GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014"

Transkript

1 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium bygges i Lund. Goodtech sørger for krft til hele nlegget fr krftstsjon og trnsformtorer til generell krft, belysning og brnnlrmnlegg. Les mer på side

2 I BLIKKFANGET redksjonen besøker MAX IV Smrbeid og tillit gir fremgngsrike prosjekter Goodtech hr i løpet v årets første måneder llerede vunnet flere prestisjefulle prosjekter, som du kn lese mer om på de kommende sidene i GoodTimes. Jeg er stolt over t vi fortstt hr tilliten til flere v kundene våre, noe som borger for t vi gjør en god jobb og bidrr til t kundene kn utvikle seg. Det er innstsen og engsjementet til medrbeiderne våre som gjør Goodtech til et så profesjonelt selskp, og det er kundene våre som gir oss spennende prosjekter og utfordringer. Smrbeid og tillit oss imellom gir fremgngsrike prosjekter, noe vi lle streber etter. Jeg håper t du som leser dette, hr htt en fin påskeferie og nå er klr for fremtidens utfordringer. Prisbelønnet prosjekt i teknisk forknt Forskningsnlegget som nå vokser frem i Lund vil få stor betydning, både for regionen og for fremtidig forskning. Når nlegget står ferdig i 2015 vil det produsere verdens beste røntgenstråler. MAX IV*) kn beskrives forenklet som et gigntisk mikroskop som gir forskere innen en rekke disipliner muligheten til å studere nturens ller minste bestnddeler med hjelp v røntgenstråling. Oppføringen v MAX IV er svensk forsknings største infrstrukturprosjekt gjennom tidene. Investeringen er beregnet til SEK 2,5 millirder og skl være ferdigstilt i Goodtechs oppdrg er en totlentreprise som utføres i fellesskp med APQ El AB gjennom det deleide selskpet GAQ Contrcting AB, som eies med 50 prosent hver. Oppdrget omftter nsvret for levering, konstruksjon og montsje v blnt nnet trnsformtorer, høyog lvspennings fordelingstvler, generell krft og belysning smt brnnlrm. MAX IV er et utfordrende og komplekst prosjekt med mye utstyr og mnge tekniske systemer som skl smspille over et stort rel med mnge bygninger, forteller Urbn Lrsson, Goodtechs prosjektleder på stedet. I slike prosjekter er smvirkemodellen en god løsning, godt smrbeid mellom underentreprenørene er nøkkelen til suksess. Elvir Prlj er elektriker i Goodtech og hr jobbet på MAX IV siden byggestrten i juni Hn kjenner nlegget som sin egen bukselomme. Dette er et veldig spennende prosjekt å jobbe i, forteller Elvir. Anlegget er svært vnsert og sensitivt for vibrsjoner, noe som krever en del spesilløsninger og tilpsninger underveis. Men det løser vi på strk rm, her er det lltid god stemning og lle gjør sitt beste for t vi i fellesskp skl skpe gode løsninger, vslutter hn. *) Microtron Accelertor for X-rys, 4. ring FAKTA OM MAX IV MAX IV er et lbortorium der forskere innen en rekke disipliner som fysikk, kjemi, biologi, medisin, rkeologi og biologi kn studere nturens minste bestnddeler med hjelp v røntgenstråling. Bnebrytende, innovtivt design, der også omgivelsene inngår i selve mskinen, gjør t nlegget kn produsere røntgenstråler med høy energi og ekstrem presisjon. Goodtechs levernse Prosjektering og levering v: Mottksstsjon, 10 kv/20 MVA 11 stk. nettstsjoner med MSP-/ LSP-tvler og totlt 28 stk. 800 kva trfoer, 10/0,6 kv Generell kbling Prosesskbling Krftdistribusjon til smtlige forbrukere i nlegget Brnnlrmnlegg, røykog vrmedetektorer smt spirerende system Belysningsnlegg Elvir Prlj trives godt på sin hjemmebne, MAX IV. John Lindström, KAsmordner ved PEAB, forteller om hvor viktig byggeprosessen og grunnrbeidene hr vært for t forskningsnleggets resultter skulle påvirkes så lite som mulig. Slik også vi i Goodtech er. Vidr Låte, konsernsjef MAX IV er vkkert beliggende i et bølgeformet lndskp. Bølgene er vibrsjonsdempende, og en integrert del v mskinen. Det omfttende montsjerbeidet går helt etter plnen. Nettstsjon X9 er plssert i den innerste ringen og i nærheten v det nye kontorbygget. Til tross for t Mx IV ligger på et begrenset område går det med mye kbel og kbelbroer. 2 3

3 Fordelingstvlene og hjernen (Goodtechs egenutviklede styresystem EGC) hr fått et eget rom i nlegget. En gld gjeng, prosjektgruppen fr SVT smmen med en ekstern besiktigelsesmnn og prosjektleder fr Goodtech i forbindelse med sluttbesiktigelsen i pril. Størst plss tr selvfølgelig nleggets hjerte, dieselggregtet på 400 kva. Hyggelig rbeidsmiljø i Vttenfll-prosjektet SVT velger vbruddsfritt Bestiller: Sveriges Television AB (SVT) Komplett levernse v: Reservekrftcontiner 40 fot, inndelt i et ggregtrom og et rom med fordelingstvler. Aggregtrom som inneholder følgende: Reservekrftggregt på 400 Volt, 50 Hz, 400 kva LTP. Dieselmotoren VolvoPent TAD1343GE. Genertoren MeccAlte ECO40-1S/4. Drivstofftnk på 2000 liter. (Opptil 48 timers reservekrftdrift ved nettfeil, forutstt t drivstofftnken er full når nettfeilen oppstår.) Ventilsjonssystem. Strt-/mnøvreringsbtterier. Avgssystem. Rom med fordelingstvler som inneholder følgende: Fordelingstvler med nettbryter, genertorbryter og utgående grupper. (Fordelingstvlene er produsert ved Goodtechs produksjonsenhet i Umeå.) Reservekrftutomtikk som reservekrften kn prøvekjøres fr. Fordelingstvlene og hjernen (Goodtechs egenutviklede styresystem EGC) hr fått et eget rom i nlegget SVT vlgte et nymoderne reservekrftnlegg i continer signert Goodtech for å sikre vbruddsfri strømforsyning til de viktige fsilitetene sine i Umeå. Anlegget ble sluttbesiktiget i pril og er nå klrt til å bidr med krftforsyning ved forstyrrelser på det vnlige strømnettet. De seneste årene hr SVT krftsmlet og fordelt ressursene sine på fire regionle sendingssteder, der Umeå er en v dem, smtidig som stedet også hr et stort direktesendingsnsvr. Umeå er et nøkkelsted for SVT og dermed vr det nturlig å investere i en stbil og trygg strømforsyning. Goodtech presenterte en god helhetsløsning helt i tråd med krvene og forutsetningene våre med hensyn til pris og vlg v produkter, system og utforming, fstslår Nikls Krntz, beredskpssjef i SVT. Krftløsninger i frittstående bygninger stdig mer vnlig Reservekrftnlegget som ble levert til SVT i Umeå, ble bygd i en såklt continerutførelse, en løsning som etterspørres mer og mer, ettersom mnge Go`kväll-studioet i Umeå testkjøres med krft bre fr det nye reservekrftnlegget. nlegg mngler egnede overflter i de eksisterende loklene. Vi ser en økt etterspørsel etter komplette konseptløsninger til reservekrftnlegg i frittstående bygninger i ulike fser, noe vi opp gjennom årene hr blitt gode til å utvikle og bygge, konstterer Leif Gidlöv, prosjektleder i Goodtech. Fordelene med en frittstående bygning er mnge. Den ene er t lt utstyr, som velges ut nøye med hensyn til tekniske funksjoner og komponenter, prosjekteres og monteres direkte i contineren ved Goodtechs reservekrftvdeling i Örnsköldsvik. Deretter leveres det til nlegget for å settes i drift, og til slutt blir det besiktiget. Rett og slett en smrt og kostndseffektiv måte å rbeide på. Goodtech hr styrt rbeidet på en god måte under prosjektets gng. Nikls Krntz, beredskpssjef i SVT I løpet v 2012 og 2013 gjennomførte Goodtech en utbygging og modernisering v Vttenflls trnsformtornlegg Måby utenfor Stockholm. Utbyggingen ble gjort for å koble til Fortum Värmes nye vfllsfyrte krftvrmeverk i Brist, der Goodtech også hr nsvr for tekniske systemer og montering v utomtikk, krftutstyr og instrumenter. Totlentreprisen i Måby trnsformtorstsjon kjennetegnes v dilog med bestilleren og en gjensidig vilje til å løse oppgver på best mulig måte. Oppdrget bestod i å bygge ut de eksisterende fordelingstvlene på 70 kv med nye fordelingstvler, inkludert forlengelse v smlingsskinner, nytt dobbelbryterrom og et enkeltrom for mting v nytt nullpunktsutstyr. Alt rbeid utføres med de eksisterende fordelingstvlene i drift. Under prosjektets gng hr vi slitt med vnnsyk jord og ulike uforutsette hendelser, men smmen hr vi løst problemene på best mulig måte, sier Roger Skönström, prosjektleder i Goodtech. Jörgen Norrmn (t.v.) og Rolf Jnsson (midten) fr Vttenfll går gjennom befringsprotokollen med Roger Skönström og Mgnus Källholm (t.h.) fr Goodtech. Totlentreprisen omfttet også bygnings- og bkkerbeid med tilhørende bkke- og stålkonstruksjon og montering. Komplett nleggskonstruksjon, inkludert testing, og idriftsettelse v nye deler hr inngått i prosjektet. Goodtech hr gjennomført prosjektet på en god måte, sier Vttenflls prosjektleder Rolf Jnsson. Tidsplner hr blitt holdt, og personlet fr Goodtech hr utvist høy kompetnse. Jeg er imponert over plnleggingen og t lt mterile hr blitt levert i tide. Mterilmessig omfttet Goodtechs levernse blnt nnet 145 kv brytere, måletrnsformtorer, frittstående jordfeilbrytere og nullpunktsdnner og nullpunktsrektor. Lrs Hero peker og viser den nye fordelingstvlen til Diko Behnm. Bestiller: Vttenfll Distribusjon AB Totlentreprise som gjelder utbygging v eksisterende 70 kv fordelingstvler Levernsen omfttet prosjektering v kontrollnlegg krftmontsje nullpunktsutstyr stålsttiv testing og idriftsettelse stålkonstruksjon bkke- og bygningsrbeid relébeskyttelse fjernkontroll montering v fordelingstvler Utendørstvlen forsyner blnt nnet Fortum Vrmes nye krftvrmeverk i Brist. POWER BY GOODTECH Hold utkikk på vår Youtubeknl

4 Ekspertenes rbeidsflter vises smlet og gir dermed kontroll og oversikt. Løsningen i er sømløs, bsert på serverteknologi. Det gjør det mulig å vise et nesten ubegrenset ntll kilder smtidig på en stor skjermflte. By Goodtech Integrerte opersjoner Når en krise oppstår, er som regel tiden knpp. Informsjonsinnhenting, kommuniksjon og smhndling må skje enkelt og effektivt. Integrerte opersjoner (IO) er en del v løsningen. Integrerte opersjoner hndler om å knytte smmen fgfolk og eksperter på tvers v disipliner, systemer, orgnissjoner og geogrfisk plssering. Tilgng til informsjon i snntid gir fktbserte, bedre og rskere beslutninger i lle ledd v verdikjeden, noe som resulterer i økt produksjon, lvere driftskostnder, høyere sikkerhet og økt totl verdiskping. Goodtech er verdensledende på integrerte opersjoner. Over 10 års erfring fr levernse v prosjekter og driftsstøtte til blnt nnet Sttoil, hr gitt oss en unik kompetnse og erfring på området, forteller Tony Hillersøy, Mrketing Mnger Integrted Opertions i Goodtech. Denne kompetnsen skl vi nå bringe ut til flere v våre mrkeder. Som et ledd i stsningen hr Goodtech etblert en topp moderne opersjonssentrl i tilknytning til kompetnsesenteret for integrerte opersjoner i Bergen. Senteret leverer utvikling v brukervennlige ppliksjoner og driftstjenester og trening i bruk v ppliksjoner, simulering v hendelser og problemløsning. Alt er bygd med egne ressurser, fortsetter Hillersøy. Nå sitter vi med førsthåndskunnskp om lle spekter, og kn tilby komplette opersjonssentler i ulike størrelser til mrkedet. For mer informsjon og vtle om demonstrsjon, kontkt Tony Hillersøy, tlf e-post: er betegnelsen på Goodtechs nye opersjonssentrl i Bergen. Rommet er spekket med høyteknologisk utstyr for å ivret lt fr prosess- og driftsovervåking til produksjonsstyring. Grunntnken er enkel; ll smhndling skl skje enkelt, og senteret skl være enkelt å bruke. Vi et eget styringspnel kn skjermflter tilpsses, lyd og lys reguleres, vinduer skjermes og videokonfernse strtes. En hel vegg er dekket v i lt 12 stk. 55 tommers skjermer. Her kn et nesten ubegrenset ntll kilder vises smtidig. Løsningen er bsert på serverteknologi og kn benyttes Goodtech kn delt i lle fser: Forprosjektering/ krtlegging Prosjektledelse for lle typer progrmvre. Automtisk sklering (drg nd drop) gjør det mulig å vise bilder, ppliksjoner, dokumenter eller filmer i full HD, opp til 25 megpiksler. Senteret skl være Goodtech utstillingsvindu, og skl brukes til å demonstrere, synliggjøre og videreutvikle både ppliksjoner og driftstjenester, i tillegg til reell drift. Løsnings-/ systemdesign Progrmmering Komplett løsning, «one-stop-shop» Svært enkelt å bruke Fleksibelt og utbyggbrt etter behov Humn fctors -filosofi Serverbsert, åpen for ll progrmvre Integrert videokonfernse Enkel instllsjon Drift Opplæring implementering Montering Test 7 6 7

5 Sverige porto betlt A PORTO Nyheter siden sist! Foto: Norsk Hydro ASA By Goodtech Hydro Krmøy stser på bedre styring Goodtech skl levere nesten 300 utomtiseringsskp og like mnge elektroskp for styring v elektrolyseceller til Hydros nlegg på Krmøy. Kontrkten er en videreføring v et pilotprosjekt som hr pågått siden 2012, der Goodtech hr levert et pilotnlegg for styring v én elektrolysecelle. Denne løsningen settes nå i serieproduksjon. Kontrkten er inngått v Goodtech Projects & Services AS, og innbeftter også levernser fr søsterselskpet Goodtech Products AS. Den går over 1,5 år og hr en verdi på 35 millioner kroner. Vi er meget fornøyde og stolte v å h fått denne tilliten hos Hydro. Ved å benytte kjent teknologi skl vi skpe en fleksibel løsning for Hydro, både når det gjelder den dglige driften v nlegget og mulighetene til å videreutvikle teknologien, sier Håkon Lngdl, regiondirektør, Goodtech Projecs & Services AS, Oslo. Følg oss på Instgrm #goodtechbyme #hemmren #fredgsmys #säkerhet LKAB gir Goodtech fortstt tillit Goodtech hr levert montsje, utomtiseringssystem og krftforsyning til LKAB siden 1990-tllet. Det nye oppdrget omftter ny krftforsyning til både eksisterende nlegg i Svppvr og nye gruver. Goodtechs levernse består v flere 22kV og 6,3 kv fordelingstvler, kbel, kontrollsystem LENA, konstruksjon, progrmmering v nær- og fjernkontrollsystem, montsje smt idriftsettelse. Vi vlgte Goodtech som leverndør fordi vi ville h en entreprenør som vi kjenner og er trygge på å smrbeide med, forteller Peder Nensén, LKAB Mlmberget. Goodtechs kompetnse og erfring, smt t selskpet llerede er på plss i ndre prosjekter, vgjorde vlget. #kuteniövik GOODTIMES utgis v Goodtech-konsernet og neste nummer kommer i løpet v sommeren Redksjon: Jens Ålstig, Mon Tønne. Ansvrlig utgiver: Annmri Wldell Ønsker du å endre eller legge til dresseinformsjon til en ny bonnent, kontkt: Goodtech ASA Per Krohgs vei 4, NO-1065 Oslo