Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eikås Hytter Helnorsk hyttedrøm"

Transkript

1 2014

2 Eikås Hytter & Hus leverer utelukkede helorske produkter og står for kvalitet gjeom hele prosesse. Byggematerialee heter vi fra lokalt sagbruk, solide og gjeomtestet. Hyttemodellee har gjeomtekt desig, og er forakret i tradisjosrik byggeskikk. Vi hjelper våre kuder gjeom hele byggeprosesse ete du vil bruke ege hådverkere eller våre samarbeidspartere. Eikås Hytter & Hus tilbyr det beste resultatet til riktig pris. Eikås Hytter Helorsk hyttedrøm 1

3 Tilvalg valgte rom: Falset Furu pael - 21x195mm, liggede Ståede pael Alle rom utatt badstue og boder: Slettpael Furu - mm, ståede Liggede pael Badstue og boder: Faspael Gra - mm, ståede (liggede i bod) Liggede pael Alle tak: Skyggepael - 12x145mm Stadard Tilvalg 2

4 Taklist profilert hulkil 20x68 Ferdig malt S 0502-Y Kombilist furu Kombilist 12x70 furu Ferdig malt S 0502-Y Stadard Tilvalg Kombilist profilert 10x70 Kombilist profilert 21x95 Ferdig malt S 0502-Y Taklist dobbel skygge 21x34 Ferdig malt S 0502-Y 3

5 Hoveddør Boddør Balkogdør Ierdør Viduer Trapp Badstue dør Tilvalg farger viduer og utvedige dører: S 0502-Y 6040-R90B Sporfrest kompaktlamiat med vidu, slett bakside Sporfrest kompaktlamiat ute vidu, slett bakside Sporfrest kompaktlamiat med klipssprosse på vidu, ikl. vidbrems Furu hel tre ubehadlet m/3 speil Fabrikk malt S0502-Y med klipssprosse på vidu, sidehegslet Ubehadlet hel tre furu Furu hel tre ubehadlet m/lite vidu 8020-G10Y 4060-Y80R Stadard NCS fargekoder Stadard Tilvalg 4

6 SKOG Gulv Vegger Listverk gulv Listverk vidu/dør Stue Støpt Kjøkke Støpt VF Støpt Gag Støpt Soverom I Støpt Bad Støpt Vaskerom/ tekisk Støpt Badstue Støpt Bod ute isolert Bod ie isolert Bod ute kald Støpt Støpt Støpt Loft stue Spogulv Soverom II Spogulv Soverom III Spogulv Gag loft Spogulv Bad loft Spogulv Ru pael Gips (Klar for flis) Slett p. Ståede Faspael Faspael Faspael Kombilist Material tak Faspael Faspael Faspael Listverk tak Kott loft Vi forbeholder oss rette til å gjøre edriger. Revidert pr Stadard Tilvalg 5

7 Byggesettbeskrivelse: Skog Våre byggesett er basert levert klar for støpt. Yttervegger: Svillemembra Busvill, steder, spikerslag - 36 x 148 mm plak Vastokk m/dryppese mot terrasse - imp. Toppsvill 2 stk 36 x 148 mm plak Yttervegger fores på ivedig med 48x48mm Bærig over vidus - /døråpiger Vidsperre 11mm asfalt Sløyfer 11x36mm - utlektig 23x48mm/36x48mm Musestopp Utvedig kledig, dobbel falset 19x148mm gra Isolasjo 150mm + 50mm proff Plastfolie 1. etasje ståede kledig 2. etasje liggede kledig Tak: (Tak er dimesjoert for shigel og sølast 3,5 kn/kvm) Møsås limtre, m/ åser og utstikk Kryssluftig uder rupael 48mm Duk til vidsperre Taksperre 48x198/223mm plak (evt. takstoler) Isolasjo 250mm proff Nødvedig edlektig for isolasjo i yttertak Plastfolie 0,15mm Elektrikerlekter i tak til flat himlig Paebord / Vidski 22x148/198mm imp. Solbord 22x148mm imp. Takreer i stål komplett med beslag og edløp Shigel: Udertak rupael 18x120/145mm Nordtett sortgrå Ytterdører og Viduer: Hoveddør m/vidu type Færder sporfrest fiskebesmøster (eks. dørvrider) Bod dør u/vidu type Færder sporfrest fiskebesmøster (eks. dørvrider) Balkog dør Viduer iht. Tek10, fast/sidehegslet med utepåliggede klipssprosse og vetil Alle viduer og dører leveres med løse ubehadlede foriger tilpasset veggtykkelse Alle viduer og dører leveres stadard hvit S0502-Y Terrasser: Budrager 98x198mm imp. plak Bjelkelag 48x148mm imp. plak Terrassegulv 21x95mm imp. Rekker 48x48mm imp. til rekkverk Rekkverkstolper 4`x4`slette Balkogrekke 34x145mm imp. Utvedig belistig: 19x123mm + 19x148mm rekt kledig hjører 2 stk 48x98 plak + 2 stk 19x123mm rekt kledig til søyler 19x148mm rekt kledig til viduslister Iervegger: Stedere, busvill, spikerslag 36x98mm plak Toppsvill 2 stk 36x98mm plak Isolasjo B 100mm Ubehadlet løse foriger til ivedige dører Badstuevetiler for i/ut luft Ivedige paeler og listverk på vegg/tak: Pael/r og listverk er også vist i romskjema Furu 21x145mm slett pael - ståede i alle rom (utatt boder) Furu mm skyggepael i alle tak Gra mm faspael i badstue og boder Fotlist og gerikt mm. Kombilist furu i alle rom Taklist 21x34mm dobbel i alle rom Ivedige dører: Ierdører i ubehadlet furu hel tre m/3 speiler (eks. vrider) Badstue dør med lite glassvidu Modeller med loft: Bjelkelag 48x148/198mm plak - Isolasjo B200mm Gulv loft - vafast gulvspo Trapp til loft. Åpe/tett, ubehadlet furu (eks. moterig) Modeller med hems: Bjelkelag 48x148mm plak - Isolasjo B150 Gulv hems ubehadlet furugulv 21x137mm lagt direkte på bjelkelag Trapp/stige til hems åpe, ubehadlet furu (eks. moterig) Tjeester ikludert: Ferdig kappede bjelker, stedere, dragere og sperrer/takstoler Pakkig iht. detaljert materialliste Asvarlig for byggesøkad (Dispesasjo iht., avtalt pris) Prosjekterig i hehold til krav i Tek10 Ege prosjektasvarlig igeiør bygg gjeom byggeprosesse FDV iht., krav Tegiger: Byggemeldigstegiger målestokk 1: 100 Arbeidstegiger målestokk 1: 50 Detaljtegiger for byggeprosesse Vi forbeholder oss rette til å gjøre edriger. Revidert pr For modellee Vestlia, Nordseter og Homme: Yttervegg - Isolasjo 100mm proff Yttertak - Isolasjo B 200mm 6

8 Tilvalg til byggesett: Skog Våre byggesett er basert levert klar for støpt. Tilvalg gulv: Tilfarergulv som består av 0,2 mm plast, 36x98 mm tilfarere og glava isolasjo B 100 mm. Bjelkelag på rigmur/pilarer som består av svillemembra/grumurspapp, bjelkelag 48x248mm, opplegg stubbgulv 19x100 mm imp., stubbgulvr m/klemlist, isolasjo A250mm, vafast gulvspo Furugulv 21x142 mm ubehadlet Furugulv 21x142 mm behadlet m/hvitpigmetert lakk Tilvalg yttervegger: 1. etg liggede kledig - 2. etg. ståede kledig Ekstra vidsperre i tillegg til 11mm utepå vidsperre Villmarkskledig Terrasserekkverk av Villmarkskledig Kledig 22x198 Ru Eikås Kledig 22x198 Hugget stokk Ferdig gruet kledig Fargevalg: Rørosrød, Bru, Dekkhvit, Tjærebru (ku trasparet), Gammelbru, Kullgrå Tilvalg torvtak: Hytta blir dimesjoert for torvtak og sølast på byggested Kotteplast for torvtak Torvstokk 50x150 uhøvla imp. ikl. kroker Uderlagspapp godkjet for torvtak Udertak rupael 18x120/145mm Leverig av heilsveist tak membra Leverig av torv Torvleveradør: Profilert møsås limtre, åser og ut stikk Takreer i tre komplett m/stålbeslag og kjettigedløp Takreer skjult bak torvstokk m/stål edløp (forutsetter membra) Tilvalg takstei/skifer: Hytta blir dimesjoert for sølast på byggested Fuglestopp, møebåd Lekter 30x48mm imp. - Sløyfer 23x48mm imp. Uderlagspapp Uder tak, rupael 15x120/145mm Skarpees dobbelkrum Edel sort Ae type: Tilvalg shigel: Ae type: Tilvalg terrasser: Balkogrekke 48x198mm imp. Profilerte veradastokker 4"x10" med 36x68mm imp spikerslag Geleder utskåret 21x198mm imp og gelederkekter Budrager 98x248mm imp. Terrassegulv 28x120mm imp Tilvalg iervegger: 21x195 falset pael i stue, kjøkke gag og vf. 21x95 profilert list til gulv og gerikt i stue, kjøkke, gag og vf. 15x70 profilert list til gulv og gerikt 20x68 profilert hulkillist i stue, kjøkke, gag og vf. Takdekorasjo Kistetak i stue eller kjøkke Spikerslag for ståede pael i stue, kjøkke, gag og vf. Ekstra lydisolerig i iervegger - gipsr moteres mot aborom Tilvalg vidu og dører: Vidu, sidehegslet Isokitt m/ekte kittfals i ytterste glass, ihht Tek10 leveres ku hvitmalt/rødmalt Hoveddør med spesialdesig og vidu Boddør i samme utførelse, me ute vidu Vidbrems på balkogdører Tilvalg stadard farger viduer og utvedige dører: Hvit: NCS S0502-Y Blå: NCS 6040-R90B Rød: NCS 4060-Y80R Tilvalg ivedige dører: Badstue dør Type: Ae type ivedig dører Type: Ferdig behadlede iv. dører Farge: Malte foriger på iv. dører Farge: Malte foriger på utv. dører Farge: Tilvalg modeller med loft/hems: Trapp: furu malt i stadard hvit S0502Y Furugulv, 21mm + ullpapp til leggig på spogulv loft Furugulv, 21mm behadlet + ullpapp til leggig på spogulv loft Igår ikke i leverase: Festemidler Moterig av ivedige trapper Utvedige trapper, ivedige iredig og møbler Iredig i badstue (Beker og gulvmateriell) Pipe Nøyaktig imålig av bygget på tomt Offetlige gebyrer i forbidelse med byggesøkad Vetilasjosalegg Beslag Vi forbeholder oss rette til å gjøre edriger. Revidert pr Tilvalg desig: Møekryss imp. 8" profilerte viduslister 10"x10" profilerte søyler Profilerte hjørekasser 7