asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asias millioner KINESISKE HUSMENIGHETER VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN"

Transkript

1 asias millioner definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. KINESISKE HUSMENIGHETER Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer VENNEFEST GIR RENT VANN KJÆRLIGHETEN TIL JAPAN 90 Årgang

2 leder VI SATSER PÅ KINA IGJEN Humanitære prosjekter og unådde folkegrupper er stikkord når Evangelisk Orientmisjon igjen kommer til å trappe opp arbeidet til verdens mest folkerike nasjon. Mange muligheter har åpnet seg for et mye større Kina engasjement fra vår side. En av mulighetene er skoler. 1,4 millioner barn har ikke mulighet til skolegang og det koster kun 100 kroner pr måned å ha et barn på skole i Kina. Vi ønsker å hjelpe de fattigste av de fattige til et verdig liv. Andre stikkord er helseprosjekter og jordbruksprosjekter. I tillegg til dette vil vi starte arbeid blant unådde folkegrupper. Det er over 400 folkegrupper i Kina og mange av dem er helt eller delvis uberørt av evangeliet. Historiske sus Evangelisk Orientmisjon startet med inspirasjon fra den engelske misjonæren James Hudson Taylor. Han besøkte Norge i Og nå satser vi på å fortsette arbeidet som misjonærene startet før Noe arbeid kan faktisk videreføres. Et eksempel på dette er arbeidet til den norske misjonæren Peter Torjesen, som døde i Kina under krigen. Peter og hans kone Valborg drev både skole og helsestasjon i tillegg til menighetsplanting. Det var et stort arbeid som ble drevet. Noe som illustreres ved at mer enn mennesker tok tilflukt på misjonsstasjonen under den japanske bombingen av området. Barna og barnebarna til Peter og Valborg ble invitert tilbake til misjonsfeltet i Shanxi-provinsen i 1990 av kinesiske myndigheter i forbindelse med avdukingen av et monument til ære for faren. De fikk lov til å starte et omfattende humanitært arbeid. EOM har til hensikt å samarbeide med Evergreen, som er organisasjonens navn. Vi kan bidra med økonomiske midler og vi kan sende ut medarbeidere. Evergreen er en langsiktig bistandsorganisasjon med tydelig kristen profil. Fra og med i år lønner vi en kinesisk medarbeider som er ansvarlig for jordbruksavdelingen. Denne virksomheten går ut på å hjelpe fattige bønder til et mer effektivt jordbruk. Unådde folkegrupper Det er mange forskjellige muligheter for samarbeid med organisasjoner som er aktive inne i Kina. Vi arbeider med å lokalisere folkegrupper som ikke har hørt evangeliet før og vi ser på strategier for å nå dem. Mange av disse gruppene er undertrykte og marginaliserte. Vi ønsker å hjelpe dem på deres premisser. En viktig ting er å gjøre bibelen tilgjengelig på stadig flere språk. Vi er med på å oversette og trykke bibler og nytestamenter på flere språk i Kina i dag. Samarbeidspartner her er bibel- trykkeriet Nytt Livs Lys i Japan. Etter at misjonærene ble kastet ut av Kina i 1949, flyttet arbeidet til Japan hvor vi har plantet 10 menigheter som i dag er selvstendiggjort. Vi har fremdeles misjonærer i Japan og vi satser på å opprettholde aktiviteten også der. Så med andre ord; den økte satsingen på Kina skal ikke gå ut over arbeidet i Japan. Hjemmearbeidet Takket være fondsmilder, gratis kontorlokaler og generøse annonsører er hjemmearbeidet dekket inn rent økonomisk. Alle pengene som gis til prosjektene går således uavkortet til prosjektene. Det er en stor omstilling misjonen står overfor med en så optimistisk satsing på prosjekter i Kina. Signaler fra styret og årsmøtet gir oss i staben stor tro på at dette er noe som vil skape nytt misjonsengasjement også her på på hjemmebane. Eksempel på det kan du lese om i dette bladet. En vennefest gav penger nok til at en hel landsby i Kina får rent drikke vann! ROALD FØRELAND 2 Evangelisk Orientmisjon Asias Millioner Ansvarlig redaktør: Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den Organ for Evangelisk Orientmisjon Andreas Håvik Norske Kinamisjon er en felleskristen misjon- Årgang: 89 Theresesgt 46, 0168 Oslo sorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet Utkommer: 6 nummer i året Tlf: mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å Utgiver: Evangelisk Orientmisjon e-post: utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre Abonnementspris: Gratis, basert på frivillige gaver Red.medarb og Layout: Sven Ludvigsen områder Gud måtte lede til. Grafisk rådgivning: Figuru Sannidalsveien 613, 3766 Sannidal Forsidebilde: Tairamenigheten Trykk: Kristiansand Trykkeri Tlf: Illustrasjonsfoto: istockphoto e-post:

3 andakt MØTE MED SANNHETEN Noe av det som hindrer oss i gå inn i gode samtaler om tro er kan være frykten for å ikke vite hva vi skal si. Lenger bak i dette bladet vil du finne et intervju med Øyvind og Hilde Haraldseid som har 12 år bak seg som misjonærer i Japan, de sier følgende. - Dersom vi kommer med en holdning om at vi vet best og antyder at vi selv sitter med fasiten, vil det være vanskelig å bygge tillit. Det handler om relasjoner. Kan det være slik at relasjoner og tillit er viktigere en å frembringe en fasit? Jesu møte med den samaritanske kvinnen i Johannes 4, lærer oss endel om den gode samtalen. Utgangspunktet er at samtalen aldri skulle ha funnet sted, fordi en jødisk mann skulle ikke snakke med en samaritansk kvinne. Jesus bryter grenser for å nå frem til mennesker som trenger å høre budskapet om sannheten. Så begynner han i det dagligdagse og Jesus tar tak i og styrer samtalen inn mot hennes situasjon. Han ser henne og han ser hvordan hun har det. -Gå og hent din mann, og kom så hit. Når Sannhetens Ånd begynner å tale, er første instinkt å gjemme oss. -Jeg har ingen mann. Kvinnen gjemmer seg bak en halvsannhet. Det er i teorien riktig at hun ikke har noen ektemann, men hun forteller likevel ikke hele sannheten. Men Jesus vet hvordan dette er og han sier; - Med rette sier du at du ikke har noen mann, for du har hatt fem menn, og den du nå har, er ikke din mann. Når Jesus begynner å bli personlig kan vi få inntrykk av at hun vrir seg unna det personlige ved å stille et teologisk vanskelig spørsmål. Så lett det er å flykte inn i endesløse diskusjoner om teologi, for å unngå det ubehagelige, det som rører våre hjerter og liv og setter fokuset på synd hos oss selv.. Jesus gir henne svar på spørsmålet og det kan virke som om hun har lyktes med sin avledningsmanøvert. Likevel ser vi at sannhetenes ord ikke har sluppet tak i henne. Og hennes vitnesbyrd til landsbyen er; -Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Jesus møter en kvinne med sannheten, hun begynner å se og tro, hun tar med seg budskapet til byen og mange flere kommer til tro. Først fordi hun forteller det, senere fordi de selv får høre ham. Evangeliet går videre ved mennesker med et vitnesbyrd, med en historie å fortelle, med en frelser å peke på. Mennesker som har fått et møte med sannheten. Hvem venter på ditt vitnesbyrd? SVEN LUDVIGSEN Kontor og ekspedisjon Slemdalsveien 1 Postboks 5369 Majorstua 0304 Oslo Tlf; Bankgiro: Org.nr; Hovedstyret Styreformann: Trygve Jordan Margot Sjøen Anniken J. Borchsenius Jens Måge Åge Ånensen Doris Brekkå Morten Holmquist(vara) David Husvik (vara) 3

4 husmenighet KINESISKE HUS -For litt over ett år siden startet de opp med fire-fem studenter som samlet seg til møter, i dag som er leder for denne menigheten. En av de viktigste årsaken til veksten er at det er vanlig å fo opplever. 4 MANGFOLD Den nystartede studentmenigheten som holder til i en 3 -roms leilighet i nærheten av et av Kinas mange universiteter er et eksempel på en kinesisk husmenighet. Noen kommer fordi de er på leting etter mening med livet, andre fordi de opplever seg tiltrukket til familiefølelsen som disse samlingene gir. Den lille menigheten har etterhvert begynt med aktiviteter gjennom hele uken; De har bibelstudier både for troende og for søkere, de har ett ukentlig bønnemøte. I tillegg samles de hele søndagen til gudstjeneste, fellesskaps-lunsj og samtalegrupper. -Nye mennesker kommer hver uke. Når de først kommer, er de ikke troende, men nå er omtrent 70% av forsamlingen troende, forteller Ben. En annen husmenighet har unge karrieremennesker som sin målgruppe og blant menighetens medlemmer finner vi både offentlig ansatte og suksessrike forretningsfolk. Menighetens leder, Alex,forteller; -Vi er fokusert på å mobilisere kristne i viktige posisjoner til å bruke sin tro til å forvandle kultur og samfunnsliv. Langt fra denne menigheten finner vi Lee`s husmenighet som møtes i en liten landsby. De fleste som kommer dit er analfabeter og kan derfor ikke lese bibelen, men de har en sterk tro og Lee underviser denne gruppen ved å bruke bilder og fortelle historier. enkle forhold i husmenighetslokalet HVA ER EN HUSMENIGHET? Med husmenighet menes menigheterer som ikke er lovlig registrert hos myndighetene. Inntil 2005 var den eneste muligheten for en menighet å drive lovlig virksomhet å registrere seg i den statskontrollerte Tre Selv Patriotiske Bevegelse (TSPB). Selv om mange menigheter som er knyttet opp mot TSPB er evangeliske, er fortsatt mange husmenighetsledere skeptiske til TSPB, grunnet en historie med liberal teologi og tilknytning til kommunistpartiet. I 2005 ble det innført nye lover som skulle gjøre det mulig for menigheter å registrere seg uten å måtte knytte seg opp til TSPB, men ett år etter er det fortsatt knyttet mye usikkerhet opp til utøvelsen av dette nye lovverket. Human Rights Watch kan forteller at denne usikkerheten kommer av udefinerte formuleringer i lovverket. Lovverket forteller b.la at normale religiøse aktiviteter er tillatt, men unnlater å definere hva som menes med normalt. Dette gjør at definisjonen på normal aktivitet blir et skjønnsspørsmål for den lokalt utøvende myndighet. -Kanskje tiden er inne til å la seg registrere? Det er etterhvert så mange kristne i Kina at myndighetene svært nødig vil gi oss status som ulovlige. Men vi er usikre på hvilke følger det vil få for oss dersom vi velger å la oss registrere, forteller Ben. KRISTEN LITTERATUR Enten det er en ressursrik bymenighet eller en fattig landsbykirke så er behovet i husmenighetene mye det samme. Først og fremst er det et skrikende behov for bibler og god kristen litteratur. Selv om det blir trykket bibler på lovlig vis inne i Kina, så er fortsatt Bibelen en mangelvare. Husmenighetsledere i Xinjiang provinsen sier i et bønnebrev til

5 MENIGHETER kan det komme så mange som 100 på møtene, forteller Ben, rtelle venner, klassekamerater, romkamerater og lærere om det de CCSM( Chinese Church- Support Ministries) Vi startet evangelisk arbeide i 2001, og nå har vi plantet 8 menigheter. Vi må reise 800 kilometer for å få tak i bibler. Vi gråt da vi mottok 2 esker med bibler. Vi vil snart trenge flere. Det trykkes årlig millioner bibler inne i Kina, men i mange avsidesliggende områder kan det være vanskelig å få tak i bibler. HUSMENIGHETSPASTOREN Med store mengder av mennesker som blir kristne, melder også behovet seg for bibelundervisning. Det er stor mangel på kvalifiserte ledere og de pastorer og ledere som finnes, har et stort arbeidspress. En undersøkelse utført av World Serve viser hvordan en arbeidsuken ser ut for en kinesisk husmenighetspastor. 30 pastorer fra ulike provinser var med på undersøkelsen. MANDAG-LØRDAG 5:30-07:30 Dagen begynner med bønn og bibel. 07:30-09:00 Tid for familie og personlige gjøremål. 09:00-18:00 Begynner dagen med å vandre rundt i landsbyen, eller til nærliggende landsbyer. Disippeltrening/Evangelisering. Lede små bibelstudiegrupper, arbeide i rismarker eller sitte og diskutere livet i uformelle samtaler. 18:00-19:00 Middag og hvile. 19:00-21:30 Bibelstudier, bønnemøter, evangeliske møter. 21:30 Personlig tid 22:30 I seng SØNDAG For en husmenighetspastor begynner søndagen klokken 05:30 med møter ofte til sent på kvelden. UTENLANDSK HJELP Behovet for utenlandsk hjelp er stort. I sin tid som pastor har Joe sett både gode og dårlige sider ved utenlandsk inflytelse i de kinesiske husmenighetene. Det at enkelte husmenighetsledere har oppnådd kjendisstatus i vesten, har ført til at noen nå er motivert av ønsket om personlig ære. Fristelsen for dem er at misjonærene skal være med på å gjøre dem til noe. Det er og viktig at folk som kommer hit tenker igjennom motivasjonen for å komme. Er det for å gjøre noe for seg selv eller å gjøre noe for Gud? Utenlandske arbeidere som kommer med en ydmyk holdning og et tjenersinn vil være mye mer effektive, mener Joe. -Men vitnesbyrdene om kinesere som er blitt kristne gjennom kontakt med utenlandske arbeidere er utallige forteller Ben. Og vi er dypt takknemlige for deres hjerte og engasjement for det kinesiske folk, avslutter han. Kilder: 5

6 iroiro Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge. ÅRSMØTET 2006 Misjonens årsmøte ble avholdt lørdag 29.april, i Misjonskirken på Majorstuen i Oslo, og samlet rundt femti misjonsvenner. I fravær av misjonens styreleder Trygve Jordans var det nestleder Margot Sjøen, fra Karmøy, som innledet samværet. Årsrapportene fra styret og våre virksomheter i Japan ble referert, og dagens situasjon og fremtidsplaner ble gjennomgått av misjonens tre ansatte i hjemmearbeidet, Sven Ludvigsen, Roald Føreland og Andreas Håvik. Fokus ble satt på hjemmearbeidet, som nå er styrket ved ansettelsen av Roald Føreland som informasjonsleder, arbeidet i Japan hvor E- Street Club videreføres i ny form, samt misjonens nysatsing i Kina. Under valget ble Margot Sjøen (Karmøy) og Doris Brekkå (Karmøy) gjenvalgt, og Jens Måge (Bærum) innvalgt i styret. Til varamenn ble valgt,morten Holmqvist og David Husvik,begge Oslo. Regnskapet for 2005 viste også i år et større driftsmessig underskudd, men p.g.a god avkastning på investert kapital ble det et større årsoverskudd, noe som er svært gledelig. Men vi står fortsatt ovenfor en stor utfordring for også å få driften i balanse. Etter årsmøtesaker og en pause, fortsatte samlingen med sang av Sylvi Ådna Holmstrøm, og tale og informasjon fra Kina ved Roald Føreland, som også viste filmklipp fra Kina. BIBEL&MISJON JULI 6 Etter flere år på Framnes i Hardanger er vi i år tilbake på Birkeland Folkehøyskole ved Lillesand. Vi gleder oss til å oppleve dager med sol, varme, bibel og misjon. Årets program blir rikholdig og variert. Ved siden av ferske rapporter og hilsener fra våre misjonærer vil også Jan Gossner,kjent fra Oasebevegelsen, nå pastor i Kristiansand Frikirke, komme og tale til oss. Kina og Japan vil naturlig nok stå i fokus. Dette vil vi forsøke å understreke ved å legge opp endel aktiviteter som skal gi oss en smak av Orienten. Fra Birkeland er det store muligheter til forskjellige utflukter og det vil bli plass på programmet il å delta på sight seeing i den flotte skjærgården eller et besøk i Krisitiansand Dyrepark for dem som ønsker det. Benytt anledningen denne sommeren til å ta turen til Bibel & Misjonsstevnet. Vi ser frem til gode og velsignede dager på Birkeland. Endelig program vil bli lagt ut på våre nettsider.

7 TELTMAKERTJENESTE? I samarbeid med TENT AS og Steinar Opheim inviterer vi til et åpent seminar om Teltmakertjeneste. Det finner sted i Misjonskirken på Majorstua, Lørdag 16 september, klokken 11:00-15:00. Det vil bli undervist om hvordan en kan formidle evangeliet i andre kulturer. Deltakerne får dessuten konkrete tips om hvordan en kan gjøre nye kristne til Jesu disipler og hvordan en kan starte å drive en evangeliserende bibelstudiegruppe. - Eldre og pensjonister er en stor, ubenyttet ressurs i misjonsarbeidet. I mange ikke-vestlige kulturer øker respekten og autoriteten etter hvert som hårene gråner. Eldre utsendinger har de beste forutsetningene for å nå inn til disse beslutningstakerne, mener Opheim. Han håper flere pensjonister vil melde seg på teltmakerkursene i Norge. For mer info ta kontakt med kontoret. EOM OG AKSJON HÅP Vi er glad for å være med om denne storstilte innsamlingsaksjonen. Ved siden av å generere penger til viktige misjonsprosjekter verden over er det også med på å synliggjøre den innsats som norsk misjon gjennom over 100 er med og har vært med på. Det er lenge til desember men sett gjerne av datoen 10 desember i din almanakk slik at også du kan være med og gjøre en innsats under denne aksjonen. 7

8 misjonsengasjement VENNEFEST GIR RENT Lørdag 13.mai var det duket for en annerledes misjonskveld på Tunballen skole på Nodeland, lik inntektsbringende og morsomme innslag. Resultatet ble kroner som går til EOMs brønn 8 MORO OG MENINGSFYLT Komiteen besto av 6 dresskledte menn, som la ned et formidabelt arbeid for at kvelden skulle bli innholdsrik og morsom på alle måter. -På denne måten kombinerer vi noe som er både sosialt og moro med noe meningsfylt, sier Øyvind Dovland, en av ildsjelene bak arrangementet. REKER OG IS På menyen sto reker, sponset av Reinertsen på Fiskebrygga og iskake, sponset av Hennig Olsen. I tillegg var det kaker og annen snacks. Prislappen var 300 kroner pr person, noe som innbrakte halvparten av inntektene. FLOTTE PREMIER Resten av inntektene kom fra aktiviteter som lotteri, ringspill, spikring, amerikansk auksjon etc. Alle aktivitetene kostet penger, men gevinstene var av høy kvalitet. F.eks hadde komiteen klart å skaffe til veie en sentralstøvsuger, en høytrykksspyler, en mengde klokker, for å nevne noe. Den aller beste premien var 18 timers gratis hjelp i hus og hage (hele komiteen gir 3 timer hver) Denne ble vunnet av Kristin og Arild Knutsen som faktisk holder på å pusse opp kjøkkenet. Over 50 personer møtte frem og skal vi tro evaluerings-skjemaene er dette noe som kommer til å bli gjentatt. MISJONSINFORMASJON Roald Føreland fra EOM deltok med informasjon om prosjektet og det ble vist en bildepresentasjon, slik at deltakerne fikk et inntrykk av hva pengene går til. EOM vil takke vennegjengen fra Nodeland. Spesiell takk til komiteen som startet forberedelsene klokken 9 om morgenen og avsluttet ryddingen klokken 4 neste morgen! Misjonstombola Komiteen i matchende dresser fra Fretex. Høy innsats med misjonstombola

9 VANN TIL LANDSBY e utenfor Kristiansand. En vennegjeng inviterte til en venners-venne -fest med mange boringsprosjekt. BEHOV FOR RENT VANN 70 millioner kinesere lever uten rent drikkevann. Noen må gå lange strekninger for å få tilgang på vann. Det å bore en brønn som er dyp nok til å skaffe rent drikkevann kan være en stor utfordring.disse bildene er tatt fra et avsidesliggende område i Kina, som er meget fattig. Her er det landsbyer som får tilgang til rent vann. Vår samarbeidspartner har som mål å gi rent vann til mer enn 20 landsbyer i år. De som arbeider med dette er lokale medarbeidere under ledelse av vestlige brønnboringseksperter. Målet på sikt er å nasjonalisere prosjektet. Vi vil etter hvert komme tilbake med en mer inngående presentasjon av dette prosjektet. 9 Å borre en brønn er en omfattende prosess Å gi rent drikkevann til en landsby er å hjelpe de fattigste av de fattige. Det er ofte minoritetsbefolkning og marginaliserte grupper som mangler de mest grunnleggende ting som rent drikkevann.

10 intervjuet japansk KJÆRLIGHETE -Dere skal vite at hadde det ikke vært for dere så hadde hverken jeg eller barna mine blitt kristn gudstjenesten for familien Haraldseid. I slutten av mai er de tilbake i Norge etter 12 år som misj 10 Turen går til Drammen hvor Øyvind skal begynne som pastor i Drammen Misjonsmenighet og Hilde mest sannsynlig vil begynne i jobb som førskolelærer. Vi har hatt en prat med dem om tiden som misjonærer og om forventningene til livet i Norge. - Klart det er vemodig med oppbrudd men det er tid for å gå videre. Mange nevnte på avskjedsgudstjenesten at de ville kjenne tomrom etter oss. Det er hyggelig å få gode ord om hva det har betydd for folk at vi har vært i menigheten. For mange vil 12 år oppleves som lenge å leve i utlendighet, hvordan har dere opplevd det? -På en måte er det som om vi kom i går, men vi skjønner jo at tiden har gått. Vi opplever at det har vært 12 meningsfulle år, men gleder oss også til det som venter. -I forhold til de med år bak seg som misjonærer, kan 12 år virke kort, men vi er takknemlige for at vi har fått være så lenge som vi har. Øyvind forteller at den første tiden i Japan var spennende men kanskje også den mest frustrerende. - Jeg husker at vi var ferdige med språkskolen i desember. Vi ble plassert i Tokorozawa for å vikariere for Kjell og Reidun Harjo. 1 søndag i januar skulle jeg holde min første preken på japansk. Etter å ha brukt masse tid i forberedelser for en kort appell sto jeg på prekestolen uten helt å skjønne hva jeg sa. Det var en merkelig følelse. I forhold til presset i arbeidslivet som mange japanere opplever, har Hilde og Øyvind følt seg priviligerte. Samtidig har de hatt flere år uten helgefri, opptil 4-5 kvelder i uka med forskjellige menighets/e-streetclub aktiviteter og lite tid til ferie. - Vi har selv valgt dette livet, det har

11 N TIL JAPAN e,. Avskjeder er vemodige samtidig er det gleden over Guds trofasthet som preger avskjedsonærer i et land som for lengst har tatt opp en stor plass i hjertene deres. opplevdes meningsfullt. Men var det noe vi skulle ønske vi hadde gjort annerledes,var det det at vi gjerne skulle ha brukt mer tid sammen som familie og sett mer av Japan. Når vi snakker med venner hjemme i Norge så skjønner vi at vi nok har en annen livsstil her. -Jeg gleder meg til å komme hjem og få være litt mer i mottagerrollen som kristen. Her har vi en rolle å fylle, og det har blitt til at man har stått i en giverposisjon. Med et større åndelig miljø rundt seg håper jeg å få inspirasjon og innspill fra andre, forteller Hilde. Det meste av tiden har de begge vært involvert i Uchigomenigheten. Begge har også hatt oppgaver innenfor DJO (Vår samarbeids kirke i Japan). Og de har opplevd den japanske kirken på godt og vondt. -Den japanske kirkekulturen er forholdsvis konservativ sett med norske øyne. I begynnelsen opplevdes menighetslivet noe trykkende, men etterhvert har vi lært å sette pris på familiefølelsen som menigheten har representert. Ungene har også blitt tatt alvorlig. Det har vært like viktig at de har hatt en gudstjeneste på søndag som at vi voksne har hatt det. I motsetning til Norge oppleves det som om folk er mer åpne i forhold til evangeliet. Fordommene mot kristendommen finnes nesten ikke. Japanere er åpne og lyttende. Men den japanske kirke trenger hjelp til å tenke nytt i forhold til form. Snittalderen er høy og kirkene preges av konservatisme. Samtidig som de har et ønske om at nye skal komme til, klarer de ikke å se at det må forandringer til for at nye mennesker skal finne seg til rette i menighetene. Vi opplever at det er en gryende bevegelse av mennesker som ser et behov og ønsker å gjøre noe. - EOM sitt motto for Japanarbeidet rom for tro speiler noe av behovet i Japan. Vi trenger kristne som lever et kristenliv hvor vi søker anledninger til å formidle vår tro, vi må øves i å skape rom for tro i hverdagen. Da er vi ikke avhengige av et spesiellt sted eller en kirkebygning. Japanere brenner mange broen fordi det ligger en tanke om at man må knytte folk til kirkenbygningen- Vi må lære av Jesus. Han skapte rom for tro overalt hvor han var. Det er en sjelden åpenhet for evangeliet i Japan nå. Skal vi gripe den, må vi velge å finne en form for arbeid som når ut til mennesker i tiden vi lever i. Rom for Tro er et godt motto, og passer godt til det vi gjør og forsøker å gjøre. Det har ihvertfall bevisstgjort folk her til å tenke at rom for tro kan skje hvor som helst, og at man ikke nødvendigvis trenger å sitte i en kirke for å snakke om troen. Selv om Øyvind og HIlde opplever at tiden er moden for å reise hjem, så er de ikke i tvil et sekund om at Japan trenger flere misjonærer. -Det er behov for misjonærer i alle aldre. Deres oppgave vil være å bidra med å inkorporere nye tanker/ideer og former inn i menighetene. Den japanske kirke trenger mennesker som kan være med i en spennende fase av den japanske kirkes historie. HIilde og Øyvind har også noen nyttige erfaringer å dele med seg til mennesker som tenker på å reise ut som misjonærer - Dersom vi kommer med en holdning om at vi vet best og antyder at vi selv sitter med fasiten, vil det være vanskelig å bygge tillit. Det handler om relasjoner. Vi har fått mange gode venner i Japan. -Japan vil alltid ha en spesiell plass hos oss og barna. Når vi nå reiser hjem til Norge, håper vi at vi kan klare å hjelpe barna med å bevare kjærligheten til Japan. Skal ikke se bort fra at Japan blir vårt nye ferieland avslutter Øyvind og Hilde. Vi får mulighet til å treffe Øyvind og Hilde, Frida og Carina på Bibel & Misjonsstevnet til sommeren. Inntil det ønsker vi Guds velsignelse over det som venter dem i Norge og benytter anledningen til å uttrykke vår takknemlighet for det de har fått bety i Japan. Intervju: Sven Ludvigsen 11

12 nytt fra japan TRYGVE JORDAN I JAPAN Orientmisjonens styreformanntrygve Jordan ble invitert ut til Japan av DJO (forkortelse for Den Japanske Organisasjonen/ samarbeidskirke i Japan) i overgangen april/mai. Møtet med DJO var klargjørende for begge parter og konklusjonene fra møtet vil danne retningslinjene for eventuelt videre samarbeid mellom EOM og DJO. 12 I hovedsak kan det sies at: DJO består i dag av ni små menigheter. DJO arbeider med en strategi for eventuell tilknytninger til en større organisasjon. DJO arbeider med å få større trykk på utadrettet arbeid og med satsing på å få unge med i menighetene. MÅLSETNINGER EOM har som hovedmål: Å se nye E-Streetclub (esc) etablert og trygt forankret i Iwaki helst med mulighet for et nytt menighetsarbeid og med mulighet for planting av tilsvarende prosjekter i andre byer, områder eller i en unådd sub-kultur. Som det fremkommer, er det for tiden ikke noen naturlige grenseflater mellom EOM og DJO for rent praktisk arbeid. DJO ber om at EOM fortsatt støtter arbeidet i bønn. Det er mange i EOM som daglig holder arbeidet til menighetene i DJO oppe i bønn og dette viktige bønnearbeidet skal EOM fortsatt oppmuntre til. EOM og DJO bør også finne frem til en felles rapporteringsform slik at begge får innsyn i hverandres arbeid og bønnekamper. GODE SAMTALER Foruten DJO ble det ført samtaler med Nye ESC og med Anniken og Akira. Nye ESC: ESC i sin opprinnelige form er avsluttet. Et nytt senter er opprettet med større lokaler. Dette nye stedet har større plass og er mer sentralt lokalisert. ESC har nå i hovedsak lokale ledere. Dette siste oppleves som et virkelig bønnesvar. Nina, som ble utsendt av EOM i fjor høst og Debbie som har vært delvis støttet som lærer av EOM, er nå begge en del av det kjerneteamet som bygger nye ESC. Alle de andre i teamet er fra Iwaki-området. Det var en sann velsignelse å få lov til å møte hele dette teamet med hengitte arbeidere og høre om deres visjoner og hjerte for arbeidet med det nye stedet. Arbeidet står overfor en rekke utfordringer mange av dem på rent praktisk plan og hele teamet og prosjektet trenger vår forbønn. Akira og Anniken støttes i deres arbeid med base i Taira. EOM støtter som kjent ikke Tairamenigheten direkte lenger, ettersom dette nå er en selvstendig menighet. Men det nettverksarbeidet som Akira og Anniken driver lokalt, nasjonalt og internasjonalt er meget spennende. Tekst: Trygve Jordan

13 kina FORTSATT UTFORDRINGER De mest optimistiske anslag over antallet kristne er på bortimot millioner. Likevel er det 1,2 milliarder som ikke er kristne, sier Hjalmar Bø fra Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er fremdeles behov for å nå ut med evangeliet til verdens mest folkerike nasjon. Offisielt er det 56 folkegrupper i Kina, men i virkeligheten er det mer enn 400 forskjellige minoritetsgrupper i Kina, sier Bø, som referer til en oversikt fra Kinakjenner Paul Hattaway. Ifølge Hattaway er 89% av disse folkegruppene unådd med evangeliet. Kan ikke kineserne selv nå ut med evangeliet til sitt eget land? -Det er inspirerende å registrere at det er en gryende misjonsinteresse blant kinesiske kristne, men vi kan fremdeles bidra på mange områder. Spesielt i forhold til opplæring i teologi og tverkulturell kommunikasjon. Utenlendinger kan i noen tilfeller nå inn i områder der kinesiske kristne ikke har tilgang. Det er tre spørsmål vi må stille oss selv når vi vil drive arbeid i Kina: Hva gjør Gud i Kina i dag? Hva ønsker kinesiske kristne hjelp til? Hva kan vi bidra med? Det er ingen tvil om at vi kan bidra på mange felt i Kina. Vi kan hjelpe med opplæring, kompetansebygging, helse, vann og jordbruksprosjekter. Vi kan hjelpe den kinesiske kirke til å sette fokus på diakonale oppgaver. Som kristne er det viktig at de er aktive samfunnsborgere. MARIGINALISERTE GRUPPER Hjalmar Bø har selv vært i Kina i 6 år og i denne perioden ble det startet prosjekter som landsbyutvikling. - Vi reiste rundt på landsbygda og kartla behov for skolegang etc. Det viste seg at i de fattigste områdene var det familier som tjener under 300 kroner i året. Disse livnærer seg ved naturalhusholdning. Da sier det seg selv at det er vanskelig å få råd til skolegang. Vi har en rolle å spille overfor marginaliserte grupper. Vi må vise kristen nestekjærlighet. EN FLYTENDE BEFOLKNING Et av de store samfunnsmessige problemene i Kina i dag er den økende forskjellen mellom fattig og rik. Selv om Kina har verdens mest hurtigvoksende økonomi er det fremdeles mange som lever under FNs fattigdomsgrense på en dollar pr.dag. Et resultat av dette er at mange reiser til de store byene for å søke arbeid. Vi snakker om en flytende befolkning på over 100 millioner mennesker. En flytende befolkning er folk som til enhver tid er bor et sted midlertidig under påvente av fast jobb. På denne måten får Kina en voldsom urbanisering. Dette stiller de kristne menighetene overfor nye utfordringer. Hjalmar Bø er leder for kristent fagpersonell i NLM og han understreker også behovet for engelsklærere, ingeniører, økonomer og andre fagområder som kan være med å bidra til Kinas utvikling. Hjalmar Bø t.h sammen med kinesisk myndighetsperson ENGASJEMENT FOR KINA -Norsk misjon har alltid hatt interresse for og kjærlighet til Kina. Det merker jeg også idag, særlig blant eldre kristne. Det er ingen grunn til at denne interessen og kjærligheten bør avta. I dag er mulighetene større enn på lenge, avslutter en engasjert rogalending som tydeligvis har Kina i sitt hjerte. Tekst: Roald Føreland Foto:NLM 13

14 be Bønn er hjertets måte å tale til Gud på! MENIGHETENE I JAPAN Våre japanske kirker jobber for tiden med mange tunge spørsmål i forhold til veien videre. Be om at de får visdom til å behandle disse spørsmålene på en god måte slik at arbeidet kan styrkes gjennom dette. Sooma Be for pastor Gotoo (58) her. Hun ber særlig om forbønn for en eldre mann, Sugimoto (73) som stadig har vært på møtene siden i fjor, at han må komme inn i et personlig forhold til Kristus. Ellers er det et takkeemne at det nye kirkebygget er nedbetalt. Haramachi Be for pastorparet Kasai som nærmer seg pensjonsalderen. De begynt å planlegge bibelleir for barn/unge august, be om godt fremmøte og villige ledere til denne leiren. Yoshima Menighetene betjenes stadig av pastorparet Inomata som nærmer seg pensjonsalder. De ber om forbønn for 3 søkende menn: Tomotoshi (65), Koike (45) og Nomura (25). MISJONÆRENE Familien Haraldseid avslutter sin tjeneste i Japan i slutten av mai og drar da hjem til Norge. Øyvind skal begynne som pastor i Drammen misjonsmenighet fra august. Takk for at det har lagt seg tilrette med jobb i Norge og be om at de må få en god avslutning i Japan. Be særlig for barna, Frida og Carina som skal ta farvel med det de på mange måter opplever som sitt hjemland. 14 Familien Mori har stadige utfordringer i menighetsarbeidet. Det er gledelig at menigheten har vokst mye det siste året, samtidig krever det mer og de trenger vår forbønn. Husk også Paul Mondo, David Chikara og Hannah Izum som alle studerer på Christian Academy Japan, store avstander gjør at de kun er hjemme 2.hver helg. Nina Tesaker har fått mange gode kontakter i Japan. Hun reiser hjem til Norge i juli men vil ta fatt på et år til i Japan fra høsten av. Be om en god tid i Norge. E-STREETCLUB Takk for at arbeidet på esc videreføres. Be for Pastor Masui, Tanaka, Debbie og Nina og de andre i lederoppgaver. Be for alt ulikt arbeid som skal gjøres før stedet kan åpnes for fult. Be om at mange i lokalmiljøet kalles til å også ta et økonomisk ansvar for dette arbeidet. KINA Be for de mange kristne i Kina som lever under vanskelige kår.

15 BEGYNNELSEN PÅ NOE NYTT - catering-selskapsmat snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat Tel: Norderhovsgt 7, 0654 Oslo STRAI KJØKKEN Setesdalsveien 240 Tlf.: forhandler for BoligPartnerHus Postboks Sævelandsvik TLF: FAX: Nybygg - påbygg - rehabilitering Vi bygger din drømmebolig Skippergata 94, 4614 Kristiansand Tlf: BYGNES INDUSTRIOMRÅDE 4294 KOPERVIK TLF: FAX: OPPORTUNITY CONSULTING Internasjonal konsulentvirksomhet innen misjon, bistand og mikrofinans Roy Mersland Telefon:

16 retur: Evangelisk Orientmisjon Postboks 5369, Majorstua 0304 Oslo B:Ettersendes ikke. Men returneres til avsender med påtegning om ny adresse KONNICHI-WA Hadde du møtt Nina nå, ville hun sikkert ha sagt konnichi-wa til deg, det betyr god-dag på japansk. På få måneder har hun begynt å føle seg hjemme i Japan. Hun kommer hjem til Norge i sommer, men ikke for godt, Nina har nemlig planer om å være iallfall 1 år til. Vi har stilt Nina 3 små spørsmål... Hvordan har det seg at du reiste til Japan som misjonær? Ja det kan du si.jeg har alltid trives i Norge og aldri om jeg skulle bli en sånnen misjonær som skulle dra til et annet land, og nå sitter jeg her da omgitt av fantastiske japanere, en herlig kultur,spiser råtne bønner, tangsuppe som vi kaller det i Norge og rå fisk som jeg faktisk liker, rart er det.vel, hva kan jeg si, plutselig så klarte jeg ikke slutte å tenkte på Japan og fikk mer og mer lyst til å reise hit for et halv år eller noe,jeg spurte Gud om dette var noe jeg virkelig skulle, og hvis det var det, så måtta han være tydelig i sitt svar, og det var han virkelig,hi,hi:)ja så da sitter jeg her da på ubestemt tid. Hvordan er dagene dine i Japan? Den ene dagen kan jeg være superopptatt med opppussing av det nye stedet vi holder på å få istand mens den andre dagen er det planlegging om hvordan vi skal gjøre ting som er tingen. Av og til er jeg bare sammen med masse mennesker og snakker og vi deler av hverandres liv. Jeg er ute og skater med folk, og veldig ofte går jeg bare rundt i byen eller andre steder og ser om jeg treffer venner eller blir kjent med noen nye folk, og det skjer titt og stadig. Ellers lager jeg jo litt musikk og øver på gitaren min og gleder meg til å spille mer ute. Jeg tar en dag av ganga og ingen dager er like,gud har nye utfordringer og overraskelser hver dag. Kan du si litt om unge japanere? Det er mye press på de som studerer og de som er ferdig med studier og håper på å få bra jobber. Jeg tror mange sliter med å ikke strekke til, ikke være gode nok. Men unge mennesker her generelt sett virker som de har mer respekt for de eldre, for lærerene sine og for sin neste, enn sammenlignet med unge mennesker i Norge.. Det er nok sikkert fordi det er det som liksom er grunnlaget i shintoismen og buddismen som er de religionene som er mest vanlige her og hvor common sense er det som er viktigst, f.eks ; kaster en søppel på gata ødelegger en lissom for alle rundt seg. Ikke så dumt å tenke på :-) Vil du bli bedre kjent med NIna så kan du besøke henne på ;