VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010"

Transkript

1 VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

2 2 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 INNHOLD Innledning... 4 Daglig drift... 4 Styringsgruppa... 4 Samarbeidspartnere... 4 Mål for programmet 2008 til Prosjektets måloppnåelse... 6 Workshops over skype... 7 Filmkurs... 7 Prosjektkurs... 7 Sirkus... 8 Ungdom i tromsø... 9 Studieturer... 9 Dannelsen av put... 9 Praksisplass... 9 Annet engasjement... 9 Ungdomsfilmsenter...10 Videokonferansesenteret...10 Reiser i palestina...11 Besøk fra gaza...11 Eurogaza...11 Sør-afrika...11 Kunstakademiet i ramallah...11 Milestone jerusalem...12 Fredskorpset...12 Du store verden...12 Hiphop -samarbeid med danmark...12 Idrett...12 Animasjonsfilm...12 Nuff...13 Beit arabya...13 Gaza internasjonale dokumentarfilmfestival...13 Internasjonalt engasjert ungdom i tromsø...13 Rashid masharawi...13 Presentasjoner, foredrag og politisk rapporteringer...13 Erfaringer og strategi...14 Regnskap...15 Konklusjon...15 Fra et filmkurs for gutter Leder for vennskapsbyprosjektet By-til-By Astrid Eriksen Mob Tel Tvibit Fredrik Langes gate 29, 9008 Tromsø Tel: , Fax:

3 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til EVALUERING AV VENNSKAPSBYPROSJEKTET av Astrid Eriksen INNLEDNING Vennskapsbyprosjektet bygger på vennskapsbyavtalen mellom Tromsø og Gaza by fra Prosjektet er et initiativ fra ungdomshuset Tvibit, i samarbeid med ungdomskulturhuset KULTA. Målsettingene er å styrke ungdom i Gaza og engasjere ungdom i Tromsø gjennom empowerment 1. I Gaza bruker Tvibit empowerment gjennom kurs innen prosjektarbeid og film, mens kulta styrker ungdom gjennom kurs i sirkus og teater. I Tromsø er målet å engasjere ungdom innen solidaritetsarbeid, spesielt i forhold til Palestina, men prosjektet har også samarbeidet med ungdom som arbeider med andre internasjonale temaer. Vennskapsbyprosjektet er finansiert av Tromsø Kommune, Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. Den opprinnelige planen var at kursledere skulle reise fra Tromsø inn til Gaza, men da Gazastripa har vært stengt siden 2007, har prosjektet i stedet arbeidet via internett, særlig over Skype. På den måten er det holdt kurs, møter og konkurranser mellom vennskapsbyene, og det utviklet mye kunnskap om hvordan det er å jobbe over internett. Hovedsamarbeidspartner var opprinnelig Gaza Kommune, men har utviklet seg til å bli Tamer Institute, en organisasjon som arbeider med ungdom i flere palestinske områder. Denne rapporten vil redegjøre for aktiviteten i vennskapsbyprosjektet mellom Tromsø og Gaza fra 2008 til høsten Rapporten er en sluttrapport for prosjektet med hovedfokus på måloppnåelse. Erfaringene fra prosjektet har ført til at styringsgruppa ønsker utvidelse og prosjektleder arbeider med et program på nye fire år, basert på erfaringer og samarbeid som er etablert fra 2008 til DAGLIG DRIFT I forprosjektperioden hadde Astrid Eriksen hovedansvaret, men gikk ut i svangerskapspermisjon ved prosjektstart 23. februar Silje Ryvold ble konstituert som prosjektleder og arbeidet på prosjektet til utgangen av Ryvold fikk forlenget sin ansettelse i tre måneder, til 31. mars 2009, for å utvikle et prosjekt med ICHAD. Astrid Eriksen kom tilbake til prosjektet 14. oktober 2008, og overtok lederansvaret 1. januar I Gaza har det bærende elementet vært Nehal Afana, som også hadde en rolle i forprosjektperioden. Afana har vært lokalleder i Gaza fra mars 2009 og frem til mai Da overtok Lana Hijazi og 1 Empowerment egenkraftmobilisering, handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne utfordringer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen ta tak i egen situasjon.

4 4 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 Under Nordisk ungdoms filmfestival i 2009 var det en egen workshop som ble holdt i Gaza. her er ungdommene i Gaza med to deltagere, Dara og Leialy fra Vestbredden. Saleh Raheem ansvaret i Gaza. Disse har vært med på workshoper i tilknytning til prosjektet og vist sin stabilitet og kompetanse, og hatt tett kommunikasjon med prosjektleder, workshopledere og samarbeidspartnere i Gaza. STYRINGSGRUPPA Styringsgruppa som ble nedsatt i 2008 har vært stabil i hele perioden, med én justering. Tromsø kommunes representant var først Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth, som senere ble erstattet av Rådmann Gøril Bertheussen. De øvrige medlemmene har vært Roald Røkeberg fra Troms Fylkeskommune, Karl Kristian Hansen fra Tvibit, Inger Hilde Trandem fra Vennskap Tromsø-Gaza og Bente Reibo fra KULTA. Prosjektleder har fortløpende rapportert til styringsgruppa om prosjektets fremdrift og økonomi, og har hatt ansvar for innkalling og referater. Styringsgruppa har møttes om lag fire ganger pr. år, og vært en viktig arena for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. SAMARBEIDSPARTNERE I utgangspunktet ønsker prosjektet å ha en kommunal samarbeidspartner i Gaza fordi både KULTA og Tvibit er under Tromsø Kommune. Da det ble vanskelig å få til samarbeid med noen tilsvarende sentre under Gaza kommune, er det nå ved slutten av prosjektets tredje år ingen direkte samarbeid mellom Tromsø- og Gaza kommune. Det må nevnes at det samarbeidet vi hadde med Holst Park var godt. Problemet med det var at det ligger i et belastet område, slik at det var vanskelig for jenter å kunne dra ut dit. Da prosjektet ønsker å styrke jenter, har ikke samarbeidet blitt utvidet. Gaza kommune er informert om aktivitetene og har anledning til å delta på prosjektets arrangementer. Hovedkontakten går gjennom Mohamed al Halaby som er kommunens internasjonale rådgiver. Prosjektets første offisielle kontaktperson med Gaza Kommune var kultursjefen Eiad Siam. Dette fungerte ikke, slik at Mohammed Al Halaby fikk oppgaven som kontaktperson etter sitt besøk til Tromsø i januar Arbeidet i Gaza har holdt seg gjennom lokalleder Nehal Afana fra mars 2009 til mai Hennes bakgrunn for denne rollen er hovedsakelig at Afana arbeidet som trainee ved Tvibit fra april til oktober Hennes jobb gikk ut på å organisere workshoper, finne deltagere, koble opp Skype og tolke. Videre har hun laget flere små dokumentarer fra workshopene som ligger på Youtube. Nehals arbeid er helt uvurderlig for prosjektet og har vært en viktig faktor for gjennomføringen av prosjektet. Lana og Saleh er allerede nevnt og disse har tatt over oppgavene til Nehal, etter at Nehal giftet seg i juni I løpet at 2010 har vår hovedsamarbeidspartner i Gaza vært Tamer Institute. Bakgrunnen for at dette samarbeidet har begynt å utkrystallisere seg er samarbeidet de hadde med Kulta vedrørende deres Gaza-forestilling ROM, hvor Tamer leverte tekster som ble brukt i stykket. Videre har Tvibit fått tilskudd

5 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til til et fredskorpssamarbeid med deltagere i Gaza, Kenya, Sør-Afrika og Haiti. Dette prosjektet skal gå fra 2010 og har en varighet på fem år, hvor Tamer er samarbeidspartner i Gaza. Fredskorpset og vennskapsbyprosjektet har noen sammenfallende interesser, hvor det ser ut til at vennskapsbyprosjektet vil opprette filmsenteret i Gaza ved Tamer institute i skiftet mellom 2010 og Prosjektleder anser det som viktig å ha kontakt med palestinamiljøene i Tromsø og sitter i styret til Palestinakomiteen i Tromsø og Vennskapsgruppa Tromsø- Gaza. ANDRE SOM KAN NEVNES SOM SAMARBEIDS PARTNERE ER: Ashraf Masharawi fra Mediatown i Gaza, som var workshopleder for NUFF i 2009 Rashid Masharawi. Filmskaper fra Gaza Young Journalist Club Holst Park Shawa Center Gaza kommunes bibliotek Fekra Art Institute ved Rasmi Damou Palestinsk Røde Halvmåne, PRCS Palestinakomiteen Palestinakomiteens Ungdomslag i Tromsø, (PUT) Vennskapsgruppa Tromsø-Gaza Tromsø-aksjonen for Gaza Mads Gilbert EuroGaza-nettverket Barcelona kommune og Gloria Marcet Paal Holst Tidligere stortingsrepresentant Lena Jensen Nordisk Ungdoms Filmfestival (NUFF) Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) Ordfører i Tromsø Arild Hausberg Varaordfører Gunhild Johansen Kunstskolen i Tromsø AVICOM Du Store verden med Eli Borcenvik og Nasra Omar Kunstakademiet i Tromsø Kunstakademiet i Ramallah Norsk Folkehjelp ved Kirsten Belck- Olsen Norwac ved Dagfinn Bjørklid og Erik Abild Redd Barna ved Bente Sandal Aasen Kunstner Vibeke Harper Danish Center for Culture and Development DCCD ved Louise Pedersen Representasjonskontoret I Al Ram ved Tor Vennesland, Signe Marie Breivik og Tale Kvalvaag CYRUS i Sør-Afrika ved Elrico Van Rooyen Fra animasjonsworkshopen mellom Tromsø og Gaza, hvor ungdommene snakker sammen i Tromsø og Gaza

6 6 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 MÅL FOR PROGRAMMET 2008 TIL 2010 RESULTATMÅL: 1. Ungdom fra Gaza og Tromsø skal møtes for å utvikle muligheter og ideer med betydning for fremtiden. 2. Bruke, teste og utvikle Tvibitmetoden, handlingsorientert prosjektarbeid, ytterligere i Gaza gjennom halvårlige, totalt 6 stk, workshops og etterfølgende prosjekter. 3. Gjennomføre workshop i film, sirkus/ teater og prosjektarbeid for omtrent 300 ungdommer. 4. Utdanne minimum 36 instruktører i film, sirkus/teater og prosjektarbeid. 5. Opprette et ungdomsfilmsenter i Gaza. 6. Opprette et videokonferansesenter i Gaza 7. Gjennomføre minimum to store nye hittil ukjente prosjektinitiativer skapt av ungdom i programmet EFFEKTMÅL: 1. Styrke ungdoms muligheter til å kunne gjøre noe med egen situasjon. 2. Skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza. 3. Utvikle Tromsø som solidaritets by. 4. Forankre utenrikspolitikken lokalt. 5. Bidra til at internasjonale perspektiv og rettferdighet settes på dagsorden. PROSJEKTETS MÅLOPPNÅELSE I denne delen av rapporten vil prosjektets resultat stilles opp mot målene som var satt opprinnelig for å fremme hvorvidt resultatmål og effektmål er oppnådd. Da noen av målsettingene går inn i hverandre er de slått sammen. Resultatmål 2. Bruke, teste og utvikle Tvibitmetoden, handlingsorientert prosjektarbeid, ytterligere i Gaza gjennom halvårlige, totalt 6 stk, workshops og etterfølgende prosjekter. 3. Gjennomføre workshop i film, sirkus/teater og prosjektarbeid for omtrent 300 ungdommer. 4. Utdanne minimum 36 instruktører i film, sirkus/teater og prosjektarbeid Effektmål 2. Styrke ungdoms muligheter til å gjøre noe med egen situasjon Kjerneaktivitetene i prosjektet har vært å gjennomføre kurs innen prosjektarbeid, film og sirkus i Gaza, hvor workshopholderne i Tromsø skulle reise til Gaza to ganger i året for å holde kurs. Blokaden av Gaza startet i sommeren 2007 og prosjektet startet opp i Etter tur til Palestina sommeren 2008 ble det holdt et filmkurs over Skype i samarbeid med Young Journalist Club i Gaza, da tromsøgruppa ikke kom inn. Dette ble opptakten til prosjektets kursavvikling over Skype. Det som også ble avgjørende for gjennomføringen av prosjektet var at Nehal Afana kom tilbake til Gaza i mars 2009 etter at hun hadde hospitert på Tvibit i seks måneder. Dette gjorde at hun forstod bedre hva hun skulle gjøre i Gaza. I de neste avsnittene vil det bli redegjort for kjerneaktivitene med workshoper og hvordan de har fungert. WORKSHOPS OVER SKYPE Da prosjektet startet opp i 2008 var tiden nok ikke inne for å starte med workshoper. Dette både fordi Gaza var nylig stengt, ingen lokalleder var på plass Lana Hijazi og Saleh Karbak, dagens lokalledere i Gaza.

7 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til i Gaza, og det var en vikarierende leder i Tromsø som trengte tid til å sette seg inn i prosjektet. Fra våren 2009 ble det holdt jevnlige kurs med Gaza. For å få til kursene har det vært ekstra viktig å få inn utstyr til Gaza å kommunisere med. Dette har vi fått til gjennom venner av prosjektet som har tatt med seg kameraer, mac-maskiner, mikrofoner med mer, inn i Gaza. FILMKURS Det ble holdt to kurs i 2009 hvor Liv- Ragnhild Kjellmann og Anniken Hoel har vært ansvarlig for filmworkshopene og har bygget opp materiale for å gjennomføre kurs på denne måten. Sommeren 2010 holdt Ingeborg Solvang i samarbeid med Hoel et grunnkurs på en uke, mens Hoel og Kjellman holdt et kurs på to uker for viderekommende rett etterpå. Filmer som er laget i prosjektperioden kan sees på Youtube på denne adressen: query=gaza+tromso+films&aq=f I etterkant av workshopene laget Hoel og Kjelmann en filmgruppe for de mer interesserte jentene. Da guttene ikke var kommet så langt fikk de ikke et slikt tilbud før sommeren Her har de fått oppgaver og tilbakemeldinger på sine løsninger. Dette er med på å utvikle dem innen film slik at de lærer seg forskjellige teknikker. Videre er målet å gjøre dem i stand til å lage lengre filmer. Filmkursene har fungert godt til tross for kommunikasjonsformen over Skype. I prosjektbeskrivelsen ble det forespeilet to workshoper pr år med 20 deltagere på hvert kurs. Videre skulle det være mulig for ungdommene å spesialisere seg i ulike felt som manuskript, redigering og klipping. Dette ble gjort til en viss grad i 2009, men prosjektleder ser at i 2010 er det behov for å styrke talentene og satse enda mer på dem. Filmworkshop for jenter i PROSJEKTKURS Den opprinnelige planen var å holde to prosjektkurs pr. år, hver på en uke og med oppfølging over mail fra Tromsø. Det første prosjektkurset startet 26. april 2009 og ble ledet av Magne Amundsen og Karl Kristian Hansen. Første kurs var for gutter og det andre for jenter. De har brukt Tvibitmetoden, å arbeide med empowerment slik at ungdommene klarer å tenke ut egne løsninger og overvinne hindre. Det har også blitt arbeidet med at de skulle ha et internasjonalt perspektiv i prosjektene sine for å knytte Gaza til verden for øvrig. Gjennomgående tilbakemelding har vært at ungdommene har oppdaget at de kan tenke større og bredere enn de var klar over. Videre har de gitt tilbakemelding om at de gjennom kurset oppdaget tilgang til langt flere ressurser enn de var klar over. Med ressurser menes kontakter og deres kompetanse. Et eksempel på en idé, var den om å lage en internasjonal filmfestival i Gaza. På grunn av mangel på tid ble dette først til en filmkveld, hvor Tarek Khleel som hadde ideen, klarte å få tak i filmer, lokale, publikum og forfriskninger på et lite budsjett. I kjølvannet av dette har det blitt laget Gaza Internasjonale Dokumentarfilmfestival hvor flere av vennskapsbyprosjektets venner i Gaza er med. Første filmfestival ble gjennomført ved at filmer ble sendt til Tromsø og vist samtidig som filmene i Gaza. Det andre prosjektkurset var for 20 jenter. Her har Magne Amundsen stort sett styrt kurset, hvor Karl Kristian Hansen ledet det ene møtet. Første gjennomførte prosjekt var en hip-hop-konkurranse 21. desember 2009 i Gaza, med de syv beste bandene i Gaza. I Tromsø satt en jury med Lars Sandnes Poppa-Lars fra Tungtvann, Fredrik Forssman leder av Rockens Hus i Tromsø, som avgjorde det beste bandet. Vinneren skulle få produsert tre låter i Tromsø av Sandnes. Dette er ikke blitt gjennomført så langt, men vil bli gjennomført så snart bandet Peace Team er klar. Noor Afana som arrangerte konserten har også vært på filmkurs i forbindelse med vennskapsbyprosjektet, og har laget en musikkvideo av vinnersangen Hvem er jeg av Peace team. Arrangementet førte til mye oppstand og uro fordi Gaza kommune fikk kritikk fra religiøse ledere for å støtte et arrangement med et utrykk som ikke var

8 8 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 I tilknytning til forestillinga tok Kulta initiativet til å lage en egen Gaza-uke hvor organisasjoner og institusjoner i Tromsø ble invitert til å delta og fortelle noe om Gaza. Produsent av uka var FNsambandet, hvor de samlet programmet som ble satt sammen med innhold fra Tvibit, Tromsø Bibliotek, Cinemateket, Redd Barna, Universitetet i Tromsø, Vennskap Tromsø-Gaza, Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø (PUT) og viseklubben SPELT. Prosjektkurset for gutter i Gaza 2009, Karl Kristian Hansen er på storskjermen. palestinsk nok. Som følge av kritikken kom det i mai 2010 et forbud fra Hamas mot hip-hop og breakdance i Gaza. Andre ideer som det har blitt arbeidet med er et karrieresenter for nyutdannede jenter; da veldig få jenter får arbeid etter utdanning ønsket de å synliggjøre jenter som får det til. Den tredje gruppa har gjennomført et idrettsarrangement for jenter, hvor det blant annet ble holdt en bordtennis-turnering og løpekonkurranse. Dette prosjektet har allerede begynt å gi nye effekter da lederen av idrettskurset, Ersraa Omar, er i gang med et samarbeid med Tromsø Idrettsråd. Den fjerde gruppa arbeider med en tegneseriefestival som ikke er avsluttet. SIRKUS KULTA skulle på lik linje som Tvibit også holde workshoper i Gaza, da innen sirkus. Det ble gjennomført to workshoper i 2009; En om bruk av diablo og det andre i styltebygging. Det skulle gjennomføres f lere, men er ikke gjennomført pga sykdom både i Tromsø og i Gaza. Det er to gutter i Gaza som har deltatt på workshopene, hvor hensikten er at de skal lære sine nyervervede kunnskaper til flere. Samme høst begynte også Kultas ungdomsteatergruppe, KULTeateret, å bygge opp en forestilling om Gaza. Forestillingen het ROM og tok utgangspunkt i hva et rom kan være, med henspill på hvordan det er å bo og leve i Gaza. Premieren var onsdag 17. mars 2010 og ble spilt i fem dager. Ungdommene har hatt Skype-kontakt med ungdommer i Gaza for å få sine egne Gaza-venner. KULTA hadde et tett samarbeid med Tamer Institute i Gaza hvor disse leverte tekster som ble f lettet inn i uttrykksmåter som sjonglering, kampsport, sirkus og teater. Tamer Institute har til hensikt å få ut tekster skrevet av ungdom og har vært fornøyd med samarbeidet. Videre hadde KULTA brukt filmsnutter og bilder som også har kommet ut fra vennskapsbyprosjektet. I forbindelsen med en av forestillingene var det en seremoni hvor ordføreren i Gaza og Tromsø møttes og holdt taler for hverandres vennskapsbyer. ROM har også vært starten på et konkret samarbeid med Tamer Institute gjennom å arbeide med tekster. KULTA har funnet en måte å arbeide med Gaza som er lettere, ettersom sirkus er en fysisk aktivitet som i større grad krever direkte tilstedeværelse. Dette samarbeidet skal bli til skrivekurs for å utvikle dramaturgiske tekster i Gaza. Ungdommene ved Tamer Institute skriver mest dikt og fortellinger, hvor målet ved dette prosjektet er å utvikle tekster som kan passe for en scene, som monologer og skuespill. I den første fasen vil det bli fokusert på utviklingen av tekstene, mens i fase to skal tekstene spilles som teater. Resultatmål 1. Ungdom fra Gaza og Tromsø skal møtes for å utvikle muligheter og ideer med betydning for fremtiden UNGDOM I TROMSØ En del av prosjektets målsetting er å samle og engasjere ungdom i Tromsø, slik at det skal legges til rette for samarbeid mellom ungdom i Gaza og Tromsø. Delmål på denne veien er oppnådd, hvor minst 200 ungdommer i Tromsø har engasjert seg i Palestina. Arbeidet med å samle engasjert ungdom startet i forprosjektfasen, hvor det da var seks aktive ungdommer. STUDIETURER En viktig faktor for at mange ungdommer er engasjert er at det i februar 2008 ble arrangert en studietur for ungdom i Tromsø til Palestina i regi av Palestinakomiteens Faglige Utvalg. Vennskapsbyprosjektet fikk i oppdrag fra Palestinakomiteen i Tromsø om å følge dette opp så langt som mulig, noe som

9 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til gav resultat som forberedelsesseminar før reisa samt oppfølging i etterkant. Resultatet ble at prosjektet fikk kontakt med engasjerte ungdommer og har et fint samarbeid med dem. I alt har det blitt gjennomført fire turer på to år hvor dette har vært en viktig arena for å engasjere ungdommer. DANNELSEN AV PUT Et av ønskene til ungdommene etter første tur var å lage en egen ungdomsgruppe under Palestinakomiteen. Med hjelp fra Vennskapsbyprosjektet og Tvibit ble Palestinakomiteens ungdomsgruppe, PUT, startet 17. april De har utviklet seg og blitt en betydelig ungdomsorganisasjon i Tromsø, og gruppen har gjennomført f lere demonstrasjoner, og blitt invitert til å holde appeller ved store arrangementer som 8. mars og 1. mai. PUT ble et eget ungdomslokallag under Palestinakomiteen i Norge i Leder for Vennskapsbyprosjektet og leder ved Tvibit, Christian Hyld, var med PUT på tur til palestina i oktober PUT gjennomførte reisen i hovedsak selv, med både intervju, forberedelser og foreldremøter. Prosjektleder har vært med i prosessen som veileder på planlegging og gjennomføring. Turen ble arrangert i tidsrommet 1. til 11. oktober. Det reiste ni ungdommer fra Tromsø i alderen 16 til 19, Tale Toft, Ingvild Ness, Torkel Fjørtoft, Åsa Oterlei, Stephen Jørstad, Ole Olsen, Sarah Dalan, Margit Grape og Eirik Bjørkund. Prosjektleder ble med da det ble ansett som svært viktig å bli kjent med ungdommene og for å knytte dem til prosjektet. Vi besøkte Stop The Wall, Tamer Institute, Representasjonskontoret i Al Ram, Jordmorprosjektet og Berit Mortensen, møtte Dagfinn Bjørkild fra Norwac, Kirsten Belck-Olsen fra Norsk Folkehjelp, Jan Hugo Olsen fra telemedisin i Tromsø. Dro videre på Political Tour med guiden Abu Hassan, som for øvrig tok gjengen med til Hebron, Nablus, Qualkylia og Dødehavet. PRAKSISPLASS En annen konsekvens av samarbeidet med PUT var da Stephen Nadir Jørstad hadde praksisplass på prosjektet fra 17. mars til 17. juni Stephens oppgave ble å lære om prosjektet, Gaza og utforme egne prosjekt i forhold til Palestina. Han delte kontor med prosjektleder, som f lere av de internasjonale prosjektene. Med Jørstad sin link til ungdommer og miljø som AUF og Operasjon Dagsverk har dette økt prosjektets kontaktflate blant ungdom i Tromsø. Fra oktober 2009 på Tamer Institue i Ramallah, hvor PUT møter ungdom tilhørende organisasjonen.

10 10 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 ANNET ENGASJEMENT Det vi opplever er at mange ungdommer er opptatt av verdens urettferdighet og at de ønsker å gjøre noe med engasjementet sitt. PUT har for flere av dem vært en inngang til å engasjere seg internasjonalt, hvor de med hjelp av prosjektleder og Tvibit for øvrig får veiledning til å sette i gang nye prosjekt. To jenter har startet et prosjekt med ungdom i Gaza som går ut på å samle tegneserier fra Gaza og vise dem i Norge. Dette vil vi høre mer om i neste fase av prosjektet. Resultatmål: 2. Opprette et ungdomsfilmsenter i Gaza. EuroGaza-møte i Barcelona med Astrid Eriksen, Carlos Casamor, Gloria Marcet, Gunhild Johansen og Mohammed al Halabi UNGDOMSFILMSENTER Samarbeidet med Tamer Institute i Gaza har utviklet seg dit hen at de har behov for å danne et filmsenter. Dette er noe vennskapsbyprosjektet har en målsetting om samt at de har et samarbeid med Tvibit om fredskorpsprosjekt Screen som omhandler film. I tillegg har mange av ungdommene deres deltatt på filmkursene som er holdt fra Tromsø. Dette har ført til at forhandlingene om filmhuset har startet og vi håper på å ha det på plass i løpet av fra Kultas forestilling ROM i 2010 Resultatmål: 3. Opprette et videokonferansesenter i Gaza VIDEOKONFERANSE- SENTERET Videokonferanseutstyret som ble levert av Avikom kom inn i Gaza i mai, hvor Nehal Afana tok hånd om det. Videre har Afana prøvd å koble det opp flere ganger, på flere steder, uten at dette har blitt vellykket. Årsaken til dette er tekniske problemer, hvor vi ikke har fått god forbindelse mellom Tromsø og Gaza. Dette gjelder både dårlige internettforbindelse samt strømproblemer. Prosjektet har kontroll på utstyret og håper på å kunne koble det opp i løpet av Effektmål: 1. Skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza 4. Forankre utenrikspolitikken lokalt. REISER I PALESTINA Det er svært vanskelig å komme inn i Gaza, noe som gjør arbeidet mer utfordrende. Likevel har det blitt gjennomført fem reiser til Vestbredden så langt på prosjektet. Turene har vært meget verdifulle og bygget opp nettverket om prosjektet. I mai 2009 reiste blant annet ordfører i Tromsø Arild Hausberg og leder for Gaza-aksjonen Ingrid Evertsen sammen med prosjektleder. Vennskapsbyprosjektet håper på lettelse av blokaden slik at det blir mulig å møte våre samarbeidspartnere i Gaza. Det meste får prosjektet til over Skype, men kan ikke måle seg med å møte mennesker i samme rom. BESØK FRA GAZA Vi har mottatt et offisielt besøk fra Gaza, da internasjonal Rådgiver i Gaza, Mohammed al Halaby, kom til Tromsø i januar Dette var svært viktig da ingen fra det nåværende kommunestyret i Tromsø hadde møtt noen fra kommunen i Gaza. EUROGAZA EuroGaza er et nettverk for de europeiske vennskapsbyene til Gaza, og består av Barcelona, Torino, Dunkerque og Tromsø. Det skulle være et møte i Tromsø i januar 2009, men pga bombingen av Gaza ble dette utsatt på ubestemt tid. 10. og 11. november ble det holdt et nytt møte med Gloria Marcet fra Barcelona. Tillegg kom Paal Holst som opprettet Holst Park i Gaza. I mai 2010 var det et nytt møte i Barcelona hvor prosjektleder og varaordfører i Tromsø, Gunhild Johansen, var med. Mohammed

11 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til al Halaby fra Gaza kommune deltok også. Nettverket er rimelig nytt og vennskapsbyprosjektet har vært en viktig faktor for at det er mer aktivitet i nettverket. Torino og Dunkerque ønsker å delta i større grad, men har av ulike årsaker ikke kunnet stille. EuroGaza ønsker å være en felles stemme for Gaza og belyse Gazas situasjon. Videre er nettverket viktig for erfaringsutveksling for arbeidet med Gaza, hvor vi til tider har lignende og andre ganger forskjellige erfaringer. Det er et mål å komme frem til et samarbeidsprosjekt i løpet av det neste året. SØR-AFRIKA Det planlegges et prosjekt som går ut på å bygge opp solidaritetsnettverk mellom Tromsø og Sør-Afrika. Gaza skal inkluderes i dette arbeidet. Sør-Afrika har erfaringer med forsoningsarbeide etter aparteid-regimet. Disse erfaringene er viktige for hvordan man skal arbeide med Palestina i fremtiden. Initiativet til samarbeidet har kommet både fra Tvibit i Tromsø og Cyrus i Sør-Afrika. Resultatmål 6. Gjennomføre minimum to store nye hittil ukjente prosjektinitiativer skapt av ungdom i programmet Effektmål 2. Utvikle Tromsø som solidaritets by. KUNSTAKADEMIET I RAMALLAH I forbindelse med reisa i mai 2009, tok prosjektleder initiativet til et møte med kunstakademiet i Ramallah, med Khaled Hourani og Henrik Placht. Det som kom frem var at kunstakademiet ønsket et samarbeid med Tromsø slik at kunststudenter fra Gaza kunne få utdanning. Bakgrunnen er at ingen fra Gaza kan gå på den palestinske kunstskolen siden den er i Ramallah, og Tromsø er vennskapsby med Gaza. Kunstakademiet i PUT overleverer skiltet fra Milestone Jerusalem til Tromsø kommune. Med på bilde er Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Arild Hausberg, Vibeke Harper, Stephen Jørstad og Åsa Oterlei. Ramallah kunne formidle kontakter til Tromsø om dette ble interessant. Lignende samarbeid gjøres allerede mellom Ramallah og Trondheim. Dette vil bli fulgt opp i neste fase av prosjeketet. MILESTONE JERUSALEM Deltagelsen i dette prosjektet kom til på reisa i oktober 2010 da prosjektleder og ungdommene kom i kontakt med kunstneren Vibeke Harper fra Hell. Hun hjalp til med gjennomføringen av kunstprosjektet Milestone Jerusalem som er initiert av Khaled Hourani, lederen ved kunstakademiet i Ramallah. I forbindelse med at Jerusalem var arabisk kulturhovedstad i 2009, har Hourani, som ikke kan komme inn i Jerusalem hvor hans barn bor, ønsket å synliggjøre paradokset at mennesker fra alle andre deler av verden kan komme inn. Dette gjør han gjennom å henge opp skilt verden over som viser avstanden til Jerusalem. I Norge ble skilt hengt opp i Oslo, Trondheim, Hell og Tromsø. De er laget av blåglaserte keramikkfliser produsert i Hebron. Skiltet ble overlevert i samarbeid med palestinakomiteens ungdomsgruppe til Tromsø kommune 25. november Tromsø kommune arbeider med å finne et egnet sted til skiltet. FREDSKORPSET Tvibit har utarbeidet et fredskorpsprosjekt som retter seg mot film, hvor det i tillegg til deltagelse fra Tromsø, også skal være deltagere fra Haiti, Sør-Afrika, Kenya og Gaza. Målet er at ungdom fra våre samarbeidsorganisasjoner i disse landene skal komme til Tromsø og lage film ved Tvibit, og ungdom fra Tromsø skal reise ut og lage film der de er. De første ungdommene reiser fra Tromsø i september 2010 til Sør-Afrika og Kenya. I Gaza er Tamer Institute samarbeidsorganisasjon, som vil sende en ungdom til Tvibit våren DU STORE VERDEN Du Store Verden ved Eli Borchgrevink og Nasra Omar planlegger en egen Palestinafestival våren Organisasjonen er interessert i å knytte vennskapsbyprosjektet og PUT til arrangementet, hvor disse vil bli synliggjort ved Litteraturhuset i Oslo i april Den konkrete utformingen vil skje i løpet av høsten 2010.

12 12 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 Gaza-Thriathlon - et prosjekt som ble gjennomført i Hip-hop-samarbeid med Danmark Etter at det ble annonsert at Roskildefestivalen skulle donere en million kroner til et hip-hop-senter i Gaza tok prosjektleder kontakt med dem for å finne ut om det var potensiale til samarbeid. Danish Center for Culture and Development er positiv og Louse Pedersen er interessert i dette, da dette kan gi innhold og aktiviteter i senteret. Aktivitetene som her er tenkt er at profesjonelle hip-hopere i Tromsø kan lage musikk sammen med musikere i Gaza over internett. Rockens hus i Tromsø er en viktig partner da de har den nødvendige kompetansen innen musikk. IDRETT Tromsø Idrettsråd ved Britt Leandersen og vennskapsbyprosjektet ønsker å bygge videre på erfaringer fra idrettskursene for jenter i Gaza samt erfaringene med idrett for muslimske kvinner i Tromsø, og lage et tilbud for jenter i Tromsø. Det skal holdes aktivitetslederskurs for jenter i Gaza over Skype. I den forbindelsen skal det også produseres en instruksjonsfilm som skal vise aktiviteter for barn. Dette kommer nok i stand for første gang høsten ANIMASJONSFILM Vår samarbeidspartner i Gaza Fekra Artinstitute og Rasmi Damou, arbeider med animasjonsfilmkurs på skoler og holder kurs for om lag 5000 barn. Han ønsket et samarbeid i forhold til dette feltet, noe som var mulig sammen med animatør Liv-Ragnhild Kjellman. Opplegget var at fem unge ungdommer i Tromsø og fem i Gaza møttes over Skype hvor de diskuterte seg fram til tema som de skulle jobbe med. Temaet ble søppel og forurensing. De laget hver sin film, sendte dem over til hverandre via dropbox på internett og la lyd på hverandres film, for så å sende de ferdige filmene tilbake til hverandre til slutt. Det vil si at Gaza-filmen fikk tromsølyd, og Tromsøfilmen fikk gaza-lyd. Etter dette møttes de igjen på Skype og snakket om hvordan prosessen hadde vært. Resultatet var bra og vi håper på å få gjort et slikt kurs igjen i Ungdommene i begge vennskapsbyene er meget ivrige på gjøre dette på nytt. NUFF Tidligere år har vi fått ungdommer fra Gaza opp til Tromsø under Nordisk Ungdoms Filmfestival, NUFF. I 2008 ble det holdt et filmkurs i Gaza parallelt med NUFF, da det ikke var mulig å reise ut fra Gaza. I 2009 og 2010 ble det lagt til rette for at workshopene ble mulig hvor det var en workshopleder for sju til åtte ungdommer. Filmene ble vist på NUFF sine avslutningsemonier på festivalen. Noen av filmene kan finnes på Youtube: =p1bat2jrw8e&feature=related

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2009 Situasjonen i Gaza dette året har vært preget av videreføring av blokaden og dermed også store vanskeligheter med å reise inn og ut av Gaza. Befolkningen i Gaza lider

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

bestemt seg for å sende ingeniører fra Vann- og avløp til Gaza. Gaza har takket ja til dette. Vi håper dette lar seg gjøre i løpet av våren 2014.

bestemt seg for å sende ingeniører fra Vann- og avløp til Gaza. Gaza har takket ja til dette. Vi håper dette lar seg gjøre i løpet av våren 2014. ÅRSMELDING 2013 2013 startet med besøk fra Gaza. Ordfører Rafiq Mekky fikk endelig besøkt Tromsø. Direktør for protese- og polioverkstedet i Gaza, Hazem Shawa, og to andre representanter fra Gaza kommune

Detaljer

Vennskap Tromsø - Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø - Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2012 Den største begivenheten i vennskapssamarbeidet dette året skjedde egentlig i 2013. Da fikk vi besøk fra Gaza, og Gazaordfører Rafiq Mekky fikk endelig besøkt Tromsø! Direktør for proteseog

Detaljer

ÅRSMELDING Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

ÅRSMELDING Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2016 Befolkningen i Gaza 2016 har samme utfordringer som tidligere mens verdens fokus er rettet mot andre deler av Midtøsten. Det er fortsatt blokade, den humanitære situasjonen forverres stadig

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2010 Da vi skrev årsmelding i fjor var situasjonen i Gaza preget av blokade. Det er den enda. Befolkningen i Gaza har nå vært under blokade siden 2007 og det er fortsatt svært begrenset hva

Detaljer

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244

SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 SLUTTRAPPORT EXTRASTIFTELSEN FLINK PIKE 2011/03/0244 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Mental helse Flink pike er støttet av: Norsk Filminstitutt ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza...

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza... TROMSØ 2001 2011 Tromsø Gaza 10 år Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3 Greetings from the Mayor of Gaza...4 Eng. Rafiq Mekky, Mayor of Gaza Kjære venner i Gaza kjære Gazavenner i Tromsø...5 Arild Hausberg,

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder

Halvårsrapport - vår 2009. Sceneinstruktøren i Lofoten. Maiken Garder Halvårsrapport - vår 2009 Sceneinstruktøren i Lofoten Maiken Garder INNHOLD Forord s. 3 Vestvågøy kommune s. 4 Jeg vet hvorfor s. 4 Geitekillingen som kunne telle til 10 s. 7 LukaS s. 7 Kurs og konsulentvirksomhet

Detaljer

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted

Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Filmbussen Trøndelag et ambulerende filmverksted Av Marit Bakken, Midtnorsk Filmsenter Rundt 200 ungdommer lager hvert år film med Filmbussen Trøndelag etter at Midtnorsk filmsenter etablerte det omreisende

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Screwed Hud. Rapport

Screwed Hud. Rapport Screwed Hud Rapport Skrevet av: Monica B. Kristensen Februar 2016 Intro Screwed Hud prosjektet ble startet i 2014 og er et samarbeid mellom PEF ung og selskapet FilmPlot AS. Prosjektet inneholder 10 filmsnutter,

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av:

Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Prosjektnavn: Barneraneren Prosjektnummer: 2016/FB77026 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Finansiert av: Norsk Filminstitutt, ExtraStiftelsen Helse og Rehablitering, Fritt

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2009/3/0280. Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2009/3/0280 Prosjektnavn: MUV Mestring, Utvikling og Vekst Søkerorganisasjon: Forord MUV Mestring, Utvikling og Vekst er et sett av aktiviteter

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak

Nominerte til Årets studentforening 2012. Kategori Årets enkelttiltak Nominerte til 2012 Kategori Årets enkelttiltak Nominerte Storsalsarrangement på DNS, Foredrag ved Noam Chomsky Babel filmklubb/arabiske filmdager «Feltfortellinger» Sosialantropologisk forening (SAF) Kommentarer

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14

Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 Linn Heidenstrøm Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Avd. Remmen 01.12.14 1 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av arbeidet som er gjort s.3 Diskusjon/Refleksjon. s.5 Vedlegg: Vedlegg fra bedrift s.6 Vedlegg

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte?

Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Hvorfor begynner folk å snuse, og hvorfor klarer de ikke å slutte? Innlevert av 5-7 ved Samfundet skole, Egersund (Eigersund, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2012 Vi er tre jenter i fra 6 og 7 klasse. Vi

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016

Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Rapport: kursrekke for ungdom i Songdalen 2016 Kursrekke i tekst og formidling: skape, skrive og dele Songdalen bibliotek / Songdalen kommune Prosjektansvarlige Ingunn Greibesland og Ane Andersen Seljeseth

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no

Veitvet story 3. Elever fra barnetrinnet danser Super Mario. Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Veitvet story 3 Elever fra barnetrinnet danser Super Mario Hjemmeside til Veitvet skole er: www.veitvet.gs.oslo.no Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2009 Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune:

Frist: 24. april Sendes til: Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: Kommune: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Norges Bygdekvinnelag Dato: 24.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler.

I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. NÆRING OG SAMFUNN I denne utgaven har tre personer med ulik bakgrunn delt litt informasjon om seg og Våler. Deling av historier og erfaringer er lærerikt og viktig. Mangfoldighet og positivitet er kulturdannende.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: 2014/FBM9233. Prosjektnavn: Hjertet Snakker. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9233 Prosjektnavn: Hjertet Snakker Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Hjertet Snakker er et prosjekt i regi av Voksne med Medfødt

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst

Bokuka på Voksentoppen skole Mål: Øke elevenes leselyst Bokuka på Voksentoppen skole 2017 Mål: Øke elevenes leselyst I bokuken har vi hatt som mål å øke elevenes leselyst. I håp om å få til dette har vi: Lånt nye og spennende bøker fra Deichmanske bibliotek.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer