Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42"

Transkript

1 Kyrkjeliv :35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte det opp 16 sjeler, mens hele 65 personer deltok i fjor. Også på 1. påskedag i år blir det påskeandakt på Smørlitoppen. Disse bildene er fra fjorårets gudstjeneste i et solbadet påskefjell. (Foto Christian Faarlund) God Påske Påsketro og påsketvil Nye menighetsråd klar for dyst Klokkerstillingene inndratt Av innholdet: Bergljot Strand i serien Tro og tvil Nytt gravferdsbyrå på Fagernes Sisteside-intervju med Bjørn Haugen

2 Kyrkjeliv :35 Side 2 Nord-Aurdal prestegjeld Kyrkjekontoret i Rådhuset, Fagernes: Postboks 143, 2901 Fagernes. Kontortid onsdag, torsdag og fredag Prost Georg Espolin Johnson, tlf Kapellan Frede Fjågesund, tlf Elles etter avtale. Vanleg ekspedering ved kontorfullmektig Tina Halle, torsdag. Tlf Fax Prestar: Prost Georg Espolin Johnson, 2910 Aurdal, priv. tlf.: , mobil: Kapellan Frede Fjågesund, 2900 Fagernes, priv. tlf Fung. prostiprest Anita Dalehavn. Mobil Kontortid tirsdag kl Prestevikar Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf , mobil: Måndag er fridagen til prestane og kantor Erlend Karlsen. Kyrkjeverge: Bjørn Haugen. Tlf. kontor: Privat tlf Organistar: Erlend Karlsen (Aurdal og Tingnes), tlf Treffetid privat mellom 9 og 10 på kvardagar. Kontortlf Fast treffetid kontor Rådhuset mellom 12 og 14 på torsdager. Mobil: Kåre Madslangrud (Skrautvål og Tisleidalen), tlf Astrid Grøndahl Strand, (Ulnes og Strand), tlf Kyrkjegardsarbeidarar: Tor Hermann Lie, tlf fra kl , priv. tlf Mobiltlf Arve Bakke, priv.tlf: , Mobiltlf Soknerådsleiarar: Aurdal: Arne Tønsager, 2910 Aurdal. Tlf Skrautvål: Jan Arne Sebuødegård, 2917 Skrautvål. Tlf Tisleidalen: Kjell Ove Halvorsen, 2923 Tisleidalen. Tlf Svenes: Svein Olav Grøndahl Strand, 2900 Fagernes, Tlf Ulnes: Terje Eklund, 2918 Ulnes. Tlf Leiar av Kyrkjeleg fellesråd: Anne Grete Odden, 2900 Fagernes, tlf Påsketro og påsketvil Dersom Jesus Kristus ikke er legemlig oppstått fra de døde, ville jeg finne meg et annet yrke på dagen! Så grunnleggende er troen på Jesu oppstandelse. Det er Jesu oppstandelse som skiller Jesus fra andre historiske personer: Han lever i dag! Det helt fundamentale i min tro er Jesu nærvær i mitt liv her og nå. Muhammed og Ibsen lever videre gjennom det de har skrevet og gjort. De kan være oss til inspirasjon. Men de er ikke som Jesus personlig tilstede- selv om vi ikke kan se ham. Påskedag er derfor MIN DAG i kirkeåret. Den hjelper meg til å huske på at sorg, tvil og nederlag aldri kan ga det siste ord i et kristenmenneskets liv. Enkelt fordi vi har vunnet, fordi Jesus vant. Den innerste nerve i min påsketro er derfor HÅP. Vi sier ofte: Så lenge det er liv er det håp. Påsketroen sier: Så lenge det er håp er det liv. Håpet er der ansikt til ansikt med sykdom og død. Jeg pleier å si at over enhver kiste i kirken hvelver det seg en håpets bue. For Jesus har overvunnet døden. Det er noe som heter gjensyn! Påsketvilen er likevel ikke borte. Den slår imot meg ved meningsløse ulykker og konflikter. Hvis Jesus er seierherren, hvordan kan det da være at ondskapen i tilværelsen seirer likevel? Er denne verden noe mer frelst etterar Jesus sto opp fra de døde? Har jeg vunnet selv om Jesus vant? Er Gud død? Har Gud gått av med pensjon, som en sa til meg? Jeg tror ikke noe menneske kommer utenom slike spørsmål av og til. For egen del kan jeg bare si følgende: Min påsketvil har renset min påske tro for mye selvfølgelighet Min påske tro har alltid båret meg gjennom min påsketvil For troen er sterker enn tvilen Georg E. Johnson 2 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

3 Kyrkjeliv :35 Side 3 Vårens konfirmanter Tingnes kirke, søndag 14. mai, kl Karoline Bergum, Caroline Kaurin Brenk, Torstein Bøe Bråten, Morten Djupdal, Barbro Døvre, Alexander Beito Hagabråten, Kathrine Melkild Hovi, Emil Hovrud, Live Karbø Onstad. Tingnes kirke, søndag 14. mai, kl Nikolai Frederik Fjågesund, Karl Eirik Bang Fossberg, Stein Gunderhuset, Simen Nygaard Hansen, Espen Kvikstad, Stian Alexander Olsen, Silje Myreng Skaran, Sølvi Myreng Skaran, Silje Sæthershagen, Renate Tjørn. Aurdal kirke, søndag 21. mai, kl Marte Christine Bakken, May Iren Enger Bakken, Iselin Øverstuen Belgum, Camilla Strømstad Bergli, Jonas Brænd, Erik Gautehaugen Celius, Magda Grande Flaten, Marianne Fugllien, Tore Bring Fugllien, Andreas Enger Morey, Engebret Maanum, Alexander Hagene Odden. Aurdal kirke, søndag 21. mai, kl Hilde Haadem, Kai Erik Lund, Alexander Marki, Anette Gottenborg Martinsen, Janne Gottenborg Martinsen, Gerd Ingeborg Nettum, Siri Håvelsrud Odden, Åshild Onstad, Vegard Øverli Pettersen, Inger Christin Sørli Rustøe, Liv Trude Sørengen, Tom Sørli, Marita Sørum, Magnar Aaberg. Strand kirke, søndag 21. mai, kl Ståle Kjørlien, Sigrid Rime, Eva Iren Kleven Strand. Ulnes kyrkje, sundag 25. mai, kl Tharan Sofia Altmann, Bendik Birketvedt Eklund, Ida Elise Odden Evenstuen, Jon Hilmen, Jonathan Husø, Joakim Johannessen, Thomas Mork Nordsven, Maren Strømmen Ristebråten, Lars Kristian Stokkehaugen, Linn-Kristin Strand, Bjørn-Ivar Ulvestad, Anders Hauglund Underdal. Skrautvål kyrkje, sundag 25. mai, kl Marie Berger, Berit Iren Langseth Bøen, Anette Gunderhuset, Trude Hagaseth, Henrik Meisdalshagen, Christoffer Nygård Ranheim, Tor Erik Strand, Tor Gudbrand Tjernslien. Tisleidalen kirke, torsdag 25. mai, kl Julie Ulsnes Adolfsson, Simone Arnesen, Lene Bergene. BJØRN HAUGEN er av kirkelig fellesråd tilsatt som ny kirkeverge/daglig leder i Nord-Aurdal. Han er 51 år og bosatt i Skrautvål. Det var fem søkere til stillingen. Tradisjonen tro blir det konfirmasjoner i Nord-Aurdal i mai. Her er fjorårets konfirmantkull i Tingnes flankert av kapellan Frede Fjågesund og den indisk lutherske presten Kamal Zingh Lahary. (Foto Trygve Lien, Valdres) INGRID MEYRICK er fra 1. januar 2006 innvilget ett års permisjon fra stillingen som soknediakon i Nord- Aurdal. I denne tiden skal hun gå inn i et vikariat ved Riisby behandlingssenter i Nordre Land, hvor vår tidligere res. kap. Ragnar Enger er institusjonsprest. Ansvarleg redaktør: Terje Eklund, Hilmebøl, 2918 Ulnes, tlf mobil , e-post adr. Redaksjonsmedlemer: Olav Robøle Eigil Steinsfjord Postgirokonto: Bankkonto: Opplag 3000 Trykt i Valdres Trykkeri 2900 Fagernes Kasserar: Ingrid Stavenjord, 2918 Ulnes Utgjevar: Sokneråda i Nord-Aurdal KYRKJELIV I NORD-AURDAL 3

4 Kyrkjeliv :35 Side 4 Nye menighetsråd klar for dyst De nye menighetsrådene i Nord- Aurdal er klar for dyst og har så smått begynt å komme i gang med sitt arbeid, og det er mange utfordringer og oppgaver som venter medlemmene i de fire årene som ligger foran. Menighetsrådene i Nord-Aurdal består av i alt 34 representanter, fordelt på 18 kvinner og 16 menn. Med unntak av Tisleidalen, som har fire faste medlemmer, består de øvrige rådene av seks representanter. De aller fleste av de valgte medlemmene har aldri sittet i et menighetsråd før. Prost Georg E. Johnson er medlem av menighetsrådene i Aurdal, Skrautvål og Tisleidalen. Mens kapellan Frede Fjågesund sitter i Tingnes, Ulnes og Svenes menighetsråd. Vekke og nære Menighetsrådenes ansvar og oppgaver er mangfoldige, men dets hovedanliggende står å lese i kirkelovens paragraf 9: "Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet". Her følger en kort presentasjon av de nye menighetsrådsmedlemmene i Nord-Aurdal. Navn: Arne Tønsager (59). Ugift. Aurdal, leder og medlem av fellesrådet. Yrke: Gårdbruker og banemester NAF øvingsbane. - Jeg ønsker at kirken skal være åpen for alle. Vi skal ta vare på hverandre uansett hvem vi er eller hva slags bakgrunn vi har. Vil gjerne være med på å styrke kirkens musikkliv og sørge for at kirkebygg og nærområde blir tatt vare på. Navn: Bente Hjelle Midthus (38). Aurdal, nestleder. Yrke: Hotellarbeider - Fortsette det gode arbeidet etter det forrige rådet. Få mer sang og forskjellig musikk inn i kirken. Navn: Borghild Leirpoll (56). Aurdal, styremedlem Yrke: Assistent. - Arbeide for et fortsatt godt diakonalt arbeid i menigheten. Sørge for videre drift av menighetshuset. Navn: Knut Alhaug (69). Aurdal, kasserer. Yrke: Pensjonist - Ta vare på kirkebygg og nærområdet ved kirken. Navn: Astrid Fleskheller (48). Aurdal, sekretær Yrke: Butikkmedarbeider. - Føre videre det tradisjonsrike og gode menighetsarbeidet som er i utført i Aurdal. Ønsker at alle skal føle seg velkommen i kirken. Navn: Nils Bergli (51). Aurdal, styremedlem Yrke: Murer/flislegger - Jeg synes vi skulle arbeide for et bredere samarbeid mellom soknene, stab og kirkekontoret. Navn: Jan Arne Sebuødegård (55). Ugift. Skrautvål, leder og medlem av fellesrådet. Yrke: Lærer og tømrer. - Involvere flere i kirken og i kirkelig arbeid. Gjøre det lettere for folk å komme seg til kirke, for eksempel med å gi tilbud om kirkeskyss. Legge tilrette for barne- og ungdomsarbeid. Navn: Ola Kjørli (58). Skrautvål, nestleder og sekretær. Yrke: Faglærer. - Skape større aktivitet i menigheten og 4 KYRKJELIV I NORD-AURDAL

5 Kyrkjeliv :35 Side 5 trekke enda flere med i gudstjenestelivet. Arbeide for bedre parkeringsforhold ved kirken. Navn: Ragnhild Haugen (48). Skrautvål, kasserer. Yrke: Regnskapsmedarbeider. - Øke oppslutningen om gudstjenestene. Engasjere barn, unge og eldre f. ek. I samarbeid med lag og foreninger. Fortsette det gode arbeidet det tidligere soknerådet har arbeidet med. Navn: Svein Arild Aarø (46). Skrautvål, styremedlem. Yrke: Salgsmedarbeider. - Jobbe for trivsel i menigheten og legge til rette for at flere trekkes med i det som foregår i kirken. Navn: Marie Asheim (50). Skrautvål, barne- og ungdomskontakt Yrke: Fysioterapeut - Bidra til et godt barne-og ungdomsarbeid og at alle som kommer til kirken kjenner seg velkomne og opplever at det er godt å være der. Jeg ønsker at vi i gudstjenestene og i arbeidet ellers kan ha et globalt perspketiv og vise solidaritet med andre mennesker. Blir spennende å være med på å velge ny biskop, foruten å diskutere statskirkeordningen. Navn: Torgeir Øyen (33). Samboer. Skrautvål, styremedlem. Yrke: Butikkmedarbeider. - Jeg ønsker å bidra til å få flere til å gå i kirken og engasjere seg i det som skjer i menigheten. Navn: Svein Olav Grøndahl Strand (47). Skilt. Svenes, leder. Yrke: Trygdesjef Øystre Slidre. - Det må være å arbeide for at enda flere finner veien til Strand kirke. Og i den forbindelse vil jeg komme med en oppfordring til folk om å gi menighetsrådet innspill som kan bidra til å skape aktiviteter som kan samle folk i kirken. Jeg mener det også er viktig å få tilbake klokkerstillingene. Navn: Bergljot Strand (70). Enke. Svenes, sekretær. Yrke: Pensjonist. - Kirken betyr mye for de fleste, men vanlige gudstjenester er lite besøkt. Kanskje vi må bli flinkere til å trekke folk inn i kirkelige sammenhenger og spørre om de vil påta seg ulike oppgaver. Det gjelder også å få de unge med, men de voksne må være forbilder. Navn: Signe Riste (61). Singel. Svenes, nestleder Yrke: Butikkmedarbeider. - Mer musikk, og gjerne også gudstjenster på bedehus og forsamlingslokale. Navn: Grethe Ødegaard (41). Svenes, kasserer. Yrke: Førstesekretær likningskontoret. Hjertsak: - Ingen spesielle hjertesaker, men ønsker at kirken skal være et sted hvor alle i bygda føler tilhørighet, uansett alder og livssituasjon. Navn: Alf Edvin Rye (53). Svenes, medlem av fellesrådet Yrke: Selvstendig næringsdrivende - Viktig at kirken er i bruk og ikke blir stengt. At det som foregår ting i menigheten som gjør at folk får lyst til å gå i kirken. Navn: Eva Kristine Kuhn (41). Svenes, medlem Yrke: Selvstendig næringsdrivende. (Ikke lykkes å få kontakt med Kuhn) Navn: Terje Eklund (54) Ulnes, leder og medlem av fellesrådet Yrke: Prestevikar og journalist/-fotograf. - Skape en levende menighet og et fellesskap der søndagens gudstjeneste står i sentrum. At stadig flere KYRKJELIV I NORD-AURDAL 5

6 Kyrkjeliv :35 Side 6 kan oppdage og bekjenne at Jesus er vår Frelser og vårt håp. Navn: Grete Marie Gudheim Hansen (57). Enke. Ulnes, kasserer. Yrke: Kundebehandler. - Jobbe for at alle i bygda skal ha et godt forhold til kirken, og at de kan kjenne tilhørighet til menigheten de hører til. Navn: Trygve Granheim (52) Ugift. Ulnes, nestleder Yrke: Bonde. - Jeg ønsker å arbeide for at folk skal ha et positivt forhold til kirken, og jeg ønsker å være med på å videreføre og ta vare på kulturen og den verdi kirken har som institusjon i bygda vår. Navn: Gry Kirsti Skogen Hippe (31). Ulnes, sekretær Yrke: Gardkjerring og småbarnsmor - Være med på å skape et større engasjement for å få en mer levende kirke. Navn: Liv Sissel Stende (63). Ulnes, medlem. Yrke: Hjemmeværende. - At alle som kommer i kirken til gudstjeneste eller andre samvær skal kjenne 6 seg velkommen og tas for det mennesket det er. Vi skal ha tid til folk. Liker også å ha med ungdom å gjøre. Navn: Ada Rabben (47). Ulnes, medlem Yrke: Leder SFO Leira - Besøk og omsorgsarbeid for eldre i bygda, og bidra til aktiviteter blant barn og unge. Navn: Hans Enger (58). Tingnes, leder. Yrke: Daglig leder Vestre Slidre Sjukeheim. - Jeg håper å bidra til at folk i Tingnes menighet skal få frimodighet til å definere seg innenfor det kristne fellesskap. Navn: Anne Grete Odden (63). Enke. Tingnes, nestleder Yrke: Hjemmeværende - Jeg ønsker meg en søndagsskole som går parallelt med gudstjensten, slik at hele familien kan være med til kirke. Med tilbud til barn og unge er det lettere for hele familien å delta på gudstjeneste. Navn: Anne Berit Gunderhuset (38). Tingnes, medlem. Yrke: Fagarbeider innen barn og ungdom - At kirken er der for folk i sorg og glede. Der kan jeg bidra med medmenneskelighet og omsorg. Jeg kan også tenke meg å få til flere aktiviteter for barn i kirken. Navn: Nils Asheim (52). Tingnes, kasserer. Yrke: Økonomileder. - Ønsker større fellesoppleving ved gudstjenestene, og de er tilrettelagt for alle. Viktig at kirkegjengerne opplever at vi er deltakere og ikke passive tilhørere. Vi trenger å opparbeide et fellesskap der folk kjenner seg hjemme, og der vi bryr oss om de andre. Ellers ønsker jeg å få I gang søndagsskole, et aktivt ungdomsarbeid og Alpha-kurs. Navn: Reidar Bringaker (38) Gift Tingnes, styremedlem Yrke: Lærer - Det som opptar meg spesielt, er barne- og ungdomsarbeid. Jeg synes det hadde vært flott hvis vi hadde fått i gang søndagsskole og tensing. Navn: Astrid Stokstad (63). Skilt. Tingnes, sekretær Yrke: Fysioterapeut. - Først ønsker jeg å si litt om hvorfor jeg sa ja til å sitte som medlem av menighetsrådet. Som medlem av Den norske kirke føler jeg at det en gang i livet er en plikt til å si ja til et slikt verv. De siste årene har det også vært et ønske å KYRKJELIV I NORD-AURDAL

7 Kyrkjeliv :35 Side 7 gi noe fritid til dette. Jeg har aldri vært aktiv kirkegjenger, men jeg ønsker at kirken skal være der også for meg. Den betyr noe. Det er med en viss spenning jeg går inn i rådet, og jeg ser på det som en utfordring. Navn: Kjell Ove Halvorsen (40). Tisleidalen, leder Yrke: Selvstendig næringsdrivende. - Jobbe for å opprettholde kirken. Navn: Kristin Ulsnes Adolfsson (46). Tisleidalen, sekretær. Yrke: Kunstmaler. - Opprettholde egen kirke og gudstjenestetilbud. Innkjøp av nytt orgel, og få satt oppgjerde rundt kirken. Navn: Lars Halden (37). Ugift. Tisleidalen, nestleder og medlem av fellesrådet. Yrke: Assurandør - Barne og ungdomsarbeid. Navn: Trude Karlsen Løkken (39). Tisleidalen, kasserer. Yrke: Turistvert. - Ingen spesielle. Arbeide for kirken her i Tisleidalen. Populære påskeandakter i fjellet TERJE EKLUND Det har blitt en fin tradisjon å ha påskeandakt på Smørlitoppen. For fjerde året på rad er diakon Sigmund Tveit (75) klar for å holde andakt og være gudstjenesteleder inne i fjellet mellom Danebu og Kruk 1. påskedag. I år begynner andakten kl. 13; det vil si en time tidligere enn foregående år. Tveit forteller at det har vært økende oppslutning om påskeandaktane på Smørlitoppen. Første året kom det 16 sjeler, året etter 32 og ifjor møtte hele 65 personer opp til påskeandakt. Positive tilbakemeldinger Sigmund Tveit forteller at han han fått mange positive tilbakemeldinger på at det blir holdt påskeandakt i fjellet, og han opplever det som veldig givende og meningsfylt å bringe påskebudskapet ut til fjellfolket. - Hvem er det som finner veien til Smørlitoppen? - Det er særlig hyttefolk, store og små. Ifjor hadde vi strålende vær og folk koste seg i sola. Vi trykker opp sangark med liturgi, og jeg er inne i fjellet og setter opp plakater i forkant. Påskeandakten avsluttes med kirkekaffe. Vi har et utmerket samarbeid med vertskapet på Nythun Høyfjellstue som spanderer boller og saft, mens lokale butikker sponser oss med pappkrus. Blir det dårlig vær har jeg gjort avtale med Nythun om at vi får ha gudstjenesten hos dem. Jeg vil rette en stor takk for den store velvilje de møter oss med. - Hvordan kom du på ideen om å arrangere påskeandakt på Smørlitoppen? - Jeg hadde gjennom flere år hørt folk etterlyse et slikt tilbud. De savnet en påskeandakt i fjellet. Jeg nevnte dette for prosten, og han ga grønt lys og sa jeg kunne holde andakter på så mange topper jeg ønsket, ler Sigmund som synes det er moro at stadig flere slutter opp om påskeandakten på Smørlitoppen. Diakon Sigmund Tveit er primus motor for de populære påskeandaktene på Smørlitoppen. (Foto t.e.) KYRKJELIV I NORD-AURDAL 7

8 Kyrkjeliv :35 Side 8 Bergljot Strand ei Herre - Eg trur det er viktig å ta vare på sansen for det heilage 8 EIGIL STEINSFJORD - Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære Dertil du skapte meg at jeg din tjener skal være Denne salmen song dei under gudstenesten den gongen Bergljot Strand vart innsett som klokkar i Ulnes kyrkje for mange år sidan, og same salmen følgde ho tilfeldigvis då ho gjekk av etter 20 års teneste. Men no då ho tok til som kyrkjevert i Strand kyrkje som medlem av soknerådet, då dukka sanneleg same salmen opp att på ny! Så er ho vel sæl, som kan med liv og med sjel, tene så nådig ein herre? Godt å få gje att noko - Ja, tene kan eg nok, godt å få gje att noko, ikkje berre ta imot. Likevel vart eg nok litt overraska då eg såg at eg var sett opp til val i Strøndakyrkjun, og eg må nok seie eg er litt uviss på kva oppgåvene i eit sokneråd går ut på, men eg får ta det som det kjem. Det er berre litt synd at alle dei gamle medlemmane gjekk ut, dei kunne ha delt nokre av erfaringane sine med oss. Oppvaksen på Gudheim, er det Ulnes kyrkje som høyrer barndomen min til. Men Bosheim der eg bur, høyrer til Svenes sokn, og etter at Endre, mannen min, vart gravlagd ved kyrkja på Strønd, er denne kyrkja blitt viktigare for meg. - Kva er det du set pris på ved kyrkja? - Det er høgtida og stillheita. Eg minnest bestefar på Bø. Når han nærma seg kyrkja gåande og han høyrde klokkene ta til å ringje, då stansa han og tok han av seg hatten. Eg trur det er viktig å ta vare på sansen for det heilage. Det må ikkje bli for mykje sirkus i kyrkja. I iveren etter å få med seg ungdommen, må me ikkje etterape ungdomskulturen. Unge gjennomskodar det falske i det. Det er viktig at dei vaksne er med, dei skal lyfte dei unge vidare, men ikkje stille seg på deira nivå. Ungdomskulturen ber seg sjølv utan vår hjelp. Guds uendelege kjærleik - Kva med tru og tvil? - Trua ligg nok i botnen heile tida, men det hender vel eg tvilar. Men trua er sterkare. - Kva tyder påskebodskapen for deg? -Påskeevangeliet er gripande og dramatisk frå dag til dag og syner Guds uendelege kjærleik. Påskedagen med oppstode og siger synst eg er vanskeleg å forstå, men eg vil helst ikkje spekulere så mykje på deg eg ikkje kan fatte. Eg vel å tru og kjenner tryggleik ved det - No er du 70 år kva vil du seie om livet ditt så langt? - Eg har ikkje berre hatt det lettvint. Eg har langtfrå hatt eit flatt liv, men både det vanskelege og det beste ved livet må vera med. Fyrst då kan ein kalle det eit rikt liv. I dag vil eg seie at motgang har gjort meg sterk. Eg stelte Endre eitt år her heime før han døydde. Det var godt for oss båe at han fekk døy i heimen. Det var tunge dagar, men eg kjende som eit slags nærver av Gud som bar oss igjennom. Me var sæle tå einannan og eg fekk leva saman med den eg ynskte. - Mange forbind deg med skulegjerning - Eg har vore lærar sidan 1962, dei fyrste åra veksla det mellom Fagernes og Ulnes, men frå 1965 vart det fast ved Ulnes, dei siste åra som rektor. I 1998 gjekk eg av med avtalefesta pensjon. Eg er glad eg kunne avslutte lærargjerninga med gode kjensler for skulen. Å vera lærar var ei fin tid både fin og krevjande. Eg tenkjer ofte på det når eg går tur oppover Fodnesvegen og ser utover bygda. Då ser eg ned på dei tre stadene som har vore grunnpilarar i livet mitt barndomsheimen, kyrkja og skulen. Lærar og gardkjerring - Kva lærdom har du hausta som lærar? - Mellom anna at det er viktig at ungane får lære utanåt, til dømes salmevers. Det du har lært utanåt, vert ein ballast ingen kan ta ifrå deg. Ikkje alle har like lett for å lære, men du må nytte sjansen den perioden av livet då du uansett har lettast for å lære, nemleg i barndommen. Det du har lært utanåt, kan du ta fram når som helst. - Så du er mellom dei mange bygdeungdommane som fekk høve til å få deg ei utdanning? - Det var eit behov i meg etter å lære, men det var ikkje noko sjølvsagt i og med at eg hadde gifta KYRKJELIV I NORD-AURDAL

9 Kyrkjeliv :35 Side 9 nd ei Herrens tenarinne e Trua ligg nok i botnen heile tida, men det hender vel eg tvilar. - Påskeevangeliet er gripande og dramatisk frå dag til dag og syner Guds uendelege kjærleik, sier Bergljot Strand. (Foto Terje Eklund) meg og var gardkjerring. Eg likte gardsarbeid, likevel var det som eit behov etter å lære meir. Eg drog til lærarskulen i Oslo i Heime hadde eg to små ungar, det gjekk, takka vere at dei stødde meg, mine nærmaste. Gymnaset hadde eg alt fullført på 1950-talet. Eg gjekk på Eidsvoll, på reallina, men eg er óg glad i språk og litteratur, seier Bergljot. - Som lærar kunne det vera stritt, særleg om hausten etter at skulen hadde teke til og me enno var på stølen. Då var det å stå opp ved fire-tida og ofte sleppe kyrne ut på rimkvitt beite. Etter skuletid var det gjerne ein tur heimom, så vestover att til mjølking og så omsider førebuing til neste skuledag. Dagar kjem og tida går - Mange vil veta at du skriv dikt - Diktinga har vore som ein terapi for meg. Orda kjem lettast til meg i vanskelege tider. Kan hende kjem det av at eg er litt melankolsk av meg. Eg likar ikkje mange ord. Difor kuttar eg mykje når eg arbeider med eit dikt. - Er noko av dette publisert? - Aldri har eg sendt dikta til noko forlag. Det meste ligg på lappar. Eg veit aldri korleis eit dikt vil bli teke imot, korleis det vil bli forstått. Likevel er Bergljot Strand viljug til å dele eitt av dikta sine med lesarane fordi det fortel noko om livssituasjonen hennar no, og kjensla ho ofte ber med seg: Dagar kjem og tida går Kvar vart det av den som lækjer alle sår? Eg trudde ein gong at saknaden minka når åra vart fleir - Eg trur det kje meir. KYRKJELIV I NORD-AURDAL 9

10 Kyrkjeliv :35 Side 10 Noen forlater klokkerstolen, andre fortsetter inntil videre Inndradde klokkerstillinger vekker harme og skuffelse OLAV ROBØLE Det kom som ei bombe da det ble kjent at Kirkelig fellesråd hadde vedtatt å inndra klokkerstilingene for å få kirkebudsjettet i Nord-Aurdal i balanse. Klokkeren har fra uminnelige tider vært det sikre bindeleddet mellom prest og menighet. Stillingene er av de få lovfesta i systemet, så de ble vel nærest betrakta som helt sikre. Nå må lyse hoder stikkes sammen med tanke på å finne en brukbar veg videre. Må overbevise Klokkerne sjøl er satt i et kinkig dilemma. På den ene sida føler de et ansvar for at den tjenesten de har gått inn i, kan føres videre på en slik måte at ikke menigheten blir skadelidende. I motsatt retning trekker at det å bidra til at den blir ført videre uten at det gis noen som helst kompensasjon, på lengre sikt kan føre til å undergraving av hele klokkerinstitusjonen. Med dette som bakteppe kommer de ut fra tenkeboksen med motstridende konklusjoner. Dette med lovfesta stillinger bekrefter prost Georg Espolin Johnson, Han legger imidlertid til til at når Kirkelig fellesråd skal få endene til å møtes, er også dette et element som kan tas med i betraktningen. Men når dette er sagt, må det reises forståelse for at klokkerens funksjoner er og blir langt mer enn å lese opp kunngjøringer. Imidlertid har jo sokneråda sine kontakter til kommuneledelsen, og disse må nå brukes flittig. Gjøres dette på en god måte, er prosten overbevist om at klokkerstilingene vil være inne igjen i 2007-budsjettet. Et raskt overslag viser at med en ekstra tilførsel på kroner vil stillingene være berga. I mellomtida er han like overbevist om at menighe- 10 tene vil være kreative og finne løysinger som er å leve med ut dette året. Dårlig personalpolitikk Klokker Torlaug Øen Wårum i Ulnes sier at hun er skuffa og at hun i utgangspunktet hadde bestemt seg for å slutte da hun fikk høre om at klokkerne skulle sies opp. - Men av kjærlighet til Ulneskyrkja har jeg etter avtale med sokneårdet sagt meg villig til å fortsette delvis i jobben, men da uten lønn. Jeg hørte først om den kollektive oppsigelsen i et juleselskap, og like etterpå kom oppsigelsesbrevet fra kommunen. Da kvitterte jeg umiddelbart med å varsle at budskapet var tatt til etterretning. Jeg synes det var dårlig personalpolitikk å sende et oppsigelsesskriv i posten. Klokkerne burde i stedet vært innkalt til et møte, sier Torlaug Øen Wårum. Dennis Økland i Aurdal konstaterer at han i hvert fall har klokkerjobben å gå til i dette kvartalet, og videre er han innstilt på å ta det som det kommer. Han finner stor glede i å kunne gjøre denne jobben for kirken, og sier seg nå villig til å fortsette på frivilig basis. Ulike meninger Berit Dajani i Skrautvål er innstilt på å bli stående i jobben, i hvert fall året ut, og så får man se hvordan det hele utvikler seg. Godtgjøringa er så liten at den uansett spiller ei beskjeden rolle. Det har nok budt på visse anfektelser at det å gi avkall på den, kan sette fortsettelsen på ei eldgammel, lovftesta ordning i fare. Men som ei kompromissløysing har hun antyda overfor soknerådet at man kunne la en liten del av det som kommer inn ved ofringer, gå til avlønning. Det er vakt sterke reaksjoner at klokkerne fra med 1. april er oppsagt på grunn av dårlig økomi. Eigil Steinsfjord og Torlaug Øen Wårum, klokkere i henholdsvis Strand og Ulnes, er begge svært skuffet. - Dette får likevel bli som det vil en får stille sin lit til at det blir med dette ene trengselsåret, og at alt snart kommer i normalt gjenge igjen, sier Dajani. - Jeg registrerer at jeg er oppsagt, og tar det til etterretning, nøyer Per Inge Inderhaug i Tingnes seg med å si. Svært skuffende - Svært skuffende er min karakteristikk av vedtaket om at klokkerstillingene inndras, sier klokker i Strand kirke, Eigil Steinsfjord. - Jeg har sett det som rett ikke å fungere som klokker i Strand kirke når jeg er oppsagt. Jeg tror kirken er best tent med det. Men om man ser at folk stiller opp i kirkene som klokker på frivillig basis, vil det være med på å undergrave de lønnede og lovpålagte klokkerstillingene. Klokkerstillingen mister dessuten noe av alvoret over seg om man stiller gratis, å være klokker KYRKJELIV I NORD-AURDAL

11 Kyrkjeliv :35 Side 11 får mer preg av hobby enn lovpålagt tjeneste med lang tradisjon, sier Steinsfjord. - Svenes menighetsråd ønsket å lønne meg framover av egen kasse. Jeg synes ikke det er rett å la et menighetsråd lide på grunn av fellesrådets vedtak. Ansvaret må man legge der ansvaret ligger. Kirke- og kulturarbeid er for samfunnsgavnlig til å bli en salderingspost. Det er typisk at det er innen kirke og kultur man først og fremst skjærer ned. Jeg har spurt meg om jeg er villig til å fortsette som klokker om det skulle komme til en ordning i Jeg ser det ikke som selvsagt at menigheten vil ha meg tilbake, for ikke alle er enig med meg i avgjørelsen min. Men jeg stiller gjerne på nytt. Inn på budsjettet igjen? Det blir sokneråda som nå får den tunge jobben å holde virksomheten gående, og dette på en slik måte at det ikke føles støtende for høgt verdsatte medarbeidere. Lederen i Ulnes, Terje Eklund, karakteriserer fellesrådets vedtak som både dramatisk og hasteprega, og han mener at det hadde vært naturlig at sokneråda hadde vært tatt med på råd i en så viktig sak. - Nå er det allerede kommet signal om at man ønsker å finne plass for klokkertjenesten igjen i neste års budsjett, så får fellesrådet arbeide for at dette blir innfridd. Men det som er mulig i 2007 burde også vært gjennomførbart i år, man oppnår bare å skape uro i godt innarbeidede ordninger, sier Eklund. Respekterer tom stol - Det var et dramatisk skritt fellerådet gikk til for å spare noen kroner, og gjennom forhåndsdialog kunne vi nok kommet fram til en brukbar løsning, sier menighetsrådsleder Svein Olav Grøndahl Strand i Svenes. Han forteller at etter at beslutningen var kjent, ble det foreslått overfor klokkeren å dekke lønna hans av soknets egne midler som en løsning ut året, men da var det for seint. Klokkeren hadde tatt sin beslutning, på prinsipielt grunnlag. - Han ønsker situasjonen synliggjort ved at stolen blir stående tom? - Dette vil vi respektere, og samtidig ønsker vi å finne ordninger som kan virke best mulig året ut, noe som vil stille sterke utfordringer til alle som er involvert i samarbeidet. Og jeg er overbevist om at både prest og menighet her vil gjøre sitt beste. Likevel bør det kanskje ikke fungere så godt, at man ved slutten av året kan konstatere at klokkerstillinga er overflødig. Vi er svært tilfredse med den jobben Steinsfjord har gjort, og vil sørge for at stolen står klar for ham den dagen han finner å kunne vende tilbake, sier Grøndahl Strand. OLAV BJÆRUM på Leira har utgitt en fin diktsamling, Eg vil freiste. Flere av salmene har et kristent innhold, og siste delen av samlingen inneholder ni salmer. Dette er vakre og tankevekkende salmer som absolutt også burde brukes ved gudstjenster både her i Valdres og andre steder. ANITA DALEHAVN skal i første omgang frem til i sommer fungere som prostiprest i Valdres. Hun vil ha kontor i Rådhuset på Fagernes på tirsdager mellom kl ELI VATN begynte fra nyttår av som prest i halv stilling i Øystre Slidre og har inntil videre permisjon fra prostipreststillingen. For øvrig startet hun I høst opp som fjellprest på Beitostølen, som den første i sitt slag her i Norge, ja, trolig i hele verden! TERJE EKLUND er fra nyåret av engasjert som prostiprest i Hallingdal til ut august. TOVE SKOGSTAD er fritatt fra å sitte som medlem i Aurdal menighetsråd. Første varamedlem Nils Bergli rykker dermed opp som fast medlem av rådet. Påske Stille og bleik på asenfolen, gret då folket jubla, gret over byen og oss. Siste måltid med vener, eit måltid i kjærleik, eit måltid for oss. Ålene i bøn i Getsemane, vei kva som ventar, gjer det for oss. Spotta og håna. Guds einborne Son, liding og død pieta, døydde for oss. Påskemorgon oppstode og glede. Verket er fullført. Han lever for oss! Bergljot Strand KYRKJELIV I NORD-AURDAL 11

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer