VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010"

Transkript

1 VENNSKAPSBY- PROSJEKTET BY-TIL-BY MELLOM TROMSØ OG GAZA 2008 TIL 2010

2 2 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 INNHOLD Innledning... 4 Daglig drift... 4 Styringsgruppa... 4 Samarbeidspartnere... 4 Mål for programmet 2008 til Prosjektets måloppnåelse... 6 Workshops over skype... 7 Filmkurs... 7 Prosjektkurs... 7 Sirkus... 8 Ungdom i tromsø... 9 Studieturer... 9 Dannelsen av put... 9 Praksisplass... 9 Annet engasjement... 9 Ungdomsfilmsenter...10 Videokonferansesenteret...10 Reiser i palestina...11 Besøk fra gaza...11 Eurogaza...11 Sør-afrika...11 Kunstakademiet i ramallah...11 Milestone jerusalem...12 Fredskorpset...12 Du store verden...12 Hiphop -samarbeid med danmark...12 Idrett...12 Animasjonsfilm...12 Nuff...13 Beit arabya...13 Gaza internasjonale dokumentarfilmfestival...13 Internasjonalt engasjert ungdom i tromsø...13 Rashid masharawi...13 Presentasjoner, foredrag og politisk rapporteringer...13 Erfaringer og strategi...14 Regnskap...15 Konklusjon...15 Fra et filmkurs for gutter Leder for vennskapsbyprosjektet By-til-By Astrid Eriksen Mob Tel Tvibit Fredrik Langes gate 29, 9008 Tromsø Tel: , Fax:

3 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til EVALUERING AV VENNSKAPSBYPROSJEKTET av Astrid Eriksen INNLEDNING Vennskapsbyprosjektet bygger på vennskapsbyavtalen mellom Tromsø og Gaza by fra Prosjektet er et initiativ fra ungdomshuset Tvibit, i samarbeid med ungdomskulturhuset KULTA. Målsettingene er å styrke ungdom i Gaza og engasjere ungdom i Tromsø gjennom empowerment 1. I Gaza bruker Tvibit empowerment gjennom kurs innen prosjektarbeid og film, mens kulta styrker ungdom gjennom kurs i sirkus og teater. I Tromsø er målet å engasjere ungdom innen solidaritetsarbeid, spesielt i forhold til Palestina, men prosjektet har også samarbeidet med ungdom som arbeider med andre internasjonale temaer. Vennskapsbyprosjektet er finansiert av Tromsø Kommune, Troms Fylkeskommune og Utenriksdepartementet. Den opprinnelige planen var at kursledere skulle reise fra Tromsø inn til Gaza, men da Gazastripa har vært stengt siden 2007, har prosjektet i stedet arbeidet via internett, særlig over Skype. På den måten er det holdt kurs, møter og konkurranser mellom vennskapsbyene, og det utviklet mye kunnskap om hvordan det er å jobbe over internett. Hovedsamarbeidspartner var opprinnelig Gaza Kommune, men har utviklet seg til å bli Tamer Institute, en organisasjon som arbeider med ungdom i flere palestinske områder. Denne rapporten vil redegjøre for aktiviteten i vennskapsbyprosjektet mellom Tromsø og Gaza fra 2008 til høsten Rapporten er en sluttrapport for prosjektet med hovedfokus på måloppnåelse. Erfaringene fra prosjektet har ført til at styringsgruppa ønsker utvidelse og prosjektleder arbeider med et program på nye fire år, basert på erfaringer og samarbeid som er etablert fra 2008 til DAGLIG DRIFT I forprosjektperioden hadde Astrid Eriksen hovedansvaret, men gikk ut i svangerskapspermisjon ved prosjektstart 23. februar Silje Ryvold ble konstituert som prosjektleder og arbeidet på prosjektet til utgangen av Ryvold fikk forlenget sin ansettelse i tre måneder, til 31. mars 2009, for å utvikle et prosjekt med ICHAD. Astrid Eriksen kom tilbake til prosjektet 14. oktober 2008, og overtok lederansvaret 1. januar I Gaza har det bærende elementet vært Nehal Afana, som også hadde en rolle i forprosjektperioden. Afana har vært lokalleder i Gaza fra mars 2009 og frem til mai Da overtok Lana Hijazi og 1 Empowerment egenkraftmobilisering, handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne utfordringer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen ta tak i egen situasjon.

4 4 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 Under Nordisk ungdoms filmfestival i 2009 var det en egen workshop som ble holdt i Gaza. her er ungdommene i Gaza med to deltagere, Dara og Leialy fra Vestbredden. Saleh Raheem ansvaret i Gaza. Disse har vært med på workshoper i tilknytning til prosjektet og vist sin stabilitet og kompetanse, og hatt tett kommunikasjon med prosjektleder, workshopledere og samarbeidspartnere i Gaza. STYRINGSGRUPPA Styringsgruppa som ble nedsatt i 2008 har vært stabil i hele perioden, med én justering. Tromsø kommunes representant var først Internasjonal rådgiver Eirin Rødseth, som senere ble erstattet av Rådmann Gøril Bertheussen. De øvrige medlemmene har vært Roald Røkeberg fra Troms Fylkeskommune, Karl Kristian Hansen fra Tvibit, Inger Hilde Trandem fra Vennskap Tromsø-Gaza og Bente Reibo fra KULTA. Prosjektleder har fortløpende rapportert til styringsgruppa om prosjektets fremdrift og økonomi, og har hatt ansvar for innkalling og referater. Styringsgruppa har møttes om lag fire ganger pr. år, og vært en viktig arena for utviklingen og gjennomføringen av prosjektet. SAMARBEIDSPARTNERE I utgangspunktet ønsker prosjektet å ha en kommunal samarbeidspartner i Gaza fordi både KULTA og Tvibit er under Tromsø Kommune. Da det ble vanskelig å få til samarbeid med noen tilsvarende sentre under Gaza kommune, er det nå ved slutten av prosjektets tredje år ingen direkte samarbeid mellom Tromsø- og Gaza kommune. Det må nevnes at det samarbeidet vi hadde med Holst Park var godt. Problemet med det var at det ligger i et belastet område, slik at det var vanskelig for jenter å kunne dra ut dit. Da prosjektet ønsker å styrke jenter, har ikke samarbeidet blitt utvidet. Gaza kommune er informert om aktivitetene og har anledning til å delta på prosjektets arrangementer. Hovedkontakten går gjennom Mohamed al Halaby som er kommunens internasjonale rådgiver. Prosjektets første offisielle kontaktperson med Gaza Kommune var kultursjefen Eiad Siam. Dette fungerte ikke, slik at Mohammed Al Halaby fikk oppgaven som kontaktperson etter sitt besøk til Tromsø i januar Arbeidet i Gaza har holdt seg gjennom lokalleder Nehal Afana fra mars 2009 til mai Hennes bakgrunn for denne rollen er hovedsakelig at Afana arbeidet som trainee ved Tvibit fra april til oktober Hennes jobb gikk ut på å organisere workshoper, finne deltagere, koble opp Skype og tolke. Videre har hun laget flere små dokumentarer fra workshopene som ligger på Youtube. Nehals arbeid er helt uvurderlig for prosjektet og har vært en viktig faktor for gjennomføringen av prosjektet. Lana og Saleh er allerede nevnt og disse har tatt over oppgavene til Nehal, etter at Nehal giftet seg i juni I løpet at 2010 har vår hovedsamarbeidspartner i Gaza vært Tamer Institute. Bakgrunnen for at dette samarbeidet har begynt å utkrystallisere seg er samarbeidet de hadde med Kulta vedrørende deres Gaza-forestilling ROM, hvor Tamer leverte tekster som ble brukt i stykket. Videre har Tvibit fått tilskudd

5 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til til et fredskorpssamarbeid med deltagere i Gaza, Kenya, Sør-Afrika og Haiti. Dette prosjektet skal gå fra 2010 og har en varighet på fem år, hvor Tamer er samarbeidspartner i Gaza. Fredskorpset og vennskapsbyprosjektet har noen sammenfallende interesser, hvor det ser ut til at vennskapsbyprosjektet vil opprette filmsenteret i Gaza ved Tamer institute i skiftet mellom 2010 og Prosjektleder anser det som viktig å ha kontakt med palestinamiljøene i Tromsø og sitter i styret til Palestinakomiteen i Tromsø og Vennskapsgruppa Tromsø- Gaza. ANDRE SOM KAN NEVNES SOM SAMARBEIDS PARTNERE ER: Ashraf Masharawi fra Mediatown i Gaza, som var workshopleder for NUFF i 2009 Rashid Masharawi. Filmskaper fra Gaza Young Journalist Club Holst Park Shawa Center Gaza kommunes bibliotek Fekra Art Institute ved Rasmi Damou Palestinsk Røde Halvmåne, PRCS Palestinakomiteen Palestinakomiteens Ungdomslag i Tromsø, (PUT) Vennskapsgruppa Tromsø-Gaza Tromsø-aksjonen for Gaza Mads Gilbert EuroGaza-nettverket Barcelona kommune og Gloria Marcet Paal Holst Tidligere stortingsrepresentant Lena Jensen Nordisk Ungdoms Filmfestival (NUFF) Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF) Ordfører i Tromsø Arild Hausberg Varaordfører Gunhild Johansen Kunstskolen i Tromsø AVICOM Du Store verden med Eli Borcenvik og Nasra Omar Kunstakademiet i Tromsø Kunstakademiet i Ramallah Norsk Folkehjelp ved Kirsten Belck- Olsen Norwac ved Dagfinn Bjørklid og Erik Abild Redd Barna ved Bente Sandal Aasen Kunstner Vibeke Harper Danish Center for Culture and Development DCCD ved Louise Pedersen Representasjonskontoret I Al Ram ved Tor Vennesland, Signe Marie Breivik og Tale Kvalvaag CYRUS i Sør-Afrika ved Elrico Van Rooyen Fra animasjonsworkshopen mellom Tromsø og Gaza, hvor ungdommene snakker sammen i Tromsø og Gaza

6 6 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 MÅL FOR PROGRAMMET 2008 TIL 2010 RESULTATMÅL: 1. Ungdom fra Gaza og Tromsø skal møtes for å utvikle muligheter og ideer med betydning for fremtiden. 2. Bruke, teste og utvikle Tvibitmetoden, handlingsorientert prosjektarbeid, ytterligere i Gaza gjennom halvårlige, totalt 6 stk, workshops og etterfølgende prosjekter. 3. Gjennomføre workshop i film, sirkus/ teater og prosjektarbeid for omtrent 300 ungdommer. 4. Utdanne minimum 36 instruktører i film, sirkus/teater og prosjektarbeid. 5. Opprette et ungdomsfilmsenter i Gaza. 6. Opprette et videokonferansesenter i Gaza 7. Gjennomføre minimum to store nye hittil ukjente prosjektinitiativer skapt av ungdom i programmet EFFEKTMÅL: 1. Styrke ungdoms muligheter til å kunne gjøre noe med egen situasjon. 2. Skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza. 3. Utvikle Tromsø som solidaritets by. 4. Forankre utenrikspolitikken lokalt. 5. Bidra til at internasjonale perspektiv og rettferdighet settes på dagsorden. PROSJEKTETS MÅLOPPNÅELSE I denne delen av rapporten vil prosjektets resultat stilles opp mot målene som var satt opprinnelig for å fremme hvorvidt resultatmål og effektmål er oppnådd. Da noen av målsettingene går inn i hverandre er de slått sammen. Resultatmål 2. Bruke, teste og utvikle Tvibitmetoden, handlingsorientert prosjektarbeid, ytterligere i Gaza gjennom halvårlige, totalt 6 stk, workshops og etterfølgende prosjekter. 3. Gjennomføre workshop i film, sirkus/teater og prosjektarbeid for omtrent 300 ungdommer. 4. Utdanne minimum 36 instruktører i film, sirkus/teater og prosjektarbeid Effektmål 2. Styrke ungdoms muligheter til å gjøre noe med egen situasjon Kjerneaktivitetene i prosjektet har vært å gjennomføre kurs innen prosjektarbeid, film og sirkus i Gaza, hvor workshopholderne i Tromsø skulle reise til Gaza to ganger i året for å holde kurs. Blokaden av Gaza startet i sommeren 2007 og prosjektet startet opp i Etter tur til Palestina sommeren 2008 ble det holdt et filmkurs over Skype i samarbeid med Young Journalist Club i Gaza, da tromsøgruppa ikke kom inn. Dette ble opptakten til prosjektets kursavvikling over Skype. Det som også ble avgjørende for gjennomføringen av prosjektet var at Nehal Afana kom tilbake til Gaza i mars 2009 etter at hun hadde hospitert på Tvibit i seks måneder. Dette gjorde at hun forstod bedre hva hun skulle gjøre i Gaza. I de neste avsnittene vil det bli redegjort for kjerneaktivitene med workshoper og hvordan de har fungert. WORKSHOPS OVER SKYPE Da prosjektet startet opp i 2008 var tiden nok ikke inne for å starte med workshoper. Dette både fordi Gaza var nylig stengt, ingen lokalleder var på plass Lana Hijazi og Saleh Karbak, dagens lokalledere i Gaza.

7 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til i Gaza, og det var en vikarierende leder i Tromsø som trengte tid til å sette seg inn i prosjektet. Fra våren 2009 ble det holdt jevnlige kurs med Gaza. For å få til kursene har det vært ekstra viktig å få inn utstyr til Gaza å kommunisere med. Dette har vi fått til gjennom venner av prosjektet som har tatt med seg kameraer, mac-maskiner, mikrofoner med mer, inn i Gaza. FILMKURS Det ble holdt to kurs i 2009 hvor Liv- Ragnhild Kjellmann og Anniken Hoel har vært ansvarlig for filmworkshopene og har bygget opp materiale for å gjennomføre kurs på denne måten. Sommeren 2010 holdt Ingeborg Solvang i samarbeid med Hoel et grunnkurs på en uke, mens Hoel og Kjellman holdt et kurs på to uker for viderekommende rett etterpå. Filmer som er laget i prosjektperioden kan sees på Youtube på denne adressen: query=gaza+tromso+films&aq=f I etterkant av workshopene laget Hoel og Kjelmann en filmgruppe for de mer interesserte jentene. Da guttene ikke var kommet så langt fikk de ikke et slikt tilbud før sommeren Her har de fått oppgaver og tilbakemeldinger på sine løsninger. Dette er med på å utvikle dem innen film slik at de lærer seg forskjellige teknikker. Videre er målet å gjøre dem i stand til å lage lengre filmer. Filmkursene har fungert godt til tross for kommunikasjonsformen over Skype. I prosjektbeskrivelsen ble det forespeilet to workshoper pr år med 20 deltagere på hvert kurs. Videre skulle det være mulig for ungdommene å spesialisere seg i ulike felt som manuskript, redigering og klipping. Dette ble gjort til en viss grad i 2009, men prosjektleder ser at i 2010 er det behov for å styrke talentene og satse enda mer på dem. Filmworkshop for jenter i PROSJEKTKURS Den opprinnelige planen var å holde to prosjektkurs pr. år, hver på en uke og med oppfølging over mail fra Tromsø. Det første prosjektkurset startet 26. april 2009 og ble ledet av Magne Amundsen og Karl Kristian Hansen. Første kurs var for gutter og det andre for jenter. De har brukt Tvibitmetoden, å arbeide med empowerment slik at ungdommene klarer å tenke ut egne løsninger og overvinne hindre. Det har også blitt arbeidet med at de skulle ha et internasjonalt perspektiv i prosjektene sine for å knytte Gaza til verden for øvrig. Gjennomgående tilbakemelding har vært at ungdommene har oppdaget at de kan tenke større og bredere enn de var klar over. Videre har de gitt tilbakemelding om at de gjennom kurset oppdaget tilgang til langt flere ressurser enn de var klar over. Med ressurser menes kontakter og deres kompetanse. Et eksempel på en idé, var den om å lage en internasjonal filmfestival i Gaza. På grunn av mangel på tid ble dette først til en filmkveld, hvor Tarek Khleel som hadde ideen, klarte å få tak i filmer, lokale, publikum og forfriskninger på et lite budsjett. I kjølvannet av dette har det blitt laget Gaza Internasjonale Dokumentarfilmfestival hvor flere av vennskapsbyprosjektets venner i Gaza er med. Første filmfestival ble gjennomført ved at filmer ble sendt til Tromsø og vist samtidig som filmene i Gaza. Det andre prosjektkurset var for 20 jenter. Her har Magne Amundsen stort sett styrt kurset, hvor Karl Kristian Hansen ledet det ene møtet. Første gjennomførte prosjekt var en hip-hop-konkurranse 21. desember 2009 i Gaza, med de syv beste bandene i Gaza. I Tromsø satt en jury med Lars Sandnes Poppa-Lars fra Tungtvann, Fredrik Forssman leder av Rockens Hus i Tromsø, som avgjorde det beste bandet. Vinneren skulle få produsert tre låter i Tromsø av Sandnes. Dette er ikke blitt gjennomført så langt, men vil bli gjennomført så snart bandet Peace Team er klar. Noor Afana som arrangerte konserten har også vært på filmkurs i forbindelse med vennskapsbyprosjektet, og har laget en musikkvideo av vinnersangen Hvem er jeg av Peace team. Arrangementet førte til mye oppstand og uro fordi Gaza kommune fikk kritikk fra religiøse ledere for å støtte et arrangement med et utrykk som ikke var

8 8 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 I tilknytning til forestillinga tok Kulta initiativet til å lage en egen Gaza-uke hvor organisasjoner og institusjoner i Tromsø ble invitert til å delta og fortelle noe om Gaza. Produsent av uka var FNsambandet, hvor de samlet programmet som ble satt sammen med innhold fra Tvibit, Tromsø Bibliotek, Cinemateket, Redd Barna, Universitetet i Tromsø, Vennskap Tromsø-Gaza, Palestinakomiteens Ungdomsgruppe i Tromsø (PUT) og viseklubben SPELT. Prosjektkurset for gutter i Gaza 2009, Karl Kristian Hansen er på storskjermen. palestinsk nok. Som følge av kritikken kom det i mai 2010 et forbud fra Hamas mot hip-hop og breakdance i Gaza. Andre ideer som det har blitt arbeidet med er et karrieresenter for nyutdannede jenter; da veldig få jenter får arbeid etter utdanning ønsket de å synliggjøre jenter som får det til. Den tredje gruppa har gjennomført et idrettsarrangement for jenter, hvor det blant annet ble holdt en bordtennis-turnering og løpekonkurranse. Dette prosjektet har allerede begynt å gi nye effekter da lederen av idrettskurset, Ersraa Omar, er i gang med et samarbeid med Tromsø Idrettsråd. Den fjerde gruppa arbeider med en tegneseriefestival som ikke er avsluttet. SIRKUS KULTA skulle på lik linje som Tvibit også holde workshoper i Gaza, da innen sirkus. Det ble gjennomført to workshoper i 2009; En om bruk av diablo og det andre i styltebygging. Det skulle gjennomføres f lere, men er ikke gjennomført pga sykdom både i Tromsø og i Gaza. Det er to gutter i Gaza som har deltatt på workshopene, hvor hensikten er at de skal lære sine nyervervede kunnskaper til flere. Samme høst begynte også Kultas ungdomsteatergruppe, KULTeateret, å bygge opp en forestilling om Gaza. Forestillingen het ROM og tok utgangspunkt i hva et rom kan være, med henspill på hvordan det er å bo og leve i Gaza. Premieren var onsdag 17. mars 2010 og ble spilt i fem dager. Ungdommene har hatt Skype-kontakt med ungdommer i Gaza for å få sine egne Gaza-venner. KULTA hadde et tett samarbeid med Tamer Institute i Gaza hvor disse leverte tekster som ble f lettet inn i uttrykksmåter som sjonglering, kampsport, sirkus og teater. Tamer Institute har til hensikt å få ut tekster skrevet av ungdom og har vært fornøyd med samarbeidet. Videre hadde KULTA brukt filmsnutter og bilder som også har kommet ut fra vennskapsbyprosjektet. I forbindelsen med en av forestillingene var det en seremoni hvor ordføreren i Gaza og Tromsø møttes og holdt taler for hverandres vennskapsbyer. ROM har også vært starten på et konkret samarbeid med Tamer Institute gjennom å arbeide med tekster. KULTA har funnet en måte å arbeide med Gaza som er lettere, ettersom sirkus er en fysisk aktivitet som i større grad krever direkte tilstedeværelse. Dette samarbeidet skal bli til skrivekurs for å utvikle dramaturgiske tekster i Gaza. Ungdommene ved Tamer Institute skriver mest dikt og fortellinger, hvor målet ved dette prosjektet er å utvikle tekster som kan passe for en scene, som monologer og skuespill. I den første fasen vil det bli fokusert på utviklingen av tekstene, mens i fase to skal tekstene spilles som teater. Resultatmål 1. Ungdom fra Gaza og Tromsø skal møtes for å utvikle muligheter og ideer med betydning for fremtiden UNGDOM I TROMSØ En del av prosjektets målsetting er å samle og engasjere ungdom i Tromsø, slik at det skal legges til rette for samarbeid mellom ungdom i Gaza og Tromsø. Delmål på denne veien er oppnådd, hvor minst 200 ungdommer i Tromsø har engasjert seg i Palestina. Arbeidet med å samle engasjert ungdom startet i forprosjektfasen, hvor det da var seks aktive ungdommer. STUDIETURER En viktig faktor for at mange ungdommer er engasjert er at det i februar 2008 ble arrangert en studietur for ungdom i Tromsø til Palestina i regi av Palestinakomiteens Faglige Utvalg. Vennskapsbyprosjektet fikk i oppdrag fra Palestinakomiteen i Tromsø om å følge dette opp så langt som mulig, noe som

9 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til gav resultat som forberedelsesseminar før reisa samt oppfølging i etterkant. Resultatet ble at prosjektet fikk kontakt med engasjerte ungdommer og har et fint samarbeid med dem. I alt har det blitt gjennomført fire turer på to år hvor dette har vært en viktig arena for å engasjere ungdommer. DANNELSEN AV PUT Et av ønskene til ungdommene etter første tur var å lage en egen ungdomsgruppe under Palestinakomiteen. Med hjelp fra Vennskapsbyprosjektet og Tvibit ble Palestinakomiteens ungdomsgruppe, PUT, startet 17. april De har utviklet seg og blitt en betydelig ungdomsorganisasjon i Tromsø, og gruppen har gjennomført f lere demonstrasjoner, og blitt invitert til å holde appeller ved store arrangementer som 8. mars og 1. mai. PUT ble et eget ungdomslokallag under Palestinakomiteen i Norge i Leder for Vennskapsbyprosjektet og leder ved Tvibit, Christian Hyld, var med PUT på tur til palestina i oktober PUT gjennomførte reisen i hovedsak selv, med både intervju, forberedelser og foreldremøter. Prosjektleder har vært med i prosessen som veileder på planlegging og gjennomføring. Turen ble arrangert i tidsrommet 1. til 11. oktober. Det reiste ni ungdommer fra Tromsø i alderen 16 til 19, Tale Toft, Ingvild Ness, Torkel Fjørtoft, Åsa Oterlei, Stephen Jørstad, Ole Olsen, Sarah Dalan, Margit Grape og Eirik Bjørkund. Prosjektleder ble med da det ble ansett som svært viktig å bli kjent med ungdommene og for å knytte dem til prosjektet. Vi besøkte Stop The Wall, Tamer Institute, Representasjonskontoret i Al Ram, Jordmorprosjektet og Berit Mortensen, møtte Dagfinn Bjørkild fra Norwac, Kirsten Belck-Olsen fra Norsk Folkehjelp, Jan Hugo Olsen fra telemedisin i Tromsø. Dro videre på Political Tour med guiden Abu Hassan, som for øvrig tok gjengen med til Hebron, Nablus, Qualkylia og Dødehavet. PRAKSISPLASS En annen konsekvens av samarbeidet med PUT var da Stephen Nadir Jørstad hadde praksisplass på prosjektet fra 17. mars til 17. juni Stephens oppgave ble å lære om prosjektet, Gaza og utforme egne prosjekt i forhold til Palestina. Han delte kontor med prosjektleder, som f lere av de internasjonale prosjektene. Med Jørstad sin link til ungdommer og miljø som AUF og Operasjon Dagsverk har dette økt prosjektets kontaktflate blant ungdom i Tromsø. Fra oktober 2009 på Tamer Institue i Ramallah, hvor PUT møter ungdom tilhørende organisasjonen.

10 10 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 ANNET ENGASJEMENT Det vi opplever er at mange ungdommer er opptatt av verdens urettferdighet og at de ønsker å gjøre noe med engasjementet sitt. PUT har for flere av dem vært en inngang til å engasjere seg internasjonalt, hvor de med hjelp av prosjektleder og Tvibit for øvrig får veiledning til å sette i gang nye prosjekt. To jenter har startet et prosjekt med ungdom i Gaza som går ut på å samle tegneserier fra Gaza og vise dem i Norge. Dette vil vi høre mer om i neste fase av prosjektet. Resultatmål: 2. Opprette et ungdomsfilmsenter i Gaza. EuroGaza-møte i Barcelona med Astrid Eriksen, Carlos Casamor, Gloria Marcet, Gunhild Johansen og Mohammed al Halabi UNGDOMSFILMSENTER Samarbeidet med Tamer Institute i Gaza har utviklet seg dit hen at de har behov for å danne et filmsenter. Dette er noe vennskapsbyprosjektet har en målsetting om samt at de har et samarbeid med Tvibit om fredskorpsprosjekt Screen som omhandler film. I tillegg har mange av ungdommene deres deltatt på filmkursene som er holdt fra Tromsø. Dette har ført til at forhandlingene om filmhuset har startet og vi håper på å ha det på plass i løpet av fra Kultas forestilling ROM i 2010 Resultatmål: 3. Opprette et videokonferansesenter i Gaza VIDEOKONFERANSE- SENTERET Videokonferanseutstyret som ble levert av Avikom kom inn i Gaza i mai, hvor Nehal Afana tok hånd om det. Videre har Afana prøvd å koble det opp flere ganger, på flere steder, uten at dette har blitt vellykket. Årsaken til dette er tekniske problemer, hvor vi ikke har fått god forbindelse mellom Tromsø og Gaza. Dette gjelder både dårlige internettforbindelse samt strømproblemer. Prosjektet har kontroll på utstyret og håper på å kunne koble det opp i løpet av Effektmål: 1. Skape varig vennskap mellom Tromsø og Gaza 4. Forankre utenrikspolitikken lokalt. REISER I PALESTINA Det er svært vanskelig å komme inn i Gaza, noe som gjør arbeidet mer utfordrende. Likevel har det blitt gjennomført fem reiser til Vestbredden så langt på prosjektet. Turene har vært meget verdifulle og bygget opp nettverket om prosjektet. I mai 2009 reiste blant annet ordfører i Tromsø Arild Hausberg og leder for Gaza-aksjonen Ingrid Evertsen sammen med prosjektleder. Vennskapsbyprosjektet håper på lettelse av blokaden slik at det blir mulig å møte våre samarbeidspartnere i Gaza. Det meste får prosjektet til over Skype, men kan ikke måle seg med å møte mennesker i samme rom. BESØK FRA GAZA Vi har mottatt et offisielt besøk fra Gaza, da internasjonal Rådgiver i Gaza, Mohammed al Halaby, kom til Tromsø i januar Dette var svært viktig da ingen fra det nåværende kommunestyret i Tromsø hadde møtt noen fra kommunen i Gaza. EUROGAZA EuroGaza er et nettverk for de europeiske vennskapsbyene til Gaza, og består av Barcelona, Torino, Dunkerque og Tromsø. Det skulle være et møte i Tromsø i januar 2009, men pga bombingen av Gaza ble dette utsatt på ubestemt tid. 10. og 11. november ble det holdt et nytt møte med Gloria Marcet fra Barcelona. Tillegg kom Paal Holst som opprettet Holst Park i Gaza. I mai 2010 var det et nytt møte i Barcelona hvor prosjektleder og varaordfører i Tromsø, Gunhild Johansen, var med. Mohammed

11 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til al Halaby fra Gaza kommune deltok også. Nettverket er rimelig nytt og vennskapsbyprosjektet har vært en viktig faktor for at det er mer aktivitet i nettverket. Torino og Dunkerque ønsker å delta i større grad, men har av ulike årsaker ikke kunnet stille. EuroGaza ønsker å være en felles stemme for Gaza og belyse Gazas situasjon. Videre er nettverket viktig for erfaringsutveksling for arbeidet med Gaza, hvor vi til tider har lignende og andre ganger forskjellige erfaringer. Det er et mål å komme frem til et samarbeidsprosjekt i løpet av det neste året. SØR-AFRIKA Det planlegges et prosjekt som går ut på å bygge opp solidaritetsnettverk mellom Tromsø og Sør-Afrika. Gaza skal inkluderes i dette arbeidet. Sør-Afrika har erfaringer med forsoningsarbeide etter aparteid-regimet. Disse erfaringene er viktige for hvordan man skal arbeide med Palestina i fremtiden. Initiativet til samarbeidet har kommet både fra Tvibit i Tromsø og Cyrus i Sør-Afrika. Resultatmål 6. Gjennomføre minimum to store nye hittil ukjente prosjektinitiativer skapt av ungdom i programmet Effektmål 2. Utvikle Tromsø som solidaritets by. KUNSTAKADEMIET I RAMALLAH I forbindelse med reisa i mai 2009, tok prosjektleder initiativet til et møte med kunstakademiet i Ramallah, med Khaled Hourani og Henrik Placht. Det som kom frem var at kunstakademiet ønsket et samarbeid med Tromsø slik at kunststudenter fra Gaza kunne få utdanning. Bakgrunnen er at ingen fra Gaza kan gå på den palestinske kunstskolen siden den er i Ramallah, og Tromsø er vennskapsby med Gaza. Kunstakademiet i PUT overleverer skiltet fra Milestone Jerusalem til Tromsø kommune. Med på bilde er Gunhild Johansen, Astrid Eriksen, Arild Hausberg, Vibeke Harper, Stephen Jørstad og Åsa Oterlei. Ramallah kunne formidle kontakter til Tromsø om dette ble interessant. Lignende samarbeid gjøres allerede mellom Ramallah og Trondheim. Dette vil bli fulgt opp i neste fase av prosjeketet. MILESTONE JERUSALEM Deltagelsen i dette prosjektet kom til på reisa i oktober 2010 da prosjektleder og ungdommene kom i kontakt med kunstneren Vibeke Harper fra Hell. Hun hjalp til med gjennomføringen av kunstprosjektet Milestone Jerusalem som er initiert av Khaled Hourani, lederen ved kunstakademiet i Ramallah. I forbindelse med at Jerusalem var arabisk kulturhovedstad i 2009, har Hourani, som ikke kan komme inn i Jerusalem hvor hans barn bor, ønsket å synliggjøre paradokset at mennesker fra alle andre deler av verden kan komme inn. Dette gjør han gjennom å henge opp skilt verden over som viser avstanden til Jerusalem. I Norge ble skilt hengt opp i Oslo, Trondheim, Hell og Tromsø. De er laget av blåglaserte keramikkfliser produsert i Hebron. Skiltet ble overlevert i samarbeid med palestinakomiteens ungdomsgruppe til Tromsø kommune 25. november Tromsø kommune arbeider med å finne et egnet sted til skiltet. FREDSKORPSET Tvibit har utarbeidet et fredskorpsprosjekt som retter seg mot film, hvor det i tillegg til deltagelse fra Tromsø, også skal være deltagere fra Haiti, Sør-Afrika, Kenya og Gaza. Målet er at ungdom fra våre samarbeidsorganisasjoner i disse landene skal komme til Tromsø og lage film ved Tvibit, og ungdom fra Tromsø skal reise ut og lage film der de er. De første ungdommene reiser fra Tromsø i september 2010 til Sør-Afrika og Kenya. I Gaza er Tamer Institute samarbeidsorganisasjon, som vil sende en ungdom til Tvibit våren DU STORE VERDEN Du Store Verden ved Eli Borchgrevink og Nasra Omar planlegger en egen Palestinafestival våren Organisasjonen er interessert i å knytte vennskapsbyprosjektet og PUT til arrangementet, hvor disse vil bli synliggjort ved Litteraturhuset i Oslo i april Den konkrete utformingen vil skje i løpet av høsten 2010.

12 12 Evaluering av Vennskapsbyprosjektet By-til-By mellom Tromsø og Gaza 2008 til 2010 Gaza-Thriathlon - et prosjekt som ble gjennomført i Hip-hop-samarbeid med Danmark Etter at det ble annonsert at Roskildefestivalen skulle donere en million kroner til et hip-hop-senter i Gaza tok prosjektleder kontakt med dem for å finne ut om det var potensiale til samarbeid. Danish Center for Culture and Development er positiv og Louse Pedersen er interessert i dette, da dette kan gi innhold og aktiviteter i senteret. Aktivitetene som her er tenkt er at profesjonelle hip-hopere i Tromsø kan lage musikk sammen med musikere i Gaza over internett. Rockens hus i Tromsø er en viktig partner da de har den nødvendige kompetansen innen musikk. IDRETT Tromsø Idrettsråd ved Britt Leandersen og vennskapsbyprosjektet ønsker å bygge videre på erfaringer fra idrettskursene for jenter i Gaza samt erfaringene med idrett for muslimske kvinner i Tromsø, og lage et tilbud for jenter i Tromsø. Det skal holdes aktivitetslederskurs for jenter i Gaza over Skype. I den forbindelsen skal det også produseres en instruksjonsfilm som skal vise aktiviteter for barn. Dette kommer nok i stand for første gang høsten ANIMASJONSFILM Vår samarbeidspartner i Gaza Fekra Artinstitute og Rasmi Damou, arbeider med animasjonsfilmkurs på skoler og holder kurs for om lag 5000 barn. Han ønsket et samarbeid i forhold til dette feltet, noe som var mulig sammen med animatør Liv-Ragnhild Kjellman. Opplegget var at fem unge ungdommer i Tromsø og fem i Gaza møttes over Skype hvor de diskuterte seg fram til tema som de skulle jobbe med. Temaet ble søppel og forurensing. De laget hver sin film, sendte dem over til hverandre via dropbox på internett og la lyd på hverandres film, for så å sende de ferdige filmene tilbake til hverandre til slutt. Det vil si at Gaza-filmen fikk tromsølyd, og Tromsøfilmen fikk gaza-lyd. Etter dette møttes de igjen på Skype og snakket om hvordan prosessen hadde vært. Resultatet var bra og vi håper på å få gjort et slikt kurs igjen i Ungdommene i begge vennskapsbyene er meget ivrige på gjøre dette på nytt. NUFF Tidligere år har vi fått ungdommer fra Gaza opp til Tromsø under Nordisk Ungdoms Filmfestival, NUFF. I 2008 ble det holdt et filmkurs i Gaza parallelt med NUFF, da det ikke var mulig å reise ut fra Gaza. I 2009 og 2010 ble det lagt til rette for at workshopene ble mulig hvor det var en workshopleder for sju til åtte ungdommer. Filmene ble vist på NUFF sine avslutningsemonier på festivalen. Noen av filmene kan finnes på Youtube: =p1bat2jrw8e&feature=related