Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale gebyrer - Budsjett 2019"

Transkript

1 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Hobøl kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,40 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 5. september Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Hobøl kommune skal bli en del av Indre Østfold kommune fra Som forberedelse til det foreslår Hobøl kommune gebyrsatser som skal gjøre at selvkostfond og fremførbare underskudd er nærmest mulig null på sammenslåingstidspunktet. Det gjør at enkelte gebyrsatser kan øke eller reduseres mer enn de ellers ville gjort, fordi den ordinære femårsfristen nevnt over blir forkortet som følge av sammenslåingen. Hvert gebyrområde drives fremdeles til selvkost. Hobøl kommune må utarbeide fullstendige selvkostbudsjett helt frem til sammenslåingen. Derfor viser resten av notatet Hobøl kommunes økonomiplanperiode, selv om denne utviklingen ikke vil bli realisert. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for renovasjon øker med 2 %, mens gebyret for feiing reduseres med 52 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 1 171,-, fra kr ,- i 2017 til kr ,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Normalgebyr inkl. mva Feiing Renovasjon Avløp Vann Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring ,7 % 6,3 % 1,8 % -1,5 % 0,3 % 1,7 % -5,0 % 17,3 % 10,1 % 13,9 % -3,3 % -1,1 % 1,7 % -2,8 % -0,6 % 0,1 % 1,3 % 1,3 % -51,7 % 20,0 % 3,2 % 6,5 % 19,4 % -7,6 % -10,8 % 8,1 % 4,0 % 4,0 % -0,4 % 0,4 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Hobøl kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

2 Vann til 2022 Vanngebyrsatser I Hobøl kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 27 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret reduseres med 15 % fra kr 9 368,- til kr 7 991,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 255,-, hvorav kr ,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 1 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 8 774,- i 2017 til kr 8 519,- i I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr % -6 % -19 % 1 % -8 % kr 43,40 kr 46,30 kr 38,03 kr 44,24 kr 45,10 kr 45,18 7 % -18 % 16 % 2 % 0 % kr kr kr kr kr kr % -15 % 6 % 2 % -2 % Driftsutgifter Vann Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 7 % fra 2,8 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 10 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 26 % 7 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 25 % fra 0,8 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,5 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 50 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % 13 % 25 % 12 % 7 % -1 % Indirekte kostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 96,0 tusen kr til 98,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 12,3 tusen kr, fra 93,7 tusen kr i 2017 til 106,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling % % % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % Vann Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 18 % fra 4,8 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 3,7 millioner kr i 2017 til 4,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene. Vann Fordeling Kommunale gebyrer % Tilknytningsavgift % % 28 % -18 % 11 % 4 % 0 %

3 Selvkostoppstilling Vann Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/ % 129 % 95 % 100 % 100 % 99 % 99 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Avløp til 2022 Avløpgebyrsatser I Hobøl kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 5 % fra kr 4 735,- til kr 4 500,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 785,-, hvorav kr -235,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 831,- i 2017 til kr 6 616,- i I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr % -4 % 13 % 10 % 13 % kr 24,49 kr 24,00 kr 22,75 kr 27,01 kr 29,78 kr 33,95-2 % -5 % 19 % 10 % 14 % kr kr kr kr kr kr % -5 % 17 % 10 % 14 % Driftsutgifter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,4 millioner kr til 4,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2017 til 4,9 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 15 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 0 % 3 % 2 % 3 % 2 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 2,7 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 2,2 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 4,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 57 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % 23 % 6 % 24 % 17 % 7 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 127,5 tusen kr til 130,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 16,3 tusen kr, fra 124,4 tusen kr i 2017 til 140,7 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Fordeling % % % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 %

4 Avløp Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 5 % fra 7,0 millioner kr til 6,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 2,5 millioner kr, fra 7,0 millioner kr i 2017 til 9,6 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør 86 % av de totale gebyrinntektene. Avløp Fordeling Kommunale gebyrer % Tilknytningsavgift % % 0 % -5 % 15 % 10 % 13 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/ % 98 % 90 % 93 % 94 % 102 % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Renovasjon til 2022 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 2 % fra kr 2 748,- til kr 2 794,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 251,-, hvorav kr 46,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 954,- i 2017 til kr 2 703,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr % 2 % -3 % -1 % 0 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 4,9 millioner kr til 5,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 5,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 4 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 15**** Finansutgifte/Aktivitetsendring % % 6 % 4 % 2 % 2 % 1 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 40,2 tusen kr til 41,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 5,2 tusen kr, fra 39,3 tusen kr i 2017 til 44,4 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon Fordeling % % % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 3 % fra 5,2 millioner kr til 5,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 forventes det at gebyrinntektene vil holde seg omtrent på dette nivået. Konto Kommunale gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Renovasjon Fordeling Kommunale gebyrer % % -5 % 3 % 0 % 1 % 1 % Selvkostoppstilling Renovasjon % 105 % 104 % 102 % 100 % 100 % 100 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Slamtømming til 2022 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 19 % fra kr 2 136,- til kr 1 729,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 671,-, hvorav kr -408,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 6 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 523,- i 2017 til kr 1 851,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr % -19 % 3 % 2 % 2 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 732,6 tusen kr til 750,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 119,5 tusen kr, fra 689,1 tusen kr i 2017 til 808,6 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Driftsutgifter Slamtømming Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % 6 % 2 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 7,3 tusen kr til 7,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,9 tusen kr, fra 7,1 tusen kr i 2017 til 8,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Fordeling % % % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 19 % fra 0,94 millioner kr til 0,76 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 0,31 millioner kr, fra 1,12 millioner kr i 2017 til 0,82 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Slamtømming Fordeling Kommunale gebyrer % % -16 % -19 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Slamtømming % 127 % 101 % 101 % 101 % 100 % 100 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7 Feiing til 2022 Feiing - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 52 % fra kr 609,- til kr 294,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 108,-, hvorav kr -315,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 5 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 495,- i 2017 til kr 388,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr kr 495 kr 609 kr 294 kr 353 kr 364 kr % -52 % 20 % 3 % 7 % Driftsutgifter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 665,1 tusen kr til 681,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 78,7 tusen kr, fra 812,9 tusen kr i 2017 til 734,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Driftsutgifter Feiing Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % -18 % 2 % 3 % 2 % 2 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 29,1 tusen kr til 29,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 3,7 tusen kr, fra 28,4 tusen kr i 2017 til 32,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Fordeling % % % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % Feiing Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 28 % fra 767,0 tusen kr til 552,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 189,9 tusen kr, fra 919,9 tusen kr i 2017 til 730,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 5 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Feiing Fordeling Kommunale gebyrer % % -17 % -28 % 20 % 3 % 7 % Selvkostoppstilling Feiing +/ % 110 % 78 % 91 % 92 % 95 % 111 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Plansaker (private) til 2022 Driftsutgifter Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 46,9 tusen kr til 48,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 5,3 tusen kr, fra 46,5 tusen kr i 2017 til 51,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 20 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Plansaker (private) Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % 1 % 3 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Plansaker (private) Fordeling % % % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 31 % fra 66,4 tusen kr til 45,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 5,7 tusen kr, fra 54,4 tusen kr i 2017 til 48,7 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto Gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Plansaker (private) Fordeling Gebyrer % % 22 % -31 % 2 % 3 % 3 % Selvkostoppstilling Plansaker (private) Subsidiering % 139 % 93 % 92 % 92 % 92 % 92 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Byggesak til 2022 Driftsutgifter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 1,01 millioner kr til 1,03 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,18 millioner kr, fra 1,29 millioner kr i 2017 til 1,11 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 35 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Byggesak Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % -22 % 3 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 161,4 tusen kr til 158,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 140,9 tusen kr, fra 7,2 tusen kr i 2017 til 148,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 83 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 93 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Byggesak Fordeling Avskrivningskostnad % Kalkulatorisk rente % Sum kapitalkostnader % 2133 % -2 % -2 % -2 % -3 % Indirekte kostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 576,1 tusen kr til 590,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 73,9 tusen kr, fra 562,0 tusen kr i 2017 til 635,9 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Byggesak Fordeling % % % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % Byggesak Gebyrinntektene på Byggesak avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom byggesaksgebyrene. Byggesak Fordeling Gebyrer % % 72 % 62 % 2 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Byggesak Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Subsidiering % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % +/ % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Oppmåling til 2022 Driftsutgifter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 474,2 tusen kr til 486,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 343,4 tusen kr, fra 180,0 tusen kr i 2017 til 523,4 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24 %. Driftsutgifter Oppmåling Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 163 % 2 % 2 % 3 % 2 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 69,6 tusen kr til 71,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 8,9 tusen kr, fra 67,9 tusen kr i 2017 til 76,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling Fordeling % % % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % Oppmåling Gebyrinntektene på Oppmåling avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom oppmålingsgebyrene. Oppmåling Fordeling % % -26 % 248 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Oppmåling Subsidiering % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Leirfjord kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 216 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings- tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Lyngdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyr - Budsjett 2018

Kommunale gebyr - Budsjett 2018 Kommunale gebyr - Budsjett 2018 Askvoll kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 11160/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR OG INVESTERINGAR FOR VATN

Detaljer

Gebyrfi n an si erte sel vkosttjen ester E tterkal kyl e 201 7

Gebyrfi n an si erte sel vkosttjen ester E tterkal kyl e 201 7 Gebyrfi n an si erte sel vkosttjen ester E tterkal kyl e 201 7 Sigdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2016

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2016 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2016 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, 2 etg. Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45

TILLEGGSINNKALLING. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, 2 etg. Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 29.11.2016 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, 2 etg. Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 18.11.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 02.11.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Gebyrfinansierte sjølvkosttenestar Etterkalkyle 2018

Gebyrfinansierte sjølvkosttenestar Etterkalkyle 2018 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte sjølvkosttenestar Etterkalkyle 2018 Vaksdal kommune har utarbeida etterkalkyle for betalingstenestar i høve til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Detaljer

Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk

Gebyrregulativ FDV-Kommunalteknikk Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/3428-1 Saksbehandler: Magnus Åhl Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 81/17 13.11.2017 Formannskapet 91/17 04.12.2017 Kommunestyret 67/17 18.12.2017 Gebyrregulativ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl vert det utdeling av Haram kommune sin kulturpris 2013 og Ungdommens kulturpris 2013.

MØTEINNKALLING. Kl vert det utdeling av Haram kommune sin kulturpris 2013 og Ungdommens kulturpris 2013. MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 12:45 NB! Merk møtetidspunkt! Kl. 15.00 vert det utdeling av Haram kommune sin kulturpris

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett Betalingssatser og selvkostberegninger. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett Betalingssatser og selvkostberegninger. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Oppmøte kl på Ingebrigt Davik-huset - besøk av Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal.

MØTEINNKALLING. NB! Oppmøte kl på Ingebrigt Davik-huset - besøk av Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Oppmøte kl 12.20 på Ingebrigt Davik-huset - besøk av Regional- og næringsutvalet

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019. Orientering: PROSJEKT Heltidskultur i kommunens helse- og omsorgstjenester.

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019. Orientering: PROSJEKT Heltidskultur i kommunens helse- og omsorgstjenester. HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.11.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SULA KOMMUNE Fagutval for teknisk område

SULA KOMMUNE Fagutval for teknisk område SULA KOMMUNE Fagutval for teknisk område INNKALLING MØTE NR. 2/15 Møtedato: 25.11.2015 Møtestad: Rådhuset, 1 etg. Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

Gebyrer og betalingssatser 2019 Vedtatt i KS-sak 64/18, Rygge kommune

Gebyrer og betalingssatser 2019 Vedtatt i KS-sak 64/18, Rygge kommune Jobbmessen 2018 i Moss Gebyrer og betalingssatser Vedtatt i KS-sak 64/18, 13.12.2018 Rygge kommune Eiendomsskatt Eiendomsskatt betales i 4 terminer Eiendomsskatt 2018 Næring og landbruk 3,4 promille 3,4

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 16:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 16:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet - Godkjenning av innkalling HITRA KOMMUNE Fillan den 18.11.2015 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Møterom

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. VESTNES KOMMUNE Kommunestyret Innkalling til møte i Kommunestyret Møtestad: Dato: Kommunestyresalen, Rådhuset, 13.11.2014 Kl.16:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vedtatt Budsjett 2017

Vedtatt Budsjett 2017 Vedtatt Budsjett 2017 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune Foto: Hanne Lien Tinn kommune Budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage fra 01.01.2017 4 Oppholdsbetaling

Detaljer

Rådmannens forslag til Budsjett 2017

Rådmannens forslag til Budsjett 2017 Rådmannens forslag til Budsjett 2017 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune Foto: Hanne Lien Tinn kommune Budsjett 2017 Rådmannens forslag INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage fra 01.01.2017

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Rådmannen ber Formannskapet legge frem for Kommunestyret følgende forslag til innstilling:

Rådmannen ber Formannskapet legge frem for Kommunestyret følgende forslag til innstilling: TEKNISK ENHET Ressurs og arealforvaltningsavdelingen Dato 26. oktober 2018 Saksnr.: 18/01066-17 Saksbehandler Arne Kjell Brunes Saksgang Møtedato Formannskapet 21.11.2018 Kommunestyret 12.12.2018 Gebyrregulativ

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret Bystyret SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Wenke Nome SAKSMAPPE: 2017/1105 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalg Driftsstyret 28.11.2017 Bystyret 14.12.2017 BUDSJETT

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP. Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt

EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP. Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt EKSEMPLER PÅ UTREGNING AV ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Ny Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Alstahaug kommune ble vedtatt 19.12.2001. Dette innebærer at årsgebyret for vann og avløp, nå er delt i et

Detaljer

Vedtatt Budsjett 2017

Vedtatt Budsjett 2017 Vedtatt Budsjett 2017 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune Foto: Hanne Lien Tinn kommune Budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2017 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage fra 01.01.2017 4 Oppholdsbetaling

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/358-1 Arkiv: 231 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 02.05.2018 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

VARF gebyrer for 2018

VARF gebyrer for 2018 Arkivsak - dok. 17/28059-1 Saksbehandler Wenche Lien Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Formannskapet Bystyret Møtedato VARF gebyrer for 2018 R ådmannens innstilling: Gebyrsatser som fremgår under,

Detaljer

Saksnotat - Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune

Saksnotat - Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune Vågsøy kommune Saksnotat - Gebyr og betalingssatser 2018 for Vågsøy kommune Som en del av grunnlaget for inntektsbudsjettet påfølgende budsjettår fastsetter kommunestyret hvert år gebyr og betalingssatser

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: Tid: 10:00 VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 13.11.2018 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

INNHOLD. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s. 6. Gebyrregulativ for saksbehandling av plansak og Byggesak s.

INNHOLD. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s. 6. Gebyrregulativ for saksbehandling av plansak og Byggesak s. Ketil Pedersen INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s. 3 Oppholdsbetaling SFO s. 4 Rjukan kino og Tinn kulturskole s. 5 Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s. 6 Gebyr

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den Regnskap Tana kommune 214 Vedtatt i kommunestyret den Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 5 Balansen... 5

Detaljer

Saksfremlegg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/31-14 Arkiv: 231 Saksbehandler: Berit Jegervatn Dato:

Saksfremlegg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/31-14 Arkiv: 231 Saksbehandler: Berit Jegervatn Dato: Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/31-14 Arkiv: 231 Saksbehandler: Berit Jegervatn Dato: 08.02.2018 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Vedrørende økning av forbruksgebyr vann

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den Regnskap Tana kommune 2015 Vedtatt i kommunestyret den Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 5 Balansen...

Detaljer

Rådmannens forslag til Budsjett 2016. Betalingssatser og selvkostberegninger. for. Tinn kommune

Rådmannens forslag til Budsjett 2016. Betalingssatser og selvkostberegninger. for. Tinn kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2016 Betalingssatser og selvkostberegninger for Tinn kommune INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.4 Rjukan kino og Tinn kulturskole s.5 Gebyr for

Detaljer

Budsjett 2018 Rådmannens forslag Betalingssatser INNHOLD. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s.

Budsjett 2018 Rådmannens forslag Betalingssatser INNHOLD. Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s. Ketil Pedersen INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s. 3 Oppholdsbetaling SFO s. 4 Rjukan kino og Tinn kulturskole s. 5 Gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven s. 6 Gebyr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Petter Opedal Arkiv: 106 Arkivsaksnr-dok.nr: 16/1084-7 Budsjettvedtak vedrørende avløpsgebyrer 2018 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder:

Dato: 1. november Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Dato: 1. november 2011 Byrådssak 349/11 Byrådet Vann, avløp, tømming av slamavskillere: Gebyrregulativ for 2012 TOCO SARK-12-201107589-21 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/713-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 231 14.12.2016 Melding om vedtak - Kommunestyret

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

NOTER 2018 FOLLDAL KOMMUNE

NOTER 2018 FOLLDAL KOMMUNE NOTER 218 FOLLDAL KOMMUNE Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelse

Detaljer

Vann- og avløpsgebyr, gebyr for tømming av slamavskillere: Regulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder:

Vann- og avløpsgebyr, gebyr for tømming av slamavskillere: Regulativ for Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Dato: 16. oktober 2009 Byrådssak 419/09 Byrådet Vann- og avløpsgebyr, gebyr for tømming av slamavskillere: Regulativ for 2010 TOCO SARK-1209-200902378-28 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

SELVKOST OG OPPFØLGING

SELVKOST OG OPPFØLGING SELVKOST OG OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD/ INVESTERINGSBEHOV Sel kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2018 2018-626/RG/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Selvkost

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp - 2017 Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader,

Detaljer

Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer

Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift Hole kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 23. 10. 2017. Høringssvar

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 103/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 103/ Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2018/648-13 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Torunn Austheim,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Færder kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.08.2017.

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknisk sektor /16 2 Formannskapet /16 3 Bystyret

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknisk sektor /16 2 Formannskapet /16 3 Bystyret Saksprotokoll VARF gebyrer for 2017 Arkivsak-dok. 16/13876 Saksbehandler Wenche Lien Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknisk sektor 08.11.2016 111/16 2 Formannskapet 22.11.2016 113/16 3 Bystyret

Detaljer

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2019

VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2019 SKIEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2019 1. Tilknytningsgebyr Ingen endringer i 2019 Betales for: Nye bygninger som tilkoples offentlig vann- og / eller avløpsnett Utvidelse > 20 m 2 av bygninger som

Detaljer

Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-58 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Formannskap

Detaljer

SELVKOST OG OPPFØLGING

SELVKOST OG OPPFØLGING SELVKOST OG OPPFØLGING AV VEDLIKEHOLD/ INVESTERINGSBEHOV Lesja kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 13-2018 2018-787/KR/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Selvkost

Detaljer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Nye Lyngdal kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 20.

Detaljer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Kristiansand kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til ny forskrift for vann - og avløpsgebyrer, Indre Østfold k ommune, Viken

HØRINGSNOTAT. Forslag til ny forskrift for vann - og avløpsgebyrer, Indre Østfold k ommune, Viken HØRINGSNOTAT Forslag til ny forskrift for vann - og avløpsgebyrer, Indre Østfold k ommune, Viken 1 Bakgrunn Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad k ommune r skal slå seg sammen til Indre Østfold

Detaljer

Rå dmånnens forslåg. Budsjett 2018 REVIDERING AV ØKONOMIPLAN

Rå dmånnens forslåg. Budsjett 2018 REVIDERING AV ØKONOMIPLAN Rå dmånnens forslåg Budsjett 2018 REVIDERING AV ØKONOMIPLAN 2018-2021 1 1 INNHOLD 2 Innledning... 5 3 Organisering... 7 3.1 Politisk struktur... 7 3.1.1 Politisk kart... 8 3.2 Administrativ struktur...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: M20 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/332-3 Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betalingsregulativet Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS Kommunestyret Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Aspen, Eli K1-150 16/685 Saksnr Utvalg Type Dato 123/16 Formannskapet PS 22.11.2016 Kommunestyret PS KOMMUNALE GEBYR 2017 Vedlegg: SAK 28- Gebyr 2017 Gebyrer

Detaljer

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521

Saksframlegg. GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 Saksframlegg GEBYRSATSØKNING 2011, VANN, AVLØP, FEIING, RENOVASJON SAMT SEPTIKTANK. Arkivsaksnr.: 10/45521 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar nye satser

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing.

Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Gebyrregulativ for vann, avløp, slam, renovasjon og feiing. Gjeldende fra 1.1.2019 1 Vedtatt i Nesset kommunestyret, 13.12.2018, 88/18 Innhold 1. VANNGEBYR 3 2. AVLØPSGEBYR 3 3. SLAMGEBYR 4 4. RENOVASJONSGEBYR

Detaljer

Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak

Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak Bildet kan ikke vises. R 52-2018 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Kommunens fastsetting av gebyrer for tjenestene oppmålingsforretninger og byggesak Formålet med prosjektet er å finne svar på om kommunen

Detaljer