SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI"

Transkript

1 SENJA KOMMUNE NÆRDEMOKRATI Stikkord for innlegg i møte med delprosjekt POLITISK ORGANISERING 7.1. Herbjørg Valvåg, leder av faggruppe

2 Mandat - intensjonsavtalen 6.5 Lokaldemokrati Grendeutvalgsmodellen som er etablert i Lenvik, videreføres og videreutvikles i den nye kommunen. Grendeutvalgene gis mandat og økonomiske tilskudd. Der det ikke er etablert grendeutvalg, søkes det opprettet slike ut fra en hensiktsmessig geografisk enhet. Dagens grendeutvalg velges lokalt, og brukes som formell høringsinstans. Grendeutvalgene får i dag et grunntilskudd til drift og prosjektutvikling. Under grendeutvalgsmodellen er intensjonen at grunntilskuddet til bygdeutvalgene bør være i størrelsesorden til som vil være med på å videreføre dagens bolystfond i den nye kommunen. Dette for å fortsette med positiv bygdeutvikling / samfunnsutvikling som skal fremme bolyst i distriktene.

3 Faggruppe nærdemokrati: Herbjørg Valvåg - leder (Tranøy) Anne-Britt Fallsen (Torsken) Roall Wang (Berg) Per-Inge Søreng (Lenvik) Hermann Uteng (Lenvik) Dag Rydmark (Tranøy) Jørn Aarsland (Torsken) Heidi Jacobsen (Berg)

4 Konkretisering av mandatet; Første møte i faggruppa uten sekretariat Neste møte med prosjektleder Videre møter med god sekretariatstøtte Forskning og erfaringskunnskap Samarbeid med faggruppe plan veien videre blir til

5 11 folkemøter i april-juni 2018 Innhold/problemstillinger konkretisert av faggruppene plan og nærdemokrati Prosjektleder Hogne i front Gruppearbeid Ordførers oppsummering i plenum Møtene oppsummert av sekretariatet skriftlig muntlig

6 Erfaringer fra Bodø, og fra grendeutvalgene i Lenvik Møte i Rossfjord Besøk fra Bodø kommune med deres erfaringer fram mot deres nåværende modell - kommunedelsutvalg. Grendeutvalgene i Lenvik var invitert til møtet.

7 Nasjonal konferanse om framtidas Spennende og god konferanse Nyttig for utvalg og sekretariat Nyttig for Senja kommune Nyttig for andre at vi var der lokaldemokrati

8 Gruppa ser lyset Oppsummeringer til - drøftingsnotat, utforma av sekretariatet v/elin Innstilling (arbeidsmøte ) Bearbeides nå av sekretariatet til et høringsnotat Konsensus som prinsipp

9 Innstillinger/tilrådinger Faggruppe for nærdemokrati Senja kommune skal ha 12 utvalg for utøving av nærdemokratiet. Forslag på navn: kommunedelsutvalg eller nærdemokratiutvalg

10 Geografisk inndeling Torsken 2 utvalg nord og sør Tranøy 2 utvalg nord og sør Berg 2 utvalg Mefjorden og Bergsfjorden Rossfjord (Rossfjordbygdene, Aspelund ) Lenvikhalvøya vest (Aglapsvik til Nygård) Finnsnes Silsand (inkl. Grasmyr, Høglia, Nordlia) Gibostad (Lysnes/Gibostad) Botnhamn, Fjordgård og Husøya Lage kart skravere utvalgsområdene og områder der det er usikkerhet om tilknytning.

11 Momenter geografisk inndeling Geografisk handterbare enheter Områdene står allerede fram som fellesskap skolekretser kultur- og organisasjonsliv arbeidsliv kommunikasjon

12 Utvalgets status Frivillig, frikopla Kopla til kommunens organisasjon X Bodømodellen med lokale tilpasninger Regelverk og retningslinjer for arbeidet En del av den politiske utvalgsbehandlinga Ikke partipolitisk sammensatte utvalg

13 Økonomi Øremerka, fast økonomi Grunnbeløp pluss søkbare midler X Felles grunnøkonomi for utvalgene til: faste og variable kostnader til drift av utvalgsarbeidet. møtegodtgjørelse og reisekostnader for utvalget. Ressurs i administrasjonen kommer i tillegg.

14 Administrativ ressurs i kommunen Ingen Ansatte på nærmiljøkontor X Senja kommune skal ha kompetente ansatte som følger opp dette arbeidet. Ansatte på rådhuset Stillingsressurs på bygde- /nærmiljøkontor, eks. Bodø Sekretærfunksjon for utvalget ivaretas Åpen dør, gode rutiner for å følge opp utvalgenes arbeid

15 Politisk innflytelse - oppgaver Ad hoc og frikopla En del av kommunens organisasjonen X Inngår i den politiske utvalgsbehandlinga Får saker på høring Tar opp egne og viktige saker Stedsutvikling Omdømmebygging Deltar i kommunens budsjettbehandling Lager egen årsmelding Taletid i kommunestyret

16 Valgordning I 2020 etableres/ velges utvalgene gjennom egne møter i de enkelte utvalgsområdene God informasjon og mobilisering i forkant Fra 2023 gjøres valgene i tilknytning til valg av kommunestyre Velges på sammenkalt møte Velges samtidig med valg av kommunestyret

17 Antall medlemmer i utvalgsstyrene Mer fleksibelt de første fire årene. Valg for to år i gangen i 2019 og Fast og likt medlemstall, for alle utvalgene Mer fleksibelt, f.eks. 3-7 medlemmer

18 Gode opplegg for å lære og utvikle For utvalgene For politikerne i folkevalgtopplæringa For administrasjonen System for erfaringsdeling Utveksle digitalt, digitale møter

19 Evaluering Årsrapporter fra utvalgene med egenevaluering og forslag til justeringer i organisering og aktivitet Samla evaluering av utvalgsmodellen/resultat etter to år Ekstern evaluering: Modellen for utøving av nærdemokrati i Senja kommune blir gjenstand for følgeforskning

20 Takk for oppmerksomheta! Nærdemokratiet i Senja kommune må berike det frivillige arbeidet, ikke erstatte det eller dra ressurser fra det.

Referat fra møte i faggruppe 7.1.2: Nærdemokrati Leder: Herbjørg Valvåg Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Referat fra møte i faggruppe 7.1.2: Nærdemokrati Leder: Herbjørg Valvåg Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Referat fra møte i faggruppe 7.1.2: Nærdemokrati Leder: Herbjørg Valvåg Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Til: faggruppen, rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune, Kopi til: Prosjekt

Detaljer

Gjennomgang innspill nærdemokrati Senja kommune Senja kommune

Gjennomgang innspill nærdemokrati Senja kommune Senja kommune Gjennomgang innspill nærdemokrati Senja kommune Generelle synspunkter til Faggruppa sitt forslag til nærdemokratimodell Målsettingen for nærdemokratiordningen Foreslåtte oppgaver for nærdemokratiutvalgene

Detaljer

Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune

Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune Senja2020 Forslag til Nærdemokratiske ordninger i Senja kommune Faggruppe 7.1.2 Nærdemokrati Innledning I 2017 signerte Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken kommune intensjonsavtalen som legger grunnlaget for

Detaljer

FOLKEMØTER Senja folkemøter Nærmere 600 deltakere

FOLKEMØTER Senja folkemøter Nærmere 600 deltakere FOLKEMØTER Senja 2020 23 04 18 05 06 18 11 folkemøter Nærmere 600 deltakere Gruppearbeid Kommuneplanens samfunnsdel Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Gjennom strategisk utvikling de

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd Senja

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd Senja MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Senja Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 10.04.2019 Tid: 12:00-15:40 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Grete Sebulonsen Medlem

Detaljer

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune Nye Molde kommune Arbeidet med lokaldemokratimodeller, 2. november 2017 Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Enighet mellom Midsund, Molde og Nesset i juni 2016 De tre kommunene 1. kvartal 2017 Midsund kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 21.11.2018 Tid: 09:15-15:20 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Grete Sebulonsen Medlem Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 27.06.2018 Tid: 13:00-15:55 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Grete Sebulonsen Medlem Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utvalg Møtested: Rådhuset, Vangsvik Møtedato: 14.11.2018 Tid: 09:00 11:40 Leder Fagforbundet v/otto Jakobsen Nestleder Jan Fredrik Jenssen Medlem Geir Inge Sivertsen FD Permisjon

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd SENJA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Kunnskapsparken Finnsnes Møtedato: 23.06.2017 Tid: 13:30 14:50 Leder Nestleder Jan Fredrik Jenssen Fred Ove Flakstad Geir Inge Sivertsen Gunnleif Alfredsen

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd SENJA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Kunnskapsparken Finnsnes Møtedato: 27.09.2017 Tid: 13:00 15:45 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Elin

Detaljer

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune Nye Molde kommune Vi er i gang! Program 24. mars Kl 10:00 Kl 10:10 Kl 10:45 Kl 11:00 Kl 12:00 Kl 12:45 Kl 13:15 Kl 13:30 Kl 13:45 Kl 14:40 Kl 14:45 Kl 15:30 Velkommen, leder interimsstyret Nye Molde kommune

Detaljer

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Nye Molde kommune Nye Molde kommune Hvordan jobber vi for å sikre lokaldemokratiet? Litt om bakteppet/ prosessen frem mot avtaler Romsdal Regionråd utredet samlet Samfunnsutvikling jobbet sammen om det over flere år Del

Detaljer

Rapport reisevaneundersøkelse 2018

Rapport reisevaneundersøkelse 2018 Rapport reisevaneundersøkelse 2018 Fs.862 Brensholmen - Botnhamn Botnhamn fergeleie på Senja Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Fergesambandet Brensholmen - Botnhamn... 4 2.1. Fergestatistikk (fergedatabanken)...

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker P

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker P Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker P1-11.12.2017 Forslag til vedtak: 1. Forslag til retningslinjer for lokalsamfunnsutvalg og mandat for oppgaveutvalg vedtas 2. Ordningene

Detaljer

Sak 32/2016 Etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord kommune. Saksutredning

Sak 32/2016 Etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord kommune. Saksutredning Arbeidsutvalget 11.04.16 Sak 32/2016 Etablering og oppbygging av nærdemokratimodellen for nye Sandefjord kommune Prosjektleders innstilling Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:

Detaljer

Dessuten møtte: Lukas Wedemeyer, By - og samfunnsenheten Kristiansand, sak 13

Dessuten møtte: Lukas Wedemeyer, By - og samfunnsenheten Kristiansand, sak 13 NYE KRISTIANSAND PROTOKOLL Dato: 27.02.2018 Sted: Formannskapssalen Behandlede saker: 8-17 Møtets varighet: Kl. 10.00 12.00 Møt e leder: Arild Berge Til stede: Arild Berge Ida Grødum Trond H. Blattmann

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 21.02.2018 Tid: 12:30 15:30 Medlem Møtt for Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Elin Byberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 30.01.2019 Tid: 13:00 16:00 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem Grete Sebulonsen Medlem Jon

Detaljer

Politisk organisering Nærdemokrati

Politisk organisering Nærdemokrati Nye Lindesnes Politisk organisering Nærdemokrati Nærdemokratigruppa har bestått av: Tor Magne Risdal, leder Torbjørn Arne Dahl Tone Lagestrand Waage Elisabeth Lindland Gunhild Vatne, sekretær Side 1 av

Detaljer

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET

DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET DET TVERRFAGLIGE MØTET HÅNDBOK FOR 2014-2015 MAL FOR GJENNOMFØRING AV MØTENE Personsaker Kort presentasjon (det forutsettes at case-beskrivelsen er kjent for alle deltakerne) De faste deltakerne fra hjelpetjenestene

Detaljer

Politisk organisering. Presentasjon fra arbeidsgruppene Anbefaling om politisk hovedstruktur

Politisk organisering. Presentasjon fra arbeidsgruppene Anbefaling om politisk hovedstruktur Politisk organisering Presentasjon fra arbeidsgruppene Anbefaling om politisk hovedstruktur Program: Presentasjon / innlegg ved leder av de fem arbeidsgruppene: Innbyggerinvolvering Brukermedvirkning Nærdemokrati

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.6: Delprosjekt Eiendomsforvaltning Delprosjektleder: Geir Fredriksen Fra prosjektet: Ragnvald Storvoll

Referat fra møte i DP 9.6: Delprosjekt Eiendomsforvaltning Delprosjektleder: Geir Fredriksen Fra prosjektet: Ragnvald Storvoll Referat fra møte i DP 9.6: Delprosjekt Eiendomsforvaltning Delprosjektleder: Geir Fredriksen Fra prosjektet: Ragnvald Storvoll Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune, Kopi

Detaljer

Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha? Folkemøte i Ramsund, mandag, :

Hvilke oppgaver og myndighet bør kommunedelsutvalgene ha? Folkemøte i Ramsund, mandag, : 1 Referat fra innspill/spørsma l kommunedelsutvalg Felles for alle folkemøtene: Prosjektrådmann hadde en orientering før gruppemøtene om Tjeldsund 2020, politisk styringsmodell og tanken bak å opprette

Detaljer

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad

Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Levende lokalsamfunn - om Lokalutvalg i Fredrikstad Innlegg på konferanse om Fornyelse av Lokaldemokratiet 12. juni 2017 Agenda 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen 2. På vei mot en lokalutvalgsmodell

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunereformen

Lokaldemokrati og kommunereformen Lokaldemokrati og kommunereformen Geir Almlid Seniorrådgiver, Kompetansesenter for distriktsutvikling geir.almlid@kdu.no Molde, 11. november 2015 og kommunereformen Samler og deler kunnskap om - tidligere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd TRANØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 19.09.2018 Tid: 13:00-15:00 Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad FO Ingen vara Medlem Gunnleif Alfredsen Medlem

Detaljer

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune

Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Prosjektbeskrivelse utredning av demokratimodeller Nye Molde kommune Innhold Kap. 1. Innledning/bakgrunn... 2 Kap 2. Organisering, mål og arbeidsmetode... 3 2.1. Styringsgruppe... 3 2.2. Prosjektleder,

Detaljer

Oppfølgingsmøte, nærdemokratiske ordninger

Oppfølgingsmøte, nærdemokratiske ordninger Oppfølgingsmøte, nærdemokratiske ordninger 11.10.2018 Innledning Oppgave 1 Stedets særpreg Oppgave 2 Hvilke tema kan et lokalsamfunnsutvalg da jobbe med? Oppgave 3 Hvordan jobber vi sammen? - Organisering

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Møteprotokoll Utvalg: Saltstraumen kommunedelsutvalg Møtested: Nærmiljøkontoret i Saltstraumen Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 17:00-18:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Odd Willy Hansen Leder

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,

Detaljer

Referat fra møte i DP 7.2 Identitet og Symboler

Referat fra møte i DP 7.2 Identitet og Symboler Referat fra møte i DP 7.2 Identitet og Symboler Til: Hans Peder Pedersen, Tonni Nylund, Eli-Ann Andreassen, Åsta Sortland, Alf Rørbakk Kopi til: Hogne Eidissen, Lena Hansson, postmottak Tranøy, Tore Jan

Detaljer

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.16.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning Kort om bakgrunn for dokumentet, utarbeidet utredning og forhandlinger,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnd TRANØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: 23.05.2018 Tid: 09:00 10:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Jan Fredrik Jenssen Nestleder Fred O. Flakstad FO Medlem

Detaljer

Referat fra møte i DP. Delprosjektleder: Geir-Inge Sivertsen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP. Delprosjektleder: Geir-Inge Sivertsen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP. Delprosjektleder: Geir-Inge Sivertsen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune, Kopi til: Prosjekt Senja kommune

Detaljer

Referat fra møte i DP 8.4: Økonomisk politikk og økonomireglement Delprosjektleder: Jan Harald Jansen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Referat fra møte i DP 8.4: Økonomisk politikk og økonomireglement Delprosjektleder: Jan Harald Jansen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Referat fra møte i DP 8.4: Økonomisk politikk og økonomireglement Delprosjektleder: Jan Harald Jansen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon

Detaljer

Referat fra møte i DP 7.3: Delprosjekt Kommunevalget 2019 Delprosjektleder: Anne-Britt Fallsen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Referat fra møte i DP 7.3: Delprosjekt Kommunevalget 2019 Delprosjektleder: Anne-Britt Fallsen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Referat fra møte i DP 7.3: Delprosjekt Kommunevalget 2019 Delprosjektleder: Anne-Britt Fallsen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon

Detaljer

Hva gir et godt nærdemokrati? Marte Winsvold 12. mai 2017

Hva gir et godt nærdemokrati? Marte Winsvold 12. mai 2017 1 Hva gir et godt nærdemokrati? Marte Winsvold 12. mai 2017 Hva er et godt nærdemokrati? Et demokrati der det er gode relasjoner 1. Innad i kommunestyret 2. Mellom politikere og administrasjon 3. Mellom

Detaljer

Hvordan kan kommuner styrke nærdemokratiet? Gode lokalsamfunn skaper vi sammen Asker 29. april 2019 Kari Sofie Bjørnsen

Hvordan kan kommuner styrke nærdemokratiet? Gode lokalsamfunn skaper vi sammen Asker 29. april 2019 Kari Sofie Bjørnsen Hvordan kan kommuner styrke nærdemokratiet? Gode lokalsamfunn skaper vi sammen Asker 29. april 2019 Kari Sofie Bjørnsen Mandat for politisk prosjekt Utvalget skal utrede og foreslå politisk organisering

Detaljer

Politisk organisering Arbeidsgruppen for innbyggerinvolvering

Politisk organisering Arbeidsgruppen for innbyggerinvolvering Nye Lindesnes Politisk organisering Arbeidsgruppen for innbyggerinvolvering Arbeidsgruppen Åsmund Mjåland leder Randi Fredriksen nestleder Janne Wigemyr Pål Dalhaug Åse Wetrhus adm.ressurs Mandat Vi konkretiserer

Detaljer

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK

Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK Utkast pr.24.5.15 RESULTAT AV FORHANDLINGER OM POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV SAMMENSLÅTT KOMMUNE LARDAL - LARVIK 1. Innledning 28. august 2014 ble det holdt et felles formannskapsmøte for Lardal

Detaljer

Prinsippdokumentet sier følgende om lokaldemokrati og politisk styring i den nye kommunen:

Prinsippdokumentet sier følgende om lokaldemokrati og politisk styring i den nye kommunen: Høringsnotat områdeutvalg i nye Sandnes Bakgrunn Sammenslåing av kommunene Forsand og Sandnes til ny kommune blir en realitet fra 01.01.2020. Prinsippdokumentet for sammenslåingsprosessen mellom Sandnes

Detaljer

Evalueringen danner grunnlag for en ny sak der man vurderer om ordningene skal videreføres.

Evalueringen danner grunnlag for en ny sak der man vurderer om ordningene skal videreføres. Notat Til: Fra: Delprosjekt P1 Politisk organisering Rådmann Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato ASKER 23.1.2018 Notat om nærdemokratiske ordninger til behandling 29.01.2018 P1 Notatet er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Rapport fra valgmodulen ved menighetsrådsvalget LENVIK SOKN Valgår Generelt. Stemmekretser: Navn FINNFJORD STRAUMEN BJORELVNES KÅRVIK FJORDGÅRD

Rapport fra valgmodulen ved menighetsrådsvalget LENVIK SOKN Valgår Generelt. Stemmekretser: Navn FINNFJORD STRAUMEN BJORELVNES KÅRVIK FJORDGÅRD Generelt Stemmekretser: Navn FINNFJORD STRAUMEN BJORELVNES KÅRVIK FJORDGÅRD FAGERNES LYSBOTN GIBOSTAD SKOGNES FINNSNES TROLLVIK SILSAND VÅGAN LAKSFJORD GRASMYR KVANLI HUSØY BOTNHAMN Side 1 av 7 Tid og

Detaljer

Utvidet ledermøte Senjakommunene. Til: Rådmenn Senja kommunene Kopi til: Fra:

Utvidet ledermøte Senjakommunene. Til: Rådmenn Senja kommunene Kopi til: Fra: Utvidet ledermøte Senjakommunene Til: Rådmenn Senja kommunene Kopi til: Fra: Saksnr./Arkivkode Dato 25.10.17 Sted Tilstede Forfall Referent Gryllefjord Alf Rørbakk Lena Hansson Eigil Andreassen Geir Henning

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir-Henning Iversen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir-Henning Iversen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir-Henning Iversen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen

Detaljer

Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato:

Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato: Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato: 07.06.2018 Internt notat Delprosjekt: P2 Møtestad: Sandøy rådhus Dato: 25.05.18 Møteleiar: Kari Grindvik Deltakarar:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 19.02.2019 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret TIL: Faste medlemmer: Svein Ragnvald Tjora -leder Tone Meling Lauvvik Laila Bergo

Detaljer

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver

Mandal kommune. Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal kommune Brukerdialog i Mandal Alf Erik Andersen ordfører Vilhelm Lunde Holme rådgiver Mandal..soleklart! Norges sørligste by 15 600 innbyggere Ny kommune fra 2020 Mye på gang! Ny vei (E39) Fengsel

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i nye Asker. Hvor er vi i prosessen? Hva er foreslått? Høringsspørsmål

Nærdemokratiske ordninger i nye Asker. Hvor er vi i prosessen? Hva er foreslått? Høringsspørsmål Nærdemokratiske ordninger i nye Asker Hvor er vi i prosessen? Hva er foreslått? Høringsspørsmål Forståelse, likeverdighet, og gjensidig respekt Flersenterkommune Smart kommune Bærekraft Medborgerskap Intensjonsavtalen

Detaljer

Nærdemokra* og stedsutvikling

Nærdemokra* og stedsutvikling Nærdemokra* og stedsutvikling Samling for kommunene i Øs7old, Laholmen 4.6.15 Mona Ward Handeland & Halvor Hilmersen Distriktssenteret Distriktssenteret er en statlig etat som jobber for å styrke kommuner

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i 1992. «Lokal Agenda 21» handlet om

Detaljer

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk:

Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: Lokalsamfunnsmodellen Kort historikk: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro, 1992. Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen, Møterom II i kjeller Møtedato: Fredag, 18. desember 2015 Tid: Kl. 12.30 (Mat fra kl. 12.00) Saknr. 24/2015 31/2015 Sakliste Sak nr.:

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Revidert 08.05.18 Behandlet i PSU: 16.05.18 Vedtatt av Fellesnemnda: 23.05.18 Avtalen er inngått

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Referat fra møte med DP lederne

Referat fra møte med DP lederne Referat fra møte med DP lederne Til: Delprosjektlederne og prosjektorganisasjonen Kopi til: Ordførere og rådmenn Fra: Referent Saksnr./Arkivkode Dato: 02.11.18 Sted Tilstede Forfall Referent Kommunestyresalen,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Elevrådsarbeid Ungdomsråd Barns og unges kommunestyre

INFORMASJONSHEFTE. Elevrådsarbeid Ungdomsråd Barns og unges kommunestyre INFORMASJONSHEFTE Elevrådsarbeid Ungdomsråd Barns og unges kommunestyre Oppdatert 2.desember 2014 INNLEDNING Dette heftet har til hensikt å være til hjelp for skolene til å organisere sitt elevrådsarbeid

Detaljer

Referat fra møte i AMU

Referat fra møte i AMU Referat fra møte i AMU Til: Møtedeltakerne Kopi til: Prosjekt Senja kommune Fra: referent Saksnr./Arkivkode Dato 27.06.18 Sted Tilstede Forfall Referent Kommunestyresalen, Bjørn Fredriksen Kine Berntsen

Detaljer

Politisk organisering. Rapport fra arbeidsgruppen Brukermedvirkning

Politisk organisering. Rapport fra arbeidsgruppen Brukermedvirkning Nye Lindesnes Politisk organisering Rapport fra arbeidsgruppen Brukermedvirkning Deltagere: Hege Lønning leder Idar Tronstad nestleder Jane Vigemyr Johnsen Kjetil Windsland Karina H. Larsen sekretær Side

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker

Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker Saksframlegg Saksbehandler: Alf Harald Holmboe Saksnr.: 17/6 Behandles av: Nye Asker fellesnemnda Forslag til innbyggermedvirkning og nærdemokratiske ordninger i nye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.4: Delprosjekt Digitalisering, IKT, arkiv og matrikkel Delprosjektleder: Stian Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

Lokaldemokrati og politisk organisering. Fellessamling 14. mai 2018

Lokaldemokrati og politisk organisering. Fellessamling 14. mai 2018 Lokaldemokrati og politisk organisering 1 Fellessamling 14. mai 2018 14.00 14.20 Innledning ved prosjektleder Bjørg Tysdal Moe 14.20 14.40 Modeller for politisk organisering Bjørg Tysdal Moe 14.40 15.45

Detaljer

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd

Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Dato: 17.2013 Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 16. desember 2013 kl. 09.00-15.00 Sted: Kulturhuset, Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård (til 13.30), Randi Lillegård,

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer

Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Referat fra møte i DP 9.2: Delprosjekt Administrativ organisering Delprosjektleder: Hogne Eidissen Fra prosjektet: Ann-Heidi Smith-Meyer Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune,

Detaljer

Bruk av «ressursfordelingsmodell skole» i budsjettarbeidet Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Bruk av «ressursfordelingsmodell skole» i budsjettarbeidet Geir-Henning Iversen Økonomisjef Bruk av «ressursfordelingsmodell skole» i budsjettarbeidet Geir-Henning Iversen Økonomisjef 22.09.2017 Agenda for presentasjon Overordnet budsjettering i skolesektoren Bruk av KOSTRA-analyse i budsjettarbeidet

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO Kommunestyret har i møte , sak 42/12 fattet følgende vedtak:

Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO Kommunestyret har i møte , sak 42/12 fattet følgende vedtak: \\( Herøy kommune v/ Jonny Iversen S ilvalen 8850 HERØY --f2c L.17, LEIRFJORD KOMMUNE Saksnr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. Dato 12/23-10 D37 LEO 04.07.2012 Gradering Kommunestyret har i møte 27.06.2012,

Detaljer

Notat fra delprosjektet for politisk organisering

Notat fra delprosjektet for politisk organisering Notat fra delprosjektet for politisk organisering Spørsmål til kommunestyrene Med utgangspunkt i den politiske hovedstrukturen som skisseres i dette notatet ber vi om at hver grupper diskuterer følgende

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Frivillighetsutvalget

Frivillighetsutvalget Frivillighetsutvalget Om medvirkningsprosesser i nye Asker 15.11.2018 Frivillighetsutvalgets oppdrag: Danne ny paraplyorganisasjon Fellesnemda har vedtatt flere aktiviteter med innbyggerinvolvering fra

Detaljer

Nye Molde kommune. Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar Britt Rakvåg Roald, prosjektleder

Nye Molde kommune. Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar Britt Rakvåg Roald, prosjektleder Nye Molde kommune Om lokaldemokratiprosjektet 25. januar 2018 Britt Rakvåg Roald, prosjektleder 25.01.2018 Program for dagen Kl 10:00 10:10 Kl 10:10 10:35 Kl 10:35 10:50 Kl 10:50 11:05 Kl 11:05 12:15 Kl

Detaljer

SENJA. Norges vakre, ville øy Norway s beautiful, wild island HVORDAN PRESENTERE SENJA? Aage Myhre, desember 2008

SENJA. Norges vakre, ville øy Norway s beautiful, wild island HVORDAN PRESENTERE SENJA? Aage Myhre, desember 2008 HVORDAN PRESENTERE? Mens indre Troms og mange andre regioner i Norge/verden må bygge sine turistattraksjoner på kunstig vis, har Senja det meste gitt fra naturen selv gjennom sitt usedvanlig vakre, ville

Detaljer

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser. 13.januar 2016 Møte mellom kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal

Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser. 13.januar 2016 Møte mellom kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal Kommunereformen Nasjonal reform Regionale og lokale prosesser 13.januar 2016 Møte mellom kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal Mot beslutningsfasen Stortingsvedtakene og oppdraget står fast Tidsløp

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Rapport fra politisk arbeidsmøte

Rapport fra politisk arbeidsmøte Rapport fra politisk arbeidsmøte 14.03.19 Tema: Kommuneplanens satsingsområder Rapport politisk arbeidsmøte I forbindelse med planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel ble det arrangert et politisk arbeidsmøte.

Detaljer

Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir Henning Iversen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg

Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir Henning Iversen Fra prosjektet: Hogne Eidissen, Elin Byberg Referat fra møte i DP 9.5: Styring, økonomi og anskaffelser Delprosjektleder: Geir Henning Iversen Fra prosjektet:, Elin Byberg Til: DP-deltakerne, Rådmenn til eventuell distribusjon i egen kommune, Kopi

Detaljer

Aktiv medvirkning i Nye Steinkjer kommune

Aktiv medvirkning i Nye Steinkjer kommune Aktiv medvirkning i Nye Steinkjer kommune Karin Hovde, Tanya Skjønhaug, Linn Bylund 1 SAMMENDRAG OG ANBEFALING FRA KUN RAPPORT 2019/1 Steinkjer og Verran kommune skal bli nye Steinkjer kommune. I forbindelse

Detaljer

Nærdemokratiutvalget. Lardal + Larvik 1. januar

Nærdemokratiutvalget. Lardal + Larvik 1. januar Nærdemokratiutvalget Lardal + Larvik 1. januar 2018 https://youtu.be/ungcevolzfs Demokrati, er ikke når alle får viljen sin, men når alle kan bli hørt Spørreundersøkelse til administrasjon og politikere

Detaljer

Veiledning og kriterier

Veiledning og kriterier 25.01.2016 Veiledning og kriterier for opptak til barnehageplass Lenvik kommune Veiledning ved søknad om barnehageplass Lenvik kommune Barnehageplassene i Lenvik tildeles gjennom hovedopptak en gang i

Detaljer

Leveransemal/-skjema delprosjekt

Leveransemal/-skjema delprosjekt Nye Lindesnes Leveransemal/-skjema delprosjekt Delprosjekt Servicetjenester Arbeidsgruppe Politisk sekretariat [Denne fylles ut ved behandling.] Prosjektnummer: Saksnummer: Behandlet dato: Behandlet av

Detaljer

PROSJEKT ARKIV SENJA 2020 Sammenslåing av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy

PROSJEKT ARKIV SENJA 2020 Sammenslåing av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy PROSJEKT ARKIV SENJA 2020 Sammenslåing av kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy Prosjektorganisering Mandat Tidsperiode 2016-2018 Utfordringer Gevinst Delprosjekt 9.4 Ikt, arkiv og geodata Faggruppe

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

Kommunedelsutvalg; hva er det?

Kommunedelsutvalg; hva er det? Kommunedelsutvalg; hva er det? Oppsummering og diskusjonsunderlag for for Kommunereformprosessen i kommunene Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten 1 Hva er et kommunedelsutvalg? Kommunedelsutvalg er beskrevet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Interimsfellesnemda. Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: Tid: 13: Til stede på møtet Medlemmer:

MØTEPROTOKOLL. Interimsfellesnemda. Møtested: Lenvik rådhus Møtedato: Tid: 13: Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Interimsfellesnemda Møtested: rådhus Møtedato: 19.06.2017 Tid: 13:30-1430 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Fredrik Jenssen, Gunnar Torgersen, Marit Stubberud Hanssen,

Detaljer

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur

Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Lokalt arbeid knyttet til kommunestruktur Nasjonale målsettinger med reformen Gode og likeverdig tjenester Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Frå intensjonsavtale til fellesnemnda

Frå intensjonsavtale til fellesnemnda SAS den første sammenslåingen Avtalar og vedtak for nye Sandefjord kommune innhald og nivå Frå intensjonsavtale til fellesnemnda sine oppgåver og mynde Lars Joakim Tveit Rådmann Stokke kommune Stokke,

Detaljer

Kurspakke om 3 partssamarbeidet. Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS

Kurspakke om 3 partssamarbeidet. Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS Seniorrådgiver Hans Brattås, Rambøll Norge AS Mål: Åfåetablert eller videreutviklet et godt lokalt samarbeid Konkret mål for kursdagen: Åfåetablert en lokal samarbeidsavtale Hvorfor Formell forankring

Detaljer

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse - Kirsten Hasvoll Foto: Peter Hamlin

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse - Kirsten Hasvoll Foto: Peter Hamlin Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse - Kirsten Hasvoll - 11.2.2016 Foto: Peter Hamlin Lokal mobilisering, bolyst = blilyst, Smått er godt. Var? En gang satset vi på spredt bosetting, og trodde

Detaljer