BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%"

Transkript

1 BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% år 55,7% 42,7% år 18,8% 28,4% år 3,4% 14,5% 55 år og over 1,3% 1,9% Har du norsk som morsmål? Ja 51,4% 63,0% Nei 48,6% 37,0% Hvilket programfag/yrkesfag får du undervisning i? Studiespesialiserende/påbygg 72,8% 29,0% Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2,0% 15,4% Helsearbeiderfaget 1,3% 25,9% Ambulansefaget 0,0% 3,5% Helseservicefaget 0,0% 4,1% Betongfaget 0,0% 0,2% Bilfaget 0,0% 0,0% Eletrikerfaget 0,0% 1,6% Akvakulturfaget 0,0% 0,0% Sjømatproduksjon 0,0% 0,0% Industrimekanikerfaget 0,0% 0,0% Institusjonskokk 0,0% 0,2% Renholder 0,0% 0,2% Tømrerfaget 0,0% 0,0% Helsesekretær 0,0% 0,2% Sjømatproduksjon 0,0% 0,0% Akvakulturfaget 0,0% 0,0%

2 Gartnernæring 0,0% 0,8% Landbruk 0,0% 2,3% Kokkfaget 0,0% 2,3% Logistikkfaget 0,0% 2,5% Renholdsarbeiderfaget 0,0% 2,3% Tømrerfaget 0,0% 0,0% Annet 23,8% 9,7% Hvilket fag har du i denne timen? (For deltakere som tar studiespesialisering/påbygg) - Velg det faget du tar nå: NOR1208 (Norsk hovedmål Vg2) 15,0% 6,9% NOR1209 (Norsk sidemål Vg2) 0,0% 0,0% NOR1211 (Norsk hovedmål Vg3) 40,1% 21,2% NOR1212 (Norsk sidemål Vg3) 2,0% 0,9% NOR1231 (Norsk hovedmål påbygg) 3,4% 3,3% NOR1232 (Norsk sidemål påbygg) 0,0% 0,0% NOR1059 (GRUNNLEGGENDE NORSK, NIVÅ 3) 21,8% 9,9% ENG1002 (Engelsk Vg1) 4,8% 3,3% ENGELSK, 0,7% 0,6% INNFØRINGSKLASSE MAT1011 (Matematikk Vg1) 2,0% 3,6% MAT1015 (Matematikk Vg2) 0,0% 0,0% MAT1005 (Matematikk påbygg) 0,7% 1,5% NAT1002 (Naturfag Vg1 0,7% 1,2% NAT1003 (Naturfag påbygg) 0,0% 0,0% HIS1003 (Historie påbygg) 1,4% 0,6% SAF1001 (Samfunnsfag Vg1) 0,7% 0,6% REA3022 (Matematikk R1) 1,4% 0,6% REA3024 (Matematikk R2) 2,0% 0,9% REA3004 (Fysikk 1) 0,7% 0,3% Annet 2,7% 44,8% Hvilket fag har du i denne timen? (For deltakere som tar fellesfag yrkesfag) - Velg det faget du tar nå: ENG1001 (Engelsk Vg1) 8,1% 3,6% ENG1003 (Engelsk Vg2) 3,2% 5,9% NOR1204 (Norsk Vg1) 30,6% 9,1% NOR1206 (Norsk Vg2) 19,4% 5,9% MAT1001 (Matematikk Vg1) 3,2% 2,8% NAT1001 (Naturfag Vg1) 3,2% 1,2% SAF1001 (Samfunnsfag Vg2) 1,6% 0,4% Annet 30,6% 71,1% Hvilken skole går du på?

3 Knarvik vgs. 0,0% 7,5% Odda vgs. 0,0% 2,1% Bergen Katedralskole 100,0% 31,3% Åsane vgs. 0,0% 4,6% Stord vgs. 0,0% 3,5% Kvinnherad vgs. 0,0% 5,2% Voss vgs. 0,0% 1,2% Årstad vgs. 0,0% 6,4% Lønborg vgs. 0,0% 9,5% Fusa vgs. 0,0% 8,5% Sotra vgs. 0,0% 5,2% Stend vgs. 0,0% 3,1% Fitjar vgs. 0,0% 8,1% Rogne vgs. 0,0% 1,5% Hjeltnes vgs. 0,0% 0,8% Bjørgvin vgs. 0,0% 0,2% Bømlo vgs. 0,0% 0,0% Annet: 0,0% 1,2% Hvordan trives du på skolen? - Sammen med lærerene? Svært godt 39,7% 53,9% Godt 45,6% 38,7% Middels 11,8% 5,5% Dårlig 1,5% 1,2% Svært dårlig 1,5% 0,7% Hvordan trives du på skolen? - Sammen med de andre kursdeltakerene? Svært godt 53,1% 55,3% Godt 39,1% 39,0% Middels 7,0% 5,0% Dårlig 0,8% 0,7% Svært dårlig 0,0% 0,0% Gir lærerene deg lyst til å jobbe med faget? I svært stor grad 16,9% 28,0% I stor grad 43,9% 49,5% I noen grad 31,8% 19,2% I liten grad 4,7% 1,9% I svært liten/ingen grad 2,7% 1,5%

4 Hvordan opplever du de faglige utfordringene på skolen? Alt for høye 14,9% 6,7% Høye, må strekke meg litt 58,8% 61,3% Verken høye eller lave 20,3% 28,2% Lave, lite utfordringer 6,1% 3,6% Alt for lave 0,0% 0,2% Vet du hva du skal lære i faget? I svært stor grad 13,7% 19,1% I stor grad 50,0% 58,8% I noen grad 32,9% 19,7% I liten grad 2,1% 1,7% I svært liten/ingen grad. 1,4% 0,6% Brukes det skriftelige planer (ukeplan, periodeplan eller lignende) i arbeidet med faget? Alltid 29,7% 38,3% Ofte 32,4% 29,3% Av og til 21,6% 19,4% Sjeldent 12,2% 8,0% Aldri 4,1% 5,1% Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det læreren forklarer? Alltid 17,6% 26,0% Ofte 60,1% 57,9% Av og til 18,2% 14,2% Sjelden 3,4% 1,7% Aldri 0,7% 0,2% Er du med på å sette dine egne læringsmål i faget? (Har du sammen med læreren satt mål på hva du skal lære i faget?) I svært stor grad 6,1% 5,3% I stor grad 17,6% 27,5% I noen grad 39,9% 38,1%

5 I liten grad 19,6% 17,1% I svært liten/ingen grad 16,9% 12,1% Spør læreren deg hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? Alltid 5,4% 3,0% Ofte 24,3% 22,3% Av og til 33,1% 40,3% Sjeldent 23,6% 22,1% Aldri 13,5% 12,3% Forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i faget? Alltid 11,5% 13,7% Ofte 34,5% 35,9% Av og til 31,1% 31,1% Sjeldent 17,6% 12,7% Aldri 5,4% 6,6% Hvor mange planlagte samtaler om din faglige utvikling har du hatt med din faglærer i løpet av kurset? Fire eller flere 5,4% 5,1% Tre 5,4% 5,1% To 10,8% 9,5% En 33,1% 23,7% Ingen 45,3% 56,7% Syns du opplæringen er tilpasset ditt nivå? I svært stor grad 12,2% 16,2% I stor grad 39,5% 51,5% I noen grad 40,1% 28,3% I liten grad 6,8% 3,6% I svært liten/ingen grad 1,4% 0,4% Får du være med på å velge arbeidsmåter i faget? Alltid 5,4% 6,8% Ofte 27,2% 26,8%

6 Av og til 38,8% 35,3% Sjeldent 17,0% 20,9% Aldri 11,6% 10,2% Tør du spørre lærer om hjelp når det er noe du ikke forstår? Alltid 41,5% 56,2% Ofte 27,9% 23,8% Av og til 23,1% 16,4% Sjeldent 4,1% 1,9% Aldri 3,4% 1,7% Er du fornøyd med undervisningslokalene? Svært fornøyd 25,9% 21,3% Fornøyd 48,3% 48,3% Ganske fornøyd 18,4% 19,8% Litt fornøyd 7,5% 8,3% Ikke særlig fornøyd 0,0% 2,3% Blir du mobbet på skolen? Ikke i det hele tatt 94,5% 95,1% En sjelden gang 2,7% 2,4% 2 eller 4 ganger i måneden 1,4% 1,7% ca. 1 gang i uka 0,7% 0,6% Flere ganger i uka 0,7% 0,2% Er du blitt utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering på skolen på grunn av kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, religion eller seksuell legning? Ikke i det hele tatt 96,6% 95,5% En sjelden gang 2,1% 3,2% 2 eller 3 ganger i måneden 0,7% 0,6% ca. 1 gang i uka 0,7% 0,6% Flere ganger i uka 0,0% 0,0% Hvordan ble du kjent med voksenopplæringen? Prosent Prosent

7 Annonse i avisa 4,1% 12,6% Nav 3,4% 10,2% Gjennom venner/kollega 37,2% 30,7% Tok direkte kontakt med skolen 24,1% 17,3% Facebook-annonse 0,0% 1,5% Plakat/brosjyre 0,0% 1,5% Søkte på nettet 24,1% 14,9% Tok direkte kontakt med fylkeskommunen 3,4% 4,5% Annet: 3,4% 6,7% undervisningen begynte? - Det var vanskelig å søke opplæring - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 4,8% 4,6% Noe enig 11,0% 9,5% Verken eller 9,0% 11,5% Noe uenig 14,5% 9,1% Helt uenig 47,6% 52,7% Ikke aktuelt 13,1% 12,6% undervisningen begynte? - Jeg fikk god veiledning om mine utdanningsmuligheter - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 22,1% 27,3% Noe enig 23,4% 21,5% Verken eller 19,3% 20,6% Noe uenig 15,2% 14,5% Helt uenig 12,4% 10,0% Ikke aktuelt 7,6% 6,1% undervisningen begynte? - Jeg er godt fornøyd med den informasjonen jeg har fått fra voksenopplæringssenteret - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 31,7% 35,3% Noe enig 30,3% 25,5% Verken eller 17,2% 16,0% Noe uenig 11,0% 11,0% Helt uenig 4,8% 5,8% Ikke aktuelt 4,8% 6,3%

8 undervisningen begynte? - Jeg er fornøyd med den informasjonen jeg fant på nettsiden til skolen - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 33,1% 31,5% Noe enig 40,7% 32,8% Verken eller 12,4% 15,4% Noe uenig 6,9% 7,8% Helt uenig 4,1% 5,0% Ikke aktuelt 2,8% 7,6% undervisningen begynte? - Ventetiden var for lang - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 10,3% 7,4% Noe enig 12,4% 11,3% Verken eller 12,4% 16,7% Noe uenig 10,3% 12,0% Helt uenig 42,1% 37,8% Ikke aktuelt 12,4% 14,8% undervisningen begynte? - Informasjonen jeg fikk fra voksenopplæringssenteret var vanskelig å forstå - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 2,8% 4,3% Noe enig 7,6% 9,6% Verken eller 13,8% 16,1% Noe uenig 9,7% 12,2% Helt uenig 54,5% 41,3% Ikke aktuelt 11,7% 16,5% undervisningen begynte? - Jeg ble godt orientert om hvor jeg var i søkerprosessen - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 30,3% 30,4% Noe enig 22,8% 18,3% Verken eller 15,2% 18,0% Noe uenig 9,7% 10,7% Helt uenig 13,8% 13,3% Ikke aktuelt 8,3% 9,3%

9 Hvor lang tid tok det fra du søkte og til du fikk svar? - Hvor lang tid tok det fra du søkte og til du fikk skriftelig svar? Under 1 måned 51,0% 43,2% Mer enn 1 måned 44,1% 49,0% Fikk ikke skriftelig svar 4,8% 7,8% Kommentarer - Har du noen kommentarer til informasjonen og saksgangen fra du søkte og til undervisningen begynte? Jeg syns hele prosessen fra jeg søkte til jeg kom inn har gått veldig greit. Dårlig individuell informasjon ved inntak for oss med voksenrett Lite informasjon om de fagene jeg ikke kom inn på. Opptak var veldig organisert og skjedde fort. De første ukene burde ha vært mer informasjonsrik med rom og div. opplysninger. det burde være greit og spørre spørsmål, og ikke få svar tilbake slik vi var 12.. grunnen til vi voksene spør er fordi vi ikke vet, så behandle oss slik og ikke som unger... men forstå att vi spør ikke vanligvis på noe vi vet om alerede! Hjelp på VO kontoret burde være mer tilgjengelig og ydmyk i de første ukene. Fikk ingen bekreftelse på at søknaden var mottatt Det var litt tull fra jeg søkte. Først søkte jeg og fikk beskjed om å sende inn fagbrev. Gjorde det og tok imot plassen min. ringte inn for å forsikre meg om at jeg hadde gjort det riktig, men fikk senere melding om at jeg ikke hadde tatt imot plassen. Fikk ordnet opp i dette. Syns også det var litt dårlig med informasjon ang voksenopplæringen på hjemmesiden, og informasjonen om skolestart osv stod på brevet jeg fikk da jeg kom inn, som var lenge før sommeren. Ble derimot tatt godt imot når jeg ringte. dårlig info om oppmøtested Bra. det er bra. Jeg vet ikke om jeg snakker riktig norsk eller ikke fordi jeg har aldri hørt læreren retter til de andre når de snakker feil. Matte lærer forklærer alt så fort.( jeg forstår alt i matte)men mange andre ga opp og sluttet fordi læreren ser ut som hun har lyst til å bli ferdig med programmet i tiden( både matte og naturfag) Det går bra med engelsk lærer, men jeg ser at vi lærer nesten alltid om USA eller Stor Britania. Spørsmålet mitt er: hvorfor ikke om Norge eller skandinavia eller europa nei ikke så dårlig På kvelds tid skolen begynner veldig tidlig. Til folk jobber best timer er kl 1630 eller kl 17. Nei. Nei nei nei Nei Effektiv saksgang. Hurtige svar ved henvendelser. motstridende bedskjeder om fri en gang, innimellom svært sene tekstmeldinger fra kontoretang undervisning ol. Informasjonen før skoloeåret startet var jeg veldig fornøyd med. Møtte godt forberedt på skolen. Fikk god tilbakemelding fra skolen etterhvert som jeg lurte på ting. Ble også oppringt av en veldig hyggelig mann som foreslo at jeg tok noen fag som privatist over nett, siden det kan bli mye på en gang. Jeg føler jeg har fått god hjelp og veiledning. Søkte først, men det var fullt ved skolestart. Men fikk en telefon fra rådgiver ved skolen, ca. 3 uker etter skolestart om at det var ledig i alle fag, så jeg startet 2 dager etter at han ringte. Vanskelig å finne frem til. Litt dårlig info da jeg prøvde å komme inn i fjor. Jeg var fornøyd med saksgang, og informasjonen jeg fikk. Det er greit å få sjense for å si meningen min, men jeg kunne ikke nevne alle fagene som jeg tar nå.

10 nei nie Ingen takk for dere Jeg ble ikke tatt opp med en gang startet og fikk dermed mine timer da jeg stilte på "siste mann til mølla" Synes dette er kjempefint, men dog litt tung å hoppe inn i klasser 2,3-4 uker etter at de andre har begynt på timen. God informasjon i kombinasjon med brev, sms/ internett EKSTREM DÅRLIG!!! Har du noe annet du ønsker å kommentere? - Dersom du har noen andre kommentarer om voksenopplæringen, kan du skrive dem her. Jeg syntest tilretteleggingen av prøver har vært litt vanskelig å forholde seg til. Det går fort i krøll når man har prøve i 3 av 4 fag på en uke, og en uke er fordelt på 4 dager i uka. Men jeg syntest at det er positivt at vi ikke får skole på fredag. Lærerstaben har vært strålende! 1) det burde ha vært bedre orientering med bøker og PC'er. Første skole dagen burde ha vært informert om at folk måtte ha med sekk til å bære bøker og Pc'er. I år var det kaos, og vi gikk glipp av de viktige timene av undervisning som var satt opp. 2) Vi burde ha hatt ekstra tid satt til side for å forklare it's learning, inleverings prosess, oppgaver, karakterer og fravær med nøye. f.eks som en seminar på første skole dag. 3) Første skoledag burde ha vært en Fredag, slik att undervisning kunne begynne på mandag morning og alle elevene hadde en viss peiling av den orienteringen det hadde fått på fredagen. 4) Fravær regelene bør sees litt mer nøye om, mangen som har hatt særlig gode begrunnelser, burde vært fanget opp slikt det var mulig og holde dem opptatt med skole arbeid, selv om de er hjemme med en syk unge, da går ikke eleven videre uten å vite hva som skjer, og får da muligheten og delta på små prøver og innleveringer. Matte faget, er det alt for mye stoff som man skal igjennom i forhold til de timene man for på voksenopplæringen. Her kan det godt være enten flere timer med matte, eller så må det gjøres en annen løsning. Selv om oss på voksenopplæringen har noen år bak oss, så vil ikke det si at vi tar ting lettere. Jeg og mange jeg har snakket med i klassen, klarer ikke å henge med i spesielt matte timene fordi det er alt for mye stoff som vi skal igjennom på så kort tid. Med bakgrunn på hva jeg tenker og har hørt andre si, bør dette gjøres noe med. Har undervisning fra mandag til og med torsdag. Fredag er fridag. Med tanke på hvor mye faglig stoff vi skal igjennom på ett år, så syns jeg vi burde fått anledning til å bruke fredagen til undervisning. Norsken er spesielt krevende og tar mye tid. Jeg syns lærerne gjør en god jobb, men det er en litt for liten tid i forhold til alt vi skal lære, og derfor går lærerne forholdsvis kjapt igjennom stoffet til fagene. Noe er bra, men noe kunne ha vært forbedret. I mattematikk,burde hvert mere tid til dem som i forstår matte så godt.det går alt for fort frem i mattematikk. Det er for lite toaletter, de på hovedbygget trenger en opp pussing! trenger noen oppi gangene :) Jeg synes Katadraskole er et bra sted å lære. Jeg er litt skuffet etter jeg har vist at noen lærere er flinke til å forklare ting eller oppgaver vi bør gjøres mens noen hopper fra en til annen oppgaver før vi mestre den første. Jeg kunne kanskje fortsette å ta matte og naturfag dersom lærere forklare bedre og ikke bare se på de flinke og glemme de svake. I matte og naturfag må jeg spørre elver siden jeg ikke har fått godt forklaring fra faglæreren. Jeg skule ønsker at læreren på kveld tid være litt tenksom når det gjelder å forklare noe oppgaver. Må ikke bare kome in i klasseromet og begyne å skrive uten å forklare, men hvis du spørre så sa "dette må du kunne" norskspråket er veldig vanskelige som andrespråke at en kan studere og får karekter i på voksenopplæring. jeg ønsker at det skal bli enklere. Nei, jeg ikke noen andre kommentarer og jeg er helt enig om voksenopplæringen. nei Undersøkelsen stiller svært lite spørsmål til det faglige tilbudet. Dette ville vært svært ønskelig i fremtiden, da det er det faglige tilbudet vi i all hovedsak vil ha meninger om som forhåpentlig vis kan påvirke kursen voksenopplæringen tar videre.l Jeg er fornøyd med voksenopplæringen. Men syns det skulle vært tilbud for de som bare mangler VK3 og. Det er mangen som har tatt yrkeslinjer som ikke har tatt siste året på vidergående. Det blir veldig mye for de som må ta

11 alt på en gang på katedralskolen.for de som har barn pluss pluss blir det veldig mye. Synes det er gode og faglig flinke lærere, hyggelige og forståelsesfulle. Godt opplegg, er strålende fornøyd! dyktige lærere. Jeg søkte en gang, var på kontoret en gang og hadde en telefonsamtale. Til tross for at jeg hadde nevnt det flere ganger hadde ikke kontoret fått med seg at jeg hadde fagbrev. Når min samboer var i en samtale med kontoret om en annen sak, nevnte hun dette og da fikk jeg skoleplass med en gang. Lærerene er flink til å lære. Men dårlig på gi informasjon, og litt dårlig samarbeid mellom lærerne, på felles prosjekter. Og de sitter ganske høye krav, medtanke på skriftlige innleveringer, da jeg ikke har gått på skole på flere år. Jeg må bare si at alle mine lærere er flinke, de motiverer godt på hver sin måte! Og de er flinke med oss elever. Arne Olav Aase i matte, Geir Hansen i naturfag og Reidun Thompson i samfunnsfag Nå har jeg ikke hatt noe muntlig framføring i matte og naturfag ennå, men i samfunnsfag har vi hatt muntlige prøver. Dette er noe jeg sliter med, men læreren min, Reidun- håndterte dette på en veldig fin måte. Så det fortjener hun ros for. Mange av lærerne er dårlige til å forklare seg i faget. veldig strenge med fravær, føler en ikke har lov å vere syk. er da redd for å stryke, de sier vist en er vekke så har de ikke grunnlag for å gi oss karakter, selv om det ikke har vert noen prøver da en har vert vekke. tusen takk til dere *De første måndene var det ganske masse tull med historiebøkene da nesten hele klassen hadde fått utlevert to bøker og et fåtall andre(inkludert meg) hadde fått en komprimert utgave. Veldig frustrerenes på de første prøvene da det manglet masse stoff i de komprimerte utgavene enn det som ble spurt om på prøvene. Spørsmål til prøve var tatt fra de to bøkene og ikke den komprimerte. *Skolen har vært svært behjelpelig med tanke på funksjonshemning en periode. Veldig fornøyd! Begge årene har det vært gode og faglig flinke lærere. Godt Klassemiljø. Det har kompensert for at det i perioder er travelt å kombinere jobb, familie og skole. Undervisningen i voksenopplæringen er etter min mening svært dårlig!! Fag som Norsk & Naturfag er lagt opp på en slik måte at en må kunne mye bakrunnstoff fra før (spesielt Naturfag) Det er også for mange heldagsprøver i Norsk, for de som tar alle fag på en gang, er det ekstremt vanskelig å følge med, med så mange prøver og oppgaver samtidig (spesielt hvis mann har jobb og barn) I tilleg, blir heldagsprøver og oppgaver rettet og gitt karakter, men vi får ingen form for oppføling av feilene. Jeg tok i mot plassen samme dag som jeg fikk tilbudet. Men det viste seg senere når jeg tok kontakt at det ikke var blitt registrert. Dette var en feil de visste om. Hvorfor sendte man ikke ut melding til alle som hadde fått tilbud om feilen?? Hei! Jeg vil gjerne takke alle ansatte ved skolen for den fantastiske jobben de har gjort. jeg har ikke noen kommentar men vil jeg si prove å jobe mer bedre videre. Det er greit med meg men litt snakke om timeplan.tid er veldig kort også 2 dager er litt lite. Takk jeg ønsker mer fag timene som si har! Jeg er veldig fornøyd på den skolen. Takk for alt! voksenopplæringen er veldig godt kurus det hjelp mye for meg. Jeg kan si bare forsette bedere for alle som trenger og hjelp. Det er gode mulighet jeg tror

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse Generell studiekompetanse Skoleåret 2014/15 Følg med vår hjemmeside for voksne elever ved Romsdal videregående skole: www.romsdal.vgs.no/voksenopplaering Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året

Detaljer

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM 2015/2016 Yrkesfaglige utdanningsprogram består av ulike programområder som gir ulike sluttkompetanser, se www.vilbli.no. Alle programområdene har fagene felles programfag,

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015)

Oslo Voksenopplæring Sinsen. Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog 2015-2016 (revidert 02.07.2015) I denne katalogen får du informasjon om kurs som starter i august 2015 og i januar 2016 på Oslo VO Sinsen. Tilbud om kurs på Oslo

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1

Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Eksamen vår 2013 Studiespes VG1 Klasse 1 STA Forberedelse Engelsk ENG1002 Skriftlig Trekkfag Onsd 22. Eksamen torsd 23. Mandag 17. 19. Engelsk ENG 1102 Muntlig Trekkfag Fredag 24. 1 P MAT 1011 Skriftlig

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14

Generell studiekompetanse. Skoleåret 2013/14 Generell studiekompetanse Skoleåret 2013/14 Rett til opplæring etter 4A-3 Fra og med det året du fyller 25 år Fullført grunnskolen Ikke fullført videregående opplæring Har du voksenrett, så betyr det:

Detaljer

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16. Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring Informasjon til skoleåret 2015-16 Onsdag 12. august 2015 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Velkommen til Skien vgs! Ca 1200 elever 111 går på VO(!) To avdelinger

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai

VÅREN 2013 Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Dag Fagkode Forberedelse/ Elev/privatistP/L VÅREN 2013 eksamen Onsdag 8.mai NAT1002 Naturfag Vg1 2t kombinert prøve Privatister Onsdag 15. mai Offentliggjøring av trekk sentralgitt eksamen er onsdag 15.mai

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Spørsmålene er revidert høsten 2013. Vær oppmerksom på følgende: o Der (5 7) eller lignende er lagt inn i parentes

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever)

EKSAMENSPLAN VÅREN 2014 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) EKSAMENSPLAN VÅREN 0 SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVER OG PRIVATISTER ALLE UTDANNINGSPROGRAM (unntatt muntlig og muntlig-praktisk for elever) DATO FAG Elever Priv. PRØVE- STED Vakt BESKJEDER o.a.

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014

Informasjonsmøte Vg3. Tirsdag 29. april 2014 Informasjonsmøte Vg3 Tirsdag 29. april 2014 HVORFOR FORELDREMØTE? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren?

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Foreldremøte Vg3 vår 2015

Foreldremøte Vg3 vår 2015 Foreldremøte Vg3 vår 2015 Hva nå? Russetid og avgangseksamen Fravær og standpunktkarakterer Eksamen hjelpemidler og forberedelsestid Hva skjer på skolen fram mot sommeren? 6. Støtte hjemmefra Nasjonalt

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13

Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs. NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 Hjem skolesamarbeid. Erfaringer fra Strømmen vgs NAFO Fokustreff vgs 15.03.13 SVS er en åpen og inkluderende skole legger til rette for læring, elevene tar ansvar for å motta læring viser respekt for elevene

Detaljer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer

Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer 23.04.2015 15:15:12 Mai/juni-plan 2015 Når Oppgave/aktivitet Kommentarer MAI Uke 18 Fredag 1 Uke 19 Fridag Uke 20 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Mandag 11 Frist for å levere søknad om fratrekk

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 09.01.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart

Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Meldinger skrevet m/ blått Forberedelse skrevet m/ grønt Eksamen skrevet m/ rødt Klagefrister og annen info. skrevet m/ svart Dato Aktivitet Elever Lærere On 15.05 Melding om skriftlig trekkfag sentralt

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen

Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Karakternivået i grunnskulen og den vidaregåande skulen Elevar i grunnskulen 2004/2005 og vidaregåande skule 2005/2006 Juni 2007 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Innleiing: Føremålet med analysen er

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015

Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Eksamen, sluttvurdering og klagerett informasjon til elevene våren 2015 Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 13.mai kl.09.00 i avd. Fritidsparken og i avd. Klosterskogen Eksamensplanen

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl.

Plan for siste del av skoleåret eksamensdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. Plan for siste del av skoleåret sdager/undervisningsdager/studiedager Melding om skriftlig sentralgitte trekkfag gis 13. mai kl. 0900 15. mai for alle 0800-1120 Kurs i programfag hele dagen 18. mai 19.

Detaljer

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015

Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Eksamensordning og eksamensplan Nesodden vgs va ren 2015 Muntlig eksamensordning: Trekket gjøres 48 timer før eksamen; 2 dagers forberedelse. For muntlig eksamen: Faget trekkes 48 timer før eksamen. 24

Detaljer

Prosjekt «Sommerskole 2012»

Prosjekt «Sommerskole 2012» Prosjekt «Sommerskole 2012» Nytt, gratis tilbud til lærlinger og elever i Oppland fra sommeren 2012 Stort fokus på tiltak som kan redusere frafall i videregående opplæring Reparasjonstiltak: Intensiv eksamensforberedende

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Robusthet Sensitivitet Handlingsdyktighet Læringsevne IKO-Struktur

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager)

EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Informasjon til elever og ansatte EKSAMENSPLAN OG PLAN FOR AVSLUTNING AV SKOLEÅRET VÅREN 2015 Oppdatert 12. mai (oppdatering gjelder presisering av lese- og forberedelsesdager) Endringer av dato kan skje

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE HØSTEN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Om vurdering og eksamen 2015

Om vurdering og eksamen 2015 Om vurdering og eksamen 2015 Vurdering på ungdomstrinnet Underveisvurdering uten karakter Underveisvurdering med karakter: Terminkarakterer, desember og juni alle trinn Sluttvurdering: Standpunktkarakterer,

Detaljer

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov.

Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Tal på søkjarar til læreplass, tal på lærekontraktar og misforhold mellom tilbod og behov. Svar: Formidlinga av søkjarar til læreplass i 2012 pågår framleis, og endelege tal ligg enno ikkje føre. I 2011

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2014 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012

Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 Uke Dato 1ST 1I 2ST 2I 3ST 3I/4I 3PB 13 30.mar 14 15 Heldagsprøver og eksamensplan våren 2012 02.apr 03.apr 04.apr 05.apr 06.apr 09.apr 10.apr 11.apr Offentliggjøring av trekkfag Mulig eksamen i idrettsfag

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016

Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Årshjul Vegårshei skule 2015-2016 Må sees i sammenheng med oversikt over ukeplaner og fellestider. 1. 5. klasse har skole de tre (3) først onsdagene onsdager i skoleåret. 1. 4. klasse har skole de to (2)

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-20 033 DRAMMEN 28.02.2008 FORSØKSPROSJEKT HELDAGSSKOLE, BRANDENGEN SKOLE 2007-2008 6.

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJON HØSTEN 2013 Innhold Velkommen til Akademiet Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider og dørkode Leksehjelp

Detaljer

Eksamensoversikt våren 2016 Med forbehold om endringer.

Eksamensoversikt våren 2016 Med forbehold om endringer. Eksamensoversikt våren 2016 Med forbehold om endringer. : håndverk, elektro, medier og kommunikasjon, restaurant- og matfag, helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon: Elevene kan trekkes

Detaljer

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015

AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 AKADEMIET PRIVATISTSKOLE INFORMASJONSHEFTE VÅREN 2015 Innhold Velkommen til Akademiet Informasjonsmøter Eksamen Internett It s Learning Vår karaktergaranti Betaling Skolerute Studentbevis Bøker Åpningstider

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE FOKUS PÅ FRAMTIDEN Røyken videregående skole VG2 HELSEARBEIDERFAG Helsefagarbeideren En yrkesrettet utdanning Erstatter det som før var utdanningene «Hjelpepleier» og «Omsorgsarbeider»

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 16. september 2014 Visjon Drammen vgs åpner muligheter Hjelper deg å komme dit du vil Døråpner mot framtidsdrømmen Hav av muligheter Her er det lov å være

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015

Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Kommentarer til plan for avslutning av skoleåret 2015 Avslutningsplan for skoleåret noen utfyllende kommentarer til tidligere utsendt skriv: I) VG3 ST Dato Lesedager/Forberedelsesdager/Studiedager/Ordinær

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016

Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som har søkt videregående skoler i Oslo skoleåret 2015/2016 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt skole. Du

Detaljer

har i 2008 gjennomgått grunnskolen etter Opplæringslova av 17. juli 1998

har i 2008 gjennomgått grunnskolen etter Opplæringslova av 17. juli 1998 Navn: Ole Mange-fag Duck Fødselsnummer: 010155 55555 har i 2008 gjennomgått grunnskolen etter Opplæringslova av 17. juli 1998 Kode Fag Standpunkt- Eksamenskaraktekarakter Eks- År form Fellesfag ENG0012

Detaljer

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013

Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole. Røros 2. okt 2013 Alternative veier til målet Slik gjør vi det på Jessheim videregående skole Røros 2. okt 2013 1180 elever på dagtid Ca 100 elever med alternative løp 200 elever på voksenopplæring Opplæring av ungdom på

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG.

OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. OVERSYN OVER LEDIGE PLASSAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND ETTER 2. INNTAKSOMGANG. Dersom du er interessert i ein eller fleire av dei ledige plassane som du finn nedanfor, må du kontakte Inntakskontoret

Detaljer

Info: - utviklingssamtaler er satt opp og brev om dette skal være levert hjemme - f.om 27.3 t.o.m 5.4: PÅSKEFERIE

Info: - utviklingssamtaler er satt opp og brev om dette skal være levert hjemme - f.om 27.3 t.o.m 5.4: PÅSKEFERIE Uke:11 og 12 Info: - utviklingssamtaler er satt opp og brev om dette skal være levert hjemme - f.om 27.3 t.o.m 5.4: PÅSKEFERIE Matematikk - tavelundervisning - oppgaveløsing - kunne vise hva det gyldne

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen!

Foreldemøte Vg 2 10. september 2013. Velkommen til Greveskogen! Velkommen til Greveskogen! Greveskogen videregående skole 1140 elever, 210 ansatte Fire utdanningsprogrammer: Studiespesialisering Musikk, dans, drama studieforberedende Service og samferdsel Restaurant-

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer