Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale gebyrer - Budsjett 2019"

Transkript

1 Kommunale gebyrer - Budsjett 2019 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen Utfordringer med selvkostbudsjettet Det er en rekke faktorer som Hobøl kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet. Generelle forutsetninger Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,40 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 5. september Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Hobøl kommune skal bli en del av Indre Østfold kommune fra Som forberedelse til det foreslår Hobøl kommune gebyrsatser som skal gjøre at selvkostfond og fremførbare underskudd er nærmest mulig null på sammenslåingstidspunktet. Det gjør at enkelte gebyrsatser kan øke eller reduseres mer enn de ellers ville gjort, fordi den ordinære femårsfristen nevnt over blir forkortet som følge av sammenslåingen. Hvert gebyrområde drives fremdeles til selvkost. Hobøl kommune må utarbeide fullstendige selvkostbudsjett helt frem til sammenslåingen. Derfor viser resten av notatet Hobøl kommunes økonomiplanperiode, selv om denne utviklingen ikke vil bli realisert. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -11 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for renovasjon øker med 2 %, mens gebyret for feiing reduseres med 52 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 1 171,-, fra kr ,- i 2017 til kr ,- i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Normalgebyr inkl. mva Feiing Renovasjon Avløp Vann Årlig gebyrendring fra året før Vann Avløp Renovasjon Feiing Total endring ,7 % 6,3 % 1,8 % -1,5 % 0,3 % 1,7 % -5,0 % 17,3 % 10,1 % 13,9 % -3,3 % -1,1 % 1,7 % -2,8 % -0,6 % 0,1 % 1,3 % 1,3 % -51,7 % 20,0 % 3,2 % 6,5 % 19,4 % -7,6 % -10,8 % 8,1 % 4,0 % 4,0 % -0,4 % 0,4 % Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Hobøl kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

2 Vann til 2022 Vanngebyrsatser I Hobøl kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 27 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret reduseres med 15 % fra kr 9 368,- til kr 7 991,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 255,-, hvorav kr ,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 1 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 8 774,- i 2017 til kr 8 519,- i I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Vanngebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr % -6 % -19 % 1 % -8 % kr 43,40 kr 46,30 kr 38,03 kr 44,24 kr 45,10 kr 45,18 7 % -18 % 16 % 2 % 0 % kr kr kr kr kr kr % -15 % 6 % 2 % -2 % Driftsutgifter Vann Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 7 % fra 2,8 millioner kr til 3,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 10 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Vann Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 26 % 7 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 25 % fra 0,8 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,5 millioner kr, fra 0,7 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 50 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Vann Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % 13 % 25 % 12 % 7 % -1 % Indirekte kostnader Vann Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 96,0 tusen kr til 98,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 12,3 tusen kr, fra 93,7 tusen kr i 2017 til 106,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Vann Fordeling % % % 3 % 2 % 2 % 3 % 3 % Vann Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 18 % fra 4,8 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 3,7 millioner kr i 2017 til 4,5 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene. Vann Fordeling Kommunale gebyrer % Tilknytningsavgift % % 28 % -18 % 11 % 4 % 0 %

3 Selvkostoppstilling Vann Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/ % 129 % 95 % 100 % 100 % 99 % 99 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Avløp til 2022 Avløpgebyrsatser I Hobøl kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 5 % fra kr 4 735,- til kr 4 500,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 785,-, hvorav kr -235,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 831,- i 2017 til kr 6 616,- i I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. Avløpgebyrsatser Abonnementsgebyr (kr/abonnent) Forbruksgebyr (kr/m3) Årsgebyr inklusiv mva. kr kr kr kr kr kr % -4 % 13 % 10 % 13 % kr 24,49 kr 24,00 kr 22,75 kr 27,01 kr 29,78 kr 33,95-2 % -5 % 19 % 10 % 14 % kr kr kr kr kr kr % -5 % 17 % 10 % 14 % Driftsutgifter Avløp Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,4 millioner kr til 4,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 4,4 millioner kr i 2017 til 4,9 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 15 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Avløp Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 0 % 3 % 2 % 3 % 2 % Kapitalkostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 2,7 millioner kr til 2,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 2,2 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 4,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 57 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Avløp Fordeling Avskrivningskostnad % Avskrivningskostnad fremtidige investeringer % Kalkulatorisk rente % Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer % Sum kapitalkostnader % 23 % 6 % 24 % 17 % 7 % Indirekte kostnader Avløp Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 127,5 tusen kr til 130,7 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 16,3 tusen kr, fra 124,4 tusen kr i 2017 til 140,7 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Avløp Fordeling % % % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 %

4 Avløp Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 5 % fra 7,0 millioner kr til 6,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 2,5 millioner kr, fra 7,0 millioner kr i 2017 til 9,6 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør 86 % av de totale gebyrinntektene. Avløp Fordeling Kommunale gebyrer % Tilknytningsavgift % % 0 % -5 % 15 % 10 % 13 % Selvkostoppstilling Avløp Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger +/ % 98 % 90 % 93 % 94 % 102 % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Renovasjon til 2022 Renovasjon - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 2 % fra kr 2 748,- til kr 2 794,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 251,-, hvorav kr 46,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 2 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 954,- i 2017 til kr 2 703,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Renovasjon - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr % 2 % -3 % -1 % 0 % Driftsutgifter Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 4,9 millioner kr til 5,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 4,7 millioner kr i 2017 til 5,4 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 4 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Renovasjon Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 15**** Finansutgifte/Aktivitetsendring % % 6 % 4 % 2 % 2 % 1 % Indirekte kostnader Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 40,2 tusen kr til 41,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 5,2 tusen kr, fra 39,3 tusen kr i 2017 til 44,4 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Renovasjon Fordeling % % % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % Renovasjon Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 3 % fra 5,2 millioner kr til 5,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 forventes det at gebyrinntektene vil holde seg omtrent på dette nivået. Konto Kommunale gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Renovasjon Fordeling Kommunale gebyrer % % -5 % 3 % 0 % 1 % 1 % Selvkostoppstilling Renovasjon % 105 % 104 % 102 % 100 % 100 % 100 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Slamtømming til 2022 Slamtømming - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming reduseres med 19 % fra kr 2 136,- til kr 1 729,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 671,-, hvorav kr -408,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 6 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 2 523,- i 2017 til kr 1 851,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Slamtømming - gebyrsatser Normalgebyr kr kr kr kr kr kr % -19 % 3 % 2 % 2 % Driftsutgifter Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 732,6 tusen kr til 750,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 119,5 tusen kr, fra 689,1 tusen kr i 2017 til 808,6 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Driftsutgifter Slamtømming Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % 6 % 2 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 7,3 tusen kr til 7,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,9 tusen kr, fra 7,1 tusen kr i 2017 til 8,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Slamtømming Fordeling % % % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % Slamtømming Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 19 % fra 0,94 millioner kr til 0,76 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 0,31 millioner kr, fra 1,12 millioner kr i 2017 til 0,82 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 6 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Slamtømming Fordeling Kommunale gebyrer % % -16 % -19 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Slamtømming % 127 % 101 % 101 % 101 % 100 % 100 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7 Feiing til 2022 Feiing - gebyrsatser Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 52 % fra kr 609,- til kr 294,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 108,-, hvorav kr -315,- er endringen fra 2018 til Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 5 % i årene 2017 til Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 495,- i 2017 til kr 388,- i Gebyrsatsene er inkl. mva. Feiing - gebyrsatser Normalgebyr kr 495 kr 609 kr 294 kr 353 kr 364 kr % -52 % 20 % 3 % 7 % Driftsutgifter Feiing Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 665,1 tusen kr til 681,8 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 78,7 tusen kr, fra 812,9 tusen kr i 2017 til 734,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Driftsutgifter Feiing Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % -18 % 2 % 3 % 2 % 2 % Indirekte kostnader Feiing Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 29,1 tusen kr til 29,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 3,7 tusen kr, fra 28,4 tusen kr i 2017 til 32,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Feiing Fordeling % % % 2 % 3 % 2 % 3 % 2 % Feiing Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 28 % fra 767,0 tusen kr til 552,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 189,9 tusen kr, fra 919,9 tusen kr i 2017 til 730,0 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 5 %. Konto Kommunale gebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. Feiing Fordeling Kommunale gebyrer % % -17 % -28 % 20 % 3 % 7 % Selvkostoppstilling Feiing +/ % 110 % 78 % 91 % 92 % 95 % 111 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Plansaker (private) til 2022 Driftsutgifter Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 46,9 tusen kr til 48,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 5,3 tusen kr, fra 46,5 tusen kr i 2017 til 51,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 20 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Plansaker (private) Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % 1 % 3 % 3 % 2 % 3 % Indirekte kostnader Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Plansaker (private) Fordeling % % % 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % Plansaker (private) Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 31 % fra 66,4 tusen kr til 45,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres gebyrinntektene med 5,7 tusen kr, fra 54,4 tusen kr i 2017 til 48,7 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto Gebyrer utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. Plansaker (private) Fordeling Gebyrer % % 22 % -31 % 2 % 3 % 3 % Selvkostoppstilling Plansaker (private) Subsidiering % 139 % 93 % 92 % 92 % 92 % 92 % +/ % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Byggesak til 2022 Driftsutgifter Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 1,01 millioner kr til 1,03 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,18 millioner kr, fra 1,29 millioner kr i 2017 til 1,11 millioner kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 35 % av de totale driftsutgiftene. Driftsutgifter Byggesak Fordeling 10**** Lønn % % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % % -22 % 3 % 2 % 2 % 3 % Kapitalkostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 161,4 tusen kr til 158,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 140,9 tusen kr, fra 7,2 tusen kr i 2017 til 148,2 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 83 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 93 % av de totale kapitalkostnadene. Kapitalkostnader Byggesak Fordeling Avskrivningskostnad % Kalkulatorisk rente % Sum kapitalkostnader % 2133 % -2 % -2 % -2 % -3 % Indirekte kostnader Byggesak Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 576,1 tusen kr til 590,5 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 73,9 tusen kr, fra 562,0 tusen kr i 2017 til 635,9 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Byggesak Fordeling % % % 3 % 2 % 3 % 2 % 3 % Byggesak Gebyrinntektene på Byggesak avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom byggesaksgebyrene. Byggesak Fordeling Gebyrer % % 72 % 62 % 2 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Byggesak Direkte kalkulatoriske rentekostnader Direkte kalkulatoriske avskrivninger Subsidiering % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % +/ % 63 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Oppmåling til 2022 Driftsutgifter Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 474,2 tusen kr til 486,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 343,4 tusen kr, fra 180,0 tusen kr i 2017 til 523,4 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 24 %. Driftsutgifter Oppmåling Fordeling % % 13**** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste % 14**** Overføringsutgifter % % 163 % 2 % 2 % 3 % 2 % Indirekte kostnader Oppmåling Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 69,6 tusen kr til 71,3 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 8,9 tusen kr, fra 67,9 tusen kr i 2017 til 76,8 tusen kr i Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene. Indirekte kostnader Oppmåling Fordeling % % % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % Oppmåling Gebyrinntektene på Oppmåling avhenger til dels mye av hvilke typer saker kommunen får til behandling og om kommunen har valgt å subsidiere tjenesten eller ikke. I tabellen nedenfor er inntektene i 2017 hentet fra regnskapet, mens 2018-tallene er en prognose. Fra 2019 og fremover viser tabellen hvilke gebyrinntekter Hobøl kommune må ha for å dekke alle kommunens kostnader gjennom oppmålingsgebyrene. Oppmåling Fordeling % % -26 % 248 % 3 % 2 % 2 % Selvkostoppstilling Oppmåling Subsidiering % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % 29 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %