Mer informasjon om prosjektet finnes i det vedlagte dokumentet og her:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer informasjon om prosjektet finnes i det vedlagte dokumentet og her: http://bergenstudenten.no/"

Transkript

1 Velferdstinget søker en prosjektleder til Bergenstudentene Målet med prosjektet Bergenstudenten er å hjelpe studententer å få en god boligsituasjon slik at de kan konsentrere seg om studiene. Dette gjøres ved å gå på visninger for utenbys studenter samt boligrådgivning. Mer informasjon om prosjektet finnes i det vedlagte dokumentet og her: Prosjektleders ansvarsområder: - Utvikle konseptet Bergenstudentene ved å skrive retningslinjer, definere utstyrsbehov og mandat - Søke midler hos utdanningsinstitusjonene og Kommune/Fylkeskommune - Planlegge gjennomføring av prosjektet i Sommermånedene. - Rapportere ukentlig til Velferdstingets styre (VS) om fremdriften - I samarbeid med VS bistå ansettelsen av personer til sommermånedene. Prosjektet går fra ansettelse til starten av prosjektet i Juni og det er forventet at personen jobber ut perioden. Det er åpning for at prosjektleder blir prioritert i søknadsprosessen for jobben i sommermånedene. Dette er et honorert studentverv der det blir utbetalt et engangshonorar for arbeidet. Dette honoraret er for 2010 satt til 4000kr og det vil ikke bli betalt feriepenger. Det er åpent for at alle kan søke, men vi søker primært etter SIB tilknyttede studenter. Da det haster med å få prosjektet igang, er fristen for å søke stillingen satt til Onsdag kl 12o0. For spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med undertegnede på eller Søknad med CV sendes til merket med "Prosjektleder BS2010" Mvh Leonard Muvule Kongshavn Leder Velferdsstyret i Bergen

2 - Ekstern rapport 2009 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: 2.

3 S K A L V I H A N O E G J O R T, M Å V I G J Ø R E D E T S E L V! Fremdeles må rundt 88 % av Bergens studenter ut på et tøft, privat marked for å finne seg et sted å bo. SiB har åpenbart mer enn nok med sine egne leietakere, og ingen er til stede for å hjelpe resten. Heldigvis finnes det engasjerte studenter som ser muligheter for å hjelpe sine medstudenter også der andre instanser ikke rekker til. Nettopp slike studenter startet Bergenstudenten i 2003, og nettopp slike studenter har i år sørget for at prosjektets sjette år ble en suksess. Og ikke minst, takket være disse har enda flere av våre medstudenter funnet seg et trygt sted å bo, så de kan konsentrere seg om det de egentlig er her for å studere! - Katrine Sirnes Hjellum, prosjektleder Det er nå bekreftet at jeg har fått leiligheten ( ). Jeg ville bare takke dere for at dere har gått på visning for meg, skrevet rapport, og tatt veldig fine bilder Tusen takk for uvurderlig hjelp! - Klient 3.

4 1. P R O S J E K T E T Bergenstudenten var tilgjengelige for studenter på boligjakt i 10 uker sommeren Prosjektet ble drevet av fire erfarne studenter fra UiB. Åpningstiden var i år, som i fjor, fra kl 09-18, hvorav arbeidstiden for den enkelte ansatte var syv timer. Boligrådgiverne drev med rådgivning om praktiske og juridiske spørsmål knyttet til leie av bolig. I tillegg gikk de på visning for studenter som ikke selv hadde mulighet, økonomisk eller praktisk, til å gjøre det. Arbeidsoppgavene ble i stor grad definert av studentenes behov for hjelp. Noen henvendelser gjaldt helt elementære spørsmål som hvordan man finner bolig, hvor det er fint å bo eller hvor mye det er normalt å betale i leie. Andre henvendelser gikk på avanserte juridiske problemstillinger, mens andre igjen ville ha hjelp til å gå på visning. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) kan tilby studenthybel til omtrent 12 % av Bergens studenter. De andre 88 % må klare seg selv på et tøft privat boligmarked. Målet med prosjektet Bergenstudenten er å hjelpe disse studentene til å få en god boligsituasjon slik at de kan konsentrere seg om studiene. 2. F A K T A 2.1 Tidsaspektet Velferdsstyret var ansvarlig for prosjektet Bergenstudenten og gjennomførte ansettelsesprosessen. Prosjektet startet i uke 25 med to boligrådgivere første arbeidsdag den 15. juni Disse to arbeidet i ti uker. I uke 29 ble Bergenstudenten supplert med to ekstra ansatte som arbeidet i fire uker. Arbeidsperioden var ferdig i uke 34 med siste arbeidsdag fredag 21. august Begrunnelsen for denne tilsettingsprosessen var den ekstra arbeidsmengden i perioden mellom Samordna Opptaks hovedopptak og semesterstart. 2.2 Ansatte og arbeidsforhold Det var i år fire ansatte med noe forskjellig bakgrunn og kunnskap. Tre av boligrådgiverne var jusstudenter, mens en siste ansatt studerte sosiologi. De ansatte hadde blant annet tidligere erfaring fra Bergenstudenten, Jussformidlingen og organisasjonsarbeid samt arbeid med IT. Dette medførte til at Bergenstudenten fikk en bred kompetanse på mange relevante arbeidsområder. De ansatte fant seg også til rette og fungerte godt sammen. 2.3 Statistikk Tidligere års statistikkmal er fulgt opp. Det er registrert telefoner, e-post, oppmøte og visninger, samt tilbakemeldinger fra klienter som har fått boliger Bergenstudenten hvor har gått på visninger. Det er også notert utførte driftsoppgaver og hvilken pressedekning Bergenstudenten har hatt på de ulike tidspunktene. Flere henvendelser fra samme klient er ikke registrert, såfremt det ikke gjaldt en ny boligforespørsel. Malen ble lagret på fellesområdet slik at hver ansatt registrerte fortløpende de henvendelser en selv tok imot. Årets boligrådgivere anbefaler at dette blir fulgt opp til neste år for å sikre en mest mulig nøyaktig registrering. Statistikk over årets henvendelser er vedlagt. 2.4 Regnskap Regnskapet ligger vedlagt. Takk for hjelpa så langt :) Dette er verkleg ei nyttig teneste for studentar! - Klient 2.5 Materiell Generelt Mye av det materielle utstyret fra i fjor har vært vanskelig å finne igjen, blant annet batteri og batterilader til fotoapparat, samt mobiltelefonene. Dette medførte at boligrådgiverne måtte gå til innkjøp av nytt utstyr. 4.

5 2.5.2 Utstyr På bakgrunn av anbefalingene fra i fjor ble det kjøpt inn et nytt kamera helt i starten, samt en vidvinkellinse til bruk ved visninger. Mange av leilighetene og rommene hvor Bergenstudenten har vært har vært relativt små og det kunne blitt vanskelig å få gode bilder. Kjøpet av vidvinkellinsen har derfor vist seg å være svært nyttig ettersom den gir gode bilder i nettopp slike situasjoner. Det ble også kjøpt to mobiltelefoner med telefonnummer som er lagret på SiB. Dersom en ansatt må forlate kontoret er det greit om en får viderekoblet de trådløse telefonene til arbeidsmobilene. Slik slipper man å bruke egne telefoner hvis man må ringe til utleier. Ellers ble det kjøpt inn noe utstyr til bruk ved visninger så som et par kniver, lommelykter og målebånd. Dette ble anskaffet for å finne fuktskader og andre feil ved boligene, men det har vist seg å bli lite brukt. Informasjonsbrosjyrene fra i forfjor ble tatt i bruk i år også uten forandringer. Disse gir informasjon om Bergenstudenten og hjelpen som studentene får. Brosjyrene ble sendt ut til nye studenter i lag med tilbud om studieplass. Det ble også delt ut en del brosjyrer når Bergenstudenten stod på stand i Studentsenteret. Det er fortsatt mange brosjyrer igjen. Som bekledning brukte boligrådgiverne de lyseblå t-skjortene fra i forfjor, med trykk på forside og bakside. Disse ble særlig benyttet på visning og i forbindelse med mediadekning Maler De tidligere brukte standardkontraktene, visningsguidene, reklamasjonsskjemaene og inventarlistene ble også benyttet i år. Disse er kvalitetssikret av vitenskapelige ansatte ved Det juridiske fakultet og utarbeidet i samarbeid med Jussformidlingen i Bergen. Disse har ligget tilgjengelig på kontoret, og vært tilgjengelig for nedlasting på nettsiden. Særlig har visningsguidene blitt brukt av Bergenstudenten på visninger. Denne malen har vist seg å være et meget nyttig hjelpemiddel fordi den gir avkrysningsmuligheter som gjør det lett å registrere og huske forhold ved boligene. De andre malene har derimot blitt lite brukt. Det er likevel greit at disse sistnevnte malene, blant annet inventerlistene, ligger tilgjengelig på kontoret for eventuelle besøkende klienter. Særlig ble det gitt en del informasjon om husleiekontrakter og lignende på stand, hvor det også ble vist til disse malene. Boligvettreglene er også benyttet i år og gir en grei oversikt over ting det er viktig å huske på ved leie av bolig. Listen ligger tilgjengelig på nettiden, og ble i tillegg aktivt delt ut på stand i Studentsenteret. Ellers er det blitt utarbeidet egne interne oversiktelige maler for registrering av visninger og rapporter fra disse, samt noen standardsvar Domener/epost Tidligere var bergensstudenten.no (med to s- er) hoveddomenet. Dette medførte at alt innholdet lå på denne, mens bergenstudenten.no bare var en nettadresse som videresendte brukeren til hoveddomenet. Epostkontoer som ble opprettet med postboks ble også automatisk knyttet opp mot hoveddomenet. Problemet var at Bergenstudenten i alt materiell bruker navnet med én s. Boligrådgiverne ønsket derfor å bytte hoveddomenet til bergenstudenten.no og at bergensstudenten.no skulle videresende til hoveddomenet. Slik fikk også epostkontoen riktig navn. Alt innhold på det gamle domenet ble således slettet og nytt ble lagt inn Nettsiden Nettsiden var et virvar av forskjellige nettadresser og feile linker. Grunnen til dette er trolig at de som har jobbet i Bergenstudenten fra år til år har jobbet fra forskjellige programmer og med hvert sitt system. I år ble nettsiden oppdatert og reorganisert. Alt overflødig ble kopiert til NSUs hjemmeområde og slettet fra serveren. Nettsiden ble utvidet med en engelsk versjon og alt innholdet ble oversatt. Designeren av infobrosjyren ble også kreditert på nettsiden. 5.

6 3. D R I F T E N 3.1 Kontaktkanaler Telefon rapport Mange av henvendelser har vært per telefon. Denne sommeren har Bergenstudenten hatt en del tekniske problemer med de trådløse telefonene, og det er derfor naturlig å tro at noen henvendelser har gått tapt eller har blitt sendt som e-post i stedet Logo Boligrådgiverne var enige om at logoen og særlig bokstavene fra i fjor var utydelig, og deler av logoen fra i forfjor ble derfor benyttet. Resultatet ble en krysning av begge logoene de to siste årene Boligguiden Boligguiden fra tidligere år var veldig bra, men ble til en viss grad utvidet og forbedret i år. I tillegg ble det tatt inn bilder (flyfotoer) fra de forskjellige bydelene, noe som gjorde guiden mer oversiktelig og interessant. Det ble også utarbeidet en engelskspråklig versjon. Boligrådgiverne henviste ofte til Boligguiden ved generelle spørsmål om boligleie i Bergen Transport Ingen busskort var tilgjengelige da arbeidsperioden begynte og to busskort med klippekort ble derfor kjøpt inn til bruk ved visninger. Det kan også være greit å for eksempel laste ned sommeruter for buss som ligger tilgjengelig på kontoret til enhver tid. Selv om mange henvendelser er tatt imot på telefon har boligrådgiverne gått aktivt inn for å henvise klienter til å benytte seg av e- posttjenesten ved forespørsler om å gå på visninger. Grunnen til dette er at det er enklere å formidle større mengder informasjon om både boligen og klienten skriftlig E-post Svært mange av Bergenstudentens klienter benytter seg e-posttjenesten ved første henvendelse. Denne er per tidspunkt og ligger lett tilgjengelig på nettsiden. Ved spørsmål om visninger er som nevnt det mest praktiske å få informasjon skriftlig, og årets boligrådgivere anbefaler derfor neste års ansatte til å oppfordre klienter til å benytte e-posttjenesten aktivt. Mange generelle henvendelser var naturlig nok like, og rådgiverne brukte derfor ofte standardsvar. Dette gjorde klientbehandlingen enklere og mer effektiv. Årets boligrådgivere har i år brukt en felles epostboks med innlogging på mail.bergenstudenten.no. Slik har avsenderadressen på epostene også blitt Oppmøte Sammenlignet med tidligere år har Bergenstudenten fått henvendelser fra flere som har møtt opp personlig på kontoret. Det anbefales derfor at banneret henges opp synlig i vinduet ut mot gangen slik at det ikke skal være tvil hvor Bergenstudenten holder til. Det er også praktisk at standardmalene (se punkt 1.6.3) ligger tilgjengelig på kontoret til hjelp for de klientene som møter opp. Hyppige klientoppmøte gjør det ønskelig at kontoret er bemannet så mye som mulig i åpningstiden. 6.

7 3.1.4 Stand Bergenstudenten sto på to stander i Studentsenteret den siste uken i arbeidsperioden. Formålet var å profilere Bergenstudenten og gjøre prosjektet kjent blant nye studenter. I tillegg tok rundt ti personer kontakt. Selv om de aller fleste som tok kontakt allerede hadde skaffet seg plass å bo, delte boligrådgiverne ut mange brosjyrer og ga juridiske og praktiske råd ved leieforhold. På lik linje med annen mediaomtale og pressedekning er dette en god måte å drive merkevarebygging på. Jeg fikk hybelen. Tusen takk for all hjelp! :D - Klient 3.2 Visninger Generelt Bergenstudenten driver ikke med boligformidling, altså ved utlysning og reklamering av boliger til studenter. Det kan tenkes at dette må komme tydeligere frem på nettsiden til neste år ettersom rådgiverne har mottatt mange spørsmål om slik formidling både fra studenter og utleiere. Bergenstudenten skal gi generell veiledning, både praktisk og juridisk, angående boligspørsmål til studenter som skal studere i Bergen, og gå påvisninger for de studenter som ikke har mulighet til dette. Årets boligrådgivere har erfart at visningsassistansen er den viktigste hjelpen Bergenstudenten yter studenter som skal studere i Bergen. I denne perioden befinner mange nye studenter seg i en ny og spent situasjon, og et av de viktigste formålene til Bergenstudenten må derfor også være å forhindre at studenter tar sjansen og leier usett, eller tar til takke med boliger av svært lav standard. Bergenstudenten anbefalte derfor ingen studenter å leie bolig hvor det er store fuktskader, ettersom dette på lang sikt kan gi alvorlige helseplager. Det er også viktig at slik informasjon blir gitt ved generelle spørsmål om leie av bolig Selve tjenesten Visningsassistansen foregikk ved at klienter sendte informasjon til Bergenstudenten om den boligen de ønsket visningsassistanse til. Klientene må selv avklare med utleier, eller annen kontaktperson, om Bergenstudenten kan komme på visning i deres sted. Det er også viktig å presisere for klientene at de må få avklart om det kan avtales en privat visning. Åpne visninger vanskeliggjør klientens mulighet til å få leiligheten og Bergenstudenten går derfor som hovedregel ikke på åpne visninger. Når dette er avklart må klientene sende informasjon om boligen, helst i form av e-post hvor de for eksempel sender en link til annonsen på internett. Dette gjør det blant annet enklere for oss å notere ned relevant informasjon. Klienter ble anmodet om å sende en presentasjon om seg selv med bilde som ble overlevert til utleier på visningen eller per e-post. Utleiere har stort sett satt pris på å få slik informasjon, og boligrådgiverne er sikre på at det i flere tilfeller har hatt betydning i deres avgjørelse om hvem som skal få leie. Tusen takk for flott hjelp og rapportering. Det er et fantastisk bra tilbud at dere går på visning for sånne som meg som bor langt unna. Jeg valgte på bakgrunn av deres rapport og bilder å takke nei til leiligheten dere var på visning for meg på. - Klient Rapporter For å få til en noenlunde lik praktisering av rapportskriving har boligrådgiverne utarbeidet en standardmal som er å finne på fellessiden. Denne er oversiktelig inndelt i de viktigste forholdene ved boligen som en leietaker bør vite om. I utgangspunktet har rådgiverne tatt sikte på å foreta en objektiv vurdering av boligenes standard. Ettersom Bergenstudenten også skal gi veiledning og råd gis også avslutningsvis en anbefaling eller fraråding til klienten om leie av boligen. Det kan også være greit å nevne de juridiske aspektene ved leieforholdet, og særlig ved de husleiekontrakter som ikke er i tråd med husleieloven eller stiller andre mindre 7.

8 rapport gode betingelser for leietaker. Bergenstudenten har fått gode tilbakemeldinger på rapportenes grundighet av klienter. Rapporten konverteres til pdf-format og sendes til klienten. Dette gjør at det ser mer profesjonelt ut, samt at det vil bli vanskeligere for mottakeren å endre det skriftlige innholdet. Årets rådgivere anbefaler at denne rutinen følges opp til neste år. Bildene som ble tatt av boligen er ikke lagt inn i rapporten, men lagret på en nettside (se punkt 2.2.4) som klientene enkelt får tilgang til ved å trykke på vedlagt link i besvart e-post. Dette har fungert veldig bra. flere henvendelser fra diverse aviser, og Bergenstudenten fikk store oppslag i de største lokalavisene, BT og BA. Bergens Tidende ønsket til og med å være med Bergenstudenten på en åpen visning, noe som dessverre ikke kunne gjennomføres i tråd med avisens ønsker. 4.3 Annen medieomtale En av de ansatte ble også intervjuet i radio NRK Hordaland. Dette ga prosjektet en god omtale av Bergenstudenten som organisasjon, behovet for visningsassistanse og generelle råd og veiledning til nye studenter. Intervjuet varte ca 5 minutter. Jeg vil ( ) takke dere for deres hjelp og anbefalinger. Rapportene deres har skjerpet øyet mitt for hva man må legge merke til på visninger. Lykke til videre, dere gjør en fantastisk jobb! - Klient Bilder Bilder fra visningene er i år lagret på opprettet medlemskonto på nettsiden Dette er en veldig brukervennlig nettside som gjør det enkelt å laste opp og lagre mange bilder samtidig i motsetning til foto.no som ble brukt i fjor. Bergenstudenten har betalt for bruk av denne tjenesten i ett år. Oppslag i BT Wow, takk for hjelpen, dette så flott ut (både rapporten, bildene og leiligheten). - Klient 4. MEDIA 4.1 Generelt Presseomtale er særdeles viktig for prosjektet. Erfaringer tyder på at til mer Bergenstudenten blir omtalt i media, til flere henvendelser får en. 4.2 Pressemeldinger til aviser Det ble sendt ut pressemeldinger til svært mange aviser andre uken i juli. Det kom inn 8.

9 5. D E A N S A T T E Tor Kvam Goksøyr 27 år 5. studieår master i rettsvitenskap Erfaring fra bl.a. Jussformidlingen Maria Glenna 25 år 5. studieår master i rettsvitenskap Erfaring fra bl.a. Røde Kors, Raftostiftelsen og Amnesty Gunhild Lauvsnes 23 år 4. studieår master i rettsvitenskap Erfaring fra bl.a. Raftostiftelsen og studentmenighetsrådet Gunhild Brubakken 26 år Master i sosiologi Erfaring frå bl.a. Kulturstyret og Studentparlamentet ved UiB V E D L E G G Vedlegg 1: Statistikk Vedlegg 2: Regnskap 9.

10 Tlf E-post Oppm. Visn. Fått bolig Kommentarer JUNI Uke Opplæring 16 4 Diverse innkjøp i uke Uke Diverse innkjøp i uke Uke Totalt juni Tlf E-post Oppm. Visn. Fått bolig Kommentarer JULI Uke Utsendelse av pressemeldinger Uke Intervju av BT og BA 14 1 Oppslag i BT og BA Intervju, NRK Hordaland (radio) Intervju - Utd. i Bergen og Finansavisen Utsendelse av pressemeldinger m/bilder Uke Uke Intervju - BA og BT Totalt juli

11 Tlf E-post Oppm. Visn. Fått bolig Kommentarer August 1 2 Uke Uke Uke Stand Stand Totalt august

12 Budsjett og regnskap Bergenstudenten 2009 Utgifter Budsjett Regnskap Lønn inkl. arb.avg Trykk Brosjyre ,5 Trykk stillingsannonse Annonsering Bekledning Opplæring 1000 Kontorutstyr Transport Bespisning Kopiering og telefon 4500 Diverse Sum Spesifisert regnskap for Bergenstudenten 2009 Dato Innskudd Debit Sum Merknader Uttak ,5 4879,5 Frukt i forbindelse med opplæring ,5 To mobiltelefoner, diverse verktøy/utstyr, ,5 mat , ,5 Diverse skriveutstyr Kamera, Nikon Coolpix og minnekort, , ,5 batterier , ,5 Matvarer , ,5 Kontorrekvisita , ,5 Taxi, matvarer ,5 3307,5 Uttak , ,5 2 busskort, radio, en bordvifte , ,5 Bussbilletter ,5 198, Matvarer Kontorrekvisita (whitebord m.m.), is Kontorrekvisita (mappe) Busskort (12 nye klipp) ,5 1728,5 Matvarer , ,5 2 bussbilletter , ,5 Matvarer (2 pizza, brus) , ,5 Bussbilletter , ,5 Bussbilletter , ,5 Kontorrekvisita , ,5 Kontorrekvisita , ,5 Taxi , ,5 Taxi , ,5 Bussbilletter , ,5 Busskort (24 nye klipp) Sum ,5 163,5 4.

Rapport Bergenstudenten 2008

Rapport Bergenstudenten 2008 Rapport Bergenstudenten 2008 1. PROSJEKTET Prosjektet Bergenstudenten.no er et samarbeid mellom NSU Bergen, Norges Handelshøyskoles Studentforening og Studentparlamentet på HiB. Prosjektet har vært aktivt

Detaljer

- Ekstern rapport 2011

- Ekstern rapport 2011 - Ekstern rapport 2011 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: www.bergenstudenten.no 2. B R E N N H E T B O L I G M A R K E D I B E R G E N rapport 2011. Det er et tøft leiemarked

Detaljer

- Ekstern rapport 2010

- Ekstern rapport 2010 - Ekstern rapport 2010 Grafisk utforming og bilder: Bergenstudenten Elektronisk utgave: www.bergenstudenten.no Foto: (Gruppebilde side 3, profilbilder av de ansatt) Utdanning i Bergen 1. D E F L E S T

Detaljer

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 I regi av Velferdstinget i Stavanger Av: Tonje Hakvaag og Charlotte Søyland Rapport fra Boligassistenten i Stavanger Innhold DEL 1: PROSJEKTET... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Metodehåndbok i boligframskaffelse. Metodehåndbok i Boligframskaffelse

Metodehåndbok i boligframskaffelse. Metodehåndbok i Boligframskaffelse Metodehåndbok i Boligframskaffelse BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKT METODEHÅNDBOK BAKGRUNN FOR BOKEN Beholde Dokumentere videreutvikle ROLLER Metodehåndbok i boligframskaffelse KARTLEGGINGSPROSESSEN

Detaljer

Oslo kommune Velferdsetaten. På lag med kommunen. en veileder for private utleiere

Oslo kommune Velferdsetaten. På lag med kommunen. en veileder for private utleiere Oslo kommune Velferdsetaten På lag med kommunen en veileder for private utleiere 1Å leie ut 2I denne veilederen 3Kommunen og bydelene 4Hva kan bydelen/ kommunen tilby i et samarbeid 5Hva kan og bør man

Detaljer

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2017

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2017 Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2017 I regi av Velferdstinget i Stavanger Av: Markus Bergersen Uldal og Christian Harmens Skjelbakken Rapport fra Boligassistenten i Stavanger Innhold DEL 1: PROSJEKTET...

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT)

Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) Utveksling til Queensland University of Technology (QUT) På Høgskolen i Østfold avdeling Halden studerer jeg Internasjonal Kommunikasjon, og fikk i den forbindelse mulighet til å ta fjerde semester i utlandet.

Detaljer

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold

Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Rygeneundersøkelsen 2012 -lysglimt i den jærske mold Metalldetektor-undersøkelse i Hå og Klepp 26. - 29. april RAPPORT ETTER GJENNOMFØRING MED REGNSKAP I samarbeid med: Klepp kommune Et samarbeid med entusiasme

Detaljer

FAKTA OM FROST EIENDOM:

FAKTA OM FROST EIENDOM: FAKTA OM FROST EIENDOM: Frost Holding AS er familieeid. Startet opp i 1943 av murmester Ola Frost. I dag omfatter konsernet Frost Holding AS ca. 1300 boliger og hybler til leie, og i tillegg ca 12000m2

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 09.08.07 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Velkommen til våre nye beboere 2. Totalplan for hagen vår 3. Gjennomgang av plassene i sykkelrommene 4. Kommunikasjon mellom

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Læring, fellesskap og demokrati

Læring, fellesskap og demokrati Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap. Læring, fellesskap og demokrati 2 1-2-3 KURS! Så flott at du

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se

Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se Tusen takk for at dere gikk på visning for oss! Det var veldig informativt, og gjorde det tryggere for oss som ikke hadde peiling på hva vi skal se etter i en leilighet. Vi har takket ja til leiligheten,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014

Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum. Bærum Kulturhus 1. April 2014 Informasjonsmøte Leietakere og andre kulturaktører i Bærum Bærum Kulturhus 1. April 2014 Velkommen til Bærum Kulturhus Agenda: Nye Bærum Kulturhus (Programansvarlig Tore Johansen) Presentasjon av Ny scene

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst.

NY BOLIG? En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger kommune. Brosjyren er med enkel tekst. En brosjyre for voksne med funksjonshemning om boliger i kommune Brosjyren er med enkel tekst. Utgave 2-2007 Hvor får du hjelp?... Hjelper deg med å fi nne en bolig. Tar i mot søknaden din om bolig. Sjekker

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Søknad om tilskudd. Dato:

Søknad om tilskudd. Dato: Søknad om tilskudd Vi søker med dette om fast, årlig driftstilskudd til drift av Økonomiformidlingens virksomhet. Det tilskuddet vi søker om er støtte til vår husleiepost pålydende 60 000 kroner årlig.

Detaljer

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte.

Nivået er ganske spredt siden AAU har kjørt rullerende opptak fram til nå. Men studentene er engasjerte og konkurranseinnstilte. Erfaringsrapport fra Aalborg Universitet 1. Type avtale du reiser ut på : Nordplus 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: Urban Design 3. Hvilket semester i studiet ved UiS reiser du ut?: 4. semester 4.

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

JUR103 1 Kontraktsrett I

JUR103 1 Kontraktsrett I JUR103 1 Kontraktsrett I Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR103, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 JUR103, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR103, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo

juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo juridisk, sosialfaglig og økonomisk rådgivning i Oslo IKONER: Denne brosjyren er ment som en praktisk guide til tilbud i Oslo innenfor økonomiske, juridiske og sosialfaglige områder. For problemstillinger

Detaljer

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din

Steg for steg. Sånn tar du backup av Macen din Steg for steg Sånn tar du backup av Macen din «Being too busy to worry about backup is like being too busy driving a car to put on a seatbelt.» For de fleste fungerer Macen som et arkiv, fullt av bilder,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Landåstorget Seniornett klubb

Landåstorget Seniornett klubb Landåstorget Seniornett klubb Dokumentasjon for klubbens "sommermøte" onsdag 12 juni. Tema: Foto- / billedbehandling Når man i dag kjøper et fotoapparat får man som regel også med: - minst en CD/DVD plate

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Hvordan innføre studentbevisappen

Hvordan innføre studentbevisappen Hvordan innføre studentbevisappen HiOA tok i bruk appen høsten 2014 og UiB våren 2015 Hva skal til skal til for å ta i bruk Studentbevisappen? Gro Christensen, HiOA Geir M. Vangen, FSAT Øystein Ørnegård,

Detaljer

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging

Opptak til UiO Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Opptak til UiO 2017 Mali Ø. Haugen Seksjon for opptak og tilrettelegging Årets NOM-opptak i tall UiO har 97 søknadsalternativer i det samordna opptaket UiO hadde 18450 1.prioritetssøkere Antall tilbud:

Detaljer

/54 Y L,\ Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep Oslo

/54 Y L,\ Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep Oslo Kommunal- og regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Norsk Studentunion (NSU) Thorvald Meyers gate 7 0555 Oslo 12.02.2008 NSUs høringssvar til endringer i husleieloven,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.09.2009 Ref. nr.: 09/13510 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg:

Spørreopplegget i årets utgave av Studiebarometeret vil i stor grad ligne på fjorårets opplegg: Denne analysen beskriver hvilke tiltak institusjonene kan gjøre for å oppnå høy svarprosent på spørreundersøkelsen Studiebarometeret. Analysen baserer seg på erfaringer fra pilotundersøkelsen som ble gjennomført

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post

BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post DYSLEKSI BRUKERMANUAL WEB-publisering og e-post Side 2 DYSLEKSI E-POST (ventelo) Logge seg inn på e-post, s. 3 Endre passord, s 4 Automatisk videresending og feriebeskjed, s 5 Lese e-post, s 6 Skrive e-post,

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G

KNUT GEORG ANDRESEN M A N N E N S O M V I L L E D Ø LY K K E L I G KNUT GEORG ANDRESEN MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Knut Georg Andresen MANNEN SOM VILLE DØ LYKKELIG Fair Forlag AS Copyright Fair Forlag AS 2012 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsdesign: MAD

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING

HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSFORMIDLING 2014 2015 Formidlingsoppdraget Det ligger til samfunnsoppdraget for Det juridiske fakultet å formidle sresultater og kunnskap på høyt nivå, og være en sentral aktør

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet!

Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Sett din egen bedrift og landets mest dynamiske region på norgeskartet! Vis fram din bedrift og styrk omdømmet for bedriften og regionen! Legg grunnlaget for framtidig rekruttering! Delta på workshops,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Internasjonale studenter utfordringer knyttet til trang økonomi. Aina Hunder, Studentsamskipnaden i Oppland

Internasjonale studenter utfordringer knyttet til trang økonomi. Aina Hunder, Studentsamskipnaden i Oppland Internasjonale studenter utfordringer knyttet til trang økonomi Aina Hunder, Studentsamskipnaden i Oppland Utenlandske studenter hos Studentsamskipnaden i Oppland Definisjon: Utenlandske studenter er personer

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012

SOMMERJOBB FOR UNGDOM. Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 SOMMERJOBB FOR UNGDOM Fokus på barn og ungdom 30.08.2012 Presentasjon : Prosjektleder i fritidsenheten i Sønder Nordstrand Bydel. Ingen presentasjon på skjerm Ligger litt info. Mitt hovedprosjekt. Ansvar

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Veileder til EO-fondet 2014/2015

Veileder til EO-fondet 2014/2015 Veileder til EO-fondet 2014/2015 Denne veilederen er til for deg som søker om midler fra EO-fondet, og skal hjelpe til med søknadsprosessen. Går du systematisk gjennom denne listen når du skriver søknad,

Detaljer

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund

Nordisk Epilepsidag. - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Nordisk Epilepsidag 2015 - Et informasjonsprosjekt fra Norsk Epilepsiforbund Sammendrag: I dette prosjektet ville Norsk Epilepsiforbund arrangere en felles informasjonskampanje i alle lokalforeninger.

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Hybelboer i Elverum 2015-2016

Hybelboer i Elverum 2015-2016 Hybelboer i Elverum 2015-2016 Elverum videregående skole Oppdatert 08.01.16 Velkommen til Elverum Velkommen til Elverum og Elverum videregående skole! Når du leser denne brosjyren, tenker du antakelig

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere.

1. Henvendelser fra lokale medier på jakt etter lokale vrier kan besvares av kretsledere, ledere i lokale grupper og speidere. Profilering i media Nedenfor kommer noen små tips til hvordan kretsen og gruppene kan profilere seg i media. Nå står jo som kjent mange kretsleirer for tur og mulighetene er mange for å promotere KFUK-KFUM-speiderne

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai

GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG. mai GODE UTLEIEBOLIGER FOR UNGE MENNESKER JENS HOLES VEI BO BRA SOM UNG SØKNA DSFRIS 12 mai T NYE UTLEIEBOLIGER FOR UNGDOM HUSLEIE KR. 7 000,- PR. MÅNED, 1. ETASJE HUSLEIE KR. 7 400,- PR. MÅNED, 2. ETASJE

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere.

Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Tilganger Her kan du lese om forskjellige tilgangsområder, passord, utlogging og tilslutt en gjennomgang av hvordan man håndterer skrivere. Ås kommunes nettverk Ås kommune har tre nettverk Administrasjonsnett

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Til: Velferdstinget i Bergen Dato: 15.03.10 Fra: Styreleder Edwin Forstrøm Sak VT 86/10 Orientering fra styret i SiB Orientering.

Til: Velferdstinget i Bergen Dato: 15.03.10 Fra: Styreleder Edwin Forstrøm Sak VT 86/10 Orientering fra styret i SiB Orientering. Studentsamskipnaden i Bergen Orientering til Velferdstinget i Bergen Til: Velferdstinget i Bergen Dato: 15.03.10 Fra: Styreleder Edwin Forstrøm Sak: Sak VT 86/10 Orientering fra styret i SiB Orientering.

Detaljer

Sluttrapport fra 2005

Sluttrapport fra 2005 Sluttrapport fra 2005 bergenstudenten.no Over 40 % økning Økt pressedekning Utvidet tilbud Mer samarbeid elektronisk utgave på: bergenstudenten.no Hushaiene har gode tider (...) Tusenvis blir tvunget ut

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvordan lage en hjemmeside

Hvordan lage en hjemmeside Hvordan lage en hjemmeside En kort introduksjon til produksjon, editering og publisering av Torbjørn Meling Introduksjon Vi skal nå gå gjennom noen steg som forklarer med tekst hvordan man kan bruke Microsoft

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer