ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve"

Transkript

1 Skattedirektørens informasjonsmedarbeider kunne fortelle at dette hadde sammenheng med pris- og avgiftsharmonisering i EU og en bestemmelse i EØS-avtalen som gjorde at vi nå måtte skatte av den gevinsten vi får på å handle billig i EU-land... Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. Det er lov å lure og narre folk, si usannheter og få folk til å dumme seg ut. Til og med statsråder og seriøse medarbeidere i Skattedirektoratet stiller opp i NRKs sendinger og er med på de reneste løgn-orgier, lokalpolitikere lar seg bruke i media, stiller opp med bilde og de mest fantasifulle saker. Jo flere som lar seg lure, desto bedre ETIKK Tekst: Trygve Skanding I dag er det lov å lyve Fra NRKs nettsider: Mange Nitime-lyttere reagerte med sinne da de fikk vite at alle skatteyteres inntekt var påplusset kroner i den ferdigutfylte selvangivelsen som nå er på vei ut i posten. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. 1.april-narreriet er en eldgammel skikk. I middelalderens strenge klassedelte samfunn var det mange steder en gammel tradisjon at det en dag i året var lov å bryte de strenge lovene for det som var rett og galt. Det var lov å narre, og man kunne symbolsk snu oppned på det strenge herre-mester-forholdet. Man valgte et vanlig menneske til konge for en dag. Narrenes dag var en gammel tradisjon som har overlevd til i dag, i katolske land som en del av karnevalsfeiringen. 8 9

2 Organisert og akseptert løgn? I middelalderen fungerte denne ene dagen da det var lov å bryte strenge lover en form for sikkerhetsventil i et ellers strengt samfunn. I vår tid er 1.april-narringen mer en kollektiv underholdning der media går foran. Media bryter sine egne strenge regler for å underholde oss. Du kan etter hvert få en statsråd til å gjøre mye i media, i underholdningsøyemed, men ikke stille opp på falske intervjuer Det er neppe noen som kaller skattedirektoratets NRK-medvirkning 1. april for u-etisk, men andre dager i året ville den være det. I teorien er det u-etisk å lyve, i praksis er det lov, men bare 1. april, i kontrollerte former. Vi leker med virkeligheten, snur opp ned på den og vante forestillinger. Slik lek og manipulering med virkeligheten er vi kjent med fra litteratur, teater og film. Vi vet eller får vite eller skjønner - at det ikke er virkelig, det er en skuespiller som spiller en samferdselsminister. Det blir spill. og lure folk i stor stil er Orson Welles hørespill i amerikansk radio i 1938.En radioproduksjon basert på H.G. Wells bok The War of the Worlds var laget så realistisk og skremmende at tusenvis av mennesker trodde at New Jersey ble invadert av skapninger fra Mars. Hørespillet skapte panikk og redsel blant mange lyttere. Grunnen til at mange trodde det som ble hørt var at hørespillet hadde form av en nyhetssending, direkte reportasjer fra invasjonen. Vi er vant til å stole på medias nyhetssendinger (bortsett fra 1. april), på samme måte som vi - stort sett stoler på autoritetspersoner som politi, lærere dommere. Vi viser foreldre ulike grader av tillit, og vi viser tillit til utvalgte medier. Vi viser generelt tillit til at media gjengir korrekt og ikke lyver - bortsett fra 1. april Vi er også nødt til å vise tillit til mennesker i det daglige. Vi tar det som en selvfølge at folk stort sett ikke lyver eller lurer oss, snyter oss i forretningen eller stjeler fra oss. Samfunnet er bygget på tillit. Vi må stole på folk, og samfunnet har etablert de som alvorlig bryter normene og delvis belønner de som følger og skaper gode normer og fremmer etikk og moral. Quis custodiet ipsos custodes? Hvem skal vokte vokterne? Problemstillingen var kjent allerede i romertiden. Vi velger våre voktere, i form av politi, rettsvesen, politikere og andre autoritetspersoner, men hvem passer på disse igjen? Hva skjer når tillitspersoner misbruker makt og myndighet? Vi vet at det skjer, og det skremmer oss når det skjer. Vi forventer også at mediafolk lever opp til visse regler og har en viss standard når det gjelder oppførsel og etikk. Vi leser og hører av og til om overgrep begått av autoritetsog tillitspersoner, og det er alvorlig for samfunnet når slikt prinsipper når personer som skal utøve makt, ha tillit og respekt bryter skrevne og uskrevne lover. Vi forventer også at mediafolk lever opp til visse regler og har en viss standard når det gjelder oppførsel og etikk. En del slike regler og normer finner vi i medias eget regelverk, Vær varsom -plakaten. Medlemmer av Norsk Journalistlag forplikter seg til å følge disse reglene, men det skjer stadig overtramp, og en egen klagenevnd, Pressens faglige utvalg, tar seg av disse. Utvalget er sammensatt av erfarne fagfolk. Både fra media selv og utenfra. De har ingen dømmende myndighet, men mediene har forpliktet seg til å lytte til og offentliggjøre utvalgets avgjørelser. De har dermed en viktig korrigerende funksjon i mediesamfunnet. Journalist er et fritt yrke, det kreves ikke noe sertifisering eller godkjennelse for å kalle seg frilans journalist. Det finnes mange som utøver journalistyrket uten noen form for utdannelse eller kjennskap til regler og normer. Mangelen på krav til de som driver med journalistikk kan være en av årsakene til at yrkesgruppen generelt har liten - Marsboerne er landet! Det mest berømte eksempel på å manipulere med virkeligheten 10 et vokter -system som straffer skjer. Det er brudd på viktige tillit hos folk flest. 11

3 Etikk, moral og sannhet Det er ikke lett å skille de to begrepene fra hverandre, og i daglig språkbruk står de to ofte for det samme. En enkel forklaring er at etikk er teorien og moral er praksisen. Vi bygger på en etikk når vi utøver en moral. Det etiske grunnlaget kan være forskjellig, basert på religion eller overbevisning eller kultur og tradisjoner. Vi snakker ofte om etiske lover eller normer som er mer eller mindre fast, mens moral er knyttet til handling, adferd eller praksis. I det daglige bytter vi tillit med hverandre, vi inngår små adferdskontrakter, vi stoler på hverandre. Venner vil ikke hverandre vondt. Tone utenfor skolen, møter klassekamerat Svein: - Hei! Hva synes du om håret mitt? Klippet meg i går Er det bra? - Nei, det er helt grusomt, direkte ukledelig, du ser helt umulig ut! Tone: -??!! komiske og katastrofale. Etikk og moral er ikke knyttet til absolutt sannhet i alle sammenhenger. Vi fornærmer ikke hverandre hele tiden, vi forteller ikke alt, vi sorterer og redigerer det vi sier og formidler, mer eller mindre bevisst. Vi tar hensyn og viser høflighet, vi er snille med barn og eldre, vi sårer helst ikke mennesker bevisst. Alf Prøysen: Den første løvetann om den lille gutten som har plukket en løvetann: Å nei så menn, sa pjokken jeg skal ta den med til mor, så sier hun at den er fin og jeg er veldig stor. Det si r hun for å trøste deg, sa de som stod omkring, for du er bare fire år og skjønner ingenting Det er ikke alltid nødvendig å fortelle sannheten, i privatsfæren tar vi hensyn og er tolerante. En ubehagelig sannhet forteller vi bare hvis den er til den andre personens beste. Hensikten helliger midlet Uttrykket er hentet fra og ble kjent gjennom den katolske kirkens inkvisisjonsmetoder, som aksepterte tortur for å fremtvinge tilståelser om kjetteri. Frem til våre dager er tvang i det gode tjeneste blitt hevdet som et nødvendig onde og prinsipp. I krig møter vi ofte problemstillingen: For å få redde mange av egne liv kan det være nødvendig å bruke fysisk og psykisk tvang overfor representanter for fienden. Man definerer da egen sak som god og høyverdig, og å bryte egne og felles lover og prinsipper blir et nødvendig onde. Medisin smaker vondt, men gjør godt Er det etisk riktig å bryte lover eller opptre uetisk - i det godes eller i sannhetens tjeneste? Den tyske forfatteren og journalisten Günther Wallraff ble forbilde for mange journalister da han på 70-tallet laget reportasjer fra innsiden av ulike bedrifter, der han ble ansatt under falsk navn. Blant annet ble han ansatt i avisen BILD, og avslørte avisens tvilsomme praksis og metoder. Forfattere har ofte forestilt seg et samfunn eller en tilværelse - Hm, sjekk buksesmekken din, der alle snakker bare sant, skjorten din stikker ut uten enhver form for løgn. Konsekvensene kan være både 12 13

4 Er det etisk riktig å bryte lover eller opptre uetisk - i det godes eller i sannhetens tjeneste? Hans metoder ble svært omdiskutert og kritisert, selv om han fikk mye ros og oppmerksomhet for det han fant ut av og avslørte. I dag er det stort sett enighet blant de aller fleste journalister at Wallraff-metodene ikke er etisk riktige, og at de bare må brukes i ytterste konsekvens, en slags journalistikkens nødparagraf. Det er særdeles vanskelig etisk dilemma å vite når man selv må bryte lover og regler for å nå frem til sannhet, og det er enda mer tvilsomt når dette valget skal gjøres av enkeltpersoner etter eget hode og forgodtbefinnende. Når medier skal ta slike avgjørelser kan det bli en avveining mellom det kommersielle og det etiske riktige Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Etikk og konsekvenser Etikk i det daglige og i media dreier seg om konsekvenser. Media har makt og påvirkningsmuligheter, og media kan skade grupper og enkeltpersoner. Når media griper fatt i en sak eller en person må de hele tiden tenke på konsekvensene av det de gjør, måten de gjør det på. De må ta hensyn til personene som er direkte involvert, indirekte blir involvert. De fleste av oss har familie som i særlig grad blir trukket med i en sak hvis vi selv havner i medias søkelys. Skoleavisredaktør Mette og journalist Tor: - Har du skrevet intervjuet med Fredrik? - Ja, og han sa utrolig mye dumt. Jeg har fått med meg det meste, han dummer seg fullstendig ut. Han er ikke helt med i alt han gjør og sier, jeg tror egentlig han ikke er klar over hva - Det blir det ikke! Vi trykker det ikke! Han skader bare seg selv, det er åpenlyst at han bare sier dette for å vise seg. Han kommer til å angre på det straks han leser det og andre leser det. Vi er nødt til å vise hensyn og være menneskelige. Jeg snakker med ham Et av de viktigste punktene i medias Vær varsom -plakat handler om å beskytte mennesker mot seg selv Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Medias virkemidler er tillokkende på mange, en dags eller 15 minutters berømmelse får mange til å gjøre ting de ofte angrer på senere. Ikke alle er klar over konsekvensene ved å dumme seg ut, ofte for penger. De blir stemplet for lenger enn berømmelsen og beundringen, som ofte bare dreier seg om at man synes det Medias virkemidler er tillokkende på mange, en dags eller 15 minutters berømmelse får mange til å gjøre ting de ofte angrer på senere Folk er villig til å gjøre mye når media spør, og enda mer når media presser eller tilbyr penger. I vår tid er ulike reality-show basert på at mennesker er villige til å ofre litt av sin integritet og sitt privatliv for penger og kort berømmelse. Ofte dreier reality seg om å være villig til personlig fornedrelse og utholdenhet, til å blottlegge seg selv og sine følelser for å bli beundret eller oppnå noe. I underholdningssammenheng kan det virke som om media har glemt den viktige paragrafen Det samme gjelder bruk av skjult mikrofon å gjøre opptak uten at den man snakker med er gjort oppmerksom på det. han sier. Det er et knall-intervju! er modig å stille opp

5 Tipse eller sladre? De fleste medier i vår tid henvender seg til lyttere og lesere og ber om tips og nyheter tipset har vi hatt i mange år, og på sitt beste kan slik kontakt med publikum føre til at gode saker blir tatt opp og belyst av media. Men slik tipsing kan også ha en negativ virkning på oss, vi kan lett overskride grensen til kikking eller sladring på medmennesker. Diskusjonen om tipsing fikk ny aktualitet da noen dagsaviser etterlyste bilder tatt med mobiltelefonkamera. Vi blir alle objekter for hverandre, ikke lenger medmennesker. Kjendiser har i alle år vært utsatt for denne formen for kikking. De oppfattes som offentlige personer som det er akseptert å stirre på, ta bilder av i private sitasjoner. De såkalte paparazziene er fotografer som har spesialisert seg på å jakte på kjente personer og ta bilder. som vaktbikkjefunksjonen til media er det å beskytte mennesker og grupper mot andres angrep og forsøk på å plassere dem i medias søkelys. Sladrehank eller fløyteblåser? Med-elev Torgeir til skoleavisredaktør Mette: - Var det nødvendig å skrive om den saken!? Det var ingen som ble skadet og ingen som klaget det var bare en fleip, og det vet jo alle egentlig. Selv om dere ikke nevnte navn, så skjønte alle at det var oss to det dreide seg om. Saken kunne vært glemt for lengst, han har ikke gjort noe med det. - Dere plaget en skolekamerat, det dere gjorde var en rasistisk handling dere gikk løs på og plaget en farget meddelev slik at vedkommende holdt seg borte fra skolen i flere dager! Dere har ikke akkurat vist anger eller bedt om unnskyldning på noen måte. Tvert imot har det vært fleiping og vitsing i etterkant. Det er ganske usmakelig og blitt et dårlig miljø etter dette, det er i ferd med å spre seg til hele skolen. - Men det dere skrev skader skolen også, lokalavisen har tatt det opp, og Rektor har laget mye bråk og forlanger oppklaring. Det er dere i skoleavisen som må ta ansvaret hvis dette nå blir en stor sak. Medias har lenge hatt det som sin oppgave å beskytte enkeltpersoner og grupper, vise overgrep og tale svake og undertryktes sak. Avsløringer av misforhold, undertrykkelse eller urettferdighet er noe vi forventer av media. Enkelte medier har egne gravegrupper, som ofte bruker mye tid på alvorlige enkeltsaker. Når myndigheter, næringslivsinteresser, grupper dysse ned eller skjule misbruk eller overgrep er det medias oppgave å finne ut av dette, skape debatt og kanalisere samfunnskritikken Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. 1.5.Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institus- De fleste av tipsene media får eller kommer over går i papirkurven. Media må hele tiden tenke på konsekvensen av det de gjør, vurdere tips og saker i forhold til hva som har offentlig interesse, hva som kan skade enkeltpersoner eller grupper. Like viktig 16 folk utenfor skolen snakker om det! eller enkeltpersoner prøver å joner, private foretak eller andre. 17

6 Et av det mest kjente eksmplene fra norsk litteratur om hvor vanskelig det kan være å drive samfunnskritikk er En folkefiende av Henrik Ibsen. Dr. Stockman i stykket er en idealist som ikke når frem med sin avsløring av helse-skadelige forhold rundt småbyens badeinstitusjon, som mange samfunnsstøtter og byens økonomi er avhengig av. Han blir forsøkt tiet og truet til taushet I vår tid er det også mange som prøver å stoppe media fra å ta opp ubehagelige og vanskelige saker. Det blir en avveining fra medias side, av konsekvenser av å publiserer eller ikke å publisere. I En folkefiende kan Stockmans avsløringer få økonomiske konsekvenser, og slike etiske problemstillinger møter vi ofte i næringslivet. Offentliggjøring av et uheldig forhold kan få store konsekvenser, og for de ansatte blir det en vanskelig avveining mellom å være lojal mot bedriften og å være åpen og si åpent fra. Hvis det ikke nytter å ta opp en sak internt kan det oppstå en lojalitetskonflikt der alternativene er å gå til avisen eller tie om den. Begge alternativer er konsekvenser. Det kan få konsekvenser for en ansatt å være den som først går ut med en sak som kanskje skader egen bedrift økonomisk eller er uheldig for bedriftens omdømme. På den andre siden er det skadelig for en bedrift på lang sikt å skyve ting under teppet. Det er dessuten moralsk forkastelig og uakseptabel bedriftskultur å bygge en bedrift på fortielser av uheldige forhold. En del store konsern, særlig amerikanske, har tatt konsekvensen av dette og har egne dedikerte folk som har som oppgave å ta opp og si fra til ledelsen om uetiske forhold nedover i organisasjonen, såkalte whistleblowers. De skal ha også ha frihet til å forfølge ubehagelig saker som måtte oppstå i organisasjonen. I en stor bedrift kan uheldige saker oppstå på mange nivå og deler av en stor organisasjon med mange ledelsesnivå, uten av ledelsen får vite om det. For å unngå problemer i forhold til myndigheter og mediene og for å kunne gripe inn tidlig er det fløyteblåsernes oppgave å finne ut og ta affære. Det kan være en ubehagelig jobb Ironi og satire Barn forstår ikke når voksne fleiper eller er ironiske. Ironi er et vanskelig virkemiddel, det krever at både sender og mottaker den som er ironisk og den som lytter eller er offeret for ironien skjønner at det ikke er alvorlig ment. Barn og ungdom har ofte ikke trening i å forstå ironien i et budskap, derfor må man være forsiktig med dette virkemiddelet. Satire er den mer avanserte formen for ironi, der humor, overdrivelse og ironi spiller sammen. I våre dager er stand-up-komedien blitt en utbredt form for underholdning. Der brukes alle virkemidlene, gjerne sammen med etterligning. Det hender ofte at satiren blir for nærgående og personlig, for eksempel overfor svakere grupper. Mange kryssende interesser havner på media-desken: Folk vil ha medias oppmerksomhet, gjerne for enhver pris, eller folk vil unngå medias oppmerksomhet også gjerne for enhver pris Vær varsom -plakaten inneholder et sett kjøre- og leveregler for god journalist-oppførsel. Huskereglene i plakaten er mange og de er blitt revidert en rekke ganger, i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. NRK og etermediene har sine egne etiske regler, som et supplement til journalistenes plakat. Mye av den presse-etiske debatten dreier seg om forholdet til levereglene, tolkningen av de, diskusjon omkring overtrampene og konsekvensene. Presse-etikk Det har alltid og vil alltid være en diskusjon om etikk og medier. Etikk er en særlig viktig del av journalistutdannelsen. Journalister og redaktører må gjøre etiske valg som angår andre mennesker hele tiden, og det er skrevet mange bøker og laget mange råd og regler for journalister når det gjelder etikk. problematiske og har å være den som sier fra 18 19

7 Det er laget mange regler og gitt mange gode råd for hvordan man skal vurdere en sak og konsekvensene av den. Svein Brurås i boken Etikk i journalistikk har sammenfattet flere slike sett med regler i en egen modell: 1. Hva er sakens fakta? 2. Hvem blir berørt av en omtale av denne saken? 3. Hva er handlingsalternativene? 4. Hva er konsekvensene av de ulike handlingsalternativene? 5. Hvilke verdier og prinsipper står på spill? 6. Hvor plasserer jeg min lojalitet? 7. Hva er vesentlig informasjon for publikum? 8. Tåler mine motiver og metoder dagens lys? En journalist skal ikke ha venner Orkestermedlem og med-elev Geir og skoleavisredaktør Mette: Det kan være en belastning å måtte forsvare uavhengighet og sannhet i mediene. En journalist eller redaktør er utsatt for mye press og kritikk. Mange kryssende interesser havner på media-desken: Folk vil ha medias oppmerksomhet, gjerne for enhver pris, eller folk vil unngå medias oppmerksomhet også gjerne for enhver pris. Det kan være vanskelig og krevende å holde sin sti ren. Mange journalister har opplevd at de har mange venner så lenge de sitter i en posisjon der de har tilgang til spaltene eller eteren, men vennene forsvinner fort når de ikke har samme posisjon. Media har makt, og maktposisjon og utøvelse av makt krever etikk og etiske valg. Hvis man får problemer med å gjøre valgene må man overlate saken til andre. - Det du sier er at vi skal skrive akkurat det dere ønsker og ber oss om. Da kan jeg like godt bli hjemme, og dere kan skrive selv! Men ikke regn med at det kommer på trykk Vær-varsom -plakaten nevner også de fristelser som medias representanter kan bli utsatt for. Mulighetene til fordeler, gaver, reiser og oppmerksomhet gjør yrket tiltrekkende, på samme måte som mulighetene til å utøve makt gjennom det de skriver. Dette er den uheldige siden ved yrkesutøvelsen, noe de fleste journalister heldigvis er klar over. Makt kan korrumpere Husk du er bare et menneske hvisket slaven som sto bak keiseren i triumftoget, det var hans oppgave nettopp å minne keiseren på at han egentlig ikke sto over de andre. Medias folk står ikke over noen, de skal være våre voktere, men også våre tjenere. - Du skriver vel pent om den nye CD-en Russestyrepresident Kjell til som vi har laget? skoleavisredaktør Mette: - Hvorfor pent egentlig? Den er jo ganske smakløs og dere har såret og - Vi har reservert plass til deg på 2.2.Den enkelte redaksjon og den provosert mange med-elever. russestyre-turen vår, vi spanderer, og enkelte medarbeider må verne om sin Dårlig smak, sier de fleste vi har det blir et skikkelig opplegg du skal integritet og troverdighet for å kunne snakket med, og.. få full VIP-status du også! Men opptre fritt og uavhengig i forhold - Hør her, vi går jo på samme skole, vi bare hvis du skriver litt ordentlig om til personer eller grupper som av er avhengig av litt god PR, vi vil ha noen oss, ikke henger oss ut i spaltene, slik ideologiske, økonomiske eller andre nye oppdrag, og dere burde være de de gjorde med russestyret i avisen i grunner vil øve innflytelse på det første til å støtte oss! Uansett! fjor redaksjonelle innhold

8 2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag, verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet. 2.4.Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler. Og ville du likt å bli avbildet med din siste stadig vekk? Media har plikt til å vise hensyn overfor menneskers privatliv. Man kan si nei til å la seg intervjue eller avbilde i avis som privatperson. Offentlige personer også krav på beskyttelse, men når de opptrer i sin funksjon nettopp som offentlig person er denne beskyttelsen begrenset. Privatlivet Journalist Tor og skoleavisredaktør Mette: En statsråd som er tilstede i kraft av sin stilling må regne med at media er interessert i hans/hennes uttalelse og/eller bilde. Media handler da i offentlighetens interesse når de nærmer seg vedkommende og tar bilder og gjerne ber om en uttalelse eller kommentar. - Her har du et skikkelig bilde til lærergalleriet i avisen din! Lektor Thomsen og gjett med hvem! Ikke problemer med å se at de to kjenner hverandre godt - Men det er jo er de to? Definisjonen på hvem som er - Ja! Og, vi tok bildet like bortenfor en offentlig person og hva skolen, han var så opptatt med damen som har offentlig eller allmenn at han ikke så oss. Han har virkelig interesse er vanskelig. Stort sett sikret seg en TV-kjendis der, og alle regner vi politikere og ledende vet at de nettopp har flyttet sammen! øvrighetspersoner som Du skal vel bruke bildet? Det er jo et offentlige, i tillegg til kongehusets skikkelig scoop! medlemmer. Men en - Nei, det kan vi ikke. I så fall må vi allment kjent skuespiller, kunstner spørre om det. eller TV-personlighet vil også - Spørre??! Hun har jo bildet sitt i i mange sammenhenger kunne avisen en gang i uken og nylig i regnes som offentlig, særlig Se og Hør hvis vedkommende er tilstede i - Jo, greit nok, men ikke han! kraft av sin jobb eller funksjon

9 I deler av ukepressen og tabloidpressen er disse grensene uklare, og vi ser ofte eksempler på at såkalte kjendiser både korttids-kjendiser og mer permanente kjendiser blir definert som offentlige personer. Uansett, det er ikke bare å knipse løs på personer i det offentlige rom, selv om det er offentlige personer. Alle har rett til eget bilde, og også offentlige personer og kjendiser har krav på beskyttelse mot innsyn i sitt privatliv, slik vi andre har det. 4.3 Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Det er ikke rektor vel? Sammen med jøss! - Jo! Jeg har jobbet i to timer med bildet, han har fått seg en skikkelig ansiktsløftning og absolutt penere klær og litt mindre, og blitt plassert sammen med en han ganske sikkert helst ikke vil kjenne. Du trykker det vel egentlig ganske uskyldig humor dette, alle skjønner jo det! - Nei! Hva blir det neste fra deg og Pc-en din? Helt uten klær? Riktignok er han en offentlig person her på skolen, men der er grenser. Det er ikke bare å manipulere i vei på alle og enhver. Humor er en vanskelig greie, og den der fiksingen og koblingen kan faktisk virke sårende også på en rektor! plutselig var falt i unåde ble fjernet fra offisielle bilder. For manipulerte bilder gjelder de samme aktsomhetsregler som for vanlige fotos, også her går det grenser, mellom det som er billedbehandling og det som er villedende manipulering. Det blir et etisk spørsmål: Man skal ikke skade andre mennesker. Å bruke bilder av mennesker i andre sammenhenger enn den opprinnelige kan føre til misforståelser og store ha store konsekvenser. Det kan også være direkte uetisk å koble sammen bilder på en måte som kan antyde andre sammenhenger og koblinger enn den opprinnelige. Det er lett å si at alle skjønner jo at det er en spøk eller å tro at alle ser sammenhengen med et illustrasjonsbilde, men det er ikke slik. Humor blir ikke likt oppfattet av alle, og av utenforstående kan manipulerte bilder og bilder i andre sammenhenger enn den opprinnelige lett bli tolket feil. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. Se langt fremover Etikk dreier seg om å tenke på konsekvensene av det vi gjør. En viktig del av det å være et samfunnsmenneske er å tenke konsekvenser. Vi tenker hele tiden, bevisst eller ubevisst, på konsekvensene av det vi gjør, skal gjøre og også på konsekvensene av det vi har gjort. Samvittighet er en slik konsekvensanalyse i ettertid. Vi bærer våre handlinger med oss Det er blitt stadig enklere å manipulere og fikse på bilder ved hjelp av avansert foto/ Sjåførlæreren til eleven: bildebehandling. Vi aksepterer en viss korrigering og redigering - Se langt fremover! Vær forberedt 4.12.For bruk av bilder gjelder de også av bilder, og det er blitt en på at noe kan skje der fremme, en samme aktsomhetskrav som for skriftlig akseptert praksis i media. Det ball som ruller ut i gaten, et barn på og muntlig fremstilling. er heller ikke noe nytt at man fortauet, se skiltet om fotgjengerover- endrer på bilder, forenkler eller gang, se 50-skiltet der borte og vær fjerner elementer, det er blitt forberedt Den manipulerte virkeligheten gjort siden fotografiets barndom. I autoritære regimer er billedmanipulasjon blitt brukt i 4.10.Vær varsom med bruk av bilder i Journalist Tor og skoleavisredaktør Mette: propagandaens tjeneste, og annen sammenheng enn den opprinnelige. Stalin-tidens billedretusjering - Ser du hvem det er? er blitt berømt og beryktet, der 4.11.Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. - Hæ? Det virker kjent. politisk uønskede personer som 24 25

Møtet med media. Medienes rolle

Møtet med media. Medienes rolle Møtet med media Når du uttaler deg til media, beveger du deg inn i den offentlige sfære. Det du sier i media kan også påvirke hvordan andre behandler deg i ettertid. Medienes rolle Når kriser og ulykker

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13 Innledning... 13 Artikkel 1.1 Betydningen av en fri og uavhengig presse... 14 Artikkel 1.2 Pressens oppgaver og ansvar... 15 Artikkel 1.3 Vern

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter

Mitt hjem- Min arbeidsplass. Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter Mitt hjem- Min arbeidsplass Utfordringer i samhandling mellom tjenestemottaker og tjenesteyter 1 2 Prosjektgruppen Foto: Ingunn S. Bulling 3 Hvorfor har vi jobbet med dette prosjektet Mennesker med utviklingshemning

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Lagring og Vær Varsom plakaten

Lagring og Vær Varsom plakaten Bør klagefristen til Pressens Faglige Utvalg utvides for nettinnhold? Rapport fra utvalget nedsatt av Norsk Presseforbund, Tormod Ellingsen, Frank Gander, Espen Egil Hansen, Kristjan Molstad, Ingrid Synnøve

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

PF Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetikk for prester

PF Yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetikk for prester PF Yrkesetiske retningslinjer Yrkesetikk for prester Etiske regler for yrkesutøvelsen er vanlig innenfor mange yrker i dag, og en rekke fagforbund og profesjonsgrupper har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer.

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Journalist: Fredrik Solvang Sannergata 5c 0557 OSLO Redaksjon: NRK Dagsnytt Bj. Bjørnsonsplass 1 0340 OSLO Publisert: NRK Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter,

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda

NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda NRKgate: klimadekningen minner om DDR-propadanda Jon Hustad i Dag og Tid hadde i går et tosidet oppslag om hvordan NRK har kommet på skråplanet med sin klimadekning. «Einspora» står det i overskriften,

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse

Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Aldersgrenser og barn og unges mediekompetanse Hva er mediekompetanse? Mediekompetanse kan forstås som den evnen vi har til å bruke mediene og samtidig forstå og kritisk evaluere innholdet i digitale og

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Lage DS i Windows Movie Maker

Lage DS i Windows Movie Maker TRIKKETIPS! Hvordan lage en DS i Moviemaker side 2 Hvordan lage en DS i AdobePremiere side 5 Hvordan lagre produkter på fellesserver side 7 Tips til bedre bilder side 8 Tips til bruk av tekst til skjerm

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen Ubehag Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Du kan ikke overlate kjærligheten til følelsene Psykolog Frode Thuen Innhold 1. Håpet Om hvorfor du ikke kommer

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole

Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Plan for sosial kompetanse ved Fagertun skole Både faglig og sosial læring skjer i samspill med andre. Mennesker lever i sosiale felleskap og påvirker hverandre gjennom sine handlinger. Læring skjer i

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Det er ikke bare en overgang: konfirmasjon, hatt på, ut i livet, tjen penger, reis til sjøs. Nei.

Det er ikke bare en overgang: konfirmasjon, hatt på, ut i livet, tjen penger, reis til sjøs. Nei. Siste trinn, Torill. Tenk det, nå har vi snakket oss gjennom mange trinn. Når vi så på at det er nyttig for instruktørene i alle fall, som igjen kan være en god samtalepartner for foreldrene. Men i denne

Detaljer

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text]

Etiske retningslinjer i Høyre. Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 [Type text] [Type text] [Type text] Etiske retningslinjer i Høyre Vedtatt av Høyres Sentralstyre 21.01.2013 0 [Type text] [Type text] [Type text] Innhold Generelt... 2 Omfang og ansvar... 2 Grunnleggende forventninger... 2 Personlig adferd...

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Historien om et godt menneske

Historien om et godt menneske Birger Emanuelsen Historien om et godt menneske Roman Til mine søstre Hei Thomas, Det føles veldig rart å skrive til deg. Tror aldri jeg har skrevet brev før. Men det er det eneste som passer. Jeg håper

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk? FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD -

Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk? FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - Hvorfor tier ansatte om arbeidsrelatert kritikk? FØRSTEAMANUENSIS KJERSTI LIEN HOLTE - HØGSKOLEN I ØSTFOLD - KJERSTI.E.HOLTE@HIOF.NO BEGRUNNELSER FOR ÅPENHET Demokrati offentlig og intern debatt Autonomi

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer

SKOLEEKSAMEN I. SOS4010 Kvalitativ metode. 20. oktober, 2014 4 timer SKOLEEKSAMEN I SOS4010 Kvalitativ metode 20. oktober, 2014 4 timer Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen. Sensur for eksamen faller 17. november kl. 14.00. Sensuren publiseres i Studentweb ca kl.

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi?

Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? Aktuelt for kirkene: Forslag til 2-3 timers opplegg - Hva sier vi når flyktningene kommer til Norge? - Hva gjør vi? «Det er krise i Europa. Flyktningene strømmer inn over de europeiske grensene, og flommen

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Informasjonsformidling og samarbeid. Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804

Informasjonsformidling og samarbeid. Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804 Informasjonsformidling og samarbeid Av Roy Hovdan Hovdan.Com rhovdan@hovdan.com www.hovdan.com Tel: 90860804 Roy Hovdan Kommunikasjonsrådgiver Journalist, reporter, daglig leder og redaktør i over 20 år

Detaljer

Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer. Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett.

Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer. Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett. Design og trykk: www.kursiv.no Profesjonsetiske retningslinjer for veterinærer Den norske veterinærforening Telefon: 22 99 46 00 www.vetnett.no Forord Veterinæryrket hører til de klassiske profesjoner

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen

Livet er herlig. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Livet er herlig Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om krukka i vinduskarmen og hvorfor det gror hår overalt på menn Caro sier at hun har en dagbok hjemme som hun skriver alle hemmelighetene

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Tormod Huseby. Alene naken. Hvorfor er vi redd for å være oss selv?

Tormod Huseby. Alene naken. Hvorfor er vi redd for å være oss selv? Tormod Huseby Alene naken Hvorfor er vi redd for å være oss selv? Å risikere Å le er å risikere å bli tatt for å være dum. Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental. Å komme en annen i møte

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Retningslinjer for NSKs medlemstidsskrift Våre Spaniels

Retningslinjer for NSKs medlemstidsskrift Våre Spaniels Retningslinjer for NSKs medlemstidsskrift Våre Spaniels Gitt av HS i møte 3.12.2001 til høring hos redaktøren og spaltistene og utprøving første halvår 2002. Etter denne høringen og utprøvingen sendes

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer