ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETIKK. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. I dag er det lov å lyve"

Transkript

1 Skattedirektørens informasjonsmedarbeider kunne fortelle at dette hadde sammenheng med pris- og avgiftsharmonisering i EU og en bestemmelse i EØS-avtalen som gjorde at vi nå måtte skatte av den gevinsten vi får på å handle billig i EU-land... Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. Det er lov å lure og narre folk, si usannheter og få folk til å dumme seg ut. Til og med statsråder og seriøse medarbeidere i Skattedirektoratet stiller opp i NRKs sendinger og er med på de reneste løgn-orgier, lokalpolitikere lar seg bruke i media, stiller opp med bilde og de mest fantasifulle saker. Jo flere som lar seg lure, desto bedre ETIKK Tekst: Trygve Skanding I dag er det lov å lyve Fra NRKs nettsider: Mange Nitime-lyttere reagerte med sinne da de fikk vite at alle skatteyteres inntekt var påplusset kroner i den ferdigutfylte selvangivelsen som nå er på vei ut i posten. Du skal ikke lyve, men en dag i året er det lov. 1.april-narreriet er en eldgammel skikk. I middelalderens strenge klassedelte samfunn var det mange steder en gammel tradisjon at det en dag i året var lov å bryte de strenge lovene for det som var rett og galt. Det var lov å narre, og man kunne symbolsk snu oppned på det strenge herre-mester-forholdet. Man valgte et vanlig menneske til konge for en dag. Narrenes dag var en gammel tradisjon som har overlevd til i dag, i katolske land som en del av karnevalsfeiringen. 8 9

2 Organisert og akseptert løgn? I middelalderen fungerte denne ene dagen da det var lov å bryte strenge lover en form for sikkerhetsventil i et ellers strengt samfunn. I vår tid er 1.april-narringen mer en kollektiv underholdning der media går foran. Media bryter sine egne strenge regler for å underholde oss. Du kan etter hvert få en statsråd til å gjøre mye i media, i underholdningsøyemed, men ikke stille opp på falske intervjuer Det er neppe noen som kaller skattedirektoratets NRK-medvirkning 1. april for u-etisk, men andre dager i året ville den være det. I teorien er det u-etisk å lyve, i praksis er det lov, men bare 1. april, i kontrollerte former. Vi leker med virkeligheten, snur opp ned på den og vante forestillinger. Slik lek og manipulering med virkeligheten er vi kjent med fra litteratur, teater og film. Vi vet eller får vite eller skjønner - at det ikke er virkelig, det er en skuespiller som spiller en samferdselsminister. Det blir spill. og lure folk i stor stil er Orson Welles hørespill i amerikansk radio i 1938.En radioproduksjon basert på H.G. Wells bok The War of the Worlds var laget så realistisk og skremmende at tusenvis av mennesker trodde at New Jersey ble invadert av skapninger fra Mars. Hørespillet skapte panikk og redsel blant mange lyttere. Grunnen til at mange trodde det som ble hørt var at hørespillet hadde form av en nyhetssending, direkte reportasjer fra invasjonen. Vi er vant til å stole på medias nyhetssendinger (bortsett fra 1. april), på samme måte som vi - stort sett stoler på autoritetspersoner som politi, lærere dommere. Vi viser foreldre ulike grader av tillit, og vi viser tillit til utvalgte medier. Vi viser generelt tillit til at media gjengir korrekt og ikke lyver - bortsett fra 1. april Vi er også nødt til å vise tillit til mennesker i det daglige. Vi tar det som en selvfølge at folk stort sett ikke lyver eller lurer oss, snyter oss i forretningen eller stjeler fra oss. Samfunnet er bygget på tillit. Vi må stole på folk, og samfunnet har etablert de som alvorlig bryter normene og delvis belønner de som følger og skaper gode normer og fremmer etikk og moral. Quis custodiet ipsos custodes? Hvem skal vokte vokterne? Problemstillingen var kjent allerede i romertiden. Vi velger våre voktere, i form av politi, rettsvesen, politikere og andre autoritetspersoner, men hvem passer på disse igjen? Hva skjer når tillitspersoner misbruker makt og myndighet? Vi vet at det skjer, og det skremmer oss når det skjer. Vi forventer også at mediafolk lever opp til visse regler og har en viss standard når det gjelder oppførsel og etikk. Vi leser og hører av og til om overgrep begått av autoritetsog tillitspersoner, og det er alvorlig for samfunnet når slikt prinsipper når personer som skal utøve makt, ha tillit og respekt bryter skrevne og uskrevne lover. Vi forventer også at mediafolk lever opp til visse regler og har en viss standard når det gjelder oppførsel og etikk. En del slike regler og normer finner vi i medias eget regelverk, Vær varsom -plakaten. Medlemmer av Norsk Journalistlag forplikter seg til å følge disse reglene, men det skjer stadig overtramp, og en egen klagenevnd, Pressens faglige utvalg, tar seg av disse. Utvalget er sammensatt av erfarne fagfolk. Både fra media selv og utenfra. De har ingen dømmende myndighet, men mediene har forpliktet seg til å lytte til og offentliggjøre utvalgets avgjørelser. De har dermed en viktig korrigerende funksjon i mediesamfunnet. Journalist er et fritt yrke, det kreves ikke noe sertifisering eller godkjennelse for å kalle seg frilans journalist. Det finnes mange som utøver journalistyrket uten noen form for utdannelse eller kjennskap til regler og normer. Mangelen på krav til de som driver med journalistikk kan være en av årsakene til at yrkesgruppen generelt har liten - Marsboerne er landet! Det mest berømte eksempel på å manipulere med virkeligheten 10 et vokter -system som straffer skjer. Det er brudd på viktige tillit hos folk flest. 11

3 Etikk, moral og sannhet Det er ikke lett å skille de to begrepene fra hverandre, og i daglig språkbruk står de to ofte for det samme. En enkel forklaring er at etikk er teorien og moral er praksisen. Vi bygger på en etikk når vi utøver en moral. Det etiske grunnlaget kan være forskjellig, basert på religion eller overbevisning eller kultur og tradisjoner. Vi snakker ofte om etiske lover eller normer som er mer eller mindre fast, mens moral er knyttet til handling, adferd eller praksis. I det daglige bytter vi tillit med hverandre, vi inngår små adferdskontrakter, vi stoler på hverandre. Venner vil ikke hverandre vondt. Tone utenfor skolen, møter klassekamerat Svein: - Hei! Hva synes du om håret mitt? Klippet meg i går Er det bra? - Nei, det er helt grusomt, direkte ukledelig, du ser helt umulig ut! Tone: -??!! komiske og katastrofale. Etikk og moral er ikke knyttet til absolutt sannhet i alle sammenhenger. Vi fornærmer ikke hverandre hele tiden, vi forteller ikke alt, vi sorterer og redigerer det vi sier og formidler, mer eller mindre bevisst. Vi tar hensyn og viser høflighet, vi er snille med barn og eldre, vi sårer helst ikke mennesker bevisst. Alf Prøysen: Den første løvetann om den lille gutten som har plukket en løvetann: Å nei så menn, sa pjokken jeg skal ta den med til mor, så sier hun at den er fin og jeg er veldig stor. Det si r hun for å trøste deg, sa de som stod omkring, for du er bare fire år og skjønner ingenting Det er ikke alltid nødvendig å fortelle sannheten, i privatsfæren tar vi hensyn og er tolerante. En ubehagelig sannhet forteller vi bare hvis den er til den andre personens beste. Hensikten helliger midlet Uttrykket er hentet fra og ble kjent gjennom den katolske kirkens inkvisisjonsmetoder, som aksepterte tortur for å fremtvinge tilståelser om kjetteri. Frem til våre dager er tvang i det gode tjeneste blitt hevdet som et nødvendig onde og prinsipp. I krig møter vi ofte problemstillingen: For å få redde mange av egne liv kan det være nødvendig å bruke fysisk og psykisk tvang overfor representanter for fienden. Man definerer da egen sak som god og høyverdig, og å bryte egne og felles lover og prinsipper blir et nødvendig onde. Medisin smaker vondt, men gjør godt Er det etisk riktig å bryte lover eller opptre uetisk - i det godes eller i sannhetens tjeneste? Den tyske forfatteren og journalisten Günther Wallraff ble forbilde for mange journalister da han på 70-tallet laget reportasjer fra innsiden av ulike bedrifter, der han ble ansatt under falsk navn. Blant annet ble han ansatt i avisen BILD, og avslørte avisens tvilsomme praksis og metoder. Forfattere har ofte forestilt seg et samfunn eller en tilværelse - Hm, sjekk buksesmekken din, der alle snakker bare sant, skjorten din stikker ut uten enhver form for løgn. Konsekvensene kan være både 12 13

4 Er det etisk riktig å bryte lover eller opptre uetisk - i det godes eller i sannhetens tjeneste? Hans metoder ble svært omdiskutert og kritisert, selv om han fikk mye ros og oppmerksomhet for det han fant ut av og avslørte. I dag er det stort sett enighet blant de aller fleste journalister at Wallraff-metodene ikke er etisk riktige, og at de bare må brukes i ytterste konsekvens, en slags journalistikkens nødparagraf. Det er særdeles vanskelig etisk dilemma å vite når man selv må bryte lover og regler for å nå frem til sannhet, og det er enda mer tvilsomt når dette valget skal gjøres av enkeltpersoner etter eget hode og forgodtbefinnende. Når medier skal ta slike avgjørelser kan det bli en avveining mellom det kommersielle og det etiske riktige Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Etikk og konsekvenser Etikk i det daglige og i media dreier seg om konsekvenser. Media har makt og påvirkningsmuligheter, og media kan skade grupper og enkeltpersoner. Når media griper fatt i en sak eller en person må de hele tiden tenke på konsekvensene av det de gjør, måten de gjør det på. De må ta hensyn til personene som er direkte involvert, indirekte blir involvert. De fleste av oss har familie som i særlig grad blir trukket med i en sak hvis vi selv havner i medias søkelys. Skoleavisredaktør Mette og journalist Tor: - Har du skrevet intervjuet med Fredrik? - Ja, og han sa utrolig mye dumt. Jeg har fått med meg det meste, han dummer seg fullstendig ut. Han er ikke helt med i alt han gjør og sier, jeg tror egentlig han ikke er klar over hva - Det blir det ikke! Vi trykker det ikke! Han skader bare seg selv, det er åpenlyst at han bare sier dette for å vise seg. Han kommer til å angre på det straks han leser det og andre leser det. Vi er nødt til å vise hensyn og være menneskelige. Jeg snakker med ham Et av de viktigste punktene i medias Vær varsom -plakat handler om å beskytte mennesker mot seg selv Opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre. Medias virkemidler er tillokkende på mange, en dags eller 15 minutters berømmelse får mange til å gjøre ting de ofte angrer på senere. Ikke alle er klar over konsekvensene ved å dumme seg ut, ofte for penger. De blir stemplet for lenger enn berømmelsen og beundringen, som ofte bare dreier seg om at man synes det Medias virkemidler er tillokkende på mange, en dags eller 15 minutters berømmelse får mange til å gjøre ting de ofte angrer på senere Folk er villig til å gjøre mye når media spør, og enda mer når media presser eller tilbyr penger. I vår tid er ulike reality-show basert på at mennesker er villige til å ofre litt av sin integritet og sitt privatliv for penger og kort berømmelse. Ofte dreier reality seg om å være villig til personlig fornedrelse og utholdenhet, til å blottlegge seg selv og sine følelser for å bli beundret eller oppnå noe. I underholdningssammenheng kan det virke som om media har glemt den viktige paragrafen Det samme gjelder bruk av skjult mikrofon å gjøre opptak uten at den man snakker med er gjort oppmerksom på det. han sier. Det er et knall-intervju! er modig å stille opp

5 Tipse eller sladre? De fleste medier i vår tid henvender seg til lyttere og lesere og ber om tips og nyheter tipset har vi hatt i mange år, og på sitt beste kan slik kontakt med publikum føre til at gode saker blir tatt opp og belyst av media. Men slik tipsing kan også ha en negativ virkning på oss, vi kan lett overskride grensen til kikking eller sladring på medmennesker. Diskusjonen om tipsing fikk ny aktualitet da noen dagsaviser etterlyste bilder tatt med mobiltelefonkamera. Vi blir alle objekter for hverandre, ikke lenger medmennesker. Kjendiser har i alle år vært utsatt for denne formen for kikking. De oppfattes som offentlige personer som det er akseptert å stirre på, ta bilder av i private sitasjoner. De såkalte paparazziene er fotografer som har spesialisert seg på å jakte på kjente personer og ta bilder. som vaktbikkjefunksjonen til media er det å beskytte mennesker og grupper mot andres angrep og forsøk på å plassere dem i medias søkelys. Sladrehank eller fløyteblåser? Med-elev Torgeir til skoleavisredaktør Mette: - Var det nødvendig å skrive om den saken!? Det var ingen som ble skadet og ingen som klaget det var bare en fleip, og det vet jo alle egentlig. Selv om dere ikke nevnte navn, så skjønte alle at det var oss to det dreide seg om. Saken kunne vært glemt for lengst, han har ikke gjort noe med det. - Dere plaget en skolekamerat, det dere gjorde var en rasistisk handling dere gikk løs på og plaget en farget meddelev slik at vedkommende holdt seg borte fra skolen i flere dager! Dere har ikke akkurat vist anger eller bedt om unnskyldning på noen måte. Tvert imot har det vært fleiping og vitsing i etterkant. Det er ganske usmakelig og blitt et dårlig miljø etter dette, det er i ferd med å spre seg til hele skolen. - Men det dere skrev skader skolen også, lokalavisen har tatt det opp, og Rektor har laget mye bråk og forlanger oppklaring. Det er dere i skoleavisen som må ta ansvaret hvis dette nå blir en stor sak. Medias har lenge hatt det som sin oppgave å beskytte enkeltpersoner og grupper, vise overgrep og tale svake og undertryktes sak. Avsløringer av misforhold, undertrykkelse eller urettferdighet er noe vi forventer av media. Enkelte medier har egne gravegrupper, som ofte bruker mye tid på alvorlige enkeltsaker. Når myndigheter, næringslivsinteresser, grupper dysse ned eller skjule misbruk eller overgrep er det medias oppgave å finne ut av dette, skape debatt og kanalisere samfunnskritikken Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. 1.5.Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institus- De fleste av tipsene media får eller kommer over går i papirkurven. Media må hele tiden tenke på konsekvensen av det de gjør, vurdere tips og saker i forhold til hva som har offentlig interesse, hva som kan skade enkeltpersoner eller grupper. Like viktig 16 folk utenfor skolen snakker om det! eller enkeltpersoner prøver å joner, private foretak eller andre. 17

6 Et av det mest kjente eksmplene fra norsk litteratur om hvor vanskelig det kan være å drive samfunnskritikk er En folkefiende av Henrik Ibsen. Dr. Stockman i stykket er en idealist som ikke når frem med sin avsløring av helse-skadelige forhold rundt småbyens badeinstitusjon, som mange samfunnsstøtter og byens økonomi er avhengig av. Han blir forsøkt tiet og truet til taushet I vår tid er det også mange som prøver å stoppe media fra å ta opp ubehagelige og vanskelige saker. Det blir en avveining fra medias side, av konsekvenser av å publiserer eller ikke å publisere. I En folkefiende kan Stockmans avsløringer få økonomiske konsekvenser, og slike etiske problemstillinger møter vi ofte i næringslivet. Offentliggjøring av et uheldig forhold kan få store konsekvenser, og for de ansatte blir det en vanskelig avveining mellom å være lojal mot bedriften og å være åpen og si åpent fra. Hvis det ikke nytter å ta opp en sak internt kan det oppstå en lojalitetskonflikt der alternativene er å gå til avisen eller tie om den. Begge alternativer er konsekvenser. Det kan få konsekvenser for en ansatt å være den som først går ut med en sak som kanskje skader egen bedrift økonomisk eller er uheldig for bedriftens omdømme. På den andre siden er det skadelig for en bedrift på lang sikt å skyve ting under teppet. Det er dessuten moralsk forkastelig og uakseptabel bedriftskultur å bygge en bedrift på fortielser av uheldige forhold. En del store konsern, særlig amerikanske, har tatt konsekvensen av dette og har egne dedikerte folk som har som oppgave å ta opp og si fra til ledelsen om uetiske forhold nedover i organisasjonen, såkalte whistleblowers. De skal ha også ha frihet til å forfølge ubehagelig saker som måtte oppstå i organisasjonen. I en stor bedrift kan uheldige saker oppstå på mange nivå og deler av en stor organisasjon med mange ledelsesnivå, uten av ledelsen får vite om det. For å unngå problemer i forhold til myndigheter og mediene og for å kunne gripe inn tidlig er det fløyteblåsernes oppgave å finne ut og ta affære. Det kan være en ubehagelig jobb Ironi og satire Barn forstår ikke når voksne fleiper eller er ironiske. Ironi er et vanskelig virkemiddel, det krever at både sender og mottaker den som er ironisk og den som lytter eller er offeret for ironien skjønner at det ikke er alvorlig ment. Barn og ungdom har ofte ikke trening i å forstå ironien i et budskap, derfor må man være forsiktig med dette virkemiddelet. Satire er den mer avanserte formen for ironi, der humor, overdrivelse og ironi spiller sammen. I våre dager er stand-up-komedien blitt en utbredt form for underholdning. Der brukes alle virkemidlene, gjerne sammen med etterligning. Det hender ofte at satiren blir for nærgående og personlig, for eksempel overfor svakere grupper. Mange kryssende interesser havner på media-desken: Folk vil ha medias oppmerksomhet, gjerne for enhver pris, eller folk vil unngå medias oppmerksomhet også gjerne for enhver pris Vær varsom -plakaten inneholder et sett kjøre- og leveregler for god journalist-oppførsel. Huskereglene i plakaten er mange og de er blitt revidert en rekke ganger, i takt med samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen. NRK og etermediene har sine egne etiske regler, som et supplement til journalistenes plakat. Mye av den presse-etiske debatten dreier seg om forholdet til levereglene, tolkningen av de, diskusjon omkring overtrampene og konsekvensene. Presse-etikk Det har alltid og vil alltid være en diskusjon om etikk og medier. Etikk er en særlig viktig del av journalistutdannelsen. Journalister og redaktører må gjøre etiske valg som angår andre mennesker hele tiden, og det er skrevet mange bøker og laget mange råd og regler for journalister når det gjelder etikk. problematiske og har å være den som sier fra 18 19

7 Det er laget mange regler og gitt mange gode råd for hvordan man skal vurdere en sak og konsekvensene av den. Svein Brurås i boken Etikk i journalistikk har sammenfattet flere slike sett med regler i en egen modell: 1. Hva er sakens fakta? 2. Hvem blir berørt av en omtale av denne saken? 3. Hva er handlingsalternativene? 4. Hva er konsekvensene av de ulike handlingsalternativene? 5. Hvilke verdier og prinsipper står på spill? 6. Hvor plasserer jeg min lojalitet? 7. Hva er vesentlig informasjon for publikum? 8. Tåler mine motiver og metoder dagens lys? En journalist skal ikke ha venner Orkestermedlem og med-elev Geir og skoleavisredaktør Mette: Det kan være en belastning å måtte forsvare uavhengighet og sannhet i mediene. En journalist eller redaktør er utsatt for mye press og kritikk. Mange kryssende interesser havner på media-desken: Folk vil ha medias oppmerksomhet, gjerne for enhver pris, eller folk vil unngå medias oppmerksomhet også gjerne for enhver pris. Det kan være vanskelig og krevende å holde sin sti ren. Mange journalister har opplevd at de har mange venner så lenge de sitter i en posisjon der de har tilgang til spaltene eller eteren, men vennene forsvinner fort når de ikke har samme posisjon. Media har makt, og maktposisjon og utøvelse av makt krever etikk og etiske valg. Hvis man får problemer med å gjøre valgene må man overlate saken til andre. - Det du sier er at vi skal skrive akkurat det dere ønsker og ber oss om. Da kan jeg like godt bli hjemme, og dere kan skrive selv! Men ikke regn med at det kommer på trykk Vær-varsom -plakaten nevner også de fristelser som medias representanter kan bli utsatt for. Mulighetene til fordeler, gaver, reiser og oppmerksomhet gjør yrket tiltrekkende, på samme måte som mulighetene til å utøve makt gjennom det de skriver. Dette er den uheldige siden ved yrkesutøvelsen, noe de fleste journalister heldigvis er klar over. Makt kan korrumpere Husk du er bare et menneske hvisket slaven som sto bak keiseren i triumftoget, det var hans oppgave nettopp å minne keiseren på at han egentlig ikke sto over de andre. Medias folk står ikke over noen, de skal være våre voktere, men også våre tjenere. - Du skriver vel pent om den nye CD-en Russestyrepresident Kjell til som vi har laget? skoleavisredaktør Mette: - Hvorfor pent egentlig? Den er jo ganske smakløs og dere har såret og - Vi har reservert plass til deg på 2.2.Den enkelte redaksjon og den provosert mange med-elever. russestyre-turen vår, vi spanderer, og enkelte medarbeider må verne om sin Dårlig smak, sier de fleste vi har det blir et skikkelig opplegg du skal integritet og troverdighet for å kunne snakket med, og.. få full VIP-status du også! Men opptre fritt og uavhengig i forhold - Hør her, vi går jo på samme skole, vi bare hvis du skriver litt ordentlig om til personer eller grupper som av er avhengig av litt god PR, vi vil ha noen oss, ikke henger oss ut i spaltene, slik ideologiske, økonomiske eller andre nye oppdrag, og dere burde være de de gjorde med russestyret i avisen i grunner vil øve innflytelse på det første til å støtte oss! Uansett! fjor redaksjonelle innhold

8 2.3. Redaksjonelle medarbeidere må ikke ha oppdrag, verv, økonomiske eller andre bindinger som kan skape interessekonflikter i forhold til deres redaksjonelle oppgaver. De må unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet. 2.4.Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler. Og ville du likt å bli avbildet med din siste stadig vekk? Media har plikt til å vise hensyn overfor menneskers privatliv. Man kan si nei til å la seg intervjue eller avbilde i avis som privatperson. Offentlige personer også krav på beskyttelse, men når de opptrer i sin funksjon nettopp som offentlig person er denne beskyttelsen begrenset. Privatlivet Journalist Tor og skoleavisredaktør Mette: En statsråd som er tilstede i kraft av sin stilling må regne med at media er interessert i hans/hennes uttalelse og/eller bilde. Media handler da i offentlighetens interesse når de nærmer seg vedkommende og tar bilder og gjerne ber om en uttalelse eller kommentar. - Her har du et skikkelig bilde til lærergalleriet i avisen din! Lektor Thomsen og gjett med hvem! Ikke problemer med å se at de to kjenner hverandre godt - Men det er jo er de to? Definisjonen på hvem som er - Ja! Og, vi tok bildet like bortenfor en offentlig person og hva skolen, han var så opptatt med damen som har offentlig eller allmenn at han ikke så oss. Han har virkelig interesse er vanskelig. Stort sett sikret seg en TV-kjendis der, og alle regner vi politikere og ledende vet at de nettopp har flyttet sammen! øvrighetspersoner som Du skal vel bruke bildet? Det er jo et offentlige, i tillegg til kongehusets skikkelig scoop! medlemmer. Men en - Nei, det kan vi ikke. I så fall må vi allment kjent skuespiller, kunstner spørre om det. eller TV-personlighet vil også - Spørre??! Hun har jo bildet sitt i i mange sammenhenger kunne avisen en gang i uken og nylig i regnes som offentlig, særlig Se og Hør hvis vedkommende er tilstede i - Jo, greit nok, men ikke han! kraft av sin jobb eller funksjon

9 I deler av ukepressen og tabloidpressen er disse grensene uklare, og vi ser ofte eksempler på at såkalte kjendiser både korttids-kjendiser og mer permanente kjendiser blir definert som offentlige personer. Uansett, det er ikke bare å knipse løs på personer i det offentlige rom, selv om det er offentlige personer. Alle har rett til eget bilde, og også offentlige personer og kjendiser har krav på beskyttelse mot innsyn i sitt privatliv, slik vi andre har det. 4.3 Vis respekt for menneskers egenart, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Det er ikke rektor vel? Sammen med jøss! - Jo! Jeg har jobbet i to timer med bildet, han har fått seg en skikkelig ansiktsløftning og absolutt penere klær og litt mindre, og blitt plassert sammen med en han ganske sikkert helst ikke vil kjenne. Du trykker det vel egentlig ganske uskyldig humor dette, alle skjønner jo det! - Nei! Hva blir det neste fra deg og Pc-en din? Helt uten klær? Riktignok er han en offentlig person her på skolen, men der er grenser. Det er ikke bare å manipulere i vei på alle og enhver. Humor er en vanskelig greie, og den der fiksingen og koblingen kan faktisk virke sårende også på en rektor! plutselig var falt i unåde ble fjernet fra offisielle bilder. For manipulerte bilder gjelder de samme aktsomhetsregler som for vanlige fotos, også her går det grenser, mellom det som er billedbehandling og det som er villedende manipulering. Det blir et etisk spørsmål: Man skal ikke skade andre mennesker. Å bruke bilder av mennesker i andre sammenhenger enn den opprinnelige kan føre til misforståelser og store ha store konsekvenser. Det kan også være direkte uetisk å koble sammen bilder på en måte som kan antyde andre sammenhenger og koblinger enn den opprinnelige. Det er lett å si at alle skjønner jo at det er en spøk eller å tro at alle ser sammenhengen med et illustrasjonsbilde, men det er ikke slik. Humor blir ikke likt oppfattet av alle, og av utenforstående kan manipulerte bilder og bilder i andre sammenhenger enn den opprinnelige lett bli tolket feil. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falsk inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje. Se langt fremover Etikk dreier seg om å tenke på konsekvensene av det vi gjør. En viktig del av det å være et samfunnsmenneske er å tenke konsekvenser. Vi tenker hele tiden, bevisst eller ubevisst, på konsekvensene av det vi gjør, skal gjøre og også på konsekvensene av det vi har gjort. Samvittighet er en slik konsekvensanalyse i ettertid. Vi bærer våre handlinger med oss Det er blitt stadig enklere å manipulere og fikse på bilder ved hjelp av avansert foto/ Sjåførlæreren til eleven: bildebehandling. Vi aksepterer en viss korrigering og redigering - Se langt fremover! Vær forberedt 4.12.For bruk av bilder gjelder de også av bilder, og det er blitt en på at noe kan skje der fremme, en samme aktsomhetskrav som for skriftlig akseptert praksis i media. Det ball som ruller ut i gaten, et barn på og muntlig fremstilling. er heller ikke noe nytt at man fortauet, se skiltet om fotgjengerover- endrer på bilder, forenkler eller gang, se 50-skiltet der borte og vær fjerner elementer, det er blitt forberedt Den manipulerte virkeligheten gjort siden fotografiets barndom. I autoritære regimer er billedmanipulasjon blitt brukt i 4.10.Vær varsom med bruk av bilder i Journalist Tor og skoleavisredaktør Mette: propagandaens tjeneste, og annen sammenheng enn den opprinnelige. Stalin-tidens billedretusjering - Ser du hvem det er? er blitt berømt og beryktet, der 4.11.Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. - Hæ? Det virker kjent. politisk uønskede personer som 24 25

Pressetekst i praksis. IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro. I dag. Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk

Pressetekst i praksis. IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro. I dag. Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk Pressetekst i praksis IMK - MEVIT3810 Vår 2010 Ragnhild Fjellro I dag Vinkling og spissing Kilder og intervju Presseetikk Dyrk nysgjerrigheten fortellingen ærligheten klarheten kritikken Pressetekstens

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

1. Pressens samfunnsrolle

1. Pressens samfunnsrolle 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn. 1.2.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Møtet med media. Medienes rolle

Møtet med media. Medienes rolle Møtet med media Når du uttaler deg til media, beveger du deg inn i den offentlige sfære. Det du sier i media kan også påvirke hvordan andre behandler deg i ettertid. Medienes rolle Når kriser og ulykker

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører NKF - MEDIEHÅNDBOK 1

MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører  NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 MEDIEHÅNDBOK For klubber og arrangører WWW.KAMPSPORT.NO NKF - MEDIEHÅNDBOK 1 Hvorfor er synlighet og en tydelig medieprofil viktig? Gjennom medieoppslag får samfunnet bedre forståelse for hva medlemsklubbene

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Møte med administrasjon, politikere og media

Møte med administrasjon, politikere og media Møte med administrasjon, politikere og media Hvordan få fram det jeg vil si Hvordan få formidlet det jeg vil si? Både i møte med administrasjonen i kommunen, politikere, andre berørte parter og media,

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern

Når journalisten ringer. tips for deg som jobber med barnevern Når journalisten ringer tips for deg som jobber med barnevern Vårt perspektiv: Barnets beste Barnevernet skal arbeide for barnets beste Vær aktiv med å gå ut med fakta om barn og unges oppvekstsituasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt God kommunikasjon handler om å se den andre. At vi bryr oss om hva den andre sier og mener, og at vi forstår hva den andre sier, Være aktive lyttere, trenger

Detaljer

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) NORSK TEKST 0 1 FORELDREMØTET 2 Man løser ikke problemer ved å unngå dem. Man må snakke om dem. 3 Selv om det er vanskelig. 4 -Gjør det

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Lokalavisen og politikken

Lokalavisen og politikken Lokalavisen og politikken På vegne av innbyggerne følger lokalavisen din den lokale politikken. Om rammevilkårene avisene arbeider innenfor. Utgiver: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisen tar samfunnsansvar

Detaljer

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold

Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk. Innhold Tips til journalister eller andre avismedarbeidere som skal på klassebesøk Innhold Hvorfor klassebesøk? Hva forventer elevene? Planlegg noe! God dialog Fortell om din hverdag Mediekunnskap Forbered deg

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene

KAMPEN MOT KAMPFIKSING. En kamp du må avgjøre alene KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene HVA ER EGENTLIG KAMPFIKSING? La ikke organisert kriminalitet komme på banen. Beskytt deg selv og fotballen Kampfiksing hører ikke hjemme i idretten.

Detaljer

Kommunikasjon og Etikk

Kommunikasjon og Etikk Kommunikasjon og Etikk Med en dose selvinnsikt Å se den andre Kommuniaksjon Kommunikasjon Felles etisk plattform Tid til etisk refleksjon Kommunikasjon Informasjon Kommunikasjon Selvinnsikt Humor Momenter

Detaljer

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver

Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen. Fagkonferansen Hell Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Dømt til en annerledes barndom - barn som pårørende i kriminalomsorgen Fagkonferansen Hell 09.11.16 Anne Kristine Bergem Psykiater og fagrådgiver Barns barndom er prisgitt de voksne 16.11.2016 www.bergem.info

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23

Innhold. Forord... 5. Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13. Innledning... 23 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Pressens samfunnsrolle... 13 Innledning... 13 Artikkel 1.1 Betydningen av en fri og uavhengig presse... 14 Artikkel 1.2 Pressens oppgaver og ansvar... 15 Artikkel 1.3 Vern

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Etikk i en ny mediehverdag

Etikk i en ny mediehverdag Etikk i en ny mediehverdag 05.0.018 1 NRK PowerPointmal NKRFs Kontrollutvalgskonferanse, 8. februar 018 Per Arne Kalbakk, etikkredaktør Yrkesetikk i norske medier Redaktørstyrte medier forplikter seg til

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Det va mulig det umulige!

Det va mulig det umulige! Det va mulig det umulige! Enhet barn, unge og famile, og åpen helsestasjon for ungdom Narvik 7 november 2012 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen.

Men i dag er det punkt 1 vi skal ta en nærmere titt på. For mange er dette den absolutt vanskeligste delen av delene i endringsprosessen. I artikkelen " Å elske er ikke nok ", skrev vi om endringsprosesser for å komme ut av en vond sirkel hvor man kjefter for mye på barna sine. En trepunktsliste ble skissert, og den besto av disse punktene:

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ Skamløs Kjære deg som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv som aldri blir

Detaljer

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er

Barnets beste. Til deg som lurer på hva barnevernet er Barnets beste Til deg som lurer på hva barnevernet er Tekst og foto: Lillian Skauge Valseth 2017 2 Barnevernet Du leser kanskje i denne lille boken fordi du skal snakke med noen som jobber i barnevernet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner

Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen. Ubehag. Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Bente-Marie Ihlen og Heidi Ihlen Ubehag Hvordan vanskelige følelser kan gi gode relasjoner Du kan ikke overlate kjærligheten til følelsene Psykolog Frode Thuen Innhold 1. Håpet Om hvorfor du ikke kommer

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Barnet og oppmerksomhet

Barnet og oppmerksomhet Barnet og oppmerksomhet Å gi barnet et smil fra Din myke pupill En del av Ditt blikk En del av Din tilstedeværelse At barnet merker Din omtenksomhet Og ditt nærvær Og forstår At det er ønsket og akseptert

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET

FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET FERDIGHET 1: Høre etter FERDIGHET 2: Begynne en samtale FERDIGHET 3: Lede en samtale FERDIGHET 4: Stille et spørsmål FERDIGHET 5: Si takk FERDIGHET 6: Presentere seg selv FERDIGHET 7: Presentere andre

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

Skjemmes du? Lørdag. Fem på gaten i Oslo om skam. Skam er en følelse de fleste av. oss har et forhold til. Men hva er

Skjemmes du? Lørdag. Fem på gaten i Oslo om skam. Skam er en følelse de fleste av. oss har et forhold til. Men hva er Lørdag 21 Skjemmes du? Fem på gaten i Oslo om skam. AURORA LAUVANGER Dette sier psykologen Skam er en følelse de fleste av > Skam er gjerne en sterk ubehagelig følelse. Mulig den oss har et forhold til.

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Hvem trenger hva? Våge å handle utfra barnets beste 24.01.2013. Målet 80 85 % Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet

Hvem trenger hva? Våge å handle utfra barnets beste 24.01.2013. Målet 80 85 % Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet Våge å handle utfra barnets beste Haugalandsløftet 28 januar 2013 Møllehagen skolesenter Utvei Annlaug sortland Målet Å sørge for å skape en forskjell som utgjør en forskjell for barnet Bestemme seg for

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer