asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN"

Transkript

1 asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN 90 Årgang

2 leder VI SATSER PÅ KINA IGJEN Humanitære prosjekter og unådde folkegrupper er stikkord når Evangelisk Orientmisjon igjen kommer til å trappe opp arbeidet til verdens mest folkerike nasjon. Mange muligheter har åpnet seg for et mye større Kina engasjement fra vår side. En av mulighetene er skoler. 1,4 millioner barn har ikke mulighet til skolegang og det koster kun 100 kroner pr måned å ha et barn på skole i Kina. Vi ønsker å hjelpe de fattigste av de fattige til et verdig liv. Andre stikkord er helseprosjekter og jordbruksprosjekter. I tillegg til dette vil vi starte arbeid blant unådde folkegrupper. Det er over 400 folkegrupper i Kina og mange av dem er helt eller delvis uberørt av evangeliet. Historiske sus Evangelisk Orientmisjon startet med inspirasjon fra den engelske misjonæren James Hudson Taylor. Han besøkte Norge i Og nå satser vi på å fortsette arbeidet som misjonærene startet før Noe arbeid kan faktisk videreføres. Et eksempel på dette er arbeidet til den norske misjonæren Peter Torjesen, som døde i Kina under krigen. Peter og hans kone Valborg drev både skole og helsestasjon i tillegg til menighetsplanting. Det var et stort arbeid som ble drevet. Noe som illustreres ved at mer enn mennesker tok tilflukt på misjonsstasjonen under den japanske bombingen av området. Barna og barnebarna til Peter og Valborg ble invitert tilbake til misjonsfeltet i Shanxi-provinsen i 1990 av kinesiske myndigheter i forbindelse med avdukingen av et monument til ære for faren. De fikk lov til å starte et omfattende humanitært arbeid. EOM har til hensikt å samarbeide med Evergreen, som er organisasjonens navn. Vi kan bidra med økonomiske midler og vi kan sende ut medarbeidere. Evergreen er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. Fra og med i år lønner vi en kinesisk medarbeider som er ansvarlig for jordbruksavdelingen. Denne virksomheten går ut på å hjelpe fattige bønder til et mer effektivt jordbruk. Unådde folkegrupper Det er mange forskjellige muligheter for samarbeid med organisasjoner som er aktive inne i Kina. Vi arbeider med å lokalisere folkegrupper som ikke har hørt evangeliet før og vi ser på strategier for å nå dem. Mange av disse gruppene er undertrykte og marginaliserte. Vi ønsker å hjelpe dem på deres premisser. En viktig ting er å gjøre bibelen tilgjengelig på stadig flere språk. Vi er med på å oversette og trykke bibler og nytestamenter på flere språk i Kina i dag. Samarbeidspartner her er bibel- trykkeriet Nytt Livs Lys i Japan. Etter at misjonærene ble kastet ut av Kina i 1949, flyttet arbeidet til Japan hvor vi har plantet 10 menigheter som i dag er selvstendiggjort. Vi har fremdeles misjonærer i Japan og vi satser på å opprettholde aktiviteten også der. Så med andre ord; den økte satsingen på Kina skal ikke gå ut over arbeidet i Japan. Hjemmearbeidet Takket være fondsmilder, gratis kontorlokaler og generøse annonsører er hjemmearbeidet dekket inn rent økonomisk. Alle pengene som gis til prosjektene går således uavkortet til prosjektene. Det er en stor omstilling misjonen står overfor med en så optimistisk satsing på prosjekter i Kina. Signaler fra styret og årsmøtet gir oss i staben stor tro på at dette er noe som vil skape nytt misjonsengasjement også her på på hjemmebane. Eksempel på det kan du lese om i dette bladet. En vennefest gav penger nok til at en hel landsby i Kina får rent drikke vann! ROALD FØRELAND 2 Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Ansvarlig redaktør: Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Organ for Evangelisk Orientmisjon Andreas Håvik Norske Kinamisjon er en felleskristen misjon- Årgang: 89 Theresesgt 46, 0168 Oslo sorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet Utkommer: 6 nummer i året Tlf: mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å Utgiver: Evangelisk Orientmisjon e-post: utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre Abonnementspris: Gratis, basert på frivillige gaver Red.medarb og Layout: Sven Ludvigsen områder Gud måtte lede til. Grafisk rådgivning: Figuru Sannidalsveien 613, 3766 Sannidal Forsidebilde: Tairamenigheten Trykk: Kristiansand Trykkeri Tlf: Illustrasjonsfoto: istockphoto e-post:

3 andakt MØTE MED SANNHETEN Noe av det som hindrer oss i gå inn i gode samtaler om tro er kan være frykten for å ikke vite hva vi skal si. Lenger bak i dette bladet vil du finne et intervju med Øyvind og Hilde Haraldseid som har 12 år bak seg som misjonærer i Japan, de sier følgende. - Dersom vi kommer med en holdning om at vi vet best og antyder at vi selv sitter med fasiten, vil det være vanskelig å bygge tillit. Det handler om relasjoner. Kan det være slik at relasjoner og tillit er viktigere en å frembringe en fasit? Jesu møte med den samaritanske kvinnen i Johannes 4, lærer oss endel om den gode samtalen. Utgangspunktet er at samtalen aldri skulle ha funnet sted, fordi en jødisk mann skulle ikke snakke med en samaritansk kvinne. Jesus bryter grenser for å nå frem til mennesker som trenger å høre budskapet om sannheten. Så begynner han i det dagligdagse og Jesus tar tak i og styrer samtalen inn mot hennes situasjon. Han ser henne og han ser hvordan hun har det. -Gå og hent din mann, og kom så hit. Når Sannhetens Ånd begynner å tale, er første instinkt å gjemme oss. -Jeg har ingen mann. Kvinnen gjemmer seg bak en halvsannhet. Det er i teorien riktig at hun ikke har noen ektemann, men hun forteller likevel ikke hele sannheten. Men Jesus vet hvordan dette er og han sier; - Med rette sier du at du ikke har noen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Når Jesus begynner å bli personlig kan vi få inntrykk av at hun vrir seg unna det personlige ved å stille et teologisk vanskelig spørsmål. Så lett det er å flykte inn i endesløse diskusjoner om teologi, for å unngå det ubehagelige, det som rører våre hjerter og liv og setter fokuset på synd hos oss selv.. Jesus gir henne svar på spørsmålet og det kan virke som om hun har lyktes med sin avledningsmanøvert. Likevel ser vi at sannhetenes ord ikke har sluppet tak i henne. Og hennes vitnesbyrd til landsbyen er; -Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Jesus møter en kvinne med sannheten, hun begynner å se og tro, hun tar med seg budskapet til byen og mange flere kommer til tro. Først fordi hun forteller det, senere fordi de selv får høre ham. Evangeliet går videre ved mennesker med et vitnesbyrd, med en historie å fortelle, med en frelser å peke på. Mennesker som har fått et møte med sannheten. Hvem venter på ditt vitnesbyrd? SVEN LUDVIGSEN Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf; Bankgiro: Org.nr; Hovedstyret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Anniken J. Borchsenius Jens Måge Åge Ånensen Doris Brekkå Morten Holmquist(vara) David Husvik (vara) 3

4 husmenighet KINESISKE HUS -For litt over ett år siden startet de opp med fire-fem studenter som samlet seg til møter, i dag som er leder for denne menigheten. En av de viktigste årsaken til veksten er at det er vanlig å fo opplever. 4 MANGFOLD Den nystartede studentmenigheten som holder til i en 3 -roms leilighet i nærheten av et av Kinas mange universiteter er et eksempel på en kinesisk husmenighet. Noen kommer fordi de er på leting etter mening med livet, andre fordi de opplever seg tiltrukket til familiefølelsen som disse samlingene gir. Den lille menigheten har etterhvert begynt med aktiviteter gjennom hele uken; De har bibelstudier både for troende og for søkere, de har ett ukentlig bønnemøte. I tillegg samles de hele søndagen til gudstjeneste, fellesskaps-lunsj og samtalegrupper. -Nye mennesker kommer hver uke. Når de først kommer, er de ikke troende, men nå er omtrent 70% av forsamlingen troende, forteller Ben. En annen husmenighet har unge karrieremennesker som sin målgruppe og blant menighetens medlemmer finner vi både offentlig ansatte og suksessrike forretningsfolk. Menighetens leder, Alex,forteller; -Vi er fokusert på å mobilisere kristne i viktige posisjoner til å bruke sin tro til å forvandle kultur og samfunnsliv. Langt fra denne menigheten finner vi Lee`s husmenighet som møtes i en liten landsby. De fleste som kommer dit er analfabeter og kan derfor ikke lese bibelen, men de har en sterk tro og Lee underviser denne gruppen ved å bruke bilder og fortelle historier. enkle forhold i husmenighetslokalet HVA ER EN HUSMENIGHET? Med husmenighet menes menigheterer som ikke er lovlig registrert hos myndighetene. Inntil 2005 var den eneste muligheten for en menighet å drive lovlig virksomhet å registrere seg i den statskontrollerte Tre Selv Patriotiske Bevegelse (TSPB). Selv om mange menigheter som er knyttet opp mot TSPB er evangeliske, er fortsatt mange husmenighetsledere skeptiske til TSPB, grunnet en historie med liberal teologi og tilknytning til kommunistpartiet. I 2005 ble det innført nye lover som skulle gjøre det mulig for menigheter å registrere seg uten å måtte knytte seg opp til TSPB, men ett år etter er det fortsatt knyttet mye usikkerhet opp til utøvelsen av dette nye lovverket. Human Rights Watch kan forteller at denne usikkerheten kommer av udefinerte formuleringer i lovverket. Lovverket forteller b.la at normale religiøse aktiviteter er tillatt, men unnlater å definere hva som menes med normalt. Dette gjør at definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. -Kanskje tiden er inne til å la seg registrere? Det er etterhvert så mange kristne i Kina at myndighetene svært nødig vil gi oss status som ulovlige. Men vi er usikre på hvilke følger det vil få for oss dersom vi velger å la oss registrere, forteller Ben. KRISTEN LITTERATUR Enten det er en ressursrik bymenighet eller en fattig landsbykirke så er behovet i husmenighetene mye det samme. Først og fremst er det et skrikende behov for bibler og god kristen litteratur. Selv om det blir trykket bibler på lovlig vis inne i Kina, så er fortsatt Bibelen en mangelvare. Husmenighetsledere i Xinjiang provinsen sier i et bønnebrev til

5 MENIGHETER kan det komme så mange som 100 på møtene, forteller Ben, rtelle venner, klassekamerater, romkamerater og lærere om det de CCSM( Chinese Church- Support Ministries) Vi startet evangelisk arbeide i 2001, og nå har vi plantet 8 menigheter. Vi må reise 800 kilometer for å få tak i bibler. Vi gråt da vi mottok 2 esker med bibler. Vi vil snart trenge flere. Det trykkes årlig millioner bibler inne i Kina, men i mange avsidesliggende områder kan det være vanskelig å få tak i bibler. HUSMENIGHETSPASTOREN Med store mengder av mennesker som blir kristne, melder også behovet seg for bibelundervisning. Det er stor mangel på kvalifiserte ledere og de pastorer og ledere som finnes, har et stort arbeidspress. En undersøkelse utført av World Serve viser hvordan en arbeidsuken ser ut for en kinesisk husmenighetspastor. 30 pastorer fra ulike provinser var med på undersøkelsen. MANDAG-LØRDAG 5:30-07:30 Dagen begynner med bønn og bibel. 07:30-09:00 Tid for familie og personlige gjøremål. 09:00-18:00 Begynner dagen med å vandre rundt i landsbyen, eller til nærliggende landsbyer. Disippeltrening/Evangelisering. Lede små bibelstudiegrupper, arbeide i rismarker eller sitte og diskutere livet i uformelle samtaler. 18:00-19:00 Middag og hvile. 19:00-21:30 Bibelstudier, bønnemøter, evangeliske møter. 21:30 Personlig tid 22:30 I seng SØNDAG For en husmenighetspastor begynner søndagen klokken 05:30 med møter ofte til sent på kvelden. UTENLANDSK HJELP Behovet for utenlandsk hjelp er stort. I sin tid som pastor har Joe sett både gode og dårlige sider ved utenlandsk inflytelse i de kinesiske husmenighetene. Det at enkelte husmenighetsledere har oppnådd kjendisstatus i vesten, har ført til at noen nå er motivert av ønsket om personlig ære. Fristelsen for dem er at misjonærene skal være med på å gjøre dem til noe. Det er og viktig at folk som kommer hit tenker igjennom motivasjonen for å komme. Er det for å gjøre noe for seg selv eller å gjøre noe for Gud? Utenlandske arbeidere som kommer med en ydmyk holdning og et tjenersinn vil være mye mer effektive, mener Joe. -Men vitnesbyrdene om kinesere som er blitt kristne gjennom kontakt med utenlandske arbeidere er utallige forteller Ben. Og vi er dypt takknemlige for deres hjerte og engasjement for det kinesiske folk, avslutter han. Kilder: 5

6 iroiro Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge. ÅRSMØTET 2006 Misjonens årsmøte ble avholdt lørdag 29.april, i Misjonskirken på Majorstuen i Oslo, og samlet rundt femti misjonsvenner. I fravær av misjonens styreleder Trygve Jordans var det nestleder Margot Sjøen, fra Karmøy, som innledet samværet. Årsrapportene fra styret og våre virksomheter i Japan ble referert, og dagens situasjon og fremtidsplaner ble gjennomgått av misjonens tre ansatte i hjemmearbeidet, Sven Ludvigsen, Roald Føreland og Andreas Håvik. Fokus ble satt på hjemmearbeidet, som nå er styrket ved ansettelsen av Roald Føreland som informasjonsleder, arbeidet i Japan hvor E- Street Club videreføres i ny form, samt misjonens nysatsing i Kina. Under valget ble Margot Sjøen (Karmøy) og Doris Brekkå (Karmøy) gjenvalgt, og Jens Måge (Bærum) innvalgt i styret. Til varamenn ble valgt,morten Holmqvist og David Husvik,begge Oslo. Regnskapet for 2005 viste også i år et større driftsmessig underskudd, men p.g.a god avkastning på investert kapital ble det et større årsoverskudd, noe som er svært gledelig. Men vi står fortsatt ovenfor en stor utfordring for også å få driften i balanse. Etter årsmøtesaker og en pause, fortsatte samlingen med sang av Sylvi Ådna Holmstrøm, og tale og informasjon fra Kina ved Roald Føreland, som også viste filmklipp fra Kina. BIBEL&MISJON JULI 6 Etter flere år på Framnes i Hardanger er vi i år tilbake på Birkeland Folkehøyskole ved Lillesand. Vi gleder oss til å oppleve dager med sol, varme, bibel og misjon. Årets program blir rikholdig og variert. Ved siden av ferske rapporter og hilsener fra våre misjonærer vil også Jan Gossner,kjent fra Oasebevegelsen, nå pastor i Kristiansand Frikirke, komme og tale til oss. Kina og Japan vil naturlig nok stå i fokus. Dette vil vi forsøke å understreke ved å legge opp endel aktiviteter som skal gi oss en smak av Orienten. Fra Birkeland er det store muligheter til forskjellige utflukter og det vil bli plass på programmet il å delta på sight seeing i den flotte skjærgården eller et besøk i Krisitiansand Dyrepark for dem som ønsker det. Benytt anledningen denne sommeren til å ta turen til Bibel & Misjonsstevnet. Vi ser frem til gode og velsignede dager på Birkeland. Endelig program vil bli lagt ut på våre nettsider.

7 TELTMAKERTJENESTE? I samarbeid med TENT AS og Steinar Opheim inviterer vi til et åpent seminar om Teltmakertjeneste. Det finner sted i Misjonskirken på Majorstua, Lørdag 16 september, klokken 11:00-15:00. Det vil bli undervist om hvordan en kan formidle evangeliet i andre kulturer. Deltakerne får dessuten konkrete tips om hvordan en kan gjøre nye kristne til Jesu disipler og hvordan en kan starte å drive en evangeliserende bibelstudiegruppe. - Eldre og pensjonister er en stor, ubenyttet ressurs i misjonsarbeidet. I mange ikke-vestlige kulturer øker respekten og autoriteten etter hvert som hårene gråner. Eldre utsendinger har de beste forutsetningene for å nå inn til disse beslutningstakerne, mener Opheim. Han håper flere pensjonister vil melde seg på teltmakerkursene i Norge. For mer info ta kontakt med kontoret. EOM OG AKSJON HÅP Vi er glad for å være med om denne storstilte innsamlingsaksjonen. Ved siden av å generere penger til viktige misjonsprosjekter verden over er det også med på å synliggjøre den innsats som norsk misjon gjennom over 100 er med og har vært med på. Det er lenge til desember men sett gjerne av datoen 10 desember i din almanakk slik at også du kan være med og gjøre en innsats under denne aksjonen. 7

8 misjonsengasjement VENNEFEST GIR RENT Lørdag 13.mai var det duket for en annerledes misjonskveld på Tunballen skole på Nodeland, lik inntektsbringende og morsomme innslag. Resultatet ble kroner som går til EOMs brønn 8 MORO OG MENINGSFYLT Komiteen besto av 6 dresskledte menn, som la ned et formidabelt arbeid for at kvelden skulle bli innholdsrik og morsom på alle måter. -På denne måten kombinerer vi noe som er både sosialt og moro med noe meningsfylt, sier Øyvind Dovland, en av ildsjelene bak arrangementet. REKER OG IS På menyen sto reker, sponset av Reinertsen på Fiskebrygga og iskake, sponset av Hennig Olsen. I tillegg var det kaker og annen snacks. Prislappen var 300 kroner pr person, noe som innbrakte halvparten av inntektene. FLOTTE PREMIER Resten av inntektene kom fra aktiviteter som lotteri, ringspill, spikring, amerikansk auksjon etc. Alle aktivitetene kostet penger, men gevinstene var av høy kvalitet. F.eks hadde komiteen klart å skaffe til veie en sentralstøvsuger, en høytrykksspyler, en mengde klokker, for å nevne noe. Den aller beste premien var 18 timers gratis hjelp i hus og hage (hele komiteen gir 3 timer hver) Denne ble vunnet av Kristin og Arild Knutsen som faktisk holder på å pusse opp kjøkkenet. Over 50 personer møtte frem og skal vi tro evaluerings-skjemaene er dette noe som kommer til å bli gjentatt. MISJONSINFORMASJON Roald Føreland fra EOM deltok med informasjon om prosjektet og det ble vist en bildepresentasjon, slik at deltakerne fikk et inntrykk av hva pengene går til. EOM vil takke vennegjengen fra Nodeland. Spesiell takk til komiteen som startet forberedelsene klokken 9 om morgenen og avsluttet ryddingen klokken 4 neste morgen! Misjonstombola Komiteen i matchende dresser fra Fretex. Høy innsats med misjonstombola

9 VANN TIL LANDSBY e utenfor Kristiansand. En vennegjeng inviterte til en venners-venne -fest med mange boringsprosjekt. BEHOV FOR RENT VANN 70 millioner kinesere lever uten rent drikkevann. Noen må gå lange strekninger for å få tilgang på vann. Det å bore en brønn som er dyp nok til å skaffe rent drikkevann kan være en stor utfordring.disse bildene er tatt fra et avsidesliggende område i Kina, som er meget fattig. Her er det landsbyer som får tilgang til rent vann. Vår samarbeidspartner har som mål å gi rent vann til mer enn 20 landsbyer i år. De som arbeider med dette er lokale medarbeidere under ledelse av vestlige brønnboringseksperter. Målet på sikt er å nasjonalisere prosjektet. Vi vil etter hvert komme tilbake med en mer inngående presentasjon av dette prosjektet. 9 Å borre en brønn er en omfattende prosess Å gi rent drikkevann til en landsby er å hjelpe de fattigste av de fattige. Det er ofte minoritetsbefolkning og marginaliserte grupper som mangler de mest grunnleggende ting som rent drikkevann.

10 intervjuet japansk KJÆRLIGHETE -Dere skal vite at hadde det ikke vært for dere så hadde hverken jeg eller barna mine blitt kristn gudstjenesten for familien Haraldseid. I slutten av mai er de tilbake i Norge etter 12 år som misj 10 Turen går til Drammen hvor Øyvind skal begynne som pastor i Drammen Misjonsmenighet og Hilde mest sannsynlig vil begynne i jobb som førskolelærer. Vi har hatt en prat med dem om tiden som misjonærer og om forventningene til livet i Norge. - Klart det er vemodig med oppbrudd men det er tid for å gå videre. Mange nevnte på avskjedsgudstjenesten at de ville kjenne tomrom etter oss. Det er hyggelig å få gode ord om hva det har betydd for folk at vi har vært i menigheten. For mange vil 12 år oppleves som lenge å leve i utlendighet, hvordan har dere opplevd det? -På en måte er det som om vi kom i går, men vi skjønner jo at tiden har gått. Vi opplever at det har vært 12 meningsfulle år, men gleder oss også til det som venter. -I forhold til de med år bak seg som misjonærer, kan 12 år virke kort, men vi er takknemlige for at vi har fått være så lenge som vi har. Øyvind forteller at den første tiden i Japan var spennende men kanskje også den mest frustrerende. - Jeg husker at vi var ferdige med språkskolen i desember. Vi ble plassert i Tokorozawa for å vikariere for Kjell og Reidun Harjo. 1 søndag i januar skulle jeg holde min første preken på japansk. Etter å ha brukt masse tid i forberedelser for en kort appell sto jeg på prekestolen uten helt å skjønne hva jeg sa. Det var en merkelig følelse. I forhold til presset i arbeidslivet som mange japanere opplever, har Hilde og Øyvind følt seg priviligerte. Samtidig har de hatt flere år uten helgefri, opptil 4-5 kvelder i uka med forskjellige menighets/e-streetclub aktiviteter og lite tid til ferie. - Vi har selv valgt dette livet, det har

11 N TIL JAPAN e,. Avskjeder er vemodige samtidig er det gleden over Guds trofasthet som preger avskjedsonærer i et land som for lengst har tatt opp en stor plass i hjertene deres. opplevdes meningsfullt. Men var det noe vi skulle ønske vi hadde gjort annerledes,var det det at vi gjerne skulle ha brukt mer tid sammen som familie og sett mer av Japan. Når vi snakker med venner hjemme i Norge så skjønner vi at vi nok har en annen livsstil her. -Jeg gleder meg til å komme hjem og få være litt mer i mottagerrollen som kristen. Her har vi en rolle å fylle, og det har blitt til at man har stått i en giverposisjon. Med et større åndelig miljø rundt seg håper jeg å få inspirasjon og innspill fra andre, forteller Hilde. Det meste av tiden har de begge vært involvert i Uchigomenigheten. Begge har også hatt oppgaver innenfor DJO (Vår samarbeids kirke i Japan). Og de har opplevd den japanske kirken på godt og vondt. -Den japanske kirkekulturen er forholdsvis konservativ sett med norske øyne. I begynnelsen opplevdes menighetslivet noe trykkende, men etterhvert har vi lært å sette pris på familiefølelsen som menigheten har representert. Ungene har også blitt tatt alvorlig. Det har vært like viktig at de har hatt en gudstjeneste på søndag som at vi voksne har hatt det. I motsetning til Norge oppleves det som om folk er mer åpne i forhold til evangeliet. Fordommene mot kristendommen finnes nesten ikke. Japanere er åpne og lyttende. Men den japanske kirke trenger hjelp til å tenke nytt i forhold til form. Snittalderen er høy og kirkene preges av konservatisme. Samtidig som de har et ønske om at nye skal komme til, klarer de ikke å se at det må forandringer til for at nye mennesker skal finne seg til rette i menighetene. Vi opplever at det er en gryende bevegelse av mennesker som ser et behov og ønsker å gjøre noe. - EOM sitt motto for Japanarbeidet rom for tro speiler noe av behovet i Japan. Vi trenger kristne som lever et kristenliv hvor vi søker anledninger til å formidle vår tro, vi må øves i å skape rom for tro i hverdagen. Da er vi ikke avhengige av et spesiellt sted eller en kirkebygning. Japanere brenner mange broen fordi det ligger en tanke om at man må knytte folk til kirkenbygningen- Vi må lære av Jesus. Han skapte rom for tro overalt hvor han var. Det er en sjelden åpenhet for evangeliet i Japan nå. Skal vi gripe den, må vi velge å finne en form for arbeid som når ut til mennesker i tiden vi lever i. Rom for Tro er et godt motto, og passer godt til det vi gjør og forsøker å gjøre. Det har ihvertfall bevisstgjort folk her til å tenke at rom for tro kan skje hvor som helst, og at man ikke nødvendigvis trenger å sitte i en kirke for å snakke om troen. Selv om Øyvind og HIlde opplever at tiden er moden for å reise hjem, så er de ikke i tvil et sekund om at Japan trenger flere misjonærer. -Det er behov for misjonærer i alle aldre. Deres oppgave vil være å bidra med å inkorporere nye tanker/ideer og former inn i menighetene. Den japanske kirke trenger mennesker som kan være med i en spennende fase av den japanske kirkes historie. HIilde og Øyvind har også noen nyttige erfaringer å dele med seg til mennesker som tenker på å reise ut som misjonærer - Dersom vi kommer med en holdning om at vi vet best og antyder at vi selv sitter med fasiten, vil det være vanskelig å bygge tillit. Det handler om relasjoner. Vi har fått mange gode venner i Japan. -Japan vil alltid ha en spesiell plass hos oss og barna. Når vi nå reiser hjem til Norge, håper vi at vi kan klare å hjelpe barna med å bevare kjærligheten til Japan. Skal ikke se bort fra at Japan blir vårt nye ferieland avslutter Øyvind og Hilde. Vi får mulighet til å treffe Øyvind og Hilde, Frida og Carina på Bibel & Misjonsstevnet til sommeren. Inntil det ønsker vi Guds velsignelse over det som venter dem i Norge og benytter anledningen til å uttrykke vår takknemlighet for det de har fått bety i Japan. Intervju: Sven Ludvigsen 11

12 nytt fra japan TRYGVE JORDAN I JAPAN Orientmisjonens styreformanntrygve Jordan ble invitert ut til Japan av DJO (forkortelse for Den Japanske Organisasjonen/ samarbeidskirke i Japan) i overgangen april/mai. Møtet med DJO var klargjørende for begge parter og konklusjonene fra møtet vil danne retningslinjene for eventuelt videre samarbeid mellom EOM og DJO. 12 I hovedsak kan det sies at: DJO består i dag av ni små menigheter. DJO arbeider med en strategi for eventuell tilknytninger til en større organisasjon. DJO arbeider med å få større trykk på utadrettet arbeid og med satsing på å få unge med i menighetene. MÅLSETNINGER EOM har som hovedmål: Å se nye E-Streetclub (esc) etablert og trygt forankret i Iwaki helst med mulighet for et nytt menighetsarbeid og med mulighet for planting av tilsvarende prosjekter i andre byer, områder eller i en unådd sub-kultur. Som det fremkommer, er det for tiden ikke noen naturlige grenseflater mellom EOM og DJO for rent praktisk arbeid. DJO ber om at EOM fortsatt støtter arbeidet i bønn. Det er mange i EOM som daglig holder arbeidet til menighetene i DJO oppe i bønn og dette viktige bønnearbeidet skal EOM fortsatt oppmuntre til. EOM og DJO bør også finne frem til en felles rapporteringsform slik at begge får innsyn i hverandres arbeid og bønnekamper. GODE SAMTALER Foruten DJO ble det ført samtaler med Nye ESC og med Anniken og Akira. Nye ESC: ESC i sin opprinnelige form er avsluttet. Et nytt senter er opprettet med større lokaler. Dette nye stedet har større plass og er mer sentralt lokalisert. ESC har nå i hovedsak lokale ledere. Dette siste oppleves som et virkelig bønnesvar. Nina, som ble utsendt av EOM i fjor høst og Debbie som har vært delvis støttet som lærer av EOM, er nå begge en del av det kjerneteamet som bygger nye ESC. Alle de andre i teamet er fra Iwaki-området. Det var en sann velsignelse å få lov til å møte hele dette teamet med hengitte arbeidere og høre om deres visjoner og hjerte for arbeidet med det nye stedet. Arbeidet står overfor en rekke utfordringer mange av dem på rent praktisk plan og hele teamet og prosjektet trenger vår forbønn. Akira og Anniken støttes i deres arbeid med base i Taira. EOM støtter som kjent ikke Tairamenigheten direkte lenger, ettersom dette nå er en selvstendig menighet. Men det nettverksarbeidet som Akira og Anniken driver lokalt, nasjonalt og internasjonalt er meget spennende. Tekst: Trygve Jordan

13 kina FORTSATT UTFORDRINGER De mest optimistiske anslag over antallet kristne er på bortimot millioner. Likevel er det 1,2 milliarder som ikke er kristne, sier Hjalmar Bø fra Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er fremdeles behov for å nå ut med evangeliet til verdens mest folkerike nasjon. Offisielt er det 56 folkegrupper i Kina, men i virkeligheten er det mer enn 400 forskjellige minoritetsgrupper i Kina, sier Bø, som referer til en oversikt fra Kinakjenner Paul Hattaway. Ifølge Hattaway er 89% av disse folkegruppene unådd med evangeliet. Kan ikke kineserne selv nå ut med evangeliet til sitt eget land? -Det er inspirerende å registrere at det er en gryende misjonsinteresse blant kinesiske kristne, men vi kan fremdeles bidra på mange områder. Spesielt i forhold til opplæring i teologi og tverkulturell kommunikasjon. Utenlendinger kan i noen tilfeller nå inn i områder der kinesiske kristne ikke har tilgang. Det er tre spørsmål vi må stille oss selv når vi vil drive arbeid i Kina: Hva gjør Gud i Kina i dag? Hva ønsker kinesiske kristne hjelp til? Hva kan vi bidra med? Det er ingen tvil om at vi kan bidra på mange felt i Kina. Vi kan hjelpe med opplæring, kompetansebygging, helse, vann og jordbruksprosjekter. Vi kan hjelpe den kinesiske kirke til å sette fokus på diakonale oppgaver. Som kristne er det viktig at de er aktive samfunnsborgere. MARIGINALISERTE GRUPPER Hjalmar Bø har selv vært i Kina i 6 år og i denne perioden ble det startet prosjekter som landsbyutvikling. - Vi reiste rundt på landsbygda og kartla behov for skolegang etc. Det viste seg at i de fattigste områdene var det familier som tjener under 300 kroner i året. Disse livnærer seg ved naturalhusholdning. Da sier det seg selv at det er vanskelig å få råd til skolegang. Vi har en rolle å spille overfor marginaliserte grupper. Vi må vise kristen nestekjærlighet. EN FLYTENDE BEFOLKNING Et av de store samfunnsmessige problemene i Kina i dag er den økende forskjellen mellom fattig og rik. Selv om Kina har verdens mest hurtigvoksende økonomi er det fremdeles mange som lever under FNs fattigdomsgrense på en dollar pr.dag. Et resultat av dette er at mange reiser til de store byene for å søke arbeid. Vi snakker om en flytende befolkning på over 100 millioner mennesker. En flytende befolkning er folk som til enhver tid er bor et sted midlertidig under påvente av fast jobb. På denne måten får Kina en voldsom urbanisering. Dette stiller de kristne menighetene overfor nye utfordringer. Hjalmar Bø er leder for kristent fagpersonell i NLM og han understreker også behovet for engelsklærere, ingeniører, økonomer og andre fagområder som kan være med å bidra til Kinas utvikling. Hjalmar Bø t.h sammen med kinesisk myndighetsperson ENGASJEMENT FOR KINA -Norsk misjon har alltid hatt interresse for og kjærlighet til Kina. Det merker jeg også idag, særlig blant eldre kristne. Det er ingen grunn til at denne interessen og kjærligheten bør avta. I dag er mulighetene større enn på lenge, avslutter en engasjert rogalending som tydeligvis har Kina i sitt hjerte. Tekst: Roald Føreland Foto:NLM 13

14 be Bønn er hjertets måte å tale til Gud på! MENIGHETENE I JAPAN Våre japanske kirker jobber for tiden med mange tunge spørsmål i forhold til veien videre. Be om at de får visdom til å behandle disse spørsmålene på en god måte slik at arbeidet kan styrkes gjennom dette. Sooma Be for pastor Gotoo (58) her. Hun ber særlig om forbønn for en eldre mann, Sugimoto (73) som stadig har vært på møtene siden i fjor, at han må komme inn i et personlig forhold til Kristus. Ellers er det et takkeemne at det nye kirkebygget er nedbetalt. Haramachi Be for pastorparet Kasai som nærmer seg pensjonsalderen. De begynt å planlegge bibelleir for barn/unge august, be om godt fremmøte og villige ledere til denne leiren. Yoshima Menighetene betjenes stadig av pastorparet Inomata som nærmer seg pensjonsalder. De ber om forbønn for 3 søkende menn: Tomotoshi (65), Koike (45) og Nomura (25). MISJONÆRENE Familien Haraldseid avslutter sin tjeneste i Japan i slutten av mai og drar da hjem til Norge. Øyvind skal begynne som pastor i Drammen misjonsmenighet fra august. Takk for at det har lagt seg tilrette med jobb i Norge og be om at de må få en god avslutning i Japan. Be særlig for barna, Frida og Carina som skal ta farvel med det de på mange måter opplever som sitt hjemland. 14 Familien Mori har stadige utfordringer i menighetsarbeidet. Det er gledelig at menigheten har vokst mye det siste året, samtidig krever det mer og de trenger vår forbønn. Husk også Paul Mondo, David Chikara og Hannah Izum som alle studerer på Christian Academy Japan, store avstander gjør at de kun er hjemme 2.hver helg. Nina Tesaker har fått mange gode kontakter i Japan. Hun reiser hjem til Norge i juli men vil ta fatt på et år til i Japan fra høsten av. Be om en god tid i Norge. E-STREETCLUB Takk for at arbeidet på esc videreføres. Be for Pastor Masui, Tanaka, Debbie og Nina og de andre i lederoppgaver. Be for alt ulikt arbeid som skal gjøres før stedet kan åpnes for fult. Be om at mange i lokalmiljøet kalles til å også ta et økonomisk ansvar for dette arbeidet. KINA Be for de mange kristne i Kina som lever under vanskelige kår.

15 BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT - catering-selskapsmat snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo STRAI KJØKKEN Setesdalsveien 240 Tlf.: forhandler for BoligPartnerHus Postboks Sævelandsvik TLF: FAX: Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: OPPORTUNITY CONSULTING Internasjonal konsulentvirksomhet innen misjon, bistand og mikrofinans Roy Mersland Telefon:

16 retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo B:Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse KONNICHI-WA Hadde du møtt Nina nå, ville hun sikkert ha sagt konnichi-wa til deg, det betyr god-dag på japansk. På få måneder har hun begynt å føle seg hjemme i Japan. Hun kommer hjem til Norge i sommer, men ikke for godt, Nina har nemlig planer om å være iallfall 1 år til. Vi har stilt Nina 3 små spørsmål... Hvordan har det seg at du reiste til Japan som misjonær? Ja det kan du si.jeg har alltid trives i Norge og aldri om jeg skulle bli en sånnen misjonær som skulle dra til et annet land, og nå sitter jeg her da omgitt av fantastiske japanere, en herlig kultur,spiser råtne bønner, tangsuppe som vi kaller det i Norge og rå fisk som jeg faktisk liker, rart er det.vel, hva kan jeg si, plutselig så klarte jeg ikke slutte å tenkte på Japan og fikk mer og mer lyst til å reise hit for et halv år eller noe,jeg spurte Gud om dette var noe jeg virkelig skulle, og hvis det var det, så måtta han være tydelig i sitt svar, og det var han virkelig,hi,hi:)ja så da sitter jeg her da på ubestemt tid. Hvordan er dagene dine i Japan? Den ene dagen kan jeg være superopptatt med opppussing av det nye stedet vi holder på å få istand mens den andre dagen er det planlegging om hvordan vi skal gjøre ting som er tingen. Av og til er jeg bare sammen med masse mennesker og snakker og vi deler av hverandres liv. Jeg er ute og skater med folk, og veldig ofte går jeg bare rundt i byen eller andre steder og ser om jeg treffer venner eller blir kjent med noen nye folk, og det skjer titt og stadig. Ellers lager jeg jo litt musikk og øver på gitaren min og gleder meg til å spille mer ute. Jeg tar en dag av ganga og ingen dager er like,gud har nye utfordringer og overraskelser hver dag. Kan du si litt om unge japanere? Det er mye press på de som studerer og de som er ferdig med studier og håper på å få bra jobber. Jeg tror mange sliter med å ikke strekke til, ikke være gode nok. Men unge mennesker her generelt sett virker som de har mer respekt for de eldre, for lærerene sine og for sin neste, enn sammenlignet med unge mennesker i Norge.. Det er nok sikkert fordi det er det som liksom er grunnlaget i shintoismen og buddismen som er de religionene som er mest vanlige her og hvor common sense er det som er viktigst, f.eks ; kaster en søppel på gata ødelegger en lissom for alle rundt seg. Ikke så dumt å tenke på :-) Vil du bli bedre kjent med NIna så kan du besøke henne på ;

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER

HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER HOSANNA INSTITUT DU SAHEL NIGER Mars 2016 Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Åp. 1:17, 18 Kjære venner og medarbeidere, Denne verden

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud!

CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! CENTRO SAREPTA Ha tro til Gud! Den verste fattigdom Det dypeste mørke Den tyngste byrde.. er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus. Det største svik.. er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.

Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina. Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom. Uighurene - aldri glemt av Gud Omvendt logikk Bibler til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 06-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Japan Omvendt logikk Julehilsen fra Japan Tekst Roald Føreland

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud:

En artig mate å starte på er å skrive korte brev gjerne daglig til Gud: Vi håper at du er klar til å delta i alt det Gud har i vente for deg under Dream Getaway på Solastrand. Vi har forberedt følgende sider for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din Dream Getaway opplevelse.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus.

Dette er et vers som har betydd mye for meg. Og det er helt tydelig at dette er noe viktig for Jesus. Elihu 15.02.2015 Andreas Fjellvang Kjære menighet! Det er en ære for meg å stå her i dag. Har fått et bibel vers jeg ønsker å forkynne ut i fra i dag. Johannes 5:19 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole

Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Johnny Omdal - 28 år - Nomineres som leder Pastor i Salem misjonskirke og timelærer på Ansgar Bibelskole Tidligere har jeg jobbet som ungdomspastor i Randesund Misjonskirke. Har derfor vært på flere av

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom.

asias millioner DIAKONI OG MISJON FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. Nummer 04-2006 www.eom. asias millioner Jesus er både frelser og forbilde for diakonien. DIAKONI OG MISJON Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2006 FRA MOI TIL SHANXI ET NYTT UNGDOMSSENTER www.eom.no 90 Årgang leder...der

Detaljer

asias millioner BANKENDE HJERTER japansk rom i norsk skjærgård kortidstjeneste, er det verdt det?

asias millioner BANKENDE HJERTER japansk rom i norsk skjærgård kortidstjeneste, er det verdt det? asias millioner Det er alltid nyttig for oss å rette oppmerksomheten på den guddommelige siden av kristent arbeid, og bli klar over at Guds gjerning ikke så mye gjelder menneskenes gjerning for Gud, men

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

asias millioner DET DU GJORDE MOT EN AV DISSE MINE MINSTE MED OMSORG FOR HELE MENNESKET YNGST OG ELDST I ORIENTMISJONEN EN SMARTERE MÅTE Å GI PÅ

asias millioner DET DU GJORDE MOT EN AV DISSE MINE MINSTE MED OMSORG FOR HELE MENNESKET YNGST OG ELDST I ORIENTMISJONEN EN SMARTERE MÅTE Å GI PÅ asias millioner DET DU GJORDE MOT EN AV DISSE MINE MINSTE Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 05-2006 MED OMSORG FOR HELE MENNESKET YNGST OG ELDST I ORIENTMISJONEN EN SMARTERE MÅTE Å GI PÅ www.eom.no

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina

Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan. Glimt fra jubileumsmøte. Fra Vegårshei til Kina Nina Tesaker takker foreløpig for seg i Japan Glimt fra jubileumsmøte Fra Vegårshei til Kina Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 04-2009 93. Årgang www.eom.no Leder Andakt Sennepsfrøet 120 år men

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer

Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Helene Mersland Gundersen - 25 år - Nomineres som nestleder Lærer Har jeg vært noe involvert i UNGs sentrale leirarbeid. Stagedive og med Alle-Sammen (Liv&Vekst), men mesteparten av mitt engasjement har

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter!

Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang. Nye prosjekter! Magasin for Evangelisk Orientmisjon Nr. 01 / 2011 95. årgang Nye prosjekter! Årsmelding 2010 Leder Nytt år nye muligheter! Roald Føreland Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon Et årsskifte er tid for tilbakeblikk,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer