Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42"

Transkript

1 Kyrkjeliv :35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte det opp 16 sjeler, mens hele 65 personer deltok i fjor. Også på 1. påskedag i år blir det påskeandakt på Smørlitoppen. Disse bildene er fra fjorårets gudstjeneste i et solbadet påskefjell. (Foto Christian Faarlund) God Påske Påsketro og påsketvil Nye menighetsråd klar for dyst Klokkerstillingene inndratt Av innholdet: Bergljot Strand i serien Tro og tvil Nytt gravferdsbyrå på Fagernes Sisteside-intervju med Bjørn Haugen

2 Kyrkjeliv :35 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kyrkjekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid onsdag, torsdag og fredag Prost Georg Espolin Johnson, tlf Kapellan Frede Fjågesund, tlf Elles etter avtale. Vanleg ekspedering ved kontorfullmektig Tina Halle, torsdag. Tlf Fax Prestar: Prost Georg Espolin Johnson, 2910 Aurdal, priv. tlf.: , mobil: Kapellan Frede Fjågesund, 2900 Fagernes, priv. tlf Fung. prostiprest Anita Dalehavn. Mobil Kontortid tirsdag kl Prestevikar Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf , mobil: Måndag er fridagen til prestane og kantor Erlend Karlsen. Kyrkjeverge: Bjørn Haugen. Tlf. kontor: Privat tlf Organistar: Erlend Karlsen (Aurdal og Tingnes), tlf Treffetid privat mellom 9 og 10 på kvardagar. Kontortlf Fast treffetid kontor Rådhuset mellom 12 og 14 på torsdager. Mobil: Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kyrkjegardsarbeidarar: Tor Hermann Lie, tlf fra kl , priv. tlf Mobiltlf Arve Bakke, priv.tlf: , Mobiltlf Soknerådsleiarar: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leiar av Kyrkjeleg fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Påsketro og påsketvil Dersom Jesus Kristus ikke er legemlig oppstått fra de døde, ville jeg finne meg et annet yrke på dagen! Så grunnleggende er troen på Jesu oppstandelse. Det er Jesu oppstandelse som skiller Jesus fra andre historiske personer: Han lever i dag! Det helt fundamentale i min tro er Jesu nærvær i mitt liv her og nå. Muhammed og Ibsen lever videre gjennom det de har skrevet og gjort. De kan være oss til inspirasjon. Men de er ikke som Jesus personlig tilstede- selv om vi ikke kan se ham. Påskedag er derfor MIN DAG i kirkeåret. Den hjelper meg til å huske på at sorg, tvil og nederlag aldri kan ga det siste ord i et kristenmenneskets liv. Enkelt fordi vi har vunnet, fordi Jesus vant. Den innerste nerve i min påsketro er derfor HÅP. Vi sier ofte: Så lenge det er liv er det håp. Påsketroen sier: Så lenge det er håp er det liv. Håpet er der ansikt til ansikt med sykdom og død. Jeg pleier å si at over enhver kiste i kirken hvelver det seg en håpets bue. For Jesus har overvunnet døden. Det er noe som heter gjensyn! Påsketvilen er likevel ikke borte. Den slår imot meg ved meningsløse ulykker og konflikter. Hvis Jesus er seierherren, hvordan kan det da være at ondskapen i tilværelsen seirer likevel? Er denne verden noe mer frelst etterar Jesus sto opp fra de døde? Har jeg vunnet selv om Jesus vant? Er Gud død? Har Gud gått av med pensjon, som en sa til meg? Jeg tror ikke noe menneske kommer utenom slike spørsmål av og til. For egen del kan jeg bare si følgende: Min påsketvil har renset min påske tro for mye selvfølgelighet Min påske tro har alltid båret meg gjennom min påsketvil For troen er sterker enn tvilen Georg E. Johnson 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :35 Side 3 Vårens konfirmanter Tingnes kirke, søndag 14. mai, kl Karoline Bergum, Caroline Kaurin Brenk, Torstein Bøe Bråten, Morten Djupdal, Barbro Døvre, Alexander Beito Hagabråten, Kathrine Melkild Hovi, Emil Hovrud, Live Karbø Onstad. Tingnes kirke, søndag 14. mai, kl Nikolai Frederik Fjågesund, Karl Eirik Bang Fossberg, Stein Gunderhuset, Simen Nygaard Hansen, Espen Kvikstad, Stian Alexander Olsen, Silje Myreng Skaran, Sølvi Myreng Skaran, Silje Sæthershagen, Renate Tjørn. Aurdal kirke, søndag 21. mai, kl Marte Christine Bakken, May Iren Enger Bakken, Iselin Øverstuen Belgum, Camilla Strømstad Bergli, Jonas Brænd, Erik Gautehaugen Celius, Magda Grande Flaten, Marianne Fugllien, Tore Bring Fugllien, Andreas Enger Morey, Engebret Maanum, Alexander Hagene Odden. Aurdal kirke, søndag 21. mai, kl Hilde Haadem, Kai Erik Lund, Alexander Marki, Anette Gottenborg Martinsen, Janne Gottenborg Martinsen, Gerd Ingeborg Nettum, Siri Håvelsrud Odden, Åshild Onstad, Vegard Øverli Pettersen, Inger Christin Sørli Rustøe, Liv Trude Sørengen, Tom Sørli, Marita Sørum, Magnar Aaberg. Strand kirke, søndag 21. mai, kl Ståle Kjørlien, Sigrid Rime, Eva Iren Kleven Strand. Ulnes kyrkje, sundag 25. mai, kl Tharan Sofia Altmann, Bendik Birketvedt Eklund, Ida Elise Odden Evenstuen, Jon Hilmen, Jonathan Husø, Joakim Johannessen, Thomas Mork Nordsven, Maren Strømmen Ristebråten, Lars Kristian Stokkehaugen, Linn-Kristin Strand, Bjørn-Ivar Ulvestad, Anders Hauglund Underdal. Skrautvål kyrkje, sundag 25. mai, kl Marie Berger, Berit Iren Langseth Bøen, Anette Gunderhuset, Trude Hagaseth, Henrik Meisdalshagen, Christoffer Nygård Ranheim, Tor Erik Strand, Tor Gudbrand Tjernslien. Tisleidalen kirke, torsdag 25. mai, kl Julie Ulsnes Adolfsson, Simone Arnesen, Lene Bergene. BJØRN HAUGEN er av kirkelig fellesråd tilsatt som ny kirkeverge/daglig leder i Nord-Aurdal. Han er 51 år og bosatt i Skrautvål. Det var fem søkere til stillingen. Tradisjonen tro blir det konfirmasjoner i Nord-Aurdal i mai. Her er fjorårets konfirmantkull i Tingnes flankert av kapellan Frede Fjågesund og den indisk lutherske presten Kamal Zingh Lahary. (Foto Trygve Lien, Valdres) INGRID MEYRICK er fra 1. januar 2006 innvilget ett års permisjon fra stillingen som soknediakon i Nord- Aurdal. I denne tiden skal hun gå inn i et vikariat ved Riisby behandlingssenter i Nordre Land, hvor vår tidligere res. kap. Ragnar Enger er institusjonsprest. Ansvarleg redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserar: Ingrid Stavenjord, 2918 Ulnes Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :35 Side 4 Nye menighetsråd klar for dyst De nye menighetsrådene i Nord- Aurdal er klar for dyst og har så smått begynt å komme i gang med sitt arbeid, og det er mange utfordringer og oppgaver som venter medlemmene i de fire årene som ligger foran. Menighetsrådene i Nord-Aurdal består av i alt 34 representanter, fordelt på 18 kvinner og 16 menn. Med unntak av Tisleidalen, som har fire faste medlemmer, består de øvrige rådene av seks representanter. De aller fleste av de valgte medlemmene har aldri sittet i et menighetsråd før. Prost Georg E. Johnson er medlem av menighetsrådene i Aurdal, Skrautvål og Tisleidalen. Mens kapellan Frede Fjågesund sitter i Tingnes, Ulnes og Svenes menighetsråd. Vekke og nære Menighetsrådenes ansvar og oppgaver er mangfoldige, men dets hovedanliggende står å lese i kirkelovens paragraf 9: "Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet". Her følger en kort presentasjon av de nye menighetsrådsmedlemmene i Nord-Aurdal. Navn: Arne Tønsager (59). Ugift. Aurdal, leder og medlem av fellesrådet. Yrke: Gårdbruker og banemester NAF øvingsbane. - Jeg ønsker at kirken skal være åpen for alle. Vi skal ta vare på hverandre uansett hvem vi er eller hva slags bakgrunn vi har. Vil gjerne være med på å styrke kirkens musikkliv og sørge for at kirkebygg og nærområde blir tatt vare på. Navn: Bente Hjelle Midthus (38). Aurdal, nestleder. Yrke: Hotellarbeider - Fortsette det gode arbeidet etter det forrige rådet. Få mer sang og forskjellig musikk inn i kirken. Navn: Borghild Leirpoll (56). Aurdal, styremedlem Yrke: Assistent. - Arbeide for et fortsatt godt diakonalt arbeid i menigheten. Sørge for videre drift av menighetshuset. Navn: Knut Alhaug (69). Aurdal, kasserer. Yrke: Pensjonist - Ta vare på kirkebygg og nærområdet ved kirken. Navn: Astrid Fleskheller (48). Aurdal, sekretær Yrke: Butikkmedarbeider. - Føre videre det tradisjonsrike og gode menighetsarbeidet som er i utført i Aurdal. Ønsker at alle skal føle seg velkommen i kirken. Navn: Nils Bergli (51). Aurdal, styremedlem Yrke: Murer/flislegger - Jeg synes vi skulle arbeide for et bredere samarbeid mellom soknene, stab og kirkekontoret. Navn: Jan Arne Sebuødegård (55). Ugift. Skrautvål, leder og medlem av fellesrådet. Yrke: Lærer og tømrer. - Involvere flere i kirken og i kirkelig arbeid. Gjøre det lettere for folk å komme seg til kirke, for eksempel med å gi tilbud om kirkeskyss. Legge tilrette for barne- og ungdomsarbeid. Navn: Ola Kjørli (58). Skrautvål, nestleder og sekretær. Yrke: Faglærer. - Skape større aktivitet i menigheten og 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :35 Side 5 trekke enda flere med i gudstjenestelivet. Arbeide for bedre parkeringsforhold ved kirken. Navn: Ragnhild Haugen (48). Skrautvål, kasserer. Yrke: Regnskapsmedarbeider. - Øke oppslutningen om gudstjenestene. Engasjere barn, unge og eldre f. ek. I samarbeid med lag og foreninger. Fortsette det gode arbeidet det tidligere soknerådet har arbeidet med. Navn: Svein Arild Aarø (46). Skrautvål, styremedlem. Yrke: Salgsmedarbeider. - Jobbe for trivsel i menigheten og legge til rette for at flere trekkes med i det som foregår i kirken. Navn: Marie Asheim (50). Skrautvål, barne- og ungdomskontakt Yrke: Fysioterapeut - Bidra til et godt barne-og ungdomsarbeid og at alle som kommer til kirken kjenner seg velkomne og opplever at det er godt å være der. Jeg ønsker at vi i gudstjenestene og i arbeidet ellers kan ha et globalt perspketiv og vise solidaritet med andre mennesker. Blir spennende å være med på å velge ny biskop, foruten å diskutere statskirkeordningen. Navn: Torgeir Øyen (33). Samboer. Skrautvål, styremedlem. Yrke: Butikkmedarbeider. - Jeg ønsker å bidra til å få flere til å gå i kirken og engasjere seg i det som skjer i menigheten. Navn: Svein Olav Grøndahl Strand (47). Skilt. Svenes, leder. Yrke: Trygdesjef Øystre Slidre. - Det må være å arbeide for at enda flere finner veien til Strand kirke. Og i den forbindelse vil jeg komme med en oppfordring til folk om å gi menighetsrådet innspill som kan bidra til å skape aktiviteter som kan samle folk i kirken. Jeg mener det også er viktig å få tilbake klokkerstillingene. Navn: Bergljot Strand (70). Enke. Svenes, sekretær. Yrke: Pensjonist. - Kirken betyr mye for de fleste, men vanlige gudstjenester er lite besøkt. Kanskje vi må bli flinkere til å trekke folk inn i kirkelige sammenhenger og spørre om de vil påta seg ulike oppgaver. Det gjelder også å få de unge med, men de voksne må være forbilder. Navn: Signe Riste (61). Singel. Svenes, nestleder Yrke: Butikkmedarbeider. - Mer musikk, og gjerne også gudstjenster på bedehus og forsamlingslokale. Navn: Grethe Ødegaard (41). Svenes, kasserer. Yrke: Førstesekretær likningskontoret. Hjertsak: - Ingen spesielle hjertesaker, men ønsker at kirken skal være et sted hvor alle i bygda føler tilhørighet, uansett alder og livssituasjon. Navn: Alf Edvin Rye (53). Svenes, medlem av fellesrådet Yrke: Selvstendig næringsdrivende - Viktig at kirken er i bruk og ikke blir stengt. At det som foregår ting i menigheten som gjør at folk får lyst til å gå i kirken. Navn: Eva Kristine Kuhn (41). Svenes, medlem Yrke: Selvstendig næringsdrivende. (Ikke lykkes å få kontakt med Kuhn) Navn: Terje Eklund (54) Ulnes, leder og medlem av fellesrådet Yrke: Prestevikar og journalist/-fotograf. - Skape en levende menighet og et fellesskap der søndagens gudstjeneste står i sentrum. At stadig flere KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :35 Side 6 kan oppdage og bekjenne at Jesus er vår Frelser og vårt håp. Navn: Grete Marie Gudheim Hansen (57). Enke. Ulnes, kasserer. Yrke: Kundebehandler. - Jobbe for at alle i bygda skal ha et godt forhold til kirken, og at de kan kjenne tilhørighet til menigheten de hører til. Navn: Trygve Granheim (52) Ugift. Ulnes, nestleder Yrke: Bonde. - Jeg ønsker å arbeide for at folk skal ha et positivt forhold til kirken, og jeg ønsker å være med på å videreføre og ta vare på kulturen og den verdi kirken har som institusjon i bygda vår. Navn: Gry Kirsti Skogen Hippe (31). Ulnes, sekretær Yrke: Gardkjerring og småbarnsmor - Være med på å skape et større engasjement for å få en mer levende kirke. Navn: Liv Sissel Stende (63). Ulnes, medlem. Yrke: Hjemmeværende. - At alle som kommer i kirken til gudstjeneste eller andre samvær skal kjenne 6 seg velkommen og tas for det mennesket det er. Vi skal ha tid til folk. Liker også å ha med ungdom å gjøre. Navn: Ada Rabben (47). Ulnes, medlem Yrke: Leder SFO Leira - Besøk og omsorgsarbeid for eldre i bygda, og bidra til aktiviteter blant barn og unge. Navn: Hans Enger (58). Tingnes, leder. Yrke: Daglig leder Vestre Slidre Sjukeheim. - Jeg håper å bidra til at folk i Tingnes menighet skal få frimodighet til å definere seg innenfor det kristne fellesskap. Navn: Anne Grete Odden (63). Enke. Tingnes, nestleder Yrke: Hjemmeværende - Jeg ønsker meg en søndagsskole som går parallelt med gudstjensten, slik at hele familien kan være med til kirke. Med tilbud til barn og unge er det lettere for hele familien å delta på gudstjeneste. Navn: Anne Berit Gunderhuset (38). Tingnes, medlem. Yrke: Fagarbeider innen barn og ungdom - At kirken er der for folk i sorg og glede. Der kan jeg bidra med medmenneskelighet og omsorg. Jeg kan også tenke meg å få til flere aktiviteter for barn i kirken. Navn: Nils Asheim (52). Tingnes, kasserer. Yrke: Økonomileder. - Ønsker større fellesoppleving ved gudstjenestene, og de er tilrettelagt for alle. Viktig at kirkegjengerne opplever at vi er deltakere og ikke passive tilhørere. Vi trenger å opparbeide et fellesskap der folk kjenner seg hjemme, og der vi bryr oss om de andre. Ellers ønsker jeg å få I gang søndagsskole, et aktivt ungdomsarbeid og Alpha-kurs. Navn: Reidar Bringaker (38) Gift Tingnes, styremedlem Yrke: Lærer - Det som opptar meg spesielt, er barne- og ungdomsarbeid. Jeg synes det hadde vært flott hvis vi hadde fått i gang søndagsskole og tensing. Navn: Astrid Stokstad (63). Skilt. Tingnes, sekretær Yrke: Fysioterapeut. - Først ønsker jeg å si litt om hvorfor jeg sa ja til å sitte som medlem av menighetsrådet. Som medlem av Den norske kirke føler jeg at det en gang i livet er en plikt til å si ja til et slikt verv. De siste årene har det også vært et ønske å KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :35 Side 7 gi noe fritid til dette. Jeg har aldri vært aktiv kirkegjenger, men jeg ønsker at kirken skal være der også for meg. Den betyr noe. Det er med en viss spenning jeg går inn i rådet, og jeg ser på det som en utfordring. Navn: Kjell Ove Halvorsen (40). Tisleidalen, leder Yrke: Selvstendig næringsdrivende. - Jobbe for å opprettholde kirken. Navn: Kristin Ulsnes Adolfsson (46). Tisleidalen, sekretær. Yrke: Kunstmaler. - Opprettholde egen kirke og gudstjenestetilbud. Innkjøp av nytt orgel, og få satt oppgjerde rundt kirken. Navn: Lars Halden (37). Ugift. Tisleidalen, nestleder og medlem av fellesrådet. Yrke: Assurandør - Barne og ungdomsarbeid. Navn: Trude Karlsen Løkken (39). Tisleidalen, kasserer. Yrke: Turistvert. - Ingen spesielle. Arbeide for kirken her i Tisleidalen. Populære påskeandakter i fjellet TERJE EKLUND Det har blitt en fin tradisjon å ha påskeandakt på Smørlitoppen. For fjerde året på rad er diakon Sigmund Tveit (75) klar for å holde andakt og være gudstjenesteleder inne i fjellet mellom Danebu og Kruk 1. påskedag. I år begynner andakten kl. 13; det vil si en time tidligere enn foregående år. Tveit forteller at det har vært økende oppslutning om påskeandaktane på Smørlitoppen. Første året kom det 16 sjeler, året etter 32 og ifjor møtte hele 65 personer opp til påskeandakt. Positive tilbakemeldinger Sigmund Tveit forteller at han han fått mange positive tilbakemeldinger på at det blir holdt påskeandakt i fjellet, og han opplever det som veldig givende og meningsfylt å bringe påskebudskapet ut til fjellfolket. - Hvem er det som finner veien til Smørlitoppen? - Det er særlig hyttefolk, store og små. Ifjor hadde vi strålende vær og folk koste seg i sola. Vi trykker opp sangark med liturgi, og jeg er inne i fjellet og setter opp plakater i forkant. Påskeandakten avsluttes med kirkekaffe. Vi har et utmerket samarbeid med vertskapet på Nythun Høyfjellstue som spanderer boller og saft, mens lokale butikker sponser oss med pappkrus. Blir det dårlig vær har jeg gjort avtale med Nythun om at vi får ha gudstjenesten hos dem. Jeg vil rette en stor takk for den store velvilje de møter oss med. - Hvordan kom du på ideen om å arrangere påskeandakt på Smørlitoppen? - Jeg hadde gjennom flere år hørt folk etterlyse et slikt tilbud. De savnet en påskeandakt i fjellet. Jeg nevnte dette for prosten, og han ga grønt lys og sa jeg kunne holde andakter på så mange topper jeg ønsket, ler Sigmund som synes det er moro at stadig flere slutter opp om påskeandakten på Smørlitoppen. Diakon Sigmund Tveit er primus motor for de populære påskeandaktene på Smørlitoppen. (Foto t.e.) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :35 Side 8 Bergljot Strand ei Herre - Eg trur det er viktig å ta vare på sansen for det heilage 8 EIGIL STEINSFJORD - Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære Dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være Denne salmen song dei under gudstenesten den gongen Bergljot Strand vart innsett som klokkar i Ulnes kyrkje for mange år sidan, og same salmen følgde ho tilfeldigvis då ho gjekk av etter 20 års teneste. Men no då ho tok til som kyrkjevert i Strand kyrkje som medlem av soknerådet, då dukka sanneleg same salmen opp att på ny! Så er ho vel sæl, som kan med liv og med sjel, tene så nådig ein herre? Godt å få gje att noko - Ja, tene kan eg nok, godt å få gje att noko, ikkje berre ta imot. Likevel vart eg nok litt overraska då eg såg at eg var sett opp til val i Strøndakyrkjun, og eg må nok seie eg er litt uviss på kva oppgåvene i eit sokneråd går ut på, men eg får ta det som det kjem. Det er berre litt synd at alle dei gamle medlemmane gjekk ut, dei kunne ha delt nokre av erfaringane sine med oss. Oppvaksen på Gudheim, er det Ulnes kyrkje som høyrer barndomen min til. Men Bosheim der eg bur, høyrer til Svenes sokn, og etter at Endre, mannen min, vart gravlagd ved kyrkja på Strønd, er denne kyrkja blitt viktigare for meg. - Kva er det du set pris på ved kyrkja? - Det er høgtida og stillheita. Eg minnest bestefar på Bø. Når han nærma seg kyrkja gåande og han høyrde klokkene ta til å ringje, då stansa han og tok han av seg hatten. Eg trur det er viktig å ta vare på sansen for det heilage. Det må ikkje bli for mykje sirkus i kyrkja. I iveren etter å få med seg ungdommen, må me ikkje etterape ungdomskulturen. Unge gjennomskodar det falske i det. Det er viktig at dei vaksne er med, dei skal lyfte dei unge vidare, men ikkje stille seg på deira nivå. Ungdomskulturen ber seg sjølv utan vår hjelp. Guds uendelege kjærleik - Kva med tru og tvil? - Trua ligg nok i botnen heile tida, men det hender vel eg tvilar. Men trua er sterkare. - Kva tyder påskebodskapen for deg? -Påskeevangeliet er gripande og dramatisk frå dag til dag og syner Guds uendelege kjærleik. Påskedagen med oppstode og siger synst eg er vanskeleg å forstå, men eg vil helst ikkje spekulere så mykje på deg eg ikkje kan fatte. Eg vel å tru og kjenner tryggleik ved det - No er du 70 år kva vil du seie om livet ditt så langt? - Eg har ikkje berre hatt det lettvint. Eg har langtfrå hatt eit flatt liv, men både det vanskelege og det beste ved livet må vera med. Fyrst då kan ein kalle det eit rikt liv. I dag vil eg seie at motgang har gjort meg sterk. Eg stelte Endre eitt år her heime før han døydde. Det var godt for oss båe at han fekk døy i heimen. Det var tunge dagar, men eg kjende som eit slags nærver av Gud som bar oss igjennom. Me var sæle tå einannan og eg fekk leva saman med den eg ynskte. - Mange forbind deg med skulegjerning - Eg har vore lærar sidan 1962, dei fyrste åra veksla det mellom Fagernes og Ulnes, men frå 1965 vart det fast ved Ulnes, dei siste åra som rektor. I 1998 gjekk eg av med avtalefesta pensjon. Eg er glad eg kunne avslutte lærargjerninga med gode kjensler for skulen. Å vera lærar var ei fin tid både fin og krevjande. Eg tenkjer ofte på det når eg går tur oppover Fodnesvegen og ser utover bygda. Då ser eg ned på dei tre stadene som har vore grunnpilarar i livet mitt barndomsheimen, kyrkja og skulen. Lærar og gardkjerring - Kva lærdom har du hausta som lærar? - Mellom anna at det er viktig at ungane får lære utanåt, til dømes salmevers. Det du har lært utanåt, vert ein ballast ingen kan ta ifrå deg. Ikkje alle har like lett for å lære, men du må nytte sjansen den perioden av livet då du uansett har lettast for å lære, nemleg i barndommen. Det du har lært utanåt, kan du ta fram når som helst. - Så du er mellom dei mange bygdeungdommane som fekk høve til å få deg ei utdanning? - Det var eit behov i meg etter å lære, men det var ikkje noko sjølvsagt i og med at eg hadde gifta KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :35 Side 9 nd ei Herrens tenarinne e Trua ligg nok i botnen heile tida, men det hender vel eg tvilar. - Påskeevangeliet er gripande og dramatisk frå dag til dag og syner Guds uendelege kjærleik, sier Bergljot Strand. (Foto Terje Eklund) meg og var gardkjerring. Eg likte gardsarbeid, likevel var det som eit behov etter å lære meir. Eg drog til lærarskulen i Oslo i Heime hadde eg to små ungar, det gjekk, takka vere at dei stødde meg, mine nærmaste. Gymnaset hadde eg alt fullført på 1950-talet. Eg gjekk på Eidsvoll, på reallina, men eg er óg glad i språk og litteratur, seier Bergljot. - Som lærar kunne det vera stritt, særleg om hausten etter at skulen hadde teke til og me enno var på stølen. Då var det å stå opp ved fire-tida og ofte sleppe kyrne ut på rimkvitt beite. Etter skuletid var det gjerne ein tur heimom, så vestover att til mjølking og så omsider førebuing til neste skuledag. Dagar kjem og tida går - Mange vil veta at du skriv dikt - Diktinga har vore som ein terapi for meg. Orda kjem lettast til meg i vanskelege tider. Kan hende kjem det av at eg er litt melankolsk av meg. Eg likar ikkje mange ord. Difor kuttar eg mykje når eg arbeider med eit dikt. - Er noko av dette publisert? - Aldri har eg sendt dikta til noko forlag. Det meste ligg på lappar. Eg veit aldri korleis eit dikt vil bli teke imot, korleis det vil bli forstått. Likevel er Bergljot Strand viljug til å dele eitt av dikta sine med lesarane fordi det fortel noko om livssituasjonen hennar no, og kjensla ho ofte ber med seg: Dagar kjem og tida går Kvar vart det av den som lækjer alle sår? Eg trudde ein gong at saknaden minka når åra vart fleir - Eg trur det kje meir. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :35 Side 10 Noen forlater klokkerstolen, andre fortsetter inntil videre Inndradde klokkerstillinger vekker harme og skuffelse OLAV ROBØLE Det kom som ei bombe da det ble kjent at Kirkelig fellesråd hadde vedtatt å inndra klokkerstilingene for å få kirkebudsjettet i Nord-Aurdal i balanse. Klokkeren har fra uminnelige tider vært det sikre bindeleddet mellom prest og menighet. Stillingene er av de få lovfesta i systemet, så de ble vel nærest betrakta som helt sikre. Nå må lyse hoder stikkes sammen med tanke på å finne en brukbar veg videre. Må overbevise Klokkerne sjøl er satt i et kinkig dilemma. På den ene sida føler de et ansvar for at den tjenesten de har gått inn i, kan føres videre på en slik måte at ikke menigheten blir skadelidende. I motsatt retning trekker at det å bidra til at den blir ført videre uten at det gis noen som helst kompensasjon, på lengre sikt kan føre til å undergraving av hele klokkerinstitusjonen. Med dette som bakteppe kommer de ut fra tenkeboksen med motstridende konklusjoner. Dette med lovfesta stillinger bekrefter prost Georg Espolin Johnson, Han legger imidlertid til til at når Kirkelig fellesråd skal få endene til å møtes, er også dette et element som kan tas med i betraktningen. Men når dette er sagt, må det reises forståelse for at klokkerens funksjoner er og blir langt mer enn å lese opp kunngjøringer. Imidlertid har jo sokneråda sine kontakter til kommuneledelsen, og disse må nå brukes flittig. Gjøres dette på en god måte, er prosten overbevist om at klokkerstilingene vil være inne igjen i 2007-budsjettet. Et raskt overslag viser at med en ekstra tilførsel på kroner vil stillingene være berga. I mellomtida er han like overbevist om at menighe- 10 tene vil være kreative og finne løysinger som er å leve med ut dette året. Dårlig personalpolitikk Klokker Torlaug Øen Wårum i Ulnes sier at hun er skuffa og at hun i utgangspunktet hadde bestemt seg for å slutte da hun fikk høre om at klokkerne skulle sies opp. - Men av kjærlighet til Ulneskyrkja har jeg etter avtale med sokneårdet sagt meg villig til å fortsette delvis i jobben, men da uten lønn. Jeg hørte først om den kollektive oppsigelsen i et juleselskap, og like etterpå kom oppsigelsesbrevet fra kommunen. Da kvitterte jeg umiddelbart med å varsle at budskapet var tatt til etterretning. Jeg synes det var dårlig personalpolitikk å sende et oppsigelsesskriv i posten. Klokkerne burde i stedet vært innkalt til et møte, sier Torlaug Øen Wårum. Dennis Økland i Aurdal konstaterer at han i hvert fall har klokkerjobben å gå til i dette kvartalet, og videre er han innstilt på å ta det som det kommer. Han finner stor glede i å kunne gjøre denne jobben for kirken, og sier seg nå villig til å fortsette på frivilig basis. Ulike meninger Berit Dajani i Skrautvål er innstilt på å bli stående i jobben, i hvert fall året ut, og så får man se hvordan det hele utvikler seg. Godtgjøringa er så liten at den uansett spiller ei beskjeden rolle. Det har nok budt på visse anfektelser at det å gi avkall på den, kan sette fortsettelsen på ei eldgammel, lovftesta ordning i fare. Men som ei kompromissløysing har hun antyda overfor soknerådet at man kunne la en liten del av det som kommer inn ved ofringer, gå til avlønning. Det er vakt sterke reaksjoner at klokkerne fra med 1. april er oppsagt på grunn av dårlig økomi. Eigil Steinsfjord og Torlaug Øen Wårum, klokkere i henholdsvis Strand og Ulnes, er begge svært skuffet. - Dette får likevel bli som det vil en får stille sin lit til at det blir med dette ene trengselsåret, og at alt snart kommer i normalt gjenge igjen, sier Dajani. - Jeg registrerer at jeg er oppsagt, og tar det til etterretning, nøyer Per Inge Inderhaug i Tingnes seg med å si. Svært skuffende - Svært skuffende er min karakteristikk av vedtaket om at klokkerstillingene inndras, sier klokker i Strand kirke, Eigil Steinsfjord. - Jeg har sett det som rett ikke å fungere som klokker i Strand kirke når jeg er oppsagt. Jeg tror kirken er best tent med det. Men om man ser at folk stiller opp i kirkene som klokker på frivillig basis, vil det være med på å undergrave de lønnede og lovpålagte klokkerstillingene. Klokkerstillingen mister dessuten noe av alvoret over seg om man stiller gratis, å være klokker KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :35 Side 11 får mer preg av hobby enn lovpålagt tjeneste med lang tradisjon, sier Steinsfjord. - Svenes menighetsråd ønsket å lønne meg framover av egen kasse. Jeg synes ikke det er rett å la et menighetsråd lide på grunn av fellesrådets vedtak. Ansvaret må man legge der ansvaret ligger. Kirke- og kulturarbeid er for samfunnsgavnlig til å bli en salderingspost. Det er typisk at det er innen kirke og kultur man først og fremst skjærer ned. Jeg har spurt meg om jeg er villig til å fortsette som klokker om det skulle komme til en ordning i Jeg ser det ikke som selvsagt at menigheten vil ha meg tilbake, for ikke alle er enig med meg i avgjørelsen min. Men jeg stiller gjerne på nytt. Inn på budsjettet igjen? Det blir sokneråda som nå får den tunge jobben å holde virksomheten gående, og dette på en slik måte at det ikke føles støtende for høgt verdsatte medarbeidere. Lederen i Ulnes, Terje Eklund, karakteriserer fellesrådets vedtak som både dramatisk og hasteprega, og han mener at det hadde vært naturlig at sokneråda hadde vært tatt med på råd i en så viktig sak. - Nå er det allerede kommet signal om at man ønsker å finne plass for klokkertjenesten igjen i neste års budsjett, så får fellesrådet arbeide for at dette blir innfridd. Men det som er mulig i 2007 burde også vært gjennomførbart i år, man oppnår bare å skape uro i godt innarbeidede ordninger, sier Eklund. Respekterer tom stol - Det var et dramatisk skritt fellerådet gikk til for å spare noen kroner, og gjennom forhåndsdialog kunne vi nok kommet fram til en brukbar løsning, sier menighetsrådsleder Svein Olav Grøndahl Strand i Svenes. Han forteller at etter at beslutningen var kjent, ble det foreslått overfor klokkeren å dekke lønna hans av soknets egne midler som en løsning ut året, men da var det for seint. Klokkeren hadde tatt sin beslutning, på prinsipielt grunnlag. - Han ønsker situasjonen synliggjort ved at stolen blir stående tom? - Dette vil vi respektere, og samtidig ønsker vi å finne ordninger som kan virke best mulig året ut, noe som vil stille sterke utfordringer til alle som er involvert i samarbeidet. Og jeg er overbevist om at både prest og menighet her vil gjøre sitt beste. Likevel bør det kanskje ikke fungere så godt, at man ved slutten av året kan konstatere at klokkerstillinga er overflødig. Vi er svært tilfredse med den jobben Steinsfjord har gjort, og vil sørge for at stolen står klar for ham den dagen han finner å kunne vende tilbake, sier Grøndahl Strand. OLAV BJÆRUM på Leira har utgitt en fin diktsamling, Eg vil freiste. Flere av salmene har et kristent innhold, og siste delen av samlingen inneholder ni salmer. Dette er vakre og tankevekkende salmer som absolutt også burde brukes ved gudstjenster både her i Valdres og andre steder. ANITA DALEHAVN skal i første omgang frem til i sommer fungere som prostiprest i Valdres. Hun vil ha kontor i Rådhuset på Fagernes på tirsdager mellom kl ELI VATN begynte fra nyttår av som prest i halv stilling i Øystre Slidre og har inntil videre permisjon fra prostipreststillingen. For øvrig startet hun I høst opp som fjellprest på Beitostølen, som den første i sitt slag her i Norge, ja, trolig i hele verden! TERJE EKLUND er fra nyåret av engasjert som prostiprest i Hallingdal til ut august. TOVE SKOGSTAD er fritatt fra å sitte som medlem i Aurdal menighetsråd. Første varamedlem Nils Bergli rykker dermed opp som fast medlem av rådet. Påske Stille og bleik på asenfolen, gret då folket jubla, gret over byen og oss. Siste måltid med vener, eit måltid i kjærleik, eit måltid for oss. Ålene i bøn i Getsemane, vei kva som ventar, gjer det for oss. Spotta og håna. Guds einborne Son, liding og død pieta, døydde for oss. Påskemorgon oppstode og glede. Verket er fullført. Han lever for oss! Bergljot Strand KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11