Introduksjon. Sommerdesignkontorhistorien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon. Sommerdesignkontorhistorien"

Transkript

1

2 Introduksjon Sommerdesignkontorhistorien Bedriftsforbundet har i 2012 gjennomført Sommerdesignkontor i Alta (Finnmark), Larvik (Vestfold) og Oslo. Ved hvert kontor har industridesignstudenter jobbet for lokale bedrifter. Bedriftsforbundets Sommerdesignkontor er etablert i samarbeid med Innovasjon Norge og Institutt for produktdesign, NTNU. I syv uker har 5 studenter fra AHO, HiOA og NTNU jobbet ved hvert av de tre kontorene med 17 korte idéorienterte oppdrag for til sammen 17 lokale deltagerbedrifter. Studentene har hatt en meget lærerik sommerjobb, ikke minst har kontakten med det lokale næringsliv vært både inspirerende og interessant. Prosjektet har som mål å inspirere bedrifter til å bli mer bevisst på betydningen av god design og motivere til økt forståelse for design som konkurransefortrinn. Prosjektet har i hovedsak henvendt seg til bedrifter som ikke har benyttet designkompetanse tidligere. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Bedriftsforbundet, NTNU og bedriftenes deltageravgift. Bakgrunn for prosjektet Initiativtaker til prosjektet Sommerdesignkontor, Bedriftsforbundet, tok i 2006 kontakt med Institutt for produktdesign NTNU og Innovasjon Norge. Begge organisasjoner fant initiativet så interessant at de takket ja til å delta. Målsetningen var at prosjektet skulle gjennomføres i samtlige fylker, med en vertskommune i hvert fylke og lokale bedrifter som viktige medspillere. Målgruppen var bedrifter som ikke tidligere har benyttet designkompetanse, og studentene skulle rekrutteres fra universitet med mastergrad i industridesign; dvs Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Arkitekturog designhøgskolen i Oslo (AHO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Organisering Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe bestående av prosjektleder Tove Hassel, Bedriftsforbundet, instituttleder Jon Herman Rismoen, Institutt for produktdesign NTNU og seniorrådgiver Terje Aas, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag. Arbeidsdelingen ga seg selv; kontakten mot næringslivet ble ivaretatt av Bedriftsforbundet med god hjelp av Innovasjon Norge, kontakten mot universitetene ble ivaretatt av Institutt for produktdesign NTNU og prosjektet ble finansiert av Innovasjon Norge, en egenandel fra deltakerbedriftene og egeninnsats. Bedriftsforbundet har hatt arbeidsgiveransvaret for samtlige studenter. I tillegg har det vært etablert lokale arbeidsgrupper bestående av representanter fra styringsgruppa, lokale designrådgivere hos Innovasjon Norge og representanter fra vertskommunene. Gjennomføring Studentene har søkt om sommerjobb og interessen har vært veldig stor. De siste årene har det vært nesten 50 søkere til 15 jobber. Rismoen ved NTNU har stått for utvelgelsen av studentene i nært samarbeid med AHO og HiOA. Bedriftene har også søkt om å få delta og utvelgelsen har vært et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Bedriftsforbundet og NTNU ut fra et helhetssyn basert på de oppgaver som bedriftene ønsker å få løst og studentenes kompetanse. Som samarbeidspartner på programvare har Autodesk vært aktivt med i alle årene. Studentene har gjennomgått bedriftens eksisterende produkter og videreutviklet eller nyutviklet produkter og/eller tjenester. Bedriftene har mottatt en vurdering og idéskisser til løsninger. Etter prosjektperioden kan bedriftene velge å samarbeide videre med studentene, ta løsningene videre på egenhånd eller inngå samarbeid med profesjonelle designere. Studentene har hatt en meget lærerik sommerjobb, ikke minst har kontakten med det lokale næringsliv vært inspirerende og interessant. Oppsummering Siden starten i 2006 har til sammen 95 studenter vært engasjert og 136 bedrifter har fått god hjelp med sine produkter/tjenester. Noen produkter er også satt i produksjon. Sommerdesignkontor har nå vært gjennomført i 19 fylker hos 19 positive kommuner. Styringsgruppa takker alle som har bistått prosjektet, som har vært en vinn-vinn opplevelse for de involverte

3 Kontorene ALTA Finnmark Jesper Grieg, Kristine Sørensen, Hanne Ekran Thomassen, Siri Beate Pedersen (leder) og Johan Krogh Eide Alta 2012 Lyngen 2009 Rana 2008 ALTA STÅL OG CNC MASKINERING AS Videreutvikling av vannlås ISOPRO AS EPS-produkter for fiskeindustrien Verdal 2007 Ålesund 2008 Oppdal 2006 JARO AS M/MINERA AS Betong og skifer i trapper og brystningspanel KIRKEPORTEN CAMPING AS Basecamp Nordkapp Flora 2010 Os 2007 Vestre Toten 2008 Våler 2007 Øvre Eiker 2010 Skedsmo 2010 Bø 2009 Oslo 2012 Jørpeland 2006 Fredrikstad 2009 Larvik 2012 Risør 2011 Flekkefjord 2011 PÆSKATUN - ALTA SKIFERPRODUKTER AS Skiferhistorie og opplevelsessenter MT SLAKT AS Emballasje for reinkjøtt GARGIA FJELLSTUE AS Porten til finnmarksvidda

4 LARVIK Vestfold Mikael Johansen, Margrete Haugen, Cathrine Einarsson (leder), Hannah Nordstrøm og Wanda Nyberg OSLO Oslo Lene Kilde, Niusha Mousavi, Hanne Lian (leder), Ingrid Sorgendal og Eirin Solberg HOLTENS AS Utvikling av visuell identitet ROCKS OF NORWAY AS Bruddstein til utemøbler LÜTKEN AS Materiale for markedsintroduksjon CROBOCOM AS Konsepter for salgsautomat REFSPORT AS Applikasjonssystem for idrettsdommere FERTILITEAM AS Tjenestedesign for utredningsklinikk NORPOST AS Mail load carrier HANISS AS Plasseffektive urbane sykkelstativ FOLKMAN AS Reiseminner fra Grimstad WESTBYS LÅS OG SIKKERHET Firmaprofilering

5 Kommentarer fra styringsgruppen Tidligere prosjekter Terje Aas Seniorrådgiver Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Å bruke design er viktig for å styrke konkurranseevnen og øke lønnsomheten.produktdesign sikrer funksjonelle, estetiske og attraktive løsninger for brukeren. Innovasjon Norge bistår bedrifter som ønsker å benytte design som et strategisk virkemiddel i sin forretningsutvikling. Vi har valgt å være en samarbeidspartner i Sommerdesignkontor som et ledd i å etablere dialog med bedrifter som tidligere ikke har brukt design i sin produktutvikling. Prosjektet representerer en lavterskel introduksjon for småog mellomstore bedrifter som ønsker å ta i bruk design. Sommerdesignkontor er spesielt nyttig for de av deltagerbedriftene som velger å la profesjonelle designere utvikle studentenes konsepter videre i kommersiell øyemed. Jon Hynne, 2007 «Deltagelsen på Sommerdesignkontor gjorde meg mer bevisst på emballasjens betydning for økt etterspørsel og inntjening. Designstudentene var idérike og inspirerende å jobbe sammen med. De utviklet ulike konsepter av emballasjen. Jeg engasjerte deretter det grafiske byrået Siri Selnæs B612 Design for å gi produktet en tydelig identitet.» Tove Hassel Prosjektleder Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet, som er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, tok initiativ til å starte Sommerdesignkontor for å motivere til økt forståelse for design som konkurransefortrinn og utviklingsfaktor for bedriften. Samarbeidet med profesjonelle miljøer som Innovasjon Norge både lokalt og sentralt, NTNU og vertskommunene har vært inspirerende og lærerikt og tilført forbundet ny kompetanse. Vi vet at mange av våre medlemsbedrifter og andre bedrifter som har deltatt, har hatt stor glede av Sommerdesignkontoret, og da spesielt samarbeidet med dyktige, kreative og kompetente studenter. Mange tilbakemeldinger fra studentene, som «dette er den beste sommerjobben jeg noen gang har hatt», sier oss at de har fått verdifull erfaring som de vil få glede av senere. Sommerdesignkontoret har uten tvil bidratt til større forståelse for betydningen av design og forhåpentligvis bidratt til at det blir mange oppdrag for nyetablerte industridesignbedrifter i fremtiden. Intek Lyngen, 2009 Etter endt sommerdesignkontor 2009, ble en av designerne ansatt på heltid av Intek Lyngen. Designeren skulle blant annet fullføre prosjektene gjort for: - Alu-Plast AS - ArcticPlast AS - Ecotech AS - Tøllefsen Båt Jon Rismoen Instituttleder Institutt for produktdesign, NTNU Institutt for produktdesign har vært med fra oppstarten av Sommerdesignkontor, og vi ser på dette som en unik mulighet for designstudentene til å få relevant sommerjobb og erfaring fra samarbeid med virkelige oppdragsgivere. Samtidig er det en fin mulighet for bedrifter til å bli kjent med kompetansen til fremtidige designere. Prosjektets deltakere var i starten studenter fra NTNU, deretter har studenter fra masterutdanningene innen industridesign og produktdesign ved AHO og HiOA (tidligere HiAK) blitt med etter hvert. Studentene som deltar får interessante oppgaver og et bredt spekter av spennende bedrifter. De får prosjektledererfaring og god erfaring i teamarbeid. I ettertid viser det seg at framtidige arbeidsgivere er interessert i erfaringene fra Sommerdesignkontor når de skal ansette designere. VP metall, 2008 «Vi er meget godt fornøyd med resultatet av samarbeidet med studentene. Idéene som kom frem er brukt i sin helhet. Vi er i dialog med produsent og Innovasjon Norge med tanke på videre fremdrift, og vi skal innhente priser hos profesjonelle designere.»

6 Faksimiler fra pressen Firdaposten Nordlys Sunnmørsposten Framtid i Nord Østlendingen Ukeavisen Ledelse Dagbladet Søndag Oppdalingen Fredrikstad Blad

7 Leverandør av programvare for Sommerdesignkontor Alta kommune Oslo kommune Larvik kommune Sommerdesignkontor v/tove Hassel Bedriftsforbundet Nordre gate Trondheim Tlf: NTNU: AHO: HiOA: