BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BKS Snitt alle VO-skular Prosent Prosent Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% I alt 100,0% 100,0% Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7%"

Transkript

1 BKS Snitt alle VO-skular Elev 99,3% 67,8% Privatist 0,7% 32,2% Kjønn Kvinne 54,3% 74,3% Mann 45,7% 25,7% Alder Under 25 år 20,8% 12,4% år 55,7% 42,7% år 18,8% 28,4% år 3,4% 14,5% 55 år og over 1,3% 1,9% Har du norsk som morsmål? Ja 51,4% 63,0% Nei 48,6% 37,0% Hvilket programfag/yrkesfag får du undervisning i? Studiespesialiserende/påbygg 72,8% 29,0% Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2,0% 15,4% Helsearbeiderfaget 1,3% 25,9% Ambulansefaget 0,0% 3,5% Helseservicefaget 0,0% 4,1% Betongfaget 0,0% 0,2% Bilfaget 0,0% 0,0% Eletrikerfaget 0,0% 1,6% Akvakulturfaget 0,0% 0,0% Sjømatproduksjon 0,0% 0,0% Industrimekanikerfaget 0,0% 0,0% Institusjonskokk 0,0% 0,2% Renholder 0,0% 0,2% Tømrerfaget 0,0% 0,0% Helsesekretær 0,0% 0,2% Sjømatproduksjon 0,0% 0,0% Akvakulturfaget 0,0% 0,0%

2 Gartnernæring 0,0% 0,8% Landbruk 0,0% 2,3% Kokkfaget 0,0% 2,3% Logistikkfaget 0,0% 2,5% Renholdsarbeiderfaget 0,0% 2,3% Tømrerfaget 0,0% 0,0% Annet 23,8% 9,7% Hvilket fag har du i denne timen? (For deltakere som tar studiespesialisering/påbygg) - Velg det faget du tar nå: NOR1208 (Norsk hovedmål Vg2) 15,0% 6,9% NOR1209 (Norsk sidemål Vg2) 0,0% 0,0% NOR1211 (Norsk hovedmål Vg3) 40,1% 21,2% NOR1212 (Norsk sidemål Vg3) 2,0% 0,9% NOR1231 (Norsk hovedmål påbygg) 3,4% 3,3% NOR1232 (Norsk sidemål påbygg) 0,0% 0,0% NOR1059 (GRUNNLEGGENDE NORSK, NIVÅ 3) 21,8% 9,9% ENG1002 (Engelsk Vg1) 4,8% 3,3% ENGELSK, 0,7% 0,6% INNFØRINGSKLASSE MAT1011 (Matematikk Vg1) 2,0% 3,6% MAT1015 (Matematikk Vg2) 0,0% 0,0% MAT1005 (Matematikk påbygg) 0,7% 1,5% NAT1002 (Naturfag Vg1 0,7% 1,2% NAT1003 (Naturfag påbygg) 0,0% 0,0% HIS1003 (Historie påbygg) 1,4% 0,6% SAF1001 (Samfunnsfag Vg1) 0,7% 0,6% REA3022 (Matematikk R1) 1,4% 0,6% REA3024 (Matematikk R2) 2,0% 0,9% REA3004 (Fysikk 1) 0,7% 0,3% Annet 2,7% 44,8% Hvilket fag har du i denne timen? (For deltakere som tar fellesfag yrkesfag) - Velg det faget du tar nå: ENG1001 (Engelsk Vg1) 8,1% 3,6% ENG1003 (Engelsk Vg2) 3,2% 5,9% NOR1204 (Norsk Vg1) 30,6% 9,1% NOR1206 (Norsk Vg2) 19,4% 5,9% MAT1001 (Matematikk Vg1) 3,2% 2,8% NAT1001 (Naturfag Vg1) 3,2% 1,2% SAF1001 (Samfunnsfag Vg2) 1,6% 0,4% Annet 30,6% 71,1% Hvilken skole går du på?

3 Knarvik vgs. 0,0% 7,5% Odda vgs. 0,0% 2,1% Bergen Katedralskole 100,0% 31,3% Åsane vgs. 0,0% 4,6% Stord vgs. 0,0% 3,5% Kvinnherad vgs. 0,0% 5,2% Voss vgs. 0,0% 1,2% Årstad vgs. 0,0% 6,4% Lønborg vgs. 0,0% 9,5% Fusa vgs. 0,0% 8,5% Sotra vgs. 0,0% 5,2% Stend vgs. 0,0% 3,1% Fitjar vgs. 0,0% 8,1% Rogne vgs. 0,0% 1,5% Hjeltnes vgs. 0,0% 0,8% Bjørgvin vgs. 0,0% 0,2% Bømlo vgs. 0,0% 0,0% Annet: 0,0% 1,2% Hvordan trives du på skolen? - Sammen med lærerene? Svært godt 39,7% 53,9% Godt 45,6% 38,7% Middels 11,8% 5,5% Dårlig 1,5% 1,2% Svært dårlig 1,5% 0,7% Hvordan trives du på skolen? - Sammen med de andre kursdeltakerene? Svært godt 53,1% 55,3% Godt 39,1% 39,0% Middels 7,0% 5,0% Dårlig 0,8% 0,7% Svært dårlig 0,0% 0,0% Gir lærerene deg lyst til å jobbe med faget? I svært stor grad 16,9% 28,0% I stor grad 43,9% 49,5% I noen grad 31,8% 19,2% I liten grad 4,7% 1,9% I svært liten/ingen grad 2,7% 1,5%

4 Hvordan opplever du de faglige utfordringene på skolen? Alt for høye 14,9% 6,7% Høye, må strekke meg litt 58,8% 61,3% Verken høye eller lave 20,3% 28,2% Lave, lite utfordringer 6,1% 3,6% Alt for lave 0,0% 0,2% Vet du hva du skal lære i faget? I svært stor grad 13,7% 19,1% I stor grad 50,0% 58,8% I noen grad 32,9% 19,7% I liten grad 2,1% 1,7% I svært liten/ingen grad. 1,4% 0,6% Brukes det skriftelige planer (ukeplan, periodeplan eller lignende) i arbeidet med faget? Alltid 29,7% 38,3% Ofte 32,4% 29,3% Av og til 21,6% 19,4% Sjeldent 12,2% 8,0% Aldri 4,1% 5,1% Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det læreren forklarer? Alltid 17,6% 26,0% Ofte 60,1% 57,9% Av og til 18,2% 14,2% Sjelden 3,4% 1,7% Aldri 0,7% 0,2% Er du med på å sette dine egne læringsmål i faget? (Har du sammen med læreren satt mål på hva du skal lære i faget?) I svært stor grad 6,1% 5,3% I stor grad 17,6% 27,5% I noen grad 39,9% 38,1%

5 I liten grad 19,6% 17,1% I svært liten/ingen grad 16,9% 12,1% Spør læreren deg hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? Alltid 5,4% 3,0% Ofte 24,3% 22,3% Av og til 33,1% 40,3% Sjeldent 23,6% 22,1% Aldri 13,5% 12,3% Forteller læreren deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i faget? Alltid 11,5% 13,7% Ofte 34,5% 35,9% Av og til 31,1% 31,1% Sjeldent 17,6% 12,7% Aldri 5,4% 6,6% Hvor mange planlagte samtaler om din faglige utvikling har du hatt med din faglærer i løpet av kurset? Fire eller flere 5,4% 5,1% Tre 5,4% 5,1% To 10,8% 9,5% En 33,1% 23,7% Ingen 45,3% 56,7% Syns du opplæringen er tilpasset ditt nivå? I svært stor grad 12,2% 16,2% I stor grad 39,5% 51,5% I noen grad 40,1% 28,3% I liten grad 6,8% 3,6% I svært liten/ingen grad 1,4% 0,4% Får du være med på å velge arbeidsmåter i faget? Alltid 5,4% 6,8% Ofte 27,2% 26,8%

6 Av og til 38,8% 35,3% Sjeldent 17,0% 20,9% Aldri 11,6% 10,2% Tør du spørre lærer om hjelp når det er noe du ikke forstår? Alltid 41,5% 56,2% Ofte 27,9% 23,8% Av og til 23,1% 16,4% Sjeldent 4,1% 1,9% Aldri 3,4% 1,7% Er du fornøyd med undervisningslokalene? Svært fornøyd 25,9% 21,3% Fornøyd 48,3% 48,3% Ganske fornøyd 18,4% 19,8% Litt fornøyd 7,5% 8,3% Ikke særlig fornøyd 0,0% 2,3% Blir du mobbet på skolen? Ikke i det hele tatt 94,5% 95,1% En sjelden gang 2,7% 2,4% 2 eller 4 ganger i måneden 1,4% 1,7% ca. 1 gang i uka 0,7% 0,6% Flere ganger i uka 0,7% 0,2% Er du blitt utsatt for urettferdig behandling eller diskriminering på skolen på grunn av kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet, religion eller seksuell legning? Ikke i det hele tatt 96,6% 95,5% En sjelden gang 2,1% 3,2% 2 eller 3 ganger i måneden 0,7% 0,6% ca. 1 gang i uka 0,7% 0,6% Flere ganger i uka 0,0% 0,0% Hvordan ble du kjent med voksenopplæringen? Prosent Prosent

7 Annonse i avisa 4,1% 12,6% Nav 3,4% 10,2% Gjennom venner/kollega 37,2% 30,7% Tok direkte kontakt med skolen 24,1% 17,3% Facebook-annonse 0,0% 1,5% Plakat/brosjyre 0,0% 1,5% Søkte på nettet 24,1% 14,9% Tok direkte kontakt med fylkeskommunen 3,4% 4,5% Annet: 3,4% 6,7% undervisningen begynte? - Det var vanskelig å søke opplæring - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 4,8% 4,6% Noe enig 11,0% 9,5% Verken eller 9,0% 11,5% Noe uenig 14,5% 9,1% Helt uenig 47,6% 52,7% Ikke aktuelt 13,1% 12,6% undervisningen begynte? - Jeg fikk god veiledning om mine utdanningsmuligheter - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 22,1% 27,3% Noe enig 23,4% 21,5% Verken eller 19,3% 20,6% Noe uenig 15,2% 14,5% Helt uenig 12,4% 10,0% Ikke aktuelt 7,6% 6,1% undervisningen begynte? - Jeg er godt fornøyd med den informasjonen jeg har fått fra voksenopplæringssenteret - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 31,7% 35,3% Noe enig 30,3% 25,5% Verken eller 17,2% 16,0% Noe uenig 11,0% 11,0% Helt uenig 4,8% 5,8% Ikke aktuelt 4,8% 6,3%

8 undervisningen begynte? - Jeg er fornøyd med den informasjonen jeg fant på nettsiden til skolen - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 33,1% 31,5% Noe enig 40,7% 32,8% Verken eller 12,4% 15,4% Noe uenig 6,9% 7,8% Helt uenig 4,1% 5,0% Ikke aktuelt 2,8% 7,6% undervisningen begynte? - Ventetiden var for lang - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 10,3% 7,4% Noe enig 12,4% 11,3% Verken eller 12,4% 16,7% Noe uenig 10,3% 12,0% Helt uenig 42,1% 37,8% Ikke aktuelt 12,4% 14,8% undervisningen begynte? - Informasjonen jeg fikk fra voksenopplæringssenteret var vanskelig å forstå - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 2,8% 4,3% Noe enig 7,6% 9,6% Verken eller 13,8% 16,1% Noe uenig 9,7% 12,2% Helt uenig 54,5% 41,3% Ikke aktuelt 11,7% 16,5% undervisningen begynte? - Jeg ble godt orientert om hvor jeg var i søkerprosessen - Sett ett kryss pr. linje Helt eing 30,3% 30,4% Noe enig 22,8% 18,3% Verken eller 15,2% 18,0% Noe uenig 9,7% 10,7% Helt uenig 13,8% 13,3% Ikke aktuelt 8,3% 9,3%

9 Hvor lang tid tok det fra du søkte og til du fikk svar? - Hvor lang tid tok det fra du søkte og til du fikk skriftelig svar? Under 1 måned 51,0% 43,2% Mer enn 1 måned 44,1% 49,0% Fikk ikke skriftelig svar 4,8% 7,8% Kommentarer - Har du noen kommentarer til informasjonen og saksgangen fra du søkte og til undervisningen begynte? Jeg syns hele prosessen fra jeg søkte til jeg kom inn har gått veldig greit. Dårlig individuell informasjon ved inntak for oss med voksenrett Lite informasjon om de fagene jeg ikke kom inn på. Opptak var veldig organisert og skjedde fort. De første ukene burde ha vært mer informasjonsrik med rom og div. opplysninger. det burde være greit og spørre spørsmål, og ikke få svar tilbake slik vi var 12.. grunnen til vi voksene spør er fordi vi ikke vet, så behandle oss slik og ikke som unger... men forstå att vi spør ikke vanligvis på noe vi vet om alerede! Hjelp på VO kontoret burde være mer tilgjengelig og ydmyk i de første ukene. Fikk ingen bekreftelse på at søknaden var mottatt Det var litt tull fra jeg søkte. Først søkte jeg og fikk beskjed om å sende inn fagbrev. Gjorde det og tok imot plassen min. ringte inn for å forsikre meg om at jeg hadde gjort det riktig, men fikk senere melding om at jeg ikke hadde tatt imot plassen. Fikk ordnet opp i dette. Syns også det var litt dårlig med informasjon ang voksenopplæringen på hjemmesiden, og informasjonen om skolestart osv stod på brevet jeg fikk da jeg kom inn, som var lenge før sommeren. Ble derimot tatt godt imot når jeg ringte. dårlig info om oppmøtested Bra. det er bra. Jeg vet ikke om jeg snakker riktig norsk eller ikke fordi jeg har aldri hørt læreren retter til de andre når de snakker feil. Matte lærer forklærer alt så fort.( jeg forstår alt i matte)men mange andre ga opp og sluttet fordi læreren ser ut som hun har lyst til å bli ferdig med programmet i tiden( både matte og naturfag) Det går bra med engelsk lærer, men jeg ser at vi lærer nesten alltid om USA eller Stor Britania. Spørsmålet mitt er: hvorfor ikke om Norge eller skandinavia eller europa nei ikke så dårlig På kvelds tid skolen begynner veldig tidlig. Til folk jobber best timer er kl 1630 eller kl 17. Nei. Nei nei nei Nei Effektiv saksgang. Hurtige svar ved henvendelser. motstridende bedskjeder om fri en gang, innimellom svært sene tekstmeldinger fra kontoretang undervisning ol. Informasjonen før skoloeåret startet var jeg veldig fornøyd med. Møtte godt forberedt på skolen. Fikk god tilbakemelding fra skolen etterhvert som jeg lurte på ting. Ble også oppringt av en veldig hyggelig mann som foreslo at jeg tok noen fag som privatist over nett, siden det kan bli mye på en gang. Jeg føler jeg har fått god hjelp og veiledning. Søkte først, men det var fullt ved skolestart. Men fikk en telefon fra rådgiver ved skolen, ca. 3 uker etter skolestart om at det var ledig i alle fag, så jeg startet 2 dager etter at han ringte. Vanskelig å finne frem til. Litt dårlig info da jeg prøvde å komme inn i fjor. Jeg var fornøyd med saksgang, og informasjonen jeg fikk. Det er greit å få sjense for å si meningen min, men jeg kunne ikke nevne alle fagene som jeg tar nå.

10 nei nie Ingen takk for dere Jeg ble ikke tatt opp med en gang startet og fikk dermed mine timer da jeg stilte på "siste mann til mølla" Synes dette er kjempefint, men dog litt tung å hoppe inn i klasser 2,3-4 uker etter at de andre har begynt på timen. God informasjon i kombinasjon med brev, sms/ internett EKSTREM DÅRLIG!!! Har du noe annet du ønsker å kommentere? - Dersom du har noen andre kommentarer om voksenopplæringen, kan du skrive dem her. Jeg syntest tilretteleggingen av prøver har vært litt vanskelig å forholde seg til. Det går fort i krøll når man har prøve i 3 av 4 fag på en uke, og en uke er fordelt på 4 dager i uka. Men jeg syntest at det er positivt at vi ikke får skole på fredag. Lærerstaben har vært strålende! 1) det burde ha vært bedre orientering med bøker og PC'er. Første skole dagen burde ha vært informert om at folk måtte ha med sekk til å bære bøker og Pc'er. I år var det kaos, og vi gikk glipp av de viktige timene av undervisning som var satt opp. 2) Vi burde ha hatt ekstra tid satt til side for å forklare it's learning, inleverings prosess, oppgaver, karakterer og fravær med nøye. f.eks som en seminar på første skole dag. 3) Første skoledag burde ha vært en Fredag, slik att undervisning kunne begynne på mandag morning og alle elevene hadde en viss peiling av den orienteringen det hadde fått på fredagen. 4) Fravær regelene bør sees litt mer nøye om, mangen som har hatt særlig gode begrunnelser, burde vært fanget opp slikt det var mulig og holde dem opptatt med skole arbeid, selv om de er hjemme med en syk unge, da går ikke eleven videre uten å vite hva som skjer, og får da muligheten og delta på små prøver og innleveringer. Matte faget, er det alt for mye stoff som man skal igjennom i forhold til de timene man for på voksenopplæringen. Her kan det godt være enten flere timer med matte, eller så må det gjøres en annen løsning. Selv om oss på voksenopplæringen har noen år bak oss, så vil ikke det si at vi tar ting lettere. Jeg og mange jeg har snakket med i klassen, klarer ikke å henge med i spesielt matte timene fordi det er alt for mye stoff som vi skal igjennom på så kort tid. Med bakgrunn på hva jeg tenker og har hørt andre si, bør dette gjøres noe med. Har undervisning fra mandag til og med torsdag. Fredag er fridag. Med tanke på hvor mye faglig stoff vi skal igjennom på ett år, så syns jeg vi burde fått anledning til å bruke fredagen til undervisning. Norsken er spesielt krevende og tar mye tid. Jeg syns lærerne gjør en god jobb, men det er en litt for liten tid i forhold til alt vi skal lære, og derfor går lærerne forholdsvis kjapt igjennom stoffet til fagene. Noe er bra, men noe kunne ha vært forbedret. I mattematikk,burde hvert mere tid til dem som i forstår matte så godt.det går alt for fort frem i mattematikk. Det er for lite toaletter, de på hovedbygget trenger en opp pussing! trenger noen oppi gangene :) Jeg synes Katadraskole er et bra sted å lære. Jeg er litt skuffet etter jeg har vist at noen lærere er flinke til å forklare ting eller oppgaver vi bør gjøres mens noen hopper fra en til annen oppgaver før vi mestre den første. Jeg kunne kanskje fortsette å ta matte og naturfag dersom lærere forklare bedre og ikke bare se på de flinke og glemme de svake. I matte og naturfag må jeg spørre elver siden jeg ikke har fått godt forklaring fra faglæreren. Jeg skule ønsker at læreren på kveld tid være litt tenksom når det gjelder å forklare noe oppgaver. Må ikke bare kome in i klasseromet og begyne å skrive uten å forklare, men hvis du spørre så sa "dette må du kunne" norskspråket er veldig vanskelige som andrespråke at en kan studere og får karekter i på voksenopplæring. jeg ønsker at det skal bli enklere. Nei, jeg ikke noen andre kommentarer og jeg er helt enig om voksenopplæringen. nei Undersøkelsen stiller svært lite spørsmål til det faglige tilbudet. Dette ville vært svært ønskelig i fremtiden, da det er det faglige tilbudet vi i all hovedsak vil ha meninger om som forhåpentlig vis kan påvirke kursen voksenopplæringen tar videre.l Jeg er fornøyd med voksenopplæringen. Men syns det skulle vært tilbud for de som bare mangler VK3 og. Det er mangen som har tatt yrkeslinjer som ikke har tatt siste året på vidergående. Det blir veldig mye for de som må ta

11 alt på en gang på katedralskolen.for de som har barn pluss pluss blir det veldig mye. Synes det er gode og faglig flinke lærere, hyggelige og forståelsesfulle. Godt opplegg, er strålende fornøyd! dyktige lærere. Jeg søkte en gang, var på kontoret en gang og hadde en telefonsamtale. Til tross for at jeg hadde nevnt det flere ganger hadde ikke kontoret fått med seg at jeg hadde fagbrev. Når min samboer var i en samtale med kontoret om en annen sak, nevnte hun dette og da fikk jeg skoleplass med en gang. Lærerene er flink til å lære. Men dårlig på gi informasjon, og litt dårlig samarbeid mellom lærerne, på felles prosjekter. Og de sitter ganske høye krav, medtanke på skriftlige innleveringer, da jeg ikke har gått på skole på flere år. Jeg må bare si at alle mine lærere er flinke, de motiverer godt på hver sin måte! Og de er flinke med oss elever. Arne Olav Aase i matte, Geir Hansen i naturfag og Reidun Thompson i samfunnsfag Nå har jeg ikke hatt noe muntlig framføring i matte og naturfag ennå, men i samfunnsfag har vi hatt muntlige prøver. Dette er noe jeg sliter med, men læreren min, Reidun- håndterte dette på en veldig fin måte. Så det fortjener hun ros for. Mange av lærerne er dårlige til å forklare seg i faget. veldig strenge med fravær, føler en ikke har lov å vere syk. er da redd for å stryke, de sier vist en er vekke så har de ikke grunnlag for å gi oss karakter, selv om det ikke har vert noen prøver da en har vert vekke. tusen takk til dere *De første måndene var det ganske masse tull med historiebøkene da nesten hele klassen hadde fått utlevert to bøker og et fåtall andre(inkludert meg) hadde fått en komprimert utgave. Veldig frustrerenes på de første prøvene da det manglet masse stoff i de komprimerte utgavene enn det som ble spurt om på prøvene. Spørsmål til prøve var tatt fra de to bøkene og ikke den komprimerte. *Skolen har vært svært behjelpelig med tanke på funksjonshemning en periode. Veldig fornøyd! Begge årene har det vært gode og faglig flinke lærere. Godt Klassemiljø. Det har kompensert for at det i perioder er travelt å kombinere jobb, familie og skole. Undervisningen i voksenopplæringen er etter min mening svært dårlig!! Fag som Norsk & Naturfag er lagt opp på en slik måte at en må kunne mye bakrunnstoff fra før (spesielt Naturfag) Det er også for mange heldagsprøver i Norsk, for de som tar alle fag på en gang, er det ekstremt vanskelig å følge med, med så mange prøver og oppgaver samtidig (spesielt hvis mann har jobb og barn) I tilleg, blir heldagsprøver og oppgaver rettet og gitt karakter, men vi får ingen form for oppføling av feilene. Jeg tok i mot plassen samme dag som jeg fikk tilbudet. Men det viste seg senere når jeg tok kontakt at det ikke var blitt registrert. Dette var en feil de visste om. Hvorfor sendte man ikke ut melding til alle som hadde fått tilbud om feilen?? Hei! Jeg vil gjerne takke alle ansatte ved skolen for den fantastiske jobben de har gjort. jeg har ikke noen kommentar men vil jeg si prove å jobe mer bedre videre. Det er greit med meg men litt snakke om timeplan.tid er veldig kort også 2 dager er litt lite. Takk jeg ønsker mer fag timene som si har! Jeg er veldig fornøyd på den skolen. Takk for alt! voksenopplæringen er veldig godt kurus det hjelp mye for meg. Jeg kan si bare forsette bedere for alle som trenger og hjelp. Det er gode mulighet jeg tror