten er grovplanert. Gulv: Skiferfliser med varmekabler i vindfang, kjøkken og stue. Fliser med varmekabler på badet. Ubehandlet tregulv på alle soverom. Himling: Panel med tømmeråser. Takspotter i stue og kjøkken. El-anlegg er hovedsaklig skjult. Flott kjøkken med innredning fra Tradisjonsmøbler med intregrerte hvitevarer. Badet har også innredning fra Tradisjonsmøbler. Badet i 2.etasje har opplegg for vaskemaskin.

3 Vann / avløp: Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp og Fageråsen Hytteområde for vei, brøyting, vann, renovasjon og kabel-tv. Kostnadene er ca. kr ,- pr. år. egen avtale med ny eier. Kommunaleavgifter: Ca kr ,- pr. år + nyinnført eiendomsskatt på ca. kr ,-. Kjøper bør sjekke dette med kommunen før overtagelse. Utstyr: Oppvarming: Bebyggelsen: Beliggenhet: Tomt: Elektrisk (panelovner/varme i gulv). 12/14 hytter i tunbebyggelse. 2 og 2 i rekke. 6 enheter ferdigstilles i løpet av vinteren 2006/2007. Resterende 6/8 enheter ferdigstilles høsten 2007/2008 forbeholdt byggetillatelse. Hyttene vil ligge åpent og fint ca.700/800 m.o.h. Det er ski inn og ski ut til både alpint og langrenn. Tomta grenser til langsrennsløype og har utsikt til Trysilfjellet. Trysil har Norges største alpinanlegg! Ideelt for barnefamilier. Gode snøforhold. Minimalt med biltrafikk. Flott turterreng rett utenfor hytta. Trysil har mange flotte turstier, fine fiskevann i skogsterreng og på snaufjellet. Det er meget barnevennlig og rolig, samtidig som man er nær fjellsenteret med restaurant, café og butikker. 18 Hulls golfbane ca. 12 km. unna og det er ca 10 km. ned til sentrum hvor det er bank/post og flere flotte forretninger kvm. i sameiet. Kan muligens bli oppdelt. Uinngjerdet naturtomt som grenser mot langrennsløypa/tilfartsløypa til alpinbakken mot nord. Utsikt til Trysilfjellet. Parkering: 2 plasser til hver hytte+ gjesteparkering. Prisantydning: Kr ,- Overtagelse: Vinter 2006/2007 Visning: Fellesutgifter: Etter avtale. Dette vil bli fastsatt ved første sameiermøte. Risiko Forsikring: Eierseksjonen er fullverdiforsikret i Gjensidige, polisenr Boligen står for Selgers regning og risiko frem til overtagelse har funnet sted i henhold til punkt 6. I byggetiden holdes enheten særskilt forsikret av Selger. Selger holder Boligen forsikret til sameiet har etablert egen forsikring, dog ikke lenger enn 2 uker etter at sameiets innvendige fellesarealer er overtatt av sameiet. Deretter er Selger ikke lenger ansvarlig for bebyggelsens forsikringsforhold. Kostnader med forsikring går over på sameiet fra overtagelse. Kjøper må tegne innboforsikring f.o.m. egen enhets overtagelsesdato.

4 Spesielle forhold/reguleringsforhold: Alle hytteeiere får nøkkelkort til bommen av Fageråsen Hytteområde. Det er også rabatterte årskort (sesongkort) til alle heisene i Trysilfjellet. Fritidsboligen blir en del av ''Bjønntunet Sameie'' hvor det er utarbeidet og vedlagt egne vedtekter. Fritidsboligen vil bli seksjonert i et sameie med felles eiet tomt. Eiendommen ligger i et område regulert til bolig-/fritidsbolig. Kopi av reguleringskart med bestemmelser ligger ved salgsoppgaven. Servitutter/Rettigheter: Vedtekter/husordensregler: Diverse: Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjoner av disse, best. om bebyggelse, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes. Det er utarbeidet til vedtekter for Sameiet Bjønntunet. REKLAMASJONSRETT OG 1 ÅRS-BEFARING Reklamasjoner må meldes skriftlig til Selger og så snart som mulig etter at mangelen er oppdaget. Ved mangler som har forårsaket eller kan forårsake skader på Boligen, har Kjøper plikt til å begrense skadeomfanget inntil mangelen kan utbedres. Reklamasjoner som fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen av boligen, er selger ikke forpliktet til å utbedre, med mindre selger har vært grovt uaktsom, uærlig eller for øvrig har handlet i strid med god tro. Eventuelle reklamasjoner og etterarbeider vil bli utført mest mulig samlet for alle boligene i sameiet, så sant ikke normal bruk av Boligen krever at en eventuell feil utbedres omgående. Det gjøres spesielt oppmerksom på at Selgers plikt til å utbedre feil eller mangler ikke omfatter følgende punkter: a) Sprekkdannelser som oppstår som følge av naturlige endringer og krymping av materialer fra overtagelsen til ettårs befaringen. b) Arbeider som ville ha vært unngått ved Kjøpers vanlige vedlikehold. c) Mangler som oppstår på grunn av mangelfullt vedlikehold og/ eller uforsvarlig bruk av Boligen med utstyr (her vises til retningslinjer i FDV-dokumentasjon som leveres med leiligheten). d) Skader som skyldes tilfeldige begivenheter etter overtagelse som Selger ikke kan lastes eller ha ansvar for. Selger skal uoppfordret innkalle til besiktigelse av Boligen om lag ett år etter overtagelsen. Selger skal føre protokoll som begge parter undertegner på samme måte som ved overtagelsesforretningen. Det vises ellers til Bustadoppføringslovens 16. For sameiets fellesarealer vil Selger innkalle sameiets styre til tilsvarende befaring.

5 Vi tar forbehold om at nødvendige tillatelser blir gitt, ref evnt. ombygging. Omkostninger: Dokumentavgift til Staten 2,5 % av tomteverdien samt kr.1 548,- i tinglysingsgebyr for skjøte. Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle obligasjoner; kr ,- pr. stk. Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales à konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene som opptjenes på meglers klientkonto på forskuddsbeløpet tilfaller selger. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bud. Eiendomsmeglere er etter underlagt Lov om hvitvasking, og er derfor pliktig til å inn- berette eventuelle mistenkelige pengetransaksjoner. Finansiering: Solgt som den er : Amegler AS har kontakter med formidlere av finansielle tjenester. Vennligst ta kontakt med Deres Amegler for ytterligere informasjon. Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven 3-9: Enda eigedomen er selt som han er, eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene. På bakgrunn av dette oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i vedlagte materiale fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med egen fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av eier. For mer informasjon og prospekt i pdf: Besøkslister: Alle som er interessert i boligen bør skrive seg opp på besøkslistene som ligger i boligen under visningen. Dette er et hjelpemiddel for megleren som da vil kunne gi beskjed til alle pr. telefon. Interesserte bør derfor være tilgjengelig på telefon i dagene etter visningene. Man må allikevel være oppmerksom på at det kan forekomme bud med kort svarfrist. Når besøkslistene inneholder mange navn kan det i enkelte tilfeller bli for liten tid til å kontakte alle. Det oppfordres derfor til selv å ta kontakt med megler for å få status på budrunden. Dette prospektet er lovbeskyttet og kan ikke brukes av andre enn Amegler AS. Copyright Amegler AS

6 Budgiver Bud leveres/faxes megler så snart som mulig etter at visning har funnet sted. Eventuelle forhøyelser av tidligere skriftlige bud kan gis pr. telefon til megler, dog godtas ikke bud gitt via telefonsvarer/mobiltelefonsvarer eller via e-post. Det henvises forøvrig til budskjemaets forbrukerinformasjon/eiendomsmegler- bransjens normgivende budregler.

7

8

9

10

11

12 Budskjema Jeg/Vi gir herved følgende bud på eiendommen: Adresse Bjønntunet, 2420 TRYSIL Eiendommens gnr:33 bnr:843, snr: 6 i Trysil kommune Pris kr: Skriver kr: I tillegg kommer ordinære omkostninger, slik som dokumentavgift, tinglysingsgebyr og transportgebyr. OPPGJØR SOM FØLGER: Salg av egen bolig Egenkapital Lån i bank Lån i forsikring Lån andre kr: kr: kr: kr: kr: kr: Ønsket overtakelsesdato: Budet vedstår t.o.m. den: Undertegnede er innforstått med at budet er bindende når det er kommet selgeren til kunnskap. Når selgeren har gitt aksept, har man en bindende avtale mellom partene. 10% av kjøpesum skal innbetales ved underskrift av kontrakt med mindre annet avtales. Innbetalingen må være fri egenkapital. Det forutsettes at budgiver har lest prospektet på eiend. Eventuelle andre betingelser: Navn 1: Navn 2: Fnr: Fnr: Adresse: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Fax arbeid: Sted/Dato: Signatur: Sted/Dato: Signatur: Amegler AS Niels Juels gate Oslo tlf faks

13 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund. Nedenfor gis under overskriften "Gjennomføring av budgivning" en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis under overskriften "Viktige avtalerettslige forhold" gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Første bud på eiendommen bør ha minst 24 timers akseptfrist. Der det er flere annonserte visninger bør 24-timersfristen tidligst løpe fra den siste annonserte visning. Senere buds akseptfrist bør ikke løpe ut før 24-timersfristen for første bud. 4. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til å informere samtlige interessenter. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, SMS-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 5. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren. 7. Megleren vil så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud. 8. Dersom en budgiver ber om det vil den faglige leder i meglerforetaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning vil ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan identifiseres. 9. Dersom en kjøper krever det, kan han be om å få kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje hos meglerforetaket hvor faglig leder vil være til stede. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik informasjon aksepterer kjøper at han ikke kan offentliggjøre den informasjon han får. Sensitive opplysninger om for eksempel finansiering m.v., vil ikke fremkomme da dette er underlagt personvern/taushetsplikt. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom advokat eller statsautorisert eiendomsmegler, som kan bekrefte at budet er reelt. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe fler enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.