MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Tilstede på møtet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Botnkrona Møtedato: 13.11.2013 Tid: 09.00. Tilstede på møtet:"

Transkript

1 Møtested: Botnkrona Møtedato: Tid: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Norvald Ruderaas, Hanne Benedikte Wiig, Tore Vikedal Forfall: Hanne Nora Nilssen, Trond Johansen Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling - Saksliste Administrasjonssjef Børge Toft, sekretær Grethe Tønder. Arbeidsmøte - Budsjett 2014 og økonomiplan Kirkeverge Tove Hansen og prosjektleder Silje Olimb Fellesrådets forslag til budsjett Enhetsleder Bjørn Frammarsvik Plan og utvikling Enhetsleder Arve Berg Bygg og eiendom. Ingen Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Underskrifter:

2 Side2

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/13 12/2197 LANDSKAPSPARK TJØTTA - SØVIK 62/13 12/738 SANDNESSJØEN IL 100 ÅRS JUBILEUM SØKMAD OM STØTTE 63/13 13/830 KULTURMIDLER /13 13/1945 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER /13 13/2105 FRITAK FRA POLITISKE VERV - FRODE BJØRGO Orientering: Hverdagsrehabilitering v/kirsten Toft Arbeidsmøte budsjett 2014 FORMANNSKAPSMØTE Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene ble i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Til stede: Ved møtets begynnelse: 5 representanter. Ordfører Bård Anders Langø måtte delta i annet møte fra kl Formannskapet vedtok enstemmig at representanten Norvald Ruderaas trådte inn i ordførerens sted og ledet møtet under hans fravær. Ordfører tiltrådte før sak 66/13 Til stede: 6 representanter Sakslisten ble vedtatt med flg. endring/ tillegg: Orientering om Hverdagsrehabilitering utsettes til neste møte. Spørsmål fra Guri Bosness vedr. : 1 Boligmangel på Tjøtta. Problematikken problem - bolighus selges som fritidseiendommer. 2. Manglende vedlikehold av omsorgsbolig på Tjøtta. Side3

4 Arbeidsmøte budsjett: Orienteringer v/kirkeverge Tove Hansen: Fellesrådets budsjettforslag. Plan og utvikling v/enhetsleder plan Bjørn Frammarsvik og enhetsleder Arve Berg. 61/13 LANDSKAPSPARK TJØTTA - SØVIK Administrasjonssjefens Alstahaug formannskap slutter seg til hovedprosjekt LANDSKAPSPARK TJØTTA ALSTAHAUG 2014 og 2015 og påtar seg eierskapet til prosjektet slik det er beskrevet i søknad til kommunal og regionaldepartementet av med revidert kostnads- og finansieringsplan av Prosjektleder Bioforsk har ansvar for å utarbeide søknader til øvrige organisasjoner som skal søkes om finansiell støtte. Prosjektleder fører fortløpende prosjektregnskap. Prosjektleder utarbeider rapporteringer til de organisasjoner som krever det. Prosjektleder har ansvaret for at aktiviteter i prosjektplan følges. Alstahaug kommune skal være representert i styringsgruppe for prosjektet. Det må være et klart mål å fremme forslag til endelig organisering av landskapsparken etter at prosjektperioden er over. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Representanten Norvald Ruderaas reiste spørsmål ved sin habilitet, ettersom han er ansatt ved Bioforsk, Tjøtta. Formannskapet vedtok enstemmig at repr. Norvald Ruderaas ikke var inhabil ved behandling av saken. Representanten Guri Bosness satte frem flg. tilleggsforslag: I kostnads- og finansieringsplan for hovedprosjekt er totale kostnader for 2014 kroner og for 2015 kroner Alstahaug kommunes andel er satt opp med kroner for 2014 og kroner for Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan. Votering: Repr. Guri Bosness tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling m/vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Side4

5 Alstahaug formannskap slutter seg til hovedprosjekt LANDSKAPSPARK TJØTTA ALSTAHAUG 2014 og 2015 og påtar seg eierskapet til prosjektet slik det er beskrevet i søknad til kommunal og regionaldepartementet av med revidert kostnads- og finansieringsplan av Prosjektleder Bioforsk har ansvar for å utarbeide søknader til øvrige organisasjoner som skal søkes om finansiell støtte. Prosjektleder fører fortløpende prosjektregnskap. Prosjektleder utarbeider rapporteringer til de organisasjoner som krever det. Prosjektleder har ansvaret for at aktiviteter i prosjektplan følges. Alstahaug kommune skal være representert i styringsgruppe for prosjektet. Det må være et klart mål å fremme forslag til endelig organisering av landskapsparken etter at prosjektperioden er over. I kostnads- og finansieringsplan for hovedprosjekt er totale kostnader for 2014 kroner og for 2015 kroner Alstahaug kommunes andel er satt opp med kroner for 2014 og kroner for Dette innarbeides i budsjett og økonomiplan. 62/13 SANDNESSJØEN IL 100 ÅRS JUBILEUM SØKNAD OM STØTTE Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommune støtter utgivelsen av Sandnessjøen Idrettslags jubileumsbok i forbindelse med lagets 100 års jubileum med kroner kroner dekkes over kultursektorens budsjett og kroner dekkes ved bruk av Disposisjonsfond. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug kommune støtter utgivelsen av Sandnessjøen Idrettslags jubileumsbok i forbindelse med lagets 100 års jubileum med kroner kroner dekkes over kultursektorens budsjett og kroner dekkes ved bruk av Disposisjonsfond. 63/13 KULTURMIDLER 2013 Side5

6 Administrasjonssjefens innstilling: Formannskapet vedtar å tildele kr ,- i kulturmidler hvor av kroner bevilges fra fond fra overskuddet fra asylmottaket. Fordelingen blir som følger: IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag Tjøtta Idrettslag Alstahaug Idrettslag Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnessjøen Skolemusikk Sandnes Skolekorps Alstahaug Skolemusikk Tjøtta Skolekorps Helgeland Paradekorps S.sjøen Alstahaug Sangkor Sandnessjøen Mannskor Alstah. & Leirfjord Strykeorkester BARN / UNGDOM 13 Grytfoten 4H Syv Søstre 4H ELDRE 15 Tjøtta Pensjonistforening Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 17 Sandnessjøen Røde Kors S.sjøen flerkulturelle gruppe Sandnessjøen Soroptimistklubb Rusfri Oppvekst Alstahaug TEATER, FILM OG KUNST 21 Stiftelsen Tjøttaspelet Tæmmelig hæmmelig fæmmelig Skjæringen Amatørteaterlag FYRET ANDRE 25 Austbø Bygdesamling Tjøtta Historielag Alost Sandnessjøen Husflidslag Skålvær Velforening Mindland Grendelag Side6

7 31 Offersøy Ungdomslag Hageselskapet Horva Hagelag Norges Blindforbund 0 Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Formannskapet vedtar å tildele kr ,- i kulturmidler hvor av kroner bevilges fra fond fra overskuddet fra asylmottaket. Fordelingen blir som følger: IDRETT 1 Sandnessjøen Idrettslag Tjøtta Idrettslag Alstahaug Idrettslag Sandnessjøen Innebandyklubb MUSIKK / KORPS 5 Sandnessjøen Skolemusikk Sandnes Skolekorps Alstahaug Skolemusikk Tjøtta Skolekorps Helgeland Paradekorps S.sjøen Alstahaug Sangkor Sandnessjøen Mannskor Alstah. & Leirfjord Strykeorkester BARN / UNGDOM 13 Grytfoten 4H Syv Søstre 4H ELDRE 15 Tjøtta Pensjonistforening Alstahaug seniorsenter HUMANITÆRE LAG 17 Sandnessjøen Røde Kors S.sjøen flerkulturelle gruppe Sandnessjøen Soroptimistklubb Rusfri Oppvekst Alstahaug TEATER, FILM OG KUNST Side7

8 21 Stiftelsen Tjøttaspelet Tæmmelig hæmmelig fæmmelig Skjæringen Amatørteaterlag FYRET ANDRE 25 Austbø Bygdesamling Tjøtta Historielag Alost Sandnessjøen Husflidslag Skålvær Velforening Mindland Grendelag Offersøy Ungdomslag Hageselskapet Horva Hagelag Norges Blindforbund 0 64/13 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER Administrasjonssjefens innstilling: Alstahaug kommune fortsetter med bosetting på dagens nivå i årene Det innebærer at vi bosetter inntil 30 flyktninger årlig, herav 5 enslige barn og unge. Bosettingen økes ikke i inneværende år. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Representanten Tore Vikedal satte frem flg. tilleggsforslag: Det forutsettes at kommunen kan stille tilstrekkelig boligkapasitet til disposisjon. Administrasjonssjefens innstilling m/vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommune fortsetter med bosetting på dagens nivå i årene Det innebærer at vi bosetter inntil 30 flyktninger årlig, herav 5 enslige barn og unge. Bosettingen økes ikke i inneværende år. Det forutsettes at kommunen kan stille tilstrekkelig boligkapasitet til disposisjon. 65/13 FRITAK FRA POLITISKE VERV Side8

9 FRODE BJØRGO Administrasjonssjefens innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Frode Bjørgo fritak fra sin verv som: fast representant i kommunestyret vararepresentant i formannskapet vararepresentant i sakkyndig ankenemnd Som ny 3. vararepresentant i formannskapet for Fremskrittspartiet/Venstre, velges: Som ny 2. vararepresentant i sakkyndig ankenemnd for Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet/ Venstre: velges: Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den Administrasjonssjefens innstilling vedr. fritak fra politiske verv ble enstemmig vedtatt. Formannskapet vedtok enstemmig å overlate til kommunestyre evt. å velge ny 3. vararepresentant i formannskapet for Fremskrittspartiet/Venstre ny 2. vararepresentant i sakkyndig ankenemnd for Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet/Venstre FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Frode Bjørgo fritak fra sin verv som: fast representant i kommunestyret vararepresentant i formannskapet vararepresentant i sakkyndig ankenemnd Som ny 3. vararepresentant i formannskapet for Fremskrittspartiet/Venstre, velges: Som ny 2. vararepresentant i sakkyndig ankenemnd for Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet/ Venstre: velges: 66/13 ØKONOMISK STØTTE TIL BROBYGGERSTIFTELSEN HJELP TIL KATASTROFERAMMEDE OMRÅDER PÅ FILIPPINENEE Side9

10 IV Saksbehandlers innstilling: Saken ble vedtatt satt på sakskartet i møtet uten innstilling. Formannskapet den Ordfører la frem saken i møtet. Etter forslag fra ordfører ble saken enstemmig vedtatt satt på sakskartet for behandling i møtet. Representanten Hanne Wiig ble enstemmig vedtatt inhabil ved behandling av saken, ettersom hun er daglig leder for Brobyggerstiftelsen og den som har undertegnet søknaden, jf. fvl. 6a. Etter forslag fra ordfører fattet formannskapet enstemmig flg. vedtak: Alstahaug formannskap bevilger kr til Brobyggerstiftelsen og deres arbeid for katastroferammede barn i Filippinene. Beløpet belastes ansvarssted 1020 politisk virksomhet. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Alstahaug formannskap bevilger kr til Brobyggerstiftelsen og deres arbeid for katastroferammede barn i Filippinene. Beløpet belastes ansvarssted 1020 politisk virksomhet SPØRSMÅL Fra repr. Guri Bosness: 1 Boligmangel på Tjøtta. Problematikken problem - bolighus selges som fritidseiendommer. På Tjøtta er vi ganske oppgitte for tiden. Her er stor husmangel, og vi opplever stadig at hus i regulerte områder forøkes solgt til ferie/fritidsformål. Dette har igjen skjedd, og når vi vet at store barnefamilier som ønsker å flytte til Tjøtta har vært med i budrundene helt til topps, kan jeg ikke skjønne at dette er etter intensjonene. Jeg ønsker at kommunen tar ansvar og informerer de forskjellige meglere i området om at dette ikke er innenfor lover og regler ift. reguleringsplan. Videre ber jeg om at det tas kontakt med megler som har stått for dette hussalget, og enten får salget omgjort, eller at personer som har kjøpt huset melder flytting til Tjøtta. Salget er foretatt av helgeland Sparebank, avd. Mosjøen. Huset dette gjelder er Smibakken 2, Tjøtta. Administrasjonssjefen bemerket at det var viktig at kommunen ble orientert, og at kommunen v/administrasjonen vil følge opp hvis boliger som er forutsatt brukt til bolig blir Side10

11 brukt som fritidshus. 2 Manglende vedlikehold av omsorgsbolig på Tjøtta. Videre har vi gamle folk som bor på øyene utenfor Tjøtta som er lovet å få flytte inn til Tjøtta før vinteren setter inn. En av Alstahaug kommunes leiligheter i Nordsjøveien har stått tom i snart 1,5 år i påvente av oppussing. Denne leiligheten er blitt lovet et eldre ektepar fra Tro. Dette er ikke en god behandling av eldre i kommunen. De trenger å få den tryggheten det er å komme nærmere hjelpeapparatet. Jeg kan ikke se annet enn at dette også må være en meget dårlig økonomi for kommunen, å la leilighetene stå tomme over lang tid. Enhetsleder Arve Berg opplyste at renovering av nevnte leilighet var igangsatt. Berg vil imidlertid følge opp ved å undersøke status i arbeidet. ORIENTERINGER BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Formannskapet ba om orientering fra barnevernet i forbindelse med budsjettprosessen, bl.a.om forventet forbruk de neste årene Kirkeverge Tove Hansen orienterte om Fellesrådets forslag til budsjett for drift og investering. Budsjettforslaget er sendt politikerne og lagt inn i budsjettdokumentet. NOTAT VEDR. DRIFTSBUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD Notat fra kirkeverge Tove Hansen. Det vises til Formannskapsmøte i dag hvor kirkeverge la fram fellesrådets drifts- og investeringsbudsjett, herunder nye drift- og investeringstiltak. I denne forbindelse nevnte kirkeverge noen driftstiltak som ikke var kommet med på listen over nye driftstiltak, som burde stått der. Dette er tiltak som man kanskje må be menighetsrådene forsøke å dekke via innsamlede midler, selv om det er fellesrådets ansvar å besørge at dette er på plass. Det ble etter møtet etterspurt en oversikt over disse tiltakene. Dette er som følgende Ny salmebok innføres i DNK fra Ny sentralkirkelige ordning vedtak. Medfører innkjøp av ny koralbok til alle kirkene, som skal ligge fast ved orgelet, samt salmebok med og uten besifring til organistene. Sum kr 6.218,- + nye salmebøker generelt til alle kirkene (4) til bruk for menigheten. Ved kjøp av sett à 10 stk, kommer prisen på kr 229 pr. bok. Side11

12 Ved kjøp av 50 stk. pr. kirke (S.sjøen, Alstahaug og Tjøtta) og 30 stk. til Skålvær kommer kostnadene på ca Ny valgordning Ny sentralkirkelig reform: Kirkeordning 2013 Herunder er det under arbeid ny valgordning som medfører økte kostnader for fellesrådet. Det følger ikke med penger til lokalkirkene, slik vi har forstått det pr. i dag. Økte kostnader vil påvirke fellesrådets driftsbudsjett i Tekstiler Kirkerommet:- Det skal være 4 sett tekstiler i hver kirke med kirkeårets farger (grønt, hvitt. lilla og rødt) Gjelder klede på prekestol, alteret, lesepult og messehakel. Dette mangler i Alstahaug og Tjøtta kirker. Det er kun 1 fargesett i disse kirkene. Prissetting er vanskelig å si på dette tidspunkt. Det kan nevnes at settene som ble kjøpt inn (laget av en tekstilkunstner) i Dønnes kirke for 1-2 år siden kom på ca I tillegg er selve alterdukene svært gamle og i dårlig forfatning og må fornyes. Prosjektleder Silje Olim orienterte om utvidelsen av Sandnes kirkegård. Formannskapet kom med en anmoding om å se på muligheten for et samarbeid mellom kommunen og kirken om å benytte kommunens sesonghjelp for å få klippet gresset på kirkegårdene om sommeren. Spørsmålet om dekking av kostnader må hensyntas. Administrasjonen og kirkeverge følger opp saken. Representanten Guri Bosness bemerket dårlig vedlikehold av krigskirkegården og fikk bekreftet at det finnes øremerkede midler til vedlikehold av denne Enhetsleder Bjørn Frammarsvik orienterte i forhold til: -Plan/byggesak, kart/oppmåling + eiendomsskatt. I tillegg til generell orientering om arbeids- og ansvarsområde samt budsjettsituasjonen ble det gjort oppmerksom på at: - Investeringstiltak 50 div. reguleringsplaner er grunnlaget for lønnsmidler til en arealplanleggerstilling ( timeføres på prosjekt) - Investeringstiltak 29 innløsing av regulert friområde på Åsgata 2 må gjennomføres fordi dagens eier har karv på innløsing. Vider opplyste Frammarsvik at man vurderte å legge frem endring av system for beregning av eiendomsskatt, dvs. at ligningstakst vil bli lagt til grunn som beregningsgrunnlag. Administrasjonen arbeider videre med dette. Ordningen kan eventuelt iverksettes fra Eiendomsskatt beregningsgrunnlag overgang til ligningstakst Representanten Norvald Ruderaas fikk permisjon kl Side12

13 Arve Berg, enhetsleder for bygg- og eiendom. Berg orienterte om at problemer med personellreussurser hadde medført at avdelingen ikke har holdt ønskelig fremdrift innenfor forskjellige oppgaver. Dette med bakgrunn i pappapermisjon (50%) hos 1 ansatt og at en prosjektleder har sluttet. Problemer med kvalifiserte søkere. Berg nevnte flg. prosjekt/utfordringer fremover. Ungdomsskolen utbedring Avlastningsbolig PU Kulturhuset bra fremdrift behov for god kontroll på kostnadsprosjektet. Berg orientert også om - Leieavtale med Telemuseet I Grønnbygget, avtaleteksten lyder inntil videre.. Husleie pr. år.??? Telemuseet teknisk museum i Oslo vil for fremtiden ikke gi støtte til drift/husleie i S.jsøen. Dette vil medføre at Alstahaug kommune evt. må overta forpliktelser. Formannskapet ba om at administrasjonen legger frem en sak til politisk behandling. Berg viste videre til planlegging for bebyggelse/regulering av området i F. Falchsvei ( nåværende kommunale omsorgsboliger) Kommunen er i dialog med Husbanken om et nytt prosjekt med bedre utnyttelse av området. Utkast til reguleringsplan foreligger, geotekniske undersøkelser er foretatt. Igangsettelse - forhåpentligvis neste år. Vedlagt følger en oversikt over prosjekt som ifølge enhetsleder Arve Berg bør/må startes i Ref.: Grethe Tønder Sekr. Side13